[rtmpdump] r226 - trunk/rtmpsuck.c

hyc subversion at mplayerhq.hu
Sat Jan 9 08:00:32 CET 2010


Author: hyc
Date: Sat Jan 9 08:00:31 2010
New Revision: 226

Log:
Skip leading dot in filenames

Modified:
  trunk/rtmpsuck.c

Modified: trunk/rtmpsuck.c
==============================================================================
--- trunk/rtmpsuck.c	Sat Jan 9 05:00:30 2010	(r225)
+++ trunk/rtmpsuck.c	Sat Jan 9 08:00:31 2010	(r226)
@@ -325,9 +325,11 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
      if (AVMATCH(&av, &fl->f_path))
       count++;
     }
+   /* strip trailing URL parameters */
    q = memchr(av.av_val, '?', av.av_len);
    if (q)
     av.av_len = q - av.av_val;
+   /* strip leading slash components */
    for (p=av.av_val+av.av_len-1; p>=av.av_val; p--)
     if (*p == '/')
      {
@@ -336,6 +338,12 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
       av.av_val = p;
       break;
      }
+   /* skip leading dot */
+   if (av.av_val[0] == '.')
+    {
+     av.av_val++;
+     av.av_len--;
+    }
    flen = av.av_len;
    /* hope there aren't more than 255 dups */
    if (count)
@@ -1096,7 +1104,7 @@ main(int argc, char **argv)
  LogPrintf("RTMP Proxy Server %s\n", RTMPDUMP_VERSION);
  LogPrintf("(c) 2010 Andrej Stepanchuk, Howard Chu; license: GPL\n\n");
 
- debuglevel = LOGDEBUG;
+ debuglevel = LOGINFO;
 
  if (argc > 1 && !strcmp(argv[1], "-z"))
   debuglevel = LOGALL;


More information about the rtmpdump mailing list