[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs bugreports.xml, 1.1, 1.2

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 9 07:29:49 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv22795

Modified Files:
	bugreports.xml 
Log Message:
Synced with 1.11

Index: bugreports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/bugreports.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- bugreports.xml	14 Feb 2005 06:08:16 -0000	1.1
+++ bugreports.xml	9 May 2005 05:29:47 -0000	1.2
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.10 -->
+<!-- Synced with: 1.11 -->
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak hlásit chyby</title>
 <para>
@@ -21,7 +21,7 @@
 <ulink url="../../tech/patches.txt">tento krátký dokument</ulink>, abyste se
 dozvìdìli jak zahrnout vá¹ kód do <application>MPlayer</application>u.
 Lidé z konference
-<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">mplayer-dev-eng</ulink>
+<ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 vám pomohou, pokud budete mít otázky.
 </para>
 </sect1>
@@ -79,7 +79,7 @@
 <sect1 id="bugreports_where">
 <title>Kam hlásit chyby</title>
 <para>
-Pøihlaste se do e-mailové konference mplayer-users:
+Pøihlaste se do e-mailové konference MPlayer-users:
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
 a po¹lete své hlá¹ení o chybách na adresu
 <ulink url="mailto:mplayer-users at mplayerhq.hu"/> kde o tom mù¾eme diskutovat.
@@ -329,7 +329,7 @@
 si jisti, ¾e chyba je v <application>MPlayer</application>u, nikoli chyba
 kompilátoru nebo po¹kozený soubor, ji¾ jste si pøeèetli dokumentaci ale nenalezli
 øe¹ení, va¹e ovladaèe zvuku jsou OK, pak byste se mìli pøihlásit do konference
-mplayer-advusers a poslat hlá¹ení chyb zde, abyste dostali lep¹í a rychlej¹í
+MPlayer-advusers a poslat hlá¹ení chyb zde, abyste dostali lep¹í a rychlej¹í
 odpovìï.
 </para>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list