[Mplayer-users] Subtitle reader for Vplayer's format.

Dariusz Pietrzak dariush at ajax.umcs.lublin.pl
Wed May 16 12:55:26 CEST 2001


> so I'm sending sample subtitle,
did not went through. Shoud I upload it to ftp?

--
Dariusz Pietrzak
Certified Nobody
-------------- next part --------------
00:00:01:Ksi??niczko...

00:00:02:|

00:00:26:Cholera!

00:00:28:|

00:01:03:Jeste? t?...

00:01:04:Zabi?e? ich zbyt wiele!

00:01:06:Wybuchy i gwizdek ju? nie podzia?aj?!

00:01:09:|

00:02:10:Ruchome piaski!

00:02:12:|

00:02:16:Cholera.

00:02:18:|

00:02:43:Min??y ju? dwie godziny!

00:02:45:Owad?w jest coraz wi?cej.

00:02:47:Ksi??niczko!

00:02:49:|

00:02:50:Ksi??niczko!

00:02:53:|

00:03:04:Nausica?...

00:03:07:Nausica?!

00:03:09:|

00:03:11:Podejd? tu.

00:03:13:|

00:03:16:Podejd? tu.

00:03:18:|

00:03:19:Tata.

00:03:21:|

00:03:31:I mama te?....

00:03:41:Nie.

00:03:42:Nie chc? tam i??.

00:03:47:Nie podchod?cie!

00:03:52:Tutaj niczego nie ma.

00:03:54:Naprawd? nic tutaj nie ma.

00:04:01:Nie wychod?!

00:04:03:|

00:04:04:To larwa Ohmu.

00:04:06:Wi?c to drzewo by?o jednak przez nie opanowane.

00:04:09:Daj j? tutaj, Nausica?.

00:04:11:Nie.

00:04:12:Ona nie zrobi?a nic z?ego.

00:04:14:Dziecko, ludzie i owady nie mog? ?y?|w tym samym ?wiecie.

00:04:29:Prosz?!

00:04:30:Nie zabijajcie jej!!

00:04:34:Prosz?...

00:04:36:|

00:04:53:Teto...

00:04:55:|

00:05:56:Jakie dziwne miejsce...

00:05:58:|

00:06:03:Cze??!

00:06:04:Wreszcie to znalaz?em.

00:06:06:Jak si? czujesz?

00:06:08:|

00:06:09:Gdzie my jeste?my?

00:06:11:Najpierw chcia?bym ci podzi?kowa?.

00:06:13:Jestem Asbel z Pejite.

00:06:15:Dzi?kuj?, ?e mnie uratowa?a?.

00:06:18:Jestem Nausica? z Doliny Wiatru.

00:06:22:Gdzie jeste?my?

00:06:24:|

00:06:25:Nic dziwnego ?e jeste? zaskoczona.

00:06:27:Znajdujemy si? pod Ugorem.

00:06:30:Pod Ugorem?

00:06:31:Sp?jrz.

00:06:32:Spadli?my stamt?d, razem z piaskiem.

00:06:38:Nie mamy na sobie masek!!

00:06:40:Dok?adnie.

00:06:41:Powietrze tutaj jest czyste.

00:06:44:Te? by?em zdziwiony.

00:06:46:Pomy?l tylko - znale?? takie miejsce pod Ugorem.

00:06:55:O co chodzi?

00:06:57:|

00:07:08:Nausica?, nie odchod? zbyt daleko!

00:07:11:|

00:07:32:Jakie wspaniale drzewo...

00:07:35:|

00:07:50:Mimo i? martwe, wci?? przewodzi wod?...

00:07:53:|

00:08:26:Tak jak piasek ze studni...

00:08:29:|

00:08:38:Drzewa umieraj?, kamieniej?, a potem|rozsypuj? si? w piach...

00:09:00:Nausica?...

00:09:02:|

00:09:06:Ty p?aczesz?!

00:09:08:|

00:09:11:Tak... Jestem szcz??liwa...

00:09:13:|

00:09:32:Rastela by?a moj? siostr?-bli?niaczk?.

00:09:35:Chcia?bym m?c by? tam, przy niej.

00:09:38:Wybacz.

00:09:39:Powinnam by?a powiedzie? ci wcze?niej.

00:09:41:Nie.

00:09:43:To ja przepraszam.

00:09:45:Prawie zabi?em osob?, kt?ra by?a|przy jej ?mierci.

00:09:48:Nie.

00:09:50:Wi?c...

00:09:51:Ta rzecz jest teraz w Dolinie Wiatru?

00:10:01:Te orzechy... Dziwnie smakuj?, nie?

00:10:03:Nazywamy je Cziko. S? bardzo po?ywne.

00:10:19:M?g?bym zje?? ca?y woreczek,|nawet pomimo tego smaku.

00:10:34:Przyczyna powstania Ugoru?

00:10:37:My?lisz o dziwnych rzeczach...

00:10:39:|

00:10:40:Drzewa Ugoru powsta?y by oczy?ci? ?wiat|zatruty przez ludzi.

00:10:42:Drzewa Ugoru powsta?y by oczy?ci? ?wiat|zatruty przez ludzi.

00:10:47:Wch?aniaj? trucizn? z ziemi... 

00:10:50:...krystalizuj? j? i umieraj?c, rozsypuj? si?|w czysty piach.

00:10:54:Ta grota powsta?a w?a?nie w taki spos?b.

00:10:59:A owady ochraniaj? ten las.

00:11:02:A wi?c nie pozostaje nam nic innego|jak tylko wymrze?. 

