[MPlayer-translations] r24607 - in trunk/DOCS: man/hu/mplayer.1 xml/hu/tvinput.xml

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Mon Sep 24 22:40:39 CEST 2007


Author: Gabrov
Date: Mon Sep 24 22:40:38 2007
New Revision: 24607

Log:
synced with r24606

Modified:
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/hu/tvinput.xml

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Mon Sep 24 22:40:38 2007
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r24573
+.\" Synced with r24592
 .\" MPlayer (C) 2000-2007 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -33,7 +33,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2007. 09. 20." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2007. 09. 24." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer \- film lejátszó
@@ -2432,7 +2432,8 @@ A felirat szövegének autoscale értéke a 
 A felirat fájl framerátájának megadása (alapértelmezett: a film fps-e).
 .br
 .I MEGJEGYZÉS:
-Csak a képkocka alapú feliratoknál használható, pl.\& MicroDVD formátum.
+Ha a <ráta> > film fps-e, a felirat felgyorsul a képkocka alapú felirat fájloknál
+és lelassul az idõ alapúaknál.
 .
 .TP
 .B \-subpos <0\-100> (hasznos a \-vf expand opcióval)

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/tvinput.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/tvinput.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/tvinput.xml	Mon Sep 24 22:40:38 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r23536 -->
+<!-- synced with r24604 -->
 <chapter id="tv">
 <title>TV</title>
 
@@ -186,4 +186,97 @@ tudják hardveres korlátok miatt.
 </sect2>
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
+<sect1 id="tv-teletext">
+<title>Teletext</title>
+
+<para>
+A teletext jelenleg csak a v4l és v4l2 vezérlőkkel használható az MPlayerben.
+</para>
+
+<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
+<title>Megjegyzések az implementációhoz</title>
+
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> támogatja a hagyományos szöveget, a grafikát
+és a navigációs link-eket.
+Sajnos a színes oldalak még nem támogatottak teljesen - minden oldal szürkében látszik.
+A felirat oldalak (Closed Captions néven is ismert) is támogatottak.
+</para>
+
+<para>
+Az <application>MPlayer</application> a TV jel vételének kezdetétől cache-eli a
+teletext oldalakat, így nem kell várnod a kért oldal betöltésére.
+</para>
+
+<para>
+Megjegyzés: A teletext <option>-vo xv</option> melletti használata érdekes színeket
+jelenít meg.
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-usage">
+<title>A teletext használata</title>
+
+<para>
+A teletext dekódolás engedélyezéséhez meg kell adnod azt a VBI eszközt, amelyről
+az adatok származnak (általában <filename>/dev/vbi0</filename> Linux alatt).
+Ez történhet a <option>tdevice</option> opció konfigurációs fájlban történő megadásával, így:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
+</para>
+
+<para>
+Lehet, hogy meg kell adnod az országod teletext nyelv kódját is.
+A teljes országlista megtekinthető az alábbi paranccsal:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
+Egy példa az orosz nyelv kiválasztására:
+<screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
+</para>
+
+<para>
+</para>
+</sect2>
+
+<sect2 id="tv-teletext-hotkeys">
+<title>Teletext gyorsbillentyűk</title>
+
+<informaltable frame="all">
+<tgroup cols="2">
+<thead>
+<row>
+ <entry>Gomb</entry>
+ <entry>Leírás</entry>
+</row>
+</thead>
+<tbody>
+<row>
+ <entry>X</entry>
+ <entry>Ki-/bekapcsolja a teletext képernyőt</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>C</entry>
+ <entry>Lépked a teletext renderelési módjai között (nem átlátszó, átlátszó, inverz nem átlátszó,
+ inverz átlátszó</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>Bal/Jobb</entry>
+ <entry>Ugrás az előző/következő teletext oldalra</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>PageUp/PageDown</entry>
+ <entry>Ugrás az előző/következő teletext aloldalra</entry>
+</row>
+<row>
+ <entry>számok</entry>
+ <entry>Annak a teletext oldalnak a száma írható be, ahova ugrani akarsz</entry>
+</row>
+</tbody>
+</tgroup>
+</informaltable>
+</sect2>
+</sect1>
+
 </chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list