[MPlayer-translations] r21751 - in trunk/DOCS/xml/pl: codecs.xml mencoder.xml radio.xml tvinput.xml usage.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sun Dec 24 00:28:05 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sun Dec 24 00:28:04 2006
New Revision: 21751

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml

Log:
Synced with r21748

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Sun Dec 24 00:28:04 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21741 -->
+<!-- synced with r21748 -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Obsługiwane kodeki</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Sun Dec 24 00:28:04 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21466 -->
+<!-- synced with r21748 -->
 <!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Podstawy używania <application>MEncodera</application></title>
@@ -31,44 +31,43 @@
 <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
 Dostępne są następujące:
 </para>
+
 <para>
 Kodeki audio:
-
 <informaltable frame="all">
 <tgroup cols="2">
 <thead>
 <row><entry>Nazwa kodeka audio</entry><entry>Opis</entry></row>
 </thead>
 <tbody>
- <row>
-  <entry>mp3lame</entry>
-  <entry>kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy użyciu LAME</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>lavc</entry>
-  <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs">kodeków audio z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
-  </entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>faac</entry>
-  <entry>koder audio FAAC AAC</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>toolame</entry>
-  <entry>koder MPEG Audio Layer 2</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>twolame</entry>
-  <entry>koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>pcm</entry>
-  <entry>nieskompresowany dźwięk PCM</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>copy</entry>
-  <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
- </row>
+<row>
+ <entry>mp3lame</entry>
+ <entry>kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy użyciu LAME</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>lavc</entry>
+ <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs">kodeków audio z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>faac</entry>
+ <entry>koder audio FAAC AAC</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>toolame</entry>
+ <entry>koder MPEG Audio Layer 2</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>twolame</entry>
+ <entry>koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>pcm</entry>
+ <entry>nieskompresowany dźwięk PCM</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>copy</entry>
+ <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+</row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
@@ -82,35 +81,34 @@
 <row><entry>Nazwa kodeka video</entry><entry>Opis</entry></row>
 </thead>
 <tbody>
- <row>
-  <entry>lavc</entry>
-  <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs">kodeków video z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
-  </entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>xvid</entry>
-  <entry>Xvid, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>x264</entry>
-  <entry>x264, MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), zwany kodekiem H.264</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>nuv</entry>
-  <entry>nuppel video, używany przez niektóre aplikacje czasu rzeczywistego</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>raw</entry>
-  <entry>nieskompresowane klatki video</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>copy</entry>
-  <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>frameno</entry>
-  <entry>używany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
- </row>
+<row>
+ <entry>lavc</entry>
+ <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs">kodeków video z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>xvid</entry>
+ <entry>Xvid, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>x264</entry>
+ <entry>x264, MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), zwany kodekiem H.264</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>nuv</entry>
+ <entry>nuppel video, używany przez niektóre aplikacje czasu rzeczywistego</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>raw</entry>
+ <entry>nieskompresowane klatki video</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>copy</entry>
+ <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>frameno</entry>
+ <entry>używany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
+</row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
@@ -132,27 +130,27 @@
 <row><entry>Nazwa formatu</entry><entry>Opis</entry></row>
 </thead>
 <tbody>
- <row>
-  <entry>lavf</entry>
-  <entry>jeden z formatów obsługiwanych przez
-  <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>avi</entry>
-  <entry>Audio-Video Interleaved (Przeplecione Audio-Video)</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>mpeg</entry>
-  <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>rawvideo</entry>
-  <entry>surowy strumień video (bez muxowania - tylko jeden strumień video)</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>rawaudio</entry>
-  <entry>surowy strumień audio (bez muxowania - tylko jeden strumień audio)</entry>
- </row>
+<row>
+ <entry>lavf</entry>
+ <entry>jeden z formatów obsługiwanych przez
+ <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>avi</entry>
+ <entry>Audio-Video Interleaved (Przeplecione Audio-Video)</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>mpeg</entry>
+ <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>rawvideo</entry>
+ <entry>surowy strumień video (bez muxowania - tylko jeden strumień video)</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>rawaudio</entry>
+ <entry>surowy strumień audio (bez muxowania - tylko jeden strumień audio)</entry>
+</row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
@@ -182,54 +180,54 @@
  <entry>Opis</entry>
 </row></thead>
 <tbody>
- <row>
-  <entry>mpg</entry>
-  <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>asf</entry>
-  <entry>Advanced Streaming Format (Zaawansowany format strumieniowy)</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>avi</entry>
-  <entry>Audio-Video Interleaved</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>wav</entry>
-  <entry>Waveform Audio</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>swf</entry>
-  <entry>Macromedia Flash</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>flv</entry>
-  <entry>Macromedia Flash video</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>rm</entry>
-  <entry>RealMedia</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>au</entry>
-  <entry>SUN AU</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>nut</entry>
-  <entry>otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>mov</entry>
-  <entry>QuickTime</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>mp4</entry>
-  <entry>MPEG-4 format</entry>
- </row>
- <row>
-  <entry>dv</entry>
-  <entry>format Sony Digital Video</entry>
- </row>
+<row>
+ <entry>mpg</entry>
+ <entry>MPEG-1 i MPEG-2 PS</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>asf</entry>
+ <entry>Advanced Streaming Format (Zaawansowany format strumieniowy)</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>avi</entry>
+ <entry>Audio-Video Interleaved</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>wav</entry>
+ <entry>Waveform Audio</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>swf</entry>
+ <entry>Macromedia Flash</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>flv</entry>
+ <entry>Macromedia Flash video</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>rm</entry>
+ <entry>RealMedia</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>au</entry>
+ <entry>SUN AU</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>nut</entry>
+ <entry>otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>mov</entry>
+ <entry>QuickTime</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>mp4</entry>
+ <entry>MPEG-4 format</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>dv</entry>
+ <entry>format Sony Digital Video</entry>
+</row>
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
@@ -243,8 +241,8 @@
 <application>MPlayer</application>.
 </para>
 
-<informalexample>
-<para>Przykład:</para>
+<example>
+<title>kodowanie do formatu Macromedia Flash</title>
 <para>
 Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadającego się do odtwarzania
 w przeglądarce sieciowej z wtyczką Macromedia Flash:
@@ -254,7 +252,7 @@
   -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3
 </screen>
 </para>
-</informalexample>
+</example>
 </sect1>
 
 
@@ -325,7 +323,7 @@
 przewodników dostępnych w sieci.
 </para>
 
-<example>
+<example id="copy_audio_track">
 <title>kopiowanie ścieżki dźwiękowej</title>
 <para>
 Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ścieżki dźwiękowej.
@@ -337,7 +335,7 @@
 </para>
 </example>
 
-<example>
+<example id="encode_audio_track">
 <title>kodowanie ścieżki dźwiękowej</title>
 <para>
 Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ścieżki dźwiękowej do MP3.
@@ -406,6 +404,7 @@
 
 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
 <title>Kodowanie do formatu MPEG</title>
+
 <para>
 <application>MEncoder</application> może tworzyć pliki formatu MPEG (MPEG-PS).
 Zazwyczaj, jeśli używasz filmu MPEG-1 albo MPEG-2, to jest tak ponieważ
@@ -444,7 +443,7 @@
 
 <note><title>Wskazówka:</title>
 <para>
-Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość wideo
+Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość video
 z drugiego przebiegu, możesz ponownie uruchomić kodowanie
 swojego video z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
 zakładając, że zapisałeś statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
@@ -479,7 +478,7 @@
 </para>
 
 <para>
-Przykład:
+Sposób użycia:
 <screen>
 mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell \
   -vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
@@ -495,9 +494,10 @@
 <title>Kopiowanie strumieni</title>
 
 <para>
-<application>MEncoder</application> obsługuje strumienie wejściowe na dwa sposoby:
-<emphasis role="bold">koduje</emphasis> lub <emphasis role="bold">kopiuje</emphasis>
-je. Ta sekcja jest o <emphasis role="bold">kopiowaniu</emphasis>.
+<application>MEncoder</application> obsługuje strumienie wejściowe na dwa
+sposoby: <emphasis role="bold">koduje</emphasis> lub
+<emphasis role="bold">kopiuje</emphasis> je.
+Ta sekcja jest o <emphasis role="bold">kopiowaniu</emphasis>.
 </para>
 
 <itemizedlist>
@@ -542,7 +542,8 @@
 
 
 <sect1 id="menc-feat-enc-images">
-<title>Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG, PNG, TGA itp.)</title>
+<title>Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych
+ (JPEG, PNG, TGA itp.)</title>
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> jest w stanie stworzyć film z jednego
@@ -554,13 +555,14 @@
 <orderedlist>
 <title>Jak to działa:</title>
 <listitem><para>
- <application>MEncoder</application> <emphasis>dekoduje</emphasis> wejściowy obrazek/obrazki z pomocą biblioteki
- <systemitem class="library">libjpeg</systemitem> (w przypadku dekodowania PNG, skorzysta z
- <systemitem class="library">libpng</systemitem>).
+ <application>MEncoder</application> <emphasis>dekoduje</emphasis> wejściowy
+ obrazek/obrazki z pomocą biblioteki
+ <systemitem class="library">libjpeg</systemitem> (w przypadku dekodowania
+ PNG, skorzysta z <systemitem class="library">libpng</systemitem>).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki podanym kompresorem
- (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, itd.).
+ Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki
+ podanym kompresorem (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, itd.).
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 
@@ -601,6 +603,12 @@
 </para>
 </informalexample>
 