00:11:06:Nie wiemy przecie? ile tysi?cy lat to potrwa...

00:11:08:...a nie mo?emy ?y? w ci?g?ym strachu|przed truciznami i owadami.

00:11:12:Musimy przynajmniej...

00:11:13:...znale?? spos?b na powstrzymanie|dalszego rozrastania si? Ugoru.

00:11:17:M?wisz jak Kushana.

00:11:20:Nie! My nie zamierzamy u?y? ?o?nierza Boga|do prowadzenia wojny!

00:11:24:Jutro, kiedy spotkasz moich ludzi, zrozumiesz!

00:11:27:Chod?my spa?.

00:11:28:Jutro czeka nas daleki lot.

00:11:55:Wszystko w normie.

00:11:57:|

00:11:59:Bez problem?w?

00:12:00:Tak jest!

00:12:01:G?rna po?owa prawie si? ustabilizowa?a.

00:12:27:Doprawdy, im d?u?ej na ciebie spogl?dam,|tym ?adniejszy si? wydajesz...

00:12:32:Nawet u takiego n?dznego ?o?nierza jak ja u?pione|ambicje w ko?cu daj? o sobie zna?. 

00:12:33:Nawet u takiego n?dznego ?o?nierza jak ja u?pione|ambicje w ko?cu daj? o sobie zna?. 

00:12:41:?miejesz si?!

00:12:43:Tacy jak ty powinni spa? pogrzebani pod ziemi?|do ko?ca ?wiata!

00:12:48:Dow?dco!

00:12:50:Konw?j Jej Wysoko?ci zosta? zaatakowany|przez buntownika z Pejite.

00:12:52:Za wyj?tkiem jednej korwety... 

00:12:53:...ca?a flota zosta?a zniszczona.

00:12:55:A co z Jej Wysoko?ci??!

00:12:57:Zgodnie z moimi wiadomo?ciami,|jej statek eksplodowa?.

00:13:02:Dow?dco!

00:13:04:Mieszka?cy wioski jeszcze nie wiedz??

00:13:07:Nie.

00:13:08:Dobrze! Zaraz tam b?d?.

00:13:09:Reszta - kontynuowa? operacj?!

00:13:11:Tak jest!

00:13:12:|

00:13:18:Czy to d?ugo wyczekiwany u?miech szcz??cia|dla biednego ?o?nierza...

00:13:19:Czy to d?ugo wyczekiwany u?miech szcz??cia|dla biednego ?o?nierza...

00:13:23:...czy te? pocz?tek fali zniszczenia? 

00:13:26:|

00:13:34:Wujek Mito i inni ju? wr?cili.

00:13:36:Czekaj? na was przy Kwa?nym Morzu, mistrzu Yupo.

00:14:00:Wr?cili?my tylko my sami...

00:14:02:Trudno. Ciesz? si? ?e jeste?cie cali.

00:14:05:|

00:14:09:Puszczacie mnie wolno?

00:14:11:Je?eli zatopisz ?o?nierza Boga g??boko w Kwa?nym Morzu...

00:14:13:...i powr?cisz do swojego kraju.

00:14:17:Obecnie niewielu twoich ludzi przebywa w Dolinie.

00:14:19:?atwo by?oby was pokona?...

00:14:21:...ale to poci?gn??oby tylko wi?cej ofiar.

00:14:24:Ani ogie? ani kwas nie s? w stanie jemu zaszkodzi?. 

00:14:26:I dop?ki sam nie powstanie, nie da si? go ruszy?.

00:14:29:Nie rozumiecie? Nie ma ju? odwrotu.

00:14:33:To z powodu strachu i? inny kraj m?g?by|posi??? tak wielk? pot?g?... 

00:14:36:...rozkazano mi podbi? Pejite.

00:14:39:Teraz gdy wiadomo o jego istnieniu, wasi s?siedzi|wy?l? tu swe armie - jedna za drug?. 

00:14:41:Teraz gdy wiadomo o jego istnieniu, wasi s?siedzi|wy?l? tu swe armie - jedna za drug?. 

00:14:47:Zosta?a wam ju? tylko jedna droga.

00:14:50:Przywr?ci? do ?ycia ?o?nierza Boga!

00:14:52:Oprze? si? wra?ym najazdom i ?y? z t? istot?!

00:14:56:Patrzcie!

00:14:58:|

00:15:02:Przez owady...?

00:15:04:Ten kt?ry mnie po?lubi ujrzy jeszcze okropniejsze rzeczy.

00:15:09:Spalcie Ug?r!

00:15:10:Wybijcie owady!

00:15:11:Dlaczego wahacie si? odzyska? ?wiat,|kt?ry do nas, ludzi, nale?y?!

00:15:15:Odbierzcie ?o?nierza nam, tak jak my odebrali?my go Pejite.

00:15:22:Nigdy nie przywr?cimy ?o?nierza Boga do ?ycia.

00:15:27:Nag?y wypadek!

00:15:28:Hej, podaj has?o!

00:15:30:?piesz? si?!

00:15:31:Wiatr!

00:15:32:DOLINA!

00:15:33:W?a?.

00:15:34:Zosta?y zarodniki!

00:15:35:Co?!

00:15:36:Wydzielaj? ju? trucizny.

00:15:38:Ca?a dolina jest na nogach!

00:15:48:Dawa? je!

00:15:49:Szybko, dajcie je tutaj!

00:15:50:W?a?nie!

00:15:52:Je?li si? nie po?pieszymy...

00:15:53:...ca?a dolina zostanie poch?oni?ta!

