[MPlayer-translations] r31980 - in trunk/DOCS/xml: cs/documentation.xml cs/radio.xml cs/usage.xml de/documentation.xml de/radio.xml de/usage.xml en/documentation.xml en/radio.xml en/usage.xml es/radio.xml es/usage.xml fr...

diego subversion at mplayerhq.hu
Thu Aug 19 01:10:10 CEST 2010


Author: diego
Date: Thu Aug 19 01:10:10 2010
New Revision: 31980

Log:
Merge radio chapter into the usage chapter.
This improves the overall structure of the documentation.

Deleted:
  trunk/DOCS/xml/cs/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/de/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/es/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/it/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/radio.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/radio.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml

Changes in other areas also in this revision:
Deleted:
  trunk/DOCS/xml/en/radio.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/en/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/en/usage.xml

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -175,7 +175,6 @@ mohou být distribuovány za podmínek s
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1396,6 +1396,10 @@ zkreslení signálu.
 </sect2>
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="tv-input" xreflabel="TV vstup">
 <title>TV vstup</title>
 
@@ -1577,4 +1581,115 @@ hardwarovým omezením.
 </para></informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Rádio</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Rádio vstup</title>
+
+<para>
+Tato sekce se zabývá tím, jak zprovoznit poslech rozhlasu
+z&nbsp;V4L-kompatibilního rozhlasového tuneru.
+Popis voleb a ovládání z klávesnice naleznete v man stránce.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Kompilace</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Nejprve musíte znovupřeložit <application>MPlayer</application> pomocí
+ <filename>./configure</filename> s <option>--enable-radio</option> a
+ (pokud chcete i nahrávat) <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para></step>
+<step><para>
+ Ujistěte se, že váš tuner pracuje s jiným softwarem v Linuxu, například
+ <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Uživatelské tipy</title>
+
+<para>
+Plný výčet voleb je v manuálové stránce.
+Zde uvádíme jen několik tipů:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Použití volby <option>channels</option>. Příklad:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Vysvětlení: Pomocí této volby budou k dispozici pouze stanice 104.4
+ a 103.9. Budete mít krásný OSD text během přepínání kanálů,
+ který zobrazí jméno kanálu. Mezery v názvech kanálů musí být
+ nahrazeny znakem "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Je mnoho způsobů, jak zachytávat (nahrávat) zvuk. Můžete buď zachytávat pomocí
+ vstupu line-in zvukové karty propojeného vnější linkou s videokartou,
+ nebo použitím vestavěného ADC v čipu saa7134. V druhém případě musíte
+ zavést ovladač <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> nebo
+ <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <application>MEncoder</application> nelze použít pro zachytávání zvuku, jelikož
+ vyžaduje videoproud, aby fungoval. Takže buď použijete
+ <application>arecord</application> z projektu ALSA, nebo
+ volbu <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. V druhém případě neuslyšíte nic
+ (pokud ovšem nemáte propojku s line-in a vypnuté mute na kanále line-in).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Příklady</title>
+
+<informalexample><para>
+Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto,
+rozhraní V4Lv1):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Přehrávání druhé stanice ze seznamu:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Průchod zvuku přes PCI sběrnici z interního ADC rádio karty.
+V tomto příkladu se tuner používá jako druhá zvuková karta
+(ALSA zařízení hw:1,0). Pro zařízení založené na saa7134 musí
+být zaveden buď modul <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> nebo
+modul <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>
+Když používáte názvy zařízení ALSA, dvojtečky musí být
+nahrazeny znaky rovnáse, čárky tečkami.
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -214,7 +214,6 @@
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1748,6 +1748,114 @@ mencoder -tv driver=v4l:width=768:height
 </para>
 
