[MPlayer-translations] r24955 - in trunk/DOCS/man: cs/mplayer.1 de/mplayer.1 es/mplayer.1 fr/mplayer.1 hu/mplayer.1 it/mplayer.1 pl/mplayer.1 ru/mplayer.1 zh/mplayer.1

diego subversion at mplayerhq.hu
Sat Nov 3 15:50:34 CET 2007


Author: diego
Date: Sat Nov 3 15:50:33 2007
New Revision: 24955

Log:
Escape a ton of '-'. Note that this is likely not complete.


Modified:
  trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/es/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
  trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/cs/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -99,7 +99,7 @@ mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://stopa[-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení]
+[cdda|cddb]://stopa[\-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení]
 [volby]
 .
 .br
@@ -170,7 +170,7 @@ užít film na celé obrazovce.
 .PP
 MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké
 vyhlazené a stínované titulky a vizuální odezvu na povely z\ klávesnice.
-Podporovány jsou Evropské/\:ISO8859-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd),
+Podporovány jsou Evropské/\:ISO8859\-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd),
 Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM,
 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a
 také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed Captions).
@@ -277,7 +277,7 @@ Přepínač zobrazení "vynucených titu
 .IPs "a\ \ \ \ "
 Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
 .IPs "x a z"
-Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy.
+Nastavení zpoždění titulků po +/\- 0.1 sekundy.
 .IPs "r a t"
 Posun titulků nahoru/dolů.
 .IPs "i (pouze režim \-edlout)"
@@ -528,7 +528,7 @@ Pokud chcete mít konfigurační soubor 
 soubor s názvem 'film.avi.conf' s volbami pro tento film a umístěte jej do
 ~/.mplayer/.
 Můžete rovněž vložit konfigurační soubor do stejného adresáře jako přehrávaný
-soubor, jestliže uvedete volbu \-use-filedir-conf (na příkazovém řádku nebo
+soubor, jestliže uvedete volbu \-use\-filedir\-conf (na příkazovém řádku nebo
 v globálním konfiguračním souboru).
 .PP
 .I PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MPLAYERU:
@@ -542,7 +542,7 @@ flip=yes
 # začneme mf://maska_souboru
 mf=type=png:fps=25
 # Strašidelné negativy jsou boží.
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I "PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MENCODERU:"
@@ -594,7 +594,7 @@ profile-desc="Enkódování do MPEG4"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -607,7 +607,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "ZÁKLADNÍ VOLBY"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <soubor> (viz také volby \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
+.B \-codecs\-file <soubor> (viz také volby \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
 Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto vestavěného souboru
 codecs.conf.
 .
@@ -616,7 +616,7 @@ codecs.conf.
 Zadaný <konfigurační\ soubor> bude zpracován po ostatních konfiguračních souborech.
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Vypíše všechny dostupné volby.
 .
 .TP
@@ -646,7 +646,7 @@ podrobnosti naleznete níže v popisu k 
 Dostupné úrovně:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 úplné ticho
 .IPs 0
 pouze kritické zprávy
@@ -693,7 +693,7 @@ Použití priority realtime může způs
 .RE
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (viz také \-quiet)
+.B \-really\-quiet (viz také \-quiet)
 Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než s\ \-quiet.
 Potlačí také GUI chybová okna.
 .
@@ -702,11 +702,11 @@ Potlačí také GUI chybová okna.
 Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše \-profile help.
 .
 .TP
-.B \-show-profile <profil>
+.B \-show\-profile <profil>
 Vypíše popis a obsah profilu.
 .
 .TP
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném adresáři
 kde je přehrávaný film.
 .br
@@ -770,22 +770,22 @@ Podporováno pouze video výstupy cvidix
 xvidix, xover, xv (viz \-vo xv:ck), xvmc (viz \-vo xv:ck) a directx.
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (experimentální)
+.B \-correct\-pts (experimentální)
 Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové značky
 video snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry, které přidávají nové
 snímky, nebo mění časové značky stávajících.
 Přesnější časování může být viditelné například při přehrávání titulků časovaných
 na změnu scény pomocí volby \-ass.
-Bez \-correct-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků.
+Bez \-correct\-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků.
 Tato volba nepracuje správně s některými demuxery a kodeky.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (DEBUG KÓD)
+.B \-crash\-debug (DEBUG KÓD)
 Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP.
-Podpora musí být zakompilována pomocí konfigurační volby \-\-enable-crash-debug.
+Podpora musí být zakompilována pomocí konfigurační volby \-\-enable\-crash\-debug.
 .
 .TP
-.B \-doubleclick-time
+.B \-doubleclick\-time
 Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky tlačítka jako
 dojklik (výchozí: 300).
 Nastavením na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém
@@ -809,7 +809,7 @@ Zařadí soubory zadané příkazovou ř
 přehrání.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů (jedna (od)inicializace pro
 všechny soubory).
 Pro všechny soubory bude použito pouze jednou otevřené okno.
@@ -894,7 +894,7 @@ několik 'echo "seek 10" > mp_pipe' a ro
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Nastavuje velikost vyrovnávací paměti FIFO pro události klávesnice (výchozí: 7).
 FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostí.
 Pokud je paměť příliš malá, některé události mohou být ztraceny
@@ -909,7 +909,7 @@ nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve W
 Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 Vypíše seznam dostupných nastavení.
 .
 .TP
@@ -922,37 +922,37 @@ Přehraje film <číslo> krát.
 Zapne podporu OSD menu.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
+.B \-menu\-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
 Použije náhradní menu.conf.
 .
 .TP
-.B \-menu-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
+.B \-menu\-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
 Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.
 .sp 1
 .I PŘÍKLAD:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 Omezí výběr souboru na adresář /\:home a níže (čili.\& nebude
 možný přístup na /, ale na /home/jméno_uživatele bude).
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-menu-keepdir (pouze OSD menu)
+.B \-menu\-keepdir (pouze OSD menu)
 Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo pracovního
 adresáře.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
+.B \-menu\-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
 Určí hlavní menu.
 .
 .TP
-.B \-menu-startup (pouze OSD menu)
+.B \-menu\-startup (pouze OSD menu)
 Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním
 video rozhraním (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11).
 Nutné pro volbu tlačítek v DVD nabídkách.
@@ -990,7 +990,7 @@ desktopech, jelikož ty již budí proce
 normálně časovaného spánku.
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <řetězec>
+.B \-playing\-msg <řetězec>
 Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání.
 Podporovány jsou následující expanze:
 .RSs
@@ -1012,7 +1012,7 @@ budou tedy uplatněny pouze pro soubory 
 DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <zařízení>
+.B \-rtc\-device <zařízení>
 Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou základnu.
 .
 .TP
@@ -1081,8 +1081,8 @@ PÅ™i pÅ™ehrávání MPEG-TS proudu, pouÅ
 .B \-alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu \-aid)
 Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority.
 Různé nosné formáty souborů používají různé kódy jazyka.
-DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS a NUT
-používají trojpísmenné kódy podle ISO 639-2, zatímco OGM používá volnou formu
+DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639\-1, Matroska, MPEG-TS a NUT
+používají trojpísmenné kódy podle ISO 639\-2, zatímco OGM používá volnou formu
 identifikace.
 MPlayer vypíše dostupné jazyky pokud běží v upovídaném (\-v) režimu.
 .sp 1
@@ -1098,25 +1098,25 @@ Přehraje Matroska soubor v japonštině
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <[+]jméno> (pouze \-audiofile)
+.B \-audio\-demuxer <[+]jméno> (pouze \-audiofile)
 Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro \-audiofile.
 Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
-Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-audio-demuxer help.
+Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí \-audio\-demuxer help.
 Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v
 libmpdemux/\:demuxer.h.
-Například \-audio-demuxer audio nebo \-audio-demuxer 17 vynutí MP3.
+Například \-audio\-demuxer audio nebo \-audio\-demuxer 17 vynutí MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <soubor>
 Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <kBajtů>
+.B \-audiofile\-cache <kBajtů>
 Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z \-audiofile a použije pro ni zadané
 množství paměti.
 .
 .TP
-.B \-reuse-socket (pouze udp://)
+.B \-reuse\-socket (pouze udp://)
 Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavřen.
 .
 .TP
@@ -1139,12 +1139,12 @@ Zvláště vhodné pro pomalá média.
 Vypne vyrovnávací paměť.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <procento>
+.B \-cache\-min <procento>
 Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více <procent> než
 je zde nastavený práh.
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <procento>
+.B \-cache\-seek\-min <procento>
 Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací paměti
 z aktuální pozice, MPlayer pozastaví přehrávání do doby,
 než se vyrovnávací paměť doplní alespoň na tuto pozici, místo aby provedl
@@ -1186,7 +1186,7 @@ Může být záporné.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <cesta k zařízení>
+.B \-cdrom\-device <cesta k zařízení>
 Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/\:cdrom).
 .
 .TP
@@ -1227,7 +1227,7 @@ VolitelnÄ› lze určit také poslední pÅ
 Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <soubor> (pouze síť)
+.B \-cookies\-file <soubor> (pouze síť)
 Čte HTTP cookies ze <soubor> (výchozí: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/)
 a zruší čtení z výchozích míst.
 Předpokládá se že soubor má formát Netscape.
@@ -1237,19 +1237,19 @@ Předpokládá se že soubor má formát
 Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
 .br
 Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video.
-Povšimněte si, že je to přesný opak volby \-audio-delay pro MEncoder.
+Povšimněte si, že je to přesný opak volby \-audio\-delay pro MEncoder.
 .br
 .I POZNÁMKA:
 Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme správnou funkci
-s \-ovc copy; místo toho použijte \-audio-delay.
+s \-ovc copy; místo toho použijte \-audio\-delay.
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech.
 V MPlayeru se tak vynulují veškerá zpoždění ze souborů enkódovaných s volbou
-\-audio-delay.
+\-audio\-delay.
 Během enkódování tato volba zabrání MEncoderu převést originální startovní
-pozice do nového souboru; volba \-audio-delay tím není ovlivněna.
+pozice do nového souboru; volba \-audio\-delay tím není ovlivněna.
 Poznamenejme, že MEncoder občas nastavuje startovní časy automaticky, aby
 kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto tuto volbu nepoužívejte bez
 předchozího otestování.
@@ -1307,7 +1307,7 @@ frekvenci, než to vzdá (výchozí: 30)
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
+.B \-dvd\-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
 Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/\:dvd).
 Rovněž můžete zadat adresář do kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory
 z DVD (např.\& pomocí vobcopy).
@@ -1315,14 +1315,14 @@ Poznamenejme že především použití 
 kopírování DVD (viz příklady).
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
+.B \-dvd\-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
 Pokusí se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny).
 Základní rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže číst až
 rychlostí 10800KB/s.
 Menší rychlosti poskytujíé tišší chod. Pro sledování DVD by 2700KB/s mělo být
 tiché i dostatečně rychlé.
 MPlayer resetuje při zavření rychlost mechaniky na výchozí nastavení.
-Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s, čili \-dvd-speed 8 nastaví
+Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s, čili \-dvd\-speed 8 nastaví
 10800KB/s.
 .br
 .I POZNÁMKA:
@@ -1386,7 +1386,7 @@ Užitečné pokud je originální hodnot
 Přehraje/\:konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (pouze MP3)
+.B \-hr\-mp3\-seek (pouze MP3)
 Přesné převíjení MP3.
 Zapnuto při přehrávání externího MP3 souboru, jelikož musíme
 převíjet velmi přesně abychom udrželi A/V synchronizaci.
@@ -1409,7 +1409,7 @@ Přeskočí znovusestavení indexového 
 S touto volbou MEncoder nezapíše index.
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (pouze síť)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (pouze síť)
 Nepoužije proxy pro IPv6 adresy.
 Pro IPv4 bude stále proxy používána.
 .
@@ -1470,12 +1470,12 @@ V případě selhání je vždy použit 
 Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (pouze síť)
+.B \-prefer\-ipv4 (pouze síť)
 Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení.
 Při selhání použije automaticky IPv6.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (pouze IPv6 síť)
+.B \-prefer\-ipv6 (pouze IPv6 síť)
 Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení.
 Při selhání použije automaticky IPv4.
 .TP
@@ -1669,13 +1669,13 @@ Přehraje surový YUV sampl.
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta.
 To se může hodit, pokud jste připojeni za routerem a chcete přeposílat RTSP
 datový proud ze serveru konkrétnímu klientu.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení cílové IP adresy
 pro spojení. Tato volba se může hodit s některými RTSP servery, které
 neposílají RTP pakety do správného rozhraní.
@@ -1684,7 +1684,7 @@ přes kterou IP adresu se navazuje spoje
 některou z adres vašeho počítače.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (pouze LIVE555)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (pouze LIVE555)
 Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety odpovědi
 protokolu RTP a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojení).
 Tato volba je užitečná, jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí
@@ -1715,7 +1715,7 @@ Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, kter
 Pokud je vybraný vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového,
 bude se rozdíl kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample
 do vrstvy audio filtrů.
-Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby \-af-adv.
+Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby \-af\-adv.
 Jako výchozí se používá rychlé převzorkování, které může způsobit zkreslení.
 .
 .TP
@@ -1762,7 +1762,7 @@ Dostupné volby jsou:
 .RSs
 .IPs noaudio
 Vypne zvuk.
-.IPs "automute=<0-255> (pouze v4l a v4l2)"
+.IPs "automute=<0\-255> (pouze v4l a v4l2)"
 Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato hodnota,
 audio i video budou stlumeny.
 Ve většině případů stačí automute=100.
@@ -1824,7 +1824,7 @@ Volba není kompatibilní s volbou frekv
 .I PŘÍKLAD:
 tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2,
 tv_set_channel TV1, atd.
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.
 .IPs audiorate=<hodnota>
 Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.
@@ -1908,7 +1908,7 @@ Nastavuje formát zobrazení TV teletex
 .br
 3: transparentní s invertovanými barvami
 .REss
-.IPs tpage=<100-899>
+.IPs tpage=<100\-899>
 Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí: 100).
 .IPs tlang=<\-1\-127>
 Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který bude použit
@@ -1928,11 +1928,11 @@ Dostupné parametry jsou:
 .RSs
 .IPs autostart
 Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).
-.IPs period=<0.1-2.0>
+.IPs period=<0.1\-2.0>
 Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další kanál (výchozí: 0.5).
 Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu ladění, ale mohou detekovat
 neaktivní TV kanály jako aktivní.
-.IPs threshold=<1-100>
+.IPs threshold=<1\-100>
 Práh síly signálu (v procentech), jak je hlášen
 zařízením (výchozí: 50).
 Signál silnější než tato hodnota znamená, že
@@ -1944,7 +1944,7 @@ aktuálně naladěný kanál je aktivní
 Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <řetězec>
+.B \-user\-agent <řetězec>
 Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro HTTP přenos.
 .
 .TP
@@ -1972,37 +1972,37 @@ externí titulky a Matroska stopy.
 Také můžete použít \-embeddedfonts.
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <hodnota>
+.B \-ass\-border\-color <hodnota>
 Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky.
 Barevný formát je RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <hodnota>
+.B \-ass\-bottom\-margin <hodnota>
 Přidá černý pruh na spodek snímku.
-SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s \-ass-use-margins).
+SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-color <hodnota>
+.B \-ass\-color <hodnota>
 Nastaví barvu textových titulků.
 Barevný formát je RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <hodnota>
+.B \-ass\-font\-scale <hodnota>
 Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
 Přepíše některé nastavení stylu.
 .sp
 .I PŘÍKLAD:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-hinting <typ>
+.B \-ass\-hinting <typ>
 Nastaví typ hintingu.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2015,7 +2015,7 @@ Nastaví typ hintingu.
 .br
 3: Nativní hinter fontu.
 .br
-0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno
+0\-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno
 v rozlišení obrazovky a tudíž nebude škálováno.
 .br
 Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro neškálované OSD, jinak
@@ -2024,23 +2024,23 @@ Výchozí hodnotou je 7 (použije se nat
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <hodnota>
+.B \-ass\-line\-spacing <hodnota>
 Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <soubor>
+.B \-ass\-styles <soubor>
 Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro
 renderování textových titulků.
 Syntaxe souboru je shodná se sekcí
 [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <hodnota>
+.B \-ass\-top\-margin <hodnota>
 Přidá černý pruh na vrch snímku.
-SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s \-ass-use-margins).
+SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů, jsou-li
 dostupné.
 .
@@ -2115,11 +2115,11 @@ tlustá černá obruba
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (pouze FriBiDi)
+.B \-flip\-hebrew (pouze FriBiDi)
 Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích.
 Volbu použijte, pokud jsou čárky umístěny na začátku věty a ne na konci.
 .
@@ -2155,9 +2155,9 @@ Zobrazí pouze vynucené titulky pro dat
 pomocí \-slang.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
+.B \-fribidi\-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
 Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-UTF-8
-titulků (výchozí: ISO8859-8).
+titulků (výchozí: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <VOBsub IFO soubor>
@@ -2169,7 +2169,7 @@ titulky.
 Vypne automatické načítání souborů s titulky.
 .
 .TP
-.B \-osd-duration <čas>
+.B \-osd\-duration <čas>
 Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).
 .
 .TP
@@ -2203,8 +2203,8 @@ Pokud nemůžete zvolit některé z titu
 .B \-slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu \-sid)
 Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority.
 Různé nosné formáty používají odlišné kódy jazyka.
-DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639-1, Matroska používají třípísmenný
-kód jazyka podle ISO 639-2, zatímco OGM používají volnou formu identifikace.
+DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639\-1, Matroska používají třípísmenný
+kód jazyka podle ISO 639\-2, zatímco OGM používají volnou formu identifikace.
 MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je spuštěn v upovídaném (\-v) režimu.
 .sp 1
 .I PŘÍKLAD:
@@ -2242,11 +2242,11 @@ používá softwarové Gaussovo rozostř
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2>
+.B \-spualign <\-1\-2>
 Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/\:VOBsub) titulky.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 Originální pozice.
 .IPs " 0"
 Zarovnat na horní okraj (originální/\:výchozí chování).
@@ -2268,27 +2268,27 @@ Použije/\:zobrazí zadané titulkové s
 V jednom okamžiku může být zobrazen pouze jeden ze souborů.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD.
 Čím větší hodnota, tím více průhlednosti.
 Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Určuje barvu pozadí titulků a OSD.
 V současnosti jsou titulky černobílé, hodnota tedy určuje intenzitu bílé.
 Hodnota 255 znamená bílá a 0 černá.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]jméno> (pouze \-subfile) (BETA KÓD)
+.B \-sub\-demuxer <[+]jméno> (pouze \-subfile) (BETA KÓD)
 Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro \-subfile.
 Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy!
-Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí \-sub-demuxer help.
+Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí \-sub\-demuxer help.
 Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno
 v subreader.h.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <mód>
+.B \-sub\-fuzziness <mód>
 Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
 .PD 0
 .RSs
@@ -2302,7 +2302,7 @@ Načte všechny titulky v aktuálním ad
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení.
 Používáno pro ladící účely.
 .
@@ -2380,7 +2380,7 @@ Nastaví font titulků.
 Pokud není zadán \-subfont, použije se \-font.
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (pouze FreeType)
 Nastaví režim automatického škálování písma.
 .br
 .I POZNÁMKA:
@@ -2402,25 +2402,25 @@ proporčně vztažené k diagonále obra
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (pouze FreeType)
 Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
 Nastaví kódování fontu.
 Je-li nastaveno 'unicode', budou renderovány všechny znaky (glyfy) z fontu a
 bude použito unicode (výchozí: unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (pouze FreeType)
 Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (pouze FreeType)
 Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (pouze FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (pouze FreeType)
 Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech rozměru
 obrazu (výchozí: 5).
 .
@@ -2444,12 +2444,12 @@ Použitelné pro TV-out.
 Hodnota vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný žádný video
 výstup.
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc <escape sequence>
+.B \-term\-osd\-esc <escape sequence>
 Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD zprávy na
 konzoli.
 Úniková sekvence by měla přesunout kursor na začátek řádku použitého pro
@@ -2493,7 +2493,7 @@ Použije jiné mixážní zařízení ne
 Používáte-li ALSA zadejte jméno směšovače.
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze \-ao oss a \-ao alsa)
+.B \-mixer\-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze \-ao oss a \-ao alsa)
 Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání hlasitosti
 než výchozí PCM.
 Volby pro OSS zahrnují
@@ -2513,7 +2513,7 @@ napÅ™.\& jméno kanálu 'PCM 1' ALSA smÄ
 Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru zvukové karty.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110).
 Hodnota 200 umožní nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuální úrovně
 (nastavené maximum).
@@ -2755,12 +2755,12 @@ standardních dekorací okna.
 Podporováno výstupním video rozhraním directx.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Nastavuje jas video signálu (výchozí 0).
 Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0).
 Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
 .
@@ -2854,7 +2854,7 @@ Aktualizuje nastavení překrývání ul
 Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).
 .IPs nool-osd
 Vypne překrývaný OSD (výchozí).
-.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
 Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v případě kdy se špatně kryje
 s oknem (výchozí: 0).
 .IPs overlay
@@ -2883,7 +2883,7 @@ Přehrávání na celé obrazovce (vycen
 Funkce není podporována všemi video rozhraními.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu \-fs)
 Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.
 .
 .TP
@@ -2966,21 +2966,21 @@ což je použitelné pro vestavěné min
 například).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0).
 S touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku.
 Není podporováno všemi video rozhraními.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
+.B \-monitor\-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
 Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah monitoru.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
+.B \-monitor\-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze \-vo fbdev a vesa)
 Nastaví horizontální (řádkový) frekvenční rozsah monitoru.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze \-vo fbdev a vesa)
+.B \-monitor\-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze \-vo fbdev a vesa)
 Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.
 .TP
 .B \-monitoraspect <poměr> (viz také volbu \-aspect)
@@ -3035,16 +3035,16 @@ Tato funkce pracuje pouze s video rozhra
 gl2, quartz, macosx a xvidix.
 .br
 .I POZNÁMKA:
-Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální
+Hodnoty mezi \-1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální
 a mohou havarovat nebo hůř.
 Použijte na vlastní riziko!
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (experimentální)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (experimentální)
 Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1).
 Kladné hodnoty jsou násobky výchozího rozsahu.
 Záporné hodnoty zase umožní zoomovat až na násobek \-panscanrange+1.
-Např. \-panscanrange -3 umožňuje zoom násobek až do 4.
+Např. \-panscanrange \-3 umožňuje zoom násobek až do 4.
 Tato vlastnost je experimentální.
 Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte \-vo gl.
 .br
@@ -3062,7 +3062,7 @@ Obrázek na ploše však může překrý
 Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx a directx.
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 Nastavení sytosti barev (saturace) video signálu (výchozí: 0).
 Pomocí této volby můžete nastavit černobílý obraz.
 Volba není podporována všemi video rozhraními.
@@ -3078,7 +3078,7 @@ Nastavuje vodorovné rozlišení obrazov
 neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (pouze X11)
+.B \-stop\-xscreensaver (pouze X11)
 Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase zapne.
 .
 .TP
@@ -3684,7 +3684,7 @@ MPEG filmů.
 Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo nevyhlazováním při sledování
 prokládaného filmového materiálu.
 .IPs layer=N
-Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: -1 - auto).
+Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: \-1 - auto).
 .IPs dfbopts=<výčet>
 Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.
 .RE
@@ -3909,7 +3909,7 @@ ukládá je do souboru (výchozí: ./str
 Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools, což je výhodné pokud chcete
 video zpracovávat pomocí sady mjpegtools.
 Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp).
-Můžete to zkombinovat s volbou \-fixed-vo pro spojování souborů
+Můžete to zkombinovat s volbou \-fixed\-vo pro spojování souborů
 se stejnými rozměry a snímkovou rychlostí.
 .PD 0
 .RSs
@@ -4020,7 +4020,7 @@ Každý soubor bude pojmenován číslem
 Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs z=<0-9>
+.IPs z=<0\-9>
 Nastavuje úroveň komprese.
 Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximální kompresi.
 .RE
@@ -4048,10 +4048,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "VOLBY PRO DEKÓDOVÁNÍ/FILTROVÁNÍ"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
 Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority, shodně
 s jejich názvy v codecs.conf.
-Napište '-' před název kodeku, který chcete vyloučit.
+Napište '\-' před název kodeku, který chcete vyloučit.
 Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií!
 Pokud seznam zakončíte čárkou, použije v případě selhání Mplayer i kodeky
 neuvedené na seznamu.
@@ -4070,13 +4070,13 @@ Nejdříve zkusí libmad a pokud selže,
 Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatní.
 .IPs "\-ac hwdts,"
 Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filtry)> (viz také \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filtry)> (viz také \-af)
 Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -4149,13 +4149,13 @@ stran v přehrávaném souboru nesprávn
 Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.
 .
 .TP
-.B "\-field-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu.
 Vhodné pro odstraňovače prokladu zdvojující snímkovou rychlost: \-vf tfields=1,
 \-vf yadif=1 a \-vo xvmc:bobdeint.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace,
 použije se 0 (nejprve horní půlsnímek).
 .IPs 0
@@ -4405,9 +4405,9 @@ Nastavuje parametry softwarového škál
 filtr Gaussovo rozostření (luma)
 .IPs cgb=<0\-100>
 filtr Gaussovo rozostření (chroma)
-.IPs ls=<-100\-100>
+.IPs ls=<\-100\-100>
 filtr zaostření (luma)
-.IPs cs=<-100\-100>
+.IPs cs=<\-100\-100>
 filtr zaostření (chroma)
 .IPs chs=<h>
 chroma horizontální posun
@@ -4470,10 +4470,10 @@ Více informací naleznete v popisu vide
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
 Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority, shodně
 s jejich názvy v codecs.conf.
-Napište '-' před jméno kodeku, který chcete vynechat.
+Napište '\-' před jméno kodeku, který chcete vynechat.
 Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií!
 Končí-li seznam čárkou, pak se v případě selhání použijí i kodeky,
 které nejsou na seznamu.
@@ -4486,7 +4486,7 @@ Pomocí \-vc help dostanete seznam dostu
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 Vynutí Win32/\:VfW DivX kodek, při selhání skončí.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Přeskočí Win32 DivX kodeky.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Zkusí MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatní.
@@ -4664,7 +4664,7 @@ log2 počtu polyfázových vstupů
 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
 (výchozí: 10->1024)
 .IPs <střih>
-mezní kmitočet (0.0-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru
+mezní kmitočet (0.0\-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4744,14 +4744,14 @@ předtím, než vstoupí do tohoto filtr
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
 desetinná čísla reprezentující zisk v dB
-pro každé frekvenční pásmo (-12\-12)
+pro každé frekvenční pásmo (\-12\-12)
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I PŘÍKLAD:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco téměř odstraní pásmo
 okolo 1kHz.
 .RE
@@ -4837,7 +4837,7 @@ zvukový proud.
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
 Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v proudu
-od -200dB do +60dB, kde -200dB úplně ztlumí zvuk
+od \-200dB do +60dB, kde \-200dB úplně ztlumí zvuk
 a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení (výchozí: 0).
 .IPs "<sc>\ "
 Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky.
@@ -5042,7 +5042,7 @@ efektu při přehrávání.
 .IPs <mul>
 Nastaví rozdílový koeficient (výchozí: 2.5).
 0.0 znamená mono zvuk (průměr obou kanálů), při 1.0 bude zvuk beze změn,
-při -1.0 budou levý a pravý kanál prohozeny.
+při \-1.0 budou levý a pravý kanál prohozeny.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5123,7 +5123,7 @@ Nastaví řetěz video filtrů.
 .PP
 Mnoho parametrů je volitelných. Pokud je vynecháte, budou nastaveny
 na výchozí hodnoty.
-Použijte '-1' pro nařízení použití výchozí hodnoty.
+Použijte '\-1' pro nařízení použití výchozí hodnoty.
 Parametry w:h znamenají šířku krát výšku v pixelech, x:y znamenají pozici x;y
 vztaženou k levému hornímu rohu obrazu.
 .br
@@ -5134,21 +5134,21 @@ Video filtry jsou organizovány a ovlád
 Zde je několik příkazů pro práci se seznamem filtrů.
 .
 .TP
-.B \-vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
+.B \-vf\-add <filtr1[,filtr2,...]>
 Přidá filtry zadané jako parametry do seznamu filtrů.
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
+.B \-vf\-pre <filtr1[,filtr2,...]>
 Přidá zadané filtry na začátek seznamu filtrů.
 .
 .TP
-.B \-vf-del <index1[,index2,...]>
+.B \-vf\-del <index1[,index2,...]>
 Vymaže filtry na zadaných pozicích.
 Číslování indexu začíná nulou, záporné hodnoty adresují konec seznamu
-(-1 je poslední položka).
+(\-1 je poslední položka).
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Úplně vyprázdní seznam filtrů.
 .PP
 Filtrům, které to podporují, můžete zadat parametry za jejich jménem.
@@ -5200,9 +5200,9 @@ která má dva parametry.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <w>,<h>
-šířka a výška (výchozí: -1, maximální šířka kdy jsou hranice ještě viditelné)
+šířka a výška (výchozí: \-1, maximální šířka kdy jsou hranice ještě viditelné)
 .IPs <x>,<y>
-pozice od levého horního rohu (výchozí: -1, levý horní roh)
+pozice od levého horního rohu (výchozí: \-1, levý horní roh)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5220,7 +5220,7 @@ velikostí.
 .I PŘÍKLAD:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 Přidá okraj široký 50 pixelů na spodek obrázku.
 .RE
 .PD 1
@@ -5287,11 +5287,11 @@ Použijete-li \-zoom, a podkladové filt
 .RSss
 0:  naškálovaná d_šířka/\:d_výška
 .br
--1:  originální šířka/\:výška
+\-1:  originální šířka/\:výška
 .br
--2:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a předškálovaného poměru stran.
+\-2:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a předškálovaného poměru stran.
 .br
--3:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a původního poměru stran.
+\-3:  Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a původního poměru stran.
 .br
 -(n+8): Jako výše uvedené -n, ale zaokrouhlí rozměr na nejbližší násobek 16.
 .REss
@@ -5383,26 +5383,26 @@ Může nabývat také tÄ›chto speciálnÃ
 .RSss
 0:  původní šířka a výška zobrazovače
 .br
--1:  původní šířka a výška videa (výchozí)
+\-1:  původní šířka a výška videa (výchozí)
 .br
--2:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
+\-2:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
 zobrazovače.
 .br
--3:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
+\-3:  Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran
 videa.
 .REss
 .sp 1
 .I PŘÍKLAD:
 .PD 0
 .RSs
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 Nastaví rozlišení zobrazení na 800x600 pro video s poměrem stran 4/3, nebo
 800x450 pro video s poměrem stran 16/9.
 .RE
 .IPs <metoda>
 Upraví šířku a výšku podle původního poměru stran.
 .RSss
--1: Ignoruje původní poměr stran (výchozí).
+\-1: Ignoruje původní poměr stran (výchozí).
 .br
 0: Ponechá poměr stran zobrazovače, s použitím <w> a <h> jako maximální
 rozlišení.
@@ -5489,7 +5489,7 @@ jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12,
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filtr1[:volba1[:volba2...]]/[-]filtr2...] (viz také volbu \-pphelp)
+.B pp[=filtr1[:volba1[:volba2...]]/[\-]filtr2...] (viz také volbu \-pphelp)
 Zapíná uvedený řetězec postprocesních filtrů.