00:15:55:Wydajcie nam nasze motyki i miotacze ognia!

00:15:56:Gwa?townie si? rozrasta!

00:15:57:Narz?dzia do usuwania zarodnik?w|mog? by? u?yte jako bro?.

00:16:00:Je?li im je damy...

00:16:01:Nic na to nie poradzimy.|Zwr??cie im wszystko opr?cz strzelb.

00:16:04:Tak jest!

00:16:05:Korweta odlatuje.

00:16:07:Nie zawied?cie mnie tym razem.

00:16:08:Zbierzcie oddzia?y pozosta?e w Pejite...

00:16:10:...i sprowad?cie je do tej doliny.

00:16:12:Tak jest!

00:16:13:Niech mnie - sprawa zaczyna si? komplikowa?...

00:16:19:Po?pieszcie si?!

00:16:20:|

00:16:22:Prosz?, odnajd? Ksi??niczk?.

00:16:24:Opiekujcie si? Dolin?.|I wstrzymajcie si? do mego powrotu. 

00:16:27:Tak.

00:16:29:|

00:16:33:Wracamy do Doliny.

00:16:35:|

00:16:50:To na nic....

00:16:51:Zarodniki rozprzestrzeni?y si? a? dot?d...

00:16:53:Tu te? ju? s?! 

00:16:56:Z drogi!

00:16:57:Co robisz!?

00:16:58:|

00:17:01:I tutaj te?!

00:17:04:Babko...

00:17:05:|

00:17:06:Mo?emy je tylko spali?.

00:17:08:Ten las jest stracony.

00:17:10:Je?eli b?dziemy zwleka?, Ug?r poch?onie|ca?? Dolin?... 

00:17:16:Naprawd? nic nie da si? zrobi??

00:17:18:Ten las ochrania? nasz rezerwuar przez|ostatnie 300 lat.

00:17:22:Cholera.

00:17:23:Gdyby nie oni... 

00:17:25:|

00:17:33:Wygl?da na to, ?e na tym si? nie sko?czy.

00:17:35:Ruszajmy! 

00:17:37:|

00:17:51:Tak my?lisz? 

00:17:52:Ja tam nie widz? ?adnej r??nicy.

00:17:55:|

00:17:56:Nie ma owad?w.

00:17:58:|

00:18:01:Ciekawe dlaczego?

00:18:03:Tak mi bije serce...

00:18:05:Jeszcze tylko kawa?ek.

00:18:07:Kiedy przekroczymy g?ry, dotrzemy do mego ludu.

00:18:30:Okolica wygl?da jako? dziwnie...

00:18:31:Co to za kurzawa?

00:18:33:|

00:18:37:Asbel, za??? mask?!

00:18:40:|

00:18:42:Owady! Wszystkie martwe...

00:18:44:|

00:18:45:Dolatujemy do Pejite!

00:18:46:B?d? ostro?na!

00:18:47:Oddzia?y torumekia?skie mog? by? w pobli?u.

00:18:49:|

00:19:41:Ohmu...

00:19:43:Przebi?y si? nawet przez Amfiteatr...!

00:19:46:|

00:19:56:To ju? koniec Pejite.

00:19:58:Nawet je?eli unicestwili?my Torumekian,|to jest...

00:20:01:Unicestwili?cie?

00:20:03:Co przez to rozumiesz, Asbel? 

00:20:06:|

00:20:08:To bryg. 

00:20:09:To statek moich ludzi!

00:20:10:L?duje. Chod?!

00:20:12:|

00:20:24:Asbel! Ty ?yjesz!

00:20:26:|

00:20:27:Co wy?cie zrobili?

00:20:28:Nigdy nie uda nam si? tego odbudowa?!

00:20:30:Ah, wi?c widzia?e? ju? miasto.

00:20:32:Nie martw si?.

00:20:33:Nawet je?li poch?onie je Ug?r, mo?emy go|bez problemu wypali?.

00:20:36:Ale ?o?nierza Boga tu nie ma.

00:20:38:Wiem. Jest w Dolinie Wiatru.

00:20:40:Sk?d wiecie?

00:20:42:My r?wnie? nie pr??nowali?my.

00:20:44:Realizacja planu numer 2 zosta?a ju? rozpocz?ta. 

00:20:47:Dzi? w nocy torumekia?ska armia w Dolinie Wiatru|zostanie zniszczona. 

00:20:50:Co?!

00:20:51:Zniszczona?

00:20:52:Co wy chcecie zrobi?? 

00:20:54:Asbel, kto to?

00:20:57:Nausica? z Doliny Wiatru.

00:20:59:Uratowa?a mi ?ycie.

00:21:01:Z Doliny Wiatru...

00:21:03:Powiedzcie mi! Co si? dzieje?

00:21:05:|

00:21:08:Asbel! Ty wiesz, prawda?...

00:21:10:Powiedz mi.

00:21:11:|

00:21:13:My... sprowokujemy owady do ataku.

00:21:16:To wy sprawili?cie ?e owady zaatakowa?y Pejite?

00:21:23:Jak mogli?cie?

00:21:25:|

00:21:27:Za wszelk? cen? musimy odzyska? ?o?nierza Boga|przed jego o?ywieniem. 

00:21:28:Za wszelk? cen? musimy odzyska? ?o?nierza Boga|przed jego o?ywieniem. 

00:21:32:Po to, by ochroni? ?wiat.

00:21:34:Prosz?, zrozum.

00:21:35:I przy okazji zabijecie ludzi Doliny? 

00:21:38:Przesta?cie!

00:21:39:Natychmiast przesta?cie!

