[MPlayer-translations] r34406 - in trunk/DOCS/xml: cs/skin.xml de/skin.xml en/skin.xml es/skin.xml fr/skin.xml hu/skin.xml pl/skin.xml ru/skin.xml

ib subversion at mplayerhq.hu
Thu Dec 8 16:39:49 CET 2011


Author: ib
Date: Thu Dec 8 16:39:49 2011
New Revision: 34406

Log:
Revise skin documentation on GUI messages.

Rearrange and group messages, add missing ones and remove non-existing ones.

Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/de/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/es/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/skin.xml

Changes in other areas also in this revision:
Modified:
  trunk/DOCS/xml/en/skin.xml

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -837,26 +837,14 @@ nabídky.
 </para>
 
 <variablelist>
-<title>Ovládání přehrávání:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Skočí na následující stopu v playlistu.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Tvoří přepínač společně s <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Ty mohou
- být použity k vytvoření tradičního play/pauza tlačítka. Obě zprávy by měly
- být přiřazeny tlačítkům umístěným na stejné pozici v okně. Tato zpráva
- pozastaví přehrávání a zobrazen bude obrázek pro
- <literal>evPlaySwitchToPause</literal> talčítko (pro indikaci, že tlačítko
- může být stisknuto pro obnovení přehrávání).
+ Prázdná zpráva, nemá žádný efekt (možná s výjimkou Subversion verzí :-)).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Ovládání přehrávání:</title>
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
@@ -865,22 +853,6 @@ nabídky.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Protiklad <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Tato zpráva zahájí přehrávání
- a zobrazí obrázek pro tlačítko <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
- (pro indikaci, že tlačítko může být stisknuto pro pozastavení přehrávání).
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Skočí na předchozí stopu v playlistu.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
  Zastaví přehrávání.
@@ -888,246 +860,245 @@ nabídky.
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Převíjení:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine zpět o 10 sekund.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine zpět o 1 minutu.
+ Skočí na předchozí stopu v playlistu.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine zpět o 10 minut.
+ Skočí na následující stopu v playlistu.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine vpřed o 10 sekund.
+ Otevře soubor (otevřením okna prohlížeče souborů, kde si soubor vyberete).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine vpřed o 1 minutu.
+ Stejné jako <literal>evLoad</literal>, ale navíc se okamžitě spustí přehrávání
+ otevřeného souboru.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine vpřed o 10 minut.
+ Otevře soubor se zvukem (pomocí prohlížeče souborů)
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Převine na danou pozici (může být přiřazeno potenciometru; použije se
- relativní hodnota (0-100%) potenciometru).
+ Otevře soubor s titulky (pomocí prohlížeče souborů)
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Ovládání videa:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Nastaví velikost okna filmu na poloviční velikost.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Nastaví velikost okna filmu na dvojnásobnou velikost.
+ Vypne aktuálně použité titulky.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Přepíná do celoobrazovkového režimu a zpět.
+ Otevře/zavře okno playlistu.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Nastaví velikost okna na normální velikost.
+ Zkusí otevřít disk v zadané CD-ROM mechanice.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Ovládání zvuku:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Sníží zpoždění vyrovnávací paměti zvuku.
+ Zkusí otevřít disk v zadané DVD-ROM mechanice.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Sníží hodnotu stereováhy.
+ Zobrazí dialogové okno pro volbu URL.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Sníží hlasitost.
+ Protiklad <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Tato zpráva zahájí přehrávání
+ a zobrazí obrázek pro tlačítko <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
+ (pro indikaci, že tlačítko může být stisknuto pro pozastavení přehrávání).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zvýší zpoždění vyrovnávací paměti zvuku.
+ Tvoří přepínač společně s <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Ty mohou
+ být použity k vytvoření tradičního play/pauza tlačítka. Obě zprávy by měly
+ být přiřazeny tlačítkům umístěným na stejné pozici v okně. Tato zpráva
+ pozastaví přehrávání a zobrazen bude obrázek pro
+ <literal>evPlaySwitchToPause</literal> talčítko (pro indikaci, že tlačítko
+ může být stisknuto pro obnovení přehrávání).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Převíjení:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zvýší hodnotu stereováhy.
+ Převine zpět o 10 sekund.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zvýší hlasitost.
+ Převine zpět o 1 minutu.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Vypne/zapne zvuk.
+ Převine zpět o 10 minut.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Nastaví stereováhu (může být sdruženo s potenciometrem; použije se
- relativní hodnota potenciometru (0-100%)).
+ Převine vpřed o 10 sekund.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Nastaví hlasitost (může být sdruženo s potenciometrem; použije se
- relativní hodnota potenciometru (0-100%)).
+ Převine vpřed o 1 minutu.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Různé:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře okno o aplikaci.
+ Převine vpřed o 10 minut.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Vypne aktuálně použité titulky.
+ Převine na danou pozici (může být přiřazeno potenciometru; použije se
+ relativní hodnota (0-100%) potenciometru).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Ovládání videa:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zapne/vypne ekvalizér.
+ Nastaví velikost okna filmu na poloviční velikost.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Ukončí program.
+ Nastaví velikost okna filmu na dvojnásobnou velikost.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Minimalizuje okno.
+ Přepíná do celoobrazovkového režimu a zpět.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře soubor (otevřením okna prohlížeče souborů, kde si soubor vyberete).
+ Nastaví velikost okna na normální velikost.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Ovládání zvuku:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Stejné jako <literal>evLoad</literal>, ale navíc se okamžitě spustí přehrávání
- otevřeného souboru.
+ Sníží hlasitost.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře soubor s titulky (pomocí prohlížeče souborů)
+ Zvýší hlasitost.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře soubor se zvukem (pomocí prohlížeče souborů)
+ Nastaví hlasitost (může být sdruženo s potenciometrem; použije se
+ relativní hodnota potenciometru (0-100%)).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Prázdná zpráva, nemá žádný efekt (možná s výjimkou Subversion verzí :-)).
+ Vypne/zapne zvuk.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře/zavře okno playlistu.
+ Nastaví stereováhu (může být sdruženo s potenciometrem; použije se
+ relativní hodnota potenciometru (0-100%)).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zkusí otevřít disk v zadané DVD-ROM mechanice.
+ Zapne/vypne ekvalizér.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Různé:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zkusí otevřít disk v zadané CD-ROM mechanice.
+ Otevře okno o aplikaci.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1139,23 +1110,23 @@ nabídky.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Nastaví poměr stran zobrazovaného obrázku.
+ Otevře okno voliče skinů.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Zobrazí dialogové okno pro volbu URL.
+ Minimalizuje okno.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Otevře okno voliče skinů.
+ Ukončí program.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/de/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -931,28 +931,16 @@ image = font.png
   </para>
 
