[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl video.xml,1.23,1.24

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jul 22 22:22:47 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv12359

Modified Files:
	video.xml 
Log Message:
sync 1.81

Index: video.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/video.xml,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -r1.23 -r1.24
--- video.xml	10 Apr 2005 15:30:40 -0000	1.23
+++ video.xml	22 Jul 2005 20:22:45 -0000	1.24
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.79 -->
+<!-- synced with 1.81 -->
 <sect1 id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>
 
@@ -1369,7 +1369,7 @@
  zakończeniu <application>MPlayera</application> będziesz miał załadowaną
  <emphasis role="bold">czcionkÄ™ ROM</emphasis> zamiast narodowej.
  Możesz z powrotem załadować czcionkę narodową używając na przykład narzędzia
- <command>setsysfont</command> z dystrybucji Mandrake.
+ <command>setsysfont</command> z dystrybucji Mandrake/Mandriva.
  (<emphasis role="bold">Podpowiedź</emphasis>:
  To samo narzędzie jest używane do lokalizacji fbdev).
 </simpara></listitem>
@@ -1586,7 +1586,7 @@
 <step><para>
  ÅšciÄ…gnij <ulink url="http://www.arava.co.il/matan/svgalib/">rozwojowÄ… wersjÄ™</ulink>
  svgalib (na przykład 1.9.17) <emphasis role="bold">LUB</emphasis> ściągnij
- <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/~alex/svgalib_helper-1.9.17-mplayer.tar.bz2">stÄ…d</ulink>
+ <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/svgalib/svgalib_helper-1.9.17-mplayer.tar.bz2">stÄ…d</ulink>
  wersję stworzoną przez Alexa specjalnie do użytku z <application>MPlayerem</application>
  (nie potrzebuje ona do kompilacji źródeł svgalib)
 </para></step>
More information about the MPlayer-translations mailing list