[MPlayer-translations] r31978 - in trunk/DOCS/xml: cs/documentation.xml cs/tvinput.xml cs/usage.xml de/documentation.xml de/tvinput.xml de/usage.xml en/documentation.xml en/tvinput.xml en/usage.xml es/documentation.xml e...

diego subversion at mplayerhq.hu
Wed Aug 18 22:22:01 CEST 2010


Author: diego
Date: Wed Aug 18 22:22:01 2010
New Revision: 31978

Log:
Merge TV input and TV teletext chapter into the usage chapter.
This improves the overall structure of the documentation.

Deleted:
  trunk/DOCS/xml/cs/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/de/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/es/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/it/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/tvinput.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/tvinput.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml

Changes in other areas also in this revision:
Deleted:
  trunk/DOCS/xml/en/tvinput.xml
Modified:
  trunk/DOCS/xml/en/documentation.xml
  trunk/DOCS/xml/en/usage.xml

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -175,7 +175,6 @@ mohou být distribuovány za podmínek s
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1395,4 +1395,186 @@ zkreslení signálu.
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
+
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV vstup">
+<title>TV vstup</title>
+
+<para>
+Tato sekce je zaměřena na zpřístupnění
+<emphasis role="bold">sledování/grabování z V4L kompatibilního TV tuneru
+</emphasis>. Popis voleb k TV a ovládání z klávesnice naleznete v man
+stránce.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Kompilace</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Zaprvé musíte rekompilovat. <filename>./configure</filename> zdetekuje
+ v4l hlavičkové soubory kernelu a existenci zařízení
+ <filename>/dev/video*</filename>. Pokud existují, bude zabudována
+ podpora pro TV (viz výstup z <filename>./configure</filename>).
+</para></step>
+<step><para>
+ Ujistěte se, že váš tuner pracuje s jiným Linuxovým TV softwarem,
+ například <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Tipy pro používání</title>
+
+<para>
+Úplný seznam voleb je dostupný v manuálové stránce.
+Zde je jen několik typů:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Použijte volbu <option>channels</option>. Příklad:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Vysvětlení: Při použití této volby budou použitelné pouze kanály 26 a 23 a
+ budete také mít krásný OSD text po přepnutí kanálů, zobrazující jméno
+ kanálu. Mezery ve jméně kanálu musí být nahrazeny znakem
+ "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Zvolte rozumné rozměry obrazu. Rozměry výsledného obrazu by měly být
+ bezezbytku dělitelné 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Pokud zachytáváte video se svislým rozlišením vyšším než polovina plného
+ rozlišení (čili 288 pro PAL nebo 240 pro NTSC), pak 'snímky', které dostanete,
+ budou ve skutečnosti prokládané páry půlsnímků.
+ V závislosti na tom, co chcete s videem dělat, je můžete nechat jak jsou,
+ destruktivně odstranit proklad, nebo rozdělit páry do individuálních políček.
+ </para>
+ <para>
+ Jinak bude získaný snímek roztřepený
+ během rychlých scén a regulátor datového toku nebude pravděpodobně schopen
+ ani udržet nastavený datový tok, vzhledem k tomu, že prokladové artefakty
+ produkují velké množství detailů, což spotřebovává velké přenosové pásmo.
+ Odstraňování prokladu můžete zapnout pomocí volby
+ <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>. Dobrou práci obvykle odvede
+ <option>pp=lb</option>, ale záleží na osobních preferencích. Prostudujte si
+ ostatní možnosti odstraňování prokladu v manuálu a vyzkoušejte je.
+ </para>
+</listitem>
+
+<listitem><para>
+ Odstřihněte mrtvý prostor. Když zachytáváte video, oblasti na okrajích jsou
+ obvykle černé, nebo obsahují nějaký šum. Což opět zbytečně spotřebovává
+ přenosové pásmo. Přesněji to nejsou samotné černé oblasti, ale ostrý přechod
+ mezi černou a světlejším videem, ale to teď není důležité.
+ Než začnete zachytávat, nastavte parametry volby <option>crop</option> tak,
+ aby byl veškerý binec na okrajích odstřižen. Opět se snažte zachovat rozumné
+ rozměry výsledného obrazu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Sledujte zatížení CPU. Většinu času by nemělo překročit hranici 90%. Pokud
+ máte velkou vyrovnávací paměť pro zachytávání, dokáže
+ <application>MEncoder</application> přežít několikasekundové přetížení, ale
+ nic víc. Raději vypněte 3D OpenGL spořiče obrazovky a podobné věci.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Nehrajte si se systémovými hodinami. <application>MEncoder</application>
+ používá systémové hodiny pro A/V synchronizaci. Pokud přestavíte systémové
+ hodiny (zvlášť nazpět), <application>MEncoder</application> bude zmaten a
+ vy přijdete o snímky. To je velmi důležité pokud jste připojeni k síti a
+ používáte nějaký časový synchronizační software jako je NTP. Musíte vypnout
+ NTP během zachytávání, pokud chcete spolehlivě zachytávat.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Neměňte <option>outfmt</option> pokud nevíte co děláte, nebo vaše
+ karta/ovladač opravdu nepodporuje výchozí (YV12 barevný prostor).
+ Ve starší verzi <application>MPlayer</application>u/
+ <application>MEncoder</application>u bylo nutné nastavit výstupní formát.
+ Tento problém by měl být v současných verzích vyřešen,
+ <option>outfmt</option> již není nadále potřeba a výchozí hodnoty vyhovují
+ pro většinu případů. Například pokud zachytáváte do DivX pomocí
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>u a uvedete
+ <option>outfmt=RGB24</option> pro zvýšení kvality zachytávaných snímků,
+ stejně budou tyto snímky později konvertovány zpět na YV12, takže jediné co
+ tím získáte je spousta vyplýtvaného výkonu CPU.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Chcete-li nastavit barevný prostor I420 (<option>outfmt=i420</option>),
+ musíte přidat i volbu <option>-vc rawi420</option> kvůli konfliktu fourcc
+ Intel Indeo video kodekem.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Existuje několik cest, jak zachytávat zvuk. Můžete nahrát zvuk buď pomocí
+ zvukové karty pomocí externího propojení mezi video kartou a linkovým
+ vstupem, nebo použitím vestavěného ADC v čipu bt878. Ve druhém případě
+ musíte načíst ovladač <emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Přečtěte si
+ soubor <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (ve zdrojácích
+ kernelu, nikoli <application>MPlayer</application>u) pro několik instrukcí
+ jak použít tento ovladač.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Pokud <application>MEncoder</application> nedokáže otevřít audio zařízení,
+ ujistěte se, že je opravdu k dispozici. Můžete mít potíže se zvukovými
+ servery jako aRts (KDE) nebo ESD (GNOME). Pokud máte plně duplexní zvukovou
+ kartu (téměř každá slušná karta to již podporuje) a používáte KDE, zkuste
+ zaškrtnout volbu "full duplex" v menu nastavení zvukového serveru.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Příklady</title>
+
+<informalexample><para>
+Modelový výstup do AAlib :)
+<screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Vstup ze standardního V4L:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Mnohem sofistikovanější příklad. Zde <application>MEncoder</application>
+zachytává obraz v plném PALu, ořízne okraje a odstraní proklad obrazu pomocí
+lineárního směšovacího algoritmu. Zvuk je komprimován konstantním datovým
+tokem 64kbps LAME kodekem. Toto nastavení je vhodné pro zachytávání filmů.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+  -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>výstup.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Toto navíc přeškáluje video na 384x288 a zkomprimuje jej s datovým tokem
+350kbps v režimu vysoké kvality. Volba vqmax uvolňuje kvantizer a umožní
+video kompresoru podržet takto nízký datový tok i za cenu snížení kvality.
+To lze použít pro záznam dlouhých TV seriálů, kde kvalita obrazu není až
+tolik důležitá.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>výstup.avi</replaceable>\
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+Rovněž můžete nastavit menší rozměry obrazu ve volbě
+<option>-tv</option> a vyhnout se tak softwarovému škálování, ale tento přístup
+vyžaduje maximální množství informací a je trochu odolnější proti šumu.
+Čipy bt8x8 umí průměrování pixelů pouze ve svislém směru díky
+hardwarovým omezením.
+</para></informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/de/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -214,7 +214,6 @@
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/de/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/de/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1494,4 +1494,261 @@ dies führt zu gestörtem Ton.
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
+<title>TV-Input</title>
+
+<para>
+ Dieser Abschnitt behandelt das <emphasis role="bold">Anschauen/Grabben von einem V4L-kompatiblen TV-Empfänger</emphasis>.
+ Siehe Manpage für eine Beschreibung der TV-Optionen und Tastensteuerungen.
+</para>
+
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Compilierung</title>
+
+<procedure>
+ <step>
+  <para>
+   Zuerst musst du neu compilieren. <filename>./configure</filename> wird die Kernelheader
+   vom v4l-Kram und die Existenz der <filename>/dev/video*</filename>-Einträge
+   automatisch erkennen und TV-Unterstützung wird eingebaut werden
+   (siehe Ausgaben von <filename>./configure</filename>).
+  </para>
+ </step>
+ <step>
+  <para>
+   Stelle sicher, dass dein Empfänger mit anderer TV-Software wie zum Beispiel
+   <application>XawTV</application> unter Linux läuft.
+  </para>
+ </step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Tipps zum Gebrauch</title>
+<para>
+ Die vollständige Liste der Optionen ist in der Manpage verfügbar.
