[MPlayer-translations] r25283 - in trunk: DOCS/man/hu/mplayer.1 DOCS/xml/hu/ports.xml DOCS/xml/hu/usage.xml DOCS/xml/hu/video.xml help/help_mp-hu.h

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Mon Dec 3 10:58:51 CET 2007


Author: Gabrov
Date: Mon Dec 3 10:58:50 2007
New Revision: 25283

Log:
synced with r25282

Modified:
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/hu/ports.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
  trunk/help/help_mp-hu.h

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Mon Dec 3 10:58:50 2007
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r24954
+.\" Synced with r25278
 .\" MPlayer (C) 2000-2007 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2007. 11. 04." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2007. 12. 03." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer \- film lejátszó
@@ -428,7 +428,7 @@ a TV teletext irányítására szolgálnak.)
 .PP
 .PD 0
 .RS
-.IPs "X"
+.IPs "X\ \ \ \ "
 Teletext ki/\:bekapcsolása.
 .IPs "Q and W"
 Ugrás a következõ/\:elõzõ teletext oldalra.
@@ -840,8 +840,8 @@ A \-msglevel identify=4 rövidítése.
 A fájl paramétereinek kiírása emészthetõ formában.
 Bõvebb információt kínál a feliratról, az audiósávok nyelvérõl és ID-irõl is.
 Néhány esetben több információt kapsz a \-msglevel identify=6 kapcsolóval.
-Például egy DVD esetén kiírja minden egyes fejezet idõbeli hosszát
-és a lemez ID-t is.
+Például egy DVD esetén kiírja a fejezeteket és az egyes címek idõbeli hosszát,
+valamint a lemez ID-t is.
 A TOOLS/midentify wrapper script eltünteti a maradék kimenetet, és
 (remélhetõleg) shell escape-eli a fájlneveket.
 .
@@ -926,7 +926,7 @@ A fájl kiválasztó menü könyvtárát a mega
 .I PÉLDA:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu\-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot /home"
 Lekorlátozza a fájl kiválasztó menüt a /\:home könyvtárra és annak alkönyvtáraira
 (pl.\& nincs hozzáférés a / könyvtárhoz, de van a /home/user_name könyvtárhoz).
 .RE
@@ -2674,9 +2674,8 @@ PulseAudio audió kimeneti vezérlõ
 .RSs
 .IPs "[<hoszt>][:<kimenet csökkenés>]"
 Megadja a használandó hosztot és opcionálisan a kimenet csökkenést.
-Az üres <hoszt> karakterlánc egy helyi kapcsolatot használ.
-A "localhost" hosztként való megadása hálózati átvitelt használ (valószínûleg
-nem ezt akarod).
+Az üres <hoszt> karakterlánc egy helyi kapcsolatot, a "localhost"
+hálózati átvitelt használ (valószínûleg nem ezt akarod).
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -10722,6 +10721,17 @@ mplayer \-vo zr2 \-vf scale=352:288,zrmj
 .fi
 .
 .PP
+.B DTS-CD lejátszása áteresztéssel:
+.nf
+mplayer \-ac hwdts \-rawaudio format=0x2001 \-cdrom\-device /dev/cdrom cdda://
+.fi
+.br
+You can also use \-afm hwac3 instead of \-ac hwdts.
+Adjust '/dev/cdrom' to match the CD-ROM device on your system.
+If your external receiver supports decoding raw DTS streams,
+you can directly play it via cdda:// without setting format, hwac3 or hwdts.
+.
+.PP
 .B Egy 6 csatornás AAC fájl lejátszása két hangszórón:
 .nf
 mplayer \-rawaudio format=0xff \-demuxer rawaudio \-af pan=2:.32:.32:.39:.06:.06:.39:.17:-.17:-.17:.17:.33:.33 adts_he-aac160_51.aac

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/ports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/ports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/ports.xml	Mon Dec 3 10:58:50 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r24907 -->
+<!-- synced with r25123 -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Portok</title>
 
@@ -648,10 +648,13 @@ VCD-ket is lejátszhatsz a <filename>.DA
 <filename>.MPG</filename> fájlok lejátszásával, amit a Windows meglát a VCD-n.
 Így nagyszerűen működik (javítsd ki a CD-ROM-od betűjelét):
 <screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>
+Alternatívaként lejátszhatsz egy VCD sávot közvetlenül így:
+<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;sáv&gt;</replaceable> -cdrom-device <replaceable>d:</replaceable>
+</screen>
 A DVD-k is működnek, add meg a <option>-dvd-device</option> kapcsolóval
 a DVD-ROM-od betűjelét:
 <screen>
-mplayer dvd://<replaceable>&lt;title&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;cím&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d:</replaceable>
 </screen>
 A <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
 konzol meglehetősen lassú. Kimenet átirányítással vagy a

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Mon Dec 3 10:58:50 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r24056 -->
+<!-- synced with r25146 -->
 <chapter id="usage">
 <title>Használat</title>
 