 Filtry musí být odděleny '/' a mohou být vypnuty použitím '\-'.
 Každý podfiltr a některé volby mají jak krátký, tak dlouhý název, které mohou
@@ -5590,10 +5590,10 @@ Mediánový filtr prokladu odstraňuje p
 použitím mediánového filtru na každý druhý řádek.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 FFmpeg filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku
-filtrováním každého druhého řádku pomocí (-1 4 2 4 -1) filtru.
+filtrováním každého druhého řádku pomocí (\-1 4 2 4 \-1) filtru.
 .IPs l5/lowpass5
 Vertikálně provedený FIR lowpass filtr prokladu odstraňuje proklad
-daného bloku filtrováním všech řádků pomocí (-1 2 6 2 -1) filtru.
+daného bloku filtrováním všech řádků pomocí (\-1 2 6 2 \-1) filtru.
 .IPs fq/forceQuant[:kvantizer]
 Nahradí tabulku kvantizerů ze vstupu pevným, vámi zadaným, kvantizerem.
 .RSss
@@ -5667,7 +5667,7 @@ rychlejší verze jednoduchého postproc
 4\-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)
 .IPs "<qp>\ "
 Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).
-.IPs <-15\-32>
+.IPs <\-15\-32>
 Síla filtru, nižší hodnoty zachovají více detailů, ale také více artefaktů,
 zatímco vyšší hodnoty učiní obraz hladším, ale i rozmazanějším (výchozí:
 0 \- PSNR optimální).
@@ -5762,7 +5762,7 @@ Ovládá poměr stran, vypočítá se ja
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 DODĚLAT: Vysvětlit co to dělá.
 .RE
 .PD 1
@@ -5821,9 +5821,9 @@ filmů, nebo pro mírné snížení kont
 při nízkých datových tocích.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 počáteční jas
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 počáteční kontrast
 .RE
 .PD 1
@@ -5839,9 +5839,9 @@ Parametry jsou desetinná čísla.
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 počáteční hodnota gama (výchozí: 1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 počáteční kontrast, kdy záporné hodnoty produkují negativ (výchozí: 1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 počáteční jas (výchozí: 0.0)
 .IPs <0\-3>
 počáteční sytost barev (výchozí: 1.0)
@@ -5866,9 +5866,9 @@ ekvalizéru pro karty/\:rozhraní které
 barev v hardwaru.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 počáteční tón (default: 0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 počáteční sytost barev, kde negativní hodnoty vedou k inverzním barvám
 (výchozí: 1.0)
 .RE
@@ -6021,7 +6021,7 @@ Aplikuje efekt na barevnou složku.
 (min = 3x3, max = 13x11 nebo 11x13, obvykle něco mezi 3x3 a 7x7)
 .IPs amount
 Relativní množství ostření/\:rozmazání přidané obrázku
-(rozumný rozsah je -1.5\-1.5).
+(rozumný rozsah je \-1.5\-1.5).
 .RSss
 <0: rozmazání
 .br
@@ -6117,7 +6117,7 @@ Analytický režim.
 .IPs "<fr>\ "
 Nastaví počáteční číslo snímku v řadě.
 0\-2 jsou tři čisté progresivní snímky; 3 a 4 jsou dva prokládané snímky.
-Výchozí hodnota -1 znamená 'není v telecine řadě'.
+Výchozí hodnota \-1 znamená 'není v telecine řadě'.
 Číslo které zde nastavíte určuje typ imaginárního snímku před začátkem
 vlastního filmu.
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
@@ -6162,7 +6162,7 @@ Výchozí je 8 pixelů ze všech stran.
 Nastavení tohoto parametru na 1 sice zredukuje změny v pullup-em
 generovaném a občas špatně poskládaném snímku, ale může vést k velkému množství
 zahozených snímků v rychlých scénách.
-Naopak nastavením sb na -1 bude pullup snadněji nacházet shody půlsnímků.
+Naopak nastavením sb na \-1 bude pullup snadněji nacházet shody půlsnímků.
 To může pomoci zpracovat video které má mezi půlsnímky jisté rozmazání,
 ale může způsobit propuštění prokládaného snímku na výstup.
 .br
@@ -6323,7 +6323,7 @@ První průchod z dvouprůchodového reÅ
 uložíte výstup z prvního průchodu, dostanete stabilní fázový výsledek.
 .IPs deghost=<hodnota>
 Nastavení prahu pro odstraňování duchů (0\-255 pro jednoprůchodový režim,
--255\-255 pro dvouprůchodový režim, výchozí 0).
+\-255\-255 pro dvouprůchodový režim, výchozí 0).
 Jakákoli nenulová hodnota zapne filtrování duchů.
 Filtr proti duchům zesílí jakékoli kompresní artefakty ve splývajících snímcích,
 takže se zde nastaví práh pro vyřazení těch pixelů z filtrování, které se liší
@@ -6432,7 +6432,7 @@ když jsou volby \-fps a \-ofps nastaven
 .br
 4: Překládá políčka o 1/4 pixelu s 4tap filtrem (vyšší kvalita) (výchozí).
 .IPs <dominantní_půlsnímek>\ (ZASTARALÉ)
--1: auto (výchozí)
+\-1: auto (výchozí)
 Pracuje pouze pokud dekodér exportuje vhodné informace a před tfields nejsou
 žádné filtry odstraňující tyto informace,
 jinak se použije nastavení 0 (nejprve horní půlsnímek).
@@ -6443,7 +6443,7 @@ jinak se použije nastavení 0 (nejprve 
 .br
 .I POZNÁMKA:
 Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna.
-Místo ní použijte \-field-dominance.
+Místo ní použijte \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6465,7 +6465,7 @@ Pracuje jako v tfields.
 .br
 .I POZNÁMKA:
 Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna.
-Místo ní použijte \-field-dominance.
+Místo ní použijte \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6524,9 +6524,9 @@ chytré rozostření
 .IPs <průměr>
 síla rozostřování (~0.1\-5.0) (čím větší, tím pomalejší)
 .IPs <síla>
-rozostření (0.0\-1.0) nebo zaostření (-1.0\-0.0)
+rozostření (0.0\-1.0) nebo zaostření (\-1.0\-0.0)
 .IPs <práh>
-filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0\-30) nebo filtrovat obrysy (-30\-0)
+filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0\-30) nebo filtrovat obrysy (\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6617,14 +6617,14 @@ Nastaví rozměr obrázku/oblasti.
 Začne vykreslování na pozici x/y
 .IPs "<alfa>"
 Nastaví rozdíl alfa.
-Pokud toto nastavíte na -255 můžete pak poslat sekvenci ALPHA-příkazů pro
-nastavení plochy na -225, -200, -175 atd pro hezký stmívací efekt! ;)
+Pokud toto nastavíte na \-255 můžete pak poslat sekvenci ALPHA-příkazů pro
+nastavení plochy na \-225, \-200, \-175 atd pro hezký stmívací efekt! ;)
 .RSss
 0:  Zůstává stejný jako původní.
 .br
 255: Nastaví vše na neprůhledné.
 .br
--255: Nastaví vše na průhledné.
+\-255: Nastaví vše na průhledné.
 .REss
 .IPs <clear>
 Vyčistí framebuffer před nanášením.
@@ -6703,7 +6703,7 @@ Levý horní roh loga.
 .IPs <Å¡>,<v>
 Šířka a výška čištěného obdélníku.
 .IPs <t>
-Tloušťka nejasné hranice obdélníku (přidáno k š a v). Pokud je nastavena na -1,
+Tloušťka nejasné hranice obdélníku (přidáno k š a v). Pokud je nastavena na \-1,
 zobrazí se zelený obdélník na obrazovce, abychom mohli jednoduše najít správné
 x,y,Å¡,v parametry.
 .RE
@@ -6792,7 +6792,7 @@ Práh pod kterým jsou pixely považová
 .SH "OBECNÉ ENKÓDOVACÍ VOLBY (POUZE MENCODER)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <jakékoli desetinné číslo>
+.B \-audio\-delay <jakékoli desetinné číslo>
 Zpozdí zvuk nebo video pomocí nastavení pole delay v hlavičce
 (výchozí: 0.0).
 Toto nezpůsobí žádné zpoždění některého z datových proudů, ale přehrávač
@@ -6800,20 +6800,20 @@ uvidí nastavené zpoždění a provede 
 Kladné hodnoty zpožďují zvuk, záporné video.
 Poznamenejme, že je to přesný opak volby \-delay.
 Například pokud video hraje správně s \-delay 0.2, můžete jej opravit
-MEncoderem pomocí \-audio-delay -0.2.
+MEncoderem pomocí \-audio\-delay \-0.2.
 .sp 1
 V současnosti tato volba pracuje pouze s výchozím muxerem (\-of avi).
 Používáte-li jiný muxer, musíte použít volbu \-delay.
 .
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Počet zvukových chunků za sekundu (Výchozí jsou 2 audio chunky 0.5s dlouhé).
 .br
 .I POZNÁMKA:
 Pouze CBR, VBR toto ignoruje a ukládá každý paket do nového chunku.
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Nastaví jak daleko napřed se má načítat zvuk do vyrovnávací paměti (výchozí: 0.5s).
 .
 .TP
@@ -6842,12 +6842,12 @@ Nastaví ve výstupním souboru 'div3' j
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Přepíše údaj o poměru stran uložený v AVI OpenDML vprp hlavičce.
 Takto můžete změnit poměr stran s '\-ovc copy'.
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <soubor> (ZAVRŽENA)
+.B \-frameno\-file <soubor> (ZAVRŽENA)
 Nastaví jméno zvukového souboru s mapováním čísel snímků vytvořeného
 v prvním (pouze zvuk) průchodu speciálního tříprůchodového režimu enkódování.
 .br
@@ -6858,7 +6858,7 @@ Režim ponechán pouze pro zpětnou komp
 bude nejspíš odstraněn.
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek
+.B \-hr\-edl\-seek
 Používá preciznější, ale mnohem pomalejší metodu pro vynechávání částí.
 Části určené k vynechání nejsou přeskakovány, místo toho jsou všechny
 snímky dekódovány, ale pouze ty potřebné jsou enkódovány.
@@ -7118,14 +7118,14 @@ poněkud horší kvalita a vyšší dato
 .B highpassfreq=<kmitočet>
 Nastaví kmitočet horní propusti v Hz.
 Kmitočty pod nastavenou mezí budou potlačeny.
-Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0
+Nastavení na \-1 vypne filtrování, nastavení na 0
 sdělí LAME aby zvolil hodnoty automaticky.
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<kmitočet>
 Nastaví kmitočet dolní propusti v Hz.
 Kmitočty nad nastavenou mezí budou potlačeny.
-Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0
+Nastavení na \-1 vypne filtrování, nastavení na 0
 sdělí LAME aby zvolil hodnoty automaticky.
 .
 .TP
@@ -7172,7 +7172,7 @@ minimální datový tok pro jeden rámec
 Režim VBR nebude pracovat s hodnotou nižší než 112.
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50> (pouze VBR)
+.B vbr=<\-50\-50> (pouze VBR)
 rozsah variability; je-li záporný, udržuje enkodér průměrný datový tok
 poblíž nižšího prahu, je-li kladný, poblíž vyššího.
 Je-li nastaven na 0, použije se CBR (výchozí).
@@ -7438,7 +7438,7 @@ Maximální Lagrangeův násobič pro ř
 .B vqscale=<0\-31>
 Konstantní kvantizer /\: enkódování s konstantní kvalitou (nastaví pevný
 kvantizer režim).
-Nižší hodnota znamená lepší kvalitu, ale větší soubory (výchozí: -1).
+Nižší hodnota znamená lepší kvalitu, ale větší soubory (výchozí: \-1).
 V případě snow kodeku znamená hodnota 0 bezztrátové enkódování.
 Jelikož ostatní kodeky to nepodporují, vqscale=0 bude mít nedefinovaný
 efekt.
@@ -7547,7 +7547,7 @@ loop filtr (H.263+)
 pozor, tento je vadný
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Momentálně nedělá vůbec nic.
 .
 .TP
@@ -7565,11 +7565,11 @@ na dekodéru, enkodéru a štěstí.
 V MPEG-1/2 je běžné používat hodnoty <=30.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 Práh detekce změny scény.
 Klíčový snímek je vložen jakmile libavcodec zjistí změnu scény.
 Tato volba nastavuje citlivost detekce.
--1000000000 způsobí, že změna scény bude detekována v každém snímku,
+\-1000000000 způsobí, že změna scény bude detekována v každém snímku,
 1000000000 znamená že nebudou detekovány žádné změny scény (výchozí: 0).
 .
 .TP
@@ -7780,19 +7780,19 @@ podporou Xvid 1.1 nebo vyšším).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 kvantizační faktor mezi B- a ne-B-snímky (průchod\ 1/2) (výchozí: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 kvantizační faktor mezi I- a ne-I-snímky (průchod\ 1/2) (výchozí: 0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 přesah kvantizace mezi B- a ne-B-snímky (průchod\ 1/2) (výchozí: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (průchod\ 1/2) (výchozí: 0.0)
 .br
 if v{b|i}_qfactor > 0
@@ -7920,7 +7920,7 @@ Volby jsou <první_snímek>, <poslední_
 .RSs
 .IPs "kvalita (2\-31)"
 kvantizer
-.IPs "kvalita (-500\-0)"
+.IPs "kvalita (\-500\-0)"
 korekce kvality v %
 .RE
 .PD 1
@@ -7946,23 +7946,23 @@ Použije pěknou diferenciální funkci 
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele jasu.
-Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4
+Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň \-4
 nebo nižší enkódujete-li s quant=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 vypnuto (výchozí)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 doporučení JVT
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele barevnosti.
-Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4
+Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň \-4
 nebo nižší enkódujete-li s quant=1):
 .PD 0
 .RSs
@@ -7974,7 +7974,7 @@ doporučení JVT
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 striktní slučitelnost se standardem
 .RSs
 .IPs 0
@@ -7982,9 +7982,9 @@ vypnuto
 .IPs 1
 Toto nastavení lze doporučit pouze pokud chcete výstup posílat do referenčního
 MPEG-4 dekodéru.
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Povolí specifická rozšíření libavcodec (výchozí).
-.IPs -2
+.IPs \-2
 Povolí použití experimentálních kodeků a vlastností, které nemusí být
 přehratelné budoucími verzemi MPlayeru (snow).
 .RE
@@ -8226,10 +8226,10 @@ Použije prokládané odhadování pohyb
 Použije alternativní skenovací tabulku.
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatika
 .IPs 0
 nejprve spodní půlsnímek
@@ -8401,11 +8401,11 @@ Volbu můžete shledat užitečnou, poku
 v enkódovaném videu, než byste jej předtím odfiltrovali (výchozí: 8).
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu v předprůchodu
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu.
 Vyhledávání pohybu je opakovaný proces.
 Použití malého diamantu neomezí vyhledávání jen na malé vektory pohybu.
@@ -8421,11 +8421,11 @@ Tvarově-adaptivní diamanty jsou dobrý
 .I POZNÁMKA:
 Rozměr u normálních diamantů a těch s adaptivním tvarem nemá stejný význam.
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 3
-.IPs -2
+.IPs \-2
 tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 2
-.IPs -1
+.IPs \-1
 vyhledávání nepravidelným vícediamantem (pomalé)
 .IPs 1
 normální diamant velikost=1 (výchozí) =diamant typu EPZS
@@ -8566,7 +8566,7 @@ neomezené MV (pouze H.263+)
 Umožňuje enkódovat libovolně dlouhé MV.
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 bias intra kvantizeru (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG: 96,
 výchozí pro kvantizer v provedení H.263: 0)
 .br
@@ -8575,16 +8575,16 @@ Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže 
 MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 inter kvantizer bias (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG: 0,
-výchozí pro kvantizer v provedení H.263: -64)
+výchozí pro kvantizer v provedení H.263: \-64)
 .br
 .I POZNÁMKA:
 Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2),
 MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).
 .br
 .I TIP:
-Větší kladný bias (-32 až -16 místo -64) zlepšují,zdá se, PSNR.
+Větší kladný bias (\-32 až \-16 místo \-64) zlepšují,zdá se, PSNR.
 .
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
@@ -8985,11 +8985,11 @@ Maximální počet B-snímků vloženýc
 quantizer ratio between B- and non-B-frames, 150=1.50 (default: 150)
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 odlišnost kvantizeru mezi B- a ne-B-snímky, 100=1.00 (výchozí: 100)
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Toto nastavení umožní stanovit prioritu použití B-snímků.
 Čím vyšší hodnota, tím vyšší pravděpodobnost použití B-snímků
 (výchozí: 0).
@@ -9344,7 +9344,7 @@ vypne analytické režimy pro všechny t
 Úroveň 1 může zrychlit první průchod až 2x bez změny celkového
 PSNR posledního průchodu v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.
 .br
-Úroveň 2 může zrychlit první průchod až 4x při asi +/- 0.05dB změně
+Úroveň 2 může zrychlit první průchod až 4x při asi +/\- 0.05dB změně
 v\ celkovém PSNR posledního průchodu v\ porovnání s\ prvním průchodem
 v\ plné kvalitě.
 .REss
@@ -9370,13 +9370,13 @@ IDR-Snímky zabrání dalším P-snímkÅ
 před IDR-Snímkem.
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 Ovládá, jak agresivně budou vkládány I-snímky navíc (výchozí: 40).
 Při nízkých hodnotách scenecut vynutí často kodek I-snímek až při překročení
 hodnoty keyint.
 Vhodné hodnoty scenecut mohou nalézti lepší umístění pro I-snímek.
 Velké hodnoty používají více I-snímků, než je nezbytné, což plýtvá bity.
-Hodnota -1 vypne detekci změny scény, takže na každých keyint snímků připadá
+Hodnota \-1 vypne detekci změny scény, takže na každých keyint snímků připadá
 vždy jen jeden I-snímek, dokonce i když dojde ke změně scény dříve.
 Vypnutí nedoporučujeme. Plýtvá datovým tokem, protože P-snímky při změně
 scény jsou stejně velké jako I-snímky, avšak nevynulují "počítadlo keyint".
@@ -9401,7 +9401,7 @@ výše, se použije (výchozí: zapnuto)
 Pokud je tato volba vypnuta, je použito maximum B-snímků.
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 Ovládá rozhodovací proces prováděný b_adapt.
 Vyšší b_bias produkuje více B-snímků (výchozí: 0).
 .
@@ -9427,7 +9427,7 @@ Vzhledem k\ tomu jak malý čas to zaber
 nedoporučujeme volbu vypínat.
 .
 .TP
-.B deblock=<-6\-6>,<-6\-6>
+.B deblock=<\-6\-6>,<\-6\-6>
 První parametr je AlphaC0 (výchozí: 0).
 To upravuje úrovně (prahy) pro H.264 in-loop deblokovací filtr.
 Zaprvé, tento parametr nastavuje maximální změnu kterou filtr může
@@ -9449,7 +9449,7 @@ odstranit, může být vhodné zde troš
 .B (no)cabac
 Použije CABAC (Kontextově-Adaptivní Binární Aritmetické Kódování)
 (výchozí: zapnuto).
-Zpomalí enkódování, ale mělo by ušetřit 10-15% datového toku.
+Zpomalí enkódování, ale mělo by ušetřit 10\-15% datového toku.
 Tuto volbu byste neměli vypínat, pokud nevyžadujete maximální rychlost
 dekódování.
 .
@@ -9749,9 +9749,9 @@ Vzhledem k malému vlivu na rychlost jí
 videofiltrů jako denoise3d nebo hqdn3d.
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 Použije odlišný kvantizer pro barvu vztažený k jasu.
-Použitelné hodnoty jsou v rozsahu <-2\-2> (výchozí: 0).
+Použitelné hodnoty jsou v rozsahu <\-2\-2> (výchozí: 0).
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<soubor>>
@@ -9832,11 +9832,11 @@ Výchozím chováním je opakování SPS
 Považovat video obsah za prokládaný.
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Nastavení množství logovacích informací vypisovaných na obrazovku.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 žádné
 .IPs " 0"
 Vypisuje pouze chyby.
@@ -10428,13 +10428,13 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .PP
 .B Přehrát pouze kapitoly 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .fi
 .
 .PP
 .B Přehrát pouze tituly 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .fi
 .
 .PP
@@ -10446,13 +10446,13 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .PP
 .B Přehrávání z odlišného DVD zařízení:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .fi
 .
 .PP
 .B Přehrávání DVD videa z adresáře s VOB soubory:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /cesta/\:do/\:adresáře/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /cesta/\:do/\:adresáře/
 .fi
 .
 .PP
@@ -10514,7 +10514,7 @@ zvýšení hlasitosti nebo potlačení o
 .PP
 .B Inverze šachovnice pomocí filtru geq:
 .nf
-mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
+mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)\-128)*(0.5\-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5\-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
 .fi
 .
 .
@@ -10523,7 +10523,7 @@ mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5
 .PP
 .B Enkódovat DVD titul #2, pouze vybrané kapitoly:
 .nf
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .fi
 .
 .PP

Modified: trunk/DOCS/man/de/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/de/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -98,7 +98,7 @@ mf://[Dateimaske|@Listendatei]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://Titel[-Endtitel][:Geschwindigkeit][/Gerät]
+[cdda|cddb]://Titel[\-Endtitel][:Geschwindigkeit][/Gerät]
 [Optionen]
 .
 .br
@@ -173,7 +173,7 @@ so dass die Vollbildwiedergabe kein Prob
 MPlayer verfügt über ein On-Screen-Display (OSD) für Statusinformationen,
 schöne, große, schattierte und kantengeglättete Untertitel und visuelles
 Feedback bei Tastatureingaben.
-Europäische/\:ISO 8859-1,2 (Ungarisch, Englisch, Tschechisch etc), Kyrillische
+Europäische/\:ISO 8859\-1,2 (Ungarisch, Englisch, Tschechisch etc), Kyrillische
 und Koreanische Schriftarten werden ebenso wie zwölf Untertitelformate
 (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub,
 PJS und unser eigenes: MPsub) unterstützt, ebenso wie DVD-Untertitel
@@ -245,8 +245,8 @@ abspielen und die Wiedergabe erneut anha
 auf).
 .IPs "q / ESC"
 Stoppt die Wiedergabe und beendet MPlayer.
-.IPs "+ und -"
-Passt die Audioverzögerung um +/- 0.1 Sekunde an.
+.IPs "+ und \-"
+Passt die Audioverzögerung um +/\- 0.1 Sekunde an.
 .IPs "/ und *"
 Verringert/\:erhöht die Lautstärke.
 .IPs "9 und 0"
@@ -283,7 +283,7 @@ Wechselt durch die verfügbaren Untertite
 .IPs "a\ \ \ \ "
 Ändert die Positionierung der Untertitel: oben / mittig / unten.
 .IPs "x und z"
-Passt die Untertitel-Anzeige um +/- 0.1 Sekunde an.
+Passt die Untertitel-Anzeige um +/\- 0.1 Sekunde an.
 .IPs "r und t"
 Bewegt die Untertitel nach oben/unten.
 .IPs "i (nur im Modus \-edlout)"
@@ -540,7 +540,7 @@ Wenn du für eine Datei namens 'movie.avi
 möchtest, dann nenne diese Datei 'movie.avi.conf' mit den für
 diesen Film relevanten Optionen und speichere die Datei in ~/\:.mplayer/.
 Du kannst die Konfigurationsdatei auch im selben Verzeichnis wie die Datei
-ablegen, die abgespielt werden soll, solange du die Option \-use-filedir-conf
+ablegen, die abgespielt werden soll, solange du die Option \-use\-filedir\-conf
 verwendest (entweder auf der Kommandozeile oder in deiner globalen
 Konfigurationsdatei).
 .PP
@@ -555,7 +555,7 @@ flip=yes
 # beginne mit mf://Dateimaske.
 mf=type=png:fps=25
 # Unheimliche Negativbilder sind cool.
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I "BEISPIEL FÜR DIE MENCODER-KONFIGURATIONSDATEI:"
@@ -609,7 +609,7 @@ profile-desc="MPEG4-Encodierung"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="HQ MPEG4-Encodierung"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -622,7 +622,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "ALLGEMEINE OPTIONEN"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <Dateiname> (siehe auch \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
+.B \-codecs\-file <Dateiname> (siehe auch \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
 Überschreibe den Standardsuchpfad und benutze die angegebene Datei
 anstelle der systemweit installierten oder
 der eingebauten codecs.conf.
@@ -633,7 +633,7 @@ Gib eine Konfigurationsdatei an, die nac
 eingelesen werden soll.
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Gibt alle verfügbaren Optionen aus.
 .
 .TP
@@ -666,7 +666,7 @@ MPLAYER_VERBOSE verwenden, für Details s
 Verfügbare Levels:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Absolute Stille
 .IPs 0
 Nur fatale Fehlermeldungen
@@ -718,16 +718,16 @@ Benutze eins (oder mehrere) der angegebe
 Liste der definierten Profile aus.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (siehe auch \-quiet)
+.B \-really\-quiet (siehe auch \-quiet)
 Zeige noch weniger Ausgaben und Statusmeldungen an als mit \-quiet.
 Verhindert außerdem Dialoge mit Fehlermeldungen in der GUI.
 .
 .TP
-.B \-show-profile <Profil>
+.B \-show\-profile <Profil>
 Zeige eine Beschreibung und den Inhalt eines Profils an.
 .
 .TP
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 Schaue nach einer dateispezifischen Konfigurationsdatei im selben Verzeichnis
 wie die Datei, die abgespielt wird.
 .br
@@ -800,25 +800,25 @@ svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xove
 (siehe \-vo xv:ck) und directx.
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (experimentell)
+.B \-correct\-pts (experimentell)
 Lässt mplayer in einen experimentellen Modus wechseln, in dem Zeitstempel für
 Videoframes anders berechnet werden und in dem Filter, die neue Frames
 hinzufügen oder Zeitstempel verändern, unterstützt werden.
 Die genaueren Zeitstempel können beispielsweise sichtbar sein bei der
 Wiedergabe von Untertiteln mit der Option \-ass, wenn die Untertitel zu
 Szenenwechseln geschehen.
-Ohne \-correct-pts wird das Timing für Untertitel normalerweise um ein paar
+Ohne \-correct\-pts wird das Timing für Untertitel normalerweise um ein paar
 Frames verschoben sein.
 Diese Option funktioniert mit einigen Demuxern und Codecs nicht richtig.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (DEBUG-CODE)
+.B \-crash\-debug (DEBUG-CODE)
 Führt bei einem Absturz oder SIGTRAP automatisch gdb aus.
 Unterstützung hierfür muss einkompiliert sein durch Ausführung von 'configure'
-mit \-\-enable-crash-debug.
+mit \-\-enable\-crash\-debug.
 .
 .TP
-.B \-doubleclick-time
+.B \-doubleclick\-time
 Zeit in Millisekunden, um zwei aufeinander folgende Mausklicks als Doppelklick
 zu erkennen (Standard: 300).
 Setze dies auf 0, um deinen Window-Manager entscheiden zu lassen, was ein
@@ -844,11 +844,11 @@ Hänge die auf der Kommandozeile angegebe
 anstatt sie sofort abzuspielen.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 Erzwingt dasselbe Videosystem für mehrere Dateien (einmalige Initialisierung
 für alle Dateien).
 Dementsprechend wird für alle Dateien nur ein Fenster geöffnet.
-Momentan funktionieren die folgenden Treiber mit \-fixed-vo: gl, gl2, mga,
+Momentan funktionieren die folgenden Treiber mit \-fixed\-vo: gl, gl2, mga,
 svga, x11, xmga, xv, xvidix und dfbmga.
 .
 .TP
@@ -939,7 +939,7 @@ Ordnung bleibt.
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Gibt die Größe des FIFO an, der Schlüsselevents zwischenspeichert (Standard:
 7).
 Ein FIFO der Größe n kann (n-1) Events zwischenspeichern.
@@ -955,7 +955,7 @@ Wert auf 2 für Linux oder 1024 für Windo
 Gibt eine Konfigurationsdatei für LIRC an (Standard: ~/.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 Gibt eine Liste der verfügbaren Eigenschaften aus.
 .
 .TP
@@ -968,37 +968,37 @@ Wiederholt die Wiedergabe <Anzahl> mal.
 Aktiviere das OSD-Menü.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <Dateiname>
+.B \-menu\-cfg <Dateiname>
 Benutze eine andere menu.conf.
 .
 .TP
-.B \-menu-chroot <Pfad> (nur bei OSD-Menü)
+.B \-menu\-chroot <Pfad> (nur bei OSD-Menü)
 Chroot auf das angegebene Verzeichnis für den Datei-Auswahldialog
 .sp 1
 .I BEISPIEL:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 Wird den Datei-Auswahldialog auf /\:home und darunter beschränken (z.B.\&
 wird kein Zugriff auf / möglich sein, auf /home/benutzer_name jedoch schon).
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-menu-keepdir (nur bei OSD-Menü)
+.B \-menu\-keepdir (nur bei OSD-Menü)
 Der Datei-Browser startet von der zuletzt bekannten Stelle anstatt dem
 aktuellen Verzeichnis.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <Wert>
+.B \-menu\-root <Wert>
 Gib das Hauptmenü an.
 .
 .TP
-.B \-menu-startup
+.B \-menu\-startup
 Zeige das Hauptmenü beim Start von MPlayer.
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 Erlaube MPlayer, Mauszeiger-Events zu empfangen, die vom Videoausgabetreiber
 gesendet werden (momentan werden nur die Derivate von X11 unterstützt).
 Nötig, um in DVD-Menüs Schaltflächen auszuwählen.
@@ -1039,7 +1039,7 @@ konfiguriert sind, da diese den Prozess 
 schon mit ähnlicher Genauigkeit aufwecken.
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <Zeichenkette>
+.B \-playing\-msg <Zeichenkette>
 Gibt vor Beginn der Wiedergabe eine Zeichenkette aus.
 Folgende Erweiterungen werden unterstützt:
 .RSs
@@ -1061,7 +1061,7 @@ die Elemente dieser Playlist angewendet 
 FIXME: Dies muss noch genauer angegeben und ordentlich dokumentiert werden.
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <Gerät>
+.B \-rtc\-device <Gerät>
 Benutze das angegebene Gerät als Echtzeituhr.
 .
 .TP
@@ -1136,8 +1136,8 @@ Programm (falls vorhanden) mit der gewäh
 .B \-alang <Sprachcode[,Sprachcode,...]> (siehe auch \-aid)
 Gibt eine Prioritätenliste der abzuspielenden Audiospuren an.
 Verschiedene Containerformate verwenden unterschiedliche Ländercodes.
-DVDs benutzen den zweibuchstabigen ISO 639-1-Sprachcode, Matroska, MPEG-TS und
-NUT benutzen den dreibuchstabigen ISO 639-2-Sprachcode, während OGM einen
+DVDs benutzen den zweibuchstabigen ISO 639\-1\-Sprachcode, Matroska, MPEG-TS und
+NUT benutzen den dreibuchstabigen ISO 639\-2\-Sprachcode, während OGM einen
 formlosen Bezeichner verwendet.
 MPlayer gibt alle vorhandenen Sprachen aus, wenn er im ausführlichen Modus
 (\-v) gestartet wird.