   <variablelist>
-   <title>Playback-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
     <listitem>
-     <para>Springe zum nächsten Track in der Playliste.</para>
+     <para>
+      Inhaltslose Nachricht, die nichts bewirkt.
+     </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
-    <listitem><para>
-      Formt einen Schalter zusammen mit <literal>evPlaySwitchToPause</literal>.
-      Sie können dazu benutzt werden, einen gebräuchlichen Play/Pause-Button
-      zu bekommen. Beide Nachrichten sollten den Buttons zugewiesen werden, die
-      an genau derselben Position innerhalb des Fensters dargestellt werden.
-      Diese Nachricht pausiert das Abspielen und die Grafik für den
-      <literal>evPlaySwitchToPause</literal>-Button wird gezeigt
-      (um anzudeuten, dass der Button zum Fortsetzen des Abspielens gedrückt
-      werden kann).
-     </para></listitem>
-   </varlistentry>
-
+   <title>Playback-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
     <term>
      <emphasis role="bold">evPlay</emphasis>
@@ -965,28 +953,6 @@ image = font.png
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
-    <listitem>
-     <para>
-      Das Gegenteil von <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Diese Nachricht
-      startet das Abspielen und die Grafik für den
-      <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>-Button wird angezeigt
-      (um anzudeuten, dass der Button zum Pausieren des Abspielvorgangs gedrückt
-      werden kann).
-     </para>
-    </listitem>
-   </varlistentry>
-
-   <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
-    <listitem>
-     <para>
-      Springe zum vorherigen Track in der Playliste.
-     </para>
-    </listitem>
-   </varlistentry>
-
-   <varlistentry>
     <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>Stoppe das Abspielen.</para>
@@ -994,308 +960,306 @@ image = font.png
    </varlistentry>
   </variablelist>
 
-  <variablelist>
-   <title>Springen:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
     <listitem>
-     <para>
-      Springe 10 Sekunden rückwärts.
-     </para>
+     <para>Halte das Abspielen an.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Springe 1 Minute rückwärts.
+      Springe zum vorherigen Track in der Playliste.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
-    <listitem><para>
-      Springe 10 Minuten rückwärts.
-     </para></listitem>
+    <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
+    <listitem>
+     <para>Springe zum nächsten Track in der Playliste.</para>
+    </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Springe 10 Sekunden vorwärts.
+      Lade eine Datei (durch Öffnen des Datei-Browser-Fensters,
+      in dem du die Datei wählen kannst).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Springe 1 Minute vorwärts.
+      Macht dasselbe wie <literal>evLoad</literal>, es startet jedoch
+      das Abspielen nach dem Laden der Datei automatisch.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Springe 10 Minuten vorwärts.
+      Lädt eine Audio-Datei (mit dem Dateiwähler)
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Springe zu Position (kann von einem Potentiometer genutzt werden;
-      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
+      Lädt eine Untertiteldatei (mit dem Dateiwähler)
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-  </variablelist>
 
-  <variablelist>
-   <title>Video-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setze das Videofenster auf halbe Größe.
+      Deaktiviert den aktuell verwendeten Untertitel.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setze das Videofenster auf doppelte Größe.
+      Öffne/schließe das Playlisten-Fenster.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Schalte Vollbildmodus an/aus.
+      Versucht die VCD im angegebenen CD-ROM-Laufwerk zu öffnen.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setze das Videofenster auf normale Größe.
+      Versucht die DVD im angegebenen DVD-ROM-Laufwerk zu öffnen.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-  </variablelist>
 
-  <variablelist>
-   <title>Audio-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Verringere die Verzögerung des Audiopuffers.
+      Zeigt das URL-Dialog-Fenster.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Verringere die Balance.
+      Das Gegenteil von <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Diese Nachricht
+      startet das Abspielen und die Grafik für den
+      <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>-Button wird angezeigt
+      (um anzudeuten, dass der Button zum Pausieren des Abspielvorgangs gedrückt
+      werden kann).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
-    <listitem><para>
-      Verringere die Lautstärke.
-     </para></listitem>
-   </varlistentry>
-
-   <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Erhöhe die Verzögerung des Audiopuffers.
+      Formt einen Schalter zusammen mit <literal>evPlaySwitchToPause</literal>.
+      Sie können dazu benutzt werden, einen gebräuchlichen Play/Pause-Button
+      zu bekommen. Beide Nachrichten sollten den Buttons zugewiesen werden, die
+      an genau derselben Position innerhalb des Fensters dargestellt werden.
+      Diese Nachricht pausiert das Abspielen und die Grafik für den
+      <literal>evPlaySwitchToPause</literal>-Button wird gezeigt
+      (um anzudeuten, dass der Button zum Fortsetzen des Abspielens gedrückt
+      werden kann).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
+  <variablelist>
+   <title>Springen:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Erhöhe die Balance.
+      Springe 10 Sekunden rückwärts.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Erhöhe die Lautstärke.
+      Springe 1 Minute rückwärts.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
-    <listitem>
-     <para>
-      Schalte den Ton an/aus.
-     </para>
-    </listitem>
+    <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+    <listitem><para>
+      Springe 10 Minuten rückwärts.
+     </para></listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setze die Balance (kann von einem Potentiometer genutzt werden;
-      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
+      Springe 10 Sekunden vorwärts.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setze die Lautstärke(kann von einem Potentiometer genutzt werden;
-      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
+      Springe 1 Minute vorwärts.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-  </variablelist>
 