+Możesz mieszać rózne typy obrazków, niezależnie od używanej metody
+&mdash; wymieniane pliki, znaki globalne czy plik z listą &mdash; o ile
+oczywiście wszystkie mają te same wymiary.
+Możesz więc n.p. zrobić klatkę tytułową z obrazka PNG a potem umieścić pokaz
+swoich zdjęć JPEG.
+
 <informalexample>
 <para>
 Tworzenie pliku Motion JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
@@ -652,18 +660,18 @@
 <title>Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
 
 <para>
-<application>MEncoder</application> jest w stanie wyciągnąć napisy z DVD do pliku
-w formacie VOBsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem
-<filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename>, które są zazwyczaj spakowane do
-pojedyńczego archiwum <filename>.rar</filename>.
+<application>MEncoder</application> jest w stanie wyciągnąć napisy z DVD do
+pliku w formacie VOBsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem
+<filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename>, które są zazwyczaj
+spakowane do pojedyńczego archiwum <filename>.rar</filename>.
 <application>MPlayer</application> może je odtwarzać z opcjami
 <option>-vobsub</option> i <option>-vobsubid</option>.
 </para>
 
 <para>
 Podajesz nazwę bazową (tzn. bez rozszerzenia <filename>.idx</filename> lub
-<filename>.sub</filename>) pliku wyjściowego opcją
-<option>-vobsubout</option> oraz indeks dla tego pliku opcją <option>-vobsuboutindex</option>.
+<filename>.sub</filename>) pliku wyjściowego opcją <option>-vobsubout</option>
+oraz indeks dla tego pliku opcją <option>-vobsuboutindex</option>.
 </para>
 
 <para>
@@ -673,17 +681,18 @@
 </para>
 
 <para>
-Jeżeli źródłem nie jest DVD i nie masz pliku <filename>.ifo</filename>, będziesz musiał użyć opcji
-<option>-vobsubid</option>, aby podać id języka, które będzie umieszczone w pliku
-<filename>.idx</filename>.
+Jeżeli źródłem nie jest DVD i nie masz pliku <filename>.ifo</filename>,
+będziesz musiał użyć opcji <option>-vobsubid</option>, aby podać id języka,
+które będzie umieszczone w pliku <filename>.idx</filename>.
 </para>
 
 <para>
-Każde uruchomienie dołączy do istniejących napisów, jeżeli pliki <filename>.idx</filename>
-i <filename>.sub</filename> istnieją. Więc powinieneś je usunąć przed uruchomieniem.
+Każde uruchomienie dołączy do istniejących napisów, jeżeli pliki
+<filename>.idx</filename> i <filename>.sub</filename> istnieją.
+Powinieneś więc usunąć je przed uruchomieniem.
 </para>
 
-<example>
+<example id="copying_two_subtitles_from_a_dvd_while_doing_two_pass_encoding">
 <title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas dwu-przebiegowego kodowania</title>
 <screen>
 rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
@@ -694,7 +703,7 @@
 --></screen>
 </example>
 
-<example>
+<example id="copying_a_french_subtitle_from_an_mpeg_file">
 <title>Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG</title>
 <screen>
 rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
@@ -710,29 +719,32 @@
 
 <sect1 id="aspect">
 <title>Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)</title>
+
 <para>
 Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawierają informacje o proporcji obrazu, która
-opisuje, jak odtwarzacz ma skalować strumień video, żeby ludzie nie byli jajogłowi
-(np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
-Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz być świadom, że nagłówek AVI nie przechowuje
-tej wartości. Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasochłonne, musi być jakiś lepszy sposób!
+opisuje, jak odtwarzacz ma skalować strumień video, żeby ludzie nie byli
+jajogłowi (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480).
+Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz być świadom, że nagłówek AVI nie
+przechowuje tej wartości.
+Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasochłonne, musi być jakiś lepszy sposób!
 </para>
 
 <para>Jest</para>
 
 <para>
-MPEG-4 posiada unikalną cechę: strumień video może posiadać swoją wartość proporcji obrazu.
-Tak, dokładnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, istnieje tylko kilka
-odtwarzaczy wideo, pomijając <application>MPlayera</application>, które
-obsługują tą cechę MPEG-4.
+MPEG-4 posiada unikalną cechę: strumień video może posiadać swoją wartość
+proporcji obrazu. Tak, dokładnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263.
+Niestety, istnieje tylko kilka odtwarzaczy video, pomijając
+<application>MPlayera</application>, które obsługują tę cechę MPEG-4.
 </para>
 
 <para>
 Możliwość ta może być jedynie używana z kodekiem <systemitem>mpeg4</systemitem>
-z biblioteki <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
-Pamiętaj: chociaż <application>MPlayer</application>
-poprawnie odtworzy stworzone pliki, inne odtwarzacze
-mogą użyć złych proporcji obrazu (aspect ratio).
+z biblioteki
+<link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>.
+Pamiętaj: chociaż <application>MPlayer</application> poprawnie odtworzy
+stworzone pliki, inne odtwarzacze mogą użyć złych proporcji obrazu
+(aspect ratio).
 </para>
 
 <para>
@@ -743,8 +755,10 @@
 
 <para>
 Sposób użycia:
-<screen>mencoder <replaceable>przykładowy-svcd.mpg</replaceable> -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -ovc lavc \
-  -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable></screen>
+<screen>
+mencoder <replaceable>przykładowy-svcd.mpg</replaceable> -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -ovc lavc \
+  -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 </sect1>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/radio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/radio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/radio.xml	Sun Dec 24 00:28:04 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21748 -->
 <chapter id="radio">
 <title>Radio</title>
 
@@ -12,6 +12,7 @@
 na stronie man.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="radio-compilation">
 <title>Kompilacja</title>
@@ -22,95 +23,86 @@
  <filename>./configure</filename> z opcją <option>--enable-radio</option>
  i (jeśli chcesz móc przechwytywać radio)
  <option>--enable-radio-capture</option>.
- </para></step>
+</para></step>
 <step><para>
  Upewnij się że Twój tuner działa z innym oprogramowaniem do radia w Linuksie,
  na przykład z <application>XawTV</application>.
- </para></step>
+</para></step>
 </procedure>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="radio-tips">
 <title>Rady przy stosowaniu</title>
+
 <para>
 Pełna lista opcji jest dostępna na stronie man.
 Tu jest tylko kilka porad:
-</para>
-<itemizedlist>
-<listitem>
-<para>
-Używaj opcji <option>channels</option>. Na przykład:
-<screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
-Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na
-częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie
-wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez
-znak &quot;_&quot;.
-</para>
-</listitem>
 
-<listitem>
-<para>
-Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo
-korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę
-video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera
-ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik
-<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Do przechwytywania dźwięku nie można użyć <application>MEncodera</application>,
-ponieważ wymaga on do działania strumienia video. Możesz więc albo użyć
-<application>arecord</application> z projektu ALSA albo opcji
-<option>-ao pcm:file=file.wav</option>. W tym drugim przypadku nie będziesz
-słyszał dźwięku (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).
-</para>
-</listitem>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Używaj opcji <option>channels</option>. Na przykład:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na
+ częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie
+ wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez
+ znak "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo
+ korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę
+ video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera
+ ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik
+ <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Do przechwytywania dźwięku nie można użyć
+ <application>MEncodera</application>, ponieważ wymaga on do działania
+ strumienia video. Możesz więc albo użyć <application>arecord</application>
+ z projektu ALSA albo opcji <option>-ao pcm:file=file.wav</option>.
+ W tym drugim przypadku nie będziesz słyszał dźwięku
+ (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
+</para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="radio-examples">
 <title>Przykłady</title>
 
-
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania):
 <screen>
 mplayer radio://104.4
 </screen>
-</para>
-</informalexample>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania,
 interface V4Lv1):
 <screen>
 mplayer -radio driver=v4l radio://104.4
 </screen>
-</para>
-</informalexample>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Odtwarzanie drugiego kanału z listy:
 <screen>
 mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2
 </screen>
-</para>
-</informalexample>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Przesyłanie dźwięku szyną PCI z wewnętrznego konwertera ADC na karcie radiowej.
 W tym przykładzie tuner jest używany jako druga karta dźwiękowa (urządzenia alsa
 hw:1,0). Dla kart opartych na saa7134 musi być załadowany moduł saa7134-alsa
 lub saa7134-oss.
 <screen>
-mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2/capture
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+ -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
 </screen>
 <note><para>Jeśli używasz nazw urządzeń ALSA dwukropki muszą być zastąpione
 znakami równości a przecinki kropkami.