@@ -1154,14 +1154,14 @@ Spielt eine Matroskadatei auf japanisch 
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <+Name> (nur bei \-audiofile)
+.B \-audio\-demuxer <+Name> (nur bei \-audiofile)
 Erzwingt den Audiodemuxertyp für \-audiofile.
 Setze ein '+' vor den Namen, um den Demuxer zu erzwingen, dann werden
 einige Überprüfungen nicht durchgeführt!
-Gib den Demuxernamen an, wie er von \-audio-demuxer help angezeigt wird.
+Gib den Demuxernamen an, wie er von \-audio\-demuxer help angezeigt wird.
 Zur Rückwärtskompatibilität wird auch die Demuxer-ID, wie sie in
 subreader.h definiert wird, akzeptiert.
-\-audio-demuxer audio oder \-audio-demuxer 17 erzwingt das Abspielen als MP3.
+\-audio\-demuxer audio oder \-audio\-demuxer 17 erzwingt das Abspielen als MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <Dateiname>
@@ -1169,12 +1169,12 @@ Spielt Audio aus einer externen Datei (W
 Film ab.
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <kBytes>
+.B \-audiofile\-cache <kBytes>
 Aktiviert das Zwischenspeichern des von \-audiofile benutzten Streams; benutzt
 dafür die angegebene Menge Speicher.
 .
 .TP
-.B \-reuse-socket (nur bei udp://)
+.B \-reuse\-socket (nur bei udp://)
 Erlaubt, dass ein Socket von einem anderen Prozess wiederverwendet wird,
 sobald es geschlossen wird.
 .
@@ -1199,12 +1199,12 @@ Besonders bei langsamen Medien sinnvoll.
 Deaktiviert Zwischenspeicherung.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <Prozent>
+.B \-cache\-min <Prozent>
 Die Wiedergabe startet, wenn der Cache bis zu <Prozent> der Gesamtgröße gefüllt
 ist.
 .TP
 .
-.B \-cache-seek-min <Prozent>
+.B \-cache\-seek\-min <Prozent>
 Falls ein Sprung zu einer Position nicht weiter als <Prozent> der Cachegröße
 von der aktuellen Position gemacht wird, wartet MPlayer bis der Cache
 zu dieser Stelle gefüllt ist, anstatt einen Sprung im Datenstrom zu machen
@@ -1249,7 +1249,7 @@ Akzeptiere (niemals) nicht perfekte Date
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <Pfad zum Gerät>
+.B \-cdrom\-device <Pfad zum Gerät>
 Gibt das CD-ROM-Gerät an (Standard: /dev/\:cdrom).
 .
 .TP
@@ -1294,7 +1294,7 @@ aufgehört werden soll (Standard: 1).
 Sende Cookies bei HTTP-Anfragen.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <Dateiname>) (nur bei Netzwerk)
+.B \-cookies\-file <Dateiname>) (nur bei Netzwerk)
 Lies HTTP-Cookies aus <Dateiname> und überspringe die Suche in den
 Standardverzeichnissen (Standard: ~/.mozilla/ und ~/.netscape/).
 Es wird angenommen, dass die Datei im Netscape-Format vorliegt.
@@ -1304,20 +1304,20 @@ Es wird angenommen, dass die Datei im Ne
 Audioverzögerung in Sekunden (postive oder negative Fließkommazahl)
 .br
 Negative Werte verzögern den Ton, positive Werte verzögern das Video.
-Beachte, dass dies das genaue Gegenteil der MEncoder-Option \-audio-delay
+Beachte, dass dies das genaue Gegenteil der MEncoder-Option \-audio\-delay
 ist.
 .br
 .I HINWEIS:
 Falls diese Option mit MEncoder benutzt wird, funktioniert sie im Zusammenhang
-mit \-ovc copy nicht notwendigerweise; benutze stattdessen \-audio-delay.
+mit \-ovc copy nicht notwendigerweise; benutze stattdessen \-audio\-delay.
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 Ignoriere die angegebene Startzeit für Streams in AVI-Dateien.
-In MPlayer setzt dies Streamverzögerungen, die mit der Option \-audio-delay
+In MPlayer setzt dies Streamverzögerungen, die mit der Option \-audio\-delay
 encodiert wurden, auf null.
 Bei Encodierungen verhindert diese Option, dass MEncoder die originalen
-Startzeiten der Streams in die neue Datei überträgt; die Option \-audio-delay
+Startzeiten der Streams in die neue Datei überträgt; die Option \-audio\-delay
 ist davon nicht betroffen.
 Beachte, dass MEncoder manchmal die Startzeiten von Streams automatisch
 anpasst, um angenommene Decodierungsverzögerungen zu kompensieren.
@@ -1379,7 +1379,7 @@ bevor aufgegeben wird (Standard: 30).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <Pfad\ zum\ Gerät> (nur bei DVD)
+.B \-dvd\-device <Pfad\ zum\ Gerät> (nur bei DVD)
 Gibt das DVD-Gerät an (Standard: /dev/\:dvd).
 Du kannst auch ein Verzeichnis angeben, das die zuvor direkt von DVD kopierten
 Dateien enthält (z.B.\& von vobcopy).
@@ -1387,7 +1387,7 @@ Beachte, dass die Benutzung von \-dumpst
 ist, DVD-Titel zu kopieren (siehe Beispiele).
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <Faktor oder Geschwindigkeit in KB/s> (nur bei DVD)
+.B \-dvd\-speed <Faktor oder Geschwindigkeit in KB/s> (nur bei DVD)
 Versuche die DVD-Geschwindigkeit zu begrenzen (Standard: 0, keine Änderung).
 Die Grundgeschwindigkeit bei DVD ist ungefähr 1350KB/s, ein 8-fach Laufwerk
 kann also mit bis zu 10800KB/s lesen.
@@ -1396,7 +1396,7 @@ sollten zum Anschauen von DVDs ausreiche
 Beim Schließen setzt MPlayer die Geschwindigkeit auf den Standardwert
 des Laufwerks zurück.
 Werte kleiner als 100 entsprechen Vielfachen von 1350KB/s,
-d.h.\& \-dvd-speed 8 entspricht 10800KB/s (8-fach).
+d.h.\& \-dvd\-speed 8 entspricht 10800KB/s (8-fach).
 .br
 .I ANMERKUNG:
 Für die Änderung der Geschwindigkeit benötigst Du Schreibzugriff auf
@@ -1462,7 +1462,7 @@ Nur die ersten <Anzahl> Bilder werden wi
 MPlayer beendet.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (nur bei MP3)
+.B \-hr\-mp3\-seek (nur bei MP3)
 Hi-res mp3-Spulen.
 Standardmäßig ist diese Option an, wenn ein externes MP3 abgespielt wird,
 da MPlayer an die exakte Position spulen muss, um die A/V-Syncronisation
@@ -1487,7 +1487,7 @@ unterstützt (z.B.\& nicht bei Standardei
 MEncoder überspringt bei dieser Option das Schreiben des Index.
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (nur bei Netzwerk)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (nur bei Netzwerk)
 Überspringt Proxy-Server bei IPv6-Adressen.
 Für IPv4-Verbindungen wird er aber benutzt.
 .
@@ -1552,12 +1552,12 @@ vorgenommen.
 Gibt das Passwort für die HTTP-Authentifizierung an.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (nur bei Netzwerk)
+.B \-prefer\-ipv4 (nur bei Netzwerk)
 Benutzt IPv4 bei Netzwerkverbindungen.
 Greift automatisch auf IPv6-Verbindungen zurück.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (nur bei IPv6-Netzwerk)
+.B \-prefer\-ipv6 (nur bei IPv6-Netzwerk)
 Benutzt IPv6 bei Netzwerkverbindungen.
 Greift automatisch auf IPv4-Verbindungen zurück.
 .
@@ -1751,21 +1751,21 @@ Framegröße in Bytes
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 Spielt das berühmte "foreman" Beispielvideo.
-.IPs "mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
+.IPs "mplayer sample-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 Spielt ein raw-YUV-Beispielvideo.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 Wird bei 'rtsp://'-URLs benutzt, um die Portnummer des Clients zu erzwingen.
 Diese Option kann nützlich sein, wenn du hinter einem Router bist und den
 RTSP-Stream vom Server an einen bestimmten Client weiterleiten möchtest.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 Wird zusammen mit 'rtsp://'-DLLs benutzt, um zu erzwingen, dass die 
 Ziel-IP-Adresse gebunden wird.
 Diese Option kann nützlich sein bei einem RTSP-Server, der RTP-Pakete nicht an
@@ -1775,7 +1775,7 @@ welche IP-Adresse MPlayer zu binden vers
 Versuche, die Adresse zu erzwingen, die deinem Computer zugewiesen wurde.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (nur bei LIVE555 und NEMESI)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (nur bei LIVE555 und NEMESI)
 Kann zusammen mit 'rtsp://'-URLs verwendet werden, um anzugeben, dass die
 daraus resultierenden eingehenden RTP- und RTCP-Pakete per TCP
 übertragen werden (mit der gleichen TCP-Verbindung wie RTSP).
@@ -1810,7 +1810,7 @@ diesbezüglich Beschränkungen).
 Falls die gewählte Samplefrequenz verschieden von der des aktuellen Mediums
 ist, wird der resample oder lavcresample Audiofilter in die Audiofilterschicht
 eingefügt, um den Unterschied auszugleichen.
-Der Resampling-Typ kann mit der Option \-af-adv gesteuert werden.
+Der Resampling-Typ kann mit der Option \-af\-adv gesteuert werden.
 Standard ist ein schnelles Resampling, das Störungen verursachen kann.
 .
 .TP
@@ -1858,7 +1858,7 @@ Verfügbare Optionen:
 .RSs
 .IPs noaudio
 kein Sound
-.IPs "automute=<0-255> (nur bei v4l und v4l2)"
+.IPs "automute=<0\-255> (nur bei v4l und v4l2)"
 Wenn die vom Gerät gemeldete Signalstärke geringer ist als dieser Wert,
 werden Ton und Video stummgeschaltet.
 In den meisten Fällen wird automute=100 ausreichen.
@@ -1870,7 +1870,7 @@ mögliche Werte: dummy, v4l, v4l2, bsdbt8
 Gibt ein anderes TV-Gerät als /dev/\:video0 an.
 .I ANMERKUNG:
 Dem bsdbt848-Treiber kannst du sowohl bktr- als tuner-Gerätenamen übergeben,
-indem du sie durch Komma trennst, tuner hinter bktr (z.B.\& -tv 
+indem du sie durch Komma trennst, tuner hinter bktr (z.B.\& \-tv
 device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
 .IPs input=<Wert>
 Gibt den Eingang an (Standard: 0 (TV), siehe Ausgaben in der Konsole für
@@ -1923,7 +1923,7 @@ sein, mit 1 beginnend.
 .br
 .I BEISPIEL:
 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 Setzt Werte des Bild-Equaliziers der Karte.
 .IPs audiorate=<Wert>
 Setzt die Audiobitrate für Capturing.
@@ -2009,7 +2009,7 @@ Gib das Anzeigeformat für TV-Videotext a
 .br
 3: transparent mit invertierten Farben
 .REss
-.IPs tpage=<100-899>
+.IPs tpage=<100\-899>
 Gib initiale Seitenzahl für TV-Videotext an (Standard: 100).
 .IPs tlang=<\-1\-127>
 Gib den Standardsprachcode für Videotext an (Standard: 0), der als primäre
@@ -2030,12 +2030,12 @@ Verfügbare Unteroptionen sind:
 .RSs
 .IPs autostart
 Beginne Kanal-Scan unmittelbar nach dem Start (Standard: deaktiviert).
-.IPs period=<0.1-2.0>
+.IPs period=<0.1\-2.0>
 Gib die Verzögerung an in Sekunden, bevor zum nächsten Kanal gewechselt wird
 (Standard: 0.5).
 Niedrigere Werte bewirken schnelleres Scannen, können inaktive TV-Kanäle
 jedoch als aktiv erkennen.
-.IPs threshold=<1-100>
+.IPs threshold=<1\-100>
 Schwellenwert für die Signalstärke (in Prozent), wie vom Gerät angegeben
 (Standard: 50).
 Eine Signalstärke höher als dieser Wert ist Anzeichen dafür, dass der
@@ -2047,7 +2047,7 @@ momentan gescannte Kanal aktiv ist.
 Gibt den Benutzernamen für die HTTP-Authentifizierung an.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <Zeichenkette>
+.B \-user\-agent <Zeichenkette>
 Benutze Zeichenkette als User-Agent beim HTTP-Streaming.
 .
 .TP
@@ -2075,38 +2075,38 @@ Matroska-Spuren verwendet.
 Du möchtest vielleicht auch \-embeddedfonts verwenden.
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <Wert>
+.B \-ass\-border\-color <Wert>
 Setzt die Rahmen(rand)farbe für Textuntertitel.
 Das Farbformat ist RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <Wert>
+.B \-ass\-bottom\-margin <Wert>
 Fügt einen schwarzen Streifen unten ins Bild hinzu.
-Der SSA/ASS-Renderer kann Untertitel dorthin legen (mit \-ass-use-margins).
+Der SSA/ASS-Renderer kann Untertitel dorthin legen (mit \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-color <Wert>
+.B \-ass\-color <Wert>
 Setzt die Farbe für Textuntertitel.
 Das Farbformat ist RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <Wert>
+.B \-ass\-font\-scale <Wert>
 Setze den Skalierungskoeffizienten, der für Schriften im
 SSA/ASS-Renderer verwendet werden soll.
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Style.]Param=Wert[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Style.]Param=Wert[,...]>
 Überschreibe eine Stilparameter.
 .sp
 .I EXAMPLE:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-hinting <Typ>
+.B \-ass\-hinting <Typ>
 Setze den Typ für das Hinting.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2119,7 +2119,7 @@ Setze den Typ für das Hinting.
 .br
 3: Nativer Hinter der Schrift.
 .br
-0-3 + 4: Das gleiche, Hinting wird jedoch nur durchgeführt, wenn das OSD auf
+0\-3 + 4: Das gleiche, Hinting wird jedoch nur durchgeführt, wenn das OSD auf
 Bildschirmauflösung gezeichnet wird und daher nicht skaliert wird.
 .br
 Der Standardwert ist 7 (benutze nativen Hinter für unskaliertes OSD und sonst
@@ -2128,53 +2128,53 @@ kein Hinting).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <Wert>
+.B \-ass\-line\-spacing <Wert>
 Setzt den Wert für den Zeilenabstand für den SSA/ASS-Renderer.
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <Dateiname>
+.B \-ass\-styles <Dateiname>
 Lade alle SSA/ASS-Styles, die in der angegebenen Datei gefunden wurden, und
 verwende sie für das Zeichnen von Textuntertiteln.
 Der Syntax der Datei ist genau wie der Abschnitt [V4 Styles] / [V4+ Styles]
 von SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <Wert>
+.B \-ass\-top\-margin <Wert>
 Fügt einen schwarzen Streifen oben ins Bild hinzu.
-Der SSA/ASS-Renderer kann Obertitel dorthin legen (mit \-ass-use-margins).
+Der SSA/ASS-Renderer kann Obertitel dorthin legen (mit \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 Aktiviert die Platzierung der Ober- und Untertitel in schwarzen
 Rändern, wenn sie verfügbar sind.
 .
 .TP
 .B \-dumpjacosub (nur bei MPlayer)
-Konvertiert den (mit der \-sub-Option angegebenen) Untertitel in das
+Konvertiert den (mit der \-sub\-Option angegebenen) Untertitel in das
 zeitbasierende JACOsub-Untertitelformat.
 Erstellt eine Datei dumpsub.js im aktuellen Verzeichnis.
 .
 .TP
 .B \-dumpmicrodvdsub (nur bei MPlayer)
-Konvertiert den (mit der \-sub-Option angegebenen) Untertitel in das
+Konvertiert den (mit der \-sub\-Option angegebenen) Untertitel in das
 MicroDVD-Untertitelformat.
 Erstellt eine Datei dumpsub.sub im aktuellen Verzeichnis.
 .
 .TP
 .B \-dumpmpsub (nur bei MPlayer)
-Konvertiert den (mit der \-sub-Option angegebenen) Untertitel in das
+Konvertiert den (mit der \-sub\-Option angegebenen) Untertitel in das
 MPlayer-Untertitelformat MPsub.
 Erstellt eine Datei dump.mpsub im aktuellen Verzeichnis.
 .
 .TP
 .B \-dumpsami (MPlayer only)
-Konvertiert den (mit der \-sub-Option angegebenen) Untertitel in das
+Konvertiert den (mit der \-sub\-Option angegebenen) Untertitel in das
 zeitbasierende SAMI-Untertitelformat.
 Erstellt eine Datei dumpsub.smi im aktuellen Verzeichnis.
 .
 .TP
 .B \-dumpsrtsub (nur bei MPlayer)
-Konvertiert den (mit der \-sub-Option angegebenen) Untertitel in das
+Konvertiert den (mit der \-sub\-Option angegebenen) Untertitel in das
 zeitbasierende SubViewer-Untertitelformat (SRT).
 Erstellt eine Datei dumpsub.srt im aktuellen Verzeichnis.
 .br
@@ -2221,11 +2221,11 @@ dicker schwarzer Umriss
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (nur bei FriBiDi)
+.B \-flip\-hebrew (nur bei FriBiDi)
 Schaltet horizontales Spiegeln der Untertitel mittels FriBiDi ein.
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Ändere die Annahmen von FriBiDi über die Platzierung von Kommata in
 Untertiteln.
 Benutze dies, falls Kommata in Untertiteln am Anfang eines Satzes anstatt am
@@ -2261,9 +2261,9 @@ Stelle nur erzwungene DVD-Untertitel in 
 Sprache dar.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <Zeichensatzname> (nur bei FriBiDi)
+.B \-fribidi\-charset <Zeichensatzname> (nur bei FriBiDi)
 Gibt den Zeichensatz an, der an FriBiDi übergeben wird, wenn Untertitel
-decodiert werden, die nicht im UTF8-Format sind (Standard: ISO8859-8).
+decodiert werden, die nicht im UTF8-Format sind (Standard: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <VOBsub IFO-Datei>
@@ -2275,7 +2275,7 @@ VOBsub-Untertitel lädt.
 Deaktiviert das automatische Laden von Untertiteln.
 .
 .TP
-.B \-osd-duration <Zeit> (nur bei MPlayer)
+.B \-osd\-duration <Zeit> (nur bei MPlayer)
 Setzt die Anzeigedauer der OSD-Meldungen in ms (Standard: 1000).
 .
 .TP
@@ -2314,8 +2314,8 @@ die Option \-vobsubid.
 .B \-slang <Sprachcode[,Sprachcode,...]> (siehe auch \-sid)
 Gibt eine Prioritätenliste von zu benutzenden Untertitelsprachen an.
 Verschiedene Containerformate verwenden unterschiedliche Sprachcodes.
-DVDs benutzen ISO 639-1-Sprachcodes mit zwei Buchstaben, Matroska verwendet
-ISO 639-2-Sprachcodes mit drei Buchstaben, während OGM einen formfreien
+DVDs benutzen ISO 639\-1\-Sprachcodes mit zwei Buchstaben, Matroska verwendet
+ISO 639\-2\-Sprachcodes mit drei Buchstaben, während OGM einen formfreien
 Bezeichner gebraucht.
 Mplayer gibt eine Liste der verfügbaren Untertitel-IDs aus, wenn er im
 ausführlichen (\-v) Modus gestartet wird.
@@ -2356,11 +2356,11 @@ benutzt Gaußsche Unschärfe des Softwares
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2>
+.B \-spualign <\-1\-2>
 Gibt an, wie SPU-Untertitel (DVD/\:VOBsub) positioniert werden sollen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 Originalposition
 .IPs " 0"
 Positioniere oben (Originalverhalten, Standard).
@@ -2382,29 +2382,29 @@ Diese Untertitel werden benutzt/\:angeze
 Nur ein Untertitel kann zu einer Zeit angezeigt werden.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Gibt den Wert des Alphakanals bei Untertiteln und für OSD-Hintergründe an.
 Große Werte bedeuten mehr Transparenz.
 Der Wert 0 steht für vollständige Transparenz.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Gibt den Farbwert für Untertitel und den OSD-Hintergrund an.
 Momentan werden Untertitel nur in Graustufen dargestellt, so dass dieser
 Wert äquivalent zur Farbintensität ist.
 Der Wert 255 steht für weiß und 0 für schwarz.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]Name> (nur mit \-subfile) (BETA CODE)
+.B \-sub\-demuxer <[+]Name> (nur mit \-subfile) (BETA CODE)
 Erzwinge Untertitel-Demuxertyp für \-subfile.
 Benutze '+' vor dem Namen um den Typ zu erzwingen, dies wird ein paar
 Überprüfungen überspringen!
-Gib den Demuxernamen an wie durch \-sub-demuxer help angezeigt.
+Gib den Demuxernamen an wie durch \-sub\-demuxer help angezeigt.
 Für Rückwärtskompatibilität wird auch die in libmpdemux/\:demuxer.h definierte
 Demuxer-ID akzeptiert.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <Modus>
+.B \-sub\-fuzziness <Modus>
 Passe die Unschärfe für die Suche nach Untertiteln an:
 .PD 0
 .RSs
@@ -2418,7 +2418,7 @@ Lade alle Untertitel im aktuellen Verzei
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Deaktiviert Text-Postprocessing jeder Art nach dem Laden der Untertitel.
 Wird für Debugging-Zwecke verwendet.
 .
@@ -2497,7 +2497,7 @@ Setzt die Schriftart für Untertitel.
 Wenn kein \-subfont gegeben ist, wird \-font verwendet.
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (nur bei FreeType)
 Setzt den Modus für automatische Skalierung der Untertitel.
 .br
 .I ANMERKUNG:
@@ -2519,26 +2519,26 @@ proportional zur Diagonale des Films (St
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (nur bei FreeType)
 Setzt den Verwischradius für die Schriften (Standard: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <Wert> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <Wert> (nur bei FreeType)
 Setzt die Schriftcodierung.
 Wenn 'unicode' angegeben wird, so werden alle Zeichen der Schriftdatei
 gerendert, und unicode wird benutzt werden (Standard: unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (nur bei FreeType)
 Setzt den Koeffizienten für die automatische Skalierung der OSD-Elemente
 (Standard: 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (nur bei FreeType)
 Setzt die Schriftumrissstärke (Standard: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (nur bei FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (nur bei FreeType)
 Setzt den Koeffizienten für die automatische Skalierung der Untertitel als
 prozentualen Anteil der Anzeigegröße (Standard: 5).
 .
@@ -2562,12 +2562,12 @@ Nützlich für Ausgabe auf dem Fernseher.
 Der Wert ist die Breite des Untertitels in % der Bildschirmbreite.
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 Deaktiviert die Anzeige der OSD-Meldungen auf der Konsole bei nichtverfügbarer
 Videoausgabe.
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc
+.B \-term\-osd\-esc
 Gibt die Escapesequenz an, mit der OSD-Meldungen auf der Konsole eingeleitet
 werden.
 Die Escapesequenz sollte den Cursor zum Anfang der für OSD benutzten Zeile
@@ -2612,7 +2612,7 @@ Benutze einen anderen Mixer als den Stan
 Bei ALSA ist dies der Mixer-Name.
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <Mixer-Anschluß>[,Mixer-Index] <nur bei \-ao oss und \-ao
+.B \-mixer\-channel <Mixer-Anschluß>[,Mixer-Index] <nur bei \-ao oss und \-ao
 alsa)
 Bei dieser Option benutzt MPlayer zur Lautstärkeregulierung einen anderen
 Anschluß als die Standardeinstellung PCM.
@@ -2635,7 +2635,7 @@ heißt, umbenannt werden in
 Erzwingt den Gebrauch des Softwaremixers anstelle des Mixers der Soundkarte.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Setzt die maximale Verstärkung in Prozent (Standard: 110).
 Ein Wert von 200 erlaubt dir, die Lautstärke bis zum doppelten des aktuellen
 Lautstärkelevels einzustellen.
@@ -2878,12 +2878,12 @@ Fensterdekoration abzuschalten.
 Wird vom directx-Videoausgabetreiber unterstützt.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Passt die Helligkeit der Videoausgabe an (Standard: 0).
 Wird nicht von allen Videoausgabetreibern unterstützt.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Passt den Kontrast der Videoausgabe an (Standard: 0).
 Wird nicht von allen Videoausgabetreibern unterstützt.
 .
@@ -3011,7 +3011,7 @@ das Bild).
 Wird nicht von allen Videoausgabetreibern unterstützt.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (VERALTET) (benutze die Option \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (VERALTET) (benutze die Option \-fs)
 Benutze diese Option, wenn du mit dem Vollbildmodus Probleme hast.
 .
 .TP
@@ -3099,21 +3099,21 @@ Unterseite des Videos zu heften, was nüt
 in einen Browser (z.B.\& mit dem MPlayer-Plugin).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Passt die Farbe des Videosignals an (Standard: 0).
 Du kannst mit dieser Option Negativfarben erhalten.
 Wird nicht von allen Videoausgabetreibern unterstützt.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <Bereich[,Bereich,...]> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
+.B \-monitor\-dotclock <Bereich[,Bereich,...]> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
 Gib den Bereich für dotclock oder pixelclock des Monitors an.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <Bereich[,Bereich,...> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
+.B \-monitor\-hfreq <Bereich[,Bereich,...> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
 Gibt den Bereich für den horizontalen Frequenzbereich des Monitors an.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <Bereich[,Bereich,...> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
+.B \-monitor\-vfreq <Bereich[,Bereich,...> (nur bei \-vo fbdev und vesa)
 Gibt den Bereich für den vertikalen Frequenzbereich des Monitors an.
 .
 .TP
@@ -3176,16 +3176,16 @@ Dies funktioniert nur mit den xv-, xmga-
 xvidix-Videoausgabetreibern.
 .br
 .I ANMERKUNG:
-Werte zwischen -1 und 0 sind auch erlaubt, jedoch höchst experimentell
+Werte zwischen \-1 und 0 sind auch erlaubt, jedoch höchst experimentell
 und können zu Abstürzen oder schlimmerem führen.
 Benutzung auf eigenes Risiko!
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (experimentell)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (experimentell)
 Ändert den Bereich der Panscan-Funktion (Standard: 1).
 Positive Werte bedeuten ein Vielfaches des Standardbereichs.
 Negative Zahlen bedeuten einen Zoom bis zum Faktor \-panscanrange+1.
-Z.B.\& erlaubt \-panscanrange -3 eine bis zu 4-fache Vergrößerung.
+Z.B.\& erlaubt \-panscanrange \-3 eine bis zu 4-fache Vergrößerung.
 Diese Funktionalität ist experimentell.
 Melde keine Fehler, wenn du nicht \-vo gl benutzt.
 .
@@ -3218,7 +3218,7 @@ Gib die vertikale Bildauflösung für Vide
 Bildschirmauflösung nicht kennen, wie fbdev, x11 und TV-Ausgang.
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (nur bei X11)
+.B \-stop\-xscreensaver (nur bei X11)
 Deaktiviert den Bildschirmschoner beim Start von MPlayer und aktiviert ihn
 beim Beenden wieder.
 .
@@ -3293,7 +3293,7 @@ auf seine Urpsrungsgröße auszudehnen.
 .
 .TP
 .B \-zrhelp (nur bei \-vo zr)
-Zeigt eine Liste aller \-zr*-Optionen, ihre Standardwerte und ein Beispiel
+Zeigt eine Liste aller \-zr*\-Optionen, ihre Standardwerte und ein Beispiel
 für den Cinerama-Modus an.
 .
 .TP
@@ -3816,7 +3816,7 @@ Dieser Treiber kann nicht richtig mit \-
 .br
 .I TIPP:
 Wahrscheinlich muß \-monitorpixelaspect spezifiert werden. Versuche
-.I mplayer -vo aa -monitorpixelaspect 0.5.
+.I mplayer \-vo aa \-monitorpixelaspect 0.5.
 .
 .TP
 .B "caca\ \ \ "
@@ -3869,7 +3869,7 @@ meisten MPEG-Filme sind.
 Du musst diese Option aktivieren, wenn es beim Schauen von
 interlaced-Filmmaterial zu Abreißeffekten oder unscharfen Bewegungen kommt.
 .IPs layer=N
-Wird den Layer mit der ID N für die Wiedergabe erzwingen (Standard: -1 \-
+Wird den Layer mit der ID N für die Wiedergabe erzwingen (Standard: \-1 \-
 auto).
 .IPs dfbopts=<Liste>
 Gibt eine Parameterliste für DirectFB an.
@@ -4105,7 +4105,7 @@ Das Format ist das gleiche, das von den 
 diese Option nützlich, wenn du das Video mit den mjpegtools bearbeiten
 möchtest.
 Es unterstützt das YV12-, RGB- (24 bpp) und BGR-Format (24 bpp).
-Du kannst dies mit der Option \-fixed-vo kombinieren, um Dateien mit derselben
+Du kannst dies mit der Option \-fixed\-vo kombinieren, um Dateien mit derselben
 Größe (bezogen auf das Format) und gleichem fps-Wert aneinanderzuhängen.
 .PD 0
 .RSs
@@ -4252,10 +4252,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "OPTIONEN FÜR DIE DECODIERUNG/DAS FILTERN"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]Codec1,[-|+]Codec2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]Codec1,[\-|+]Codec2,...[,]>
 Gib eine Prioritätsliste der zu verwendenden Audiocodecs an.
 Die Codecnamen entsprechen den in codecs.conf definierten Einträgen.
-Ein '-' vor dem Codecnamen deaktiviert diesen Codec.
+Ein '\-' vor dem Codecnamen deaktiviert diesen Codec.
 Ein '+' vor dem Codecnamen erzwingt diesen, dies führt vermutlich zu Abstürzen!
 Wenn die Liste mit ',' endet, wird MPlayer auch auf Codecs zurückgreifen, die
 nicht in der Liste stehen.
@@ -4275,13 +4275,13 @@ Probiere AC-3-Passthrough, dann
 Software-AC-3-Decodierung, danach andere Codecs.
 .IPs "\-ac hwdts,"
 Probiere Hardware-DTS-Passthrough, danach anderes.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Überspringe den MP3-Decoder von FFmpeg.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(Filter)> (siehe auch \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(Filter)> (siehe auch \-af)
 Gibt erweiterte Audiofilteroptionen an:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -4357,13 +4357,13 @@ fehlen.
 Deaktiviert die automatische Anpassung des Höhen-/\:Breitenverhältnisses.
 .
 .TP
-.B "\-field-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 Stellt das erste Feld ein bei interlaced Inhalten.
 Nützlich für Deinterlacer, die die Framerate verdoppeln: \-vf tfields=1,
 \-vf yadif=1 und \-vo xvmc:bobdeint.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 auto (default): Fällt auf 0 (oberes Feld zuerst) zurück,
 wenn der Decoder keine angemessenen Informationen ausgibt.