-  <variablelist>
-   <title>Verschiedenes:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Öffne das About-Fenster.
+      Springe 10 Minuten vorwärts.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Deaktiviert den aktuell verwendeten Untertitel.
+      Springe zu Position (kann von einem Potentiometer genutzt werden;
+      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+  </variablelist>
 
+  <variablelist>
+   <title>Video-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Schaltet den Equalizer an/aus.
+      Setze das Videofenster auf halbe Größe.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Schließe das Programm.
+      Setze das Videofenster auf doppelte Größe.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Minimiere das Fenster zu einem Symbol.
+      Schalte Vollbildmodus an/aus.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
-
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Lade eine Datei (durch Öffnen des Datei-Browser-Fensters,
-      in dem du die Datei wählen kannst).
+      Setze das Videofenster auf normale Größe.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+  </variablelist>
 
+  <variablelist>
+   <title>Audio-Kontrolle:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
-    <listitem>
-     <para>
-      Macht dasselbe wie <literal>evLoad</literal>, es startet jedoch
-      das Abspielen nach dem Laden der Datei automatisch.
-     </para>
-    </listitem>
+    <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+    <listitem><para>
+      Verringere die Lautstärke.
+     </para></listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Lädt eine Untertiteldatei (mit dem Dateiwähler)
+      Erhöhe die Lautstärke.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Lädt eine Audio-Datei (mit dem Dateiwähler)
+      Setze die Lautstärke(kann von einem Potentiometer genutzt werden;
+      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Inhaltslose Nachricht, die nichts bewirkt.
+      Schalte den Ton an/aus.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Öffne/schließe das Playlisten-Fenster.
+      Setze die Balance (kann von einem Potentiometer genutzt werden;
+      mit dem relativen Wert (0-100%) des Potentiometers).
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Versucht die DVD im angegebenen DVD-ROM-Laufwerk zu öffnen.
+      Schaltet den Equalizer an/aus.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
+  </variablelist>
 
+  <variablelist>
+   <title>Verschiedenes:</title>
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Versucht die VCD im angegebenen CD-ROM-Laufwerk zu öffnen.
+      Öffne das About-Fenster.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
@@ -1310,28 +1274,28 @@ image = font.png
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Setzt das angezeigte Grafikseitenverhältnis.
+      Öffne das Skin-Browser-Fenster.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Zeigt das URL-Dialog-Fenster.
+      Minimiere das Fenster zu einem Symbol.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+    <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
     <listitem>
      <para>
-      Öffne das Skin-Browser-Fenster.
+      Schließe das Programm.
      </para>
     </listitem>
    </varlistentry>

Modified: trunk/DOCS/xml/es/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/es/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -803,40 +803,32 @@ Como ya sabe, el GUI está bajo desarrol
 </para></note>
 