 </sect2>
+</sect1>
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Radio</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Radio Input</title>
+
+<para>
+ Dieser Abschnitt behandelt das Hören von Radio mittels eines V4L-kompatiblen Radioempfängers. Siehe Manpage für eine Beschreibung der Radio-Optionen und Tastensteuerungen.
+</para>
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Kompilierung</title>
+
+<procedure>
+<step>
+<para>
+ Zuerst muss <application>MPlayer</application> neu kompiliert werden mittels <filename>./configure</filename> mit
+ <option>--enable-radio</option> und (falls Aufzeichnen untersttzt werden soll)
+ <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para>
+</step>
+<step>
+<para>
+ Stelle sicher, dass dein Empfänger mit anderer Radio Software für Linux läuft, wie z.B. <application>XawTV</application>.
+</para>
+</step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Tips zum Gebrauch</title>
+<para>
+ Eine vollständige Liste aller Optionen ist in der Manpage.
+ Hier sind nur ein paar Tips:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+ Benutze die Option <option>channels</option>. Ein Beispiel:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Erklärung: Mit dieser Option sind nur die Frequenzen 104.4 und 103.9 in Gebrauch. Ein netter OSD-Text wird beim Kanalwechsel den Namen des Kanals angeben.
+ Leerzeichen im Kanalnamen müssen ersetzt werden durch das Zeichen "_".
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+ Es gibt mehrere Möglichkeiten, Radio aufzuzeichnen. Das Sound-Signal kann entweder mit der Soundkarte und einer externen Kabelverbindung
+ zwischen dem Line-In der Soundkarte und der TV-Karte erfasst werden,
+ oder mittels des eingebauten ADC im saa7134-Chip. In letzterem Falle ist es nötig, den Treiber
+ <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> oder <systemitem>saa7134-oss</systemitem> zu laden.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+ <application>MEncoder</application> ist zum Aufzeichnen von Radio ungeeignet, da es einen Video Stream benötigt. Daher kannst du entweder
+ <application>arecord</application> vom ALSA Projekt benutzen, oder die
+ Option <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. In letzterem Falle wirst du keinen Sound hören können
+ (es sei denn, du hast ein Line-In Kabel und hast den Line-In Kanal nicht stumm geschaltet).
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</sect3>
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Beispiele</title>
+
+<informalexample>
+<para>
+ Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung):
+ <screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+ Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung,
+ V4Lv1 Interface):
+ <screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+ Abspielen des zweiten Kanals aus der Kanalliste:
+ <screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Leiten des Sounds über den PCI-Bus vom internen ADC des Radio-Empfängers.
+In diesem Beispiel wird der Empfänger als zweite Soundkarte genutzt (ALSA device hw:1,0).
+Für saa7134-basierte Karten muss entweder das Modul
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> oder <systemitem>saa7134-oss</systemitem> geladen werden.
+<note>
+ <para>Werden ALSA-Gerätenamen benutzt, so müssen Doppelpunkte durch Gleichheitszeichen und Kommata durch Punkte ersetzt werden.
+  <screen>mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2/capture</screen>
+ </para>
+</note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
 
 </sect1>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1114,4 +1114,91 @@ el promediado de pixels solo en direcciÃ
 </sect2>
 </sect1>
 
+<sect1 id="radio">
+<title>Radio</title>
+
+<para>
+This section is about how to enable listening to radio from
+a V4L-compatible radio tuner. See the man page for a
+description of radio options and keyboard controls.
+</para>
+
+<sect2 id="radio-tips">
+<title>Usage tips</title>
+
+<para>
+The full listing of the options is available in the manual page.
+Here are just a few tips:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Make sure your tuner works with another radio software in Linux, for
+ example <application>XawTV</application>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Use the <option>channels</option> option. An example:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Explanation: With this option, only the 104.4 and 103.9 radio stations
+ will be usable. There will be a nice OSD text upon channel switching,
+ displaying the channel's name. Spaces in the channel name must be
+ replaced by the "_" character.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ There are several ways of capturing audio. You can grab the sound either using
+ your sound card via an external cable connection between video card and
+ line-in, or using the built-in ADC in the saa7134 chip. In the latter case,
+ you have to load the <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> or
+ <systemitem>saa7134-oss</systemitem> driver.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <application>MEncoder</application> cannot be used for audio capture,
+ because it requires a video stream to work. So your can either use
+ <application>arecord</application> from ALSA project or
+ use <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. In the latter case you
+ will not hear any sound (unless you are using a line-in cable and
+ have switched line-in mute off).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="radio-examples">
+<title>Examples</title>
+
+<informalexample><para>
+Input from standard V4L (using line-in cable, capture switched off):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Input from standard V4L (using line-in cable, capture switched off,
+V4Lv1 interface):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Playing second channel from channel list:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Passing sound over the PCI bus from the radio card's internal ADC.
+In this example the tuner is used as a second sound card
+(ALSA device hw:1,0). For saa7134-based cards either the
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> or <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
+module must be loaded.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>
+When using ALSA device names colons must be replaced
+by equal signs, commas by periods.
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -174,7 +174,6 @@ peuvent être distribués selon les term
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1807,4 +1807,140 @@ Voici un exemple pour du Russe&nbsp;:
 </sect2>
 
