[MPlayer-translations] r18850 - in trunk/help: help_mp-sv.h help_mp-sv.h.charset

gpoirier subversion at mplayerhq.hu
Thu Jun 29 10:18:09 CEST 2006


Author: gpoirier
Date: Thu Jun 29 10:18:08 2006
New Revision: 18850

Modified:
  trunk/help/help_mp-sv.h
  trunk/help/help_mp-sv.h.charset

Log:
Switch to UTF-8, patch by Rickard Narstrom


Modified: trunk/help/help_mp-sv.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h	Thu Jun 29 10:18:08 2006
@@ -1,315 +1,315 @@
 // Last sync on 2004-10-20 with help_mp-en.h 1.148
-// Translated by: Carl Fürstenberg <azatoth@gmail.com>
+// Translated by: Carl Fürstenberg <azatoth@gmail.com>
 // Helped by: Jan Knutar <jknutar@nic.fi>
-// ========================= MPlayer hjälp ===========================
+// ========================= MPlayer hjälp ===========================
 
 #ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
 static char help_text[]=
-"Användning:  mplayer [argument] [url|sökväg/]filnamn\n"
+"Användning:  mplayer [argument] [url|sökväg/]filnamn\n"
 "\n"
-"Grundläggande argument: (komplett lista återfinns i `man mplayer`)\n"
-" -vo <drv[:enhet]>  välj video-ut drivrutin & enhet ('-vo help' för lista)\n"
-" -ao <drv[:enhet]>  välj audio-ut drivrutin & enhet ('-ao help' för lista)\n"
+"Grundläggande argument: (komplett lista återfinns i `man mplayer`)\n"
+" -vo <drv[:enhet]>  välj video-ut drivrutin & enhet ('-vo help' för lista)\n"
+" -ao <drv[:enhet]>  välj audio-ut drivrutin & enhet ('-ao help' för lista)\n"
 #ifdef HAVE_VCD
-" vcd://<spårnr>   spela (S)VCD (Super Video CD) spår (rå enhet, ingen montering)\n"
+" vcd://<spårnr>   spela (S)VCD (Super Video CD) spår (rå enhet, ingen montering)\n"
 #endif
 #ifdef USE_DVDREAD
-" dvd://<titlenr>   spela DVD titel från enhet istället för ifrån en enkel fil\n"
-" -alang/-slang    välj DVD audio/textningsspråk (m.h.a. ett 2-teckens landskod)\n"
+" dvd://<titlenr>   spela DVD titel från enhet istället för ifrån en enkel fil\n"
+" -alang/-slang    välj DVD audio/textningsspråk (m.h.a. ett 2-teckens landskod)\n"
 #endif
-" -ss <tidpos>    sök till given position (sekunder eller hh:mm:ss)\n"
+" -ss <tidpos>    sök till given position (sekunder eller hh:mm:ss)\n"
 " -nosound      spela inte upp ljud\n"
-" -fs         fullskärmsuppspelning (eller -vm, -zoom, detaljer på manualsidan)\n"
-" -x <x> -y <y>    sätt skärmupplösning (för användning med -vm eller -zoom)\n"
-" -sub <fil>     specifiera textningsfil att använda (se också -subfps, -subdelay)\n"
+" -fs         fullskärmsuppspelning (eller -vm, -zoom, detaljer på manualsidan)\n"
+" -x <x> -y <y>    sätt skärmupplösning (för användning med -vm eller -zoom)\n"
+" -sub <fil>     specifiera textningsfil att använda (se också -subfps, -subdelay)\n"
 " -playlist <fil>   specifiera spellistefil\n"
-" -vid x -aid y    välj video (x) och audio (y) ström att spela\n"
-" -fps x -srate y   ändra video (x fps) och audio (y Hz) frekvens\n"
-" -pp <kvalité>    aktivera postredigeringsfilter (detaljer på manualsidan)\n"
-" -framedrop     aktivera reducering av antalet bildrutor (för långsamma maskiner)\n" 
+" -vid x -aid y    välj video (x) och audio (y) ström att spela\n"
+" -fps x -srate y   ändra video (x fps) och audio (y Hz) frekvens\n"
+" -pp <kvalité>    aktivera postredigeringsfilter (detaljer på manualsidan)\n"
+" -framedrop     aktivera reducering av antalet bildrutor (för långsamma maskiner)\n" 
 "\n"
-"Grundläggande navigering: (komplett lista återfinns på manualsidan, läs även input.conf)\n"
-" <- eller ->    sök bakåt/framåt 10 sekunder\n"
-" upp eller ner    sök bakåt/framåt 1 minut\n"
-" pgup eller pgdown  sök bakåt/framåt 10 minuter\n"
-" < eller >      stega bakåt/framåt i spellistan\n"
-" p eller SPACE    pausa filmen (tryck på valfri tagent för att fortsätta)\n"
+"Grundläggande navigering: (komplett lista återfinns på manualsidan, läs även input.conf)\n"
+" <- eller ->    sök bakåt/framåt 10 sekunder\n"
+" upp eller ner    sök bakåt/framåt 1 minut\n"
+" pgup eller pgdown  sök bakåt/framåt 10 minuter\n"
+" < eller >      stega bakåt/framåt i spellistan\n"
+" p eller SPACE    pausa filmen (tryck på valfri tagent för att fortsätta)\n"
 " q eller ESC     stanna spelningen och avsluta programmet\n"
-" + eller -      ställ in audiofördröjning med ± 0.1 sekund\n"
-" o          växla OSD läge: ingen / lägesindikator / lägesindikator + tidtagare\n"
-" * eller /      öka eller sänk PCM-volym\n"
-" z eller x      ställ in textningsfördröjning med ± 0.1 sekund\n"
-" r or t       ställ in textningsposition upp/ner, se också '-vf expand'\n"
+" + eller -      ställ in audiofördröjning med ± 0.1 sekund\n"
+" o          växla OSD läge: ingen / lägesindikator / lägesindikator + tidtagare\n"
+" * eller /      öka eller sänk PCM-volym\n"
+" z eller x      ställ in textningsfördröjning med ± 0.1 sekund\n"
+" r or t       ställ in textningsposition upp/ner, se också '-vf expand'\n"
 "\n"
-" * * * LÄS MANUALEN FÖR FLER DETALJER, MER AVANCERADE ARGUMENT OCH KOMMANDON * * *\n"
+" * * * LÄS MANUALEN FÖR FLER DETALJER, MER AVANCERADE ARGUMENT OCH KOMMANDON * * *\n"
 "\n";
 #endif
 
-#define MSGTR_SamplesWanted "Fler exempel på detta format behövs för att vidare öka support. Var vänlig kontakta utvecklarna.\n"
+#define MSGTR_SamplesWanted "Fler exempel på detta format behövs för att vidare öka support. Var vänlig kontakta utvecklarna.\n"
 
 // ========================= MPlayer messages ===========================
 
 // mplayer.c:
 
-#define MSGTR_Exiting "\nStänger ner...\n"
-#define MSGTR_ExitingHow "\nStänger ner... (%s)\n"
+#define MSGTR_Exiting "\nStänger ner...\n"
+#define MSGTR_ExitingHow "\nStänger ner... (%s)\n"
 #define MSGTR_Exit_quit "Avsluta"
-#define MSGTR_Exit_eof "Slut på fil"
-#define MSGTR_Exit_error "Oöverkomligt fel"
+#define MSGTR_Exit_eof "Slut på fil"
+#define MSGTR_Exit_error "Oöverkomligt fel"
 #define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer var avbruten av signal %d i modul: %s\n"
 #define MSGTR_NoHomeDir "Kan inte lokalisera $HOME-katalog.\n"
 #define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problem\n"
 #define MSGTR_CreatingCfgFile "Skapar konfigfil: %s\n"
-#define MSGTR_CopyCodecsConf "(Kopiera/länka etc/codecs.conf från MPlayer's källkod till ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
-#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Använder standardinbyggd codecs.conf.\n"
+#define MSGTR_CopyCodecsConf "(Kopiera/länka etc/codecs.conf från MPlayer's källkod till ~/.mplayer/codecs.conf)\n"
+#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Använder standardinbyggd codecs.conf.\n"
 #define MSGTR_CantLoadFont "Kan inte ladda font: %s\n"
 #define MSGTR_CantLoadSub "Kan inte ladda vald textning: %s\n"
-#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALT: Vald ström ej tillgänglig!\n"
-#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Kan inte öppna dumpfil.\n"
+#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALT: Vald ström ej tillgänglig!\n"
+#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Kan inte öppna dumpfil.\n"
 #define MSGTR_CoreDumped "Core dumpad ;)\n"
-#define MSGTR_FPSnotspecified "FPS ej specifierad i filhuvudet eller är icke godkänd, använd argument -fps.\n"
-#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Försöker att forcera audiocodecfamilj %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Kan inte finna codec för audioformat 0x%X.\n"
-#define MSGTR_RTFMCodecs "Läs DOCS/HTML/en/codecs.html!\n"
-#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Försöker att forcera videocodecfamilj %s...\n"
-#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Kan inte finna codec för vald -vo och videoformat 0x%X.\n"
+#define MSGTR_FPSnotspecified "FPS ej specifierad i filhuvudet eller är icke godkänd, använd argument -fps.\n"
+#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Försöker att forcera audiocodecfamilj %s...\n"
+#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Kan inte finna codec för audioformat 0x%X.\n"
+#define MSGTR_RTFMCodecs "Läs DOCS/HTML/en/codecs.html!\n"
+#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Försöker att forcera videocodecfamilj %s...\n"
+#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Kan inte finna codec för vald -vo och videoformat 0x%X.\n"
 #define MSGTR_CannotInitVO "FATALT: Kan inte initiera videodrivrutin.\n"
-#define MSGTR_CannotInitAO "Kan inte öppna/initiera audioenhet -> inget ljud.\n"
-#define MSGTR_StartPlaying "Påbörjar uppspelning...\n"
+#define MSGTR_CannotInitAO "Kan inte öppna/initiera audioenhet -> inget ljud.\n"
+#define MSGTR_StartPlaying "Påbörjar uppspelning...\n"
 
 #define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
   "      ***********************************************************\n"\
-"      **** Ditt system är för slött för att spela upp detta! ****\n"\
+"      **** Ditt system är för slött för att spela upp detta! ****\n"\
 "      ***********************************************************\n\n"\
-"Troliga orsaker, problem, samt sätt att fixa det:\n"\
+"Troliga orsaker, problem, samt sätt att fixa det:\n"\
 "- Troligast: trasig/buggig _audio_drivrutin\n"\
-" - Försök -ao sdl eller använd OSS-emulatorn i ALSA.\n"\
-" - Experimentera med olika värden för -autosync, 30 är en bra start.\n"\
+" - Försök -ao sdl eller använd OSS-emulatorn i ALSA.\n"\
+" - Experimentera med olika värden för -autosync, 30 är en bra start.\n"\
 "- Seg video-ut\n"\
-" - Försök en annan -vo drivrutin (-vo help för en lista) eller försök -framedrop!\n"\
+" - Försök en annan -vo drivrutin (-vo help för en lista) eller försök -framedrop!\n"\
 "- Seg CPU\n"\
-" - Försök att inte spela upp allt för stora DVD/DivX på en seg CPU! Testa med -hardframedrop.\n"\
+" - Försök att inte spela upp allt för stora DVD/DivX på en seg CPU! Testa med -hardframedrop.\n"\
 "- Trasig fil\n"\
-" - Försök med olika kombinationer av -nobps -ni -forceidx -mc 0.\n"\
+" - Försök med olika kombinationer av -nobps -ni -forceidx -mc 0.\n"\
 "- Segt media (NFS/SMB mounts, DVD, VCD etc.)\n"\
-" - Försök med -cache 8192.\n"\
-"- Använder du -cache till att spela upp en ickeinterleaved AVIfil?\n"\
-" - Försök -nocache.\n"\
-"Läs DOCS/HTML/en/video.html för optimeringstips.\n"\
-"Om inget av dessa hjälper, läs DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n\n"
+" - Försök med -cache 8192.\n"\
+"- Använder du -cache till att spela upp en ickeinterleaved AVIfil?\n"\
+" - Försök -nocache.\n"\
+"Läs DOCS/HTML/en/video.html för optimeringstips.\n"\
+"Om inget av dessa hjälper, läs DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n\n"
 