00:21:40:Prosz?!!

00:21:41:Ju? za p??no.

00:21:42:Kiedy zaczn? biec, nikt ich ju? nie powstrzyma. 

00:21:48:Wi?kszo?? z nas zosta?a zabita przez Torumekian.

00:21:52:Nie ma innego sposobu.

00:21:54:|

00:21:57:Zatrzyma? j?!

00:21:59:|

00:22:02:Zostawcie mnie!

00:22:03:Pu??cie mnie!

00:22:05:|

00:22:09:Cho? teraz trudno ci to zrozumie?...

00:22:11:...kiedy tylko odzyskamy ?o?nierza Boga...

00:22:13:...b?dziemy mogli spali? Ug?r|i przywr?ci? ?wiat ludziom.

00:22:15:K?amstwo!

00:22:16:Jeste?cie tacy sami jak Torumekianie!

00:22:17:Nie!|Oni u?yliby go jedynie po to by niszczy?!

00:22:21:Wy te? pijecie wod? ze studni, prawda?

00:22:24:Jak my?lisz, co j? oczyszcza?

00:22:27:Jeziora i rzeki zatrute przez ludzi...

00:22:30:...s? oczyszczane przez drzewa Ugoru.

00:22:33:I wy chcecie spali? te lasy?

00:22:35:Zawinili?cie ju? wystarczaj?co,|wykopuj?c ?o?nierza Boga!

00:22:38:A wi?c co mamy robi?? Podda? si?|dyktatowi Torumekian?!

00:22:42:Nie! Nie!

00:22:44:Asbel, powiedz im jaka by?a przyczyna|powstania Ugoru!

00:22:47:?e owady ochraniaj? ten ?wiat!

00:22:50:Asbel, prosz?!!

00:22:54:Co ty wyprawiasz!?

00:22:55:Nie ruszaj si?!

00:22:56:|

00:22:57:Pu?cie j?.

00:22:58:Asbel, uspok?j si?.

00:23:00:M?wi? powa?nie!

00:23:02:Pu??cie j?!

00:23:04:Nausica?! Ostrze? wszystkich...

00:23:06:|

00:23:11:Asbel!

00:23:12:Pu??cie mnie!

00:23:13:|

00:23:46:G?upcy.

00:23:48:|

00:23:51:Zacz??o si?, teraz nic ju? na to nie poradzimy. 

00:23:54:A mieli?my si? wstrzyma?.

00:23:56:Bez paniki. 

00:23:58:Wspom??cie ?o?nierzy czo?gami!

00:23:59:Tak jest!

00:24:00:Dow?dco!|Stracili?my ostatniego. 

00:24:02:Zbli?aj? si??

00:24:03:Nie wiem.

00:24:04:Wie?niacy si? gromadz?.

00:24:07:Co za ludzie - jeden las czy dwa,|a oni ju? chwytaj? za bro?. 

00:24:11:Istne drugie Pejite.

00:24:13:|

00:24:15:A macie!

00:24:24:Zdobyli czo?g!

00:24:27:Szybko, uruchamiaj go!

00:24:28:Nie pop?dzaj mnie.

00:24:29:Nadchodz?!

00:24:32:Naprz?d!

00:24:34:|

00:24:35:No dalej, po?piesz si?!

00:24:37:Mo?e to b?dzie ta?

00:24:40:Ruszy?!

00:24:42:W kt?r? stron? jedziesz?!

00:24:44:|

00:24:50:Do przodu! Jed? do przodu!

00:24:52:No przecie? wiem!

00:25:02:Cholera! Wys?a? wszystkie czo?gi!

00:25:09:Ona ?yje...

00:25:12:Kr?tki by? ten m?j sen.

00:25:14:|

00:25:15:Wasza Wysoko??!

00:25:16:|

00:25:21:My ich tu zatrzymamy, a wy zbierzcie wszystkich|i schro?cie si? nad Kwa?nym Morzem.

00:25:25:Zrozumia?em.

00:25:26:|

00:25:28:Czekajcie a? ksi??niczka wr?ci z kanonierk?!

00:25:35:Ludzie, po?pieszcie si?.

00:25:36:Szybciej!

00:25:38:Nie st?j tak. Mo?e te? by? pom?g??

00:25:41:Mam k?opoty z kr?gos?upem.

00:25:44:Czo?gi! Nadje?d?aj? czo?gi!

00:25:47:|

00:25:49:Szybko!

00:25:50:Ju?, ju?!

00:25:52:|

00:26:08:Na pewno si? nie mylicie? 

00:26:09:To bryg Pejite.

00:26:10:Mign?? mi przez chwil? za tymi chmurami.

00:26:13:Dobrze!

00:26:14:|

00:26:27:B?d?cie ostro?ne.

00:26:28:Jeszcze przed chwil? zachowywa?a si?|bardzo agresywnie.

00:26:31:|

00:26:37:Po?piesz si?.

00:26:39:|

00:26:40:Panienko Nausica?...

00:26:41:...wyprowadzimy ci? st?d.

00:26:43:Le? ostrzec ludzi z Doliny.

00:26:45:Mo?esz wci?? zd??y? je?li u?yjesz|swego szybowca.

00:26:48:Jest ju? przyszykowany.

00:26:51:Asbel opowiedzia? nam o wszystkim.

00:26:53:Zajm? twoje miejsce.

00:26:55:Po?piesz si? i za??? to.

00:26:56:Kim jeste?cie?

00:26:58:Jestem matk? Rasteli.

00:27:00:|

00:27:02:Matk?...