+ Hier sind nur ein paar Tipps:
+<itemizedlist>
+ <listitem>
+  <para>
+   Benutze die Option <option>channels</option>. Ein Beispiel:
+   <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+   Erklärung: Durch Verwendung dieser Option sind nur die Kanäle 26 und 23 in Gebrauch,
+   und es wird beim Kanalwechsel einen netten OSD-Text geben, der den Namen des Kanals
+   anzeigt. Leerzeichen im Kanalnamen müssen durch das Zeichen "_" ersetzt werden.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Wähle vernünftige Bildabmessungen. Die Abmessungen des resultierenden Bildes sollten durch
+   16 teilbar sein.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Wenn du das Video bei einer vertikalen Auflösung höher als halb der vollen
+   Auflösung einfängst (z.B. 288 für PAL oder 240 für NTSC), dann werden die
+   'Frames', die du erhältst, wirklich jeweils ausgelassene Paare von Feldern sein.
+   Je nach dem, was du mit dem Video anfängst, kannst du es in dieser Form belassen,
+   (zerstörend) deinterlacen oder die Paare zu einzelnen Feldern machen.
+  </para>
+  <para>
+   Ansonsten wirst du einen Film erhalten, der während schnellbewegten Szenen gestört ist,
+   und die Bitratenkontrolle wird vermutlich nicht in der Lage sein, die angegebene Bitrate
+   einzuhalten, da die Interlacing-Artefakte hohe Details produzieren und daher eine Menge
+   Bandbreite kosten. Du kannst Deinterlacing mit <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>
+   aktivieren. Normalerweise leistet <option>pp=lb</option> gute Arbeit, aber das ist
+   Geschmackssache. Schaue nach anderen Deinterlacing-Algorithmen im Handbuch und versuche
+   es mit denen.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Schneide tote Bereiche ab. Wenn du Video aufnimmst, sind die Bereiche an den Rändern
+   normalerweise schwarz oder enthalten Rauschen. Diese wiederum verbrauchen unnötige
+   Bandbreite. Genauer gesagt sind es nicht die schwarzen Bereiche selbst, sondern
+   die scharfen Übergänge zwischen dem schwarzen und dem helleren Videobild, die das tun.
+   Aber das ist für den Moment nicht so wichtig. Bevor du mit der Aufnahme beginnst,
+   passe alle Argumente der Option <option>crop</option> so an, dass der ganze Müll
+   an den Rändern abgeschnitten wird. Nochmal, vergiss nicht, die resultierenden
+   Abmessungen vernünftig zu halten.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Achte auf CPU-Load. Es sollte die 90%-Grenze die meiste Zeit über nicht überschreiten.
+   Wenn du einen großen Aufnahmepuffer hast, kann <application>MEncoder</application>
+   eine Überlastung für ein paar Sekunden überstehen, aber nicht mehr.
+   Es ist besser, 3D-OpenGL-Bildschirmschoner und ähnlichen Kram abzustellen.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Spiele nicht mit der Systemuhr herum. <application>MEncoder</application> benutzt
+   sie für A/V-Synchronisation. Wenn du die Systemuhr anpasst (vor allem rückwärtig),
+   verwirrt dies <application>MEncoder</application>, und du wirst Frames verlieren.
+   Das ist ein wichtiger Sachverhalt, wenn du mit einem Netzwerk verbunden bist und
+   Zeitsynchronisationssoftware wie NTP verwendest. Du musst NTP während des Aufnahmeprozesses
+   ausschalten, wenn du zuverlässig aufnehmen möchtest.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Ändere das <option>outfmt</option> nicht, es sei denn, du weißt, was du tust, oder
+   deine Karte/Treiber den Standard (YV12-Farbraum) wirklich nicht unterstützt.
+   In älteren Versionen von <application>MPlayer</application>/<application>MEncoder</application>
+   war es notwendig, das Ausgabeformat anzugeben. Diese Sache sollte in aktuellen Releases
+   behoben sein, und <option>outfmt</option> wird nicht weiter benötigt. Die Standardeinstellung
+   genügt den meisten Zwecken. Zum Beispiel, wenn du mit
+   <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> nach DivX aufnimmst und
+   <option>outfmt=RGB24</option> angibst, um die Qualität der aufgenommenen Bilder zu erhöhen,
+   so wird das aufgenommene Bild später tatsächlich zurück zu YV12 konvertiert.
+   Die einzige Sache, die du erreichst, ist eine massive Verschwendung von CPU-Power.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Um den Farbraum I420 anzugeben (<option>outfmt=i420</option>), musst du die Option
+   <option>-vc rawi420</option> hinzufügen. Das liegt an einem Konflikt mit einem
+   Intel Indeo Videocodec.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Es gibt viele Möglichkeiten, Audio aufzunehmen. Du kannst den Ton grabben entweder
+   mit deiner Soundkarte über ein externes Kabel zwischen Videokarte und Line-In oder
+   durch Benutzung des eingebauten ADC im bt878-Chip. In letzterem Falle musst den den
+   Treiber <emphasis role="bold">btaudio</emphasis> laden. Lies die Datei
+   <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (im Kernel-Tree, nicht
+   in dem von <application>MPlayer</application>) für ein paar Anweisungen,
+   wie dieser Treiber verwendet wird.
+  </para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+  <para>
+   Wenn <application>MEncoder</application> das Audiogerät nicht öffnen kann,
+   stelle sicher, dass es wirklich verfügbar ist. Es kann Ärger geben mit Soundservern
+   wie aRts (KDE) oder ESD (GNOME). Wenn du eine Vollduplex-Soundkarte hast
+   (fast jede vernünftige Karte unterstützt dies heutzutage) und du KDE laufen hast,
+   probiere die Option "Vollduplex" im Eigenschaftenmenü des Soundservers.
+  </para>
+ </listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Beispiele</title>
+
+<informalexample>
+ <para>
+  Dummy-Ausgabe zu AAlib :)
+  <screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+ </para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+ <para>
+  Input von Standard-V4L:
+  <screen>mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://</screen>
+ </para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+ <para>
+  Ein gehobenes Beispiel. Dies sorgt dafür, dass <application>MEncoder</application>
+  das volle PAL-Bild einfängt, die Ränder abschneidet und einen Deinterlacer mit einem linearen
+  Blendalgorithmus auf das Bild anwendet. Der Ton wird mit dem LAME-Codec bei konstanter Bitrate
+  von 64kbps komprimiert. Diese Einstellungen eigenen sich für das Einfangen von Filmen.
+  <screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+-oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
+-vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://<!--
+  --></screen>
+ </para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+ <para>
+  Dies wird zusätzlich die Bildabmessungen auf 384x288 ändern und das Video mit
+  einer Bitrate von 250kbps im hochqualitativen Modus encodieren.
+  Die Option vqmax lockert den Quantisierungsparameter und erlaubt dem Videokompressor, eine
+  sehr niedrige Bitrate zu erlangen, sogar auf Kosten der Qualität. Dies kann verwendet werden
+  für das Einfangen von langen TV-Serien, wo die Videoqualität nicht so wichtig ist.
+  <screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+-oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 \
+-vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 -sws 1 -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://<!--
+  --></screen>
+  Es ist außerdem möglich, in der Option <option>-tv</option> kleinere Bildabmessungen
+  anzugeben und die Softwareskalierung auszulassen, aber dieser Ansatz nutzt die maximal
+  verfügbaren Informationen und ist ein wenig resistenter gegen Störungen. Die bt8x8-Chips
+  können das Mitteln der Pixel auf Grund einer Hardwarebeschränkung nur in horizontaler
+  Richtung durchführen.
+ </para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Videotext</title>
+
+<para>Videotext ist momentan nur in MPlayer verfügbar, für die Treiber v4l und v4l2.</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Anmerkungen zur Implementierung</title>
+
+<para>
+ <application>MPlayer</application> unterstützt regulären Text, Grafiken und Navigationslinks.
+ Leider werden farbige Seiten momentan nicht vollständig unterstützt - alle Seiten erscheinen
+ in Graustufen. Untertitelseiten (auch bekannt als "Closed Captions") werden auch unterstützt.
+</para>
+
+<para>
+ <application>MPlayer</application> beginnt beim Beginn vom TV-Empfang damit, alle Videoseiten
+ zwischenzuspeichern, damit du nicht warten musst, bis die gewünschte Seite geladen ist.
+</para>
+
+<para>
+ Anmerkung: Benutzung von Videotext mit <option>-vo xv</option> verursacht komische Farben.
+</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>Videotext verwenden</title>
+
+<para>
+ Um Decodierung von Videotext zu aktivieren, musst du das VBI-Gerät angeben,
+ von dem die Videotextdaten empfangen werden (üblicherweise
+ <filename>/dev/vbi0</filename> unter Linux). Dies kann erreicht werden durch Angabe
+ der Option <option>tdevice</option> in deiner Konfigurationsdatei, siehe unten:
+ <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+ Du musst möglicherweise den Videotextsprachcode für dein Land angeben.
+ Um dir alle Sprachcodes anzeigen zu lassen, verwende
+ <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+ Hier ist ein Beispiel für russisch:
+ <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/es/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -183,7 +183,6 @@ License Version 2 (GPL v.2).
 
 &install.xml;
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/es/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/es/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -900,4 +900,218 @@ Para crear un archivo EDL para poder tra
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="Entrada de TV">
+<title>Entrada de TV</title>
+
+<para>
+Esta sección es acerca de como poder <emphasis role="bold">mirar/capturar
+desde un dispositivo sintonizador de TV compatible con V4L</emphasis>. Vea
+la página del manual para una descripción de las opciones de TV y los controles
+del teclado.