 #define MSGTR_NoGui "MPlayer var kompilerad UTAN GUI-support.\n"
-#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI kräver X11.\n"
+#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI kräver X11.\n"
 #define MSGTR_Playing "Spelar %s.\n"
 #define MSGTR_NoSound "Audio: inget ljud\n"
 #define MSGTR_FPSforced "FPS forcerad att vara %5.3f (ftime: %5.3f).\n"
-#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Kompilerad med \"runtime CPU detection\" - VARNING - detta är inte optimalt!\n"\
-  "För att få bäst prestanda, omkompilera med '--disable-runtime-cpudetection'.\n"
-#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Kompilerad för x86 med tillägg:"
-#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Tillgängliga video-ut-drivrutiner:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Tillgängliga audio-ut-drivrutiner:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Tillgängliga audiocodec:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Tillgängliga videocodec:\n"
-#define MSGTR_AvailableAudioFm "Tillgängliga (inkompilerade) audiocodec familjer/drivrutiner:\n"
-#define MSGTR_AvailableVideoFm "Tillgängliga (inkompilerade) videocodec familjer/drivrutiner:\n"
-#define MSGTR_AvailableFsType "Tillgängliga lägen för fullskärmslager:\n"
-#define MSGTR_UsingRTCTiming "Använder Linux's hårdvaru-RTC-tidtagning (%ldHz).\n"
-#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Kan inte läsa inställningar.\n"
-#define MSGTR_NoStreamFound "Ingen ström funnen.\n"
-#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fel vid öppning/initiering av vald video_out-enhet (-vo).\n"
+#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Kompilerad med \"runtime CPU detection\" - VARNING - detta är inte optimalt!\n"\
+  "För att få bäst prestanda, omkompilera med '--disable-runtime-cpudetection'.\n"
+#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Kompilerad för x86 med tillägg:"
+#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Tillgängliga video-ut-drivrutiner:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Tillgängliga audio-ut-drivrutiner:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Tillgängliga audiocodec:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Tillgängliga videocodec:\n"
+#define MSGTR_AvailableAudioFm "Tillgängliga (inkompilerade) audiocodec familjer/drivrutiner:\n"
+#define MSGTR_AvailableVideoFm "Tillgängliga (inkompilerade) videocodec familjer/drivrutiner:\n"
+#define MSGTR_AvailableFsType "Tillgängliga lägen för fullskärmslager:\n"
+#define MSGTR_UsingRTCTiming "Använder Linux's hårdvaru-RTC-tidtagning (%ldHz).\n"
+#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: Kan inte läsa inställningar.\n"
+#define MSGTR_NoStreamFound "Ingen ström funnen.\n"
+#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Fel vid öppning/initiering av vald video_out-enhet (-vo).\n"
 #define MSGTR_ForcedVideoCodec "Forcerad videocodec: %s\n"
 #define MSGTR_ForcedAudioCodec "Forcerad audiocodec: %s\n"
 #define MSGTR_Video_NoVideo "Video: ingen video\n"
 #define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nFATALT: Kunde inte initiera videofilter (-vf) eller video-ut (-vo).\n"
 #define MSGTR_Paused "\n ===== PAUSE =====\r" // no more than 23 characters (status line for audio files)
-#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nOförmögen att ladda spellista %s.\n"
+#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nOförmögen att ladda spellista %s.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
   "- MPlayer krachade av en 'Illegal Instruction'.\n"\
-" Det kan vare en bugg i vår nya \"runtime CPU-detection\" kod...\n"\
-" Var god läs DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n"
+" Det kan vare en bugg i vår nya \"runtime CPU-detection\" kod...\n"\
+" Var god läs DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGILL \
   "- MPlayer krashade av en 'Illegal Instruction'.\n"\
-" Detta händer vanligast om du kör koden på en annan CPU än den var\n"\
-" kompilerad/optimerad för\n"\
+" Detta händer vanligast om du kör koden på en annan CPU än den var\n"\
+" kompilerad/optimerad för\n"\
 " Verifiera detta!\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
-  "- MPlayer krashade på grund utav dålig användning av CPU/FPU/RAM.\n"\
-" Omkompilera MPlayer med '--enable-debug' och kör en \"'gdb' backtrace\" och\n"\
-" deassemblera. Detaljer återfinns i DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.\n"
+  "- MPlayer krashade på grund utav dålig användning av CPU/FPU/RAM.\n"\
+" Omkompilera MPlayer med '--enable-debug' och kör en \"'gdb' backtrace\" och\n"\
+" deassemblera. Detaljer återfinns i DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.\n"
 #define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
-  "- MPlayer krashade. Detta borde inte inträffa.\n"\
+  "- MPlayer krashade. Detta borde inte inträffa.\n"\
 " Det kan vara en bugg i MPlayers kod, eller i din drivrutin, eller i din\n"\
-" gcc version. Om du tror det är MPlayers fel, var vänlig läs\n"\
-" DOCS/HTML/en/bugreports.html och följ instruktionerna där, Vi kan inte och\n"\
-" kommer inte att hjälpa dig, om du inte kan befodra denna information när \n"\
+" gcc version. Om du tror det är MPlayers fel, var vänlig läs\n"\
+" DOCS/HTML/en/bugreports.html och följ instruktionerna där, Vi kan inte och\n"\
+" kommer inte att hjälpa dig, om du inte kan befodra denna information när \n"\
 " du rapporterar en trolig bugg.\n"
 
 #define MSGTR_LoadingConfig "Laddar konfiguration '%s'\n"
 #define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: lade till textningsfil %d: %s \n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fel vid öppning av fil [%s] för skrivning!\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Fel vid öppning av fil [%s] för skrivning!\n"
 #define MSGTR_CommandLine "Kommandorad:"
-#define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Misslyckades att öppna %s: %s (den borde vara läsbar av användaren.)\n"
+#define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Misslyckades att öppna %s: %s (den borde vara läsbar av användaren.)\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "'Linux RTC' initieringsfel i 'ioctl' rtc_irqp_set %lu: %s\n"
-#define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Försök lägg till \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" till ditt systems uppstartningsscript.\n"
+#define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Försök lägg till \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" till ditt systems uppstartningsscript.\n"
 #define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "'Linux RTC init' fel i 'ioctl' [rtc_pie_on]: %s\n"
-#define MSGTR_UsingTimingType "Använder %s tidtagning.\n"
+#define MSGTR_UsingTimingType "Använder %s tidtagning.\n"
 #define MSGTR_MenuInitialized "Meny initierad: %s\n"
 #define MSGTR_MenuInitFailed "Menyinitiering misslyckades.\n"
 #define MSGTR_Getch2InitializedTwice "VARNING: getch2_init anropad dubbelt!\n"
-#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kan inte dumpa denna ström - ingen 'fd' tillgänglig.\n"
-#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "Faller tillbaka med att försöka tolka spellista %s...\n"
-#define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan inte öppna 'libmenu video filter' med rotmeny %s.\n"
-#define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fel vid förinitiering av audiofilter!\n"
-#define MSGTR_LinuxRTCReadError "'Linux RTC' läsfel: %s\n"
+#define MSGTR_DumpstreamFdUnavailable "Kan inte dumpa denna ström - ingen 'fd' tillgänglig.\n"
+#define MSGTR_FallingBackOnPlaylist "Faller tillbaka med att försöka tolka spellista %s...\n"
+#define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Kan inte öppna 'libmenu video filter' med rotmeny %s.\n"
+#define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Fel vid förinitiering av audiofilter!\n"
+#define MSGTR_LinuxRTCReadError "'Linux RTC' läsfel: %s\n"
 #define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Varning! Softsleep underflow!\n"
 #define MSGTR_MenuCall "Menyanrop\n"
-#define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan inte allokera tillräckligt med minne för att hålla EDL-data.\n"
-#define MSGTR_EdlRecordsNo "Läst %d EDL-funtioner.\n"
-#define MSGTR_EdlQueueEmpty "Det är inga EDL-funktioner att ta hand om.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för skrivning.\n"
-#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för läsning.\n"
-#define MSGTR_EdlNOsh_video "Kan inte använda EDL utan video, inaktiverar.\n"
-#define MSGTR_EdlNOValidLine "Icke godkänd EDL-rad: %s\n"
-#define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Dåligt formaterad EDL-rad [%d]. Kastar bort.\n"
-#define MSGTR_EdlBadLineOverlap "Senaste stopposition var [%f] ; nästa start är [%f]. Noteringar måste vara i kronologisk ordning, kan inte lappa över. Kastar bort.\n"
-#define MSGTR_EdlBadLineBadStop "Stopptid måste vara efter starttid.\n"
-
-#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV-händelse NULL?!\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV-händelse: Highlight-händelse trasig\n" // FIXME highlight
-#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV-händelse Event: %s\n"
-#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV-händelse: Highlight gömd\n"
-#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV-händelse: Fortfarande bildruta: %d sekunder\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV-händelse: Nav Stop\n" // FIXME Nav Stop?
-#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV-händelse: Nav NOP\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d/%d/%d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Audio'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV-händelse: 'Nav VTS' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Cell' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU CLUT' ändrad\n"
-#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV-händelse: 'Nav Seek' ändrad\n"
+#define MSGTR_EdlOutOfMem "Kan inte allokera tillräckligt med minne för att hålla EDL-data.\n"
+#define MSGTR_EdlRecordsNo "Läst %d EDL-funtioner.\n"
+#define MSGTR_EdlQueueEmpty "Det är inga EDL-funktioner att ta hand om.\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för skrivning.\n"
+#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "Kan inte öppna EDL-fil [%s] för läsning.\n"
+#define MSGTR_EdlNOsh_video "Kan inte använda EDL utan video, inaktiverar.\n"
+#define MSGTR_EdlNOValidLine "Icke godkänd EDL-rad: %s\n"
+#define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "DÃ¥ligt formaterad EDL-rad [%d]. Kastar bort.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineOverlap "Senaste stopposition var [%f] ; nästa start är [%f]. Noteringar måste vara i kronologisk ordning, kan inte lappa över. Kastar bort.\n"
+#define MSGTR_EdlBadLineBadStop "Stopptid måste vara efter starttid.\n"
+
+#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV-händelse NULL?!\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV-händelse: Highlight-händelse trasig\n" // FIXME highlight
+#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV-händelse Event: %s\n"
+#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV-händelse: Highlight gömd\n"
+#define MSGTR_DvdnavStillFrame "######################################## DVDNAV-händelse: Fortfarande bildruta: %d sekunder\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV-händelse: Nav Stop\n" // FIXME Nav Stop?
+#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV-händelse: Nav NOP\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d/%d/%d logisk: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Audio'-strömningsändring: fysisk: %d logisk: %d\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV-händelse: 'Nav VTS' ändrad\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV-händelse: 'Nav Cell' ändrad\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV-händelse: 'Nav SPU CLUT' ändrad\n"
+#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV-händelse: 'Nav Seek' ändrad\n"
 /*
 * FIXME A lot of shorted words, not translating atm
 */
 