00:27:04:|

00:27:04:Tak mi przykro.

00:27:06:|

00:27:07:Narobili?my tyle z?ego.

00:27:09:|

00:27:10:Po?piesz si?.

00:27:12:|

00:27:18:A ona...?

00:27:19:Nie martw si?, nic jej nie b?dzie.

00:27:21:|

00:27:27:B?d? ostro?na.

00:27:28:Prosz?, wybacz nam to okropne traktowanie.

00:27:31:Nausica?, tutaj! Szybko!

00:27:32:Dobrze.

00:27:33:Po?piesz si?.

00:27:34:| 

00:27:36:Dzi?kuj? wam wszystkim!

00:27:39:|

00:27:41:Przepraszam za sp??nienie.

00:27:42:|

00:27:43:Mo?esz st?d odlecie??

00:27:45:Spr?buj?.

00:27:47:|

00:27:55:Korweta!

00:27:57:|

00:27:59:Odwr?t! Szybko, w chmury!

00:28:01:|

00:28:06:Przerwa? ogie?!

00:28:08:|

00:28:13:G?upcy!

00:28:14:Te chmury to kot?uj?ce si? elektryczne piek?o.

00:28:18:|

00:28:22:To na nic! Nie mog? tu sterowa?!

00:28:24:|

00:28:33: Statek si? rozpada!

00:28:34:S?uchajcie, nie ma innej rady.

00:28:36:Wyjd?my z chmur i podejmijmy walk?.

00:28:39:|

00:28:44:Przejrzeli nas!

00:28:46:|

00:28:54:Cholera. Co oni kombinuj??

00:28:56:Chmury! Chc? zepchn?? nas na chmury|i wzi?? statek aborda?em! 

00:29:14:Zbli?aj? si?!

00:29:16:Je?eli masz odlecie?, to tylko teraz!

00:29:17:Nie mog?! Zostan? tutaj!

00:29:19:Nie mog? tak po prostu zostawi? tej dziewczyny|i twojej matki, i odlecie?!

00:29:21:Nie mog? tak po prostu zostawi? tej dziewczyny|i twojej matki, i odlecie?!

00:29:24:Tylko ty mo?esz uratowa? mieszka?c?w Doliny!

00:29:26:Prosz?, le?!

00:29:27:Le? dla nas!

00:29:29:|

00:29:40:Przejmujemy statek.

00:29:41:Nie bierzcie je?c?w.

00:29:42:Zabi? wszystkich.

00:29:44:|

00:29:50:Le? Nausica?. LE?!!

00:29:51:ASBEL!!

00:29:53:|

00:30:50:Ksi??niczko!!

00:30:53:Mito!

00:30:55:|

00:31:09:Mito! Mistrzu Yupo!

00:31:11:Ksi??niczko!

00:31:12:Szybciej!

00:31:14:Wszyscy...

00:31:15:Wszyscy b?d?...

00:31:16:Zaraz rozwin? lin? przechwytuj?c?!

00:31:18:Mistrzu Yupo! Czerwona d?wignia po prawej!

00:31:21:|

00:31:26:To ju? ostatnie miejsce.

00:31:28:Szybko!

00:31:34:Drzwi... Drzwi puszczaj?...!

00:31:36:|

00:31:37:Niech wejd?.

00:31:38:Poka?emy im dum? Pejite!

00:31:41:|

00:31:43:Co to jest?

00:31:45:Ptak?

00:31:46:To statek!

00:31:47:Kanonierka z Doliny Wiatru!

00:31:50:|

00:31:53:Co?!

00:31:54:|

00:31:59:Draniu!

00:32:01:|

00:32:08:To Yupa!

00:32:09:Zabijcie go a zdob?dziecie s?aw?!

00:32:12:|

00:32:18:Poddajcie si?! Korweta nie powr?ci.

00:32:22:D-Dobrze.

00:32:24:|

00:32:27:Ksi??niczko, to niedorzeczne!

00:32:29:Silnik zaraz eksploduje!

00:32:31:Musi tylko wytrzyma? do Doliny.

00:32:32:Zwi?ksz do 300!

00:32:34:|

00:32:36:Dobry Bo?e... Bo?e Wiatru...

00:32:39:Prosz?, ochro? wszystkich.

00:32:41:|

00:33:00:Tak si? tam zaszyli, ?e nijak ich ruszy?.

00:33:03:Czekaj? na jej powr?t.

00:33:05:Powr?t?

00:33:06:Wierz?, ?e ta dziewczyna wr?ci tu z kanonierk?.

00:33:09:Kanonierka mo?e by? problemem.

00:33:11:Czy powinni?my rozpocz?? atak ju? teraz?

00:33:14:Wiesz co to za statek?

00:33:16:Zosta? zbudowany jeszcze przed|Siedmioma Dniami Ognia, prawda?

00:33:19:Nie wiem ile w tym prawdy, ale powiadaj?|i? takie lata?y a? do gwiazd.

00:33:23:Bro? na du?o si? nie zda, bo jego pancerz|jest ogromnie twardy...

00:33:26:...ale gdyby?my celowali w dziury...

00:33:28:Ja r?wnie? chc? zaczeka?.

00:33:30:Aby zobaczy?, czy rzeczywi?cie da rad?|powr?ci? ?ywa z g??bin Ugoru.

00:33:35:Chcia?abym z ni? kiedy? porozmawia?.

00:33:38:|

00:33:42:A wi?c?

00:33:43:Zdecydowali?cie si??

00:33:45:Je?eli poddacie si?, pozwol? wam odej??.

