[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl bugs.xml,1.7,1.8

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jul 22 22:25:42 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv8831

Modified Files:
	bugs.xml 
Log Message:
sync 1.13

Index: bugs.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/bugs.xml,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.7 -r1.8
--- bugs.xml	5 Jan 2005 18:25:09 -0000	1.7
+++ bugs.xml	22 Jul 2005 20:25:40 -0000	1.8
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.12 -->
+<!-- synced with 1.13 -->
 <appendix id="bugs">
 <title>Znane błędy</title>
 <sect1 id="bugs-special">
@@ -44,6 +44,11 @@
 <para>Problem: znany błąd MMX w GCC 2.95.2 MMX.</para>
 <para>RozwiÄ…zanie: aktualizacja GCC do 2.95.3.</para>
 </listitem>
+<listitem>
+<para>Zwisy podczas zapisywania strumieni:</para>
+<para>Problem: zrzut pamięci</para>
+<para>Rozwiązanie: Nie panikuj. Upewnij się, że wiesz, gdzie jest ręcznik.</para>
+</listitem>
 </itemizedlist>
 </sect1>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list