+</para>
+
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Compilación</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Primero, deberá recompilar. <filename>./configure</filename> detectará
+ los archivos de encabezados de las cosas de v4l y la existencia de
+ las entradas <filename>/dev/video*</filename>. Si existen, el soporte
+ de TV se compilará (vea la salida de <filename>./configure</filename>).
+ </para></step>
+<step><para>
+ Asegúrese de que su sintonizador funcione bien con otro software de TV
+ en Linux, como por ejemplo con <application>XawTV</application>.
+ </para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Consejos de Uso</title>
+<para>
+El listado completo de opciones esta disponible en la página del manual.
+Aquí hay solamente un par de consejos:
+</para>
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Use la opción <option>channels</option>(canales). Ejemplo:
+<screen>-tv channels=26-MTV,23-TV2</screen>
+Explicación: usando esta opción, solo se podrá ver el canal 26 y el 23 y
+habrá un bonito texto en pantalla (OSD) por cada cambio de canal, mostrando
+el nombre del canal. Los espacios en el nombre del canal deben ser reemplazados
+por el carácter &quot;_&quot;.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Elija varias dimensiones de imagen razonables. Las dimensiones de la imagen
+resultante deberían ser divisibles por 16.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Si captura el vídeo con una resolución vertical más grande que la mitad de
+la resolución total (por ejemplo: 288 para PAL o 240 para NTSC), asegúrese que
+activó el desentrelazado. De otro modo obtendrá una película la cual esta
+distorsionada durante las escenas con movimientos rápidos y el controlador de tasa
+de bits probablemente no podrá ser capaz de retener la cantidad de información necesaria
+ya que el entrelazado produce una gran cantidad de detalles y por lo tanto consume
+una gran cantidad de ancho de banda. Puede activar el desentrelazado con
+la opción <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>. Normalmente
+<option>pp=lb</option> funciona bien, pero es un problema de preferencias
+personales. Vea otros algoritmos de desentrelazado en el manual y pruebelos.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Corte el área no usada. Cuando captura vídeo, las áreas en los bordes normalmente
+son negras y contienen algo de ruido. Esto también consume un montón de ancho
+de banda innecesario. Más precisamente no son las áreas en negro por si mismas
+pero si las bruscas transcisiones entre el negro y la imagen de vídeo brillante
+pero por ahora eso no es importante por ahora. Antes de empezar a capturar,
+ajuste los argumentos de la opción <option>crop</option> de tal manera que todo
+lo negro quede afuera. Nuevamente, no se olvide de mantener las dimensiones
+de manera razonables.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Observe la carga de CPU. La mayoría del tiempo no debería cruzar el límite
+del 90%. Si tiene un gran buffer de captura, <application>MEncoder</application>
+puede sobrevivir una sobrecarga por unos pocos segundos y nada más. Es mejor apagar
+los salvadores de pantalla 3D OpenGL y ese tipo de cosas.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+No se meta con el reloj del sistema. <application>MEncoder</application> usa
+el reloj del sistema para mantener sincronía entre Audio y Vídeo. Si ajusta
+el reloj del sistema (particularmente volviendo hacia atrás en el tiempo),
+<application>MEncoder</application> se confunde y pierde cuadros. Esto es un
+problema importante si está conectado a una red y corre algún tipo de software
+de sincronización como NTP. Debería desactivar NTP durante el proceso de captura
+si quiere capturar en forma confiable.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+No cambie la opción <option>outfmt</option> a menos que sepa lo que está haciendo
+o su tarjeta/controlador realmente no soporte la opción por omisión (espacio de color
+YV12). En las versiones viejas de <application>MPlayer</application>/<application>
+MEncoder</application> era necesario especificar el formato de salida. Este
+problema se debería estar resuelto en las versiones actuales y la opción <option>outfmt</option>
+no se requiere más, ya que la opción por omisión sirve para la mayoría de los propósitos. Por
+ejemplo si está capturando en DivX usando
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> y especifica <option>outfmt=RGB24</option>
+para incrementar la calidad de las imágenes capturadas, las imágenes capturadas serán
+realmente convertidas nuevamente a YV12 por lo que lo único que logra es un desperdicio
+masivo de ciclos de CPU.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Para especificar el espacio de colores I420 (<option>outfmt=i420</option>), deberá
+agregar una opción <option>-vc rawi420</option> debido a un conflicto de fourcc con
+un codec de vídeo de Intel Indeo.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Hay muchas maneras de capturar audio. Puede capturar el sonido ya sea usando
+su tarjeta de sonido por medio de un cable de conexión externo entre la placa
+sintonizadora y la linea de entrada, o usando el chip ADC incorporado en el chip
+bt878. En este ultimo caso, deberá cargar el controlador <emphasis role="bold">btaudio
+</emphasis>. Lea el archivo <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename>
+(en el árbol de directorio del núcleo, no el de
+<application>MPlayer</application>) para instrucciones de como
+usar este controlador.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Si <application>MEncoder</application> no puede abrir el dispositivo de audio,
+asegúrese que este realmente disponible. Puede haber algunos problemas con
+algunos servidores de sonido como arts (KDE) o esd (GNOME). Si tiene una placa
+de sonido full dúplex (casi todas las placas decentes lo soportan hoy en día), y
+está usando KDE, trate activando la opción "full dúplex" en el menú de preferencias del
+servidor de sonido.
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Ejemplos</title>
+
+<informalexample>
+<para>
+Salida ficticia, a AAlib :)
+<screen>
+mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Entrada desde un dispositivo estándar V4L:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://<!--
+--></screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Un ejemplo más sofisticado. Esto hace que <application>MEncoder</application>
+capture la imagen completa PAL, corte los margenes y desentrelazando la
+imagen usando un algoritmo linear blend. El audio es comprimido con una
+tasa de bits constante de 64kbps, usando el codec LAME. Esta configuración
+es satisfactoria para capturar películas.
+<screen>
+   mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+   -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
+   -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>salida.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Esto adicionalmente escalará la imagen a 384x288 y comprimirá el vídeo
+a una tasa de bits de 350kbps en modo alta calidad. La opción <option>
+vqmax</option> suelta al cuantizador y le permite al compresor de vídeo
+alcanzar tasas de bits muy bajas a expensas de la calidad. Esto puede ser
+usado para capturar series de TV largas, donde la calidad del vídeo no
+es tan importante.
+<screen>
+   mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+   -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 \
+   -vf crop=720:540:24:18,pp=tn/lb,scale=384:288 -sws 1 \
+   -o <replaceable>salida.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+Es posible especificar una dimensión de imagen más chica en la opción <option>-tv</option>
+y omitir el escalado de software pero este enfoque usa la máxima cantidad de información
+disponible y es un poco más resistente al ruido. Los chips bt8x8 pueden hacer
+el promediado de pixels solo en dirección horizontal debido a limitaciones de hardware.
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -174,7 +174,6 @@ peuvent être distribués selon les term
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1500,4 +1500,311 @@ sont en dehors de la bande permise; cela
 
 </sect1>
 
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
+<title>Entrée TV</title>
+
+<para>
+Cette section concerne l'activation de la <emphasis role="bold">lecture/enregistrement
+à partir d'un tuner TV compatible V4L.</emphasis> Voir la page de man pour une
+description des options TV et des contrôles clavier.
+
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Compilation</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ D'abord, vous devez recompiler.
+ <filename>./configure</filename> autodétectera les entêtes v4l du noyau et
+l'existence des entrées <filename>/dev/video*</filename>.
+Si elles existent, le support TV sera activé
+ (voir le résultat de <filename>./configure</filename>).
+ </para></step>
+<step><para>
+ Assurez-vous que votre tuner fonctionne avec d'autres logiciels TV pour
+Linux.
+Par exemple avec <application>XawTV</application>.
+ </para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Astuces d'utilisation</title>
+
+<para>
+La liste complète des options est disponible sur la page de man. Voici juste
+quelques astuces&nbsp;:
+
+<itemizedlist>
+<listitem>
+<para>
+Utilisez l'option <option>channels</option>.
+Exemple&nbsp;:
+<screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+Explication&nbsp;:
+En utilisant cette option, seuls les canaux 26 et 23 seront
+utilisables, et il y a un joli texte OSD lors des changements de canaux
+affichant le nom du nouveau.
+Les espaces dans le nom du canal doivent être remplacés par le caractère
+"_".
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Choisissez des dimensions d'images sensées. Les dimensions de l'image de
+destination devraient être divisible par 16.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Si vous capturez la vidéo avec une résolution verticale supérieure à la
+moitié de la pleine résolution (c-a-d. 288 pour PAL ou 240 pour NTSC),
+alors les trames que vous obtenez seront en réalité des paires de champs
+entrelacées.
+En fonction de ce que vous voulez faire avec la vidéo, vous pourriez la laisser
+sous cette forme, malheureusement désentrelacé, ou séparer les paires en champs
+individuels.
+</para>
+<para>
+Autrement vous aurez un film qui a des distorsion durant les scènes à
+mouvements rapides et le contrôleur de bitrate ne sera probablement
+même pas capable de garder le bitrate demandé car les artefacts de
+désentrelacement produisent beaucoup de détails et donc consomment
+plus de bande passante.
+Vous pouvez désactiver l'entrelacement avec
+<option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>.
+Généralement <option>pp=lb</option> peut faire du bon travail, mais
+c'est une histoire de préférence personnelle.
+Voyez les autres algorithmes de désentrelacement dans le manuel et
+essayez-les.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Coupez les espaces morts. Quand vous capturez la vidéo, les bords sont
+généralement noirs ou contiennent du "bruit".
