[MPlayer-translations] r32362 - in trunk: DOCS/man/hu/mplayer.1 DOCS/xml/hu/documentation.xml DOCS/xml/hu/install.xml DOCS/xml/hu/usage.xml DOCS/xml/hu/video.xml help/help_mp-hu.h

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Sun Sep 26 20:12:42 CEST 2010


Author: Gabrov
Date: Sun Sep 26 20:12:42 2010
New Revision: 32362

Log:
synced with r32361

Modified:
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
  trunk/help/help_mp-hu.h

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r31814
+.\" Synced with r32066
 .\" MPlayer (C) 2000-2010 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2010. 07. 27." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2010. 09. 26." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer \- film lejátszó
@@ -891,6 +891,22 @@ Ezzel a paraméterrel megadhatod ezt az i
 (alapértelmezett: 2 másodperc).
 .
 .TP
+.B \-edl-start-pts
+Beállítja a pozíciókat az EDL rekordokban a lejátszott fájl kezdõ idejének megfelelõen.
+Néhány formátum, különösen az MPEG TS általában nem nulla PTS értékkel kezdõdik,
+és amikor EDL fájl készül az \-edlout kapcsolóval, az EDL rekordok abszolút
+absolute értékeket tartalmaznak, ami csak az adott fájlnál jók.
+Ha egy más formátumra lesz átkódolva, ez az EDL fájl többé nem megfelelõ.
+A \-edl-start-pts megadásával az EDL pozíciók automatikusan igazodnak a kezdõ
+idõhöz: az EDL fájl létrehozásakor kivonja a kezdõ idõt minden EDL rekordból,
+az EDL fájllal történõ lejátszáskor pedig hozzáadja a fájl kezdõ idejét minden
+EDL pozícióhoz.
+.
+.TP
+.B \-noedl-start-pts
+Letiltja az EDL pozíciók beállítását.
+.
+.TP
 .B \-enqueue (csak GUI)
 A parancssorban megadott fájlok a lejátszási listába kerülnek sorba az azonnali
 lejátszás helyett.
@@ -1183,6 +1199,35 @@ Nagyobb CPU használat az ára.
 A film normális framerátája megmarad, így a lejátszás gyorsított. Mivel
 az MPlayer csak a következõ kulcs képkockára tud ugrani, ez pontatlan.
 .
+.TP
+.B \-udp\-ip <ip>
+Beállítja a cél címet az \-udp\-master által küldött adatcsomagoknak.
+Egy broadcast címre történõ állításával elérhetõ, hogy több kiszolgáló
+ugyan azon a broadcast címen tudjon szinkronizálni a mesterrel (alapértelmezett: 127.0.0.1).
+.
+.TP
+.B \-udp\-master
+Kiküld egy adatcsomagot az \-udp\-ip címre az \-udp\-port porton minden kocka
+lejátszása elõtt.
+Az adatcsomag a mester pozícióját mutatja a fájlban.
+.
+.TP
+.B \-udp\-port <port>
+Beállítja a cél portot az \-udp\-master által küldött adatcsomagoknak, és az
+\-udp\-slave által figyelt portot (alapértelmezett: 23867).
+.
+.TP
+.B \-udp\-seek\-threshold <sec>
+Amikor a mester keres, a kiszolgálónak el kell döntenie, hogy õ is ugrik
+vagy a kockák közötti szünet kiiktatásával beéri azt.
+Ha a mester több, mint <sec> másodperccel messzebb van a kiszolgálótól,
+a kiszolgáló ugrik.
+Egyébként "fut", hogy utolérje vagy vár a mesterre.
+Ezt majdnem mindig ajánlott az alapértelmezett 1 másodpercen hagyni.
+.
+.TP
+.B \-udp\-slave
+Figyel az \-udp\-port porton és követi a mester pozícióját.
 .
 .
 .SH "DEMUXER/FOLYAM OPCIÓK"
@@ -2406,8 +2451,9 @@ Ha a feliratok valamelyikét nem tudod ki
 .
 .TP
 .B \-nosub
-Letilt minden automatikusan kiválasztott feliratot (mint pl.\& amit a
+Letilt minden automatikusan kiválasztott belsõ feliratot (mint pl.\& amit a
 Matroska/mkv demuxer támogat).
+A külsõ felirat fájlok betöltését a \-noautosub kapcsolóval tilthatod le.
 .
 .TP
 .B \-slang <nyelv kód[,nyelv kód,...]> (lásd még \-sid)

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r29305 -->
+<!-- synced with r31980 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - The Movie Player</title>
@@ -20,20 +20,19 @@
  <holder>MPlayer team</holder>
 </copyright>
 <legalnotice>
- <title>License</title>
- <para>MPlayer is free software; you can redistribute it and/or modify
- it under the terms of the GNU General Public License as published by the
- Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
- option) any later version.</para>
+ <title>Licensz</title>
+ <para>Az MPlayer egy szabad szoftver; terjesztheted és/vagy módosíthatod
+ a GNU General Public License 2-es verziója szerint, ahogy azt a Free
+ Software Foundation közzétette.</para>
 
