[MPlayer-translations] r36790 - in trunk: gui/app/cfg.c gui/dialog/about.c gui/dialog/dialog.c gui/dialog/equalizer.c gui/dialog/fileselect.c gui/dialog/menu.c gui/dialog/msgbox.c gui/dialog/playlist.c gui/dialog/prefere...

ib subversion at mplayerhq.hu
Wed Feb 5 17:39:38 CET 2014


Author: ib
Date: Wed Feb 5 17:39:38 2014
New Revision: 36790

Log:
Rename symbolic constants of GUI help message texts.

Create a kind of GUI namespace and don't add place or kind of
usage to the name unless it's advantageous.

This reduces the amount of definitions as well.

Arrange them alphabetically.

Modified:
  trunk/help/help_mp-bg.h
  trunk/help/help_mp-cs.h
  trunk/help/help_mp-da.h
  trunk/help/help_mp-de.h
  trunk/help/help_mp-el.h
  trunk/help/help_mp-es.h
  trunk/help/help_mp-fr.h
  trunk/help/help_mp-hu.h
  trunk/help/help_mp-it.h
  trunk/help/help_mp-ja.h
  trunk/help/help_mp-ko.h
  trunk/help/help_mp-mk.h
  trunk/help/help_mp-nb.h
  trunk/help/help_mp-nl.h
  trunk/help/help_mp-pl.h
  trunk/help/help_mp-pt_BR.h
  trunk/help/help_mp-ro.h
  trunk/help/help_mp-ru.h
  trunk/help/help_mp-sk.h
  trunk/help/help_mp-sv.h
  trunk/help/help_mp-tr.h
  trunk/help/help_mp-uk.h
  trunk/help/help_mp-zh_CN.h
  trunk/help/help_mp-zh_TW.h

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/gui/app/cfg.c
  trunk/gui/dialog/about.c
  trunk/gui/dialog/dialog.c
  trunk/gui/dialog/equalizer.c
  trunk/gui/dialog/fileselect.c
  trunk/gui/dialog/menu.c
  trunk/gui/dialog/msgbox.c
  trunk/gui/dialog/playlist.c
  trunk/gui/dialog/preferences.c
  trunk/gui/dialog/skinbrowser.c
  trunk/gui/dialog/url.c
  trunk/gui/interface.c
  trunk/gui/skin/skin.c
  trunk/gui/ui/actions.c
  trunk/gui/ui/main.c
  trunk/gui/ui/menu.c
  trunk/gui/ui/playbar.c
  trunk/gui/util/string.c
  trunk/gui/win32/dialogs.c
  trunk/gui/win32/gui.c
  trunk/gui/win32/preferences.c
  trunk/gui/win32/wincfg.c
  trunk/gui/wm/ws.c
  trunk/gui/wm/wsxdnd.c
  trunk/help/help_mp-en.h

Modified: trunk/help/help_mp-bg.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-bg.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-bg.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -537,248 +537,202 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Избор на файл..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Избор на субтитри..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Избор на външен аудио канал..."
-#define MSGTR_FontSelect "Избор на шрифт..."
-#define MSGTR_PlayList "Списък за възпроизвеждане"
-#define MSGTR_Equalizer "Еквалайзер"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Избор на Skin"
-#define MSGTR_Network "Поток от мрежата..."
-#define MSGTR_Preferences "Предпочитания"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Конфигуриране на аудио драйвера"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Няма отворени елементи."
-#define MSGTR_NoChapter "Няма раздели"
-#define MSGTR_Chapter "Раздел %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Не е зареден файл."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Отказ"
-#define MSGTR_Add "Добавяне"
-#define MSGTR_Remove "Премахване"
-#define MSGTR_Clear "Изчистване"
-#define MSGTR_Config "Конфигурация"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Конфигуриране на драйвера"
-#define MSGTR_Browse "Избор"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "За съжаление, няма достатъчно памет за draw buffer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "За съжаление, няма съвместим с GUI видео драйвер."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "За съжаление, не можете да възпроизвеждате различни от MPEG\nфайлове с вашето DXR3/H+ устройство без прекодиране.\nМоля разрешете lavc в полето за конфигурация на DXR3/H+ ."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] грешка в конфигурационния файл на skin-а на ред %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] файлът ( %s ) не е намерен.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmap с 16 и по-малко бита за цвят не се поддържа (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "файлът не е намерен (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "грешка при четене на PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Грешка при преобразуване от 24 към 32 бита (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "неизвестно съобщение: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "недостатъчно памет\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Декларирани са твърде много шрифтове.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Файлът със шрифта не е намерен.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Файл с изображението на шрифта не е намерен.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "несъществуващ идентификатор на шрифт (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "неизвестен параметър (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Скинът не е намерен (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Избраният скин ( %s ) не е намерен, ще се ползва 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Скинове"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Относно MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Oтваряне..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Пускане на файл"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Пускане от URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Премахване на субтитри..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Зареждане на външен звуков файл"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Playing"
-#define MSGTR_MENU_Play "Старт"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Стоп"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Следващ"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Предишен"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Половин размер"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормален размер"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Двоен размер"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "На цял екран"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Старт"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Заглавия"
-#define MSGTR_MENU_Title "Заглавие %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(няма)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Раздели"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Раздел %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудио писта"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Език на субтитрите"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Списък за възпроизвеждане"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Избор на Skin"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Предпочитания"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Изход"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Без звук"
-#define MSGTR_MENU_Original "Без промяна"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Съотношение"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудио писта"
-#define MSGTR_MENU_Track "Писта %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "видео писта"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Аудио"
-#define MSGTR_EQU_Video "Видео"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Светлост"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Тон"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Наситеност"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Преден Ляв"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Преден Десен"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Заден Ляв"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Заден Десен"
-#define MSGTR_EQU_Center "Централен"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
-#define MSGTR_EQU_All "Всички"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Път"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Избрани файлове"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Файлове"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Директории"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Субтитри и OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеци & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Разни"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(няма)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "Подразбиращи се за драйвера"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Достъпни драйвери:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Изравняване на звука"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Включване на еквалайзера"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Включва Софтуерен Смесител"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Включване на допълнително стерео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефициент"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Закъснение на звука"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Двойно буфериране"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Включване на direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Разрешаване на прескачането на кадри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Разрешаване на ИНТЕНЗИВНО прескачане на кадри (опасно)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Преобръщане на образа"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Закъснение"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Местоположение"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Изключване на автоматичното зареждане на субтитри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Преобразуване на субтитрите в формата на MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Преобразуване на субтитрите в SubViewer (SRT) формат"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Препокриване на субтитрите"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Разрешаване на допълнителна обработка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Автоматичен контрол на качеството"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Разчитане на non-interleaved AVI формат"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Построяване на индексната таблица наново, при необходимост"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Фамилия видео кодеци"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Фамилия аудио кодеци"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD степен"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Допълнителна обработка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеширане"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Устройство"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Смесител"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Канал на смесителя"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Не забравяйте, да рестартирате възпроизвеждането за да влязат в сила някои опции!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Видео енкодер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Използване на LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Западноевропейски Езици (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Западноевропейски Езици със Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Славянски/Централноевропейски Езици (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Есперанто, Галски, Малтийски, Турски (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Стар Балтийски (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Кирилица (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Арабски (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Съвременен Гръцки (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Турски (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Балтийски (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Келтски (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Руски (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Украински, Беларуски (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Опростен Китайски (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Традиционен Китайски (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Японски (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Kорейски (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Кирилица Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Славянски/Централноевропейски Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без автоматично мащабиране"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорционално на широчината на филма"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорционално на височината на филма"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорционално на дължината на диагонала"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Кодировка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Размазване"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Удебеляване"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Мащаб на текста"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Мащаб на OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеширане"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Размер на кеша"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Стартиране на цял екран"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Запаметяване на местоположението на прозореца"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Изключване на XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Лента за превъртане"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Автоматична синхронизация"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Степен на синхронизацията"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM устройство"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD устройство"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Показване на видео прозореца при неактивност"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Разработката на графичния интерфейс се спонсорира от UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатална грешка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Грешка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Внимание!"
-
-// cfg.c
-
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "Не може да се запамети опцията '%s'.\n"
-
-// interface.c
-
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Изтриване на субтитрите.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Зареждане на субтитрите: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Добавяне на видео филтър: %s\n"
-
-// mw.c
-
-#define MSGTR_NotAFile "Това не прилича на файл: %s !\n"
-
-// ws.c
-
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Отдалечен дисплей, изключване на XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "За съжаление вашата система не поддържа разширението на X за споделена памет.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "За съжаление вашата система не поддържа разширението XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Твърде ниска дълбочина на цветовете.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Твърде много отворени прозорци.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "грешка в разширението за споделена памет\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Няма достатъчно памет за draw buffer.\n"
-
-// wsxdnd.c
-
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Това не прилича на файл...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Не е върнат резултат!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Относно MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Добавяне"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Съотношение"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Аудио"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Закъснение на звука"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Конфигуриране на аудио драйвера"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Зареждане на външен звуков файл"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Аудио писта"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Достъпни драйвери:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Скинове"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Бас"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Размазване"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Светлост"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Избор"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Кеширане"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Размер на кеша"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Отказ"
+#define MSGTR_GUI_Center "Централен"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Канал 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Канал 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Канал 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Канал 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Канал 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Канал 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Всички"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Раздел %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Раздел %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Раздели"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Изчистване"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Фамилия аудио кодеци"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Фамилия видео кодеци"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Коефициент"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Конфигурация"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Конфигуриране на драйвера"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Контраст"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Опростен Китайски (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Kорейски (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Славянски/Централноевропейски Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Кирилица Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Традиционен Китайски (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Западноевропейски Езици (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Славянски/Централноевропейски Езици (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Есперанто, Галски, Малтийски, Турски (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Стар Балтийски (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Кирилица (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Арабски (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Съвременен Гръцки (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Турски (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Балтийски (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Келтски (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Западноевропейски Езици със Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Руски (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Украински, Беларуски (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Японски (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "Подразбиращи се за драйвера"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Закъснение"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Кодеци & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Устройство"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM устройство"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD устройство"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Път"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Директории"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Премахване на субтитри..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Автоматична синхронизация"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Кеширане"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Включване на direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Двойно буфериране"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Включване на еквалайзера"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Включване на допълнително стерео"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Разрешаване на прескачането на кадри"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Разрешаване на ИНТЕНЗИВНО прескачане на кадри (опасно)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Лента за превъртане"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Разрешаване на допълнителна обработка"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Включва Софтуерен Смесител"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Кодировка"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Еквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_Error "Грешка!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Фатална грешка!"
+#define MSGTR_GUI_File "Пускане на файл"
+#define MSGTR_GUI_Files "Файлове"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Преобръщане на образа"
+#define MSGTR_GUI_Font "Шрифт"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Преден Ляв"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Преден Десен"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Показване на видео прозореца при неактивност"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Тон"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Използване на LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Автоматичен контрол на качеството"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Разни"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Смесител"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Канал на смесителя"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Добавяне на видео филтър: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Твърде ниска дълбочина на цветовете.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Не е върнат резултат!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "За съжаление, не можете да възпроизвеждате различни от MPEG\nфайлове с вашето DXR3/H+ устройство без прекодиране.\nМоля разрешете lavc в полето за конфигурация на DXR3/H+ ."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Зареждане на субтитрите: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Няма достатъчно памет за draw buffer.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "За съжаление, няма достатъчно памет за draw buffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Не е зареден файл."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Няма отворени елементи."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Това не прилича на файл...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Това не прилича на файл: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Не забравяйте, да рестартирате възпроизвеждането за да влязат в сила някои опции!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Отдалечен дисплей, изключване на XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Изтриване на субтитрите.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "Грешка при преобразуване от 24 към 32 бита (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "файлът не е намерен (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "грешка при четене на PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Скинът не е намерен (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Избраният скин ( %s ) не е намерен, ще се ползва 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Bitmap с 16 и по-малко бита за цвят не се поддържа (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] грешка в конфигурационния файл на skin-а на ред %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] файлът ( %s ) не е намерен.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Файлът със шрифта не е намерен.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Файл с изображението на шрифта не е намерен.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "несъществуващ идентификатор на шрифт (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "недостатъчно памет\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Декларирани са твърде много шрифтове.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "неизвестно съобщение: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "неизвестен параметър (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Твърде много отворени прозорци.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "Не може да се запамети опцията '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "За съжаление, няма съвместим с GUI видео драйвер."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "За съжаление вашата система не поддържа разширението XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "грешка в разширението за споделена памет\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "За съжаление вашата система не поддържа разширението на X за споделена памет.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Без звук"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Поток от мрежата..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Следващ"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Няма раздели"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(няма)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Разчитане на non-interleaved AVI формат"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Изравняване на звука"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Oтваряне..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Без промяна"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD степен"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Субтитри и OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Удебеляване"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Пауза"
+#define MSGTR_GUI_Play "Старт"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Playing"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Списък за възпроизвеждане"
+#define MSGTR_GUI_Position "Местоположение"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Допълнителна обработка"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Предпочитания"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Предишен"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Изход"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Заден Ляв"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Заден Десен"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Премахване"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Наситеност"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Запаметяване на местоположението на прозореца"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Пропорционално на дължината на диагонала"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Пропорционално на височината на филма"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Пропорционално на широчината на филма"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Без автоматично мащабиране"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Построяване на индексната таблица наново, при необходимост"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Избор на външен аудио канал..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Избрани файлове"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Избор на файл..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Избор на шрифт..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Избор на субтитри..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Двоен размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "На цял екран"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Половин размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Нормален размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Мащаб на OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Мащаб на текста"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Избор на Skin"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Разработката на графичния интерфейс се спонсорира от UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Стартиране на цял екран"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Стоп"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Субтитри"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Препокриване на субтитрите"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Изключване на автоматичното зареждане на субтитри"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Преобразуване на субтитрите в формата на MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Преобразуване на субтитрите в SubViewer (SRT) формат"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Език на субтитрите"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Степен на синхронизацията"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Заглавие %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Заглавия"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Писта %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Изключване на XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Пускане от URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Видео"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Видео енкодер"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "видео писта"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Внимание!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-cs.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-cs.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-cs.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -509,261 +509,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Vybrat soubor..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Vybrat titulky..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Vybrat externí zvukový kanál..."
-#define MSGTR_FontSelect "Vybrat font..."
-#define MSGTR_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_Equalizer "Ekvalizér"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Konfigurace ekvalizéru"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Prohlížeč témat"
-#define MSGTR_Network "Síťové vysílání..."
-#define MSGTR_Preferences "Nastavení" // Předvolby?
-#define MSGTR_AudioPreferences "Konfigurace ovladače zvuku"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Nic není otevřeno."
-#define MSGTR_NoChapter "Žádná kapitola" //bez kapitoly?
-#define MSGTR_Chapter "Kapitola %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Není načten žádný soubor."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Zrušit"
-#define MSGTR_Add "Přidat"
-#define MSGTR_Remove "Odebrat"
-#define MSGTR_Clear "Vynulovat"
-#define MSGTR_Config "Konfigurace"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurovat ovladač"
-#define MSGTR_Browse "Prohlížet"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Bohužel není dostatek paměti pro vykreslovací mezipaměť."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Bohužel nebyl nalezen video ovladač kompatibilní s GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Bohužel nelze přehrávat ne-MPEG s kartou DXR3/H+ bez přeenkódování.\nProsím, zapněte lavc v konfiguraci DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[témata] chyba v konfiguračním souboru témat na řádce %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[témata] soubor ( %s ) nenalezen.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[témata] soubor ( %s ) nelze přečíst.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmapy s hloubkou 16 bitů a méně nejsou podporovány (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Soubor nenalezen (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "chyba čtení PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "chyba konverze z 24 do 32 bitů (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "neznámá zpráva: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "nedostatek paměti\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "deklarováno příliš mnoho fontů\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "soubor fontu nebyl nalezen\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "soubor obrazu fontu nebyl nalezen\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "neexistující identifikátor fontu (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "neznámý parametr (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Téma nenalezeno (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Vybraný skin ( %s ) nenalezen, zkouším 'výchozí'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Témata"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "O aplikaci MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Otevřít..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Přehrát soubor"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Přehrát z URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Titulky"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Zahodit titulky..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Načíst externí soubor se zvukem"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Ovládání přehrávání"
-#define MSGTR_MENU_Play "Přehrát"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pozastavit"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Další proud"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Předchozí proud"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Poloviční velikost"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normální velikost"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dvojnásobná velikost"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Celá obrazovka"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Přehrát"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Tituly"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titul %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(žádné)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitoly"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitola %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audio stopa"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Titulky"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Prohlížeč témat"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Nastavení"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Konec"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Ztlumit"
-#define MSGTR_MENU_Original "Původní"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Poměr stran"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audio stopa"
-#define MSGTR_MENU_Track "Stopa %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video stopa"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Titulky"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Zvuk"
-#define MSGTR_EQU_Video "Obraz"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Jas"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Odstín"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Sytost"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Levý přední"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Pravý přední"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Levý zadní"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Pravý zadní"
-#define MSGTR_EQU_Center "Středový"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Basový"
-#define MSGTR_EQU_All "Vše"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanál 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanál 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanál 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanál 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanál 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanál 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Cesta"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Vybrané soubory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Soubory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Adresáře"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Obraz"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Titulky & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kodeky & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Ostatní"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(žádné)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "výchozí nastavení"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostupné ovladače:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizovat zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Aktivovat ekvalizér"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Aktivovat softwarový směšovač"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Aktivovat extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koeficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Zpoždění zvuku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Aktivovat dvojitou vyrovnávací paměť"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Aktivovat direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Aktivovat zahazování snímků"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Aktivovat TVRDÉ zahazování snímků (nebezpečné)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Převrátit obraz vzhůru nohama"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Titulky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Zpoždění"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozice"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Vypnout automatické načtení titulků"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Převést dané titulky do vlastního formátu MPlayeru"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Převést dané titulky do časově orientovaného formátu SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Zapnout překrývání titulků"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS renderování titulku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Použijí se okraje"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Horní"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Dolní"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Aktivovat postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Automatické řízení kvality"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Použít parser pro neprokládaný AVI formát"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Znovu sestavit tabulku indexů, pokud je to třeba"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Rodina video kodeku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Rodina audio kodeku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Typ OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Titulky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Vyrovnávací paměť"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Ostatní"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Zařízení"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixér"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Kanál mixéru"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Pozor, některá nastavení potřebují pro svou funkci restartovat přehrávání!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video enkodér"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Použít LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Západoevropské jazyky (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Západoevropské jazyky s Eurem (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slovanské/středoevropské jazyky (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, gaelština, maltézština, turečtina (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Staré Baltské kódování (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrilice (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabština (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Moderní řečtina (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turečtina (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltické (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Keltština (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrejština (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Ruština (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrajinština, běloruština (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Jednoduchá čínština (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Tradiční čínština (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japonština (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korejština (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thajština (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrilické Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slovanské/středoevropské Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabské Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Bez automatické velikosti"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporčně dle šířky obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporčně dle výšky obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporčně dle úhlopříčky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kódování"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Rozmazání"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Obrys"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Velikost textu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Velikost OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Zapnout vyrovnávací paměť"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Velikost vyrovnávací paměti"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Spustit přes celou obrazovku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Uložit pozici okna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Zastavit XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Aktivovat playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Zapnout automatickou synchronizaci"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Automatická synchronizace"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Zařízení CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Zařízení DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Zobrazovat video okno při nečinnosti"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Novější verze aRts jsou nekompatibilní "\
-      "s GTK 1.x a zhavarují GMPlayer!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Vývoj GUI je sponzorován firmou UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Přispěvatelé kódu a dokumentace"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Kodeky a knihovny třetích stran"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Překlady"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skiny"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Kritická chyba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Chyba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Varování!"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Nelze uložit volbu '%s'.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Mažu titulky.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Načítám titulky: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Přidávám video filtr: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Toto nevypadá jako soubor: %s !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Vzdálený display, vypínám XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Promiňte, ale váš systém nepodporuje rozšíření X shared memory.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Promiňte, ale váš systém nepodporuje rozšíření XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Promiňte, ale barevná hloubka je příliš malá.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Příliš mnoho otevřených oken.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "chyba rozšíření shared memory\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Promiňte, nedostatek paměti pro vykreslení bufferu.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Toto nevypadá jako soubor...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Nic se nevrátilo!\n"
-
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "O aplikaci MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Přidat"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Poměr stran"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Zvuk"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Zpoždění zvuku"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Konfigurace ovladače zvuku"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Načíst externí soubor se zvukem"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audio stopa"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Dostupné ovladače:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Témata"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Basový"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Rozmazání"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Dolní"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Jas"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Prohlížet"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Vyrovnávací paměť"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Velikost vyrovnávací paměti"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Zrušit"
+#define MSGTR_GUI_Center "Středový"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanál 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanál 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanál 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanál 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanál 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanál 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Vše"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Kapitola %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapitola %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapitoly"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Vynulovat"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Rodina audio kodeku"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Rodina video kodeku"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Kodeky a knihovny třetích stran"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Koeficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfigurace"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Konfigurovat ovladač"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Přispěvatelé kódu a dokumentace"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thajština (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Jednoduchá čínština (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Korejština (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slovanské/středoevropské Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrilické Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabské Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Tradiční čínština (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Západoevropské jazyky (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slovanské/středoevropské jazyky (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, gaelština, maltézština, turečtina (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Staré Baltské kódování (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrilice (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabština (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Moderní řečtina (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrejština (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turečtina (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltické (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Keltština (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Západoevropské jazyky s Eurem (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Ruština (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrajinština, běloruština (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japonština (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "výchozí nastavení"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Zpoždění"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Kodeky & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Zařízení"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Zařízení CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Zařízení DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Cesta"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Adresáře"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Zahodit titulky..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS renderování titulku"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Zapnout automatickou synchronizaci"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Zapnout vyrovnávací paměť"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Aktivovat direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Aktivovat dvojitou vyrovnávací paměť"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Aktivovat ekvalizér"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Aktivovat extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Aktivovat zahazování snímků"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Aktivovat TVRDÉ zahazování snímků (nebezpečné)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Aktivovat playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Aktivovat postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Aktivovat softwarový směšovač"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Kódování"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Ekvalizér"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Konfigurace ekvalizéru"
+#define MSGTR_GUI_Error "Chyba!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Kritická chyba!"
+#define MSGTR_GUI_File "Přehrát soubor"
+#define MSGTR_GUI_Files "Soubory"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Převrátit obraz vzhůru nohama"
+#define MSGTR_GUI_Font "Font"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Levý přední"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Pravý přední"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Zobrazovat video okno při nečinnosti"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Odstín"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Použít LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Automatické řízení kvality"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Ostatní"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixér"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Kanál mixéru"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Přidávám video filtr: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Novější verze aRts jsou nekompatibilní s GTK 1.x a zhavarují GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Promiňte, ale barevná hloubka je příliš malá.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Nic se nevrátilo!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Bohužel nelze přehrávat ne-MPEG s kartou DXR3/H+ bez přeenkódování.\nProsím, zapněte lavc v konfiguraci DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Načítám titulky: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Promiňte, nedostatek paměti pro vykreslení bufferu.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Bohužel není dostatek paměti pro vykreslovací mezipaměť."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Není načten žádný soubor."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Nic není otevřeno."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Toto nevypadá jako soubor...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Toto nevypadá jako soubor: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Pozor, některá nastavení potřebují pro svou funkci restartovat přehrávání!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Vzdálený display, vypínám XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Mažu titulky.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "chyba konverze z 24 do 32 bitů (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Soubor nenalezen (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "chyba čtení PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Téma nenalezeno (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Vybraný skin ( %s ) nenalezen, zkouším 'výchozí'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Bitmapy s hloubkou 16 bitů a méně nejsou podporovány (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[témata] chyba v konfiguračním souboru témat na řádce %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[témata] soubor ( %s ) nenalezen.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[témata] soubor ( %s ) nelze přečíst.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "soubor fontu nebyl nalezen\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "soubor obrazu fontu nebyl nalezen\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "neexistující identifikátor fontu (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "nedostatek paměti\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "deklarováno příliš mnoho fontů\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "neznámá zpráva: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "neznámý parametr (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Příliš mnoho otevřených oken.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] Nelze uložit volbu '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Bohužel nebyl nalezen video ovladač kompatibilní s GUI."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Promiňte, ale váš systém nepodporuje rozšíření XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "chyba rozšíření shared memory\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Promiňte, ale váš systém nepodporuje rozšíření X shared memory.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Ztlumit"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Síťové vysílání..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Další proud"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Žádná kapitola" //bez kapitoly?
+#define MSGTR_GUI__none_ "(žádné)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Použít parser pro neprokládaný AVI formát"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizovat zvuk"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Otevřít..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Původní"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Typ OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Titulky & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Obrys"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pozastavit"
+#define MSGTR_GUI_Play "Přehrát"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Ovládání přehrávání"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Playlist"
+#define MSGTR_GUI_Position "Pozice"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Nastavení"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Předchozí proud"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Konec"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Levý zadní"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Pravý zadní"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Odebrat"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Sytost"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Uložit pozici okna"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporčně dle úhlopříčky"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporčně dle výšky obrazu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporčně dle šířky obrazu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Bez automatické velikosti"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Znovu sestavit tabulku indexů, pokud je to třeba"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Vybrat externí zvukový kanál..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Vybrané soubory"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Vybrat soubor..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Vybrat font..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Vybrat titulky..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dvojnásobná velikost"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Celá obrazovka"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Poloviční velikost"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normální velikost"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Velikost OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Velikost textu"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Prohlížeč témat"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skiny"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Vývoj GUI je sponzorován firmou UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Spustit přes celou obrazovku"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Titulky"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Použijí se okraje"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Zapnout překrývání titulků"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Vypnout automatické načtení titulků"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Převést dané titulky do vlastního formátu MPlayeru"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Převést dané titulky do časově orientovaného formátu SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Titulky"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Automatická synchronizace"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titul %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Tituly"
+#define MSGTR_GUI_Top "Horní"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Stopa %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Překlady"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Zastavit XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Přehrát z URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Obraz"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video enkodér"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Video stopa"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Varování!"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-da.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-da.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-da.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -315,207 +315,176 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Vælg fil..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Vælg undertekst-fil..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Vælg ekstern lydkanal..."
-#define MSGTR_FontSelect "Vælg font..."
-#define MSGTR_PlayList "Afspilningsliste"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Vælg udseende"
-#define MSGTR_Network "Netværksstreaming..."
-#define MSGTR_Preferences "Indstillinger"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Medie ikke åbnet"
-#define MSGTR_NoChapter "Ingen kapitel"
-#define MSGTR_Chapter "kapitel %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Ingen fil indlæst"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Annuller"
-#define MSGTR_Add "Tilføj"
-#define MSGTR_Remove "Fjern"
-#define MSGTR_Clear "Nulstil"
-#define MSGTR_Config "Konfigurer"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurer driver"
-#define MSGTR_Browse "Gennemse"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Desværre, ikke nok ram til at vise bufferen."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Desværre, kunne ikke finde GUI kompabitel video driver."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "For at afspille ikke-mpeg filer med dit DXR3/H+ skal du kode filmen igen.\nVenligst aktiver lavc i DXR3/H+ configboxen."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[tema] fejl i konfigurationsfilen til temaet på linje %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bits eller mindre ikke understøttet (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "filen ikke fundet (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG læse fejl (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Fejl i 24 bit to 32 bit convertering (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "ukendt besked: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "ikke nok ram\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "for mange skrifttyper specificeret\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "skriftypefilen ikke fundet\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "skrifttypebilled ikke fundet\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "ikke eksisterende font (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ukendt parameter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Tema blev ikke fundet (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Temaer"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Om MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Åben..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Afspil fil"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Afspil URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Undertekst"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Drop undertekst..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Indlæs extern lyd fil"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Afspilning"
-#define MSGTR_MENU_Play "Afspil"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pause"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Næste stream"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Forrige stream"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal størrelse"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dobbelt størrelse"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fuld skærm"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Afspil"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titler"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(ingen)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitler"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitel %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Lydspor"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Undertekster"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Afspilningsliste"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Vælg udseende"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Forlad"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Mute"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Størrelsesforhold"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Lydspor"
-#define MSGTR_MENU_Track "Spor %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Videospor"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Lyd"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Lysstyrke"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Farve"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Mætning"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Venstre Front"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Højre Front"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Venstre Baghøjtaler"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Højre Baghøjtaler"
-#define MSGTR_EQU_Center "Center"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
-#define MSGTR_EQU_All "Alle"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Sti"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Valgte filer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Filer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Katalog træ"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "undertekster og OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Forskelligt"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(ingen)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Tilgængelige drivere:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normaliser lydstyrke"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Anvend equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Anvend extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koefficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Lydforsinkelse"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Anvend double buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Anvend 'direct rendering'"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Anvend billed-skip"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Anvend meget billed-skip (farlig)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Flip billede"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Undertekst"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Forsinkelse"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "Billedfrekvens"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Position"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Deaktiver automatisk undertekster"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konverter en given undertekst til MPlayer's undertekst format"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konverter den angivne undertekst til et tidsbaseret SubViewer (SRT) format"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "slå (til/fra) undertekst overlapning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Skriftype"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Anvend efterprocesseringsfilter"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Auto kvalitet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Benyt non-interleaved AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Genopbyg index tabel, hvis nødvendig"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video-codec familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Lyd-codec familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD level"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Undertekst"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Skriftype"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Efterprocesseringsfilter"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Forskelligt"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Husk, nogle funktioner kræver at MPlayer bliver genstartet for at de virker."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video enkoder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Brug LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Vesteuropæriske sprog (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Vesteuropæriske sprog med euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Øst-/Centraleuropæriske sprog (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltisk, Tyrkisk (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Gammel Baltisk tegnsæt (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillisk (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabisk (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Moderne Græsk (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltisk (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Keltisk (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebræisk tegnsæt (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russisk (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainsk, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Simplificeret kinesisk tegnsæt (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionel kinesisk tegnsæt (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japansk tegnsæt (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreansk tegnsæt (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai tegnsæt (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavisk/Central Europæisk Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Ingen autoskalering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proportional med film bredde"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proportional med film højde"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proportional med film diagonalt"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Enkodning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Uskarp"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Omrids"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Text skalering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD skalering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache til/fra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Start i fullskærm"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Cache størrelse"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Gem vinduets position"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Stop XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Anvend afspilningsbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSynk. til/fra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosynk."
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM drev"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD drev"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Billedfrekvens"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Vis video vindue når inaktiv"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI udvikling sponsereret af UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Fatal fejl!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Fejl!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Advarsel!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Om MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Tilføj"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Størrelsesforhold"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Lyd"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Lydforsinkelse"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Indlæs extern lyd fil"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Lydspor"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Tilgængelige drivere:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Temaer"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bass"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Uskarp"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Lysstyrke"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Gennemse"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Cache størrelse"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Annuller"
+#define MSGTR_GUI_Center "Center"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Alle"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "kapitel %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapitel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapitler"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Nulstil"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Lyd-codec familie"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Video-codec familie"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Koefficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfigurer"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Konfigurer driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai tegnsæt (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Simplificeret kinesisk tegnsæt (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Koreansk tegnsæt (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavisk/Central Europæisk Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillic Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditionel kinesisk tegnsæt (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Vesteuropæriske sprog (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Øst-/Centraleuropæriske sprog (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltisk, Tyrkisk (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Gammel Baltisk tegnsæt (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillisk (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabisk (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Moderne Græsk (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebræisk tegnsæt (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltisk (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Keltisk (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Vesteuropæriske sprog med euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russisk (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainsk, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japansk tegnsæt (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Forsinkelse"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM drev"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD drev"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Sti"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Katalog træ"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Drop undertekst..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSynk. til/fra"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache til/fra"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Anvend 'direct rendering'"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Anvend double buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Anvend equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Anvend extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Anvend billed-skip"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Anvend meget billed-skip (farlig)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Anvend afspilningsbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Anvend efterprocesseringsfilter"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Enkodning"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_Error "Fejl!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Fatal fejl!"
+#define MSGTR_GUI_File "Afspil fil"
+#define MSGTR_GUI_Files "Filer"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Flip billede"
+#define MSGTR_GUI_Font "Skriftype"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "Billedfrekvens"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Venstre Front"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Højre Front"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Vis video vindue når inaktiv"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Farve"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Brug LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Auto kvalitet"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Forskelligt"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "For at afspille ikke-mpeg filer med dit DXR3/H+ skal du kode filmen igen.\nVenligst aktiver lavc i DXR3/H+ configboxen."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Desværre, ikke nok ram til at vise bufferen."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Ingen fil indlæst"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Medie ikke åbnet"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Husk, nogle funktioner kræver at MPlayer bliver genstartet for at de virker."
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "Fejl i 24 bit to 32 bit convertering (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "filen ikke fundet (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG læse fejl (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Tema blev ikke fundet (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 bits eller mindre ikke understøttet (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[tema] fejl i konfigurationsfilen til temaet på linje %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "skriftypefilen ikke fundet\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "skrifttypebilled ikke fundet\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "ikke eksisterende font (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "ikke nok ram\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "for mange skrifttyper specificeret\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "ukendt besked: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "ukendt parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Desværre, kunne ikke finde GUI kompabitel video driver."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Mute"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Netværksstreaming..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Næste stream"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Ingen kapitel"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(ingen)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Benyt non-interleaved AVI parser"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normaliser lydstyrke"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Åben..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD level"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "undertekster og OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Omrids"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pause"
+#define MSGTR_GUI_Play "Afspil"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Afspilning"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Afspilningsliste"
+#define MSGTR_GUI_Position "Position"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Efterprocesseringsfilter"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Indstillinger"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Forrige stream"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Forlad"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Venstre Baghøjtaler"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Højre Baghøjtaler"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Fjern"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Mætning"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Gem vinduets position"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proportional med film diagonalt"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proportional med film højde"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proportional med film bredde"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Ingen autoskalering"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Genopbyg index tabel, hvis nødvendig"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Vælg ekstern lydkanal..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Valgte filer"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Vælg fil..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Vælg font..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Vælg undertekst-fil..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dobbelt størrelse"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Fuld skærm"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normal størrelse"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD skalering"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Text skalering"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Vælg udseende"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI udvikling sponsereret af UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Start i fullskærm"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Undertekst"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "slå (til/fra) undertekst overlapning"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Deaktiver automatisk undertekster"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Konverter en given undertekst til MPlayer's undertekst format"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Konverter den angivne undertekst til et tidsbaseret SubViewer (SRT) format"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Undertekster"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosynk."
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titler"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Spor %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Stop XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Afspil URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video enkoder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Videospor"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Advarsel!"