 // mencoder.c:
 
-#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Använder pass3-kontrollfil: %s\n"
+#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Använder pass3-kontrollfil: %s\n"
 #define MSGTR_MissingFilename "\nFilnamn saknas.\n\n"
-#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Kan inte öppna fil/enhet.\n"
-#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Kan inte öppna demuxer.\n"
-#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nIngen audioencoder (-oac) vald. Välj en (se -oac help) eller använd -nosound.\n"
-#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nIngen videoencoder (-ovc) vald. Välj en (se -ovc help).\n"
-#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Kan inte öppna utfil '%s'.\n"
-#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Misslyckade att öppna encodern.\n"
+#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Kan inte öppna fil/enhet.\n"
+#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Kan inte öppna demuxer.\n"
+#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nIngen audioencoder (-oac) vald. Välj en (se -oac help) eller använd -nosound.\n"
+#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nIngen videoencoder (-ovc) vald. Välj en (se -ovc help).\n"
+#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Kan inte öppna utfil '%s'.\n"
+#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Misslyckade att öppna encodern.\n"
 #define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Forcerar utmatning 'fourcc' till %x [%.4s]\n" // FIXME fourcc?
 #define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d duplicerad bildruta/or!\n"
-#define MSGTR_SkipFrame "\nHoppar över bildruta!\n"
+#define MSGTR_SkipFrame "\nHoppar över bildruta!\n"
 #define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Fel vid skrivning till fil.\n"
-#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Rekommenderad videobitrate för %s CD: %d\n"
-#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder %d bildrutor\n"
-#define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudiostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder\n"
+#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Rekommenderad videobitrate för %s CD: %d\n"
+#define MSGTR_VideoStreamResult "\nVideostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder %d bildrutor\n"
+#define MSGTR_AudioStreamResult "\nAudiostöm: %8.3f kbit/s (%d B/s) storlek: %"PRIu64" byte %5.3f sekunder\n"
 #define MSGTR_OpenedStream "klart: format: %d data: 0x%X - 0x%x\n"
 #define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n" // FIXME translate?
 #define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n" // -''-
 #define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "CBR PCM audio valt\n"
 #define MSGTR_MP3AudioSelected "MP3 audio valt\n"
 #define MSGTR_CannotAllocateBytes "Kunde inte allokera %d byte\n"
-#define MSGTR_SettingAudioDelay "Sätter AUDIO DELAY till %5.3f\n"
-#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Sätter 'audio input gain' till %f\n" // FIXME to translate?
+#define MSGTR_SettingAudioDelay "Sätter AUDIO DELAY till %5.3f\n"
+#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Sätter 'audio input gain' till %f\n" // FIXME to translate?
 #define MSGTR_LamePresetEquals "\npreset=%s\n\n" // FIXME translate?
-#define MSGTR_LimitingAudioPreload "Begränsar audioförinladdning till 0.4s\n" // preload?
-#define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Höjer audiodensitet till 4\n"
-#define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forcerar audioförinladdning till 0, 'max pts correction' till 0\n"
+#define MSGTR_LimitingAudioPreload "Begränsar audioförinladdning till 0.4s\n" // preload?
+#define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Höjer audiodensitet till 4\n"
+#define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Forcerar audioförinladdning till 0, 'max pts correction' till 0\n"
 #define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR audio: %d byte/sec, %d byte/block\n"
 #define MSGTR_LameVersion "LAME version %s (%s)\n\n"
-#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fel: Angiven bitrate är utanför godkänd rymd för detta val\n"\
+#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Fel: Angiven bitrate är utanför godkänd rymd för detta val\n"\
   "\n"\
-"Vid användning av detta val så måste du ange ett värde mellan \"8\" och \"320\"\n"\
+"Vid användning av detta val så måste du ange ett värde mellan \"8\" och \"320\"\n"\
 "\n"\
-"För vidare information testa: \"-lameopts preset=help\"\n"
-#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "Fel: du angav inte en godkänd profil och/eller förinställda val\n"\
+"För vidare information testa: \"-lameopts preset=help\"\n"
+#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "Fel: du angav inte en godkänd profil och/eller förinställda val\n"\
   "\n"\
-"Tillgängliga profiler är:\n"\
+"Tillgängliga profiler är:\n"\
 "\n"\
 "  <fast>    standard\n"\
 "  <fast>    extreme\n"\
 "         insane\n"\
-"  <cbr> (ABR Mode) - ABR-mode är underförstått. För att använda det,,\n"\
-"           helpt enkelt ange en bitrate. För exempel:\n"\
+"  <cbr> (ABR Mode) - ABR-mode är underförstått. För att använda det,,\n"\
+"           helpt enkelt ange en bitrate. För exempel:\n"\
 "           \"preset=185\" aktiverar detta\n"\
-"           förinställda val, och använder 185 som ett genomsnittlig kbps.\n"\
+"           förinställda val, och använder 185 som ett genomsnittlig kbps.\n"\
 "\n"\
-"  Några exempel:\n"\
+"  NÃ¥gra exempel:\n"\
 "\n"\
 "    \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
 " eller \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
 " eller \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
 " eller \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
 "\n"\
-"För vidare information, försök: \"-lameopts preset=help\"\n"
+"För vidare information, försök: \"-lameopts preset=help\"\n"
 #define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
-  "De förinställda switcharna är designade för att försörja den högsta möjliga kvalité.\n"\
+  "De förinställda switcharna är designade för att försörja den högsta möjliga kvalité.\n"\
 "\n"\
-"De har för mestadels blivit utsatta för och instämmnt via rigorösa dubbelblindslystningstester\n"\
-"för att verifiera och åstakomma detta mål.\n"\
+"De har för mestadels blivit utsatta för och instämmnt via rigorösa dubbelblindslystningstester\n"\
+"för att verifiera och åstakomma detta mål.\n"\
 "\n"\
-"Dessa är ideligen uppdaterade för att sammanträffa med de senaste utveckling som\n"\
-"förekommer, och som result skulle försörja dig med bortåt den bästa kvalité\n"\
-"för stunden möjligt från LAME.\n"\
+"Dessa är ideligen uppdaterade för att sammanträffa med de senaste utveckling som\n"\
+"förekommer, och som result skulle försörja dig med bortåt den bästa kvalité\n"\
+"för stunden möjligt från LAME.\n"\
 "\n"\
-"För att aktivera dessa förinställda värden:\n"\
+"För att aktivera dessa förinställda värden:\n"\
 "\n"\
-"  För VBR-modes (generellt högsta kvalité) \b:\n"\
+"  För VBR-modes (generellt högsta kvalité) \b:\n"\
 "\n"\
-"   \"preset=standard\" Denna förinställning torde generellt vara transparent\n"\
-"               för de flesta för den mesta musik och har redan\n"\
-"               relativt hög kvalité.\n"\
+"   \"preset=standard\" Denna förinställning torde generellt vara transparent\n"\
+"               för de flesta för den mesta musik och har redan\n"\
+"               relativt hög kvalité.\n"\
 "\n"\
-"   \"preset=extreme\" Om du har extremt god hörsel och liknande utrustning,\n"\
-"               då kommer denna inställning generellt att tillgodose\n"\
-"               något högre kvalité än \"standard\"-inställningen\n"\
+"   \"preset=extreme\" Om du har extremt god hörsel och liknande utrustning,\n"\
+"               då kommer denna inställning generellt att tillgodose\n"\
+"               något högre kvalité än \"standard\"-inställningen\n"\
 "\n"\
-"  För 'CBR 320kbps' (högsta möjliga kvalité från förinställningsswitcharna):\n"\
+"  För 'CBR 320kbps' (högsta möjliga kvalité från förinställningsswitcharna):\n"\
                                        "\n"\
-"   \"preset=insane\" Denna förinställning kommer troligen att vara för mycket för de\n"\
-"               flesta och de flesta situationer, men om du måste absolut\n"\
-"               ha den högsta möjliga kvalité med inga invändningar om\n"\
-"               filstorleken så är detta den väg att gå.\n"\
-"\n"\
-"  För ABR-modes (hög kvalité per given bitrate, men inte så hög som för VBR) \b:\n"\
-"\n"\
-"   \"preset=<kbps>\" Användning av denna inställning vill för det mesta ge dig god\n"\
-"               kvalité vid specifik bitrate, Beroende på angiven bitrate,\n"\
-"               denna inställning kommer att anta den mest optimala inställning\n"\
-"               för en optimal situation. Fast detta tillvägagångssätt fungerar,\n"\
-"               så är den inte tillnärmandesvis så flexibelt som VBR, och för det\n"\
-"               mesta så kommer den inte att komma åt samma nivå av kvalité som\n"\
-"               VBR vid högre bitrate.\n"\
+"   \"preset=insane\" Denna förinställning kommer troligen att vara för mycket för de\n"\
+"               flesta och de flesta situationer, men om du måste absolut\n"\
+"               ha den högsta möjliga kvalité med inga invändningar om\n"\
+"               filstorleken så är detta den väg att gå.\n"\
+"\n"\
+"  För ABR-modes (hög kvalité per given bitrate, men inte så hög som för VBR) \b:\n"\
+"\n"\
+"   \"preset=<kbps>\" Användning av denna inställning vill för det mesta ge dig god\n"\
+"               kvalité vid specifik bitrate, Beroende på angiven bitrate,\n"\
+"               denna inställning kommer att anta den mest optimala inställning\n"\
+"               för en optimal situation. Fast detta tillvägagångssätt fungerar,\n"\
+"               så är den inte tillnärmandesvis så flexibelt som VBR, och för det\n"\
+"               mesta så kommer den inte att komma åt samma nivå av kvalité som\n"\
+"               VBR vid högre bitrate.\n"\
 "\n"\
-"Följande inställningar är även tillgängliga för motsvarande profil:\n"\
+"Följande inställningar är även tillgängliga för motsvarande profil:\n"\
 "\n"\
 "  <fast>    standard\n"\
 "  <fast>    extreme\n"\
 "         insane\n"\
-"  <cbr> (ABR Mode) - ABR-mode är underförstått. För att använda det,\n"\
-"           helt enkelt ange en bitrate. För exempel:\n"\
-"           \"preset=185\" aktiverar denna inställning\n"\
-"           och använder 185 som ett genomsnittlig kbps.\n"\
-"\n"\
-"  \"fast\" - Aktiverar den nya snabba VBR föe en speciell profil.\n"\
-"      Nackdel till snabbhetsswitchen är att oftast kommer\n"\
-"      bitrate att vara något högre än vid 'normal'-mode\n"\
-"      och kvalitén kan även bil något lägre.\n"\
-"  Varning: Med aktuell version kan 'fast'-inställningen resultera i\n"\
-"      för hör bitrate i jämförelse med ordinarie inställning.\n"\
-"\n"\
-"  \"cbr\" - Om du använder ABR-mode (läs ovanstående) med en signifikant\n"\
-"      bitrate, såsom 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320,\n"\
-"      du kan använda \"cbr\"-argument för att forcera CBR-modeskodning\n"\
-"      istället för som standard ABR-mode. ABR gör högre kvalité\n"\
-"      men CBR kan vara användbar i situationer såsom vid strömmande\n"\
-"      av mp3 över internet.\n"\
+"  <cbr> (ABR Mode) - ABR-mode är underförstått. För att använda det,\n"\
+"           helt enkelt ange en bitrate. För exempel:\n"\
+"           \"preset=185\" aktiverar denna inställning\n"\
+"           och använder 185 som ett genomsnittlig kbps.\n"\
+"\n"\
+"  \"fast\" - Aktiverar den nya snabba VBR föe en speciell profil.\n"\
+"      Nackdel till snabbhetsswitchen är att oftast kommer\n"\
+"      bitrate att vara något högre än vid 'normal'-mode\n"\
+"      och kvalitén kan även bil något lägre.\n"\
+"  Varning: Med aktuell version kan 'fast'-inställningen resultera i\n"\
+"      för hör bitrate i jämförelse med ordinarie inställning.\n"\
+"\n"\
+"  \"cbr\" - Om du använder ABR-mode (läs ovanstående) med en signifikant\n"\
+"      bitrate, såsom 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320,\n"\
+"      du kan använda \"cbr\"-argument för att forcera CBR-modeskodning\n"\
+"      istället för som standard ABR-mode. ABR gör högre kvalité\n"\
+"      men CBR kan vara användbar i situationer såsom vid strömmande\n"\
+"      av mp3 över internet.\n"\
 "\n"\
 "  Till exempel:\n"\
 "\n"\
@@ -319,24 +319,24 @@
 " or \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
 "\n"\
 "\n"\
-"Ett par alias är tillgängliga för ABR-mode:\n"\
+"Ett par alias är tillgängliga för ABR-mode:\n"\
 "phone => 16kbps/mono    phon+/lw/mw-eu/sw => 24kbps/mono\n"\
 "mw-us => 40kbps/mono    voice => 56kbps/mono\n"\
 "fm/radio/tape => 112kbps  hifi => 160kbps\n"\
 "cd => 192kbps        studio => 256kbps"
 #define MSGTR_ConfigFileError "konfigurationsfilsfel"
 #define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "fel vid tolkning av cmdline"
-#define MSGTR_VideoStreamRequired "Videoström är obligatoriskt!\n"
-#define MSGTR_ForcingInputFPS "'input fps' kommer att bli tolkad som %5.2f istället\n"
-#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Ut-filformat RAWVIDEO stödjer inte audio - deaktiverar audio\n"
-#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Denna demuxer stödjer inte -nosound ännu.\n"
+#define MSGTR_VideoStreamRequired "Videoström är obligatoriskt!\n"
+#define MSGTR_ForcingInputFPS "'input fps' kommer att bli tolkad som %5.2f istället\n"
+#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Ut-filformat RAWVIDEO stödjer inte audio - deaktiverar audio\n"
+#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Denna demuxer stödjer inte -nosound ännu.\n"
 #define MSGTR_MemAllocFailed "minnesallokering misslyckades"
 #define MSGTR_NoMatchingFilter "Kunde inte finna matchande filter/ao-format!\n"
 #define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, kanske trasig C-kompilator?\n"
-#define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "Audio LAVC, förkommet codecsnamn!\n"
-#define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "Audio LAVC, kunde inte finna encoder för codec %s\n"
+#define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "Audio LAVC, förkommet codecsnamn!\n"
+#define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "Audio LAVC, kunde inte finna encoder för codec %s\n"
 #define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "Audio LAVC, kunde inte allokera kontext!\n"
-#define MSGTR_CouldntOpenCodec "Kunde inte öppna codec %s, br=%d\n"
+#define MSGTR_CouldntOpenCodec "Kunde inte öppna codec %s, br=%d\n"
 
