[MPlayer-translations] r31971 - in trunk/DOCS/xml: cs/cd-dvd.xml cs/documentation.xml cs/usage.xml de/cd-dvd.xml de/documentation.xml de/usage.xml es/cd-dvd.xml es/documentation.xml es/usage.xml fr/cd-dvd.xml fr/document...

diego subversion at mplayerhq.hu
Tue Aug 17 18:45:18 CEST 2010


Author: diego
Date: Tue Aug 17 18:45:17 2010
New Revision: 31971

Log:
Merge CD/DVD chapter into the usage chapter for all translations.
This improves the overall structure of the documentation.

Deleted:
  trunk/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/de/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/es/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/it/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/cd-dvd.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -175,7 +175,6 @@ mohou být distribuovány za podmínek s
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -432,6 +432,295 @@ protokoly, jako MMS, RTSP, a tak dále.
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>CD/DVD mechaniky</title>
+
+<para>
+Moderní CD-ROM mechaniky dosahují velmi vysokých otáček a některé z nich
+mohou pracovat i se sníženými otáčkami. Existuje několik důvodů, pro
+které byste mohli chtít změnit rychlost CD-ROM mechaniky:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Byly zprávy o chybách čtení při vysokých rychlostech, zvláště u špatně
+ vylisovaných CD-ROMů. Z těchto důvodů může snížení rychlosti působit
+ jako prevence ztráty dat.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Mnoho CD-ROM mechanik je nechutně hlučných, nižší rychlost může omezit
+ tento hluk.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Můžete snížit rychlost IDE CD-ROM mechanik pomocí <command>hdparm</command>,
+<command>setcd</command> nebo <command>cdctl</command>. Pracuje to asi takto:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[rychlost]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[rychlost]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[rychlost]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Pokud používáte SCSI emulaci, budete muset předat tato nastavení do skutečného
+IDE zařízení, nikoli emulovaného SCSI zařízení.
+</para>
+
+<para>
+Pokud máte práva root-a, následující příkaz vám rovněž může pomoci:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+To nastaví čtení napřed na 2MB, což pomůže při poškrábaných médiích.
+Pokud ji však nastavíte příliš vysoko, bude mechanika stále zrychlovat a
+zpomalovat, což výrazně sníží její výkon.
+Doporučujeme vám rovněž vyladit vaši CD-ROM mechaniku pomocí <command>hdparm</command>:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[cdrom zařízení]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+To zapne DMA přístup, čtení napřed a odmaskování IRQ (přečtěte si man stránku
+programu <command>hdparm</command> pro podrobné vysvětlení).
+</para>
+
+<para>
+Prostudujte si
+„<filename>/proc/ide/<replaceable>(cdrom zařízení)</replaceable>/settings</filename>“
+pro jemné doladění vaší CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+SCSI mechaniky nemají jednotný způsob pro nastavení těchto parametrů
+(Znáte nějaký? Řekněte nám jej!). Existuje nástroj, který pracuje se
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">SCSI mechanikami Plextor</ulink>.
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>rychlost:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>zařízení</replaceable>] speed <replaceable>[rychlost]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Přehrávání DVD</title>
+
+<para>
+Úplný seznam dostupných voleb naleznete v man stránce.
+Syntaxe pro přehrání standardního DVD je následující:
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;track&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;DVD_zařízení&gt;</replaceable>]
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+Příklad:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Pokud jste kompilovali <application>MPlayer</application> s podporou dvdnav,
+je syntaxe stejná až na to, že musíte používat dvdnav:// místo dvd://.
+</para>
+
+<para>
+Výchozím DVD zařízením je <filename>/dev/dvd</filename>. Pokud se vaše nastavení
+liší, vytvořte symlink, nebo uveďte správné zařízení na příkazovém řádku
+pomocí volby <option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> používá <systemitem>libdvdread</systemitem> a
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> pro přehrávání a dekódování DVD. Tyto dvě
+knihovny jsou obsaženy ve zdrojových kódech
+<application>MPlayer</application>u, nemusíte je tedy instalovat zvlášť.
+Můžete rovněž použít systémové verze těchto knihoven, ale toto řešení
+nedoporučujeme, protože může vést k chybám,
+nekompatibilitě knihovny a nižší rychlosti.
+</para>
+
+<note><para>
+V případě problémů s dekódováním DVD, zkuste vypnout supermount a podobná udělátka.
+Některé RPC-2 mechaniky mohou rovněž vyžadovat nastavení region kódu.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>Dekódování DVD</title>
+<para>
+Dekódování DVD provádí <systemitem>libdvdcss</systemitem>. Metodu
+můžete zvolit pomocí proměnné prostředí <envar>DVDCSS_METHOD</envar>,
+detaIly viz manuálová stránka.
+</para>
+</formalpara>
+
+<sect2 id="region_code">
+<title>Kód regionu</title>
+<para>
+DVD mechaniky v současnosti přicházejí s nesmyslným omezením nazvaným
+<ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code">kód regionu</ulink>.
+To je způsob jak přinutit DVD mechaniku akceptovat pouze DVD vyrobené pro
+jeden ze šesti různých regionů na které byl rozdělen svět. Jak si může skupina lidí
+zasednout ke kulatému stolu, přijít s takovým nápadem a čekat, že se svět
+21. století skloní před jejich vůlí je naprosto nepochopitelné
+</para>
+
+<para>
+Mechaniky, které vynucují nastavení regionu poze softwarově jsou známy také jako
+RPC-1 a ty, které to dělají v hardware jako RPC-2. Mechaniky RPC-2 umožňují změnu
+kódu regionu pětkrát a pak zůstane pevný.
+V Linuxu můžete použít nástroj
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset</ulink>
+pro nastavení kódu regionu vaší DVD mechaniky.
+</para>
+
+<para>
+Naštěstí je možné konvertovat RPC-2 mechaniky na RPC-1 pomocí
+upgrade firmware. Vyplňte modelové číslo vaší DVD mechaniky do svého oblíbeného
+vyhledávače, nebo se podívejte do fóra a sekce download
+<ulink url="http://www.rpc1.org/">„Firmware stránek“</ulink>.
+Ačkoli platí obvyklé „kazy“ upgradů fimware, zkušenosti se zbavením se
+vynucování region kódů jsou obecně kladné.
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Přehrávání VCD</title>
+<para>
+Úplný seznam dostupných voleb naleznete v man stránce. Syntaxe pro standardní
+Video CD (VCD) je následující:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;stopa&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;zařízení&gt;</replaceable>]</screen>
+Příklad:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Výchozím VCD zařízením je <filename>/dev/cdrom</filename>. Pokud se vaše nastavení
+liší, vytvořte symlink nebo uveďte správné zařízení na příkazovém řádku pomocí volby
+<option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note><para>
+Minimálně SCSI CD-ROM mechaniky Plextor a Toshiba vykazují mizerný výkon
+při čtení VCD. To proto, že CDROMREADRAW <systemitem>ioctl</systemitem>
+není pro tyto mechaniky plně implementováno. Pokud máte zkušenosti se
+SCSI programováním, prosíme
+<ulink url="../../tech/patches.txt">pomozte nám</ulink>
+implementovat obecnou SCSI podporu pro VCD.
+</para></note>
+
+<para>
+Mezitím můžete extrahovat data z VCD pomocí
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+a výsledný soubor přehrát v <application>MPlayer</application>u.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Struktura VCD</title>
+<para>
+Video CD (VCD) je tvořeno CD-ROM XA sektory, čili stopy CD-ROM mode 2
+třída 1 a 2:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ První stopa je ve formátu mode 2 třída 2 což znamená, že používá L2
+ korekci chyb. Stopa obsahuje souborový systém ISO-9660 s 2048
+ bajty/sektor. Tento souborový systém obsahuje VCD metadata informace,
+ spolu se statickými snímky často používanými v menu. MPEG segmenty menu
+ mohou být rovněž uloženy v této první stopě, ale tyto MPEGy musí být
+ rozsekány na série 150 sektorových chunků. Souborový systém ISO-9660
+ může obsahovat další soubory, které nejsou potřeba pro operace
+ s VCD.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Druhá a ostatní stopy jsou všeobecně surovými MPEG (film) stopami
+ s 2324 bajty/sektor, obsahující jeden MPEG PS datový paket na
+ sektor. Ty jsou v mode 2 třída 1 formátu, takže obsahují více dat
+ v každém sektoru za cenu omezení korekce chyb. Je rovněž možné mít
+ CD-DA stopy na VCD za první stopou.
+ V některých operačních systémech jsou triky, které umožňují zpřístupnit
+ tyto ne-ISO-9660 stopy v systému souborů. V dalších operačních
+ systémech jako GNU/Linux to není možné (zatím). Zde MPEG data
+ <emphasis role="bold">nemohou být připojena</emphasis>. Protože většina
+ filmů je uložena uvnitř tohoto druhu stopy, měli byste nejprve zkusit
+ <option>vcd://2</option>.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Existují také VCD disky bez první stopy (jediná stopa bez systému souborů).
+ Můžete je přehrát, ale nemohou být namountovány.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Definice standardu Video CD se nazývá
+ Philips „White Book“ a není obecně přístupná online, ale musí být zakoupena
+ od Philipsu. Podrobnější informace o Video CD můžete nalézt
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">v dokumentaci programu vcdimager</ulink>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>Pár slov o .DAT souborech</title>
+<para>
+Soubor veliký ~600 MB viditelný v první stopě připojeného VCD není
+skutečným souborem! Je to takzvaná ISO gateway, vytvořená proto,
+aby mohl Windows přistupovat k těmto stopám (Windows vůbec neumožňuje
+aplikacím surový přístup k zařízení).
+Pod Linuxem nemůžete kopírovat nebo přehrávat tyto soubory
+(obsahují jen nesmysly). Pod Windows je to možné, protože jeho iso9660
+ovladač emuluje surový přístup ke stopě v tomto souboru. Abyste mohli
+přehrát .DAT soubor, potřebujete ovladač kernelu který můžete nalézt
+v Linuxové verzi PowerDVD. Obsahuje upravený ovladač systému souborů
+iso9660 (<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), který umí emulovat
+surové stopy přes tento stínový .DAT soubor. Pokud připojíte disk
+s pomocí jejich ovladače, můžete kopírovat či dokonce přehrávat .DAT
+soubory <application>MPlayer</application>em. Ale nebude to fungovat
+se standardním iso9660 ovladačem z Linuxového kernelu! Místo toho
+použijte <option>vcd://</option>. Alternativou kopírování VCD je
+nový jaderný ovladač jménem
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
+(není součástí oficiálního jádra), který zobrazuje CD sekce jako
+obrazové soubory a program
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, který bit-po-bitu
+grabuje/kopíruje CD.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Seznamy editačních zásahů (EDL)">
 <title>Seznamy editačních zásahů (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -214,7 +214,6 @@
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -395,6 +395,345 @@ die von <application>MPlayer</applicatio
 </sect1>
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>CD/DVD-Laufwerke</title>
+
+<para>
+Moderne CD-ROM-Laufwerke können sehr hohe Geschwindigkeiten
+erreichen. Jedoch sind einige CD-ROM-Laufwerke in der Lage, mit gedrosselter
+Geschwindigkeit zu laufen. Es gibt verschiedene Gründe, in Erwägung zu ziehen,
+die Geschwindig eines CD-ROM-Laufwerks zu ändern:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Es gibt Berichte über Lesefehler bei hohen Geschwindigkeiten, besonders
+bei schlecht gepressten CD-ROMs. Reduzierung der Geschwindigkeit kann
+unter diesen Umständen Datenverlust verhindern.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Viele CD-ROM-Laufwerke sind nervend laut. Eine geringere Geschwindigkeit kann
+die Geräusche reduzieren.
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Du kannst die Geschwindigkeit von IDE CD-ROM-Laufwerken mit
+<command>hdparm</command>, <command>setcd</command> oder
+<command>cdctl</command> reduzieren. Dies funktioniert wie folgt:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable> <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable> <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Wenn du SCSI-Emulation benuzt, musst du die Einstellungen unter Umständen am
+echten IDE-Gerät vornehmen und nicht am emuliertem SCSI-Gerät.
+</para>
+
+<para>
+Wenn du über root-Rechte verfügst, kann das folgende Kommando
+ebenso helfen:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+<!-- TODO: 1) aehm Ich glaube nicht das das (oben) als 2 MB interpretiert wird.
+   Duerften Bytes sein -->
+Dies setzt die Menge der vorausgehend gelesenen Daten auf 2MB, was bei
+verkratzten CD-ROMs hilft.
+Wenn du dies zu hoch setzt, wird das Laufwerk dauernd anlaufen und wieder langsamer werden;
+dies wird die Leistung dramtisch verschlechtern.
+Es wird ebenso empfohlen, dass du dein CD-ROM-Laufwerk mit <command>hdparm</command>
+konfigurierst:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Dies aktiviert DMA-Zugriff, Read-ahead (vorausgehendes Lesen) und IRQ-Unmasking
+(lies die <command>hdparm</command> Manpage für eine ausführliche Erklärung).
