[MPlayer-translations] r21427 - trunk/DOCS/xml/pl/install.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sat Dec 2 00:43:53 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sat Dec 2 00:43:53 2006
New Revision: 21427

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/install.xml

Log:
Synced with r21395

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/install.xml	Sat Dec 2 00:43:53 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21372 -->
+<!-- synced with r21395 -->
 <!-- Opiekun: brak (poprzednio Paszczi) -->
 <chapter id="install">
 <title>Instalacja</title>
@@ -45,14 +45,14 @@
  nowsza. Żeby zbudować dokumentację XML potrzebujesz przynajmniej 3.80.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">FreeType</emphasis> - opcjonalna, wymagana do obsługi
- czcionki do OSD i napisów. Wymagana jest przynajmniej wersja 2.0.9.
+ <emphasis role="bold">FreeType</emphasis> - opcjonalna, wymagana by mieć
+ czcionkę do OSD i napisów. Wymagana jest przynajmniej wersja 2.0.9.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - opcjonalny koder JPEG,
- wymagany przez wyjście video JPEG
+ <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - opcjonalny koder/dekoder JPEG,
+ wymagany przez wyjście video JPEG i do dekodowania filmów MJPEG
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">libpng</emphasis> - domyślny i zalecany koder/dekoder (M)PNG,More information about the MPlayer-translations mailing list