[MPlayer-DOCS] CVS: main/DOCS/xml/hu ports.xml, NONE, 1.1 documentation.xml, 1.1, 1.2

Alex Beregszaszi syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jun 10 16:39:57 CEST 2004


CVS change done by Alex Beregszaszi

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/hu
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv16528

Modified Files:
	documentation.xml 
Added Files:
	ports.xml 
Log Message:
ports translated

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- synced with 1.42 -->
<chapter id="ports" xreflabel="Ports">
<title>Portok</title>

<sect1 id="linux">
<title>Linux</title>
<para>
Az elsõdleges fejlesztési platform a Linux x86-on, ennek ellenére az 
<application>MPlayer</application> számos más Linux által támogatott architektúrán
fut.
Bináris csomagok számos forrásból elérhetõek, de ezek közül <emphasis role="bold">
egyik sem támogatott a fejlesztõk által</emphasis>, ezért, ha bármi gond adódik velük,
akkor a bináris csomagot készítóvel kell felvenni a kapcsolatot, nem pedig velünk.
</para>

<sect2 id="debian">
<title>Debian csomagolás</title>
<para>
Egyszerûen készíthetõk Debian csomagok a forrásból. A következõ parancsok
kell lefuttatni: <screen>fakeroot debian/rules binary</screen>
Rendszergazdaként a szokásos módszerrel telepíthetõ a <filename>.deb</filename> csomag:
<screen>dpkg -i ../mplayer_<replaceable>verziószám</replaceable>.deb</screen>
</para>

<para>
Christian Marillat már évek óta csinál nem-hivatalos Debian 
<application>MPlayer</application> és <application>MEncoder</application>
csomagokat, melyek akár az apt-get segítségével is telepíthetõk
<ulink url="http://marillat.free.fr/">innen</ulink>.
</para>
</sect2>

<sect2 id="rpm">
<title>RedHat csomagolás</title>
<para>
Dominik Mierzejweski a "hivatalos" <application>MPlayer</application> csomagok
karbantartója. A 
<ulink url="http://www.piorunek.pl/~dominik/linux/pkgs/mplayer/">honapjáról</ulink>.
elérhetõek a csomagok.
</para>

<para>
Mandrake RPM csomagok a <ulink url="http://plf.zarb.org/">P.L.F.</ulink> oldalán
találhatóak, de ezek nem hivtalosak.
A SuSE régen egy csonkított verzióját tartalmazta az <application>MPlayer</application>-nek,
de az utóbbi kiadásokból már kiszedték. SuSEval mûködõ csomagok a
<ulink url="http://packman.links2linux.de/?action=128">links2linux.de</ulink>
oldalon találhatóak.
</para>
</sect2>

<sect2 id="arm">
<title>ARM</title>
<para>
Az <application>MPlayer</application> mûködik ARM CPU-val rendelkezõ PDA-kon is,
mint páldául a Sharp Zaurus, vagy a Compaq Ipaq. Megszerzésének legegyszerûbb
módja az <ulink url="http://www.openzaurus.org">OpenZaurus</ulink> webhelyérõl
történõ letöltés. Ha saját erõdbõl akarod lefordítani, érdemes körülnézni az
<ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/mplayer?nav=index.html|src/.|src/packages">mplayer</ulink>
és a
<ulink url="http://openzaurus.bkbits.net:8080/buildroot/src/packages/libavcodec?nav=index.html|src/.|src/packages">libavcodec</ulink>
Openzaurus buildroot könyvtárakban, ezek ugyanis mindig tartalmazzál a legújabb
Makefile-okat és patcheket az <application>MPlayer</application> CVS verziójának
lefordításához.
GUI frontend is rendelkezésre áll xmms-embedded néven.
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="bsd">
<title>*BSD</title>
<para>
Az <application>MPlayer</application> fut FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, BSD/OS és
Darwin rendszereken. Léteznek ports/pkgsrc/fink és más verziók az
<application>MPlayer</application>-bõl, amelyek nagy valószínûséggel
egyszerûbben fordíthatóak le.
</para>

<para>
A fordításhoz szükséged lesz GNU make-ra (gmake, mivel a natív BSD make más
szintaxist hasznél) és a binutils valamelyik frissebb verziójára.
</para>