 // cfg-mencoder.h:
 
@@ -351,17 +351,17 @@
 " abr      medelbitrate\n"\
 "\n"\
 " cbr      konstant bitrate\n"\
-"        Även forcerar CBR-modeskodning på subsequentiellt ABR-inställningsläge.\n"\
+"        Även forcerar CBR-modeskodning på subsequentiellt ABR-inställningsläge.\n"\
 "\n"\
 " br=<0-1024>  specifierar bitrate i kBit (CBR och ABR endast)\n"\
 "\n"\
-" q=<0-9>    kvalité (0-högst, 9-lägst) (endast för VBR)\n"\
+" q=<0-9>    kvalité (0-högst, 9-lägst) (endast för VBR)\n"\
 "\n"\
-" aq=<0-9>   algoritmiskt kvalité (0-bäst/segast, 9-sämst/snabbast)\n"\
+" aq=<0-9>   algoritmiskt kvalité (0-bäst/segast, 9-sämst/snabbast)\n"\
 "\n"\
 " ratio=<1-100> kompressionsratio\n"\
 "\n"\
-" vol=<0-10>  sätt audio-in-ökning\n"\
+" vol=<0-10>  sätt audio-in-ökning\n"\
 "\n"\
 " mode=<0-3>  (standard: auto)\n"\
 "        0: stereo\n"\
@@ -374,213 +374,213 @@
 "        1: all\n"\
 "        2: adjust\n"\
 "\n"\
-" fast     Aktivera snabbare kodning på subsequentiellt VBR-inställningsläge,\n"\
-"        något lägre kvalité och högre bitrate.\n"\
+" fast     Aktivera snabbare kodning på subsequentiellt VBR-inställningsläge,\n"\
+"        något lägre kvalité och högre bitrate.\n"\
 "\n"\
-" preset=<value> Tillhandahåller den högsta tillgängliga kvalitétsinställning.\n"\
-"         medium: VBR kodning, godkvalité\n"\
+" preset=<value> Tillhandahåller den högsta tillgängliga kvalitétsinställning.\n"\
+"         medium: VBR kodning, godkvalité\n"\
 "         (150-180 kbps bitratesrymd)\n"\
-"         standard: VBR kodning, hög kvalité\n"\
+"         standard: VBR kodning, hög kvalité\n"\
 "         (170-210 kbps bitratesrymd)\n"\
-"         extreme: VBR kodning, mycket hög kvalité\n"\
+"         extreme: VBR kodning, mycket hög kvalité\n"\
 "         (200-240 kbps bitratesrymd)\n"\
-"         insane: CBR kodning, högsta förinställd kvalité\n"\
+"         insane: CBR kodning, högsta förinställd kvalité\n"\
 "         (320 kbps bitrate)\n"\
 "         <8-320>: ABR kodning vid i medeltal angiven bitrate (kbps).\n\n"
 
 //codec-cfg.c:
 
 #define MSGTR_DuplicateFourcc "duplicerad FourCC"
-#define MSGTR_TooManyFourccs "för många FourCCs/format..."
+#define MSGTR_TooManyFourccs "för många FourCCs/format..."
 #define MSGTR_ParseError "tolkningsfel"
-#define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "tolkningsfel (format-ID är inget nummer?)"
-#define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "tolkningsfel (format-ID-alias är inget nummer?)"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "tolkningsfel (format-ID är inget nummer?)"
+#define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "tolkningsfel (format-ID-alias är inget nummer?)"
 #define MSGTR_DuplicateFID "duplicerade format-ID"
-#define MSGTR_TooManyOut "för många ut..." //FIXME 'to many out'?
-#define MSGTR_InvalidCodecName "\ncodec(%s) namn är icke godkänt!\n"
+#define MSGTR_TooManyOut "för många ut..." //FIXME 'to many out'?
+#define MSGTR_InvalidCodecName "\ncodec(%s) namn är icke godkänt!\n"
 #define MSGTR_CodecLacksFourcc "\ncodec(%s) har inte FourCC/format!\n"
 #define MSGTR_CodecLacksDriver "\ncodec(%s) har ingen drivrutin!\n"
-#define MSGTR_CodecNeedsDLL "\ncodec(%s) behöver en 'dll'!\n"
-#define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\ncodec(%s) behöver en 'outfmt'!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsDLL "\ncodec(%s) behöver en 'dll'!\n"
+#define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\ncodec(%s) behöver en 'outfmt'!\n"
 #define MSGTR_CantAllocateComment "Kan inte allokera minne flr kommentar. "
 #define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token() \b: max >= MAX_MR_TOKEN!" //FIXME translate?
-#define MSGTR_ReadingFile "Läser %s: "
-#define MSGTR_CantOpenFileError "Kan inte öppna '%s': %s\n"
-#define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Kan inte få minne för 'line': %s\n"
+#define MSGTR_ReadingFile "Läser %s: "
+#define MSGTR_CantOpenFileError "Kan inte öppna '%s': %s\n"
+#define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Kan inte få minne för 'line': %s\n"
 #define MSGTR_CantReallocCodecsp "Kan inte realloc '*codecsp': %s\n"
-#define MSGTR_CodecNameNotUnique "Codec namn '%s' är inte unikt."
+#define MSGTR_CodecNameNotUnique "Codec namn '%s' är inte unikt."
 #define MSGTR_CantStrdupName "Kan inte strdup -> 'name': %s\n"
 #define MSGTR_CantStrdupInfo "Kan inte strdup -> 'info': %s\n"
 #define MSGTR_CantStrdupDriver "Kan inte strdup -> 'driver': %s\n"
 #define MSGTR_CantStrdupDLL "Kan inte strdup -> 'dll': %s"
 #define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d audio & %d video codecs\n"
-#define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "Codec är inte definerad korrekt."
-#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Denna codecs.conf är för gammal och inkompatibel med denna MPlayer version!" // release is more like 'släpp', sounds wrong, using version instead
+#define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "Codec är inte definerad korrekt."
+#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Denna codecs.conf är för gammal och inkompatibel med denna MPlayer version!" // release is more like 'släpp', sounds wrong, using version instead
 // divx4_vbr.c:
-#define MSGTR_OutOfMemory "slut på minne"
+#define MSGTR_OutOfMemory "slut på minne"
 
 // FIXME chip? chips or kort?
-#define MSGTR_OverridingTooLowBitrate "Specifierad bitrate är för låg för detta chips.\n"\
-"Minimal möjlig bitrate för detta chips är %.0f Kbps. Skriver över\n"\
-"användarspecificerade värden.\n"
+#define MSGTR_OverridingTooLowBitrate "Specifierad bitrate är för låg för detta chips.\n"\
+"Minimal möjlig bitrate för detta chips är %.0f Kbps. Skriver över\n"\
+"användarspecificerade värden.\n"
 
 // fifo.c
 #define MSGTR_CannotMakePipe "Kan inte skapa en PIPE!\n" // FIXME make? 
 
