[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl faq.xml,1.11,1.12

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed Apr 13 09:38:14 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv3742

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
sync 1.72

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/faq.xml,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.11 -r1.12
--- faq.xml	10 Apr 2005 17:14:52 -0000	1.11
+++ faq.xml	13 Apr 2005 07:38:12 -0000	1.12
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.69 -->
+<!-- synced with 1.72 -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>FAQ - Często Zadawane Pytania</title>
 
@@ -1381,6 +1381,22 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak mogę naprawić pliki AVI z popsutym indeksem lub przeplotem?
+</para></question>
+<answer><para>
+Po prostu skopiuj strumienie audio i video do nowego zbioru,
+a <application>MEncoder</application> wygeneruje indeks.
+Oczywiście to nie może naprawić ewentualnych błędów w strumieniach audio i/lub
+video. Naprawia to też pliki z popsutym przeplotem, więc opcja
+<option>ni</option> nie będzie już potrzebna.
+<screen>
+mencoder -idx <replaceable>input.avi</replaceable> -ovc copy -oac copy -o <replaceable>output.avi</replaceable>
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+
+<qandaentry>
+<question><para>
 Nie mogę zakodować napisów z DVD do AVI!
 </para></question>
 <answer><para>
More information about the MPlayer-translations mailing list