+De nouveau cela consomme de la bande passante inutilement.
+Plus précisément ce ne sont pas les zones noires elles-mêmes mais les
+transitions nettes entre le noir et la vidéo plus claire qui jouent, mais
+ce n'est pas très important pour le moment.
+Avant que vous commenciez la capture, ajustez les arguments de l'option
+<option>crop</option> pour que toutes les saletés des bords soient coupées.
+De nouveau, n'oubliez pas de garder des dimensions sensées.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Regardez la charge CPU.
+Elle ne devrait pas dépasser la limite des 90% la plupart du temps.
+Si vous avez un gros tampon, <application>MEncoder</application> peut
+survivre à une surcharge pendant quelques secondes mais pas plus.
+Il vaut mieux désactiver les économiseurs d'écran 3D OpenGL et les trucs
+similaires.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Ne jouez pas avec l'horloge système. <application>MEncoder</application>
+l'utilise pour la synchro A/V.
+Si vous réglez l'horloge système (surtout en arrière dans le temps),
+<application>MEncoder</application> va se sentir perdu et va perdre des
+trames.
+C'est un problème important lorsque vous êtes en réseau et que vous utilisez
+certains logiciels de synchronisation comme NTP.
+Vous devrez désactiver NTP pendant le processus de capture si vous voulez
+capturer correctement.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Ne changez pas le <option>outfmt</option> à moins que vous sachiez ce que
+vous faites ou votre si votre carte/pilote ne supporte pas la valeur par
+défaut (palette YV12).
+Dans les versions précédentes de <application>MPlayer</application>/
+<application>MEncoder</application> il était nécessaire de spécifier le
+format de sortie.
+Ce problème devrait être résolu dans les versions actuelles et
+<option>outfmt</option> n'est plus requis, et la valeur par défaut convient
+dans la plupart des cas.
+Par exemple, si vous capturez en DivX en utilisant
+<systemitem class="library">libavcodec</systemitem> et que vous spécifiez
+<option>outfmt=RGB24</option> de façon à augmenter la qualité de l'image
+capturée, l'image capturée sera reconvertie plus tard en YV12; donc la
+seule chose que vous obtiendrez est un gaspillage massif de puissance CPU.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Pour spécifier la palette I420 (<option>outfmt=i420</option>), vous devez
+ajouter une option <option>-vc rawi420</option> à cause d'un conflit de
+fourcc avec un codec vidéo Intel Indeo.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Il y a plusieurs façons de capturer l'audio.
+Vous pouvez attraper le son soit avec votre carte son via un câble externe
+entre la carte vidéo et l'entrée ligne, soit en utilisant le DAC intégré
+à la puce bt878.
+Dans ce dernier cas, vous devrez charger le pilote
+<emphasis role="bold">btaudio</emphasis>.
+Lisez le fichier <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename>
+(dans l'arborescence du noyau, pas celle de <application>MPlayer</application>)
+pour les instructions d'utilisations de ce pilote.
+</para>
+</listitem>
+
+<listitem>
+<para>
+Si <application>MEncoder</application> ne peut pas ouvrir le périphérique
+audio, assurez-vous qu'il soit réellement disponible.
+Il peut y avoir des ennuis avec certains serveurs de son comme aRts (KDE)
+ou ESD (GNOME).
+Si vous avez une carte son full duplex (presque toutes les cartes décentes
+le supportent aujourd'hui), et que vous utilisez KDE, essayez d'activer
+l'option "full duplex" dans le menu des préférences du serveur de son.
+</para>
+</listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Exemples</title>
+
+<informalexample>
+<para>
+Sortie muette, vers AAlib :)
+<screen>
+mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+ Entrée depuis V4L standard&nbsp;:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 \
+ -vo xv tv://</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Un exemple plus élaboré.
+Ici <application>MEncoder</application> capture l'image PAL entière, coupe
+les marges, et désentrelace l'image en utilisant un algorithme de mélange
+linéaire.
+L'audio est compressée à un débit constant de 64kbps, en utilisant le codec
+LAME.
+Cette combinaison est adaptée pour capturer des films.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+ -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+ -vf crop=720:544:24:16,pp=lb \
+ -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para>
+</informalexample>
+
+<informalexample>
+<para>
+Cela dimensionne également l'image en 384x288 et compresse la vidéo avec
+un débit de 350kbps en mode haute qualité.
+L'option vqmax perd le quantizer et permet au compresseur vidéo d'atteindre
+un débit plus bas au détriment de la qualité.
+Cela peut être utilisé pour capturer des longues séries TV, quand la qualité
+n'est pas très importante.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+ -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+ -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 \
+ -o <replaceable>output.avi</replaceable>\
+ -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+Il est également possible de spécifier des dimensions d'images plus petites
+dans l'option <option>-tv</option> et d'omettre le zoom logiciel mais cette
+approche utilise le maximum d'informations disponibles et, est un peu plus
+résistant au bruit.
+Les chipsets bt8x8 peuvent faire une moyenne de pixels uniquement dans la
+direction horizontale à cause d'une limitation matérielle.
+</para>
+</informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Télétexte</title>
+
+<para>
+Le Télétexte n'est actuellement disponible dans
+<application>MPlayer</application> que pour les drivers v4l et v4l2.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Notes d'implantation</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> gère les textes, graphiques et
+ liens classiquess.
+ Malheureusement, les pages colorisées ne sont pas encore complètement
+ gérées&nbsp;: toutes les pages sont affichées en niveau de gris.
+ Les sous-titres (dénommés Closed Captions (CC)) sont aussi supportées.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> commence à mettre en cache toutes les
+pages Télétexte dès qu'il commence à recevoir du signal TV. Ainsi, vous
+n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à ce que la page requise soit chargée.
+</para>
+
+<para>
+ Note&nbsp;: Utiliser le Télétexte avec l'option <option>-vo xv</option>
+ génère des couleurs bizarres.
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>Using teletext</title>
+
+<para>
+Pour pouvoir décoder le tététexte, vous devez spécifier le périphérique VBI
+d'où vous souhaitez extraire les données (normalement
+<filename>/dev/vbi0</filename> pour Linux). Ceci peut être fait en
+spécifiant <option>tdevice</option> dans votre fichier de configuration
+comme indiqué ci-dessous&nbsp;:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Vous pouvez avoir besoin de spécifier le code de la langue pour
+le Télétexte dans votre pays. La liste des codes est disponible avec
+l'option&nbsp;:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+
+Voici un exemple pour du Russe&nbsp;:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -172,7 +172,6 @@ a GNU General Public License v2 értelmÃ
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1320,4 +1320,223 @@ megakadályozza a hangkártyád elfogadh
 ez zavart audiót eredményez.
 </para>
 </sect1>
+
+<sect1 id="tv-compilation">
+<title>Fordítás</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Először is újra fordítanod kell. A <filename>./configure</filename>
+ automatikusan megtalálja a v4l dolgok kernel fejléceit és a
+ <filename>/dev/video*</filename> bejegyzéseket. Ha léteznek, a TV támogatás
+ be lesz építve (lásd a <filename>./configure</filename> kimenetét).
+</para></step>
+<step><para>
+ Győződj meg róla, hogy a tunered működik másik Linuxos TV szoftverrel is,
+ például a <application>XawTV</application>-vel.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect1>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect1 id="tv-tips">
+<title>Használati tippek</title>
+
+<para>
+A kapcsolók teljes listája a man oldalon található.
+Itt csak pár tippet említünk meg:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Használd a <option>channels</option> kapcsolót. Például:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Magyarázat: Ha ezt a kapcsolót használod, akkor csak a 26-os és a 23-as
+ csatorna lesz használható, és szép OSD szöveg lesz csatorna váltáskor,
+ mely a csatorna nevét jelzi ki. A csatorna nevében lévő szóközöket a
+ "_" karakterrel kell kicserélni.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Válassz valamilyen értelmes képméretet. A kp méreteinek oszthatónak
+ kell lennie 16-tal.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Ha videót mentesz el úgy, hogy a függőleges felbontás nagyobb, mint a
+ teljes felbontás fele (pl. 288 a PAL-nál és 240 az NTSC-nél), akkor a
+ kapott 'képkockák' tényleg átlapolt mezőpárok lesznek.
+ Attól függően, hogy mit akarsz csinálni a videóval, hagyhatod ebben a
+ formában, veszteséges deinterlacing-et hajthatsz végre vagy szétszedheted
+ a párokat egyedi mezőkre.
+ </para>
+ <para>
+ Különben a filmed torzul a gyors mozgású jelenetek alatt és a bitráta
+ vezérlő is valószínűleg képtelen lesz az előírt bitráta megtartására,
+ ahogy az interlacing változások nagy mennyiségű adatot eredményeznek és
+ így nagy sávszélességet vesznek el. A deinterlacing-et bekapcsolhatod a
+ <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option> kapcsolóval.
+ Általában a <option>pp=lb</option> jó, de ez az egyéni beállításokon is
+ múlik.