+</para>
+
+<para>
+Wir verweisen hier auf
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable>/settings</filename>"
+für Feineinstellungen an deinem CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+SCSI-Laufwerke haben kein einheitliches Verfahren, diese Parameter zu
+setzen. (Kennst du einen? Berichte ihn uns!) Es gibt ein Tool, welches mit
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Plextor SCSI-Laufwerken</ulink>
+funktioniert.
+</para>
+
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>
+Geschwindigkeit:
+<screen>cdcontrol [-f <replaceable>Gerät</replaceable>] speed <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+DMA:
+<screen>sysctl hw.ata.atapi_dma=1</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>DVD-Wiedergabe</title>
+<para>
+Für eine komplette Liste der verfügbaren Optionen lies bitte die Manpage.
+Die Syntax für das Abspielen einer Standard-DVD lautet wie folgt:
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;Track&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;Gerät&gt;</replaceable>]</screen>
+</para>
+
+<para>
+Beispiel:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Das Standard-DVD-Laufwerk ist <filename>/dev/dvd</filename>. Wenn deine
+Installation davon abweicht, erstelle einen Symlink oder gib das genaue Gerät auf
+der Kommandozeile an mit der Option <option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> verwendet <systemitem>libdvdread</systemitem> und
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> zur DVD-Wiedergabe und -Entschlüsselung.
+Diese beiden Bibliotheken sind im Unterverzeichnis
+<application>MPlayer</application>-Quelltextbaum,
+du brauchst sie nicht separat zu installieren. Du kannst auch systemweite
+Versionen der beiden Bibliotheken verwenden, diese wird jedoch
+<emphasis role="bold">nicht</emphasis> empfohlen, da dies zu Bugs,
+Bibliotheksinkompatibilitäten und geringerer Geschwindigkeit führen kann.
+</para>
+
+<note>
+<para>
+In Fällen von DVD-Dekodierungs-Problemen versuche Supermount oder solche Hilfen
+zu deaktivieren. Einige RPC-2 Laufwerke können verlangen, dass ein Regionalcode gesetzt ist.
+</para>
+</note>
+
+<formalpara>
+<title>DVD-Struktur</title>
+<para>
+DVDs haben 2048 Bytes pro Sektor mit ECC/CRC. Sie haben üblicherweise
+ein UDF-Dateisystem auf einem einzigem Track, welcher verschiedene Dateien
+(kleine .IFO und .BUK Dateien und große .VOB Dateien) enthält.
+Sie sind echte Dateien und können von einem gemounteten Dateisystem einer
+unentschlüsselten DVD kopiert/abgespielt werden.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+Die .IFO-Dateien enthalten die Informationen zur Filmnavigation
+(Kapitel/Titel/Blickwinkel, Sprachtabellen etc.) und werden benötigt,
+um den .VOB Inhalt (den Film) zu lesen und zu interpretieren. Die .BUK-Dateien
+sind Backups davon. Sie nutzen überall <emphasis role="bold">Sektoren</emphasis>,
+so dass du Direktaddressierung von Sektoren auf dem
+Datenträger benötigst, um DVD-Navigation zu implementieren oder den
+Inhalt zu entschlüsseln.
+</para>
+
+<para>
+DVD-Unterstützung benötigt rohen Sektor-basierten Zugriff auf das
+Laufwerk. Leider musst du (unter Linux) root sein, um die Sektoraddresse einer
+Datei zu erhalten. Das ist der Grund, warum wir nicht den Dateisystemtreiber
+des Kernels nutzen sondern es im Userspace reimplementiert haben.
+<systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x tut dies.
+Der UDF-Dateisystemtreiber des Kernels wird nicht benötigt, da sie bereits
+einen eigenen eingebauten UDF-Dateisystem-Treiber haben.
+Ebenso muss die DVD nicht gemountet werden, da der direkte Sektor-basierte Zugriff
+genutzt wird.
+</para>
+
+<para>
+Manchmal kann <filename>/dev/dvd</filename> nicht von Benutzern gelesen
+werden, deshalb implementierten die Autoren von <systemitem>libdvdread</systemitem>
+einen Emulations-Layer, welcher die Sektorenadressen in Dateinamen+Offsets
+überträgt und Raw-Zugriff auf dem gemounteten Dateisystem oder auch
+auf Festplatten emuliert.
+</para>
+
+<para>
+<systemitem>libdvdread</systemitem> akzeptiert sogar Mountpoints an Stelle von
+Gerätenamen für Raw-Zugriff und überprüft
+<filename>/proc/mounts</filename>, um den Gerätenamen herauszufinden.
+Es wurde für Solaris entwickelt, wo Gerätenamen dynamisch
+zugewiesen werden.
+</para>
+
+<para>
+Wenn du <application>MPlayer</application> mit dvdnav-Unterstützung compiliert hast,
+bleibt die Syntax derselbe, ausgenommen die Verwendung von dvdnav:// an Stelle von dvd://.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>DVD-Entschlüsselung</title>
+<para>
+DVD-Entschlüsselung geschieht durch <systemitem>libdvdcss</systemitem>. Die dafür
+verwendete Methode kann durch Umgebungsvariable <envar>DVDCSS_METHOD</envar> festgelegt werden,
+siehe Manpage für Details.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+<!-- Idee: (am Regioncode) hinzufuegen? -->
+<!-- Comment: Ich mag das Wort upgrade nicht. Oder besser
+   gesagt sollte der Text besser auf die Risiken und Fakten eingehen. -->
+RPC-1 DVD-Laufwerke schützen Regionseinstellunge nur durch Software.
+RPC-2-Laufwerke haben einen Hardwareschutz, welcher nur 5 Änderungen
+erlaubt. Es kann notwendig/empfehlenswert sein, die Firmware auf RPC-1
+zu aktualisieren, wenn du ein RPC-2 DVD-Laufwerk hast.
+Du kannst versuchen ein Firmwareupgrade für dein Laufwerk im Internet zu finden,
+<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">dieses Firmware-Forum</ulink>
+kann ein guter Ausgangspunkt für deine Suche sein.
+Wenn es kein Firmwareupgrade für dein Laufwerk gibt, benutze das
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset-Tool</ulink>,
+um den Regionscode deines DVD-Laufwerks (unter Linux) zu setzen.
+<emphasis role="bold">Warnung</emphasis>: Du kannst nur 5 mal den Regioncode ändern.
+</para>
+</sect1>
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>VCD-Wiedergabe</title>
+<para>
+Für eine komplette Liste an verfügbaren Optionen lies bitte die
+Manpage. Die Syntax für eine Standard Video CD (VCS) lautet wie folgt:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;Track&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;Gerät&gt;</replaceable>]</screen>
+Beispiel:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Das Standard-VCD-Gerät ist <filename>/dev/cdrom</filename>. Wenn deine
+Installation davon abweicht, erstelle einen Symlink oder gib das genaue Gerät auf
+der Kommandozeile an mit der Option <option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note>
+<para>
+<!-- TODO: have horrible performance reading VCD - zu ueberpruefen -->
+Mindenstens Plextor und einige SCSI-CD-ROM-Laufwerke von Toshiba haben eine
+schreckliche VCD-Leseleistung. Das liegt daran, daß der
+<systemitem>ioctl</systemitem> CDROMREADRAW für diese Laufwerke
+nicht vollstaendig implementiert ist. Wenn du ein bisschen Fachwissen über
+SCSI- Programmierung hast, <ulink url="../../tech/patches.txt">hilf uns</ulink>
+bitte, allgemeine SCSI-Unterstützggung für VCDs zu implementieren.
+</para>
+</note>
+
+<para>
+Inzwischen kannst du die Daten von VCDs mit
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+extrahieren und die ausgegebene Datei mit <application>MPlayer</application>
+abspielen.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>VCD-Struktur</title>
+<para>
+Eine Video CD (VCD) besteht aus CD-ROM XA Sektoren, z.B. CD-ROM Mode 2
+Form 1 und 2 Tracks:
+</para>
+</formalpara>
+
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Der erste Track ist im Format Mode 2 Form 2, was bedeutet, dass es
+L2-Fehlerkorrektur benutzt. Der Track enthält ein ISO-9660 Dateisystem
+mit 2048 Bytes/Sektor. Das Dateisystem enthält VCD Metadata-Informationen
+ebenso wie Standbilder, welche oft in Menüs benutzt werden.
+MPEG-Segmente für Menüs können auch im ersten Track gespeichert
+werden, die MPEGs müssen aber in eine Serie von 150-Sektoren-Einheiten
+gestückelt werden. Das ISO-9660 Dateisystem kann auch noch andere Dateien oder
+Programme enthalten, welche nicht für VCD-Betrieb erforderlich sind.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Der zweite und die restlichen Tracks sind generelle rohe 2324 Bytes/Sektor
+MPEG (Film) Tracks, welche ein MPEG-PS-Datenpaket pro Sektor enthalten.
+Diese sind im Format Mode 2 Form 1, so dass sie mehr Daten pro Sektor speichern
+können unter dem Verlust einiger Fehlerkorrektur. Es ist ebenso
+gültig, CD-DA Tracks in einer VCD nach dem ersten Track zu haben.
+Auf manchen Betriebssystemen gibt es ein paar Tricks, diese nicht-ISO-9660-Tracks
+im Dateisystem erscheinen zu lassen. Auf anderen Systemen wie GNU/Linux ist
+dies (noch) nicht der Fall. Hier können die MPEG-Daten
+<emphasis role="bold">nicht gemountet werden</emphasis>. Da sich die meisten Filme
+in einer solchen Art von Track befinden, solltest du zuerst <option>vcd://2</option> versuchen.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Es existieren ebenso VCDs ohne einen ersten Track (einzelner Track und
+überhaupt kein Dateisystem). Diese sind trotzudem abspielbar,
+können aber nicht gemountet werden.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Die Definition des Video-CD-Standards wird Philips "White Book" genannt und ist
+im Allgemeinen nicht online verfügbar, da es von Philips käuflich erworben werden
+muss. Detailliertere Informationen über Video-CDs befindet sich in der
+<ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">vcdimager- Documentation</ulink>.
+</para>
+</listitem>
+
+</itemizedlist>
+
+<formalpara>
+<title>.DAT Dateien</title>
+<para>
+Die ~600 MB Datei, die auf dem ersten Track einer gemounteten VCD sichtbar
+ist, ist keine richtige Datei! Es ist ein sogenanntes ISO-Gateway, geschaffen,
+um Windows den Zugriff auf solche Tracks zu geben (Windows erlaubt überhaupt
+keine direkten Zugriffe auf das Laufwerk). Unter Linux kannst du solche Dateien
+weder kopieren noch abspielen (sie enthalten Müll). Unter Windows ist dies
+möglich, da Windows ISO9660-Treiber das direkte Lesen der Tracks in diesen
+Dateien emuliert. Um eine .DAT Datei wiederzugeben, benötigst du einen
+Kernel-Treiber, welcher in der Linux-Version von PowerDVD zu finden ist.
+Es hat einen modifizierten ISO9660 Dateisystem-Treiber
+(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), welcher in der Lage ist,
+die rohen Tracks durch diese Schatten-.DAT-Dateien zu emulieren. Wenn du
+den Datenträger mit deren Treiber mountest, kannst du die .DAT Dateien
+kopieren und sogar mit <application>MPlayer</application> abspielen.
+Dies wird jedoch nicht mit dem Standard-ISO9660-Treiber des Linux-Kernels
+funktionieren! Benutze statt dessen <option>vcd://</option>. Alternativen
+für das Kopieren von VCDs sind der neue Kernel-Treiber
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
+(nicht Bestandteil des offiziellen Kernels), welcher CD-Sessions
+als Imagedateien darstellt, und
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>,
+ein Bit-für-Bit CD-Grabbing/Kopier-Programm.
+</para>
+</formalpara>
+
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Edit Decision Lists (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -183,7 +183,6 @@ License Version 2 (GPL v.2).
 
 &install.xml;
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -498,6 +498,348 @@ mejorarlo o escriba su propio servidor.
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="drives">
+<title>Unidades de CD/DVD</title>
+<para>
+Extracto de documentación de Linux:
+</para>
+
+<para>
+Las unidades de CD-ROM modernas pueden alcanzar velocidades de lectura
+muy altas, a pesar de ello algunas unidades de CD-ROM son capaces de
+funcionar a velocidades reducidas. Hay varias razones que pueden hacer
+considerar cambiar la velocidad de la unidad de CD-ROM:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+Ha habido varios informes de errores de lectura a velocidades altas,
+especialmente en unidades de CD-ROM en mal estado. Reducir la velocidad
+puede prevenir la pérdida de datos bajo estas circunstancias.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+Algunas unidades de CD-ROM son molestamente ruidosas, a menor velocidad
+se puede reducir el ruido.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<para>
+Puede reducir la velocidad de las unidades de CD-ROM IDE con
+<command>hdparm</command> o con un programa llamado <command>setcd</command>.