 <variablelist>
-<title>Control de reproducción:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Salta a la siguiente pista en la lista de reproducción.
+Mensaje vacío, no tiene efecto (excepto quizá en las versiones CVS :-)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Control de reproducción:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Forma un cambio junto con <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Puede ser
-usado para tener un botón normal de play/pausa. Ambos mensajes deben ser asignados
-a botones que se muestren exactamente en la misma posición en la ventana. Este mensaje
-pausa la reproducción y la imagen para el botón <literal>evPlaySwitchToPause</literal>
-es mostrada (para indicar que el botón puede ser pulsado de nuevo para continuar
-la reproducción).
+Inicia la reproducción.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Inicia la reproducción.
+Detiene la reproducción.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Lo contrario a <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Este mensaje inicia
-la reproducción y la imagen para el botón <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
-es mostrada (para indicar que el botón puede ser pulsado de nuevo para
-volver a pausar la reproducción).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -848,247 +840,231 @@ Salta a la pista previa en la lista de r
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Detiene la reproducción.
+Salta a la siguiente pista en la lista de reproducción.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Búsqueda:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 10 segundos hacia atrás.
+Carga un archivo (abriendo una ventana del navegador de archivos, para que pueda elegir uno).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 1 minuto hacia atrás.
+Hace lo mismo que <literal>evLoad</literal>, pero inicia automáticamente la reproducción
+después de cargar el archivo.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 10 minutos hacia atrás.
+Carga un archivo de audio (con el selector de archivos)
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 10 segundos hacia adelante.
+Carga un archivo de subtítulos (con el selector de archivos)
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 1 minuto hacia adelante.
+Desactiva el uso de subtítulos actual.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca 10 minutos hacia adelante.
+Abre/cierra la ventana de lista de reproducción.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Busca la posición (puede ser usado por un potmetro; el
-valor relativo (0-100%) del potmetro será el que se use).
+Intenta abrir el disco en la unidad de CD-ROM dada.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Control de video:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Establece doble tamaño para la ventana de la película.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Cambia el modo pantalla completa activado/desactivado.
+Intenta abrir el disco en la unidad de DVD-ROM dada.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Establece la ventana de video a tu tamaño normal
+Muestra la ventana de diálogo para URL.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Control de audio:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Decrementa el retardo en el buffer de audio.
+Lo contrario a <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Este mensaje inicia
+la reproducción y la imagen para el botón <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
+es mostrada (para indicar que el botón puede ser pulsado de nuevo para
+volver a pausar la reproducción).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Decrementa el balance.
+Forma un cambio junto con <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Puede ser
+usado para tener un botón normal de play/pausa. Ambos mensajes deben ser asignados
+a botones que se muestren exactamente en la misma posición en la ventana. Este mensaje
+pausa la reproducción y la imagen para el botón <literal>evPlaySwitchToPause</literal>
+es mostrada (para indicar que el botón puede ser pulsado de nuevo para continuar
+la reproducción).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Búsqueda:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Decrementa el volumen.
+Busca 10 segundos hacia atrás.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Incrementa el retardo en el buffer de audio.
+Busca 1 minuto hacia atrás.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Incrementa el balance.
+Busca 10 minutos hacia atrás.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Incrementa el volumen.
+Busca 10 segundos hacia adelante.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Silencia/activa el sonido.
+Busca 1 minuto hacia adelante.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Establece el balance (puede ser usado por un potmetro; el
-valor relativo (0-100%) del potmetro será el que se use).
+Busca 10 minutos hacia adelante.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Establece el volumen (puede ser usado por un potmetro; el
+Busca la posición (puede ser usado por un potmetro; el
 valor relativo (0-100%) del potmetro será el que se use).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <variablelist>
-<title>Miscelánea:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Abre la ventana de acerca de.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Desactiva el uso de subtítulos actual.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
+<title>Control de video:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Activa/desactiva el ecualizador.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Sale del programa.
+Establece doble tamaño para la ventana de la película.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Iconifica la ventana.
+Cambia el modo pantalla completa activado/desactivado.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Carga un archivo (abriendo una ventana del navegador de archivos, para que pueda elegir uno).
+Establece la ventana de video a tu tamaño normal
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Control de audio:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Hace lo mismo que <literal>evLoad</literal>, pero inicia automáticamente la reproducción
-después de cargar el archivo.
+Decrementa el volumen.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Carga un archivo de subtítulos (con el selector de archivos)
+Incrementa el volumen.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Carga un archivo de audio (con el selector de archivos)
+Establece el volumen (puede ser usado por un potmetro; el
+valor relativo (0-100%) del potmetro será el que se use).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Mensaje vacío, no tiene efecto (excepto quizá en las versiones CVS :-)).
+Silencia/activa el sonido.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Abre/cierra la ventana de lista de reproducción.
+Establece el balance (puede ser usado por un potmetro; el
+valor relativo (0-100%) del potmetro será el que se use).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Intenta abrir el disco en la unidad de DVD-ROM dada.
+Activa/desactiva el ecualizador.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Miscelánea:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Intenta abrir el disco en la unidad de CD-ROM dada.
+Abre la ventana de acerca de.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1100,23 +1076,23 @@ Abre la ventana de preferencias.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Establece el aspecto de la imagen mostrada.
+Abre la ventana del navegador de skins.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Muestra la ventana de diálogo para URL.
+Iconifica la ventana.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Abre la ventana del navegador de skins.
+Sale del programa.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -781,25 +781,14 @@ entrées du menu.
 </para>
 
