[MPlayer-translations] r21741 - in trunk/DOCS/xml: cs/codecs.xml cs/containers.xml cs/documentation.xml cs/install.xml cs/usage.xml cs/video.xml de/codecs.xml de/containers.xml de/documentation.xml de/install.xml de/usage.xml de/video.xml en/codecs.xml en/containers.xml en/documentation.xml en/install.xml en/usage.xml en/video.xml hu/codecs.xml hu/containers.xml hu/documentation.xml hu/install.xml hu/usage.xml hu/video.xml pl/codecs.xml pl/containers.xml pl/documentation.xml pl/install.xml pl/usage.xml pl/video.xml ru/codecs.xml ru/containers.xml ru/documentation.xml ru/install.xml ru/usage.xml ru/video.xml zh_CN/documentation.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sat Dec 23 16:58:05 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sat Dec 23 16:58:02 2006
New Revision: 21741

Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/video.xml
  trunk/DOCS/xml/de/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/de/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/de/install.xml
  trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/de/video.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/video.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/install.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/video.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/DOCS/xml/en/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/en/containers.xml
  trunk/DOCS/xml/en/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/en/install.xml
  trunk/DOCS/xml/en/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/en/video.xml

Log:
Massive <simpara> -> <para>, as no <simpara>'s are actually needed.


Modified: trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/codecs.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -19,57 +19,57 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) a
  <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) video
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  nativní dekodéry pro <emphasis role="bold">všechny DivX varianty,
  3ivX, MS MPEG-4</emphasis> v1, v2 a ostatní MPEG-4 varianty
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  nativní dekodér pro <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>), a Win32 DLL dekodér
  pro <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>), obojí používané ve <filename>.wmv</filename>
  souborech
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  nativní <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis> dekodér
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  nativní <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis> dekodér
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> v1, v2 dekodér
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Cinepak a <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis> kodeky
  (3.1,3.2,4.1,5.0)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 a další hardwarové
  formáty
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO 1.0, 2.0, I263 a další <emphasis role="bold">H.263(+)</emphasis>
  varianty
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  FLI/FLC
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 &amp; 2.0</emphasis> z
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, a
  <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 &amp; 4.0</emphasis> kodeky používající
  knihovny z RealPlayeru
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  nativní dekodér pro HuffYUV
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Různé staré a jednoduché formáty podobné RLE
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -323,50 +323,50 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Nejdůležitější ze všech jsou audio kodeky:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) audio (<emphasis role="bold">nativní</emphasis>
  kód, s MMX/SSE/3DNow! optimalizací)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 7 a 8 (ALIAS WMAv1 a WMAv2)
  (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> kód, podpora v
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 9 (WMAv3) (používá DMO DLL)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 Dolby audio (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> kód, s
  MMX/SSE/3DNow! optimalizací)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 tunelování přes hardware zvukové karty
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  AAC
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Ogg Vorbis audio kodek (<emphasis role="bold">nativní</emphasis> knihovna)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  RealAudio: DNET (AC3 s nízkým datovým tokem), Cook, Sipro a ATRAC3
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  QuickTime: Qualcomm a QDesign audio kodeky
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO audio (g723, Vivo Siren)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Voxware audio (používá DirectShow DLL)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  alaw a ulaw, různé gsm, adpcm a pcm formáty a ostatní jednoduché starší
  audio kodeky
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Adaptivní Multi-Rate (AMR) kodeky pro mluvené slovo
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 
@@ -579,13 +579,13 @@
 DirectShow je novější Video API, které je ještě horší než jeho předchůdce.
 Pracuje se s ním hůře, protože
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <filename>system.ini</filename> neobsahuje potřebné údaje,
  místo toho jsou uloženy v registrech a
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  potřebujeme GUID kodeku.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/containers.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -43,33 +43,33 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPG: Toto je <emphasis role="bold">nejjednodušší</emphasis> forma souborových
  formátů MPEG. Obsahuje MPEG-1 video a MP2 (MPEG-1 layer 2) nebo méně často
  MP1 audio.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  DAT: Toto je naprosto stejný formát jako MPG, jen s jinou příponou. Používá se
  na <emphasis role="bold">Video CD</emphasis>. Díky způsobu, jak jsou VCD
 	vytvářeny a Linux navržen, nemohou být DAT soubory přehrávány nebo kopírovány
 	z VCD jako běžné soubory. Musíte použít <option>vcd://</option>
  pro přehrávání Video CD.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VOB: Toto je souborový formát MPEG na <emphasis role="bold">DVD</emphasis>.
  Je stejný jako MPG, plus schopnost obsahovat titulky nebo ne-MPEG
  (AC3) audio. Obsahuje video enkódované do MPEG-2 a obvykle AC3 audio, ale DTS,
  MP2 a nekomprimovaný LPCM jsou rovněž povoleny. <emphasis role="bold">Přečtěte
 	si <link linkend="dvd">DVD</link> sekci</emphasis>!
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  TY: Toto je TiVo MPEG datový proud. Obsahuje MPEG PES data pro audio a
  video datové proudy, spolu s dodatečnými informacemi jako closed captions.
 	Kontejner není produktem MPEG programu, ale je to uzavřený formát vytvořený
 	firmou TiVo. Více informací o TiVo proudovém formátu naleznete na
  <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
  stránkách TyStudia</ulink>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -124,26 +124,26 @@
 <para>
 Známe dva druhy AVI souborů:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Prokládaný:</emphasis> Audio a video obsah je proložený.
 	Toto je obvyklé použití. Doporučené a většinou používané. Některé nástroje
 	vytvářejí AVI se špatnou synchronizací. <application>MPlayer</application>
 	detekuje tyto soubory jako prokládané a to vyvrcholí ztrátou
 	A/V synchronizace, pravděpodobně při přetáčení. Tyto soubory by měly být
 	přehrávány jako neprokládané (s volbou <option>-ni</option>).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Neprokládané:</emphasis> Nejprve jde celý video proud,
 	pak celý audio proud. To vyžaduje mnoho hledání, což činí přehrávání ze sítě
 	nebo CD-ROM obtížným.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
 <para>
 <application>MPlayer</application> podporuje dva druhy časování pro AVI soubory:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">založený na bps:</emphasis> Vychází z bitové/vzorkové
 	rychlosti video/audio proudu. Tuto metodu používá většina přehrávačů,
 	včetně <ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink>
@@ -151,13 +151,13 @@
 	hlavičkami a soubory obsahující VBR audio nevytvořené VBR slučitelným
 	enkodérem vyústí v rozejití zvuku a videa při použití této metody
 	(zpravidla při převíjení).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">založený na prokládání:</emphasis> Nepoužívá hodnotu
 	bitové rychlosti z hlavičky, místo toho využívá relativní pozici prokládaných
 	audio a video chunků, což umožňuje přehrávat špatně enkódované soubory s VBR
 	zvukem.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -108,66 +108,66 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Vlastnosti <application>MEncoder</application>u</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Enkódování ze široké řady formátů souboru a dekodérů
  <application>MPlayer</application>u
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Enkódování pomocí všech FFmpeg
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  kodeků
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Video enkódování z <emphasis role="bold">V4L kompatibilních TV tunerů</emphasis>
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Enkódování/multiplexování do prokládaných AVI souborů se správným indexem
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Tvorba souborů z externího audio proudu
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  1, 2 nebo 3 průchodové enkódování
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3 zvuk
- <important><simpara>
+ <important><para>
  VBR MP3 zvuk není vždy přehráván dobře přehrávači pro windows!
- </simpara></important>
+ </para></important>
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  PCM zvuk
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Kopírování datového proudu
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Vstupní A/V synchronizace (založená na PTS, lze ji vypnout pomocí
  volby <option>-mc 0</option>)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Korekce snímkové rychlosti pomocí volby <option>-ofps</option> (užitečné při enkódování
  30000/1001 fps VOB do 24000/1001 fps AVI)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Používá výkonný systém filtrů (ořez, expanze, postproces, rotace, škálování (změna velikosti),
  konverze rgb/yuv)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Umí enkódovat DVD/VOBsub <emphasis role="bold">A</emphasis> textové titulky do výstupního
  souboru
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Umí ripovat DVD titulky do VOBsub formátu
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Plánované vlastnosti</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Ještě širší možnosti dostupných en/dekódovacích formátů/kodeků
  (tvorba VOB souborů s DivX4/Indeo5/VIVO datovými proudy :).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/install.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -199,11 +199,11 @@
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Ostatní karty</emphasis>: žádná z výše uvedených?
  <itemizedlist>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Zkuste zda XFree86 ovladač (a vaše karta) podporuje hardwarovou
   akceleraci. Pro více informací viz sekci <link linkend="xv">Xv</link>.
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+  </para></listitem>
+ <listitem><para>
   Pokud ne, pak nejsou video vlastnosti vaší karty podporovány vaším operačním
   systémem:( Jestliže hardwarové škálování pracuje ve Windows, ještě to
   neznamená, že bude funkční v Linuxu nebo jiném operačním systému.
@@ -211,7 +211,7 @@
   nezveřejnila specifikace svých
   čipů -- pokud používáte jejich karty pak máte smůlu.
   Viz <xref linkend="non-yuv-cards"/>.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
 </itemizedlist>
@@ -231,20 +231,20 @@
 Přepínání videorežimu lze zapnout použitím volby <option>-vm</option>,
 což pracuje s těmito ovladači:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">používáte</emphasis> XFree86: viz detaily v části
  <link linkend="dga">DGA ovladač</link> a
  <link linkend="x11">X11 ovladač</link>. Doporučujeme DGA! Vyzkoušejte také DGA
  přes SDL, někdy je lepší.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">nepoužíváte</emphasis> XFree86: zkoušejte ovladače
  v následujícím pořadí:
  <link linkend="vesa">vesa</link>,
  <link linkend="fbdev">fbdev</link>,
  <link linkend="svgalib">svgalib</link>,
  <link linkend="aalib">aalib</link>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </sect2>
@@ -257,28 +257,28 @@
  GD 7548: byla integrovaná na základní desce a testována v noteboocích řady
  Compaq Armada 41xx.
  <itemizedlist>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   XFree86 3: pracuje v režimech 8/16bpp. Ovladač je ovšem velmi pomalý a
   nestabilní při
   800x600 at 16bpp. <emphasis role="bold">Doporučujeme: 640x480 at 16bpp</emphasis>
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+  </para></listitem>
+ <listitem><para>
   XFree86 4: Xserver zamrznul brzy po startu pokud nebyla vypnuta akcelerace,
   ale pak se vše zpomalilo víc než v XFree86 3. Není XVideo.
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+  </para></listitem>
+ <listitem><para>
   FBdev: framebuffer lze zapnout pomocí modulu jádra <systemitem>clgenfb</systemitem>.
   Pracoval ovšem pouze v 8bpp barevné hloubce, což je k ničemu.
   Zdrojový kód clgenfb musí být rozšířen o ID 7548 před kompilací.
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+  </para></listitem>
+ <listitem><para>
   VESA: karta podporuje pouze VBE 1.2, takže výstup VESA nelze použít.
   Nelze to obejít pomocí UniVBE.
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   SVGAlib: detekuje starší Cirrus čip. Použitelné, ale pomalé při
   <option>-bpp 8</option>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
@@ -290,7 +290,7 @@
 <title>Zvukové karty</title>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Soundblaster Live!</emphasis>: s touto kartou můžete
  použít 4 nebo 6 (<emphasis role="bold">5.1</emphasis>) kanálové AC3 dekódování
  místo 2 kanálového.
@@ -298,18 +298,18 @@
  <link linkend="swac3">Softwarové dekódování AC3</link>. Pro hardwarové AC3
  tunelování <emphasis role="bold">musíte</emphasis> použít ALSA 0.9 s OSS
  emulací!
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">C-Media s S/PDIF výstupem</emphasis>: hardwarové AC3
  tunelování je s těmito kartami možné, viz sekci
  <link linkend="hwac3">Hardwarové AC3 dekódování</link>.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Vlastnosti <emphasis role="bold">ostatních karet</emphasis> nejsou
  <application>MPlayer</application>em podporovány.
  <emphasis role="bold">Velmi doporučujeme k přečtení sekci
  <link linkend="audio">zvukové karty</link>!</emphasis>
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect1>
 
@@ -531,41 +531,41 @@
 Menu (nabídka na obrazovce).
 </para>
 
-<note><simpara>
+<note><para>
 Menu Preferences NENÍ v současnosti IMPLEMENTOVÁNO!
-</simpara></note>
+</para></note>
 
 <orderedlist>
 <title>Instalace</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  zkompilujte <application>MPlayer</application> s volbou
  <option>--enable-menu</option>
  předanou do <filename>./configure</filename>
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  ujistěte se že máte nainstalován OSD font
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  zkopírujte <filename>etc/menu.conf</filename> do svého
  <filename class="directory">.mplayer</filename> adresáře
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  zkopírujte <filename>etc/menu.conf</filename> do svého
  <filename class="directory">.mplayer</filename> adresáře, nebo do systémového
  <application>MPlayer</application> konfiguračního adresáře (výchozí:
  <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  zkontrolujte a upravte <filename>input.conf</filename>, abyste zapnuli klávesy
  pro pohyb v menu (to je popsáno zde).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
  spusťte <application>MPlayer</application> podle následujícího příkladu:
  <screen>$ mplayer -menu <replaceable>file.avi</replaceable></screen>
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  stiskněte některou z kláves, kterou jste definovali
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </sect2>
@@ -579,12 +579,12 @@
 V <application>MPlayer</application> jsou zabudovány tři metody časování.
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
 <emphasis role="bold">Abyste použili starou metodu</emphasis>, nemusíte dělat
  vůbec nic. Ta používá <systemitem>usleep()</systemitem> pro hlídání
  A/V synchronizace s přesností +/- 10ms. Ačkoli někdy může být synchronizace
  hlídána ještě jemněji.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
 Kód <emphasis role="bold">nového časovače</emphasis> používá pro tento účel RTC
  (hodiny reálného času), protože mají přesné 1ms časovače.
@@ -609,11 +609,11 @@
  Pak doporučujeme
  použít třetí metodu.
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Třetí kód časovače</emphasis> se zapíná volbou
  <option>-softsleep</option>. Je stejně efektní jako RTC, ale nepoužívá RTC.
  Na druhou stranu více zatěžuje CPU.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </sect1>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -186,22 +186,22 @@
 <title>Úpravy časování a umístění titulků:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-subdelay <replaceable>sec</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Opozdí titulky o <option><replaceable>sec</replaceable></option> sekund.
   Může být i záporné. Hodnota je přidána k čítači pozice ve filmu.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subfps <replaceable>RYCHLOST</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastavuje rychlost ve snímcích/sek titulkového souboru (desetinné číslo).
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastavuje pozici titulků.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -732,48 +732,48 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>mono</title>
-<listitem override="0"><simpara>střed</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>střed</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>stereo</title>
-<listitem override="0"><simpara>levý</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>levý</para></listitem>
+<listitem><para>pravý</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>kvadrofonní</title>
-<listitem override="0"><simpara>levý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>levý zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý zadní</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>levý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>levý zadní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý zadní</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 4.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>levý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>středový zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>středový čelní</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>levý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>středový zadní</para></listitem>
+<listitem><para>středový čelní</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>levý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>levý zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>středový čelní</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>levý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>levý zadní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý zadní</para></listitem>
+<listitem><para>středový čelní</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.1</title>
-<listitem override="0"><simpara>levý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>levý zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>pravý zadní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>středový čelní</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>subwoofer</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>levý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý čelní</para></listitem>
+<listitem><para>levý zadní</para></listitem>
+<listitem><para>pravý zadní</para></listitem>
+<listitem><para>středový čelní</para></listitem>
+<listitem><para>subwoofer</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </para>
@@ -1073,31 +1073,31 @@
 <listitem><para>
 Šest vstupních a pět výstupních kanálů znamená šest sad po pěti parametrech.
  <itemizedlist spacing="compact">
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Levý přední kanál půjde jen sám do sebe:
  "1:0:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Stejně tak pravý přední kanál:
  "0:1:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Taktéž levý zadní kanál:
  "0:0:1:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Rovněž pravý zadní kanál:
  "0:0:0:1:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Středový kanál jakbysmet:
  "0:0:0:0:1"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  A nyní se musíme rozhodnout, co uděláme se subwooferem,
  například půlku do předního levého a půlku do předního pravého:
  "0.5:0.5:0:0:0"
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </orderedlist>

