[MPlayer-translations] r26139 - in trunk: DOCS/man/hu/mplayer.1 DOCS/xml/hu/video.xml help/help_mp-hu.h

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Sat Mar 1 13:35:07 CET 2008


Author: Gabrov
Date: Sat Mar  1 13:35:07 2008
New Revision: 26139

Log:
synced with r26138

Modified:
   trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
   trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
   trunk/help/help_mp-hu.h

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sat Mar  1 13:35:07 2008
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r26015
+.\" Synced with r26057
 .\" MPlayer (C) 2000-2008 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2008. 02. 17." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2008. 03. 01." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer  \- film lejátszó
@@ -4727,6 +4727,27 @@ Audió szûrõk listájának beállítása.
 .PP
 .I MEGJEGYZÉS:
 A használható audió szûrõk teljes listájához lásd a \-af help kimenetét.
+.sp 1
+Az audió szûrõk listákban kezelhetõek.
+A szûrõ lista pár paranccsal kezelhet.
+.
+.TP
+.B \-af\-add <szûrõ1[,szûrõ2,...]>
+A paraméterként megadott szûrõket a szûrõ listához adja.
+.
+.TP
+.B \-af\-pre <szûrõ1[,szûrõ2,...]>
+A paraméterként megadott szûrõket a szûrõ lista elejéhez.
+.
+.TP
+.B \-af\-del <index1[,index2,...]>
+A megadott indexû szûrõket törli.
+Az indexek 0-val kezdõdnek, a negatíve számok a lista végét jelölik
+(\-1 az utolsó).
+.
+.TP
+.B \-af\-clr
+Teljesen kiüríti a szûrõ listát.
 .PP
 A rendelkezésre álló szûrõk:
 .
@@ -5984,9 +6005,18 @@ REss
 Különbözõ teszt minták generálása.
 .
 .TP
-.B rgbtest
+.B rgbtest[=szélesség:magasság]
 Egy RGB teszt mintát generál, hasznos az RGB vs. BGR hibák megtalálásában.
 Egy vörös, zöld és kék csíkot kell látnod fentrõl lefelé.
+.RSs
+.IPs <szélesség>
+A generált kép szélessége (alapértelmezett: 0).
+A 0 a bemeneti kép szélességét jelenti.
+.br
+.IPs <magasság>
+A generált kép magassága (alapértelmezett: 0).
+A 0 a bemeneti kép magasságát jelenti.
+.RE
 .
 .TP
 .B lavc[=minõség:fps]
@@ -10782,6 +10812,12 @@ mplayer dvd://1 \-dvd\-device /konyvtar/
 .fi
 .
 .PP
+.B Egy DVD sáv merevlemezre másolása és mentése a "title1.vob" fájlba:
+.nf
+mplayer dvd://1 \-dumpstream \-dumpfile title1.vob
+.fi
+.
+.PP
 .B DVD lejátszása dvdnav-val a /dev/sr1 eszközrõl:
 .nf
 mplayer dvdnav:////dev/sr1

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sat Mar  1 13:35:07 2008
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r25772 -->
+<!-- synced with r26073 -->
 <chapter id="video">
 <title>Videó kimeneti eszközök</title>
 
@@ -1890,8 +1890,8 @@ Az audió és a videó mezőkidben haszn
 <option>...:pid[+pid]:...</option> (egyenként maximálisan 6 pid);
 ebben az esetben az <application>MPlayer</application> beleveszi a
 stream-be az összes jelzett pid-et, plusz a pid 0-t (ami a PAT-ot
-tartalmazza). Javasolt a PMT pid bevétele minden sorba a megfelelő
-csatornáknál (ha tudod).
+tartalmazza). Mindig ajánlott a PMT és MCR pid bevétele minden sorba a
+megfelelő csatornáknál (ha ismered őket).
 Megadhatsz 8192-őt is, ez kiválaszt minden pid-et ezen a frekvencián,
 majd ezután a TAB-bal tudsz váltani a programok között.
 Ez nagyobb sávszélességet igényel, de az olcsóbb kártyák mindig átviszik
@@ -1905,8 +1905,9 @@ Ha az <application>MPlayer</application>
 <screen>"Túl sok videó/audió csomag a bufferben"</screen>
 <screen>"Too many video/audio packets in the buffer"</screen>
 üzenettel vagy az audió és videó közötti szinkronizáció
-növekvő eltérését tapasztalod, próbáld meg használni a libavformat-ban
-lévő MPEG-TS demuxer-t a
+növekvő eltérését tapasztalod, nézd meg, hogy van-e PCR pid a folyamban
+(szükséges az átvivő bufferelésének történő megfeleléshez) és/vagy
+próbáld meg használni a libavformat-ban lévő MPEG-TS demuxer-t a
 <option>-demuxer lavf -lavfdopts probesize=128</option>
 opció parancssorhoz történő hozzáadásával.
 </para>
@@ -2001,9 +2002,7 @@ levelezési listához. Kérjük vedd fig
 
 <para>
 A jövőben tervezzük a DVB kártyák által biztosított natív OSD használatát az
-OSD menü és a feliratok megjelenítéséhez, valamint a nem-25fps-es filmek sokkal
-folyékonyabb lejátszását és a valós idejű átkódolást MPEG-2 és MPEG-4
-között (részleges kitömörítés).
+OSD menü és a feliratok megjelenítéséhez.
 </para>
 </sect2>
 

Modified: trunk/help/help_mp-hu.h
==============================================================================
--- trunk/help/help_mp-hu.h	(original)
+++ trunk/help/help_mp-hu.h	Sat Mar  1 13:35:07 2008
@@ -3,7 +3,7 @@
 //... Okay enough of the hw, now send the other two!
 //
 // Updated by: Gabrov <gabrov at freemail.hu>
-// Sync'ed with help_mp-en.h r25994 (2008. 02. 17.)
+// Sync'ed with help_mp-en.h r26067 (2008. 03. 01.)
 
 // ========================= MPlayer help ===========================
 
@@ -2009,6 +2009,7 @@ static char help_text[]=
 // ass_bitmap.c
 #define MSGTR_LIBASS_FT_Glyph_To_BitmapError "[ass] FT_Glyph_To_Bitmap hiba %d \n"
 #define MSGTR_LIBASS_UnsupportedPixelMode "[ass] Nem támogatott pixel mód: %d\n"
+#define MSGTR_LIBASS_GlyphBBoxTooLarge "[ass] Glyph határoló doboz túl nagy: %dx%dpx\n"
 
 // ass.c
 #define MSGTR_LIBASS_NoStyleNamedXFoundUsingY "[ass] [%p] Figyelmeztetés: nincs '%s' nevű stílus, '%s' használata\n"More information about the MPlayer-translations mailing list