 <variablelist>
-<title>Contrôle de lecture:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Saute à la prochaine piste dans la playlist.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Associé à la commande <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Ils s'utilisent pour
-avoir un bouton play/pause commun. Les deux messages peuvent être assignés aux
-boutons affichés exactement à la même position dans la fenêtre. Ces messages mettent
-la lecture en pause et le bouton <literal>evPlaySwitchToPause</literal> s'affiche
-(pour indiquer que le bouton peut être pressé pour continuer la lecture).
+Message vide, sans effet. (à part peut-être dans les versions CVS :-)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Contrôle de lecture:</title>
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
@@ -808,22 +797,6 @@ Commence la lecture.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Le contraire de <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Ce message démarre la
-lecture et l'image associée au bouton <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
-s'affiche (pour indiquer que le bouton peut être pressé pour mettre en pause la lecture).
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Saute à la piste précédente dans la playlist.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
 Stoppe la lecture.
@@ -831,247 +804,245 @@ Stoppe la lecture.
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Déplacement dans le flux:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Recule de 10 secondes.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Recule de 1 minute.
+Saute à la piste précédente dans la playlist.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Recule de 10 minutes.
+Saute à la prochaine piste dans la playlist.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Avance de 10 secondes.
+Charge un fichier (en ouvrant un mini navigateur de fichiers, où vous pouvez
+choisir un fichier).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Avance de 1 minute.
+Fait la même chose que <literal>evLoad</literal>, mais démarre la lecture
+automatiquement après le chargement du fichier.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Avance de 10 minutes.
+Charge un fichier audio (avec un sélecteur de fichier)
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Se place à la position (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative
-(0-100%) du podomètre).
+Charge un fichier de sous-titres (avec un sélecteur de fichier)
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Contrôle vidéo:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Réduit de moitié la taille de la fenêtre vidéo.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Double la taille de la fenêtre vidéo.
+Désactive le sous-titre actuellement utilisé.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Passe en mode plein écran.
+Ouvre/ferme la playlist.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Met la vidéo à sa taille réelle.
+Essaie d'ouvrir le disque dans le lecteur CD-ROM indiqué.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Contrôle audio:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Diminue le délai du tampon audio.
+Essaie d'ouvrir le disque dans le lecteur DVD-ROM indiqué.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Diminue la balance.
+Ouvre la fenêtre de saisie d'URL.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Diminue le volume.
+Le contraire de <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Ce message démarre la
+lecture et l'image associée au bouton <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
+s'affiche (pour indiquer que le bouton peut être pressé pour mettre en pause la lecture).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Augmente le délai du tampon audio.
+Associé à la commande <literal>evPlaySwitchToPause</literal>. Ils s'utilisent pour
+avoir un bouton play/pause commun. Les deux messages peuvent être assignés aux
+boutons affichés exactement à la même position dans la fenêtre. Ces messages mettent
+la lecture en pause et le bouton <literal>evPlaySwitchToPause</literal> s'affiche
+(pour indiquer que le bouton peut être pressé pour continuer la lecture).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Déplacement dans le flux:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Augmente la balance.
+Recule de 10 secondes.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Augmente le volume.
+Recule de 1 minute.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Active/désactive le son.
+Recule de 10 minutes.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Fixe la balance (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative (0-100%)
-du podomètre).
+Avance de 10 secondes.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Fixe le volume (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative (0-100%)
-du podomètre).
+Avance de 1 minute.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Divers:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ouvre la fenêtre 'A Propos'.
+Avance de 10 minutes.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Désactive le sous-titre actuellement utilisé.
+Se place à la position (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative
+(0-100%) du podomètre).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Contrôle vidéo:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Active/désactive l'équalizer.
-  </para></listitem>
+Réduit de moitié la taille de la fenêtre vidéo.
+ </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Quitte le programme.
+Double la taille de la fenêtre vidéo.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Iconifie la fenêtre.
+Passe en mode plein écran.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Charge un fichier (en ouvrant un mini navigateur de fichiers, où vous pouvez
-choisir un fichier).
+Met la vidéo à sa taille réelle.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Contrôle audio:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Fait la même chose que <literal>evLoad</literal>, mais démarre la lecture
-automatiquement après le chargement du fichier.
+Diminue le volume.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Charge un fichier de sous-titres (avec un sélecteur de fichier)
+Augmente le volume.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Charge un fichier audio (avec un sélecteur de fichier)
+Fixe le volume (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative (0-100%)
+du podomètre).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Message vide, sans effet. (à part peut-être dans les versions CVS :-)).
+Active/désactive le son.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ouvre/ferme la playlist.
+Fixe la balance (utilisable avec un podomètre; utilise la valeur relative (0-100%)
+du podomètre).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Essaie d'ouvrir le disque dans le lecteur DVD-ROM indiqué.
+Active/désactive l'équalizer.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Divers:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Essaie d'ouvrir le disque dans le lecteur CD-ROM indiqué.
+Ouvre la fenêtre 'A Propos'.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1083,23 +1054,23 @@ Ouvre la fenêtre de préférences.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Fixe l'aspect de l'image.
+Ouvre le navigateur de skins.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ouvre la fenêtre de saisie d'URL.
+Iconifie la fenêtre.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ouvre le navigateur de skins.
+Quitte le programme.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -810,39 +810,32 @@ Az alábbi üzeneteket generálják a go
 </para>
 