Modified: trunk/help/help_mp-de.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-de.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-de.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -742,369 +742,320 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Datei auswählen"
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Untertitel auswählen"
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Audiodatei auswählen"
-#define MSGTR_FontSelect "Schrift auswählen"
-#define MSGTR_PlayList "Wiedergabeliste"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Equalizer-Konfiguration"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skinbrowser"
-#define MSGTR_Network "Netzwerk-Streaming"
-#define MSGTR_Preferences "Einstellungen"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Audiotreiber-Konfiguration"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Keine Medien geöffnet."
-#define MSGTR_Title "Titel %d"
-#define MSGTR_NoChapter "Kein Kapitel"
-#define MSGTR_Chapter "Kapitel %d"
-#define MSGTR_NoChannelName "Kein Sendername"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Keine Datei geladen."
-#define MSGTR_Filter_UTF8Subtitles "UTF-8 codierte Untertitel (*.utf, *.utf-8, *.utf8)"
-#define MSGTR_Filter_AllSubtitles "Alle Untertitel"
-#define MSGTR_Filter_AllFiles "Alle Dateien"
-#define MSGTR_Filter_TTF "TrueType-Schriften (*.ttf)"
-#define MSGTR_Filter_Type1 "Typ-1-Schriften (*.pfb)"
-#define MSGTR_Filter_AllFonts "Alle Schriften"
-#define MSGTR_Filter_FontFiles "Bitmap-Schriften (*.desc)"
-#define MSGTR_Filter_DDRawAudio "Dolby Digital / PCM (*.ac3, *.pcm)"
-#define MSGTR_Filter_MPEGAudio "MPEG-Audio (*.aac, *.f4a, *.m4a, *.mp2, *.mp3, *.mpga)"
-#define MSGTR_Filter_MatroskaAudio "Matroska-Audio (*.mka)"
-#define MSGTR_Filter_OGGAudio "Ogg-Audio (*.oga, *.ogg, *.spx)"
-#define MSGTR_Filter_WAVAudio "WAV-Audio (*.wav)"
-#define MSGTR_Filter_WMAAudio "Windows-Media-Audio (*.wma)"
-#define MSGTR_Filter_AllAudioFiles "Alle Audiodateien"
-#define MSGTR_Filter_AllVideoFiles "Alle Videodateien"
-#define MSGTR_Filter_AVIFiles "AVI-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_DivXFiles "DivX-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_FlashVideo "Flash Video"
-#define MSGTR_Filter_MP3Files "MP3-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_MP4Files "MP4-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_MPEGFiles "MPEG-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_MP2TS "MPEG-2 Transportströme"
-#define MSGTR_Filter_MatroskaMedia "Matroska-Medien"
-#define MSGTR_Filter_OGGMedia "Ogg-Medien"
-#define MSGTR_Filter_QTMedia "QuickTime-Medien"
-#define MSGTR_Filter_RNMedia "RealNetworks-Medien"
-#define MSGTR_Filter_VideoCDImages "VCD-/SVCD-Abbilder"
-#define MSGTR_Filter_WAVFiles "WAV-Dateien"
-#define MSGTR_Filter_WindowsMedia "Windows-Medien"
-#define MSGTR_Filter_Playlists "Wiedergabelisten"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Abbrechen"
-#define MSGTR_Add "Hinzufügen"
-#define MSGTR_Remove "Entfernen"
-#define MSGTR_Clear "Löschen"
-#define MSGTR_Config "Konfigurieren"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Treiber konfigurieren"
-#define MSGTR_Browse "Durchsuchen"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Es ist nicht genug Speicher für das Fenster-Rendering vorhanden.\n"
-#define MSGTR_IDFGCVD "Es wurde kein Treiber für die Videoausgabe gefunden, der die GUI unterstützt.\n"
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Nicht-MPEG-Dateien können ohne erneute Encodierung mit einer DXR3/H+ nicht abgespielt werden.\nBitte lavc in der DXR3/H+-Konfiguration aktivieren.\n"
-#define MSGTR_ICONERROR "Icon '%s' (Größe %d) wurde nicht gefunden oder das Format wird nicht unterstützt.\n"
-#define MSGTR_LOCALE_ENCODING "G_FILENAME_ENCODING=@locale oder G_BROKEN_FILENAMES wird nicht unterstützt,\ndie Kodierung muss in G_FILENAME_ENCODING explizit angegeben werden.\n"
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "Fehler in der Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_SECTION "Für '%s' wurde kein Abschnitt angegeben.\n"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_WINDOW "Für '%s' wurde kein Fenster angegeben.\n"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_ITEM "Dieses Element wird in '%s' nicht unterstützt.\n"
-#define MSGTR_SKIN_UNKNOWN_ITEM "Unbekanntes Element '%s'\n"
-#define MSGTR_SKIN_UNKNOWN_NAME "Unbekannter Name '%s'\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "Skin-Datei %s nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "Skin-Datei %s nicht lesbar.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Die Farbtiefe von %s beträgt 16 bpp oder weniger, was nicht unterstützt wird.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Bitmap %s nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG-Lesefehler in %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24-bpp-zu-32-bpp-Konvertierungsfehler in %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "Unbekannte Nachricht '%s'\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "Nicht genug Speicher\n"
-#define MSGTR_SKIN_TooManyItemsDeclared "Zu viele Elemente definiert.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Zu viele Schriften definiert.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Schrift-Beschreibungsdatei nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Schrift-Bilddatei nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "Schrift '%s' nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "Unbekannter Parameter '%s'\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin '%s' nicht gefunden.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Ausgewähltes Skin '%s' nicht gefunden, es wird mit Skin 'default' versucht ...\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgError "Verarbeitungsfehler in der Konfigurationsdatei des Skins '%s'\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Verfügbare Skins"
-
-// --- GTK-Menüs
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Über MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Öffnen"
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Datei"
-#define MSGTR_MENU_PlayCD "CD"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL"
-#define MSGTR_MENU_PlayTV "TV"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Untertitel"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Untertitel schließen"
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Audiospur"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Wiedergabe"
-#define MSGTR_MENU_Play "Abspielen"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pause"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Vor"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Zurück"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize "Halbe Größe"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normale Größe"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Doppelte Größe"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Vollbild"
-#define MSGTR_MENU_CD "CD"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Abspielen"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titel"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(keine)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitel"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitel %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audiospuren"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Untertitel"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Wiedergabeliste"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skinbrowser"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Einstellungen"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Beenden"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Stumm"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_235 "2,35:1"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Bildformat"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audiospuren"
-#define MSGTR_MENU_Track "Spur %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Videospuren"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Untertitel"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Helligkeit"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Farbton"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Sättigung"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Vorne links"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Vorne rechts"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Hinten links"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Hinten rechts"
-#define MSGTR_EQU_Center "Mitte"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
-#define MSGTR_EQU_All "Alle Kanäle"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanal 6"
-#define MSGTR_EQU_Frequency0 "31,25 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency1 "62,50 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency2 "125 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency3 "250 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency4 "500 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency5 "1 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency6 "2 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency7 "4 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency8 "8 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency9 "16 kHz"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Verzeichnis"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Ausgewählte Dateien"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Dateien"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Verzeichnisstruktur"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "OSD / Untertitel"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Demuxer / Codecs"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Sonstiges"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(keine)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "Standardeinstellung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Verfügbare Treiber"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Ton normalisieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Equalizer aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Software-Mixer aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Stereo-Verbreiterung aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koeffizient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audioverzögerung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Doppelpufferung aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Direktes Rendering aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Weglassen von Einzelbildern aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Intensives Weglassen von Einzelbildern aktivieren (mögliche Bildstörungen)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Auf dem Kopf abspielen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Pan & Scan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL0 "Nur Untertitel"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL1 "Lautstärke und Fortschritt"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL2 "Lautstärke, Fortschritt, absolute und prozentuale Laufzeit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL3 "Lautstärke, Fortschritt, absolute und prozentuale Laufzeit plus Gesamtlaufzeit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Untertitel"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Verzögerung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "Bildfrequenz (fps)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Position"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Untertitel automatisch laden"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Jeweiligen Untertitel in das MPlayer-Untertitelformat (mpsub) umwandeln"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Jeweiligen Untertitel in das SubRip-Untertitelformat (srt) umwandeln"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Überlagerung von Untertiteln zulassen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "Rendering von ssa-/ass-Untertiteln aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Ränder für Untertitel hinzufügen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Oben"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Unten"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Schrift"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Nachbearbeitung aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Maximale Nutzung freier CPU-Zeit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "AVI-Parser ohne Interleaving verwenden"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Positionieren in defekten Medien ermöglichen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Videocodec-Familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Audiocodec-Familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD-Anzeige"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Untertitel"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Schrift"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Nachbearbeitung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Demuxer "Demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Codecs "Codecs"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Sonstiges"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Gerät"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Mixer-Kanal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Manche Optionen werden erst nach einem Neustart der Wiedergabe wirksam."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Videoencoder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_NoEnc "Keinen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "lavc (MPEG-1-Encodierung in Echtzeit)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Default "(Standard)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Westeuropäisch (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Westeuropäisch, erweitert (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Mitteleuropäisch (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Südeuropäisch (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Nordeuropäisch (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Kyrillisch (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabisch (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Griechisch (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Türkisch (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltisch (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Keltisch (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebräisch (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russisch (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainisch (KOI8-U)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Vereinfachtes Chinesisch (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionelles Chinesisch (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanisch (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreanisch (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Kyrillisch (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Mitteleuropäisch (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabisch (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding24 "UTF-8"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding25 "Russisch/Ukrainisch/Weißrussisch (KOI8-RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding26 "Nordisch (ISO-8859-10)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding27 "Thai (ISO-8859-11)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding28 "Südosteuropäisch (ISO-8859-16)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding29 "Japanisch (CP932)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding30 "Traditionelles Chinesisch (CP950)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding31 "Westeuropäisch (CP1252)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding32 "Griechisch (CP1253)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding33 "Türkisch (CP1254)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding34 "Hebräisch (CP1255)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding35 "Baltisch (CP1257)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding36 "Vietnamesisch (CP1258)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Keine automatische Skalierung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proportional zur Breite des Videos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proportional zur Höhe des Videos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proportional zur Diagonale des Videos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Codierung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontAutoScaleMode "Skalierung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Weichzeichnung"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Konturstärke"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Größe (Untertitel)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Größe (OSD)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Cachegröße"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Im Vollbildmodus starten"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Fensterpositionen speichern"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "XScreenSaver abschalten"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Abspielleiste aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_TV_Digital "Digitalen TV-Empfang aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NoIdle "Programm nach der Wiedergabe beenden"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Automatische A/V-Synchronisation aktivieren"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Synchronisationswert"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM-Gerät"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD-Gerät"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Bildfrequenz (fps)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Videofenster nach der Wiedergabe ausblenden"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Neuere Versionen von aRts sind zu GTK 1.x nicht kompatibel und bringen GMPlayer zum Absturz!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Die GUI-Entwicklung wurde von UHU-Linux gesponsert"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Mitwirkende am Programm und der Dokumentation"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Codecs und externe Bibliotheken"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Übersetzungen"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skins"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Fataler Fehler"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Fehler"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Warnung"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Information "Information"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "Die Option '%s' kann nicht gespeichert werden.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "Untertitel werden entfernt.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "Untertiteldatei '%s' wird geladen.\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "Videofilter '%s' wird hinzugefügt.\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "%s scheint keine Datei zu sein!\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Fernes Display, X Shared Memory wird deaktiviert.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "X Shared Memory steht nicht zur Verfügung!\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Dieses System unterstützt die XShape-Erweiterung nicht!\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Die Farbtiefe des Displays ist zu niedrig!\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Es wurden zu viele Fenster erzeugt!\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "Ein X-Shared-Memory-Fehler ist aufgetreten!\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Es ist nicht genug Speicher für Grafik-Rendering vorhanden!\n"
-#define MSGTR_WS_XError "Ein X11-Fehler ist aufgetreten!\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Dies scheint keine Datei zu sein!\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "Drag & Drop: Es wurde nichts zurückgeliefert!\n"
-
-// Win32 GUI
-#define MSGTR_Close "Schließen"
-#define MSGTR_Default "Standard"
-#define MSGTR_Down "Runter"
-#define MSGTR_Load "Laden"
-#define MSGTR_Save "Speichern"
-#define MSGTR_Up "Hoch"
-#define MSGTR_DirectorySelect "Verzeichnisliste"
-#define MSGTR_PlaylistSave "Wiedergabeliste speichern"
-#define MSGTR_PlaylistSelect "Wiedergabeliste auswählen"
-#define MSGTR_SelectTitleChapter "Titel/Kapitel wählen"
-#define MSGTR_MENU_DebugConsole "Debugging-Konsole"
-#define MSGTR_MENU_OnlineHelp "Online-Hilfe"
-#define MSGTR_MENU_PlayDirectory "Verzeichnis"
-#define MSGTR_MENU_SeekBack "Zurückpositionieren"
-#define MSGTR_MENU_SeekForw "Vorpositionieren"
-#define MSGTR_MENU_ShowHide "Ein-/Ausblenden"
-#define MSGTR_MENU_SubtitlesOnOff "Untertitel-Anzeige ein/aus"
-#define MSGTR_PLAYLIST_AddFile "Datei hinzufügen"
-#define MSGTR_PLAYLIST_AddURL "URL hinzufügen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Priority "Priorität"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityHigh "hoch"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityLow "niedrig"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormal "normal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormalAbove "höher als normal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormalBelow "niedriger als normal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowInVideoWin "Im Videofenster anzeigen (nur DirectX)"
+#define MSGTR_GUI_235To1 "2,35:1"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Über MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Hinzufügen"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Bildformat"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Audioverzögerung"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Audiotreiber-Konfiguration"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Audiospur"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audiospuren"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Verfügbare Treiber"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Verfügbare Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bass"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Weichzeichnung"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Unten"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Helligkeit"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Durchsuchen"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Cachegröße"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Abbrechen"
+#define MSGTR_GUI_CD "CD"
+#define MSGTR_GUI_Center "Mitte"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Alle Kanäle"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Kapitel %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapitel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapitel"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Löschen"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Audiocodec-Familie"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Videocodec-Familie"
+#define MSGTR_GUI_Codecs "Codecs"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Codecs und externe Bibliotheken"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Koeffizient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfigurieren"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Treiber konfigurieren"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Mitwirkende am Programm und der Dokumentation"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp932 "Japanisch (CP932)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Vereinfachtes Chinesisch (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Koreanisch (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp950 "Traditionelles Chinesisch (CP950)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Mitteleuropäisch (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Kyrillisch (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1252 "Westeuropäisch (CP1252)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1253 "Griechisch (CP1253)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1254 "Türkisch (CP1254)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1255 "Hebräisch (CP1255)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabisch (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1257 "Baltisch (CP1257)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1258 "Vietnamesisch (CP1258)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditionelles Chinesisch (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Westeuropäisch (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Mitteleuropäisch (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Südeuropäisch (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Nordeuropäisch (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Kyrillisch (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabisch (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Griechisch (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebräisch (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Türkisch (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_10 "Nordisch (ISO-8859-10)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_11 "Thai (ISO-8859-11)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltisch (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Keltisch (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Westeuropäisch, erweitert (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_16 "Südosteuropäisch (ISO-8859-16)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russisch (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_RU "Russisch/Ukrainisch/Weißrussisch (KOI8-RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainisch (KOI8-U)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanisch (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_CpUTF8 "UTF-8"
+#define MSGTR_GUI__Default_ "(Standard)"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "Standardeinstellung"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Verzögerung"
+#define MSGTR_GUI_Demuxer "Demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Demuxer / Codecs"
+#define MSGTR_GUI_Device "Gerät"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM-Gerät"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD-Gerät"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Verzeichnis"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Verzeichnisstruktur"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Untertitel schließen"
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "Rendering von ssa-/ass-Untertiteln aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Automatische A/V-Synchronisation aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableDigitalTV "Digitalen TV-Empfang aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Direktes Rendering aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Doppelpufferung aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Equalizer aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Stereo-Verbreiterung aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Weglassen von Einzelbildern aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Intensives Weglassen von Einzelbildern aktivieren (mögliche Bildstörungen)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Abspielleiste aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Nachbearbeitung aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Software-Mixer aktivieren"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Codierung"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Equalizer-Konfiguration"
+#define MSGTR_GUI_Error "Fehler"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Fataler Fehler"
+#define MSGTR_GUI_File "Datei"
+#define MSGTR_GUI_Files "Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioAll "Alle Audiodateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioDolbyPCM "Dolby Digital / PCM (*.ac3, *.pcm)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioMatroska "Matroska-Audio (*.mka)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioMPEG "MPEG-Audio (*.aac, *.f4a, *.m4a, *.mp2, *.mp3, *.mpga)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioOgg "Ogg-Audio (*.oga, *.ogg, *.spx)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioWav "WAV-Audio (*.wav)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioWma "Windows-Media-Audio (*.wma)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileAll "Alle Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP2TS "MPEG-2 Transportströme"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP3 "MP3-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP4 "MP4-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMPEG "MPEG-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterFilePlaylist "Wiedergabelisten"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileWav "WAV-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontAll "Alle Schriften"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontBitmap "Bitmap-Schriften (*.desc)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontTTF "TrueType-Schriften (*.ttf)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontType1 "Typ-1-Schriften (*.pfb)"
+#define MSGTR_GUI_FilterImageVCD "VCD-/SVCD-Abbilder"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumMatroska "Matroska-Medien"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumOgg "Ogg-Medien"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumQuickTime "QuickTime-Medien"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumRealNetworks "RealNetworks-Medien"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumWindows "Windows-Medien"
+#define MSGTR_GUI_FilterSubtitleAll "Alle Untertitel"
+#define MSGTR_GUI_FilterSubtitleUTF8 "UTF-8 codierte Untertitel (*.utf, *.utf-8, *.utf8)"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoAll "Alle Videodateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoAvi "AVI-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoDivX "DivX-Dateien"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoFlash "Flash Video"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Auf dem Kopf abspielen"
+#define MSGTR_GUI_Font "Schrift"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "Bildfrequenz (fps)"
+#define MSGTR_GUI_Frequency0 "31,25 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency1 "62,50 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency2 "125 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency3 "250 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency4 "500 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency5 "1 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency6 "2 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency7 "4 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency8 "8 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency9 "16 kHz"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Vorne links"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Vorne rechts"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Videofenster nach der Wiedergabe ausblenden"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Farbton"
+#define MSGTR_GUI_Information "Information"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "lavc (MPEG-1-Encodierung in Echtzeit)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Maximale Nutzung freier CPU-Zeit"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Sonstiges"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Mixer-Kanal"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "Videofilter '%s' wird hinzugefügt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Neuere Versionen von aRts sind zu GTK 1.x nicht kompatibel und bringen GMPlayer zum Absturz!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Die Farbtiefe des Displays ist zu niedrig!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "Drag & Drop: Es wurde nichts zurückgeliefert!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Nicht-MPEG-Dateien können ohne erneute Encodierung mit einer DXR3/H+ nicht abgespielt werden.\nBitte lavc in der DXR3/H+-Konfiguration aktivieren.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_IconError "Icon '%s' (Größe %d) wurde nicht gefunden oder das Format wird nicht unterstützt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "Untertiteldatei '%s' wird geladen.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_LocaleEncoding "G_FILENAME_ENCODING=@locale oder G_BROKEN_FILENAMES wird nicht unterstützt,\ndie Kodierung muss in G_FILENAME_ENCODING explizit angegeben werden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Es ist nicht genug Speicher für Grafik-Rendering vorhanden!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Es ist nicht genug Speicher für das Fenster-Rendering vorhanden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Keine Datei geladen."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Keine Medien geöffnet."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Dies scheint keine Datei zu sein!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "%s scheint keine Datei zu sein!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Manche Optionen werden erst nach einem Neustart der Wiedergabe wirksam."
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Fernes Display, X Shared Memory wird deaktiviert.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "Untertitel werden entfernt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24-bpp-zu-32-bpp-Konvertierungsfehler in %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Bitmap %s nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG-Lesefehler in %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgError "Verarbeitungsfehler in der Konfigurationsdatei des Skins '%s'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin '%s' nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Ausgewähltes Skin '%s' nicht gefunden, es wird mit Skin 'default' versucht ...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Die Farbtiefe von %s beträgt 16 bpp oder weniger, was nicht unterstützt wird.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorItem "Dieses Element wird in '%s' nicht unterstützt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "Fehler in der Skin-Konfigurationsdatei in Zeile %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorSection "Für '%s' wurde kein Abschnitt angegeben.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorWindow "Für '%s' wurde kein Fenster angegeben.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "Skin-Datei %s nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "Skin-Datei %s nicht lesbar.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Schrift-Beschreibungsdatei nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Schrift-Bilddatei nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "Schrift '%s' nicht gefunden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "Nicht genug Speicher\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Zu viele Schriften definiert.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyItems "Zu viele Elemente definiert.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownItem "Unbekanntes Element '%s'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "Unbekannte Nachricht '%s'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownName "Unbekannter Name '%s'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "Unbekannter Parameter '%s'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Es wurden zu viele Fenster erzeugt!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "Die Option '%s' kann nicht gespeichert werden.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Es wurde kein Treiber für die Videoausgabe gefunden, der die GUI unterstützt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_X11Error "Ein X11-Fehler ist aufgetreten!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Dieses System unterstützt die XShape-Erweiterung nicht!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "Ein X-Shared-Memory-Fehler ist aufgetreten!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "X Shared Memory steht nicht zur Verfügung!\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Stumm"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Netzwerk-Streaming"
+#define MSGTR_GUI_Next "Vor"
+#define MSGTR_GUI_NoChannelName "Kein Sendername"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Kein Kapitel"
+#define MSGTR_GUI_None "Keinen"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(keine)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "AVI-Parser ohne Interleaving verwenden"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Ton normalisieren"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Öffnen"
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD-Anzeige"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel0 "Nur Untertitel"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel1 "Lautstärke und Fortschritt"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel2 "Lautstärke, Fortschritt, absolute und prozentuale Laufzeit"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel3 "Lautstärke, Fortschritt, absolute und prozentuale Laufzeit plus Gesamtlaufzeit"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "OSD / Untertitel"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Konturstärke"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Pan & Scan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pause"
+#define MSGTR_GUI_Play "Abspielen"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Wiedergabe"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Wiedergabeliste"
+#define MSGTR_GUI_Position "Position"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Nachbearbeitung"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Einstellungen"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Zurück"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Beenden"
+#define MSGTR_GUI_QuitAfterPlaying "Programm nach der Wiedergabe beenden"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Hinten links"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Hinten rechts"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Entfernen"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Sättigung"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Fensterpositionen speichern"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMode "Skalierung"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proportional zur Diagonale des Videos"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proportional zur Höhe des Videos"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proportional zur Breite des Videos"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Keine automatische Skalierung"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Positionieren in defekten Medien ermöglichen"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Audiodatei auswählen"
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Ausgewählte Dateien"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Datei auswählen"
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Schrift auswählen"
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Untertitel auswählen"
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Doppelte Größe"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Vollbild"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Halbe Größe"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normale Größe"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Größe (OSD)"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Größe (Untertitel)"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skinbrowser"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Die GUI-Entwicklung wurde von UHU-Linux gesponsert"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Im Vollbildmodus starten"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Untertitel"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Ränder für Untertitel hinzufügen"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Überlagerung von Untertiteln zulassen"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Untertitel automatisch laden"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Jeweiligen Untertitel in das MPlayer-Untertitelformat (mpsub) umwandeln"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Jeweiligen Untertitel in das SubRip-Untertitelformat (srt) umwandeln"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Untertitel"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Synchronisationswert"
+#define MSGTR_GUI_TitleN "Titel %d"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titel"
+#define MSGTR_GUI_Top "Oben"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Spur %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Übersetzungen"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "XScreenSaver abschalten"
+#define MSGTR_GUI_TV "TV"
+#define MSGTR_GUI_URL "URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Videoencoder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Videospuren"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Warnung"
 
+#define MSGTR_GUI_WIN32_AddFile "Datei hinzufügen"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_AddURL "URL hinzufügen"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Close "Schließen"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DebugConsole "Debugging-Konsole"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Defaults "Standard"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DirectoryList "Verzeichnisliste"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DisplayInVideoWindow "Im Videofenster anzeigen (nur DirectX)"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Down "Runter"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Load "Laden"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_OnlineHelp "Online-Hilfe"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Priority "Priorität"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityAboveNormal "höher als normal"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityBelowNormal "niedriger als normal"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityHigh "hoch"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityLow "niedrig"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityNormal "normal"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Save "Speichern"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SavePlaylist "Wiedergabeliste speichern"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SeekBackwards "Zurückpositionieren"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SeekForwards "Vorpositionieren"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SelectPlaylist "Wiedergabeliste auswählen"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SelectTitleChapter "Titel/Kapitel wählen"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_ShowHide "Ein-/Ausblenden"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SubtitleOnOff "Untertitel-Anzeige ein/aus"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Up "Hoch"
 
 // ======================= Videoausgabetreiber ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-el.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-el.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-el.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -322,206 +322,176 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Επιλογή αρχείου..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Επιλογή υποτίτλου..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Επιλογή εξωτερικού αρχείου ήχου..."
-#define MSGTR_FontSelect "Επιλογή γραμματοσειράς..."
-#define MSGTR_PlayList "Λίστα Αναπαραγωγής"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Λίστα skins"
-#define MSGTR_Network "Streaming δικτύου."
-#define MSGTR_Preferences "Ιδιότητες"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Δεν φορτώθηκαν αρχεία"
-#define MSGTR_NoChapter "Μη χρήση κεφαλαίου"
-#define MSGTR_Chapter "Κεφάλαιο %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "δεν φορτώθηκε αρχείο"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Εντάξει"
-#define MSGTR_Cancel "Άκυρο"
-#define MSGTR_Add "Προσθήκη"
-#define MSGTR_Remove "Αφαίρεση"
-#define MSGTR_Clear "Καθάρισμα"
-#define MSGTR_Config "Προτιμήσεις"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Προτίμηση οδηγού"
-#define MSGTR_Browse "Αναζήτηση αρχείου"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Λυπάμαι, δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για εγγραφή στον buffer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Λυπάμαι, δεν βρέθηκε οδηγός εξόδου βίντεο που να είναι συμβατός με το GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Λυπάμαι, δεν μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία που δεν είναι mpeg με τη συσκευή DXR3/H+ χωρίς επανακωδικοποίηση.\n Παρακαλώ ενεργοποιήστε lavc στο DXR3/H+ κουτί-διαλόγου."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] σφάλμα στο αρχείο προτιμήσεων του skin στη γραμμή %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "το βάθος χρώματος εικόνας των 16 bits ή λιγότερο δεν υποστηρίζεται (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "το αρχείο (%s) δεν βρέθηκε\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "σφάλμα κατά την ανάγνωση του PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "σφάλμα κατά τη μετατροπή από 24 bit σε 32 bit (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "μη αναγνωρίσιμο μήνυμα: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "δεν υπάρχει αρκετή μνήμη διαθέσιμη\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "πολλαπλές ορισμένες γραμματοσειρές\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "δεν βρέθηκε αρχείο γραμματοσειράς\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "δεν βρέθηκε εικόνα του αρχείου γραμματοσειράς\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "μη-υπαρκτή η ταυτότητα της γραμματοσειράς (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "μη αναγνωρίσιμη παράμετρος (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Δεν βρέθηκε skin (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Περί του MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Άνοιγμα..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Αναπαραγωγή αρχείου"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Αναπαραγωγή URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Υπότιτλος"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Αφαίρεση υποτίτλου..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Άνοιγμα εξωτερικού αρχείου ήχου"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Αναπαραγωγή..."
-#define MSGTR_MENU_Play "Αναπαραγωγή"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Παύση"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Σταμάτημα"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Επόμενο κανάλι"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Προηγούμενο κανάλι"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Κανονικό μέγεθος"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Διπλάσιο μέγεθος"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Πλήρης οθόνη"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Αναπαραγωγή"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Τίτλοι"
-#define MSGTR_MENU_Title "Τίτλος %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(τίποτα)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Κεφάλαια"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Κεφάλαιο %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Track ήχου"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Γλώσσες υποτίτλων"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Λίστα skins"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Ιδιότητες"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Έξοδος"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Απενεργοποίηση ήχου"
-#define MSGTR_MENU_Original "Αρχικό"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Αναλογία εμφάνισης"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Track ήχου"
-#define MSGTR_MENU_Track "Track %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Track βίντεο"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Ήχος"
-#define MSGTR_EQU_Video "Βίντεο"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Αντίθεση"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Φωτεινότητα"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Hue"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturation"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Μπροστά Αριστερά"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Μπροστά Δεξιά"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Πίσω αριστερά"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Πίσω δεξιά"
-#define MSGTR_EQU_Center "Κέντρο"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Μπάσο"
-#define MSGTR_EQU_All "Όλα"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Κανάλι 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Κανάλι 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Κανάλι 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Κανάλι 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Κανάλι 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Κανάλι 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Διαδρομή"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Επιλεγμένα αρχεία"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Αρχεία"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Δένδρο καταλόγων"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Υπότιτλοι και OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs και demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Διάφορα"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(τίποτα)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Διαθέσιμοι οδηγοί:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Κανονικοποίηση ήχου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Ενεργοποίηση του equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Ενεργοποίηση του extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coefficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Καθυστέρηση ήχου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Ενεργοποίηση double buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Ενεργοποίηση direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Ενεργοποίηση κατάργησης καρέ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Ενεργοποίηση σκληρής κατάργησης καρέ (επικίνδυνο)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Flip της εικόνας πάνω-κάτω"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Υπότιτλος"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Καθυστέρηση"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Θέση"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Απενεργοποίηση αυτόματου φορτώματος υποτίτλων"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Μετατροπή εισαγόμενου υπότιτλου σε υπότιτλο τύπου MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Μετατροπή εισαγόμενου υπότιτλου σε υπότιτλο τύπο SubViewer(SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Εναλλαγή του overlapping υποτίτλου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Γραμματοσειρά"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Ενεργοποίηση προεπεξεργασίας"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Αυτόματη ποιότητα"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Χρήση του non-interleaved AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Αναδημιουργία του πίνακα index, αν χρειάζεται"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Οικογένεια του βίντεο codec"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Οικογένεια του codec ήχου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Επίπεδο OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Υπότιτλος"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Γραμματοσειρά"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Προεπεξεργασία"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Προσοχή, μερικές λειτουργίες χρειάζονται επανεκκίνιση αναπαραγωγής."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Κωδικοποιητής βίντεο"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Χρήση του LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Δυτικές Ευρωπαϊκές γλώσσες (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Δυτικές Ευρωπαϊκές γλώσσες με Ευρώ (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Τούρκικα (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Παλιά Βαλτική κωδικοσειρά (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Κυριλλική (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Αραβικά (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Νέα Ελληνικά (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Τούρκικα (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Βαλτική (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Κέλτικα (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Εβραϊκά (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Ρώσικα (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Απλοποιημένα Κινέζικα (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Παραδοσιακά Κινέζικα (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Γιαπωνέζικα (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Κορεάτικα (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Ταϊλανδέζικη κωδικοσειρά (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Κυριλλική Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Σλάβικα/Κεντρικά Ευρωπαϊκά Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Χωρίς αυτόματη κλιμάκωση"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Αναλογία με το πλάτος της ταινίας"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Αναλογία με το ύψος της ταινίας"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Αναλογία με τη διαγώνιο της ταινίας"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Κωδικοποίηση"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Outline"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Κλιμάκωση του Κειμένου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD κλιμάκωση"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Μέγεθος της cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Εκκίνηση σε πλήρη οθόνη"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Αποθήκευση της θέσης του παραθύρου"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Ενεργοποίηση της playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Αυτόματος συγχρονισμός"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Συσκευή CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Συσκευή DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Εμφάνιση του Video Window όταν δεν είναι ενεργοποιημένο"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Η ανάπτυξη του GUI προωθείται από την UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Κρίσιμο σφάλμα..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Σφάλμα..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Προειδοποίηση..."
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Περί του MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Προσθήκη"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Αναλογία εμφάνισης"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Ήχος"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Καθυστέρηση ήχου"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Άνοιγμα εξωτερικού αρχείου ήχου"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Track ήχου"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Διαθέσιμοι οδηγοί:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Μπάσο"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Blur"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Φωτεινότητα"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Αναζήτηση αρχείου"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Μέγεθος της cache"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Άκυρο"
+#define MSGTR_GUI_Center "Κέντρο"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Κανάλι 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Κανάλι 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Κανάλι 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Κανάλι 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Κανάλι 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Κανάλι 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Όλα"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Κεφάλαιο %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Κεφάλαιο %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Κεφάλαια"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Καθάρισμα"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Οικογένεια του codec ήχου"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Οικογένεια του βίντεο codec"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coefficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Προτιμήσεις"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Προτίμηση οδηγού"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Αντίθεση"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Ταϊλανδέζικη κωδικοσειρά (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Απλοποιημένα Κινέζικα (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Κορεάτικα (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Σλάβικα/Κεντρικά Ευρωπαϊκά Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Κυριλλική Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Παραδοσιακά Κινέζικα (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Δυτικές Ευρωπαϊκές γλώσσες (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltese, Τούρκικα (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Παλιά Βαλτική κωδικοσειρά (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Κυριλλική (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Αραβικά (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Νέα Ελληνικά (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Εβραϊκά (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Τούρκικα (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Βαλτική (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Κέλτικα (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Δυτικές Ευρωπαϊκές γλώσσες με Ευρώ (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Ρώσικα (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Γιαπωνέζικα (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Καθυστέρηση"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs και demuxer"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Συσκευή CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Συσκευή DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Διαδρομή"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Δένδρο καταλόγων"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Αφαίρεση υποτίτλου..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της cache"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Ενεργοποίηση direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Ενεργοποίηση double buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Ενεργοποίηση του equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Ενεργοποίηση του extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Ενεργοποίηση κατάργησης καρέ"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Ενεργοποίηση σκληρής κατάργησης καρέ (επικίνδυνο)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Ενεργοποίηση της playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Ενεργοποίηση προεπεξεργασίας"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Κωδικοποίηση"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_Error "Σφάλμα..."
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Κρίσιμο σφάλμα..."
+#define MSGTR_GUI_File "Αναπαραγωγή αρχείου"
+#define MSGTR_GUI_Files "Αρχεία"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Flip της εικόνας πάνω-κάτω"
+#define MSGTR_GUI_Font "Γραμματοσειρά"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Μπροστά Αριστερά"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Μπροστά Δεξιά"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Εμφάνιση του Video Window όταν δεν είναι ενεργοποιημένο"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Hue"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Χρήση του LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Αυτόματη ποιότητα"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Διάφορα"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Λυπάμαι, δεν μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία που δεν είναι mpeg με τη συσκευή DXR3/H+ χωρίς επανακωδικοποίηση.\n Παρακαλώ ενεργοποιήστε lavc στο DXR3/H+ κουτί-διαλόγου."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Λυπάμαι, δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για εγγραφή στον buffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "δεν φορτώθηκε αρχείο"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Δεν φορτώθηκαν αρχεία"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Προσοχή, μερικές λειτουργίες χρειάζονται επανεκκίνιση αναπαραγωγής."
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "σφάλμα κατά τη μετατροπή από 24 bit σε 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "το αρχείο (%s) δεν βρέθηκε\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "σφάλμα κατά την ανάγνωση του PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Δεν βρέθηκε skin (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "το βάθος χρώματος εικόνας των 16 bits ή λιγότερο δεν υποστηρίζεται (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] σφάλμα στο αρχείο προτιμήσεων του skin στη γραμμή %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "δεν βρέθηκε αρχείο γραμματοσειράς\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "δεν βρέθηκε εικόνα του αρχείου γραμματοσειράς\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "μη-υπαρκτή η ταυτότητα της γραμματοσειράς (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "δεν υπάρχει αρκετή μνήμη διαθέσιμη\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "πολλαπλές ορισμένες γραμματοσειρές\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "μη αναγνωρίσιμο μήνυμα: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "μη αναγνωρίσιμη παράμετρος (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Λυπάμαι, δεν βρέθηκε οδηγός εξόδου βίντεο που να είναι συμβατός με το GUI."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Απενεργοποίηση ήχου"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Streaming δικτύου."
+#define MSGTR_GUI_Next "Επόμενο κανάλι"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Μη χρήση κεφαλαίου"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(τίποτα)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Χρήση του non-interleaved AVI parser"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Κανονικοποίηση ήχου"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Εντάξει"
+#define MSGTR_GUI_Open "Άνοιγμα..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Αρχικό"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Επίπεδο OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Υπότιτλοι και OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Outline"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan:"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Παύση"
+#define MSGTR_GUI_Play "Αναπαραγωγή"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Αναπαραγωγή..."
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Λίστα Αναπαραγωγής"
+#define MSGTR_GUI_Position "Θέση"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Προεπεξεργασία"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Ιδιότητες"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Προηγούμενο κανάλι"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Έξοδος"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Πίσω αριστερά"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Πίσω δεξιά"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Αφαίρεση"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturation"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Αποθήκευση της θέσης του παραθύρου"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Αναλογία με τη διαγώνιο της ταινίας"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Αναλογία με το ύψος της ταινίας"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Αναλογία με το πλάτος της ταινίας"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Χωρίς αυτόματη κλιμάκωση"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Αναδημιουργία του πίνακα index, αν χρειάζεται"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Επιλογή εξωτερικού αρχείου ήχου..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Επιλεγμένα αρχεία"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Επιλογή αρχείου..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Επιλογή γραμματοσειράς..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Επιλογή υποτίτλου..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Διπλάσιο μέγεθος"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Πλήρης οθόνη"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Κανονικό μέγεθος"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD κλιμάκωση"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Κλιμάκωση του Κειμένου"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Λίστα skins"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Η ανάπτυξη του GUI προωθείται από την UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Εκκίνηση σε πλήρη οθόνη"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Σταμάτημα"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Υπότιτλος"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Εναλλαγή του overlapping υποτίτλου"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Απενεργοποίηση αυτόματου φορτώματος υποτίτλων"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Μετατροπή εισαγόμενου υπότιτλου σε υπότιτλο τύπου MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Μετατροπή εισαγόμενου υπότιτλου σε υπότιτλο τύπο SubViewer(SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Γλώσσες υποτίτλων"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Αυτόματος συγχρονισμός"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Τίτλος %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Τίτλοι"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Track %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης"
+#define MSGTR_GUI_URL "Αναπαραγωγή URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Βίντεο"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Κωδικοποιητής βίντεο"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Track βίντεο"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Προειδοποίηση..."