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Radio</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Entrée Radio</title>
+
+<para>
+Cette section a pour but de vous expliquer comment écouter la radio
+depuis un tuner compatible V4L (Video For Linux). Reportez-vous à la
+page de manuel pour la description des options controlant la radio ainsi
+que pour la liste des raccourcis clavier.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Compilation</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Tout d'abord, vous devez recompiler <application>MPlayer</application>.
+ Invoquez <filename>./configure</filename> avec l'option
+ <option>--enable-radio</option> et si vous désirez pouvoir enregister la radio,
+ ajoutez <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para></step>
+<step><para>
+ Vérifiez que votre tuner fonctionne avec un autre logiciel d'écoute radio
+ comme <application>XawTV</application> par exemple.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Astuces d'utilisation</title>
+<para>
+La liste complète des options est disponible dans la page de manuel.
+En voici une sélection des plus pratiques&nbsp;:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+L'option <option>channels</option>. Un exemple&nbsp;:
+<screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+Avec cette option, seules les fréquences 104.4 et 103.9
+pourront être écoutées. Lors d'un changement de station, le nom de la radio
+apparaitra à l'écran (OSD). Les caractères espace " " dans le nom de la
+station doivent être remplacés par le caractère underscore "_".
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Il y a plusieurs façons d'enregistrer la radio. Vous pouvez soit utiliser votre
+carte son via un cable externe reliant votre carte vidéo et le line-in de la carte son
+ou utiliser l'ADC integré à la puce saa7134. Dans le second cas, vous devez charger le
+pilote <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> ou <systemitem>saa7134-oss</systemitem> selon
+votre configuration.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+<application>MEncoder</application> ne peut pas être utilisé pour enregistrer la radio car
+il doit necessairement travailler sur un flux vidéo. Vous pouvez soit utiliser le logiciel
+<application>arecord</application> du projet ALSA ou utiliser l'option
+<option>-ao pcm:file=fichier.wav</option>. Dans ce cas, vous n'entenderez rien,
+sauf si vous utilisez un cable branché au line-in et que le volume du line-in n'est pas nul).
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Exemples</title>
+
+
+<informalexample>
+<para>
+Ecoute depuis un périphérique V4L standard (cable relié au line-in,
+enregistrement désactivé)&nbsp;:
+<screen>
+mplayer radio://104.4
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Ecoute depuis un périphérique V4L standard (cable relié au line-in,
+enregistrement désactivé, interface V4Lv1)&nbsp;:
+<screen>
+mplayer -radio driver=v4l radio://104.4
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Ecoute de la seconde fréquence dans la liste.
+<screen>
+mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Transfert du son par le bus PCI depuis l'ADC interne de la carte son.
+Dans cet exemple, le tuner radio est utilisé comme une seconde carte son
+(périphérique ALSA hw:1,0). Pour les cartes son basées sur la puce
+saa7134, le module <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> ou
+<systemitem>saa7134-oss</systemitem> doit être chargé.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+-radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>Dans les noms de périphérique ALSA, les point-virgules
+";" doivent être remplacés
+par des signes égal "=" et les virgules "," par des points
+".".
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -172,7 +172,6 @@ a GNU General Public License v2 értelmÃ
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1556,4 +1556,110 @@ Egy példa az orosz nyelv kiválasztásÃ
 <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
 </para>
 </sect1>
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Rádió</title>
+
+<para>
+Ez a fejezet arról szól, hogyan engedélyezheted a V4L-kompatibilis
+rádió tuner-ről történő rádió hallgatást. Lásd a man oldalt a
+rádiós opciók és a billentyűzeten keresztüli vezérlés leírásához.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="radio-compilation">
+<title>Fordítás</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Először újra kell fordítanod az MPlayer-t a
+ <filename>./configure</filename> <option>--enable-radio</option> és
+ (ha menteni is szeretnél) <option>--enable-radio-capture</option> opcióival.
+p</para></step>
+<step><para>
+ Győződj meg róla, hogy a tuner-ed működik más Linux-os rádiós
+ programmal, mint pl. a <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="radio-tips">
+<title>Használati tippek</title>
+
+<para>
+Az összes használható opcióhoz nézd meg a man oldalt.
+Következzék pár tipp:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Használd a <option>channels</option> opciót. Egy példa:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Magyarázat: Ezzel az opcióval csak a 104.4 és 103.9 rádió adók
+ használhatóak. Egy szép OSD szöveg fog megjelenni csatorna váltásnál,
+ kiírva a csatorna nevét. A csatorna nevében szereplő szóközöket
+ "_" karakterrel kell helyettesíteni.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Több lehetőség is adott az audió elmentésére. Menthetsz a hangkártyád segítségével
+ is, egy videó kártyát és a line-in-t összekötő külső kábellel, vagy az saa7134
+ chip-be beépített ADC segítségével. Ez utóbbi esetben be kell töltened az
+ <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> vagy az
+ <systemitem>saa7134-oss</systemitem> vezérlőt.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ A <application>MEncoder</application> nem használható az audió
+ elmentésére, mert videó folyamra van szüksége. Így vagy az
+ <application>arecord</application> használhatod az ALSA projektből
+ vagy a <option>-ao pcm:file=file.wav</option> opciót. Ez utóbbi
+ esetben nem fogsz hallani semmilyen hangot (hacsak nem használsz egy
+ line-in kábelt és nem kapcsolod ki a line-in némítást).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="radio-examples">
+<title>Példák</title>
+
+<informalexample><para>
+Bemenet szabványos V4L-ről (line-in kábellel, mentés kikapcsolva):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Bemenet szabványos V4L-ről (line-in kábellel, mentés kikapcsolva,
+V4Lv1 interfész):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+A csatorna listán második csatorna lejátszása:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Hang átadása a PCI buszon a rádió kártya belső ADC-jéből.
+Ebben a példában a tuner második hangkártyaként szerepel
+(ALSA device hw:1,0). Az saa7134-alapú kártyákhoz vagy az
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> vagy az <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
+modult be kell tölteni.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>
+Ha ALSA eszköz neveket használsz, a kettőspontokat egyenlőség
+jelekkel kell helyettesíteni, a periódusokat vesszők választják el.
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -171,7 +171,6 @@ possono esser distribuiti nei termini de
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1700,4 +1700,119 @@ Qui c'è un esempio per il russo:
 </sect2>
 