- <para>MPlayer is distributed in the hope that it will be useful, but
- WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
- for more details.</para>
+ <para>Az MPlayert abban a hiszemben terjesztjük, hogy hasznos lesz, de
+ MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL; sőt, a bennefoglalt ELADHATÓSÁGI és ADOTT
+ CÉLRA MEGFELELŐSÉGI garanciát sem adunk. Lásd a GNU General Public License-et
+ a részletekért.</para>
 
- <para>You should have received a copy of the GNU General Public License
- along with MPlayer; if not, write to the Free Software Foundation,
- Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.</para>
+ <para>Az Mplayerrel meg kellett kapnod a GNU General Public License egy
+ másolatát is; ha nem, írj a Free Software Foundation, Inc.-nek, 51 Franklin
+ Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.</para>
 </legalnotice>
 </bookinfo>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r31415 -->
+<!-- synced with r32253 -->
 <chapter id="install">
 <title>Telepítés</title>
 
@@ -66,7 +66,8 @@ a dokumentációt és megtalálod a vál
  a PNG videó kimeneti vezérlőhöz szükséges
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">directfb</emphasis> - választható, 0.9.13 vagy későbbi kell.
+ <emphasis role="bold">directfb</emphasis> - választható, 0.9.22 vagy későbbi
+ szükséges a directfb/dfbmga videó kimeneti vezérlőkhöz
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">lame</emphasis> - 3.90 vagy későbbi javasolt,

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r30714 -->
+<!-- synced with r32361 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Használat</title>
 
@@ -696,14 +696,69 @@ leírt blokkok kihagyása.
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
-</chapter>
-
 
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
+<sect1 id="networksync" xreflabel="Network Synchronized Playback">
+<title>Szinkronizált lejátszás hálózaton</title>
 
-<chapter id="advaudio" xreflabel="Advanced Audio">
-<title>Továbbfejlesztett audió használata</title>
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> több példánya szinkronizálni tudja a
+lejátszást hálózaton keresztül. EZ hasznos "videó falak" létrehozásakor, amikor
+a több képernyőt külön számítógép vezérel. Minden
+<application>MPlayer</application> példány különböző
+videót tud lejátszani, de megpróbálnak ugyan azon az idő eltoláson maradni
+a fájlban. Javasolt, de nem szükséges, hogy a videó fájlok ugyan azzal a codeccel
+és paraméterekkel legyenek elkódolva.
+</para>
+
+<para>A vonatkozó opciók az <option>-udp-master</option>,
+ <option>-udp-slave</option>, <option>-udp-ip</option>,
+ <option>-udp-port</option> és az <option>-udp-seek-threshold</option>.
+</para>
+
+<para>
+Ha az <option>-udp-master</option> meg van adva, az <application>MPlayer</application>
+egy adatcsomagot küld az <option>-udp-ip</option> címre (alapértelmezett: 127.0.0.1)
+az <option>-udp-port</option> porton (alapértelmezett: 23867) minden egyes kocka
+lejátszása előtt.
+Az adatcsomag a mester pozícióját mutatja a fájlban. Ha az
+<option>-udp-slave</option> meg van adva, az <application>MPlayer</application> figyeli az
+<option>-udp-ip</option>/<option>-udp-port</option>-ot
+és követi a mester pozícióját. Az <option>-udp-ip</option> a mester broadcast címére
+történő állításával több kiszolgáló azonos broadcast címen tud szinkronizálni a mesterrel.
+Ne feledd, hogy ez a képesség egy ethernet-szerű, alacsony késleltetésű hálózati kapcsolatot
+feltételez. A működés változhat nagy késleltetésű hálózatokon.
+</para>
+
+<para>
+Például tegyük fel, hogy 8 számítógép van a hálózaton, 192.168.0.1 és 192.168.0.8
+közötti IP címekkel. Tegyük fel, hogy az első számítógép lesz a mester. A gépeken
+lefuttatott ifconfig "Bcast:192.168.0.255"-öt ír. A mesteren futtasd ezt:
+</para>
+
+<screen>
+mplayer -udp-master -udp-ip 192.168.0.255 video1.mpg
+</screen>
+
+<para>
+A kiszolgálókon pedig ezt:
+</para>
+
+<screen>
+mplayer -udp-slave videoN.mpg
+</screen>
+
+<para>
+A keresés, pillanatállj, sőt még a lejátszás sebességének állítása is
+(lásd az <option>-input</option> opciót) végbemehet a mesteren, minden kiszolgáló
+követni fogja. Ha a mester kilép, kiküld egy "bye" üzenetet, aminek a hatására a
+kiszolgálók is kilépnek.
+</para>
+
+</sect1>
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 <sect1 id="advaudio-surround">
 <title>Térhatású/többcsatornás lejátszás</title>
@@ -1337,26 +1392,6 @@ a vezérlő billentyűk listájáért.
 