Modified: trunk/help/help_mp-es.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-es.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-es.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -541,259 +541,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Seleccionar archivo..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Seleccionar subtítulos..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Seleccionar canal de audio externo..."
-#define MSGTR_FontSelect "Seleccionar fuente..."
-#define MSGTR_PlayList "Lista de reproducción"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizador"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Configurar el equalizador"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Navegador de skins"
-#define MSGTR_Network "Streaming por red..."
-#define MSGTR_Preferences "Preferencias"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Configuración de controlador de Audio"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "no se abrió audio/video"
-#define MSGTR_NoChapter "sin capítulo"
-#define MSGTR_Chapter "capítulo %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "no se ha cargado ningún archivo"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Cancelar"
-#define MSGTR_Add "Agregar"
-#define MSGTR_Remove "Quitar"
-#define MSGTR_Clear "Limpiar"
-#define MSGTR_Config "Configurar"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configurar driver"
-#define MSGTR_Browse "Navegar"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "No hay suficiente memoria para dibujar el búfer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "No se encuentra driver -vo compatible con la interfaz gráfica."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "No puede reproducir archivos no MPEG con su DXR3/H+ sin recodificación. Activa lavc en la configuración del DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] error en configuración de skin en la línea %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] no se encontró archivo ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] file no leible ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Mapa de bits de 16 bits o menos no soportado (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Archivo no encontrado (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "Error al leer PNG (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Error de conversión de 24 bit a 32 bit (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "Mensaje desconocido: %s.\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "No hay suficiente memoria.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Demasiadas fuentes declaradas.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Archivo de fuentes no encontrado.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Archivo de imagen de fuente no encontrado.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "identificador de fuente no existente (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "parámetro desconocido (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin no encontrado (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Skin elegida ( %s ) no encontrada, probando 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Acerca de MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Abrir..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Reproducir archivo"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Reproducir URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Subtítulo"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Cancelar subtitulos..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Cargar archivo de audio externo"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Reproduciendo"
-#define MSGTR_MENU_Play "Reproducir"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pausa"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Parar"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Siguiente stream"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Anterior stream"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Mitad del Tamaño"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Tamaño normal"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Tamaño doble"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Pantalla completa"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Reproducir"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Títulos"
-#define MSGTR_MENU_Title "Título %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(ninguno)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Capítulos"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Capítulo %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Pista de Audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Subtítulos"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Lista de reproducción"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Navegador de skins"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Preferencias"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Salir"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Mudo"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Relación de aspecto"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Pista de Audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Pista %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Pista de Video"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Subtítulos"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contraste"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Brillo"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Hue"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturación"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Frente izquierdo"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Frente derecho"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Fondo izquierdo"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Fondo dercho"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centro"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bajo"
-#define MSGTR_EQU_All "Todos"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Canal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Canal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Canal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Canal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Canal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Canal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Ubicación"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Archivos seleccionados"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Archivos"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Árbol de directorios"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Subtítulos y OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs y demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Misc"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(ninguno)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "controlador por omisión"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Controladores disponibles:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizar sonido"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Activar equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Activar mezclador por software"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Activar estereo extra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coeficiente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Retraso de audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Activar buffering doble"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Activar renderización directa"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Activar frame dropping"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Activar frame dropping DURO (peligroso)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Visualizar imagen al revés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Subtítulo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Retraso"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Posición"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Desactivar carga automática de subtítulos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Convertir el subtítulo dado al formato de subtítulos de MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Convertir el subtítulo dado al formato basado en tiempo SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Superposición de subtitulos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS renderizado de subtítulos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Usar márgenes"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Superior"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Inferior"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Fuente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Activar postprocesado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Calidad automática"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Usar non-interleaved AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Reconstruir tabla de índices, si se necesita"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Familia de codec de video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Familia de codec de audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Nivel OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Subtítulo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Fuente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocesado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Misc"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Dispositivo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mezclador"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Canal del Mezclador"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Algunas opciones requieren reiniciar la reproducción."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Codificador de video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Usar LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Occidental (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Occidental con euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Eslavo/Centroeuropeo (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Gallego, Maltés, Turco (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Báltico (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cirílico (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Árabe (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Griego moderno (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turco (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Báltico (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Céltico (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebreo (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Ruso (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Belaruso (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Chino simplificado (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Chino tradicional (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanés(SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Coreano (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cirílico (Windows) (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Eslavo/Centroeuropeo (Windows) (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabic Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Sin autoescalado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcional a la anchura de película"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcional a la altura de película"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcional al diagonal de película"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Codificación"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Outline"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Escalado de texto"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Escalado de OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache si/no"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Tamaño de Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Empezar en pantalla completa"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Guardar posición de la ventana"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Detener Salvador de Pantallas de X"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Habilitar barra de reproducción"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync si/no"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Dispositivo de CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Dispositivo de DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Mostrar Ventana de Video cuando este inactiva"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Las versiones nuevas de aRts no son compatibles con GTK 1.x y botan GMPlayer!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU " Desarrollo de GUI patrocinado por UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Contribuyentes al código y documentación"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Codecs y librerías de terceros"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Traducciones"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skins"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Error fatal"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Error"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Advertencia"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] No se puede guardar la opción '%s'.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Borrando subtítulos.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Carganado subtítulos: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Agregando filtro de video: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Esto no parece ser un archivo: %s !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Display remoto, desactivando XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Lo lamento, su sistema no soporta la extensión de memoria compartida X.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Lo lamento, su sistema no soporta la extensión XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Lo lamento, la profundidad de color es demasiado baja.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Hay demasiadas ventanas abiertas.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "Error en la extensión de memoria compartida\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Lo lamento, no hay suficiente memoria para el buffer de dibujo.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Esto no parece ser un archivo...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: ¡No retorno nada!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Acerca de MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Agregar"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Relación de aspecto"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Retraso de audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Configuración de controlador de Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Cargar archivo de audio externo"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Pista de Audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Controladores disponibles:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bajo"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Blur"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Inferior"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Brillo"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Navegar"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Tamaño de Cache"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Cancelar"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centro"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Canal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Canal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Canal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Canal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Canal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Canal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Todos"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "capítulo %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Capítulo %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Capítulos"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Limpiar"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Familia de codec de audio"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Familia de codec de video"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Codecs y librerías de terceros"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coeficiente"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configurar"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configurar driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contraste"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Contribuyentes al código y documentación"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Chino simplificado (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Coreano (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Eslavo/Centroeuropeo (Windows) (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cirílico (Windows) (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabic Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Chino tradicional (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Occidental (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Eslavo/Centroeuropeo (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Gallego, Maltés, Turco (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Báltico (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cirílico (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Árabe (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Griego moderno (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebreo (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turco (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Báltico (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Céltico (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Occidental con euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Ruso (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Belaruso (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanés(SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "controlador por omisión"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Retraso"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs y demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Dispositivo"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Dispositivo de CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Dispositivo de DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Ubicación"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Árbol de directorios"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Cancelar subtitulos..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS renderizado de subtítulos"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync si/no"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache si/no"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Activar renderización directa"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Activar buffering doble"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Activar equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Activar estereo extra"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Activar frame dropping"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Activar frame dropping DURO (peligroso)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Habilitar barra de reproducción"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Activar postprocesado"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Activar mezclador por software"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Codificación"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizador"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Configurar el equalizador"
+#define MSGTR_GUI_Error "Error"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Error fatal"
+#define MSGTR_GUI_File "Reproducir archivo"
+#define MSGTR_GUI_Files "Archivos"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Visualizar imagen al revés"
+#define MSGTR_GUI_Font "Fuente"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Frente izquierdo"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Frente derecho"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Mostrar Ventana de Video cuando este inactiva"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Hue"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Usar LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Calidad automática"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Misc"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mezclador"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Canal del Mezclador"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Agregando filtro de video: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Las versiones nuevas de aRts no son compatibles con GTK 1.x y botan GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Lo lamento, la profundidad de color es demasiado baja.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: ¡No retorno nada!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "No puede reproducir archivos no MPEG con su DXR3/H+ sin recodificación. Activa lavc en la configuración del DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Carganado subtítulos: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Lo lamento, no hay suficiente memoria para el buffer de dibujo.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "No hay suficiente memoria para dibujar el búfer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "no se ha cargado ningún archivo"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "no se abrió audio/video"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Esto no parece ser un archivo...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Esto no parece ser un archivo: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Algunas opciones requieren reiniciar la reproducción."
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Display remoto, desactivando XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Borrando subtítulos.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "Error de conversión de 24 bit a 32 bit (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Archivo no encontrado (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "Error al leer PNG (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin no encontrado (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Skin elegida ( %s ) no encontrada, probando 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Mapa de bits de 16 bits o menos no soportado (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] error en configuración de skin en la línea %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] no se encontró archivo ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] file no leible ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Archivo de fuentes no encontrado.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Archivo de imagen de fuente no encontrado.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "identificador de fuente no existente (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "No hay suficiente memoria.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Demasiadas fuentes declaradas.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "Mensaje desconocido: %s.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "parámetro desconocido (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Hay demasiadas ventanas abiertas.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] No se puede guardar la opción '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "No se encuentra driver -vo compatible con la interfaz gráfica."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Lo lamento, su sistema no soporta la extensión XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "Error en la extensión de memoria compartida\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Lo lamento, su sistema no soporta la extensión de memoria compartida X.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Mudo"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Streaming por red..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Siguiente stream"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "sin capítulo"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(ninguno)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Usar non-interleaved AVI parser"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizar sonido"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Abrir..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Nivel OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Subtítulos y OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Outline"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pausa"
+#define MSGTR_GUI_Play "Reproducir"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Reproduciendo"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Lista de reproducción"
+#define MSGTR_GUI_Position "Posición"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocesado"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferencias"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Anterior stream"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Salir"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Fondo izquierdo"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Fondo dercho"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Quitar"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturación"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Guardar posición de la ventana"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporcional al diagonal de película"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporcional a la altura de película"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporcional a la anchura de película"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Sin autoescalado"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Reconstruir tabla de índices, si se necesita"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Seleccionar canal de audio externo..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Archivos seleccionados"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Seleccionar archivo..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Seleccionar fuente..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Seleccionar subtítulos..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Tamaño doble"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Pantalla completa"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Mitad del Tamaño"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Tamaño normal"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Escalado de OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Escalado de texto"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Navegador de skins"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored " Desarrollo de GUI patrocinado por UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Empezar en pantalla completa"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Parar"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Subtítulo"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Usar márgenes"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Superposición de subtitulos"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Desactivar carga automática de subtítulos"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Convertir el subtítulo dado al formato de subtítulos de MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Convertir el subtítulo dado al formato basado en tiempo SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Subtítulos"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Título %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Títulos"
+#define MSGTR_GUI_Top "Superior"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Pista %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Traducciones"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Detener Salvador de Pantallas de X"
+#define MSGTR_GUI_URL "Reproducir URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Codificador de video"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Pista de Video"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Advertencia"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-fr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-fr.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-fr.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -677,265 +677,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Choisir un fichier..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Choisir un sous-titre..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Choisir une source audio extérieure..."
-#define MSGTR_FontSelect "Choisir une police..."
-#define MSGTR_PlayList "Liste de lecture"
-#define MSGTR_Equalizer "Égalisateur"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Configure Égalisateur"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Navigateur de peaux"
-#define MSGTR_Network "Streaming depuis le réseau ..."
-#define MSGTR_Preferences "Préférences"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Configuration de pilote Audio"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Aucun média ouvert"
-#define MSGTR_NoChapter "Aucun chapitre"
-#define MSGTR_Chapter "Chapitre %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Aucun fichier chargé"
-
-// --- boutons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Annuler"
-#define MSGTR_Add "Ajouter"
-#define MSGTR_Remove "Supprimer"
-#define MSGTR_Clear "Effacer"
-#define MSGTR_Config "Configurer"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configuration du pilote"
-#define MSGTR_Browse "Naviguer"
-
-// --- messages d'erreur ---
-#define MSGTR_NEMDB "Désolé, pas assez de mémoire pour le tampon de dessin."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Désolé, aucun pilote de sortie vidéo compatible avec la GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Désolé, vous ne pouvez pas lire de fichiers non-MPEG avec le périphérique DXR3/H+ sans réencoder.\nActivez plutôt lavc dans la boîte de configuration DXR3/H+."
-
-// --- messages d'erreurs du chargement de peau ---
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[Peau] erreur à la ligne %d du fichier de config de peau : %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[peau] fichier ( %s ) non trouvé.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[peau] fichier ( %s ) non lisible.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "les images bitmaps 16 bits ou moins ne sont pas supportées ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Fichier non trouvé (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "erreur de lecture PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Erreur de conversion 24 bit vers 32 bit (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "message inconnu : %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "pas assez de mémoire\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "trop de polices déclarées.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "fichier de police introuvable.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "fichier d'image de police introuvable\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "identificateur de fonte inéxistant (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "paramètre inconnu (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin non trouvée (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Peau choisi ( %s ) non trouvé, essaie de 'par défaut'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Peaux"
-
-// --- menus gtk
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "À propos de MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Ouvrir..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Lire un fichier"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Lire une URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Sous-titre"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Laisser tomber un sous-titre..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Chargement d'un fichier audio externe"
-#define MSGTR_MENU_Playing "En cours de lecture"
-#define MSGTR_MENU_Play "Lecture"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pause"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Arrêt"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Flux suivant"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Flux précédent"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Demi taille"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Taille normale"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Taille double"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Plein écran"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Lecture"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titres"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titre %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(aucun)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Chapitres"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Chapitre %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Piste audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Sous-titres"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Liste de lecture"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Navigateur de peaux"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Préférences"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Quitter"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Silence"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "rapport hauteur/largeur"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Piste audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Piste %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Piste Vidéo"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Sous-titres"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Vidéo"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contraste "
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Luminosité "
-#define MSGTR_EQU_Hue "Tonalité "
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturation "
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Avant Gauche"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Avant Droit"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Arrière Gauche"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Arrière Droit"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centre"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Basses"
-#define MSGTR_EQU_All "Tout"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Canal 1 "
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Canal 2 "
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Canal 3 "
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Canal 4 "
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Canal 5 "
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Canal 6 "
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Chemin"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Fichiers choisis"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Fichiers"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Hiérarchie des dossiers"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Vidéo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Sous-titres & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs & demuxeur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Divers"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(aucun)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "Pilote par défaut"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Pilotes disponibles :"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normaliser le son"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Egaliseur (Equalizer) activé"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Activer mixeur logiciel"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Activer stéréo supplémentaire"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coefficient "
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Retard audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Activer tampon double"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Activer le rendu direct"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Activer les sauts d'images"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Activer saut DUR d'images (dangereux)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Mirroir vertical"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Recadrage "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Sous-titre"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Décalage "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Position "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Désactiver le chargement automatique des sous-titres"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Convertir le sous-titre au format MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Convertir le sous-titre au format SubViewer (SRT) basé sur le temps"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Bascule le recouvrement des sous-titres"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "Restitution sous-titre SSA/ASS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Utilise les marges"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Haut "
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Bas "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Police"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Activer le postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Qualité auto. "
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Utiliser le parseur d'AVI non entrelacé"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Reconstruire l'index, si nécessaire"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Famille de codecs vidéo "
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Famille de codecs audio "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Niveau OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Sous-titre"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Police"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "post-traitement"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Divers"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Périférique "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixeur "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Canal de mixeur "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "ATTENTION : certaines options requièrent un redémarrage de la lecture !"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Encodeur vidéo "
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Utiliser LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Langues Européennes Occidentales (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Langues Européeenes Occidentales avec Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Langues Européeenes Slaves/Centrales (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galicien, Maltais, Turc (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Caractères Old Baltic (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillique (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabe (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Grec Moderne (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turc (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Balte (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celte (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebreu (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russe (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainien, Biélorusse (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Chinois Simplifié (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Chinois Traditionnel (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japonais (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Coréen (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thaïlandais (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillique Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slave/Europe Centrale Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabe Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Pas d'agrandissement auto"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proportionnel à la largeur du film"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proportionnel à la hauteur du film"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proportionnel à la diagonale du film"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Encodage "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Flou "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Contour "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Echelle du texte "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Echelle de l'OSD "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache activé/désactivé"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Taille du cache "
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Démarrer en plein écran"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Enrégistrer position de la fenêtre"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Arrêter XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Active la barre de lecture"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSynchro on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosynchro "
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Périphérique CD-ROM "
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Périphérique DVD "
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS "
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Affiche la fenêtre vidéo inactive"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Versions aRts plus récentes sont incompatibles "\
-      "avec GTK 1.x et feront planter GMPlayer!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Le développement de la GUI est commandité par UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Contributeurs de code et de documentation"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Codecs et libraries tiers"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Traductions"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Peaux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Erreur fatale !"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Erreur !"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Attention !"
-
-// cfg.c
-
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Impossible de sauvegarder l'option '%s'.\n"
-
-// interface.c
-
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Suppression des sous-titres.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Chargement des soustitres : %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Ajout de filtre vidéo : %s\n"
-
-// mw.c
-
-#define MSGTR_NotAFile "Ceci ne semble pas être un fichier : %s !\n"
-
-// ws.c
-
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Affichage à distance, désactive XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Désolé, votre système ne supporte pas l'extension de mémoire partagée X.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Désolé, votre système ne supporte pas l'extension XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Désolé, la profondeur d'échantillonnage est trop basse.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Trop de fenêtres ouvertes.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "Erreur d'extension de mémoire partagée\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Désolé, mémoire insuffisante pour tampon de dessin.\n"
-
-// wsxdnd.c
-
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Ceci ne semble pas être un fichier...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D : Rien de retourné !\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "À propos de MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Ajouter"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "rapport hauteur/largeur"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Retard audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Configuration de pilote Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Chargement d'un fichier audio externe"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Piste audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Pilotes disponibles :"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Peaux"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Basses"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Flou "
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Bas "
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Luminosité "
+#define MSGTR_GUI_Browse "Naviguer"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Taille du cache "
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Annuler"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centre"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Canal 1 "
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Canal 2 "
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Canal 3 "
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Canal 4 "
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Canal 5 "
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Canal 6 "
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Tout"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Chapitre %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Chapitre %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Chapitres"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Effacer"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Famille de codecs audio "
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Famille de codecs vidéo "
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Codecs et libraries tiers"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coefficient "
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configurer"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configuration du pilote"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contraste "
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Contributeurs de code et de documentation"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thaïlandais (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Chinois Simplifié (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Coréen (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slave/Europe Centrale Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillique Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabe Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Chinois Traditionnel (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Langues Européennes Occidentales (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Langues Européeenes Slaves/Centrales (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galicien, Maltais, Turc (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Caractères Old Baltic (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillique (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabe (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Grec Moderne (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebreu (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turc (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Balte (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celte (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Langues Européeenes Occidentales avec Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russe (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainien, Biélorusse (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japonais (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "Pilote par défaut"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Décalage "
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs & demuxeur"
+#define MSGTR_GUI_Device "Périférique "
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Périphérique CD-ROM "
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Périphérique DVD "
+#define MSGTR_GUI_Directory "Chemin"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Hiérarchie des dossiers"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Laisser tomber un sous-titre..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "Restitution sous-titre SSA/ASS"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSynchro on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache activé/désactivé"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Activer le rendu direct"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Activer tampon double"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Egaliseur (Equalizer) activé"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Activer stéréo supplémentaire"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Activer les sauts d'images"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Activer saut DUR d'images (dangereux)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Active la barre de lecture"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Activer le postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Activer mixeur logiciel"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Encodage "
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Égalisateur"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Configure Égalisateur"
+#define MSGTR_GUI_Error "Erreur !"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Erreur fatale !"
+#define MSGTR_GUI_File "Lire un fichier"
+#define MSGTR_GUI_Files "Fichiers"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Mirroir vertical"
+#define MSGTR_GUI_Font "Police"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS "
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Avant Gauche"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Avant Droit"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Affiche la fenêtre vidéo inactive"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Tonalité "
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Utiliser LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Qualité auto. "
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Divers"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixeur "
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Canal de mixeur "
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Ajout de filtre vidéo : %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Versions aRts plus récentes sont incompatibles avec GTK 1.x et feront planter GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Désolé, la profondeur d'échantillonnage est trop basse.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D : Rien de retourné !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Désolé, vous ne pouvez pas lire de fichiers non-MPEG avec le périphérique DXR3/H+ sans réencoder.\nActivez plutôt lavc dans la boîte de configuration DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Chargement des soustitres : %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Désolé, mémoire insuffisante pour tampon de dessin.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Désolé, pas assez de mémoire pour le tampon de dessin."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Aucun fichier chargé"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Aucun média ouvert"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Ceci ne semble pas être un fichier...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Ceci ne semble pas être un fichier : %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "ATTENTION : certaines options requièrent un redémarrage de la lecture !"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Affichage à distance, désactive XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Suppression des sous-titres.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "Erreur de conversion 24 bit vers 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Fichier non trouvé (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "erreur de lecture PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin non trouvée (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Peau choisi ( %s ) non trouvé, essaie de 'par défaut'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "les images bitmaps 16 bits ou moins ne sont pas supportées ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[Peau] erreur à la ligne %d du fichier de config de peau : %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[peau] fichier ( %s ) non trouvé.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[peau] fichier ( %s ) non lisible.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "fichier de police introuvable.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "fichier d'image de police introuvable\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "identificateur de fonte inéxistant (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "pas assez de mémoire\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "trop de polices déclarées.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "message inconnu : %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "paramètre inconnu (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Trop de fenêtres ouvertes.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] Impossible de sauvegarder l'option '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Désolé, aucun pilote de sortie vidéo compatible avec la GUI."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Désolé, votre système ne supporte pas l'extension XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "Erreur d'extension de mémoire partagée\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Désolé, votre système ne supporte pas l'extension de mémoire partagée X.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Silence"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Streaming depuis le réseau ..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Flux suivant"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Aucun chapitre"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(aucun)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Utiliser le parseur d'AVI non entrelacé"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normaliser le son"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Ouvrir..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Niveau OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Sous-titres & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Contour "
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Recadrage "
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pause"
+#define MSGTR_GUI_Play "Lecture"
+#define MSGTR_GUI_Playback "En cours de lecture"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Liste de lecture"
+#define MSGTR_GUI_Position "Position "
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "post-traitement"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Préférences"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Flux précédent"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Quitter"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Arrière Gauche"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Arrière Droit"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Supprimer"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturation "
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Enrégistrer position de la fenêtre"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proportionnel à la diagonale du film"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proportionnel à la hauteur du film"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proportionnel à la largeur du film"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Pas d'agrandissement auto"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Reconstruire l'index, si nécessaire"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Choisir une source audio extérieure..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Fichiers choisis"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Choisir un fichier..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Choisir une police..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Choisir un sous-titre..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Taille double"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Plein écran"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Demi taille"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Taille normale"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Echelle de l'OSD "
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Echelle du texte "
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Navigateur de peaux"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Peaux"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Le développement de la GUI est commandité par UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Démarrer en plein écran"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Arrêt"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Sous-titre"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Utilise les marges"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Bascule le recouvrement des sous-titres"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Désactiver le chargement automatique des sous-titres"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Convertir le sous-titre au format MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Convertir le sous-titre au format SubViewer (SRT) basé sur le temps"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Sous-titres"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosynchro "
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titre %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titres"
+#define MSGTR_GUI_Top "Haut "
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Piste %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Traductions"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Arrêter XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Lire une URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Vidéo"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Encodeur vidéo "
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Piste Vidéo"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Attention !"
 