<para>
Ha az <application>MPlayer</application> nem találja a <filename>/dev/cdrom</filename>-ot
vagy a <filename>/dev/dvd</filename>-t, csinálj egy symlinket:
<screen>ln -s /dev/<replaceable>cdrom_egység</replaceable> /dev/cdrom</screen>
</para>

<para>
A Win32 DLL-ek használatához fordítsd újra a kernelt
&quot;<envar>option USER_LDT</envar>&quot;-vel, kivéve, ha FreeBSD-CURRENT-et
használsz, ahol ez az alapállapot.
</para>


<sect2 id="freebsd">
<title>FreeBSD</title>
<para>
Ha a processzorod támogatja az SSE-t, akkor e utasításkészlet kihasználásához
a kernelt az &quot;<envar>options CPU_ENABLE_SSE</envar>&quot; beállítással
kell fordítani (ehhez FreeBSD-STABLE vagy kernelpatchekre van szükség).
</para>
</sect2>

<sect2 id="openbsd">
<title>OpenBSD</title>
<para>
A gas különbözõ verzióinak hiányosságai miatt (relokáció vs MMX), két
lépésben kell fordítani: elõszõr legyen a nem-natív verzió a <envar>$PATH</envar>-ban
és add ki a <command>gmake -k</command> parancsot, majd a natív verzióval
<command>gmake</command>.
</para>
</sect2>

<sect2 id="darwin">
<title>Darwin</title>
<para>
Lásd a <link linkend="macos">Mac OS</link> részt.
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="solaris">
<title>Sun Solaris</title>
<para>
Az <application>MPlayer</application> Solaris 2.6 vagy újabb rendszereken mûködik.
</para>

<para>
Az <application>MPlayer</application> kihasználja az
<emphasis role="bold">UltraSPARC</emphasis> gépek <emphasis role="bold">VIS</emphasis>
utasításkészletét (az MMX-hez hasonló), bár jelenleg csak a
<systemitem class="library">libmpeg2</systemitem>-ben,
<systemitem class="library">libvo</systemitem>-ben és
a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>-ben, de az
<systemitem class="library">mp3lib</systemitem>-ben nem.
Egy 400Mhz-es CPU elég, hogy élvezhetõen lejátsz egy VOB filet.
Szükséged lesz egy felinstallált
<ulink url="http://www.sun.com/sparc/vis/mediaLib.html"><systemitem class="library">mLib</systemitem></ulink>-re
is.
</para>

<para>
A fordításhoz GNU <application>make</application>-re lesz szükséged
(<filename>gmake</filename>, <filename>/opt/sfw/gmake</filename>), natív
Solaris make nem jo. Egy tipikus hiba, ha mégis azzal probálkozol:
<screen>
  % /usr/ccs/bin/make
  make: Fatal error in reader: Makefile, line 25: Unexpected end of line seen
</screen>
</para>

<para>
Solaris SPARC-on GNU C/C++ fordító is kell; az nem számít, ha assemblerrel
vagy nélküle van.
</para>

<para>
Solaris x86-on kell a GNU assembler és a GNU C/C++ fordító is, aminek támogatnia
kell a GNU assemblert! Az <application>MPlayer</application> igencsak
támaszkodik az MMX, SSE és 3DNOW! utasításokra, amiket a Sun standard
assemblere (<filename>/usr/ccs/bin/as</filename>) nem támogat.
</para>

<para>
A <filename>configure</filename> script megpróbálja megkerseni, hogy a
&quot;gcc&quot; parancsod melyik assemblert indítja (ha nem sikerül neki,
használd a &quot;<option>--as=<replaceable>/ahova/installáltad/gnu-as</replaceable></option>&quot;
parancsot).
</para>

<para>
Hibaüzenet GNU assembler nélküli GCC használata esetén:
<screen>
  % configure
  ...
  Checking assembler (/usr/ccs/bin/as) ... , failed
  Please upgrade(downgrade) binutils to 2.10.1...
</screen>
(Megoldás: &quot;<option>--with-as=gas</option>&quot;-al fordított GCC használata)
</para>