+Funciona de la siguiente manera:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[velocidad]</replaceable> <replaceable>[dispositivo de cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[velocidad]</replaceable> <replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Si tiene privilegios de root la siguiente órden puede también ayudarle:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[cdrom device]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+Esto establece prelectura de 2MB del archivo, lo cual ayuda en CD-ROMs rayados.
+Si establece un valor demasiado alto, la unidad puede estar contínuamente
+girando y parando, y puede decrementar dramáticamente el rendimiento.
+Se recomienda que también afine su unidad de CD-ROM con <command>hdparm</command>:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>cdrom device</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Esto activa el acceso DMA, pre-lectura, y desenmascarado de IRQ (lea la página
+de manual de <command>hdparm</command> para una explicación detallada).
+</para>
+
+<para>
+Por favor, diríjase a &quot;<filename>/proc/ide/<replaceable>cdrom device</replaceable>/settings&quot;</filename>
+para ajuste-fino de su CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+Las unidades SCSI no tienen una manera uniforme para estableces estos
+parámetros (¿conoce alguna? ¡Díganoslo!) Aquí hay una herramienta que funciona
+para
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">unidades Plextor SCSI</ulink>.
+</para>
+
+<para>FreeBSD:</para>
+<para>Speed: <command>cdcontrol [-f <replaceable>dispositivo</replaceable>] speed <replaceable>velocidad</replaceable></command></para>
+<para>DMA: <command>sysctl hw.ata.atapi_dma=1</command></para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Reproducción de DVD</title>
+<para>
+Para una lista completa de opciones disponibles, lea por favor la página de manual.
+La Sintaxis para un Disco Versátil Digital (DVD) estándar es la siguiente:
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;pista&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;dispositivo&gt;</replaceable>]</screen>
+</para>
+
+<para>
+Ejemplo:
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>1</replaceable> -dvd-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+El dispositivo DVD por defecto es <filename>/dev/dvd</filename>. Si su
+configuración es diferente, haga un enlace simbólico o especifique el
+dispositivo correcto en la línea de órdenes con la opción
+<option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Soporte para el DVD de Nuevo-estilo (mpdvdkit2)</title>
+<para>
+<application>MPlayer</application> usa <systemitem>libdvdread</systemitem> y
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> para desencriptación y reproducción. Estas
+dos bibliotecas están contenidas en el subdirectorio
+<filename class="directory">libmpdvdkit2/</filename>
+del árbol de código fuente de <application>MPlayer</application>, no tiene
+que instalarlo por separado. Hemos optado por esta solución porque hemos
+corregido un error de <systemitem>libdvdread</systemitem> y aplicado un
+parche que añade <emphasis role="bold">soporte para cacheo de claves CSS
+crackeadas</emphasis> para <systemitem>libdvdcss</systemitem>. Esto resulta
+en un gran incremento de velocidad porque las claves no tienen que ser
+crackeadas cada vez que se reproduce.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> puede usar también bibliotecas
+<systemitem>libdvdread</systemitem> del sistema y <systemitem>libdvdcss</systemitem>,
+pero esta solución <emphasis role="bold">no</emphasis> se recomienda, porque puede
+resultar en fallos, incompatibilidades de bibliotecas y velocidad más lenta.
+</para>
+
+<note><para>
+En caso de problemas de decodificación de DVD, pruebe a deshabilitar supermount, o
+cualquier otra utilidad de este tipo.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>Estructura de DVD</title>
+<para>
+Los discos de DVD tienen 2048 bytes por sector con ECC/CRC. Normalmente tienen
+un sistema de archivos UDF en una pista simple, conteniendo varios archivos
+(archivos pequeños .IFO y .BUK y archivos grandes (1GB) .VOB). Son archivos
+reales y pueden ser copiados/reproducidos desde un sistema de archivos montado
+de un DVD sin encriptar.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+Los archivos .IFO contienen la información de navegación por la película
+(capítulos/títulos/mapas de ángulos, tablas de idiomas, etc) y son necesarios
+para leer e interpretar el contenido del .VOB (la película). Los archivos
+.BUK son copias de seguridad de estos. Usan <emphasis role="bold">sectores</emphasis>
+por todos sitios, por lo que necesita usar direccionamiento crudo de sectores
+del disco para implementar navegación DVD o desencriptar el contenido.
+</para>
+
+<para>
+El soporte DVD necesita acceso basado en sectores al dispositivo. Desafortunadamente
+debe (bajo Linux) ser root para obtener la dirección de un sector dentro de un
+archivo. Este es el motivo por el que no se usa el controlador interno del sistema
+de archivos del kernel, en su lugar se ha reimplementado en el espacio de usuario.
+<systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x y <systemitem>libmpdvdkit</systemitem>
+hacen esto. El controlador de sistema de archivos UDF del kernel no es necesario
+ya que tenemos nuestro propio controlador de sistema de archivos UDF. Además
+el DVD no necesita estar montado ya que solo se usa acceso a nivel de sectores.
+</para>
+
+<para>
+Algunas veces <filename>/dev/dvd</filename> no puede ser leído por los
+usuarios, por lo que los autores de <systemitem>libdvdread</systemitem>
+han implementado una capa de emulación que transfiere el direccionamiento
+por sectores a nombres de archivo + desplazamiento, para emular un acceso
+crudo sobre un sistema de archivos montado o incluso en un disco duro.
+</para>
+
+<para>
+<systemitem>libdvdread</systemitem> incluso acepta un punto de montaje
+en lugar del nombre del dispositivo para acceso crudo y comprueba
+<filename>/proc/mounts</filename> para obtener el nombre del dispositivo.
+Esto ha sido desarrollado por Solaris, donde los nombres de los
+dispositivos son asignados dinámicamente.
+</para>
+
+<para>
+El dispositivo por defecto de DVD es <filename>/dev/dvd</filename>. Si su
+configuración no coincide con esto, haga un enlace simbólico, o especifique
+el dispositivo correcto en la línea de órdenes con la opción
+<option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Autenticación para DVD</title>
+<para>
+La autenticación y el método de desencriptación del soporte de DVD al
+nuevo-estilo se ha hecho usando una versión modificada de
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> (vea más arriba). Este método peude ser
+especificado a través de la variable de entorno <envar>DVDCSS_METHOD</envar>,
+que puede ser establecido a key, disk o title.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+Si no se especifica nada se prueban los siguientes métodos (por defecto:
+key, petición de título):
+</para>
+
+<orderedlist>
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">bus key</emphasis>: Esta clave es negociada durante
+la autenticación (una larga mezcla de ioctls y varios intercambios de
+claves, material de encriptación) y es usada para encriptar el título y
+las claves de disco antes de enviarlas sobre el bus sin proteger
+(para prevenir robos de claves). El bus key necesita obtener y
+predesencriptar la clave encriptada de disco.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">cached key</emphasis>: <application>MPlayer</application>
+mira a ver si el título ya ha sido crackeado con una clave almacenada en el
+directorio <filename class="directory">~/.mplayer/DVDKeys</filename> (rápido ;).
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">key</emphasis>: Si no hay una clave disponible en caché,
+<application>MPlayer</application> intenta desencriptar la clave del disco con
+un conjunto de claves de reproductor incluidas.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">disk</emphasis>: Si el método key falla (p.e. no hay
+claves de reproductor incluídas), <application>MPlayer</application>
+crackeará la clave del disco usando un algoritmo de fuerza bruta. Este proceso
+usa la CPU de manera intensiva y requiere 64 MB de memoria (una tabla hash de
+16M 32Bit entradas) para almacenamiento temporal de datos. Este método debe
+funcionar siempre (lento).
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">title request</emphasis>: Con la clave del disco
+<application>MPlayer</application> pide las claves encriptadas de los
+títulos que están dentro de <emphasis>sectores escondidos</emphasis> usando
+<systemitem>ioctl()</systemitem>. La protección por región de unidades
+RPC-2 se hace en este paso y puede fallas en algunas unidades de disco.
+Si funciona bien, las claves de títulos son desencriptadas con las claves
+de bus y de disco.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+<emphasis role="bold">title</emphasis>: Este método es usado si la
+búsqueda de título falla y no sale en ningun intercambio de clave
+con la unidad de DVD. Usa un ataque de encriptación para buscar
+la clave del título directamente (encontrando un patrón que se
+repita en el contenido del VOB desencriptado y comprobando que
+el texto plano corresponde a los primeros bytes encriptados como
+una continuación del patrón). El método es también conocido como
+&quot;ataque de texto plano conocido&quot; o &quot;DeCSSPlus&quot;.
+En raras ocasiones esto falla porque no hay suficientes datos
+desencriptados en el disco para realizar un ataque estadístico
+o porque las claves cambian en mitad de un título. Este método es la
+única manera de desencriptar un DVD almacenado en un disco duro o en
+un DVD con la región incorrecta en una unidad RPC2 (lento).
+</para></listitem>
+</orderedlist>
+
+<para>
+Las unidades de DVD RPC-1 solo protegen la configuración de región a través
+de software. Las unidades RPC-2 tienen una protección por hardware que
+permite tan solo 5 cambios. Puede ser necesario/recomendable actualizar el
+firmware a RPC-1 si tiene una unidad RPC-2. Las actualizaciones de
+firmware puede encontrarse en esta
+<ulink url="http://www.firmware-flash.com">página del firmware</ulink>.
+Si no hay una actualización del firmware disponible para su dispositivo, use la
+<ulink url="http://www.linuxtv.org/download/dvd/dvd_disc_20000215.tar.gz">herramienta regionset</ulink>
+para establecer el código de región de su unidad de DVD (bajo Linux).
+<emphasis role="bold">Advertencia</emphasis>: Solo puede establecer la región 5 veces.
+</para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Reproducción de VCD</title>
+<para>
+Para una lista completa de las opciones disponibles, lea por favor la página de manual. La
+sintaxis para un Video CD (VCD) estándar es la siguiente:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;track&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;device&gt;</replaceable>]</screen>
+Ejemplo:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>2</replaceable> -cdrom-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable></screen>
+El dispositivo para VCD Por defecto es <filename>/dev/cdrom</filename>.
+Si su configuracio no coincide con esto, haga un enlace simbólico o
+especifique el dispositivo correcto en la línea de órdenes con la
+opción <option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note><para>
+Al menos las unidades de CD-ROM SCSI Plextor y algunas Toshiba tienen un
+rendimiento horrible leyendo VCDs. Esto es porque el <systemitem>ioctl</systemitem>
+CDROMREADRAW no está completamente implementado en estas unidades. Si tiene
+conocimientos sobre la programación SCSI, por favor
+<ulink url="../../tech/patches.txt">ayúdenos</ulink> a implementar soporte SCSI
+genérico para VCDs.
+</para></note>
+
+<para>
+En la actualidad puede extraer datos desde VCDs con
+<ulink url="http://140.132.1.204/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+y reproducir el archivo resultante con <application>MPlayer</application>.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Estructura de un VCD</title>
+<para>Los discos de VCD consisten en una o más pistas:</para>
+</formalpara>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+La primera piesta es una pista pequeña de datos 2048 bytes/sector con
+un sistema de archivos iso9660, normalmente conteniendo programas reproductores
+de VCD para Windows o quizá alguna otra información (imágenes, texto, etc).
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+La segunda y otras pistas son 2324 bytes/sector crudas de MPEG (película),
+conteniendo un paquete de datos MPEG PS por sector en lugar de un sistema
+de archivos. De manera similar a las pistas de CD de audio, estas pistas
+<emphasis role="bold">no pueden ser montadas</emphasis> (¿Alguna vez ha
+montado un CD de audio para reproducirlo?).
+Como las películas están dentro de esta pista, debería probar <option>vcd://2</option>
+primero.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+Existen discos de VCD sin la primera pista (pista simple y sin ningún sistema
+de archivos). Siguen siendo reproducibles, pero no pueden ser montadas.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<formalpara>
+<title>Acerca de los archivos .DAT</title>
+<para>
+Los archivos visibles de ~600 MB en la primera pista de un VCD montado ¡no son
+archivos reales! Son llamadas puertas de acceso ISO, creadas para permitir a
+Windows administrar estas pistas (Windows no permite acceso crudo al dispositivo
+en ninguna de sus aplicaciones). Bajo Linux no puede copiar o reproducir estos
+archivos (solo contienen basura). Bajo Windows es posible que el controlador
+iso9660 emule lectura cruda de las pistas en estos archivos. Para reproducir
+un archivo .DAT necesita el controlador del kernel que se encuentra en la
+versión para Linux de PowerDVD. Contiene un controlador de sistema de archivos iso9660
+modificado (<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), que permite emular las
+pistas crudas a través de este archivo de sombra .DAT. Si monta el disco usando
+ese controlador, puede copiar e incluso reproducir los archivos .DAT con
+<application>MPlayer</application>. ¡Pero no funciona con el controlador estandar
+iso9660 del kernel de Linux! Use <option>vcd://</option> en su lugar. Alternativas
+para copiar un VCD son los nuevos controladores del kernel
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink> (que no forman
+parte del kernel oficialmente) que muestran sesiones de CD como archivos de imagen y
+<ulink url="http://cdrdao.sourceforge.net/">cdrdao</ulink>, un programa para
+grabar/copiar CD bit-por-bit.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Listas de Decisión de Edición (EDL)">
 <title>Listas de Decisión de Edición (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -174,7 +174,6 @@ peuvent être distribués selon les term
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -458,6 +458,306 @@ serveur.