 // ======================= VO Pilotes Sortie Video ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -522,260 +522,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Fájl kiválasztása..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Felirat kiválasztása..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Külső audio csatorna választása..."
-#define MSGTR_FontSelect "Betűtípus kiválasztása..."
-#define MSGTR_PlayList "Lejátszási lista"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Equalizer beállítása"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skin böngésző"
-#define MSGTR_Network "Hálózati stream-elés..."
-#define MSGTR_Preferences "Beállítások"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Audio vezérlő beállítása"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "nincs megnyitva semmi"
-#define MSGTR_NoChapter "nincs megnyitott fejezet"
-#define MSGTR_Chapter "%d. fejezet"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "nincs fájl betöltve"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Mégse"
-#define MSGTR_Add "Hozzáad"
-#define MSGTR_Remove "Kivesz"
-#define MSGTR_Clear "Törlés"
-#define MSGTR_Config "Beállítás"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Vezérlő beállítása"
-#define MSGTR_Browse "Tallózás"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Nincs elég memória a rajzoló bufferhez."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Nem találtam GUI-kompatibilis videó meghajtót."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Nem MPEG fájl lejátszása nem lehetséges a DXR3/H+ hardverrel újrakódolás nélkül.\nKapcsold be a lavc opciót a DXR3/H+ konfigurációs panelen."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] hiba a skin konfigurációs fájljának %d. sorában: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] a fájl ( %s ) nem található.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] fájl ( %s ) nem olvasható.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 vagy kevesebb bites bitmap nem támogatott (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "A fájl nem található (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG olvasási hiba (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "hiba a 24-ről 32 bitre konvertálás közben (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "ismeretlen üzenet: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "nincs elég memória\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Túl sok betűtipus van deklarálva.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Nem találom a betűtipus fájlt.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Nem találom a betűtipus képfájlt.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "nemlétező betűtipus azonosító (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ismeretlen paraméter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin nem található (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "A kiválasztott skin ( %s ) nem található, a 'default'-ot próbálom meg...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skin-ek"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Az MPlayer-ről"
-#define MSGTR_MENU_Open "Megnyitás..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Fájl lejátszás"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL lejátszás"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Felirat"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Felirat eldobása..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Külső hang betöltése"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Lejátszás"
-#define MSGTR_MENU_Play "Lejátszás"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pillanatállj"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Állj"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Következő fájl"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Előző fájl"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Fél méret"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normál méret"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dupla méret"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Teljesképernyő"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Lejátszás"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Sávok"
-#define MSGTR_MENU_Title "%2d. sáv"
-#define MSGTR_MENU_None "(nincs)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Fejezetek"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "%2d. fejezet"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audio track"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Feliratok"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Lejátszási lista"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skin böngésző"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Beállítások"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Kilépés"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Néma"
-#define MSGTR_MENU_Original "Eredeti"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Képarány"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audio track"
-#define MSGTR_MENU_Track "%d. sáv"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video track"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Feliratok"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audió"
-#define MSGTR_EQU_Video "Videó"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontraszt"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Fényerő"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Szinárnyalat"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Telítettség"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Bal Első"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Jobb Első"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Bal Hátsó"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Jobb Hátsó"
-#define MSGTR_EQU_Center "Középső"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Basszus"
-#define MSGTR_EQU_All "Mindegyik"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "1. Csatorna"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "2. Csatorna"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "3. Csatorna"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "4. Csatorna"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "5. Csatorna"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "6. Csatorna"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Útvonal"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Kiválasztott fájlok"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Fájlok"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Könyvtár lista"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audió"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Videó"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Feliratok & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kodekek és demuxerek"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Egyéb"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(nincs)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "alapértelmezett vezérlő"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Driverek:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Hang normalizálása"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Audio equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Szoftveres keverés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Együttható"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Hang késleltetés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Dupla bufferelés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Kép eldobás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Erőszakos kép eldobó"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Kép fejjel lefelé"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Felirat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Késleltetés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozíciója"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Felirat automatikus betöltésének tiltása"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "A film feliratának konvertálása MPlayer felirat formátumba"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "A film feliratának konvertálása SubViewer (SRT) formátumba"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Felirat átlapolás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS felirat renderelés"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Margók használata"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Fent"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Lent"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Betű"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Képjavítás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Autómatikus minőség állítás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "non-interleaved AVI feltételezése (hibás AVI-knál segíthet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Az AVI indexének újraépítése, ha szükséges"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video kodek család"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Audio kodek család"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD szint"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Felirat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Betű"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Képjavítás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Gyorsítótár"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Egyéb"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Eszköz"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Mixer csatorna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Kérlek emlékezz, néhány opció igényli a lejátszás újraindítását."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video kódoló"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC használata (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Nyugat-Európai karakterkészlet (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Nyugat-Európai karakterkészlet euróval (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Szláv és közép-európai karakterkészlet (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Eszperantó, gall, máltai és török karakterkészlet (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Régi balti karakterkészlet (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cirill karakterkészlet (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arab karakterkészlet (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern görög karakterkészlet (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Török karakterkészlet (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltik karakterkészlet (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Kelta karakterkészlet (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Héber karakterkészlet (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Orosz karakterkészlet (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrán, Belorusz karakterkészlet (KOI8-U/UR)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Egyszerű kínai karakterkészlet (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Tradicionális kínai karakterkészlet (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japán karakterkészlet (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreai karakterkészlet (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai karakterkészlet (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cirill karakterkészlet (Windows) (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Szláv és közép-európai karakterkészlet (Windows) (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arab Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Nincs automata karakterméret választás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Karakterméret film szélességéhez való állítása"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Karakterméret film magasságához való állítása"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Karakterméret film átlójához való állítása"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kódolás"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Körvonal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Szöveg skála"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD skála"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Gyorsítótár be/ki"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Gyorsítótár merete"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Indítás teljes képernyőn"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Ablakok pozíciójának mentése"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "XScreenSaver leállítása film lejátszásakor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "PlayBar engedélyezése"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync ki/be"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Értéke"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD meghajtó"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD meghajtó"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Lejátszó ablak megjelenítése ha inaktív"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Az újabb aRts verziók inkompatibilisek "\
-      "a GTK 1.x-szel és összeomlasztják a GMPlayert!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI fejlesztést az UHU Linux támogatta"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Kód és dokumentáció közreműködői"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Codec-ek és third party könyvtárak"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Fordítások"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skin-ek"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Végzetes hiba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Hiba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Figyelmeztetés!"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] A(z) '%s' opciót nem sikerült elmenteni.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Feliratok törlése.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Feliratok betöltése: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Videó szűrő hozzáadása: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Úgy tűnik, hogy ez nem fájl: %s !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Távoli képernyő, XMITSHM kikapcsolva.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Bocs, a rendszered nem támogatja az X osztott memória kiterjesztést.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Bocs, a rendszered nem támogatja az XShape kiterjesztést.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Bocs, a szín mélység túl kicsi.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Túl sok nyitott ablak van.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "osztott memória kiterjesztés hibája\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Bocs, nincs elég memória a rajz buffernek.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Úgy tűnik, hogy ez nem fájl...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Semmi sem jött vissza!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Az MPlayer-ről"
+#define MSGTR_GUI_Add "Hozzáad"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Képarány"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audió"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Hang késleltetés"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Audio vezérlő beállítása"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Külső hang betöltése"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audio track"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Driverek:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skin-ek"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Basszus"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Blur"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Lent"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Fényerő"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Tallózás"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Gyorsítótár"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Gyorsítótár merete"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Mégse"
+#define MSGTR_GUI_Center "Középső"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "1. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "2. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "3. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "4. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "5. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "6. Csatorna"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Mindegyik"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "%d. fejezet"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "%2d. fejezet"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Fejezetek"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Törlés"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Audio kodek család"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Video kodek család"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Codec-ek és third party könyvtárak"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Együttható"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Beállítás"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Vezérlő beállítása"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontraszt"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Kód és dokumentáció közreműködői"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai karakterkészlet (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Egyszerű kínai karakterkészlet (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Koreai karakterkészlet (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Szláv és közép-európai karakterkészlet (Windows) (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cirill karakterkészlet (Windows) (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arab Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Tradicionális kínai karakterkészlet (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Nyugat-Európai karakterkészlet (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Szláv és közép-európai karakterkészlet (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Eszperantó, gall, máltai és török karakterkészlet (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Régi balti karakterkészlet (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cirill karakterkészlet (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arab karakterkészlet (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern görög karakterkészlet (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Héber karakterkészlet (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Török karakterkészlet (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltik karakterkészlet (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Kelta karakterkészlet (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Nyugat-Európai karakterkészlet euróval (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Orosz karakterkészlet (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrán, Belorusz karakterkészlet (KOI8-U/UR)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japán karakterkészlet (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "alapértelmezett vezérlő"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Késleltetés"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Kodekek és demuxerek"
+#define MSGTR_GUI_Device "Eszköz"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD meghajtó"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD meghajtó"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Útvonal"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Könyvtár lista"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Felirat eldobása..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS felirat renderelés"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync ki/be"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Gyorsítótár be/ki"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Dupla bufferelés"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Audio equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Kép eldobás"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Erőszakos kép eldobó"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "PlayBar engedélyezése"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Képjavítás"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Szoftveres keverés"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Kódolás"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Equalizer beállítása"
+#define MSGTR_GUI_Error "Hiba!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Végzetes hiba!"
+#define MSGTR_GUI_File "Fájl lejátszás"
+#define MSGTR_GUI_Files "Fájlok"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Kép fejjel lefelé"
+#define MSGTR_GUI_Font "Betű"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Bal Első"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Jobb Első"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Lejátszó ablak megjelenítése ha inaktív"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Szinárnyalat"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "LAVC használata (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Autómatikus minőség állítás"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Egyéb"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Mixer csatorna"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Videó szűrő hozzáadása: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Az újabb aRts verziók inkompatibilisek a GTK 1.x-szel és összeomlasztják a GMPlayert!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Bocs, a szín mélység túl kicsi.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Semmi sem jött vissza!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Nem MPEG fájl lejátszása nem lehetséges a DXR3/H+ hardverrel újrakódolás nélkül.\nKapcsold be a lavc opciót a DXR3/H+ konfigurációs panelen."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Feliratok betöltése: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Bocs, nincs elég memória a rajz buffernek.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Nincs elég memória a rajzoló bufferhez."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "nincs fájl betöltve"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "nincs megnyitva semmi"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Úgy tűnik, hogy ez nem fájl...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Úgy tűnik, hogy ez nem fájl: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Kérlek emlékezz, néhány opció igényli a lejátszás újraindítását."
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Távoli képernyő, XMITSHM kikapcsolva.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Feliratok törlése.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "hiba a 24-ről 32 bitre konvertálás közben (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "A fájl nem található (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG olvasási hiba (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin nem található (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "A kiválasztott skin ( %s ) nem található, a 'default'-ot próbálom meg...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 vagy kevesebb bites bitmap nem támogatott (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] hiba a skin konfigurációs fájljának %d. sorában: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] a fájl ( %s ) nem található.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] fájl ( %s ) nem olvasható.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Nem találom a betűtipus fájlt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Nem találom a betűtipus képfájlt.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "nemlétező betűtipus azonosító (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "nincs elég memória\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Túl sok betűtipus van deklarálva.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "ismeretlen üzenet: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "ismeretlen paraméter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Túl sok nyitott ablak van.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] A(z) '%s' opciót nem sikerült elmenteni.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Nem találtam GUI-kompatibilis videó meghajtót."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Bocs, a rendszered nem támogatja az XShape kiterjesztést.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "osztott memória kiterjesztés hibája\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Bocs, a rendszered nem támogatja az X osztott memória kiterjesztést.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Néma"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Hálózati stream-elés..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Következő fájl"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "nincs megnyitott fejezet"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(nincs)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "non-interleaved AVI feltételezése (hibás AVI-knál segíthet"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Hang normalizálása"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Megnyitás..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Eredeti"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD szint"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Feliratok & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Körvonal"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pillanatállj"
+#define MSGTR_GUI_Play "Lejátszás"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Lejátszás"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Lejátszási lista"
+#define MSGTR_GUI_Position "Pozíciója"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Képjavítás"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Beállítások"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Előző fájl"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Kilépés"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Bal Hátsó"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Jobb Hátsó"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Kivesz"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Telítettség"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Ablakok pozíciójának mentése"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Karakterméret film átlójához való állítása"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Karakterméret film magasságához való állítása"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Karakterméret film szélességéhez való állítása"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Nincs automata karakterméret választás"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Az AVI indexének újraépítése, ha szükséges"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Külső audio csatorna választása..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Kiválasztott fájlok"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Fájl kiválasztása..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Betűtípus kiválasztása..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Felirat kiválasztása..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dupla méret"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Teljesképernyő"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Fél méret"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normál méret"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD skála"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Szöveg skála"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skin böngésző"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skin-ek"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI fejlesztést az UHU Linux támogatta"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Indítás teljes képernyőn"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Állj"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Felirat"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Margók használata"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Felirat átlapolás"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Felirat automatikus betöltésének tiltása"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "A film feliratának konvertálása MPlayer felirat formátumba"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "A film feliratának konvertálása SubViewer (SRT) formátumba"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Feliratok"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Értéke"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "%2d. sáv"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Sávok"
+#define MSGTR_GUI_Top "Fent"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "%d. sáv"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Fordítások"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "XScreenSaver leállítása film lejátszásakor"
+#define MSGTR_GUI_URL "URL lejátszás"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Videó"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video kódoló"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Video track"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Figyelmeztetés!"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-it.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-it.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-it.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -522,260 +522,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Seleziona il file..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Seleziona il sottotitolo..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Seleziona canale audio esterno..."
-#define MSGTR_FontSelect "Seleziona il carattere..."
-#define MSGTR_PlayList "PlayList"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizzatore"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Configurazione Equalizzatore"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Ricerca skin"
-#define MSGTR_Network "Flusso dati dalla rete..."
-#define MSGTR_Preferences "Preferenze"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Configurazione driver audio"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "nessun media aperto"
-#define MSGTR_NoChapter "nessun capitolo"
-#define MSGTR_Chapter "capitolo %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "nessun file caricato"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Annulla"
-#define MSGTR_Add "Aggiungi"
-#define MSGTR_Remove "Rimuovi"
-#define MSGTR_Clear "Pulisci"
-#define MSGTR_Config "Configura"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configura driver"
-#define MSGTR_Browse "Sfoglia"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Mi dispiace, non c'è abbastanza memoria per tracciare il buffer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Mi dispiace, non ho trovato un driver di output video compatibile con la GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Mi dispiace, non puoi riprodurre file non-MPEG con il tuo dispositivo DXR3/H+\nsenza ricodificarli.\nAbilita lavc nella finestra di configurazione DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] errore nel file di configurazione della skin alla riga %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] file ( %s ) non trovato.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] file ( %s ) non leggibile.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmap con profondità di 16 bit o inferiore non supportate (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "File non trovato (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG, errore di lettura (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "errore nella conversione da 24 bit a 32 bit (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "messaggio sconosciuto: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "memoria insufficiente\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "dichiarati troppi font\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "file dei font non trovato\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "file delle immagini dei font non trovato\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "identificatore del font inesistente (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "parametro sconosciuto (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin non trovata (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Skin scelta ( %s ) not trovata, provo con la 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Informazioni su MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Apri..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Riproduci il file"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Riproduci l'URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Sottotitolo"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Elimina i sototitoli..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Carica file audio esterni"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Riproduzione"
-#define MSGTR_MENU_Play "Riproduci"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pausa"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Interrompi"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Flusso successivo"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Flusso precedente"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Dimensione dimezzata"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Dimensione normale"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dimensione doppia"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Schermo intero"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Riproduci"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titoli"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titolo %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(niente)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Capitoli"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Capitolo %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Traccia audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Sottotitoli"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "PlayList"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Ricerca skin"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Preferenze"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Uscita"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Muto"
-#define MSGTR_MENU_Original "Originale"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Aspetto"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Traccia audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Traccia %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Traccia video"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Sottotitoli"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contrasto"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Luminosità"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Tonalità"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturazione"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Anteriore Sinistro"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Anteriore Destro"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Posteriore Sinistro"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Posteriore Destro"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centro"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bassi"
-#define MSGTR_EQU_All "Tutti"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Canale 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Canale 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Canale 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Canale 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Canale 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Canale 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Percorso"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "File selezionati"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "File"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "albero delle directory"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Sottotitoli & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codec e demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Varie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(niente)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "Driver predefinito"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Driver disponibili:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizza l'audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Abilita l'equalizzatore"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Abilita Mixer Software"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Abilita l'extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coefficiente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Ritardo audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Abilita il doppio buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Abilita il direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Abilita lo scarto dei fotogrammi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Abilita lo scarto intenso (hard) dei fotogrammi (pericoloso)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Ribalta l'immagine sottosopra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Sottotitolo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Ritardo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Posizione"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Disattiva il caricamento automatico dei sottotitoli"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Converti i sottotitoli nel formato sottotitolo di MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Converti i sottotitoli nel formato SubViewer (SRT) basato sul tempo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Attiva/disattiva sovrapposizione sottotitoli"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "Visualizzazione sottotitoli SSA/ASS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Usa margini"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Sopra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Sotto"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Carattere"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Abilita postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Qualità automatica"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Utilizza un analizzatore non-interleaved per i file AVI"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Ricostruisci l'indice, se necessario"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Famiglia codec video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Famiglia codec audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Livello OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Sottotitolo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Carattere"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Varie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Dispositivo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Canale mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Ricorda che devi riavviare la riproduzione affinché alcune opzioni abbiano effetto!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video encoder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Usa LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabic (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkish (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltic (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russian (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Simplified Chinese charset (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korean charset (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabic Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Nessun ridimensionamento automatico"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporzionale alla larghezza del filmato"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporzionale all'altezza del filmato"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporzionale alla diagonale del filmato"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Codifica"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Sfumatura"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Bordo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Scala testo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Scala OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Avvia a pieno schermo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Dimensione cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Salva la posizione della finestra"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Arresta XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Attiva playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Autosync on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Dispositivo CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Dispositivo DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Mostra la finestra video anche quando non è attiva"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Le nuove versioni di aRts sono incompatibili "\
-      "con GTK 1.x e GMPlayer crasherà!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Lo sviluppo della GUI è sponsorizzato da UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Contributori codice e documentazione"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Codec e librerie di terze parti"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Traduzioni"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skin"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Errore fatale!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Errore!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Avvertimento!"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] non riesco a salvare l'opzione '%s'.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Elimino sottotitoli.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Carico sottotitoli: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Aggiungo filtro video: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Questo non pare essere un file: %s !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Display remoto, disabilito XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Spiacente, il tuo sistema non supporta l'estensione 'X shared memory'.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Spiacente, il tuo sistema non supporta l'estensione XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Spiacente, la profondità colore è troppo bassa.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Ci sono troppe finestre aperte.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "errore estensione 'shared memory'\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Spiacente, non abbastanza memoria per il tracciare il buffer.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Questo non sembra essere un file...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Nessun valore di ritorno!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Informazioni su MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Aggiungi"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Aspetto"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Ritardo audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Configurazione driver audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Carica file audio esterni"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Traccia audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Driver disponibili:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bassi"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Sfumatura"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Sotto"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Luminosità"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Sfoglia"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Dimensione cache"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Annulla"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centro"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Canale 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Canale 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Canale 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Canale 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Canale 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Canale 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Tutti"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "capitolo %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Capitolo %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Capitoli"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Pulisci"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Famiglia codec audio"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Famiglia codec video"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Codec e librerie di terze parti"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coefficiente"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configura"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configura driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contrasto"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Contributori codice e documentazione"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Simplified Chinese charset (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Korean charset (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillic Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabic Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabic (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turkish (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltic (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtic (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russian (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "Driver predefinito"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Ritardo"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codec e demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Dispositivo"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Dispositivo CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Dispositivo DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Percorso"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "albero delle directory"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Elimina i sototitoli..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "Visualizzazione sottotitoli SSA/ASS"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Autosync on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Abilita il direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Abilita il doppio buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Abilita l'equalizzatore"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Abilita l'extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Abilita lo scarto dei fotogrammi"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Abilita lo scarto intenso (hard) dei fotogrammi (pericoloso)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Attiva playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Abilita postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Abilita Mixer Software"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Codifica"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizzatore"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Configurazione Equalizzatore"
+#define MSGTR_GUI_Error "Errore!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Errore fatale!"
+#define MSGTR_GUI_File "Riproduci il file"
+#define MSGTR_GUI_Files "File"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Ribalta l'immagine sottosopra"
+#define MSGTR_GUI_Font "Carattere"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Anteriore Sinistro"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Anteriore Destro"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Mostra la finestra video anche quando non è attiva"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Tonalità"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Usa LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Qualità automatica"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Varie"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Canale mixer"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Aggiungo filtro video: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Le nuove versioni di aRts sono incompatibili con GTK 1.x e GMPlayer crasherà!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Spiacente, la profondità colore è troppo bassa.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Nessun valore di ritorno!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Mi dispiace, non puoi riprodurre file non-MPEG con il tuo dispositivo DXR3/H+\nsenza ricodificarli.\nAbilita lavc nella finestra di configurazione DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Carico sottotitoli: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Spiacente, non abbastanza memoria per il tracciare il buffer.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Mi dispiace, non c'è abbastanza memoria per tracciare il buffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "nessun file caricato"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "nessun media aperto"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Questo non sembra essere un file...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Questo non pare essere un file: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Ricorda che devi riavviare la riproduzione affinché alcune opzioni abbiano effetto!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Display remoto, disabilito XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Elimino sottotitoli.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "errore nella conversione da 24 bit a 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "File non trovato (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG, errore di lettura (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin non trovata (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Skin scelta ( %s ) not trovata, provo con la 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Bitmap con profondità di 16 bit o inferiore non supportate (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] errore nel file di configurazione della skin alla riga %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] file ( %s ) non trovato.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] file ( %s ) non leggibile.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "file dei font non trovato\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "file delle immagini dei font non trovato\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "identificatore del font inesistente (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "memoria insufficiente\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "dichiarati troppi font\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "messaggio sconosciuto: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "parametro sconosciuto (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Ci sono troppe finestre aperte.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] non riesco a salvare l'opzione '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Mi dispiace, non ho trovato un driver di output video compatibile con la GUI."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Spiacente, il tuo sistema non supporta l'estensione XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "errore estensione 'shared memory'\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Spiacente, il tuo sistema non supporta l'estensione 'X shared memory'.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Muto"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Flusso dati dalla rete..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Flusso successivo"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "nessun capitolo"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(niente)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Utilizza un analizzatore non-interleaved per i file AVI"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizza l'audio"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Apri..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Originale"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Livello OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Sottotitoli & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Bordo"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pausa"
+#define MSGTR_GUI_Play "Riproduci"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Riproduzione"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "PlayList"
+#define MSGTR_GUI_Position "Posizione"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferenze"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Flusso precedente"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Uscita"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Posteriore Sinistro"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Posteriore Destro"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Rimuovi"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturazione"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Salva la posizione della finestra"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporzionale alla diagonale del filmato"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporzionale all'altezza del filmato"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporzionale alla larghezza del filmato"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Nessun ridimensionamento automatico"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Ricostruisci l'indice, se necessario"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Seleziona canale audio esterno..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "File selezionati"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Seleziona il file..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Seleziona il carattere..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Seleziona il sottotitolo..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dimensione doppia"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Schermo intero"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Dimensione dimezzata"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Dimensione normale"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Scala OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Scala testo"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Ricerca skin"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skin"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Lo sviluppo della GUI è sponsorizzato da UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Avvia a pieno schermo"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Interrompi"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Sottotitolo"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Usa margini"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Attiva/disattiva sovrapposizione sottotitoli"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Disattiva il caricamento automatico dei sottotitoli"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Converti i sottotitoli nel formato sottotitolo di MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Converti i sottotitoli nel formato SubViewer (SRT) basato sul tempo"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Sottotitoli"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titolo %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titoli"
+#define MSGTR_GUI_Top "Sopra"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Traccia %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Traduzioni"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Arresta XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Riproduci l'URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video encoder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Traccia video"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Avvertimento!"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-ja.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ja.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-ja.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -256,147 +256,120 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "ファイル選択 ..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "サブタイトル選択 ..."
-#define MSGTR_FontSelect "フォント選択 ..."
-#define MSGTR_PlayList "プレイリスト"
-#define MSGTR_Equalizer "エコライザー"
-#define MSGTR_SkinBrowser "スキンブラウザ"
-#define MSGTR_Preferences "設定"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "メディアが開かれていません."
-#define MSGTR_NoChapter "キャプターがありません"
-#define MSGTR_Chapter "キャプター %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "ファイルが読み込まれていません."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "キャンセル"
-#define MSGTR_Add "追加"
-#define MSGTR_Remove "削除"
-#define MSGTR_Clear "クリア"
-#define MSGTR_Config "設定"
-#define MSGTR_ConfigDriver "ドライバ設定"
-#define MSGTR_Browse "ブラウズ"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "描画に必要なバッファを確保するためのメモリが足りません."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] エラー: スキン設定ファイル %d 行: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 ビット以下の解消度はサポートされていません (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "ファイルが存在しません (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "png 読み込みエラー (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24bitから32bitへの変換エラー (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "未知のメッセージ: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "メモリが不足しています\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "フォントファイルが存在しません\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "フォントイメージファイルが存在しません\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "未知のパラメータ(%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "スキンが存在しません( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "スキン"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "MPlayerについて"
-#define MSGTR_MENU_Open "開く ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "ファイル再生 "
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL 再生 "
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "サブタイトル"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "サブタイトル破棄 ..."
-#define MSGTR_MENU_Playing "現在のファイル"
-#define MSGTR_MENU_Play "再生"
-#define MSGTR_MENU_Pause "一時停止"
-#define MSGTR_MENU_Stop "停止"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "次のストリーム"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "前のストリーム"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "通常サイズ"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "2倍サイズ"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "フルスクリーン"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "再生"
-#define MSGTR_MENU_Titles "タイトル"
-#define MSGTR_MENU_Title "タイトル %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(無し)"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "音声言語"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "サブタイトル言語"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "スキンブラウザ"
-#define MSGTR_MENU_Exit "終了 "
-#define MSGTR_MENU_Mute "消音"
-#define MSGTR_MENU_Original "オリジナル"
-#define MSGTR_MENU_Track "トラック %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "映像トラック"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "音声"
-#define MSGTR_EQU_Video "映像"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "明暗"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "光度"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "前方 左"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "前方 右"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "後方 左"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "後方 右"
-#define MSGTR_EQU_Center "中央"
-#define MSGTR_EQU_Bass "バス"
-#define MSGTR_EQU_All "All"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "チャンネル 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "チャンネル 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "チャンネル 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "チャンネル 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "チャンネル 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "チャンネル 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "パス"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "選択されたファイル"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "ファイル"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "ディレクトリツリー"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "サブタイトル & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "コーデック & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Misc"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(無し)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "有効なドライバ:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "イコライザーの有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "double buffering 有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "direct rendering 有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "frame dropping 有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "HARD frame dropping (危険です) 有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "サブタイトル"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Delay"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "位置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "subtitle 自動読み込み無効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "与えられたサブタイトルをMPLayerのサブタイトルフォーマットに変換"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "フォント"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "postprocessing 有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "non-interleaved AVI パーサ使用"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "必要ならindex tableの再構築"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "映像コーデック"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "音声コーデック"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD レベル"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "サブタイトル"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "フォント"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "キャッシュ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video エンコーダ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC (FFmpeg)使用"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "ユニコード"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "エンコーディング"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "キャッシュ on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "キャッシュサイズ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "開始時にフルスクリーン"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "ウィンドウ位置を保持"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "XScreenSaverをストップ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "プレイバー有効"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM デバイス"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD デバイス"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "致命的エラー!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "エラー"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "警告"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "MPlayerについて"
+#define MSGTR_GUI_Add "追加"
+#define MSGTR_GUI_Audio "音声"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "音声言語"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "有効なドライバ:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "スキン"
+#define MSGTR_GUI_Bass "バス"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "光度"
+#define MSGTR_GUI_Browse "ブラウズ"
+#define MSGTR_GUI_Cache "キャッシュ"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "キャッシュサイズ"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "キャンセル"
+#define MSGTR_GUI_Center "中央"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "チャンネル 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "チャンネル 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "チャンネル 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "チャンネル 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "チャンネル 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "チャンネル 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "All"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "キャプター %d"
+#define MSGTR_GUI_Clear "クリア"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "音声コーデック"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "映像コーデック"
+#define MSGTR_GUI_Configure "設定"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "ドライバ設定"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "明暗"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "ユニコード"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Delay"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "コーデック & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM デバイス"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD デバイス"
+#define MSGTR_GUI_Directory "パス"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "ディレクトリツリー"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "サブタイトル破棄 ..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "キャッシュ on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "direct rendering 有効"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "double buffering 有効"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "イコライザーの有効"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "frame dropping 有効"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "HARD frame dropping (危険です) 有効"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "プレイバー有効"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "postprocessing 有効"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "エンコーディング"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "エコライザー"
+#define MSGTR_GUI_Error "エラー"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "致命的エラー!"
+#define MSGTR_GUI_File "ファイル再生 "
+#define MSGTR_GUI_Files "ファイル"
+#define MSGTR_GUI_Font "フォント"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "前方 左"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "前方 右"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "LAVC (FFmpeg)使用"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Misc"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "描画に必要なバッファを確保するためのメモリが足りません."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "ファイルが読み込まれていません."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "メディアが開かれていません."
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24bitから32bitへの変換エラー (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "ファイルが存在しません (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "png 読み込みエラー (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "スキンが存在しません( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 ビット以下の解消度はサポートされていません (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] エラー: スキン設定ファイル %d 行: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "フォントファイルが存在しません\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "フォントイメージファイルが存在しません\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "メモリが不足しています\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "未知のメッセージ: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "未知のパラメータ(%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "消音"
+#define MSGTR_GUI_Next "次のストリーム"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "キャプターがありません"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(無し)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "non-interleaved AVI パーサ使用"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "開く ..."
+#define MSGTR_GUI_Original "オリジナル"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD レベル"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "サブタイトル & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Pause "一時停止"
+#define MSGTR_GUI_Play "再生"
+#define MSGTR_GUI_Playback "現在のファイル"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "プレイリスト"
+#define MSGTR_GUI_Position "位置"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "設定"
+#define MSGTR_GUI_Previous "前のストリーム"
+#define MSGTR_GUI_Quit "終了 "
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "後方 左"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "後方 右"
+#define MSGTR_GUI_Remove "削除"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "ウィンドウ位置を保持"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "必要ならindex tableの再構築"
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "選択されたファイル"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "ファイル選択 ..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "フォント選択 ..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "サブタイトル選択 ..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "2倍サイズ"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "フルスクリーン"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "通常サイズ"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "スキンブラウザ"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "開始時にフルスクリーン"
+#define MSGTR_GUI_Stop "停止"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "サブタイトル"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "subtitle 自動読み込み無効"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "与えられたサブタイトルをMPLayerのサブタイトルフォーマットに変換"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "サブタイトル言語"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "タイトル %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "タイトル"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "トラック %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "XScreenSaverをストップ"
+#define MSGTR_GUI_URL "URL 再生 "
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "映像"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video エンコーダ"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "映像トラック"
+#define MSGTR_GUI_Warning "警告"

Modified: trunk/help/help_mp-ko.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ko.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-ko.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -318,204 +318,175 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "파일 선택..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "자막 선택..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "음악 파일 선택..."
-#define MSGTR_FontSelect "글꼴 선택..."
-#define MSGTR_PlayList "재생목록"
-#define MSGTR_Equalizer "이퀄라이저"
-#define MSGTR_SkinBrowser "스킨선택"
-#define MSGTR_Network "네트워크 스트리밍..."
-#define MSGTR_Preferences "선택사항"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "미디어 없음"
-#define MSGTR_NoChapter "챕터 없음"
-#define MSGTR_Chapter "챕터 %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "파일 없음"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "확인"
-#define MSGTR_Cancel "취소"
-#define MSGTR_Add "추가"
-#define MSGTR_Remove "삭제"
-#define MSGTR_Clear "지움"
-#define MSGTR_Config "설정"
-#define MSGTR_ConfigDriver "드라이버 설정"
-#define MSGTR_Browse "열기"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "죄송합니다. 그리기 버퍼를 위한 충분한 메모리가 없습니다."
-#define MSGTR_IDFGCVD "죄송합니다. GUI 호환 비디오 출력 드라이버를 찾지 못했습니다."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[스킨] 스킨 설정파일의 %d번째 줄에 오류가 있습니다.: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 비트 혹은 더 낮은 품질의 비트맵은 지원되지 않습니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "파일을 찾을 수 없습니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG 읽기 오류입니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 비트에서 32 비트로 전환 오류 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "알 수 없는 메세지입니다.: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "메모리가 부족합니다.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "폰트가 너무 많이 선언되어 있습니다.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "폰트파일을 찾을 수 없습니다.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "폰트 이미지파일을 찾을 수 없습니다.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "폰트 지정자가 존재하지 않습니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "알 수 없는 매개변수입니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "스킨을 찾을 수 없습니다. (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "스킨"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "MPlayer 정보"
-#define MSGTR_MENU_Open "열기..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "파일 재생"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL 재생"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "자막"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "자막 없앰..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "음악 파일"
-#define MSGTR_MENU_Playing "작동"
-#define MSGTR_MENU_Play "재생"
-#define MSGTR_MENU_Pause "멈춤"
-#define MSGTR_MENU_Stop "정지"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "다음"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "이전"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "보통 크기"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "두배 크기"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "전체 화면"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "재생"
-#define MSGTR_MENU_Titles "타이틀"
-#define MSGTR_MENU_Title "타이틀 %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(없음)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "챕터"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "챕터 %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "오디오 트랙"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "자막 언어"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "스킨선택"
-#define MSGTR_MENU_Exit "종료"
-#define MSGTR_MENU_Mute "음소거"
-#define MSGTR_MENU_Original "원래대로"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "화면비율"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "오디오 트랙"
-#define MSGTR_MENU_Track "트랙 %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "비디오 트랙"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "오디오"
-#define MSGTR_EQU_Video "비디오"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "대비"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "밝기"
-#define MSGTR_EQU_Hue "색상"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "채도"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "왼쪽 앞"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "오른쪽 앞"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "왼쪽 뒤"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "오른쪽 뒤"
-#define MSGTR_EQU_Center "가운데"
-#define MSGTR_EQU_Bass "베이스"
-#define MSGTR_EQU_All "모두"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "채널 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "채널 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "채널 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "채널 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "채널 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "채널 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "경로"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "선택된 파일"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "파일"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "디렉토리"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "자막 & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "코덱 & 해석기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "기타"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(없음)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "가능한 드라이버:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "사운드 표준화"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "이퀄라이저 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "외부 스테레오 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "계수"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "오디오 지연"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "이중 버퍼링 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "다이렉트 렌더링 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "프레임 건너뛰기 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "강제 프레임 건너뛰기 사용(위험함)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "이미지 상하 반전"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "팬스캔"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "자막"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "지연"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "위치"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "자동으로 자막 열지 않기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "주어진 자막을 MPlayer용 자막 형식으로 바꿈"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "주어진 자막을 SRT 형식으로 바꿈"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "자막 겹침 켜기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "글꼴"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "후행처리 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "자동 품질조정"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "non-interleaved AVI 파서 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "필요한 경우, 인덱스 테이블 다시 만들기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "비디오 코덱 집합"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "오디오 코덱 집합"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD 레벨"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "자막"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "글꼴"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "후행처리"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "캐시"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "선택사항들을 적용하려면 재생기를 다시 시작해야 합니다!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "비디오 인코더"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC 사용 (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "유니코드"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "서유럽어 (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Euro 포함 서유럽어 (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "슬라브/중앙 유럽어 (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "에스페란토, 갈리시아, 몰타, 터키어 (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "고대 발트 문자셋 (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "키릴 자모 (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "아랍어 (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "현대 그리스어 (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "터키어 (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "발트어 (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "켈트어 (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "히브리어 (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "러시아어 (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "우크라이나, 벨로루시어 (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "중국어 간체 (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "중국어 번체 (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "일본어 (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "한국어 (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "태국어 (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "발트어 Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "슬라브/중앙 유럽어 Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "자동 크기조절 끔"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "스크린의 너비에 비례"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "스크린의 높이에 비례"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "스크린의 대각선에 비례"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "인코딩"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "흐림"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "외곽선"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "텍스트 크기조절"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD 크기조절"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "캐쉬 켜기/끄기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "캐시 크기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "전체화면으로 시작"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "창의 위치 저장"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "X스크린세이버 정지"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "재생표시줄 사용"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "자동 동기화 켜기/끄기"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "자동 동기화"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM 장치"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD 장치"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "정지 중일 때 비디오 창 보이기"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI 개발 지원: UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "치명적 오류!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "오류!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "경고!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "MPlayer 정보"
+#define MSGTR_GUI_Add "추가"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "화면비율"
+#define MSGTR_GUI_Audio "오디오"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "오디오 지연"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "음악 파일"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "오디오 트랙"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "가능한 드라이버:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "스킨"
+#define MSGTR_GUI_Bass "베이스"
+#define MSGTR_GUI_Blur "흐림"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "밝기"
+#define MSGTR_GUI_Browse "열기"
+#define MSGTR_GUI_Cache "캐시"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "캐시 크기"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "취소"
+#define MSGTR_GUI_Center "가운데"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "채널 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "채널 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "채널 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "채널 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "채널 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "채널 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "모두"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "챕터 %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "챕터 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "챕터"
+#define MSGTR_GUI_Clear "지움"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "오디오 코덱 집합"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "비디오 코덱 집합"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "계수"
+#define MSGTR_GUI_Configure "설정"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "드라이버 설정"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "대비"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "태국어 (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "중국어 간체 (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "한국어 (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "슬라브/중앙 유럽어 Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "발트어 Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "중국어 번체 (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "서유럽어 (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "슬라브/중앙 유럽어 (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "에스페란토, 갈리시아, 몰타, 터키어 (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "고대 발트 문자셋 (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "키릴 자모 (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "아랍어 (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "현대 그리스어 (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "히브리어 (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "터키어 (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "발트어 (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "켈트어 (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Euro 포함 서유럽어 (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "러시아어 (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "우크라이나, 벨로루시어 (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "일본어 (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "유니코드"
+#define MSGTR_GUI_Delay "지연"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "코덱 & 해석기"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM 장치"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD 장치"
+#define MSGTR_GUI_Directory "경로"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "디렉토리"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "자막 없앰..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "자동 동기화 켜기/끄기"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "캐쉬 켜기/끄기"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "다이렉트 렌더링 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "이중 버퍼링 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "이퀄라이저 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "외부 스테레오 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "프레임 건너뛰기 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "강제 프레임 건너뛰기 사용(위험함)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "재생표시줄 사용"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "후행처리 사용"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "인코딩"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "이퀄라이저"
+#define MSGTR_GUI_Error "오류!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "치명적 오류!"
+#define MSGTR_GUI_File "파일 재생"
+#define MSGTR_GUI_Files "파일"
+#define MSGTR_GUI_Flip "이미지 상하 반전"
+#define MSGTR_GUI_Font "글꼴"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "왼쪽 앞"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "오른쪽 앞"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "정지 중일 때 비디오 창 보이기"
+#define MSGTR_GUI_Hue "색상"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "LAVC 사용 (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "자동 품질조정"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "기타"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "죄송합니다. 그리기 버퍼를 위한 충분한 메모리가 없습니다."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "파일 없음"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "미디어 없음"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "선택사항들을 적용하려면 재생기를 다시 시작해야 합니다!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24 비트에서 32 비트로 전환 오류 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "파일을 찾을 수 없습니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG 읽기 오류입니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "스킨을 찾을 수 없습니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 비트 혹은 더 낮은 품질의 비트맵은 지원되지 않습니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[스킨] 스킨 설정파일의 %d번째 줄에 오류가 있습니다.: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "폰트파일을 찾을 수 없습니다.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "폰트 이미지파일을 찾을 수 없습니다.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "폰트 지정자가 존재하지 않습니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "메모리가 부족합니다.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "폰트가 너무 많이 선언되어 있습니다.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "알 수 없는 메세지입니다.: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "알 수 없는 매개변수입니다. (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "죄송합니다. GUI 호환 비디오 출력 드라이버를 찾지 못했습니다."
+#define MSGTR_GUI_Mute "음소거"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "네트워크 스트리밍..."
+#define MSGTR_GUI_Next "다음"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "챕터 없음"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(없음)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "non-interleaved AVI 파서 사용"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "사운드 표준화"
+#define MSGTR_GUI_Ok "확인"
+#define MSGTR_GUI_Open "열기..."
+#define MSGTR_GUI_Original "원래대로"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD 레벨"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "자막 & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "외곽선"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "팬스캔"
+#define MSGTR_GUI_Pause "멈춤"
+#define MSGTR_GUI_Play "재생"
+#define MSGTR_GUI_Playback "작동"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "재생목록"
+#define MSGTR_GUI_Position "위치"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "후행처리"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "선택사항"
+#define MSGTR_GUI_Previous "이전"
+#define MSGTR_GUI_Quit "종료"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "왼쪽 뒤"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "오른쪽 뒤"
+#define MSGTR_GUI_Remove "삭제"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "채도"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "창의 위치 저장"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "스크린의 대각선에 비례"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "스크린의 높이에 비례"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "스크린의 너비에 비례"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "자동 크기조절 끔"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "필요한 경우, 인덱스 테이블 다시 만들기"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "음악 파일 선택..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "선택된 파일"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "파일 선택..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "글꼴 선택..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "자막 선택..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "두배 크기"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "전체 화면"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "보통 크기"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD 크기조절"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "텍스트 크기조절"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "스킨선택"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI 개발 지원: UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "전체화면으로 시작"
+#define MSGTR_GUI_Stop "정지"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "자막"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "자막 겹침 켜기"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "자동으로 자막 열지 않기"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "주어진 자막을 MPlayer용 자막 형식으로 바꿈"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "주어진 자막을 SRT 형식으로 바꿈"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "자막 언어"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "자동 동기화"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "타이틀 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "타이틀"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "트랙 %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "X스크린세이버 정지"
+#define MSGTR_GUI_URL "URL 재생"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "비디오"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "비디오 인코더"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "비디오 트랙"
+#define MSGTR_GUI_Warning "경고!"

Modified: trunk/help/help_mp-mk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-mk.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-mk.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -315,205 +315,176 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- лабели ---
-#define MSGTR_FileSelect "Изберете датотека ..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Изберете превод ..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Изберете надворешен аудио канал ..."
-#define MSGTR_FontSelect "Изберете фонт ..."
-#define MSGTR_PlayList "Плејлиста"
-#define MSGTR_Equalizer "Еквилајзер"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Разгледувач на скинови"
-#define MSGTR_Network "Мрежен проток ..."
-#define MSGTR_Preferences "Подесувања"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Не е отворен медиум."
-#define MSGTR_NoChapter "Нема поглавје"
-#define MSGTR_Chapter "Поглавје %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Не е вчитана датотека."
-
-// --- копчиња ---
-#define MSGTR_Ok "Во Ред"
-#define MSGTR_Cancel "Откажи"
-#define MSGTR_Add "Додади"
-#define MSGTR_Remove "Отстрани"
-#define MSGTR_Clear "Исчисти"
-#define MSGTR_Config "Конфигурирај"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Конфигурирај Драјвер"
-#define MSGTR_Browse "Разгледај"
-
-// --- пораки со грешки ---
-#define MSGTR_NEMDB "Се извинуваме, немате доволно меморија за графичкиот бафер."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Се извинуваме, не е пронајден компитабилен драјвер на излезното видео за графички интерфејс."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Се извинуваме, не можете да пуштате датотеки кои што не се MPEG со вашиот DXR3/H+ уред без реенкодирање.\nВе молиме овозможете lavc во DXR3/H+ кутијата за конфигурирање."
-
-// --- пораки со грешка при вчитување на скинови
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[скин] грешка во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Не е подржана 16 битна или помала длабочина на битмапата ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "датотеката не е пронајдена ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG грешка во читањето ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "грешка при конвертирање од 24 бита во 32 бита ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "непозната порака: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "нема доволно меморија\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "премногу означени фонтови\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "фонт датотеката не е пронајдена\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "датотеката со фонт сликата не е пронајдена\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "непостоечки фонт идентификувач ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "непознат параметар ( %s )\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Не е пронајден скин ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Скинови"
-
-// --- gtk менија
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "За MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Отвори ..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Пушти датотека "
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Пушти URL "
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Превод"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Исклучи го преводот ..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Вчитај надворешена аудио датотека "
-#define MSGTR_MENU_Playing "Пуштено"
-#define MSGTR_MENU_Play "Плеј"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Стоп"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Нареден стрим"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Претходен стрим"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормална големина"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Двојна големина"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "На Цел Екран"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Плеј"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Наслови"
-#define MSGTR_MENU_Title "Наслов %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(ниеден)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Поглавја"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Поглавје %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудио трака"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Јазици на преводите"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Разгледувач на скинови"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Излези "
-#define MSGTR_MENU_Mute "Мутирај"
-#define MSGTR_MENU_Original "Оригинал"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Пропорционалност"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудио трака"
-#define MSGTR_MENU_Track "Трака %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Видео трака"
-
-// --- еквилајзер
-#define MSGTR_EQU_Audio "Аудио"
-#define MSGTR_EQU_Video "Видео"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Светлина"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Нијанси"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Заситување"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Преден Лев"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Преден Десен"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Заден Лев"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Заден Денес"
-#define MSGTR_EQU_Center "Центар"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
-#define MSGTR_EQU_All "Сите"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6"
-
-// --- ПлејЛиста
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Патека"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Избрани датотеки"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Датотеки"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Дрво на директориумите"
-
-// --- својства
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Преводи и OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеци и демуксер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Разно"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(ниеден)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Достапни драјвери:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Нормализирај го звукот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Овозможи еквилајзер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Овозможи екстра стерео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефициент"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Аудио задоцнување"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Овозможи дупло бафирање"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Овозможи директно бафирање"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Овозможи изоставување на фрејмови"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Овозможи ТЕШКО изоставување на фрејмови (опасно)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Преврти ја сликата наопаку"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Превод"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Задоцнување"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS (Фрејмови Во Секунда)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Позиција"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Оневозможи го автоматското вчитување на преводот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Конвертирај ги дадените преводи во форматот за преводи на MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Конвертирај ги дадените преводи во форматот базиран на време SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Преместувај го преклопувањето на преводот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Фонт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Овозможи ПостПроцесирање"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Авто квалитет"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Користи не-преклопувачки AVI расчленувач"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Повторно ја направи индекс табелата, ако е потребно"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Фамилија на видео кодекот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Фамилија на аудио кодекот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Ниво на OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Превод"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Фонт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "ПостПроцесирање"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеш"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Ве молиме запомтете дека треба да го рестартирате плејбекот за да можат некои опции да проработат!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Видео енкодер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Користи LAVC (ffmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Повеќе-коден"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Западно-европски јазици (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Западно-европски јазици со Евро (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Словенечки/Централно европски јазици (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Есперанто, Galician, Maltese, Турски (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Стара Балтичка кодна страна (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Кириличен (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Арапски (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Модерен Грчки (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Турски (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Балтички (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Еврејска кодна страна (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Руски (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Украински, Белоруски (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Поедноставена Кинеска кодна страна (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Традиционална Кинеска кодна страна (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Јапонска кодна страна (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Корејска кодна страна (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Кириличен Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Словенечки/Централно европски Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без авто-големина"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорционално со ширината на филмот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорционално со висината на филмот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорционално со дијагоналата на филмот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Енкодирање"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Замаглување"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Надворешна линија"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Големина на текстот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Големина на OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеш вклучи/исклучи"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Големина на кешот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Почни со цел екран"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Зачувај ја позицијата на прозорецот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Стопирај ја заштитата на екранот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Овозможи го плејбарот"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Авто-синхронизација вклучи/исклучи"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Авто-синхронизација"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM уред"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD уред"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS (Фрејмови Во Секунда)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Прикажи го видео прозорецот кога не е активен"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI развивањето спонзорирано од UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатална Грешка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Грешка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Предупредување!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "За MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Додади"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Пропорционалност"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Аудио"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Аудио задоцнување"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Вчитај надворешена аудио датотека "
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Аудио трака"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Достапни драјвери:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Скинови"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Бас"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Замаглување"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Светлина"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Разгледај"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Кеш"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Големина на кешот"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Откажи"
+#define MSGTR_GUI_Center "Центар"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Канал 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Канал 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Канал 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Канал 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Канал 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Канал 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Сите"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Поглавје %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Поглавје %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Поглавја"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Исчисти"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Фамилија на аудио кодекот"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Фамилија на видео кодекот"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Коефициент"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Конфигурирај"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Конфигурирај Драјвер"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Контраст"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Поедноставена Кинеска кодна страна (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Корејска кодна страна (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Словенечки/Централно европски Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Кириличен Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Традиционална Кинеска кодна страна (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Западно-европски јазици (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Словенечки/Централно европски јазици (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Есперанто, Galician, Maltese, Турски (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Стара Балтичка кодна страна (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Кириличен (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Арапски (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Модерен Грчки (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Еврејска кодна страна (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Турски (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Балтички (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtic (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Западно-европски јазици со Евро (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Руски (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Украински, Белоруски (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Јапонска кодна страна (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Повеќе-коден"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Задоцнување"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Кодеци и демуксер"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM уред"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD уред"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Патека"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Дрво на директориумите"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Исклучи го преводот ..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Авто-синхронизација вклучи/исклучи"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Кеш вклучи/исклучи"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Овозможи директно бафирање"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Овозможи дупло бафирање"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Овозможи еквилајзер"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Овозможи екстра стерео"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Овозможи изоставување на фрејмови"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Овозможи ТЕШКО изоставување на фрејмови (опасно)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Овозможи го плејбарот"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Овозможи ПостПроцесирање"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Енкодирање"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Еквилајзер"
+#define MSGTR_GUI_Error "Грешка!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Фатална Грешка!"
+#define MSGTR_GUI_File "Пушти датотека "
+#define MSGTR_GUI_Files "Датотеки"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Преврти ја сликата наопаку"
+#define MSGTR_GUI_Font "Фонт"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS (Фрејмови Во Секунда)"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Преден Лев"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Преден Десен"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Прикажи го видео прозорецот кога не е активен"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Нијанси"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Користи LAVC (ffmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Авто квалитет"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Разно"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Се извинуваме, не можете да пуштате датотеки кои што не се MPEG со вашиот DXR3/H+ уред без реенкодирање.\nВе молиме овозможете lavc во DXR3/H+ кутијата за конфигурирање."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Се извинуваме, немате доволно меморија за графичкиот бафер."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Не е вчитана датотека."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Не е отворен медиум."
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Ве молиме запомтете дека треба да го рестартирате плејбекот за да можат некои опции да проработат!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "грешка при конвертирање од 24 бита во 32 бита ( %s )\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "датотеката не е пронајдена ( %s )\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG грешка во читањето ( %s )\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Не е пронајден скин ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Не е подржана 16 битна или помала длабочина на битмапата ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[скин] грешка во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "фонт датотеката не е пронајдена\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "датотеката со фонт сликата не е пронајдена\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "непостоечки фонт идентификувач ( %s )\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "нема доволно меморија\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "премногу означени фонтови\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "непозната порака: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "непознат параметар ( %s )\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Се извинуваме, не е пронајден компитабилен драјвер на излезното видео за графички интерфејс."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Мутирај"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Мрежен проток ..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Нареден стрим"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Нема поглавје"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(ниеден)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Користи не-преклопувачки AVI расчленувач"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Нормализирај го звукот"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Во Ред"
+#define MSGTR_GUI_Open "Отвори ..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Оригинал"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Ниво на OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Преводи и OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Надворешна линија"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Пауза"
+#define MSGTR_GUI_Play "Плеј"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Пуштено"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Плејлиста"
+#define MSGTR_GUI_Position "Позиција"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "ПостПроцесирање"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Подесувања"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Претходен стрим"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Излези "
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Заден Лев"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Заден Денес"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Отстрани"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Заситување"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Зачувај ја позицијата на прозорецот"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Пропорционално со дијагоналата на филмот"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Пропорционално со висината на филмот"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Пропорционално со ширината на филмот"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Без авто-големина"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Повторно ја направи индекс табелата, ако е потребно"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Изберете надворешен аудио канал ..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Избрани датотеки"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Изберете датотека ..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Изберете фонт ..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Изберете превод ..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Двојна големина"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "На Цел Екран"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Нормална големина"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Големина на OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Големина на текстот"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Разгледувач на скинови"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI развивањето спонзорирано од UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Почни со цел екран"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Стоп"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Превод"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Преместувај го преклопувањето на преводот"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Оневозможи го автоматското вчитување на преводот"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Конвертирај ги дадените преводи во форматот за преводи на MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Конвертирај ги дадените преводи во форматот базиран на време SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Јазици на преводите"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Авто-синхронизација"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Наслов %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Наслови"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Трака %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Стопирај ја заштитата на екранот"
+#define MSGTR_GUI_URL "Пушти URL "
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Видео"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Видео енкодер"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Видео трака"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Предупредување!"

