[FFmpeg-cvslog] fftools/ffmpeg: reuse the encoding code for flushing encoders

Anton Khirnov git at videolan.org
Tue May 24 14:56:04 EEST 2022


ffmpeg | branch: master | Anton Khirnov <anton at khirnov.net> | Wed Mar 30 17:05:48 2022 +0200| [2ecb333fe415b4b54d73b74e2009027d1883fa62] | committer: Anton Khirnov

fftools/ffmpeg: reuse the encoding code for flushing encoders

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=2ecb333fe415b4b54d73b74e2009027d1883fa62
---

 fftools/ffmpeg.c | 84 ++++++++++++++------------------------------------------
 1 file changed, 21 insertions(+), 63 deletions(-)

diff --git a/fftools/ffmpeg.c b/fftools/ffmpeg.c
index 0e62c39522..9b69a5a2c9 100644
--- a/fftools/ffmpeg.c
+++ b/fftools/ffmpeg.c
@@ -836,12 +836,12 @@ static int encode_frame(OutputFile *of, OutputStream *ost, AVFrame *frame)
   AVCodecContext  *enc = ost->enc_ctx;
   AVPacket     *pkt = ost->pkt;
   const char *type_desc = av_get_media_type_string(enc->codec_type);
+  const char  *action = frame ? "encode" : "flush";
   int ret;
 
+  if (frame) {
   ost->frames_encoded++;
 
-  update_benchmark(NULL);
-
   if (debug_ts) {
     av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "encoder <- type:%s "
        "frame_pts:%s frame_pts_time:%s time_base:%d/%d\n",
@@ -849,9 +849,12 @@ static int encode_frame(OutputFile *of, OutputStream *ost, AVFrame *frame)
        av_ts2str(frame->pts), av_ts2timestr(frame->pts, &enc->time_base),
        enc->time_base.num, enc->time_base.den);
   }
+  }
+
+  update_benchmark(NULL);
 
   ret = avcodec_send_frame(enc, frame);
-  if (ret < 0) {
+  if (ret < 0 && !(ret == AVERROR_EOF && !frame)) {
     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error submitting %s frame to the encoder\n",
        type_desc);
     return ret;
@@ -859,11 +862,20 @@ static int encode_frame(OutputFile *of, OutputStream *ost, AVFrame *frame)
 
   while (1) {
     ret = avcodec_receive_packet(enc, pkt);
-    update_benchmark("encode_%s %d.%d", type_desc,
+    update_benchmark("%s_%s %d.%d", action, type_desc,
             ost->file_index, ost->index);
-    if (ret == AVERROR(EAGAIN))
+
+    /* if two pass, output log on success and EOF */
+    if ((ret >= 0 || ret == AVERROR_EOF) && ost->logfile && enc->stats_out)
+      fprintf(ost->logfile, "%s", enc->stats_out);
+
+    if (ret == AVERROR(EAGAIN)) {
+      av_assert0(frame); // should never happen during flushing
       return 0;
-    else if (ret < 0) {
+    } else if (ret == AVERROR_EOF) {
+      output_packet(of, pkt, ost, 1);
+      return ret;
+    } else if (ret < 0) {
       av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "%s encoding failed\n", type_desc);
       return ret;
     }
@@ -894,10 +906,6 @@ static int encode_frame(OutputFile *of, OutputStream *ost, AVFrame *frame)
       do_video_stats(ost, pkt->size);
 
     output_packet(of, pkt, ost, 0);
-
-    /* if two pass, output log */
-    if (ost->logfile && enc->stats_out)
-      fprintf(ost->logfile, "%s", enc->stats_out);
   }
 
   av_assert0(0);
@@ -1762,59 +1770,9 @@ static void flush_encoders(void)
     if (enc->codec_type != AVMEDIA_TYPE_VIDEO && enc->codec_type != AVMEDIA_TYPE_AUDIO)
       continue;
 
-    for (;;) {
-      const char *desc = NULL;
-      AVPacket *pkt = ost->pkt;
-      int pkt_size;
-
-      switch (enc->codec_type) {
-      case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:
-        desc  = "audio";
-        break;
-      case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:
-        desc  = "video";
-        break;
-      default:
-        av_assert0(0);
-      }
-
-      update_benchmark(NULL);
-
-      while ((ret = avcodec_receive_packet(enc, pkt)) == AVERROR(EAGAIN)) {
-        ret = avcodec_send_frame(enc, NULL);
-        if (ret < 0) {
-          av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "%s encoding failed: %s\n",
-              desc,
-              av_err2str(ret));
-          exit_program(1);
-        }
-      }
-
-      update_benchmark("flush_%s %d.%d", desc, ost->file_index, ost->index);
-      if (ret < 0 && ret != AVERROR_EOF) {
-        av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "%s encoding failed: %s\n",
-            desc,
-            av_err2str(ret));
-        exit_program(1);
-      }
-      if (ost->logfile && enc->stats_out) {
-        fprintf(ost->logfile, "%s", enc->stats_out);
-      }
-      if (ret == AVERROR_EOF) {
-        output_packet(of, pkt, ost, 1);
-        break;
-      }
-      if (ost->finished & MUXER_FINISHED) {
-        av_packet_unref(pkt);
-        continue;
-      }
-      av_packet_rescale_ts(pkt, enc->time_base, ost->mux_timebase);
-      pkt_size = pkt->size;
-      output_packet(of, pkt, ost, 0);
-      if (ost->enc_ctx->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO && vstats_filename) {
-        do_video_stats(ost, pkt_size);
-      }
-    }
+    ret = encode_frame(of, ost, NULL);
+    if (ret != AVERROR_EOF)
+      exit_program(1);
   }
 }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list