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Radio</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Ingresso radio</title>
+
+<para>
+Questa sezione tratta di come abilitare l'ascolto della radio da un
+sintonizzatore compatibile V4L. Guarda la pagina man per una descrizione delle
+opzioni e dei controlli di tastiera per la radio.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Compilazione</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Per prima cosa devi compilare <application>MPlayer</application> usando
+ <filename>./configure</filename> con <option>--enable-radio</option> e
+ (se vuoi il supporto per la cattura) <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para></step>
+<step><para>
+ Assicurati che il tuo sintonizzatore funzioni con altri software radio per
+ Linux, per esempio <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Consigli per l'uso</title>
+
+<para>
+La lista completa delle opzioni è disponibile nella pagina di manuale.
+Qui ci sono giusto alcuni consigli:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Usa l'opzione <option>channels</option>. Un esempio:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Spiegazione: con questa opzione, solo le stazioni radio 104.4 e 103.9 saranno
+ utilizzabili. Ci sarà un simpatico testo OSD quando cambi canale, mostrante
+ il nome del canale stesso. Gli spazi nel nome di canale devono essere
+ sostituiti con il carattere "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Ci sono vari modi per catturare l'audio. Puoi catturare il suono sia usando
+ la tua scheda video attraverso un cavo di connessione esterno tra la scheda
+ video e la line-in, ovvero usare l'ADC integrato nel chip saa7134.
+ Nell'ultimo caso, devi caricare il driver
+ <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> o <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <application>MEncoder</application> non può essere utilizzato per la cattura
+ audio, poiché per funzionare richiede un flusso video. Per cui puoi usare o
+ <application>arecord</application> dal progetto ALSA oppure usare l'opzione
+ <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. Nell'ultimo caso non sentirai suono
+ alcuno (a meno che tu non stia usando un cavo line-in e abbia tolto il mute
+ dal line-in).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Esempi</title>
+
+<informalexample><para>
+Ingresso da V4L standard (usando un cavo su line-in, cattura disabilitata):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Ingresso da V4L standard (usando un cavo su line-in, cattura disabilitata,
+interfaccia V4Lv1):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Riprodurre il secondo canale della lista canali:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Ridirigere il suono dall'ADC integrato della scheda radio al bus PCI.
+In questo esempio il sintonizzatore viene usato come una seconda scheda audio
+(ALSA device hw:1,0). Per schede basate su saa7134 deve esser caricato il modulo
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> o <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note>
+<para>
+Usando i nomi dispositivi ALSA, i due punti devono esser sostituiti con il
+segno di uguale, le virgole con punti.
+</para>
+</note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -189,7 +189,6 @@ mogą być rozprowadzane zgodnie z warun
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1732,4 +1732,123 @@ uśrednianie pikseli jedynie w kierunku 
 </para></informalexample>
 </sect2>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Radio</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="SÅ‚uchanie radia">
+<title>SÅ‚uchanie radia</title>
+
+<para>
+Ten rozdział opisuje jak włączyć możliwość słuchania radia przy użyciu tunera
+radiowego kompatybilnego z V4L. Opis opcji i sterowania klawiaturÄ… znajduje siÄ™
+na stronie man.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Kompilacja</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Najpierw, musisz przekompilować <application>MPlayera</application> używając
+ <filename>./configure</filename> z opcjÄ… <option>--enable-radio</option>
+ i (jeśli chcesz móc przechwytywać radio)
+ <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para></step>
+<step><para>
+ Upewnij się że Twój tuner działa z innym oprogramowaniem do radia w Linuksie,
+ na przykład z <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Rady przy stosowaniu</title>
+
+<para>
+Pełna lista opcji jest dostępna na stronie man.
+Tu jest tylko kilka porad:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Używaj opcji <option>channels</option>. Na przykład:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na
+ częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie
+ wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez
+ znak "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo
+ korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę
+ video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera
+ ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik
+ <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Do przechwytywania dźwięku nie można użyć
+ <application>MEncodera</application>, ponieważ wymaga on do działania
+ strumienia video. Możesz więc albo użyć <application>arecord</application>
+ z projektu ALSA albo opcji <option>-ao pcm:file=file.wav</option>.
+ W tym drugim przypadku nie będziesz słyszał dźwięku
+ (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Przykłady</title>
+
+<informalexample><para>
+Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania):
+<screen>
+mplayer radio://104.4
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania,
+interface V4Lv1):
+<screen>
+mplayer -radio driver=v4l radio://104.4
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Odtwarzanie drugiego kanału z listy:
+<screen>
+mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Przesyłanie dźwięku szyną PCI z wewnętrznego konwertera ADC na karcie radiowej.
+W tym przykładzie tuner jest używany jako druga karta dźwiękowa (urządzenia
+alsa hw:1,0). Dla kart opartych na saa7134 musi być załadowany moduł
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+ -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>
+Jeśli używasz nazw urządzeń ALSA dwukropki muszą być zastąpione
+znakami równości a przecinki kropkami.
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -176,7 +176,6 @@ Public License Version 2.
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1642,4 +1642,119 @@ mencoder -tv driver=v4l:width=768:height
 </sect2>
 