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/video.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -572,35 +572,35 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  V XFree 4.0.3 je v <filename>nv.o</filename> chyba vedoucí
  k podivným barvám.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Ovladač pro ATI vyžaduje více než jedno zpětné přepnutí režimu po skončení
  používání DGA.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Některé ovladače selžou při přepnutí do normálního rozlišení (použijte
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap> a
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>
  pro ruční přepnutí).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Některé ovladače zobrazují divné barvy.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Některé ovladače lžou o množství paměti kterou mapují do adresového prostoru
  procesu, takže vo_dga nepoužije dvojitou vyrovnávací paměť (SIS?).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Některé ovladače nezvládnou ohlásit dokonce ani jeden platný režim.
  V tom případě rozhraní DGA spadne s hláškou o nesmaslném režimu
  100000x100000 nebo tak.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  OSD pracuje pouze se zapnutou dvojitou vyrovnávací pamětí (jinak poblikává).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 </sect2>
@@ -672,12 +672,12 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  EGA karta s EGA monitorem: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  EGA karta s CGA monitorem: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -742,30 +742,30 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   nastaví zařízení framebufferu k použití (výchozí: <filename>/dev/fb0</filename>)
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmode</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   název režimu k použití (podle <filename>/etc/fb.modes</filename>)
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   config soubor režimů (výchozí: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   <emphasis role="bold">důležité</emphasis> hodnoty, viz
   <filename>example.conf</filename>
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1016,27 +1016,27 @@
 důležitých:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastaví doporučený aa ovladač (X11, curses, Linux).
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Použití všech 256 znaků.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Použití osmibitového ASCII.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Vypíše všechny aalib volby.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1089,20 +1089,20 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Odlišnosti od <systemitem class="library">AAlib</systemitem> jsou:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  16 dostupných barev pro znakový výstup (256 barev pro pár)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  rozhodování podle barev v obrázku
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Ale <systemitem class="library">libcaca</systemitem> má také následující
  omezení:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  nemá podpora pro jas, kontrast a gamu
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1133,21 +1133,21 @@
  proměnné prostředí:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastaví doporučený caca ovladač, jako ncurses, slang, x11.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_GEOMETRY (pouze X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastaví počet řad a sloupců. Např. 128x50.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_FONT (pouze X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nastaví použitý font. Např. fixed, nexus.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1194,50 +1194,50 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>VÝHODY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Máte šanci sledovat video <emphasis role="bold">dokonce i když Linux nezná
  </emphasis> váš video hardware.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Nepotřebujete mít ve svém Linuxu nainstalovány žádné věci související s
  grafikou (jako X11 (alias XFree86), fbdev atd). Toto rozhraní lze provozovat
  z <emphasis role="bold">textového režimu</emphasis>.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Máte šanci získat <emphasis role="bold">funkční TV-out</emphasis>.
  (Je to pravda minimálně s kartami ATI).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Toto rozhraní volá <function>int 10h</function> handler, takže není
  emulátorem &ndash; volá <emphasis role="bold">skutečné</emphasis> věci
  <emphasis>skutečného</emphasis> BIOSu v <emphasis>reálném režimu</emphasis>
  (ve skutečnosti v režimu vm86).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Můžete s ním použít VIDIX, takže dostanete akcelerované video
  <emphasis role="bold">a</emphasis> TV výstup současně!
  (Doporučeno pro karty ATI.)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Máte-li VESA VBE 3.0+ a nastavili jste si někde
  <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option>
  (config soubor nebo příkazový řádek) dostanete nejvyšší možný obnovovací
  kmitočet. (Using General Timing Formula). Abyste této funkce dosáhli, musíte
  nastavit <emphasis role="bold">všechna</emphasis> nastavení monitoru.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>NEVÝHODY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Pracuje pouze na <emphasis role="bold">systémech x86</emphasis>.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Může to použít pouze <systemitem class="username">root</systemitem>.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Zatím je dostupné pouze pro <emphasis role="bold">Linux</emphasis>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <important>
@@ -1251,19 +1251,19 @@
 <title>VOLBY PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU DOSTUPNÉ PRO VESA</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>volby</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   zatím dostupné: <literal>dga</literal> pro vynucení dga režimu a
   <literal>nodga</literal> pro jeho potlačení. V režimu dga můžete zapnout
   dvojitou vyrovnávací paměť pomocí volby <option>-double</option>.
   Poznámka: Tyto volby můžete vynechat, abyste zapli
   <emphasis role="bold">autodetekci</emphasis> dga režimu.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ZNÁMÉ PROBLÉMY A KLIČKY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Pokud máte nainstalován <emphasis role="bold">NLS</emphasis> font v
  Linuxové konzoli a použijete VESA rozhraní v textovém režimu, pak po
  ukončení <application>MPlayer</application>u budete mít nahrán
@@ -1272,25 +1272,25 @@
  <command>setsysfont</command> z distribuce Mandrake/Mandriva.
  (<emphasis role="bold">Tip</emphasis>: Stejná utilita je použita pro
  lokalizaci fbdev).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Některé <emphasis role="bold">Linuxové grafické ovladače</emphasis> neobnovují
  aktivní <emphasis role="bold">režim BIOSu</emphasis> v DOSové paměti.
  Takže pokud máte tento problém &ndash; vždy používejte VESA rozhraní pouze v
  <emphasis role="bold">textovém režimu</emphasis>. Jinak bude přesto aktivován
  textový režim (#03) a budete muset restartovat počítač.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Často po ukončení VESA rozhraní dostanete <emphasis role="bold">černou</emphasis>
  obrazovku. Chcete-li vrátit obraz do původního stavu &ndash; jednoduše se
  přepněte do jiné konzole (stiskem <keycap>Alt</keycap>+<keycap>F&lt;x&gt;</keycap>)
  a pak se přepněte zpět stejným způsobem.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Chcete-li <emphasis role="bold">funkční TV-out</emphasis>, musíte mít
  připojený TV konektor před startem počítače, jelikož se video BIOS
  inicializuje pouze jednou během POST procedury.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
@@ -1320,16 +1320,16 @@
 a přidejte je do svého <filename>XF86Config</filename>.
 
 <itemizedlist spacing="compact">
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Máte-li XFree86 4.x.x: použijte volbu <option>-vm</option>. Ta změní
  rozlišení tak, aby do něj film dobře vešel. Když ne:
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  S XFree86 3.x.x: musíte cyklovat dostupnými rozlišeními pomocí tlačítek
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>plus</keycap>
  a
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>minus</keycap>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -1367,7 +1367,7 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>POUŽITÍ</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Můžete použít samostatné video rozhraní: <option>-vo xvidix</option>.
  Toto rozhraní bylo vytvořeno jako front end X11 k technologii VIDIX.
  Vyžaduje X server a může pracovat pouze pod X serverem. Poznamenejme, že
@@ -1376,8 +1376,8 @@
  množství video paměti použité X pomocí volby "VideoRam" v XF86Config o 4MB.
  Pokud máte méně než 8MB video ram, můžete místo toho použít volbu
  "XaaNoPixmapCache" v sekci screen.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Existuje konzolové VIDIX rozhraní: <option>-vo cvidix</option>.
  To vyžaduje pro většinu karet funkční inicializovaný framebuffer (jinak pouze
  rozhodíte obrazovku) a dosáhnete podobného efektu jako s
@@ -1385,22 +1385,22 @@
  jsou schopny zobrazit plně grafické video na reálné textové konzoli. Viz
  sekci <link linkend="vidix-nvidia">nvidia_vid</link> pro více informací.
  Abyste se zbavili textu na okrajích a blikajícího kursoru, zkuste něco jako
- </simpara>
+ </para>
 
  <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
 
- <simpara>
+ <para>
  (předpokládáme, že <systemitem>tty9</systemitem> není dosud používaná) a pak
  se přepneme do <systemitem>tty9</systemitem>.
  Na druhou stranu volba <option>-colorkey 0</option> by měla poskytnout
  video běžící na "pozadí", zprávná funkce však závisí na funkčnosti colorkey.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Můžete použít VIDIXové podzařízení, které bylo zabudováno do několika video
  ovladačů, například: <option>-vo vesa:vidix</option>
  (<emphasis role="bold">pouze Linux</emphasis>) a
  <option>-vo fbdev:vidix</option>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1410,15 +1410,15 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>POŽADAVKY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Video karta by měla být v grafickém režimu (vyjma karet nVidia s výstupním
  rozhraním <option>-vo cvidix</option>).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Výstupní video rozhraní <application>MPlayer</application>u by mělo znát
  aktivní video režim a být schopno sdělit VIDIXovému podzařízení některé video
  charakteristiky serveru.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <formalpara>
@@ -2343,24 +2343,24 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>STATUS TV VÝSTUPU NA KARTÁCH ATI POD LINUXEM</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
  podporovaný <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>em.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
  podporovaný <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>em.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> a <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
  podporovaný <application>MPlayer</application>em!
  Podívejte se na sekce <link linkend="vesa">VESA</link> a
  <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
  podporovaný <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>em.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -2420,46 +2420,46 @@
 Čip NeoMagic lze nalézt v různých laptopech. Některé z nich jsou vybaveny
 jednoduchým analogovým TV enkodérem, některé jej mají mnohem pokročilejší.
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Analogový enkodér</emphasis>:
  Testováno na Toshibě Tecra 8000. Její čip pro TV výstup je mizerný křáp.
  Pokud možno se mu obloukem vyhněte.
- </simpara> <simpara>
+ </para> <para>
  Musíte použít <option>-vo vesa</option>. Testovaný čip umí jen poměr stran
  1.333333, takže se ujistěte, že používáte volby <option>-x</option>,
  <option>-y</option> a/nebo filtry
  <option>-vf scale,crop,expand</option>, pokud počítač neumožní TV výstup.
  Maximální rozlišení je 720*576 v 16bpp.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Známá omezení: pouze VESA, omezení poměru stran 1.33333, obraz není vždy
  vycentrován, barevná hloubka filmu se každých 10 minut změní na 4bpp a
  zůstane tak. Často zatuhává, problémy se zobrazováním na LCD.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Chrontel 70xx enkodér</emphasis>:
  Nalezen v IBM Thinkpad 390E a bude pravděpodobně i ostatních Thinkpadech nebo
  noteboocích.
- </simpara><simpara>
+ </para><para>
  Musíte použít <option>-vo vesa:neotv_pal</option> pro PAL nebo
  <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option> pro NTSC.
  To vám zpřístupní funkci TV výstupu v následujících 16 bpp a 8 bpp režimech:
- </simpara>
+ </para>
  <itemizedlist>
-  <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480 a možná také 800x600.</simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</simpara></listitem>
+  <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480 a možná také 800x600.</para></listitem>
+  <listitem><para>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</para></listitem>
  </itemizedlist>
- <simpara>Režim 512x384 není podporován BIOSem. Musíte obraz škálovat do
+ <para>Režim 512x384 není podporován BIOSem. Musíte obraz škálovat do
  jiného rozlišení pro aktivaci TV výstupu. Pokud vidíte obraz na obrazovce
  v 640x480 nebo v 800x600, ale ne v 320x240 nebo jiném menším rozlišení,
  musíte nahradit dvě tabulky ve <filename>vbelib.c</filename>.
  Viz funkci vbeSetTV pro více informací. V tomto případě prosím kontaktujte
  autora.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Známá omezení: pouze VESA, žádné další ovládací prvky jako jas, kontrast,
  úroveň černé, filtrace blikání nejsou implementovány.
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/codecs.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -19,53 +19,53 @@
   </para>
 
   <itemizedlist>
-   <listitem><simpara>
+   <listitem><para>
      <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) und
      <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) Video
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Native Decoder für
      <emphasis role="bold">alle DivX-Varianten, 3ivX, M$ MPEG-4</emphasis>
      v1, v2 und andere MPEG-4 Varianten
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Nativer Decoder für <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
      (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>) und Win32 DLL Decoder
      für <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis>
      (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>), beide in Gebrauch in <filename>.wmv</filename>-Dateien
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Nativer <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis> Decoder
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Nativer <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis> Decoder
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> v1, v2 Decoder
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Cinepak und <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis> Codecs (3.1,3.2,4.1,5.0)
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 und andere Hardwareformate
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      VIVO 1.0, 2.0, I263 und andere <emphasis role="bold">H.263(+)</emphasis>-Varianten
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      FLI/FLC
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 &amp; 2.0</emphasis> von
      <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> und
      <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 &amp; 4.0</emphasis> Codecs mittels der RealPlayer Bibliotheken
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Native Decoder für HuffYUV
-    </simpara></listitem>
-   <listitem><simpara>
+    </para></listitem>
+   <listitem><para>
      Verschiedene alte und simple RLE-ähnliche Formate
-    </simpara></listitem>
+    </para></listitem>
   </itemizedlist>
 
   <para>
@@ -317,49 +317,49 @@
  <title>Audiocodecs</title>
  <itemizedlist>
   <title>Die allerwichtigsten Audiocodecs:</title>
-  <listitem><simpara>
+  <listitem><para>
     MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) Audio (<emphasis role="bold">nativer</emphasis>
     Decoder, mit MMX/SSE/3DNow! Optimierung)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     Windows Media Audio 7 und 8 (alias WMAv1 und WMAv2) (<emphasis role="bold">nativer</emphasis> Decoder, mit
     <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     Windows Media Audio 9 (WMAv3) (unter Verwendung der DMO-DLL)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     AC3 Dolby Audio (<emphasis role="bold">nativer</emphasis> Decoder, mit
     MMX/SSE/3DNow! Optimierung)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     AC3-Passthrough unter Verwendung der Soundkartenhardware
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     AAC
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     Ogg Vorbis Audiocodec (<emphasis role="bold">native</emphasis> Bibliothek)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     RealAudio: DNET (AC3 mit niedriger Bitrate), Cook, Sipro and ATRAC3
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     QuickTime: Qualcomm und QDesign Audio Decoder
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     VIVO Audio (g723, Vivo Siren)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     Voxware Audio (unter Verwendung der DirectShow-DLL)
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     alaw und ulaw, verschiedene gsm, adpcm und pcm Formate und andere einfache alte
     Audiocodecs
-   </simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>
+   </para></listitem>
+  <listitem><para>
     Adaptive Multi-Rate (AMR) Sprachcodecs
-   </simpara></listitem>
+   </para></listitem>
  </itemizedlist>
 
 
@@ -571,13 +571,13 @@
    DirectShow ist die neuere Video-API, die noch schlechter ist als ihr Vorgänger.
    Dinge sind schwieriger geworden mit DirectShow, da
    <itemizedlist>
-    <listitem><simpara>
+    <listitem><para>
       <filename>system.ini</filename> nicht die benötigten Informationen enthält,
       die statt dessen in der Registry gespeichert ist.
-     </simpara></listitem>
-    <listitem><simpara>
+     </para></listitem>
+    <listitem><para>
       wir die GUID des Codecs benötigen.
-     </simpara></listitem>
+     </para></listitem>
    </itemizedlist>
   </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/de/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/containers.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -48,40 +48,40 @@
 
