[MPlayer-dev-eng] [PATCH 3/6] av_helpers: switch to new lavc audio encode API.

Reimar Döffinger Reimar.Doeffinger at gmx.de
Sun Dec 20 19:50:31 EET 2020


---
 av_helpers.c | 19 +++++++++++++------
 1 file changed, 13 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/av_helpers.c b/av_helpers.c
index 56dc71cf3..2d543b314 100644
--- a/av_helpers.c
+++ b/av_helpers.c
@@ -98,7 +98,6 @@ void init_avcodec(void)
   if (!avcodec_initialized) {
     show_av_version(MSGT_DECVIDEO, "libavcodec", LIBAVCODEC_VERSION_INT,
             avcodec_version(), avcodec_configuration());
-    avcodec_register_all();
     avcodec_initialized = 1;
     av_log_set_callback(mp_msp_av_log_callback);
   }
@@ -109,7 +108,6 @@ void init_avformat(void)
   if (!avformat_initialized) {
     show_av_version(MSGT_DEMUX, "libavformat", LIBAVFORMAT_VERSION_INT,
             avformat_version(), avformat_configuration());
-    av_register_all();
     avformat_initialized = 1;
     av_log_set_callback(mp_msp_av_log_callback);
   }
@@ -132,8 +130,6 @@ int lavc_encode_audio(AVCodecContext *ctx, void *src, int src_len, void *dst, in
               ctx->channels,
               src_len / bps, bps);
   }
-  pkt.data = dst;
-  pkt.size = dst_len;
   frame->nb_samples = src_len / ctx->channels / bps;
   if (planar) {
     // TODO: this is horribly inefficient.
@@ -150,11 +146,22 @@ int lavc_encode_audio(AVCodecContext *ctx, void *src, int src_len, void *dst, in
       }
     }
   }
+  frame->format = ctx->sample_fmt;
+  frame->channels = ctx->channels;
   n = avcodec_fill_audio_frame(frame, ctx->channels, ctx->sample_fmt, src, src_len, 1);
   if (n < 0) return 0;
-  n = avcodec_encode_audio2(ctx, &pkt, frame, &got);
+  n = avcodec_send_frame(ctx, frame);
+  av_init_packet(&pkt);
+  got = avcodec_receive_packet(ctx, &pkt);
   av_frame_free(&frame);
   if (planar) av_free(src);
   if (n < 0) return n;
-  return got ? pkt.size : 0;
+  if (got >= 0) {
+    int size = pkt.size;
+    if (size > dst_len) return -1;
+    memcpy(dst, pkt.data, size);
+    av_packet_unref(&pkt);
+    return size;
+  }
+  return 0;
 }
--
2.29.2More information about the MPlayer-dev-eng mailing list