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="drives">
+<title>Lecteurs CD/DVD</title>
+
+<para>
+Les lecteurs modernes de CD-ROM peuvent atteindre de très hautes vitesses de lecture,
+bien que certains soient capables de fonctionner à des vitesses réduites.
+Il y a plusieurs raisons possibles pour vouloir changer cette vitesse :
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+Il a été signalé que des lecteurs peuvent commettre des erreurs de lecture à
+haute vitesse, surtout avec des CD-ROM mal pressés. Réduire la vitesse peut alors
+empêcher la perte de données dans ces circonstances.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+Les lecteurs CD-ROM génèrent souvent un bruit assourdissant, qu'une vitesse réduite
+peut contribuer à diminuer.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Vous pouvez réduire la vitesse des lecteurs de CD-ROM IDE avec <command>hdparm</command>,
+<command>setcd</command> ou <command>cdctl</command>. Ils fonctionnent comme
+suit&nbsp;:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[vitesse]</replaceable> <replaceable>[périph. cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[vitesse]</replaceable> <replaceable>[périph. cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[vitesse]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Si vous utilisez l'émulation SCSI, vous pourriez avoir à appliquer les paramètres au
+vrai périphérique IDE, et non au périphérique SCSI émulé.
+</para>
+
+<para>
+ Si vous avez les privilèges root, la commande suivante peut également
+aider&nbsp;:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[périph. cdrom]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+Ceci créé un cache de 2 Mo, ce qui est utile pour les CD-ROMs endommagés (rayés).
+Si vous lui donnez une valeur trop haute, le lecteur ne va pas cesser de s'arrêter
+et de repartir, ce qui va dramatiquement diminuer les performances. Il est
+également recommandé d'optimiser votre lecteur de CD-ROM avec
+<command>hdparm</command>&nbsp;:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[périph. cdrom]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Ceci permet l'accès DMA, le cache en lecture, et l'IRQ unmasking (lisez la page de
+man de <command>hdparm</command> pour plus d'explications).
+</para>
+
+<para>
+Référez vous à "<filename>/proc/ide/<replaceable>[périph. cdrom]</replaceable>/settings</filename>"
+pour optimiser précisément votre lecteur CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+Les lecteurs SCSI n'ont pas une manière uniforme de régler ces paramètres
+(Vous en connaissez une&thinsp;? Dites-la nous&thinsp;!). Il y a un outil qui
+fonctionne pour les
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Lecteurs SCSI Plextor</ulink>.
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>Vitesse&nbsp;:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>périphérique</replaceable>] speed <replaceable>[vitesse]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA&nbsp;:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Lecture de DVD</title>
+
+<para>
+Pour voir la liste complète des options disponibles, veuillez lire la page de man.
+La syntaxe pour lire un Digital Versatile Disc (DVD) est la suivante&nbsp;:
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;piste&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;périphérique&gt;</replaceable>]</screen>
+</para>
+
+<para>
+ Exemple&nbsp;:
+ <screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Si vous avez compilé <application>MPlayer</application> avec la gestion de dvdnav, la
+syntaxe est la même, sauf que que vous devrez utiliser dvdnav:// au lieu de dvd://.
+</para>
+
+<para>
+Le périphérique DVD par défaut est <filename>/dev/dvd</filename>. Si votre configuration
+est différente, faites un lien symbolique (symlink) ou spécifiez le bon périphérique en
+ligne de commande avec l'option <option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> utilise <systemitem>libdvdread</systemitem> et
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> pour le décryptage et la lecture de DVD.
+Ces deux bibliothèques sont contenues dans le répertoire
+source de <application>MPlayer</application>, vous n'avez donc pas besoin de les
+installer séparément. Vous pouvez aussi utiliser les versions de ces deux bibliothèques
+qui sont peut-être déjà présentes sur votre système, mais cette solution n'est pas
+recommandée, dans la mesure où elle peut provoquer des bogues, des incompatibilités
+de bibliothèque et une vitesse réduite.
+</para>
+
+<note><para>
+En cas de problème de décodage de DVD, essayez de désactiver supermount, ou
+tous les outils de ce genre. Certains lecteurs RPC-2 peuvent aussi nécessiter
+le réglage de leur code de région.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+ <title>Décodage DVD</title>
+ <para>
+  Le décodage DVD est réalisé par <systemitem>libdvdcss</systemitem>. La
+  méthode peut être spécifiée par la variable d'environnement
+  <envar>DVDCSS_METHOD</envar>. Voir le manuel pour plus de détails.
+</para>
+</formalpara>
+
+<sect2 id="region_code">
+<title>Code zone</title>
+<para>
+ Les lecteurs DVD d'aujourd'hui sont équipés d'une restriction sans queue ni
+ tête appelée <ulink
+url="http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD#Protections_commerciales_par_zones">
+  protection commerciale par zones </ulink>.
+ C'est un système qui oblige les lecteurs DVD à accepter uniquement les DVDs
+ produits pour l'une des six zones qui découpent le monde. Il est
+ impensable qu'un groupe de personne se réunisse pour arriver à élaborer une
+ telle idée et pense que la Terre entière se pliera à leur volonté.
+</para>
+
+<para>
+ Les lecteurs qui appliquent le réglage des zones uniquement via logiciel
+ sont connus comme des lecteurs RPC-1, ceux qui le font via matériel comme
+ des lecteurs RPC-2.
+ Les lecteurs RPC-2 permettent de changer de zone cinq fois avant qu'il ne
+ se bloque.
+ Sous Linux, vous pouvez utiliser l'outil <ulink
+ url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset</ulink> pour modifier
+ le code zone de votre lecteur DVD.
+</para>
+
+<para>
+ Heureusement, il est possible de convertir les lecteurs RPC-2 en RPC-1 lors
+ d'une mise à jours du micrologiciel.
+ Saisissez la référence de votre lecteur DVD dans votre moteur de recherche
+ favori ou jetez un œil au forum et à la section téléchargement de <ulink
+ url="http://www.rpc1.org/">"The firmware page"</ulink>.
+ Les mises en garde habituelles des mises à jours de micrologiciels restent
+ valables mais les expériences de suppressions de restrictions de zones sont
+ généralement fructueuses.
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Lecture de VCDs</title>
+<para>
+Pour voir la liste complète des options disponibles, veuillez lire la page de man.
+La syntaxe pour lire un Vidéo CD standard (VCD) est la suivante&nbsp;:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;piste&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;périphérique&gt;</replaceable>]</screen>
+Exemple&nbsp;:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Le périphérique VCD par défaut est <filename>/dev/cdrom</filename>. Si votre installation diffère,
+faites un lien symbolique (symlink) ou spécifiez le bon périphérique en ligne de commande avec l'option
+<option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note><para>
+Les CD-ROM SCSI Plextor et certains Toshiba, entre autres, ont d'horribles
+performances durant la lecture de VCDs.
+C'est parce que l'<systemitem>ioctl</systemitem> CDROMREADRAW n'est pas
+complètement implémenté pour ces lecteurs.
+Si vous avez des connaissances en programmation SCSI, merci de
+<ulink url="../../tech/patches.txt">nous aider</ulink> à implémenter un
+support SCSI générique pour les VCDs.
+</para></note>
+
+<para>
+En attendant vous pouvez extraire des données d'un VCD avec
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+et lire le fichier obtenu avec <application>MPlayer</application>.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Structure d'un VCD</title>
+
+<para>
+Un CD Video (VCD) est constitué de secteurs CD-ROM XA, c'est-à-dire des
+pistes CD-ROM mode 2 forme 1 et 2&nbsp;:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+La première piste est en mode 2 forme 2 ce qui signifie qu'elle utilise une
+correction d'erreur L2. La piste contient un système de fichiers ISO-9660 avec 2048
+octets/secteur. Ce système de fichiers contient des informations VCD meta-donnée, aussi
+bien que les images fixes souvent utilisées dans les menus. Les segments MPEG pour les menus
+peuvent aussi être stockés dans la première piste, mais les données MPEG doivent être cassées
+en séries de bouts de 150 secteurs. Le système de fichiers ISO-9660 peut contenir d'autres
+fichiers ou programmes qui ne sont pas essentiels pour les
+opérations VCD.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+La seconde piste et les suivantes sont des pistes MPEG brutes (film) à 2324 octets/secteur,
+contenant un paquet de données MPEG PS par secteur. Celles-ci sont formatées selon le mode 2 forme 1,
+elles stockent donc plus de données par secteur au détriment de la correction d'erreur.
+Il est aussi permis d'avoir des pistes CD-DA dans un VCD après la première piste.
+Sur certains systèmes d'exploitation, il y a quelques astuces qui permettent de faire
+apparaître ces pistes non-ISO-9660 dans un système de fichiers. Sur d'autres systèmes
+d'exploitation comme GNU/Linux cela n'est pas le cas (pas encore).
+Ici les données MPEG <emphasis role="bold">ne peuvent être montées</emphasis>.
+Comme la plupart des films sont à l'intérieur de ce genre de piste, vous devrez
+tout d'abord essayer <option>vcd://2</option>.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+Il existe également certains disques VCD sans la première piste (une seule piste et pas de système de
+fichier du tout). Ils sont quand même lisibles, mais ne peuvent pas être montés.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>La définition du standard Video CD est appelée le
+"Livre Blanc" Philips et n'est généralement pas disponible en ligne, étant donné
+qu'elle doit être achetée auprès de Philips. Une information plus détaillée sur le Video
+CD peut être trouvée dans la
+<ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">documentation de vcdimager</ulink>.
+</para></listitem>
+
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+ <title>À propos des fichiers .DAT&nbsp;:</title>
+<para>
+Le fichier de ~600 Mo visible sur la première piste d'un VCD monté n'est
+pas un vrai fichier !
+C'est ce qu'on appelle une passerelle ISO, créée pour permettre à Windows
+de gérer de telles pistes (Windows n'autorise pas du tout l'accès brut au
+périphérique).
+Sous linux, vous ne pouvez pas copier ou lire de telles pistes (elle
+contiennent des informations parasites).
+Sous Windows c'est possible car son pilote iso9660 émule la lecture brute
+des pistes dans ce fichier.
+Pour lire un fichier .DAT vous avez besoin d'un pilote noyau qui peut
+être trouvé dans la version Linux de <application>PowerDVD</application>.
+Il possède un pilote de système de fichier iso9660 modifié
+(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), qui est capable d'émuler
+les pistes brutes au travers de ce fichier .DAT fantôme.
+Si vous montez le disque en utilisant leur pilote, vous pouvez
+copier et même lire les fichiers .DAT avec <application>MPlayer</application>.
+Mais cela ne fonctionnera pas avec le pilote iso9660 standard du
+noyau&thinsp;!
+Il est recommandé d'utiliser l'option <option>vcd://</option>
+à la place.
+D'autres possibilités pour la copie de VCD sont le nouveau pilote noyau
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
+(qui ne fait pas partie du noyau officiel) qui montre les sessions du CD
+en temps que fichier image et
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, une application
+d'enregistrement/copie bit-à-bit).
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Listes d'Edition de Décision (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -172,7 +172,6 @@ a GNU General Public License v2 értelmÃ
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -436,6 +436,201 @@ Ez működik az <application>MPlayer</ap
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="dvd">
+<title>DVD lejátszás</title>
+
+<para>
+A használható kapcsolók teljes listájáért olvasd el a man oldalt.
+A szintaxis egy szabványos DVD lejátszásához a következő:
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;sáv&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;eszköz&gt;</replaceable>]
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+Például:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Ha az <application>MPlayer</application>t dvdnav támogatással fordítottad, a
+szintaxis ugyan ez, kivéve, hogy dvdnav://-ot kell használnod a dvd:// helyett.
+</para>
+
+<para>
+Az alapértelmezett DVD eszköz a <filename>/dev/dvd</filename>. Ha a te
+beállításod különböző, készíts egy szimbolikus linket vagy add meg a megfelelő
+eszközt a parancssorban a <option>-dvd-device</option> kapcsolóval.
+</para>
+
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> fel tudja használni a
+<systemitem>libdvdread</systemitem>-ot és a <systemitem>libdvdcss</systemitem>-t
+is a DVD-k lejátszásához és dekódolásához. Ez a két függvénykönyvtár megtalálható
+az <application>MPlayer</application> forrás fájában, nem kell őket külön
+telepítened. Használhatod a két függvénykönyvtár rendszer-szintű verzióját is,
+de ez <emphasis role="bold">nem</emphasis> javasolt, mivel hibák forrása lehet,
+a függvénykönyvtárak közötti inkompatibilítást és sebességcsökkenést okozhat.