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	Sun Dec 24 00:28:04 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21748 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <chapter id="tv">
 <title>TV</title>
@@ -13,6 +13,7 @@
 by zobaczyć opis opcji TV i klawiszy sterujących.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="tv-compilation">
 <title>Kompilacja</title>
@@ -23,198 +24,166 @@
  automatycznie nagłówki jądra związane z V4L i obecność urządzeń
  <filename>/dev/video*</filename>. Jeśli istnieją, obsługa TV zostanie
  wbudowana (zobacz wynik działania <filename>./configure</filename>).
- </para></step>
+</para></step>
 <step><para>
  Upewnij się, że Twój tuner działa z innymi programami do obsługi TV pod
  Linuksem, na przykład <application>XawTV</application>.
- </para></step>
+</para></step>
 </procedure>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="tv-tips">
 <title>Wskazówki użytkowania</title>
+
 <para>
 Kompletna lista opcji dostępna jest na stronie man.
 Tu jest tylko kilka wskazówek:
-</para>
-<itemizedlist>
-<listitem>
-<para>
-Używaj opcji <option>channels</option>. Przykład
-<screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
-Wyjaśnienie: jeśli użyjesz tej opcji, dostępne będą tylko kanały 23 i 26 oraz
-przy zmianie kanału pojawi się ładny napis na OSD, wyświetlający jego nazwę.
-Odstępy w nazwie kanału muszą zostać zastąpione znakiem &quot;_&quot;.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Używaj rozsądnych rozmiarów obrazu. Rozmiary obrazu wynikowego powinny
-być podzielne przez 16.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Jeśli nagrywasz obraz video o pionowej rozdzielczości większej niż połowa
-rozdzielczości pełnej (np. 288 dla PAL lub 240 dla NTSC), wtedy 'ramki'
-które otrzymasz będą tak naprawdę parami poprzeplatanych (interleaved) pól.
-W zależności od tego, co chcesz zrobić ze strumieniem wideo, możesz go zostawić
-w takiej formie, użyć destrukcyjnego usuwania przeplotu (deinterlacing),
-albo rozdzielić pary na pojedyncze pola.
-</para>
-<para>
-W przeciwnym wypadku dostaniesz
-film, który jest zniekształcony w trakcie scen o dużej dynamice, a wskazana
-szybkość transmisji (bitrate) prawdopodobnie nie będzie nawet mogła być
-utrzymana przez kontroler szybkości (bitrate controller),
-ponieważ artefakty przeplotu tworzą duże ilości szczegółów,
-a co za tym idzie, potrzebują dużej przepustowości. Możesz włączyć
-usuwanie przeplotu za pomocą opcji <option>-vf pp=TYP_DEINT</option>. Zwykle
-<option>pp=lb</option> spisuje się dobrze, ale to kwestia gustu. Poczytaj o
-innych algorytmach usuwania przeplotu na stronie man i zacznij eksperymentować.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Usuwaj "martwe miejsca". Kiedy nagrywasz video, są pewnie miejsca przy brzegach,
-które są zazwyczaj czarne lub zawierają szum. Jak się łatwo domyślić,
-niepotrzebnie zużywają sporo przepustowości (dokładniej, to nie same czarne
-miejsca, lecz ostre przejścia pomiędzy czarnym kolorem i jaśniejszym obrazem
-video, ale nie jest to akurat takie ważne). Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw
-argumenty opcji <option>crop</option> by wyciąć wszystkie "śmieci" na
-brzegach.
-Oczywiście nie zapomnij o utrzymaniu prawidłowych wymiarów obrazu.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Uważaj na obciążenie CPU. Przez większość czasu Nie powinno ono przekroczyć
-granicy 90%.
-Jeśli masz duży bufor nagrywania,
-<application>MEncoder</application> może przetrwać przeciążenie przez najwyżej
-kilka sekund i nic więcej. Lepiej więc wyłączyć wszystkie trójwymiarowe
-wygaszacze OpenGL i inne tego typu bajery.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Nie mieszaj z zegarem systemowym. <application>MEncoder</application> korzysta z
-niego do synchronizacji A/V. Jeśli zmodyfikujesz zegar systemowy (zwłaszcza
-wstecz), <application>MEncoder</application> się pogubi i utraci klatki. Jest to
-bardzo ważna sprawa jeśli jesteś podpięty do sieci i używasz do synchronizacji
-czasu różnych programów typu NTP. Musisz wyłączyć NTP w trakcie nagrywania,
-jeśli chcesz, by było ono przeprowadzone niezawodnie.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Nie zmieniaj opcji <option>outfmt</option>, chyba, że wiesz co robisz lub Twoja
-karta/sterownik naprawdę nie obsługuje ustawienia domyślnego (przestrzeń
-kolorów YV12). W poprzednich wersjach
-<application>MPlayera</application>/<application>MEncodera</application>
-konieczne było podanie formatu wyjścia.
-Ten problem powinien być rozwiązany w aktualnych wydaniach i opcja
-<option>outfmt</option> nie jest już wymagana, a ustawienie domyślne powinno
-pasować każdemu. Na przykład, jeśli nagrywasz do formatu DivX używając
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> i podasz opcję
-<option>outfmt=RGB24</option>
-aby zwiększyć jakość nagrywanego obrazu, zostanie on i tak później z
-powrotem przekonwertowany do YV12, więc jedyne, co osiągniesz, to ogromna
-strata mocy obliczeniowej.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-By użyć przestrzeni kolorów I420 (<option>outfmt=i420</option>), musisz dodać
-opcję <option>-vc rawi420</option> z powodu konfliktu fourcc z kodekiem Intel
-Indeo.
-</para>
-</listitem>
-
-<listitem>
-<para>
-Jest kilka sposobów na nagrywanie audio. Możesz nagrywać dźwięk za pomocą Twojej
-karty dźwiękowej korzystając z zewnętrznego kabla pomiędzy kartą video i
-wejściem liniowym lub korzystając z wbudowanego w układ bt878 przetwornika ADC.
-W tym drugim przypadku musisz załadować sterownik
-<emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Przeczytaj plik
-<filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (w drzewie jądra, a nie
-<application>MPlayera</application>) by dowiedzieć się jak korzystać z tego
-sterownika.
-</para>
-</listitem>
 
