[rtmpdump] r201 - trunk/rtmpsuck.c

hyc subversion at mplayerhq.hu
Wed Jan 6 12:00:44 CET 2010


Author: hyc
Date: Wed Jan 6 12:00:43 2010
New Revision: 201

Log:
Simplify playlist handling

Modified:
  trunk/rtmpsuck.c

Modified: trunk/rtmpsuck.c
==============================================================================
--- trunk/rtmpsuck.c	Wed Jan 6 11:29:47 2010	(r200)
+++ trunk/rtmpsuck.c	Wed Jan 6 12:00:43 2010	(r201)
@@ -303,6 +303,7 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
   }
  else if (AVMATCH(&method, &av_play))
   {
+   Flist *fl;
    AVal av;
    FILE *out;
    char *file, *p, *q;
@@ -311,11 +312,18 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
     0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
     0x00, 0x00, 0x00, 0x00   // first prevTagSize=0
    };
+   int count = 0, flen;
 
    server->rc.m_stream_id = pack->m_nInfoField2;
    AMFProp_GetString(AMF_GetProp(&obj, NULL, 3), &av);
    server->rc.Link.playpath = av;
 
+   /* check for duplicates */
+   for (fl = server->f_head; fl; fl=fl->f_next)
+    {
+     if (AVMATCH(&av, &fl->f_path))
+      count++;
+    }
    q = memchr(av.av_val, '?', av.av_len);
    if (q)
     av.av_len = q - av.av_val;
@@ -327,9 +335,17 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
       av.av_val = p;
       break;
      }
-   file = malloc(av.av_len+1);
+   flen = av.av_len;
+   /* hope there aren't more than 255 dups */
+   if (count)
+    flen += 2;
+   file = malloc(flen+1);
+
    memcpy(file, av.av_val, av.av_len);
-   file[av.av_len] = '\0';
+   if (count)
+    sprintf(file+av.av_len, "%02x", count);
+   else
+    file[av.av_len] = '\0';
    for (p=file; *p; p++)
     if (*p == ':')
      *p = '_';
@@ -342,7 +358,6 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
     ret = 1;
    else
     {
-     Flist *fl;
      fwrite(flvHeader, 1, sizeof(flvHeader), out);
      av = server->rc.Link.playpath;
      fl = malloc(sizeof(Flist)+av.av_len+1);
@@ -357,7 +372,6 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
      else
       server->f_head = fl;
      server->f_tail = fl;
-     server->f_cur = fl;
     }
   }
  else if (AVMATCH(&method, &av_onStatus))
@@ -380,15 +394,11 @@ ServeInvoke(STREAMING_SERVER *server, in
 
    if (AVMATCH(&code, &av_NetStream_Play_Start))
 	{
-     Flist *fl;
-     /* If multiple streams were queued up, find the one
-       to make current. */
-     for (fl = server->f_head; fl; fl=fl->f_next)
-      if (AVMATCH(&fl->f_path, &details) && fl->f_file)
-       {
-        server->f_cur = fl;
-        break;
-       }
+     /* set up the next stream */
+     if (server->f_cur)
+      server->f_cur = server->f_cur->f_next;
+     else
+      server->f_cur = server->f_head;
 	 server->rc.m_bPlaying = true;
 	}
 


More information about the rtmpdump mailing list