    <itemizedlist>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       MPG: Dies ist die <emphasis role="bold">grundlegende</emphasis>
       Form des MPEG-Dateiformates.
       Es enthält MPEG1-Video und MP2-(MPEG-1 Layer 2) oder selten MP1-Audio.
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       DAT: Dies ist dasselbe Format wie MPG mit einer anderen
       Endung. Es wird auf <emphasis role="bold">Video-CD</emphasis>s benutzt.
       Auf Grund der Tatsache, wie VCDs erzeugt werden und wie Linux entworfen
       wurde, kann man die DAT-Dateien einer VCD weder abspielen noch kopieren.
       Du musst die Option <option>-vcd</option> zum Abspielen einer Video-CD
       verwenden.
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       VOB: VOB ist das MPEG-Dateiformat bei <emphasis role="bold">DVD</emphasis>s.
       Es ist das gleiche wie MPG mit zusätzlicher Unterstützung für Untertitel
       oder nicht-MPEG-(AC3)-Audio. Es enthält MPEG-2-Video und normalerweise
       AC3-Audio, aber auch DTS, MP2 und unkomprimierte LPCMs sind erlaubt.
       <emphasis role="bold">Lies die <link linkend="dvd">DVD-Sektion</link>!</emphasis>
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       TY: Dies ist ein TiVo MPEG-Stream. Er enthält gleichermaßen MPEG-PES-Daten
       für Audio- und Video-Streams wie auch extra Informationen wie geschlossene
       Titel. Der Container ist kein MPEG-Programmstream, sondern ein geschlossenes,
       von TiVo erzeugtes Format. Mehr Informationen zum TiVo-Streamformat
       findest Du auf der
       <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">TyStudio-Seite</ulink>.
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -145,7 +145,7 @@
     Es gibt 2 Arten von AVI-Dateien:
     <itemizedlist>
      <listitem>
-      <simpara>
+      <para>
        <emphasis role="bold">Interleaved:</emphasis> Audio- und Videoinhalt
        werden paketweise ineinander geschachtelt. Die ist üblich, wird empfohlen
        und auch meist gemacht. Einige Tools erzeugen interleaved AVIs mit
@@ -154,15 +154,15 @@
        zum Verlust von A/V-Synchronisation führen kann (evtl. erst beim Vor-/Zurückspulen).
        Diese Dateien sollten non-interleaved (mit der Option <option>-ni</option>)
        abgespielt werden.
-      </simpara>
+      </para>
      </listitem>
      <listitem>
-      <simpara>
+      <para>
        <emphasis role="bold">Non-interleaved:</emphasis> Als erstes kommt der
        ganze Videostream, dann der ganze Audiostream. Dies erfordert viel
        Suchen in der Datei, was die Wiedergabe vom Netzwerk oder von CDROM schwierig
        macht.
-      </simpara>
+      </para>
      </listitem>
     </itemizedlist>
    </para>
@@ -172,7 +172,7 @@
     AVI-Dateien:
     <itemizedlist>
      <listitem>
-      <simpara>
+      <para>
        <emphasis role="bold">bps-basiert</emphasis>: Diese Methode basiert auf
        der Bitrate/Samplerate des Video-/Audiostreams. Diese Methode wird von den
        meisten Playern verwendet, inklusive
@@ -181,15 +181,15 @@
        Headern und Dateien, welche mit VBR-Audio aber nicht VBR-unterstützendem
        Encoder erstellt wurden, führen mit dieser Methode zu A/V-Desynchronisation
        (meistens beim Spulen).
-      </simpara>
+      </para>
      </listitem>
      <listitem>
-      <simpara>
+      <para>
        <emphasis role="bold">interleaving-basiert</emphasis>: Diese Methode benutzt
        nicht mehr den Wert der Bitrate sondern die relative Position des
        Audio-Paketes zum aktuellen Video-Paket, was einige falsch codierte
        Dateien mit VBR-Audio abspielbar macht.
-      </simpara>
+      </para>
      </listitem>
     </itemizedlist>
    </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -111,93 +111,93 @@
    <itemizedlist>
     <title><application>MEncoder</application> Features</title>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Encodierung zu der weitreichenden Menge Dateiformate und Decoder von
       <application>MPlayer</application>
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Encodierung zu allen Codecs von FFmpegs
       <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Videoencodierung von <emphasis role="bold">V4L-kompatiblen TV-Empfängern</emphasis>
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Encodierung/Multiplexing von interleaved AVI-Dateien mit ordentlichem Index
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Erstellung von Dateien aus externen Audiostreams
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Encodierung in 1, 2 oder 3 Durchläufen
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
      <para>
       <emphasis role="bold">VBR</emphasis>-MP3-Audio
-      <important><simpara>
+      <important><para>
         VBR-MP3-Audio wird von Windows-Playern nicht immer sauber wiedergegeben!
-       </simpara></important>
+       </para></important>
      </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       PCM-Audio
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Streamkopien
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Input-A/V-Synchronisation (PTS-basiert, kann mit der Option
       <option>-mc 0</option> deaktiviert werden)
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       fps-Korrektur mit der Option <option>-ofps</option> (nützlich bei Encodierung von
       30000/1001 fps VOB zu 24000/1001 fps AVI)
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Benutzung unseres sehr mächtigen Filtersystems (abschneiden, expandieren, spiegeln,
       nachbearbeiten, rotieren, skalieren, rgb/yuv-Konvertierung)
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Kann DVD/VOBsub- <emphasis role="bold">UND</emphasis> Textuntertitel in die
       Ausgabedatei encodieren
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Kann DVD-Untertitel in das VOBsub-Format rippen
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 
    <itemizedlist>
     <title>Geplante Features</title>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       Noch breiteres Feld an verfügbaren En-/Decodierungsformaten/-codecs
       (erstellen von VOB-Dateien mit DivX4/Indeo5/VIVO-Streams :).
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/de/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/install.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -342,43 +342,43 @@
    </para>
 
    <note>
-    <simpara>
+    <para>
      Das Menü Einstellungen ist momentan NICHT IMPLEMENTIERT!
-    </simpara>
+    </para>
    </note>
 
    <orderedlist>
     <title>Installation</title>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       compiliere <application>MPlayer</application> mit Übergabe von <option>--enable-menu</option>
       an <filename>./configure</filename>
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       stelle sicher, dass du ein OSD-Font installiert hast
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       kopiere <filename>etc/menu.conf</filename> in dein
       <filename class="directory">.mplayer</filename>-Verzeichnis
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       kopiere <filename>etc/input.conf</filename> in dein
       <filename class="directory">.mplayer</filename>-Verzeichnis oder in das systemweite
       <application>MPlayer</application>-Konfigurationsverzeichnis (Standard:
       <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       überprüfe und editiere <filename>input.conf</filename>, um Menüsteuerungstasten
       zu aktivieren (das ist dort beschrieben).
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
      <para>
@@ -387,9 +387,9 @@
      </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       drücke irgendeine von dir definierte Menütaste
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
    </orderedlist>
 
@@ -405,12 +405,12 @@
 
    <itemizedlist>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       <emphasis role="bold">Um die alte Methode zu verwenden</emphasis>, musst du
       gar nichts machen. Diese benutzt <systemitem>usleep()</systemitem>, um
       A/V-Synchronisation abzustimmen, mit +/- 10ms Genauigkeit. Trotzdem muss manchmal
       die Synchronisation noch feiner abgestimmt werden.
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
     <listitem>
      <para>
@@ -440,11 +440,11 @@
      </para>
     </listitem>
     <listitem>
-     <simpara>
+     <para>
       <emphasis role="bold">Der Code des dritten Zeitgebers</emphasis> wird mit der Option
       <option>-softsleep</option> aktiviert. Der hat die Effizienz von RTC, benutzt RTC aber nicht.
       Auf der anderen Seite benötigt er mehr CPU.
-     </simpara>
+     </para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
   </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -187,23 +187,23 @@
   <title>Untertitel-Timing und Platzierung angeben:</title>
   <varlistentry>
    <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
-   <listitem><simpara>
+   <listitem><para>
      Verzögert Untertitel um <option><replaceable>sek</replaceable></option>
      Sekunden. Kann negativ sein. Dieser Wert wird zum Zeitpositionszähler
      hinzuaddiert.
-    </simpara></listitem>
+    </para></listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
    <term><option>-subfps <replaceable>RATE</replaceable></option></term>
-   <listitem><simpara>
+   <listitem><para>
      Gibt die Frame/sek-Rate der Untertiteldatei (Fließkommazahl) an.
-    </simpara></listitem>
+    </para></listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
    <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
-   <listitem><simpara>
+   <listitem><para>
      Gibt die Position der Untertitel an.
-    </simpara></listitem>
+    </para></listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
  
@@ -734,48 +734,48 @@
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Mono</title>
-					<listitem override="0"><simpara>mittig</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>mittig</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Stereo</title>
-					<listitem override="0"><simpara>links</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>links</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Quadraphonisch</title>
-					<listitem override="0"><simpara>links vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>links hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts hinten</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>links hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Surround 4.0</title>
-					<listitem override="0"><simpara>links vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>mittig hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>mittig vorne</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>mittig hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Surround 5.0</title>
-					<listitem override="0"><simpara>links vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>links hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>mittig vorne</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>links hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 				<orderedlist spacing="compact">
 					<title>Surround 5.1</title>
-					<listitem override="0"><simpara>links vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>links hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>rechts hinten</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>mittig vorne</simpara></listitem>
-					<listitem><simpara>Subwoofer</simpara></listitem>
+					<listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>links hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
+					<listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
+					<listitem><para>Subwoofer</para></listitem>
 				</orderedlist>
 				
 			</para>
@@ -1108,35 +1108,35 @@
 							Sechs Eingabekanäle und fünf Ausgabekanäle bedeuten sechs Teile von fünf Suboptionen.
 							<itemizedlist spacing="compact">
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Der linke vordere Kanal wird nur auf sich selbst repliziert: "1:0:0:0:0"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Das gleiche gilt für den rechten vorderen Kanal: "0:1:0:0:0"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Das gleiche gilt für den linken hinteren Kanal:	"0:0:1:0:0"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Und das gleiche auch für den rechten hinteren Kanal: "0:0:0:1:0"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Vordere Mitte auch: "0:0:0:0:1"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 								<listitem>
-									<simpara>
+									<para>
 										Jetzt müssen wir entscheiden, was mit dem Subwoofer geschieht, zum Beispiel
 										eine Hälfte jeweils nach vorne rechts und vorne links: "0.5:0.5:0:0:0"
-									</simpara>
+									</para>
 								</listitem>
 							</itemizedlist>
 						</para>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/video.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -617,40 +617,40 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Bei der Kombination aus XFree 4.0.3 und dem
  <filename>nv.o</filename>-Treiber gibt es einen Fehler, der zu
  merkwürdigen Farben führt.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Die ATI-Treiber müssen den Videomodus mehrmals zurückstellen,
  nachdem der DGA-Modus verlassen wurde.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Einige Treiber schaffen es manchmal einfach nicht, in die vorherige
  Auflösung zurückzuschalten. Benutze in solch einem Fall
  <keycap>Strg</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap> und
  <keycap>Strg</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>,
  um manuell die Auflösung zu ändern.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Einige Treiber zeigen einfach nur merkwürdige Farben an.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Manche Treiber lügen, was die von ihnen in den Prozessorspeicher
  eingeblendete Menge Grafikspeicher anbelangt, weswegen vo_dga
  nicht die Doppelpufferung verwendet (SIS?).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Einige Treiber schaffen es nicht einmal, auch nur einen einzigen
  gültigen Grafikmodus bereitzustellen. In solchen Fällen
  gibt der DGA-Treiber schwachsinnige Modi wie z.B. 100000x100000 oder
  so ähnlich aus.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Das OSD funktioniert nur, wenn auch die Doppelpufferung aktiviert
  ist (sonst flimmert es).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 </sect2>
@@ -731,12 +731,12 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  EGA-Karte mit EGA-Monitor: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  EGA-Karte mit CGA-Monitor: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -805,30 +805,30 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Gibt das zu verwendende Framebuffergerät an (Standard: <filename>/dev/fb0</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmode</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Gibt zu benutzenden Modusnamen an (wie sie in <filename>/etc/fb.modes</filename> stehen)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Konfigurationsdatei für die Modi (Standard: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Wichtige</emphasis> Werte, schau dir die
  <filename>example.conf</filename> an.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1086,27 +1086,27 @@
  Hier sind die wichtigsten:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Wählt den empfohlenen aa-Treiber (X11, curses, Linux).
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Benutze alle 256 Zeichen.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Benutze 8 Bit ASCII-Zeichen.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Gib alle aalib-Optionen aus.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1162,20 +1162,20 @@
 <itemizedlist>
 <title>Die Unterschiede zu <systemitem class="library">AAlib</systemitem> sind
  folgende:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  16 verfügbare Farben für die Zeichenausgabe (256 Farbpaare)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Farbbild-Dithering
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Aber <systemitem class="library">libcaca</systemitem> hat auch folgende
  Einschränkungen:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  keine Unterstützung für Helligkeit, Kontrast, Gamma
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1210,21 +1210,21 @@
  bestimmten Umgebungsvariablen:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Setze den empfohlenen caca-Treiber. z.B. ncurses, slang, x11.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_GEOMETRY (nur bei X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Spezifiziere die Anzahl der Spalten und Zeilen, z.B. 128x50.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_FONT (nur bei X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Legt die zu verwendende Schrift fest, z.B. fixed, nexus.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1277,32 +1277,32 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>VORTEILE</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Du hast die Möglichkeit, selbst dann Filme anzusehen, wenn
  <emphasis role="bold">Linux nichts von deiner Grafikhardware weiß</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Du musst keine einzige Grafikanwendung installiert haben (wie
  X11/XFree86, fbdev usw.). Dieser Treiber wird im
  <emphasis role="bold">Textmodus</emphasis>
  benutzt.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Die Chancen stehen gut, dass der <emphasis role="bold">TV-Ausgang funktioniert</emphasis>.
  (Es läuft nachweislich zumindest auf ATI-Karten.)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Dieser Treiber ruft die <function>int 10h</function>-Routine wirklich auf und ist
  dementsprechend kein Emulator - er ruft <emphasis role="bold">echte</emphasis>
  Funktionen des <emphasis>echten</emphasis> BIOS im <emphasis>Real</emphasis>-Modus
  auf (bzw. im vm68-Modus).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Du kannst den Treiber zusammen mit VIDIX verwenden und erhältst
  dadurch gleichzeitig eine hardwarebeschleunigte Grafikanzeige
  <emphasis role="bold">und</emphasis> den TV-Ausgang! (für ATI-Karten empfohlen)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Wenn du ein VESA-VBE-3.0+-BIOS hast und irgendwo die Optionen
  <option>monitor-hfreq</option>, <option>monitor-vfreq</option>,
  <option>monitor-dotclock</option> angegeben werden (Kommandozeile,
@@ -1310,20 +1310,20 @@
  Bildwiederholrate (mit den generischen Timingformeln). Um dieses Feature
  zu aktivieren, müssen <emphasis role="bold">alle</emphasis>
  Monitoroptionen angegeben werden.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>NACHTEILE</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Der Treiber funtkioniert nur auf <emphasis role="bold">x86-Systemen</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Er kann nur von <systemitem class="username">root</systemitem> benutzt werden.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Momentan ist er nur für <emphasis role="bold">Linux</emphasis> verfügbar.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <important>
@@ -1337,19 +1337,19 @@
 <title>BEI VESA VERFÜGBARE KOMMANDOZEILENOPTIONEN</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>opts</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Momentan erkannt: <literal>dga</literal>, um den DGA-Modus zu erzwingen
  und <literal>nodga</literal>, um ihn zu deaktivieren. Im DGA-Modus kannst du den
  Doppelpuffermodus mit <option>-double</option> aktivieren. Anmerkung: Du
  kannst diese Parameter auch weglassen, um die <emphasis role="bold">automatische
  Erkennung</emphasis> des DGA-Modus zu ermöglichen.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>BEKANNTE PROBLEME UND WIE MAN SIE UMGEHT</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Wenn du unter Linux eine <emphasis role="bold">NLS</emphasis>-Schrift
  verwendest und du den VESA-Treiber aus dem Textmodus heraus aufrufst,
  dann wird nach dem Beenden von <application>MPlayer</application> die
@@ -1358,26 +1358,26 @@
  <command>setsysfont</command> laden, das z.B. bei Mandrake zur
  Distribution gehört. (<emphasis role="bold">Tip:</emphasis> Das
  gleiche Tool wird für die Lokalisation von fbdev verwendet.)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Manche <emphasis role="bold">Linux-Grafiktreiber</emphasis> aktualisieren
  nicht den aktiven <emphasis role="bold">BIOS-Modus</emphasis> im DOS-Speicher.
  Wenn du also so ein Problem hast, dann verwende den VESA-Treiber nur aus dem
  <emphasis role="bold">Textmodus</emphasis> heraus. Andernfalls
  wird immer der Textmodus (#03) aktiviert werden, und du wirst den
  Computer neustarten müssen.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Oftmals siehst du nur einen <emphasis role="bold">schwarzen Bildschirm</emphasis>,
  wenn der VESA-Treiber beendet wird. Um die Anzeige wieder in den richtigen Zustand
  zu versetzen, wechsele einfach zu einer anderen Console (mit
  <keycap>Alt</keycap>+<keycap>F&lt;x&gt;</keycap>) und wieder zurück.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Um eine <emphasis role="bold">funktionierende TV-Ausgabe</emphasis> zu erhalten,
  musst du das TV-Kabel eingesteckt haben, bevor du deinen PC bootest, da das BIOS
  nur einmal während der POST-Phase initialisiert wird.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
@@ -1412,18 +1412,18 @@
  in deine <filename>XF86Config</filename> ein.
 
