[MPlayer-translations] r21426 - trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sat Dec 2 00:42:50 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sat Dec 2 00:42:50 2006
New Revision: 21426

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml

Log:
Sync r21425

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Sat Dec 2 00:42:50 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r18255 -->
+<!-- synced with r21425 -->
 <!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Podstawy używania <application>MEncodera</application></title>
@@ -38,32 +38,32 @@
 <tbody>
  <row>
   <entry>mp3lame</entry>
-  <entry>Kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy użyciu LAME</entry>
+  <entry>kodowanie na MP3 VBR, ABR lub przy użyciu LAME</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>lavc</entry>
-  <entry>Używa jednego z kodeków audio z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
+  <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-audio-codecs">kodeków audio z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
   </entry>
  </row>
  <row>
   <entry>faac</entry>
-  <entry>Koder audio FAAC AAC</entry>
+  <entry>koder audio FAAC AAC</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>toolame</entry>
-  <entry>Koder MPEG Audio Layer 2</entry>
+  <entry>koder MPEG Audio Layer 2</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>twolame</entry>
-  <entry>Koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
+  <entry>koder MPEG Audio Layer 2 encoder oparty na tooLAME</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>pcm</entry>
-  <entry>Nieskompresowany dźwięk PCM</entry>
+  <entry>nieskompresowany dźwięk PCM</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>copy</entry>
-  <entry>Nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+  <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
  </row>
 </tbody>
 </tgroup>
@@ -80,12 +80,12 @@
 <tbody>
  <row>
   <entry>lavc</entry>
-  <entry>Używa jednego z kodeków video z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
+  <entry>używa jednego z <link linkend="menc-feat-enc-libavcodec-video-codecs">kodeków video z <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
   </entry>
  </row>
  <row>
   <entry>xvid</entry>
-  <entry>XviD, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
+  <entry>Xvid, kodek MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>x264</entry>
@@ -97,15 +97,15 @@
  </row>
  <row>
   <entry>raw</entry>
-  <entry>Nieskompresowane klatki video</entry>
+  <entry>nieskompresowane klatki video</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>copy</entry>
-  <entry>Nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
+  <entry>nie przekodowywuj, tylko przekopiuj zakodowane ramki</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>frameno</entry>
-  <entry>Używany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
+  <entry>używany do kodowania trójprzebiegowego (nie zalecane)</entry>
  </row>
 </tbody>
 </tgroup>
@@ -128,7 +128,7 @@
 <tbody>
  <row>
   <entry>lavf</entry>
-  <entry>Jeden z formatów obsługiwanych przez
+  <entry>jeden z formatów obsługiwanych przez
   <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
  </row>
  <row>
@@ -158,7 +158,7 @@
 </para>
 
 <para>
-<systemitem class="library">libavformat</systemitem> containers:
+Formaty z <systemitem class="library">libavformat</systemitem>:
 </para>
 <para>
  Jeśli chcesz żeby <systemitem class="library">libavformat</systemitem>
@@ -208,7 +208,7 @@
  </row>
  <row>
   <entry>nut</entry>
-  <entry>Otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
+  <entry>otwarty format NUT (eksperymentalny i jeszcze bez specyfikacji)</entry>
  </row>
  <row>
   <entry>mov</entry>
@@ -228,7 +228,7 @@
  Jak widzisz, <systemitem class="library">libavformat</systemitem> pozwala
  <application>MEncoderowi</application> tworzyć sporą ilość różnych formatów.
  Niestety, ponieważ <application>MEncoder</application> nie był tworzony
- z myślą o innych formatach niż AVI, powinieneś popadać w paranoję na temat
+ z myślą o innych formatach niż AVI, powinieneś mieć paranoidalne podejście do
  wynikowych plików. 
  Dokładnie sprawdź czy jest prawidłowa synchronizacja audio/video i czy plik
  może zostać prawidłowo odtworzony przez odtwarzacze inne niż
@@ -239,11 +239,11 @@
 <para>Przykład:</para>
 <para>
  Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadającego się do odtwarzania
- w przeglądarce sieci z wtyczką Macromedia Flash:
+ w przeglądarce sieciowej z wtyczką Macromedia Flash:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjście.flv</replaceable> -of lavf -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -ovc lavc \
--lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3 \
--srate 22050
+mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjście.flv</replaceable> -of lavf \
+  -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc \
+  -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -293,6 +293,7 @@
 </sect1>
 
 
+
 <sect1 id="menc-feat-mpeg4">
 <title>Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
 