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>Радио</title>
+
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>Радио вход</title>
+
+<para>
+В этой секции описывается как включить прослушивание
+радио при помощи V4L совместимого Радио тюнера. Смотрите man страницу для
+описания опций и кнопок управления.
+</para>
+
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>Компиляция</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Во-первых, вам необходимо перекомпилировать <application>MPlayer</application>
+ при помощи <filename>./configure</filename> с указанием опций
+ <option>--enable-radio</option> и (если хотите включить поддержку записи)
+ <option>--enable-radio-capture</option>.
+</para></step>
+<step><para>
+ Убедитесь, что ваш тюнер работает с другими приложениями в Linux, например
+ <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>Советы по использованию</title>
+<para>
+Полный список опций доступен на страницах руководства (man).
+Вот всего несколько советов:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Использование <option>channels</option> опции. Пример:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ Объяснение: при указании этой опции, будут доступны только радиостанции
+ 104.4 и 103.9. Кроме того, будет приятный OSD текст при переключении между каналами,
+ отображающий название канала. Пробелы в названиях каналов должны быть заменены
+ символом "_"
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Есть несколько путей захвата аудио. Вы можете получить звук, либо используя Вашу
+ звуковую карту и внешний кабель, соединяющий видео карту и линейный вход[line-in],
+ либо используя встроенный ADC на в чипе saa7134. В этом случае, Вы должны
+ загрузить драйвер <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> или
+ <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <application>MEncoder</application> не может быть использован для захвата звука,
+ поскольку он требует обязательного наличия видео-потока.Таким образом, вы можете
+ производит захват либо используя программу <application>arecord</application>
+ из проекта ALSA, либо используя
+ <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. Во втором случае вы не будете слышать ничего во
+ время захвата (за исключение случая, когда вы используете line-in кабель, и слушаете
+ звук непосредственно с линейного входа).
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>Примеры</title>
+
+
+<informalexample><para>
+Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена.):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена. Используется интерфейс
+V4Lv1):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+прослушивание второй радиостанции из списка:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Получение звука через шину pci с внутреннего ADC радио тюнера. В этом примере
+тюнер используется как вторая звуковая карта (ALSA устройство hw:1,0).
+Для карт, основанных на saa7134, либо
+<systemitem>saa7134-alsa</systemitem>, либо <systemitem>saa7134-oss</systemitem>
+модуль должен быть загружен.
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>
+При использовании имен устройств ALSA, двоеточия необходимо заменить на
+равенства, запятые - на точки.
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -179,7 +179,6 @@ It can encode with various codecs, like
 