00:33:49:Chcecie by powt?rzy?o si? tu Pejite?

00:33:52:Ty te? jeste? Ksi??niczk?...

00:33:54:...ale bardzo r??nisz si? od naszej.

00:33:58:Sp?jrz na t? d?o?.

00:34:00:To ta sama choroba na kt?r? cierpia?|czcigodny pan Jhil.

00:34:02:Za p?l roku b?dzie niczym ska?a.

00:34:06:Ale nasza ksi??niczka m?wi ?e lubi t? r?k?.

00:34:12:Powiedzia?a mi ?e to pi?kna d?o?|ci??ko pracuj?cej osoby.

00:34:17:Nawet n?kani przez trucizny Ugoru, wci?? twierdzicie,|?e chcecie ?y? obok niego?

00:34:19:Nawet n?kani przez trucizny Ugoru, wci?? twierdzicie,|?e chcecie ?y? obok niego?

00:34:22:U?ywacie ognia. My te? go czasem u?ywamy, ale...

00:34:27:Zbyt du?o ognia i nic nie pozostaje...

00:34:30:Ogie? obraca las w popi?? w ci?gu|jednego dnia.

00:34:34:Woda i wiatr potrzebuj?  lat na stworzenie|takiego lasu.

00:34:37:Wolimy spos?b wody i wiatru.

00:34:40:Kiedy Ksi??niczka zobaczy ten las,|b?dzie zrozpaczona.

00:34:46:Dow?dco. Jakie? nowe rozkazy?

00:34:49:Wracaj na d??.

00:34:50:Tak jest.

00:34:51:|

00:34:55:Nie wiem co si? sta?o, ale sta?a? si? pani|jakby wielkoduszna.

00:34:58:Kurotowa! Wypu?? natychmiast tych ludzi! 

00:35:01:Tak, pani.

00:35:02:A wi?c b?dziemy czeka??

00:35:04:Wyda? ?o?nierzom straw?!

00:35:06:Za godzin? rozpoczniemy atak!

00:35:08:|

00:35:11:Posi?ek, hmm?

00:35:12:Chyba skorzystam.

00:35:14:|

00:35:15:Kto? nadchodzi!

00:35:17:|

00:35:18:To Goll i pozostali!

00:35:20:|

00:35:23:O co chodzi?

00:35:25:Nie ma wiatru...

00:35:27:Nie ma...?

00:35:30:Rzeczywi?cie, wiatr ucich?.

00:35:34:Babciu, co si? sta?o?

00:35:35:Babciu?

00:35:37:Niech... Niech kto? wyprowadzi mnie na zewn?trz!

00:35:48:To pierwszy raz, kiedy wiatr|przesta? wia?...

00:36:05:Babciu, uszy mnie bol?.

00:36:08:Powietrze...

00:36:09:Powietrze jest przepe?nione gniewem.

00:36:11:|

00:36:27:Ju? blisko.

00:36:28:Przedarli?my si? znad Ugoru!

00:36:30:Trzy minuty do Kwa?nego Morza!

00:36:32:Zwolni? silniki!

00:36:33:Zejdziemy poni?ej chmur.

00:36:35:|

00:36:44:Co to za ?wiat?a?

00:36:46:|

00:36:47:Ohmu!

00:36:48:|

00:37:06:Ohmu wyleg?y z Ugoru!

00:37:08:Kieruj? si? w stron? Doliny Wiatru!

00:37:10:Dlaczego?

00:37:11:Jak sprawili ?e Ohmu opu?ci?y Ug?r?

00:37:14:|

00:37:19:Kto? przywo?uje stado...

00:37:21:Mito! Le? w kierunku Syriusza!

00:37:24:Dobrze.

00:37:25:|

00:37:53:Tam!

00:37:54:Mito, flara!

00:37:56:Got?w!

00:37:59:OGNIA!

00:38:06:Co to?

00:38:08:|

00:38:18:C?? za okrucie?stwo!

00:38:20:U?ywaj? tego dziecka jako przyn?ty|by ?ci?gn?? stado.

00:38:23:Cholera!! Zestrzel? ich!

00:38:25:NIE!

00:38:27:|

00:38:28:Nie strzelaj!

00:38:29:Mito, prosz?!

00:38:31:|

00:38:35:Czemu? Czemu nie mog? ich zestrzeli??

00:38:37:Je?eli zabijemy to ma?e Ohmu, nie b?dziemy ju?|w stanie powstrzyma? stada!

00:38:40:Wi?c co mo?emy zrobi??

00:38:41:Dolina zostanie zniszczona!

00:38:44:Uspok?j si?, Mito!

00:38:45:Zwr?cimy dziecko Ohmu stadu.

00:38:47:Spr?buj?.

00:38:49:|

00:38:56:Ksi??niczko, co robisz?

00:38:57:Mito, le? ostrzec wszystkich!

00:39:00:Ksi??niczko!!

00:39:02:Nie masz nawet broni!

00:39:04:|

00:39:15:To nie nasze flary!

00:39:17:Odleg?o???

00:39:18:Oko?o 20 mil. 

00:39:19:S?dz? ?e to po drugiej stronie jeziora.

00:39:21:My?lisz ?e to kanonierka?

00:39:23:Prawdopodobnie.

00:39:25:|

00:39:32:Wzywaj? pomocy. To na pewno kanonierka.

00:39:36:Godzina min??a.

00:39:37:Ruszajmy.

00:39:38:Nie zaczekasz, pani?

00:39:39:Przecie? ostatecznie wybra?am krwaw? ?cie?k?.