 // m_config.c
-#define MSGTR_SaveSlotTooOld "Allt för gammal sparningsslottar funna från nivå %d: %d !!!\n" // FIXME slot?
-#define MSGTR_InvalidCfgfileOption "Alternativ %s kan inte användas i en konfigurationsfil\n"
-#define MSGTR_InvalidCmdlineOption "Alternativ %s kan inte bli används som ett kommandoradsargument\n"
+#define MSGTR_SaveSlotTooOld "Allt för gammal sparningsslottar funna från nivå %d: %d !!!\n" // FIXME slot?
+#define MSGTR_InvalidCfgfileOption "Alternativ %s kan inte användas i en konfigurationsfil\n"
+#define MSGTR_InvalidCmdlineOption "Alternativ %s kan inte bli används som ett kommandoradsargument\n"
 #define MSGTR_InvalidSuboption "Fel: alternativ '%s' har inga underalternativ '%s'\n" // FIXME suboption?
-#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Fel: underalternativ '%s' av '%s' måste ha en parameter!\n"
-#define MSGTR_MissingOptionParameter "Fel: alternativ '%s' måste ha en parameter!\n"
+#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Fel: underalternativ '%s' av '%s' måste ha en parameter!\n"
+#define MSGTR_MissingOptionParameter "Fel: alternativ '%s' måste ha en parameter!\n"
 #define MSGTR_OptionListHeader "\n Namn         Typ       Min    Max   Global CL  Cfg\n\n" // TODO why static tabs?
 #define MSGTR_TotalOptions "\nTotalt: %d alternativ\n"
 
 // open.c, stream.c:
 #define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM-enhet '%s' ej funnet.\n"
-#define MSGTR_ErrTrackSelect "Fel vid val av VCD-spår."
-#define MSGTR_ReadSTDIN "Läser från stdin...\n"
-#define MSGTR_UnableOpenURL "Oförmögen att öppna URL: %s\n"
+#define MSGTR_ErrTrackSelect "Fel vid val av VCD-spår."
+#define MSGTR_ReadSTDIN "Läser från stdin...\n"
+#define MSGTR_UnableOpenURL "Oförmögen att öppna URL: %s\n"
 #define MSGTR_ConnToServer "Ansluten till server: %s\n"
 #define MSGTR_FileNotFound "Fil ej funnen: '%s'\n"
 
 #define MSGTR_SMBInitError "Kan inte initiera libsmbclient-bilioteket: %d\n"
-#define MSGTR_SMBFileNotFound "Kunde inte öppna från LAN: '%s'\n"
-#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer var inte kompilerad med SMB-lässtöd.\n"
+#define MSGTR_SMBFileNotFound "Kunde inte öppna från LAN: '%s'\n"
+#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer var inte kompilerad med SMB-lässtöd.\n"
 
-#define MSGTR_CantOpenDVD "Kunde inte öppna DVD-enhet: %s\n"
-#define MSGTR_DVDwait "Läser diskstruktur, var god dröj...\n"
-#define MSGTR_DVDnumTitles "Det är %d titlar på denna DVD.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Icke godkänt DVD-titelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumChapters "Der är %d kapitel på denna DVD-titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ej godkänt DVD-kapitelnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnumAngles "Det är %d vinkar på denna DVD-titel.\n"
-#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ej godkänd DVD-vinkelsnummer: %d\n"
-#define MSGTR_DVDnoIFO "Kan inte öppna IFO-fil för DVD-titel %d.\n"
-#define MSGTR_DVDnoVOBs "Kunde inte öppna titel VOBS (VTS_%02d_1.VOB).\n"
-#define MSGTR_DVDopenOk "DVD öppnades problemfritt.\n"
+#define MSGTR_CantOpenDVD "Kunde inte öppna DVD-enhet: %s\n"
+#define MSGTR_DVDwait "Läser diskstruktur, var god dröj...\n"
+#define MSGTR_DVDnumTitles "Det är %d titlar på denna DVD.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Icke godkänt DVD-titelnummer: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnumChapters "Der är %d kapitel på denna DVD-titel.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ej godkänt DVD-kapitelnummer: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnumAngles "Det är %d vinkar på denna DVD-titel.\n"
+#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ej godkänd DVD-vinkelsnummer: %d\n"
+#define MSGTR_DVDnoIFO "Kan inte öppna IFO-fil för DVD-titel %d.\n"
+#define MSGTR_DVDnoVOBs "Kunde inte öppna titel VOBS (VTS_%02d_1.VOB).\n"
+#define MSGTR_DVDopenOk "DVD öppnades problemfritt.\n"
 
 // demuxer.c, demux_*.c:
 
-#define MSGTR_AudioStreamRedefined "VARNING: Audioströmsfilhuvud %d omdefinerad.\n"
-#define MSGTR_VideoStreamRedefined "WARNING: Videoströmsfilhuvud %d omdefinerad.\n"
-#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nAllt för många audiopaket i bufferten: (%d i %d byte).\n"
-#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nAllt för många videopaket i bufferten: (%d i %d byte).\n"
-#define MSGTR_MaybeNI "Kanske försöker du spela upp en icke-interleaved ström/fil, eller så har decodern falierat?\n" \
-  "För AVI-filer, försök med att forcera icke-interleaved-lägen med -ni argumentet.\n" // FIXME non-interleaved
-#define MSGTR_SwitchToNi "\nSvårt interleaved AVI-fil detekterad, går över till '-ni'-läge...\n"
+#define MSGTR_AudioStreamRedefined "VARNING: Audioströmsfilhuvud %d omdefinerad.\n"
+#define MSGTR_VideoStreamRedefined "WARNING: Videoströmsfilhuvud %d omdefinerad.\n"
+#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nAllt för många audiopaket i bufferten: (%d i %d byte).\n"
+#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nAllt för många videopaket i bufferten: (%d i %d byte).\n"
+#define MSGTR_MaybeNI "Kanske försöker du spela upp en icke-interleaved ström/fil, eller så har decodern falierat?\n" \
+  "För AVI-filer, försök med att forcera icke-interleaved-lägen med -ni argumentet.\n" // FIXME non-interleaved
+#define MSGTR_SwitchToNi "\nSvårt interleaved AVI-fil detekterad, går över till '-ni'-läge...\n"
 #define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s filformat detekterat.\n"
 #define MSGTR_DetectedAudiofile "Audiofilformat detekterat.\n"
 #define MSGTR_NotSystemStream "Icke 'MPEG System Stream'-format... (kanske Transport Stream?)\n"
-#define MSGTR_InvalidMPEGES "Icke godkänd 'MPEG-ES'-ström??? Kontakta upphovsmannen, det kanske är en bugg :(\n" //FIXME author???
-#define MSGTR_FormatNotRecognized "================ Tyvärr, detta filformat är inte rekogniserbart/stött ==================\n"\
-  "=== Om denna fil är en AVi, ASF eller MPEG-ström, var vänlig kontakta upphovsmannen! ===\n" //FIXME author???
-#define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen videoström funnen.\n"
-#define MSGTR_MissingAudioStream "Ingen audioström funnen -> inget ljud.\n"
-#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Saknar videoström!? Kontakta upphovsmannen, det kan vara en bugg :(\n"
+#define MSGTR_InvalidMPEGES "Icke godkänd 'MPEG-ES'-ström??? Kontakta upphovsmannen, det kanske är en bugg :(\n" //FIXME author???
+#define MSGTR_FormatNotRecognized "================ Tyvärr, detta filformat är inte rekogniserbart/stött ==================\n"\
+  "=== Om denna fil är en AVi, ASF eller MPEG-ström, var vänlig kontakta upphovsmannen! ===\n" //FIXME author???
+#define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen videoström funnen.\n"
+#define MSGTR_MissingAudioStream "Ingen audioström funnen -> inget ljud.\n"
+#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Saknar videoström!? Kontakta upphovsmannen, det kan vara en bugg :(\n"
 
-#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: Fil innehåller ej den valda audio- eller videoströmmen.\n"
+#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: Fil innehåller ej den valda audio- eller videoströmmen.\n"
 
 #define MSGTR_NI_Forced "Forcerad"
-#define MSGTR_NI_Detected "Påvisad" // FIXME right to say?
+#define MSGTR_NI_Detected "PÃ¥visad" // FIXME right to say?
 #define MSGTR_NI_Message "%s 'NON-INTERLEAVED AVI'-filformat.\n"
 
-#define MSGTR_UsingNINI "Använder trasig 'NON-INTERLEAVED AVI'-filformat.\n"
-#define MSGTR_CouldntDetFNo "Kunde inte avgöra antalet bildrutor (för absolut sökning).\n"
-#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Kan inte söka i råa AVI-strömmar. (Index krävs, försök med '-idx'-switchen.)\n"
-#define MSGTR_CantSeekFile "Kan inte söka i denna fil.\n"
+#define MSGTR_UsingNINI "Använder trasig 'NON-INTERLEAVED AVI'-filformat.\n"
+#define MSGTR_CouldntDetFNo "Kunde inte avgöra antalet bildrutor (för absolut sökning).\n"
+#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Kan inte söka i råa AVI-strömmar. (Index krävs, försök med '-idx'-switchen.)\n"
+#define MSGTR_CantSeekFile "Kan inte söka i denna fil.\n"
 
 #define MSGTR_EncryptedVOB "Krypterad VOB-fil! Read DOCS/HTML/en/dvd.html.\n"
 
-#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: filhuvudkomprimeringssupport kräver ZLIB!\n"
-#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VARNING: Variabel FOURCC påvisad!?\n"
-#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VARNING: allt förmånga spår"
-#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Fann audioström: %d\n"
-#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Fann videoström: %d\n"
-#define MSGTR_DetectedTV "TV påvisad! ;-)\n"
-#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Oförmögen att öppna oggdemuxern.\n"
-#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Söker efter audioström (id:%d).\n"
-#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan inte öppna audioström: %s\n"
-#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan inte öppna textningsström: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Misslyckades att öppna audiodemuxern: %s\n"
-#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Misslyckades att öppna textningsdemuxern: %s\n"
-#define MSGTR_TVInputNotSeekable "TV-in är inte sökbar! (Sökning kommer troligen bli för att ändra kanal ;)\n"
-#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "Demuxerinfo %s redan inställd!\n"
+#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: filhuvudkomprimeringssupport kräver ZLIB!\n"
+#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: VARNING: Variabel FOURCC påvisad!?\n"
+#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: VARNING: allt förmånga spår"
+#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Fann audioström: %d\n"
+#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Fann videoström: %d\n"
+#define MSGTR_DetectedTV "TV påvisad! ;-)\n"
+#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Oförmögen att öppna oggdemuxern.\n"
+#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Söker efter audioström (id:%d).\n"
+#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Kan inte öppna audioström: %s\n"
+#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Kan inte öppna textningsström: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Misslyckades att öppna audiodemuxern: %s\n"
+#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Misslyckades att öppna textningsdemuxern: %s\n"
+#define MSGTR_TVInputNotSeekable "TV-in är inte sökbar! (Sökning kommer troligen bli för att ändra kanal ;)\n"
+#define MSGTR_DemuxerInfoAlreadyPresent "Demuxerinfo %s redan inställd!\n"
 #define MSGTR_ClipInfo "Clip-info:\n"
 
-#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: '30fps NTSC'-innehåll upptäckt, ändrar framerate.\n" // FIXME framerate?
-#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: '24fps progressive NTSC'-innehåll upptäckt, ändrar framerate.\n" // -''-
+#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: '30fps NTSC'-innehåll upptäckt, ändrar framerate.\n" // FIXME framerate?
+#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: '24fps progressive NTSC'-innehåll upptäckt, ändrar framerate.\n" // -''-
 
 // dec_video.c & dec_audio.c:
 
-#define MSGTR_CantOpenCodec "Kunde inte öppna codec.\n"
-#define MSGTR_CantCloseCodec "Kunde inte stänga codec\n"
+#define MSGTR_CantOpenCodec "Kunde inte öppna codec.\n"
+#define MSGTR_CantCloseCodec "Kunde inte stänga codec\n"
 
-#define MSGTR_MissingDLLcodec "FEL: Kunde inte öppna obligatorisk DirecShow-codec %s.\n"
+#define MSGTR_MissingDLLcodec "FEL: Kunde inte öppna obligatorisk DirecShow-codec %s.\n"
 #define MSGTR_ACMiniterror "Kunde inte ladda/initiera 'Win32/ACM AUDIO'-codec (saknas Dll-fil?).\n"
 #define MSGTR_MissingLAVCcodec "Kunde inte finna codec '%s' i libavcodec...\n"
 
