[MPlayer-translations] r21743 - in trunk/DOCS/xml/pl: codecs.xml containers.xml documentation.xml faq.xml install.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sat Dec 23 18:00:22 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sat Dec 23 18:00:22 2006
New Revision: 21743

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml

Log:
Synced with r21741 (or just tag bump)

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Sat Dec 23 18:00:22 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21624 -->
+<!-- synced with r21741 -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Obsługiwane kodeki</title>
@@ -634,7 +634,9 @@
  Uruchom <command>graphedit.exe</command>.
 </para></step>
 <step><para>
- Z menu wybierz Graph -> Insert Filters.
+ Z menu wybierz
+ <menuchoice><guimenu>Graph</guimenu>
+ <guisubmenu>Insert Filters</guisubmenu></menuchoice>.
 </para></step>
 <step><para>
  Rozwiń listę <systemitem>DirectShow Filters</systemitem>
@@ -667,9 +669,9 @@
  Uruchom <command>regedit</command>.
 </para></step>
 <step><para>
- Naciśnij <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>F</keycap>, odznacz dwa pierwsze
- pola (checkboxes) i zaznacz trzecie. Wpisz fourcc kodeka (np.
- <userinput>TM20</userinput>).
+ Naciśnij <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>,
+ odznacz dwa pierwsze pola (checkboxes) i zaznacz trzecie. Wpisz fourcc kodeka
+ (np. <userinput>TM20</userinput>).
 </para></step>
 <step><para>
  Powinieneś zobaczyć pole zawierające ścieżkę i nazwę pliku (np.
@@ -679,8 +681,8 @@
  Gdy odnalazłeś już plik, potrzebny będzie GUID. Spróbuj ponownego
  wyszukiwania, ale tym razem wpisz nazwę kodeka, a nie jego fourcc. Jego nazwę
  można sprawdzić, kiedy Media Player odtwarza plik, odszukując ją w
- <guimenu>Plik</guimenu> -&gt; <guisubmenu>Opcje</guisubmenu> -&gt;
- <guimenuitem>Zaawansowane</guimenuitem>.
+ <menuchoice><guimenu>Plik</guimenu> <guisubmenu>Opcje</guisubmenu>
+ <guimenuitem>Zaawansowane</guimenuitem></menuchoice>.
  Jeżeli jej tam nie będzie, to masz pecha. Spróbuj odgadnąć nazwę (np. spróbuj
  wyszukać "TrueMotion").
 </para></step>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	Sat Dec 23 18:00:22 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21686 -->
+<!-- synced with r21741 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <chapter id="formats">
 <title>Kontenery</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Sat Dec 23 18:00:22 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21537 -->
+<!-- synced with r21741 -->
 <!-- Opiekun: Torinthiel -->
 
 <bookinfo id="toc">

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	Sat Dec 23 18:00:22 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21705 -->
+<!-- synced with r21741 -->
 <!-- Opiekun: Frogu -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>
@@ -408,7 +408,9 @@
 Czy używasz FVWM? Spróbuj tego:
 <orderedlist>
 <listitem><para>
- Start -> Settings -> Configuration -> Base Configuration
+ <menuchoice><guimenu>Start</guimenu> <guisubmenu>Settings</guisubmenu>
+  <guisubmenu>Configuration</guisubmenu> 
+	<guimenuitem>Base Configuration</guimenuitem></menuchoice>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  Ustaw <systemitem>Use Applications position hints</systemitem>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Sat Dec 23 18:00:22 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21706 -->
+<!-- synced with r21741 -->
 <!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalacja</title>More information about the MPlayer-translations mailing list