Modified: trunk/help/help_mp-nb.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nb.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-nb.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -163,70 +163,54 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Åpne fil..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Velg teksting..."
-#define MSGTR_PlayList "Spilleliste"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skin velger"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Avbryt"
-#define MSGTR_Add "Legg til"
-#define MSGTR_Remove "Fjern"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Beklager, ikke nok minne til tegnebuffer."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] feil i skin konfigurasjonsfil linje %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bits eller minde bitmap ikke støttet (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "finner ikke filen (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG lesefeil (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit til 32 bit konverteringsfeil (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "ukjent beskjed: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "ikke nok minne\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "for mange skrifttyper deklarert\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "skrifttypefil ikke funnet\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "skrifttype image fil ikke funnet\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "ikke-ekstisterende skrifttype identifikasjon (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ukjent parameter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin ikke funnet (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Om MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Åpne..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Spill file"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Spill URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Tekst"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Spiller"
-#define MSGTR_MENU_Play "Spill"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pause"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stopp"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Neste stream"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Forrige stream"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal størrelse"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dobbel størrelse"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fullskjerm"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Spill"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titler"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(ingen)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapittel"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapittel %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Lyd språk"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Tekster"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skin velger"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Preferanser"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Avslutt"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "fatal feil..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "fail..."
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "advarsel..."
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Om MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Legg til"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Lyd språk"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Avbryt"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapittel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapittel"
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_Error "fail..."
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "fatal feil..."
+#define MSGTR_GUI_File "Spill file"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Beklager, ikke nok minne til tegnebuffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24 bit til 32 bit konverteringsfeil (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "finner ikke filen (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG lesefeil (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin ikke funnet (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 bits eller minde bitmap ikke støttet (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] feil i skin konfigurasjonsfil linje %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "skrifttypefil ikke funnet\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "skrifttype image fil ikke funnet\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "ikke-ekstisterende skrifttype identifikasjon (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "ikke nok minne\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "for mange skrifttyper deklarert\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "ukjent beskjed: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "ukjent parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_Next "Neste stream"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(ingen)"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Åpne..."
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pause"
+#define MSGTR_GUI_Play "Spill"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Spiller"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Spilleliste"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferanser"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Forrige stream"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Avslutt"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Fjern"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Åpne fil..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Velg teksting..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dobbel størrelse"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Fullskjerm"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normal størrelse"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skin velger"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stopp"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Tekst"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Tekster"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titler"
+#define MSGTR_GUI_URL "Spill URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Warning "advarsel..."

Modified: trunk/help/help_mp-nl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-nl.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-nl.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -522,214 +522,184 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Selecteer bestand..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Selecteer ondertiteling..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Selecteer extern audio kanaal..."
-#define MSGTR_FontSelect "Selecteer lettertype..."
-#define MSGTR_PlayList "AfspeelLijst"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skin browser"
-#define MSGTR_Network "Netwerk streaming..."
-#define MSGTR_Preferences "Voorkeuren"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Audio configuratie"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "geen mediabestand geopend"
-#define MSGTR_NoChapter "geen hoofdstuk"
-#define MSGTR_Chapter "hoofdstuk %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "geen bestand geladen"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Annuleer"
-#define MSGTR_Add "Toevoegen"
-#define MSGTR_Remove "Verwijderen"
-#define MSGTR_Clear "Wis"
-#define MSGTR_Config "Configureer"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configureer driver"
-#define MSGTR_Browse "Browse"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Sorry, niet genoeg geheugen voor tekenbuffer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Sorry, kon geen GUI compatibele video uitvoer driver vinden."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Sorry, je kan geen niet-MPEG bestanden met je DXR3/H+ apparaat aspelen zonder het bestand te herencoderen.\nActiveer lavc in het DXR3/H+ configuratiescherm."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] fout in skin configuratie bestand op regel %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bits of minder kleurendiepte bitmap niet ondersteund (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "bestand niet gevonden (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG lees fout (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit naar 32 bit converteerfout (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "onbekende boodschap: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "onvoldoende geheugen\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "te veel fonts gedeclareerd\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "font bestand niet gevonden\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "font image bestand niet gevonden\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "onbestaande font identifier (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "onbekende parameter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin niet gevonden (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Over MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Open..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Speel bestand"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Speel URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Ondertiteling"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Drop ondertitels..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Laad extern audio bestand"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Afspelen"
-#define MSGTR_MENU_Play "Speel"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pauzeer"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Volgende stream"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Vorige stream"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normale grootte"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dubbele grootte"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Volledig scherm"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Speel"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titels"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(geen)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Hoofdstukken"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Hoofdstuk %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audio track"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Ondertiteling"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "AfspeelLijst"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skin browser"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Afsluiten"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Mute"
-#define MSGTR_MENU_Original "Origineel"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Aspect ratio"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audio track"
-#define MSGTR_MENU_Track "Track %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video track"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Helderheid"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Hue"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturatie"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Links vooraan"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Rechts vooraan"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Links achter"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Rechts achter"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centrum"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bas"
-#define MSGTR_EQU_All "Allemaal"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanaal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanaal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanaal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanaal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanaal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanaal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Pad"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Geselecteerde bestanden"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Bestanden"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Directory tree"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Ondertiteling & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Misc"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(geen)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "standaard driver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Beschikbare drivers:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizeer het geluid"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Gebruik equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Gebruik extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coefficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audio vertraging"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Gebruik dubbele buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Gebruik directe rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Gebruik frame dropping"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Gebruik HARD frame drop(gevaarlijk)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Keer het beeld ondersteboven"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Ondertiteling"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Vertraging"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Positie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Geen automatisch laden van ondertiteling"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Converteer de gegeven ondertiteling naar MPlayer's ondertitelingsformaat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Converteer de gegeven ondertiteling naar het tijdsgebaseerde SubViewer(SRT) formaat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Activeer/deactiveer ondertitel overlapping"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Lettertype"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Gebruik postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Auto kwaliteit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Gebruik non-interleaved AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Reconstrueer de index tabel als dat nodig is"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video codec familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Audio codec familie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD level"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Ondertiteling"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Lettertype"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Apparaat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Mixer kanaal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Denk eraan, dat sommige functies het afspelen herstarten."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video encoder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Gebruik LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "West Europese talen (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "West Europese talen with Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavische/Centraal Europese talen (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltees, Turks (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Oude Baltische karakterset (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillisch (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabisch (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Grieks (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turks (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltisch (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtisch (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebreewse karakterset (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russisch (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukraiens, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Vereenvoudigde Chinese karakterset (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionele Chinese karakterset (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanse karakterset (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreaanse karakterset (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thaise karakterset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillisch Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavische/Centraal Europese Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Geen automatische scalering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proportioneel met de filmbreedte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proportioneel met de filmhoogte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proportioneel met de filmdiagonaal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Encodering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Outline"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Tekst schaal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD schaal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache aan/uit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Start op volledige schermgrootte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Bewaar de positie van het venster"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Cache grootte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Stop XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Activeer playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync aan/uit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM apparaat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD apparaat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Toon video venster wanneer inactief"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI ontwikkeling gesponsord door UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Fatale fout!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Fout!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Waarschuwing!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Over MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Toevoegen"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Aspect ratio"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Audio vertraging"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Audio configuratie"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Laad extern audio bestand"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audio track"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Beschikbare drivers:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bas"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Blur"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Helderheid"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Browse"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Cache grootte"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Annuleer"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centrum"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanaal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanaal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanaal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanaal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanaal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanaal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Allemaal"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "hoofdstuk %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Hoofdstuk %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Hoofdstukken"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Wis"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Audio codec familie"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Video codec familie"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coefficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configureer"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configureer driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contrast"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thaise karakterset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Vereenvoudigde Chinese karakterset (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Koreaanse karakterset (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavische/Centraal Europese Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillisch Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditionele Chinese karakterset (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "West Europese talen (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavische/Centraal Europese talen (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltees, Turks (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Oude Baltische karakterset (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillisch (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabisch (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern Grieks (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebreewse karakterset (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turks (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltisch (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtisch (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "West Europese talen with Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russisch (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukraiens, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanse karakterset (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "standaard driver"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Vertraging"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Apparaat"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM apparaat"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD apparaat"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Pad"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Directory tree"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Drop ondertitels..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync aan/uit"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache aan/uit"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Gebruik directe rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Gebruik dubbele buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Gebruik equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Gebruik extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Gebruik frame dropping"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Gebruik HARD frame drop(gevaarlijk)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Activeer playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Gebruik postprocess"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Encodering"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_Error "Fout!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Fatale fout!"
+#define MSGTR_GUI_File "Speel bestand"
+#define MSGTR_GUI_Files "Bestanden"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Keer het beeld ondersteboven"
+#define MSGTR_GUI_Font "Lettertype"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Links vooraan"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Rechts vooraan"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Toon video venster wanneer inactief"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Hue"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Gebruik LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Auto kwaliteit"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Misc"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Mixer kanaal"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Sorry, je kan geen niet-MPEG bestanden met je DXR3/H+ apparaat aspelen zonder het bestand te herencoderen.\nActiveer lavc in het DXR3/H+ configuratiescherm."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Sorry, niet genoeg geheugen voor tekenbuffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "geen bestand geladen"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "geen mediabestand geopend"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Denk eraan, dat sommige functies het afspelen herstarten."
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24 bit naar 32 bit converteerfout (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "bestand niet gevonden (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG lees fout (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin niet gevonden (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 bits of minder kleurendiepte bitmap niet ondersteund (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] fout in skin configuratie bestand op regel %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "font bestand niet gevonden\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "font image bestand niet gevonden\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "onbestaande font identifier (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "onvoldoende geheugen\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "te veel fonts gedeclareerd\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "onbekende boodschap: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "onbekende parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Sorry, kon geen GUI compatibele video uitvoer driver vinden."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Mute"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Netwerk streaming..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Volgende stream"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "geen hoofdstuk"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(geen)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Gebruik non-interleaved AVI parser"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizeer het geluid"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Open..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Origineel"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD level"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Ondertiteling & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Outline"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pauzeer"
+#define MSGTR_GUI_Play "Speel"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Afspelen"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "AfspeelLijst"
+#define MSGTR_GUI_Position "Positie"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocess"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Voorkeuren"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Vorige stream"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Afsluiten"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Links achter"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Rechts achter"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Verwijderen"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturatie"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Bewaar de positie van het venster"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proportioneel met de filmdiagonaal"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proportioneel met de filmhoogte"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proportioneel met de filmbreedte"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Geen automatische scalering"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Reconstrueer de index tabel als dat nodig is"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Selecteer extern audio kanaal..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Geselecteerde bestanden"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Selecteer bestand..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Selecteer lettertype..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Selecteer ondertiteling..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dubbele grootte"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Volledig scherm"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normale grootte"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD schaal"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Tekst schaal"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skin browser"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI ontwikkeling gesponsord door UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Start op volledige schermgrootte"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Ondertiteling"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Activeer/deactiveer ondertitel overlapping"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Geen automatisch laden van ondertiteling"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Converteer de gegeven ondertiteling naar MPlayer's ondertitelingsformaat"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Converteer de gegeven ondertiteling naar het tijdsgebaseerde SubViewer(SRT) formaat"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Ondertiteling"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titels"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Track %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Stop XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Speel URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video encoder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Video track"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Waarschuwing!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-pl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pl.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-pl.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -641,264 +641,213 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Wybierz plik..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Wybierz napisy..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Wybierz zewnętrzny kanał dźwięku..."
-#define MSGTR_FontSelect "Wybierz czcionkę..."
-#define MSGTR_PlayList "Lista Odtwarzania"
-#define MSGTR_Equalizer "Korektor"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Konfiguruj Korektor"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Przeglądarka skórek"
-#define MSGTR_Network "Strumieniowanie sieciowe..."
-#define MSGTR_Preferences "Opcje"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Konfiguracja sterownika audio"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Nie otwarto żadnego nośnika."
-#define MSGTR_NoChapter "Brak rozdziału"
-#define MSGTR_Chapter "Rozdział %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Nie wczytano pliku."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Anuluj"
-#define MSGTR_Add "Dodaj"
-#define MSGTR_Remove "Usuń"
-#define MSGTR_Clear "Wyczyść"
-#define MSGTR_Config "Konfiguracja"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Skonfiguruj sterownik"
-#define MSGTR_Browse "Przeglądaj"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Za mało pamięci by wyrysować bufor."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Brak sterownika video zgodnego z GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Niestety, nie można odtwarzać plików innych niż MPEG przy użyciu urządzenia DXR3/H+ bez kowersji.\nProszę włączyć lavc w polu sterowania DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skórka] błąd w pliku konfiguracyjnym skórki, linia %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skórka] plik ( %s ) nie znaleziony.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skórka] nie mogę odczytać pliku ( %s ).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmapy o głębokości <=16 bitów nie są obsgługiwane (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Pliku nie znaleziono (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "Błąd odczytu PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Błąd konwersji 24 bitów do 32 bitów (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "nieznana wiadomość: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "za mało pamięci\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Zadeklarowano za dużo czcionek.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Nie znalazłem pliku z czcionką.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Nie znalazłem pliku z obrazem czcionki.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "Nieistniejący identyfikator czcionki (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "nieznany parametr (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skórka nie znaleziona (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Wybrana skórka ( %s ) nie odnaleziona, próbuję 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skórki"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "O MPlayerze"
-#define MSGTR_MENU_Open "Otwórz..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Odtwarzaj plik"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Odtwarzaj URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Napisy"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Porzuć napisy..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Wczytaj zewnętrzny plik ścieżki dźwiękowej"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Odtwarzanie"
-#define MSGTR_MENU_Play "Odtwarzanie"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pauza"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Następny strumień"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Poprzedni strumień"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "połowa normalnego rozmiaru"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "normalny rozmiar"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "podwójny rozmiar"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Pełny ekran"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Odtwarzanie"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Tytuły"
-#define MSGTR_MENU_Title "Tytuł %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(brak)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Rozdziały"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Rozdział %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Ścieżka Audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Napisy"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Lista Odtwarzania"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Przeglądarka skórek"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Opcje"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Wyjście"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Wycisz"
-#define MSGTR_MENU_Original "Oryginalnie"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Format"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Ścieżka Audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Ścieżka %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Ścieżka Wideo"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Napisy"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Wideo"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Jasność"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Barwa"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Nasycenie"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Lewy przedni"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Prawy przedni"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Lewy tylny"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Prawy tylny"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centralny"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Subwoofer(basowy)"
-#define MSGTR_EQU_All "Wszystkie"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanał 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanał 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanał 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanał 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanał 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanał 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Ścieżka"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Wybrane pliki"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Pliki"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Drzewo katalogów"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Wideo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Napisy & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kodeki & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Inne"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(brak)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "domyślne ustawienia sterownika"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostępne sterowniki:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizuj dźwięk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Włącz korektor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Włącz mikser programowy"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Włącz dodatkowe stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Współczynnik"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Opóźnienie dźwięku"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Włącz podwójne buforowanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Włącz bezpośrednie renderowanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Włącz pomijanie klatek"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Włącz pomijanie dużej ilości klatek (niebezpieczne)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Odwróć obraz"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Napisy"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Opóźnienie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozycja"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Wyłącz automatycznie wczytywanie napisów"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konwertuj wybrane napisy na format MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konwertuj wybrane napisy na oparty na czasie format SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Włącz nakładanie się napisów"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "Wyświetlanie napisów SSA/ASS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Używaj marginesów"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Górny"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Dolny"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Czcionka"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Włącz postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Jakość automatyczna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Użyj parsera dla pliku AVI bez przeplotu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Odtwórz tablicę indexową, jeśli potrzebne"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Rodzina kodeków video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Rodzina kodeków audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Poziom OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Napisy"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Czcionka"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Pamięć podręczna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Inne"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Urządzenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Kanał Mixera"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Pamiętaj, że niektóre opcje działają dopiero po zrestartowaniu odtwarzania!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Koder video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Użyj LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Języki zachodnioeuropejskie (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Języki zachodnioeuropejskie z Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Języki Słowiańskie/środkowoeuropejskie (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galicyjski, Maltański, Turecki (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Stary, bałtycki zestaw znaków (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrylica (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabski (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Współczesna Greka (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turecki (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Bałtycki (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtycki (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Znaki hebrajskie (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Rosyjski (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukraiński, Białoruski (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Uproszczony chiński (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Tradycyjny chiński (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Znaki japońskie (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Znaki Koreańskie (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Znaki tajskie charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrylica Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Języki Słowiańskie/środkowoeuropejskie Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Bez autoskalowania"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcjonalnie do szerokości filmu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcjonalnie do wysokości filmu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcjonalnie do przekątnej filmu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kodowanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Rozmycie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Obramowanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Skala tekstu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Skala OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Pamięć podręczna wł/wył"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Wielkość pamięci podręcznej"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Rozpoczynaj w trybie pełnoekranowym"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Zapisz pozycję okna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Wyłącz XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Włącz pasek odtwarzania"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Autosynchronizacja wł/wył"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosynchronizacja"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Urządzenie CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Urządzenie DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Pokaż okno video, gdy nieaktywne"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Nowsze wersje aRts nie są kompatybilne z "\
-      "GTK 1.x i spowodują błąd GMPlayer!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Rozwój GUI sponsorowany przez UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Kod i osoby pomagające w tworzeniu dokumentacji"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Kodeki i inne obce biblioteki"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Tłumaczenia"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Skórki"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Błąd krytyczny!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Błąd!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Uwaga!"
-
-// cfg.c
-
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Nie udało się zapisać opcji '%s'.\n"
-
-// interface.c
-
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Usuwam napisy.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Wczytuję napisy: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Dodaję filtr video: %s\n"
-
-// mw.c
-
-#define MSGTR_NotAFile "To nie wygląda na plik: %s !\n"
-
-// ws.c
-
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Ekran zdalny, wyłączam XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Niestety Twój system nie obsługuje rozszerzeń dzielonej pamięci X.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Niestety Twój system nie obsługuje rozszerzenia XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Niestety paleta kolorów jest za mała.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Za dużo otwartych okien.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "błąd rozszerzenia pamięci dzielonej\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Za mało pamięci do wyrysowania bufora.\n"
-
-// wsxdnd.c
-
-#define MSGTR_WS_NotAFile "To nie wygląda jak plik...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Nic nie zwrócono!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "O MPlayerze"
+#define MSGTR_GUI_Add "Dodaj"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Format"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Opóźnienie dźwięku"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Konfiguracja sterownika audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Wczytaj zewnętrzny plik ścieżki dźwiękowej"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Ścieżka Audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Dostępne sterowniki:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skórki"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Subwoofer(basowy)"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Rozmycie"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Dolny"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Jasność"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Przeglądaj"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Pamięć podręczna"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Wielkość pamięci podręcznej"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Anuluj"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centralny"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanał 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanał 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanał 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanał 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanał 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanał 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Wszystkie"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Rozdział %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Rozdział %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Rozdziały"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Wyczyść"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Rodzina kodeków audio"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Rodzina kodeków video"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Kodeki i inne obce biblioteki"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Współczynnik"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfiguracja"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Skonfiguruj sterownik"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Kod i osoby pomagające w tworzeniu dokumentacji"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Znaki tajskie charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Uproszczony chiński (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Znaki Koreańskie (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Języki Słowiańskie/środkowoeuropejskie Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrylica Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Tradycyjny chiński (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Języki zachodnioeuropejskie (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Języki Słowiańskie/środkowoeuropejskie (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galicyjski, Maltański, Turecki (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Stary, bałtycki zestaw znaków (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrylica (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabski (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Współczesna Greka (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Znaki hebrajskie (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turecki (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Bałtycki (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtycki (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Języki zachodnioeuropejskie z Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Rosyjski (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukraiński, Białoruski (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Znaki japońskie (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "domyślne ustawienia sterownika"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Opóźnienie"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Kodeki & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Urządzenie"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Urządzenie CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Urządzenie DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Ścieżka"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Drzewo katalogów"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Porzuć napisy..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "Wyświetlanie napisów SSA/ASS"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Autosynchronizacja wł/wył"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Pamięć podręczna wł/wył"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Włącz bezpośrednie renderowanie"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Włącz podwójne buforowanie"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Włącz korektor"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Włącz dodatkowe stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Włącz pomijanie klatek"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Włącz pomijanie dużej ilości klatek (niebezpieczne)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Włącz pasek odtwarzania"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Włącz postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Włącz mikser programowy"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Kodowanie"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Korektor"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Konfiguruj Korektor"
+#define MSGTR_GUI_Error "Błąd!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Błąd krytyczny!"
+#define MSGTR_GUI_File "Odtwarzaj plik"
+#define MSGTR_GUI_Files "Pliki"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Odwróć obraz"
+#define MSGTR_GUI_Font "Czcionka"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Lewy przedni"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Prawy przedni"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Pokaż okno video, gdy nieaktywne"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Barwa"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Użyj LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Jakość automatyczna"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Inne"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Kanał Mixera"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Dodaję filtr video: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Nowsze wersje aRts nie są kompatybilne z GTK 1.x i spowodują błąd GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Niestety paleta kolorów jest za mała.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Nic nie zwrócono!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Niestety, nie można odtwarzać plików innych niż MPEG przy użyciu urządzenia DXR3/H+ bez kowersji.\nProszę włączyć lavc w polu sterowania DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Wczytuję napisy: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Za mało pamięci do wyrysowania bufora.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Za mało pamięci by wyrysować bufor."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Nie wczytano pliku."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Nie otwarto żadnego nośnika."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "To nie wygląda jak plik...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "To nie wygląda na plik: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Pamiętaj, że niektóre opcje działają dopiero po zrestartowaniu odtwarzania!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Ekran zdalny, wyłączam XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Usuwam napisy.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "Błąd konwersji 24 bitów do 32 bitów (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Pliku nie znaleziono (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "Błąd odczytu PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skórka nie znaleziona (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Wybrana skórka ( %s ) nie odnaleziona, próbuję 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Bitmapy o głębokości <=16 bitów nie są obsgługiwane (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skórka] błąd w pliku konfiguracyjnym skórki, linia %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skórka] plik ( %s ) nie znaleziony.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skórka] nie mogę odczytać pliku ( %s ).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Nie znalazłem pliku z czcionką.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Nie znalazłem pliku z obrazem czcionki.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "Nieistniejący identyfikator czcionki (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "za mało pamięci\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Zadeklarowano za dużo czcionek.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "nieznana wiadomość: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "nieznany parametr (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Za dużo otwartych okien.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] Nie udało się zapisać opcji '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Brak sterownika video zgodnego z GUI."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Niestety Twój system nie obsługuje rozszerzenia XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "błąd rozszerzenia pamięci dzielonej\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Niestety Twój system nie obsługuje rozszerzeń dzielonej pamięci X.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Wycisz"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Strumieniowanie sieciowe..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Następny strumień"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Brak rozdziału"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(brak)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Użyj parsera dla pliku AVI bez przeplotu"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizuj dźwięk"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Otwórz..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Oryginalnie"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Poziom OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Napisy & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Obramowanie"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pauza"
+#define MSGTR_GUI_Play "Odtwarzanie"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Odtwarzanie"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Lista Odtwarzania"
+#define MSGTR_GUI_Position "Pozycja"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Opcje"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Poprzedni strumień"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Wyjście"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Lewy tylny"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Prawy tylny"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Usuń"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Nasycenie"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Zapisz pozycję okna"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporcjonalnie do przekątnej filmu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporcjonalnie do wysokości filmu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporcjonalnie do szerokości filmu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Bez autoskalowania"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Odtwórz tablicę indexową, jeśli potrzebne"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Wybierz zewnętrzny kanał dźwięku..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Wybrane pliki"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Wybierz plik..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Wybierz czcionkę..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Wybierz napisy..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "podwójny rozmiar"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Pełny ekran"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "połowa normalnego rozmiaru"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "normalny rozmiar"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Skala OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Skala tekstu"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Przeglądarka skórek"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Skórki"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Rozwój GUI sponsorowany przez UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Rozpoczynaj w trybie pełnoekranowym"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Napisy"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Używaj marginesów"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Włącz nakładanie się napisów"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Wyłącz automatycznie wczytywanie napisów"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Konwertuj wybrane napisy na format MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Konwertuj wybrane napisy na oparty na czasie format SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Napisy"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosynchronizacja"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Tytuł %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Tytuły"
+#define MSGTR_GUI_Top "Górny"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Ścieżka %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Tłumaczenia"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Wyłącz XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Odtwarzaj URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Wideo"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Koder video"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Ścieżka Wideo"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Uwaga!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-pt_BR.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-pt_BR.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -320,203 +320,175 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Selecionar arquivo..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Selecionar legenda..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Selecionar canal de audio externo..."
-#define MSGTR_FontSelect "Selecionar fonte..."
-#define MSGTR_PlayList "Lista de reprodução"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizador"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skins"
-#define MSGTR_Network "Rede..."
-#define MSGTR_Preferences "Preferências"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Nenhuma mídia aberta."
-#define MSGTR_NoChapter "Nenhum capítulo"
-#define MSGTR_Chapter "Capítulo %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Nenhum arquivo carregado"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Cancelar"
-#define MSGTR_Add "Adicionar"
-#define MSGTR_Remove "Remover"
-#define MSGTR_Clear "Limpar"
-#define MSGTR_Config "Configurações"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configurações do driver"
-#define MSGTR_Browse "Procurar"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Desculpe, sem memória suficiente para desenhar o buffer."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Desculpe, eu não encontrei um driver saída de vídeo compatível com GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Desculpe, você não pode reproduzir arquivos não-MPEG com o seu dispositivo DXR3/H+ sem recodificar.\nPor favor habilite lavc na configuração do DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] erro no arquivo de configuração do skin na linha %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bit ou menor profundidade de cores não suportado (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "arquivo não encontrado (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "erro na leitura do PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "erro na conversão 24 bit para 32 bit (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "mensagem desconhecida: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "memória insuficiente\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "muitas fontes declaradas\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "arquivo da fonte não encontrado\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "arquivo de imagem da fonte não encontrado\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "indentificador de fonte não existente (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "parâmetro desconhecido (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin não encontrado (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Sobre o MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Abrir..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Reproduzir arquivo"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Reproduzir URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Legenda"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Descartar legenda..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Carregar arquivo de audio externo"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Reprodução"
-#define MSGTR_MENU_Play "Reproduzir"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pausar"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Parar"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Próxima faixa"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Faixa anterior"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Tamanho normal"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Tamanho dobrado"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Tela cheia"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Reproduzir"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Títulos"
-#define MSGTR_MENU_Title "Título %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(nenhum)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Capítulos"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Capítulo %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Trilha de audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Legendas"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skins"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Sair"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Mudo"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Aspecto"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Trilha de audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Trilha %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Trilha de vídeo"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Vídeo"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contraste"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Brilho"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Cor"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturação"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Frente Esquerda"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Frente Direita"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Fundo Esquerda"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Fundo Direita"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centro"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Grave"
-#define MSGTR_EQU_All "Todos"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Canal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Canal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Canal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Canal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Canal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Canal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Caminho"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Arquivos selecionados"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Arquivos"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Árvore de diretórios"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Legenda & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Misc"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(nenhum)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Drivers disponíveis:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizar som"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Habilitar equalizador"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Habilitar extra estéreo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coeficiente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Atraso do audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Habilitar duplo buffer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Habilitar direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Habilitar descarte de quadros"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Habilitar descarte de quadros SEVERO (perigoso)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Inverter imagem verticalmente"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Legenda"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Atrtaso"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Posição"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Desabilitar auto carregamento de legendas"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Converter a legenda dada para o formato de legenda do MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Converter a legenda dada para o formato baseado em tempo SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Sobreposição da legenda"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Fonte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Habilitar pós-processamento"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Qualidade do audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Usar leitor de AVI não-entrelaçado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Reconstruir tabela índice, se necessário"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Família do codec de vídeo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Família do codec de audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Nível do OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Legenda"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Fonte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Pós-processamento"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Por favor lembre que você precisa reiniciar a reprodução para algumas opções fazerem efeito!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Codificador de video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Usar LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Línguas Européias Ocidentais (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Línguas Européias Ocidentais com Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Linguas Européias Eslávicas/Centrais (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galego, Maltês, Turco (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Caracteres Bálticos Antigos (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cirílico (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Árabe (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Grego Moderno (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turco (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Báltico (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celta (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Caracteres Hebraicos (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russo (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ucraniano, Bielo-Russo (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Caracteres Chineses Simplificados (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Caracteres Chineses Tradicionais (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Caracteres Japoneses (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Caracteres Coreanos (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Caracteres Tailandeses (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Windows Cirílico (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Européias Eslávicas/Centrais Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Sem auto redimensionamento"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcional a largura do filme"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcional a altura do filme"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcional a diagonal do filme"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Codificação"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Embassar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Contorno"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Tamanho do texto"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Tamanho do OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache ligado/desligado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Tamaho do cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Iniciar em tela cheia"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Parar XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Habilitar barra de reprodução"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync ligado/desligado"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "Dispositivo de CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "Dispositivo de DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Mostrar janela do vídeo quando inativo"
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Desenvolvimento do GUI patrocinado por UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Erro fatal!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Erro!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Atenção!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Sobre o MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Adicionar"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Aspecto"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Atraso do audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Carregar arquivo de audio externo"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Trilha de audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Drivers disponíveis:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Grave"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Embassar"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Brilho"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Procurar"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Tamaho do cache"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Cancelar"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centro"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Canal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Canal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Canal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Canal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Canal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Canal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Todos"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Capítulo %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Capítulo %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Capítulos"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Limpar"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Família do codec de audio"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Família do codec de vídeo"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coeficiente"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configurações"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configurações do driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contraste"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Caracteres Tailandeses (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Caracteres Chineses Simplificados (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Caracteres Coreanos (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Européias Eslávicas/Centrais Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Windows Cirílico (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Caracteres Chineses Tradicionais (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Línguas Européias Ocidentais (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Linguas Européias Eslávicas/Centrais (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galego, Maltês, Turco (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Caracteres Bálticos Antigos (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cirílico (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Árabe (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Grego Moderno (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Caracteres Hebraicos (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turco (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Báltico (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celta (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Línguas Européias Ocidentais com Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russo (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ucraniano, Bielo-Russo (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Caracteres Japoneses (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Atrtaso"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "Dispositivo de CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "Dispositivo de DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Caminho"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Árvore de diretórios"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Descartar legenda..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync ligado/desligado"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache ligado/desligado"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Habilitar direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Habilitar duplo buffer"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Habilitar equalizador"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Habilitar extra estéreo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Habilitar descarte de quadros"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Habilitar descarte de quadros SEVERO (perigoso)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Habilitar barra de reprodução"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Habilitar pós-processamento"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Codificação"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizador"
+#define MSGTR_GUI_Error "Erro!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Erro fatal!"
+#define MSGTR_GUI_File "Reproduzir arquivo"
+#define MSGTR_GUI_Files "Arquivos"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Inverter imagem verticalmente"
+#define MSGTR_GUI_Font "Fonte"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Frente Esquerda"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Frente Direita"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Mostrar janela do vídeo quando inativo"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Cor"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Usar LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Qualidade do audio"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Misc"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Desculpe, você não pode reproduzir arquivos não-MPEG com o seu dispositivo DXR3/H+ sem recodificar.\nPor favor habilite lavc na configuração do DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Desculpe, sem memória suficiente para desenhar o buffer."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Nenhum arquivo carregado"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Nenhuma mídia aberta."
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Por favor lembre que você precisa reiniciar a reprodução para algumas opções fazerem efeito!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "erro na conversão 24 bit para 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "arquivo não encontrado (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "erro na leitura do PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin não encontrado (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 bit ou menor profundidade de cores não suportado (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] erro no arquivo de configuração do skin na linha %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "arquivo da fonte não encontrado\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "arquivo de imagem da fonte não encontrado\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "indentificador de fonte não existente (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "memória insuficiente\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "muitas fontes declaradas\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "mensagem desconhecida: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "parâmetro desconhecido (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Desculpe, eu não encontrei um driver saída de vídeo compatível com GUI."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Mudo"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Rede..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Próxima faixa"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Nenhum capítulo"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(nenhum)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Usar leitor de AVI não-entrelaçado"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizar som"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Abrir..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Nível do OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Legenda & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Contorno"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pausar"
+#define MSGTR_GUI_Play "Reproduzir"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Reprodução"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Lista de reprodução"
+#define MSGTR_GUI_Position "Posição"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Pós-processamento"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferências"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Faixa anterior"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Sair"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Fundo Esquerda"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Fundo Direita"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Remover"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturação"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporcional a diagonal do filme"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporcional a altura do filme"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporcional a largura do filme"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Sem auto redimensionamento"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Reconstruir tabela índice, se necessário"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Selecionar canal de audio externo..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Arquivos selecionados"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Selecionar arquivo..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Selecionar fonte..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Selecionar legenda..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Tamanho dobrado"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Tela cheia"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Tamanho normal"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Tamanho do OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Tamanho do texto"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Desenvolvimento do GUI patrocinado por UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Iniciar em tela cheia"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Parar"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Legenda"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Sobreposição da legenda"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Desabilitar auto carregamento de legendas"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Converter a legenda dada para o formato de legenda do MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Converter a legenda dada para o formato baseado em tempo SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Legendas"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Título %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Títulos"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Trilha %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Parar XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Reproduzir URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Vídeo"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Codificador de video"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Trilha de vídeo"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Atenção!"

