[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/hu faq.xml,1.28,1.29

Mizda Gábor CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jul 18 00:18:15 CEST 2005


CVS change done by Mizda Gábor CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/hu
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv18091

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
synced with 1.88

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/hu/faq.xml,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -r1.28 -r1.29
--- faq.xml	10 Jul 2005 08:12:40 -0000	1.28
+++ faq.xml	17 Jul 2005 22:18:12 -0000	1.29
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.87 -->
+<!-- synced with 1.88 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Gyakran ismételt kérdések</title>
 
@@ -865,63 +865,9 @@
 SVCD készítéshez és valószínûleg minden platformon lejátszhatóak (például
 videó megosztása egy digitális camcorderrõl a számítógép-tudatlan
 barátaiddal).
-<screen>
-mencoder -of mpeg -oac toolame -toolameopts br=224 -srate 44100 \
--af-adv force=1 -ovc lavc -mpegopts format=xsvcd -vf harddup -ofps 25 \
--lavcopts vcodec=mpeg2video:mbd=2:keyint=25:vrc_buf_size=917:vrc_minrate=600:vbitrate=2500:vrc_maxrate=2500 \
-<replaceable>in.avi</replaceable> -o <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable>
-</screen>
-Ez a bemeneti <replaceable>in.avi</replaceable> fájlt a
-kimeneti <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable>-be fogja konvertálni,
-az audiót <systemitem class="library">toolame</systemitem>-mel alakítja
-át 224kbps-sel, a videót pedig <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>-kel
-2500kbps-sel, így biztosítva, hogy a bitráta soha nem megy 600 alá és soha
-nem lépi át a 2500kbps-t, hogy tiszteletben tartsa az (S)VCD normát és mégis
-szép lejátszást biztosítson.
-</para><para>
-Kérlek vedd figyelembe, hogy ahhoz, hogy a GOP struktúra SVCD kompatibilis
-legyen, a <option>keyint</option> opciónak 15-nek kell lennie PAL és 18-nak
-NTSC esetén, bár nagyon sokszor az ennél sokkal nagyobb GOP-pal rendelkezõ
-fájlokat is jól játszák le (a 25 soha nem okoz problémát).
-Az <option>-ofps</option> el is hagyható az esetek többségében (mivel a
-forrásod már valószínûleg a megfelelõ framerátával rendelkezik), egyébként
-a PAL-nak <option>-ofps</option> 25, az NTSC-nek <option>-ofps</option>
-30000/1001 kell.
-Továbbá a PAL SVCD-k csak a 480x576 és 352x288 felbontásokat támogatják,
-míg az NTSC csak a 480x480 és 352x240-et.
-Ha a forrás videónak más a felbontása, át kell méretezned a
-<option>scale</option> videó szûrõvel, ez esetben a szûrõ láncod valahogy
-így fog kinézni egy NTSC SVCD esetén: <option>-vf scale=480:480,harddup</option>
-vagy így egy PAL SVCD esetén: <option>-vf scale=352:288,harddup</option>.
-</para><para>
-Ami az audiót érinti, az SVCD csak MPEG-1 layer II audiót támogat, ezért a
-<systemitem class="library">toolame</systemitem>,
-<systemitem class="library">twolame</systemitem> vagy végsõ megoldásként
-a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> MPEG-1 layer II
-kódolójának valamelyikét kell használnod (a minõsége messze elmarad a másik
-két függvénykönyvtárétól).
-Mind a <systemitem class="library">toolame</systemitem>, mind a
-<systemitem class="library">twolame</systemitem> ugyan azt a szintaktikát
-használják, így csak azon múlik a dolog, hogy melyiket telepítetted, a
-példát csak egy kicsit kell módosítani. Ha a
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> MPEG-1 layer II
-kódolóját kell használnod, cseréld ki a
-<screen>
--oac toolame -toolameopts br=224
-</screen>
-részt ha toolamet használsz vagy a
-<screen>
--oac twolame -twolameopts br=224
-</screen>
-részt ha twolamet használsz erre:
-<screen>
--oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224
-</screen>
-</para><para>
-Az eredmény <replaceable>xsvcd.mpg</replaceable> egy kiterjesztett SVCD
-(ezért hívják xsvcd-nek), fõleg mert nem tartalmaz scan offszeteket.
-Ha SVCD képet kell belõle csinálnod, akkor le kell rajta futtatnod a
-<ulink url="http://www.gnu.org/software/vcdimager/vcdimager.html">vcdimager</ulink>-t.
+Kérlek olvasd el a
+<link linkend="menc-feat-vcd-dvd">MEncoder használata VCD/SVCD/DVD-kompatibilis
+fájlok készítéséhez</link> címû fejezetet a bõvebb információkért.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list