+</para>
+
+<note><para>
+Ha DVD dekódolási problémáid vannak, próbáld meg letiltani a supermount-ot vagy
+bármilyen más hasonló dolgot. Néhány RPC-2 vezérlő régió kód beállítását is megköveteli.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>DVD dekódolás</title>
+<para>
+A DVD dekódolást a <systemitem>libdvdcss</systemitem> végzi. A módszer
+megadható a <envar>DVDCSS_METHOD</envar> környezeti változó segítségével,
+lásd a man oldalt.
+</para>
+</formalpara>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="region_code">
+<title>Régió kód</title>
+<para>
+A DVD meghajtók manapság tartalmaznak egy
+<ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code">régió kód</ulink>nak
+nevezett értelmetlen korlátozást.
+Szégyen, hogy a DVD meghajtókat arra kényszerítik, hogy a hat különböző
+régióból, amire a világot felosztották, csak az egyikben gyártott lemezeket
+fogadják el. Hogy egy asztal körül ülő pár ember hogy állhatott elő egy ilyen
+ötlettel és hogyan várhatják el, hogy a 21. században elfogadnak egy ilyen
+ötletet, az minden képzeletet felülmúl.
+</para>
+
+<para>
+Azok a meghajtók, amelyek a régióbeállításokat csak szoftveresen kényszerítik
+ki, RPC-1 meghajtókként ismertek, amelyek hardveresen teszik ugyan ezt, azok
+az RPC-2 meghajtók. Az RPC-2 meghajtók öt alkalommal engedik meg a régiókód
+megváltoztatását, mielőtt az véglegessé válna.
+Linux alatt a
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset</ulink> eszközt
+használhatod a DVD meghajtód régió kódjának beállításához.
+</para>
+
+<para>
+Szerencsére lehetséges az RPC-2 meghajtók RPC-1-re történő átalakítása egy
+firmware frissítéssel. Add meg a DVD meghajtód model számát a kedvenc kereső
+motorodnak vagy nézz be a
+<ulink url="http://www.rpc1.org/">"The firmware page"</ulink> fórumjába és
+letöltési oldalára. Bár a firmware frissítésre vonatkozó figyelmeztetések itt
+is érvényesek, a régió kódtól történő megszabadulás általában pozitív élménnyel
+zárul.
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>VCD lejátszás</title>
+
+<para>
+A használható kapcsolók teljes listájáért olvasd el a man oldalt. Egy
+szabványos Video CD (VCD) szintaxisa a következő:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;sáv&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;eszköz&gt;</replaceable>]</screen>
+Például:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Az alapértelmezett VCD eszköz a <filename>/dev/cdrom</filename>. Ha a te
+beállításaid különbözőek, készíts egy szimbolikus linket vagy add meg a
+megfelelő eszközt a parancssorban a <option>-cdrom-device</option> kapcsolóval.
+</para>
+
+<note><para>
+A Plextor és néhány Toshiba SCSI CD-ROM meghajtónak borzalmas a teljesítménye
+CVD olvasáskor. Ez azért van, mert a CDROMREADRAW <systemitem>ioctl</systemitem>
+nincs teljesen implementálva ezekben a meghajtókban. Ha ismered a SCSI
+programozást, kérlek <ulink url="../../tech/patches.txt">segíts nekünk</ulink>
+egy általános SCSI támogatás elkészítésében VCD-khez.
+</para></note>
+
+<para>
+Addig is kinyerheted az adatokat a VCD-ről a
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+segítségével, majd a kapott fájlt lejátszhatod az <application>MPlayer</application>rel.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>VCD struktúra</title>
+<para>
+Egy Video CD (VCD) CD-ROM XA szektorokból áll, pl. CD-ROM 2-es módban
+1-es és 2-es formátumú sávok:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Az első sáv 2-es módban, 2-es formátumban van, ami azt jelenti, hogy L2
+ hibajavítást használ. A sáv ISO-9660 fájl rendszert tartalmaz 2048
+ bájt/szektorral. Ez a fájl rendszer VCD metaadat információkat tartalmaz,
+ valamint gyakran a menükben alkalmazott képkockákat. A menük MPEG
+ szegmensei is ezen az első sávon tárolhatóak, de az MPEG-eket fel kell
+ osztani 150 szektoros csonkokra. Az ISO-9660 fájl rendszer tartalmazhat
+ egyéb fájlokat vagy programokat, amik a VCD működése szempontjából nem
+ lényegesek.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ A második és a további sávok általában nyers 2324 bájt/szektor formátumú
+ MPEG (film) sáv, mely egy MPEG PS adat csomagot tartalmaz szektoronként.
+ Ezek 2-es mód 1-es formátumban vannak, így több adatot tárolnak
+ szektoronként némi hibajavítás elveszítése árán. Lehet CD-DA sáv is a
+ VCD-n az első sáv után. Némelyik operációs rendszeren van egy kis csalás,
+ amivel ezek a nem-ISO-9660 sávok megjelennek a fájl rendszerben. Más
+ operációs rendszereken, például GNU/Linux-on ez nem így van (még). Itt
+ az MPEG adat <emphasis role="bold">nem mountolható</emphasis>. Mivel a
+ legtöbb film ilyen típusú sávon belül van, először próbáld ki a
+ <option>vcd://2</option>-t.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Léteznek olyan VCD lemezek is, melyeken nincs meg az első sáv (egy sáv és
+ egyáltalán nincs fájl rendszer). Ezek szintén lejátszhatóak, de nem lehet
+ Å‘ket becsatolni.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ A Video CD szabvány definícióját a Philips "Fehér könyv"-nek
+ nevezte el és nem szabadon hozzáférhető, a Philipstől kell megvásárolni.
+ A Video CD-kről sokkal részletesebb információt találhatsz a
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">vcdimager dokumentációjában</ulink>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>A .DAT fájlokról</title>
+<para>
+A becsatolt VCD első sávján látható ~600 MB fájl valójában nem igazi fájl!
+Ez egy úgynevezett ISO átjáró, azért hozták létre, hogy a Windows kezelni
+tudja ezen sávokat (a Windows semmilyen módon sem engedi a közvetlen eszköz
+elérést az alkalmazásoknak). Linux alatt nem tudod átmásolni vagy lejátszani
+az ilyen fájlokat (szemét van bennük). Windows alatt lehetséges, mivel az
+iso9660 vezérlője a sávok nyers olvasását emulálja ebben a fájlban. A .DAT
+fájlok lejátszásához szükséged lesz egy kernel vezérlőre, ami a PowerDVD
+Linuxos verziójában található. Ez egy módosított iso9660 fájl rendszer vezérlőt
+(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>) tartalmaz, ami képes a nyers sáv
+emulációra ezen ál .DAT fájlon keresztül. Ha az ő vezérlőjük segítségével
+csatolod be a lemezt, át tudod másolni és le tudod játszani a .DAT fájlt az
+<application>MPlayer</application>rel. A Linux kernel szabványos iso9660
+vezérlőjével ez nem megy! Használd a <option>vcd://</option>-t helyette.
+VCD másolásához alternatíva az új <ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
+kernel vezérlő (nem része a hivatalos kernelnek) ami a CD meneteket kép fájlok
+formájában mutatja, és a <ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>,
+egy bitről-bitre grabbelő/másoló program.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Edit Decision Lists (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -171,7 +171,6 @@ possono esser distribuiti nei termini de
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -440,6 +440,304 @@ Ciò funziona con tutti i protocolli sup
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>Lettori CD/DVD</title>
+
+<para>
+I lettori CD-ROM recenti possono raggiungere velocità molto alte, ma molti
+lettori sono capaci di girare a velocità ridotte. Ci sono diversi motivi che
+possono farti pensare di cambiare la velocità di un'unità CD-ROM:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Ci sono state notifiche di errori di lettura ad alte velocità, specialmente
+ con CD-ROM malamente pressati. Ridurre la velocità può prevenire la
+ perdita di dati in queste circostanze.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Molti lettori CD-ROM sono fastidiosamente rumorosi, una minor velocità
+ può ridurre il rumore.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Puoi diminuire la velocità delle unità CD-ROM IDE con
+<command>hdparm</command>, <command>setcd</command> o <command>cdctl</command>.
+Funziona così:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[velocità]</replaceable> <replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[velocità]</replaceable> <replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[velocità]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Se stai usando l'emulazione SCSI, puoi dover applicare le impostazioni al
+lettore IDE reale, e non al dispositivo emulato come SCSI.
+</para>
+
+<para>
+Se hai i privilegi di root può essere di aiuto anche il comando seguente:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable></screen>
+Ciò imposta la lettura in prefetch dei file a 2MB, che aiuta con CD-ROM
+graffiati. Se la imposti troppo alta, il lettore continuerà ad aumentare e
+diminuire la velocità, e le prestazioni diminuiranno drasticamente.
+Si raccomanda di regolare il tuo lettore CD-ROM anche con
+<command>hdparm</command>:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Questo abilita l'accesso in DMA, la pre-lettura, e la mascheratura IRQ (leggi
+la pagina man di <command>hdparm</command> per una spiegazione dettagliata).
+</para>
+
+<para>
+Per favore fai riferimento a
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[dispositivo cdrom]</replaceable>/settings</filename>"
+per regolare con precisione il tuo CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+I lettori SCSI non hanno un modo uniforme di impostare questi parametri (ne
+conosci uno? diccelo!). C'è uno strumento che funziona con i
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">lettori SCSI Plextor</ulink>.
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>velocità:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>dispositivo</replaceable>] speed <replaceable>[velocità]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Riproduzione DVD</title>
+
+<para>
+Per una lista completa delle opzioni disponibili per favore leggi la pagina man.
+La sintassi per riprodurre un DVD normale è la seguente:
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;traccia&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;dispositivo&gt;</replaceable>]
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+Esempio:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Se hai compilato <application>MPlayer</application> con il supporto per dvdnav,
+la sintassi è la stessa, tranne che devi usare dvdnav:// invece di dvd://.
+</para>
+
+<para>
+Il dispositivo DVD di default è <filename>/dev/dvd</filename>. Se la tua
+impostazione è diversa, crea un collegamento simbolico o indica il dispositivo
+giusto dalla riga comando con l'opzione <option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> usa <systemitem>libdvdread</systemitem> e
+<systemitem>libdvdcss</systemitem> per la riproduzione e la decrittazione dei
+DVD. Queste due librerie sono contenute nei sorgenti di
+<application>MPlayer</application>, non hai bisogno di installarle
+separatamente. Puoi anche usare le controparti di sistema delle due librerie,
+ma questa non è la soluzione raccomandata, in quanto può portare a bachi,
+incompatibilità di librerie e minor velocità.
+</para>
+
+<note><para>
+Nel caso di problemi di decodifica di DVD, prova a disabilitare il supermount,
+o qualsiasi altra utilità. Alcuni lettori RPC-2 possono anche aver bisogno di
+avere il codice di zona impostato.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>Decrittazione DVD</title>
+<para>
+La decrittazione dei DVD viene fatta da <systemitem>libdvdcss</systemitem>. La
+modalità può esser specificata attraverso la variabile d'ambiente
+<envar>DVDCSS_METHOD</envar>, vedi la pagina di manuale per i dettagli.
+</para>
+</formalpara>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="region_code">
+<title>Codici regionali</title>
+<para>
+I lettori DVD al giorno d'oggi sono venduti con una costrizione senza senso
+chiamata <ulink url="http://it.wikipedia.org/wiki/DVD-Video#Codici_regionali">codice regionale</ulink>
+(<ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code">in inglese</ulink>).
+Questa è una strategia per forzare i lettori DVD ad accettare solamente DVD
+prodotti per una delle sei diverse regioni in cui è stato diviso il mondo.
+Come un gruppo di persone possano sedersi attorno ad un tavolo, partorire
+un'idea del genere ed aspettarsi che il mondo del 21° secolo si pieghi ai loro
+voleri, è aldilà di ogni comprensione.
+</para>
+
+<para>
+I lettori che forzano l'impostazione regionale solo via software sono anche
+conosciuti come lettori RPC-1, quelli che lo gestiscono via hardware come RPC-2.
+I lettori RPC-2 permettono la modifica della regione per cinque volte, prima
+che resti bloccata.
+Sotto Linux puoi usare lo strumento
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset</ulink> per
+per impostare il codice regionale del tuo lettore DVD.
+</para>
+
+<para>
+Grazie al cielo, è possibile convertire lettori RPC-2 in lettori RPC-1
+attraverso un aggiornamento del firmware. Inserisci il modello del tuo lettore
+DVD nel tuo motore di ricerca preferito oppure dai un'occhiata ai forum e alle
+sezioni di download di
+<ulink url="http://www.rpc1.org/">"The firmware page"</ulink>.
