[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs codecs.xml,1.5,1.6

Dominik 'Rathann' Mierzejewski dominik at rangers.eu.org
Wed Jun 29 01:56:07 CEST 2005


On Tuesday, 28 June 2005 at 15:29, Jiri Heryan CVS wrote:
> CVS change done by Jiri Heryan CVS
[...]
> Index: codecs.xml
> ===================================================================
> RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/codecs.xml,v
> retrieving revision 1.5
> retrieving revision 1.6
> diff -u -r1.5 -r1.6
> --- codecs.xml	7 Jun 2005 05:56:46 -0000	1.5
> +++ codecs.xml	28 Jun 2005 13:29:27 -0000	1.6
> @@ -1,5 +1,5 @@
> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
> -<!-- Synced with 1.64 -->
> +<!-- Synced with 1.66 -->
> <sect1 id="codecs">
> <title>Podporované kodeky</title>
> 
> @@ -427,46 +427,32 @@
> <title>XviD</title>
> 
> <para>
> -<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> je oddělená vývojová větev
> -OpenDivX kodeku. To se stalo poté co ProjectMayo uzavřel zdrojový kód kodeku,
> +<ulink url="http://www.xvid.org">XviD</ulink> je free software MPEG-4 ASP
> +kompatibilní video kodec, jenž má podporu pro dvouprůchodové enkódování a
> +plně podporuje MPEG-4 ASP, což jej činí mnohem efektivnějším, než je
> +dobře známý DivX kodek.
> +Dosahuje velmi dobré kvality videa a dobrý vákon díky CPU optimalizacím
> +pro většinu moderních procesorů.
> +</para>
> +<para>
> +Jeho vývoj je odvozen od OpenDivX kodeku.
> +To se stalo poté co ProjectMayo uzavřel zdrojový kód kodeku,
> vydal jej jako DivX4 (nyní DivX5) a lidé mimo ProjectMayo pracující na kodeku
> se naštvali a založili XviD. Oba projekty tedy mají stejný základ.
> <itemizedlist>
> -<title>VÝHODY</title>
> -<listitem><simpara>
> - open source

Well, you forgot to remove the <itemizedlist> tag, breaking docs generation.
Fixed and 10l to you

-- 
MPlayer RPMs maintainer: http://rpm.greysector.net/mplayer/
"I am Grey. I stand between the candle and the star. We are Grey.
 We stand between the darkness ... and the light."
    -- Delenn in Grey Council in Babylon 5:"Babylon Squared"
More information about the MPlayer-translations mailing list