<para>
Tipikus hiba, ha a GNU C fordító nem GNU assemblert (GNU as) használ:
<screen>
  % gmake
  ...
  gcc -c -Iloader -Ilibvo -O4 -march=i686 -mcpu=i686 -pipe -ffast-math
    -fomit-frame-pointer -I/usr/local/include  -o mplayer.o mplayer.c
  Assembler: mplayer.c
  "(stdin)", line 3567 : Illegal mnemonic
  "(stdin)", line 3567 : Syntax error
  ... more "Illegal mnemonic" and "Syntax error" errors ...
</screen>
</para>

<para>
2 hiba miatt nem tudsz megbízhatóan DVD-t lejátszani Solaris 8 x86-on,
ha annak kapacitása nagyobb mint 4 GB:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
The sd(7D) driver on Solaris 8 x86 has a bug when accessing a disk block >4GB
on a device using a logical blocksize != DEV_BSIZE (i.e. CD-ROM and DVD media).
Due to a 32Bit int overflow, a disk address modulo 4GB is accessed
(<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22516"/>).
Ez a probláma a SPARC gépeket nem érinti.
</para></listitem>

<listitem><para>
A similar bug is present in the hsfs(7FS) filesystem code (aka ISO9660),
hsfs may not not support partitions/disks larger than 4GB, all data is
accessed modulo 4GB
(<ulink url="http://groups.yahoo.com/group/solarisonintel/message/22592"/>).
Ez a hiba a 109764-04 (sparc) illetve 109765-04 (x86) jelzésû patch-ek installálása
után megszûnik.
</para></listitem>
</itemizedlist>
</sect1>

<sect1 id="irix">
<title>Silicon Graphics Irix</title>
<para>
A GNU install programot kell felinstallálnod, és (ha nem tetted bel a globális
path-ba) add meg a helyét:
<screen>./configure --with-install=<replaceable>install_elérési_útja</replaceable></screen>
</para>

<para>
Lehet az alap IRIX 6.5-ös install-t is használni, de ebben az esetben
a <filename>Makefile</filename> egy kis kézi átírásra szorul. A következõ
két sort kell átírni:
<programlisting>
 $(INSTALL) -c -m 644 DOCS/mplayer.1 $(MANDIR)/man1/mplayer.1

 $(INSTALL) -c -m 644 etc/codecs.conf $(CONFDIR)/codecs.conf
</programlisting>
erre:
<programlisting>
 $(INSTALL) -m 644 mplayer.1 $(MANDIR)/man1/

 $(INSTALL) -m 644 codecs.conf $(CONFDIR)/
</programlisting>
Add ki a következõ parancsokat (az <application>MPlayer</application> forrás könyvtárában):
<screen>cp DOCS/mplayer.1 . ; cp etc/codecs.conf .</screen>
ezután símán fordítsd le az MPlayer-t.
</para>
</sect1>

<sect1 id="qnx">
<title>QNX</title>
<para>
Mûködik. Szükséged lesz SDL-re is. Ha az SDL-t felraktad, akkor az 
<application>MPlayer</application>-t a <option>-vo sdl:photon</option>
és az <option>-ao sdl:nto</option> opciókkal használd, így használható sebességet
kell produkálnia.
</para>

<para>
A <option>-vo x11</option> meghajtó nagyon lassú lesz, mert a QNX csak X
<emphasis>emulációt</emphasis> tartalmaz, amely rettenetesen lassu.
</para>
</sect1>

<sect1 id="windows">
<title>Windows</title>

<para>Yes, <application>MPlayer</application> runs on Windows under
 <ulink url="http://www.cygwin.com/"><application>Cygwin</application></ulink> and
 <ulink url="http://www.mingw.org/"><application>MinGW</application></ulink>.
 It does not have a GUI yet, but the command line version is almost completely
 functional. <ulink url="../../tech/patches.txt">Patches</ulink> are always welcome.
 You should check out the
 <ulink url="http://mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-cygwin/">mplayer-cygwin</ulink>
 mailing list for help and latest information.</para>