-<listitem>
-<para>
-Jeśli <application>MEncoder</application> nie może otworzyć urządzenia
-dźwiękowego, upewnij się, że jest ono rzeczywiście dostępne. Zdarzają się
-problemy z serwerami dźwięku typu aRts (KDE) lub ESD (GNOME). Jeśli masz
-kartę full-duplex (prawie wszystkie przyzwoite karty dostępne obecnie obsługują
-tę funkcję) i korzystasz z KDE, spróbuj zaznaczyć opcję "Działanie w pełni
-dupleksowe" ("full duplex") w konfiguracji serwera dźwięku.
-</para>
-</listitem>
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Używaj opcji <option>channels</option>. Przykład:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Wyjaśnienie: jeśli użyjesz tej opcji, dostępne będą tylko kanały 23 i 26 oraz
+ przy zmianie kanału pojawi się ładny napis na OSD, wyświetlający jego nazwę.
+ Odstępy w nazwie kanału muszą zostać zastąpione znakiem "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Używaj rozsądnych rozmiarów obrazu. Rozmiary obrazu wynikowego powinny
+ być podzielne przez 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Jeśli nagrywasz obraz video o pionowej rozdzielczości większej niż połowa
+ rozdzielczości pełnej (np. 288 dla PAL lub 240 dla NTSC), wtedy 'ramki'
+ które otrzymasz będą tak naprawdę parami poprzeplatanych (interleaved) pól.
+ W zależności od tego, co chcesz zrobić ze strumieniem video, możesz go
+ zostawić w takiej formie, użyć destrukcyjnego usuwania przeplotu
+ (deinterlacing), albo rozdzielić pary na pojedyncze pola.
+ </para>
+ <para>
+ W przeciwnym wypadku dostaniesz film, który jest zniekształcony w trakcie
+ scen o dużej dynamice, a wskazana szybkość transmisji (bitrate)
+ prawdopodobnie nie będzie nawet mogła być utrzymana przez kontroler szybkości
+ (bitrate controller), ponieważ artefakty przeplotu tworzą duże ilości
+ szczegółów, a co za tym idzie, potrzebują dużej przepustowości. Możesz
+ włączyć usuwanie przeplotu za pomocą opcji <option>-vf pp=TYP_DEINT</option>.
+ Zwykle <option>pp=lb</option> spisuje się dobrze, ale to kwestia gustu.
+ Poczytaj o innych algorytmach usuwania przeplotu na stronie man i zacznij
+ eksperymentować.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Usuwaj "martwe miejsca". Kiedy nagrywasz video, są pewnie miejsca przy
+ brzegach, które są zazwyczaj czarne lub zawierają szum.
+ Jak się łatwo domyślić, niepotrzebnie zużywają sporo przepustowości
+ (dokładniej, to nie same czarne miejsca, lecz ostre przejścia pomiędzy
+ czarnym kolorem i jaśniejszym obrazem video, ale nie jest to akurat takie
+ ważne). Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw argumenty opcji <option>crop</option>
+ by wyciąć wszystkie "śmieci" na brzegach.
+ Oczywiście nie zapomnij o utrzymaniu prawidłowych wymiarów obrazu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Uważaj na obciążenie CPU. Przez większość czasu Nie powinno ono przekroczyć
+ granicy 90%.
+ Jeśli masz duży bufor nagrywania, <application>MEncoder</application> może
+ przetrwać przeciążenie przez najwyżej kilka sekund i nic więcej.
+ Lepiej więc wyłączyć wszystkie trójwymiarowe wygaszacze OpenGL i inne tego
+ typu bajery.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Nie mieszaj z zegarem systemowym. <application>MEncoder</application>
+ korzysta z niego do synchronizacji A/V. Jeśli zmodyfikujesz zegar systemowy
+ (zwłaszcza wstecz), <application>MEncoder</application> się pogubi i utraci
+ klatki. Jest to bardzo ważna sprawa jeśli jesteś podpięty do sieci i używasz
+ do synchronizacji czasu różnych programów typu NTP. Musisz wyłączyć NTP
+ w trakcie nagrywania, jeśli chcesz, by było ono przeprowadzone niezawodnie.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Nie zmieniaj opcji <option>outfmt</option>, chyba, że wiesz co robisz lub
+ Twoja karta/sterownik naprawdę nie obsługuje ustawienia domyślnego
+ (przestrzeń kolorów YV12). W poprzednich wersjach
+ <application>MPlayera</application>/<application>MEncodera</application>
+ konieczne było podanie formatu wyjścia.
+ Ten problem powinien być rozwiązany w aktualnych wydaniach i opcja
+ <option>outfmt</option> nie jest już wymagana, a ustawienie domyślne powinno
+ pasować każdemu. Na przykład, jeśli nagrywasz do formatu DivX używając
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> i podasz opcję
+ <option>outfmt=RGB24</option> aby zwiększyć jakość nagrywanego obrazu,
+ zostanie on i tak później z powrotem przekonwertowany do YV12, więc jedyne,
+ co osiągniesz, to ogromna strata mocy obliczeniowej.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ By użyć przestrzeni kolorów I420 (<option>outfmt=i420</option>), musisz dodać
+ opcję <option>-vc rawi420</option> z powodu konfliktu fourcc z kodekiem Intel
+ Indeo.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jest kilka sposobów na nagrywanie audio. Możesz nagrywać dźwięk za pomocą
+ Twojej karty dźwiękowej korzystając z zewnętrznego kabla pomiędzy kartą video
+ i wejściem liniowym lub korzystając z wbudowanego w układ bt878 przetwornika
+ ADC. W tym drugim przypadku musisz załadować sterownik
+ <emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Przeczytaj plik
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (w drzewie jądra,
+ a nie <application>MPlayera</application>) by dowiedzieć się jak korzystać
+ z tego sterownika.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jeśli <application>MEncoder</application> nie może otworzyć urządzenia
+ dźwiękowego, upewnij się, że jest ono rzeczywiście dostępne. Zdarzają się
+ problemy z serwerami dźwięku typu aRts (KDE) lub ESD (GNOME). Jeśli masz
+ kartę full-duplex (prawie wszystkie przyzwoite karty dostępne obecnie
+ obsługują tę funkcję) i korzystasz z KDE, spróbuj zaznaczyć opcję "Działanie
+ w pełni dupleksowe" ("full duplex") w konfiguracji serwera dźwięku.
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
+</para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="tv-examples">
 <title>Przykłady</title>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Puste wyjście, do AAlib :)
 <screen>
-mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://<!--
---></screen>
-</para>
-</informalexample>
+mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Wejście ze standardowego V4L:
 <screen>
-mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://<!--
---></screen>
-</para>
-</informalexample>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
-Bardziej skomplikowany przykład. Każe on
-<application>MEncoderowi</application> nagrać pełen
-obraz PAL, wykadrować go i usunąć przeplot korzystając z algorytmu
+<informalexample><para>
+Bardziej skomplikowany przykład. Każe on <application>MEncoderowi</application>
+nagrać pełen obraz PAL, wykadrować go i usunąć przeplot korzystając z algorytmu
 liniowego zlewania (linear blend). Audio jest kompresowane ze stałą
 szybkością równą 64kbps, przy użyciu kodeka LAME. To ustawienie jest
 dobre do nagrywania filmów.
 <screen>
-   mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
-   -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
   -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> tv://
 </screen>
-</para>
-</informalexample>
+</para></informalexample>
 
-<informalexample>
-<para>
+<informalexample><para>
 Ten przykład dodatkowo przeskaluje obraz do 384x288 i skompresuje video
 z szybkością 350kbps w trybie wysokiej jakości. Opcja <option>vqmax</option>
 uwalnia kwantyzator i pozwala kompresorowi video na osiągnięcie tak
 niskiej szybkości nawet kosztem jakości obrazu. Może być to używane do
 nagrywania długich seriali TV, kiedy jakość obrazu nie jest tak ważna.
 <screen>
-   mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
-   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
-   -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 \
-   -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 -sws 1 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> tv://
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
 </screen>
 Jest również możliwe podanie mniejszych wymiarów obrazu w opcji
 <option>-tv</option> i pominięcie programowego skalowania, ale to podejście
@@ -222,8 +191,7 @@
 odporne na szum.
 Układy bt878, ze względu na ograniczenia sprzętowe, mogą stosować
 uśrednianie pikseli jedynie w kierunku poziomym.
-</para>
-</informalexample>
+</para></informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Sun Dec 24 00:28:04 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21748 -->
 <!-- Opiekun: emdej -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób użycia</title>
@@ -10,21 +10,18 @@
 <para>
 <application>MPlayer</application> używa skomplikowanego drzewa odtwarzania.
 Składa się ono z opcji globalnych podanych na początku, na przykład:
-
 <screen>mplayer -vfm 5</screen>
-
 i opcji podanych po nazwach plików, które stosują się jedynie do podanego
 pliku/URLa/czegokolwiek, na przykład:
-
-<screen>mplayer -vfm 5 <replaceable>film1.avi</replaceable> <replaceable>film2.avi</replaceable> -vfm 4</screen>
+<screen>
+mplayer -vfm 5 <replaceable>film1.avi</replaceable> <replaceable>film2.avi</replaceable> -vfm 4
+</screen>
 </para>
 
 <para>
 Możesz pogrupować nazwy plików/URLe za pomocą <literal>{</literal> oraz
 <literal>}</literal>. Przydaje się to przy opcji <option>-loop</option>:
-
 <screen>mplayer { 1.avi -loop 2 2.avi } -loop 3</screen>
-
 Powyższe polecenie odtworzy pliki w kolejności: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
 </para>
 
@@ -106,6 +103,8 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="subosd">
 <title>Napisy i OSD</title>
@@ -114,20 +113,22 @@
 <application>MPlayer</application> może wyświetlać napisy podczas odtwarzania
 filmu. Obecnie obsługiwane są następujące formaty:
 <itemizedlist>
-<listitem><para>VOBsub</para></listitem>
-<listitem><para>OGM</para></listitem>
-<listitem><para>CC (closed caption)</para></listitem>
-<listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
-<listitem><para>SubRip</para></listitem>
-<listitem><para>SubViewer</para></listitem>
-<listitem><para>Sami</para></listitem>
-<listitem><para>VPlayer</para></listitem>
-<listitem><para>RT</para></listitem>
-<listitem><para>SSA</para></listitem>
-<listitem><para>PJS (Phoenix Japanimation Society)</para></listitem>
-<listitem><para>MPsub</para></listitem>
-<listitem><para>AQTitle</para></listitem>
-<listitem><para><ulink url="http://unicorn.us.com/jacosub/">JACOsub</ulink></para></listitem>
+ <listitem><para>VOBsub</para></listitem>
+ <listitem><para>OGM</para></listitem>
+ <listitem><para>CC (closed caption)</para></listitem>
+ <listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
+ <listitem><para>SubRip</para></listitem>
+ <listitem><para>SubViewer</para></listitem>
+ <listitem><para>Sami</para></listitem>
+ <listitem><para>VPlayer</para></listitem>
+ <listitem><para>RT</para></listitem>
+ <listitem><para>SSA</para></listitem>
+ <listitem><para>PJS (Phoenix Japanimation Society)</para></listitem>
+ <listitem><para>MPsub</para></listitem>
+ <listitem><para>AQTitle</para></listitem>
+ <listitem><para>
+  <ulink url="http://unicorn.us.com/jacosub/">JACOsub</ulink></para>
+ </listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -136,11 +137,11 @@
 (<emphasis role="bold">poza pierwszymi trzema</emphasis>) do następujących formatów,
 jeśli podasz odpowiednią opcję:
 <itemizedlist>
-<listitem><para>MPsub: <option>-dumpmpsub</option></para></listitem>
-<listitem><para>SubRip: <option>-dumpsrtsub</option></para></listitem>
-<listitem><para>MicroDVD: <option>-dumpmicrodvdsub</option></para></listitem>
-<listitem><para>JACOsub: <option>-dumpjacosub</option></para></listitem>
-<listitem><para>Sami: <option>-dumpsami</option></para></listitem>
+ <listitem><para>MPsub: <option>-dumpmpsub</option></para></listitem>
+ <listitem><para>SubRip: <option>-dumpsrtsub</option></para></listitem>
+ <listitem><para>MicroDVD: <option>-dumpmicrodvdsub</option></para></listitem>
+ <listitem><para>JACOsub: <option>-dumpjacosub</option></para></listitem>
+ <listitem><para>Sami: <option>-dumpsami</option></para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -151,7 +152,7 @@
 