 <itemizedlist spacing="compact">
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Wenn du XFree86 4.x.x hast, dann benutze die Option <option>-vm</option>.
  MPlayer wird dann die Auflösung in diejenige ändern,
  in die dein Film am besten hineinpasst. Wenn das nicht funktioniert:
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Unter XFree86 3.x.x musst du mit
  <keycap>Strg</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap>
  und
  <keycap>Strg</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>
  die Auflösung ändern.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -1464,7 +1464,7 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>VERWENDUNG</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Du kannst den eigenständigen Videotreiber benutzen:
  <option>-vo vidix</option>
  Dieser Treiber wurde als das X11-Frontend für die VIDIX-Technologie
@@ -1478,8 +1478,8 @@
  Grafikspeicher minus 4MB eintragen. Wenn du über weniger als 8MB
  Grafikspeicher verfügst, dann solltest du stattdessen die Option
  &quot;XaaNoPixmapCache&quot; in der &quot;screen&quot;-Sektion verwenden.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Es gibt einen VIDIX-Treiber für die Konsole: <option>-vo cvidix</option>.
  Dieser benötigt für die meisten Karten einen funktionierenden und
  initialisierten Framebuffer (oder du wirst stattdessen den Bildschirm
@@ -1491,21 +1491,21 @@
  dazu finden.
  Um Text an den Rändern und den blinkenden Cursor loszuwerden,
  probiere etwas wie den folgenden Befehl:
-</simpara>
+</para>
 <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
-<simpara>
+<para>
  (welcher davon ausgeht, dass <systemitem>tty9</systemitem> bis dahin ungenutzt ist).
  Wechsle dann zu <systemitem>tty9</systemitem>.
  Andererseits sollte dir <option>-colorkey 0</option> ein Video liefern, das
  im "Hintergrund" läuft; das hängt jedoch davon ab, dass die colorkey-Funktionalität
  korrekt funktioniert.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Du kannst auch das VIDIX-Untergerät verwenden, das bei vielen
  Treibern zur Verfügung steht:
  <option>-vo vesa:vidix</option> (<emphasis role="bold">nur unter Linux</emphasis>)
  und <option>-vo fbdev:vidix</option>
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1515,15 +1515,15 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ANFORDERUNGEN</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Die Grafikkarte sollte sich gerade im Grafikmodus befinden (ausser
  nVidia-Karten mit den <option>-vo cvidix</option> Ausgabe-Treibern).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <application>MPlayer</application>s Videoausgabetreiber sollte den
  aktiven Videomodus kennen und in der Lage sein, dem VIDIX-Untergerät
  ein paar Charakteristika des X-Servers mitzuteilen.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <formalpara>
@@ -2558,25 +2558,25 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>STATUS DER ATI-TV-AUSGABEUNTERSTÜTZUNG UNTER LINUX</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
  Von <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink> unterstützt.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
  Von <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink> unterstützt.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> und <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
  Von <application>MPlayer</application> unterstützt!
  Lies die <link linkend="vesa">VESA-Treiber-</link> und
  <link linkend="vidix">VIDIX</link>-Sektionen.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
  Von <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>
  unterstützt.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -2662,31 +2662,31 @@
  <keycap>Fn</keycap>+<keycap>F5</keycap>.
  Getestet auf einem Tecra 8000, 2.6.15 Kernel mit vesafb, ALSA v1.0.10.
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Chrontel 70xx Encoder-Chip</emphasis>:
  Zu finden im IBM Thinkpad 390E und möglicherweise anderen Thinkpads oder
  Notebooks.
- </simpara><simpara>
+ </para><para>
  Du musst <option>-vo vesa:neotv_pal</option> für PAL oder
  <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option> für NTSC verwenden.
  Es wird eine TV-Output-Funktion in folgenden 16bpp und 8bpp-Modi
  zur Verfügung stellen:
- </simpara>
+ </para>
  <itemizedlist>
-  <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480 und evtl. auch 800x600.</simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</simpara></listitem>
+  <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480 und evtl. auch 800x600.</para></listitem>
+  <listitem><para>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</para></listitem>
  </itemizedlist>
- <simpara>Der Modus 512x384 wird im BIOS nicht unterstützt. Du musst das Bild
+ <para>Der Modus 512x384 wird im BIOS nicht unterstützt. Du musst das Bild
  auf eine andere Auflösung skalieren, um die TV-Ausgabe zu aktivieren.
  Wenn du auf dem Schirm ein Bild in 640x480 oder in 800x600 siehst, jedoch nicht
  in 320x240 oder einer kleineren Auflösung, musst du zwei Tabellen in
  <filename>vbelib.c</filename> ersetzen.
  Siehe Funktion vbeSetTV für Details. Bitte kontaktiere in diesem Fall den Autor.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Bekanntes Problem: Nur VESA, keine weiteren Schalter wie Helligkeit, Kontrast,
  Blacklevel, Flimmerfilter sind implementiert.
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -18,55 +18,55 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) és
  <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) videó
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  natív dekódolók <emphasis role="bold">az összes DivX variánshoz,
  3ivX-hez, M$ MPEG-4</emphasis> v1, v2 és más MPEG4 variánsokhoz
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  natív dekódoló <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>), és Win32 DLL dekódoló
  a <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis> formátumhoz
  (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>), mindkettőt a <filename>.wmv</filename>
  fájloknál használjuk
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  natív <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis> dekódoló
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  natív <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis> dekódoló
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> v1, v2 dekódoló
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Cinepak és <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis> codec (3.1,3.2,4.1,5.0)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 és más hardveres
  formátumok
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO 1.0, 2.0, I263 és egyéb <emphasis role="bold">H.263(+)</emphasis> variánsok
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  FLI/FLC
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 &amp; 2.0</emphasis> a
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>-ből és
  <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 &amp; 4.0</emphasis> codec a RealPlayer
  könyvtárak felhasználásával
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  natív dekódoló HuffYUV-hoz
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  különböző régi, egyszerű, RLE-szerű formátum
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -323,49 +323,49 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>A legfontosabb audió codec-ek:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) audió (<emphasis role="bold">natív</emphasis>
  kód, MMX/SSE/3DNow! optimalizációval)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 7 és 8 (ismert mint WMAv1 és WMAv2) (<emphasis role="bold">natív</emphasis> kód,
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>-kel)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 9 (WMAv3) (DMO DLL-lel)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 Dolby audió (<emphasis role="bold">natív</emphasis> kód,
  MMX/SSE/3DNow! optimalizációval)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  hangkártyán áteresztő AC3
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  AAC
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Ogg Vorbis audió codec (<emphasis role="bold">natív</emphasis> függvénykönyvtár)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  RealAudio: DNET (alacsony bitrátájú AC3), Cook, Sipro és ATRAC3
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  QuickTime: Qualcomm és QDesign audió codec-ek
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO audió (g723, Vivo Siren)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Voxware audió (DirectShow DLL használatával)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  alaw és ulaw, számos gsm, adpcm és pcm formátum és más, egyszerű, régi
  audió codec
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Adaptive Multi-Rate (AMR) beszéd codec
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 
@@ -568,13 +568,13 @@
 A DirectShow egy újabb Videó API, ami még rosszabb, mint az elődje.
 A dolgok nehezebben mennek a DirectShow-val, mivel
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  a <filename>system.ini</filename> nem tartalmazza a megfelelő információkat,
  azok a regisztrációs adatbázisban vannak és
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  szükségünk van a codec GUID-jére.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/containers.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -40,33 +40,33 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPG: Ez a <emphasis role="bold">legalapabb</emphasis> formátum az
  MPEG fájl formátumok közül. MPEG-1 videót és MP2 (MPEG-1 layer 2) vagy
  ritkán MP1 audiót tartalmaz.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  DAT: Ez majdnem ugyan olyan formátum, mint az MPG, csak a kiterjesztés
  különbözik. <emphasis role="bold">Video CD</emphasis>-ken használják. A VCD-k
  készítési és a Linux tervezési módja miatt a DAT fájlokat nem lehet sem
  lejátszani sem átmásolni a VCD-kről mint rendes fájlokat. A
  <option>vcd://</option> előtagot kell használnod a Video CD lejátszásához.
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  VOB: Ez a <emphasis role="bold">DVD</emphasis>-ken használt MPEG fájl formátum.
  Ugyan az, mint az MPG, plusz tartalmazhat feliratot és nem-MPEG (AC3) hangot.
  Kódolt MPEG-2 videót és általában AC3 audiót tartalmaz, de DTS, MP2 és
  tömörítetlen LPCM is megengedett. <emphasis role="bold">Olvasd el a
  <link linkend="dvd">DVD</link> részt</emphasis>!
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  TY: Ez egy TiVo MPEG stream. MPEG PES adatot tartalmaz az audió és
  videó stream-hez, valamint extra információkat, mint pl. zárt feliratok.
  A konténer nem MPEG program stream, csak egy TiVo által készített hasonló
  formátum. Ha többet akarsz megtudni a TiVo stream formátumról, olvasd el a
  <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
  TyStudio oldalát</ulink>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -121,19 +121,19 @@
 <para>
 Kétfajta AVI fájl létezik:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Interleaved (átlapolt):</emphasis> Az audió és a videó
  tartalom át van lapolva. Ez az alapértelmezett. Javasolt és a legtöbbször használt.
  Néhány segédprogram hibás szinkronú átlapolt AVI-t készít. Az <application>MPlayer</application>
  ezeket átlapoltként detektálja és emiatt elveszik az A/V szinkronizáció,
  valószínűleg pörgetésnél. Ezeket a fájlokat nem-átlapoltként kell lejátszani
  (a <option>-ni</option> kapcsolóval).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Non-interleaved (Nem-átlapolt):</emphasis> Először jön a
  teljes videó folyam, majd a teljes audió folyam. Így rengeteg ugrásra van szükség,
  mely megnehezíti a hálózati és CD-ROM-ról történő lejátszást.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -141,19 +141,19 @@
 Az <application>MPlayer</application> kétféle időzítést támogat az AVI
 fájlokhoz:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">bps-alapú:</emphasis> A videó/audió folyam bitrátán/mintavételi
  rátáján alapul. Ezt a módszert használja a legtöbb lejátszó, beleértve az
  <ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink>t és a
  <application>Windows Media Player</application>-t. A sérült fejlécű vagy VBR
  audióval, de nem VBR-kész kódolóval készített fájlok A/V deszinkronizációhoz
  vezetnek ezzel a módszerrel (legtöbbször pörgetésnél).
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">interleaving-alapú:</emphasis> Nem használja a fejléc bitráta
  értékét, inkább az átlapolt audió és videó darabok relatív pozícióját nézi,
  lehetővé téve ezzel a VBR audió-s, rosszul kódolt fájlok lejátszását.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -110,63 +110,63 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Az <application>MEncoder</application> előnyei</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Az <application>MPlayer</application> által támogatott összes formátumból lehet
  kódolni
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Az FFmpeg <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  által támogatott összes formátumba tud tömöríteni
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Videó grabbelés <emphasis role="bold">V4L kompatibilis TV tunerekről</emphasis>
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Helyes index-szel rendelkező AVI fájlok kódolása/multiplexelése
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Opcionálisan külső audio stream használata
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  1, 2 vagy 3 menetes kódolás
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3 audió
- <important><simpara>
+ <important><para>
  a VBR-es MP3-akat nem minden Windows rendszerre elérhető lejátszó kezeli helyesen!
- </simpara></important>
+ </para></important>
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  PCM audió
-3 </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+3 </para></listitem>
+<listitem><para>
  Stream másolás
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Bemeneti file A/V szinkronizálása (PTS-alapú, az <option>-mc 0</option> opcióval kikapcsolható)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  fps javítás az <option>-ofps</option> opcióval (hasznos ha 30000/1001 fps-es
  VOB-ot kódolsz 24000/1001 fps-es AVI-ba)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  Roppant jó szűrő rendszer használata (crop, expand, flip, postprocess, rotate, scale,
  RGB/YUV konverzió)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  A kimeneti fájlba bele tudja kódolni mind a DVD/VOBsub, mind a szöveges feliratokat
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  DVD feliratok külső VOBsub fájlba történő rippelése
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Tervezett funkciók</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Még szélesebb skálája a be- és kimeneti formátumoknak és a codec-eknek
  (VOB fájlok készítése DivX4/Indeo5/VIVO streammel :).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -299,41 +299,41 @@
 Az <application>MPlayer</application>nek az OSD Menüje teljesen igényre szabható.
 </para>
 
-<note><simpara>
+<note><para>
 a Tulajdonságok menü még NINCS KIFEJLESZTVE!
-</simpara></note>
+</para></note>
 