<para>Best results are achieved with the native DirectX video output driver
 (<option>-vo directx</option>) and the native Windows waveout audio driver
 (<option>-ao win32</option>). Alternatives are OpenGL and SDL, but OpenGL
 performance varies greatly between systems and SDL is known to
 distort sound and video or crash on some systems. If the image is
 distorted, try turning off hardware acceleration with
 <option>-vo directx:noaccel</option>. Download
 <ulink url="http://www.videolan.org/vlc/dx7headers.tgz">DirectX 7 header files</ulink>
 to compile the DirectX video output driver.</para>

<para><link linkend="vidix">VIDIX</link> now works under Windows as
 <option>-vo winvidix</option>, although it is still experimental
	and needs a bit of manual setup. Download
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/dhahelper.sys">dhahelper.sys</ulink>
 and copy it to the
 <filename class="directory">libdha/dhahelperwin</filename> directory in your
	<application>MPlayer</application> source tree.
	Open a console and change to that directory. Then type

 <screen>gcc -o dhasetup.exe dhasetup.c</screen>

 and execute

 <screen>dhasetup.exe install</screen>

 as Administrator. After that you will have to reboot. When you are
 done, copy the <systemitem class="library">.so</systemitem> files from
	<filename class="directory">vidix/drivers</filename> to the
	<filename class="directory">mplayer/vidix</filename> directory
 relative to your <filename>mplayer.exe</filename>.</para>

<para>For best results <application>MPlayer</application> should use a
 colorspace that your video card supports in hardware. Unfortunately many
 Windows graphics drivers wrongly report some colorspaces as supported in
 hardware. To find out which, try

 <screen>mplayer -benchmark -nosound -frames 100 -vf format=<replaceable>colorspace</replaceable> <replaceable>movie</replaceable></screen>

 where <replaceable>colorspace</replaceable> can be any colorspace
 printed by the <option>-vf format=fmt=help</option> option. If you
 find a colorspace your card handles particularly bad
 <option>-vf noformat=<replaceable>colorspace</replaceable></option>
 will keep it from being used. Add this to your config file to permanently
	keep it from being used.</para>

<para>You can use Win32 codecs and Real Win32 codecs (not Real Linux codecs)
 if you want to. Put the codecs somewhere in your path or pass
 <option>--with-codecsdir=<replaceable>c:/path/to/your/codecs</replaceable></option> (alternatively
 <option>--with-codecsdir=<replaceable>/path/to/your/codecs</replaceable></option> only on
 <application>Cygwin</application>) to <filename>configure</filename>. We
 have had some reports that Real DLLs need to be writable by the user running
 <application>MPlayer</application>, but only on some systems. Try making
 them writable if you have problems. QuickTime DLLs also work, but you will
 have to put them in your Windows system directory
 (<filename class="directory"><replaceable>C:\Windows\system\</replaceable></filename>
 or similar). As a last resort, try putting them in the same directory as
 <application>MPlayer</application>.</para>

<para>You can play VCDs by playing the <filename>.DAT</filename> or <filename>.MPG</filename> files
 that Windows exposes on VCDs. It works like this (adjust for the drive letter
 of your CD-ROM):</para>

<screen>mplayer <replaceable>d:/mpegav/avseq01.dat</replaceable></screen>

<para>DVDs also work, adjust <option>-dvd-device</option> for the drive letter
 of your DVD-ROM:</para>

<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;title&gt;</replaceable> -dvd-device <replaceable>d</replaceable>:</screen>

<para>The <application>Cygwin</application>/<application>MinGW</application>
 console is rather slow. Redirecting output or using the
 <option>-quiet</option> option has been reported to improve performance on
 some systems. Direct rendering (<option>-dr</option>) may also help.
 You can prevent OSD flicker through double buffering with the
 <option>-double</option> option. If playback is jerky, try
 <option>-autosync 100</option>. If some of these options help you, you
 may want to put them in your config file.</para>

<para>Sascha Sommer releases official Windows binaries from time to time,
 Joey Parrish makes unofficial Windows packages complete with installer.
 Look for these in the Windows section of
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/homepage/projects.html#windows">our projects page</ulink>.</para>