Modified: trunk/help/help_mp-ro.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ro.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-ro.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -279,189 +279,157 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Alege fiºierul..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Alege subtitrarea..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Alege canalul audio extern..."
-#define MSGTR_FontSelect "Alege fontul..."
-#define MSGTR_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_Equalizer "Egalizator"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Alegere skin"
-#define MSGTR_Network "Streaming în reþea..."
-#define MSGTR_Preferences "Preferinþe"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Nu e deschis nici un fiºier."
-#define MSGTR_NoChapter "Nici un capitol"
-#define MSGTR_Chapter "Capitol %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Nici un fiºier încãrcat."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Anulare"
-#define MSGTR_Add "Adaugã"
-#define MSGTR_Remove "Eliminã"
-#define MSGTR_Clear "Sterge tot"
-#define MSGTR_Config "Configurare"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Configurare driver"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_IDFGCVD "Scuze, nu am gãsit un driver video compatibil cu GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Scuze, nu poþi afiºa fiºiere ne-MPEG cu dispozitivul DXR3/H+ fãrã recodare.\n"\
-"Activeazã 'lavc' în cãsuþa de configurare pentru DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Despre MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Deschide..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Ruleazã fiºierul"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Ruleazã URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Subtitrare"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Scoate subtitreare..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Încarcã fiºier audio extern"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Rulez"
-#define MSGTR_MENU_Play "Play"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pauzã"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stop"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Pista urmãtoare"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Pista precedentã"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Dimensiune normalã"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dimensiune dublã"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Întreg ecranul"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Play"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titluri"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titlu %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(nimic)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Capitole"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Capitolul %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Pista audio"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Limbi pentru subtitrãri"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Alegere skin"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Ieºire"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Fãrã sunet"
-#define MSGTR_MENU_Original "Original"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Raport dimensiuni"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Pista audio"
-#define MSGTR_MENU_Track "Pista %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Pista video"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Contrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Luuminozitate"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Nuanþã"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturaþie"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Faþã Stânga"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Faþã Dreapta"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Spate Stânga"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Spate Dreapta"
-#define MSGTR_EQU_Center "Centru"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
-#define MSGTR_EQU_All "Toate"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Canalul 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Canalul 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Canalul 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Canalul 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Canalul 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Canalul 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Cale"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Fiºiere alese"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Fiºiere"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Arbore de directoare"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Subtitrãri & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecuri & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Altele"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(nimic)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Drivere disponibile:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizeazã sunetul"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Activeazã egalizatorul"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Activeazã extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Coeficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Decalaj audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Activeazã double buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Activeazã direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Activeazã sãritul cadrelor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Activeazã sãritul dur de cadre (PERICULOS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Inverseazã imaginea sus/jos"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Subtitrare"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Decalaj"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozitie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Fãrã auto-încãrcarea subtitrãrii"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Converteºte subtitrarea datã la formatul MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Converteºte subtitrarea la formatul time based SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Alege suprapunerea subtitrarilor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Activeazã postprocesarea"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Calitate auto"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Foloseºte parser AVI non-interleaved"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Reconstruieºte tabela de index, dacã e nevoie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Familia codecului video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Familia codecului audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Nivelul OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Subtitrare"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocesare"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Nu uita cã rularea trebuie repornitã pentru ca unele opþiuni sã-ºi facã efectul!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Encoder video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Foloseºte LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-
-// lang
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Limbi vest-europene (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Limbi vest-europene cu Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Limbi central-europene sau slavice (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, galicã, maltezã, turcã (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Vechiul charset baltic (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Chrilic (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabã (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Greacã modernã (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turcã (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltic (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Charseturi ebraice (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Rusã (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ucrainianã, belarusã (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Chinezã simplificatã (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Chinezã tradiþionalã (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japonezã (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Coreanã (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Tailandezã (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Chirilic de Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Central-european ºi slavic de Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Fãrã scalare automatã"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporþional cu lãþimea filmului"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporþional cu înãlþimea filmului"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proportional cu diagonala filmului"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Codare"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Scara textului"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Scara OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Dimensiune cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Porneºte fullscreen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Salveazã poziþia ferestrei"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Opreºte XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Activeazã playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync pornit/oprit"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Afiºeazã fereastra video cand e inactivã"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Dezvoltare GUI sponsorizatã de UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Eroare fatalã!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Eroare!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Atenþie!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Despre MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Adaugã"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Raport dimensiuni"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Decalaj audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Încarcã fiºier audio extern"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Pista audio"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Drivere disponibile:"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bass"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Luuminozitate"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Dimensiune cache"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Anulare"
+#define MSGTR_GUI_Center "Centru"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Canalul 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Canalul 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Canalul 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Canalul 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Canalul 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Canalul 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Toate"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Capitol %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Capitolul %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Capitole"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Sterge tot"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Familia codecului audio"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Familia codecului video"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Coeficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Configurare"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Configurare driver"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Contrast"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Tailandezã (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Chinezã simplificatã (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Coreanã (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Central-european ºi slavic de Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Chirilic de Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Chinezã tradiþionalã (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Limbi vest-europene (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Limbi central-europene sau slavice (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, galicã, maltezã, turcã (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Vechiul charset baltic (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Chrilic (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabã (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Greacã modernã (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Charseturi ebraice (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turcã (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltic (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtic (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Limbi vest-europene cu Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Rusã (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ucrainianã, belarusã (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japonezã (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Decalaj"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecuri & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Cale"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Arbore de directoare"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Scoate subtitreare..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync pornit/oprit"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Activeazã direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Activeazã double buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Activeazã egalizatorul"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Activeazã extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Activeazã sãritul cadrelor"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Activeazã sãritul dur de cadre (PERICULOS)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Activeazã playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Activeazã postprocesarea"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Codare"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Egalizator"
+#define MSGTR_GUI_Error "Eroare!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Eroare fatalã!"
+#define MSGTR_GUI_File "Ruleazã fiºierul"
+#define MSGTR_GUI_Files "Fiºiere"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Inverseazã imaginea sus/jos"
+#define MSGTR_GUI_Font "Font"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Faþã Stânga"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Faþã Dreapta"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Afiºeazã fereastra video cand e inactivã"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Nuanþã"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Foloseºte LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Calitate auto"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Altele"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Scuze, nu poþi afiºa fiºiere ne-MPEG cu dispozitivul DXR3/H+ fãrã recodare.\nActiveazã 'lavc' în cãsuþa de configurare pentru DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Nici un fiºier încãrcat."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Nu e deschis nici un fiºier."
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Nu uita cã rularea trebuie repornitã pentru ca unele opþiuni sã-ºi facã efectul!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Scuze, nu am gãsit un driver video compatibil cu GUI."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Fãrã sunet"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Streaming în reþea..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Pista urmãtoare"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Nici un capitol"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(nimic)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Foloseºte parser AVI non-interleaved"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizeazã sunetul"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Deschide..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Original"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Nivelul OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Subtitrãri & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pauzã"
+#define MSGTR_GUI_Play "Play"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Rulez"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Playlist"
+#define MSGTR_GUI_Position "Pozitie"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocesare"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferinþe"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Pista precedentã"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Ieºire"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Spate Stânga"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Spate Dreapta"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Eliminã"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturaþie"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Salveazã poziþia ferestrei"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proportional cu diagonala filmului"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporþional cu înãlþimea filmului"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporþional cu lãþimea filmului"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Fãrã scalare automatã"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Reconstruieºte tabela de index, dacã e nevoie"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Alege canalul audio extern..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Fiºiere alese"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Alege fiºierul..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Alege fontul..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Alege subtitrarea..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dimensiune dublã"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Întreg ecranul"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Dimensiune normalã"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Scara OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Scara textului"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Alegere skin"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Dezvoltare GUI sponsorizatã de UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Porneºte fullscreen"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stop"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Subtitrare"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Alege suprapunerea subtitrarilor"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Fãrã auto-încãrcarea subtitrãrii"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Converteºte subtitrarea datã la formatul MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Converteºte subtitrarea la formatul time based SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Limbi pentru subtitrãri"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titlu %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titluri"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Pista %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Opreºte XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Ruleazã URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Encoder video"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Pista video"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Atenþie!"

Modified: trunk/help/help_mp-ru.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-ru.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-ru.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -511,260 +511,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Выбрать файл..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Выбрать субтитры..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Выбор внешнего аудио канала..."
-#define MSGTR_FontSelect "Выбор шрифта..."
-#define MSGTR_PlayList "Плейлист"
-#define MSGTR_Equalizer "Эквалайзер"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Настройка каналов"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Просмотр шкур"
-#define MSGTR_Network "Сетевые потоки..."
-#define MSGTR_Preferences "Настройки"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Конфигурация аудио драйвера"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Носитель не открыт."
-#define MSGTR_NoChapter "Нет раздела"
-#define MSGTR_Chapter "Раздел %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Файл не загружен."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Да"
-#define MSGTR_Cancel "Отмена"
-#define MSGTR_Add "Добавить"
-#define MSGTR_Remove "Удалить"
-#define MSGTR_Clear "Очистить"
-#define MSGTR_Config "Настроить"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Настроить драйвер"
-#define MSGTR_Browse "Просмотреть"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Извините, не хватает памяти для буфера прорисовки."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Извините, не нашёл совместимый с GUI драйвер видео вывода."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Извините, Вы не можете проигрывать не-MPEG файлы на Вашем DXR3/H+ устройстве\nбез перекодирования. Пожалуйста, включите lavc при конфигурации DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[скин] ошибка в файле конфигурации шкуры на строке %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[скин] файл '%s' не найден.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[скин] файл ( %s ) не читаем.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Глубина битовой матрицы в 16 бит и меньше не поддерживается (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Файл не найден (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "ошибка чтения PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "ошибка преобразования 24-бит в 32-бит (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "неизвестное сообщение: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "не хватает памяти\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Объявлено слишком много шрифтов.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Файл шрифта не найден.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Файл образов шрифта не найден.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "несуществующий идентификатор шрифта (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "неизвестный параметр (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Скин не найден (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Выбранный скин '%s' не найден, пробую 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Шкуры"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "О MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Открыть..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Играть файл"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Играть URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Субтитры"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Убрать субтитры..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Загрузить внешний аудио файл"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Воспроизведение"
-#define MSGTR_MENU_Play "Играть"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Останов"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "След. поток"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Пред. поток"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Половинный размер"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормальный размер"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Двойной размер"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Полный экран"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Играть"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Ролики"
-#define MSGTR_MENU_Title "Ролик %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(нет)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Разделы"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Раздел %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудио дорожка"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Субтитры"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Плейлист"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Просмотр шкур"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Настройки"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Выход"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Приглушить"
-#define MSGTR_MENU_Original "Исходный"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Соотношение сторон"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудио дорожка"
-#define MSGTR_MENU_Track "Дорожка %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Видео дорожка"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Субтитры"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Аудио"
-#define MSGTR_EQU_Video "Видео"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Яркость"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Цвет"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Насыщенность"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Передняя Левая"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Передняя Правая"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Задняя Левая"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Задняя Правая"
-#define MSGTR_EQU_Center "Центральная"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
-#define MSGTR_EQU_All "Все"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Путь"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Выбранные файлы"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Файлы"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Дерево каталогов"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Аудио"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Видео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Субтитры и OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеки и демультиплексор"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Разное"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(нет)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "драйвер по умолчанию"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Доступные драйверы:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Нормализовать звук"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Включить эквалайзер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Включить программный микшер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Включить дополнительное стерео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коэффициент"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Задержка аудио"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Включить двойную буферизацию"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Включить прямое отображение"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Включить пропуск кадров"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Включить ИНТЕНСИВНЫЙ пропуск кадров (опасно)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Отобразить изображение вверх ногами"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Усечение сторон"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Субтитры"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Задержка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "Кадр/сек"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Позиция"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Выключить автозагрузку субтитров"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Конвертировать данные субтитры в MPlayer'овский формат субтитров"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Конвертировать данные субтитры в основанный на времени SubViewer (SRT) формат"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Изменить перекрывание субтитров"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS рендеринг субтитров"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Использ. края"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Верх"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Низ"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Включить постобработку"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Авто качество"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Использовать 'неслоёный' AVI парсер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Если требуется, перестроить индексную таблицу"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Семейство видео кодеков"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Семейство аудио кодеков"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "уровень OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Субтитры"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Постобработка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кэш"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Разное"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Устройство"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Микшер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Канал микшера"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Пожалуйста, запомните, что Вам нужно перезапустить проигрывание,\nчтобы некоторые изменения вступили в силу!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Видео кодировщик"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Использовать LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Уникод"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Западноевропейские языки (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Западноевропейские языки с Евро (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Славянские/Центрально-европейские языки (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Эсперанто, Галицийский, Мальтийский, Турецкий (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Старая Балтийская кодировка (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Кириллица (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Арабская (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Современная Греческая (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Турецкая (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Балтийская (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Кельтская (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Еврейские кодировки (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Русская (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Украинская, Белорусская (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Упрощённая Китайская кодировка (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Традиционная Китайская кодировка (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Японские кодировки (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Корейская кодировка (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Тайская кодировка (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Кириллица Window$ (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Славянский/Центрально-европейский Window$ (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Арабский Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Не масштабировать"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорционально ширине фильма"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорционально высоте фильма"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорционально диагонали фильма"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Кодировка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Нерезкость"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Контуры"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Масштаб текста"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Масштаб OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кэш вкл/выкл"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Размер кэша"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Стартовать в полноэкранном режиме"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Сохранять позицию окна"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Останавливать XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Включить полосу воспроизведения"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Автосинхронизация вкл/выкл"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Автосинхронизация"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Кадр/сек"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Показывать окно видео, когда неактивен"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Новые версии aRts несовместимы с GTK 1.x "\
-      "и приведут к фатальной ошибке GMPlayer!"
-
-// --- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "Разработка GUI спонсирована UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Разработчики кода и документации"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Кодеки и сторонние библиотеки"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Переводы"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Шкуры"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатальная ошибка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Ошибка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Предупреждение!"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Не могу сохранить опцию '%s'.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Удаляю субтитры.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Загружаю субтитры: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Добавляю видеофильтр: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Это не похоже на файл: '%s' !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Удалённый дисплей, отключаю XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Извините, ваша система не поддерживает расширение разделяемой памяти X'ов.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Извините, ваша система не поддерживает расширение XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Извините, глубина цвета слишком мала.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Слишком много открытых окон.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "ошибка расширения разделяемой памяти\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Извините, недостаточно памяти для буфера прорисовки.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Это не похоже на файл...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Ничего не возвращено!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "О MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Добавить"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Соотношение сторон"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Аудио"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Задержка аудио"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Конфигурация аудио драйвера"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Загрузить внешний аудио файл"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Аудио дорожка"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Доступные драйверы:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Шкуры"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Бас"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Нерезкость"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Низ"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Яркость"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Просмотреть"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Кэш"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Размер кэша"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Отмена"
+#define MSGTR_GUI_Center "Центральная"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Канал 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Канал 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Канал 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Канал 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Канал 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Канал 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Все"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Раздел %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Раздел %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Разделы"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Очистить"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Семейство аудио кодеков"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Семейство видео кодеков"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Кодеки и сторонние библиотеки"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Коэффициент"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Настроить"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Настроить драйвер"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Контраст"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Разработчики кода и документации"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Тайская кодировка (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Упрощённая Китайская кодировка (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Корейская кодировка (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Славянский/Центрально-европейский Window$ (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Кириллица Window$ (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Арабский Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Традиционная Китайская кодировка (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Западноевропейские языки (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Славянские/Центрально-европейские языки (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Эсперанто, Галицийский, Мальтийский, Турецкий (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Старая Балтийская кодировка (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Кириллица (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Арабская (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Современная Греческая (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Еврейские кодировки (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Турецкая (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Балтийская (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Кельтская (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Западноевропейские языки с Евро (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Русская (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Украинская, Белорусская (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Японские кодировки (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Уникод"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "драйвер по умолчанию"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Задержка"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Кодеки и демультиплексор"
+#define MSGTR_GUI_Device "Устройство"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Путь"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Дерево каталогов"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Убрать субтитры..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS рендеринг субтитров"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Автосинхронизация вкл/выкл"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Кэш вкл/выкл"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Включить прямое отображение"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Включить двойную буферизацию"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Включить эквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Включить дополнительное стерео"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Включить пропуск кадров"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Включить ИНТЕНСИВНЫЙ пропуск кадров (опасно)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Включить полосу воспроизведения"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Включить постобработку"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Включить программный микшер"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Кодировка"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Эквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Настройка каналов"
+#define MSGTR_GUI_Error "Ошибка!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Фатальная ошибка!"
+#define MSGTR_GUI_File "Играть файл"
+#define MSGTR_GUI_Files "Файлы"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Отобразить изображение вверх ногами"
+#define MSGTR_GUI_Font "Шрифт"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "Кадр/сек"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Передняя Левая"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Передняя Правая"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Показывать окно видео, когда неактивен"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Цвет"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Использовать LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Авто качество"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Разное"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Микшер"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Канал микшера"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Добавляю видеофильтр: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Новые версии aRts несовместимы с GTK 1.x и приведут к фатальной ошибке GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Извините, глубина цвета слишком мала.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Ничего не возвращено!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Извините, Вы не можете проигрывать не-MPEG файлы на Вашем DXR3/H+ устройстве\nбез перекодирования. Пожалуйста, включите lavc при конфигурации DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Загружаю субтитры: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Извините, недостаточно памяти для буфера прорисовки.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Извините, не хватает памяти для буфера прорисовки."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Файл не загружен."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Носитель не открыт."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Это не похоже на файл...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Это не похоже на файл: '%s' !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Пожалуйста, запомните, что Вам нужно перезапустить проигрывание,\nчтобы некоторые изменения вступили в силу!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Удалённый дисплей, отключаю XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Удаляю субтитры.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "ошибка преобразования 24-бит в 32-бит (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Файл не найден (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "ошибка чтения PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Скин не найден (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Выбранный скин '%s' не найден, пробую 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Глубина битовой матрицы в 16 бит и меньше не поддерживается (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[скин] ошибка в файле конфигурации шкуры на строке %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[скин] файл '%s' не найден.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[скин] файл ( %s ) не читаем.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Файл шрифта не найден.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Файл образов шрифта не найден.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "несуществующий идентификатор шрифта (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "не хватает памяти\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Объявлено слишком много шрифтов.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "неизвестное сообщение: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "неизвестный параметр (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Слишком много открытых окон.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] Не могу сохранить опцию '%s'.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Извините, не нашёл совместимый с GUI драйвер видео вывода."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Извините, ваша система не поддерживает расширение XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "ошибка расширения разделяемой памяти\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Извините, ваша система не поддерживает расширение разделяемой памяти X'ов.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Приглушить"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Сетевые потоки..."
+#define MSGTR_GUI_Next "След. поток"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Нет раздела"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(нет)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Использовать 'неслоёный' AVI парсер"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Нормализовать звук"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Да"
+#define MSGTR_GUI_Open "Открыть..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Исходный"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "уровень OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Субтитры и OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Контуры"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Усечение сторон"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Пауза"
+#define MSGTR_GUI_Play "Играть"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Воспроизведение"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Плейлист"
+#define MSGTR_GUI_Position "Позиция"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Постобработка"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Настройки"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Пред. поток"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Выход"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Задняя Левая"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Задняя Правая"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Удалить"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Насыщенность"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Сохранять позицию окна"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Пропорционально диагонали фильма"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Пропорционально высоте фильма"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Пропорционально ширине фильма"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Не масштабировать"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Если требуется, перестроить индексную таблицу"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Выбор внешнего аудио канала..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Выбранные файлы"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Выбрать файл..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Выбор шрифта..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Выбрать субтитры..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Двойной размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Полный экран"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Половинный размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Нормальный размер"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Масштаб OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Масштаб текста"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Просмотр шкур"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Шкуры"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "Разработка GUI спонсирована UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Стартовать в полноэкранном режиме"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Останов"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Субтитры"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Использ. края"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Изменить перекрывание субтитров"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Выключить автозагрузку субтитров"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Конвертировать данные субтитры в MPlayer'овский формат субтитров"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Конвертировать данные субтитры в основанный на времени SubViewer (SRT) формат"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Субтитры"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Автосинхронизация"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Ролик %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Ролики"
+#define MSGTR_GUI_Top "Верх"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Дорожка %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Переводы"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Останавливать XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Играть URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Видео"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Видео кодировщик"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Видео дорожка"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Предупреждение!"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-sk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sk.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-sk.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -625,228 +625,192 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Vybrať súbor..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Vybrať titulky..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Vybrať externý audio kanál..."
-#define MSGTR_FontSelect "Vybrať font..."
-#define MSGTR_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Konfigurovať Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Prehliadač tém"
-#define MSGTR_Network "Sieťové prehrávanie (streaming)..."
-#define MSGTR_Preferences "Preferencie"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Konfiguracia ovladača zvuku"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Nič nie je otvorené"
-#define MSGTR_NoChapter "Žiadna kapitola"
-#define MSGTR_Chapter "Kapitola %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Nenahraný žiaden súbor"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Ok"
-#define MSGTR_Cancel "Zrušiť"
-#define MSGTR_Add "Pridať"
-#define MSGTR_Remove "Odobrať"
-#define MSGTR_Clear "Vyčistiť"
-#define MSGTR_Config "Konfigurácia"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurovať ovládač"
-#define MSGTR_Browse "Prehliadať"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Žiaľ, nedostatok pamäte pre buffer na kreslenie."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Žiaľ, nemôžem nájsť gui kompatibilný ovládač video výstupu."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Žiaľ, nemôžete prehrávať nie mpeg súbory s DXR3/H+ zariadením bez prekódovania.\nProsím zapnite lavc v DXR3/H+ konfig. okne."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[témy] chyba v konfig. súbore tém %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] súbor ( %s ) nenájdený.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] súbor ( %s ) sa nedá prečítať.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "bitmapa s hĺbkou 16 bit a menej je nepodporovaná (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "súbor nenájdený (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "chyba čítania PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "chyba konverzie z 24 bit do 32 bit (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "neznáma správa: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "nedostatok pamäte\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "príliš mnoho fontov deklarovaných\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "súbor fontov nenájdený\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "súbor obrazov fontu nenájdený\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "neexistujúci identifikátor fontu (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "neznámy parameter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Téma nenájdená (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Vybraná téma ( %s ) nenájdená, skúšam 'prednastavenú'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Témy"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "O aplikácii MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Otvoriť..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Prehrať súbor"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Prehrať URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Titulky"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Zahodiť titulky..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Načítať externý audio súbor"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Prehrávam"
-#define MSGTR_MENU_Play "Prehrať"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pauza"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Zastaviť"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Ďalší prúd"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Predchádzajúci prúd"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Polovičná velikosť"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normálna veľkosť"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dvojnásobná veľkosť"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Celá obrazovka"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Prehrať"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Tituly"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titul %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(nič)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitoly"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitola %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audio stopa"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Titulky"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Prehliadač tém"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Preferencie"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Koniec"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Stlmiť zvuk"
-#define MSGTR_MENU_Original "Originál"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Pomer strán obrazu"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audio stopa"
-#define MSGTR_MENU_Track "Stopa %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video stopa"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Titulky"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Jas"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Odtieň"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Nasýtenie"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Predný Ľavý"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Predný Pravý"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Zadný Ľavý"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Zadný Pravý"
-#define MSGTR_EQU_Center "Stredný"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Basový"
-#define MSGTR_EQU_All "Všetko"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanál 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanál 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanál 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanál 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanál 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanál 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Cesta"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Vybrané súbory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Súbory"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Adresárový strom"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Audio"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Titulky a OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kódeky a demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Rôzne"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(nič)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "východzie nastavenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Dostupné ovládače:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizovať zvuk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Zapnúť equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Aktivovať softvérový mixér"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Zapnúť extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koeficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audio oneskorenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Zapnúť dvojtý buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Zapnúť direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Povoliť zahadzovanie rámcov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Povoliť TVRDÉ zahadzovanie rámcov (nebezpečné)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "prehodiť obraz horná strana-dole"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Titulky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Oneskorenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Pozícia"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Zakázať automatické nahrávanie titulkov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konvertovať dané titulky do MPlayer formátu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konvertovať dané titulky do časovo-určeného SubViewer (SRT) formátu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Zapnúť prekrývanie titulkov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Zapnúť postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Automatická qualita"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Použiť neprekladaný AVI parser"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Obnoviť index tabulku, ak je potrebné"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Rodina video kodekov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Rodina audeo kodekov"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD úroveň"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Titulky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocess"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Vyrovnávacia pamäť"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Rôzne"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Zariadenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixér"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Kanál mixéru"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Prosím pamätajte, nietoré voľby potrebujú reštart prehrávania!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video kóder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Použiť LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabic (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkish (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltic (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russian (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Simplified Chinese charset (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korean charset (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Nemeniť rozmery"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Proporcionálne k šírke obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Proporcionálne k výške obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Proporcionálne k diagonále obrazu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kódovanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Rozmazanie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Obrys"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Mierka textu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD mierka"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Vyrovnávacia pamäť zap./vyp."
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Veľkosť vyr. pamäte"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Naštartovať v režime celej obrazovky"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Uložiť pozíciu okna"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Zastaviť XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Zapnúť playbar"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Automatická synchronizácia zap./vyp."
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Automatická synchronizácia"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM zariadenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD zariadenie"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Ukázať video okno pri neaktivite"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Novšie verze aRts sú nekompatibilné "\
-      "s GTK 1.x a zhavarujú GMPlayer!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "vývoj GUI sponzoroval UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Přispievatelia kódu a dokumentacie"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Kódeky a knižnice tretích strán"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Preklady"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Témy"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Fatálna chyba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Chyba!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Upozornenie!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "O aplikácii MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Pridať"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Pomer strán obrazu"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Audio oneskorenie"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Konfiguracia ovladača zvuku"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Načítať externý audio súbor"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audio stopa"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Dostupné ovládače:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Témy"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Basový"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Rozmazanie"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Jas"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Prehliadať"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Vyrovnávacia pamäť"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Veľkosť vyr. pamäte"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Zrušiť"
+#define MSGTR_GUI_Center "Stredný"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanál 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanál 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanál 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanál 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanál 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanál 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Všetko"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Kapitola %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapitola %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapitoly"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Vyčistiť"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Rodina audeo kodekov"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Rodina video kodekov"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Kódeky a knižnice tretích strán"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Koeficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfigurácia"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Konfigurovať ovládač"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Přispievatelia kódu a dokumentacie"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Simplified Chinese charset (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Korean charset (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillic Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabic (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turkish (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltic (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtic (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russian (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "východzie nastavenie"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Oneskorenie"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Kódeky a demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Zariadenie"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM zariadenie"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD zariadenie"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Cesta"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Adresárový strom"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Zahodiť titulky..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Automatická synchronizácia zap./vyp."
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Vyrovnávacia pamäť zap./vyp."
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Zapnúť direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Zapnúť dvojtý buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Zapnúť equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Zapnúť extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Povoliť zahadzovanie rámcov"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Povoliť TVRDÉ zahadzovanie rámcov (nebezpečné)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Zapnúť playbar"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Zapnúť postprocess"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Aktivovať softvérový mixér"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Kódovanie"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Konfigurovať Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_Error "Chyba!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Fatálna chyba!"
+#define MSGTR_GUI_File "Prehrať súbor"
+#define MSGTR_GUI_Files "Súbory"
+#define MSGTR_GUI_Flip "prehodiť obraz horná strana-dole"
+#define MSGTR_GUI_Font "Font"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Predný Ľavý"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Predný Pravý"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Ukázať video okno pri neaktivite"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Odtieň"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Použiť LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Automatická qualita"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Rôzne"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixér"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Kanál mixéru"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Novšie verze aRts sú nekompatibilné s GTK 1.x a zhavarujú GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Žiaľ, nemôžete prehrávať nie mpeg súbory s DXR3/H+ zariadením bez prekódovania.\nProsím zapnite lavc v DXR3/H+ konfig. okne."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Žiaľ, nedostatok pamäte pre buffer na kreslenie."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Nenahraný žiaden súbor"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Nič nie je otvorené"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Prosím pamätajte, nietoré voľby potrebujú reštart prehrávania!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "chyba konverzie z 24 bit do 32 bit (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "súbor nenájdený (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "chyba čítania PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Téma nenájdená (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Vybraná téma ( %s ) nenájdená, skúšam 'prednastavenú'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "bitmapa s hĺbkou 16 bit a menej je nepodporovaná (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[témy] chyba v konfig. súbore tém %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] súbor ( %s ) nenájdený.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] súbor ( %s ) sa nedá prečítať.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "súbor fontov nenájdený\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "súbor obrazov fontu nenájdený\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "neexistujúci identifikátor fontu (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "nedostatok pamäte\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "príliš mnoho fontov deklarovaných\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "neznáma správa: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "neznámy parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Žiaľ, nemôžem nájsť gui kompatibilný ovládač video výstupu."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Stlmiť zvuk"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Sieťové prehrávanie (streaming)..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Ďalší prúd"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Žiadna kapitola"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(nič)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Použiť neprekladaný AVI parser"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizovať zvuk"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Ok"
+#define MSGTR_GUI_Open "Otvoriť..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Originál"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD úroveň"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Titulky a OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Obrys"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pauza"
+#define MSGTR_GUI_Play "Prehrať"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Prehrávam"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Playlist"
+#define MSGTR_GUI_Position "Pozícia"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocess"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Preferencie"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Predchádzajúci prúd"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Koniec"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Zadný Ľavý"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Zadný Pravý"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Odobrať"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Nasýtenie"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Uložiť pozíciu okna"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Proporcionálne k diagonále obrazu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Proporcionálne k výške obrazu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Proporcionálne k šírke obrazu"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Nemeniť rozmery"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Obnoviť index tabulku, ak je potrebné"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Vybrať externý audio kanál..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Vybrané súbory"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Vybrať súbor..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Vybrať font..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Vybrať titulky..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dvojnásobná veľkosť"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Celá obrazovka"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Polovičná velikosť"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normálna veľkosť"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD mierka"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Mierka textu"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Prehliadač tém"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Témy"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "vývoj GUI sponzoroval UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Naštartovať v režime celej obrazovky"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Zastaviť"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Titulky"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Zapnúť prekrývanie titulkov"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Zakázať automatické nahrávanie titulkov"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Konvertovať dané titulky do MPlayer formátu"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Konvertovať dané titulky do časovo-určeného SubViewer (SRT) formátu"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Titulky"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Automatická synchronizácia"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titul %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Tituly"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Stopa %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Preklady"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Zastaviť XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Prehrať URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video kóder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Video stopa"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Upozornenie!"