 .IPs 0
@@ -4628,9 +4628,9 @@ Gibt die Parameter für den Softwareskali
 gaußscher Unschärfefilter (beim Helligkeitsanteil)
 .IPs cgb=<0\-100>
 gaußscher Unschärfefilter (beim Farbanteil)
-.IPs ls=<-100\-100>
+.IPs ls=<\-100\-100>
 Schärfefilter (beim Helligkeitsanteil)
-.IPs cs=<-100\-100>
+.IPs cs=<\-100\-100>
 Schärfefilter (beim Farbanteil)
 .IPs chs=<h>
 horizontale Verschiebung des Farbanteils
@@ -4691,15 +4691,15 @@ natural bicubic spline
 .sp 1
 .RS
 .I ANMERKUNG:
-Manche \-sws-Optionen sind einstellbar.
+Manche \-sws\-Optionen sind einstellbar.
 Die Beschreibung des Videofilters scale enthält weitere Informationen.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]Codec1,[-|+]Codec2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]Codec1,[\-|+]Codec2,...[,]>
 Gibt eine Prioritätsliste der zu verwendenden Videocodecs an, entsprechend dem
 Codecnamen in codecs.conf.
-Ein '-' vor dem Codecnamen deaktiviert diesen Codec.
+Ein '\-' vor dem Codecnamen deaktiviert diesen Codec.
 Ein '+' vor dem Codecnamen erzwingt diesen, das führt vermutlich zu einem Absturz!
 Wenn die Liste mit ',' endet, dann greift MPlayer auch auf auch nicht
 aufgeführte Codecs zurück.
@@ -4712,7 +4712,7 @@ Mit \-vc help wird eine vollständige Lis
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 Erzwingt den Win32/\:VFW DivX-Codec; andere werden nicht ausprobiert.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Überspringt die Win32-DivX-Codecs.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Probiert zuerst dem MPEG-1/\:2-Codec von libavcodec, gefolgt von libmpeg2, dann
@@ -4894,7 +4894,7 @@ log2 der Anzahl der Polyphase-Einträge
 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
 (Standard: 10->1024)
 .IPs <Abschluss>
-Abschlussfrequenz (0.0-1.0), Standardwert wird abhängig von der Filterlänge
+Abschlussfrequenz (0.0\-1.0), Standardwert wird abhängig von der Filterlänge
 gesetzt.
 .RE
 .PD 1
@@ -4980,14 +4980,14 @@ erreicht.
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
 Fließkommawerte, die die Verstärkung in dB für jeden Frequenzbereich
-repräsentieren (-12\-12)
+repräsentieren (\-12\-12)
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I BEISPIEL:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 Würde den Klang im Bereich der oberen und unteren Frequenzen verstärken und
 ihn gleichzeitig im Bereich um 1kHz fast verschwinden lassen.
 .RE
@@ -5079,7 +5079,7 @@ nur einmal pro Audiostream aufgerufen we
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
 Setzt die gewünschte Verstärkung in dB für alle Kanäle in diesem Stream.
-Die Verstärkung kann zwischen -200dB und +60dB liegen, wobei -200dB den
+Die Verstärkung kann zwischen \-200dB und +60dB liegen, wobei \-200dB den
 Sound komplett verstummen lässt und +60dB einer 1000-fachen Verstärkung
 entspricht (Standard: 0).
 .IPs "<sc>\ "
@@ -5249,7 +5249,7 @@ Für den Subwoofer macht Anpassung keinen
 nicht hören).
 .IP 2. 3
 Subtrahiere die Abstände s1 bis s5 von der maximalen Entfernung, z.B.\&
-s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.
+s[i] = max(s) \- s[i]; i = 1...5.
 .IP 3.
 Berechne die benötigten Verzögerungen in ms als d[i] = 1000*s[i]/342; i =
 1...5.
@@ -5308,7 +5308,7 @@ Wiedergabe eine Art "Live"-Effekt hinzuz
 .IPs <mul>
 Setzt den Differenz-Koeffizient (Standard: 2.5).
 0.0 bedeutet Klang in Mono (Durchschnitt beider Kanäle), bei 1.0 bleibt der
-Klang unverändert, mit -1.0 werden linker und rechter Kanal vertauscht.
+Klang unverändert, mit \-1.0 werden linker und rechter Kanal vertauscht.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5392,7 +5392,7 @@ Aktiviert eine Videofilterkette zusammen
 .PP
 Viele Parameter sind optional und werden teilweise mit Standardwerten belegt,
 wenn sie weggelassen werden.
-Mit '-1' werden die Standardwerte explizit beibehalten.
+Mit '\-1' werden die Standardwerte explizit beibehalten.
 Die Parameter w:h bedeuten Breite (width) x Höhe (height); x:y bedeutet
 die x:y-Position relativ zur linken oberen Ecke des größeren Bildes.
 .br
@@ -5403,21 +5403,21 @@ Videofilter werden in Listen verwaltet.
 Es gibt ein paar Kommandos, um die Filterliste zu regeln.
 .
 .TP
-.B \-vf-add <Filter1[,Filter2,...]>
+.B \-vf\-add <Filter1[,Filter2,...]>
 Fügt die angegebenen Filter ans Ende der Filterliste hinzu.
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <Filter1[,Filter2,...]>
+.B \-vf\-pre <Filter1[,Filter2,...]>
 Fügt die angegebenen Filter an den Anfang der Filterliste hinzu.
 .
 .TP
-.B \-vf-del <Index1[,Index2,...]>
+.B \-vf\-del <Index1[,Index2,...]>
 Löscht die Filter an der angegebenen Indexposition.
 Indexnummern beginnen bei 0, negative Nummern adressieren das Ende der Liste
-(-1 ist der letzte).
+(\-1 ist der letzte).
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Leert die Filterliste komplett.
 .PP
 Bei Filtern, die dies unterstützen, kannst Du auf Parameter über den Namen
@@ -5475,10 +5475,10 @@ die zwei Parameter entgegennimmt.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <b>,<h>
-Breite und Höhe (Standard: -1, maximal mögliche Breite, wobei die Begrenzungen
+Breite und Höhe (Standard: \-1, maximal mögliche Breite, wobei die Begrenzungen
 sichtbar bleiben)
 .IPs <x>,<y>
-Position der linken oberen Ecke (Standard: -1, ganz oben, ganz links)
+Position der linken oberen Ecke (Standard: \-1, ganz oben, ganz links)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5496,7 +5496,7 @@ Negative Werte für b und h werden als Of
 .I BEISPIEL:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 Fügt unterhalb des Bildes einen Rand von 50 Pixel ein.
 .RE
 .PD 1
@@ -5564,15 +5564,15 @@ Skalierung nicht unterstützen, werden di
 .RSss
 0:  skalierte d_width/\:d_height
 .br
--1:  originale Breite/\:Höhe
+\-1:  originale Breite/\:Höhe
 .br
--2:  Berechne Breite/Höhe anhand der jeweils anderen Größe und dem
+\-2:  Berechne Breite/Höhe anhand der jeweils anderen Größe und dem
 vorskalierten Breiten-/Höhenverhältnis.
 .br
--3:  Berechne Breite/Höhe anhand der jeweils anderen Größe und dem
+\-3:  Berechne Breite/Höhe anhand der jeweils anderen Größe und dem
 originalen Breiten-/Höhenverhältnis.
 .br
--(n+8): wie -n oben, rundet aber die Abmessung auf das nächste Vielfache von
+\-(n+8): wie \-n oben, rundet aber die Abmessung auf das nächste Vielfache von
 16.
 .REss
 .IPs <ilaced>
@@ -5668,25 +5668,25 @@ Kann auch die folgenden Spezialwerte hab
 .RSss
 0:  ursprüngliche Anzeigebreite und -höhe.
 .br
--1:  ursprüngliche Videobreite/-höhe (Standard).
+\-1:  ursprüngliche Videobreite/-höhe (Standard).
 .br
--2:  Berechne Breite/Höhe anhand der anderen Abmessung und des ursprünglichen
+\-2:  Berechne Breite/Höhe anhand der anderen Abmessung und des ursprünglichen
 Anzeigeaspekts.
 .br
--3:  Berechne Breite/Höhe anhand der anderen Abmessung und des ursprünglichen
+\-3:  Berechne Breite/Höhe anhand der anderen Abmessung und des ursprünglichen
 Videoaspekts.
 .REss
 .sp 1
 .I BEISPIEL:
 .PD 0
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 Gibt eine Anzeigeauflösung von 800x600 für ein Video mit Aspekt 4/3, oder
 800x450 für ein 16/9-Video an.
 .RE
 .IPs <Aspektmethode>
 Verändert Breite und Höhe anhand des ursprünglichen Aspekts.
 .RSss
--1: Ignoriere ursprünglichen Aspekt (Standard).
+\-1: Ignoriere ursprünglichen Aspekt (Standard).
 .br
 0: Behalte Anzeigeaspekt durch Benutzung von <b> und <h> als Maximalauflösung.
 .br
@@ -5772,7 +5772,7 @@ Formatname wie rgb15, bgr24, yv12 usw.\&
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=Filter1[:Option1[:Option2...]]/[-]Filter2...] (siehe auch \-pphelp)
+.B pp[=Filter1[:Option1[:Option2...]]/[\-]Filter2...] (siehe auch \-pphelp)
 Aktiviert die Benutzung der angegebenen Kette von Postprocessing-Subfiltern.
 Subfilter müssen durch ein '/'\-Zeichen voneinander getrennt werden und
 können durch ein vorangestelltes '\-' deaktiviert werden.
@@ -5852,11 +5852,11 @@ Störungsfilter
 .IPs tn/tmpnoise[:Schwelle1[:Schwelle2[:Schwelle3]]]
 Reduzierung zeitweisen Rauschens
 .RSss
-<Schwelle1>: größer -> stärkere Filterung
+<Schwelle1>: größer \-> stärkere Filterung
 .br
-<Schwelle2>: größer -> stärkere Filterung
+<Schwelle2>: größer \-> stärkere Filterung
 .br
-<Schwelle3>: größer -> stärkere Filterung
+<Schwelle3>: größer \-> stärkere Filterung
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 automatische Korrektur von Helligkeit und Kontrast
@@ -5877,10 +5877,10 @@ Median-Deinterlace-Filter, der Deinterla
 Medianfilterung jeder zweiten Zeile durchführt.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 FFmpeg-Deinterlace-Filter, der Deinterlacing eines gegebenen Blocks durch
-Filterung jeder zweiten Zeite mit einem (-1 4 2 4 -1)-Filter durchführt.
+Filterung jeder zweiten Zeite mit einem (\-1 4 2 4 \-1)-Filter durchführt.
 .IPs l5/lowpass5
 Vertikal angewendeter FIR-Tiefpass-Deinterlace-Filter, der Deinterlacing eines
-gegebenen Blocks durch Filterung aller Zeilen mit einem (-1 2 6 2 -1)-Filter
+gegebenen Blocks durch Filterung aller Zeilen mit einem (\-1 2 6 2 \-1)-Filter
 durchführt.
 .IPs fq/forceQuant[:Quantisierungsparameter]
 Überschreibt die Tabelle der Quantisierungsparameter der Eingabe mit einem
@@ -5904,7 +5904,7 @@ hochqualitative pp-Filterkombination (ha
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 horizontales und vertikales Deblocking, Abschwächung und automatische
 Helligkeit/\:Kontrast
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 Standardfilter ohne Helligkeits\-/\:Kontrastkorrektur
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 Aktiviert Standardfilter und temporäre Rauschunterdrücker.
@@ -5957,7 +5957,7 @@ schnellere Variante des einfachen Nachbe
 4\-5 (äquivalent zu spp; Standard: 4)
 .IPs "<qp>\ "
 Erzwinge Quantisierungsparameter (Standard: 0, benutze QP vom Video).
-.IPs <Stärke> (-15\-32)
+.IPs <Stärke> (\-15\-32)
 Stärke des Filters, niedrigere Werte behalten mehr Details, aber auch mehr
 Artefakte, während höhere Werte das Bild glatter und unschärfer machen
 (Standard: 0 \- PSNR optimal).
@@ -6055,7 +6055,7 @@ Kontrolliere das Seitenverhältnis, berec
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 .\" FIXME: Erkläre, was dieser Befehl bewirkt.
 .RE
 .PD 1
@@ -6115,9 +6115,9 @@ aufgenommene Filme zu reparieren, und zu
 und niedrigere Bitraten benutzen zu können.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 initiale Helligkeit
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 initialer Kontrast
 .RE
 .PD 1
@@ -6134,10 +6134,10 @@ Die Parameter werden als Fließkommazahle
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 initialer Gammawert (Standard: 1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 initialer Kontrast, wobei negative Werte ein Negativbild bewirken
 (Standard: 1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 initiale Helligkeit (Standard: 0.0)
 .IPs <0\-3>
 initiale Sättigung (Standard: 1.0)
@@ -6163,9 +6163,9 @@ Karten/\Treiber, die Farbton- und Sättig
 unterstützen.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 initiale Farbtonstärke (Standard: 0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 initiale Sättigung, wobei negative Werte zu negativer Chrominanz führen
 (Standard: 1.0)
 .RE
@@ -6331,7 +6331,7 @@ ungerade sein muss (min = 3x3, max = 13x
 zwischen 3x3 und 7x7).
 .IPs Menge
 relative "Menge" der Schärfe/\:Unschärfe, die dem Bild hinzugefügt
-wird (ein vernünftiger Bereich ist -1.5\-1.5).
+wird (ein vernünftiger Bereich ist \-1.5\-1.5).
 .RSss
 <0: weichzeichnen
 .br
@@ -6432,7 +6432,7 @@ Analyse-Modus.
 Setzt die initiale Anzahl der Frames in Folge.
 0\-2 sind die drei sauberen, progressiven Frames; 3 und 4 sind die beiden
 interlaced-Frames.
-Der Standardwert, -1, bedeutet 'nicht in Telecine-Abfolge'.
+Der Standardwert, \-1, bedeutet 'nicht in Telecine-Abfolge'.
 Die hier angegebene Zahl gibt den Typ des imaginären vorigen Frames an, bevor
 der Film beginnt.
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
@@ -6480,7 +6480,7 @@ Setzen dieser Option auf 1 reduziert die
 gelegentlich einen falsch getroffenen Frame zu generieren.
 Es kann jedoch auch dazu führen, dass während schnellen bewegten Szenen eine
 exzessive Anzahl an Frames ausgelassen wird.
-Im Gegensatz dazu führt ein Setzen auf -1 dazu, dass pullup Felder leichter
+Im Gegensatz dazu führt ein Setzen auf \-1 dazu, dass pullup Felder leichter
 zuordnet.
 Dies kann helfen beim Verarbeiten von Videomaterial, das zwischen Feldern
 leicht verwischt ist, jedoch kann es auch zu interlaced Frames in der Ausgabe
@@ -6663,7 +6663,7 @@ Ausgabe des ersten Durchlaufs speicherst
 konstante Phase.
 .IPs deghost=<Wert>
 Setzt den Schwellenwert für die Entfernung von stark unscharfen
-Bildern (Deghosting) (0\-255 für Modus mit einem, -255\-255 für Modus mit zwei
+Bildern (Deghosting) (0\-255 für Modus mit einem, \-255\-255 für Modus mit zwei
 Durchläufen, Standard: 0).
 Ist der Wert ungleich null, wird Deghosting benutzt.
 Dies ist für Videomaterial gedacht, das deinterlaced wurde in der Art, dass
@@ -6791,7 +6791,7 @@ nicht allzu gut.)
 .br
 4: Wandle Felder mit dem 4tap-Filter zu 1/4 Pixel um (höhere Qualität) (Standard).
 .IPs <Feld_Dominanz>\ (VERALTET)
--1: automatisch (Standard)
+\-1: automatisch (Standard)
 Funktioniert nur, wenn der Decoder angemessene Informationen ausgibt und keine
 anderen Filter in der Filterkette vor tfields kommen, die diese Informationen
 verwefen; sonst fällt der Filter zurück auf 0 (obere Felder zuerst).
@@ -6802,7 +6802,7 @@ verwefen; sonst fällt der Filter zurück 
 .br
 .I ANMERKUNG:
 Diese Option wird in einer zukünftigen Version vermutlich entfernt.
-Benutze stattdessen \-field-dominance.
+Benutze stattdessen \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6824,7 +6824,7 @@ Arbeitet wie tfields.
 .br
 .I ANMERKUNG:
 Diese Option wird in einer zukünftigen Version vermutlich entfernt.
-Benutze stattdessen \-field-dominance.
+Benutze stattdessen \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6875,7 +6875,7 @@ Stärke des Glättungsfilters (~0.1\-4.0) 
 Stärke der Vorfilterung (~0.1\-2.0)
 .IPs <colorDiff>
 maximale Differenz zwischen Pixeln, damit diese betrachtet werden
-(~0.1-100.0)
+(~0.1\-100.0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6887,10 +6887,10 @@ intelligente Glättung
 .IPs <Radius>
 Stärke des Glättungsfilters (~0.1\-5.0) (je größer desto langsamer)
 .IPs <Stärke>
-glätten (0.0\-1.0) oder schärfen (-1.0\-0.0)
+glätten (0.0\-1.0) oder schärfen (\-1.0\-0.0)
 .IPs <Schwellenwert>
 Filterung von allem (0), nur gleichförmigen Bereichen (0\-30) oder nur Kanten
-(-30\-0)
+(\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6985,15 +6985,15 @@ Größe des Bildes/Bereiches.
 Starte bei Position x/y.
 .IPs <alpha>
 Setzt die Alpha-Differenz.
-Wenn du den Wert auf -255 setzt, dann kannst du mit einer Sequenz von
-ALPHA-Kommandos den Bereich auf -225, -200, -175 etc.\& setzen, um einen netten
+Wenn du den Wert auf \-255 setzt, dann kannst du mit einer Sequenz von
+ALPHA-Kommandos den Bereich auf \-225, \-200, \-175 etc.\& setzen, um einen netten
 Fade-In-Effekt zu erzielen! ;)
 .RSss
 0:  genau wie bei der Vorlage.
 .br
 255: Bedecke alles.
 .br
--255: Mache alles transparent.
+\-255: Mache alles transparent.
 .REss
 .IPs <clear>
 Lösche den Framebuffer vor dem "Blitting".
@@ -7080,7 +7080,7 @@ Breite und Höhe des bereinigten Rechteck
 .IPs <t>
 Dicke des fließenden Übergangs des Rechtecks zum Rest (wird zur Breite und
 Höhe addiert).
-Auf -1 gesetzt wird ein grünes Rechteck auf den Bildschirm gezeichnet, um das
+Auf \-1 gesetzt wird ein grünes Rechteck auf den Bildschirm gezeichnet, um das
 Finden der richtigen Parameter für x,y,w und h zu erleichtern.
 .RE
 .PD 1
@@ -7178,7 +7178,7 @@ Schwellenwert, unter dem ein Pixelwert a
 .SH "ALLGEMEINE ENCODING-OPTIONEN (NUR BEI MENCODER)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <beliebige Fließkommazahl>
+.B \-audio\-delay <beliebige Fließkommazahl>
 Verzögert entweder Audio oder Video durch Setzen eines Verzögerungsfeldes im
 Dateikopf (Standard: 0.0).
 Dies wird bei der Encodierung keinen der beiden Streams verzögern, der Player
@@ -7186,12 +7186,12 @@ jedoch wird das Verzögerungsfeld beachte
 Positive Werte verzögern den Ton und negative Werte verzögern das Video.
 Beachte, dass diese Option das genaue Gegenstück zur Option \-delay ist.
 Zum Beispiel, wenn ein Video korrekt abgespielt wird mit \-delay 0.2, kannst
-Du das Video mit MEncoder reparieren, indem du \-audio-delay -0.2 verwendest.
+Du das Video mit MEncoder reparieren, indem du \-audio\-delay \-0.2 verwendest.
 Momentan funktioniert diese Option nur mit dem Standardmuxer (\-of avi).
 Wenn du einen anderen Muxer benutzt, musst du stattdessen \-delay verwenden.
 .
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Anzahl der Audioblöcke pro Sekunde (Standard ist 2, was in 0.5s langen
 Audioblöcken resultiert).
 .br
@@ -7200,7 +7200,7 @@ Nur bei CBR (konstanter Bitrate), VBR (v
 diese Einstellung, da jedes Paket in einen eigenen Block kommt.
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Setzt das Audiopuffer-Zeitintervall (Standard: 0.5s).
 .
 .TP
@@ -7228,12 +7228,12 @@ Legt fest, dass die Ausgabedatei als Fou
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Überschreibe den Aspekt, der im AVI-OpenDML-vprp-Header gespeichert ist.
 Dies kann benutzt werden, um den Aspekt mit '\-ovc copy' zu ändern.
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <Dateiname> (VERALTET)
+.B \-frameno\-file <Dateiname> (VERALTET)
 Gibt die Audiodatei an, in der die Zuweisungen der Framenummern stehen, die im
 ersten (nur Audio-) Durchlauf in einem speziellen Modus mit drei Durchläufen
 erstellt wurden.
@@ -7246,7 +7246,7 @@ Er wird nur aus Gründen der Rückwärtskom
 zukünftigen Version vermutlich entfernt.
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek
+.B \-hr\-edl\-seek
 Benutze eine präzisere, jedoch wesentlich langsamere Methode, Bereiche zu
 überspringen.
 Bereiche, die markiert sind, übersprungen zu werden, werden nicht direkt
@@ -7514,14 +7514,14 @@ Führt zu leicht schlechterer Qualität un
 .B highpassfreq=<Frequenz>
 Setzt die Frequenz für Highpass-Filterung in Hz.
 Frequenzen unterhalb der angegebenen werden abgeschnitten.
-Ein Wert von -1 deaktiviert die Filterung, ein Wert von 0 lässt LAME die Werte
+Ein Wert von \-1 deaktiviert die Filterung, ein Wert von 0 lässt LAME die Werte
 für die Frequenz automatisch wählen.
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<Frequenz>
 Setzt die Frequenz für Lowpass-Filterung in Hz.
 Frequenzen oberhalb der angegebenen werden abgeschnitten.
-Ein Wert von -1 deaktiviert die Filterung, ein Wert von 0 lässt LAME die Werte
+Ein Wert von \-1 deaktiviert die Filterung, ein Wert von 0 lässt LAME die Werte
 für die Frequenz automatisch wählen.
 .
 .TP
@@ -7538,7 +7538,7 @@ VBR-Encodierung, hohe Qualität, Bitrate 
 VBR-Encodierung, sehr hohe Qualität, Bitrate im Rahmen von ca. 200\-240 kBit/s
 .IPs instane
 CBR-Encodierung, Preset mit der besten Qualität, Bitrate 320 kBit/s
-.IPs <8-320>
+.IPs <8\-320>
 ABR-Encodierung mit der gegebenen Bitrate im Mittel
 .RE
 .sp 1
@@ -7568,7 +7568,7 @@ die minimal erlaubte Bitrate pro Frame.
 VBR funktioniert nicht mit einem Wert unter 112.
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50> (nur bei VBR)
+.B vbr=<\-50\-50> (nur bei VBR)
 Bereich für Abweichungen; falls negativ verlagert der Encoder die
 durchschnittliche Bitrate zum unteren Limit, wenn positiv zum höheren.
 Auf 0 gesetzt wird CBR benutzt (Standard).
@@ -7582,7 +7582,7 @@ maximal erlaubte Bitrate pro Frame in kB
 (Standard: mono bei 1-Kanal-Audio, sonst stereo)
 .
 .TP
-.B psy=<-1\-4>
+.B psy=<\-1\-4>
 psychoakustisches Modell (Standard: 2)
 .
 .TP
@@ -7663,7 +7663,7 @@ Audiocodec (Standard: mp2)
 .IPs "ac3\ \ "
 Dolby Digital (AC-3)
 .IPs adpcm_*
-Adaptive PCM Formate - siehe HTML-Dokumentation für Details.
+Adaptive PCM Formate \- siehe HTML-Dokumentation für Details.
 .IPs "flac\ "
 Free Lossless Audio Codec (FLAC)
 .IPs "g726\ "
@@ -7673,13 +7673,13 @@ G.726 ADPCM
 .IPs libamr_wb
 3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band
 .IPs libfaac
-Advanced Audio Coding (AAC) - benutzt FAAC
+Advanced Audio Coding (AAC) \- benutzt FAAC
 .IPs libmp3lame
-MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) - benutzt LAME
+MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) \- benutzt LAME
 .IPs "mp2\ \ "
 MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2)
 .IPs pcm_*
-PCM Formate - siehe HTML-Dokumentation für Details.
+PCM Formate \- siehe HTML-Dokumentation für Details.
 .IPs roq_dpcm
 Id Software RoQ DPCM
 .IPs sonic
@@ -7837,7 +7837,7 @@ Bitratenkontrolle (Standard: 31.0).
 .B vqscale=<0\-31>
 Encodierung mit konstantem Quantisierungsparameter bzw.\& konstanter Qualität
 (wählt den 'fixed quantizer'-Modus).
-Ein kleinerer Wert bedeutet bessere Qualität bei größeren Dateien (Standard: -1).
+Ein kleinerer Wert bedeutet bessere Qualität bei größeren Dateien (Standard: \-1).
 Im Falle des snow Codecs bedeutet der Wert 0 verlustfreie Encodierung.
 Da die anderen Codecs dies nicht unterstützen, hat vqscale=0 bei diesen
 nicht-definierte Auswirkungen.
@@ -7953,7 +7953,7 @@ Loop-Filter (H.263+)
 Beachte, dass diese Option nicht funktioniert.
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Bewirkt zur Zeit absolut gar nichts.
 .
 .TP
@@ -7974,12 +7974,12 @@ Encoder und Glück schlecht sein kann.
 Für MPEG-1/2 sind Werte <=30 üblich.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 Schwellenwert für die Erkennung eines Szenenwechsels.
 Ein Keyframe wird von libavcodec eingefügt, wenn ein Szenenwechsel entdeckt
 wird.
 Mit dieser Option kannst du die Sensitivität dieser Erkennung bestimmen.
--1000000000 bedeutet, dass mit jedem Frame ein Szenenwechsel erkannt wird;
+\-1000000000 bedeutet, dass mit jedem Frame ein Szenenwechsel erkannt wird;
 1000000000 bedeutet, dass gar keine Szenenwechsel erkannt werden (Standard: 0).
 .
 .TP
@@ -8208,23 +8208,23 @@ Unterstützung für Xvid 1.1 oder höher ko
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 Quantisierungsparameter zwischen B- und Nicht-B-Frames (Durchlauf 1/2)
 (Standard: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 Quantisierungsparameter zwischen Intra- und Nicht-Intraframes (Durchlauf 1/2)
 (Standard: 0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 Offset des Quantisierungsparameters zwischen B- und Nicht-B-Frames (Durchlauf
 1/2)
 (Standard: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 Offset des Quantisierungsparameters zwischen Intra- und Nicht-Intraframes
 (Durchlauf 1/2) (Standard: 0.0)
 .br
@@ -8237,7 +8237,7 @@ sonst
 .br
 benutze die normale Bitratenkontrolle (lege den nächsten
 P-Frame-Quantisierungsparameter nicht fest) und setze
-q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I TIPP:
 Für Encodierung mit unterschiedlichen aber konstanten Quantisierungsparametern
@@ -8360,7 +8360,7 @@ Die Optionen haben folgenden Aufbau: <St
 .RSs
 .IPs "Qualität (2\-31)"
 Quantisierungsparameter
-.IPs "Qualität (-500\-0)"
+.IPs "Qualität (\-500\-0)"
 Qualitätskorrektur in %
 .RE
 .PD 1
@@ -8387,26 +8387,26 @@ Benutzt eine schöne ableitbare Funktion 
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Setzt die Schwelle für die Eliminierung von einzelnen Koeffizienten beim
 Helligkeitsanteil.
 Bei negativen Werten wird auch der DC-Koeffizient betrachtet (sollte
-mindestens -4 or niedriger sein, wenn mit quant=1 encodiert wird):
+mindestens \-4 or niedriger sein, wenn mit quant=1 encodiert wird):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 deaktiviert (Standard)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 JVT-Empfehlung
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Setzt die Schwelle für die Eliminierung von einzelnen Koeffizienten beim
 Farbanteil.
 Bei negativen Werten wird auch der DC-Koeffizient betrachtet (sollte
-mindestens -4 or niedriger sein, wenn mit quant=1 encodiert wird):
+mindestens \-4 or niedriger sein, wenn mit quant=1 encodiert wird):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
@@ -8417,7 +8417,7 @@ JVT-Empfehlung
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 strikte Einhaltung des Standards
 .PD 0
 .RSs
@@ -8426,9 +8426,9 @@ deaktiviert
 .IPs 1
 Nur empfehlenswert, wenn die Ausgabe mit einem MPEG-4-Referenzdecoder
 decodiert werden soll.
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Erlaubt die Benutzung libavcodec-spezifischer Erweiterungen (Standard).
-.IPs -2
+.IPs \-2
 Erlaubt die Benutzung experimenteller Codecs und Features, die von zukünftigen
 Versionen von MPlayer möglicherweise nicht abspielbar sein werden (snow).
 .RE
@@ -8683,10 +8683,10 @@ Benutze interlaced Bewegungsabschätzung 
 Benutzt eine alternative Suchtabelle.
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatisch
 .IPs 0
 bottom field first (unteres Feld zuerst)
@@ -8862,11 +8862,11 @@ Rauschen in deinem encodierten Video bes
 herauszufiltern. (Standard: 8)
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 Rautentyp und -größe für "pre pass"-Bewegungsabschätzung
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Rautentyp und -größe für die Bewegungsabschätzung.
 Bewegungsabschätzung ist ein iterativer Prozess.
 Eine kleine Raute zu benutzen begrenzt die Suche nicht auf das Auffinden von nur
@@ -8887,11 +8887,11 @@ Geschwindigkeit und Qualität.
 Die Größen von normalen und an das Muster anpassende Rauten haben
 nicht dieselbe Bedeutung.
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 an das Muster anpassende (schnell) Raute der Größe 3
-.IPs -2
+.IPs \-2
 an das Muster anpassende (schnell) Raute der Größe 2
-.IPs -1
+.IPs \-1
 ungerade Multi-Hexagon-Suche (langsam)
 .IPs 1
 Normale Raute der Größe 1 (Standard), entspricht einer Raute des Typs EPZS.
@@ -9036,7 +9036,7 @@ unbegrenzte Motion-Vectors (unlimited MV
 Erlaubt die Encodierung von beliebig langen Motion-Vectors.
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 Intra-Quantisierungsverzerrung (256 entspricht 1.0,
 MPEG-Quantisierungsstandard: 96, H.263-artiger Quantisierungsstandard: 0)
 .br
@@ -9046,9 +9046,9 @@ Die H.263-MMX-Quantisierung kann positiv
 nicht verarbeiten (setze vfdct=1 oder 2).
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 Inter-Quantisierungsverzerrung (256 entspricht 1.0,
-MPEG-Quantisierungsstandard: 0, H.263-artiger Quantisierungsstandard: -64)
+MPEG-Quantisierungsstandard: 0, H.263-artiger Quantisierungsstandard: \-64)
 .br
 .I ANMERKUNG:
 Die H.263-MMX-Quantisierung kann positive Verzerrungen nicht verarbeiten
@@ -9056,7 +9056,7 @@ Die H.263-MMX-Quantisierung kann positiv
 nicht verarbeiten (setze vfdct=1 oder 2).