 <variablelist>
-<title>Lejátszás vezérlése:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
- ugrás a következő sávra a lejátszási listában.
+ Üres üzenet, nincs hatása (kivéve talán a Subversion verziót :-)).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Lejátszás vezérlése:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Párt alkot az <literal>evPlaySwitchToPause</literal>-val. Egy általános
- lejátszás/szünet gomb készítéséhez használhatóak fel. Mind a két üzenetet
- egy olyan gombhoz kell hozzárendelni, ami teljesen ugyan ott jelenik meg az
- ablakban. Ez az üzenet megállítja a lejátszást és megjelenteti az
- <literal>evPlaySwitchToPause</literal> gombhoz tartozó képet (jelezve
- ezzel, hogy a gombot meg lehet nyomni a lejátszás folytatásához).
+ Lejátszás elindítása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Lejátszás elindítása.
+ Lejátszás megállítása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Az <literal>evPauseSwitchToPlay</literal> ellentéte. Ez az üzenet elkezdi a
- lejátszást és megjelenteti az <literal>evPauseSwitchToPlay</literal> gomb
- képét (jelezve ezzel, hogy a gombot meg lehet nyomni a lejátszás megállításához).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -854,253 +847,231 @@ Az alábbi üzeneteket generálják a go
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Lejátszás megállítása.
+ ugrás a következő sávra a lejátszási listában.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Seeking:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Visszalépés 10 másodperccel.
+ Fájl betöltése (a fájl böngésző ablak megnyitásával, ahol kiválaszthatod a fájlt).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Visszalépés 1 perccel.
+ Ugyan azt csinálja, mint az <literal>evLoad</literal>, de automatikusan elkezdi
+ lejátszani a fájlt, miután betöltötte.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Visszalépés 10 perccel.
+ Audió fájl betöltése (a fájl választóval)
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Előrelépés 10 másodperccel.
+ Felirat fájl betöltése (a fájl választóval)
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Előrelépés 1 perccel.
+ Aktuálisan használt felirat letiltása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Előrelépés 10 perccel.
+ Lejátszási lista ablak megnyitása/becsukása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Ugrás a pozícióhoz (potméter tudja használni; a
- potméter relatív értékét (0-100%) használja).
+ Megpróbálja megnyitni az adott CD-ROM meghajtóban lévő lemezt.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Videó vezérlés:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Film ablak méretének felezése.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Film ablak méretének duplázása.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Teljes képernyős mód be-/kikapcsolása.
+ Megpróbálja megnyitni az adott DVD-ROM meghajtóban lévő lemezt.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Film ablak normál méretének beállítása.
+ Megjeleníti az URL dialógus ablakot.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Audió vezérlés:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Audió buffer késleltetésének csökkentése.
+ Az <literal>evPauseSwitchToPlay</literal> ellentéte. Ez az üzenet elkezdi a
+ lejátszást és megjelenteti az <literal>evPauseSwitchToPlay</literal> gomb
+ képét (jelezve ezzel, hogy a gombot meg lehet nyomni a lejátszás megállításához).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Balansz csökkentése.
+ Párt alkot az <literal>evPlaySwitchToPause</literal>-val. Egy általános
+ lejátszás/szünet gomb készítéséhez használhatóak fel. Mind a két üzenetet
+ egy olyan gombhoz kell hozzárendelni, ami teljesen ugyan ott jelenik meg az
+ ablakban. Ez az üzenet megállítja a lejátszást és megjelenteti az
+ <literal>evPlaySwitchToPause</literal> gombhoz tartozó képet (jelezve
+ ezzel, hogy a gombot meg lehet nyomni a lejátszás folytatásához).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Seeking:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Hangerő csökkentése.
+ Visszalépés 10 másodperccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Audió buffer késleltetésének növelése.
+ Visszalépés 1 perccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Balansz növelése.
+ Visszalépés 10 perccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Hangerő növelése.
+ Előrelépés 10 másodperccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Hang ki-/bekapcsolása.
+ Előrelépés 1 perccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Balansz beállítása (potméter tudja használni; a
- potméter relatív értékét (0-100%) használja).
+ Előrelépés 10 perccel.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Hangerő beállítása (potméter tudja használni; a
+ Ugrás a pozícióhoz (potméter tudja használni; a
  potméter relatív értékét (0-100%) használja).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
 <variablelist>
-<title>Vegyes:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Programinformációs ablak megnyitása.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
+<title>Videó vezérlés:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Aktuálisan használt felirat letiltása.
+ Film ablak méretének felezése.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Equalizer be-/kikapcsolása.
+ Film ablak méretének duplázása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Kilépés a programból.
+ Teljes képernyős mód be-/kikapcsolása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Ablak összecsukása kis méretűvé.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Fájl betöltése (a fájl böngésző ablak megnyitásával, ahol kiválaszthatod a fájlt).
+ Film ablak normál méretének beállítása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Audió vezérlés:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Ugyan azt csinálja, mint az <literal>evLoad</literal>, de automatikusan elkezdi
- lejátszani a fájlt, miután betöltötte.
+ Hangerő csökkentése.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Felirat fájl betöltése (a fájl választóval)
+ Hangerő növelése.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Audió fájl betöltése (a fájl választóval)
+ Hangerő beállítása (potméter tudja használni; a
+ potméter relatív értékét (0-100%) használja).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Üres üzenet, nincs hatása (kivéve talán a Subversion verziót :-)).
+ Hang ki-/bekapcsolása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Lejátszási lista ablak megnyitása/becsukása.
+ Balansz beállítása (potméter tudja használni; a
+ potméter relatív értékét (0-100%) használja).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Megpróbálja megnyitni az adott DVD-ROM meghajtóban lévő lemezt.
+ Equalizer be-/kikapcsolása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Vegyes:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Megpróbálja megnyitni az adott CD-ROM meghajtóban lévő lemezt.
+ Programinformációs ablak megnyitása.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1112,23 +1083,23 @@ Az alábbi üzeneteket generálják a go
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Beállítja a megjelenített kép arányát.
+ Megnyitja a skin böngésző ablakot.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Megjeleníti az URL dialógus ablakot.
+ Ablak összecsukása kis méretűvé.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Megnyitja a skin böngésző ablakot.
+ Kilépés a programból.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -790,26 +790,14 @@ i elementy menu.
 </para>
 