 <orderedlist>
 <title>Telepítés</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  fordítsd le az <application>MPlayer</application>t a <filename>./configure</filename>-nak
  az <option>--enable-menu</option> kapcsoló megadásával
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  bizonyosodj meg róla, hogy van telepített OSD betűkészleted
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  másold át az <filename>etc/menu.conf</filename> fájlt a
  <filename class="directory">.mplayer</filename> könyvtárba
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  másold át az <filename>etc/input.conf</filename> fájlt a
  <filename class="directory">.mplayer</filename> könyvtárba, vagy egy
  rendszerszinten elérhető <application>MPlayer</application> konfigurációs
  könyvtárba (alapértelmezett: <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
- </simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  ellenőrizd le és írd át az <filename>input.conf</filename> fájlt a menüben
  történő mozgáshoz használt billentyűk engedélyezéséhez
  (ott le van írva).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
  indítsd el az <application>MPlayer</application>t az alábbi példa alapján:
  <screen>$ mplayer -menu <replaceable>file.avi</replaceable></screen>
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  nyomd meg valamelyik menü gombot, amit megadtál
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </sect2>
@@ -347,12 +347,12 @@
 Három fajta időzítési eljárás van az <application>MPlayer</application>ben.
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
 <emphasis role="bold">A régi módszer használatához</emphasis> nem kell tenned
  semmit. Ez az <systemitem>usleep()</systemitem> függvényt használja az
  A/V szinkronizáláshoz, +/- 10ms-es pontossággal. Van amikor ennél is pontosabb
  szinkronizálás szükséges.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 <listitem><para>
 <emphasis role="bold">Az új időzítő</emphasis> kód az RTC-t (RealTime Clock)
  használja, mert ennek pontos, 1 ms-es időzítői vannak. A <option>-rtc</option>
@@ -376,11 +376,11 @@
  meghajtók esetén erősítették meg) az RTC időzítő használata kihagyásokat okoz
  lejátszás közben. Ebben az esetben a harmadik módszer használata javasolt.
  </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">A harmadik időzítő kód</emphasis> a <option>-softsleep</option>
  kapcsolóval kapcsolható be. Az RTC hatékonyságával rendelkezik, de nem használja
  azt. Másrészről viszont jobban eszi a procit.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </sect1>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -187,22 +187,22 @@
 <title>Felirat időzítés és pozícionálás beállítása:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-subdelay <replaceable>mp</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Késlelteti a feliratot <option><replaceable>mp</replaceable></option> másodperccel.
   Lehet negatív is. Az érték a film időpozíciójának számlálójához adódik hozzá.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subfps <replaceable>RÁTA</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Megadhatod a felirat fájl képkocka/mp rátáját (lebegőpontos szám).
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   A felirat pozícióját adhatod meg.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -744,48 +744,48 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>mono</title>
-<listitem override="0"><simpara>középső</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>középső</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>sztereó</title>
-<listitem override="0"><simpara>bal</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>bal</para></listitem>
+<listitem><para>jobb</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>kvadrafónikus</title>
-<listitem override="0"><simpara>bal első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>bal hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb hátsó</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>bal első</para></listitem>
+<listitem><para>jobb első</para></listitem>
+<listitem><para>bal hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>jobb hátsó</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 4.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>bal első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>közép hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>közép első</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>bal első</para></listitem>
+<listitem><para>jobb első</para></listitem>
+<listitem><para>közép hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>közép első</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>bal első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>bal hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>közép első</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>bal első</para></listitem>
+<listitem><para>jobb első</para></listitem>
+<listitem><para>bal hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>jobb hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>közép első</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.1</title>
-<listitem override="0"><simpara>bal első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>bal hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>jobb hátsó</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>közép első</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>mélynyomó</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>bal első</para></listitem>
+<listitem><para>jobb első</para></listitem>
+<listitem><para>bal hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>jobb hátsó</para></listitem>
+<listitem><para>közép első</para></listitem>
+<listitem><para>mélynyomó</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </para>
@@ -1082,31 +1082,31 @@
 <listitem><para>
 Hat bemeneti csatorna van és öt kimeneti csatorna, ez hat részt jelent öt alopcióval.
  <itemizedlist spacing="compact">
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  A bal első csatornát csak saját magára kell ismételni:
  "1:0:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Ugyan ez a jobb első csatornára:
  "0:1:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Ugyan ez a bal hátsó csatornára:
  "0:0:1:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  És a jobb hátsó csatornára:
  "0:0:0:1:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Közép első szintén:
  "0:0:0:0:1"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  És most kell eldöntenünk, hogy mit csináljunk a mélynyomóval, pl.
  felezve a jobb elsőre és a bal elsőre:
  "0.5:0.5:0:0:0"
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </orderedlist>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -577,35 +577,35 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Az XFree 4.0.3 és az <filename>nv.o</filename> esetén van egy hiba, ami
  érdekes színeket eredményez.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  ATI vezérlő esetén egynél többször kell visszaváltani a módot a DGA-s
  lejátszás után.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Néhány vezérlő egyszerűen képtelen visszaváltani normál felbontásra
  (használd a <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap> és
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>
  kombinációkat a kézi váltáshoz).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Néhány vezérlő egyszerűen rossz színeket jelenít meg.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Néhány vezérlő hamis adatot ad a processz címterébe bemappolt memória méretéről,
  így a vo_dga nem használ dupla bufferelést (SIS?).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Néhány vezérlő egy használható módot sem jelez. Ebben az esetben a
  DGA vezérlő összeomlik és azt írja, hogy 100000x100000-es értelmetlen mód
  vagy valami hasonló.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Az OSD csak engedélyezett dupla buffereléssel működik (különben villog).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 </sect2>
@@ -680,12 +680,12 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  EGA kártya EGA monitorral: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  EGA kártya CGA monitorral: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -751,30 +751,30 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   megadhatod a használni kívánt framebuffer eszközt (alapértelmezett: <filename>/dev/fb0</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmode</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   használni kívánt mód neve (a <filename>/etc/fb.modes</filename> fájlnak megfelelően)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   módokat tartalmazó konfigurációs fájl (alapértelmezett: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   <emphasis role="bold">fontos</emphasis> értékek, lásd
   <filename>example.conf</filename>
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1031,27 +1031,27 @@
 <title>Maga az AAlib számtalan lehetőséget biztosít. Itt van pár fontosabb:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Beállítja a javasolt aa vezérlőt (X11, curses, Linux).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Mind a 256 karakter használata.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nyolc bites ASCII.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Kiírja az összes aalib kapcsolót.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1108,20 +1108,20 @@
 <itemizedlist>
 <title>A különbség az <systemitem class="library">AAlib</systemitem>-hez képest
  a következőek:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  16 elérhető szín a karakter kimenetre (256 színű párok)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  színes kép dithering
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>De a <systemitem class="library">libcaca</systemitem>-nak megvan az
  alábbi korlátja:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  nincs fényerő, kontraszt és gamma támogatás
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1151,21 +1151,21 @@
 <title>A <systemitem class="library">libcaca</systemitem> figyel pár környezeti változót is:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Állítsd be a javasolt caca vezérlőt, pl. ncurses, slang, x11.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_GEOMETRY (csak X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Megadja a sorok és oszlopok számát, pl. 128x50.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_FONT (csak X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Megadja a használni kívánt betűtípust, pl. fixed, nexus.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1214,49 +1214,49 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ELŐNYÖK</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Van esélyed a film nézésre akkor is <emphasis role="bold">ha a Linux nem ismeri</emphasis>
  a videó hardveredet.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Nem kell telepítened semmiféle grafikus dolgot a Linuxodra (mint pl. X11 (AKA XFree86),
  fbdev és így tovább). Ez a vezérlő fut <emphasis role="bold">szöveges-módban</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Jó eséllyel <emphasis role="bold">működő TV-kimenetet</emphasis> kapsz.
  (Legalábbis az ATI kártyákon).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Ez a vezérlő meghívja az <function>int 10h</function> kezelőt így nem
  emulátor - <emphasis role="bold">igazi</emphasis> dolgokat hív az
  <emphasis>igazi</emphasis> BIOS-ban <emphasis>valós-módban</emphasis>
  (valójában vm86 módban).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Használhatod a VIDIX-et vele, így gyorsított videó megjelenítést kapsz
  <emphasis role="bold">és</emphasis> TV kimenetet egy időben!
  (Javasolt az ATI kártyákhoz.)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Ha VESA VBE 3.0+-od van, és megadtad a
  <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option>-ot valahol
  (konfigurációs fájlban vagy paranccsorban), a lehető legjobb frissítési rátát kapod.
  (Általános Időzítő Formulát használva). Ezen képesség engedélyezéséhez meg kell adnod
  a monitorod <emphasis role="bold">összes</emphasis> opcióját.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>HÁTRÁNYOK</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Csak <emphasis role="bold">x86 rendszereken</emphasis> működik.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Csak a <systemitem class="username">root</systemitem> használhatja.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Jelenleg csak <emphasis role="bold">Linux</emphasis> alatt elérhető.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <important>
@@ -1270,19 +1270,19 @@
 <title>A VESA PARANCSSORI KAPCSOLÓI</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>opts</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   jelenleg felismert: <literal>dga</literal> a dga mód használatához és
   <literal>nodga</literal> a dga mód letiltásához. A dga módban engedélyezheted
   a dupla bufferelést a <option>-double</option> kapcsolóval. Megjegyzés: ezen
   paraméterek elhagyásával engedélyezed a dga mód <emphasis role="bold">automatikus
   detektálását</emphasis>.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ISMERT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Ha telepítettél <emphasis role="bold">NLS</emphasis> betűtípust a Linux rendszeredre
  és VESA vezérlőt használsz szöveges-módban, akkor az <application>MPlayer</application>ből
  való kilépés után a <emphasis role="bold">ROM betűtípusa</emphasis> lesz betöltve a nemzeti
@@ -1291,25 +1291,25 @@
  található <command>setsysfont</command> nevű segédprogram használatával.
  (<emphasis role="bold">Tanács</emphasis>: Ugyan ez a segédprogram használható az
  fbdev honosítására is).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Some <emphasis role="bold">Linux graphics drivers</emphasis> don't update
  active <emphasis role="bold">BIOS mode</emphasis> in DOS memory.
  Tehát ha ilyen problémáid vannak - mindig csak <emphasis role="bold">szöveges módban</emphasis>
  használd a VESA vezérlőt. Különben a szöveges mód (#03) aktiválódik mindenképp
  és újra kell indítanod a számítógépedet.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Gyakran a VESA vezérlő bezárása után <emphasis role="bold">fekete</emphasis>
  képernyőt kapsz. Hogy visszaállítsd a képernyődet az eredeti állapotába - egyszerűen csak
  válts át másik konzolra (az <keycap>Alt</keycap>+<keycap>F&lt;x&gt;</keycap> gombok
  megnyomásával) majd válts vissza ugyanígy.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  A <emphasis role="bold">működő TV kimenethez</emphasis> be kell dugnod a
  TV-csatlakozót mielőtt betöltene a PC-d, mivel a videó BIOS csak egyszer,
  a POST eljárás során inicializálja magát.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
@@ -1343,17 +1343,17 @@
 fájlba.
 
 <itemizedlist spacing="compact">
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Ha XFree86 4.x.x-ed van: használd a <option>-vm</option> kapcsolót. Ez átvált
  egy olyan felbontásra, amin elfér a film. Ha mégsem:
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  XFree86 3.x.x-szel: körkörösen végigmehetsz az elérhető felbontásokon a
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap>
  és
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>
  gombokkal.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -1391,7 +1391,7 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>HASZNÁLAT</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Használhatsz egyedülálló videó kimeneti vezérlőt: <option>-vo xvidix</option>.
  Ez a vezérlő a VIDIX-es technológia X11-es front end-je. X szerver kell hozzá
  és csak X szerverrel működik. Jegyezd meg, hogy mivel közvetlenül éri el a hardvert
@@ -1400,8 +1400,8 @@
  "VideoRam" opciójával adhatsz meg az eszköz részben. Ajánlott ezt a kártyádon lévő
  memória mínusz 4 MB-ra állítani. Ha kevesebb, mint 8 MB videó ram-od van, akkor
  ehelyett használhatod az "XaaNoPixmapCache" opciót a képernyő részben.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Van egy konzolos VIDIX vezérlő: <option>-vo cvidix</option>.
  Ehhez egy működő és inicializált frambuffer kell a legtöbb kártyánál (vagy különben
  csak összeszemeteled a képernyőd), és hasonló eredményt kapsz, mint a
@@ -1409,22 +1409,22 @@
  kártyák azonban képesek tényleges grafikus kimenetre igazi szöveges konzolon.
  Lásd az <link linkend="vidix-nvidia">nvidia_vid</link> részt a további információkért.
  Hogy megszabadulj a határoló szövegektől és a villogó kurzortól, próbálj ki valami ilyesmit:
- </simpara>
+ </para>
 