@@ -8,13 +8,14 @@
 
 <para>
 Az <application>MPlayer</application> egy komplex lejátszási sort használ.
-Először a globális opciók szerepelnek, például
-<screen>mplayer -vfm 5</screen>
-majd a fájlnév után írt kapcsolók, amik csak a megadott
-fájlra/URL-re/bármire vonatkoznak, például:
+A parancssorban megadott opciók minden fájlra/URL-re vagy, a helyüktől
+függően csak bizonyosokra vonatkoznak. Például az
+<screen>mplayer -vfm ffmpeg movie1.avi movie2.avi</screen>
+FFmpeg dekódolót használ mindkét fájlhoz, azonban az
 <screen>
-mplayer -vfm 5 <replaceable>movie1.avi</replaceable> <replaceable>movie2.avi</replaceable> -vfm 4
+mplayer -vfm ffmpeg <replaceable>movie1.avi</replaceable> <replaceable>movie2.avi</replaceable> -vfm dmo
 </screen>
+a második fájlt a DMO dekóderrel jeleníti meg.
 </para>
 
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Mon Dec 3 10:58:50 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r24710 -->
+<!-- synced with r25017 -->
 <chapter id="video">
 <title>Videó kimeneti eszközök</title>
 
@@ -1934,6 +1934,31 @@ a <keycap>k</keycap> (előző) gombot va
 </para>
 
 <para>
+Az audió vagy videó folyam ideiglenes kikapcsolásához másold be
+a következőket a <filename>~/.mplayer/input.conf</filename> fájlba:
+<screen>
+% set_property switch_video -2
+&amp; step_property switch_video
+? set_property switch_audio -2
+^ step_property switch_audio
+</screen>
+(A billentyűket átírhatod a kívántra.) Ha megnyomod a switch_x -2 parancshoz
+tartozó billentyűt, a megfelelő folyam bezárásra kerül; ha a step_x-hez
+tartozót, akkor a folyam újra meg lesz nyitva.
+Ügyelj rá, hogy ez a kapcsolási mechanizmus nem a várt módon fog működni,
+ha a több audió és videó folyam van.
+</para>
+
+<para>
+Lejátszás közben (nem rögzítés közben), a dadogás és 'A rendszeret túl lassú ehhez'
+üzenetek megelőzése érdekében javasolt a
+<screen>
+-mc 10 -speed 0.97 -af scaletempo
+</screen>
+használata a parancssorban, a scaletempo paramétereinek megfelelő beállításával.
+</para>
+
+<para>
 Ha a <filename>~/.mplayer/menu.conf</filename> fájlod tartalmazza a
 <literal>&lt;dvbsel&gt;</literal> bejegyzést, úgy, mint az
 <filename>etc/dvb-menu.conf</filename> példafájl (ezt felhasználhatod a

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Mon Dec 3 10:58:50 2007
@@ -3,7 +3,7 @@
 //... Okay enough of the hw, now send the other two!
 //
 // Updated by: Gabrov <gabrov at freemail.hu>
-// Sync'ed with help_mp-en.h r24924 (2007. 11. 02.)
+// Sync'ed with help_mp-en.h r25158 (2007. 11. 30.)
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
@@ -221,6 +221,9 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_Bottom "alul"
 #define MSGTR_Center "középen"
 #define MSGTR_Top "fent"
+#define MSGTR_SubSourceFile "fájl"
+#define MSGTR_SubSourceVobsub "vobsub"
+#define MSGTR_SubSourceDemux "beágyazott"
 
 // osd bar names
 #define MSGTR_Volume "Hangerő"
@@ -242,6 +245,7 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_FramedroppingStatus "Képkocka dobás: %s"
 #define MSGTR_VSyncStatus "VSync: %s"
 #define MSGTR_SubSelectStatus "Feliratok: %s"
+#define MSGTR_SubSourceStatus "Felirat forrás: %s"
 #define MSGTR_SubPosStatus "Felirat helye: %s/100"
 #define MSGTR_SubAlignStatus "Felirat illesztés: %s"
 #define MSGTR_SubDelayStatus "Felirat késés: %s"
@@ -536,7 +540,7 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_SMBFileNotFound "Nem nyitható meg a hálózatról: '%s'\n"
 #define MSGTR_SMBNotCompiled "Nincs befordítva az MPlayerbe az SMB támogatás\n"
 
-#define MSGTR_CantOpenDVD "Nem tudom megnyitni a DVD eszközt: %s\n"
+#define MSGTR_CantOpenDVD "Nem tudom megnyitni a DVD eszközt: %s (%s)\n"
 
 // stream_dvd.c
 #define MSGTR_DVDspeedCantOpen "Nem nyitható meg a DVD eszköz írásra, a DVD sebesség változtatásához írási jog kell.\n"
@@ -2157,3 +2161,4 @@ static char help_text[]=
 #define MSGTR_TVI_DS_GraphInitFailure "tvi_dshow: Directshow graph inicializálás sikertelen.\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_NoVideoCaptureDevice "tvi_dshow: A videó mentési eszköz nem található\n"
 #define MSGTR_TVI_DS_NoAudioCaptureDevice "tvi_dshow: Az audió mentési eszköz nem található\n"
+#define MSGTR_TVI_DS_GetActualMediatypeFailed "tvi_dshow: Nem kérdezhető le az aktuális médiatípus (Hiba:0x%x). Feltételezhetően azonos a kérttel.\n"More information about the MPlayer-translations mailing list