 <variablelist>
-<title>Kontrola odtwarzania :</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Przejdź do następnej pozycji na liście odtwarzania.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Tworzy przełącznik razem z <literal>evPlaySwitchToPause</literal>.
- Mogą być użyte do utworzenia wspólnego przycisku odtwarzania/pauzy.
- Oba sygnały powinny być powiązane z przyciskami wyświetlonymi na tej samej
- pozycji w oknie. Sygnał ten wstrzymuje odtwarzanie i wyświetla obrazek dla
- przycisku <literal>evPlaySwitchToPause</literal> (aby zaznaczyć,
- że przycisk ten może być użyty do kontynuowania odtwarzania).
+Sygnał pusty - nic nie robi (może za wyjątkiem wersji z Subversion:-)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Kontrola odtwarzania :</title>
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
@@ -818,23 +806,6 @@ Rozpocznij odtwarzanie.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Przeciwieństwo <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Ten sygnał zaczyna
-odtwarzanie oraz wyświetla obrazek dla przycisku
-<literal>evPauseSwitchToPlay</literal> (aby zaznaczyć, że przycisk ten może być
-użyty ponownie do wstrzymania odtwarzania).
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Przejdź do poprzedniej pozycji na liście odtwarzania.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
 Zatrzymaj odtwarzanie.
@@ -842,247 +813,247 @@ Zatrzymaj odtwarzanie.
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Przewijanie:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do tyłu o 10 sekund.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do tyłu o 1 minutę.
+Przejdź do poprzedniej pozycji na liście odtwarzania.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do tyłu o 10 minut.
+Przejdź do następnej pozycji na liście odtwarzania.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do przodu o 10 sekund.
+Wczytaj plik (poprzez otwarcie okna przeglądarki plików, gdzie możesz wybrać
+plik).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do przodu o 1 minutę.
+Tto samo co <literal>evLoad</literal>, ale zacznij automatycznie odtwarzać
+zaraz po wyborze pliku.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do przodu o 10 minut..
+Wczytaj plik dźwiękowy (z przeglądarki plików).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Przewiń do pozycji (może być wykorzystane przez suwak;
-użyte są względne wartości (0-100%) suwaka).
+Wczytaj plik z napisami (z przeglądarki plików).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Kontrola video:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
-Ustawia okno filmu na połowę rozmiaru.
-  </para></listitem>
-</varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ustaw podwójny rozmiar okna z filmem.
+Wyłącz aktualnie używane napisy.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy.
+Otwórz/zamknij okno listy odtwarzania.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ustaw typowy rozmiar okna z filmem.
+Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika CD.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Kontrola dźwięku:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zmniejsz opóźnienie bufora dźwięku.
+Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika DVD.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zmniejsz balans.
+Wyświetl okienko dialogowe URL.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zmniejsz głośność
+Przeciwieństwo <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Ten sygnał zaczyna
+odtwarzanie oraz wyświetla obrazek dla przycisku
+<literal>evPauseSwitchToPlay</literal> (aby zaznaczyć, że przycisk ten może być
+użyty ponownie do wstrzymania odtwarzania).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zwiększ opóźnienie bufora dźwięku.
+ Tworzy przełącznik razem z <literal>evPlaySwitchToPause</literal>.
+ Mogą być użyte do utworzenia wspólnego przycisku odtwarzania/pauzy.
+ Oba sygnały powinny być powiązane z przyciskami wyświetlonymi na tej samej
+ pozycji w oknie. Sygnał ten wstrzymuje odtwarzanie i wyświetla obrazek dla
+ przycisku <literal>evPlaySwitchToPause</literal> (aby zaznaczyć,
+ że przycisk ten może być użyty do kontynuowania odtwarzania).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Przewijanie:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zwiększ balans.
+Przewiń do tyłu o 10 sekund.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Zwiększ głośność.
+Przewiń do tyłu o 1 minutę.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wycisz/przywróć dźwięk.
+Przewiń do tyłu o 10 minut.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ustawi balans (może być używane przez suwak;
-używana jest wartość względna (0-100%)).
+Przewiń do przodu o 10 sekund.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ustaw głośność (może być używane przez suwak;
-używana jest wartość względna (0-100%)).
+Przewiń do przodu o 1 minutę.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Różne:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Otwórz okno "o programie".
+Przewiń do przodu o 10 minut..
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wyłącz aktualnie używane napisy.
+Przewiń do pozycji (może być wykorzystane przez suwak;
+użyte są względne wartości (0-100%) suwaka).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Kontrola video:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Włącz/wyłącz korektor.
+Ustawia okno filmu na połowę rozmiaru.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wyłącz program.
+Ustaw podwójny rozmiar okna z filmem.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Minimalizuj okno.
+Włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wczytaj plik (poprzez otwarcie okna przeglądarki plików, gdzie możesz wybrać
-plik).
+Ustaw typowy rozmiar okna z filmem.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Kontrola dźwięku:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Tto samo co <literal>evLoad</literal>, ale zacznij automatycznie odtwarzać
-zaraz po wyborze pliku.
+Zmniejsz głośność
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wczytaj plik z napisami (z przeglądarki plików).
+Zwiększ głośność.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wczytaj plik dźwiękowy (z przeglądarki plików).
+Ustaw głośność (może być używane przez suwak;
+używana jest wartość względna (0-100%)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Sygnał pusty - nic nie robi (może za wyjątkiem wersji z Subversion:-)).
+Wycisz/przywróć dźwięk.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Otwórz/zamknij okno listy odtwarzania.
+Ustawi balans (może być używane przez suwak;
+używana jest wartość względna (0-100%)).
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika DVD.
+Włącz/wyłącz korektor.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Różne:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika CD.
+Otwórz okno "o programie".
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1094,23 +1065,23 @@ Otwórz okno z ustawieniami.
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Ustaw proporcje obrazu.
+Otwórz okno przeglądarki skórek.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Wyświetl okienko dialogowe URL.
+Minimalizuj okno.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
-Otwórz okno przeglądarki skórek.
+Wyłącz program.
   </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/skin.xml	Thu Dec 8 16:38:35 2011	(r34405)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/skin.xml	Thu Dec 8 16:39:49 2011	(r34406)
@@ -839,26 +839,14 @@ image = font.png
 </para>
 