 .br
 .I TIPP:
-Eine eher positive Verzerrung (-32 \- -16 anstatt -64) scheint den
+Eine eher positive Verzerrung (\-32 \- \-16 anstatt \-64) scheint den
 PSNR-Wert zu verbessern.
 .
 .TP
@@ -9488,12 +9488,12 @@ Verhältnis von B-Frames zu nicht-B-Frame
 (Standard: 150).
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 Offset von B-Frames zu nicht-B-Frames bei der Quantisierung, 100=1.00
 (Standard: 100).
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Diese Option erlaubt dir, die Priorität für die Benutzung von B-Frames
 anzugeben.
 Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher wird ein B-Frame benutzt (Standard:
@@ -9873,7 +9873,7 @@ erhöhen, ohne das globale PSNR im Vergle
 verändern.
 .br
 Stufe 2 kann die Geschwindigkeit des ersten Durchlaufs bis auf das Vierfache
-erhöhen \- bei einer Veränderung des PSNR von ca. +/- 0.05dB im Vergleich zu
+erhöhen \- bei einer Veränderung des PSNR von ca. +/\- 0.05dB im Vergleich zu
 einem vollen ersten Durchlauf.
 .REss
 .
@@ -9898,14 +9898,14 @@ IDR-Frames verhindern, dass nachfolgende
 IDR-Frame beziehen.
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 Legt fest, wie aggressiv zusätzliche Intra-Frames eingefügt werden (Standard:
 40).
 Mit geringen Werten für scenecut muss der Codec oft einen Intra-Frame einfügen,
 wenn er den Wert für keyint übersteigen würde.
 Gute Werte für scenecut finden evtl.\& eine bessere Position für Intra-Frames.
 Hohe Werte setzen mehr Intra-Frames als nötig ein und verschwenden damit Bits.
--1 schaltet die scenecut-Erkennung ab, dadurch werden Intra-Frames nur einmal
+\-1 schaltet die scenecut-Erkennung ab, dadurch werden Intra-Frames nur einmal
 pro jedem anderen keyint-Frame eingesetzt, sogar wenn ein Szenenwechsel früher
 stattfindet.
 Diese ist nicht empfehlenswert und verschwendet Bitraten, denn als scenecuts
@@ -9936,7 +9936,7 @@ Falls diese Option deaktiviert ist, wird
 verwendet.
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 Erlaubt Einflussnahme auf die Funktion von b_adapt.
 Ein höherer Wert für b_bias erzeugt mehr B-Frames (Standard: 0).
 .
@@ -9965,7 +9965,7 @@ Da diese Option sehr wenig Zeit im Vergl
 sollte sie nicht deaktiviert werden.
 .
 .TP
-.B deblock=<-6\-6>,<-6\-6>
+.B deblock=<\-6\-6>,<\-6\-6>
 Der erste Parameter ist AlphaC0 (Standard: 0).
 Dieser regelt Schwellenwerte für den H.264-Inloop-Deblocking-Filter.
 Zunächst legt dieser Parameter den Höchstwert für die Änderung fest, den der
@@ -9989,7 +9989,7 @@ diese entfernen möchtest, kannst Du den 
 .B (no)cabac
 Verwende CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) (Standard: an).
 Verlangsamt geringfügig die Encodierung und Decodierung, spart aber für
-gewöhnlich 10-15% Bitrate.
+gewöhnlich 10\-15% Bitrate.
 Solange Du keinen großen Wert auf Geschwindigkeit bei der Decodierung legst,
 solltest Du diese Option nicht deaktivieren.
 .
@@ -10289,10 +10289,10 @@ der Rauschunterdrückung mit Filtern wie 
 vorziehen.
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 Einen anderen Quantisierungsparameter für die Chrominanz im Vergleich zur
 Helligkeit verwenden.
-Brauchbare Werte liegen im Bereich <-2\-2> (Standard: 0).
+Brauchbare Werte liegen im Bereich <\-2\-2> (Standard: 0).
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<Dateiname>>
@@ -10352,7 +10352,7 @@ Werten im Bereich von 1\-255.
 .B level_idc=<10\-51>
 Legt die Ebene des Bitstroms fest, wie im Anhang A des H.264-Standards
 beschrieben.
-(Standard: 51 - Ebene 5.1).
+(Standard: 51 \- Ebene 5.1).
 Wird benötigt, um dem Dekoder mitzuteilen, welche Funktionen er unterstützen
 muss.
 Verwende diesen Parameter nur, wenn Du weißt, was Du tust und wenn Du ihn
@@ -10378,11 +10378,11 @@ wiederholt werden.
 Behandle den Videoinhalt als interlaced.
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Einstellen, wieviel an Loginformationen auf dem Bildschirm ausgegeben wird.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 keine
 .IPs " 0"
 Nur Fehler ausgeben.
@@ -11050,13 +11050,13 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .PP
 .B Spiele nur die Kapitel 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .fi
 .
 .PP
 .B Spiele nur die Titel 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .fi
 .
 .PP
@@ -11068,13 +11068,13 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .PP
 .B Abspielen von einem anderen DVD-Gerät:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .fi
 .
 .PP
 .B Spiele DVD-Videos direkt aus einem Verzeichnis mit VOB-Dateien:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /Pfad/\:zum/\:Verzeichnis/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /Pfad/\:zum/\:Verzeichnis/
 .fi
 .
 .PP
@@ -11142,7 +11142,7 @@ zu vermeiden.
 .PP
 .B Schachbrett-Invertierung mit dem geq-Filter:
 .nf
-mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
+mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)\-128)*(0.5\-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5\-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
 .fi
 .
 .
@@ -11151,7 +11151,7 @@ mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5
 .PP
 .B Encodiere Titel Nr. 2 der DVD, aber nur ausgewählte Kapitel:
 .nf
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc
 lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .fi
 .

Modified: trunk/DOCS/man/es/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/es/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/es/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -104,11 +104,11 @@ dvb://[numero_tarjeta@]canal
 .br
 .B mplayer
 mf://máscara
-[-mf opciones] [opciones]
+[\-mf opciones] [opciones]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://pista[-pista_final][:velocidad][/dispositivo]
+[cdda|cddb]://pista[\-pista_final][:velocidad][/dispositivo]
 [opciones]
 .
 .br
@@ -182,7 +182,7 @@ pueda disfrutar de las películas en modo
 MPlayer tiene información en pantalla (OSD, On Screen Display) sobre el estado,
 subtítulos grandes y bonitos con suavizado de bordes y realimentación visual de
 los controles con teclado.
-Tipos de letra Europeo/\:ISO8859-1,2 (Húngaro, Inglés, Checoslovaco, etc),
+Tipos de letra Europeo/\:ISO8859\-1,2 (Húngaro, Inglés, Checoslovaco, etc),
 Cirílico y Koreano se soportan en 12 formatos de subtítulos (MicroDVD, SubRip,
 OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS y el nuestro:
 MPsub) así como subtítulos DVD (cadenas SPU, VOBsub y Closed Captions).
@@ -214,7 +214,7 @@ manejo del programa al final de esta pág
 .SH "CONTROL INTERACTIVO"
 MPlayer tiene una capa de control totalmente configurable, dirigida por órdenes,
 que le permite controlar MPlayer usando el teclado, el ratón, un mando de
-juegos o un mando a distancia (usando LIRC). Vea la opción -input para conocer
+juegos o un mando a distancia (usando LIRC). Vea la opción \-input para conocer
 las maneras de configurarlo.
 .TP
 .B control por teclado
@@ -246,8 +246,8 @@ Cada pulsación posterior reproduce un fr
 (cualquier otra tecla hace retornar al modo normal).
 .IPs "q / ESC"
 Detiene la película y sale.
-.IPs "+ y -"
-Ajusta el retardo de audio por +/\:- 0.1 segundos.
+.IPs "+ y \-"
+Ajusta el retardo de audio por +/\- 0.1 segundos.
 .IPs "/ y *"
 Decrementa/\:incrementa el volumen.
 .IPs "9 and 0"
@@ -259,9 +259,9 @@ Alterna entre las pistas de vídeo dispon
 .IPs "# (sólo MPEG, Matroska, AVI y libavformat)"
 Alterna entre las pistas de audio disponibles
 .IPs "f\ \ \ \ "
-Cambia al modo de pantalla completa (vea también -fs).
+Cambia al modo de pantalla completa (vea también \-fs).
 .IPs "T\ \ \ \ "
-Cambia al modo siempre-visible (vea también -ontop).
+Cambia al modo siempre-visible (vea también \-ontop).
 .IPs "w y e"
 Decrementa/\:incrementa el rango de pan y scan.
 .IPs "o\ \ \ \ "
@@ -285,15 +285,15 @@ Cambia la alineación de los subtítulos: 
 Ajusta el retardo de subtítulos por +/\:- 0.1 segundos.
 .IPs "r y t"
 Mueve los subtítulos arriba/\:abajo.
-.IPs "i (sólo modo -edlout)"
+.IPs "i (sólo modo \-edlout)"
 Establece una marca EDL.
-.IPs "s (sólo -vf screenshot)"
+.IPs "s (sólo \-vf screenshot)"
 Realiza una captura de pantalla.
-.IPs "S (sólo -vf screenshot)"
+.IPs "S (sólo \-vf screenshot)"
 Comienza/para la toma de capturas de pantalla.
 .IPs "I\ \ \ \ "
 Muestra el nombre del fichero que se está reproduciendo en pantalla.
-.IPs "D (sólo -vo xvmc, -vf yadif, -vf kerndeint)"
+.IPs "D (sólo \-vo xvmc, \-vf yadif, \-vf kerndeint)"
 Activa/desactiva el desentrelazador.
 .PD 1
 .PP
@@ -323,7 +323,7 @@ Cambia el tamaño de la ventana a su tama
 .IPs "command + 2"
 Cambia el tamaño de la ventana al doble su tamaño original.
 .IPs "command + f"
-Cambia al modo de pantalla completa (vea también -fs).
+Cambia al modo de pantalla completa (vea también \-fs).
 .IPs "command + [ and command + ]"
 Establece el canal alfa de la ventana de la película.
 .PD 1
@@ -442,7 +442,7 @@ Si una opción está marcada como (XXX sol
 con la opción XXX o si está compilado con soporte XXX.
 .PP
 .I NOTA:
-El analizador de subopciones (se usa por ejemplo para las subopciones -ao pcm)
+El analizador de subopciones (se usa por ejemplo para las subopciones \-ao pcm)
 soporta un modo especial de escape de cadenas pensado para usarse con interfaces
 gráficas de usuario externas.
 .br
@@ -485,7 +485,7 @@ También puede escribir ficheros de confi
 Si dispone de un archivo de configuración para un archivo llamado 'pelicula.avi'
 cree otro archivo llamado 'pelicula.avi.conf' con las opciones específicas y
 colóquelo en ~/.mplayer o en el mismo directorio que el fichero mientras use la
-opción \-use-filedir-conf (tanto en la línea de comandos como en el fichero de
+opción \-use\-filedir\-conf (tanto en la línea de comandos como en el fichero de
 configuración global).
 .PP
 .I "EJEMPLO DE FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE MPLAYER:"
@@ -499,7 +499,7 @@ flip=yes
 # empezando con mf://mascaradearchivo
 mf=type=png:fps=25
 # Las imágenes en negativo son extrañamente bonitas.
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I "EJEMPLO DE FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE MENCODER:"
@@ -552,7 +552,7 @@ profile-desc="Codificación MPEG4"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="Codificación HQ MPEG4"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -561,7 +561,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "OPCIONES GENERALES"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <nombrearchivo> (Vea también \-afm, \-ac, \-vfm y \-vc.)
+.B \-codecs\-file <nombrearchivo> (Vea también \-afm, \-ac, \-vfm y \-vc.)
 Usa el archivo codecs.conf especificado en lugar del instalado por sistema o el
 interno.
 .
@@ -571,7 +571,7 @@ Archivo de configuración específico que 
 defecto.
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Saca por pantalla todas las opciones disponibles
 .
 .TP
@@ -599,7 +599,7 @@ que se aplica a todos los módulos.
 Niveles disponibles:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 completo silencio
 .IPs " 0"
 únicamente mensajes fatales
@@ -649,15 +649,15 @@ Usa los perfiles dados, \-profile muestr
 definidos.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (vea también \-quiet)
+.B \-really\-quiet (vea también \-quiet)
 Muestra incluso menos mensajes de salida y de estado que con la opción \-quiet.
 .
 .TP
-.B \-show-profile <perfil>
+.B \-show\-profile <perfil>
 Muestra la descripción y el contenido de un perfil.
 .
 .TP
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 Busca un fichero de configuración específico en el mismo directorio que el
 fichero que se va a reproducir.
 .br
@@ -666,7 +666,7 @@ Puede ser peligroso si se reproduce desd
 .
 .TP
 .B \-v, \-verbose
-Aumenta el nivel de prolijo, un nivel por cada -v encontrado en
+Aumenta el nivel de prolijo, un nivel por cada \-v encontrado en
 la línea de comandos.
 .
 .
@@ -727,19 +727,19 @@ vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv 
 y directx.
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (experimental)
+.B \-correct\-pts (experimental)
 Cambia MPlayer a un modo experimental en el que las marcas de tiempo para las
 imágenes de vídeo se calculan de una forma diferente y se soportan los filtros
 de vídeo que añaden nuevas imágenes o modifican las marcas de tiempo de los
 existentes. Se pueden ver las marcas de tiempo mas precisas por ejemplo cuando
 se reproducen subtítulos sincronizados a cambios de escena con la opción \-ass.
-Sin \-correct-pts seguramente la sincronización irá desplazada algunas imágenes.
+Sin \-correct\-pts seguramente la sincronización irá desplazada algunas imágenes.
 Esta opción no funciona correctamente con algunos demuxers y codecs.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (CÓDIGO DE DETECCIÓN DE ERRORES)
+.B \-crash\-debug (CÓDIGO DE DETECCIÓN DE ERRORES)
 Automáticamente añade gdb sobre un fallo o SIGTRAP.
-El soporte debe estar compilado añadiendo \-\-enable-crash-debug en
+El soporte debe estar compilado añadiendo \-\-enable\-crash\-debug en
 la fase de configurado.
 .
 .TP
@@ -757,7 +757,7 @@ Encola los archivos dados en la línea de
 en lugar de reproducirlos inmediatamente.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 Fuerza un sistema de video fijo para múltiples archivos (una (des)inicialización
 para todos los archivos).
 Por lo tanto sólo se abrirá una ventana para todos los archivos.
@@ -789,7 +789,7 @@ Salto mayor de imágenes (puede romper la
 .
 .TP
 .B \-identify
-Atajo para -msglevel identify=4.
+Atajo para \-msglevel identify=4.
 Muestra parámetros del archivo en un formato fácilmente analizable.
 También muestra información sobre los lenguajes y los IDs de los subtítulos
 y las pista de audio. En algunos casos puede obtener más información
@@ -843,7 +843,7 @@ hacer 'echo "seek 10" > mp_pipe' y el pi
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Espeficia el tamaño del FIFO que almacena eventos de teclado (default: 10).
 Un FIFO de tamaño n puede almacenar (n-1) eventos.
 Si es demasiado pequeño se pueden perder algunos eventos (conduciendo
@@ -858,7 +858,7 @@ establézcalo a 2 para Linux o a 1024 par
 Especifica un archivo de configuración para LIRC (por defecto: ~/\:.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 Imprime todas las propiedades disponibles.
 .
 .TP
@@ -871,19 +871,19 @@ Repite la reproducción de la película <n
 Activa soporte para menú OSD.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <fichero> (menú OSD solamente)
+.B \-menu\-cfg <fichero> (menú OSD solamente)
 Usa un menu.conf alternativo.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <valor> (menú OSD solamente)
+.B \-menu\-root <valor> (menú OSD solamente)
 Especifica el menú principal.
 .
 TP
-.B \-menu-startup (menú OSD solamente)
+.B \-menu\-startup (menú OSD solamente)
 Muestra el menú principal al comienzo de ejecución.
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 Permite a MPlayer recibir eventos del puntero enviados por el controlador
 de vídeo de salida (actualmente sólo los derivados de X11 están soportados).
 Es necesario para seleccionar los botones en los menús de los DVD.
@@ -933,7 +933,7 @@ después se aplican solo a los elementos 
 FIXME: Esto deber aclararse mejor.
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <cadena>
+.B \-playing\-msg <cadena>
 Imprime una cadena antes de empezar la reproducción.
 Las siguientes expansiones están soportadas.
 .RSs
@@ -943,7 +943,7 @@ Expande el valor de la propiedad NAME.
 Expande TEXT sólo si la propiedad nombre esta disponible.
 .RE
 .TP
-.B \-rtc-device <dispositivo>
+.B \-rtc\-device <dispositivo>
 Usa el dispositivo especificado para la temporización RTC.
 .
 .TP
@@ -1011,8 +1011,8 @@ Cuando se reproducen flujos MPEG-TS, MPl
 .B \-alang <código de país,[código de país, ...]> (vea también \-aid)
 Especifica una lista de prioridades de lenguaje de audio a usar.
 Diferentes formatos de contención usan diferentes códigos de lenguaje.
-Los DVDs usan ISO 639-1 códigos de lenguaje de dos letras, Matroska, MPEG-TS y
-NUT use ISO 639-2 códigos de lenguaje de tres letras, mientras OGM usa un
+Los DVDs usan ISO 639\-1 códigos de lenguaje de dos letras, Matroska, MPEG-TS y
+NUT use ISO 639\-2 códigos de lenguaje de tres letras, mientras OGM usa un
 identificador libre Mplayer imprime los lenguajes disponibles cuando se ejecuta
 en modo prolijo Selecciona el idioma de audio para el DVD y siempre intenta
 reproducir pistas cuyo lenguaje coincide con el código dado.
@@ -1030,13 +1030,13 @@ Reproduce un fichero Matroska en japonés
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <número> (\-audiofile sólo)
+.B \-audio\-demuxer <número> (\-audiofile sólo)
 Fuerza el tipo de audio demuxer para \-audiofile.
 Use un '+' delante del nombre para forzarlo, ¡esto evitará algunos chequeos!.
-Pásele al demuxer uno de los nombres de la lista imprimida por \-audio-demuxer
+Pásele al demuxer uno de los nombres de la lista imprimida por \-audio\-demuxer
 help. Por compatibilidad con versiones anteriores también acepta el ID del
-demuxer como se define en libmpdemux/\:demuxer.h \-audio-demuxer audio o
-\-audio-demuxer 17 fuerza MP3.
+demuxer como se define en libmpdemux/\:demuxer.h \-audio\-demuxer audio o
+\-audio\-demuxer 17 fuerza MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <nombredearchivo>
@@ -1044,7 +1044,7 @@ Reproduce audio desde un archivo externo
 visualiza una película.
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <kBytes>
+.B \-audiofile\-cache <kBytes>
 Habilita caché para el flujo usado por \-audiofile, usando la cantidad
 especificada de memoria.
 .
@@ -1063,12 +1063,12 @@ la cache para reproducir un fichero o un
 Especialmente útil para medios lentos.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <porcentaje>
+.B \-cache\-min <porcentaje>
 La reproducción comenzará cuando el umbral de relleno de caché establecido
 con esta opción se alcance.
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <porcentaje>
+.B \-cache\-seek\-min <porcentaje>
 Si se tiene que realizar una búsqueda a una posición dentro de porcentaje del
 tamaño de la cache desde la posición actual, MPlayer esperará a que se llene la
 cache hasta esa posición en vez de realizar una búsqueda en el flujo
@@ -1112,7 +1112,7 @@ Puede ser negativo.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <ruta al dispositivo>
+.B \-cdrom\-device <ruta al dispositivo>
 Especifica el dispositivo de CD-ROM (por defecto: /dev/cdrom).
 .TP
 .B \-channels <número> (vea también \-af canales)
@@ -1155,7 +1155,7 @@ reproducción (por defecto: 1).
 Envía cookies cuando hace peticiones HTTP.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <nombre de archivo> (red solamente)
+.B \-cookies\-file <nombre de archivo> (red solamente)
 Lee cookies HTTP desde el archivo <nombre de archivo>(por defecto: ~/.mozilla/
 y ~/.netscape/) en lugar de leer desde las ubicaciones por defecto.
 Se supone que el archivo está en formato de Netscape.
@@ -1166,16 +1166,16 @@ Establece el retraso en segundos (valor 
 .br
 .I NOTA:
 Cuando se usa con MEncoder, no se garantiza que funcione correctamente
-con \-ovc copy; use \-audio-delay en su lugar.
+con \-ovc copy; use \-audio\-delay en su lugar.
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 Ignora el tiempo de comienzo especificado para flujos en ficheros AVI.
 Con MPlayer esto anula los retrasos en los flujos de los ficheros codificados
-con la opción \-audio-delay.
+con la opción \-audio\-delay.
 Durante la codificación, esta opción previene que MEncoder transfiera los
 tiempos de comienzo del flujo original al nuevo fichero; la
-opción \-audio-delay no se ve afectada.
+opción \-audio\-delay no se ve afectada.
 Tenga en cuenta que a veces MEncoder ajusta los tiempos de comienzo del flujo
 automáticamente para compensar con anticipación retrasos debidos a la
 codificación así que no use esta opción para codificar sin haberla probado
@@ -1192,8 +1192,8 @@ se define en libmpdemux/\:demuxer.h \-de
 .TP
 .B \-dumpaudio (MPlayer solamente)
 Vuelca audio comprimido raw a ./stream.dump (útil con MPEG/\:AC3), en la mayoría del
-resto de casos el fichero resultante no será reproducible si utiliza más de un -dumpaudio,
--dumpvideo, -dumpstream en la línea de comandos sólo funcionará el último que haya sido
+resto de casos el fichero resultante no será reproducible si utiliza más de un \-dumpaudio,
+\-dumpvideo, \-dumpstream en la línea de comandos sólo funcionará el último que haya sido
 especificado.
 .
 .TP
@@ -1211,7 +1211,7 @@ comandos sólo funcionará el último que h
 .TP
 .B \-dumpvideo (MPlayer solamente)
 Vuelca flujo de vídeo comprimido raw a ./stream.dump (no es muy usable).
-Si utiliza más de un -dumpaudio, \-dumpvideo, \-dumpstream en la línea
+Si utiliza más de un \-dumpaudio, \-dumpvideo, \-dumpstream en la línea
 de comandos sólo funcionará el último que haya sido especificado.
 .
 .TP
@@ -1234,7 +1234,7 @@ de darse por vencido (por defecto: 30).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <ruta\ al\ dispositivo> (DVD solamente)
+.B \-dvd\-device <ruta\ al\ dispositivo> (DVD solamente)
 Especifica el dispositivo de DVD (por defecto: /dev/\:dvd).
 También puede especificar un directorio que contenga los ficheros copiados
 previamente directamente de un DVD (con p.e.\& vobcopy).
@@ -1242,14 +1242,14 @@ Tenga en cuenta que usar \-dumpstream es
 para copiar los títulos del DVD en primer lugar (vea los ejemplos).
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <factor o velocidad en KB/s> (DVD solamente)
+.B \-dvd\-speed <factor o velocidad en KB/s> (DVD solamente)
 Intenta limitar la velocidad del DVD (por defecto: 0, sin cambios).
 La velocidad base del DVD 1350KB/s, así que un lector 8x puede leer a velocidades
 hasta 10800KB/s.
 Velocidades más pequeñas hacen la unidad más silenciosa, para ver
 DVDs 2700KB/s debería ser suficientemente rápido y silencioso.
 MPlayer resetea la velocidad del dispositivo a la velocidad por defecto al
-cerrarse p.e.\& \-dvd-speed 8 seleciona 10800KB/s.
+cerrarse p.e.\& \-dvd\-speed 8 seleciona 10800KB/s.
 .br
 .I NOTA:
 Se necesita acceso de escritura al dispositivo de DVD para poder cambiar la velocidad.
@@ -1312,7 +1312,7 @@ Sobreescribe la tasa de imágenes por seg
 Reproduce/\:convierte solo los primeros <número> frames, y luego termina.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (MP3 solamente)
+.B \-hr\-mp3\-seek (MP3 solamente)
 Posicionamiento MP3 de alta resolución.
 Activo cuando se reproduce desde un archivo MP3 externo, y se necesita
 búsqueda en una posición concreta para mantener la sincronización A/\:V.
@@ -1330,7 +1330,7 @@ Esta opción solo funciona si el medio so
 (p.e.\& no con stdin, pipe, etc).
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (red solamente)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (red solamente)
 Se salta el proxy para direcciones IPv6.
 Sigue siendo usado para conexiones IPv4.
 .
@@ -1394,12 +1394,12 @@ Siempre se intenta comprobar la selecció
 Especifica una contraseña para autenticación HTTP.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (red solamente)
+.B \-prefer\-ipv4 (red solamente)
 Usa IPv4 en las conecciones de red.
 Si falla, usa IPv6 automáticamente.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (red solamente)
+.B \-prefer\-ipv6 (red solamente)
 Usa IPv6 para las conecciones de red.
 Si falla, usa IPv4 automáticamente.
 .TP
@@ -1521,21 +1521,21 @@ tamaño de marco en Bytes
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 Reproduce el famoso vídeo de ejemplo "foreman".
-.IPs "mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
+.IPs "mplayer sample-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 Reproduce un ejemplo como raw YUV.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 Usado junto con URLs 'rtsp://' para forzar el número de puerto del cliente.
 Esta opción puede ser útil si esta detrás de un router y quiere dirigir el
 flujo RTSP desde el servidor a un cliente específico.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 Usado junto con URLs 'rtsp://' para forzar la dirección IP de destino a
 la que estar asociada.
 Esta opción puede ser útil para algunos servidores
@@ -1545,7 +1545,7 @@ dirección IP está intentando asociarse M
 asociación con una IP asignada a su ordenador en su lugar.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (LIVE555 solamente)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (LIVE555 solamente)
 Usado con URLs 'rtsp://' para especificar que los paquetes entrantes RTP y
 RTCP serán enviados a través de TCP (usando la misma conección TCP como RTSP).
 Esta opción puede ser útil si dispone de una mala conección a internet que
@@ -1577,7 +1577,7 @@ Elige la tasa de muestreo de salida
 Si la frecuencia seleccionada difiere de la existente en el medio seleccionado
 se insertará un filtro de audio de resample o lavcresample para compensar la
 diferencia.
-El tipo de resampleo puede ser controlado por la opción \-af-adv.
+El tipo de resampleo puede ser controlado por la opción \-af\-adv.
 La opción por defecto es usar el resampleo rápido que puede causar cierta
 distorsión.
 .
@@ -1724,7 +1724,7 @@ comenzando con 1.
 .br
 .I EJEMPLO:
 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
-.IPs [brillo|contraste|matiz|saturación]=<-100\-100>
+.IPs [brillo|contraste|matiz|saturación]=<\-100\-100>
 Establece la ecualización de imagen para la tarjeta.
 .IPs audiorate=<valor>
 Establece la razón de captura de audio.
@@ -1801,7 +1801,7 @@ Elije la calidad de la compresión JPEG.
 Especifica un nombre de usuario para autenticación HTTP.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <cadena>
+.B \-user\-agent <cadena>
 Usa la cadena como User-Agent para el flujo HTTP.
 .B \-vid <id>
 Selecciona el canal de video (MPG: 0\-15 ASF: 0\-255 MPEG-TS: 17\-8190).
@@ -1826,53 +1826,53 @@ SSA/ASS y las pistas Matroska. Puede que
 la opción \-embeddedfonts.
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <valor>
+.B \-ass\-border\-color <valor>
 Establece el color del borde (contorno) para el texto de los subtítulos
 El formato del color es RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <valor>
+.B \-ass\-bottom\-margin <valor>
 Añade una banda negra en la parte inferior de la imagen.
-El renderizador SSA/ASS puede poner los subtítulos ahí (con \-ass-use-margins).
+El renderizador SSA/ASS puede poner los subtítulos ahí (con \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-color <valor>
+.B \-ass\-color <valor>
 Establece el color del texto de los subtítulos
 El formato del color es RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <valor>
+.B \-ass\-font\-scale <valor>
 Establece el coeficiente de la escala que se usará para las fuentes en el
 renderizador SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Estilo.]Parámetro=Valor[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Estilo.]Parámetro=Valor[,...]>
 Sobreescribe algunos parámetros de estilo.
 .sp
 .I EJEMPLO:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <valor>
+.B \-ass\-line\-spacing <valor>
 Establece el valor del espaciado de línea para el renderizador SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <nombre_de_fichero>
+.B \-ass\-styles <nombre_de_fichero>
 Carga todos los estilos SSA/ASS encontrados en el fichero y los usa para
 renderizar los subtítulos.
 La sintaxis del fichero es exactamente como la sección
 [V4 Styles] / [V4+ Styles] de SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <valor>
+.B \-ass\-top\-margin <valor>
 Añade una banda negra en la parte superior de la imagen.
-El renderizador SSA/ASS puede poner los subtítulos ahí (con \-ass-use-margins).
+El renderizador SSA/ASS puede poner los subtítulos ahí (con \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 Habilita/Inhabilita el uso de subtítulos inferiores y superiores en los
 bordes negros cuando estan disponibles (por defecto: no).
 .
@@ -1946,11 +1946,11 @@ línea exterior negra gruesa
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (FriBiDi solamente)
+.B \-flip\-hebrew (FriBiDi solamente)
 Activa inversión de subtítulos usando FriBiDi.
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Cambia la presuposición de FriBiDi sobre la posición de las comas en los subtítulos,
 Use esta opción si las comas en los subtítulos se ven al principio de la frase en vez
 de al final.
@@ -1988,9 +1988,9 @@ Muestra solo subtítulos forzados para el
 p.e.\& \-slang.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <nombre\ de\ conjunto\ de\ caracteres> (FriBiDi solamente)
+.B \-fribidi\-charset <nombre\ de\ conjunto\ de\ caracteres> (FriBiDi solamente)
 Especifica el conjunto de caracteres que será pasado a FriBiDi
-cuando se decodifiquen subtítulos no-UTF8 (por defecto: ISO8859-8).
+cuando se decodifiquen subtítulos no-UTF8 (por defecto: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <archivo\ VOBsub\ ifo>
@@ -2002,7 +2002,7 @@ de subtítulos VOBsub.
 Desactiva carga automática de archivos de subtítulo.
 .
 .TP
-.B \-osd-duration <time>
+.B \-osd\-duration <time>
 Establece la duración de los mensajes OSD en ms (por defecto: 1000).
 .
 .TP
@@ -2040,8 +2040,8 @@ también con \-vobsubid.
 .B \-slang <código\ de\ país[,código\ de\ país,...]> (vea también \-sid)
 Especifica una lista de idiomas de subtítulos a usar.
 Diferentes formatos de contención usan diferentes códigos de lenguaje.
-Los DVDs usan ISO 639-1 códigos de lenguaje de dos letras, Matroska, MPEG-TS and NUT
-use ISO 639-2 códigos de lenguaje de tres letras, mientras OGM usa un identificador libre
+Los DVDs usan ISO 639\-1 códigos de lenguaje de dos letras, Matroska, MPEG-TS and NUT
+use ISO 639\-2 códigos de lenguaje de tres letras, mientras OGM usa un identificador libre
 MPlayer muestra la lista de idiomas disponibles cuando se ejecuta en modo
 prolijo (\-v).
