[MPlayer-translations] r27230 - in trunk: DOCS/man/cs/mplayer.1 DOCS/man/de/mplayer.1 DOCS/man/en/mplayer.1 DOCS/man/fr/mplayer.1 DOCS/man/hu/mplayer.1 DOCS/man/it/mplayer.1 DOCS/man/pl/mplayer.1 DOCS/man/ru/mplayer.1 DOCS/man/zh/mplayer.1 DOCS/xml/cs/faq.xml DOCS/xml/de/faq.xml DOCS/xml/en/faq.xml DOCS/xml/es/faq.xml DOCS/xml/fr/faq.xml DOCS/xml/hu/faq.xml DOCS/xml/it/faq.xml DOCS/xml/pl/faq.xml DOCS/xml/ru/faq.xml TOOLS/README TOOLS/aconvert TOOLS/aconvert.sh TOOLS/divx2svcd TOOLS/divx2svcd.sh TOOLS/encode2mpeglight TOOLS/encode2mpeglight.sh TOOLS/mencvcd TOOLS/mencvcd.sh TOOLS/midentify TOOLS/midentify.sh TOOLS/mpconsole TOOLS/mpconsole.sh rpm/mplayer.spec

diego subversion at mplayerhq.hu
Mon Jul 7 11:30:23 CEST 2008


Author: diego
Date: Mon Jul 7 11:30:22 2008
New Revision: 27230

Log:
Give all shell scripts a .sh suffix for consistency.


Modified:
  trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/de/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/es/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/fr/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/it/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
  trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml

Changes in other areas also in this revision:
Added:
  trunk/TOOLS/aconvert.sh  (props changed)
   - copied unchanged from r27229, /trunk/TOOLS/aconvert
  trunk/TOOLS/divx2svcd.sh  (props changed)
   - copied unchanged from r27228, /trunk/TOOLS/divx2svcd
  trunk/TOOLS/encode2mpeglight.sh  (contents, props changed)
   - copied, changed from r27228, /trunk/TOOLS/encode2mpeglight
  trunk/TOOLS/mencvcd.sh  (props changed)
   - copied unchanged from r27227, /trunk/TOOLS/mencvcd
  trunk/TOOLS/midentify.sh  (contents, props changed)
   - copied, changed from r27225, /trunk/TOOLS/midentify
  trunk/TOOLS/mpconsole.sh  (props changed)
   - copied unchanged from r27225, /trunk/TOOLS/mpconsole
Removed:
  trunk/TOOLS/aconvert
  trunk/TOOLS/divx2svcd
  trunk/TOOLS/encode2mpeglight
  trunk/TOOLS/mencvcd
  trunk/TOOLS/midentify
  trunk/TOOLS/mpconsole
Modified:
  trunk/DOCS/man/en/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/en/faq.xml
  trunk/TOOLS/README
  trunk/rpm/mplayer.spec

Modified: trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -848,7 +848,7 @@ a ID.
 V\ některých případech dostanete více informací použitím \-msglevel identify=6.
 Například pro DVD vypíše délku (čas) každého titulu, stejně jako
 ID disku.
-Skript TOOLS/\:midentify potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s\ trochou štěstí)
+Skript TOOLS/\:midentify.sh potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s\ trochou štěstí)
 upraví jména souborů pro shell.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -976,7 +976,7 @@ identify=6.
 Zum Beispiel listet es für eine DVD die Kapitel die zeitliche Länge jedes
 Titels sowie die Disc-ID.
 Kombiniere dies mit \-frames 0, um alle Ausgaben zu unterdrücken.
-Das Wrapper-Script TOOLS/\:midentify unterdrückt die anderen Ausgaben von
+Das Wrapper-Script TOOLS/\:midentify.sh unterdrückt die anderen Ausgaben von
 MPlayer
 und führt (hoffentlich) Shell-Escaping für die Dateinamen aus.
 .

