[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl video.xml,1.22,1.23

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 10 17:30:43 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv866

Modified Files:
	video.xml 
Log Message:
sync 1.79

Index: video.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/video.xml,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -r1.22 -r1.23
--- video.xml	20 Mar 2005 12:26:14 -0000	1.22
+++ video.xml	10 Apr 2005 15:30:40 -0000	1.23
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with 1.78 -->
+<!-- synced with 1.79 -->
 <sect1 id="video">
 <title>Urządzenia wyjścia video</title>
 
@@ -198,7 +198,7 @@
 Obecnie niejasne jest, które modele kart Savage nie mają sprzętowej obsługi
 YV12 i robią to programowo (co jest wolne). Jeżeli podejrzewasz o to swoją
 kartę, zdobądź nowsze sterowniki, lub grzecznie poproś o sterownik z obsługą
-MMX/3DNow! na liście dyskusyjnej mplayer-users
+MMX/3DNow! na liście dyskusyjnej MPlayer-users.
 </para>
 </note>
 </sect4>
More information about the MPlayer-translations mailing list