 .sp 1
@@ -2079,11 +2079,11 @@ usa difuminado gaussiano swscaler (se ve
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2> (OSD solamente)
+.B \-spualign <\-1\-2> (OSD solamente)
 Especifica cómo deben alinearse los subtítulos SPU (DVD/\:VOBsub).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 posición original
 .IPs 0
 alineado arriba (comportamiento original/\:por defecto)
@@ -2105,28 +2105,28 @@ Uso/\:muestra esos archivos de subtítulo
 Solo un archivo puede ser mostrado en un momento dado.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Especifica el valor de canal alfa para subtítulos y OSD de fondo.
 Valores grandes significa mayor transparencia.
 0 significa completamente transparente.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Especifica el valor de color para subtítulos y OSD de fondo.
 Actualmente los subtítulos están en escala de grises y este valor es
 la intensidad del color.
 255 significa blanco y 0 negro.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]nombre> (sólo con \-subfile) (CÓDIGO BETA)
+.B \-sub\-demuxer <[+]nombre> (sólo con \-subfile) (CÓDIGO BETA)
 Fuerza el tipo de demuxer de subtítulos para \-subfile.
 Use un '+' delante del nombre para forzarlo, ¡esto evitará algunos chequeos!.
-Pásele al demuxer uno de los nombres de la lista imprimida por \-sub-demuxer help.
+Pásele al demuxer uno de los nombres de la lista imprimida por \-sub\-demuxer help.
 Por compatibilidad con versiones anteriores también acepta el ID del demuxer como
 se define en subreader.h.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <modo>
+.B \-sub\-fuzziness <modo>
 Ajusta el nivel de afinado cuando busca subtítulos:
 .PD 0
 .RSs
@@ -2140,7 +2140,7 @@ Carga todos los subtítulos en el directo
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Inhabilita todo tipo de postproceso de texto después de cargar los
 subtítulos.
 Usado para pruebas.
@@ -2211,7 +2211,7 @@ Puede ser negativo.
 Actualmente la opción es inútil.
 Lo mismo que \-audiofile, pero para flujos de subtítulos (¿OggDS?).
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (solamente FreeType)
 Establece el modo de autoescala.
 .br
 .I NOTA:
@@ -2234,25 +2234,25 @@ proporcional a la diagonal de la películ
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (solamente FreeType)
 Establece el radio de difuminado de la tipografía (por defecto: 2).
 .TP
-.B \-subfont-encoding <valor> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <valor> (solamente FreeType)
 Establece la codificación del tipo de letra.
 Cuando se establece a 'unicode', todos los símbolos del archivo de tipo de letra
 son renderizados y es usado unicode (por defecto: unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (solamente FreeType)
 Establece el coeficiente de autoescala de los elementos del OSD
 (por defecto: 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (solamente FreeType)
 Establece el grosor de la línea de contorno de las letras (por defecto: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (solamente FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (solamente FreeType)
 Establece el coeficiente de autoescala del texto de subtítulos como porcentaje
 del tamaño de pantalla (por defecto: 5).
 .
@@ -2275,12 +2275,12 @@ Especifica el ancho máximo de los subtít
 El valor es la anchura de los subtítulos en % del ancho de la pantalla.
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 Inhabilita la escritura de mensajes OSD en la consola cuando ninguna salida
 de vídeo está disponible.
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc <secuencia de escape>
+.B \-term\-osd\-esc <secuencia de escape>
 Especifica la secuencia de escape a usar antes de escribir un mensaje OSD
 en la consola.
 La secuencia de escape debería mover el puntero al comienzo de la línea usada
@@ -2326,7 +2326,7 @@ Usa un dispositivo mezclador diferente a
 Para ALSA este es el nombre del mezclador.
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <mixer line>[,mixer index] (solo para \-ao oss y \-ao alsa)
+.B \-mixer\-channel <mixer line>[,mixer index] (solo para \-ao oss y \-ao alsa)
 Esta opción le dice a MPlayer que use un canal diferente al PCM por
 defecto para controlar el volumen.
 Las opciones para OSS incluyen
@@ -2348,7 +2348,7 @@ Fuerza el uso del mezcaldor por software
 tarjeta de sonido.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Fija el nivel máximo de amplificación en porcentaje (por defecto: 110).
 Un valor de 200 le permitirá ajustar el volumen hasta un máximo del doble del
 nivel actual.
@@ -2595,12 +2595,12 @@ adornos de la ventana.
 Soportado por el controlador de salida de vídeo directx.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Ajusta el brillo del vídeo de salida (por defecto 0).
 No soportado por todos los controladores de salida de vídeo.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Ajusta el contraste del vídeo de salida (por defecto 0).
 No soportado por todos los controladores de salida de vídeo.
 .
@@ -2697,7 +2697,7 @@ Actualiza la caché de configuración de s
 Activa información en pantalla en superposición.
 .IPs nool-osd
 Desactiva información en pantalla en superposición (por defecto).
-.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
 Ajusta el tamaño de superposición (h, w) y posición (x, y) en caso
 de que no coincida con la ventana perfectamente (por defecto: 0).
 .IPs overlay
@@ -2728,7 +2728,7 @@ negras alrededor).
 No está soportado por todos los controladores de salida de vídeo.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (OBSOLETO, use la opción \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (OBSOLETO, use la opción \-fs)
 Pruebe esta opción si continúa teniendo problemas en pantalla completa.
 .
 .TP
@@ -2814,21 +2814,21 @@ lo cual es útil para embeber en un naveg
 la extensión MPlayer por ejemplo).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Ajusta el matiz de la señal de vídeo (por defecto: 0).
 Puede obtener colores inversos en la imagen con esta opción.
 No está soportado por todos los controladores de salida de vídeo.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
+.B \-monitor\-dotclock <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
 Especifica el rango de dotclock o pixelclock del monitor.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
+.B \-monitor\-hfreq <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
 Especifica el rango de frecuencia horizontal del monitor.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
+.B \-monitor\-vfreq <rango[,rango,...]> (\-vo fbdev y vesa solamente)
 Especifica el rango de frecuencia vertical del monitor.
 .
 .TP
@@ -2889,11 +2889,11 @@ Sólo funciona con los controladores de s
 quartz, macosx y xvidix.
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (experimental)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (experimental)
 Cambia el rango de la funcionalidad pan y scan (por defecto: 1).
 Valores positivos significan múltiplos del rango por defecto.
 Con valores negativos puede hacer zoom hasta un factor de \-panscanrange+1.
-P.e. \-panscanrange -3 permite un factor de zoom de hasta 4.
+P.e. \-panscanrange \-3 permite un factor de zoom de hasta 4.
 Esta característica es experimental.
 No reporte errores a menos que esté usando \-vo gl.
 .
@@ -2912,7 +2912,7 @@ Funciona sólo con los controladores de s
 xvidix, quartz, macosx y directx.
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 Ajusta la saturación de la salida de vídeo (por defecto: 0).
 Puede obtener salida en escala de grises con esta opción.
 No está soportado por todos los controladores de vídeo de salida
@@ -2928,7 +2928,7 @@ Especifica la resolución horizontal de l
 de salida de vídeo que no conozcan esta resolución como fbdev, x11 y TVout.
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (X11 solamente)
+.B \-stop\-xscreensaver (X11 solamente)
 Desactiva el protector de pantalla al comienzo y lo vuelve a activar
 al finalizar.
 .
@@ -3404,7 +3404,7 @@ La opción gamma se puede establecer inde
 azul.
 .br
 5: Usa un método específico de ATI (para tarjetas antiguas).
-Esto usa una extensión específica de ATI (GL_ATI_fragment_shader - no
+Esto usa una extensión específica de ATI (GL_ATI_fragment_shader \- no
 GL_ARB_fragment_shader!).
 Al menos se necesitan tres unidades de textura.
 Provee control de saturación y tonalidad.
@@ -3571,7 +3571,7 @@ Necesitará activar esta opción si tiene 
 imagen/\:movimientos
 no suaves mientras visualiza material entrelazado.
 .IPs layer=N
-Forzará la capa con id N para la reproducción (por defecto: -1 - auto).
+Forzará la capa con id N para la reproducción (por defecto: \-1 \- auto).
 .IPs dfbopts=<list>
 Especifica una lista de parámetros para DirectFB.
 .RE
@@ -3793,7 +3793,7 @@ comprimir y las almacena en un fichero (
 El formato es el mismo que el empleado por mjpegtools, por lo que le será
 útil si quiere procesar el vídeo con la suite de mjpegtools.
 Soporta los formatos YV12, RGB (24 bpp) y BGR (24 bpp).
-Puede combinar la opción con el parámetro \-fixed-vo para concatenar ficheros
+Puede combinar la opción con el parámetro \-fixed\-vo para concatenar ficheros
 con las mismas dimensiones y valor de fps.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3903,7 +3903,7 @@ Cada archivo toma el número de frame com
 se soportan los formatos 24bpp RGB y BGR.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs z=<0-9>
+.IPs z=<0\-9>
 Especifica el nivel de compresión.
 0 si no hay compresión, 9 para la máxima compresión.
 .RE
@@ -3932,10 +3932,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "OPCIONES DE DECODIFICADO/\:FILTRADO"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Especifica una lista de prioridades de los codecs de audio,
 de acuerdo a su nombre en codecs.conf.
-Use un '-' antes del nombre del codec para omitirlo.
+Use un '\-' antes del nombre del codec para omitirlo.
 Use un '+' antes del nombre del codec para forzar su uso, ¡esto probablemente
 cause el fallo del programa!.
 Si la lista al final tiene una ',' MPlayer probará los codecs no listados.
@@ -3955,13 +3955,13 @@ Prueba pasar a través del hardware AC3, 
 AC3, y finalmente los demás.
 .IPs "\-ac hwdts,"
 Prueba el codec por hardware DTS, luego los demás.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Se salta el decodificador MP3 de FFmpeg.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filtros)> (vea también la opción \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filtros)> (vea también la opción \-af)
 Especifica opciones avanzadas de los filtros de audio:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -4035,13 +4035,13 @@ Desactiva la compensación automática de 
 película.
 .
 .TP
-.B "\-field-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 Estblece el primer campo para el contenido entrelazado.
 Útil para desentrelazadores que doblan el framerate: \-vf tfields=1,
 \-vf yadif=1 y \-vo xvmc:bobdeint.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 auto (por defecto): Si el decodificador no exporta la información adecuada
 vuelve a 0 (el campo de arriba primero).
 .IPs 0
@@ -4364,10 +4364,10 @@ La descripción del filtro de escalado de
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Especifica una lista prioritaria de codecs para usarse, de acuerdo a sus
 nombres del codec en codecs.conf.
-Use un '-' antes del nombre del codec para omitirlo.
+Use un '\-' antes del nombre del codec para omitirlo.
 Use un '+' antes del nombre del codec para forzarlo, esto probablemente falle.
 Si la lista tiene una ',' final, se probarán los codecs no listados.
 .br
@@ -4379,7 +4379,7 @@ Vea \-vc help para una lista completa de
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 Fuerza codec Win32/\:VfW DivX, y no otros.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Prueba codecs excepto los Win32 DivX.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Prueba el codec libavcodec MPEG1/\:2, después libmpeg2 y luego el resto.
@@ -4490,7 +4490,7 @@ Anticuado en favor de \-vf.
 .PP
 Los parámetros son opcionales y si son omitidos, algunos serán tomados sus
 valores por defecto.
-Use '-1' para mantener el valor por defecto.
+Use '\-1' para mantener el valor por defecto.
 Los parámetros w:h significan ancho x alto en pixels, x:y significa posición
 x;y contada desde la esquina superior izquierda de la imagen grande.
 .br
@@ -4500,18 +4500,18 @@ Para obtener una lista completa de los f
 Los filtros son administrados en listas.
 Hay unas pocas órdenes para administrar la lista de filtros.
 .TP
-.B \-vf-add <filtro1[,filtro2,...]>
+.B \-vf\-add <filtro1[,filtro2,...]>
 Añade los filtros dados como argumentos a la lista de filtros.
 .TP
-.B \-vf-pre <filtro1[,filtro2,...]>
+.B \-vf\-pre <filtro1[,filtro2,...]>
 Quita los filtros dados como argumentos a la lista de filtros.
 .TP
-.B \-vf-del <índice1[,índice2,...]>
+.B \-vf\-del <índice1[,índice2,...]>
 Borra los filtros en los índices dados.
 Los números de índices comienzan en 0, los números negativos se
-direccionan al final de la lista (-1 es el último).
+direccionan al final de la lista (\-1 es el último).
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Vacía por completo la lista de filtros.
 .PP
 Con filtros que lo soporten, puede acceder a los parámetros por su nombre.
@@ -4553,10 +4553,10 @@ tiene dos parámetros.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs w,h
-ancho y alto (por defecto: -1, anchura máxima posible mientras
+ancho y alto (por defecto: \-1, anchura máxima posible mientras
 continúan visibles las fronteras)
 .IPs x,y
-posición de la esquina arriba izquierda (por defecto: -1, lo más
+posición de la esquina arriba izquierda (por defecto: \-1, lo más
 a la izquierda posible, lo más arriba posible)
 .RE
 .PD 1
@@ -4575,7 +4575,7 @@ original.
 .I EJEMPLO:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 añade un borde de 50 pixels en la parte de abajo de la imagen
 .RE
 .PD 1
@@ -4617,11 +4617,11 @@ posible escalar, y entonces se usará d_a
 .RSss
 0:  d_width/\:d_height escalado
 .br
--1:  width/\:height original
+\-1:  width/\:height original
 .br
--2:  Calcula w/\:h usando la otra dimensión y la razón de aspecto de preescalado.
+\-2:  Calcula w/\:h usando la otra dimensión y la razón de aspecto de preescalado.
 .br
--3:  Calcula w/\:h usando la otra dimensión y la razón de aspecto original.
+\-3:  Calcula w/\:h usando la otra dimensión y la razón de aspecto original.
 .REss
 .IPs interlaced
 Cambia indicador de escalado entrelazado.
@@ -4639,11 +4639,11 @@ Salto de crominancia
 .IPs param
 parámetro de escalado (depende del método de escalado usado)
 .RSss
-\-sws 2 (bicúbico): perfilado (0 (suave) - 100 (nítido))
+\-sws 2 (bicúbico): perfilado (0 (suave) \- 100 (nítido))
 .br
-\-sws 7 (gaussiano): sharpness (0 (suave) - 100 (nítido))
+\-sws 7 (gaussiano): sharpness (0 (suave) \- 100 (nítido))
 .br
-\-sws 9 (lanczos):  longitud del filtro (1 - 10)
+\-sws 9 (lanczos):  longitud del filtro (1 \- 10)
 .REss
 .IPs presize
 Escala a tamaños preestablecidos.
@@ -4727,7 +4727,7 @@ nombres de formato son rgb15, bgr24, yv1
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B pp[=filter1[:opción1[:opción2...]]/\:[-]filtro2...] (vea también \-pphelp)
+.B pp[=filter1[:opción1[:opción2...]]/\:[\-]filtro2...] (vea también \-pphelp)
 Esta opción habilita el uso del filtro de postprocesado interno de
 MPlayer, y también proporciona una interfaz para que pueda pasarle opciones
 al filtro. Para obtener una lista de los filtros disponibles, use \-pphelp.
@@ -4735,7 +4735,7 @@ Note que cada sub-filtro debe separarse 
 .br
 Cada filtro se aplica por defecto a 'c' (crominancia).
 .br
-Las palabras claves aceptan un prefijo '-' para desactivar la opción.
+Las palabras claves aceptan un prefijo '\-' para desactivar la opción.
 .br
 A ':' seguido por una letra puede agregarse a la opción para indicar su
 objetivo:
@@ -4821,7 +4821,7 @@ Conversión software YV12 a MPEG1 con lib
 Configura un escalado óptimo para tarjetas DVB, escalando el eje X en
 hardware y calculando el eje Y por software para mantener el aspecto.
 Solo es útil junto con expand+scale
-(\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc).
+(\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc).
 .RSs
 .IPs aspect
 Controla la razón de aspecto, calculado como DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO
@@ -4879,7 +4879,7 @@ de brillo y contraste por hardware.
 También puede ser útil con MEncoder, para arreglar películas capturadas
 que no se vean bien, o para reducir ligeramente el contraste y
 enmascarar artificios que aparecen con bitrates bajos.
-Los valores iniciales en el rango -100\-100 pueden darse en la línea
+Los valores iniciales en el rango \-100\-100 pueden darse en la línea
 de órdenes.
 .TP
 .B eq2[=gamma:contraste:brillo:saturación:rg:gg:bg:peso]
@@ -4897,12 +4897,12 @@ planos.
 Un valor de 0.0 devuelve la corrección gamma de todo mientras que 1.0 da
 el máximo valor.
 Por defecto es gamma=1.0, contraste=1.0, brillo=0.0, saturación=1.0, peso=1.0.
-El rango es 0.1\-10 para gamma, -2\-2 para contraste (valores negativos resultan
-en imagen en negativo), -1\-1 para brillo, 0\-3 para saturación.
+El rango es 0.1\-10 para gamma, \-2\-2 para contraste (valores negativos resultan
+en imagen en negativo), \-1\-1 para brillo, 0\-3 para saturación.
 .TP
 .B hue[=matiz:saturación]
 Por defecto es matiz=0.0, saturación=1.0.
-Los rangos de valores son -180\-180 para matiz, -2\-2 para saturación (valores negativos
+Los rangos de valores son \-180\-180 para matiz, \-2\-2 para saturación (valores negativos
 resultan en croma negativa).
 .TP
 .B halfpack[=f]
@@ -4980,7 +4980,7 @@ Desentralazador de núcleo adaptativo de 
 Desentrelaza partes de video si se excede un umbral configurable.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs umbral (0 - 255)
+.IPs umbral (0 \- 255)
 Umbral (por defecto 10).
 .IPs map (0 ó 1)
 Pinta pixels que exceden el umbral de blanco (por defecto 0).
@@ -5005,7 +5005,7 @@ ancho y alto de la matriz, tamaño impar 
 (min = 3x3, max = 13x11 or 11x13, normalmente algo entre 3x3 y 7x7)
 .IPs amount
 Cantidad relativa de perfilado/\:difuminado a añadir a la imagen
-(un rango correcto está entre -1.5\-1.5).
+(un rango correcto está entre \-1.5\-1.5).
 .RSss
 <0: difumina
 .br
@@ -5088,7 +5088,7 @@ Por defecto es 1.
 .IPs fr
 Establece el número inicial de imagen en la secuencia. 0\-2 son las tres
 imágenes progresivas limpias; 3 y 4 son las dos imágenes entrelazadas. El
-valor por defecto, -1, significa 'no en secuencia de telecine'. El
+valor por defecto, \-1, significa 'no en secuencia de telecine'. El
 número especificado aquí es el tipo para la imagen previa imaginaria antes
 de que la película comience.
 .IPs "tr0, tr1, tr2, tr3"
@@ -5268,7 +5268,7 @@ guarda la salida de la primera pasada, p
 constante.
 .IPs deghost=valor
 Establece el valor para deghosting (0\-255 para el modo de una pasada,
--255\-255 para el modo de dos pasadas, por defecto 0).
+\-255\-255 para el modo de dos pasadas, por defecto 0).
 Si no es cero, se usa el modo deghost.
 Esto es para el video que ha sido desentrelazado uniendo los campos en lugar
 de eliminar un campo.
@@ -5415,9 +5415,9 @@ difuminado inteligente
 .IPs "rad\ \ "
 dureza del filtro de difuminado (~0.1\-5.0) (más lento cuanto mayor sea)
 .IPs strength
-difuminado (0.0\-1.0) o perfilado (-1.0\-0.0)
+difuminado (0.0\-1.0) o perfilado (\-1.0\-0.0)
 .IPs thresh
-filtrar todo (0), filtrar áreas planas (0\-30) o filtrar bordes (-30\-0)
+filtrar todo (0), filtrar áreas planas (0\-30) o filtrar bordes (\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .TP
@@ -5503,15 +5503,15 @@ tamaño de la imagen/\:área
 comienza a actuar en posición X/\:Y
 .IPs alpha
 Establece diferencia alpha.
-Si establece el valor a -255 puede enviar una secuencia de órdenes-ALPHA
-para establecer el área a -225, -200, -175 etc para un bonito efecto de
+Si establece el valor a \-255 puede enviar una secuencia de órdenes-ALPHA
+para establecer el área a \-225, \-200, \-175 etc para un bonito efecto de
 desvanecimiento ;)
 .RSss
 0:  igual que el original
 .br
 255: hace que todo sea opaco
 .br
--255: hace que todo sea transparente
+\-255: hace que todo sea transparente
 .REss
 .IPs clear
 limpia el framebuffer antes de comenzar.
@@ -5589,7 +5589,7 @@ Posición de la esquina de arriba a la iz
 Ancho y alto del rectángulo a limpiar.
 .IPs t
 Anchura del filo borroso del rectángulo (añadida a w y h). Cuando
-se establece en -1, un rectángulo verde se dibuja en la pantalla para
+se establece en \-1, un rectángulo verde se dibuja en la pantalla para
 simplificarla busqueda de los parámetros x, y, w, h correctos.
 .RE
 .PD 1
@@ -5614,8 +5614,8 @@ Por defecto es en color.
 Decimación horizontal 1, 2 ó 4.
 .IPs vdec={1,2,4}
 Decimación vertical 1, 2 ó 4.
-.IPs quality=1-20
-Establece la calidad en la compresión JPEG [MEJOR] 1 - 20 [MUY MALA].
+.IPs quality=1\-20
+Establece la calidad en la compresión JPEG [MEJOR] 1 \- 20 [MUY MALA].
 .IPs fd|nofd
 Por defecto, la decimación solo se hace si el hardware Zoran puede
 sobreescalar las imágenes MJPEG resultantes al tamaño original.
@@ -5626,20 +5626,20 @@ La opción fd le indica al filtro que sie
 .
 .SH "OPCIONES DE CODIFICACIÓN GENERALES (SOLAMENTE MENCODER)"
 .TP
-.B \-audio-delay <0.0\-...>
+.B \-audio\-delay <0.0\-...>
 Establece el campo de retardo de audio en la cabecera.
 Por defecto es 0.0, valores negativos no funcionan.
 Esto no retrasa el audio durante la codificación, si no que el reproductor
 ve el retardo por defecto de audio, permitiendo el uso de la opción \-delay.
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Número de chunks de audio por segundo (por defecto es 2 para trozos de audio
 largos de 0.5s).
 .br
 .I NOTA:
 Solamente CBR, VBR ignora esto ya que pone cada paquete en un trozo nuevo.
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Establece el intervalo de tiempo para buffer de audio (por defecto: 0.5s).
 .TP
 .B \-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|tamaño[b|kb|mb]> (vea también la opción \-ss y \-sb)
@@ -5675,7 +5675,7 @@ se tendrá un archivo de salida contenien
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Sobreescribe la razón de aspecto guardada en la cabecera vprp del AVI OpenDML.
 Puede usarse para cambiar la razón de aspecto con \-ovc copy.
 .TP
@@ -5750,7 +5750,7 @@ Codifica a avi (por defecto).
 .IPs "\-of mpeg"
 Codifica a MPEG.
 .IPs "\-of rawvideo"
-flujo de video sin procesar (no multiplexa - solo video, solo un flujo)
+flujo de video sin procesar (no multiplexa \- solo video, solo un flujo)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5958,13 +5958,13 @@ calidad ligeramente inferior y bitrates 
 .B highpassfreq=<freq>
 Establece una precuencia de filtrado paso alta en Hz.
 Las frecuencias por debajo de la especificada serán atenuadas.
-Un valor de -1 desactiva el filtrado, un valor de 0 hace
+Un valor de \-1 desactiva el filtrado, un valor de 0 hace
 que se elijan los valores automáticamente.
 .TP
 .B lowpassfreq=<freq>
 Establece una frecuencia de filtrado paso baja en Hz.
 Frecuencias por encima de la especificada serán atenuadas.
-Un valor de -1 desactiva el filtrado, un valor de 0 hace
+Un valor de \-1 desactiva el filtrado, un valor de 0 hace
 que se elijan los valores automáticamente.
 .TP
 .B preset=<valor>
@@ -6189,7 +6189,7 @@ Compensación de movimiento por bloque su
 Filtro de bucle (H.263+).
 nota, no funciona
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Actualmente no hace absolutamente nada.
 .TP
 .B keyint=<0\-300>
@@ -6204,11 +6204,11 @@ del decodificador, codificador y suerte.
 Para un cumplimiento estricto de MPEG1/\:2/\:4 este debe ser <=132.
 (por defecto: 250 o un marco clave cada diez segundos en una película de 25fps)
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000\-1000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000\-1000000>
 Umbral para la detección del cambio de escena.
 Libavcodec inserta un marco clave cuando detecta un cambio de escena.
 Puede especificar la sensibilidad de la detección con esta opción.
--1000000 significa que se detecta un cambio de escena en cada nuevo
+\-1000000 significa que se detecta un cambio de escena en cada nuevo
 marco de imagen, 1000000 significa que no se detectan cambios de escena
 (el valor por defecto es 0).
 .TP
@@ -6307,17 +6307,17 @@ actualmente no se usa
 .B vrc_strategy
 No tiene efecto, reservada para uso futuro.
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 factor de cuantización entre marcos B y no B (pasada\ 1/\:2) (por defecto: 1.25)
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 (pasada\ 1/\:2) (por defecto: 0.8)
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 desplazamiento del cuantizador entre marcos B y no B (pasada\ 1/\:2)
 (por defecto: 1.25)
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (pasada\ 1/\:2) (por defecto: 0.0)
 .br
 si v{b|i}_qfactor > 0
@@ -6327,7 +6327,7 @@ cuantizador marco-I/\:B = cuantizador ma
 si no
 .br
 haz ratecontrol normal (no bloquear al siguiente cuantizador de marco P) y
-establecer q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+establecer q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .TP
 .B "\ "
 Consejo: Para realizar una codificación con cuantización constante con
@@ -6431,7 +6431,7 @@ Las opciones son <marco-inicial>, <marco
 .RSs
 .IPs "calidad (2\-31)"
 cuantizador
-.IPs "calidad (-500\-0)"
+.IPs "calidad (\-500\-0)"
 corrección de calidad en %
 .RE
 .TP
@@ -6449,23 +6449,23 @@ usar una bonita función diferenciable (p
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Establece el coeficiente simple para el umbral de eliminación de luminancia.
 Valores negativos también pueden considerarse para el coeficiente dc (debe ser
-al menos -4 o menor para codificar con quant=1):
+al menos \-4 o menor para codificar con quant=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 desactivado (por defecto)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 (recomendación JVT)
 .RE
 .PD 1
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Establece el coeficiente simple para el umbral de eliminación de crominancia.
 Valores negativos también pueden considerarse para el coeficiente dc (debe ser
-al menos -4 o menor para codificar con quant=1):
+al menos \-4 o menor para codificar con quant=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
@@ -6474,7 +6474,7 @@ desactivado (por defecto)
 (recomendación JVT)
 .RE
 .TP
-.B vstrict=<-1,0,1>
+.B vstrict=<\-1,0,1>
 cumplimiento estricto del estandar
 .RSs
 .IPs 0
@@ -6482,7 +6482,7 @@ desactivado (por defecto)
 .IPs 1
 solo recomendado si desea alimentar la salida en el decodificador de referencia
 MPEG4
-.IPs -1
+.IPs \-1
 permite codificación YV12 huffyuv no-estandar (archivos 20% más pequeños, pero no
 pueden ser reproducidos con el codec huffyuv oficial)
 .RE
@@ -6518,7 +6518,7 @@ la opción \-vdpart):
 .RSs
 .IPs 0
 desactivado (por defecto)
-.IPs 100-1000
+.IPs 100\-1000
 buena elección
 .RE
 .TP
@@ -6765,20 +6765,20 @@ usar también crominancia, no funciona (c
 Peso NSSE, pesos más altos producen resultados más ruidosos, con 0 NSSE es
 idéntico a SSE
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 Tipo y tamaño diamante para la estimación pre pasada de movimiento
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Estimación de movimiento tipo y tamaño diamante.
 .br
 .I NOTA:
 Los tamaños de los diamantes normales y la forma adaptativa no tienen
 el mismo significado.
-.IPs -3
+.IPs \-3
 forma adaptativa (rápido) diamante con tamaño 3
-.IPs -2
+.IPs \-2
 forma adaptativa (rápido) diamante con tamaño 2
-.IPs -1
+.IPs \-1
 experimental
 .IPs 1
 tamaño normal=1 diamante (por defecto) =tipo de diamante EPZS
@@ -6882,7 +6882,7 @@ vqmin debe ser 8 o superior para AIC H.2
 MVs ilimitados (H.263+ solamente)
 Permite codificación de MVs de longitud arbitraria.
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 Cuantizador de unión interno (256 == 1.0)
 .br
 Cuantizador de estilo MPEG por defecto: 96
@@ -6894,19 +6894,19 @@ El cuantizador H.263 MMX no puede maneja
 (establece vfdct=1ó2), el cuantizador MPEG MMX no puede manejar uniones
 negativas (establece vfdct=1ó2).
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 cuantizador de unión interno (256 == 1.0)
 .br
 cuantizador de estilo MPEG por defecto: 0
 .br
-cuantizador de estilo H.263 por defecto: -64
+cuantizador de estilo H.263 por defecto: \-64
 .br
 .I NOTA:
 el cuantizador H.263 MMX no puede manejar uniones positivas (establece
 vfdct=1ó2), el cuantizador MPEG MMX no puede manejar uniones negativas
 (establece vfdct=1ó2).
 .br
-Consejo: una unión más positiva (-32 \- -16 en lugar de -64) parece mejorar la PSNR
+Consejo: una unión más positiva (\-32 \- \-16 en lugar de \-64) parece mejorar la PSNR
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
 reducción de ruido, 0 es deshabilitado
@@ -7171,11 +7171,11 @@ número máximo de marcos B a colocar entr
 .B bquant_ratio=<0\-1000>
 radio del cuantizador entre marcos B y no B, 150=1.50 (por defecto: 150)
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 desplazamiento del cuantizador entre marcos B y no B, 100=1.00
 (por defecto: 100)
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Algunas veces los marcos tipo B no se ven correctamente e introducen
 artefactos cuando la mayor parte de los marcos es estática y algunas zonas
 pequeñas tienen grandes movimientos (en una escena estática con un hombre
@@ -7264,7 +7264,7 @@ Número de marcos B entre marcos I y P (p
 .B deblock=<0|1>
 Usa filtro de desbloqueado (por defecto: activado).
 .TP
-.B deblockalpha=<-6\-6>
+.B deblockalpha=<\-6\-6>
 Parámetro alphaC0 del filtro de desbloqueado.
 Adjusta el umbral para el filtro de desbloqueado de H.264.
 Primero, este parámetro ajusta la máxima cantidad de cambios qeu el filtro tiene
@@ -7274,7 +7274,7 @@ filtrado.
 Un valor positivo reduce más los artifactos de bloque, pero también se pierden
 detalles (por defecto: 0).
 .TP
-.B deblockbeta=<-6\-6>
+.B deblockbeta=<\-6\-6>
 Parámetro beta del filtro de desbloqueado.