Modified: trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -970,7 +970,7 @@ Dans certains cas, vous aurez encore plu
 Par exemple, pour les DVDs, cela listera la durée de chaque titre et de
 chaque chapitre, tout comme le numéro d'identifiant du DVD.
 Ajoutez l'option \-frames 0 pour supprimer toute sortie console superflue.
-Le script TOOLS/\:midentify supprime le reste de l'affichage et (espérons-le)
+Le script TOOLS/\:midentify.sh supprime le reste de l'affichage et (espérons-le)
 formate les noms de fichiers pour le shell.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -927,7 +927,7 @@ Néhány esetben több információt kapsz a 
 Például egy DVD esetén kiírja a fejezeteket és az egyes címek idõbeli hosszát,
 valamint a lemez ID-t is.
 Ha a \-frames 0 kapcsolóval használod, elnyom minden kimenetet.
-A TOOLS/\:midentify wrapper script eltünteti a maradék kimenetet, és
+A TOOLS/\:midentify.sh wrapper script eltünteti a maradék kimenetet, és
 (remélhetõleg) shell escape-eli a fájlneveket.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -960,7 +960,7 @@ In alcuni casi puoi avere più informazio
 Per esempio, per un DVD verranno mostrati i capitoli e la lunghezza di ogni
 titolo, così come l'ID del disco.
 Usala con \-frames 0 per eliminare tutte le emissioni su console.
-Lo script di appoggio TOOLS/\:midentify toglie il resto delle stampe di MPlayer
+Lo script di appoggio TOOLS/\:midentify.sh toglie il resto delle stampe di MPlayer
 e (si spera) corregge per la shell (shellescapes) i nomi dei file.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -594,7 +594,7 @@ Prowadzi do zniekszta³ceñ obrazu!
 Pokazuje parametry zbioru w ³atwo przegl±dalnym formacie.
 Wy¶wietla te¿ dok³adniejsze informacje o jêzykach i identyfikatorach
 napisów i ¶cie¿ek audio.
-Skrypt TOOLS/\:midentify wycina inne napisy MPlayera i (mamy nadziejê)
+Skrypt TOOLS/\:midentify.sh wycina inne napisy MPlayera i (mamy nadziejê)
 zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacj± przez pow³okê.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -794,7 +794,7 @@ xmga, xv, xvidix É dfbmga.
 ÁÕÄÉÏ ÄÏÒÏÖÅË. ÷ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÂÏÌØÛÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ
 \-msglevel identify=6.
 äÌÑ DVD, ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÜÔÏ ÏÔÏÂÒÁÚÉÔ ÄÌÉÎÕ ËÁÖÄÏÇÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ É ID ÄÉÓËÁ.
-óËÒÉÐÔ TOOLS/\:midentify ÐÏÄÁ×ÌÑÅÔ ÏÓÔÁÌØÎÏÊ ×Ù×ÏÄ MPlayer É (ÕÓÐÅÛÎÏ) ÜËÒÁÎÉÒÕÅÔ
+óËÒÉÐÔ TOOLS/\:midentify.sh ÐÏÄÁ×ÌÑÅÔ ÏÓÔÁÌØÎÏÊ ×Ù×ÏÄ MPlayer É (ÕÓÐÅÛÎÏ) ÜËÒÁÎÉÒÕÅÔ
 ÉÍÅÎÁ ÆÁÊÌÏ×.
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -880,7 +880,7 @@ mplayer \-heartbeat\-cmd "gnome\-screens
 在某些情形下,使用 \-msglevel identify=6 能得到更多的信息。
 例如,对于一张 DVD 碟片,该选项能列出每个标题的章节和时长,以及一个碟片 ID 号。
 将此选项与 \-frames 0 一起使用能禁止所有输出。
-封装脚本 TOOLS/\:midentify 禁止 MPlayer 的其它输出,
+封装脚本 TOOLS/\:midentify.sh 禁止 MPlayer 的其它输出,
 并且(很可能)shellescapes(脚本转义)了文件名。
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/cs/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -997,7 +997,7 @@ nahraje 5. titul z DVD do souboru
 Jak vytvořím (S)VCD automaticky?
 </para></question>
 <answer><para>
-Zkuste skript <filename>mencvcd</filename> z podadresáře
+Zkuste skript <filename>mencvcd.sh</filename> z podadresáře
 <filename class="directory">TOOLS</filename>.
 Pomocí něj můžete enkódovat DVD nebo jiné filmy do VCD
 nebo SVCD formátu a dokonce je vypálit přímo na CD.
@@ -1262,7 +1262,7 @@ a je podporován vÅ¡emi dobrými pÅ™ehrÃ
 Jak mohu enkódovat soubor jen se zvukem?
 </para></question>
 <answer><para>
-Použijte <filename>aconvert</filename> z podadresáře
+Použijte <filename>aconvert.sh</filename> z podadresáře
 <filename class="directory">TOOLS</filename>
 ve zdrojových kódech MPlayeru.
 </para></answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/de/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/de/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/de/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -1245,7 +1245,7 @@ Starte Wiedergabe...<!--
     </question>
     <answer>
      <para>
-      Probiere das Script <filename>mencvcd</filename> aus dem Unterverzeichnis <filename class="directory">TOOLS</filename>.
+      Probiere das Script <filename>mencvcd.sh</filename> aus dem Unterverzeichnis <filename class="directory">TOOLS</filename>.
       Damit kannst du DVDs oder andere Filme automatisch ins VCD- oder SVCD-Format encodieren
       und sogar direkt auf CD brennen.
      </para>
@@ -1554,7 +1554,7 @@ rm encode<!--
     </question>
     <answer>
      <para>
-      Benutze <filename>aconvert</filename> vom Unterverzeichnis
+      Benutze <filename>aconvert.sh</filename> vom Unterverzeichnis
       <filename class="directory">TOOLS</filename> im MPlayer-Sourcenbaum.
      </para>
     </answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/es/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/es/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/es/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -1120,7 +1120,7 @@ Lea la sección <link linkend="mencoder"