@@ -315,8 +316,9 @@
 <para>
 Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ścieżki dźwiękowej.
 <screen>
-	mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
-	mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
+  -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
@@ -328,13 +330,62 @@
 Uważaj stosując tę metodę, ponieważ w niektórych przypadkach może zaowocować
 desynchronizacją audio/video.
 <screen>
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
-mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
+  -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
+mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
+  -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o <replaceable>output.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </example>
 </sect1>
 
+
+
+<sect1 id="menc-feat-handheld-psp">
+<title>Kodowanie do formatu video Sony PSP</title>
+
+<para>
+ <application>MEncoder</application> obsługuje kodowanie do formatu video Sony
+ PSP, ale, w zależności od wersji oprogramowania PSP, wymaga różnych
+ ograniczeń.
+ Powinieneś byś bezpieczny, jeśli respektujesz poniższe ograniczenia:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Bitrate</emphasis>: nie powinno przekraczać 1500kbps,
+ jednakże poprzednie wersje obsługiwały praktycznie dowolny bitrate jeśli
+ tylko nagłówek twierdził że nie jest za wysokie.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Wymiary</emphasis>: wysokość i szerokość filmu PSP
+ powinny być wielokrotnościami 16, a iloczyn szerokość * wysokość musi być
+ &lt;= 64000.
+ W niektórych okolicznościach może być możliwe że PSP odtworzy wyższe
+ rozdzielczości.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Audio</emphasis>: powinno mieć częstotliwość
+ próbkowania 24kHz dla MPEG-4 i 48kHz dla H.264.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+
+<example id="encode_for_psp">
+<title>kodowanie dla PSP</title>
+<para>
+<screen>
+mencoder -ofps 30000/1001 -af lavcresample=24000 -vf harddup -of lavf \
+-oac lavc -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
+-lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
+<replaceable>wejściowe.video</replaceable> -o <replaceable>wyjście.psp</replaceable>
+</screen>
+ Możesz też ustawić tytuł filmu dzięki
+ <option>-info name=<replaceable>TytułFilmu</replaceable></option>.
+</para>
+</example>
+</sect1>
+
+
+
 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
 <title>Kodowanie do formatu MPEG</title>
 <para>
@@ -353,21 +404,30 @@
 <para>
 Przykład:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -oac copy <replaceable>inne_opcje</replaceable> -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable>
+mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video \
+  -oac copy <replaceable>inne_opcje</replaceable> -o <replaceable>wyjście.mpg</replaceable>
 </screen>
 Tworzenie pliku MPEG-1, który można odtworzyć na systemach z minimalną obsługą
 multimedialną, taką jak domyślne instalacje Windows:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 -o <replaceable>wyjscie.mpg</replaceable> -oac lavc -ovc lavc \
--lavcopts acodec=mp2:abitrate=224:vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3
+mencoder <replaceable>wejscie.avi</replaceable> -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 \
+  -o <replaceable>wyjście.mpg</replaceable> -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
+  -lavcopts vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3
+</screen>
+To samo, ale używając muxera MPEG z <systemitem class="library">libavformat</systemitem>:
+<screen>
+mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>VCD.mpg</replaceable> -ofps 25 -vf scale=352:288,harddup -of lavf \
+  -lavfopts format=mpg:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
+  -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
+  -lavcopts vcodec=mpeg1video:vrc_buf_size=327:keyint=15:vrc_maxrate=1152:vbitrate=1152:vmax_b_frames=0
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
 <note><title>Wskazówka:</title>
 	<para>
-		Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje cię jakość wideo
+		Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość wideo
 		z drugiego przebiegu, możesz ponownie uruchomić kodowanie
-		swojego wideo z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
+		swojego video z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
 		zakładając, że zapisałeś statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
 		Jest to możliwe, ponieważ głównym celem pliku ze statystykami jest
 		zapamiętanie złożoności każdej z ramek, co nie zależy zbyt mocno
@@ -399,14 +459,15 @@
 <para>
 Przykład:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>	
+mencoder <replaceable>wejscie.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell \
+  -vf scale=640:480 -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </sect1>
 
 
 <sect1 id="menc-feat-streamcopy">
-<title>Kopiowanie strumienia</title>
+<title>Kopiowanie strumieni</title>
 