<sect2 id="cygwin">
<title><application>Cygwin</application></title>

<para><application>Cygwin</application> versions prior to 1.5.0 do
 not include <filename>inttypes.h</filename>. Put this
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/contrib/inttypes.h">inttypes.h</ulink>
 in <filename class="directory">/usr/include/</filename> in order to
 make <application>MPlayer</application> compile.</para>

<para>DirectX header files need to be extracted to <filename class="directory">/usr/include/</filename> or
 <filename class="directory">/usr/local/include/</filename>.</para>

<para>Instructions and files for making SDL run under
 <application>Cygwin</application> can be found on the
 <ulink url="http://www.libsdl.org/extras/win32/cygwin/">libsdl site</ulink>.</para>

</sect2>


<sect2 id="mingw">
<title><application>MinGW</application></title>

<para>Installing a version of <application>MinGW</application> that could
 compile <application>MPlayer</application> used to be quite tricky, but it
 works out of the box now. Just install <application>MinGW</application>
 3.1.0 or later and MSYS 1.0.9 or later and tell the MSYS postinstall that
 <application>MinGW</application> is installed.</para>

<para>If you use a version of <application>MinGW</application> before 3.1.0,
 you need to replace <filename>/mingw/include/sys/types.h</filename> with this
 <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/win32-beta/contrib/types.h"><filename>types.h</filename></ulink>.</para>

<para>Extract DirectX header files to <filename class="directory">/mingw/include/</filename>.</para>

<para>MOV compressed header support requires
 <ulink url="http://www.gzip.org/zlib/">zlib</ulink>, which
 <application>MinGW</application> does not provide by default.
 Configure it with <option>--prefix=/mingw</option> and install
 it before compiling <application>MPlayer</application>.</para>

</sect2>


</sect1>

<sect1 id="macos">
<title>Mac OS</title>
<para>
Csak a Mac OS X 10.2-es verzió és utódai támogatottak a hivatalos
<application>MPlayer</application> forrásban. Javításokat szívesen fogadunk!
</para>

<para>
Az Apple saját GCC 3.x-es fordítója ajánlott, legfõképp, ha 
<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>-et is használunk, mert
azt az Apple módosított GCC 2.95.x verziója nem képes lefordítani.
</para>

<para>
Mindezek mellett még egy GUI is elérhetõ az <application>MPlayer</application>-hez,
melyet egy elõre lefordított lejátszó binárissal együtt tölthetünk le az
<ulink url="http://mplayerosx.sf.net/">MPlayerOSX</ulink> csapat oldaláról.
</para>
</sect1>

<sect1 id="hpux">
<title>HP UX</title>
<para>
Martin Gansser írt és karbantart egy
<ulink url="http://cloud.prohosting.com/patos/docs/mplayer_on_hpux11.htm">HOWTO</ulink>-t
az <application>MPlayer</application> HP-UX alatti használatáról. 
</para>

<para>
Mindenesetre a hivatalos <application>MPlayer</application> forrás is képes
lefordulni HP-UX alatt.
</para>
</sect1>

<sect1 id="amiga">
<title>Amiga/MorphOS (GeekGadgets)</title>
<para>
Nicholas Det (Genesi) sikeresen átültette az <application>MPlayer</application>-t
MorphOS alá. Sajnálatos módon csak a 0.90-es széria van kész.
</para>

<para>
Letölthetõ a <ulink url="http://www.morphzone.org/">MorphZone</ulink>-ról:
<itemizedlist>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=90">
<application>MPlayer</application> 0.91 bináris</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=91">
<application>MPlayer</application> 0.91 forrás</ulink>
</para></listitem>
<listitem><para>
<ulink url="http://www.morphzone.org/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=912">
<application>MEncoder</application> 0.91 bináris</ulink>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect1>

</chapter>

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/hu/documentation.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- documentation.xml	2 Jun 2004 22:45:53 -0000	1.1
+++ documentation.xml	10 Jun 2004 14:39:54 -0000	1.2
@@ -51,7 +51,7 @@
 </preface>
 
 <chapter id="intro">
-<title>Bevezetes</title>
+<title>Bevezetés</title>
 
 <para>
 Az <application>MPlayer</application> egy Linuxon mûködõ videolejátszó (fut
More information about the MPlayer-DOCS mailing list