 <variablelist>
-<title>Управление воспроизведением:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Переход к следующему элементу списка воспроизведения.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Вместе с <literal>evPlaySwitchToPause</literal> формирует переключатель паузы.
- Может быть использовано для общей кнопки воспроизведение/пауза. Оба сообщения
- должны быть назначены кнопкам, находящимся практически в одной точке окна.
- Это сообщение ставит воспроизведение на паузу и показывает изображение кнопки с
- назначенным сообщением <literal>evPlaySwitchToPause</literal>
- (чтобы показать, что кнопка может быть нажата для продолжения воспроизведения).
+ Пустое сообщение, не имеет действий (за исключением, возможно, Subversion версий :-)).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<title>Управление воспроизведением:</title>
 <varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
@@ -867,23 +855,6 @@ image = font.png
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Противоположность <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Это сообщение
- запускает воспроизведение и показывает изображение кнопки с
- назначенным сообщением <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
- (чтобы показать, что кнопка может быть нажата для включения паузы).
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Переход к предыдущему элементу списка воспроизведения.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
  <term><emphasis role="bold">evStop</emphasis></term>
  <listitem><para>
  Останавливает воспроизведение.
@@ -891,246 +862,246 @@ image = font.png
 </varlistentry>
 </variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Перемещение:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение назад на 10 секунд.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPrev</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение назад на 1 минуту.
+ Переход к предыдущему элементу списка воспроизведения.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNext</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение назад на 10 минут.
+ Переход к следующему элементу списка воспроизведения.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение вперед на 10 секунд.
+ Открывает файл (открывая окно навигации, в котором вы можете выбрать файл).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение вперед на 1 минуту.
+ Делает то же, что и <literal>evLoad</literal>, но запускает вопроизведение файла
+ автоматически после его загрузки.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещение вперед на 10 минут.
+ Загружает звуковой файл (с диалогом выбора файла).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Перемещается к позиции (может использоваться ползунком;
- используется относительное (0-100%) положение ползунка).
+ Загружает файл с субтитрами (с диалогом выбора файла).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Управление видео:</title>
-<varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
- <listitem><para>
- Установить половинный размер окна.
- </para></listitem>
-</varlistentry>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Установить двойной размер окна.
+ Отключает субтитры, использующиеся в данный момент.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Включить/выключить полноэкранный режим.
+ Открывае/закрывает окно со списком воспроизведения.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Установить нормальный размер окна.
+ Пытается открыть диск в указанном устройстве CD-ROM.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Управление звуком:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Уменьшить задержку буфера звука.
+ Пытается открыть диск в указанном устройстве DVD-ROM.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Уменьшить баланс.
+ Отображает диалог ввода URL.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPlaySwitchToPause</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Уменьшить громкость.
+ Противоположность <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>. Это сообщение
+ запускает воспроизведение и показывает изображение кнопки с
+ назначенным сообщением <literal>evPauseSwitchToPlay</literal>
+ (чтобы показать, что кнопка может быть нажата для включения паузы).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncAudioBufDelay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evPauseSwitchToPlay</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Увеличить задержку буфера звука.
+ Вместе с <literal>evPlaySwitchToPause</literal> формирует переключатель паузы.
+ Может быть использовано для общей кнопки воспроизведение/пауза. Оба сообщения
+ должны быть назначены кнопкам, находящимся практически в одной точке окна.
+ Это сообщение ставит воспроизведение на паузу и показывает изображение кнопки с
+ назначенным сообщением <literal>evPlaySwitchToPause</literal>
+ (чтобы показать, что кнопка может быть нажата для продолжения воспроизведения).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
+<variablelist>
+<title>Перемещение:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Увеличить баланс.
+ Перемещение назад на 10 секунд.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Увеличить громкость.
+ Перемещение назад на 1 минуту.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evBackward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Выключить/включить звук.
+ Перемещение назад на 10 минут.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10sec</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Установить баланс (может использоваться ползунком;
- используется относительное (0-100%) значение ползунка),
+ Перемещение вперед на 10 секунд.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward1min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Установить громкость (может использоваться ползунком;
- используется относительное (0-100%) значение ползунка),
+ Перемещение вперед на 1 минуту.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-</variablelist>
 
-<variablelist>
-<title>Разное:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evForward10min</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Открыть окно 'О программе'.
+ Перемещение вперед на 10 минут.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evDropSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetMoviePosition</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Отключает субтитры, использующиеся в данный момент.
+ Перемещается к позиции (может использоваться ползунком;
+ используется относительное (0-100%) положение ползунка).
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Управление видео:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evHalfSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Включает/выключает эквалайзер.
+ Установить половинный размер окна.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDoubleSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Выход из программы.
+ Установить двойной размер окна.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evFullScreen</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Сворачивает окно в иконку.
+ Включить/выключить полноэкранный режим.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
-
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoad</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evNormalSize</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Открывает файл (открывая окно навигации, в котором вы можете выбрать файл).
+ Установить нормальный размер окна.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Управление звуком:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadPlay</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evDecVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Делает то же, что и <literal>evLoad</literal>, но запускает вопроизведение файла
- автоматически после его загрузки.
+ Уменьшить громкость.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadSubtitle</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIncVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Загружает файл с субтитрами (с диалогом выбора файла).
+ Увеличить громкость.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evLoadAudioFile</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetVolume</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Загружает звуковой файл (с диалогом выбора файла).
+ Установить громкость (может использоваться ползунком;
+ используется относительное (0-100%) значение ползунка),
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evNone</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evMute</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Пустое сообщение, не имеет действий (за исключением, возможно, Subversion версий :-)).
+ Выключить/включить звук.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlaylist</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSetBalance</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Открывае/закрывает окно со списком воспроизведения.
+ Установить баланс (может использоваться ползунком;
+ используется относительное (0-100%) значение ползунка),
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayDVD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evEqualizer</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Пытается открыть диск в указанном устройстве DVD-ROM.
+ Включает/выключает эквалайзер.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
+</variablelist>
 
+<variablelist>
+<title>Разное:</title>
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evPlayVCD</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evAbout</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Пытается открыть диск в указанном устройстве CD-ROM.
+ Открыть окно 'О программе'.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
@@ -1142,23 +1113,23 @@ image = font.png
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetAspect</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Включает показ пропорций изображения.
+ Открывает окно навигации по скинам.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSetURL</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evIconify</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Отображает диалог ввода URL.
+ Сворачивает окно в иконку.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
- <term><emphasis role="bold">evSkinBrowser</emphasis></term>
+ <term><emphasis role="bold">evExit</emphasis></term>
  <listitem><para>
- Открывает окно навигации по скинам.
+ Выход из программы.
  </para></listitem>
 </varlistentry>
 </variablelist>


More information about the MPlayer-translations mailing list