[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/cs mplayer.1,1.19,1.20

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Jan 28 07:57:53 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv22260

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
Sync with 1.866

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs/mplayer.1,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -r1.19 -r1.20
--- mplayer.1	28 Jan 2005 06:24:25 -0000	1.19
+++ mplayer.1	28 Jan 2005 06:57:50 -0000	1.20
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.864
+.\" synced with 1.866
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" Tuto man stránku napsali/pí¹í Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Pøeklad (translation): Jiøí Heryán
@@ -1433,8 +1433,8 @@
 .IPs "\-slang cs,en"
 Zvolí èeskou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpìt k anglické, pokud èeská
 není k dispozici.
-.IPs "mplayer \-slang jpn example.nut"
-Pøehraje NUT soubor s Japonskými titulky.
+.IPs "mplayer \-slang jpn example.mkv"
+Pøehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.
 .RE
 .PD 1
 .
More information about the MPlayer-translations mailing list