+ A többi deinterlacing algoritmust lásd a manuálban és próbálgasd ki őket.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Vágd le a felesleges helyet. Ha videót mentesz, a sarki arénák teljesen
+ feketék és némi zajt tartalmaznak. Ezek szintén nagy sávszélességet
+ foglalnak el feleslegesen. Pontosabban nem maguk a fekete területek,
+ hanem az éles átmenetek a fekete és a világosabb videó kép között, de
+ ez most nem fontos igazából. Mielőtt elindítanád a mentést, állítsd be
+ a <option>crop</option> kapcsoló argumentumait, így a széleknél lévő
+ vackok le lesznek vágva. És ne feledd a képméreteket ésszerű keretek
+ között tartani.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Figyelj a CPU terhelésre. Legtöbbször átlépi a 90%-os határt. Ha nagy
+ mentési buffered van, a <application>MEncoder</application> túlél egy
+ esetleges túlterhelést pár másodpercig, de semmi több. Jobb kikapcsolni
+ a 3D OpenGL képernyővédőket és a hasonló dolgokat.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Ne szórakozz a rendszer órával. A <application>MEncoder</application> a rendszer
+ órát használja az A/V szinkronhoz. Ha átállítod a rendszer órát (különösen
+ vissza az időben), a <application>MEncoder</application> összezavarodik és
+ képkockákat veszítesz. Ez egy fontos dolog, ha hálózathoz kapcsolódsz és
+ futtatsz valamilyen idő szinkronizációs szoftvert, mint pl. NTP. Ki kell
+ kapcsolnod az NTP-t a mentési folyamat alatt, ha megbízható mentést akarsz.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Ne változtasd meg az <option>outfmt</option>-t, hacsak vagy biztos benne,
+ hogy mit csinálsz, vagy a kártyád/vezérlőd tényleg nem támogatja az
+ alapértelmezést (YV12 színtér). A <application>MPlayer</application>/<application>MEncoder</application>
+ régebbi verzióiban szükséges volt a kimeneti formátum megadása. Ez a
+ jelenlegi kiadásban már javítva lett és az <option>outfmt</option> már
+ nem szükséges, az alapértelmezés megfelel a legtöbb esetben. Például ha
+ videót mentesz DivX-be a <systemitem class="library">libavcodec</systemitem>
+ használatával és megadod az <option>outfmt=RGB24</option>-t a mentett kép
+ minőségének növelése érdekében, a mentett kép igazából később lesz
+ visszakonvertálva YV12-be így az egyetlen, amit elérsz, az erőteljes CPU
+ használat.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Rengeteg módon menthetsz el audiót. A hangot grabbelheted a hang kártyáddal is
+ egy a videó kártya és a line-in között lévő külső kábelen keresztül, vagy a
+ bt878-as chip-be beépített ADC segítségével. A második esetben be kell töltened
+ a <emphasis role="bold">btaudio</emphasis> vezérlőt. Olvasd el a
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> fájlt (a kernel fájában,
+ nem az <application>MPlayer</application>ében) némi leírásért ezen vezérlő
+ használatával kapcsolatban.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Ha a <application>MEncoder</application> nem tudja megnyitni az audió eszközt,
+ győződj meg róla, hogy tényleg elérhető-e. Gond lehet a hang szerverekkel, mint
+ pl. aRts (KDE) vagy ESD (GNOME). ha full duplex hang kártyád van (majdnem
+ az összes hangkártya tudja már ezt manapság), és KDE-t használsz, próbáld
+ meg bekapcsolni a "full duplex" opciót a hangkártya tulajdonságok menüben.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect1>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect1 id="tv-examples">
+<title>Példák</title>
+
+<informalexample><para>
+Dummy kimenet AAlib-re :)
+<screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Bemenet standard V4L-ről:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Egy sokkal mesterkéltebb példa. Ezzel a <application>MEncoder</application>
+elmenti a teljes PAL képet, levágja a széleket és deinterlace-eli a képet
+a linear blend algoritmus segítségével. Az audió 65 kbps-es állandó bitrátával
+kerül tömörítésre, a LAME codec felhasználásával. Ez a beállítás megfelelő a
+filmek elmentéséhez.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+  -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Ez ráadásul átméretezi a képet 384x288-ra és 350 kbps-sel, nagyon jó
+minőségben összetömöríti a videót. A vqmax opció felszabadítja a
+kvantálót és így lehetővé teszi a videó tömörítőnek az ilyen alacsony
+bitráta elérését akár a minőség kárára is. Ez használható TV-s sorozatok
+elmentésekor, amikor a minőség nem olyan fontos.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>output.avi</replaceable>\
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+Meg lehet adni kisebb képméretet is a <option>-tv</option> kapcsolónál
+és ki lehet hagyni a szoftveres méretezést, de ez a megközelítés a
+lehető legtöbb információt használja fel és egy kicsit ellenállóbb a
+zajokkal szemben. A bt8x8 chip-ek a pixel átlagolást csak vízszintesen
+tudják hardveres korlátok miatt.
+</para></informalexample>
+</sect1>
+</chapter>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<chapter id="tv-teletext">
+<title>Teletext</title>
+
+<para>
+ A teletext jelenleg csak a v4l és v4l2 vezérlőkkel használható
+ az <application>MPlayerben</application>.
+</para>
+
+<sect1 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Megjegyzések az implementációhoz</title>
+
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> támogatja a hagyományos szöveget, a grafikát
+és a navigációs link-eket.
+Sajnos a színes oldalak még nem támogatottak teljesen - minden oldal szürkében látszik.
+A felirat oldalak (Closed Captions néven is ismert) is támogatottak.
+</para>
+
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> a TV jel vételének kezdetétől cache-eli a
+teletext oldalakat, így nem kell várnod a kért oldal betöltésére.
+</para>
+
+<para>
+Megjegyzés: A teletext <option>-vo xv</option> melletti használata érdekes színeket
+jelenít meg.
+</para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="tv-teletext-usage">
+<title>A teletext használata</title>
+
+<para>
+A teletext dekódolás engedélyezéséhez meg kell adnod azt a VBI eszközt, amelyről
+az adatok származnak (általában <filename>/dev/vbi0</filename> Linux alatt).
+Ez történhet a <option>tdevice</option> opció konfigurációs fájlban történő megadásával, így:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Lehet, hogy meg kell adnod az országod teletext nyelv kódját is.
+A teljes országlista megtekinthető az alábbi paranccsal:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+Egy példa az orosz nyelv kiválasztására:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/it/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -171,7 +171,6 @@ possono esser distribuiti nei termini de
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/it/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/it/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1456,4 +1456,248 @@ dalla gamma consentita; ciò risulterà 
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
+<title>Ingresso TV</title>
+
+<para>
+Questa sezione tratta di come abilitare la <emphasis role="bold">
+visione/acquisizione da sintonizzatori TV compatibili V4L</emphasis>. Vedi la
+pagina man per una descrizione delle opzioni e i controlli da tastiera per la TV.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Compilazione</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Per prima cosa, devi ricompilare. <filename>./configure</filename> rileverà
+ gli header del kernel per la roba v4l e l'esistenza delle voci
+ <filename>/dev/video*</filename>. Se ciò esiste, il supporto TV verrà
+ compilato (guarda l'emissione di <filename>./configure</filename>).
+</para></step>
+<step><para>
+ Assicurati che il tuo sintonizzatore funzioni con altri software TV per
+ Linux, per esempio <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Consigli per l'uso</title>
+
+<para>
+La lista completa delle opzioni è disponibile nella pagina di manuale.
+Qui ci sono giusto alcuni consigli:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Usa l'opzione <option>channels</option>. Un esempio:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Spiegazione: con questa opzione, solo i canali 26 e 23 saranno
+ utilizzabili. Ci sarà un simpatico testo OSD quando cambi canale, mostrante
+ il nome del canale stesso. Gli spazi nel nome di canale devono essere
+ sostituiti con il carattere "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Scegli una sana dimensione dell'immagine. Le dimensioni dell'immagine
+ risultante dovrebbero essere divisibili per 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Se catturi il video con una risoluzione verticale maggiore di metà della
+ risoluzione completa (per es. 288 per PAL o 240 per NTSC), allora i
+ 'fotogrammi' che otterrai saranno reali coppie interlacciate di campi.
+ A seconda di quello che vuoi fare con il video puoi lasciarle in questa forma,
+ deinterlacciarle distruttivamente, oppure spezzare le coppie in campi singoli.
+ </para>
+ <para>
+ In caso contrario otterrai un filmato che risulta distorto durante le scene
+ ad alto movimento e il controllore della frequenza probabilmente sarà
+ incapace di mantenere la frequenza specificata, visto che gli artefatti
+ dell'interlacciamento producono un alto numero di dettagli e quindi occupano
+ molta banda. Puoi abilitare il deinterlacciamento con
+ <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>. Solitamente <option>pp=lb</option> fa un
+ buon lavoro, ma può essere oggetto di preferenze personali.