 ¿Como puedo crear un VCD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Pruebe el script <filename>mencvcd</filename> del subdirectorio <filename class="directory">TOOLS</filename>. 
+Pruebe el script <filename>mencvcd.sh</filename> del subdirectorio <filename class="directory">TOOLS</filename>.
 Con él puede codificar DVDs u otras peliculas al formato VCD o SVCD e incluso
 grabarlo directamente a CD.
 </para></answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/fr/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/fr/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/fr/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -929,7 +929,7 @@ déchargera le 5ème titre du DVD dans u
 Comment puis-je créer des (S)VCDs automatiquement?
 </para></question>
 <answer><para>
-Essayez le script <filename>mencvcd</filename> du sous-répertoire
+Essayez le script <filename>mencvcd.sh</filename> du sous-répertoire
 <filename class="directory">TOOLS</filename>. Avec lui vous pourrez encoder des DVDs
 ou d'autres films en format VCD ou SVCD et même les graver directement sur un CD.
 </para></answer>
@@ -1180,7 +1180,7 @@ fonctionalitiés, et il est supporté pa
 Comment puis-je encoder un fichier seulement audio?
 </para></question>
 <answer><para>
-Utilisez <filename>aconvert</filename> du sous-répertoire
+Utilisez <filename>aconvert.sh</filename> du sous-répertoire
 <filename class="directory">TOOLS</filename>
 qui se situe dans l'arbre source de MPlayer.
 </para></answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -991,7 +991,7 @@ fájlba.
 Hogy tudok automatikusan (S)VCD-t készíteni?
 </para></question>
 <answer><para>
-Használd a <filename>mencvcd</filename> szkriptet a
+Használd a <filename>mencvcd.sh</filename> szkriptet a
 <filename class="directory">TOOLS</filename> alkönyvtárból.
 Ezzel DVD-ket és más filmeket tudsz VCD vagy SVCD formátumba
 kódolni és még közvetlenül CD-re is írhatod őket.
@@ -1259,7 +1259,7 @@ funkcionalitásában és minden illedelm
 Hogyan tudok elkódolni egy csak audiót tartalmazó fájlt?
 </para></question>
 <answer><para>
-Használd az <filename>aconvert</filename>-et a 
+Használd az <filename>aconvert.sh</filename>-et a
 <filename class="directory">TOOLS</filename>
 alkönyvtárból az MPlayer forrás fájában.
 </para></answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/it/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/it/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/it/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -1016,7 +1016,7 @@ farà il dump del quinto titolo del DVD 
 Come posso creare automaticamente dei (S)VCD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Prova lo script <filename>mencvcd</filename> dalla sottodirectory
+Prova lo script <filename>mencvcd.sh</filename> dalla sottodirectory
 <filename class="directory">TOOLS</filename>.
 Con quello puoi codificare DVD, o altri film, nel formato VCD o SVCD e anche
 scriverli direttamente su CD.
@@ -1286,7 +1286,7 @@ ed è supportato da tutti i riproduttori
 Come posso codificare un file solo audio?
 </para></question>
 <answer><para>
-Usa <filename>aconvert</filename> dalla sottodirectory
+Usa <filename>aconvert.sh</filename> dalla sottodirectory
 <filename class="directory">TOOLS</filename> dei sorgenti di MPlayer.
 </para></answer>
 </qandaentry>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -1008,7 +1008,7 @@ zrzuci piÄ…tÄ… pozycjÄ™ DVD do pliku <re
 Jak mogę tworzyć automatycznie (S)VCD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Wypróbuj skrypt <filename>mencvcd</filename> z podkatalogu
+Wypróbuj skrypt <filename>mencvcd.sh</filename> z podkatalogu
 <filename class="directory">TOOLS</filename>.
 Korzystając z niego, możesz kodować DVD lub inne filmy do formatu VCD lub SVCD,
 a nawet wypalać bezpośrednio na CD.
@@ -1282,7 +1282,7 @@ a jest obsługiwany przez wszystkie sens
 Jak mogę kodować plik zawierający tylko dźwięk?
 </para></question>
 <answer><para>
-Użyj <filename>aconvert</filename> z podkatalogu
+Użyj <filename>aconvert.sh</filename> z podkatalogu
 <filename class="directory">TOOLS</filename> w drzewie źródeł
 <application>MPlayera</application>.
 </para></answer>

Modified: trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/ru/faq.xml	Mon Jul 7 11:30:22 2008
@@ -974,7 +974,7 @@ mplayer dvd://5 -dumpstream -dumpfile <r
 Как автоматически создавать (S)VCD?
 </para></question>
 <answer><para>
-Попробуйте скрипт <filename>mencvcd</filename> из каталога 
+Попробуйте скрипт <filename>mencvcd.sh</filename> из каталога
 <filename class="directory">TOOLS</filename>. С его помощью вы можете перекодировать
 DVD или другие фильмы в VCD или SVCD формат и даже записывать их на CD.
 </para></answer>
@@ -1236,7 +1236,7 @@ mencoder <replaceable>input.avi</replace
 Как перекодировать звуковой файл (без видео)?
 </para></question>
 <answer><para>
-Используйте <filename>aconvert</filename> из подкаталога 
+Используйте <filename>aconvert.sh</filename> из подкаталога
 <filename class="directory">TOOLS</filename>
 дерева каталогов MPlayer.
 </para></answer>More information about the MPlayer-translations mailing list