  <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
 
- <simpara>
+ <para>
  (feltéve, hogy a <systemitem>tty9</systemitem> eddig nem volt használva) és ezután
  válts a <systemitem>tty9</systemitem>-re.
  Másrész a <option>-colorkey 0</option>-t ajánlott megadni egy "háttérben" futó
  videónál, mivel a helyes működése a colorkey funkcionalításától függ.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Használhatod a VIDIX aleszközt, ami számos videó kimeneti vezérlővel együtt használható,
  például: <option>-vo vesa:vidix</option>
  (<emphasis role="bold">csak Linux</emphasis>) és
  <option>-vo fbdev:vidix</option>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1434,15 +1434,15 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>KÖVETELMÉNYEK</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  A videó kártyának grafikus módban kell lennie (kivéve az nVidia kártyákat a
  <option>-vo cvidix</option> kimeneti vezérlővel).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Az <application>MPlayer</application> videó kimeneti vezérlőnek tudnia kell
  aktiválni a videó módot és információkat kell tudnia átadni a VIDIX aleszköznek
  a szerver videó karakterisztikájáról.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <formalpara>
@@ -2409,24 +2409,24 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>ATI KÁRTYÁK TV-KIMENETÉNEK ÁLLAPOTA LINUXON</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
  támogatja a <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
  támogatja a <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> és <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
  támogatja az <application>MPlayer</application>!
  Lásd a <link linkend="vesa">VESA vezérlő</link> és
  a <link linkend="vidix">VIDIX</link> részt.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
  támogatja az <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -2513,29 +2513,29 @@
  háromszor. Tesztelve Tecra 8000-en, 2.6.15 kernel vesafb-vel, ALSA v1.0.10-en.
 </para></listitem>
 <listitem>
- <simpara>
+ <para>
  <emphasis role="bold">Chrontel 70xx kódoló chip</emphasis>:
  Az IBM Thinkpad 390E és talán más Thinkpad-okban és notebook-okban található.
- </simpara><simpara>
+ </para><para>
  A <option>-vo vesa:neotv_pal</option>-t kell használnod a PAL-hoz vagy
  a <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option>-t az NTSC-hez.
  TV kimenetet biztosít az alábbi 16 bpp és 8 bpp módokban:
- </simpara>
+ </para>
  <itemizedlist>
-  <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480 és talán 800x600 is.</simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600. </simpara></listitem>
+  <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480 és talán 800x600 is.</para></listitem>
+  <listitem><para>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600. </para></listitem>
  </itemizedlist>
- <simpara>Az 512x384-es módot nem támogatja a BIOS. Át kell méretezned a képet
+ <para>Az 512x384-es módot nem támogatja a BIOS. Át kell méretezned a képet
  egy másik felbontásra a TV kimenet aktiválásához. Ha egy képet látsz a
  képernyőn 640x480-ban vagy 800x600-ban, de semmit 320x240-ben vagy kisebb
  felbontáson, ki kell cserélned két táblázatot a <filename>vbelib.c</filename>
  fájlban. Lásd a vbeSetTV függvényeket a részletekért. Kérlek keresd meg a szerzőt
  ebben az esetben.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Ismert dolgok: Csak VESA, semmilyen más beállítás, pl. fényesség, kontraszt,
  blacklevel, flickfilter nincs implementálva.
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/codecs.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -20,57 +20,57 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MPEG-1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) i
  <emphasis role="bold">MPEG-2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) video
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  natywne dekodery dla <emphasis role="bold">wszystkich wariantów DivX,
  3ivX, M$ MPEG-4</emphasis> v1, v2 i innych rodzajów MPEG-4
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  natywne dekodery dla <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>) i dekodery Win32 DLL
  dla <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>).
  Oba używane w plikach <filename>.wmv</filename>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  natywny dekoder <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  natywny dekoder <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  dekoder <emphasis role="bold">3ivX</emphasis> w wersji 1 i 2
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kodeki Cinepak i <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis>
  (3.1,3.2,4.1,5.0)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 i inne formaty
  sprzętowe
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO 1.0, 2.0, I263 i inne warianty
  <emphasis role="bold">H.263(+)</emphasis>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  FLI/FLC
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 i 2.0</emphasis> przy użyciu
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> i kodeki
  <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 i 4.0</emphasis> używające bibliotek
  RealPlayer
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  natywny dekoder HuffYUV
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Różne stare proste formaty podobne do RLE
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -343,50 +343,50 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Najważniejsze ze wszystkich kodeków audio:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) audio (<emphasis role="bold">natywny</emphasis>
  kod, z optymalizacją dla MMX/SSE/3DNow!)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 7 i 8 (AKA WMAv1 i WMAv2)
  (<emphasis role="bold">natywny</emphasis> kod, z
  <link linkend="ffmpeg"> <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 9 (WMAv3) (poprzez DLL DMO)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 Dolby audio (<emphasis role="bold">natywny</emphasis> kod, z
  optymalizacją MMX/SSE/3DNow!)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  przetwarzanie AC3 przez kartę dźwiękową
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  AAC
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  kodek Ogg Vorbis audio (<emphasis role="bold">natywna</emphasis> biblioteka)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  RealAudio: DNET (AC3 z niskim bitratem), Cook, Sipro i ATRAC3
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  QuickTime: kodeki Qualcomm i QDesign
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO audio (g723, Vivo Siren)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Voxware audio (poprzez DirectShow DLL)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  formaty alaw i ulaw, różne gsm, adpcm i pcm i inne stare, proste kodeki
  audio
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  kodeki mowy Adaptive Multi-Rate (AMR)
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- ********** -->
@@ -611,13 +611,13 @@
 DirectShow jest nowszym API Video, które jest nawet gorsze od swojego
 poprzednika. Sprawa ma się gorzej z DirectShow, ponieważ:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <filename>system.ini</filename> nie zawiera wymaganych informacji,
  zamiast tego są one przechowywane w rejestrze.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Z tego powodu wymagane jest GUID kodeka.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -47,33 +47,33 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPG: To jest najbardziej <emphasis role="bold">podstawowa</emphasis> forma
  plików MPEG. Zawiera video MPEG-1 i audio MP2 (MPEG-1 warstwa 2) lub rzadziej
  MP1.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  DAT: To dokładnie ten sam format, co MPG, tylko z innym rozszerzeniem. Jest
  on używany na płytach <emphasis role="bold">Video CD</emphasis>. W związku
  ze sposobem tworzenia płyt VCD i struktury Linuksa, pliki DAT nie mogą być
  odtwarzane ani kopiowane z VCD jak zwykłe pliki. Musisz użyć opcji
  <option>vcd://</option> by odtworzyć Video CD.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VOB: To format pliku MPEG na płytach <emphasis role="bold">DVD</emphasis>.
  Jest to to samo, co MPG, plus możliwość umieszczenia w nim napisów lub
  dźwięku nie-MPEG (AC3). Zawiera zakodowany strumień obrazu MPEG-2 i przeważnie
  dźwięk AC3, lecz dozwolone są także DTS, MP2 i nieskompresowane LPCM.
  <emphasis role="bold">Przejrzyj sekcję <link linkend="dvd">DVD</link></emphasis>!
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  TY: To jest strumień TiVo MPEG. Zawiera on dane MPEG PES strumieni audio
  i video, oraz dodatkowe informacje jak napisy Closed Caption. Ten format nie
  jest strumieniem programu MPEG, ale zamkniętym formatem stworzonym przez
  TiVo. Więcej informacji o formacie strumienia TiVo można uzyskać na
  <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
  stronie TyStudio</ulink>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -130,20 +130,20 @@
 <para>
 Istnieją dwa typy plików AVI:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Z przeplotem:</emphasis> Zawartość audio i video jest
  przepleciona. Jest to standardowy typ - zalecany i przeważnie używany.
  Niektóre narzędzia tworzą przeplatane pliki AVI ze złą synchronizacją.
  <application>MPlayer</application> wykrywa je jako przeplatane, ale powoduje
  to utratę synchronizacji A/V (najczęściej przy skokach). Pliki te powinny
  być odtwarzane jako bez przeplotu (opcja <option>-ni</option>).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Bez przeplotu:</emphasis> Najpierw umieszczony jest
  cały strumień video, a potem cały strumień audio. Wymaga to więc dużo
  "chodzenia" po pliku, co powoduje, że trudno jest je odtwarzać z sieci lub z
  CD-ROMów.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -151,7 +151,7 @@
 <application>MPlayer</application> obsługuje dwie metody synchronizacji
 dla plików AVI:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">oparte na bps (bitach na sekundę):</emphasis> Oparta
  jest na liczbie bitów/próbek na sekundę strumieni audio/video. Metoda ta jest
  stosowana przez większość odtwarzaczy, włączając w to
@@ -160,13 +160,13 @@
  nagłówkami i pliki z dźwiękiem VBR (Variable Bitrate - zmienne
  tempo bitowe) utworzone za pomocą niekompatybilnego z VBR programu kodującego
  spowodują desynchronizację A/V przy tej metodzie (głównie przy skokach).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">oparte na przeplocie:</emphasis> Nie korzysta z
  informacji o tempie bitowym z nagłówka, lecz zamiast tego używa względnej
  pozycji przeplecionych fragmentów audio i video, dzięki czemu źle zakodowane
  pliki z dźwiękiem VBR można normalnie odtwarzać.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -114,67 +114,67 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Możliwości <application>MEncodera</application></title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Kodowanie z szerokiego zakresu formatów i dekoderów
  <application>MPlayer</application>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kodowanie na wszystkie kodeki
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  z ffmpeg.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kodowanie obrazu z <emphasis role="bold">tunerów kompatybilnych z V4L</emphasis>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kodowanie/multipleksowanie przeplatanych zbiorów AVI z prawidłowymi
  indeksami
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Tworzenie zbiorów z zewnętrznego strumienia audio
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kodowanie 1, 2 lub 3-przebiegowe
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  Dźwięk MP3 <emphasis role="bold">VBR</emphasis>
- <important><simpara>
+ <important><para>
  Dźwięk MP3 VBR w odtwarzaczach pod Windows nie zawsze brzmi przyjemnie!
- </simpara></important>
+ </para></important>
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Dźwięk PCM
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Kopiowanie strumieniowe
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Synchronizacja wejścia A/V (oparta na PTS, może być wyłączona opcją
  <option>-mc 0</option>)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Korekta fps opcją <option>-ofps</option> (przydatne gdy kodujesz
  30000/1001 fps VOB na 24000/1001 fps AVI)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Możliwość zastosowania naszego potężnego systemu filtrów (kadrowanie,
  powiększanie, obracanie, postproces, skalowanie, konwersja rgb/yuv)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Możliwość wkodowania DVD/VOBsub <emphasis role="bold">ORAZ</emphasis> napisów
  w zbiór wyjściowy
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Możliwość zapisu napisów DVD do formatu VOBsub
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Planowane możliwości</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Zwiększenie zakresu dostępnych formatów/kodeków do (de)kodowania
  (tworzenie zbiorów VOB ze strumieniami DivX4/Indeo5/VIVO :).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -333,40 +333,40 @@
 ma całkowicie definiowalny Interfejs Menu OSD.
 </para>
 
-<note><simpara>
+<note><para>
 Menu Ustawienia nie jest jeszcze ZAIMPLEMENTOWANE!
-</simpara></note>
+</para></note>
 
 <orderedlist>
 <title>Instalacja</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  skompiluj <application>MPlayera</application> z opcją
  <option>--enable-menu</option> dla skryptu <filename>./configure</filename>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  upewnij się, że masz zainstalowaną czcionkę OSD
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  skopiuj plik <filename>etc/menu.conf</filename> do Twojego katalogu
  <filename class="directory">.mplayer</filename>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  skopiuj plik <filename>etc/input.conf</filename> do Twojego katalogu
  <filename class="directory">.mplayer</filename> lub do ogólnosystemowego
  katalogu z konfiguracją <application>MPlayera</application> (domyślnie:
  <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  sprawdź i ewentualnie przerób plik <filename>input.conf</filename>,
  aby określić funkcje klawiszy (wszystko jest tam opisane).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  uruchom <application>MPlayera</application> przykładową komendą:
  <screen>mplayer -menu <replaceable>plik.avi</replaceable></screen>
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  wciśnij dowolny klawisz, który wcześniej zdefiniowałeś
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </sect2>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -189,22 +189,22 @@
 <title>Dopasowywanie czasu wyświetlania i położenia napisów:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Opóźnia wyświetlanie napisów o <option><replaceable>sek</replaceable></option> sekund.
   Może być liczbą ujemną. Wartość jest dodawana do licznika czasu filmu.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subfps <replaceable>ILOŚĆ</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Określa ilość klatek na sekundę pliku z napisami (liczba rzeczywista).
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Określa położenie napisów.
-  </simpara></listitem>
+  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -765,48 +765,48 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>mono</title>
-<listitem override="0"><simpara>środkowy</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>środkowy</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>stereo</title>
-<listitem override="0"><simpara>lewy</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>lewy</para></listitem>
+<listitem><para>prawy</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>kwadrofonia</title>
-<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 4.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>środkowy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>środkowy przedni</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>środkowy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.0</title>
-<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>środkowy przedni</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.1</title>
-<listitem override="0"><simpara>lewy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>lewy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>prawy tylny</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>środkowy przedni</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>subwoofer (głośnik niskotonowy)</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>lewy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>prawy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>lewy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>prawy tylny</para></listitem>
+<listitem><para>środkowy przedni</para></listitem>
+<listitem><para>subwoofer (głośnik niskotonowy)</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 </para>
@@ -1115,31 +1115,31 @@
 <listitem><para>
 Sześć kanałów wejściowych i pięć wyjściowych oznacza 6 grup po 5 podopcji.
  <itemizedlist spacing="compact">
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
  Lewy przedni kanał replikuje samego siebie:
  "1:0:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Identycznie dla prawego przedniego kanału:
  "0:1:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Tak samo dla lewego tylnego:
  "0:0:1:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Oraz tak samo dla prawego tylnego:
  "0:0:0:1:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Środkowy też:
  "0:0:0:0:1"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
  Teraz musimy zdecydować, co zrobić z subwooferem. Na przykład możemy podzielić
  go po połowie na lewy przedni i prawy przedni:
  "0.5:0.5:0:0:0"
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </orderedlist>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/video.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -603,36 +603,36 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Istnieje błąd związany z XFree 4.0.3 i sterownikiem <filename>nv.o</filename>
  objawiający się dziwnymi kolorami.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Sterowniki ATI wymagają wielokrotnego przełączania trybu po użyciu DGA.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Niektóre sterowniki po prostu nie wracają do normalnej rozdzielczości (użyj
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap> oraz
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>
  aby przełączać się ręcznie).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Niektóre sterowniki wyświetlają dziwne kolory.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Niektóre sterowniki kłamią na temat rozmiaru pamięci,
  którą mapują na przestrzeń adresową procesu.
  Przez to vo_dga nie będzie używać podwójnego buforowania (SIS?).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Niektóre sterowniki nie zwracają żadnego poprawnego trybu.
  W tym wypadku sterownik DGA się wywali mówiąc Ci o bezsensownym
  trybie 100000x100000 (lub podobnym).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  OSD działa tylko z włączonym podwójnym buforowaniem (w przeciwnym razie
  migocze).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 </sect2>
@@ -710,12 +710,12 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  karta EGA z monitorem EGA: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  karta EGA z monitorem CGA: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -779,30 +779,30 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Określa urządzanie bufora ramki, którego użyć (domyślnie: <filename>/dev/fb0</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmode</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Nazwa trybu do użycia (zgodnie z <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Plik konfiguracyjny trybów (domyślnie: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   <emphasis role="bold">ważne</emphasis> wartości, patrz
   <filename>example.conf</filename>
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1060,27 +1060,27 @@
 kilka ważniejszych:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Ustawia sugerowany sterownik aa (X11, curses, Linux)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Używa wszystkich 256 znaków.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Używa 8-bitowego ASCII
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Wyświetla wszystkie opcje aalib
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1139,20 +1139,20 @@
 <itemizedlist>
 <title>Różnice między <systemitem class="library">AAlib</systemitem> są
  następujące:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  16 dostępnych kolorów na wyjściu znakowym (256 par kolorów)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  dirthering obrazu kolorowego
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Lecz <systemitem class="library">libcaca</systemitem> ma także
  następujące ograniczenia:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  brak obsługi jasności, kontrastu, gammy
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1184,21 +1184,21 @@
  następujących zmiennych środowiskowych:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Ustawia zalecany sterownik caca, np. ncurses, slang, x11.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_GEOMETRY (tylko X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Określa liczbę wierszy i kolumn, np. 128x50.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_FONT (tylko X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Określa jakiej użyć czcionki, np. fixed, nexus.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1249,54 +1249,54 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ZALETY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Jest szansa, że będziesz mógł oglądać filmy
  <emphasis role="bold">nawet, gdy Linux nie wie</emphasis>, jakiego sprzętu używasz.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek rzeczy związanych z grafiką
  (takich jak X11 (AKA XFree86), fbdev i tak dalej) na Twoim Linuksie.
  Ten sterownik można uruchamiać z <emphasis role="bold">trybu tekstowego</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Jest szansa że uzyskasz <emphasis role="bold">działające wyjście TV</emphasis>.
  (Jest tak przynajmniej w przypadku kart ATI).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Ten sterownik wywołuje procedurę obsługi przerwania 10h
  (<function>int 10h</function> handler), nie jest więc emulatorem -
  odwołuje się do <emphasis role="bold">rzeczywistych</emphasis> rzeczy
  <emphasis>rzeczywistego</emphasis> BIOSu w
  <emphasis>trybie rzeczywistym (real-mode)</emphasis>. (tak naprawdę,
  to w trybie vm86, ale działa równie szybko).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Możesz używać VIDIX, uzyskując przez to przyśpieszone wyświetlanie video
  <emphasis role="bold">oraz</emphasis> wyjście TV w tym samym czasie!
  (Zalecane dla kart ATI.)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Jeżeli masz VESA VBE 3.0+ i określiłeś gdzieś
  <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option>
  (w pliku konfiguracyjnym lub w wierszu poleceń), uzyskasz najwyższą możliwą
  częstotliwość odświeżania (Używając General Timing Formula
  (Ogólnej Formuły Taktowania)). Aby to włączyć, musisz określić
  <emphasis role="bold">wszystkie</emphasis> opcje monitora.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>WADY</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Działa tylko na <emphasis role="bold">systemach x86</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Może być używane tylko przez użytkownika
  <systemitem class="username">root</systemitem>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Obecnie jest dostępne tylko dla <emphasis role="bold">Linuksa</emphasis>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <important>
@@ -1310,20 +1310,20 @@
 <title>OPCJE WIERSZA POLECEŃ DLA VESA</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>opts</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   obecnie rozpoznawane: <literal>dga</literal>, aby wymusić tryb dga oraz
   <literal>nodga</literal>, aby wyłączyć tryb dga. W trybie dga możesz
   włączyć podwójne buforowanie
   opcją <option>-double</option>. Informacja: możesz pominąć
   te parametry, aby włączyć <emphasis role="bold">automatyczne wykrywanie
   </emphasis> trybu dga.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ZNANE PROBLEMY I ICH OBEJŚCIA</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Jeżeli zainstalowałeś czcionkę <emphasis role="bold">NLS
  (Native Language Support - Obsługa Języka Rodzimego)</emphasis>
  w swoim Linuksie i używasz sterownika VESA z trybu tekstowego to po
@@ -1333,27 +1333,27 @@
  <command>setsysfont</command> z dystrybucji Mandrake/Mandriva.
  (<emphasis role="bold">Podpowiedź</emphasis>:
  To samo narzędzie jest używane do lokalizacji fbdev).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Niektóre <emphasis role="bold">Linuksowe sterowniki grafiki</emphasis>
  nie aktualizują aktywnego <emphasis role="bold">trybu BIOS</emphasis>
  w pamięci DOS. Więc jeżeli masz taki problem - zawsze używaj trybu VESA
  tylko z <emphasis role="bold">trybu tekstowego</emphasis>.
  W przeciwnym wypadku tryb tekstowy (#03) i tak będzie włączany
  i będziesz musiał restartować komputer.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Często po zakończeniu pracy sterownika VESA dostajesz
  <emphasis role="bold">czarny</emphasis> ekran.
  Aby przywrócić ekran do stanu oryginalnego po prostu przełącz się na
  inną konsolę (wciskając <keycap>Alt</keycap>+<keycap>F&lt;x&gt;</keycap>)
  po czym przełącz się z powrotem na poprzednią konsolę w ten sam sposób.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Aby uzyskać <emphasis role="bold">działające wyjście TV</emphasis>
  musisz mieć podłączony odbiornik TV przed włączeniem swojego PC,
  ponieważ video BIOS inicjalizuje się tylko podczas procedury POST
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
@@ -1388,17 +1388,17 @@
 i wstaw je do swojego <filename>XF86Config</filename>.
 