+ Vedi anche gli altri algoritmi di deinterlacciamento nel manuale e provali.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Taglia via le zone morte. Quando catturi video, le zone sui bordi spesso
+ sono nere o contengono del disturbo. Questo consuma un sacco di banda non
+ necessaria. Per essere precisi non sono le zone nere in sé, ma quel salto tra
+ il nero e la parte chiara dell'immagine video che la sprecano, ma ciò non è
+ importante per adesso. Prima di iniziare l'acquisizione, imposta gli
+ argomenti dell'opzione <option>crop</option> affinché tutta la porcheria ai
+ margini venga tagliata via. E ancora, non dimenticarti di mantenere 'sane'
+ le dimensioni dell'immagine risultante.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Controlla il carico della CPU. Non dovrebbe oltrepassare il 90% nella
+ maggior parte del tempo. Se hai un grosso buffer di cattura,
+ <application>MEncoder</application> può gestire un sovraccarico per pochi
+ secondi, ma non di più. E' meglio disattivare screensaver 3D OpenGL e cose
+ del genere.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Non pacioccare con il clock di sistema. <application>MEncoder</application>
+ usa il clock di sistema per gestire la sincronizzazione A/V. Se tu modifichi
+ il clock di sistema (specialmente all'indietro nel tempo),
+ <application>MEncoder</application> resta confuso e perderai dei
+ fotogrammi. Questo è un fattore importante se sei collegato alla rete e usi
+ un qualche software di sincronizzazione dell'ora come NTP. Dovresti
+ disabilitare NTP durante il processo di acquisizione se vuoi che la cattura
+ sia affidabile.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Non modificare <option>outfmt</option> (il formato di uscita) a meno che tu
+ non sappia cosa stia facendo oppure la tua scheda/il tuo driver non supportino
+ davvero quello di default (spazio colore YV12). Nelle precedenti versioni di
+ <application>MPlayer</application>/<application>MEncoder</application>
+ era necessario indicare il formato di uscita. Questo problema dovrebbe
+ esser stato risolto nelle versioni correnti e outfmt non è più richiesto,
+ e quello di default va bene la maggior parte delle volte. Per esempio, se stai
+ catturando in DivX con <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> e
+ specifichi <option>outfmt=RGB24</option> per aumentare la qualità delle
+ immagini acquisite, l'immagine stessa verraà comunque convertita di nuovo
+ in YV12, perciò l'unica cosa che otterrai sarà spreco di CPU.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Ci sono vari modi per la cattura dell'audio. Puoi acquisire il suono sia
+ usando la tua scheda audio attraverso una connessione via cavo esterna tra la
+ scheda video e il line-in, sia usando l'ADC integrato nel chip bt878.
+ Nell'ultimo caso, devi caricare il driver
+ <emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Leggi il file
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (nei sorgenti del
+ kernel, non di <application>MPlayer</application>) per alcune istruzioni su
+ come usare tale driver.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Se <application>MEncoder</application> non può aprire il dispositivo audio,
+ assicurati che sia veramente disponibile. Ci sono alcuni problemi con sound
+ server come aRts (KDE) o ESD (GNOME). Se hai una scheda audio full duplex
+ (quasi tutte le schede decenti lo supportano, ad oggi), e stai usando KDE,
+ prova a controllare l'opzione "full duplex" nel menu preferenze del sound
+ server.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Esempi</title>
+
+<informalexample><para>
+Uscita fasulla, verso AAlib :)
+<screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Ingresso da V4L standard:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Un esempio più complesso. Questo fa sì che <application>MEncoder</application>
+catturi l'immagine PAL completa, tagli i margini, e deinterlacci l'immagine
+usando un algoritmo di sfumatura lineare. L'audio viene compresso con una
+frequenza costante di 64kbps, usando il codec LAME. Questa impostazione è
+utilizzabile per acquisire film.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+  -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>uscita.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Questo in più ridimensionerà l'immagine a 384x288 e comprimerà il video
+con una frequenza di 350kbps in modalità ad alta qualità. L'opzione vqmax
+rilascia il quantizzatore e permette al compressore video di raggiungere
+davvero una così bassa frequenza anche a spese della qualità. Questo puà
+essere usato per acquisire lunghe serie TV, dove la qualità video non è
+così importante.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>uscita.avi</replaceable>\
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+E' anche possibile specificare dimensioni immagine inferiori nell'opzione
+<option>-tv</option> e omettere il ridimensionamento software ma questo
+approccio usa la massima informazione disponibile ed è un po' più
+resiliente ai disturbi. I chip bt8x8 possono calcolare la media dei pixel solo
+sulla direzione orizzontale a causa di una limitazione hardware.
+</para></informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Televideo (teletext)</title>
+
+<para>
+Il televideo è attualmente disponibile solo in
+<application>MPlayer</application> per i driver v4l e v4l2.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Note sull'implementazione</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> gestisce il testo normale, la grafica e i
+collegamenti per la navigazione.
+Sfortunatamente, le pagine colorate non sono ancora decodificate completamente -
+tutte le pagine vengono mostrate in scala di grigi.
+Vengono gestite anche le pagine dei sottotitoli (conosciute anche come
+'Closed Captions').
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> inizia a memorizzare nella cache tutte le
+pagine di televideo sin dall'inizio della ricezione dall'ingresso TV, perciò
+non devi attendere fino a quando si carica la pagina voluta.
+</para>
+
+<para>
+Nota: usare il televideo con <option>-vo xv</option> genera strani colori.
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>Usare il televideo</title>
+
+<para>
+Per abilitare la decodifica del televideo devi specificare il dispositivo VBI da
+cui ottenere i dati televideo (solitamente <filename>/dev/vbi0</filename> per
+Linux). Puoi fare ciò speificando <option>tdevice</option> nel tuo file di
+configurazione, come mostrato qui sotto:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Potresti voler indicare il codice di lingua del televideo per la tua zona.
+Per elencare tutti i codici di zona disponibili usa
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+Qui c'è un esempio per il russo:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -189,7 +189,6 @@ mogą być rozprowadzane zgodnie z warun
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1537,4 +1537,199 @@ powodować zniekształcenia dźwięku.
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
+<title>Wejście TV</title>
+
+<para>
+Sekcja ta opisuje jak <emphasis role="bold">oglądać/nagrywać obraz
+za pomocÄ… tunera TV kompatybilnego z V4L</emphasis>. Zajrzyj do strony man
+by zobaczyć opis opcji TV i klawiszy sterujących.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Kompilacja</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Najpierw musisz przekompilować. <filename>./configure</filename> wykryje
+ automatycznie nagłówki jądra związane z V4L i obecność urządzeń
+ <filename>/dev/video*</filename>. Jeśli istnieją, obsługa TV zostanie
+ wbudowana (zobacz wynik działania <filename>./configure</filename>).
+</para></step>
+<step><para>
+ Upewnij się, że Twój tuner działa z innymi programami do obsługi TV pod
+ Linuksem, na przykład <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Wskazówki użytkowania</title>
+
+<para>
+Kompletna lista opcji dostępna jest na stronie man.
+Tu jest tylko kilka wskazówek:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Używaj opcji <option>channels</option>. Przykład:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Wyjaśnienie: Jeśli użyjesz tej opcji, dostępne będą tylko kanały 23 i 26 oraz
+ przy zmianie kanału pojawi się ładny napis na OSD, wyświetlający jego nazwę.
+ Odstępy w nazwie kanału muszą zostać zastąpione znakiem "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Używaj rozsądnych rozmiarów obrazu. Rozmiary obrazu wynikowego powinny
+ być podzielne przez 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Jeśli nagrywasz obraz video o pionowej rozdzielczości większej niż połowa
+ rozdzielczości pełnej (np. 288 dla PAL lub 240 dla NTSC), wtedy 'ramki'
+ które otrzymasz będą tak naprawdę parami poprzeplatanych (interleaved) pól.
+ W zależności od tego, co chcesz zrobić ze strumieniem video, możesz go
+ zostawić w takiej formie, użyć destrukcyjnego usuwania przeplotu
+ (deinterlacing), albo rozdzielić pary na pojedyncze pola.
+ </para>
+ <para>
+ W przeciwnym wypadku dostaniesz film, który jest zniekształcony w trakcie
+ scen o dużej dynamice, a wskazana szybkość transmisji (bitrate)
+ prawdopodobnie nie będzie nawet mogła być utrzymana przez kontroler szybkości
+ (bitrate controller), ponieważ artefakty przeplotu tworzą duże ilości
+ szczegółów, a co za tym idzie, potrzebują dużej przepustowości. Możesz
+ włączyć usuwanie przeplotu za pomocą opcji <option>-vf pp=TYP_DEINT</option>.
+ Zwykle <option>pp=lb</option> spisuje siÄ™ dobrze, ale to kwestia gustu.
+ Poczytaj o innych algorytmach usuwania przeplotu na stronie man i zacznij
+ eksperymentować.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Usuwaj "martwe miejsca". Kiedy nagrywasz video, sÄ… pewnie miejsca przy
+ brzegach, które są zazwyczaj czarne lub zawierają szum.
+ Jak się łatwo domyślić, niepotrzebnie zużywają sporo przepustowości
+ (dokładniej, to nie same czarne miejsca, lecz ostre przejścia pomiędzy
+ czarnym kolorem i jaśniejszym obrazem video, ale nie jest to akurat takie
+ ważne). Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw argumenty opcji <option>crop</option>
+ by wyciąć wszystkie "śmieci" na brzegach.
+ Oczywiście nie zapomnij o utrzymaniu prawidłowych wymiarów obrazu.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Uważaj na obciążenie CPU. Przez większość czasu Nie powinno ono przekroczyć
+ granicy 90%.
+ Jeśli masz duży bufor nagrywania, <application>MEncoder</application> może
+ przetrwać przeciążenie przez najwyżej kilka sekund i nic więcej.
+ Lepiej więc wyłączyć wszystkie trójwymiarowe wygaszacze OpenGL i inne tego
+ typu bajery.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Nie mieszaj z zegarem systemowym. <application>MEncoder</application>
+ korzysta z niego do synchronizacji A/V. Jeśli zmodyfikujesz zegar systemowy
+ (zwłaszcza wstecz), <application>MEncoder</application> się pogubi i utraci
+ klatki. Jest to bardzo ważna sprawa jeśli jesteś podpięty do sieci i używasz
+ do synchronizacji czasu różnych programów typu NTP. Musisz wyłączyć NTP
+ w trakcie nagrywania, jeśli chcesz, by było ono przeprowadzone niezawodnie.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Nie zmieniaj opcji <option>outfmt</option>, chyba, że wiesz co robisz lub
+ Twoja karta/sterownik naprawdę nie obsługuje ustawienia domyślnego
+ (przestrzeń kolorów YV12). W poprzednich wersjach
+ <application>MPlayera</application>/<application>MEncodera</application>
+ konieczne było podanie formatu wyjścia.
