[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs cd-dvd.xml,1.1,1.2

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jul 19 07:17:17 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv23172

Modified Files:
	cd-dvd.xml 
Log Message:
Synced with 1.15

Index: cd-dvd.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/cd-dvd.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- cd-dvd.xml	14 Feb 2005 06:08:16 -0000	1.1
+++ cd-dvd.xml	19 Jul 2005 05:17:14 -0000	1.2
@@ -1,13 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.14 -->
+<!-- Synced with: 1.15 -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Pou¾ití CD/DVD</title>
 
 <sect1 id="drives">
 <title>CD/DVD mechaniky</title>
-<para>
-Výòatek z Linuxové dokumentace:
-</para>
 
 <para>
 Moderní CD-ROM mechaniky dosahují velmi vysokých otáèek a nìkteré z nich
@@ -28,11 +25,20 @@
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
+<sect2 id="drives_linux">
+<title>Linux</title>
+
+<para>
+Mù¾ete sní¾it rychlost IDE CD-ROM mechanik pomocí <command>hdparm</command>,
+<command>setcd</command> nebo <command>cdctl</command>. Pracuje to asi takto:
+<screen>hdparm -E <replaceable>[rychlost]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>setcd -x <replaceable>[rychlost]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
+<screen>cdctl -bS <replaceable>[rychlost]</replaceable></screen>
+</para>
+
 <para>
-Mù¾ete sní¾it rychlost IDE CD-ROM mechanik pomocí <command>hdparm</command> nebo
-programu <command>setcd</command>. Pracuje to asi takto:
-<screen>hdparm -E <replaceable>[speed]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
-<screen>setcd -x <replaceable>[speed]</replaceable> <replaceable>[mechanika cdrom]</replaceable></screen>
+Pokud pou¾íváte SCSI emulaci, budete muset pøedat tato nastavení do skuteèného
+IDE zaøízení, nikoli emulovaného SCSI zaøízení.
 </para>
 
 <para>
@@ -45,7 +51,7 @@
 Pokud ji v¹ak nastavíte pøíli¹ vysoko, bude mechanika stále zrychlovat a
 zpomalovat, co¾ výraznì sní¾í její výkon.
 Doporuèujeme vám rovnì¾ vyladit va¹i CD-ROM mechaniku pomocí <command>hdparm</command>:
-<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>cdrom device</replaceable></screen>
+<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[cdrom zaøízení]</replaceable></screen>
 </para>
 
 <para>
@@ -64,9 +70,26 @@
 <ulink url="http://das.ist.org/~georg/">SCSI mechanikami Plextor</ulink>.
 </para>
 
-<para>FreeBSD:</para>
-<para>Rychlost: <command>cdcontrol [-f <replaceable>zaøízení</replaceable>] speed <replaceable>rychlost</replaceable></command></para>
-<para>DMA: <command>sysctl hw.ata.atapi_dma=1</command></para>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="drives_freebsd">
+<title>FreeBSD</title>
+
+<para>rychlost:
+<screen>
+cdcontrol [-f <replaceable>zaøízení</replaceable>] speed <replaceable>[rychlost]</replaceable>
+</screen>
+</para>
+
+<para>DMA:
+<screen>
+sysctl hw.ata.atapi_dma=1
+</screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
 </sect1>
 
 <sect1 id="dvd">
@@ -250,6 +273,8 @@
 </para>
 </sect1>
 
+
+
 <sect1 id="vcd">
 <title>Pøehrávání VCD</title>
 <para>
More information about the MPlayer-translations mailing list