[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl audio.xml, 1.21, 1.22 documentation.xml, 1.20, 1.21 install.xml, 1.21, 1.22

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Jan 9 22:10:52 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv24202

Modified Files:
	audio.xml documentation.xml install.xml 
Log Message:
synced

Index: audio.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/audio.xml,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.21 -r1.22
--- audio.xml	20 Dec 2004 22:44:04 -0000	1.21
+++ audio.xml	9 Jan 2005 21:10:50 -0000	1.22
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.22 -->
+<!-- synced with 1.23 -->
 <sect1 id="audio">
 <title>Urz±dzenia wyj¶ciowe audio</title>
 <sect2 id="sync">
@@ -43,6 +43,9 @@
 <row><entry>win32</entry><entry>
   rdzenny sterownik Win32
   </entry></row>
+<row><entry>dsound</entry><entry>
+  Sterownik Directx DirectSound
+  </entry></row>
 <row><entry>arts</entry><entry>
   rdzenny sterownik ARTS (g³ównie dla u¿ytkowników KDE)
   </entry></row>

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/documentation.xml,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- documentation.xml	3 Jan 2005 22:49:25 -0000	1.20
+++ documentation.xml	9 Jan 2005 21:10:50 -0000	1.21
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.21 -->
+<!-- synced with 1.22 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Odtwarzacz filmów</title>

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.21 -r1.22
--- install.xml	3 Jan 2005 22:49:25 -0000	1.21
+++ install.xml	9 Jan 2005 21:10:50 -0000	1.22
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.51 -->
+<!-- synced with 1.52 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list