+ Ten problem powinien być rozwiązany w aktualnych wydaniach i opcja
+ <option>outfmt</option> nie jest już wymagana, a ustawienie domyślne powinno
+ pasować każdemu. Na przykład, jeśli nagrywasz do formatu DivX używając
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> i podasz opcjÄ™
+ <option>outfmt=RGB24</option> aby zwiększyć jakość nagrywanego obrazu,
+ zostanie on i tak później z powrotem przekonwertowany do YV12, więc jedyne,
+ co osiÄ…gniesz, to ogromna strata mocy obliczeniowej.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ By użyć przestrzeni kolorów I420 (<option>outfmt=i420</option>), musisz dodać
+ opcjÄ™ <option>-vc rawi420</option> z powodu konfliktu fourcc z kodekiem Intel
+ Indeo.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jest kilka sposobów na nagrywanie audio. Możesz nagrywać dźwięk za pomocą
+ Twojej karty dźwiękowej korzystając z zewnętrznego kabla pomiędzy kartą video
+ i wejściem liniowym lub korzystając z wbudowanego w układ bt878 przetwornika
+ ADC. W tym drugim przypadku musisz załadować sterownik
+ <emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Przeczytaj plik
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (w drzewie jÄ…dra,
+ a nie <application>MPlayera</application>) by dowiedzieć się jak korzystać
+ z tego sterownika.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Jeśli <application>MEncoder</application> nie może otworzyć urządzenia
+ dźwiękowego, upewnij się, że jest ono rzeczywiście dostępne. Zdarzają się
+ problemy z serwerami dźwięku typu aRts (KDE) lub ESD (GNOME). Jeśli masz
+ kartę full-duplex (prawie wszystkie przyzwoite karty dostępne obecnie
+ obsługują tę funkcję) i korzystasz z KDE, spróbuj zaznaczyć opcję "Działanie
+ w pełni dupleksowe" ("full duplex") w konfiguracji serwera dźwięku.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Przykłady</title>
+
+<informalexample><para>
+Puste wyjście, do AAlib :)
+<screen>
+mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Wejście ze standardowego V4L:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Bardziej skomplikowany przykład. Każe on <application>MEncoderowi</application>
+nagrać pełen obraz PAL, wykadrować go i usunąć przeplot korzystając z algorytmu
+liniowego zlewania (linear blend). Audio jest kompresowane ze stałą
+szybkością równą 64kbps, przy użyciu kodeka LAME. To ustawienie jest
+dobre do nagrywania filmów.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
+   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+   -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Ten przykład dodatkowo przeskaluje obraz do 384x288 i skompresuje video
+z szybkością 350kbps w trybie wysokiej jakości. Opcja <option>vqmax</option>
+uwalnia kwantyzator i pozwala kompresorowi video na osiągnięcie tak
+niskiej szybkości nawet kosztem jakości obrazu. Może być to używane do
+nagrywania długich seriali TV, kiedy jakość obrazu nie jest tak ważna.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>wyjscie.avi</replaceable> \
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+Jest również możliwe podanie mniejszych wymiarów obrazu w opcji
+<option>-tv</option> i pominięcie programowego skalowania, ale to podejście
+wykorzystuje maksymalną ilość dostępnych informacji i jest trochę bardziej
+odporne na szum.
+Układy bt878, ze względu na ograniczenia sprzętowe, mogą stosować
+uśrednianie pikseli jedynie w kierunku poziomym.
+</para></informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -176,7 +176,6 @@ Public License Version 2.
 &install.xml;
 
 &usage.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &video.xml;
 &ports.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1396,4 +1396,250 @@ mplayer <replaceable>quiet-file</replace
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV вход">
+<title>TV вход</title>
+
+<para>
+В этой секции описывается, как включить <emphasis role="bold">просмотр/захват
+с V4L-совместимого TV тюнера</emphasis>. См. man страницу, для описания TV опций
+и кнопок управления.
+</para>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-compilation">
+<title>Компиляция</title>
+
+<procedure>
+<step><para>
+ Во-первых, Вам нужно перекомпилировать <application>MPlayer</application>,
+ <filename>./configure</filename> автоматически обнаружит заголовки ядра,
+ относящиеся к v4l, и наличие <filename>/dev/video*</filename> устройств.
+ Если они существуют, будет собрана поддержка TV (см. вывод
+ <filename>./configure</filename>).
+</para></step>
+<step><para>
+ Убедитесь, что Ваш тюнер работает с другими TV приложениями под Linux,
+ например <application>XawTV</application>.
+</para></step>
+</procedure>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Советы по использованию</title>
+<para>
+Полный список опций доступен на страницах руководства (man).
+Вот всего несколько советов:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Используйте опцию <option>channels</option>. Пример:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Объяснение: При использовании такой опции, будут использоваться только каналы 26
+ и 23, и, кроме того, будет приятный OSD текст при переключении между каналами,
+ отображающий название канала. Пробелы в названиях каналов должны быть заменены
+ символом "_".
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Выберите разумные размеры изображения. Размеры полученного
+ изображения должны делиться на 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ Если Вы захватываете видео с вертикальным разрешением выше половины полного
+ разрешения (т.е. 288 для PAL или 240 для NTSC), то получаемые вами 'кадры'
+ на самом деле будут чередующимися[interleaved] парами полей. В зависимости от того,
+ что вы собираетесь делать с видео, можно оставить их в таком виде,
+ произвести разрушающую (с возможной потерей качества) построчную развёртку,
+ либо разделить пары обратно в отдельные поля.
+ </para>
+
+ <para>
+ Иначе Вы получите фильм с сильными искажениями в
+ сценах с быстрыми движениями, и управление битпотоком, скорее всего, будет даже не
+ в состоянии поддерживать необходимый уровень битпотока, поскольку артефакты
+ чересстрочной развёртки создают огромное количество мелких деталей и поэтому
+ отнимают большую часть полосы пропускания. Вы можете включить преобразование в
+ построчную развёртку,
+ используя <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>. Обычно <option>pp=lb</option>
+ работает хорошо, но это уже субъективное мнение. Другие алгоритмы
+ преобразования в построчную развёртку см. на man-странице и попробуйте их.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Обрежьте пустое пространство. Когда вы захватываете видео, зоны по краям, как правило,
+ черны или содержат просто шум. Это опять съедает часть битпотока.
+ Точнее, это не сами чёрные зоны, а контрастный переход от чёрного к более
+ светлому видео, но это сейчас не важно. Прежде чем Вы начнёте захватывать,
+ подстройте аргументы опции <option>crop</option>, чтобы обрезать весь мусор по
+ краям. Ещё раз, не забудьте сохранить получившиеся размеры изображения
+ разумными.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Отслеживайте загрузку CPU. Она не должна пересекать 90% границу большую часть
+ времени. Если у Вас большой размер буфера захвата,
+ <application>MEncoder</application> переживёт
+ перегрузку в течение нескольких секунд, но не более того. Лучше отключить 3D
+ OpenGL, хранители экрана и другую подобную гадость.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Не меняйте системные часы. <application>MEncoder</application> использует
+ системные часы для A/V синхронизации. Если Вы переведёте системные часы
+ (особенно назад), <application>MEncoder</application> запутается,
+ и Вы начнёте терять кадры. Это особенно
+ важный вопрос, если Вы подключены к сети и используете какие-нибудь программы
+ синхронизации времени, в духе NTP. Вы должны отключить NTP во время захвата,
+ если Вы действительно хотите сделать хорошую запись.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Изменяйте значение <option>outfmt</option> только если Вы знаете, что Вы
+ делаете, или Ваши карта/драйвер не поддерживают значение по умолчанию
+ (пространство цветов YV12). В старых версиях <application>MPlayer</application>/
+ <application>MEncoder</application> было необходимо выставлять нужное значение
+ формата вывода.
+ Эта проблема должна быть решена в текущих версиях и опция <option>outfmt</option>
+ больше не требуется, поскольку значение по умолчанию подходит в
+ большинстве случаев. Например если Вы будете захватывать в DivX, используя
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> и укажете
+ <option>outfmt=RGB24</option> для улучшения качества
+ полученного изображения, то Вы увидите, что в действительности, изображение все
+ равно будет перекодировано в YV12, поэтому все что Вы получите, это огромная
+ загрузка CPU.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Чтобы использовать пространство цветов I420 (<option>outfmt=i420</option>), Вы
+ должны указать опцию <option>-vc rawi420</option> в связи с конфликтом fourcc с
+ видео кодеком Intel Indeo.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Есть несколько путей захвата аудио. Вы можете получить звук, либо используя Вашу
+ звуковую карту и внешний кабель, соединяющий видео карту и линейный вход[line-in],
+ либо используя встроенный АЦП на чипе bt878. В этом случае, Вы должны
+ загрузить драйвер <emphasis role="bold">btaudio</emphasis>. Читайте файл
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (в дереве ядра, не
+ <application>MPlayer</application>'а) с некоторыми инструкциями по
+ использованию этого драйвера.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Если <application>MEncoder</application> не может открыть аудио устройство,
+ убедитесь, что оно действительно доступно. Возможны некоторые трудности со
+ звуковыми серверами, например arts (KDE) и esd (GNOME). Если у Вас
+ полнодуплексная звуковая карта (почти все современные карты это поддерживают),
+ и Вы используете KDE, попробуйте отметить галочку "full duplex" в меню настроек
+ звукового сервера.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Примеры</title>
+
+<informalexample><para>
+Фиктивный вывод, AAlib :)
+<screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aatv://</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Ввод со стандартного V4L:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Более изощрённый пример. Это заставляет <application>MEncoder</application> захватывать
+полное PAL изображение, обрезать края и изменить развёртку картинки на построчную,
+используя алгоритм линейного смешивания. Аудио сжимается до постоянного
+битпотока 64 кБ/с, используя LAME кодек. Эти установки подходят для захвата фильмов.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+   -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Здесь, изображение будет дополнительно масштабировано до 384x288 и сжато с
+битпотоком 350 кБ/с в режиме высокого качества. Опция vqmax даёт волю
+квантайзеру и позволяет компрессору видео действительно достичь столь
+низкого битпотока, правда ценой качества. Это может быть полезно для захвата
+длинных TV серий, где качество не особенно важно.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>output.avi</replaceable> \
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+Также возможно указать меньшие размеры изображения в опции <option>-tv</option>
+и пропустить программное масштабирование, но приведённый подход использует
+максимальное доступное количество информации и чуть более устойчив к шуму.