 <para>
 Opcje wiersza poleceń różnią się nieco dla poszczególnych formatów:
- </para>
+</para>
 
 <formalpara>
 <title>Format VOBsub</title>
@@ -192,19 +193,19 @@
  <listitem><para>
   Opóźnia wyświetlanie napisów o <option><replaceable>sek</replaceable></option> sekund.
   Może być liczbą ujemną. Wartość jest dodawana do licznika czasu filmu.
-  </para></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subfps <replaceable>ILOŚĆ</replaceable></option></term>
  <listitem><para>
   Określa ilość klatek na sekundę pliku z napisami (liczba rzeczywista).
-  </para></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
  <listitem><para>
   Określa położenie napisów.
-  </para></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -219,16 +220,20 @@
 wartość framerate pliku z napisami.
 <application>MPlayer</application> może zrobić to za ciebie:
 
-<screen>mplayer -dumpmicrodvdsub -fps <replaceable>fps_napisów</replaceable> -subfps <replaceable>fps_filmu</replaceable> -sub <replaceable>zbiór_z_napisami</replaceable> <replaceable>atrapa.avi</replaceable></screen>
+<screen>
+mplayer -dumpmicrodvdsub -fps <replaceable>fps_napisów</replaceable> -subfps <replaceable>fps_filmu</replaceable> \
+  -sub <replaceable>zbiór_z_napisami</replaceable> <replaceable>atrapa.avi</replaceable>
+</screen>
 </para>
 
 <para>
 O napisach DVD przeczytasz w rozdziale <link linkend="dvd">DVD</link>.
 </para>
-
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="control">
 <title>Sterowanie</title>
@@ -241,6 +246,7 @@
 pełnej listy skrótów klawiszowych.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="ctrl-cfg">
 <title>Konfiguracja sterowania</title>
@@ -262,7 +268,7 @@
 <command>mplayer -input cmdlist</command>.
 </para>
 
-<example>
+<example id="input_control_file">
 <title>Przykładowy plik konfiguracji sterowania</title>
 <programlisting>
 ##
@@ -281,6 +287,7 @@
 </example>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="lirc">
 <title>Sterowanie poprzez LIRC</title>
@@ -295,7 +302,7 @@
 <para>
 Jeśli zainstalowałeś pakiet LIRC, <filename>configure</filename> automatycznie go
 wykryje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, <application>MPlayer</application>
-wypisze przy starcie &quot;<systemitem>Setting up LIRC support...</systemitem>&quot;.
+wypisze przy starcie "<systemitem>Setting up LIRC support...</systemitem>".
 Jeśli wystąpi błąd, powiadomi Cię o tym. Jeśli nic nie powie Ci na
 temat LIRC, to znaczy, że jego obsługa nie została wkompilowana. Proste :-)
 </para>
@@ -305,7 +312,6 @@
 <filename>mplayer</filename>. Możesz używać dowolnych komend
 <application>MPlayera</application>, a nawet podać więcej niż jedną
 komendę na raz oddzielając je za pomocą <literal>\n</literal>.
-
 Nie zapomnij o włączeniu flagi repeat w <filename>.lircrc</filename> jeśli
 ma to sens (skoki, głośność itp). To jest fragment przykładowego
 <filename>.lircrc</filename>:
@@ -346,9 +352,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="slave-mode">
 <title>Tryb sługi</title>
+
 <para>
 Tryb sługi pozwala Ci na utworzenie prostej nakładki na
 <application>MPlayera</application>. Po uruchomieniu z opcją
@@ -361,6 +369,8 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="streaming">
 <title>Strumieniowanie z sieci i potoków</title>
@@ -375,42 +385,53 @@
 <application>MPlayer</application> zwraca również uwagę na zmienną środowiskową
 <envar>http_proxy</envar> i używa proxy jeśli jest to możliwe. Korzystanie
 z proxy może być również wymuszone za pomocą:
-<screen>mplayer <replaceable>http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/strumien.asf</replaceable></screen>
+<screen>
+mplayer <replaceable>http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/strumien.asf</replaceable>
+</screen>
 </para>
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi również czytać ze standardowego wejścia
 (<emphasis>nie</emphasis> z nazwanych potoków). Może to być wykorzystane np. do
 odtwarzania poprzez FTP:
-<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi</replaceable> -O - | mplayer -</screen>
+<screen>i
+wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi</replaceable> -O - | mplayer -
+</screen>
 </para>
 
 <note><para>
 Zalecane jest również włączenie <option>-cache</option> przy odtwarzaniu
 z sieci:
-<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -</screen>
+<screen>
+wget <replaceable>ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -
+</screen>
 </para></note>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="streaming-save">
 <title>Zapisywanie strumieniowanej zawartości</title>
+
 <para>
- Jak już uda Ci się zmusić <application>MPlayera</application> do odtwarzania
- Twojego ulubionego strumienia internetowego, możesz użyć opcji
- <option>-dumpstream</option> aby zapisać strumień do pliku.
- Na przykład:
+Jak już uda Ci się zmusić <application>MPlayera</application> do odtwarzania
+Twojego ulubionego strumienia internetowego, możesz użyć opcji
+<option>-dumpstream</option> aby zapisać strumień do pliku.
+Na przykład:
 <screen>
- mplayer <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> -dumpstream -dumpfile <replaceable>strumien.asf</replaceable>
+mplayer <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> -dumpstream -dumpfile <replaceable>strumien.asf</replaceable>
 </screen>
- zapisze zawartość strumieniowaną z
- <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> do pliku
- <replaceable>stream.asf</replaceable>.
- Działa to ze wszystkimi protokołami obsługiwanymi przez
- <application>MPlayera</application>, jak MMS, RSTP itd.
+zapisze zawartość strumieniowaną z
+<replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> do pliku
+<replaceable>stream.asf</replaceable>.
+Działa to ze wszystkimi protokołami obsługiwanymi przez
+<application>MPlayera</application>, jak MMS, RSTP itd.
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="mpst" xreflabel="Remote streams">
 <title>Strumienie zdalne</title>
@@ -425,8 +446,11 @@
 przypadku MF, gdyż TV i tak by wymagało szalonej przepustowości.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="compile_mpst_server">
 <title>Kompilacja serwera</title>
+
 <para>
 Po kompilacji <application>MPlayera</application> wejdź do katalogu
 <filename>TOOLS/netstream</filename> i wpisz <application>make</application>
@@ -437,8 +461,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="use_mpst">
 <title>Używanie strumieni zdalnych</title>
+
 <para>
 Najpierw musisz uruchomić serwer na komputerze, do którego masz zamiar mieć
 dostęp zdalny. Aktualnie serwer jest bardzo podstawowy i nie ma żadnych
@@ -461,12 +488,12 @@
 więc na liczne nadużycia, które są przez to możliwe. Zamiast tego wyślij jakąś
 (dobrą) łatkę, by stał się lepszy lub napisz swój własny serwer.
 </para>
-
 </sect2>
-
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Decyzyjne Listy Edycji (Edit Decision Lists - EDL)</title>
@@ -490,8 +517,11 @@
 oraz kiedy (używając opóźnienia w sekundach).
 </para>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="edl_using">
 <title>Używanie pliku EDL</title>
+
 <para>
 Użyj podczas uruchamiania <application>MPlayera</application> flagi
 <option>-edl &lt;nazwa pliku&gt;</option> z nazwą pliku EDL, który ma być
@@ -499,13 +529,14 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="edl_making">
 <title>Tworzenie pliku EDL</title>
+
 <para>
 Aktualny format pliku EDL jest następujący:
-<programlisting>
-[sekunda początkowa] [sekunda końcowa] [akcja]
-</programlisting>
+<programlisting>[sekunda początkowa] [sekunda końcowa] [akcja]</programlisting>
 gdzie liczby odpowiadające sekundom nie muszą być całkowite, zaś akcja może
 przyjmować wartość <literal>0</literal> dla pominięcia bądź
 <literal>1</literal> dla wyciszenia.
@@ -531,10 +562,11 @@
 w którym możesz także zmienić domyślne pomijanie bloku na wyciszanie.
 </para>
 </sect2>
-
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="advaudio" xreflabel="Advanced Audio">
 <title>Zaawansowane audio</title>
@@ -544,6 +576,7 @@
 