 <!-- ********** -->
 
-
-<sect1 id="tv-compilation">
-<title>Fordítás</title>
-
-<procedure>
-<step><para>
- Először is újra fordítanod kell. A <filename>./configure</filename>
- automatikusan megtalálja a v4l dolgok kernel fejléceit és a
- <filename>/dev/video*</filename> bejegyzéseket. Ha léteznek, a TV támogatás
- be lesz építve (lásd a <filename>./configure</filename> kimenetét).
-</para></step>
-<step><para>
- Győződj meg róla, hogy a tunered működik másik Linuxos TV szoftverrel is,
- például a <application>XawTV</application>-vel.
-</para></step>
-</procedure>
-</sect1>
-
-<!-- ********** -->
-
 <sect1 id="tv-tips">
 <title>Használati tippek</title>
 
@@ -1366,6 +1401,10 @@ Itt csak pár tippet említünk meg:
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
+ Győződj meg róla, hogy a tuner működik más rádiós programmal Linuxon,
+ például a <application>XawTV</application>-vel.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Használd a <option>channels</option> kapcsolót. Például:
  <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
  Magyarázat: Ha ezt a kapcsolót használod, akkor csak a 26-os és a 23-as
@@ -1568,24 +1607,6 @@ rádiós opciók és a billentyűzeten k
 
 <!-- ********** -->
 
-<sect2 id="radio-compilation">
-<title>Fordítás</title>
-
-<procedure>
-<step><para>
- Először újra kell fordítanod az MPlayer-t a
- <filename>./configure</filename> <option>--enable-radio</option> és
- (ha menteni is szeretnél) <option>--enable-radio-capture</option> opcióival.
-p</para></step>
-<step><para>
- Győződj meg róla, hogy a tuner-ed működik más Linux-os rádiós
- programmal, mint pl. a <application>XawTV</application>.
-</para></step>
-</procedure>
-</sect2>
-
-<!-- ********** -->
-
 <sect2 id="radio-tips">
 <title>Használati tippek</title>
 
@@ -1595,6 +1616,10 @@ Következzék pár tipp:
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
+ Győződj meg róla, hogy a tuner működik más rádiós programmal Linuxon,
+ például a <application>XawTV</application>-vel.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Használd a <option>channels</option> opciót. Egy példa:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Magyarázat: Ezzel az opcióval csak a 104.4 és 103.9 rádió adók

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r31821 -->
+<!-- synced with r32283 -->
 <chapter id="video">
 <title>Videó kimeneti eszközök</title>
 
@@ -1023,11 +1023,6 @@ többi VBE funkció ezután az aktív ve
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-<important><para>
-Ne használd ezt a vezérlőt <emphasis role="bold">GCC 2.96</emphasis>-tal!
-Nem fog menni!
-</para></important>
-
 <variablelist>
 <title>A VESA PARANCSSORI KAPCSOLÓI</title>
 <varlistentry>

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	Sun Sep 26 20:08:23 2010	(r32361)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Sun Sep 26 20:12:42 2010	(r32362)
@@ -3,7 +3,7 @@
 //... Okay enough of the hw, now send the other two!
 //
 // Updated by: Gabrov <gabrov at freemail.hu>
-// Sync'ed with help_mp-en.h r31752 (2010. 07. 27.)
+// Sync'ed with help_mp-en.h r32066 (2010. 09. 26.)
 
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
@@ -179,9 +179,13 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV esemény: Nav SPU CLUT váltás\n"
 #define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV esemény: Nav keresés kész\n"
 #define MSGTR_MenuCall "Menü hívás\n"
+#define MSGTR_MasterQuit "-udp_slave kapcsoló: kilépés, mivel a mester kilépett\n"
+#define MSGTR_InvalidIP "-udp-ip kapcsoló: helytelen IP cím\n"
+
 
 // --- edit decision lists
 #define MSGTR_EdlOutOfMem "Nem lehet elegendő memóriát foglalni az EDL adatoknak.\n"
+#define MSGTR_EdlOutOfMemFile "Nem foglalható le elegendő memória az EDL fájl nevének [%s].\n"
 #define MSGTR_EdlRecordsNo "%d EDL akciók olvasása.\n"
 #define MSGTR_EdlQueueEmpty "Nincs olyan EDL akció, amivel foglalkozni kellene.\n"
 #define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Az EDL fájlba [%s] nem lehet írni.\n"
@@ -1839,7 +1843,7 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_UnknownASFStreamType "Ismeretlen ASF folyam típus\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_Failed2ParseHTTPResponse "Sikertelen a HTTP válasz értelmezése.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ServerReturn "Szerver válasz %d:%s\n"
-#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFHTTPParseWarnCuttedPragma "ASF HTTP ÉRTELMEZÉSI HIBA : %s pragma levágva %d bájtról %d bájtra\n"
+#define MSGTR_MPDEMUX_ASF_ASFHTTPParseWarnCuttedPragma "ASF HTTP ÉRTELMEZÉSI FIGYELMEZTETÉS : %s pragma levágva %zd bájtról %d bájtra\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_SocketWriteError "socket írási hiba : %s\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_HeaderParseFailed "Sikertelen a fájléc értelmezése.\n"
 #define MSGTR_MPDEMUX_ASF_NoStreamFound "Nem található folyam.\n"


More information about the MPlayer-translations mailing list