 &usage.xml;
 &video.xml;
-&radio.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;
 &encoding-guide.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Thu Aug 19 00:42:27 2010	(r31979)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Thu Aug 19 01:10:10 2010	(r31980)
@@ -1609,4 +1609,106 @@ Here is an example for Russian:
 </sect2>
 
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="radio">
+<title>广播电台</title>
+
+<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
+<title>电台输入</title>
+
+<para>
+这一部分将说明如何从V4L兼容的电台调谐器收听电台广播。
+请阅读手册中关于电台的可选项和键盘控制的描述。
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-compilation">
+<title>编译</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ 首先, 你需要重新编译MPlayer, 使用<filename>./configure</filename>带上选项
+ <option>--enable-radio</option> 和(如果你想要支持捕捉)
+ <option>--enable-radio-capture</option>
+</para></step>
+<step><para>
+ 确认你的电台调谐器可以和Linux的其他收音软件工作。 比如<application>XawTV</application>。
+</para></step>
+</procedure>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-tips">
+<title>使用技巧</title>
+
+<para>
+可用选项的完整列表在手册中有列出。
+这里只给出一些技巧:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ 使用<option>channels</option>选项。 例子:
+ <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
+ 解释: 使用该选项, 则只可使用104.4和103.9电台。 在频道切换时, 将会有个不错的OSD文字,
+ 显示频道的名字。 频道的名字中的空格必须替换成下划线("_")。
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ 有好几种方法可以捕捉声音。 为捕捉音频, 你可以通过连接视频卡和音频输入的外接线用你的声卡捕捉,
+ 也可以使用saa7134芯片内置的ADC。 在后一种情况下, 你要加载<systemitem>saa7134-alsa</systemitem>
+ 或<systemitem>saa7134-oss</systemitem>驱动。
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <application>MEncoder</application>不能用于音频捕捉,
+ 因为它需要视频流才工作。 因此你可以, 或使用ALSA项目的<application>arecord</application>,
+ 或者使用选项<option>-ao pcm:file=file.wav</option>。 在后一种情况下,
+ 你将听不到任何声音 (除非你用了输入线, 并且关闭了输入线静音)。
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect3>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect3 id="radio-examples">
+<title>例子</title>
+
+<informalexample><para>
+从标准的V4L输入 (使用输入线, 捕捉开关关闭):
+<screen>mplayer radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+从标准的V4L输入 (使用输入线, 捕捉开关关闭, V4Lv1接口):
+<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+播放频道列表中的第二个频道:
+<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+把声音从收音卡的内置ADC传到PCI总线。
+在这个例子中, 调谐器被用成是第二块声卡(ALSA device hw:1,0)。
+对于基于saa7134的卡, 必须加载 saa7134-alsa 或 saa7134-oss 模块。
+<screen>
+mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
+  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
+</screen>
+<note><para>当使用ALSA设备名时, 冒号(:)必须替换成等号(=),
+逗号(,)要替换成句点(.)
+</para></note>
+</para>
+</informalexample>
+</sect3>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>


More information about the MPlayer-translations mailing list