 <sect3 id="advaudio-surround-DVD">
 <title>DVDs</title>
+
 <para>
 Większość płyt DVD, a także wiele innych plików, zawiera dźwięk przestrzenny.
 <application>MPlayer</application> obsługuje dźwięk przestrzenny, ale opcja ta 
@@ -551,17 +584,13 @@
 jest znacznie bedziej popularny. Aby odtworzyć plik zawierający więcej niż dwa 
 kanały audio, użyj opcji <option>-channels</option>.
 Na przykład, aby odtworzyć DVD z audio 5.1:
-
 <screen>mplayer dvd://1 -channels 6</screen>
-
 Zauważmy, że mimo nazwy "5.1", używanych jest 6 kanałów.
 Jeżeli posiadasz sprzęt pozwalający na odtwarzanie dźwięku przestrzennego możesz 
 bezpiecznie wpisać <option>channels</option> do swojego pliku konfiguracyjnego 
 <application>MPlayera</application> (<filename>~/.mplayer/config</filename>). 
 Przykładowo, aby domyślnie włączyć efekt kwadrofonii, należy dodać wiersz:
-
 <programlisting>channels=4</programlisting>
-
 Od tego momentu, <application>MPlayer</application> będzie odtwarzał cztery 
 kanały audio, zawsze gdy będą one dostępne.
 </para>
@@ -574,14 +603,11 @@
 <para>
 <application>MPlayer</application> standardowo nie duplikuje kanałów, ani nie 
 robi tego większość sterowników audio. Jeżeli chcesz zrobić to ręcznie:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>
-
 Zobacz sekcję o 
 <link linkend="advaudio-channels-copying">kopiowaniu kanałów</link>,
 jest tam wyjaśnienie tego polecenia.
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -606,27 +632,27 @@
 <itemizedlist>
 <title>Aby włączyć przekazywanie z wiersza poleceń:</title>
 <listitem><para>
-dla AC3 użyj <option>-ac hwac3</option>
+ dla AC3 użyj <option>-ac hwac3</option>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-dla DTS użyj <option>-ac hwdts</option>
+ dla DTS użyj <option>-ac hwdts</option>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-dla AC3 i DTS użyj <option>-afm hwac3</option>
+ dla AC3 i DTS użyj <option>-afm hwac3</option>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Aby włączyć przekazywanie w pliku konfiguracyjnym 
-<application>MPlayera</application>: </title>
+ <application>MPlayera</application>: </title>
 <listitem><para>
-dla AC3 użyj <option>ac=hwac3,</option>
+ dla AC3 użyj <option>ac=hwac3,</option>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-dla DTS użyj <option>ac=hwdts,</option>
+ dla DTS użyj <option>ac=hwdts,</option>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-dla AC3 i DTS użyj <option>afm=hwac3</option>
+ dla AC3 i DTS użyj <option>afm=hwac3</option>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -636,14 +662,13 @@
 <application>MPlayer</application> będzie używał standardowych kodeków, które 
 są normalnie używane podczas odtwarzania plików, które nie posiadają dźwięku 
 AC3 ani DTS. 
-
 Opcja <option>afm=hwac3</option> nie wymaga przecinka, 
 samo podanie rodziny kodeków powoduje że <application>MPlayer</application>
 wypróbuje inne gdy będzie musiał.
 </para>
-
 </sect3>
 
+
 <sect3 id="hwmpa-surround-passthrough">
 <title>Przekazywanie dźwięku MPEG</title>
 
@@ -662,12 +687,14 @@
 </para>
 </sect3>
 
+
 <sect3 id="advaudio-surround-matrix">
 <title>Dźwięk zakodowany macierzowo</title>
 
 <para>
 <emphasis>***TODO***</emphasis>
 </para>
+
 <para>
 Ta sekcja musi dopiero zostać napisana i nie może zostać ukończona zanim
 ktoś nie dostarczy przykładowych plików do testów. Jeżeli posiadasz jakieś
@@ -677,6 +704,7 @@
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-DOCS</ulink>
 W temacie podaj "[matrix-encoded audio]".
 </para>
+
 <para>
 Jeżeli nie nadejdą żadne wiadomości, ta sekcja zostanie usunięta.
 </para>
@@ -685,14 +713,13 @@
 Przydatne linki:
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm">http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm</ulink>
+ <ulink url="http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm">http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm</ulink>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-<ulink url="http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp">http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp</ulink>
+ <ulink url="http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp">http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp</ulink>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -719,9 +746,7 @@
 
 <para>
 Odtwarzanie DVD z HRTF:
-
 <screen>mplayer dvd://1 -channels 6 -af hrtf</screen>
-
 </para>
 
 <para>
@@ -729,11 +754,10 @@
 także audio próbkowanego z częstotliwością 48kHz. Audio na płytach DVD jest już
 próbkowane 48kHz, lecz jeżeli chcesz odtworzyć plik z innym próbkowaniem i opcją
 <option>hrtf</option>, musisz dokonać jego przepróbkowania tego pliku:
-
-<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -channels 6 -af resample=48000,hrtf</screen>
-
+<screen>
+mplayer <replaceable>filename</replaceable> -channels 6 -af resample=48000,hrtf
+</screen>
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -746,11 +770,10 @@
 niejednokrotnie wyjścia audio są domyślnie wyciszone lub ich głośność jest ustawiona
 na zero.
 </para>
-
 </sect3>
-
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="advaudio-channels">
 <title>Manipulowanie kanałami</title>
@@ -765,50 +788,49 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>mono</title>
-<listitem override="0"><para>środkowy</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>środkowy</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>stereo</title>
-<listitem override="0"><para>lewy</para></listitem>
-<listitem><para>prawy</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>lewy</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>kwadrofonia</title>
-<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 4.0</title>
-<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>środkowy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>środkowy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.0</title>
-<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.1</title>
-<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
-<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
-<listitem><para>subwoofer (głośnik niskotonowy)</para></listitem>
+ <listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
+ <listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
+ <listitem><para>subwoofer (głośnik niskotonowy)</para></listitem>
 </orderedlist>
-
 </para>
 
 <para>
@@ -826,7 +848,6 @@
 co może być przydatne przy określaniu liczy kanałów przesyłanych do karty muzycznej.
 Aby dowiedzieć się więcej, zobacz kolejne sekcje.
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -841,9 +862,7 @@
 kanał jest wyciszony. Najłatwiejszą i najbardziej niezawodną metodą pozwalającą
 na odtworzenie dźwięku przy użyciu obu głośników jest użycie filtru
 <option>extrastereo</option>:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af extrastereo=0</screen>
-
 </para>
 
 <para>
@@ -853,11 +872,8 @@
 i wymagają różnych opcji w zależności od kanału, który zawiera dane.
 Jeżeli na prawdę potrzebujesz utrzymać głośność, możliwe że łatwiej będzie odpowiednio
 dopasować głośność przy użyciu filtru <option>volume</option>. Na przykład:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af extrastereo=0,volume=5</screen>
-
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -871,55 +887,53 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <listitem><para>
-Zdecyduj ile wyjściowych kanałów audio potrzebujesz. Oto pierwsza podopcja.
+ Zdecyduj ile wyjściowych kanałów audio potrzebujesz. Oto pierwsza podopcja.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Policz ile przesunięć kanałów zamierzasz wykonać. To jest druga podopcja. Każdy
-kanał może być przesunięty do kilku różnych kanałów w tym samym czasie, ale pamiętaj,
-że gdy przesuniesz kanał (również gdy tylko do jednego kanału docelowego), źródło zostanie
-opróżnione, chyba że inny kanał zostanie tam przesunięty. Aby skopiować kanał,
-pozostawiając źródło nietknięte, po prostu przesuń kanał zarówno do miejsca kopiowania,
-jak i do źródła. Na przykład:
-
-<programlisting>
+ Policz ile przesunięć kanałów zamierzasz wykonać. To jest druga podopcja.
+ Każdy kanał może być przesunięty do kilku różnych kanałów w tym samym czasie,
+ ale pamiętaj, że gdy przesuniesz kanał (również gdy tylko do jednego kanału
+ docelowego), źródło zostanie opróżnione, chyba że inny kanał zostanie tam
+ przesunięty. Aby skopiować kanał, pozostawiając źródło nietknięte, po prostu
+ przesuń kanał zarówno do miejsca kopiowania, jak i do źródła. Na przykład:
+ <programlisting>
 kanał 2 --> kanał 3
-kanał 2 --> kanał 2
-</programlisting>
+kanał 2 --> kanał 2<!--
+ --></programlisting>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Wypisz kopie kanałów jako pary subopcji. Pamiętaj, że pierwszy kanał ma numer 0,
-drugi 1 itd. Kolejność subopcji nie jest istotna tak długo, ale muszą one być
-pogrupowane w pary typu:
-<replaceable>źródło:cel</replaceable>.
+ Wypisz kopie kanałów jako pary subopcji. Pamiętaj, że pierwszy kanał ma numer
+ 0, drugi 1 itd. Kolejność subopcji nie jest istotna tak długo, ale muszą one
+ być pogrupowane w pary typu
+ <replaceable>źródło:cel</replaceable>.
 </para></listitem>
 </orderedlist>
-
 </para>
 
-
 <bridgehead>Przykład: jeden kanał w dwóch głośnikach</bridgehead>
-
 <para>
 Oto przykład innej metody odtwarzania jednego kanału w dwóch głośnikach.
 Załóżmy, że lewy kanał ma być odtwarzany, a prawy ma zostać pominięty.
 Zgodnie z krokami opisanymi powyżej:
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-Aby dostarczyć dźwięk do każdego z dwóch głośników, pierwsza opcja musi mieć
-wartość "2".
+ Aby dostarczyć dźwięk do każdego z dwóch głośników, pierwsza opcja musi mieć
+ wartość "2".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Lewy kanał musi zostać przesunięty do prawego kanału oraz lewego, aby nie został
-on pusty. Sumaryczna liczba przesunięć to dwa, zatem druga opcja to również "2".
+ Lewy kanał musi zostać przesunięty do prawego kanału oraz lewego, aby nie
+ został on pusty. Sumaryczna liczba przesunięć to dwa, zatem druga opcja to
+ również "2".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Aby przesunąć lewy kanał (kanał 0) do kanału prawego (kanał 1), para subopcji
-musi byc "0:1", "0:0" przesunie lewy kanał do siebie.
+ Aby przesunąć lewy kanał (kanał 0) do kanału prawego (kanał 1), para subopcji
+ musi byc "0:1", "0:0" przesunie lewy kanał do siebie.
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 Po połączeniu wszystkiego razem otrzymamy:
-
-<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>
+<screen>
+mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0
+</screen>
 </para>
 