 <itemizedlist spacing="compact">
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Jeżeli masz 4.x.x: użyj opcji <option>-vm</option>.
  Zmieni ona rozdzielczość na taką jaką ma twój film. Jeżeli nie:
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  W XFree86 3.x.x: musisz poruszać się po dostępnych rozdzielczościach
  poprzez kombinacje klawiszy
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad +</keycap>
  oraz
  <keycap>Ctrl</keycap>+<keycap>Alt</keycap>+<keycap>Keypad -</keycap>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -1444,7 +1444,7 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ZASTOSOWANIE</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Możesz używać samodzielnego sterownika wyjścia video:
  <option>-vo xvidix</option>. Ten sterownik został stworzony jako
  interfejs X11
@@ -1456,8 +1456,8 @@
  Powinieneś ustawić to na rozmiar pamięci na karcie minus 4MB.
  Jeżeli masz mniej niż 8MB pamięci video (video RAM),
  możesz użyć zamiast tego opcji "XaaNoPixmapCache" w sekcji "screen".
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Istnieje konsolowy sterownik VIDIX: <option>-vo cvidix</option>.
  Wymaga on dla większości kart działającego i zainicjalizowanego bufora ramki
  (albo po prostu zapaskudzisz sobie ekran). Otrzymasz podobny efekt jak przy
@@ -1466,24 +1466,24 @@
  tekstowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji
  <link linkend="vidix-nvidia">nvidia_vid</link>.
  Żeby pozbyć się tekstu na ramkach i mrugającego kursora, wypróbuj coś w rodzaju
- </simpara>
+ </para>
 
  <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
 
- <simpara>
+ <para>
  (zakładając, że do tej pory nie używałeś <systemitem>tty9</systemitem>)
  a potem przełącz się na <systemitem>tty9</systemitem>.
  Z drugiej strony, <option>-colorkey 0</option> powinno dać video odtwarzające
  się "w tle", chociaż działanie tego zależy od prawidłowego funkcjonowania
  koloru kluczowego.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Możesz użyć podurządzenia (subdevice) VIDIX, które zostało dodane
  do rozmaitych sterowników wyjścia video, takich jak:
  <option>-vo vesa:vidix</option>
  (<emphasis role="bold">tylko Linux</emphasis>)
  oraz <option>-vo fbdev:vidix</option>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1493,15 +1493,15 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>WYMAGANIA</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Karta graficzna powinna pracować w trybie graficznym (z wyjątkiem kart nVidia
  z w/w sterownikiem wyjścia <option>-vo cvidix</option>).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Sterownik wyjścia video <application>MPlayera</application> powinien znać
  aktywny tryb video, a także powinien być w stanie przekazać podurządzeniu
  VIDIX niektóre cechy serwera.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <formalpara>
@@ -2494,24 +2494,24 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>STAN KART ATI Z TV-OUT POD LINUKSEM</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
  obsługiwane przez <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
  obsługiwane przez <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> oraz <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
  obsługiwane przez <application>MPlayera</application>!
  Sprawdź sekcje <link linkend="vesa">sterownik VESA</link> oraz
  <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
  obsługiwane przez <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -2600,31 +2600,31 @@
 </para></listitem>
  
 <listitem>
- <simpara>
+ <para>
  <emphasis role="bold">Układ kodujący Chrontel 70xx</emphasis>:
  Obecny w IBM thinkpad 390E, a możliwe, że także w innych Thinkpadach lub notebookach.
- </simpara><simpara>
+ </para><para>
  Dla trybu PAL musisz użyć <option>-vo vesa:neotv_pal</option>.
  Dla trybu NTSC - <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option>.
  Zapewni to funkcjonowanie wyjścia TV w następujących trybach 16 bpp i 8 bpp:
- </simpara>
+ </para>
  <itemizedlist>
-  <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480, być może także 800x600.</simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</simpara></listitem>
+  <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480, być może także 800x600.</para></listitem>
+  <listitem><para>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</para></listitem>
  </itemizedlist>
- <simpara>Tryb 512x384 nie jest obsługiwany przez BIOS. Musisz przeskalować
+ <para>Tryb 512x384 nie jest obsługiwany przez BIOS. Musisz przeskalować
  obraz do innej rozdzielczości aby aktywować wyjście TV. Jeżeli widzisz obraz
  na ekranie w rozdzielczości 640x480 lub 800x600, lecz nie w 320x240, lub
  w innych mniejszych rozdzielczościach, to musisz zamienić dwie tabele
  w <filename>vbelib.c</filename>.
  Więcej szczegółów znajdziesz w kodzie funkcji vbeSetTV. W tym przypadku
  skontaktuj się z autorem.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Znane problemy: Tylko VESA, nie są zaimplementowane ustawienia obrazu takie
  jak jasność, kontrast, poziom czerni (blacklevel) i filtr migotania
  (flickfilter).
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/codecs.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -19,55 +19,55 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MPEG1</emphasis> (<emphasis role="bold">VCD</emphasis>) и
  <emphasis role="bold">MPEG2</emphasis> (<emphasis role="bold">DVD</emphasis>) видео
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  "родные" декодеры для <emphasis role="bold">всех вариантов DivX,
  3ivX, M$ MPEG-4</emphasis> v1, v2 и других вариантов MPEG-4.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  "родной" декодер для <emphasis role="bold">Windows Media Video 7/8</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV1/WMV2</emphasis>), и Win32 DLL декодер
  для <emphasis role="bold">Windows Media Video 9</emphasis>
  (<emphasis role="bold">WMV3</emphasis>), оба используются в <filename>.wmv
  </filename> файлах
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  "родной" <emphasis role="bold">Sorenson 1 (SVQ1)</emphasis> декодер
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  "родной" <emphasis role="bold">Sorenson 3 (SVQ3)</emphasis> декодер
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">3ivx</emphasis> v1, v2 декодер
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Cinepak и <emphasis role="bold">Intel Indeo</emphasis> кодеки (3.1,3.2,4.1,5.0)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">MJPEG</emphasis>, AVID, VCR2, ASV2 и другие аппаратные
  форматы
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO 1.0, 2.0, I263 и другие <emphasis role="bold">h263(+)</emphasis> варианты
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  FLI/FLC
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">RealVideo 1.0 &amp; 2.0 </emphasis> из
  <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>, и
  <emphasis role="bold">RealVideo 3.0 &amp; 4.0</emphasis> кодеки, используя 
  библиотеки RealPlayer
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  "родной" декодер для HuffYUV
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Различные старые, простые, похожие на RLE форматы
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -335,49 +335,49 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Наиболее важными аудио кодеками среди всех являются:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPEG layer 1/2/3 (MP1/2/3) аудио (<emphasis role="bold">родной</emphasis>
  код, с MMX/SSE/3DNow! оптимизацией)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 7 и 8 (они же WMAv1 и WMAv2) (<emphasis role="bold">родной</emphasis> код, с
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Windows Media Audio 9 (WMAv3) (используя DMO DLL)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 Dolby аудио (<emphasis role="bold">родной</emphasis> код, с
  MMX/SSE/3DNow! оптимизацией)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  AC3 пропускаемый через звуковое оборудование
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  AAC
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Ogg Vorbis аудио кодек (<emphasis role="bold">родная</emphasis> библиотека)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  RealAudio: DNET (AC3 с низким битпотоком), Cook, Sipro и ATRAC3
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  QuickTime: Qualcomm и QDesign аудио кодеки
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VIVO аудио (g723, Vivo Siren)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Voxware аудио (используя DirectShow DLL)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  alaw и ulaw, различные gsm, adpcm и pcm форматы и другие простые старые аудио
  кодеки
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Adaptive Multi-Rate (AMR) речевые кодеки
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 
@@ -597,13 +597,13 @@
 DirectShow - это более новый Video API, которые даже хуже, чем его предшественник.
 Все сложнее с DirectShow, поскольку
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <filename>system.ini</filename> не содержит необходимую информацию, вместо
  этого она хранится в реестре и 
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  нам нужен GUID этого кодека.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/containers.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -44,33 +44,33 @@
 </para>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  MPG: Это наиболее <emphasis role="bold">основная</emphasis> форма файлов
  формата MPEG. Она содержит MPEG1 видео, и MP2 (MPEG-1 layer 2) или реже
  MP1 аудио.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  DAT: Это почти такой же формат, как MPG, только с другим расширением. Он
  используется на <emphasis role="bold">Video CD</emphasis>. Из-за метода,
  которым создаются VCD и дизайна Linux'а, DAT файлы не могут проигрываться и
  копироваться с VCD, как обычные файлы. Для проигрывания Video CD Вы должны
  использовать <option>vcd://</option>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  VOB: Это формат MPEG файлов на <emphasis role="bold">DVD'шниках</emphasis>.
  Это такой же формат, как и MPG, плюс возможность содержать субтитры и
  не-MPEG (AC3) аудио. Он содержит кодированное MPEG2 видео и обычно AC3
  аудио, но DTS, MP2 и не запакованный LPCM тоже возможны. <emphasis role="bold">
  Читайте секцию <link linkend="dvd">DVD</link></emphasis>!
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  TY: Это TiVo MPEG поток. Он содержит как MPEG PES данные аудио и видео потоков,
  так и дополнительную информацию вроде субтитров. Формат файла - 
  это не программный поток MPEG (MPEG program stream), а некий закрытый формат,
  созданный TiVo. Более побдробно о формате TiVo можно прочитать 
  на <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
  странице TyStudio</ulink>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -126,7 +126,7 @@
 <para>
 Существует два класса AVI файлов:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">'Слоёные'[Interleaved]:</emphasis> Аудио и видео
  содержимое 'переплетается'. Это стандартное применение. Рекомендовано и
  используется чаще всего. Некоторые программы создают слоёные AVI'шники
@@ -134,12 +134,12 @@
  определяет это как слоёный файл, и затем теряет A/V синхронизацию,
  вероятно при перемещении по файлу. Такие файлы должны проигрываться как
  не слоёные (с опцией <option>-ni</option>).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Не слоёные:</emphasis> Сначала идёт весь видео поток,
  затем весь аудио поток. Это требует огромного количества перемещений по файлу,
  что делает проигрывание таких файлов по сети или с CD-ROM затруднительным.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -147,7 +147,7 @@
 <application>MPlayer</application> поддерживает два типа синхронизации для
 AVI файлов:
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">основанный на bps[битпотоке]:</emphasis> Он основан на
  битпотоке/потоке сэмплов для видео/аудио потоков. Этот метод применяется
  большинством плееров, включая
@@ -156,13 +156,13 @@
  заголовками и файлы созданные с VBR аудио в не VBR-совместимом кодировщике
  приведут к A/V рассинхронизации при использовании этого метода (по большей
  части при перемещении по фильму).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">основанный на слоёности:</emphasis> Он не использует
  значение битпотока из заголовка, вместо этого используется относительная
  позиция слоёных кусков аудио и видео, что делает воспроизводимыми 
  плохо закодированные с VBR аудио.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -111,69 +111,69 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Возможности <application>MEncoder</application>'а</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  кодирование из широкого спектра форматов файлов и декодеров
  <application>MPlayer'а</application>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  кодирование во все кодеки FFmpeg'овской библиотеки
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  кодирование видео с <emphasis role="bold">V4L совместимых TV тюнеров
  </emphasis>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  кодирование/мультиплексирование в "слоёные"[interleaved] AVI файлы
  с соответствующим индексом
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  создание файлов с аудио потоком из внешнего файла
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  кодирование в 1, 2 или 3 прохода
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3 аудио
- <important><simpara>
+ <important><para>
  VBR MP3 аудио не всегда хорошо проигрывается плеерами Windows!
- </simpara></important>
+ </para></important>
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  PCM аудио
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  копирование потоков
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  входная A/V синхронизация (основана на PTS, может быть отключена с помощью
  ключа <option>-mc 0</option> )
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  коррекция FPS[кадров/сек] ключом <option>-ofps</option> (полезно при кодировании
  29.97fps VOB в 24fps AVI)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  использование нашей очень мощной системы плагинов (обрезание[crop],
  расширение[expand], отражение[flip], пост-обработка[postprocess],
  поворот[rotate], масштабирование[scale], rgb/yuv преобразования)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  может кодировать DVD/VOBsub <emphasis role="bold">И</emphasis> текстовые субтитры 
  в один выходной файл
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  может извлекать DVD субтитры в VOBsub формат
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Планируемые возможности</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  ещё большее количество доступных форматов кодирования.декодирования
  (создание VOB файлов с DivX4/Indeo5/VIVO потоками :)
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/install.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -314,40 +314,40 @@
 У <application>MPlayer</application>'а существует целиком определяемый пользователем интерфейс OSD меню.
 </para>
 
-<note><simpara>
+<note><para>
 меню Preferences[Настройки] в настоящий момент НЕ НАПИСАНО!
-</simpara></note>
+</para></note>
 
 <orderedlist>
 <title>Установка</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  скомпилируйте <application>MPlayer</application>, указав 
  <filename>./configure</filename> параметр <option>--enable-menu</option>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  убедитесь, что у Вас установлен OSD шрифт
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  скопируйте <filename>etc/menu.conf</filename> в Ваш каталог <filename
  class="directory">.mplayer</filename>
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  скопируйте <filename>etc/input.conf</filename> в Ваш каталог 
  <filename class="directory">.mplayer</filename>, или в системный конфигурационный
  каталог <application>MPlayer</application>'а (по умолчанию: 
  <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  проверьте и отредактируйте <filename>input.conf</filename>, чтобы включить
  кнопки перемещения по меню (это здесь описано).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  запустите <application>MPlayer</application> как в следующем примере:
  <screen>mplayer -menu <replaceable>file.avi</replaceable></screen>
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  нажмите любую меню-кнопку, которую Вы определили
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </orderedlist>
 </sect2>
 </sect1>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -191,22 +191,22 @@
 <title>Регулировка синхронизации и местоположения субтитров:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-subdelay <replaceable>sec</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Задерживает субтитры на <option><replaceable>sec</replaceable></option>
 	секунд. Это значение может быть отрицательным.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subfps <replaceable>RATE</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Указывает количество кадров/сек для файла субтитров (вещественное число)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Указывает позицию субтитров.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -772,48 +772,48 @@
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>mono[моно]</title>
- <listitem override="0"><simpara>center[центральный]</simpara></listitem>
+ <listitem override="0"><para>center[центральный]</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>stereo[стерео]</title>
- <listitem override="0"><simpara>left[левый]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right[правый]</simpara></listitem>
+ <listitem override="0"><para>left[левый]</para></listitem>
+ <listitem><para>right[правый]</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>quadraphonic[квадрофонический]</title>
-<listitem override="0"><simpara>left front[левый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right front[правый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>left rear[левый задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right rear[правый задний]</simpara></listitem>
+<listitem override="0"><para>left front[левый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right front[правый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>left rear[левый задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right rear[правый задний]</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 4.0[окружение 4.0]</title>
- <listitem override="0"><simpara>left front[левый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right front[правый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>center rear[центральный задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>center front[центральный передний]</simpara></listitem>
+ <listitem override="0"><para>left front[левый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right front[правый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>center rear[центральный задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>center front[центральный передний]</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.0[]окружение 5.0</title>
- <listitem override="0"><simpara>left front[левый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right front[правый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>left rear[левый задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right rear[правый задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>center front[центральный передний]</simpara></listitem>
+ <listitem override="0"><para>left front[левый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right front[правый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>left rear[левый задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right rear[правый задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>center front[центральный передний]</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <orderedlist spacing="compact">
 <title>surround 5.1[окружение 5.1]</title>
- <listitem override="0"><simpara>left front[левый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right front[правый передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>left rear[левый задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>right rear[правый задний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>center front[центральный передний]</simpara></listitem>
- <listitem><simpara>subwoofer[сабвуфер]</simpara></listitem>
+ <listitem override="0"><para>left front[левый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right front[правый передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>left rear[левый задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>right rear[правый задний]</para></listitem>
+ <listitem><para>center front[центральный передний]</para></listitem>
+ <listitem><para>subwoofer[сабвуфер]</para></listitem>
 </orderedlist>
 </para>
 