00:39:42:|

00:39:48:Brygada pancerna, naprz?d!

00:39:50:|

00:39:55:Wasza Wysoko??, prosz? do ?rodka.

00:39:56:To miejsce mi odpowiada.

00:39:58:|

00:40:05:Kanonierka!

00:40:07:|

00:40:09:Atak z powietrza!

00:40:11:|

00:40:20:Wstrzyma? ogie?!!

00:40:21:Przesta?cie. Przesta?!

00:40:23:|

00:40:26:Cholera!

00:40:27:Ksi??niczka!!

00:40:29:Oczekujcie tu na rozkazy!

00:40:30:Wstrzyma? ogie?!!

00:40:32:Wasza Wysoko??!

00:40:33:|

00:40:37:Co sta?o si? z t? dziewczyn??

00:40:38:Gdzie Ksi??niczka!?

00:40:40:Nie ma jej z ty?u!

00:40:41:To Ohmu!

00:40:42:Stado Ohmu tu nadci?ga!

00:40:44:Co?

00:40:45:Ohmu?

00:40:46:Ksi??niczka zosta?a w tyle|?eby je zatrzyma?.

00:40:49:Nie czas teraz na walk?!

00:40:51:|

00:40:52:Niech wszyscy uciekaj? na jakie? wzniesienia!

00:40:54:Szybko!!

00:40:55:|

00:40:59:Babciu, widz? czerwone ?wiate?ka!

00:41:02:|

00:41:04:I ci?gle ich przybywa...

00:41:06:Zbli?aj? si? tutaj!

00:41:08:Przytulcie si? mocno do babci.

00:41:11:Nikt ich teraz nie powstrzyma.

00:41:16:Nie wpadajcie w panik?!

00:41:18:|

00:41:19:Wci?? mo?na si? uratowa?!

00:41:21:|

00:41:22:Mito, ja i tak umr?.

00:41:24:Wol? umrze? w Dolinie.

00:41:25:Nie.

00:41:26:Je?eli ksi??niczka si? nie podda?a,|my te? nie mo?emy tego zrobi?.

00:41:29:W porz?dku?

00:41:30:Zyskajcie jak najwi?cej na czasie.

00:41:32:Nied?ugo powr?c?.

00:41:33:Wasza Wysoko??! 

00:41:34:Czy?by? bra?a pod uwag? t? rzecz?|Jest jeszcze za wcze?nie.

00:41:38:Je?eli nie teraz, to kiedy?

00:41:40:Ruszaj!

00:41:41:|

00:41:46:Nie strzelajcie! Wys?uchajcie mnie!

00:41:49:|

00:42:02:Cholera... Lata jak ptak!

00:42:04:To nie wr?g.

00:42:06:Krzycza?a co? do nas.

00:42:07:Wszyscy, kt?rzy utrudniaj? wykonanie planu|s? wrogami.

00:42:10:Je?li wkr?tce nie zrzucimy przyn?ty w Dolinie...

00:42:12:sami znajdziemy si? w niebezpiecze?stwie.

00:42:15:|

00:42:17:Nadlatuje...

00:42:18:Poczekaj a? si? zbli?y zanim zaczniesz strzela?.

00:42:21:|

00:42:33:Teraz! Ognia!!

00:42:35:Nie!!

00:42:36:Ma Rasteli...

00:42:38:Z drogi!

00:42:40:|

00:43:53:Nie b?d? z?y.

00:43:55:Nie b?j si?.

00:43:57:Nie jestem twoim wrogiem.

00:43:59:|

00:44:01:Przepraszam.

00:44:03:Tak mi przykro.

00:44:04:Nie mog? prosi? ci? o przebaczenie, prawda?

00:44:06:To by?o zbyt okrutne, prawda?

00:44:09:|

00:44:19:Nie ruszaj si?!

00:44:21:Wykrwawisz si?!

00:44:23:B?d? dobrym maluchem, nie ruszaj si?. 

00:44:33:O nie!

00:44:34:Znalaz?y nas.

00:44:35:|

00:44:36:Nadci?gaj?...

00:44:38:|

00:44:39:Nie!

00:44:40:Je?eli wejdziesz tam z tak? ran?...! 

00:44:41:Woda w tym jeziorze jest z?a! S?yszysz?!

00:45:18:Ty...

00:45:19:|

00:45:47:Kochane dziecko.

00:45:49:Nic mi nie jest.

00:45:50:Nied?ugo wszyscy tu b?d?|i zabior? ci? do domu.

00:45:59:Skr?caj?...

00:46:01:Nie biegn? w t? stron?!

00:46:03:Ohmu!

00:46:04:Nie!

00:46:05:Tam le?y Dolina Wiatru!

00:46:11:Zapomnia?y si? w gniewie.

00:46:13:Je?eli tylko zdo?am je uspokoi?, Dolina b?dzie...!

00:46:29:G?upcy!

00:46:30:Sami przywo?uj? Ohmu!

00:46:32:Jeste?my uratowani.

00:46:34:Natychmiast odlatujemy.

00:46:36:Sprawd? silnik.

00:46:37:S-St?j!

00:46:39:Mo?emy wyt?umaczy?!...

00:46:42:Zabierzcie nas.

00:46:44:Zwr?c? to dziecko stadu!

00:46:46:To na nic.

00:46:47:Stado si? nie zatrzyma!

00:46:49:|

00:46:52:Macie tylko wysadzi? nas przed stadem.

00:46:55:Zanie?cie nas!

00:46:56:Ale... Ty te? zginiesz!

00:46:59:|

00:47:07:Babciu, czy my wszyscy umrzemy?