 <para>
@@ -930,13 +944,10 @@
 </para>
 
 <bridgehead>Przykład: lewy kanał w obu głośnikach (skrót)</bridgehead>
-
 <para>
 Istnieje znacznie łatwiejsza metoda na użycie filtru <option>channels</option> w
 celu odtworzenia lewego kanału w dwóch głośnikach:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=1</screen>
-
 Drugi kanał jest pomijany, a pierwszy jest pozostawiany, bez dodatkowych podopcji.
 Sterowniki kart muzycznych automatycznie odtwarzają jednokanałowy dźwięk wykorzystując
 oba głośniki. Oczywiście zadziała to tylko, gdy pożądanym kanałem jest kanał lewy.
@@ -948,24 +959,25 @@
 z tylnych głośników zestawu kwadrofonicznego.
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-Potrzebujemy czterech kanałów wyjściowych, więc pierwsza podopcja to "4".
+ Potrzebujemy czterech kanałów wyjściowych, więc pierwsza podopcja to "4".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Każdy z przednich kanałów musi zostać przesunięty do odpowiedniego kanału tylnego
-oraz do siebie. W sumie użyte będą cztery przesunięcia, więc druga opcja to "4".
+ Każdy z przednich kanałów musi zostać przesunięty do odpowiedniego kanału
+ tylnego oraz do siebie. W sumie użyte będą cztery przesunięcia, więc druga
+ opcja to "4".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Lewy przedni kanał (kanał 0) musi zostać przesunięty do lewego tylnego (kanał 2): "0:2".
-Lewy przedni musi być także przesunięty do siebie: "0:0". Prawy przedni (kanał 1)
-musi zostać przesunięty do prawego tylnego (kanał 3): "1:3" oraz do siebie: "1:1".
+ Lewy przedni kanał (kanał 0) musi zostać przesunięty do lewego tylnego (kanał
+ 2): "0:2". Lewy przedni musi być także przesunięty do siebie: "0:0". Prawy
+ przedni (kanał 1) musi zostać przesunięty do prawego tylnego (kanał 3): "1:3"
+ oraz do siebie: "1:1".
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 Po połączeniu wszystkich podopcji otrzymujemy:
-
-<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=4:4:0:2:0:0:1:3:1:1</screen>
-
+<screen>
+mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af channels=4:4:0:2:0:0:1:3:1:1
+</screen>
 </para>
-
 </sect3>
 
 
@@ -979,72 +991,69 @@
 znacznie bardziej skomplikowane.
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-Zdecyduj z iloma kanałami chcesz pracować. Aby to określić możesz potrzebować
-użyć <option>-channels</option> i/lub <option>-af channels</option>. Późniejsze
-przykłady pokażą kiedy użyć którego.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Zdecyduj ile kanałów ma zostać wprowadzonych do <option>pan</option> (dalsze
-dekodowane kanały zostaną porzucone). To jest pierwsza podopcja. Kontroluje ona
-także liczbę kanałów używanych jako wyjście.
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-Pozostałe podopcje określają jak dużą część danego kanału zmiksować do kanału
-docelowego. To jest najbardziej skomplikowana część. Aby sprostać temu zadaniu,
-podzielmy podopcje na kilka grup, po jednej dla każdego kanału wyjściowego.
-Każda podopcja w zbiorze odpowiada pojedynczemu kanałowi wejściowemu. Liczba,
-którą podasz odpowiada części kanału wejściowego, która zostanie
-zmiksowana w kanale wyjściowym.
-</para>
-<para>
-<option>pan</option> akceptuje wartości od 0 do 512, co odpowiada wartościom od
-0% do 51200% oryginalnej głośności. Bądź ostrożny używając wartości większych od
-1. Może to spowodować nie tylko bardzo duże zwiększenie głośności, ale także,
-jeżeli przekroczysz zakres swojej karty muzycznej, możesz usłyszeć okropne trzaski.
-Jeżeli chcesz, możesz stosować po filtrze <option>pan</option> dopisać <option>,volume</option>,
-co włączy obcinanie głośności, jednak najlepiej używać na tyle małych wartości
-parametrów <option>pan</option>, aby przycinanie nie było potrzebne.
-</para></listitem>
+ Zdecyduj z iloma kanałami chcesz pracować. Aby to określić możesz potrzebować
+ użyć <option>-channels</option> i/lub <option>-af channels</option>.
+ Późniejsze przykłady pokażą kiedy użyć którego.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Zdecyduj ile kanałów ma zostać wprowadzonych do <option>pan</option> (dalsze
+ dekodowane kanały zostaną porzucone). To jest pierwsza podopcja. Kontroluje
+ ona także liczbę kanałów używanych jako wyjście.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Pozostałe podopcje określają jak dużą część danego kanału zmiksować do kanału
+ docelowego. To jest najbardziej skomplikowana część. Aby sprostać temu
+ zadaniu, podzielmy podopcje na kilka grup, po jednej dla każdego kanału
+ wyjściowego. Każda podopcja w zbiorze odpowiada pojedynczemu kanałowi
+ wejściowemu. Liczba, którą podasz odpowiada części kanału wejściowego, która
+ zostanie zmiksowana w kanale wyjściowym.
+ </para>
+ <para>
+ <option>pan</option> akceptuje wartości od 0 do 512, co odpowiada wartościom
+ od 0% do 51200% oryginalnej głośności. Bądź ostrożny używając wartości
+ większych od 1. Może to spowodować nie tylko bardzo duże zwiększenie
+ głośności, ale także, jeżeli przekroczysz zakres swojej karty muzycznej,
+ możesz usłyszeć okropne trzaski. Jeżeli chcesz, możesz stosować po filtrze
+ <option>pan</option> dopisać <option>,volume</option>, co włączy obcinanie
+ głośności, jednak najlepiej używać na tyle małych wartości parametrów
+ <option>pan</option>, aby przycinanie nie było potrzebne.
+ </para>
+</listitem>
 </orderedlist>
 </para>
 
 <bridgehead>Przykład: jeden kanał w dwóch głośnikach</bridgehead>
-
 <para>
 Oto jeszcze jeden przykład, jak odtworzyć lewy kanał w dwóch głośnikach.
 Postępując zgodnie z krokami opisanymi powyżej:
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-<option>pan</option> powinien używać dwóch kanałów wyjściowych, więc pierwsza
-podopcja to "2".
+ <option>pan</option> powinien używać dwóch kanałów wyjściowych, więc pierwsza
+ podopcja to "2".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Ponieważ mamy dwa kanały wejściowe, będziemy mieli dwie grupy podopcji.
-Ponieważ używane są również dwa kanały wyjściowe, w każdej grupie będą po dwie
-podopcje. Lewy kanał z pliku powinien zostać skopiowany z pełną głośnością
-do nowych kanału: lewego i prawego. W związku z tym, pierwsza grupa podopcji
-to "1:1". Prawy kanał powinien zostać pominięty, zatem druga grupa to "0:0".
-Wszelkie zera na końcu listy podopcji mogą zostać pominięte, ale dla przejrzystości
-przykładu, pozostawimy je.
+ Ponieważ mamy dwa kanały wejściowe, będziemy mieli dwie grupy podopcji.
+ Ponieważ używane są również dwa kanały wyjściowe, w każdej grupie będą po dwie
+ podopcje. Lewy kanał z pliku powinien zostać skopiowany z pełną głośnością
+ do nowych kanału: lewego i prawego. W związku z tym, pierwsza grupa podopcji
+ to "1:1". Prawy kanał powinien zostać pominięty, zatem druga grupa to "0:0".
+ Wszelkie zera na końcu listy podopcji mogą zostać pominięte, ale dla
+ przejrzystości przykładu, pozostawimy je.
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 Po złączeniu wszystkich podopcji otrzymamy:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af pan=2:1:1:0:0</screen>
-
 Jeżeli pożądanym kanałem jest prawy, a nie lewy, podopcje zmienią się na
 "2:0:0:1:1".
 </para>
 