-#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: EOF under sökning efter sequencefilhuvuden\n" // FIXME sequence?
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: Kunde inte läsa sequencefilhuvud\n"
-#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Kunde inte läsa sequencefilhuvudstillägg.\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: dålig sequencefilhuvud\n"
-#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: dålig sequencefilhuvudstillägg\n"
+#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATAL: EOF under sökning efter sequencefilhuvuden\n" // FIXME sequence?
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATAL: Kunde inte läsa sequencefilhuvud\n"
+#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Kunde inte läsa sequencefilhuvudstillägg.\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: dålig sequencefilhuvud\n"
+#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: dålig sequencefilhuvudstillägg\n"
 
 #define MSGTR_ShMemAllocFail "Kunde inte allokera delat minne.\n"
 #define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Kunde inte allokera audio-ut-buffert.\n"
 
-#define MSGTR_UnknownAudio "Okänd/saknad audioformat -> inget ljud\n"
+#define MSGTR_UnknownAudio "Okänd/saknad audioformat -> inget ljud\n"
 
-#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Använder externt postprocesseringsfiler, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Använder codecens postprocessing, max q = %d.\n"
-#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Videoattribut '%s' har inget stöd hos vald vo & vd.\n" // FIXME more info? vo & vd
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd videocodecfamilj [%s] (vfm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd audiocodecfamilj [%s] (afm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Öppnar videodecoder: [%s] %s\n"
-#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Öppnar audiodecoder: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Använder externt postprocesseringsfiler, max q = %d.\n"
+#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Använder codecens postprocessing, max q = %d.\n"
+#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Videoattribut '%s' har inget stöd hos vald vo & vd.\n" // FIXME more info? vo & vd
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd videocodecfamilj [%s] (vfm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Begärd audiocodecfamilj [%s] (afm=%s) är ej tillgänglig.\nAktivera det vil kompilation.\n"
+#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Öppnar videodecoder: [%s] %s\n"
+#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Öppnar audiodecoder: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s\n" // FIXME translate?
 #define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s\n" // -''-
 #define MSGTR_VDecoderInitFailed "VDecoder-initiering misslyckades :(\n" // FIXME VDecoder something special or just a shortcut?
 #define MSGTR_ADecoderInitFailed "ADecoder-initiering misslyckades :(\n" // -''-
 #define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "ADecoder-preinitiering misslyckades :(\n" // -''-
-#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Allokerar %d byte för inbuffert.\n"
-#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Allokerar %d + %d = %d byte för utbuffert.\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Allokerar %d byte för inbuffert.\n"
+#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Allokerar %d + %d = %d byte för utbuffert.\n"
 
 // LIRC:
 
-#define MSGTR_SettingUpLIRC "Aktiverar LIRC-stöd...\n"
-#define MSGTR_LIRCdisabled "Du kommer inte att kunna använda din fjärrkontroll.\n"
-#define MSGTR_LIRCopenfailed "Misslyckades med att aktivera LIRC-stöd.\n"
-#define MSGTR_LIRCcfgerr "Misslyckades med att läsa LIRC-konfigurationsfil %s.\n"
+#define MSGTR_SettingUpLIRC "Aktiverar LIRC-stöd...\n"
+#define MSGTR_LIRCdisabled "Du kommer inte att kunna använda din fjärrkontroll.\n"
+#define MSGTR_LIRCopenfailed "Misslyckades med att aktivera LIRC-stöd.\n"
+#define MSGTR_LIRCcfgerr "Misslyckades med att läsa LIRC-konfigurationsfil %s.\n"
 
 // vf.c
 
 #define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Kunde inte finna videofilter '%s'.\n"
-#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Kunde inte öppna videofilter '%s'.\n"
-#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Öppnar videofilter: "
-#define MSGTR_CannotFindColorspace "Kunde inte hitta matchande färgrymder, t.o.m. vid insättning av 'scale' :(\n" // FIXME colorspace
+#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Kunde inte öppna videofilter '%s'.\n"
+#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Öppnar videofilter: "
+#define MSGTR_CannotFindColorspace "Kunde inte hitta matchande färgrymder, t.o.m. vid insättning av 'scale' :(\n" // FIXME colorspace
 
 // vd.c
 
-#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Codec satt inte sh->disp_w samt sh->disp_h, försöker gå runt problemet.\n"
-#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo-konfigurationsbegäran - %d x %d (preferred csp: %s)\n"
-#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Kunde inte finna matchande färgrymder - försöker åter med -vf scale...\n" // -''-
-#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect är %.2f:1 - prescaling till korrekt film-aspect.\n"
-#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Film-Aspect är ej definerad - ingen prescaling kommer att äga rum.\n"
+#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Codec satt inte sh->disp_w samt sh->disp_h, försöker gå runt problemet.\n"
+#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: vo-konfigurationsbegäran - %d x %d (preferred csp: %s)\n"
+#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Kunde inte finna matchande färgrymder - försöker åter med -vf scale...\n" // -''-
+#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Movie-Aspect är %.2f:1 - prescaling till korrekt film-aspect.\n"
+#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Film-Aspect är ej definerad - ingen prescaling kommer att äga rum.\n"
 
 // vd_dshow.c, vd_dmo.c
 
-#define MSGTR_DownloadCodecPackage "Du måste uppgradera/installera de binära codecspaketen.\nGå till http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
+#define MSGTR_DownloadCodecPackage "Du måste uppgradera/installera de binära codecspaketen.\nGå till http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
 #define MSGTR_DShowInitOK "INFO: 'Win32/DShow'-videocodecinitiering: OK.\n"
 #define MSGTR_DMOInitOK "INFO: 'Win32/DMO'-videocodecinitiering: OK.\n"
 
 // x11_common.c
 
-#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Kunde inte sända EWMH-fullskärmshändelse!\n"
+#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Kunde inte sända EWMH-fullskärmshändelse!\n"
 
-#define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Ingen hårdvarumixning, lägger till volymfilter.\n"
-#define MSGTR_NoVolume "[Mixer] Ingen volymkontroll tillgänglig.\n"
+#define MSGTR_InsertingAfVolume "[Mixer] Ingen hårdvarumixning, lägger till volymfilter.\n"
+#define MSGTR_NoVolume "[Mixer] Ingen volymkontroll tillgänglig.\n"
 
 
 // ====================== GUI messages/buttons ========================
@@ -589,19 +589,19 @@
 
 // --- labels ---
 #define MSGTR_About "Om"
-#define MSGTR_FileSelect "Välj fil..."
-#define MSGTR_SubtitleSelect "Välj textning..."
-#define MSGTR_OtherSelect "Välj..."
-#define MSGTR_AudioFileSelect "Välj extern audiokanal..."
-#define MSGTR_FontSelect "Välj font..."
+#define MSGTR_FileSelect "Välj fil..."
+#define MSGTR_SubtitleSelect "Välj textning..."
+#define MSGTR_OtherSelect "Välj..."
+#define MSGTR_AudioFileSelect "Välj extern audiokanal..."
+#define MSGTR_FontSelect "Välj font..."
 #define MSGTR_PlayList "Spellista"
 #define MSGTR_Equalizer "Equalizer" 
-#define MSGTR_SkinBrowser "Skinläsare"
-#define MSGTR_Network "Nätverksströmning..."
-#define MSGTR_Preferences "Inställningar"
+#define MSGTR_SkinBrowser "Skinläsare"
+#define MSGTR_Network "Nätverksströmning..."
+#define MSGTR_Preferences "Inställningar"
 #define MSGTR_AudioPreferences "Audiodirvrutinskonfiguration"
-#define MSGTR_NoMediaOpened "Inget media öppnad"
-#define MSGTR_VCDTrack "VCD-spår %d"
+#define MSGTR_NoMediaOpened "Inget media öppnad"
+#define MSGTR_VCDTrack "VCD-spår %d"
 #define MSGTR_NoChapter "Inget kapitel"
 #define MSGTR_Chapter "Kapitel %d"
 #define MSGTR_NoFileLoaded "Ingen fil laddad"
@@ -610,49 +610,49 @@
 
 #define MSGTR_Ok "OK"
 #define MSGTR_Cancel "Avbryt"
-#define MSGTR_Add "Lägg till"
+#define MSGTR_Add "Lägg till"
 #define MSGTR_Remove "Radera"
 #define MSGTR_Clear "Rensa"
 #define MSGTR_Config "Konfiguration"
 #define MSGTR_ConfigDriver "Konfigurera drivrution"
-#define MSGTR_Browse "Bläddra"
+#define MSGTR_Browse "Bläddra"
 
 // --- error messages ---
 
-#define MSGTR_NEMDB "Tyvärr, inte tillräckligt minne för ritbuffert."
-#define MSGTR_NEMFMR "Tyvärr, inte tillräckligt minne för menyrendering."
-#define MSGTR_IDFGCVD "Tyvärr, jag hittade inte en GUI-kompatibel video-ut-drivrutin."
-#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "Tyvärr, du kan inte spela icke-MPEG-filer med ditt DXR3/H+-enhet utan omkodning.\nVar god aktivera lavc eller fame i 'DXR3/H+'-konfigurationsboxen."
+#define MSGTR_NEMDB "Tyvärr, inte tillräckligt minne för ritbuffert."
+#define MSGTR_NEMFMR "Tyvärr, inte tillräckligt minne för menyrendering."
+#define MSGTR_IDFGCVD "Tyvärr, jag hittade inte en GUI-kompatibel video-ut-drivrutin."
+#define MSGTR_NEEDLAVCFAME "Tyvärr, du kan inte spela icke-MPEG-filer med ditt DXR3/H+-enhet utan omkodning.\nVar god aktivera lavc eller fame i 'DXR3/H+'-konfigurationsboxen."
 
 // --- skin loader error messages
 
-#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] fel i skinkonfigureringsfil på rad %d: %s"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\nwidget (%s) funnen, men ingen \"section\" funnen före"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\nwidget (%s) funnen, men ingen \"subsection\" funnen före"
-#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\ndenna undersektion stödjs inte av widget (%s)"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16-bitar eller lägre bitmappar stödjs inte (%s).\n"
+#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] fel i skinkonfigureringsfil på rad %d: %s"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\nwidget (%s) funnen, men ingen \"section\" funnen före"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\nwidget (%s) funnen, men ingen \"subsection\" funnen före"
+#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] varning i konfigurationsfil på rad %d:\ndenna undersektion stödjs inte av widget (%s)"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16-bitar eller lägre bitmappar stödjs inte (%s).\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "fil ej funnen (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP läsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA läsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG läsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE-packad TGA stödjs ej (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "okänd filtyp (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP läsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA läsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG läsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE-packad TGA stödjs ej (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "okänd filtyp (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24-bitars till 32-bitars konverteringsfel (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "okänt meddelande: %s\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "ej tillräckligt minne\n"
-#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Allt för många fonter deklarerade.\n"
+#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "okänt meddelande: %s\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "ej tillräckligt minne\n"
+#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Allt för många fonter deklarerade.\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Fontfil ej funnen.\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Fontbildsfil ej funnen.\n"
 #define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "icke-existerande fontidentifkator (%s)\n"
-#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "okänd parameter (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "okänd parameter (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin ej funnen (%s).\n"
-#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "skinkonfigurationsfilsläsfel (%s)\n"
+#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "skinkonfigurationsfilsläsfel (%s)\n"
 #define MSGTR_SKIN_LABEL "Skin:"
 
