[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs documentation.xml, 1.1, 1.2 install.xml, 1.1, 1.2

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jan 6 13:49:34 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv10697

Modified Files:
	documentation.xml install.xml 
Log Message:
Sync.

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/documentation.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- documentation.xml	4 Jan 2005 13:57:10 -0000	1.1
+++ documentation.xml	6 Jan 2005 12:49:31 -0000	1.2
@@ -11,6 +11,7 @@
  <year>2002</year>
  <year>2003</year>
  <year>2004</year>
+ <year>2005</year>
  <holder>MPlayer team</holder>
 </copyright>
 <!--

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/install.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- install.xml	4 Jan 2005 13:57:10 -0000	1.1
+++ install.xml	6 Jan 2005 12:49:31 -0000	1.2
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced to: 1.49 -->
+<!-- Synced to: 1.51 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalace</title>
 
@@ -111,6 +111,10 @@
  <emphasis role="bold">libsmb</emphasis> - volitelná, pro podporu Samby.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
+ <emphasis role="bold">ALSA</emphasis> - volitelná, pro podporu ALSA
+ zvukového výstupu. Vy¾adujeme aspoò 0.9.0rc4.
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - volitelný, pro podporu JACK audio výstupu,
  potøebný pouze pøi kompilaci. Mù¾ete jej získat z
  <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>. Proto¾e nemá volbu
@@ -231,10 +235,9 @@
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  Pro dekódování <emphasis role="bold">Ogg Vorbis</emphasis> audia musíte správnì
- nainstalovat <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>. Pou¾ijte deb/rpm
- balíèky, pokud je máte, nebo kompilujte ze
- <ulink url="http://ogg.org/ogg/vorbis/download/vorbis_nightly_cvs.tgz">zdrojových kódù</ulink>
- (toto je noc co noc updatovaný tarball z Vorbis CVS).
+ nainstalovat <systemitem class="library">libvorbis</systemitem>.
+ Binární balíèky a zdrojové kódy naleznete na 
+ <ulink url="http://www.vorbis.com/download.psp">stránkách Ogg Vorbis</ulink>.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
  <application>MPlayer</application> mù¾e pou¾ít knihovny z RealPlayeru 8
@@ -731,7 +734,7 @@
 <listitem><para>
  Pou¾ijte generátor fontu ve verzi pluginu pro <application>GIMP</application> z <filename
  class="directory">TOOLS/subfont-GIMP</filename> (poznámka: musíte mít také HSI
- RAW plugin, viz <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer/" />).
+ RAW plugin, viz <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/index.php?pagename=MplayerKoreanFonts" />).
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  pou¾itím TrueType (TTF) fontu, ve smyslu knihovny <systemitem class="library">freetype</systemitem>.
@@ -789,7 +792,7 @@
   rùzné fonty od u¾ivatelù
   </entry></row>
  <row><entry>
-  <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer/"></ulink>
+  <ulink url="http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/index.php?pagename=MplayerKoreanFonts"></ulink>
   </entry><entry>
   Korejské fonty a RAW plugin
   </entry></row>
More information about the MPlayer-translations mailing list