 
 <bridgehead>Przykład: lewy kanał w dwóch głośnikach (skrót)</bridgehead>
-
 <para>
 Podobnie jak przy użyciu <option>channels</option>, istnieje skrót działający
 tylko z lewym kanałem:
-
 <screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -af pan=1:1</screen>
-
 Jeżeli <option>pan</option> posiada tylko jeden kanał wejściowy (pozostałe kanały
 są pomijane), potrzebna jest tylko jedna grupa podopcji z jedną podopcją, która
 oznacza, że jedyny kanał będzie zawierał 100% siebie.
@@ -1057,43 +1066,41 @@
 opcji <option>pan</option>:
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-Liczba kanałów wyjściowych to 2, więc pierwsza podopcja to "2".
+ Liczba kanałów wyjściowych to 2, więc pierwsza podopcja to "2".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Jako, że mamy 6 kanałów wejściowych, musimy użyć sześciu grup opcji.
-Na szczęście, ponieważ interesują nas tylko dwa pierwsze kanały, możemy
-użyć tylko dwóch grup opcji; pozostałe cztery grupy mogą zostać pominięte.
-Pamiętaj, że nie wszystkie wielokanałowe pliki audio mają tę samą kolejność
-kanałów. Poniższy przykład pokazuje zmniejszanie liczby kanałów w pliku, w którym
-kolejność kanałów jest taka, jak w AC3 5.1:
-<programlisting>
+ Jako, że mamy 6 kanałów wejściowych, musimy użyć sześciu grup opcji.
+ Na szczęście, ponieważ interesują nas tylko dwa pierwsze kanały, możemy
+ użyć tylko dwóch grup opcji; pozostałe cztery grupy mogą zostać pominięte.
+ Pamiętaj, że nie wszystkie wielokanałowe pliki audio mają tę samą kolejność
+ kanałów. Poniższy przykład pokazuje zmniejszanie liczby kanałów w pliku, w którym
+ kolejność kanałów jest taka, jak w AC3 5.1:
+ <programlisting>
 0 - lewy przedni
 1 - prawy przedni
 2 - lewy tylny
 3 - prawy tylny
 4 - środkowy przedni
-5 - subwoofer (głośnik niskotonowy)
-</programlisting>
-Pierwsza grupa podopcji zawiera kolejne wartości oryginalnej głośności lewego
-przedniego kanału, które powinny być dostarczone do odpowiednich kanałów
-wyjściowych: "1:0". Prawy przedni kanał powinien zostać przeniesiony do
-prawego wyjściowego: "0:1". Analogicznie dla kanałów tylnych: "1:0" i "0:1".
-Kanał środkowy powinien zostać przeniesiony do obu kanałów wyjściowych z połową
-głośności: "0.5:0.5", zaś kanał głośnika niskotonowego powinien być słyszalny
-w obu kanałach wyjściowych z pełną głośnością: "1:1".
-
+5 - subwoofer (głośnik niskotonowy)<!--
+ --></programlisting>
+ Pierwsza grupa podopcji zawiera kolejne wartości oryginalnej głośności lewego
+ przedniego kanału, które powinny być dostarczone do odpowiednich kanałów
+ wyjściowych: "1:0". Prawy przedni kanał powinien zostać przeniesiony do
+ prawego wyjściowego: "0:1". Analogicznie dla kanałów tylnych: "1:0" i "0:1".
+ Kanał środkowy powinien zostać przeniesiony do obu kanałów wyjściowych z połową
+ głośności: "0.5:0.5", zaś kanał głośnika niskotonowego powinien być słyszalny
+ w obu kanałach wyjściowych z pełną głośnością: "1:1".
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 Połącz wszystko razem, a otrzymasz:
-
-<screen>mplayer <replaceable>6-channel.wav</replaceable> -af pan=2:1:0:0:1:1:0:0:1:0.5:0.5:1:1</screen>
-
+<screen>
+mplayer <replaceable>6-channel.wav</replaceable> -af pan=2:1:0:0:1:1:0:0:1:0.5:0.5:1:1
+</screen>
 Przedstawione powyżej głośności są tylko przybliżonym przykładem. Nie czuj się
 nimi skrępowany i zmieniaj je zgodnie ze swoim uznaniem.
 </para>
 
 <bridgehead>Przykład: Odtwarzanie audio 5.1 przy pomocy dużych głośników, bez subwoofera</bridgehead>
-
 <para>
 Jeżeli posiadasz parę dużych przednich głośników, możesz nie mieć ochoty
 tracić pieniędzy na dodatkowy głośnik niskotonowy, tylko po to, aby mieć
@@ -1102,57 +1109,55 @@
 Tym sposobem kanał głośnika niskotonowego zostanie po prostu pominięty.
 Jeżeli chcesz rozdzielić kanał subwoofera samodzielnie, musisz dokonać ręcznego
 zmiksowania przy użyciu <option>pan</option>:
-
 <orderedlist>
 <listitem><para>
-Jako, że <option>pan</option> musi analizować wszystkie 6 kanałów,
-podaj opcję <option>-channels 6</option>, aby liba52 zdekodował je wszystkie.
+ Jako, że <option>pan</option> musi analizować wszystkie 6 kanałów,
+ podaj opcję <option>-channels 6</option>, aby liba52 zdekodował je wszystkie.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Ponieważ <option>pan</option> będzie używał pięciu kanałów wyjściowych, pierwsza
-podopcja to "5".
+ Ponieważ <option>pan</option> będzie używał pięciu kanałów wyjściowych,
+ pierwsza podopcja to "5".
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Sześć kanałów wejściowych i pięć wyjściowych oznacza 6 grup po 5 podopcji.
+ Sześć kanałów wejściowych i pięć wyjściowych oznacza 6 grup po 5 podopcji.
  <itemizedlist spacing="compact">
  <listitem><para>
- Lewy przedni kanał replikuje samego siebie:
- "1:0:0:0:0"
+  Lewy przedni kanał replikuje samego siebie:
+  "1:0:0:0:0"
  </para></listitem>
  <listitem><para>
- Identycznie dla prawego przedniego kanału:
- "0:1:0:0:0"
+  Identycznie dla prawego przedniego kanału:
+  "0:1:0:0:0"
  </para></listitem>
  <listitem><para>
- Tak samo dla lewego tylnego:
- "0:0:1:0:0"
+  Tak samo dla lewego tylnego:
+  "0:0:1:0:0"
  </para></listitem>
  <listitem><para>
- Oraz tak samo dla prawego tylnego:
- "0:0:0:1:0"
+  Oraz tak samo dla prawego tylnego:
+  "0:0:0:1:0"
  </para></listitem>
  <listitem><para>
- Środkowy też:
- "0:0:0:0:1"
+  Środkowy też:
+  "0:0:0:0:1"
  </para></listitem>
  <listitem><para>
- Teraz musimy zdecydować, co zrobić z subwooferem. Na przykład możemy podzielić
- go po połowie na lewy przedni i prawy przedni:
- "0.5:0.5:0:0:0"
+  Teraz musimy zdecydować, co zrobić z subwooferem. Na przykład możemy
+  podzielić go po połowie na lewy przedni i prawy przedni:
+  "0.5:0.5:0:0:0"
  </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </orderedlist>
 Po połączeniu wszystkich opcji otrzymasz:
-
-<screen>mplayer <replaceable>dvd://1</replaceable> -channels 6 -af pan=5:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0.5:0.5:0:0:0</screen>
-
+<screen>
+mplayer <replaceable>dvd://1</replaceable> -channels 6 -af pan=5:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0.5:0.5:0:0:0
+</screen>
 </para>
-
 </sect3>
-
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="advaudio-volume">
 <title>Programowa regulacja głośności</title>
@@ -1166,15 +1171,13 @@
 większe poziomy głośności. Pamiętaj, że nie omija to miksera Twojej karty
 muzycznej; <application>MPlayer</application> zwiększa tylko głośność sygnału
 przed przesłaniem go do Twojej karty.
-
 Poniższy przykład może być dobrym początkiem:
-
-<screen>mplayer <replaceable>cichy-plik</replaceable> -softvol -softvol-max 300</screen>
-
+<screen>
+mplayer <replaceable>cichy-plik</replaceable> -softvol -softvol-max 300
+</screen>
 Opcja <option>-softvol-max</option> określa maksymalny dozwolony poziom głośności,
 jako procent głośności oryginalnej. Przykładowo, <option>-softvol-max 200</option>
 pozwoli na maksymalne zwiększenie głośności do 200% głośności oryginalnej.
-
 Można bezpiecznie używać dużych parametrów <option>-softvol-max</option>;
 większa głośność nie zostanie użyta, jeżeli nie zwiększysz jej przy pomocy
 klawiszy regulacji głośności. Jedyną wadą stosowania większych wartości jest to,
@@ -1189,9 +1192,7 @@
 Opcja <option>-softvol</option> działa poprzez kontrolę filtru
 <option>volume</option>. Jeżeli chcesz odtwarzać plik z określoną głośnością,
 możesz podać opcję dla <option>volume</option> ręcznie:
-
 <screen>mplayer <replaceable>cichy-plik</replaceable> -af volume=10</screen>
-
 Pozwoli to na odtworzenie pliku z 10-decybelowym wzmocnieniem. Bądź ostrożny
 używając filtru <option>volume</option> - ustawiając zbyt dużą głośność możesz
 łatwo uszkodzić swój słuch. Zaczynaj od małych wartości i stopniowo zwiększaj je
@@ -1200,9 +1201,6 @@
 do karty muzycznej danych spoza akceptowalnego przez nią zakresu; będzie to
 powodować zniekształcenia dźwięku.
 </para>
-
 </sect2>
-
 </sect1>
-
 </chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list