[MPlayer-translations] r19635 - in trunk/DOCS/xml/hu: bugreports.xml codecs.xml documentation.xml faq.xml install.xml mencoder.xml radio.xml video.xml

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Sat Sep 2 15:48:43 CEST 2006


Author: Gabrov
Date: Sat Sep 2 15:48:42 2006
New Revision: 19635

Added:
  trunk/DOCS/xml/hu/radio.xml  (contents, props changed)
Modified:
  trunk/DOCS/xml/hu/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/video.xml

Log:
DOCS/xml/hu synced with r19634

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/bugreports.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r19039 -->
+<!-- synced with r19587 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Hogyan jelentsd a hibákat</title>
 <para>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r19387 -->
+<!-- synced with r19587 -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Codec-ek</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18427 -->
+<!-- synced with r19620 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - The Movie Player</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18930 -->
+<!-- synced with r19504 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Gyakran ismételt kérdések</title>
 
@@ -988,6 +988,30 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Hogyan tudom lementeni és elkódolni a hibás kezdetû VOB fájlt?
+</para></question>
+<answer><para>
+A fõ probléma az sérült VOB fájl elkódolásával, hogy
+<footnote id='fn-corrupted-files-or-copy-protection'><para>
+Bizonyos mértékig a DVD-ken használt másolásvédelem egyes fajtái
+is tekinthetõek a tartalom sérülésének.
+</para></footnote>
+nagyon nehéz lesz tökéletes A/V szinkronú kódolást készíteni.
+Az egyik megkerülõ módszer a hibás rész egyszerû kivágása és csak a hibátlan
+rész kódolása.
+Elõször meg kell találnod, hogy hol kezdõdik a hibátlan rész:
+<screen>
+mplayer <replaceable>bemenet.vob</replaceable> -sb <replaceable>kihagyando_bajtok_szama</replaceable>
+</screen>
+Ezután elkészítheted az új fájlt, ami csak a hibátlan részt tartalmazza:
+<screen>
+dd if=<replaceable>bemenet.vob</replaceable> of=<replaceable>vagott_kimenet.vob</replaceable> skip=1 ibs=<replaceable>kihagyando_bajtok_szama</replaceable>
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Nem tudok DVD feliratot kódolni az AVI fájlba!
 </para></question>
 <answer><para>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r19087 -->
+<!-- synced with r19589 -->
 <chapter id="install">
 <title>Telepítés</title>
 
@@ -426,6 +426,11 @@
  olvasd el a <link linkend="tv-input">TV bemenet</link> fejezetet.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
+ Ha van V4L kompatibilis <emphasis role="bold">rádió tuner</emphasis> kártyád
+ és <application>MPlayer</application>rel szeretnél hallgatni vagy lementeni,
+ olvasd el a <link linkend="radio">rádió</link> részt.
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Roppant jól sikerült <emphasis role="bold">OSD Menü</emphasis> támogatás vár használatra.
  Lásd az <link linkend="subosd">OSD menü</link> fejezetet!
  </para></listitem>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18265 -->
+<!-- synced with r19265 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>A <application>MEncoder</application> használatának alapjai</title>
 

Added: trunk/DOCS/xml/hu/radio.xml
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/radio.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -0,0 +1,123 @@
+<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
+<!-- synced with r19634 $ -->
+<chapter id="radio">
+<title>Rádió</title>
+
+<sect1 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Radió bemenet</title>
+
+<para>
+Ez a fejezet arról szól, hogyan engedélyezheted a V4L-kompatibilis
+rádió tuner-rõl történõ rádió hallgatást. Lásd a man oldalt a
+rádiós opciók és a billentyûzeten keresztüli vezérlés leírásához.
+</para>
+
+
+<sect2 id="radio-compilation">
+<title>Fordítás</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Elõször újra kell fordítanod az MPlayer-t a <filename>./configure</filename>
+ <option>--enable-radio</option> és (ha menteni is szeretnél)
+ <option>--enable-radio-capture</option> opcióival.
+ </para></step>
+<step><para>
+ Gyõzõdj meg róla, hogy a tuner-ed mûködik más Linux-os rádiós
+ programmal, mint pl. a <application>XawTV</application>.
+ </para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<sect2 id="radio-tips">
+<title>Használati tippel</title>
+<para>
+Az összes használható opcióhoz nézd meg a man oldalt.
+Következzék pár tipp:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Használd a <option>channels</option> opciót. Egy példa:
+<screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+Magyarázat: Ezzel az opcióval csak a 104.4 és 103.9 rádió adók
+használhatóak. Egy szép OSD szöveg fog megjelenni csatorna váltásnál,
+kiírva a csatorna nevét. A csatorna nevében szereplõ szóközöket
+&quot;_&quot; karakterrel kell helyettesíteni.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Több lehetõség is adott az audió elmentésére. Menthetsz a hangkártyád segítségével
+is, egy videó kártyát és a line-in-t összekötõ külsõ kábellel, vagy az saa7134
+chip-be beépített ADC segítségével. Ez utóbbi esetben be kell töltened az
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> vagy az <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
+vezérlõt.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+A <application>MEncoder</application> nem használható az audió elmentésére,
+mert videó folyamra van szüksége. Így vagy az <application>arecord</application>
+használhatod az ALSA projektbõl vagy a <option>-ao pcm:file=file.wav</option>
+opciót. Ez utóbbi esetben nem fogsz hallani semmilyen hangot (hacsak nem használsz
+egy line-in kábelt és nem kapcsolod ki a line-in némítást).
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="radio-examples">
+<title>Példák</title>
+
+
+<informalexample>
+<para>
+Bemenet szabványos V4L-rõl (line-in kábellel, mentés kikapcsolva):
+<screen>
+mplayer radio://104.4<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Bemenet szabványos V4L-rõl (line-in kábellel, mentés kikapcsolva,
+V4Lv1 interfész):
+<screen>
+mplayer -radio driver=v4l radio://104.4<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+A csatorna listán második csatorna lejátszása:
+<screen>
+mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Hang átadása a PCI buszon a rádió kártya belsõ ADC-jébõl.
+Ebben a példában a tuner második hangkártyaként szerepel
+(ALSA device hw:1,0). Az saa7134-alapú kártyákhoz vagy az
+saa7134-alsa vagy az saa7134-oss modult be kell tölteni.
+<note><para>Ha ALSA eszköz neveket használsz, a kettõspontokat
+egyenlõség jelekkel kell helyettesíteni, a periódusokat vesszõk
+választják el.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2/capture<!--
+--></screen>
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+</chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sat Sep 2 15:48:42 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r19081 -->
+<!-- synced with r19609 -->
 <chapter id="video">
 <title>Videó kimeneti eszközök</title>
 
@@ -1841,6 +1841,16 @@
  Egyéb lehetõségek: televideo pid, második audió sáv, stb.
 </para>
 
+<para>
+ Ha az <application>MPlayer</application> rendszeren panaszkodik
+ <screen>"Túl sok videó/audió csomag a bufferben"</screen>
+ <screen>"Too many video/audio packets in the buffer")</screen>
+ üzenettel vagy az audió és videó közötti szinkronizáció
+ növekvõ eltérését tapasztalod, próbáld meg használni a libavformat-ban
+ lévõ MPEG-TS demuxer-t a
+ <option>-demuxer lavf -lavfdopts probesize=128</option>
+ opció parancssorhoz történõ hozzáadásával.
+</para>
 
 <para>
  A csatornák beállításainak kilistázásához futtast ezt:More information about the MPlayer-translations mailing list