Modified: trunk/help/help_mp-sv.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -534,213 +534,184 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Välj fil..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Välj textning..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Välj extern audiokanal..."
-#define MSGTR_FontSelect "Välj font..."
-#define MSGTR_PlayList "Spellista"
-#define MSGTR_Equalizer "Equalizer"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skinläsare"
-#define MSGTR_Network "Nätverksströmning..."
-#define MSGTR_Preferences "Inställningar"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Audiodirvrutinskonfiguration"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Inget media öppnad"
-#define MSGTR_NoChapter "Inget kapitel"
-#define MSGTR_Chapter "Kapitel %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Ingen fil laddad"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Avbryt"
-#define MSGTR_Add "Lägg till"
-#define MSGTR_Remove "Radera"
-#define MSGTR_Clear "Rensa"
-#define MSGTR_Config "Konfiguration"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurera drivrution"
-#define MSGTR_Browse "Bläddra"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Tyvärr, inte tillräckligt minne för ritbuffert."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Tyvärr, jag hittade inte en GUI-kompatibel video-ut-drivrutin."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Tyvärr, du kan inte spela icke-MPEG-filer med ditt DXR3/H+-enhet utan omkodning.\nVar god aktivera lavc i 'DXR3/H+'-konfigurationsboxen."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] fel i skinkonfigureringsfil på rad %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16-bitar eller lägre bitmappar stödjs inte (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "fil ej funnen (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG läsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24-bitars till 32-bitars konverteringsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "okänt meddelande: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "ej tillräckligt minne\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Allt för många fonter deklarerade.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Fontfil ej funnen.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Fontbildsfil ej funnen.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "icke-existerande fontidentifkator (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "okänd parameter (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin ej funnen (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skin"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Om MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Öppna..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Spela fil"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Spela URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Textning"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Droppa textning..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Ladda extern audiofil"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Spelar"
-#define MSGTR_MENU_Play "Spela"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Pausa"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Stopp"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Nästa ström"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Föregående ström"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal storlek"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dubbel storlek"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fullskärm"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Spela"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Titlar"
-#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(ingen)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitel"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitel %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audiospår"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Textning"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skinläsare"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Avsluta"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Dämpa"
-#define MSGTR_MENU_Original "Orginal"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Aspect ratio" // FIXME translate?
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audiospår"
-#define MSGTR_MENU_Track "Spår %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Videospår"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Audio"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Kontrast"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Ljusstyrka"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Hue"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Saturation"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Vänster fram"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Höger fram"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Vänster bak"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Höger bak"
-#define MSGTR_EQU_Center "Center"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
-#define MSGTR_EQU_All "Allt"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Sökväg"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Valda filer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Filer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Katalogträd"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Textning & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Codecs & demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Diverse"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(ingen)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "standarddrivrutin"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Tillgängliga drivrutioner:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizera ljud"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "AKtivera equalizer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Aktivera extra stereo"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koefficient"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audiofördröjning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Aktivera double buffering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Aktivera direct rendering"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Aktivera frame dropping"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Aktivera HÅRD frame dropping (dangerous)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Flippa bilden uppochner"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Textning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Fördröjning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Position"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Deaktivera automatisk laddning av textning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konvertera given text till MPlayers egna textningsformat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konvertera given text till det tidbaserade SubViewer (SRT) formatet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Aktivera textningsöverlappning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Aktivera postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Autokvalité"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Använd non-interleaved AVI tolk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Återbygg indextabell, om så behövs"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Videocodecfamilj"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Audiocodecfamilj"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD-nivå"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Textning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Cache"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Enhet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Mixerkanal"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Var god komihåg att du måste starta om uppspelning för att vissa ändringar ska ta effekt!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Videoencoder"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "ANvänd LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Västeuropeiska språk (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Västeuropeiska språk med Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slaviska/Centraleuropeiska språk (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkiska (ISO-8859-3)" // FIXME Galician, Maltese
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Äldre baltisk teckenuppsättning (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Kyrilliska (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabiska (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern grekiska (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkiska (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltiska (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtiska (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew teckenuppsättningar (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Ryska (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainska, Vitrysska (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Enkel Kinesisk teckenuppsättning (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionell Kinesisk teckenuppsättning (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japansk teckenuppsättning (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreansk teckenuppsättning (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thailänsk teckenuppsättning (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Kyrilliska Windown (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slaviska/Centraleuropeiska Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Ingen autoskalning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Propotionellt mot filmbredd"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Propotionellt mot filmhöjd"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Propotionellt mot filmdiagonalen"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kodning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Outline"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Textskalning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSDskalning"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache på/av"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Cachestorlek"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Starta i fullskärm"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Spara fönsterposition"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Stoppa XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Aktivera spelindikator"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync på/av"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM-enhet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD-enhet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Visa videofönster när den är inaktiv"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI-utveckling sponstrat av UHU Linux"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Oöverkomligt fel!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Fel!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Varning!"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Om MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "Lägg till"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Aspect ratio" // FIXME translate?
+#define MSGTR_GUI_Audio "Audio"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Audiofördröjning"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Audiodirvrutinskonfiguration"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Ladda extern audiofil"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Audiospår"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Tillgängliga drivrutioner:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skin"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bass"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Blur"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Ljusstyrka"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Bläddra"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Cache"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Cachestorlek"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Avbryt"
+#define MSGTR_GUI_Center "Center"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Allt"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Kapitel %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Kapitel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Kapitel"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Rensa"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Audiocodecfamilj"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Videocodecfamilj"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Koefficient"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Konfiguration"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Konfigurera drivrution"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Kontrast"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thailänsk teckenuppsättning (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Enkel Kinesisk teckenuppsättning (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Koreansk teckenuppsättning (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slaviska/Centraleuropeiska Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Kyrilliska Windown (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditionell Kinesisk teckenuppsättning (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Västeuropeiska språk (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slaviska/Centraleuropeiska språk (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkiska (ISO-8859-3)" // FIXME Galician, Maltese
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Äldre baltisk teckenuppsättning (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Kyrilliska (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabiska (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern grekiska (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrew teckenuppsättningar (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turkiska (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltiska (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtiska (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Västeuropeiska språk med Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Ryska (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainska, Vitrysska (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japansk teckenuppsättning (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "standarddrivrutin"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Fördröjning"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Codecs & demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Enhet"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM-enhet"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD-enhet"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Sökväg"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Katalogträd"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Droppa textning..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync på/av"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Cache på/av"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Aktivera direct rendering"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Aktivera double buffering"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "AKtivera equalizer"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Aktivera extra stereo"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Aktivera frame dropping"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Aktivera HÅRD frame dropping (dangerous)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Aktivera spelindikator"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Aktivera postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Kodning"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Equalizer"
+#define MSGTR_GUI_Error "Fel!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Oöverkomligt fel!"
+#define MSGTR_GUI_File "Spela fil"
+#define MSGTR_GUI_Files "Filer"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Flippa bilden uppochner"
+#define MSGTR_GUI_Font "Font"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Vänster fram"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Höger fram"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Visa videofönster när den är inaktiv"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Hue"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "ANvänd LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Autokvalité"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Diverse"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Mixer"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Mixerkanal"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Tyvärr, du kan inte spela icke-MPEG-filer med ditt DXR3/H+-enhet utan omkodning.\nVar god aktivera lavc i 'DXR3/H+'-konfigurationsboxen."
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Tyvärr, inte tillräckligt minne för ritbuffert."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Ingen fil laddad"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Inget media öppnad"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Var god komihåg att du måste starta om uppspelning för att vissa ändringar ska ta effekt!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24-bitars till 32-bitars konverteringsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "fil ej funnen (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG läsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Skin ej funnen (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16-bitar eller lägre bitmappar stödjs inte (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] fel i skinkonfigureringsfil på rad %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Fontfil ej funnen.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Fontbildsfil ej funnen.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "icke-existerande fontidentifkator (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "ej tillräckligt minne\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Allt för många fonter deklarerade.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "okänt meddelande: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "okänd parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Tyvärr, jag hittade inte en GUI-kompatibel video-ut-drivrutin."
+#define MSGTR_GUI_Mute "Dämpa"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Nätverksströmning..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Nästa ström"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Inget kapitel"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(ingen)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Använd non-interleaved AVI tolk"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Normalizera ljud"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Öppna..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Orginal"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD-nivå"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Textning & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Outline"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Pausa"
+#define MSGTR_GUI_Play "Spela"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Spelar"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Spellista"
+#define MSGTR_GUI_Position "Position"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Inställningar"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Föregående ström"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Avsluta"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Vänster bak"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Höger bak"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Radera"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Saturation"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Spara fönsterposition"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Propotionellt mot filmdiagonalen"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Propotionellt mot filmhöjd"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Propotionellt mot filmbredd"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Ingen autoskalning"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Återbygg indextabell, om så behövs"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Välj extern audiokanal..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Valda filer"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Välj fil..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Välj font..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Välj textning..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Dubbel storlek"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Fullskärm"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normal storlek"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSDskalning"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Textskalning"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Skinläsare"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI-utveckling sponstrat av UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Starta i fullskärm"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Stopp"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Textning"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Aktivera textningsöverlappning"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Deaktivera automatisk laddning av textning"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Konvertera given text till MPlayers egna textningsformat"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Konvertera given text till det tidbaserade SubViewer (SRT) formatet"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Textning"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Titel %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Titlar"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Spår %d"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Stoppa XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Spela URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Videoencoder"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Videospår"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Varning!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-tr.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-tr.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-tr.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -686,265 +686,214 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Dosya Seç..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Altyazı Seç..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Ek ses kanalı seç..."
-#define MSGTR_FontSelect "Yazıtipi Seç..."
-#define MSGTR_PlayList "Çalma listesi"
-#define MSGTR_Equalizer "Sentezleyici"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Sentezleyici Ayarları"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Arayüz seçici"
-#define MSGTR_Network "Ağ Yayın İşlemi..."
-#define MSGTR_Preferences "Tercihler"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Ses sürücüsü ayarları"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Medya yok"
-#define MSGTR_NoChapter "Bölüm yok"
-#define MSGTR_Chapter "Bölüm %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Dosya yüklenemedi"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "Tamam"
-#define MSGTR_Cancel "İptal"
-#define MSGTR_Add "Ekle"
-#define MSGTR_Remove "Kaldır"
-#define MSGTR_Clear "Temizle"
-#define MSGTR_Config "Ayarla"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Sürücüyü Ayarla"
-#define MSGTR_Browse "Gözat"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Üzgünüm, tampon için yeterli hafıza yok."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Üzgünüm, KGA ile uyumlu video çıkış sürücüsü bulunamadı."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Üzgünüm, MPEG olmayan dosyaları DXR3/H+ aygıtınızla oynatamazsınız. \nLütfen DXR3/H+ ayarlarından lavc seçeneğini etkinleştirin."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[arayüz] Hata : arayüz ayar dosyası %d satırı: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[arayüz] ( %s ) dosyası bulunamadı.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[arayüz] ( %s ) dosyası okunabilir değil.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bit veya daha az derinlikteki bitmap desteklenmiyor (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "( %s ) dosyası bulunamadı\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG okuma hatası (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit --> 32 bit dönüştürme hatası (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "Bilinmeyen ileti: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "yetersiz bellek\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Çok sayıda yazıtipi tanıtıldı\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "yazıtipi dosyası bulunamadı\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "yazıtipi görüntü dosyası bulunamadı\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "Varolmayan yazıtipi tanımlayıcısı (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "bilinmeyen parametre (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Arayüz bulunamadı (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Seçili arayüz ( %s ) bulunamadı , 'varsayılan'ı deneyiniz...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Arayüzler"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "MPlayer Hakkında"
-#define MSGTR_MENU_Open "Aç..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Dosya oynat"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "URL oynat"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Altyazı"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Altyazı kaldır..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Ek ses dosyası yükle"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Oynatılıyor"
-#define MSGTR_MENU_Play "Oynat"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Duraklat"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Durdur"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Sonraki yayın"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Önceki yayın"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Küçük boyut"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal boyut"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Büyük boyut"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Tam-Ekran"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Oynat"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Başlıklar"
-#define MSGTR_MENU_Title "Başlık %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(yok)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Bölümler"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Bölüm %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Ses parçası"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Altyazılar"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Çalma listesi"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Arayüz seçici"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Tercihler"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Çık"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Sessiz"
-#define MSGTR_MENU_Original "Normal"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Görünüm Oranı"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Ses parçası"
-#define MSGTR_MENU_Track "Parça %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Video parçası"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Altyazılar"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Ses"
-#define MSGTR_EQU_Video "Video"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Karşıtlık"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Parlaklık"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Renk"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Doygunluk"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Ön Sol"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Ön Sağ"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Arka Sol"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Arka Sağ"
-#define MSGTR_EQU_Center "Merkez"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Bas"
-#define MSGTR_EQU_All "Hepsi"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Kanal 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Kanal 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Kanal 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Kanal 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Kanal 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Kanal 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Yol"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Seçili dosyalar"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Dosyalar"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Dizin Ağacı"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Ses"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Video"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Altyazı & OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Kodekler & Ayrıştırıcı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Çeşitli"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(yok)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "varsayılan sürücü"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Kullanılabilir sürücüler:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Sesi öntanımla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Sentezleyiciyi etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Karıştırıcıyı etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Ek stereo etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Katsayı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Ses Gecikmesi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Çift tamponlamayı etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Doğrudan sağlamayı etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Kare (frame) atlamayı etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Ek kare (frame) atlamayı etkinleştir (tehlikeli)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Görüntüyü ters çevir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Yanaltarama"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Altyazı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Gecikme"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Konum"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Altyazı otomatik yüklemesini kapat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Mevcut altyazıyı MPlayer'ın altyazı biçimine çevir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Mevcut altyazıyı zaman tabanlı SubViewer (SRT) biçimine çevir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Altyazı bindirmesini sabitle"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS altyazısı dönüştürülüyor"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Kenar boşluğu kullanın"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Tepe"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Dip"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Yazıtipi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "postprocessing filtresini etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Otomatik kalite"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Boşluksuz AVI dosyası kullan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Gerekirse indeks-tablosunu yeniden oluştur"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Video kodlama sınıfı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Ses kodlama sınıfı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD durumu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Altyazı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Yazıtipi"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing Filtre"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Önbellek"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Çeşitli"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Aygıt"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Karıştırıcı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Karıştırıcı kanalı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Yaptığınız değişiklikleri etkinleştirmek için lütfen Mplayer'ı yeniden başlatmayı unutmayınız."
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Video kodlayıcı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "LAVC kullan (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Batı Avrupa Dilleri (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Batı Avrupa Dilleri ve Euro(ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavca/Orta Avrupa Dilleri (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Malta dili, Türkçe (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Eski Baltık karakterseti (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Kiril (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arapça (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Yunanca (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Türkçe (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltık (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Seltik (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "İbrani karakterseti (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Rusça (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukraynaca, Beyazrusça (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Basit Çince karakterseti (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Geleneksel Çince karakterseti (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japonca karaktersetleri (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korece karakterseti (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Tayca karakterseti (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Kiril Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavca/Orta Avrupa Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arapça Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Otomatik boyutlandırma yok"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Genişliği orantıla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Yüksekligi orantıla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Köşegeni orantıla"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Karakterset"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Bulanık"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Altı çizili"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Yazı boyutu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD boyutu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Önbellek açık/kapalı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Önbellek boyutu"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Tam ekran başlat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Pencere konumunu kaydet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Ekran koruyucusunu kapat"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Oynatma çubuğunu etkinleştir"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Otomatik eşzamanlama açık/kapalı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Otomatik eşzamanlama"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM aygıtı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD aygıtı"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Oynatım durduğunda video penceresini göster"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Daha yeni aRts sürümleri GTK 1.x ile bağdaşmıyor. "\
-      "Gmplayer bu durumda çalışmaz!!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU " Görüntü Arabirim'in geliştirilmesine UHU Linux katkıda bulunmuştur"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors " Kod ve belgelemeye katkıda bulunanlar"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions " Kodekler ve üçüncü parti kütüphaneleri"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations " Çeviriler"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins " Arayüzler"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Önemli hata!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Hata!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Uyarı!"
-
-// cfg.c
-
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] '%s' seçeneği kaydedilemiyor.\n"
-
-// interface.c
-
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Altyazılar siliniyor.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Altyazılar yükleniyor: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Video filtresi ekleniyor: %s\n"
-
-// mw.c
-
-#define MSGTR_NotAFile "Bu bir dosya olarak görünmüyor: %s !\n"
-
-// ws.c
-
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "uzaktan kumanda göstergesi, XMITSHM devredışı bırakılıyor.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Üzgünüm, sisteminiz X paylaşımlı bellek genişletmesini desteklemiyor.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Üzgünüm, sisteminiz Xshape genişletmesini desteklemiyor.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Üzgünüm, renk derinliği çok düşük.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Çok sayıda açık pencere var.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "paylaşımlı bellek genişletme hatası\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Üzgünüm, ilerleme tamponu için yeterli bellek yok.\n"
-
-// wsxdnd.c
-
-#define MSGTR_WS_NotAFile " Bu bir dosya olarak görünmüyor...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Hiçbirşey geri dönmedi!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "MPlayer Hakkında"
+#define MSGTR_GUI_Add "Ekle"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Görünüm Oranı"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Ses"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Ses Gecikmesi"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Ses sürücüsü ayarları"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Ek ses dosyası yükle"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Ses parçası"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Kullanılabilir sürücüler:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Arayüzler"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Bas"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Bulanık"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Dip"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Parlaklık"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Gözat"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Önbellek"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Önbellek boyutu"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "İptal"
+#define MSGTR_GUI_Center "Merkez"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Kanal 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Kanal 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Kanal 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Kanal 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Kanal 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Kanal 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Hepsi"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Bölüm %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Bölüm %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Bölümler"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Temizle"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Ses kodlama sınıfı"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Video kodlama sınıfı"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries " Kodekler ve üçüncü parti kütüphaneleri"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Katsayı"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Ayarla"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Sürücüyü Ayarla"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Karşıtlık"
+#define MSGTR_GUI_Contributors " Kod ve belgelemeye katkıda bulunanlar"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Tayca karakterseti (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Basit Çince karakterseti (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Korece karakterseti (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavca/Orta Avrupa Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Kiril Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arapça Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Geleneksel Çince karakterseti (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Batı Avrupa Dilleri (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavca/Orta Avrupa Dilleri (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Malta dili, Türkçe (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Eski Baltık karakterseti (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Kiril (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arapça (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern Yunanca (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "İbrani karakterseti (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Türkçe (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltık (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Seltik (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Batı Avrupa Dilleri ve Euro(ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Rusça (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukraynaca, Beyazrusça (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japonca karaktersetleri (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "varsayılan sürücü"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Gecikme"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Kodekler & Ayrıştırıcı"
+#define MSGTR_GUI_Device "Aygıt"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM aygıtı"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD aygıtı"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Yol"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Dizin Ağacı"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Altyazı kaldır..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS altyazısı dönüştürülüyor"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "Otomatik eşzamanlama açık/kapalı"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Önbellek açık/kapalı"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Doğrudan sağlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Çift tamponlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Sentezleyiciyi etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Ek stereo etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Kare (frame) atlamayı etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Ek kare (frame) atlamayı etkinleştir (tehlikeli)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Oynatma çubuğunu etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "postprocessing filtresini etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "Karıştırıcıyı etkinleştir"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Karakterset"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Sentezleyici"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Sentezleyici Ayarları"
+#define MSGTR_GUI_Error "Hata!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Önemli hata!"
+#define MSGTR_GUI_File "Dosya oynat"
+#define MSGTR_GUI_Files "Dosyalar"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Görüntüyü ters çevir"
+#define MSGTR_GUI_Font "Yazıtipi"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "FPS"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Ön Sol"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Ön Sağ"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Oynatım durduğunda video penceresini göster"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Renk"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "LAVC kullan (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Otomatik kalite"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Çeşitli"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Karıştırıcı"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Karıştırıcı kanalı"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Video filtresi ekleniyor: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Daha yeni aRts sürümleri GTK 1.x ile bağdaşmıyor. Gmplayer bu durumda çalışmaz!!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Üzgünüm, renk derinliği çok düşük.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Hiçbirşey geri dönmedi!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Üzgünüm, MPEG olmayan dosyaları DXR3/H+ aygıtınızla oynatamazsınız. \nLütfen DXR3/H+ ayarlarından lavc seçeneğini etkinleştirin."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Altyazılar yükleniyor: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Üzgünüm, ilerleme tamponu için yeterli bellek yok.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Üzgünüm, tampon için yeterli hafıza yok."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Dosya yüklenemedi"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Medya yok"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 " Bu bir dosya olarak görünmüyor...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Bu bir dosya olarak görünmüyor: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Yaptığınız değişiklikleri etkinleştirmek için lütfen Mplayer'ı yeniden başlatmayı unutmayınız."
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "uzaktan kumanda göstergesi, XMITSHM devredışı bırakılıyor.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Altyazılar siliniyor.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24 bit --> 32 bit dönüştürme hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "( %s ) dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG okuma hatası (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Arayüz bulunamadı (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Seçili arayüz ( %s ) bulunamadı , 'varsayılan'ı deneyiniz...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "16 bit veya daha az derinlikteki bitmap desteklenmiyor (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[arayüz] Hata : arayüz ayar dosyası %d satırı: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[arayüz] ( %s ) dosyası bulunamadı.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[arayüz] ( %s ) dosyası okunabilir değil.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "yazıtipi dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "yazıtipi görüntü dosyası bulunamadı\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "Varolmayan yazıtipi tanımlayıcısı (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "yetersiz bellek\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Çok sayıda yazıtipi tanıtıldı\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "Bilinmeyen ileti: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "bilinmeyen parametre (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Çok sayıda açık pencere var.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] '%s' seçeneği kaydedilemiyor.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Üzgünüm, KGA ile uyumlu video çıkış sürücüsü bulunamadı."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Üzgünüm, sisteminiz Xshape genişletmesini desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "paylaşımlı bellek genişletme hatası\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Üzgünüm, sisteminiz X paylaşımlı bellek genişletmesini desteklemiyor.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Sessiz"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Ağ Yayın İşlemi..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Sonraki yayın"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Bölüm yok"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(yok)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Boşluksuz AVI dosyası kullan"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Sesi öntanımla"
+#define MSGTR_GUI_Ok "Tamam"
+#define MSGTR_GUI_Open "Aç..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Normal"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD durumu"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Altyazı & OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Altı çizili"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Yanaltarama"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Duraklat"
+#define MSGTR_GUI_Play "Oynat"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Oynatılıyor"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Çalma listesi"
+#define MSGTR_GUI_Position "Konum"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing Filtre"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Tercihler"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Önceki yayın"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Çık"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Arka Sol"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Arka Sağ"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Kaldır"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Doygunluk"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Pencere konumunu kaydet"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Köşegeni orantıla"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Yüksekligi orantıla"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Genişliği orantıla"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Otomatik boyutlandırma yok"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Gerekirse indeks-tablosunu yeniden oluştur"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Ek ses kanalı seç..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Seçili dosyalar"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Dosya Seç..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Yazıtipi Seç..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Altyazı Seç..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Büyük boyut"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Tam-Ekran"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Küçük boyut"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Normal boyut"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD boyutu"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Yazı boyutu"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Arayüz seçici"
+#define MSGTR_GUI_Skins " Arayüzler"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored " Görüntü Arabirim'in geliştirilmesine UHU Linux katkıda bulunmuştur"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Tam ekran başlat"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Durdur"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Altyazı"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Kenar boşluğu kullanın"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Altyazı bindirmesini sabitle"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Altyazı otomatik yüklemesini kapat"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Mevcut altyazıyı MPlayer'ın altyazı biçimine çevir"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Mevcut altyazıyı zaman tabanlı SubViewer (SRT) biçimine çevir"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Altyazılar"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Otomatik eşzamanlama"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Başlık %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Başlıklar"
+#define MSGTR_GUI_Top "Tepe"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Parça %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations " Çeviriler"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Ekran koruyucusunu kapat"
+#define MSGTR_GUI_URL "URL oynat"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Video"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Video kodlayıcı"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Video parçası"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Uyarı!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-uk.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-uk.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-uk.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -505,259 +505,213 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "Вибрати файл..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Вибрати субтитри..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Вибрати іншу аудіо доріжку..."
-#define MSGTR_FontSelect "Вибрати шрифт..."
-#define MSGTR_PlayList "Список програвання"
-#define MSGTR_Equalizer "Аквалайзер"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "Налаштувати Аквалайзер"
-#define MSGTR_SkinBrowser "Переглядач жупанів"
-#define MSGTR_Network "Передача потоку..."
-#define MSGTR_Preferences "Шалаштування"
-#define MSGTR_AudioPreferences "Налаштування аудіо драйверу"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Носій не відкритий."
-#define MSGTR_NoChapter "Без розділу"
-#define MSGTR_Chapter "Розділ %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "Файл не завантжено."
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "OK"
-#define MSGTR_Cancel "Відміна"
-#define MSGTR_Add "Додати"
-#define MSGTR_Remove "Видалити"
-#define MSGTR_Clear "Очистити"
-#define MSGTR_Config "Налаштунки"
-#define MSGTR_ConfigDriver "Налаштувати драйвер"
-#define MSGTR_Browse "Дивитись"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисовки буферу."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Вибачте, не знаходжу відео драйвер для підтримки GUI."
-#define MSGTR_NEEDLAVC "Вибачте, ви не можете програвати не MPEG файли з вашим DXR3/H+ пристроєм без перекодування.\nВключіть lavc у нашалтунки DXR3/H+."
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[скін] помилка у налаштунках скіна у рядку %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] файл ( %s ) не знайдено.\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] файл ( %s ) не прочитати.\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Глибина матриці у 16 біт і менше не підтримується (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "Файл не знайдено (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "Помилка читання PNG (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "помилка конвертування з 24 до 32 біт (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "невідоме повідомлення: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "недостатньо пам'яті\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Вказано забагато шрифтів.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Файл шрифту не знайдено.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Font image file not found.\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "ідентифікатор шрифту не існує (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "невідомий параметр (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Скін не знайдено (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Обраний скін ( %s ) не знайдено, обираю 'default'...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Скіни"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Про програму"
-#define MSGTR_MENU_Open "Відкрити..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "Грати файл"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "Грати URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Викинути субтитри..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Завантажити зовнішній аудіо файл"
-#define MSGTR_MENU_Playing "Відтворення"
-#define MSGTR_MENU_Play "Грати"
-#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
-#define MSGTR_MENU_Stop "Зупинити"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Наступний потік"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Попередній потік"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Half size"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормальний розмір"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Подвійний розмір"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Повний екран"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Грати"
-#define MSGTR_MENU_Titles "Титри"
-#define MSGTR_MENU_Title "Титр %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(нема)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "Розділи"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "Розділ %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудіо доріжка"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Субтитри"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "Список програвання"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Переглядач жупанів"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "Шалаштування"
-#define MSGTR_MENU_Exit "Вихід"
-#define MSGTR_MENU_Mute "Тиша"
-#define MSGTR_MENU_Original "Вихідний"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Відношення сторін"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудіо доріжка"
-#define MSGTR_MENU_Track "Доріжка %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Відео доріжка"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "Субтитри"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "Аудіо"
-#define MSGTR_EQU_Video "Відео"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "Яскравість"
-#define MSGTR_EQU_Hue "Тон"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "Насиченість"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Передній Лівий"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Передній Правий"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Задній Лівий"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Задній Правий"
-#define MSGTR_EQU_Center "Центральний"
-#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
-#define MSGTR_EQU_All "Усі"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Шлях"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Вибрані файли"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Файли"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Дерево каталогу"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "Аудіо"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "Відео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Субтитри й OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеки й demuxer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Різне"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(нема)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "звичайний драйвер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Доступні драйвери:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Нормалізувати звук"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Дозволити еквалайзер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Дозволити додаткове стерео"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефіціент"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Затримка аудіо"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Дозволити подвійне буферування"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Дозволити прямий вивід"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Дозволити пропуск кадрів"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Дозволити викидування кадрів (небезпечно)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Перегорнути зображення догори ногами"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Затримка"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "к/c"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Положення"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Заборонити автозавантаження субтитрів"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Перетворити вказані субтитри до формату MPlayer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Перетворити вказані субтитри до формату SubViewer (SRT)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Дозволити/заборонити перекриття субтитрів"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS вивід субтитрів"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "Використовувати кордони"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "Угорі"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "Знизу"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Дозволити postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Авто якість"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Використовувати неперемежений AVI парсер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Перебудувати індекс, якщо треба"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Драйвер відео содеку"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Драйвер аудіо кодеку"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Рівень OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Субтитри"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Шрифт"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеш"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "Різне"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Пристрій"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Мікшер"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Канал мікшеру"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Не забудьте, що вам треба перезапустити програвання для набуття чинності деяких параметрів!"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Відео кодек"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Використовувати LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabic (ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkish (ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltic (ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Russian (KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Simplified Chinese charset (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Korean charset (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Cyrillic Windows (CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "Arabic Windows (CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без автомасштабування"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорційно ширині кадру"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорційно висоті кадру"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорційно діагоналі кадру"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Кодування"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Розпливання"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Обведення"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Масштаб тексту"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Масштаб OSD"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеш on/off"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Розмір кешу"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Стартувати в полний екран"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Зберігати положення вікна"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Зупинити XScreenSaver"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Дозволити лінійку програвання"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync ув/вимк"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM пристрій"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD пристрій"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "к/c"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Показувати неактивне вікно зображення"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "Новіші версії aRts не сумісні"\
-      "з GTK 1.x та спричинять помилку GMPlayer!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI розробку спонсовано UHU Linux"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "Розробники коду та документації"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "Кодеки та сторонні бібліотеки"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "Переклади"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "Жупани"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатальна помилка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Помилка!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Попередження!"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] Не можу зберегти '%s' опцію.\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Видаляю субтитри.\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Вантажу субтитри: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Додаю відео фільтр: %s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "Здається, це не файл: %s !\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "Віддалений дисплей, вимикаю XMITSHM.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "Вибачте, ваша система не підтримує розширення загальної пам'яті X.\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "Вибачте, здається, ваша система не підтримує розширення XShape.\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "Вибачте, глибина кольору занизька.\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "Забагато відкритих вікон.\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "помилка розширення загальної пам'яті\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисування буферу.\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "Здається, це не файл...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Нічого не повернено!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "Про програму"
+#define MSGTR_GUI_Add "Додати"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "Відношення сторін"
+#define MSGTR_GUI_Audio "Аудіо"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "Затримка аудіо"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "Налаштування аудіо драйверу"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "Завантажити зовнішній аудіо файл"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "Аудіо доріжка"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "Доступні драйвери:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Скіни"
+#define MSGTR_GUI_Bass "Бас"
+#define MSGTR_GUI_Blur "Розпливання"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "Знизу"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "Яскравість"
+#define MSGTR_GUI_Browse "Дивитись"
+#define MSGTR_GUI_Cache "Кеш"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "Розмір кешу"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "Відміна"
+#define MSGTR_GUI_Center "Центральний"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "Канал 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "Канал 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "Канал 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "Канал 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "Канал 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "Канал 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "Усі"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "Розділ %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "Розділ %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "Розділи"
+#define MSGTR_GUI_Clear "Очистити"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "Драйвер аудіо кодеку"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "Драйвер відео содеку"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "Кодеки та сторонні бібліотеки"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "Коефіціент"
+#define MSGTR_GUI_Configure "Налаштунки"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "Налаштувати драйвер"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "Контраст"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "Розробники коду та документації"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "Thai charset (CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "Simplified Chinese charset (CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "Korean charset (CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Slavic/Central European Windows (CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Cyrillic Windows (CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "Arabic Windows (CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "Traditional Chinese charset (BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "Western European Languages (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "Slavic/Central European Languages (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkish (ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "Old Baltic charset (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "Arabic (ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "Modern Greek (ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "Turkish (ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "Baltic (ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "Celtic (ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "Western European Languages with Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "Russian (KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "Ukrainian, Belarusian (KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "Japanese charsets (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "звичайний драйвер"
+#define MSGTR_GUI_Delay "Затримка"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "Кодеки й demuxer"
+#define MSGTR_GUI_Device "Пристрій"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM пристрій"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD пристрій"
+#define MSGTR_GUI_Directory "Шлях"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "Дерево каталогу"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "Викинути субтитри..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS вивід субтитрів"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "AutoSync ув/вимк"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "Кеш on/off"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "Дозволити прямий вивід"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "Дозволити подвійне буферування"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "Дозволити еквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "Дозволити додаткове стерео"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "Дозволити пропуск кадрів"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "Дозволити викидування кадрів (небезпечно)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "Дозволити лінійку програвання"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "Дозволити postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "Кодування"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "Аквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "Налаштувати Аквалайзер"
+#define MSGTR_GUI_Error "Помилка!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "Фатальна помилка!"
+#define MSGTR_GUI_File "Грати файл"
+#define MSGTR_GUI_Files "Файли"
+#define MSGTR_GUI_Flip "Перегорнути зображення догори ногами"
+#define MSGTR_GUI_Font "Шрифт"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "к/c"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "Передній Лівий"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "Передній Правий"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "Показувати неактивне вікно зображення"
+#define MSGTR_GUI_Hue "Тон"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "Використовувати LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "Авто якість"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "Різне"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "Мікшер"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "Канал мікшеру"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] Додаю відео фільтр: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "Новіші версії aRts не сумісніз GTK 1.x та спричинять помилку GMPlayer!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "Вибачте, глибина кольору занизька.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: Нічого не повернено!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "Вибачте, ви не можете програвати не MPEG файли з вашим DXR3/H+ пристроєм без перекодування.\nВключіть lavc у нашалтунки DXR3/H+."
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] Вантажу субтитри: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисування буферу.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "Вибачте, не достатньо пам'яті для прорисовки буферу."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "Файл не завантжено."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "Носій не відкритий."
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "Здається, це не файл...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "Здається, це не файл: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "Не забудьте, що вам треба перезапустити програвання для набуття чинності деяких параметрів!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "Віддалений дисплей, вимикаю XMITSHM.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] Видаляю субтитри.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "помилка конвертування з 24 до 32 біт (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "Файл не знайдено (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "Помилка читання PNG (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "Скін не знайдено (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "Обраний скін ( %s ) не знайдено, обираю 'default'...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "Глибина матриці у 16 біт і менше не підтримується (%s).\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[скін] помилка у налаштунках скіна у рядку %d: %s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] файл ( %s ) не знайдено.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] файл ( %s ) не прочитати.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "Файл шрифту не знайдено.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "Font image file not found.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "ідентифікатор шрифту не існує (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "недостатньо пам'яті\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "Вказано забагато шрифтів.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "невідоме повідомлення: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "невідомий параметр (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "Забагато відкритих вікон.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] Не можу зберегти '%s' опцію.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "Вибачте, не знаходжу відео драйвер для підтримки GUI."
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "Вибачте, здається, ваша система не підтримує розширення XShape.\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "помилка розширення загальної пам'яті\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "Вибачте, ваша система не підтримує розширення загальної пам'яті X.\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "Тиша"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "Передача потоку..."
+#define MSGTR_GUI_Next "Наступний потік"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "Без розділу"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(нема)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "Використовувати неперемежений AVI парсер"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "Нормалізувати звук"
+#define MSGTR_GUI_Ok "OK"
+#define MSGTR_GUI_Open "Відкрити..."
+#define MSGTR_GUI_Original "Вихідний"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "Рівень OSD"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "Субтитри й OSD"
+#define MSGTR_GUI_Outline "Обведення"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "Panscan"
+#define MSGTR_GUI_Pause "Пауза"
+#define MSGTR_GUI_Play "Грати"
+#define MSGTR_GUI_Playback "Відтворення"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "Список програвання"
+#define MSGTR_GUI_Position "Положення"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "Postprocessing"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "Шалаштування"
+#define MSGTR_GUI_Previous "Попередній потік"
+#define MSGTR_GUI_Quit "Вихід"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "Задній Лівий"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "Задній Правий"
+#define MSGTR_GUI_Remove "Видалити"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "Насиченість"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "Зберігати положення вікна"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "Пропорційно діагоналі кадру"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "Пропорційно висоті кадру"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "Пропорційно ширині кадру"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "Без автомасштабування"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "Перебудувати індекс, якщо треба"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "Вибрати іншу аудіо доріжку..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "Вибрані файли"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "Вибрати файл..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "Вибрати шрифт..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "Вибрати субтитри..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "Подвійний розмір"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "Повний екран"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "Half size"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "Нормальний розмір"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "Масштаб OSD"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "Масштаб тексту"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "Переглядач жупанів"
+#define MSGTR_GUI_Skins "Жупани"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI розробку спонсовано UHU Linux"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "Стартувати в полний екран"
+#define MSGTR_GUI_Stop "Зупинити"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "Субтитри"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "Використовувати кордони"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "Дозволити/заборонити перекриття субтитрів"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "Заборонити автозавантаження субтитрів"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "Перетворити вказані субтитри до формату MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "Перетворити вказані субтитри до формату SubViewer (SRT)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "Субтитри"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "Autosync"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "Титр %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "Титри"
+#define MSGTR_GUI_Top "Угорі"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "Доріжка %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "Переклади"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "Зупинити XScreenSaver"
+#define MSGTR_GUI_URL "Грати URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "Відео"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "Відео кодек"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "Відео доріжка"
+#define MSGTR_GUI_Warning "Попередження!"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-zh_CN.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-zh_CN.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -537,368 +537,319 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "选择文件"
-#define MSGTR_SubtitleSelect "选择字幕"
-#define MSGTR_AudioFileSelect "选择音频文件"
-#define MSGTR_FontSelect "选择字体"
-#define MSGTR_PlayList "播放列表"
-#define MSGTR_Equalizer "均衡器"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "均衡器配置"
-#define MSGTR_SkinBrowser "播放器外观浏览器"
-#define MSGTR_Network "网络媒体流传输"
-#define MSGTR_Preferences "首选项"
-#define MSGTR_AudioPreferences "音频驱动配置"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "未打开媒体内容"
-#define MSGTR_Title "标题 %d"
-#define MSGTR_NoChapter "无章节"
-#define MSGTR_Chapter "章节 %d"
-#define MSGTR_NoChannelName "无频道名"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "未载入文件"
-#define MSGTR_Filter_UTF8Subtitles "UTF-8 编码的字幕(*.utf, *.utf-8, *.utf8)"
-#define MSGTR_Filter_AllSubtitles "所有字幕文件"
-#define MSGTR_Filter_AllFiles "所有文件"
-#define MSGTR_Filter_TTF "TrueType 字体文件(*.ttf)"
-#define MSGTR_Filter_Type1 "Type1 字体文件(*.pfb)"
-#define MSGTR_Filter_AllFonts "所有字体"
-#define MSGTR_Filter_FontFiles "位图字体文件(*.desc)"
-#define MSGTR_Filter_DDRawAudio "Dolby 数字音频文件 / PCM 音频文件(*.ac3, *.pcm)"
-#define MSGTR_Filter_MPEGAudio "MPEG 音频文件(*.aac, *.f4a, *.m4a, *.mp2, *.mp3, *.mpga)"
-#define MSGTR_Filter_MatroskaAudio "Matroska 音频文件(*.mka)"
-#define MSGTR_Filter_OGGAudio "Ogg 音频文件(*.oga, *.ogg, *.spx)"
-#define MSGTR_Filter_WAVAudio "WAV 音频文件(*.wav)"
-#define MSGTR_Filter_WMAAudio "Windows Media 音频文件(*.wma)"
-#define MSGTR_Filter_AllAudioFiles "所有音频文件"
-#define MSGTR_Filter_AllVideoFiles "所有视频文件"
-#define MSGTR_Filter_AVIFiles "AVI 文件"
-#define MSGTR_Filter_DivXFiles "DivX 文件"
-#define MSGTR_Filter_FlashVideo "Flash 视频文件"
-#define MSGTR_Filter_MP3Files "MP3 文件"
-#define MSGTR_Filter_MP4Files "MP4 文件"
-#define MSGTR_Filter_MPEGFiles "MPEG 文件"
-#define MSGTR_Filter_MP2TS "MPEG-2 传输流"
-#define MSGTR_Filter_MatroskaMedia "Matroska 媒体文件"
-#define MSGTR_Filter_OGGMedia "Ogg 媒体文件"
-#define MSGTR_Filter_QTMedia "QuickTime 媒体文件"
-#define MSGTR_Filter_RNMedia "RealNetworks 媒体文件"
-#define MSGTR_Filter_VideoCDImages "VCD/SVCD 镜像文件"
-#define MSGTR_Filter_WAVFiles "WAV 文件"
-#define MSGTR_Filter_WindowsMedia "Windows 媒体文件"
-#define MSGTR_Filter_Playlists "播放列表文件"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "确定"
-#define MSGTR_Cancel "取消"
-#define MSGTR_Add "添加"
-#define MSGTR_Remove "删除"
-#define MSGTR_Clear "清空"
-#define MSGTR_Config "配置"
-#define MSGTR_ConfigDriver "配置驱动程序"
-#define MSGTR_Browse "浏览"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "没有足够的内存用于渲染窗口。\n"
-#define MSGTR_IDFGCVD "未找到支持图形用户界面的视频输出驱动。\n"
-#define MSGTR_NEEDLAVC "无法不重新编码而使用 DXR3/H+ 设备播放非 MPEG 的文件。\n请在 DXR3/H+ 的配置对话框中启用 lavc。\n"
-#define MSGTR_ICONERROR "未找到图标‘%s’(大小为 %d)或格式不支持。\n"
-#define MSGTR_LOCALE_ENCODING "不支持 G_FILENAME_ENCODING=@locale 或 G_BROKEN_FILENAMES,\n必须在 G_FILENAME_ENCODING 中明确指定编码方式。\n"
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "界面外观配置文件错误,行 %d:%s"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_SECTION "没有指定‘%s’的区域。\n"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_WINDOW "没有指定‘%s’的窗口。\n"
-#define MSGTR_SKIN_ERROR_ITEM "该项目‘%s’不支持。\n"
-#define MSGTR_SKIN_UNKNOWN_ITEM "未知项目‘%s’\n"
-#define MSGTR_SKIN_UNKNOWN_NAME "未知名称‘%s’\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "未找到界面外观文件 %s。\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "无法读取界面外观文件 %s。\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "位图 %s 的颜色精度小于等于 16 比特,因而无法支持。\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "未找到位图文件 %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "%s 中的 PNG 数据读取错误\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "%s 中的数据执行 24 比特至 32 比特转换出错\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "未知信息‘%s’\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "内存不足\n"
-#define MSGTR_SKIN_TooManyItemsDeclared "定义项过多。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "定义的字体过多。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "未找到字体描述文件。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "未找到字体图像文件。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "字体标识符(%s)不存在\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "未知参数(%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "未找到界面外观‘%s’。\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "未找到选定的界面外观‘%s’,尝试使用‘default’参数...\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgError "处理配置文件中的界面外观‘%s’时出错\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "可用界面外观"
-
-// --- GTK menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "关于 MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "打开"
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "文件"
-#define MSGTR_MENU_PlayCD "CD"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "网络链接"
-#define MSGTR_MENU_PlayTV "电视"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "字幕"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "去除字幕"
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "音频文件"
-#define MSGTR_MENU_Playing "播放控制"
-#define MSGTR_MENU_Play "播放"
-#define MSGTR_MENU_Pause "暂停"
-#define MSGTR_MENU_Stop "停止"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "下一个"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "上一个"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "一半尺寸"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "正常尺寸"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "双倍尺寸"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "全屏"
-#define MSGTR_MENU_CD "CD"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "播放"
-#define MSGTR_MENU_Titles "所有标题"
-#define MSGTR_MENU_Title "标题 %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(无)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "所有章节"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "章节 %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "音频通道"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "字幕"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "播放列表"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "播放器外观浏览器"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "首选项"
-#define MSGTR_MENU_Exit "退出"
-#define MSGTR_MENU_Mute "静音"
-#define MSGTR_MENU_Original "原始的"
-#define MSGTR_MENU_235 "2.35:1"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "宽高比"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "音频通道"
-#define MSGTR_MENU_Track "通道 %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "视频通道"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "字幕"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "音频"
-#define MSGTR_EQU_Video "视频"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "对比度"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "亮度"
-#define MSGTR_EQU_Hue "色调"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "饱和度"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "前左"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "前右"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "后左"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "后右"
-#define MSGTR_EQU_Center "中置"
-#define MSGTR_EQU_Bass "低音炮"
-#define MSGTR_EQU_All "所有声道"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "声道 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "声道 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "声道 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "声道 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "声道 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "声道 6"
-#define MSGTR_EQU_Frequency0 "31.25 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency1 "62.50 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency2 "125 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency3 "250 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency4 "500 Hz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency5 "1 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency6 "2 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency7 "4 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency8 "8 kHz"
-#define MSGTR_EQU_Frequency9 "16 kHz"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "目录"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "所选文件"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "所有文件"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "目录树"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "音频"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "视频"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "OSD 菜单 / 字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "流分离器 / 编解码器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "杂项"
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(无)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "默认配置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "可用驱动:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "音量规格化"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "启用均衡器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "启用软件混音器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "启用立体声加强"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "参数"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "音频延迟"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "启用双重缓冲"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "启用直接渲染"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "启用丢帧"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "启用密集丢帧模式(图像可能失真)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "上下翻转图像"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "全景模式"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL0 "仅显示字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL1 "显示音量和定位条"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL2 "显示音量、定位条、计时器和进度百分比"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSD_LEVEL3 "显示音量、定位条、计时器、进度百分比和时间总长"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "延迟"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "帧率(fps)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "位置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "自动装载字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "将所给的字幕转换为 MPlayer 字幕格式(mpsub)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "将所给的字幕转换为 SubRip 字幕格式(srt)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "允许字幕重叠模式"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "启用 ssa/ass 字幕渲染"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "为字幕增加留边"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "顶部"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "底部"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "字体"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "启用后期处理"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "空闲 CPU 时间的最大使用量"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "使用非交错的 AVI 解析器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "允许在损坏的媒体文件中定位"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "视频编解码器类"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "音频编解码器类"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD 模式"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "字体"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "后期处理"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Demuxer "流分离器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Codecs "编解码器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "缓冲"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "杂项"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "设备"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "混音器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "混音器声道"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "有些选项只有重新播放后才能生效。"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "视频编解码器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_NoEnc "(无)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "lavc(实时 mpeg1 编码)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Default "(默认设置)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "西欧(ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "西欧,扩展字符集(ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "中欧(ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "南欧(ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "北欧(ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "西里尔文(ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "阿拉伯文(ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "希腊文(ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "土尔其文(ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "波罗的海文(ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "凯尔特文(ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "希伯来文(ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "俄罗斯(KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "乌克兰(KOI8-U)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "简体中文(CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "繁体中文(BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "日文(SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "朝鲜文(CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "泰文(CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "西里尔文(CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "中欧(CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding23 "阿拉伯文(CP1256)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding24 "UTF-8"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding25 "俄罗斯/乌克兰/白俄罗斯(KOI8-RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding26 "北欧五国(ISO-8859-10)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding27 "泰文(ISO-8859-11)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding28 "东南欧(ISO-8859-16)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding29 "日文(CP932)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding30 "繁体中文(CP950)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding31 "西欧(CP1252)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding32 "希腊文(CP1253)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding33 "土尔其文(CP1254)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding34 "希伯来文(CP1255)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding35 "波罗的海文(CP1257)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding36 "越南文(CP1258)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "不自动缩放"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "与影片宽度相称"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "与影片高度相称"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "与影片对角线相称"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "编码"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontAutoScaleMode "缩放模式"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "模糊"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "轮廓"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "尺寸(字幕)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "尺寸(OSD)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "缓存开启 / 关闭"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "缓存大小"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "以全屏方式启动"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "保存窗口位置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "关闭 XScreenSaver 屏保"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "启用播放条"
-#define MSGTR_PREFERENCES_TV_Digital "启用数字电视接收功能"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NoIdle "播放后退出"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "启用自动音视频同步功能"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "同步值"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM 设备"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD 设备"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "帧率(fps)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "播放后隐藏视频窗口"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "新版 aRts 与 GTK 1.x 不兼容,并会使 GMPlayer 崩溃!"
-
-// -- aboutbox
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "图形用户界面的开发已由 UHU-Linux 赞助\n"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "代码和文档贡献者\n"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "编解码器和第三方程序库\n"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "翻译\n"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "界面外观\n"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "致命错误"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "错误"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "警告"
-
-// cfg.c
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] 无法保存‘%s’选项。\n"
-
-// interface.c
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "移除字幕中。\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "正在加载字幕文件‘%s’。\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "添加视频滤镜:%s\n"
-
-// mw.c
-#define MSGTR_NotAFile "‘%s’不像是一个文件!\n"
-
-// ws.c
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "远程显示界面,禁用 X 共享内存模式。\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "X 共享内存模式不可用!\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "该系统不支持 XShape 扩展组件!\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "显示器支持的色彩深度太低!\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "已打开太多的窗口!\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "某 X 共享内存扩展组件出错!\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "没有足够内存以用于渲染图像!\n"
-#define MSGTR_WS_XError "发生 X11 错误!\n"
-
-// wsxdnd.c
-#define MSGTR_WS_NotAFile "这不像是一个文件!\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "拖曳操作:未返回任何东西!\n"
-
-// Win32 GUI
-#define MSGTR_Close "关闭"
-#define MSGTR_Default "默认值"
-#define MSGTR_Down "向下"
-#define MSGTR_Load "加载"
-#define MSGTR_Save "保存"
-#define MSGTR_Up "向上"
-#define MSGTR_DirectorySelect "目录列表"
-#define MSGTR_PlaylistSave "保存播放列表"
-#define MSGTR_PlaylistSelect "选择播放列表"
-#define MSGTR_SelectTitleChapter "选择标题/章节"
-#define MSGTR_MENU_DebugConsole "调试控制终端"
-#define MSGTR_MENU_OnlineHelp "线上帮助内容"
-#define MSGTR_MENU_PlayDirectory "目录"
-#define MSGTR_MENU_SeekBack "向后定位"
-#define MSGTR_MENU_SeekForw "向前定位"
-#define MSGTR_MENU_ShowHide "显示/隐藏"
-#define MSGTR_MENU_SubtitlesOnOff "显示字幕开/关"
-#define MSGTR_PLAYLIST_AddFile "添加文件"
-#define MSGTR_PLAYLIST_AddURL "添加网络地址"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Priority "进程优先级"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityHigh "高"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityLow "低"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormal "标准"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormalAbove "高于标准"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PriorityNormalBelow "低于标准"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowInVideoWin "在视频窗口中显示(仅用于 DirectX)"
+#define MSGTR_GUI_235To1 "2.35:1"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "关于 MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "添加"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "宽高比"
+#define MSGTR_GUI_Audio "音频"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "音频延迟"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "音频驱动配置"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "音频文件"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "音频通道"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "可用驱动:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "可用界面外观"
+#define MSGTR_GUI_Bass "低音炮"
+#define MSGTR_GUI_Blur "模糊"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "底部"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "亮度"
+#define MSGTR_GUI_Browse "浏览"
+#define MSGTR_GUI_Cache "缓冲"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "缓存大小"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "取消"
+#define MSGTR_GUI_CD "CD"
+#define MSGTR_GUI_Center "中置"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "声道 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "声道 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "声道 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "声道 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "声道 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "声道 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "所有声道"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "章节 %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "章节 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "所有章节"
+#define MSGTR_GUI_Clear "清空"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "音频编解码器类"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "视频编解码器类"
+#define MSGTR_GUI_Codecs "编解码器"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "编解码器和第三方程序库\n"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "参数"
+#define MSGTR_GUI_Configure "配置"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "配置驱动程序"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "对比度"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "代码和文档贡献者\n"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "泰文(CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp932 "日文(CP932)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "简体中文(CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "朝鲜文(CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp950 "繁体中文(CP950)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "中欧(CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "西里尔文(CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1252 "西欧(CP1252)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1253 "希腊文(CP1253)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1254 "土尔其文(CP1254)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1255 "希伯来文(CP1255)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1256 "阿拉伯文(CP1256)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1257 "波罗的海文(CP1257)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1258 "越南文(CP1258)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "繁体中文(BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "西欧(ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "中欧(ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "南欧(ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "北欧(ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "西里尔文(ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "阿拉伯文(ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "希腊文(ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "希伯来文(ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "土尔其文(ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_10 "北欧五国(ISO-8859-10)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_11 "泰文(ISO-8859-11)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "波罗的海文(ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "凯尔特文(ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "西欧,扩展字符集(ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_16 "东南欧(ISO-8859-16)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "俄罗斯(KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_RU "俄罗斯/乌克兰/白俄罗斯(KOI8-RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "乌克兰(KOI8-U)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "日文(SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_CpUTF8 "UTF-8"
+#define MSGTR_GUI__Default_ "(默认设置)"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "默认配置"
+#define MSGTR_GUI_Delay "延迟"
+#define MSGTR_GUI_Demuxer "流分离器"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "流分离器 / 编解码器"
+#define MSGTR_GUI_Device "设备"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM 设备"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD 设备"
+#define MSGTR_GUI_Directory "目录"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "目录树"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "去除字幕"
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "启用 ssa/ass 字幕渲染"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "启用自动音视频同步功能"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "缓存开启 / 关闭"
+#define MSGTR_GUI_EnableDigitalTV "启用数字电视接收功能"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "启用直接渲染"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "启用双重缓冲"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "启用均衡器"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "启用立体声加强"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "启用丢帧"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "启用密集丢帧模式(图像可能失真)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "启用播放条"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "启用后期处理"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "启用软件混音器"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "编码"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "均衡器"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "均衡器配置"
+#define MSGTR_GUI_Error "错误"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "致命错误"
+#define MSGTR_GUI_File "文件"
+#define MSGTR_GUI_Files "所有文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioAll "所有音频文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioDolbyPCM "Dolby 数字音频文件 / PCM 音频文件(*.ac3, *.pcm)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioMatroska "Matroska 音频文件(*.mka)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioMPEG "MPEG 音频文件(*.aac, *.f4a, *.m4a, *.mp2, *.mp3, *.mpga)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioOgg "Ogg 音频文件(*.oga, *.ogg, *.spx)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioWav "WAV 音频文件(*.wav)"
+#define MSGTR_GUI_FilterAudioWma "Windows Media 音频文件(*.wma)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileAll "所有文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP2TS "MPEG-2 传输流"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP3 "MP3 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMP4 "MP4 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileMPEG "MPEG 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFilePlaylist "播放列表文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFileWav "WAV 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontAll "所有字体"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontBitmap "位图字体文件(*.desc)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontTTF "TrueType 字体文件(*.ttf)"
+#define MSGTR_GUI_FilterFontType1 "Type1 字体文件(*.pfb)"
+#define MSGTR_GUI_FilterImageVCD "VCD/SVCD 镜像文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumMatroska "Matroska 媒体文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumOgg "Ogg 媒体文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumQuickTime "QuickTime 媒体文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumRealNetworks "RealNetworks 媒体文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterMediumWindows "Windows 媒体文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterSubtitleAll "所有字幕文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterSubtitleUTF8 "UTF-8 编码的字幕(*.utf, *.utf-8, *.utf8)"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoAll "所有视频文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoAvi "AVI 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoDivX "DivX 文件"
+#define MSGTR_GUI_FilterVideoFlash "Flash 视频文件"
+#define MSGTR_GUI_Flip "上下翻转图像"
+#define MSGTR_GUI_Font "字体"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "帧率(fps)"
+#define MSGTR_GUI_Frequency0 "31.25 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency1 "62.50 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency2 "125 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency3 "250 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency4 "500 Hz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency5 "1 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency6 "2 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency7 "4 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency8 "8 kHz"
+#define MSGTR_GUI_Frequency9 "16 kHz"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "前左"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "前右"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "播放后隐藏视频窗口"
+#define MSGTR_GUI_Hue "色调"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "lavc(实时 mpeg1 编码)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "空闲 CPU 时间的最大使用量"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "杂项"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "混音器"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "混音器声道"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "添加视频滤镜:%s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "新版 aRts 与 GTK 1.x 不兼容,并会使 GMPlayer 崩溃!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "显示器支持的色彩深度太低!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "拖曳操作:未返回任何东西!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "无法不重新编码而使用 DXR3/H+ 设备播放非 MPEG 的文件。\n请在 DXR3/H+ 的配置对话框中启用 lavc。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_IconError "未找到图标‘%s’(大小为 %d)或格式不支持。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "正在加载字幕文件‘%s’。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_LocaleEncoding "不支持 G_FILENAME_ENCODING=@locale 或 G_BROKEN_FILENAMES,\n必须在 G_FILENAME_ENCODING 中明确指定编码方式。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "没有足够内存以用于渲染图像!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "没有足够的内存用于渲染窗口。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "未载入文件"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "未打开媒体内容"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "这不像是一个文件!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "‘%s’不像是一个文件!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "有些选项只有重新播放后才能生效。"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "远程显示界面,禁用 X 共享内存模式。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "移除字幕中。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "%s 中的数据执行 24 比特至 32 比特转换出错\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "未找到位图文件 %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "%s 中的 PNG 数据读取错误\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgError "处理配置文件中的界面外观‘%s’时出错\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "未找到界面外观‘%s’。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "未找到选定的界面外观‘%s’,尝试使用‘default’参数...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "位图 %s 的颜色精度小于等于 16 比特,因而无法支持。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorItem "该项目‘%s’不支持。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "界面外观配置文件错误,行 %d:%s"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorSection "没有指定‘%s’的区域。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorWindow "没有指定‘%s’的窗口。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "未找到界面外观文件 %s。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "无法读取界面外观文件 %s。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "未找到字体描述文件。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "未找到字体图像文件。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "字体标识符(%s)不存在\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "内存不足\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "定义的字体过多。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyItems "定义项过多。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownItem "未知项目‘%s’\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "未知信息‘%s’\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownName "未知名称‘%s’\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "未知参数(%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "已打开太多的窗口!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] 无法保存‘%s’选项。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "未找到支持图形用户界面的视频输出驱动。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_X11Error "发生 X11 错误!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "该系统不支持 XShape 扩展组件!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "某 X 共享内存扩展组件出错!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "X 共享内存模式不可用!\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "静音"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "网络媒体流传输"
+#define MSGTR_GUI_Next "下一个"
+#define MSGTR_GUI_NoChannelName "无频道名"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "无章节"
+#define MSGTR_GUI_None "(无)"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(无)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "使用非交错的 AVI 解析器"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "音量规格化"
+#define MSGTR_GUI_Ok "确定"
+#define MSGTR_GUI_Open "打开"
+#define MSGTR_GUI_Original "原始的"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD 模式"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel0 "仅显示字幕"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel1 "显示音量和定位条"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel2 "显示音量、定位条、计时器和进度百分比"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel3 "显示音量、定位条、计时器、进度百分比和时间总长"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "OSD 菜单 / 字幕"
+#define MSGTR_GUI_Outline "轮廓"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "全景模式"
+#define MSGTR_GUI_Pause "暂停"
+#define MSGTR_GUI_Play "播放"
+#define MSGTR_GUI_Playback "播放控制"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "播放列表"
+#define MSGTR_GUI_Position "位置"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "后期处理"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "首选项"
+#define MSGTR_GUI_Previous "上一个"
+#define MSGTR_GUI_Quit "退出"
+#define MSGTR_GUI_QuitAfterPlaying "播放后退出"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "后左"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "后右"
+#define MSGTR_GUI_Remove "删除"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "饱和度"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "保存窗口位置"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMode "缩放模式"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "与影片对角线相称"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "与影片高度相称"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "与影片宽度相称"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "不自动缩放"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "允许在损坏的媒体文件中定位"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "选择音频文件"
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "所选文件"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "选择文件"
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "选择字体"
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "选择字幕"
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "双倍尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "全屏"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "一半尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "正常尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "尺寸(OSD)"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "尺寸(字幕)"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "播放器外观浏览器"
+#define MSGTR_GUI_Skins "界面外观\n"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "图形用户界面的开发已由 UHU-Linux 赞助\n"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "以全屏方式启动"
+#define MSGTR_GUI_Stop "停止"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "字幕"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "为字幕增加留边"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "允许字幕重叠模式"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "自动装载字幕"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "将所给的字幕转换为 MPlayer 字幕格式(mpsub)"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "将所给的字幕转换为 SubRip 字幕格式(srt)"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "字幕"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "同步值"
+#define MSGTR_GUI_TitleN "标题 %d"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "标题 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "所有标题"
+#define MSGTR_GUI_Top "顶部"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "通道 %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "翻译\n"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "关闭 XScreenSaver 屏保"
+#define MSGTR_GUI_TV "电视"
+#define MSGTR_GUI_URL "网络链接"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "视频"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "视频编解码器"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "视频通道"
+#define MSGTR_GUI_Warning "警告"
 