00:47:10:Je?eli takie jest nasze przeznaczenie...

00:47:12:Mo?emy jedynie czeka?.

00:47:14:Nie ma ?adnych efekt?w!

00:47:16:Wycofajmy si?, panie.

00:47:17:Idioto.

00:47:18:Dok?d mieliby?my uciec?

00:47:24:Hej!

00:47:25:Nie uciekajcie!

00:47:26:Czekajcie!

00:47:26:Hej!

00:47:28:Bro?cie pozycji do powrotu Jej Wysoko?ci!

00:47:30:Wasza Wysoko??...

00:47:31:WASZA WYSOKO??!

00:47:32:|

00:48:04:To ?o?nierz Boga!

00:48:06:|

00:48:19:Rozpada si?.

00:48:20:By?o jeszcze za wcze?nie.

00:48:22:|

00:48:30:Spal je!!

00:48:32:O co chodzi?

00:48:33:Czy? nie jeste? potomkiem najstraszliwszej|pot?gi na Ziemi?

00:48:52:Niesamowite.

00:48:54:Nic dziwnego ?e sp?on?? ca?y ?wiat!

00:48:56:|

00:48:57:Jej Wysoko?? Kushana...!

00:48:58:Niech ?yje!!

00:49:10:Spal je!

00:49:12:O co chodzi, potworze?

00:49:14:Natychmiast strzelaj!

00:49:16:|

00:49:53:?o?nierz Boga umar?...

00:49:56:Tak jest lepiej.

00:49:58:Gniew Ohmu to gniew ziemi.

00:50:02:C?? nam po ?yciu, je?li mia?oby ono zale?e?|od czego? takiego.

00:50:10:Ksi??niczka!!

00:50:11:To Ksi??niczka!

00:50:12:|

00:50:22:W takim miejscu?

00:50:24:To szale?stwo...

00:50:25:Ksi??niczko!

00:50:26:|

00:51:36:Kolor walki Ohmu blednie...! 

00:52:01:Gniew znikn?? z powietrza.

00:52:04:|

00:52:05:Zatrzyma?y si?...

00:52:07:Ohmu si? zatrzyma?y.

00:52:09:|

00:52:25:Ksi??niczka!!

00:52:27:|

00:52:35:Ksi??niczka nie ?yje...

00:52:37:|

00:52:38:Uciszy?a gniew Ohmu swoim w?asnym ?yciem.

00:52:43:To dziecko ochroni?o Dolin?.

00:52:46:|

00:53:46:Patrzcie!

00:53:48:|

00:53:53:C-Co to za ?wiat?a?

00:53:55:|

00:54:21:Teto...

00:54:23:|

00:54:39:Ciesz? si?.

00:54:41:Ohmu, dzi?kuj? wam.

00:54:42:|

00:54:43:Dzi?kuj?!

00:54:44:|

00:55:04:To cud...

00:55:05:   To cud...

00:55:06:|

00:55:08:Jakie? wielkie wsp??czucie.... 

00:55:10:|

00:55:11:Ohmu otwieraj? swoje serca.

00:55:14:|

00:55:15:Dzieci, patrzcie za mnie!

00:55:21:Ksi??niczka ma na sobie cudzoziemsk?|ciemnoniebiesk? sukienk?.

00:55:24:|

00:55:25:I wygl?da jakby sz?a po z?otym ?wietle.

00:55:28:|

00:55:37:"I ?w, w sukni? b??kitn? obleczon, zst?pi na pole z?ote..."

00:55:40:"I ?w, w sukni? b??kitn? obleczon, zst?pi na pole z?ote..."

00:55:46:Babciu?

00:55:47:|

00:55:48:Stara legenda jednak m?wi?a prawd?.

00:55:51:|

00:55:52:Sp?jrzcie!

00:55:54:|

00:55:56:To Mewa!

00:55:58:Wiatr! Powr?ci? wiatr!

00:56:00:|

00:56:37:Re?yser: Hayao Miyazaki

00:56:42:Producent: Toru Hara

00:56:48:Muzyka: Joe Hisaishi

00:56:53:Postacie i scenariusz: Hayao Miyazaki

00:57:02:Zdj?cia: Kazuo Komatsubara

00:57:05:|

00:57:07:Kierownik produkcji: Shigehara Shiba

00:57:11:Dyrektor artystyczny: Mitsuki Nakamura

00:57:21:Edytor: Tomoko Kida

00:57:25:Produkcja: Yasuyoshi Tokuma, Michitaka Kondou

00:57:30:Wyst?pili:

00:57:31:Nausica?:  Sumi Shimamoto 

00:57:32:Yupa:  Gorou Naya 

00:57:33:Mito:  Ichirou Nagaya

00:57:34:Babka:  Naoka Kyouda 

00:57:35:Kushana:  Yoshiko Sakakibara

00:57:36:Rastela: Miina Tominaga 

00:57:37:|

00:57:52:Polskie t?umaczenie: Eloa & Mary

00:57:55:Korekta: Patrycja & radioactive

00:57:57:Timing: radioactive

00:58:00:Opracowanie audio i video: radioactive

00:58:03:Oprogramowanie pomocnicze: radioactive

00:58:06:Testy dodatkowe: Galagerd

00:58:18:KONIEC

00:58:23:Polski sub wykonany przez fan?w dla fan?w.|To video nie jest przeznaczone do sprzeda?y.

00:58:27:Polski sub wykonany przez fan?w dla fan?w.|To video nie jest przeznaczone do sprzeda?y.More information about the MPlayer-users mailing list