@@ -1090,31 +1090,31 @@
 <listitem><para>
  Шесть входных каналов означает шесть наборов по пять подопций в каждом.
  <itemizedlist spacing="compact">
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Левый передний дублируется только на себя:
   "1:0:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   То же для правого переднего:
   "0:1:0:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   То же для левого заднего:
   "0:0:1:0:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   И то же для правого заднего:
   "0:0:0:1:0"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   Центральный передний, тоже:
   "0:0:0:0:1"
- </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
   И, наконец, мы должны решить что же делать с сабвуфером,
   например, половина на передний правый и половина на передний левый:
   "0.5:0.5:0:0:0"
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 </orderedlist>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/video.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -580,38 +580,38 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  С XFree 4.0.3 и <filename>nv.o</filename> существует ошибка приводящая 
  к странным цветам.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  ATI драйвер требует неоднократного переключения режима после
  завершения использования DGA.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Некоторые драйвера просто не в состоянии переключиться обратно в
  нормальный режим (используйте 
  <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Keypad +</keycap></keycombo>
  и
  <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Keypad -</keycap></keycombo>
  для нормального переключения).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Некоторые драйвера просто отображают странные цвета.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Некоторые драйвера неверно сообщают о количестве памяти, которое они отобразили в
  адресное пространство процесса, так что vo_dga не будет использовать
  двойную буферизацию (SIS?).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Некоторые драйвера, похоже, не могут сообщить даже об одном верном режиме.
  В этом случае DGA рухнет, сообщая о невероятном режиме 
  100000x100000 или о чем-нибудь похожем.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  OSD работает только с задействованным двойным буфером (иначе он моргает).
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 </sect2>
@@ -687,12 +687,12 @@
 </formalpara>
 
 <itemizedlist>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  EGA карта с EGA монитором: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  EGA карта с CGA монитором: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -758,31 +758,31 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
  <term><option>-fb</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   указывает какой устройство фреймбуфера использовать 
   (по-умолчанию: <filename>/dev/fb0</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmode</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   название используемого режима (в соответствии с <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-fbmodeconfig</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   конфигурационный файл с режимами (по-умолчанию: <filename>/etc/fb.modes</filename>)
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-monitor-hfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-vfreq</option></term>
  <term><option>-monitor-dotclock</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   <emphasis role="bold">важные</emphasis> знаячения, смотрите
   <filename>example.conf</filename>
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1027,27 +1027,27 @@
 <title>AAlib сама предоставляет большое количество опций. Вот некоторые из важных::</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-aadriver</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Установить рекомендуемый aa драйвер (X11, curses, Linux).
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaextended</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Использовать все 256 символов.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aaeight</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Использовать восьмибитную ASCII.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>-aahelp</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Выводит все опции aalib.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1103,20 +1103,20 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>Отличия от <systemitem class="library">AAlib</systemitem> следующие:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  16 доступных цветов для вывода символов (256 цветовых пар)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  зашумление[dithering] цветного изображения
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>Но <systemitem class="library">libcaca</systemitem> также имеет следующие 
 ограничения:</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  нет поддержки яркости, контрастности, гаммы
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1148,21 +1148,21 @@
 переменные окружения:</title>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_DRIVER</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Установить рекомендуемый caca драйвер, например ncurses, slang, x11.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_GEOMETRY (только X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Указывает количество строк и столбцов, например, 128x50.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 <varlistentry>
  <term><option>CACA_FONT (только X11)</option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   Указывает используемый шрифт, например, fixed, nexus.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
@@ -1212,51 +1212,51 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ПРЕИМУЩЕСТВА</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  У вас есть шанс смотреть фильмы, <emphasis role="bold">даже если Linux
  не знает</emphasis> ваше видео оборудование.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Вам не требуется устанавливать в Linux ничего, относящегося к графике 
  (вроде X11 (он же XFree86), fbdev и т.п.). Этот драйвер может запускаться
  из <emphasis role="bold">текстового режима</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  У вас есть шанс получить <emphasis role="bold">работающий TV-выход</emphasis>.
  (Это известно как минимум для ATI карт).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Этот драйвер вызывает обработчик <function>int 10h</function>, так что это
  не эмуляция - он вызывает <emphasis role="bold">реальные</emphasis> 
  вещи <emphasis>реального</emphasis> BIOS в <emphasis>реальном режиме</emphasis>
  (на самом деле vm86 режим).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  С ним вы можете использовать VIDIX, получая ускоренное отображение видео,
  <emphasis role="bold">и</emphasis> TV вывод одновременно!
  (Рекомендуется для ATI карт.)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Если у вас есть VESA VBE 3.0+, и вы где-то указали 
  <option>monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock</option>
  (в файле конфигурации или в командной строке), то получите наибольшую возможную
  частоту обновления. (Используя General Timing Formula). Чтобы задействовать 
  эту возможность, вы должны указать <emphasis role="bold">все</emphasis> опции
  вашего монитора.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>НЕДОСТАТКИ</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Это работает только на <emphasis role="bold">x86 системах</emphasis>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Может использоваться только пользователем <systemitem class="username">root</systemitem>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  В данный момент доступно только для <emphasis role="bold">Linux</emphasis>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <important><para>
@@ -1268,19 +1268,19 @@
 <title>ОПЦИИ КОМАНДНОЙ СТРОКИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ VESA</title>
 <varlistentry>
  <term><option>-vo vesa:<replaceable>опции</replaceable></option></term>
- <listitem><simpara>
+ <listitem><para>
   данный момент распознаются: <literal>dga</literal> для включения режима dga
   и <literal>nodga</literal> для его отключения. В dga режиме вы можете включить 
   двойную буферизацию опцией <option>-double</option>. Замечание: вы можете 
   опустить эти параметры для <emphasis role="bold">автоопределения</emphasis>
   режима dga.
- </simpara></listitem>
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Если вы установили <emphasis role="bold">NLS</emphasis> шрифт на вашем
  Linux и запускаете VESA драйвер из текстового режима, то после завершения
  <application>MPlayer</application> у вас окажется загруженным 
@@ -1289,26 +1289,26 @@
  <command>setsysfont</command> из дистрибутива Mandrake/Mandriva, например.
  (<emphasis role="bold">Подсказка</emphasis>: Та же утилита используется для
  локализации fbdev).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Некоторые <emphasis role="bold">графические драйверы Linux</emphasis> не обновляют 
  активный <emphasis role="bold">BIOS режим</emphasis> в DOS памяти.
  Таким образом, если у вас подобная проблема - всегда используете VESA драйвер 
  только из <emphasis role="bold">текстового режима</emphasis>. Иначе в любом случае будет
  активирован текстовый режим (#03) и вам придется перезагружать компьютер..
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Часто после завершения работы VESA драйвера вы получаете 
  <emphasis role="bold">черный</emphasis> экран. Чтобы вернуться в обычный режим 
  просто переключитесь на другую консоль (нажав 
  <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F&lt;x&gt;</keycap></keycombo>) 
  затем переключитесь обратно тем же способом.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Для получения <emphasis role="bold">работающего TV выхода</emphasis> необходимо,
  чтобы TV разъем был подключен до включения вашего PC, т.к. видео BIOS
  инициализирует себя только один раз во время POST процедуры.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
@@ -1340,11 +1340,11 @@
 режимы</link> и вставьте соответствующие строки в ваш <filename>XF86Config</filename>.
 
 <itemizedlist spacing="compact">
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Если у вас XFree86 4.x.x: используйте <option>-vm</option> опцию. Она
  переключится в режим с подходящим разрешением. Если нет:
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  C XFree86 3.x.x: циклически переключайтесь между разными разрешениями с помощью
  клавиш
  <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Доп. клавиша
@@ -1352,7 +1352,7 @@
  и
  <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Доп. клавиша
  минус</keycap></keycombo>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -1391,7 +1391,7 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Вы можете использовать отдельный видеодрайвер: <option>-vo xvidix</option>.
  Этот драйвер был разработан как X11 фронтенд к VIDIX технологии. Он
  требует X сервер и может работать только под ним. Имейте ввиду, что
@@ -1403,9 +1403,9 @@
  параметр в количество установленной видеопамяти минус 4Мб. Если у вас меньше
  8Мб видеопамяти, вместо этого можно использовать опцию "XaaNoPixmapCache" в
  разделе экранов.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem>
- <simpara>
+ <para>
  Существует консольный VIDIX драйвер: <option>-vo cvidix</option>.
  Для большинства карт требуется работающий и инициализированный фреймбуфер 
  (в противном случае просто испортите изображение на экране),
@@ -1414,23 +1414,23 @@
  полностью графическое видео в настоящей текстовой консоли. Смотрите раздел
  <link linkend="vidix-nvidia">nvidia_vid</link> для более подробной информации.
  Чтобы избавиться от такста на полях и мерцающего курсора попробуйте нечто подобное
- </simpara>
+ </para>
 
  <screen>setterm -cursor off > /dev/tty9</screen>
 
- <simpara>
+ <para>
  (предполагая, что <systemitem>tty9</systemitem> ранее не использовался) и затем переключитесь
  на <systemitem>tty9</systemitem>.
  С другой стороны, <option>-colorkey 0</option> должна дать вам видео, работающее "на фоне",
  однако правильность работы этого зависит от функцинальности colorkey.
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Вы можете использовать подустройство VIDIX, примененное к различным
  драйверам видео вывода, например: <option>-vo vesa:vidix</option>
  (<emphasis role="bold">только Linux</emphasis>) и
  <option>-vo fbdev:vidix</option>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -1440,14 +1440,14 @@
 
 <itemizedlist spacing="compact">
 <title>ТРЕБОВАНИЯ</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  Видеокарта должна находиться в графическом режиме (кроме карт nVidia с
  драйвером <option>-vo cvidix</option>).
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  Драйвер вывода видео <application>MPlayer</application> должен знать 
  текущий видеорежим и быть способным сообщить VIDIX некоторые видео характеристики сервера.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <formalpara><title>СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</title><para>
@@ -2385,24 +2385,24 @@
 
 <itemizedlist>
 <title>СТАТУС ПОДДЕРЖКИ TV-OUT ДЛЯ КАРТ ATI ПОД LINUX</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI Mach64</emphasis>:
  поддерживается <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ASIC Radeon VIVO</emphasis>:
  поддерживается <ulink url="http://gatos.sf.net">GATOS</ulink>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Radeon</emphasis> и <emphasis role="bold">Rage128</emphasis>:
  поддерживается <application>MPlayer</application>!
  Смотрите разделы <link linkend="vesa">VESA драйвер</link> и
  <link linkend="vidix">VIDIX</link>.
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Rage Mobility P/M, Radeon, Rage 128, Mobility M3/M4</emphasis>:
  поддерживается <ulink url="http://www.stud.uni-hamburg.de/users/lennart/projects/atitvout/">atitvout</ulink>.
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -2489,29 +2489,29 @@
  Тестировался на Tecra 8000, 2.6.15 ядре с vesafb, ALSA v1.0.10.
 </para></listitem>
 <listitem>
- <simpara>
+ <para>
  <emphasis role="bold">Chrontel 70xx чип кодирования</emphasis>:
  Найден на IBM Thinkpad 390E и, возможно, других Thinkpad или ноутбуках.
- </simpara><simpara>
+ </para><para>
  Необходимо использовать <option>-vo vesa:neotv_pal</option> для PAL или
  <option>-vo vesa:neotv_ntsc</option> для NTSC.
  Это даст TV выход, работающий в следующих 16 bpp и 8 bpp режимах:
- </simpara>
+ </para>
  <itemizedlist>
-  <listitem><simpara>NTSC 320x240, 640x480 and maybe 800x600 too.</simpara></listitem>
-  <listitem><simpara>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</simpara></listitem>
+  <listitem><para>NTSC 320x240, 640x480 and maybe 800x600 too.</para></listitem>
+  <listitem><para>PAL 320x240, 400x300, 640x480, 800x600.</para></listitem>
  </itemizedlist>
- <simpara>Режим 512x384 не поддерживается в BIOS. Вы должны масштабировать 
+ <para>Режим 512x384 не поддерживается в BIOS. Вы должны масштабировать 
  изображение в другое разрешение для задействования TV выхода. Если вы видите
  изображение на экране в разрешении 640x480 или 800x600, но не 320x240 или другом
  меньшем разрешении, вам требуется заменить две таблицы в <filename>vbelib.c</filename>.
  Смотрите функцию vbeSetTV для подробностей. Пожалуйста, свяжитесь автором в этом 
  случае.
- </simpara>
- <simpara>
+ </para>
+ <para>
  Известные проблемы: только VESA, не реализованы различные настройки, такие как яркость, 
  контрастность, уровень черного, фильтр дрожания[flickfilter].
- </simpara>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Sat Dec 23 16:58:02 2006
@@ -102,65 +102,65 @@
 
 <itemizedlist>
 <title><application>MEncoder</application>的特点</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  支持从大量文件格式中编码生成文件,并且是<application>MPlayer</application>
  的解码器。
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  编码到所有FFmpeg的
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  所支持的编码
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  对从与<emphasis role="bold">V4L兼容的TV调节器</emphasis>中出来的视频进行编码
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  编码/合成到相交织的AVI文件并有正确的索引
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  由外部音频流创建文件
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  1, 2 或 3通道编码
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">VBR</emphasis> MP3音频
- <important><simpara>
+ <important><para>
  在windows上的播放器中播放VBR MP3音频并不能总是得到很好的效果!
- </simpara></important>
+ </para></important>
 </para></listitem>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  PCM音频
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  媒体流复制
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  输入A/V同步(基于PTS,可以通过<option>-mc 0</option>选型禁用)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  通过<option>-ofps</option>选项对fps进行纠正(此功能在将
  30000/1001 fps VOB 转换到 24000/1001 fps AVI的文件时有作用)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  使用我们非常强大的滤镜系统(剪切,展开,覆盖,后续处理,旋转,缩放,
  rgb/yuv之间的转换)
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  能编码为DVD/VOBsub<emphasis role="bold">并且</emphasis>能将文字子标题
  放入所生成文件
-</simpara></listitem>
-<listitem><simpara>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  能将DVD子标题变为VOBsub格式
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
 <title>计划中的特性</title>
-<listitem><simpara>
+<listitem><para>
  更广泛的编/解码已知的文件格式/编解码器(通过DivX4/Indeo5/VIVO流生成VOB
  文件:) )。
-</simpara></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->More information about the MPlayer-translations mailing list