[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl mail-lists.xml, 1.16, 1.17

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Apr 2 23:34:11 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv16029/DOCS/xml/pl

Modified Files:
	mail-lists.xml 
Log Message:
Translation review

Index: mail-lists.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/mail-lists.xml,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -r1.16 -r1.17
--- mail-lists.xml	5 Dec 2004 20:41:51 -0000	1.16
+++ mail-lists.xml	2 Apr 2005 21:34:09 -0000	1.17
@@ -29,7 +29,7 @@
 <application>MPlayerem</application>.
 Proszê przeczytaæ <emphasis role="bold">ca³± dokumentacjê</emphasis> przed
 wys³aniem tutaj swoich problemów i pró¶b o nowe funkcje.
-Zg³oszenia b³êdów w <application>MPlayerze</application> nale¿y wysy³aæ tylko
+Zg³oszenia b³êdów w <application>MPlayerze</application> nale¿y wysy³aæ
 tutaj, ale proszê najpierw przeczytaæ sekcje <link linkend="bugs">znane
 b³êdy</link> i <link linkend="bugreports">zg³aszanie b³êdów</link>.
 </para></listitem>
@@ -59,7 +59,7 @@
 <application>MEncoderem</application>.
 Proszê przeczytaæ <emphasis role="bold">ca³± dokumentacjê</emphasis> przed
 wys³aniem tutaj swoich problemów i pró¶b o nowe funkcje.
-Zg³oszenia b³êdów w <application>MEncoderze</application> nale¿y wysy³aæ tylko
+Zg³oszenia b³êdów w <application>MEncoderze</application> nale¿y wysy³aæ
 tutaj, ale proszê najpierw przeczytaæ sekcje <link linkend="bugs">znane
 b³êdy</link> i <link linkend="bugreports">zg³aszanie b³êdów</link>.
 </para></listitem>
More information about the MPlayer-translations mailing list