+Anche se si devono applicare le solite precauzioni per l'aggiornamento del
+firmware, le esperienze relative alla rimozione della forzatura del codice
+regionale sono generalmente positive.
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Riproduzione VCD</title>
+
+<para>
+Per una lista completa delle opzioni disponibili per favore leggi la pagina man.
+La sintassi per riprodurre un Video CD (VCD) normale è la seguente:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;traccia&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;dispositivo&gt;</replaceable>]</screen>
+Esempio:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Il dispositivo VCD di default è <filename>/dev/cdrom</filename>. Se la tua
+impostazione è diversa, crea un collegamento simbolico o indica il dispositivo
+giusto dalla riga comando con l'opzione <option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note><para>
+Perlomeno i lettori CD-ROM Plextor e alcuni Toshiba SCSI hanno prestazioni
+orribili leggendo i VCD. Questo perché l'<systemitem>ioctl</systemitem>
+CDROMREADRAW non è implementata appieno per questi lettori. Se hai una qualche
+conoscenza della programmazione SCSI, per favore
+<ulink url="../../tech/patches.txt">aiutaci</ulink> ad implementare un supporto
+SCSI generico per i VCD.
+</para></note>
+
+<para>
+Nel frattempo puoi estrarre i dati dal VCD con
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+e riprodurre con <application>MPlayer</application> il file così ricavato.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Struttura VCD</title>
+<para>
+Un Video CD (VCD) è fatto di settori CD-ROM XA, per es. tracce CD-ROM mode 2
+form 1 e 2:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ La prima traccia è in formato mode 2 form 2 il che significa che usa una
+ correzione errori L2. La traccia contiene un filesystem ISO-9660 con 2048
+ byte/settore. Il filesystem contiene delle informazioni metadati VCD, così
+ come fermi-immagine spesso usati nei menu. I segmenti MPEG per i menu possono
+ anche essere salvati nella prima traccia, ma gli MPEG devono essere
+ spezzettati in una serie di blocchi di 150 settori. Il filesystem ISO-9660
+ può contenere altri file o programmi che non sono essenziali per le
+ operazioni VCD.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Le seconde e restanti tracce spesso sono tracce MPEG (filmato) di basso
+ livello di 2324 byte/settore, contenenti un pacchetto dati MPEG PS per
+ settore. Queste sono in formato mode 2 form 1, così da poter archiviare più
+ dati per settore con la perdita di qualche correzione di errore. E' anche
+ valido avere tracce CD-DA in un VCD dopo la prima traccia.
+ In alcuni sistemi operativi c'è qualche trucchetto che fa apparire queste
+ tracce non ISO-9660 in un filesystem. In altri sistemi operativi come
+ GNU/Linux non è (ancora) così. Qui i dati MPEG
+ <emphasis role="bold">non possono venir montati</emphasis>. Siccome molti
+ film sono dentro questo tipo di tracce, dovresti provare prima
+ <option>vcd://2</option>.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Ci sono dischi VCD senza la prima traccia (traccia singola e proprio nessun
+ filesystem). Essi sono comunque riproducibili, ma non possono essere montati.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ La definizione dello standard VCD viene chiamato il "White Book" Philips, e
+ non è disponibile on-line visto che deve essere acquistato da Philips.
+ Informazioni più dettagliate sui Video CD si possono trovare nella
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">documentazione di vcdimager</ulink>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>Riguardo i file .DAT</title>
+<para>
+Il file .DAT da ~600MB visibile sulla prima traccia del filsystem VCD montato
+non è un vero file! Viene anche detto "ISO gateway", creato per permettere a
+Windows di gestire tali tracce (Windows non permette alle applicazioni alcun
+accesso di basso livello ai dispositivi). Sotto Linux non puoi copiare o
+riprodurre questi file (contengono spazzatura). Sotto Windows è possibile
+che il driver iso9660 emuli la lettura a basso livello delle tracce nel file.
+Per riprodurre un file .DAT ti serve il driver per il kernel che si può
+trovare nella versione per Linux di PowerDVD. Esso ha un driver modificato per
+il filesystem iso9660 (<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), che è in
+grado di emulare le tracce di basso livello attraverso quel file fantasma .DAT.
+Se monti il disco usando il loro driver, puoi poi copiare e anche riprodurre i
+file .DAT con <application>MPlayer</application>. Ma non funzionerà col driver
+iso9660 standard del kernel Linux! Usa invece <option>vcd://</option>.
+Alternative per copiare i VCD sono il nuovo driver del kernel
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink> (non incluso
+nel kernel ufficiale), che mostra le sessioni dei CD come file immagine, e
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, un'applicazione per
+copiare/fare il dump di CD bit-per-bit.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Edit Decision Lists (EDL) (liste di decisione di modifica)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -189,7 +189,6 @@ mogą być rozprowadzane zgodnie z warun
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -495,6 +495,340 @@ więc na liczne nadużycia, które są p
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>Napędy CD/DVD</title>
+
+<para>
+Nowoczesne napędy CD-ROM osiągają bardzo duże prędkości. Niektóre z nich są
+dodatkowo zdolne do pracy przy zredukowanych prędkościach. Oto kilka powodów,
+dla których powinniśmy zastanowić się czy nie należy zredukować prędkości
+naszego napędu:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Istnieją doniesienia o błędach odczytu przy dużych prędkościach, szczególnie
+ podczas używania uszkodzonych bądź wadliwie wytłoczonych/nagranych płyt CD.
+ Redukcja prędkości odczytu może uchronić nas przed utratą danych w takich
+ przypadkach.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Wiele napędów CD jest dokuczliwie głośnych. Redukcja prędkości może zmniejszyć
+ natężenie hałasu.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Możesz zredukować prędkość napędu CD z interfejsem IDE korzystając
+z <command>hdparm</command>, <command>setcd</command> lub
+<command>cdctl</command>.
+Działają one w następujący sposób:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[prędkość]</replaceable> <replaceable>[urządzenie cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[prędkość]</replaceable> <replaceable>[urządzenie cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[speed]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Jeśli używasz emulacji SCSI, możesz musieć zastosować ustawienia do prawdziwego
+urzÄ…dzenia IDE a nie emulowanego SCSI.
+</para>
+
+<para>
+Jeżeli masz uprawnienia roota, to pomóc może także następująca komenda:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[urzÄ…dzenie cdrom]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+
+<para>
+Ustawiamy w ten sposób wielkość bufora odczytu na 2MB, co pomaga przy odczycie
+porysowanych płyt. Jeżeli ustawimy zbyt dużą wielkość tego bufora, napęd będzie
+stale rozkręcał się i zwalniał, co spowoduje bardzo znaczny spadek wydajności.
+Zaleca się również dostrojenie napędu CD-ROM przy użyciu
+<command>hdparm</command>:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[urzÄ…dzenie cdrom]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Włączamy w ten sposób dostęp DMA do dysku, czytanie z wyprzedzeniem i
+odmaskowanie IRQ (IRQ unmasking) (więcej przeczytasz na stronach man do
+<command>hdparm</command>)
+</para>
+
+<para>
+Proszę sprawdzić
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[urzÄ…dzenie cdrom]</replaceable>/settings</filename>"
+by dostroić swój napędu CD-ROM.
+</para>
+
+<para>
+Dla napędów SCSI nie istnieje jednolity sposób ustawiawiania tych parametrów
+(jeżeli znasz jakiś to napisz nam o nim). Istnieje narzędzie które działa z
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">napędami SCSI Plextor</ulink>.
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>Prędkość:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>urządzenie</replaceable>] speed <replaceable>[prędkość]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Odtwarzanie DVD</title>
+
+<para>
+Aby poznać pełną listę dostępnych opcji, proszę przeczytać odpowiednie strony
+man. Składnia do odtwarzania standardowego DVD jest następująca:
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;ścieżka&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;urządzenie&gt;</replaceable>]
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+Przykład:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Jeśli skompilowałeś <application>MPlayera</application> z obsługą dvdnav,
+składnia jest taka sama, tylko musisz użyć dvdnav:// zamiast dvd://.
+</para>
+
+<para>
+Domyślnym urządzeniem (device) DVD jest <filename>/dev/dvd</filename>. Jeżeli
+Twoje ustawienia są inne, stwórz odpowiedni symlink lub ustaw odpowiednie
+urzÄ…dzenie (device) w linii polecenia korzystajÄ…c z opcji
+<option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> używa <systemitem>libdvdread</systemitem>
+oraz <systemitem>libdvdcss</systemitem> do odtwarzania i dekodowania DVD.
+Te dwie biblioteki sÄ… zawarte
+w głównym drzewie źródłowym <application>MPlayera</application>, nie trzeba
+instalować ich osobno.
+Możesz też użyć systemowych wersji tych bibliotek, ale nie jest to zalecane,
+ponieważ może spowodować błędy, niekompatybilności bibliotek oraz zmniejszenie
+prędkości.
+</para>
+
+<note><para>
+Jeśli występują problemy z dekodowaniem DVD, spróbuj wyłączyć supermount lub
+inne tego typu usługi. Niektóre napędy RPC-2 mogą również wymagać ustawienia
+kodu regionu DVD.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>Struktura dysku DVD</title>
+<para>
+Dyski DVD mają po 2048 bajtów na sektor z ECC/CRC. Zwykle posiadają system
+plików UDF na pojedynczej ścieżce zawierającej różnorakie pliki (małe pliki .IFO
+i .BUK oraz duże (1GB) pliki .VOB).
+Są one rzeczywistymi plikami i mogą być kopiowane/odtwarzane z podmontowanego
+systemu plików niezakodowanego DVD.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+Pliki .IFO zawierajÄ… informacje nawigacyjne filmu (mapa
+rozdziałów/tytułów/kątów kamery, tablica języków, itp) i są konieczne do
+odczytu i interpretacji zawartości pliku .VOB (filmu).
+Pliki .BUK są kopiami zapasowymi plików .IFO.
+Używają <emphasis role="bold">sektorów</emphasis> wszędzie, więc aby
+zaimplementować nawigację na DVD lub rozszyfrować zawartość, należy używać
+adresowania sektorów dysku w trybie raw.
+</para>
+
+<para>
+Z tego powodu obsługa DVD wymaga
+dostępu do urządzenia w trybie raw bazującym na sektorach. Niestety wymagane
+jest (pod Linuksem) posiadanie uprawnień roota aby móc korzystać z sektorowego
+adresowania pliku.
+Dlatego też nie w ogóle używamy sterownika systemu plików pochodzącego
+z jądra, ale reimplementujemy to w przestrzeni użytkownika.
+Zajmuje siÄ™ tym biblioteka <systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x.
+Sterownik
+systemu plików UDF zawarty w jądrze nie jest wymagany ponieważ wspomniane
+biblioteki zawierają własny, wbudowany sterownik systemu plików UDF. DVD nie
+musi być podmontowany, bowiem używany jest jedynie dostęp w trybie raw.
+</para>
+
+<para>
+Czasami <filename>/dev/dvd</filename> nie może być czytany przez użytkowników,
+zatem autorzy <systemitem>libdvdread</systemitem> zaimplementowali warstwÄ™
+emulacji, która tłumaczy adresowanie sektorowe na nazwy plików i offsety, aby
+emulować dostęp w trybie raw na podmontowanym systemie plików albo nawet na
+twardym dysku.
+</para>
+
+<para>
+<systemitem>libdvdread</systemitem> równie dobrze akceptuje miejsce
+podmontowania (mountpoint) jak i nazwę urządzenia przy dostępie w trybie raw i
+sprawdza <filename>/proc/mounts</filename> w celu odnalezienia odpowiedniej
+nazwy urządzenia (device). Zostało to napisane z myślą o systemie Solaris, gdzie
+nazwy urządzeń są przydzielane automatycznie.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Deszyfrowanie DVD</title>
+<para>
+Do deszyfrowania DVD jest używana biblioteka
+<systemitem>libdvdcss</systemitem>. Metoda jej działania może być określona
+poprzez zmienna środowiskową <envar>DVDCSS_METHOD</envar>,
+co jest dokładniej opisane na stronie man.
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+Napędy DVD RPC-1 zabezpieczają ustawienia regionu jedynie poprzez
+oprogramowanie. Napędy RPC-2 mają sprzętowe zabezpieczenie, które pozwala na co
+najwyżej 5 zmian. Jeżeli posiadamy napęd DVD RPC-2 wymagana/zalecana jest
+aktualizacja firmware'u do RPC-1.
+Nowe wersje firmware'ów można znaleźć w internecie.
+Poszukiwania radzimy rozpocząć od
+<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">forum firmware'ów</ulink>.
+Jeżeli nie ma tam nowej wersji firmware'u dla naszego urządzenia, użyj
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset tool
+(narzędzia do zmiany regionów)</ulink> aby ustawić kod regionu na swoim napędzie
+DVD (pod Linuksem). <emphasis role="bold">Ostrzeżenie</emphasis>: Możesz
+ustawić region tylko 5 razy.
