[MPlayer-translations] r31290 - in trunk/DOCS: man/hu/mplayer.1 xml/hu/mencoder.xml

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Mon May 31 00:11:32 CEST 2010


Author: Gabrov
Date: Mon May 31 00:11:32 2010
New Revision: 31290

Log:
synced with r31289

Modified:
   trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
   trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sun May 30 21:14:18 2010	(r31289)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Mon May 31 00:11:32 2010	(r31290)
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r31096
+.\" Synced with r31288
 .\" MPlayer (C) 2000-2010 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2010. 04. 25." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2010. 05. 31." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer  \- film lejátszó
@@ -1802,6 +1802,10 @@ Nyers YUV minta lejátszása.
 .PD 1
 .
 .TP
+.B \-referrer <karakterlánc> (csak hálózaton)
+Megadja a hivatkozó elérési útját vagy URL-jét a HTTP kérésekhez.
+.
+.TP
 .B \-rtsp\-port
 Az 'rtsp://' URL-ekkel használatos a kliens port számának kényszerítésére.
 Ez az opció hasznos, ha egy router mögött vagy és továbbítani akarod az
@@ -4213,7 +4217,7 @@ Explicit megadja a használandó Matrox es
 .PD 1
 .
 .TP
-.B s3fb (csak Linux) (lásd még \-vf yuv2 és \-dr)
+.B s3fb (csak Linux) (lásd még \-dr)
 S3 Virge specifikus videó kimeneti vezérlõ.
 Ez a vezérlõ támogatja a kártya YUV konverzióját és méretezését, a dupla
 bufferelést és a direkt renderelést.
@@ -6105,12 +6109,6 @@ legyen <r>-rel (alapértelmezett: 1).
 .RE
 .
 .TP
-.B "yuy2\ \ \ "
-Szoftveres YV12/\:I420/\:422P-bõl YUY2-be konvertálást kényszerít ki.
-Hasznos lassú YV12, de gyors YUY2 támogatással rendelkezõ videó kártyák/\:vezérlõk
-esetén.
-.
-.TP
 .B "yvu9\ \ \ "
 Szoftveres YVU9-YV12 színtér konvertálást kényszerít ki.
 Idejétmúlt a szoftveres méretezõ miatt.

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	Sun May 30 21:14:18 2010	(r31289)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	Mon May 31 00:11:32 2010	(r31290)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r31032 -->
+<!-- synced with r31099 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>A <application>MEncoder</application> használatának alapjai</title>
 


More information about the MPlayer-translations mailing list