[MPlayer-translations] r19107 - in trunk/DOCS/xml/pl: audio.xml bugreports.xml bugs.xml cd-dvd.xml codecs.xml documentation.xml faq.xml formats.xml history.xml install.xml mail-lists.xml mencoder.xml ports.xml skin.xml tvinput.xml usage.xml users-vs-dev.xml video.xml

diego subversion at mplayerhq.hu
Sat Jul 15 17:26:51 CEST 2006


Author: diego
Date: Sat Jul 15 17:26:51 2006
New Revision: 19107

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/history.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/video.xml

Log:
Change sync tags to rXXXX.


Modified: trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.32 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17322 (svn) -->
+<!-- synced with r17322 -->
 <!-- Opiekun: chwilowo nikt (poprzednio Paszczi)-->
 <chapter id="audio">
 <title>Urz±dzenia wyj¶ciowe audio</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.13 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 19039 (svn) -->
+<!-- synced with r19039 -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak zg³aszaæ b³êdy</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.13 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 15783 (svn) -->
+<!-- synced with r15783 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <appendix id="bugs">
 <title>Znane błędy</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18426 (svn) -->
+<!-- synced with r18426 -->
 <!-- Opiekun: Emdej -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Używanie CD/DVD</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.75 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 19087 (svn) -->
+<!-- synced with r19087 -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Obs³ugiwane kodeki</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.28 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18427 (svn) -->
+<!-- synced with r18427 -->
 <!-- Opiekun: Torinthiel -->
 
 <bookinfo id="toc">

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.102 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18930 (svn) -->
+<!-- synced with r18930 -->
 <!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/formats.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.25 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18247 (svn) -->
+<!-- synced with r18247 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <chapter id="formats">
 <title>Kontenery</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/history.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/history.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/history.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.12 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 14025 (svn) -->
+<!-- synced with r14025 -->
 <!-- FIXME: history really should be in the appendix -->
 <sect1 id="history">
 <title>Historia</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.62 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 19087 (svn) -->
+<!-- synced with r19087 -->
 <!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalacja</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18606 (svn) -->
+<!-- synced with r18606 -->
 <!-- Opiekun: Torinthiel -->
 <appendix id="mailinglists">
 <title>Listy dyskusyjne</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with 1.101 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18255 (svn) -->
+<!-- synced with r18255 -->
 <!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Podstawy u¿ywania <application>MEncodera</application></title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/ports.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.80 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 18923 (svn) -->
+<!-- synced with r18923 -->
 <!-- Opiekun: brak (spadek po Paszczim); chwilowo boski -->
 <chapter id="ports" xreflabel="Ports">
 <title>Porty</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.14 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 19081 (svn) -->
+<!-- synced with r19081 -->
 <!-- Opiekun: Flex -->
 <appendix id="skin">
 <title>Format skórki <application>MPlayera</application></title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.16 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 17322 (svn) -->
+<!-- synced with r17322 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <chapter id="tv">
 <title>TV</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.27 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 15507 (svn) -->
+<!-- synced with r15507 -->
 <!-- Opiekunowie: Cobra/Emdej -->
 <chapter id="usage">
 <title>Sposób u¿ycia</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/users-vs-dev.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.17 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 15895 (svn) -->
+<!-- synced with r15895 -->
 <!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <appendix id="users-vs-dev">
 <title>Deweloperzy wyrywaj± sobie w³osy</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	Sat Jul 15 17:26:51 2006
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.85 (deprecated CVS)-->
-<!-- synced with 19081 (svn) -->
+<!-- synced with r19081 -->
 <!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>More information about the MPlayer-translations mailing list