+</para>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Odtwarzanie VCD</title>
+
+<para>
+Pełna lista dostępnych opcji znajduje się na stronie man. Składnia dla
+standardowego Video CD (VCD) jest następująca:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;ścieżka&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;urządzenie&gt;</replaceable>]</screen>
+Przykład:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Domyślnym urządzeniem VCD jest <filename>/dev/cdrom</filename>. Jeśli
+Twoje ustawienia są inne, utwórz dowiązanie symboliczne
+lub podaj prawidłowe urządzenie w linii poleceń za pomocą opcji
+<option>-cdrom-device</option>
+</para>
+
+<note><para>
+Przynajmniej napędy CD-ROM SCSI firmy Plextor i niektóre modele Toshiby
+mają beznadziejną wydajność przy odczycie VCD. Jest to spowodowane
+niekompletnÄ… implementacjÄ… <systemitem>ioctl</systemitem>'a CDROMREADRAW dla
+tych urządzeń. Jeśli masz jakieś pojęcie o programowaniu SCSI,
+<ulink url="../../tech/patches.txt">pomóż nam</ulink> zaimplementować ogólną
+obsługę SCSI dla VCD.
+</para></note>
+
+<para>
+W międzyczasie możesz wyciągać dane z VCD za pomocą
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+i odtwarzać plik wynikowy za pomocą <application>MPlayera</application>
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Struktura VCD</title>
+<para>
+Video CD (VCD) składa się z sektorów CD-ROM XA, tzn. ścieżek CD-ROM
+mode 2 form 1 i form 2:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Pierwsza ścieżka jest w formacie mode 2 form 2, który oznacza użycie korekcji
+ błędów L2. Ścieżka ta zawiera system plików ISO-9660 o gęstości 2048
+ bajtów/sektor. Ten system plików z kolei zawiera metainformacje VCD, a także
+ nieruchome klatki, często używane w menu. Segmenty MPEG dla menu mogą także
+ być składowane w tejże pierwszej ścieżce, ale MPEGi muszą być podzielone na
+ kawałki po 150 sektorów. System plików ISO-9660 może zawierać inne pliki bądź
+ programy, niekonieczne dla eksploatacji VCD.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Druga i pozostałe ścieżki są zwykle ścieżkami video MPEG typu raw o gęstości
+ 2324 bajtów/sektor, zawierającymi jeden pakiet danych MGEG PS na sektor.
+ Ścieżki te są w formacje mode 2 form 1, więc przechowują one więcej danych na
+ sektor, w zamian za słabszą korekcję błędów. Możliwe są też ścieżki CD-DA na
+ VCD poza pierwszą ścieżką. Niektóre systemy operacyjne używają pewnych
+ trików aby ścieżki nie zawierające systemu plików ISO-9660 były widoczne
+ w systemie plików. W pozostałych systemach, jak na przykład w systemie
+ GNU/Linux, nie ma takiej możliwości (jeszcze). W takim przypadku dane MPEG
+ <emphasis role="bold">nie mogą być montowane</emphasis>.
+ Jako że większość filmów znajduje się na tego typu ścieżce,
+ powinieneś spróbować na początek opcji <option>vcd://2</option>.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Istnieją również płyty VCD bez pierwszej ścieżki (pojedyncza ścieżka i
+ brak systemu plików w ogóle). Je również da się odtwarzać, ale nie da
+ się ich montować.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Definicja standardu Video CD, nazywana "Białą Księgą" Phillipsa,
+ generalnie nie jest dostępna online, musi być zakupiona u Phillipsa.
+ Bardziej szczegółowe informacje na temat Video CD można znaleźć na
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">stronie dokumentacji vcdimagera</ulink>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>O plikach .DAT</title>
+<para>
+Plik o rozmiarze ok. 600 MB widoczny na pierwszej ścieżce zamontowanego VCD
+nie jest prawdziwym plikiem ! Jest on tzw. bramkÄ… ISO, utworzonÄ… by
+Windows mógł obsługiwać takie ścieżki (Windows w ogóle nie zezwala aplikacjom
+na dostęp do urządzeń w trybie raw). Pod Linuksem nie możesz kopiować ani
+odtwarzać tych plików (zawierają "śmieci"). Pod Windows jest to możliwe, gdyż
+jego sterownik iso9660 symuluje odczyt ścieżek w trybie raw za pomocą tego
+pliku. By móc odtwarzać pliki .DAT, musisz mieć sterownik do jądra, który
+dostarczany jest z linuksowÄ… wersjÄ… PowerDVD. Posiada on zmodyfikowany sterownik
+systemu plików iso9660 (<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), który jest w
+stanie symulować odczyt ścieżek w trybie raw za pomocą pliku .DAT. Jeśli
+podmontujesz płytę używając ich sterownika, możesz kopiować, a nawet odtwarzać
+pliki .DAT za pomocą <application>MPlayera</application>. Ale nie będzie to
+działało za pomocą standardowego sterownika iso9660 dostarczonego z jądrem
+Linuksa! Zamiast tego użyj opcji <option>vcd://</option>. Alternatywą dla
+kopiowania VCD jest nowy sterownik:
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink> (nie jest
+częścią oficjalnego jądra), który wyświetla sesje CD jako pliki obrazów, oraz
+<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, program do zgrywania
+płyt CD bit po bicie.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Decyzyjne Listy Edycji (Edit Decision Lists - EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -176,7 +176,6 @@ Public License Version 2.
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -423,6 +423,293 @@ mplayer <replaceable>http://217.71.208.3
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>Приводы CD/DVD</title>
+
+<para>
+Современные приводы CD-ROM могут работать на очень высоких скоростях, некоторые
+из них способны регулировать скорость чтения. Несколько аргументов за
+использование этой возможности:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ На высоких оборотах возрастает вероятность ошибки при чтении, особенно с
+ плохо штампованных дисков. Уменьшение скорости может предотвратить потерю
+ данных в этом случае.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Многие CD-ROM приводы ужасно шумят, а снижение скорости может привести
+ к уменьшению шума.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Вы можете уменьшить скорость вращения IDE CD-ROM приводов программами
+<command>hdparm</command>,<command>setcd</command> или <command>cdctl</command>. Это работает так:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[скорость]</replaceable> <replaceable>[устройство cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[скорость]</replaceable> <replaceable>[устройство cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[скорость]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Если используется эмуляция SCSI, Вам следует применять настройки к реальному IDE
+устройству, а не сэмулированному SCSI.
+</para>
+
+<para>
+Если у Вас есть привилегии администратора, следующая команда
+тоже может оказаться полезной:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[устройство cdrom]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+Таким образом, предварительно считывается 2 мегабайта (полезно при
+дисках с царапинами). Если поставить слишком большое значение, то постоянный
+запуск и остановка вращения диска ужасно снизят эффективность.
+Рекомендуется также подстроить привод, используя <command>hdparm</command>:
+<screen>hdparm -d1 -a256 -u1 <replaceable>[устройство cdrom]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+Этой командой включается прямой доступ к памяти[DMA], предварительное
+чтение и размаскировка IRQ (прочтите man-страницу <command>hdparm</command>,
+с более подробным описанием).
+</para>
+
+<para>
+Обратитесь к
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[устройство cdrom]</replaceable>/settings</filename>"
+для подстройки Вашего CD-ROM привода.
+</para>
+
+<para>
+Вы можете настроить скорость SCSI CD-ROM приводов с помощью
+<command>sdparm</command>, необходима версия 1.03 или выше:
+<screen>sdparm --command=speed=<replaceable>[скорость в кБ/с]</replaceable> <replaceable>[устройство cdrom]</replaceable></screen>
+Скорость должна быть указана в килобайтах в секунду, привод
+округлит её надлежащим образом. Пожалуйста, обратитесь с странице
+руководства sdparm для деталей.
+</para>
+
+<para>
+There is also a dedicated tool that works for
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Plextor SCSI drives</ulink>.
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+<para>Скорость:
+<screen>cdcontrol [-f <replaceable>устройство</replaceable>] speed <replaceable>[скорость]</replaceable></screen></para>
+<para>DMA: <screen>sysctl hw.ata.atapi_dma=1</screen></para>
+</sect2>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>Воспроизведение DVD</title>
+
+<para>
+Полный список возможных опций можно прочитать в man странице.
+Синтаксис для воспроизведения стандартного DVD таков:
+<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;ролик&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>устройство</replaceable>]</screen>
+</para>
+
+<para>
+Пример:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+Если вы собрали <application>MPlayer</application> с поддержкой dvdnav, синтаксис тот же,
+просто укажите dvdnav:// вместо dvd://.
+</para>
+
+<para>
+Устройство DVD по умолчанию &mdash; это <filename>/dev/dvd</filename>. Если Ваши
+настройки отличаются, создайте символическую ссылку или укажите правильное
+устройство в командной строке, используя опцию <option>-dvd-device</option>.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> использует библиотеки <systemitem>libdvdread
+</systemitem> и <systemitem>libdvdcss</systemitem> для воспроизведения и расшифровки DVD.
+Эти две библиотеки содержатся в дереве исходного кода
+<application>MPlayer</application>'а, так что отдельно устанавливать их не нужно.
+Вы также можете использовать уже установленные в системе версии библиотек, но это
+<emphasis role="bold">не рекомендуется</emphasis>, так как может приводить к
+ошибкам, несовместимости и потере скорости.
+</para>
+
+<note><para>
+В случае проблем с декодированием DVD, попробуйте отключить supermount или
+другие подобные удобства. Некоторые RPC-2 устройства могут требовать
+уcтановку кода региона.
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>Расшифровка DVD</title>
+<para>
+Расшифровка DVD осуществляется библиотекой <systemitem>libdvdcss</systemitem>.
+Метод может быть указан переменной окружения <envar>DVDCSS_METHOD</envar>,
+подробную информацию смотрите на странице руководства man.
+</para>
+</formalpara>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="region_code">
+<title>Региональный код</title>
+
+<para>
+Современные DVD приводы имеют дурацкое ограничение, называемое
+<ulink url="http://ru.wikipedia.org/wiki/Код_зоны_DVD">региональным кодом</ulink>.
+Это &mdash; способ заставить DVD приводы воспроизводить DVD диски, созданные для одного из
+шести различных регионов, на которые разделен мир.
+Как может группа людей сесть за стол, придумать подобное и
+при этом ожидать, что мир 21-го века поклонится их воле &mdash; это
+за пределами человеческого понимания.
+</para>
+
+<para>
+Приводы, реализующие региональную защиту исключительно при помощи
+программного обеспечения, известны как RPC-1 приводы, реализующие ее
+аппаратно &mdash; RPC-2. RPC-2 приводы позволяют пять раз изменить код региона,
+после чего он фиксируется навсегда. В Linux Вы можете воспользоваться
+утилитой <ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset</ulink>
+для установки регионального кода Вашего DVD привода.
+</para>
+
+<para>
+К счастью, возможна переделка RPC-2 приводов в RPC-1, через
+обновление прошивки. Укажите модель Вашего DVD привода в Вашем любимом
+поисковике или посмотрите на форуме и разделах загрузок на
+<ulink url="http://www.rpc1.org/">"Странице прошивок"</ulink>.
+Хотя обычные предостережения, касающиеся обновления прошивки, остаются в силе,
+опыт избавления от региональной защиты в основном положителен.
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>Воспроизведение VCD</title>
+<para>
+Полный список возможных опций можно прочитать в man. Синтаксис для обычного
+Видео-CD (VCD):
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;дорожка&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;устройство&gt;</replaceable>]</screen>
+Пример:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+Устройство VCD по умолчанию &mdash; <filename>/dev/cdrom</filename>. Если Ваши
+настройки отличаются, создайте символическую ссылку добавьте правильное название
+в командной строке после опции <option>-cdrom-device</option>.
+</para>
+
+<note><para>
+По крайней мере Plextor'ы и некоторые Toshiba SCSI CD-ROM приводы показывают
+ужасную производительность при чтении VCD'ов. Это объясняется тем, что
+CDROMREADRAW <systemitem>ioctl</systemitem> на этих приводах реализован не полностью.
+Если Вы имеете некоторые познания в сфере программирования SCSI, пожалуйста
+<ulink url="../../tech/patches.txt">помогите нам</ulink> в написании поддержки
+SCSI generic для VCD.
+</para></note>
+
+<para>
+В настоящий момент Вы можете извлечь данные с VCD, используя
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">
+readvcd</ulink>, и воспроизвести получившийся файл <application>MPlayer
+</application>'ом.