 <para>
 <application>MEncoder</application> obsługuje strumienie wejściowe na dwa sposoby:
@@ -417,10 +478,12 @@
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumień video</emphasis> (opcja <option>-ovc copy</option>):
- można ładne rzeczy wyczyniać:) Jak wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO lub MPEG-1 video w plik AVI!
- Oczywiście tylko <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzać takie pliki :) I prawdopodobnie nie ma
- dla tego żadnego sensownego zastosowania. Poważniej: kopiowanie strumieni video może być przydatne
- wtedy, gdy np. tylko strumień audio ma być zakodowany (np. PCM do MP3).
+ ładne rzeczy można wyczyniać:) Jak wstawianie (nie konwertowanie) FLI, VIDO
+ lub MPEG-1 video w plik AVI! Oczywiście tylko
+ <application>MPlayer</application> potrafi odtwarzać takie pliki :)
+ I prawdopodobnie nie ma dla tego żadnego sensownego zastosowania.
+ Poważniej: kopiowanie strumieni video może być przydatne wtedy, gdy np. tylko
+ strumień audio ma być zakodowany (np. nieskompresowane PCM do MP3).
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumień audio</emphasis> (opcja <option>-oac copy</option>):
@@ -443,7 +506,8 @@
 <para>
 Przykład:
 <screen>
-mencoder <replaceable>wejście.nsv</replaceable> -oac copy -fafmttag 0x706D -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
+mencoder <replaceable>wejście.nsv</replaceable> -oac copy -fafmttag 0x706D \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 
@@ -469,7 +533,7 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki podanym kompresorem
- (DivX4, XviD, FFmpeg msmpeg4, itd.).
+ (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, itd.).
  </para></listitem>
 </orderedlist>
 
@@ -482,27 +546,30 @@
 <para>
 Tworzenie pliku MPEG-4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://<replaceable>ramka001.jpg,ramka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
+mencoder mf://<replaceable>*.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc\
+  -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
 
 <informalexample>
 <para>
-Tworzenie plików MPEG-4 z jawnie podanej listy plików JPEG (list.txt w aktualnym
-katalogu, zawiera listę plików, które mają zostać użyte jako źródło, po jednym w każdej linii):
+Tworzenie pliku MPEG-4 z niektórych plików JPEG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://<replaceable>@list.txt</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \ 
--ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder mf://<replaceable>ramka001.jpg,ramka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
 
 <informalexample>
 <para>
-Tworzenie pliku MPEG-4 z wybranych plików JPEG w aktualnym katalogu:
+Tworzenie plików MPEG-4 z jawnie podanej listy plików JPEG (list.txt w aktualnym
+katalogu, zawiera listę plików, które mają zostać użyte jako źródło, po jednym
+w każdym wierszu):
 <screen>
-mencoder mf://<replaceable>klatka001.jpg,klatka002.jpg</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable>
+mencoder mf://<replaceable>@list.txt</replaceable> -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \ 
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -520,7 +587,7 @@
 <para>
 Tworzenie nieskompresowanego pliku ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -532,7 +599,7 @@
 <informalexample>
 <para>
 Tworzenie pliku Motion PNG (MPNG) ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
-<screen>mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> <!--
+<screen>mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
 --></screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -541,7 +608,7 @@
 <para>
 Tworzenie pliku Motion TGA (MTGA) ze wszystkich plików TGA w aktualnym katalogu:
 <screen>
-mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable><!--
+mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
 --></screen>
 </para>
 </informalexample>
@@ -589,17 +656,20 @@
 <example>
 <title>Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas dwu-przebiegowego kodowania</title>
 <screen>
-rm subtitles.idx subtitles.sub
-mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 0 -sid 2
-mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -vobsubout subtitles -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
+rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
+mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
+  -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 0 -sid 2
+mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
+  -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
 --></screen>
 </example>
 
 <example>
 <title>Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG</title>
 <screen>
-rm napisy.idx napisy.sub
-mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy<!--
+rm <replaceable>napisy.idx</replaceable> <replaceable>napisy.sub</replaceable>
+mencoder <replaceable>film.mpg</replaceable> -ifo <replaceable>film.ifo</replaceable> -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 0 \
+  -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy<!--
 --></screen>
 </example>
 
@@ -640,7 +710,8 @@
 
 <para>
 Sposób użycia:
-<screen>mencoder <replaceable>przykładowy-svcd.mpg</replaceable> -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable></screen>
+<screen>mencoder <replaceable>przykładowy-svcd.mpg</replaceable> -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -ovc lavc \
+  -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable></screen>
 </para>
 </sect1>
 More information about the MPlayer-translations mailing list