+#define MSGTR_GUI_WIN32_AddFile "添加文件"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_AddURL "添加网络地址"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Close "关闭"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DebugConsole "调试控制终端"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Defaults "默认值"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DirectoryList "目录列表"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_DisplayInVideoWindow "在视频窗口中显示(仅用于 DirectX)"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Down "向下"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Load "加载"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_OnlineHelp "线上帮助内容"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Priority "进程优先级"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityAboveNormal "高于标准"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityBelowNormal "低于标准"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityHigh "高"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityLow "低"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_PriorityNormal "标准"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Save "保存"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SavePlaylist "保存播放列表"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SeekBackwards "向后定位"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SeekForwards "向前定位"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SelectPlaylist "选择播放列表"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SelectTitleChapter "选择标题/章节"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_ShowHide "显示/隐藏"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_SubtitleOnOff "显示字幕开/关"
+#define MSGTR_GUI_WIN32_Up "向上"
 
 // ======================= video output drivers ========================
 

Modified: trunk/help/help_mp-zh_TW.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Wed Feb 5 17:03:44 2014	(r36789)
+++ trunk/help/help_mp-zh_TW.h	Wed Feb 5 17:39:38 2014	(r36790)
@@ -659,264 +659,213 @@ static const char help_text[]=
 
 // ================================ GUI ================================
 
-// --- labels ---
-#define MSGTR_FileSelect "選擇文件..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "選擇字幕..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "選擇外部音頻通道..."
-#define MSGTR_FontSelect "選擇字體..."
-#define MSGTR_PlayList "播放列表"
-#define MSGTR_Equalizer "均衡器"
-#define MSGTR_ConfigureEqualizer "配置均衡器"
-#define MSGTR_SkinBrowser "皮膚瀏覽器"
-#define MSGTR_Network "網絡流媒體..."
-#define MSGTR_Preferences "首選項"
-#define MSGTR_AudioPreferences "音頻驅動配置"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "没有打開媒體"
-#define MSGTR_NoChapter "没有章節"
-#define MSGTR_Chapter "章節 %d"
-#define MSGTR_NoFileLoaded "没有載入文件"
-
-// --- buttons ---
-#define MSGTR_Ok "確定"
-#define MSGTR_Cancel "取消"
-#define MSGTR_Add "添加"
-#define MSGTR_Remove "删除"
-#define MSGTR_Clear "清空"
-#define MSGTR_Config "配置"
-#define MSGTR_ConfigDriver "配置驅動"
-#define MSGTR_Browse "瀏覽"
-
-// --- error messages ---
-#define MSGTR_NEMDB "抱歉, 没有足够的内存用于繪製緩衝。"
-#define MSGTR_IDFGCVD "抱歉, 未找到 GUI-兼容的視頻輸出驅動。"
-#define MSGTR_NEEDLAVC "抱歉, 不能用没有重編碼的 DXR3/H+ 設備播放 non-MPEG 文件\n請啟用 DXR3/H+ 配置盒中的 lavc。"
-
-// --- skin loader error messages
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] 皮膚配置文件的 %d: %s行出錯"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] 文件 (%s) 没找到。\n"
-#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotReadable "[skin] 文件 (%s) 不可讀。\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "不支持少于 16 比特色深的位圖 (%s)。\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "找不到文件 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG 讀取錯誤 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 比特到 32 比特的轉換發生錯誤 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownMessage "未知信息: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_NotEnoughMemory "内存不够\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "聲明字體太多。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "找不到字體文件。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "找不到字體圖像文件。\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFont "不存在的字體標簽 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "未知參數 (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "找不到皮膚 (%s)。\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "没找到選定的皮膚 (%s), 試着使用默認的...\n"
-#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins"
-
-// --- gtk menus
-#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "關于 MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "打開..."
-#define MSGTR_MENU_PlayFile "播放文件"
-#define MSGTR_MENU_PlayVCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_PlayURL "播放 URL"
-#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "字幕"
-#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "丢棄字幕..."
-#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "加載外部音頻文件"
-#define MSGTR_MENU_Playing "播放控製"
-#define MSGTR_MENU_Play "播放"
-#define MSGTR_MENU_Pause "暫停"
-#define MSGTR_MENU_Stop "停止"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "下一個"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "上一個"
-#define MSGTR_MENU_HalfSize  "一半尺寸"
-#define MSGTR_MENU_NormalSize "正常尺寸"
-#define MSGTR_MENU_DoubleSize "雙倍尺寸"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "全屏"
-#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
-#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "播放"
-#define MSGTR_MENU_Titles "標題"
-#define MSGTR_MENU_Title "標題 %2d"
-#define MSGTR_MENU_None "(none)"
-#define MSGTR_MENU_Chapters "章節"
-#define MSGTR_MENU_Chapter "章節 %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "音頻軌迹"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "字幕"
-#define MSGTR_MENU_PlayList "播放列表"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "皮膚瀏覽器"
-#define MSGTR_MENU_Preferences "首選項"
-#define MSGTR_MENU_Exit "退出"
-#define MSGTR_MENU_Mute "靜音"
-#define MSGTR_MENU_Original "原始的"
-#define MSGTR_MENU_AspectRatio "寬高比"
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "音頻軌迹"
-#define MSGTR_MENU_Track "軌迹 %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "視頻軌迹"
-#define MSGTR_MENU_Subtitles "字幕"
-
-// --- equalizer
-#define MSGTR_EQU_Audio "音頻"
-#define MSGTR_EQU_Video "視頻"
-#define MSGTR_EQU_Contrast "對比度"
-#define MSGTR_EQU_Brightness "亮度"
-#define MSGTR_EQU_Hue "色調"
-#define MSGTR_EQU_Saturation "飽和度"
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "前左"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "前右"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "後左"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "後右"
-#define MSGTR_EQU_Center "中間"
-#define MSGTR_EQU_Bass "低音"
-#define MSGTR_EQU_All "所有"
-#define MSGTR_EQU_Channel1 "聲道 1"
-#define MSGTR_EQU_Channel2 "聲道 2"
-#define MSGTR_EQU_Channel3 "聲道 3"
-#define MSGTR_EQU_Channel4 "聲道 4"
-#define MSGTR_EQU_Channel5 "聲道 5"
-#define MSGTR_EQU_Channel6 "聲道 6"
-
-// --- playlist
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "路徑"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "所選文件"
-#define MSGTR_PLAYLIST_Files "所有文件"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "目録樹"
-
-// --- preferences
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio "音頻"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Video "視頻"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "字幕和 OSD "
-#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "編解碼器和分路器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "其他"
-
-#define MSGTR_PREFERENCES_None "(none)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "默認驅動"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "可用驅動:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "聲音標凖化"
-#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "啟用均衡器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "啟用軟件混音器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "啟用立體聲加强"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "參數"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "音頻延遲"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "啟用雙重緩衝"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "啟用直接渲染"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "啟用丢幀"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "啟用强製丢幀(危險)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "上下翻轉圖像"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "摇移"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "延遲"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "幀率"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "位置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "停用字幕自動裝載"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "轉換給定的字幕成為 MPlayer 的字幕文件"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "轉換給定的字幕成為基于時間的 SubViewer (SRT) 格式"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "啟/停用字幕重疊"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_USE_ASS "SSA/ASS 字幕提供中"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_USE_MARGINS "使用邊空白"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_TOP_MARGIN "上:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_ASS_BOTTOM_MARGIN "下"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Font "字體"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "啟用後期處理"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "自動品質控製"
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "使用非交錯的 AVI 解析器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "如果需要的話, 重建索引表"
-#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "視頻解碼器族"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "音頻解碼器族"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD 級别"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "字幕"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "字體"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "後期處理"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "緩存"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Misc "其他"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "設備"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "混音器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "混音通道"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "請注意, 有些功能祇有重新播放後能生效。"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "視頻編碼器"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "使用 LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "西歐(ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "西歐(ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "中歐(ISO-8859-2)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "中歐(ISO-8859-3)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "波羅的語(ISO-8859-4)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "斯拉夫語(ISO-8859-5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "阿拉伯語(ISO-8859-6)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "現代希臘語(ISO-8859-7)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "土耳其語(ISO-8859-9)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "波羅的語(ISO-8859-13)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "凱爾特語(ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "希伯來語(ISO-8859-8)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "俄語(KOI8-R)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "俄語(KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "簡體中文(CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "繁體中文(BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "日語(SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "韓語(CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "泰語(CP874)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Windows 的西裏爾語(CP1251)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Windows 的西裏爾/中歐語(CP1250)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "不自動縮放"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "寬度成比例"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "高度成比例"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "對角綫成比例"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "編碼"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "模糊"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "輪廓"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "文字縮放"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSD 縮放"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "打開/關閉緩存"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "緩存大小"
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "以全屏方式啟動"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "保存窗口位置"
-#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "停用屏保(XScreenSaver)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "使用播放條"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "自同步 打開/關閉"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "自同步"
-#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM 設備"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD 設備"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "幀率"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "在非激活狀態下顯示視頻窗口"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ArtsBroken "新版 aRts 與 GTK 1.x 不兼容, "\
-      "會使 GMPlayer 崩潰!"
-
-#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI 開發由 UHU Linux 贊助"
-#define MSGTR_ABOUT_Contributors "代碼和文檔貢獻者"
-#define MSGTR_ABOUT_Codecs_libs_contributions "編解碼器和第三方庫"
-#define MSGTR_ABOUT_Translations "翻譯"
-#define MSGTR_ABOUT_Skins "皮膚"
-
-// --- messagebox
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "致命錯誤!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "錯誤!"
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "警告!"
-
-// cfg.c
-
-#define MSGTR_UnableToSaveOption "[cfg] 無法保存 '%s' 選項。\n"
-
-// interface.c
-
-#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] 删除字幕。\n"
-#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] 導入字幕: %s\n"
-#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] 添加視頻過濾器: %s\n"
-
-// mw.c
-
-#define MSGTR_NotAFile "這好像不是文件: %s !\n"
-
-// ws.c
-
-#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "遠程顯示, 停用 XMITSHM。\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshm "抱歉, 你的係統不支持 X 共享内存擴展。\n"
-#define MSGTR_WS_NoXshape "抱歉, 你的係統不支持 XShape 擴展。\n"
-#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "抱歉, 色彩深度太低。\n"
-#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "打開窗口太多。\n"
-#define MSGTR_WS_ShmError "共享内存擴展錯誤\n"
-#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "抱歉, 内存不够繪製緩衝。\n"
-
-// wsxdnd.c
-
-#define MSGTR_WS_NotAFile "這好像不是一個文件...\n"
-#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: 没有任何東西返回!\n"
+#define MSGTR_GUI_AboutMPlayer "關于 MPlayer"
+#define MSGTR_GUI_Add "添加"
+#define MSGTR_GUI_AspectRatio "寬高比"
+#define MSGTR_GUI_Audio "音頻"
+#define MSGTR_GUI_AudioDelay "音頻延遲"
+#define MSGTR_GUI_AudioDriverConfiguration "音頻驅動配置"
+#define MSGTR_GUI_AudioTrack "加載外部音頻文件"
+#define MSGTR_GUI_AudioTracks "音頻軌迹"
+#define MSGTR_GUI_AvailableDrivers "可用驅動:"
+#define MSGTR_GUI_AvailableSkins "Skins"
+#define MSGTR_GUI_Bass "低音"
+#define MSGTR_GUI_Blur "模糊"
+#define MSGTR_GUI_Bottom "下"
+#define MSGTR_GUI_Brightness "亮度"
+#define MSGTR_GUI_Browse "瀏覽"
+#define MSGTR_GUI_Cache "緩存"
+#define MSGTR_GUI_CacheSize "緩存大小"
+#define MSGTR_GUI_Cancel "取消"
+#define MSGTR_GUI_Center "中間"
+#define MSGTR_GUI_Channel1 "聲道 1"
+#define MSGTR_GUI_Channel2 "聲道 2"
+#define MSGTR_GUI_Channel3 "聲道 3"
+#define MSGTR_GUI_Channel4 "聲道 4"
+#define MSGTR_GUI_Channel5 "聲道 5"
+#define MSGTR_GUI_Channel6 "聲道 6"
+#define MSGTR_GUI_ChannelAll "所有"
+#define MSGTR_GUI_ChapterN "章節 %d"
+#define MSGTR_GUI_ChapterNN "章節 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Chapters "章節"
+#define MSGTR_GUI_Clear "清空"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyAudio "音頻解碼器族"
+#define MSGTR_GUI_CodecFamilyVideo "視頻解碼器族"
+#define MSGTR_GUI_CodecsAndLibraries "編解碼器和第三方庫"
+#define MSGTR_GUI_Coefficient "參數"
+#define MSGTR_GUI_Configure "配置"
+#define MSGTR_GUI_ConfigureDriver "配置驅動"
+#define MSGTR_GUI_Contrast "對比度"
+#define MSGTR_GUI_Contributors "代碼和文檔貢獻者"
+#define MSGTR_GUI_Cp874 "泰語(CP874)"
+#define MSGTR_GUI_Cp936 "簡體中文(CP936)"
+#define MSGTR_GUI_Cp949 "韓語(CP949)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1250 "Windows 的西裏爾/中歐語(CP1250)"
+#define MSGTR_GUI_Cp1251 "Windows 的西裏爾語(CP1251)"
+#define MSGTR_GUI_CpBIG5 "繁體中文(BIG5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_1 "西歐(ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_2 "中歐(ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_3 "中歐(ISO-8859-3)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_4 "波羅的語(ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_5 "斯拉夫語(ISO-8859-5)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_6 "阿拉伯語(ISO-8859-6)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_7 "現代希臘語(ISO-8859-7)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_8 "希伯來語(ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_9 "土耳其語(ISO-8859-9)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_13 "波羅的語(ISO-8859-13)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_14 "凱爾特語(ISO-8859-14)"
+#define MSGTR_GUI_CpISO8859_15 "西歐(ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_R "俄語(KOI8-R)"
+#define MSGTR_GUI_CpKOI8_U "俄語(KOI8-U/RU)"
+#define MSGTR_GUI_CpShiftJis "日語(SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_GUI_CpUnicode "Unicode"
+#define MSGTR_GUI_DefaultSetting "默認驅動"
+#define MSGTR_GUI_Delay "延遲"
+#define MSGTR_GUI_Demuxers_Codecs "編解碼器和分路器"
+#define MSGTR_GUI_Device "設備"
+#define MSGTR_GUI_DeviceCDROM "CD-ROM 設備"
+#define MSGTR_GUI_DeviceDVD "DVD 設備"
+#define MSGTR_GUI_Directory "路徑"
+#define MSGTR_GUI_DirectoryTree "目録樹"
+#define MSGTR_GUI_DropSubtitle "丢棄字幕..."
+#define MSGTR_GUI_DVD "DVD"
+#define MSGTR_GUI_EnableAssSubtitle "SSA/ASS 字幕提供中"
+#define MSGTR_GUI_EnableAutomaticAVSync "自同步 打開/關閉"
+#define MSGTR_GUI_EnableCache "打開/關閉緩存"
+#define MSGTR_GUI_EnableDirectRendering "啟用直接渲染"
+#define MSGTR_GUI_EnableDoubleBuffering "啟用雙重緩衝"
+#define MSGTR_GUI_EnableEqualizer "啟用均衡器"
+#define MSGTR_GUI_EnableExtraStereo "啟用立體聲加强"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDropping "啟用丢幀"
+#define MSGTR_GUI_EnableFrameDroppingIntense "啟用强製丢幀(危險)"
+#define MSGTR_GUI_EnablePlaybar "使用播放條"
+#define MSGTR_GUI_EnablePostProcessing "啟用後期處理"
+#define MSGTR_GUI_EnableSoftwareMixer "啟用軟件混音器"
+#define MSGTR_GUI_Encoding "編碼"
+#define MSGTR_GUI_Equalizer "均衡器"
+#define MSGTR_GUI_EqualizerConfiguration "配置均衡器"
+#define MSGTR_GUI_Error "錯誤!"
+#define MSGTR_GUI_ErrorFatal "致命錯誤!"
+#define MSGTR_GUI_File "播放文件"
+#define MSGTR_GUI_Files "所有文件"
+#define MSGTR_GUI_Flip "上下翻轉圖像"
+#define MSGTR_GUI_Font "字體"
+#define MSGTR_GUI_FrameRate "幀率"
+#define MSGTR_GUI_FrontLeft "前左"
+#define MSGTR_GUI_FrontRight "前右"
+#define MSGTR_GUI_HideVideoWindow "在非激活狀態下顯示視頻窗口"
+#define MSGTR_GUI_Hue "色調"
+#define MSGTR_GUI_Lavc "使用 LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_GUI_MaximumUsageSpareCPU "自動品質控製"
+#define MSGTR_GUI_Miscellaneous "其他"
+#define MSGTR_GUI_Mixer "混音器"
+#define MSGTR_GUI_MixerChannel "混音通道"
+#define MSGTR_GUI_MSG_AddingVideoFilter "[GUI] 添加視頻過濾器: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_aRtsBroken "新版 aRts 與 GTK 1.x 不兼容, 會使 GMPlayer 崩潰!"
+#define MSGTR_GUI_MSG_ColorDepthTooLow "抱歉, 色彩深度太低。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DragAndDropNothing "D&D: 没有任何東西返回!\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_DXR3NeedsLavc "抱歉, 不能用没有重編碼的 DXR3/H+ 設備播放 non-MPEG 文件\n請啟用 DXR3/H+ 配置盒中的 lavc。"
+#define MSGTR_GUI_MSG_LoadingSubtitle "[GUI] 導入字幕: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorImage "抱歉, 内存不够繪製緩衝。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_MemoryErrorWindow "抱歉, 没有足够的内存用于繪製緩衝。"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoFileLoaded "没有載入文件"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NoMediaOpened "没有打開媒體"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile0 "這好像不是一個文件...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_NotAFile1 "這好像不是文件: %s !\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_PlaybackNeedsRestart "請注意, 有些功能祇有重新播放後能生效。"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemoteDisplay "遠程顯示, 停用 XMITSHM。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_RemovingSubtitle "[GUI] 删除字幕。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapConversionError "24 比特到 32 比特的轉換發生錯誤 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapNotFound "找不到文件 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinBitmapPngReadError "PNG 讀取錯誤 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgNotFound "找不到皮膚 (%s)。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinCfgSelectedNotFound "没找到選定的皮膚 (%s), 試着使用默認的...\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorBitmap16Bit "不支持少于 16 比特色深的位圖 (%s)。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinErrorMessage "[skin] 皮膚配置文件的 %d: %s行出錯"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotFound "[skin] 文件 (%s) 没找到。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFileNotReadable "[skin] 文件 (%s) 不可讀。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontFileNotFound "找不到字體文件。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontImageNotFound "找不到字體圖像文件。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinFontNotFound "不存在的字體標簽 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinMemoryError "内存不够\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinTooManyFonts "聲明字體太多。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownMessage "未知信息: %s\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_SkinUnknownParameter "未知參數 (%s)\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_TooManyWindows "打開窗口太多。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_UnableToSaveOption "[cfg] 無法保存 '%s' 選項。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_VideoOutError "抱歉, 未找到 GUI-兼容的視頻輸出驅動。"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XShapeError "抱歉, 你的係統不支持 XShape 擴展。\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryError "共享内存擴展錯誤\n"
+#define MSGTR_GUI_MSG_XSharedMemoryUnavailable "抱歉, 你的係統不支持 X 共享内存擴展。\n"
+#define MSGTR_GUI_Mute "靜音"
+#define MSGTR_GUI_NetworkStreaming "網絡流媒體..."
+#define MSGTR_GUI_Next "下一個"
+#define MSGTR_GUI_NoChapter "没有章節"
+#define MSGTR_GUI__none_ "(none)"
+#define MSGTR_GUI_NonInterleavedParser "使用非交錯的 AVI 解析器"
+#define MSGTR_GUI_NormalizeSound "聲音標凖化"
+#define MSGTR_GUI_Ok "確定"
+#define MSGTR_GUI_Open "打開..."
+#define MSGTR_GUI_Original "原始的"
+#define MSGTR_GUI_OsdLevel "OSD 級别"
+#define MSGTR_GUI_OSD_Subtitles "字幕和 OSD "
+#define MSGTR_GUI_Outline "輪廓"
+#define MSGTR_GUI_PanAndScan "摇移"
+#define MSGTR_GUI_Pause "暫停"
+#define MSGTR_GUI_Play "播放"
+#define MSGTR_GUI_Playback "播放控製"
+#define MSGTR_GUI_Playlist "播放列表"
+#define MSGTR_GUI_Position "位置"
+#define MSGTR_GUI_PostProcessing "後期處理"
+#define MSGTR_GUI_Preferences "首選項"
+#define MSGTR_GUI_Previous "上一個"
+#define MSGTR_GUI_Quit "退出"
+#define MSGTR_GUI_RearLeft "後左"
+#define MSGTR_GUI_RearRight "後右"
+#define MSGTR_GUI_Remove "删除"
+#define MSGTR_GUI_Saturation "飽和度"
+#define MSGTR_GUI_SaveWindowPositions "保存窗口位置"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieDiagonal "對角綫成比例"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieHeight "高度成比例"
+#define MSGTR_GUI_ScaleMovieWidth "寬度成比例"
+#define MSGTR_GUI_ScaleNo "不自動縮放"
+#define MSGTR_GUI_SeekingInBrokenMedia "如果需要的話, 重建索引表"
+#define MSGTR_GUI_SelectAudioFile "選擇外部音頻通道..."
+#define MSGTR_GUI_SelectedFiles "所選文件"
+#define MSGTR_GUI_SelectFile "選擇文件..."
+#define MSGTR_GUI_SelectFont "選擇字體..."
+#define MSGTR_GUI_SelectSubtitle "選擇字幕..."
+#define MSGTR_GUI_SizeDouble "雙倍尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeFullscreen "全屏"
+#define MSGTR_GUI_SizeHalf "一半尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeNormal "正常尺寸"
+#define MSGTR_GUI_SizeOSD "OSD 縮放"
+#define MSGTR_GUI_SizeSubtitles "文字縮放"
+#define MSGTR_GUI_SkinBrowser "皮膚瀏覽器"
+#define MSGTR_GUI_Skins "皮膚"
+#define MSGTR_GUI_Sponsored "GUI 開發由 UHU Linux 贊助"
+#define MSGTR_GUI_StartFullscreen "以全屏方式啟動"
+#define MSGTR_GUI_Stop "停止"
+#define MSGTR_GUI_Subtitle "字幕"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAddMargins "使用邊空白"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAllowOverlap "啟/停用字幕重疊"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleAutomaticLoad "停用字幕自動裝載"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertMpsub "轉換給定的字幕成為 MPlayer 的字幕文件"
+#define MSGTR_GUI_SubtitleConvertSrt "轉換給定的字幕成為基于時間的 SubViewer (SRT) 格式"
+#define MSGTR_GUI_Subtitles "字幕"
+#define MSGTR_GUI_SyncValue "自同步"
+#define MSGTR_GUI_TitleNN "標題 %2d"
+#define MSGTR_GUI_Titles "標題"
+#define MSGTR_GUI_Top "上:"
+#define MSGTR_GUI_TrackN "軌迹 %d"
+#define MSGTR_GUI_Translations "翻譯"
+#define MSGTR_GUI_TurnOffXScreenSaver "停用屏保(XScreenSaver)"
+#define MSGTR_GUI_URL "播放 URL"
+#define MSGTR_GUI_VCD "VCD"
+#define MSGTR_GUI_Video "視頻"
+#define MSGTR_GUI_VideoEncoder "視頻編碼器"
+#define MSGTR_GUI_VideoTracks "視頻軌迹"
+#define MSGTR_GUI_Warning "警告!"
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 


More information about the MPlayer-translations mailing list