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>Структура VCD</title>
+<para>
+VCD составлен из секторов CD-ROM XA, т.е. дорожек CD-ROM mode 2 form 1 и form 2:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Первая дорожка записана в mode 2 form 2 формате, что, в частности, означает
+ использование коррекции ошибок L2. Дорожка содержит файловую систему ISO-9660 с
+ секторами по 2048 байт. Там содержатся метаданные VCD,
+ и картинки, часто использующиеся в меню. Здесь также могут храниться
+ фрагменты MPEG для меню, но каждый из них должен быть разбит на кусочки по
+ 150 секторов. Еще файловая система может хранить файлы или программы,
+ не имеющие отношения к работе с VCD.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Вторая и остальные дорожки содержат MPEG-поток секторами по 2324 байта, по
+ одному пакету MPEG PS на сектор вместо файловой системы. Это дорожки в формате
+ mode 2 form 1 и хранят больше информации на один сектор за счет потери возможности
+ некоторой коррекции ошибок. После первой дорожки также допустимо присутствие
+ дорожки CD-DA. В некоторых ОС используются различные трюки, чтобы сделать эти
+ не-ISO-9660 дорожки видимыми в файловой системе. Но Linux
+ &mdash; это не тот случай (пока).
+ Здесь MPEG данные <emphasis role="bold">не могут быть смонтированы</emphasis>.
+ (Вы когда-нибудь монтировали аудио диск
+ для того, чтобы его воспроизвести?) Так как большинство фильмов находится именно на
+ таких дорожках, попробуйте сначала <option>vcd://2</option>.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Существуют VCD диски без первой дорожки (единственная дорожка без файловой
+ системы). Они проигрываются, но не монтируются.
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ Описание стандарта Video CD называется
+ Philips "White Book" и, как правило, недоступна в онлайн, т.к. должна приобретаться
+ у Philips. Более подробная информация о Video CD может быть найдена в
+ <ulink
+ url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">документации vcdimager</ulink>.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>Про файлы .DAT</title>
+<para>
+Файл примерно в 600 мегабайт на первой дорожке не настоящий! Это так
+называемый ISO-переход, созданный, чтобы позволить Windows обрабатывать эти
+дорожки (Windows вообще запрещает приложениям использовать прямой доступ
+к устройствам). Под Linux Вы не можете копировать эти файлы (они выглядят, как
+мусор). Под Windows это возможно, поскольку там iso9660 эмулирует прямой доступ
+к дорожкам через этот файл. Чтобы проигрывать .DAT файл Вам нужен драйвер,
+из Linux версии PowerDVD. Это модифицированный драйвер
+iso9660 файловой системы (<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), который
+способен эмулировать прямой доступ к дорожкам через этот файл. Если Вы
+замонтируете диск, используя их драйвер, Вы можете копировать и даже проигрывать
+.DAT файлы <application>MPlayer</application>'ом. Но это не будет работать со
+стандартным драйвером iso9660 из ядра Linux! Используйте вместо этого
+<option>vcd://</option>. Альтернативами для копирования VCD может послужить новый
+драйвер <ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink> (не
+входит в официальное ядро) который показывает дорожки[сессии] на диске как файлы
+образов и <ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>, приложение для
+побитового чтения/копирования CD.
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Редактируемые списки решений [Edit Decision Lists] (EDL)">
 <title>Редактируемые списки решений [Edit Decision Lists] (EDL)</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -178,7 +178,6 @@ It can encode with various codecs, like
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&cd-dvd.xml;
 &video.xml;
 &tvinput.xml;
 &radio.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Tue Aug 17 18:44:29 2010	(r31970)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Tue Aug 17 18:45:17 2010	(r31971)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- $Revision: 31940 $ -->
+<!-- synced with cd-dvd.xml r21612 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Usage</title>
 
@@ -430,6 +430,282 @@ This works with all protocols supported 
 <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
 
 
+<sect1 id="drives">
+<title>CD/DVD驱动器</title>
+
+<para>
+现代的CD-ROM驱动器能达到很高的速度,然而一些CD-ROM也可以在降低速度下运行。
+有几条原因可能使你考虑改变CD-ROM的读盘速度:
+</para>
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ 有报告称告诉读取可产生错误,尤其是制作恶劣的CD-ROM。降低速度可以防止这些
+ 情况下的数据丢失。
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ 许多CD-ROM驱动器有很讨厌的噪音,低俗可以降低这些噪音。
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+你可以使用<command>hdparm</command>,<command>setcd</command>或
+<command>cdctl</command>以减慢IDE CD-ROM的驱动器。使用方法如下:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[speed]</replaceable> <replaceable>[cdrom device]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[speed]</replaceable> <replaceable>[cdrom device]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[speed]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+如果你使用SCSI模拟,你必须把设置应用到真正的IDE驱动器,不是被
+模拟的SCSI设备。
+</para>
+
+<para>
+如果你有root权限,下面的命令也可能有帮助:
+<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[cdrom device]</replaceable>/settings</screen>
+</para>
+
+<para>
+这将预读取的文件设置为2MB,这对有划痕的CD-ROM有帮助。如果你设置
+的太大,驱动器会不断来回转动,极大降低性能。
+推荐你使用<command>hdparm</command>调整你的CD-ROM:
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[cdrom device]</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+这开启了DMA读取,预读,以及IRQ遮盖(对于详细解释阅读
+<command>hdparm</command>man页)。
+</para>
+
+<para>
+请阅读
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[cdrom device]</replaceable>/settings</filename>"
+以很好调整你的CD-ROM。
+</para>
+
+<para>
+SCSI驱动器没有统一设置参数的方法(你知道?告诉我们!),有一个工具
+<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Plextor SCSI drives</ulink>可参照。
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>speed:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>device</replaceable>] speed <replaceable>[speed]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="dvd">
+<title>DVD回放</title>
+
+<para>
+对于完整的可用选项,请阅读man页。
+播放标准DVD的语法如下:
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;track&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;device&gt;</replaceable>]
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+例如:
+<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
+</para>
+
+<para>
+如果你使用dvdnav支持编译<application>MPlayer</application>,语法是一样的,但你要用
+dvdnav://而不用dvd://。
+</para>
+
+<para>
+默认的DVD设备是<filename>/dev/dvd</filename>。如果你的设置不同,创建
+个连接或者在命令行中用<option>-dvd-device</option>指定正确的设备。
+</para>
+
+<para>
+对于DVD回放及解密,<application>MPlayer</application>使用
+<systemitem>libdvdread</systemitem>及<systemitem>libdvdcss</systemitem>
+这两个库在
+<application>MPlayer</application>的源码树中,你不必单独安装。你也可以使用
+全系统可用的版本,但这种做法不被推荐,因为它能导致错误,库不兼容以及更慢的
+速度。
+</para>
+
+<note><para>
+对于DVD解码问题,尝试禁用supermount,或者其它相应特性。一些RPC-2驱动器
+可能还需要设置区域代码。
+</para></note>
+
+<formalpara>
+<title>DVD结构</title>
+<para>
+DVD磁盘的每个簇有带有ECC/CRC的2048字节。每个轨上采用UDF文件格式,包含各种文
+件(小的.IFO及.BUK文件以极大的(1GB)的.VOB文件)。它们是真正的文件能从被挂
+载的未加密的DVD中复制/播放。
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+.IFO文件包含电影的浏览信息(章/标题/视角图,语言表等),它们被用于读及解析
+.VOB的内容(影片)。.BUK文件是它们的备份。他们到处使用<emphasis role="bold">簇</emphasis>,
+所以你需要指定光盘上真正的簇地址以完成DVD浏览或对内容进行解密。
+</para>
+
+<para>
+DVD支持通过原始的对设备基于簇的访问。不幸的是,(在Linux中)要得到一个文件
+的簇地址,你必须是超级用户。那就是我们不使用内核的文件系统的原因,我们在用
+户层对此进行了重新实现。<systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x完成了此项
+工作。我们并不需要内核中的UDF文件系统驱动因为它们已经有了自己内置的UDF文件
+</para>
+
+<para>
+有时<filename>/dev/dvd</filename>对用户不可读,所以
+<systemitem>libdvdread</systemitem>的作者实现了一个模拟层,其实现了将簇地址
+提交到文件名+偏移量中,以模拟在挂载的文件系统甚至是硬盘上的直接访问。
+</para>
+
+<para>
+<systemitem>libdvdread</systemitem>对于直接访问甚至支持挂载点而不是设备名并
+检查<filename>/proc/mounts</filename>以得到设备名称。其被开发在Solaris上,
+在那系统上设备名是动态分配的。
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>DVD解密</title>
+<para>
+DVD解密通过<systemitem>libdvdcss</systemitem>完成。这个方法可以通过
+<envar>DVDCSS_METHOD</envar>环境变量设置,具体细节参考man页。
+</para>
+</formalpara>
+
+<para>
+RPC-1 DVD驱动器只使用软件对区域设置进行保护。RPC-2驱动器有一个硬件保护,只准
+许做5次更改。你可能需要或被推荐把firmware升级到RPC-1,如果你有个RPC-2 DVD驱动
+器。你可以在因特网上寻找firmware的升级,
+<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">此firmware论坛</ulink>
+对你的搜索可能是个好起点。如果没有针对你的设备的firmware升级,使用
+<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">区域工具</ulink>
+来设置你DVD的区域码(在Linux下)。
+<emphasis role="bold">警告</emphasis>:你只可以设置5次区域。
+</para>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="vcd">
+<title>VCD回放</title>
+
+<para>
+对于可用选项的详细列表,请阅读man页。对于标准视频CD (VCD)的语法如下:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;track&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;device&gt;</replaceable>]</screen>
+例如:
+<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
+默认的VCD设备是<filename>/dev/cdrom</filename>。如果你的设置不同,建
+立个连接或者在命令行通过<option>-cdrom-device</option>选项指定正确设备。
+</para>
+
+<note><para>
+至少Plextor及一些Toshiba SCSI CD-ROM驱动器对读取VCD有着恐怖的性能。这是因为
+针对这些设备的CDROMREADRAW <systemitem>ioctl</systemitem>没有完成。如果你有
+SCSI编程知识,请<ulink url="../../tech/patches.txt">帮我们</ulink>实现对SCSI
+VCD的支持。
+</para></note>
+
+<para>
+同时,你可以通过
+In the meantime you can extract data from VCDs with
+<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
+从VCD提取数据并用<application>MPlayer</application>播放最终文件。
+</para>
+
+<formalpara>
+<title>VCD结构</title>
+<para>
+视频CD (VCD)由CD-ROM XA簇组成,例如CD-ROM 模式 2
+表格1及2轨:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ 第一个轨道处于模式2表格2格式下,这意味着他使用L2错误恢复。此轨道含有
+ ISO-9660文件系统,其拥有2048字节/簇。此文件系统含有VCD属性数据信息,
+ 以及经常用于菜单上的静态桢。对菜单的MPEG块也能存于这第一个轨道上,但
+ MPEG不得不被分散成一系列的150个簇的块。ISO-9660文件系统可以包含其它
+ 对于VCD操作不重要的文件或程序。
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ 第二及余下的轨道通常是原始的2324字节/簇的MPEG(影片)轨道,每个簇包含
+ 一个MPEG PS数据包。这些处于模式2表格1格式,所以他们没簇存储更多数据,
+ 损失了一些纠错。在一个VCD的第一个轨道后也包含CD-DA轨道也是合法的。在
+ 一些操作系统中,有些技巧是这些非ISO-9660轨道出现在文件系统中。在另外
+ 一些操作系统中如GNU/Linux,这还(未)被实现。在此,MPEG数据
+ <emphasis role="bold">不能被挂载</emphasis>。因为大部分电影在这种轨道
+ 内,你应先试<option>vcd://2</option>。
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ 还存在没有第一个轨道的VCD(单一轨道根本没有文件系统)。他们仍然是可
+ 播放的,但不能被挂载。
+</para></listitem>
+
+<listitem><para>
+ 视频CD的定义被称为Philips"白皮书",它通常并不出现在网上因为它要从
+ Philips购买。对于视频CD更详细的资料可从
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">vcdimager文档</ulink>
+ 获取。
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
+
+<formalpara>
+<title>关于.DAT文件</title>
+<para>
+被挂载的VCD上处于第一个轨道上的~600MB的文件并不是真正的文件!它是所谓的ISO网
+关,其被创建以便Windows处理这些轨道(Windows根本不允许应用程序直接访问原始设
+备)。在Linux下你不能复制或播放这些文件(它们包含垃圾)。在Windows下,这是可
+能的因为他的iso9660驱动模拟了在文件内直接读取轨道。要播放.DAT文件,你需要内核
+驱动,岂可再PowerDVD的Linux版本中找到。其有一个更改的iso9660文件系统
+(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>)驱动,你可以通过<application>MPlayer</application>
+复制甚至播放.DAT文件。但在Linux内核的标准的iso9660驱动上它不能工作!另外使用
+使用<option>vcd://</option>。对于VCD复制另外的方法是内核新的
+<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>驱动(不是
+官方内核的一部分)其将CD会话显示为镜像文件及<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>,
+一个逐位的CD抓轨/复制程序。
+</para>
+</formalpara>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
 <title>Edit Decision Lists (EDL)</title>
 


More information about the MPlayer-translations mailing list