 // --- gtk menus
 
 #define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Om MPlayer"
-#define MSGTR_MENU_Open "Öppna..."
+#define MSGTR_MENU_Open "Öppna..."
 #define MSGTR_MENU_PlayFile "Spela fil..."
 #define MSGTR_MENU_PlayVCD "Spela VCD..."
 #define MSGTR_MENU_PlayDVD "Spela DVD..."
@@ -664,31 +664,31 @@
 #define MSGTR_MENU_Play "Spela"
 #define MSGTR_MENU_Pause "Pausa"
 #define MSGTR_MENU_Stop "Stopp"
-#define MSGTR_MENU_NextStream "Nästa ström"
-#define MSGTR_MENU_PrevStream "Föregående ström"
+#define MSGTR_MENU_NextStream "Nästa ström"
+#define MSGTR_MENU_PrevStream "Föregående ström"
 #define MSGTR_MENU_Size "Storlek"
 #define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal storlek"
 #define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dubbel storlek"
-#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fullskärm"
+#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fullskärm"
 #define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
 #define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
-#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Öppnar disk..." // FIXME to open or is opening?
+#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Öppnar disk..." // FIXME to open or is opening?
 #define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Visa DVD-meny"
 #define MSGTR_MENU_Titles "Titlar"
 #define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
 #define MSGTR_MENU_None "(ingen)"
 #define MSGTR_MENU_Chapters "Kapitel"
 #define MSGTR_MENU_Chapter "Kapitel %2d"
-#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audiospråk"
-#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Textningsspråk"
-#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skinläsare"
+#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Audiospråk"
+#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Textningsspråk"
+#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skinläsare"
 #define MSGTR_MENU_Exit "Avsluta..."
-#define MSGTR_MENU_Mute "Dämpa"
+#define MSGTR_MENU_Mute "Dämpa"
 #define MSGTR_MENU_Original "Orginal"
 #define MSGTR_MENU_AspectRatio "Aspect ratio" // FIXME translate?
-#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audiospår"
-#define MSGTR_MENU_Track "Spår %d"
-#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Videospår"
+#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Audiospår"
+#define MSGTR_MENU_Track "Spår %d"
+#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Videospår"
 
 // --- equalizer
 
@@ -698,10 +698,10 @@
 #define MSGTR_EQU_Brightness "Ljusstyrka: "
 #define MSGTR_EQU_Hue "Hue: "
 #define MSGTR_EQU_Saturation "Saturation: "
-#define MSGTR_EQU_Front_Left "Vänster fram"
-#define MSGTR_EQU_Front_Right "Höger fram"
-#define MSGTR_EQU_Back_Left "Vänster bak"
-#define MSGTR_EQU_Back_Right "Höger bak"
+#define MSGTR_EQU_Front_Left "Vänster fram"
+#define MSGTR_EQU_Front_Right "Höger fram"
+#define MSGTR_EQU_Back_Left "Vänster bak"
+#define MSGTR_EQU_Back_Right "Höger bak"
 #define MSGTR_EQU_Center "Center"
 #define MSGTR_EQU_Bass "Bass"
 #define MSGTR_EQU_All "Allt"
@@ -714,10 +714,10 @@
 
 // --- playlist
 
-#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Sökväg"
+#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Sökväg"
 #define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Valda filer"
 #define MSGTR_PLAYLIST_Files "Filer"
-#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Katalogträd"
+#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Katalogträd"
 
 // --- preferences
 
@@ -727,40 +727,40 @@
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_None "Inget"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "standarddrivrutin"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Tillgängliga drivrutioner:"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Tillgängliga drivrutioner:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Spela inte upp ljud"
 #define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Normalizera ljud"
 #define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "AKtivera equalizer"
 #define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Aktivera extra stereo"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Koefficient:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audiofördröjning"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Audiofördröjning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Aktivera double buffering"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Aktivera direct rendering"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Aktivera frame dropping"
-#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Aktivera HÅRD frame dropping (dangerous)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Aktivera HÃ…RD frame dropping (dangerous)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Flippa bilden uppochner"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Timers och indikatorer"
-#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Tillståndsrad endast"
+#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Tillståndsrad endast"
 #define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Timer, procent och total tid"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Textning:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Fördröjning: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Fördröjning: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Position: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Deaktivera automatisk laddning av textning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Unicodetextning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Konvertera given text till MPlayers egna textningsformat"
 #define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Konvertera given text till det tidbaserade SubViewer (SRT) formatet"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Aktivera textningsöverlappning"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Aktivera textningsöverlappning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Font "Font:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Fontfaktor:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Aktivera postprocessing"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Autokvalité: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Använd non-interleaved AVI tolk"
-#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Återbygg indextabell, om så behövs"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Autokvalité: "
+#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Använd non-interleaved AVI tolk"
+#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Återbygg indextabell, om så behövs"
 #define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Videocodecfamilj:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Audiocodecfamilj:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD-nivå"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD-nivå"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Textning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Font"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Postprocessing"
@@ -769,61 +769,61 @@
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Enhet:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Mixer:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Mixerkanal:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Var god komihåg att du måste starta om uppspelning för att vissa ändringar ska ta effekt!"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Var god komihåg att du måste starta om uppspelning för att vissa ändringar ska ta effekt!"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Videoencoder:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "ANvänd LAVC (FFmpeg)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "Använd FAME"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "ANvänd LAVC (FFmpeg)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_FAME "Använd FAME"
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Västeuropeiska språk (ISO-8859-1)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Västeuropeiska språk med Euro (ISO-8859-15)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slaviska/Centraleuropeiska språk (ISO-8859-2)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Västeuropeiska språk (ISO-8859-1)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Västeuropeiska språk med Euro (ISO-8859-15)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Slaviska/Centraleuropeiska språk (ISO-8859-2)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Esperanto, Galician, Maltese, Turkiska (ISO-8859-3)" // FIXME Galician, Maltese
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Äldre baltisk teckenuppsättning (ISO-8859-4)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Äldre baltisk teckenuppsättning (ISO-8859-4)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Kyrilliska (ISO-8859-5)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Arabiska (ISO-8859-6)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Modern grekiska (ISO-8859-7)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Turkiska (ISO-8859-9)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Baltiska (ISO-8859-13)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtiska (ISO-8859-14)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew teckenuppsättningar (ISO-8859-8)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew teckenuppsättningar (ISO-8859-8)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Ryska (KOI8-R)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Ukrainska, Vitrysska (KOI8-U/RU)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Enkel Kinesisk teckenuppsättning (CP936)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionell Kinesisk teckenuppsättning (BIG5)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japansk teckenuppsättning (SHIFT-JIS)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreansk teckenuppsättning (CP949)"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thailänsk teckenuppsättning (CP874)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Enkel Kinesisk teckenuppsättning (CP936)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Traditionell Kinesisk teckenuppsättning (BIG5)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Japansk teckenuppsättning (SHIFT-JIS)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Koreansk teckenuppsättning (CP949)"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thailänsk teckenuppsättning (CP874)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Kyrilliska Windown (CP1251)"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Slaviska/Centraleuropeiska Windows (CP1250)"
 
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Ingen autoskalning"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Propotionellt mot filmbredd"
-#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Propotionellt mot filmhöjd"
+#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Propotionellt mot filmhöjd"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Propotionellt mot filmdiagonalen"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Kodning:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Blur:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Outline:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Textskalning:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "OSDskalning:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache på/av"
+#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Cache på/av"
 #define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Cachestorlek: "
-#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Starta i fullskärm"
-#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Spara fönsterposition"
+#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Starta i fullskärm"
+#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Spara fönsterposition"
 #define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Stoppa XScreenSaver"
 #define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Aktivera spelindikator"
-#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync på/av"
+#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "AutoSync på/av"
 #define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Autosync: "
 #define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM-enhet:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD-enhet:"
 #define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Film-FPS:"
-#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Visa videofönster när den är inaktiv"
+#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Visa videofönster när den är inaktiv"
 
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI-utveckling sponstrat av UHU Linux\n"
 
 // --- messagebox
 
-#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Oöverkomligt fel!"
+#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Oöverkomligt fel!"
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Fel!"
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Varning!"
 
@@ -831,20 +831,20 @@
 
 // ======================= VO Video Output drivers ========================
 
-#define MSGTR_VOincompCodec "Vald video-ut-enhet är inte kompatibel med denna codec.\n"
-#define MSGTR_VO_GenericError "Detta fel har inträffat"
+#define MSGTR_VOincompCodec "Vald video-ut-enhet är inte kompatibel med denna codec.\n"
+#define MSGTR_VO_GenericError "Detta fel har inträffat"
 #define MSGTR_VO_UnableToAccess "Kan inte accessa"
-#define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "finns redan, men är inte en katalog."
-#define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "Ut-katalog finns redan, men är inte skrivbar."
-#define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable "Utkatalog finns redan och är skrivbar."
-#define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "Oförmögen att skapa ut-katalog."
-#define MSGTR_VO_CantCreateFile "Oförmögen att skapa utfil."
+#define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "finns redan, men är inte en katalog."
+#define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "Ut-katalog finns redan, men är inte skrivbar."
+#define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable "Utkatalog finns redan och är skrivbar."
+#define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "Oförmögen att skapa ut-katalog."
+#define MSGTR_VO_CantCreateFile "Oförmögen att skapa utfil."
 #define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Ut-katalog skapad."
 #define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "Tolkar suboptions." // FIXME suboptions?
 #define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "Suboptions tolkad OK." // -''-
-#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Värden utanför godkänd rymd"
-#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Inget värde angett."
-#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Okänd suboption" // -''-
+#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Värden utanför godkänd rymd"
+#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Inget värde angett."
+#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Okänd suboption" // -''-
 
 // vo_jpeg.c
 
@@ -856,25 +856,25 @@
 // vo_pnm.c
 
 #define MSGTR_VO_PNM_ASCIIMode "ASCII-mode aktiverat."
-#define MSGTR_VO_PNM_RawMode "Rått-mode aktiverat." // FIXME Rått sounds strange
+#define MSGTR_VO_PNM_RawMode "RÃ¥tt-mode aktiverat." // FIXME RÃ¥tt sounds strange
 #define MSGTR_VO_PNM_PPMType "Kommer att skriva PPM-filer."
 #define MSGTR_VO_PNM_PGMType "Kommer att skriva PGM-filer."
 #define MSGTR_VO_PNM_PGMYUVType "Kommer att skriva PGMYUV-filer."
 
 // vo_yuv4mpeg.c
 
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "'Interlaced'-mode kräver bildhöjd som är delbar med 4." // FIXME interlaced?
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Oförmögen att allokera linjebufferrt för interlaced-mode."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "indata är ej i RGB-format, kan inte separera 'chrominance' via fält!" // FIXME chrominance
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Bildbredd måste vara delbart med 2."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "Ej tillräckligt med minne för att allokera RGB-bildramsbuffert."
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan inte få minnes- eller filhanterare att skriva till \"%s\"!"
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "'Interlaced'-mode kräver bildhöjd som är delbar med 4." // FIXME interlaced?
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Oförmögen att allokera linjebufferrt för interlaced-mode."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "indata är ej i RGB-format, kan inte separera 'chrominance' via fält!" // FIXME chrominance
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Bildbredd måste vara delbart med 2."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "Ej tillräckligt med minne för att allokera RGB-bildramsbuffert."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Kan inte få minnes- eller filhanterare att skriva till \"%s\"!"
 #define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Fel vid skrivning av bild till ut!" // FIXME output here?
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Okänd subdevice: %s" // FIXME subdevice
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Använder 'interlaced output mode', övre fältet först." // FIXME top-field first? && 'interlaced output mode'
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "Använder 'interlaced output mode',nedre fältet först." // FIXME bottom-field first? && 'interlaced output mode'
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Okänd subdevice: %s" // FIXME subdevice
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Använder 'interlaced output mode', övre fältet först." // FIXME top-field first? && 'interlaced output mode'
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "Använder 'interlaced output mode',nedre fältet först." // FIXME bottom-field first? && 'interlaced output mode'
 
-#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "Använder (som standard) progressiv bildramsinställning."
+#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "Använder (som standard) progressiv bildramsinställning."
 