 Afecta al máximo gradiente permitido entre dos bloques adyacentes (por
 defecto: 0).
@@ -7288,7 +7288,7 @@ Valor inicial del IDC CABAC.
 El codificador debe elegir un contexto para cada bloque que codifica, pero para el primer bloque en un marco, no hay bloques previos para predecir el contexto.
 Ajustar esto puede afectar a la tasa de bits por una fracción de porcentaje, pero no afecta directamente a la distorsión.
 .RSs
--1: Deja al codificador decidir el contexto (por defecto) (normalmente 0)
+\-1: Deja al codificador decidir el contexto (por defecto) (normalmente 0)
 .br
 0: baja complejidad
 .br
@@ -7305,7 +7305,7 @@ Los QP de H.264 están en escala logarítm
 de tasa de bits entre QP=20 y QP=40 es de un factor 10.
 Los cuantizadores útiles en H.264 tienen a ser muy grandes comparados
 con mpeg[124].
-20-40 es un rango útil (por defecto:26).
+20\-40 es un rango útil (por defecto:26).
 .br
 .I NOTA:
 Esta opción toma efecto incluso aunque especifique codificación cbr.
@@ -7314,7 +7314,7 @@ que especifique, pero en marcos posterio
 qué cuantizador usar.
 .TP
 .B qp_min=<2\-51>
-Cuantizador mínimo. Solo CBR. 20-40 parece ser un rango útil (por defecto: 2).
+Cuantizador mínimo. Solo CBR. 20\-40 parece ser un rango útil (por defecto: 2).
 .TP
 .B qp_max=<2\-51>
 Cuantizador máximo. Solo CBR.
@@ -7355,10 +7355,10 @@ varíe más suavemente (por defecto: 0.5).
 Usa todos los métodos de análisis de interframe disponibles (i4x4, psub8x8,
 psub16x16) (por defecto: 4x4, psub16x16)
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Ajusta la cantidad de histórico de información mostrada en pantalla.
 .RSs
--1: nada
+\-1: nada
 .br
 0: errores (para debug x264)
 .br
@@ -7436,11 +7436,11 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .
 .TP
 .B Reproducir solo los capítulos 5, 6, 7
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .
 .TP
 .B Reproducir solo los títulos 5, 6, 7
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .
 .TP
 .B Reproducción de DVD multiángulo
@@ -7448,7 +7448,7 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .
 .TP
 .B Reproducción desde un dispositivo distinto de DVD
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .
 .TP
 .B Flujo desde HTTP
@@ -7482,7 +7482,7 @@ mplayer \-vo zr2 \-vf scale=352:288,zrmj
 .
 .TP
 .B Codificación del título #2 del DVD, solo los capítulos seleccionados
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o titulo2.avi \-oac copy
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o titulo2.avi \-oac copy
 \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/fr/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -98,7 +98,7 @@ mf://[masque de fichier|@liste de fichie
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://piste[-piste_de_fin][:vitesse][/périphérique]
+[cdda|cddb]://piste[\-piste_de_fin][:vitesse][/périphérique]
 [options]
 .
 .br
@@ -170,7 +170,7 @@ matériel, vous pouvez donc apprécier les
 MPlayer possède un affichage sur écran (OnScreenDisplay) pour les
 informations, de belles et grandes polices lissées et des effets
 visuels pour confirmer les contrôles au clavier. Les polices
-européennes/\:ISO8859-1,2 (Hongroise, Anglaise, Tchèque, etc),
+européennes/\:ISO8859\-1,2 (Hongroise, Anglaise, Tchèque, etc),
 Cyrillique et Coréenne sont gérés ainsi que 11 formats de
 sous-titres (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT,
 SSA, AQTitle, JACOsub, PJS et le nôtre: MPsub) et les sous-titres
@@ -247,7 +247,7 @@ pause).
 .IPs "q / ESC"
 Stoppe la lecture et quitte.
 .IPs "+ et -"
-Ajuste le décalage audio de +/- 0.1 secondes.
+Ajuste le décalage audio de +/\- 0.1 secondes.
 .IPs "/ et *"
 Réduit/\:augmente le volume.
 .IPs "9 et 0"
@@ -286,7 +286,7 @@ Bascule l'affichage des "sous-titres for
 .IPs "a\ \ \ \ "
 Bascule l'alignement des sous-titres: haut/milieu/bas.
 .IPs "x et z"
-Ajuste le décalage des sous-titres de +/- 0.1 secondes.
+Ajuste le décalage des sous-titres de +/\- 0.1 secondes.
 .IPs "r et t"
 Translate les sous-titres vers le haut/bas.
 .IPs i (mode \-edlout uniquement)
@@ -550,7 +550,7 @@ créez un fichier nommé 'film.avi.conf' c
 fichier et placez-le dans ~/.mplayer/.
 Vous pouvez aussi mettre le fichier de configuration dans le même répertoire
 que le fichier à jouer, pour autant que vous spécifiez l'option
-\-use-filedir-conf (soit depuis la ligne de commande, soit dans le fichier
+\-use\-filedir\-conf (soit depuis la ligne de commande, soit dans le fichier
 de configuration global).
 
 .PP
@@ -565,7 +565,7 @@ flip=yes
 # démarre avec mf://filemask
 mf=type=png:fps=25
 # Les images en négatif, c'est cool.
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I "EXEMPLE DE FICHIER DE CONFIGURATION MENCODER :"
@@ -617,7 +617,7 @@ profile-desc="MPEG4 encoding"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="HQ MPEG4 encoding"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -630,7 +630,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "OPTIONS GÉNÉRALES"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <nomfichier> (voir aussi \-afm, \-ac, \-vfm et \-vc)
+.B \-codecs\-file <nomfichier> (voir aussi \-afm, \-ac, \-vfm et \-vc)
 Change le chemin de recherche standard et utilise le fichier donné en
 paramètre au lieu du fichier codecs.conf inclus dans MPlayer
 .
@@ -639,7 +639,7 @@ paramètre au lieu du fichier codecs.conf
 Spécifie le fichier de configuration à analyser après ceux par défaut.
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Affiche toutes les options disponibles.
 .
 .TP
@@ -661,7 +661,7 @@ la troncature des premières lignes affic
 Contrôle directement le niveau de verbosité de chaque module.
 Le module 'all' change le niveau de verbosité de tous les modules
 à part ceux explicitement donnés sur la ligne de commande.
-Tapez '-msglevel help' pour avoir la liste de tous les modules.
+Tapez '\-msglevel help' pour avoir la liste de tous les modules.
 .br
 NOTE\ :
 Certains messages sont affichés avant que la ligne de commande est
@@ -672,7 +672,7 @@ MPLAYER_VERBOSE, voir sa description plu
 Niveaux disponibles\ :
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 complètement silencieux
 .IPs " 0"
 messages fatals
@@ -724,14 +724,14 @@ L'utilisation de la priorité realtime (t
 Utilise le profil donné, \-profile help affichant la liste des profils définis.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (voir aussi \-quiet)
+.B \-really\-quiet (voir aussi \-quiet)
 Affiche encore moins de messages d'état que \-quiet.
 Supprime aussi les boîtes de dialogue d'erreur de l'interface graphique.
 .
-.B \-show-profile <profile>
+.B \-show\-profile <profile>
 Affiche la description et le contenu du profil donné..
 .
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 Recherche un fichier de configuration spécifique au fichier joué
 dans le même répertoire que ce dernier.
 .br
@@ -802,25 +802,25 @@ xvidix, xover, xv (voir \-vo xv:ck), xvm
 uniquement.
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (expérimental)
+.B \-correct\-pts (expérimental)
 Bascule MPlayer dans un mode expérimental où les timestamps des trames vidéos
 sont calculées différemment, et où les filtres qui ajoutent des trames ou modifient
 les timestamps sont supportés.
 Les timestamps plus précises se ressentent par exemple lorsque vous regardez avec
 l'option \-ass une vidéo dont les sous-titres sont synchronisés avec un changement
 de scène.
-Sans l'option \-correct-pts le timing des sous-titres est typiquement décalé de
+Sans l'option \-correct\-pts le timing des sous-titres est typiquement décalé de
 quelques trames.
 Cette option ne fonctionne pas bien avec certains démultiplexeurs et certains codecs.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (CODE DE DÉBOGAGE)
+.B \-crash\-debug (CODE DE DÉBOGAGE)
 Attache gdb automatiquement lors d'un crash ou d'un SIGTRAP.
 N'est géré que si MPlayer a été compilé avec l'option de
-configuration \-\-enable-crash-debug.
+configuration \-\-enable\-crash\-debug.
 .
 .TP
-.B \-doubleclick-time
+.B \-doubleclick\-time
 Délais en milli-secondes pour interpréter deux clics consécutifs comme un
 double-clic (default\ : 300).
 Mettre à 0 pour laisser le gestionnaire de fenêtes décider ce qu'est un double-clic
@@ -846,7 +846,7 @@ Ajoute les fichiers donnés en ligne de c
 lieu de les jouer immédiatement.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 Force l'initialistation d'une seule fenêtre vidéo pour la lecture d'une
 série de de fichiers.
 Actuellement les pilotes suivants fonctionnent avec fixed-vo: gl, gl2, mga,
@@ -938,7 +938,7 @@ restera valide.
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Définit la taille de la FIFO qui tamponne les évènements clavier
 (par défaut\ : 7).
 Une FIFO de taille n peut tamponner (n - 1) évènements.
@@ -955,7 +955,7 @@ Indique un fichier de configuration pour
 Control, voir http://www.lirc.org) (par défaut\ : ~/.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 Affiche la liste des propriétés disponibles.
 .
 .TP
@@ -968,17 +968,17 @@ Répète la lecture <nombre> fois.
 Active le menu OSD.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <nom_fichier> (OSD menu uniquement)
+.B \-menu\-cfg <nom_fichier> (OSD menu uniquement)
 Utilise le menu.conf indiqué.
 .
 .TP
-.B \-menu-chroot <path> (OSD menu only)
+.B \-menu\-chroot <path> (OSD menu only)
 Cloître le menu de sélection de fichiers à un emplacement spécifique.
 .sp 1
 .I EXEMPLE\ :
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 Limite au répertoire et sous-répertoire /\:home/ le menu de sélection de fichier
 (c-à-d qu'il ne sera pas possible d'accéder à /, tandis que /\:home/\:user_name/
 sera accessible).
@@ -986,20 +986,20 @@ sera accessible).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-menu-keepdir (OSD menu uniquement)
+.B \-menu\-keepdir (OSD menu uniquement)
 Force le navigateur de fichiers a toujours démarrer depuis son ancienne
 position plutôt que depuis le répertoire courant.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <valeur> (OSD menu uniquement)
+.B \-menu\-root <valeur> (OSD menu uniquement)
 Spécifie le menu principal.
 .
 .TP
-.B \-menu-startup (OSD menu uniquement)
+.B \-menu\-startup (OSD menu uniquement)
 Affiche le menu principal au lancement de MPlayer.
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 Permet MPlayer de recevoir des évènements souris envoyés
 par le pilote de sortie vidéo (seuls ceux dérivés de X11 sont gérés
 pour le moment).
@@ -1042,7 +1042,7 @@ Inutile avec un noyau Linux récent confi
 bureau, puisqu'ils réveillent suffisament souvent les processus .
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <chaîne_de_caractères>
+.B \-playing\-msg <chaîne_de_caractères>
 Affiche une chaîne de caractères avant de commencer la lecture.
 Les expansions suivantes sont gérées:
 .RSs
@@ -1065,7 +1065,7 @@ FIXME: Cette description est quelque peu
 documentée.
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <périph>
+.B \-rtc\-device <périph>
 Utilise ce périphérique spécial RTC pour améliorer la synchro.
 .
 .TP
@@ -1139,8 +1139,8 @@ Pour jouer des flux MPEG-TS, MPlayer/\:M
 .B \-alang <code de langue[,code de langue,...]> (voir aussi \-aid)
 Définit une liste de langues de pistes audio à jouer en priorité.
 Chaque format de conteneur utilise des codes de pays différents.
-Les DVDs utilisent les codes à deux lettres ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS et NUT
-les codes à trois lettres ISO 639-2, tandis que OGM utilise des
+Les DVDs utilisent les codes à deux lettres ISO 639\-1, Matroska, MPEG-TS et NUT
+les codes à trois lettres ISO 639\-2, tandis que OGM utilise des
 identifiants à forme libre.
 MPlayer affiche les langues disponibles quand il est lancé en mode bavard
 (\-v).
@@ -1155,15 +1155,15 @@ disponible.
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <[+]nom> (\-audiofile uniquement)
+.B \-audio\-demuxer <[+]nom> (\-audiofile uniquement)
 Force le type de démultiplexeur audio pour \-audiofile.
 Ajoutez un '+' avant son nom pour le forcer, ce qui va sauter
 certains contrôles.
-Indiquez le nom du demultiplexeur parmi la liste donnée par \-audio-demuxer
+Indiquez le nom du demultiplexeur parmi la liste donnée par \-audio\-demuxer
 help.
 Pour assurer la compatibilité ascendante, il est aussi possible de donner
 l'ID du démultiplexeur comme défini dans subreader.h.
-Par exemple, \-audio-demuxer audio ou \-audio-demuxer 17 force le
+Par exemple, \-audio\-demuxer audio ou \-audio\-demuxer 17 force le
 démultiplexeur MP3.
 .
 .TP
@@ -1172,7 +1172,7 @@ Joue la piste audio depuis un fichier ex
 pendant la visualisation d'un film.
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <Koctets>
+.B \-audiofile\-cache <Koctets>
 Active la mise en cache pour le flux utilisé par \-audiofile, en utilisant
 la quantité demandée de mémoire.
 .
@@ -1202,12 +1202,12 @@ Particulièrement utile sur des médias le
 Désactive la mise en cache.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <pourcentage>
+.B \-cache\-min <pourcentage>
 La lecture commencera quand le cache sera rempli jusqu'à <pourcentage>
 du total.
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <pourcentage>
+.B \-cache\-seek\-min <pourcentage>
 Si un déplacement (seek) est demandé à une position située à <pourcentage>
 de la taille du cache depuis la position courante, MPlayer va attendre
 que le cache se remplisse jusqu'à cette position au lieu de réaliser un
@@ -1254,7 +1254,7 @@ Peut être négatif.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <périph>
+.B \-cdrom\-device <périph>
 Outrepasse le nom par défaut du lecteur de CDROM (/dev/\:cdrom).
 .
 .TP
@@ -1297,7 +1297,7 @@ Vous pouvez également indiquer à quel ch
 Envoie des cookies lors des requêtes HTTP.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <fichier> (réseau uniquement)
+.B \-cookies\-file <fichier> (réseau uniquement)
 Lit les cookies HTTP depuis <fichier> (par défaut\ : ~/.mozilla/ et
 ~/.netscape/).
 Ce fichier est supposé être au format Netscape.
@@ -1308,20 +1308,20 @@ retard audio en secondes (nombre flottan
 .br
 Les valeurs négatives délayent le son, et les valeurs positives délayent
 la vidéo.
-Notez que c'est l'exact opposé de l'option \-audio-delay de MEncoder.
+Notez que c'est l'exact opposé de l'option \-audio\-delay de MEncoder.
 .br
 .I NOTE\ :
 Lorsque utilisé avec MEncoder et \-ovc copy, le résultat peut ne pas
-être correct: utilisez \-audio-delay à la place.
+être correct: utilisez \-audio\-delay à la place.
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 Ignore le temps de démarrage pour les flux dans les fichiers AVIs.
 Ceci permet d'ignorer le retardement du flux dans les fichiers
-encodés avec l'option \-audio-delay.
+encodés avec l'option \-audio\-delay.
 Pendant l'encodage, cette option évite à MEncoder de transférer au
 nouveau fichier le moment original de démarrage du flux\ ;
-l'option \-audio-delay n'est pas affectée.
+l'option \-audio\-delay n'est pas affectée.
 Notez que MEncoder ajuste parfois automatique les moments de démarrage
 du flux pour compenser les délais de décodage anticipés, donc n'utilisez pas cette option avant de l'avoir testée.
 .
@@ -1383,7 +1383,7 @@ Nombre maximal de secondes à attendre lo
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <périph> (DVD uniquement)
+.B \-dvd\-device <périph> (DVD uniquement)
 Définit le nom du périphérique DVD (par défaut\ : /dev/\:dvd).
 Vous pouvez aussi donner un répertoire contenant l'arborescence complète
 d'un DVD (que vous auriez copié, par exemple, avec vobcopy).
@@ -1391,7 +1391,7 @@ Notez que l'utilisation de \-dumpstream 
 pour copier des titres de DVD (voir les exemples).
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <facteur ou débit en Ko/s> (DVD uniquement)
+.B \-dvd\-speed <facteur ou débit en Ko/s> (DVD uniquement)
 Essaye de limiter la vitesse du DVD (par défaut\ : pas de changement).
 La vitesse de base d'un DVD est d'environ 1350Ko/s, donc un lecteur 8x
 peut lire jusqu'à une vitesse de 10800Ko/s.
@@ -1400,7 +1400,7 @@ une vitesse de 2700KB/s devrait être ass
 MPlayer ré-initialise le lecteur à sa vitesse d'origine quand il termine
 la lecture.
 Les valeurs inférieures 100 signifie un multiple de 1350Ko/s, c-à-d
-\-dvd-speed 8 met la limite à 10800Ko/s.
+\-dvd\-speed 8 met la limite à 10800Ko/s.
 .br
 .I NOTE\ :
 Vous devez avoir un accès en écriture au périphérique DVD pour changer la
@@ -1443,7 +1443,7 @@ absente de l'entête).
 Joue/\:convertit uniquement les <nombre> premières trames, puis sort.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (MP3 uniquement)
+.B \-hr\-mp3\-seek (MP3 uniquement)
 Déplacement haute résolution dans mp3.
 Par défaut, activé quand un fichier MP3 externe est lu, car nous devons nous
 y positionner très précisément pour garder la synchro A/V. Cela peut être
@@ -1467,7 +1467,7 @@ Saute la reconstruction de l'index du fi
 Avec cette option, MEncoder saute l'écriture de l'index du fichier.
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (réseau uniquement)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (réseau uniquement)
 Saute le proxy pour les adresses IPv6.
 Il sera toujours utilisé pour les connections IPv4.
 .
@@ -1533,12 +1533,12 @@ contenu.
 Indique le mot de passe pour l'identification http.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (réseau uniquement)
+.B \-prefer\-ipv4 (réseau uniquement)
 Utilise IPv4 pour les connections réseau.
 Se rabat automatiquement sur IPv6.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (réseau IPv6 uniquement)
+.B \-prefer\-ipv6 (réseau IPv6 uniquement)
 Utilise IPv4 pour les connections réseau.
 Se rabat automatiquement sur IPv4.
 .
@@ -1744,14 +1744,14 @@ Joue un morceau de vidéo YUV.
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 Utilisé avec 'rtsp://', URLs pour forcer l'utilisation d'un port particulier
 au niveau du client.
 Cette option peut être utile si vous êtes derrière un routeur et souhaitez
 redistribuer le flux RTSP du serveur vers un client spécifique.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 Utilisé avec les URLs de type 'rtsp://', permet de forcer l'addresse IP de
 destination qui doit être utilisée.
 Cette option peut s'avérer utile lorsque le serveur RTSP n'envoit pas les
@@ -1761,7 +1761,7 @@ l'adresse IP auto-détectée par MPlayer e
 d'une de vos interfaces par le biais de cette option.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (LIVE555 et NEMESI uniquement)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (LIVE555 et NEMESI uniquement)
 Utilisé avec 'rtsp://', URLs pour indiquer que les paquets RTP et RTCP
 entrants seront streamés sur TCP (en utilisant la même connexion TCP que
 RTSP).
@@ -1794,7 +1794,7 @@ Sélectionne la fréquence d'échantillonna
 Si la fréquence d'échantillonnage sélectionnée est différente de celle du
 média courant, le filtre audio resample ou lavcresample sera inséré dans la
 couche audio pour compenser la différence.
-Le type de ré-échantillonnage peut être contrôlé par l'option \-af-adv.
+Le type de ré-échantillonnage peut être contrôlé par l'option \-af\-adv.
 Par défaut, un ré-échantillonnage rapide est fait, ce qui peut créer des
 distorsions.
 .TP
@@ -1854,7 +1854,7 @@ Les options disponibles sont:
 .RSs
 .IPs noaudio
 aucun son
-.IPs "automute=<0-255> (v4l et v4l2 uniquement)"
+.IPs "automute=<0\-255> (v4l et v4l2 uniquement)"
 Si la force du signal indiqué par le périphérique est moins que cette valeur,
 l'audio et la vidéo seront coupés (par défaut\ : 0, automute désactivée).
 Dans la plupart des cas, automute=100 devrait convenir.
@@ -1916,7 +1916,7 @@ en commençant à 1.
 .I EXEMPLE\:
 Exemple: utilisez tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2,
 tv_set_channel TV1, etc.
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 Initialise les paramètres de couleur de la carte.
 Correspondent à [luminosité|contraste|tonalité|saturation]
 .IPs audiorate=<valeur>
@@ -2005,7 +2005,7 @@ Défini le mode d'affichage télétexte (p
 .br
 3: transparent en couleur inverse
 .REss
-.IPs tpage=<100-999>
+.IPs tpage=<100\-999>
 Défini le numéro de page de télétexte au démarage (par défaut\ : 100).
 .IPs tlang=<\-1\-127>
 Défini le code du langage télétexte par défaut (par défaut\ : 0), qui sera
@@ -2046,12 +2046,12 @@ Les sous-options disponibles sont:
 .RSs
 .IPs autostart
 Commence le scan juste après le démarage.
-.IPs period=<0.1-2.0>
+.IPs period=<0.1\-2.0>
 Défini le délais en secondes avant de passer au canal suivant
 (par défaut\ : 0.5).
 Une valueur trop faible rend le scan plus rapide, mais peut conduire
 à la détection de certains canaux inactifs comme actives.
-.IPs threshold=<1-100>
+.IPs threshold=<1\-100>
 Seuil pour la force du signal (en pourcent), tel que renvoyé par le
 périphérique (par défaut\ : 50).
 Un seuil trop élevé peut conduire à la détection d'un canal actif comme
@@ -2063,7 +2063,7 @@ inactif.
 Indique un nom d'utilisateur pour l'identification HTTP.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <chaine>
+.B \-user\-agent <chaine>
 Utilise <chaine> comme User-Agent pour les flux sur HTTP.
 .
 .TP
@@ -2091,38 +2091,38 @@ sous-titres et ceux contenus dans les pi
 Fonctionne avec \-embeddedfonts.
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <valeur>
+.B \-ass\-border\-color <valeur>
 Défini la couleur du bord des sous-titre texte.
 Le format de la couleur est RRVVBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <valeue>
+.B \-ass\-bottom\-margin <valeue>
 Ajoute une bande noire en bas de la trame.
 Les titres pourront y être affichés lors du rendu SSA/ASS
-(avec \-ass-use-margins).
+(avec \-ass\-use\-margins).
 .
-.B \-ass-color <valeur>
+.B \-ass\-color <valeur>
 Défini la couleur des sous-titres texte.
 Le format de la couleur est RRVVBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <valeur>
+.B \-ass\-font\-scale <valeur>
 Définit le coefficient de mise à l'échelle lors du rendu des polices
 pour les sous-titres SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Style.]Param=Valeur[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Style.]Param=Valeur[,...]>
 Force les paramètres de style.
 .sp
 .I EXAMPLE:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-hinting <type>
+.B \-ass\-hinting <type>
 Défini le type de d'indice (hinting).
 .PD 0
 .RSs
@@ -2135,7 +2135,7 @@ Défini le type de d'indice (hinting).
 .br
 3: indice natif de la police.
 .br
-0-3 + 4: Idem, sauf que les indices ne seront pris en compte que si l'OSD
+0\-3 + 4: Idem, sauf que les indices ne seront pris en compte que si l'OSD
 est rendu à la résolution de l'écran, c-à-d qui non redimensionné.
 .br
 La valeur par défaut est 7 (indice natif pour l'OSD non redimensionné et pas
@@ -2144,23 +2144,23 @@ d'utilisation des indices dans le cas co
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <valeur>
+.B \-ass\-line\-spacing <valeur>
 Définit la tailles des espaces pour le rendu SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <fichier>
+.B \-ass\-styles <fichier>
 Charge le style SSA/ASS du fichier donné et l'utilise pour l'affichage
 des sous-titres texte.
 La syntaxe de ce fichier est la même que celle définie dans la section
 [V4 Styles] / [V4+ Styles] de SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <valeur>
+.B \-ass\-top\-margin <valeur>
 Ajoute une bande noire en haut de la trame.
 Les titres pourront y être affichés lors du rendu SSA/ASS
-(avec \-ass-use-margins).
+(avec \-ass\-use\-margins).
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 Active/désactive le placement des sous-titres et sur-titres dans
 les bandes noires quand elles sont disponibles (par défaut\ : non).
 .
@@ -2235,11 +2235,11 @@ bordure noire épaisse
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (FriBiDi uniquement)
+.B \-flip\-hebrew (FriBiDi uniquement)
 Active le retournement des sous-titres en utilisant FriBiDi.
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Change les suppositions de FriBiDi vis-à vis de la place des virgules dans
 les sous-titres.
 À utiliser si les virgules des sous-titres sont affichés au début des
@@ -2276,9 +2276,9 @@ N'affiche que les sous-titres forcés des
 par ex.\& avec \-slang.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <nom charset>
+.B \-fribidi\-charset <nom charset>
 Définit le charset à passer à FriBiDi pour le décodage de sous-titres non-UTF8
-(par défaut\ : ISO8859-8).
+(par défaut\ : ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <fichier ifo VOBsub>
@@ -2289,7 +2289,7 @@ des sous-titres VOBSUB.
 .B \-noautosub
 Désactive le chargement automatique du fichier de sous-titres.
 .
-.B \-osd-duration <durée>
+.B \-osd\-duration <durée>
 Définit la durée d'affichage en ms des messages OSD (par défaut\ : 1000).
 .
 .TP
@@ -2327,8 +2327,8 @@ DVD, essayez avec \-vobsubid.
 .B \-slang <code de pays[,code de langue,...]> (voir aussi l'option \-sid)
 Définit une liste de langues de sous-titres à afficher en priorité.
 Chaque format de conteneur utilise des codes de pays différents.
-Les DVDs utilisent les codes à deux lettres ISO 639-1, Matroska
-les codes à trois lettres ISO 639-2, tandis que OGM utilise des
+Les DVDs utilisent les codes à deux lettres ISO 639\-1, Matroska
+les codes à trois lettres ISO 639\-2, tandis que OGM utilise des
 identifiants à forme libre.
 MPlayer affiche les langues disponibles quand il est lancé en mode bavard
 (\-v).
@@ -2367,11 +2367,11 @@ utilise le flou gaussien swscaler (très 
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2>
+.B \-spualign <\-1\-2>
 Définit l'alignement des sous-titres SPU (DVD/\:VobSub).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 position originale.
 .IPs " 0"
 Aligner en haut (par défaut).
@@ -2393,30 +2393,30 @@ Utilise/\:affiche ces sous-titres.
 Un seul fichier peut être affiché à la fois.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Définit la valeur du canal de transparence alpha pour le fond des sous-titres
 et de l'OSD.
 De grandes valeurs signifient plus transparent.
 La valeur 0 est une exception et signifie complètement transparent.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Spécifie la valeur de la couleur pour le fond des sous-titres et de l'OSD.
 Actuellement les sous-titres sont en niveau de gris donc cette valeur est
 équivalente à l'intensité de la couleur.
 La valeur 255 signifie blanc et 0 noir.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]nom> (\-subfile uniquement) (CODE BÉTA)
+.B \-sub\-demuxer <[+]nom> (\-subfile uniquement) (CODE BÉTA)
 Force le type de démultiplexeur de sous-titres pour \-subfile.
 Ajoutez un '+' avant son nom pour le forcer, ce qui va sauter
 certains contrôles.
-Indiquez le nom du démultiplexeur comme listé par \-sub-demuxer help.
+Indiquez le nom du démultiplexeur comme listé par \-sub\-demuxer help.
 Pour assurer la compatibilité ascendante, il est aussi possible de donner
 l'ID du démultiplexeur comme défini dans libmpdemux/\:demuxer.h.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <mode>
+.B \-sub\-fuzziness <mode>
 Ajuste l'exactitude de recherche des sous-titres:
 .PD 0
 .RSs
@@ -2430,7 +2430,7 @@ Charge tous les sous-titres du répertoir
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Désactive tout post-traitement du texte après avoir chargé les sous-titres.
 Utilisé pour débogage.
 .
@@ -2508,7 +2508,7 @@ Spécifie la police des sous-titres.
 Si \-subfont n'est pas spécifié, \-font est utilisé.
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (FreeType uniquement)
 Sélectionne le mode de redimensionnement automatique.
 .br
 .I NOTE:
@@ -2531,26 +2531,26 @@ proportionnel à la diagonale du film (pa
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (FreeType uniquement)
 Fixe le rayon de flou (blur) sur les polices (par défaut\ : 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <valeur> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-encoding <valeur> (FreeType uniquement)
 Fixe l'encodage de la police.
 Avec 'unicode', tous les signes du fichier de police seront affichés et unicode
 sera utilisé (par défaut\ : unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
 Fixe le coefficient de mise à l'échelle automatique des éléments OSD
 (par défaut\ : 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (FreeType uniquement)
 Fixe l'épaisseur de la bordure de police (par défaut\ : 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (FreeType uniquement)
 Fixe le coefficient de mise à l'échelle automatique (en pourcentage de la
 taille de l'écran) (par défaut\ : 5).
 .
@@ -2577,12 +2577,12 @@ Utile pour la sortie TV.
 La valeur est la largeur des sous-titres en % de la largeur de l'écran.
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 Désactive l'affichage des messages OSD sur la console lorsqu'il n'y a
 pas de vidéo à afficher.
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc <séquence d'échappement>
+.B \-term\-osd\-esc <séquence d'échappement>
 Défini la séquence d'échappement à utiliser avant d'écrire un message OSD
 sur la console.
 La séquence d'échappement doit déplacer le curseur au début de la ligne
@@ -2656,7 +2656,7 @@ Utilise un autre périphérique de mixage 
 C'est le mixeur utilisé par ALSA
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <ligne de mixeur>[,index de mixeur] (\-ao oss et \-ao alsa uniquement)
+.B \-mixer\-channel <ligne de mixeur>[,index de mixeur] (\-ao oss et \-ao alsa uniquement)
 Cette option dit à MPlayer d'utiliser un canal différent du PCM par défaut
 pour contrôler le volume.
 Les options OSS incluent
@@ -2678,7 +2678,7 @@ Les canaux du mixeur ALSA suivis par un 
 Force l'utilisation du mixeur logiciel à la place de celui de la carte son.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Définit le niveau maximal d'amplification en pourcents (par défaut\ : 0).
 Une valeur de 200 vous permet d'ajuster le volume, au maximum, jusqu'au double
 du niveau courant.
@@ -2937,12 +2937,12 @@ standard.
 Supporté par le pilote de sortie vidéo directx.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Ajuste la luminosité du signal vidéo (par défaut\ : 0).
