[MPlayer-translations] r29241 - trunk/help/help_mp-pl.h

bircoph subversion at mplayerhq.hu
Mon Apr 27 23:41:43 CEST 2009


Author: bircoph
Date: Mon Apr 27 23:41:42 2009
New Revision: 29241

Log:
Fix polish spelling. Noticed in Gentoo ebuild long time ago.

Modified:
   trunk/help/help_mp-pl.h

Modified: trunk/help/help_mp-pl.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-pl.h	Mon Apr 27 16:25:44 2009	(r29240)
+++ trunk/help/help_mp-pl.h	Mon Apr 27 23:41:42 2009	(r29241)
@@ -624,8 +624,8 @@ static const char help_text[]=
 #define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Używam zewnętrznego filtra postprocessing, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Używam filtra postprocessing kodeka, max q = %d.\n"
 #define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Atrybut video '%s' nie jest obsługiwany przez wybrany vo & vd.\n"
-#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Zarządano rodziny kodeków video [%s] (vfm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
-#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Zarządano rodziny kodeków audio [%s] (afm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
+#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Zażądano rodziny kodeków video [%s] (vfm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
+#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Zażądano rodziny kodeków audio [%s] (afm=%s) niedostępna.\nWłącz ją przy kompilacji.\n"
 #define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Otwieram dekoder video: [%s] %s\n"
 #define MSGTR_SelectedVideoCodec "Wybrany kodek video: [%s] vfm: %s (%s)\n"
 #define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Otwieram dekoder audio: [%s] %s\n"


More information about the MPlayer-translations mailing list