 // Old vo drivers that have been replaced
 
@@ -888,42 +888,42 @@
 
 // audio_out.c
 
-#define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: alsa9- samt alsa1xmodulerna har blivit borttagna, använd -ao istället.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: alsa9- samt alsa1xmodulerna har blivit borttagna, använd -ao istället.\n"
 
 // ao_oss.c
 
-#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Kan inte öppna mixernehet %s: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup: Audiokortsmixer har inte kanal '%s' använder standard.\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Kan inte öppna audioenhet %s: %s\n"
-#define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Kan inte få till 'filedescriptor'sblockning: %s\n" // FIXME filedescriptor
-#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Misslyckades att sätta audioenhet till %d kanaler.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Kan inte öppna mixernehet %s: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup: Audiokortsmixer har inte kanal '%s' använder standard.\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Kan inte öppna audioenhet %s: %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Kan inte få till 'filedescriptor'sblockning: %s\n" // FIXME filedescriptor
+#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Misslyckades att sätta audioenhet till %d kanaler.\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: dirvrutin hanerar ej SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
 #define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Din audiodrivrutin hanterar inte select() ***\n Komplilera om med '#undef HAVE_AUDIO_SELECT' i config.h !\n\n" // TODO shoud be a better way to do this
-#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS]\nFatalt fel: *** CAN INTE BLI ÅTERÖPPNAD / ÅTERSTÄLLER AUDIOENHET *** %s\n"
+#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS]\nFatalt fel: *** CAN INTE BLI ÅTERÖPPNAD / ÅTERSTÄLLER AUDIOENHET *** %s\n"
 
 // ao_arts.c
 
 #define MSGTR_AO_ARTS_CantInit "[AO ARTS] %s\n" // FIXME nothing?
 #define MSGTR_AO_ARTS_ServerConnect "[AO ARTS] Anslutet till ljudserver.\n"
-#define MSGTR_AO_ARTS_CantOpenStream "[AO ARTS] Oförmögen att öppna en ström.\n" // FIXME 'ström' or 'ljudström'?
-#define MSGTR_AO_ARTS_StreamOpen "[AO ARTS] Ström öppnad.\n" // -''-
+#define MSGTR_AO_ARTS_CantOpenStream "[AO ARTS] Oförmögen att öppna en ström.\n" // FIXME 'ström' or 'ljudström'?
+#define MSGTR_AO_ARTS_StreamOpen "[AO ARTS] Ström öppnad.\n" // -''-
 #define MSGTR_AO_ARTS_BufferSize "[AO ARTS] buffertstorlek: %d\n"
 
 // ao_dxr2.c
 
-#define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] Sättning av volym till %d misslyckades.\n"
-#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d Hz är ej tillgänglig, försök med \"-aop list=resample\"\n"
+#define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] Sättning av volym till %d misslyckades.\n"
+#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d Hz är ej tillgänglig, försök med \"-aop list=resample\"\n"
 
 // ao_esd.c
 
 #define MSGTR_AO_ESD_CantOpenSound "[AO ESD] esd_open_sound misslyckades: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ESD_LatencyInfo "[AO ESD] latency: [server: %0.2fs, net: %0.2fs] (adjust %0.2fs)\n" // FIXME translate?
-#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenPBStream "[AO ESD] misslyckades att öppna uppspelningsström: %s\n" 
+#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenPBStream "[AO ESD] misslyckades att öppna uppspelningsström: %s\n" 
 
 // ao_mpegpes.c
 
-#define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB-audio-sättningsmixer misslyckades: %s\n" // set ~= sättning?
-#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d Hz ej tillgänglig, försöker resampla...\n"
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB-audio-sättningsmixer misslyckades: %s\n" // set ~= sättning?
+#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d Hz ej tillgänglig, försöker resampla...\n"
 
 // ao_null.c
 // This one desn't even have any mp_msg nor printf's?? [CHECK]
@@ -931,28 +931,28 @@
 // ao_pcm.c
 
 #define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] Fil: %s (%s)\nPCM: Samplerate: %iHz Kanaler: %s Format %s\n" // FIXME Samplerate?
-#define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] Info: snabbaste dumplning är tillgänglig via -vc dummy -vo null\nPCM: Info: för att skriva WAVE-filer använd -ao pcm:waveheader (standard).\n"
-#define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] Misslyckades att öppna %s för skrivning!\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] Info: snabbaste dumplning är tillgänglig via -vc dummy -vo null\nPCM: Info: för att skriva WAVE-filer använd -ao pcm:waveheader (standard).\n"
+#define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] Misslyckades att öppna %s för skrivning!\n"
 
 // ao_sdl.c
 
 #define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] Samplerate: %iHz Kanaler: %s Format %s\n" // -''-
-#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] använder %s som audioenhet.\n"
-#define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] Icke tillgängligt audioformat: 0x%x.\n" // support?
+#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] använder %s som audioenhet.\n"
+#define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] Icke tillgängligt audioformat: 0x%x.\n" // support?
 #define MSGTR_AO_SDL_CantInit "[AO SDL] Initialisering av 'SDL Audio' misslyckades: %s\n"
-#define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] Oförmögen att öppna audio: %s\n" // audio what?
+#define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] Oförmögen att öppna audio: %s\n" // audio what?
 
 // ao_sgi.c
 
 #define MSGTR_AO_SGI_INFO "[AO SGI] kontroll.\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] init: Samplerate: %iHz Kanaler: %s Format %s\n" // FIXME Samplerate
-#define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] play: icke godkänd enhet.\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] init: setparams misslyckades: %s\nKunde inte sätta önskad samplerate.\n" // -''-
-#define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] init: AL_RATE var inte accepterad på given resurs.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] play: icke godkänd enhet.\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] init: setparams misslyckades: %s\nKunde inte sätta önskad samplerate.\n" // -''-
+#define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] init: AL_RATE var inte accepterad på given resurs.\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_CantGetParms "[AO SGI] init: getparams misslyckades: %s\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] init: samplerate är nu %lf (önskad rate var %lf)\n" // -''- also rate?
+#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] init: samplerate är nu %lf (önskad rate var %lf)\n" // -''- also rate?
 #define MSGTR_AO_SGI_InitConfigError "[AO SGI] init: %s\n"
-#define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] init: Oförmögen att öppna audiokanal: %s\n"
+#define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] init: Oförmögen att öppna audiokanal: %s\n"
 #define MSGTR_AO_SGI_Uninit "[AO SGI] uninit: ...\n" // FIXME translate?
 #define MSGTR_AO_SGI_Reset "[AO SGI] reset: ...\n" // -''-
 #define MSGTR_AO_SGI_PauseInfo "[AO SGI] audio_pause: ...\n" // -''-
@@ -962,38 +962,38 @@
 
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO misslyckades.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: skrivning misslyckades."
-#define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kan inte öppna audioenhet %s, %s -> inget ljud.\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Kan inte öppna audioenhet %s, %s -> inget ljud.\n"
 #define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: ditt kort hanterar inte %d kanaler, %s, %d Hz samplerate.\n" // FIXME samplerate
 #define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Din ljudkortsenhet hanterar inte select() ***\nKompilera om med '#undef HAVE_AUDIO_SELECT' i config.h !\n\n" // same as for MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect
-#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nFatalt fel: *** KAN INTE ÅTERÖPPNA / ÅTERSTÄLLA AUDIOENHET (%s) ***\n"
+#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]\nFatalt fel: *** KAN INTE ÅTERÖPPNA / ÅTERSTÄLLA AUDIOENHET (%s) ***\n"
 
 // ao_alsa5.c
 
-#define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] alsa-init: önskat format: %d Hz, %d kanaler, %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] alsa-init: önskat format: %d Hz, %d kanaler, %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] alsa-init: inga ljudkort funna.\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] alsa-init: icke godkänt format (%s) önskat - ut deaktiverat.\n" // FIXME output -> ut here?
-#define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] alsa-init: uppspelningsöppningsfel: %s\n" 
+#define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] alsa-init: icke godkänt format (%s) önskat - ut deaktiverat.\n" // FIXME output -> ut here?
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] alsa-init: uppspelningsöppningsfel: %s\n" 
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PcmInfoError "[AO ALSA5] alsa-init: pcm-infofel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundcardsFound "[AO ALSA5] alsa-init: %d ljurtkort funna, använder: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundcardsFound "[AO ALSA5] alsa-init: %d ljurtkort funna, använder: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PcmChanInfoError "[AO ALSA5] alsa-init: pcm-kanalinfofel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetParms "[AO ALSA5] alsa-init: fel vid sättning av parametrarna: %s\n" // FIXME setting?
+#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetParms "[AO ALSA5] alsa-init: fel vid sättning av parametrarna: %s\n" // FIXME setting?
 #define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetChan "[AO ALSA5] alsa-init: fel vid initiering av kanal: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_ChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-init: kanalprepareringsfel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_DrainError "[AO ALSA5] alsa-uninit: uppspelningslänsningsfel: %s\n" // FIXME drain -> länsning?
+#define MSGTR_AO_ALSA5_DrainError "[AO ALSA5] alsa-uninit: uppspelningslänsningsfel: %s\n" // FIXME drain -> länsning?
 #define MSGTR_AO_ALSA5_FlushError "[AO ALSA5] alsa-uninit: uppspelningsspolningsfel: %s\n" // FIXME flush -> spolning?
-#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmCloseError "[AO ALSA5] alsa-uninit: pcm-stängningsfel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetDrainError "[AO ALSA5] alsa-reset: uppspelningslänsningsfel: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmCloseError "[AO ALSA5] alsa-uninit: pcm-stängningsfel: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetDrainError "[AO ALSA5] alsa-reset: uppspelningslänsningsfel: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_ResetFlushError "[AO ALSA5] alsa-reset: uppspelningsspolningsfel: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_ResetChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-reset: kanalprepareringsfel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseDrainError "[AO ALSA5] alsa-pause: uppspelningslänsningsfel: %s\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseDrainError "[AO ALSA5] alsa-pause: uppspelningslänsningsfel: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PauseFlushError "[AO ALSA5] alsa-pause: uppspelningsspolningsfel: %s\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_ResumePrepareError "[AO ALSA5] alsa-resume: kanalprepareringsfel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] alsa-play: alsa underrun, återställer ström.\n" // FIXME underun - translate?
+#define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] alsa-play: alsa underrun, återställer ström.\n" // FIXME underun - translate?
 #define MSGTR_AO_ALSA5_PlaybackPrepareError "[AO ALSA5] alsa-play: uppspelningsprepareringsfel: %s\n"
-#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] alsa-play: skrivfel efter återställning: %s - ger upp.\n"
+#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] alsa-play: skrivfel efter återställning: %s - ger upp.\n"
 #define MSGTR_AO_ALSA5_OutPutError "[AO ALSA5] alsa-play: utfel: %s\n" // FIXME output -> ut her?
 
 // ao_plugin.c
 
-#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] icke godkänd plugin: %s\n" // FIXME plugin - translate?
+#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] icke godkänd plugin: %s\n" // FIXME plugin - translate?
 

Modified: trunk/help/help_mp-sv.h.charset
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-sv.h.charset	(original)
+++ trunk/help/help_mp-sv.h.charset	Thu Jun 29 10:18:08 2006
@@ -1 +1 @@
-ISO-8859-1
+UTF-8More information about the MPlayer-translations mailing list