+Чипы bt8x8 из-за аппаратных ограничений могут усреднять пиксели только по
+горизонтали.
+</para></informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Телетекст</title>
+
+<para>
+На данный момент телетекст доступен только в MPlayer для v4l и v4l2 драйверов.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Замечания реализации</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> поддерживает обычный текст, псевдографику и
+навигационные ссылки.
+К сожалению, цветные страницы поддерживаются пока не полностью - все страницы
+отображаются оттенками серого.
+Страницы с субтитрами (еще известные как Closed Captions) тоже поддерживаются.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> начинает кешировать все страницы телетекста
+с момента начала просмотра TV, так что вам не потребуется ожидать загрузки
+интересующий страницы.
+</para>
+
+<para>
+Замечание: Использование телетекста с <option>-vo xv</option> приводит к появлению странных цветов.
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>Использование телетекста</title>
+
+<para>
+Чтобы включить декодирование телетекста, вы должны указать VBI устройство, из которого
+следует читать данные (обычно <filename>/dev/vbi0</filename> в Linux).
+Это можно сделать, указав <option>tdevice</option> в вашем файле конфигурации:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Вам может потребоваться указать код языка телетекста для вашей страны.
+Чтобы получить список всех доступных языковых кодов, используйте
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+Вот пример для Русского:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/documentation.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -179,7 +179,6 @@ It can encode with various codecs, like
 
 &usage.xml;
 &video.xml;
-&tvinput.xml;
 &radio.xml;
 &ports.xml;
 &mencoder.xml;

Modified: trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Wed Aug 18 21:51:06 2010	(r31977)
+++ trunk/DOCS/xml/zh_CN/usage.xml	Wed Aug 18 22:22:01 2010	(r31978)
@@ -1396,4 +1396,217 @@ your sound card data that is outside the
 distorted audio.
 </para>
 </sect1>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
+<title>TV input</title>
+
+<para>
+This section is about how to enable <emphasis role="bold">watching/grabbing
+from V4L compatible TV tuner</emphasis>. See the man page for a description
+of TV options and keyboard controls.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-tips">
+<title>Usage tips</title>
+
+<para>
+The full listing of the options is available on the manual page.
+Here are just a few tips:
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ Make sure your tuner works with another TV software in Linux, for
+ example <application>XawTV</application>.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Use the <option>channels</option> option. An example:
+ <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
+ Explanation: Using this option, only the 26 and 23 channels will be usable,
+ and there will be a nice OSD text upon channel switching, displaying the
+ channel's name. Spaces in the channel name must be replaced by the
+ "_" character.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Choose some sane image dimensions. The dimensions of the resulting image
+ should be divisible by 16.
+</para></listitem>
+<listitem>
+ <para>
+ If you capture the video with the vertical resolution higher than half
+ of the full resolution (i.e. 288 for PAL or 240 for NTSC), then the
+ 'frames' you get will really be interleaved pairs of fields.
+ Depending on what you want to do with the video you may leave it in
+ this form, destructively deinterlace, or break the pairs apart into
+ individual fields.
+ </para>
+ <para>
+ Otherwise you'll get a movie which is distorted during
+ fast-motion scenes and the bitrate controller will be probably even unable
+ to retain the specified bitrate as the interlacing artifacts produce high
+ amount of detail and thus consume lot of bandwidth. You can enable
+ deinterlacing with <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>.
+ Usually <option>pp=lb</option> does a good job, but it can be matter of
+ personal preference.
+ See other deinterlacing algorithms in the manual and give it a try.
+ </para>
+</listitem>
+<listitem><para>
+ Crop out the dead space. When you capture the video, the areas at the edges
+ are usually black or contain some noise. These again consume lots of
+ unnecessary bandwidth. More precisely it's not the black areas themselves
+ but the sharp transitions between the black and the brighter video image
+ which do but that's not important for now. Before you start capturing,
+ adjust the arguments of the <option>crop</option> option so that all the
+ crap at the margins is cropped out. Again, don't forget to keep the resulting
+ dimensions sane.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Watch out for CPU load. It shouldn't cross the 90% boundary for most of the
+ time. If you have a large capture buffer, <application>MEncoder</application>
+ can survive an overload for few seconds but nothing more. It's better to
+ turn off the 3D OpenGL screensavers and similar stuff.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Don't mess with the system clock. <application>MEncoder</application> uses the
+ system clock for doing A/V sync. If you adjust the system clock (especially
+ backwards in time), <application>MEncoder</application> gets confused and you
+ will lose frames. This is an important issue if you are hooked to a network
+ and run some time synchronization software like NTP. You have to turn NTP
+ off during the capture process if you want to capture reliably.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ Don't change the <option>outfmt</option> unless you know what you are doing
+ or your card/driver really doesn't support the default (YV12 colorspace).
+ In the older versions of <application>MPlayer</application>/
+ <application>MEncoder</application> it was necessary to specify the output
+ format. This issue should be fixed in the current releases and
+ <option>outfmt</option> isn't required anymore, and the default suits the
+ most purposes. For example, if you are capturing into DivX using
+ <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> and specify
+ <option>outfmt=RGB24</option> in order to increase the quality of the captured
+ images, the captured image will be actually later converted back into YV12 so
+ the only thing you achieve is a massive waste of CPU power.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ There are several ways of capturing audio. You can grab the sound either using
+ your sound card via an external cable connection between video card and
+ line-in, or using the built-in ADC in the bt878 chip. In the latter case, you
+ have to load the <emphasis role="bold">btaudio</emphasis> driver. Read the
+ <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> file (in the kernel
+ tree, not <application>MPlayer</application>'s) for some instructions on using
+ this driver.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ If <application>MEncoder</application> cannot open the audio device, make
+ sure that it is really available. There can be some trouble with the sound
+ servers like aRts (KDE) or ESD (GNOME). If you have a full duplex sound card
+ (almost any decent card supports it today), and you are using KDE, try to
+ check the "full duplex" option in the sound server preference menu.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-examples">
+<title>Examples</title>
+
+<informalexample><para>
+Dummy output, to AAlib :)
+<screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+Input from standard V4L:
+<screen>
+mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+A more sophisticated example. This makes <application>MEncoder</application>
+capture the full PAL image, crop the margins, and deinterlace the picture
+using a linear blend algorithm. Audio is compressed with a constant bitrate
+of 64kbps, using LAME codec. This setup is suitable for capturing movies.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
+  -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://
+</screen>
+</para></informalexample>
+
+<informalexample><para>
+This will additionally rescale the image to 384x288 and compresses the
+video with the bitrate of 350kbps in high quality mode. The vqmax option
+looses the quantizer and allows the video compressor to actually reach so
+low bitrate even at the expense of the quality. This can be used for
+capturing long TV series, where the video quality isn't so important.
+<screen>
+mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
+  -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
+  -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o <replaceable>output.avi</replaceable>\
+  -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://
+</screen>
+It's also possible to specify smaller image dimensions in the
+<option>-tv</option> option and omit the software scaling but this approach
+uses the maximum available information and is a little more resistant to noise.
+The bt8x8 chips can do the pixel averaging only in the horizontal direction due
+to a hardware limitation.
+</para></informalexample>
+</sect2>
+</sect1>
+
+<!-- ********** -->
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Teletext</title>
+
+<para>
+ Teletext is currently available only in <application>MPlayer</application>
+ for v4l and v4l2 drivers.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Implementation notes</title>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> supports regular text, graphics and navigation links.
+Unfortunately, colored pages are not fully supported yet - all pages are shown as grayscaled.
+Subtitle pages (also known as Closed Captions) are supported, too.
+</para>
+
+<para>
+<application>MPlayer</application> starts caching all teletext pages upon
+starting to receive TV input, so you do not need to wait until the requested page is loaded.
+</para>
+
+<para>
+Note: Using teletext with <option>-vo xv</option> causes strange colors.
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>Using teletext</title>
+
+<para>
+To enable teletext decoding you must specify the VBI device to get teletext data
+from (usually <filename>/dev/vbi0</filename> for Linux). This can be done by specifying
+<option>tdevice</option> in your configuration file, like shown below:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+You might need to specify the teletext language code for your country.
+To list all available country codes use
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+Here is an example for Russian:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+</para>
+</sect2>
+
+</sect1>
 </chapter>


More information about the MPlayer-translations mailing list