[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs documentation.xml, 1.2, 1.3 install.xml, 1.2, 1.3

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jan 10 07:23:44 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28111

Modified Files:
	documentation.xml install.xml 
Log Message:
Minor bugfix, autogenerated file remove.

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/documentation.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- documentation.xml	6 Jan 2005 12:49:31 -0000	1.2
+++ documentation.xml	10 Jan 2005 06:23:41 -0000	1.3
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.20 -->
+<!-- Synced with: 1.21 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Multimediální pøehrávaè</title>

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/install.xml,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- install.xml	6 Jan 2005 12:49:31 -0000	1.2
+++ install.xml	10 Jan 2005 06:23:41 -0000	1.3
@@ -236,7 +236,7 @@
 <listitem><para>
   Pro dekódování <emphasis role="bold">Ogg Vorbis</emphasis> audia musíte správnì
   nainstalovat <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>.
-  Binární balíèky a zdrojové kódy naleznete na 
+  Binární balíèky a zdrojové kódy naleznete na
   <ulink url="http://www.vorbis.com/download.psp">stránkách Ogg Vorbis</ulink>.
   </para></listitem>
 <listitem><para>
More information about the MPlayer-translations mailing list