 N'est pas géré par tous les pilotes de sortie vidéo.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Ajuste le contraste du signal vidéo (par défaut\ : 0).
 N'est pas géré par tous les pilotes de sortie vidéo.
 .
@@ -3039,7 +3039,7 @@ Met à jour les paramètres d'incrustation
 Active l'OnScreen Display (OSD) en incrustation dans la vidéo.
 .IPs nool-osd
 Désactive l'incrustation de l'OSD (par défaut)
-.IPs ol[h|l|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|l|x|y]-cor=<\-20\-20>
 Ajuste la taille (h,l) et la position (x,y) de l'affichage superposé. au
 cas où il ne correspond pas parfaitement à la fenêtre (par défaut\ : 0).
 .IPs overlay
@@ -3069,7 +3069,7 @@ Affichage plein-écran (centre le film, e
 Tous les pilotes de sortie vidéo ne le permettent pas.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (OBSOLÈTE, utilisez l'option \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (OBSOLÈTE, utilisez l'option \-fs)
 Essayez cette option si vous avez encore des problèmes en plein-écran.
 .
 .TP
@@ -3156,23 +3156,23 @@ la vidéo, ce qui est utile pour embarque
 mplayerplug-in par exemple).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Ajuste la couleur (hue) du signal vidéo (par défaut\ : 0).
 Vous pouvez obtenir un négatif de l'image avec cette option.
 Non géré par tous les pilotes de sortie vidéo.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
+.B \-monitor\-dotclock <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
 uniquement)
 Définit les paramètres de rafraichissement dotclock ou pixelclock du moniteur.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
+.B \-monitor\-hfreq <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
 uniquement)
 Définit l'intervalle de rafraichissement horizontal du moniteur.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
+.B \-monitor\-vfreq <intervalle[,intervalle,...]> (\-vo fbdev et vesa \
 uniquement)
 Définit l'intervalle de rafraichissement vertical du moniteur.
 .
@@ -3239,17 +3239,17 @@ Cette option ne fonctionne qu'avec les p
 gl, gl2, quartz, macosx et xvidix.
 .br
 .I NOTE\ :
-Des valeurs compris entre -1 et 0 sont aussi permises, mais très expérimentale,
+Des valeurs compris entre \-1 et 0 sont aussi permises, mais très expérimentale,
 et peuvent faire planter MPlayer et pire encore.
 A utiliser à vos risques et périls!
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (expérimental)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (expérimental)
 Change l'intervalle de la fonction pan-and-scan (par défaut\ : 1).
 Les valeurs positives signifie multiples de l'intervalle par défaut.
 Les valeurs négatives signifie que vous pouvez zoomer jusqu'à un facteur
 de \-panscanrange+1.
-Par ex.\& \-panscanrange -3 vous permet de zoomer jusqu'à un facteur de 4.
+Par ex.\& \-panscanrange \-3 vous permet de zoomer jusqu'à un facteur de 4.
 Cette fonction est expérimentale.
 N'envoyez pas de rapport de bug à moins que vous utilisiez \-vo gl.
 .
@@ -3266,7 +3266,7 @@ Cette option ne fonctionne qu'avec les p
 xvidix, quartz, macosx et directx.
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 Ajuste la saturation du signal vidéo (par défaut\ : 0).
 Vous pouvez obtenir une sortie en noir et blanc avec cette option.
 N'est pas géré par tous les pilotes de sortie vidéo.
@@ -3284,7 +3284,7 @@ sortie vidéo qui ne connaissent pas la r
 fbdev, x11 et TVout
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (X11 uniquement)
+.B \-stop\-xscreensaver (X11 uniquement)
 Désactive xscreensaver (le reposeur d'écran) au lancement et le réactive
 à la sortie.
 .
@@ -3308,7 +3308,7 @@ Utile pour intégrer MPlayer dans un navi
 par exemple).
 .
 .TP
-.B \-xineramascreen <-2\-...> (X11 uniquement)
+.B \-xineramascreen <\-2\-...> (X11 uniquement)
 Dans les configurations xinerama (c'est à dire un bureau unique s'étendant sur
 plusieurs écrans, cette option dit à MPlayer sur quel écran afficher le film.
 La valeur \-2 signifie plein écran sur la totalité de l'écran virtuel, (dans ce
@@ -3929,7 +3929,7 @@ Vous devriez activer cette option si vou
 mouvements saccadés lorsque vous regardez une vidéo entrelacée.
 .IPs layer=N
 Forcera l'utilisation de la couche dont l'ID est N pour la lecture
-(par défaut\ : -1 - auto).
+(par défaut\ : \-1 - auto).
 IPs dfbopts=<liste>
 Défini une liste de paramètres DirectFB.
 .
@@ -4173,7 +4173,7 @@ et les stocke dans un fichier (par défau
 Ce format est identique à celui employé par la suite mjpegtools, ce qui peut
 vous être utile si vous comptez retraiter cette vidéo avec cette suite.
 Ne gère que les formats YV12, RGB (24 bits/pixel) et BGR (24 bits/pixel).
-Vous pouvez la combiner avec l'option \-fixed-vo pour concaténer des fichiers
+Vous pouvez la combiner avec l'option \-fixed\-vo pour concaténer des fichiers
 ayant les mêmes dimensions et le même nombre de trames par seconde.
 .PD 0
 .RSs
@@ -4317,10 +4317,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "OPTIONS DE DÉCODAGE/FILTRAGE"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Définit une liste de priorité des codecs audio à utiliser, à partir de leur
 nom de codec dans codecs.conf.
-Utilisez un '-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
+Utilisez un '\-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
 Ajoutez un '+' avant son nom pour le forcer, ce qui va probablement
 planter!
 Si la liste se termine par ',', se rabat alors sur les codecs non-listés.
@@ -4340,13 +4340,13 @@ Essaie le transfert matériel AC-3 (vers 
 le codec logiciel AC-3, puis les autres.
 .IPs "\-ac hwdts,"
 Essaye le transfert matériel DTS, puis se rabat sur les autres.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Essaie tous les codecs excepté le décodeur MP3 de FFmpeg.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filtres)> (voir aussi \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filtres)> (voir aussi \-af)
 Défini les options avancées de filtrage audio\ :
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -4419,13 +4419,13 @@ ration d'aspect est incorrecte ou manqua
 Désactive la compensation automatique du rapport hauteur/\:largeur.
 .
 .TP
-.B \-field-dominance <-1\-1>
+.B \-field\-dominance <\-1\-1>
 Défini le premier champ du contenu entrelacé.
 Utile pour les dé-entrelaceurs qui doublent le nombre d'images par seconde
 \-vf tfields=1, \-vf yadif=1 et \-vo xvmc:bobdeint.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 auto (par défaut)\ : Si le décodeur l'exporte pas l'information nécessaire,
 se rabat sur 0 (le champs du haut en premier).
 .IPs 0
@@ -4757,10 +4757,10 @@ Certaines options de \-sws sont paramétr
 Plus d'informations sont disponibles dans la description du filtre scale.
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Définit une liste de priorité des codecs vidéo à utiliser, suivant leur nom
 de codec dans codecs.conf.
-Utilisez un '-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
+Utilisez un '\-' avant le nom d'un codec pour l'omettre.
 Ajoutez un '+' avant son nom pour le forcer, ce qui va probablement
 planter!
 Si la liste se termine par ',', il se rabattra sur les codecs non-listés.
@@ -4773,7 +4773,7 @@ Voir \-vc help pour une liste complète d
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 Force le codec DivX Win32/\:VfW, sans rabattement.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Essaie les autres codecs excepté les codecs DivX Win32.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Essaie le codec MPEG-1/\:2 de libavcodec, puis libmpeg2, puis les autres.
@@ -4951,7 +4951,7 @@ polyphase
 le log2 du nombre d'entrées polyphase
 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...) (par défaut\ : 10->1024)
 .IPs <freq_coup>
-fréquence de coupure (0.0-1.0) (par défaut\ : initialisé en fonction de la
+fréquence de coupure (0.0\-1.0) (par défaut\ : initialisé en fonction de la
 longueur du filtre)
 .RE
 .PD 1
@@ -5036,14 +5036,14 @@ utilisant le filtre resample avant qu'il
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
 nombres à virgule compris représentant le gain en dB de chaque
-bande de fréquence (-12\-12)
+bande de fréquence (\-12\-12)
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I EXEMPLE\ :
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 Amplifierait le son sur les fréquences les plus hautes et les plus basses tout en les annulant presque complètement autour de 1kHz.
 .RE
 .PD 1
@@ -5137,7 +5137,7 @@ fois pour chaque flux audio.
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
 Définit le gain désiré en dB pour tous les canaux du flux,
-de -200dB à +60dB, où -200dB coupe le son complètement
+de \-200dB à +60dB, où \-200dB coupe le son complètement
 et +40dB équivaut à un gain de 1000 (par défaut\ : 0).
 .IPs "<sc>\ "
 Active (1) ou désactive (0) le l'écrêtage logiciel.
@@ -5355,7 +5355,7 @@ droite ce qui permet d'obtenir un lectur
 .IPs <mul>
 Définit le coefficient de différence (par défaut\ : 2.5)
 0.0 donne un son mono (moyenne des deux cannaux), 1.0 done un son
-inchangé, tandis qu'avec -1.0 les canaux gauche et droit seront
+inchangé, tandis qu'avec \-1.0 les canaux gauche et droit seront
 inversés.
 .RE
 .PD 1
@@ -5445,7 +5445,7 @@ Initialise une chaine de filtres vidéo.
 .PP
 La plupart des paramètres sont optionnels et s'initialiseront avec des
 valeurs par défaut si omis.
-Pour utiliser explicitement les valeurs par défaut, mettez la valeur à '-1'.
+Pour utiliser explicitement les valeurs par défaut, mettez la valeur à '\-1'.
 Les paramètres l:h signifient largeur x hauteur en pixels, x:y signifient
 position x;y à partir de du coin supérieur gauche de la plus grande image.
 .br
@@ -5456,21 +5456,21 @@ Les filtres vidéo sont gérés en liste.
 Il y a quelques commandes pour gérer la liste de filtres.
 .
 .TP
-.B \-vf-add <filtre1[,filtre2,...]>
+.B \-vf\-add <filtre1[,filtre2,...]>
 Ajoute le filtre donné en argument à la fin de la liste de filtres.
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <filtre1[,filtre2,...]>
+.B \-vf\-pre <filtre1[,filtre2,...]>
 Ajoute le filtre donné en argument au début de la liste de filtres.
 .
 .TP
-.B \-vf-del <index1[,index2,...]>
+.B \-vf\-del <index1[,index2,...]>
 Supprime le filtre à l'index indiqué.
 Les numéros d'index commencent à 0, les nombres négatifs indiquent la fin
-de la liste (-1 pour le dernier).
+de la liste (\-1 pour le dernier).
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Vide complètement la liste de filtres.
 .PP
 Avec les filtres qui le permettent, vous pouvez accéder à leur paramètres via
@@ -5526,10 +5526,10 @@ deux paramètres.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <l>,<h>
-largeur et hauteur (par défaut\ : -1, largeur maximum où les limites sont
+largeur et hauteur (par défaut\ : \-1, largeur maximum où les limites sont
 toujours visibles.)
 .IPs <x>,<y>
-position du coin supérieur gauche (par défaut\ : -1, le plus haut et le plus
+position du coin supérieur gauche (par défaut\ : \-1, le plus haut et le plus
 à gauche)
 .RE
 .PD 1
@@ -5548,7 +5548,7 @@ originale.
 .I EXEMPLE
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 Ajoute un bord de 50 pixels en bas de l'image.
 .RE
 .PD 1
@@ -5617,12 +5617,12 @@ d_width/d_height\ !
 .RSss
 0:  largeur/hauteur dimmensionnées à d_width/\:d_height
 .br
--1:  largeur/hauteur originales
+\-1:  largeur/hauteur originales
 .br
--2:  Calcule l/h en utilisant l'autre dimension et le rapport
+\-2:  Calcule l/h en utilisant l'autre dimension et le rapport
 hauteur/largeur redimensionné.
 .br
--3: Calcule l/h en utilisant l'autre dimension et le rapport
+\-3: Calcule l/h en utilisant l'autre dimension et le rapport
 hauteur/\:largeur original.
 .br
 -(n+8): Comment \-n ci-dessus, mais en arrondissant les dimensions au plus
@@ -5722,19 +5722,19 @@ Peut aussi être ces valeurs spéciales\ :
 .RSss
 0:  largeur et hauteur originales d'affichage
 .br
--1:  largeur/hauteur originales de la vidéo (par défaut)
+\-1:  largeur/hauteur originales de la vidéo (par défaut)
 .br
--2:  Calcule l/h d'après l'autre dimension et le ratio d'aspect
+\-2:  Calcule l/h d'après l'autre dimension et le ratio d'aspect
 original d'affichage.
 .br
--3:  Calculate l/h d'après l'autre dimension et le ratio d'aspect
+\-3:  Calculate l/h d'après l'autre dimension et le ratio d'aspect
 original de la vidéo.
 .REss
 .sp 1
 .I EXEMPLE\ :
 .PD 0
 .RSs
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 Définit une résolution d'affichage de 800x600 pour une vidéo dont le
 ratio d'aspect est 4/3, ou 800x450 pour une vidéo dont l'aspect ratio
 est 16/9.
@@ -5742,7 +5742,7 @@ est 16/9.
 .IPs <aspect-method>
 Change la largeur et la hauteur d'après le ratio d'aspect original.
 .RSss
--1: Ignore le ratio d'aspect original (par défaut).
+\-1: Ignore le ratio d'aspect original (par défaut).
 .br
 0: Garde le ratio d'aspect d'affichage en prenant <l> and <h> comme la
 résolution maximale.
@@ -5832,10 +5832,10 @@ nom du format comme rgb15, bgr24, yv12, 
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filtre1[:opt1[:opt2...]]/[-]filtre2...] (c.f. \-pphelp)
+.B pp[=filtre1[:opt1[:opt2...]]/[\-]filtre2...] (c.f. \-pphelp)
 Construit la chaîne de filtres qui est spécifiée.
 Les sous-filtres doivent être séparés avec '/', peuvent être désactivés
-en les préfixant de '-'.
+en les préfixant de '\-'.
 Chaque sous-filtre et quelques options ont une forme longue et une forme
 abréviée équivalente, comme par ex\. dr/dering sont les mêmes options.
 La portée de chaque sous-filtre peut être contrôlée en ajoutant ':' suivi
@@ -5911,11 +5911,11 @@ filtre de "deringing"
 .IPs tn/tmpnoise[:seuil1[:seuil2[:seuil3]]]
 réducteur de bruit temporel
 .RSss
-<seuil1>: plus grand -> filtrage plus important
+<seuil1>: plus grand \-> filtrage plus important
 .br
-<seuil2>: plus grand -> filtrage plus important
+<seuil2>: plus grand \-> filtrage plus important
 .br
-<seuil3>: plus grand -> filtrage plus important
+<seuil3>: plus grand \-> filtrage plus important
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 correction automatique de la luminosité / contraste
@@ -5936,10 +5936,10 @@ Filtre de désentrelacement médian désent
 appliquand un filtre médian d'une ligne sur deux.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 Filtre de désentrelacement de FFmpeg désentrelaçant le bloc donné en
-filtrant une ligne sur deux avec un filtre (-1 4 2 4 -1).
+filtrant une ligne sur deux avec un filtre (\-1 4 2 4 \-1).
 .IPs l5/lowpass5
 Applique un filtre passe-bas FIR désentrelaçant le bloc donné en
-filtrant toutes les lignes avec un filtre (-1 2 6 2 -1).
+filtrant toutes les lignes avec un filtre (\-1 2 6 2 \-1).
 .IPs fq/forceQuant[:quantum]
 Outrepasse la table des quantums de la source avec le quantum constant
 que vous donnez.
@@ -5961,7 +5961,7 @@ combinaison de filtres pp haute qualité 
 .RSs
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 Déblocage horizontal et vertical, "deringing" et luminosité/\:contraste auto
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 Filtres par défaut sans correction de luminosité/\:contraste
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 Active les filtres par défaut ainsi que le débruiteur temporel.
@@ -6020,7 +6020,7 @@ version plus rapide du filtre de post-tr
 .IPs "<qp>\ "
 Force les paramètres de quantification (par défaut\ : 0, prend le QP de
 la vidéo).
-IPs <-15\-32>
+IPs <\-15\-32>
 Force du filtrage, de faibles valeurs signifie plus de détails, mais
 aussi plus d'artefacts, tandis que de valeurs plus grandes signifie
 rend l'image plus lisse mais plus floue
@@ -6117,7 +6117,7 @@ Fixe le zoom optimum pour les cartes DVB
 façon matérielle et en calculant le redimmensionnement sur l'axe y de façon
 logicielle pour conserver le rapport hauteur/\:largeur.
 Utile uniquement quand il est combiné avec expand et scale
-(\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc).
+(\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc).
 .RSs
 .IPs <aspect>
 contrôle le rapport hauteur/\:largeur (aspect ratio), calculé comme ceci\ :
@@ -6130,7 +6130,7 @@ DVB_HAUTEUR*ASPECTRATIO (par défaut\ : 5
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 FIXME: Expliquer ce qu'il fait.
 .RE
 .PD 1
@@ -6204,10 +6204,10 @@ capturés, soit pour réduire légèrement l
 artefacts et s'accomoder de débits plus bas.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 luminosité initiale
 initial brightness
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 contraste initial
 .RE
 .PD 1
@@ -6224,10 +6224,10 @@ Les paramètres sont donnés en nombres fl
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 valeur gamma initiale (par défaut\ : 1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 contraste initial, où une valeur négative produit une image en négatif
 (par défaut\ : 1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 luminosité initiale (par défaut\ : 0.0)
 .IPs <0\-3>
 saturation initiale (par défaut\ : 1.0)
@@ -6253,9 +6253,9 @@ matériels, pour les cartes/\:pilotes qui
 de la teinte et de la saturation en matériel.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 teinte initiale (par défaut\ : 0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 saturation initiale, où une valeur négative produit une image en négatif
 (par défaut\ : 1.0)
 .RE
@@ -6517,7 +6517,7 @@ La valeur par défaut est 1.
 Définit le numéro de trame initiale de la séquence.
 0\-2 sont les trois trames progressives propres; 3 et 4 sont les deux trames
 entrelaçées.
-La valeur par défaut, -1, signifie "pas dans la séquence telecine".
+La valeur par défaut, \-1, signifie "pas dans la séquence telecine".
 Le nombre spécifié ici est le type de la précédente trame imaginaire avant le
 début du film.
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
@@ -6560,7 +6560,7 @@ sont donnés par paquet de 2 lignes.
 Mettre ce paramètre à 1 réduira les chances que pullup
 reconstruise incorrectement une trame, mais peut aussi déboucher sur un saut
 trop important de trames lors de scènes avec beaucoup de mouvements.
-Réciproquement, le mettre à -1 fera que le pullup aura plus de facilité
+Réciproquement, le mettre à \-1 fera que le pullup aura plus de facilité
 à identifier les champs.
 Cela devrait aider au traitement de vidéos comportant un léger flou
 entre les champs, mais peut aussi faire que des trames entrelacées seront
@@ -6735,7 +6735,7 @@ vous enregistrez la sortie de la premièr
 la phase est constante.
 .IPs deghost=<valeur>
 Définit le seuil "deghosting" (0\-255 pour le mode à passe unique,
--255\-255 pour celui 2-passes, par défaut 0).
+\-255\-255 pour celui 2-passes, par défaut 0).
 Si non-nul, le mode deghosting est utilisé.
 Ceci est destiné aux vidéos ayant été désentrelacées en fusionnant les champs
 ensemble au lieu d'en jeter un.
@@ -6755,7 +6755,7 @@ passe.
 .B phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]
 .I NOTE\ :
 Si vous avez des connaissances audiovisuelles, veuillez indiquez au traducteur
-si cette option -très technique- est correctement décrite, en vous aidant de
+si cette option \-très technique\- est correctement décrite, en vous aidant de
 sa version anglaise.
 .br
 Retarde la vidéo entrelacée du temps d'un champ pour changer l'ordre des
@@ -6813,7 +6813,7 @@ Cela ne fonctionnera surement pas correc
 utilisé avec 'mencoder \-fps 30000/1001 \-ofps 30000/1001 \-vf telecine'.
 Les deux options fps sont essentielles !
 (la synchro A/V sera brisée si elles sont mauvaises.)
-Le paramètre optionnel départ indique où démarrer (0-3).
+Le paramètre optionnel départ indique où démarrer (0\-3).
 .
 .TP
 .B "tinterlace[=mode]"
@@ -6866,7 +6866,7 @@ bon.)
 qualité) (par défaut).
 .
 .IPs <dominance de champs> (DEPRECATED/À ÉVITER)
--1: auto (par défaut)
+\-1: auto (par défaut)
 Ne fonctionne que si le décodeur exporte les informations nécessaires
 et que les filtres de la chaîne de filtres appliqués avant tfields
 ne supriment pas cette information, sinon on commence par défaut
@@ -6878,7 +6878,7 @@ par le champ du haut.
 .br
 .I NOTE\ :
 Cette option sera probablement elevée dans une version ultérieure.
-Utilisez \-field-dominance à la place.
+Utilisez \-field\-dominance à la place.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6897,7 +6897,7 @@ cf tfields
 .br
 .I NOTE\ :
 Cette option sera probablement elevée dans une version ultérieure.
-Utilisez \-field-dominance à la place.
+Utilisez \-field\-dominance à la place.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6962,10 +6962,10 @@ flou intelligent
 force du filtre de flou (~0.1\-5.0) (plus la valeur est
 grande, moins il est rapide)
 .IPs <force>
-flou (0.0\-1.0) ou accentuation (-1.0\-0.0)
+flou (0.0\-1.0) ou accentuation (\-1.0\-0.0)
 .IPs <limite>
 filtre tout (0), filtre les surfaces plates (0\-30) ou filtre les
-bords (-30\-0)
+bords (\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -7067,7 +7067,7 @@ de fondu ! ;)
 .br
 255: Rends tout opaque.
 .br
--255: Rends tout transparent.
+\-255: Rends tout transparent.
 .REss
 .IPs <clear>
 Efface le framebuffer avant 'blitting'.
@@ -7152,7 +7152,7 @@ position du coin supérieur gauche du log
 largeur et hauteur du rectangle nettoyé
 .IPs <t>
 Épaisseur des bords du rectangle (ajouté à l et h).
-Quand il est égal à -1, un rectangle vert est dessiné sur l'écran pour
+Quand il est égal à \-1, un rectangle vert est dessiné sur l'écran pour
 simplifier la recherche des paramètres x,y,l,h.
 .RE
 .PD 1
@@ -7208,7 +7208,7 @@ Voir la documentation du mode slave et l
 INTERACTIF pour plus de détails.
 Chaque capture sera sauvegardée dans le répertoire de travail, et chaque
 fichier aura un nom de type 'shotNNNN.png' en utilisant le premier nombre
-disponible - aucun fichier ne sera écrasé.
+disponible \- aucun fichier ne sera écrasé.
 Ce filtre ne provoque pas de surcoût lorsqu'il n'est pas utilisé, et accepte
 tous les espaces de couleur, donc ça ne pose pas de problème de l'ajouter par
 défaut dans votre fichier de configuration.
@@ -7247,7 +7247,7 @@ Seuil en dessous duquel un pixel est con
 .SH "OPTIONS D'ENCODAGE GÉNÉRALES (MENCODER UNIQUEMENT)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <un nombre à virgule>
+.B \-audio\-delay <un nombre à virgule>
 Retarde le son ou la vidéo en définissant le champ délai dans l'entête
 (par défaut\ : 0.0).
 Cela ne retarde aucun des flux pendant l'encodage, mais le lecteur
@@ -7256,14 +7256,14 @@ Les valeurs positives retardent l'audio,
 retardent la vidéo.
 Notez que c'est l'exact opposé de l'option \-delay.
 Par exemple, si une vidéo est jouée correctement avec \-delay 0.2, alors
-vous pouvez corriger la vidéo avec MEncoder avec \-audio-delay -0.2.
+vous pouvez corriger la vidéo avec MEncoder avec \-audio\-delay \-0.2.
 .sp 1
 Pour le moment, cette option ne fonctionne qu'avec le multiplexeur
 par défaut (\-of avi).
 Si vous utilisez un multiplexeur différent, alors vous devez utiliser
 \-delay à la place.
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Nombre de morceaux audio par seconde (par défaut\ : 2 pour des morceaux
 audio de 0.5s de durée).
 .br
@@ -7272,7 +7272,7 @@ CBR uniquement, VBR l'ignore car il plac
 morceau.
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Défini la durée du tampon audio (par défaut\ : 0.5s).
 .
 .TP
@@ -7321,14 +7321,14 @@ Le fichier de destination contiendra 'di
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Outrepasse le rapport hauteur/\:largeur inscrit dans l'en-tête AVI OpenDML
 vprp.
 Cela permet, avec '\-ovc copy', de changer le hauteur/\:largeur d'un fichier
 existant
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <nom_fichier> (DEPRÉCIÉ)
+.B \-frameno\-file <nom_fichier> (DEPRÉCIÉ)
 Définit le nom du fichier audio contenant la carte des numéros de trames
 créé lors de la première passe (où juste l'audio est encodée) du mode
 d'encodage 3-passes spécial.
@@ -7341,7 +7341,7 @@ Cette option est gardée uniquement pour 
 ascendante et risque d'être enlevée dans les versions futures.
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek
+.B \-hr\-edl\-seek
 Utilise une méthode précise, mais plus lente pour sauter des
 séquences de film.
 Les séquences marquées pour être sautées ne sont pas réellement
@@ -7615,14 +7615,14 @@ important.
 .B highpassfreq=<fréq>
 Définit la fréquence de coupure du filtre passe-haut en Hz.
 Les fréquences en dessous de la fréquence de coupure seront supprimées.
-Une fréquence de -1 désactivera le filtrage, tandis que 0
+Une fréquence de \-1 désactivera le filtrage, tandis que 0
 laissera LAME choisir la fréquence automatiquement.
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<fréq>
 Définit la fréquence de coupure du filtre passe-bas en Hz.
 Les fréquences au dessus de la fréquence de coupure seront supprimées.
-Une fréquence de -1 désactivera le filtrage, tandis que 0
+Une fréquence de \-1 désactivera le filtrage, tandis que 0
 laissera LAME choisir la fréquence automatiquement.
 .
 .TP
@@ -7640,7 +7640,7 @@ encodage VBR, haute qualité, intervalle 
 encodage VBR, très haute qualité, intervalle bitrate 200\-240 kbps
 .IPs insane
 encodage CBR, plus haute qualité pré-sélectionnée, bitrate 320 kbps
-.IPs <8-320>
+.IPs <8\-320>
 encodage ABR au bitrate moyen indiqué
 .RE
 .sp 1
@@ -7672,7 +7672,7 @@ défini le débit minimum autorisée part t
 Le mode VBR ne fonctionnera pas avec une valeur inférieure à 112.
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50> (VBR uniquement)
+.B vbr=<\-50\-50> (VBR uniquement)
 plage de variation; si elle est négative, l'encodeur fait tendre le
 débit binaire moyen vers la limite basse, tandis qu'une valeur
 positive le fait tendre vers la limite haute.
@@ -7772,7 +7772,7 @@ codec audio (par défaut\ : mp2)
 .IPs "ac3\ \ "
 Dolby Digital (AC-3)
 .IPs adpcm_*
-formats adaptatifs PCM - voir la documentation HTML pour plus de details.
+formats adaptatifs PCM \- voir la documentation HTML pour plus de details.
 .IPs "flac\ "
 Free Lossless Audio Codec (FLAC)
 .IPs "g726\ "
@@ -7782,13 +7782,13 @@ G.726 ADPCM
 .IPs libamr_wb
 3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band (large bande)
 .IPs libfaac
-Advanced Audio Coding (AAC) - utilisant FAAC
+Advanced Audio Coding (AAC) \- utilisant FAAC
 .IPs libmp3lame
-MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - utilisant LAME
+MPEG-1 audio layer 3 (MP3) \- utilisant LAME
 .IPs "mp2\ \ "
 MPEG-1 audio layer 2 (MP2)
 .IPs pcm_*
-formats PCM - voir la documentation HTML pour plus de details.
+formats PCM \- voir la documentation HTML pour plus de details.
 .IPs roq_dpcm
 RoQ DPCM de Id Software
 .IPs sonic
@@ -7947,7 +7947,7 @@ lumi_mask, etc..
 .B vqscale=<0\-31>
 Quantificateur constant /\: qualité d'encodage constante.
 Une valeur basse signifie une meilleur qualité mais de gros fichiers
-(par défaut\ : -1).
+(par défaut\ : \-1).
 Dans le cas du codec Snow, 0 signifie encodage sans perte.
 Étant donné que tous les codecs ne le supporte pas, vqscale=0 aura un
 effet imprévisible.
@@ -8062,7 +8062,7 @@ Filtre loop (H.263+)
 note: est actuellement cassé
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Ne fait absolument rien pour l'instant.
 .
 .TP
@@ -8074,7 +8074,7 @@ C'est la valeur par défaut recommandée p
 La plupart des codecs requièrent des trames-clés espacées régulièrement
 de façon à ne pas accumuler des erreurs d'encodage.
 Les trames-clés sont de plus indispensables pour les déplacements, puisqu'il
-ne peut se faire que de trame-clé à trame-clé - mais celles-ci prennent plus
+ne peut se faire que de trame-clé à trame-clé \- mais celles-ci prennent plus
 de place que les autres types de trames.
 Un espacement plus important des trames-clé signifie donc des fichiers
 légèrement plus petits, mais un déplacement moins précis.
@@ -8084,12 +8084,12 @@ mauvaise suivant le décodeur, l'encodeur
 Il est courant pour MPEG-1/\:2 de prendre un espacement de <=30.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 Seuil pour la détection des changements de scène.
 Une trame-clé est insérée par libavcodec quand il détecte un changement
 de scène.
 Vous pouvez définir la sensibilité de la détection avec cette option.
--1000000000 signifie qu'il y aura un changement détecté à chaque trame,
+\-1000000000 signifie qu'il y aura un changement détecté à chaque trame,
 1000000000 signifie qu'aucun changement de scène ne sera détecté
 (par défaut\ : 0).
 .
@@ -8320,22 +8320,22 @@ soit compilé par le support d'Xvid 1.1 o
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 facteur de quantum entre les trames-B et non-B (passe 1/2)
 (par défaut\ : 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 facteur de quantum entre les trames-I et non-I (passe 1/2)
 (par défaut\ : 0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 offset des quantum entre les trames-B et non-B (passe 1/2)
 (par défaut\ : 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (passe 1/2) (par défaut\ : 0.0)
 .br
 si v{b|i}_qfactor > 0
@@ -8346,7 +8346,7 @@ v{b|i}_qoffset
 sinon
 .br
 procède à un contrôle de débit normal (ne verrouille pas le prochain
-quantum trame-P) et initialise q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+quantum trame-P) et initialise q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I ASTUCE\ :
 Pour faire de l'encodage à quantum constant avec des
@@ -8471,7 +8471,7 @@ début>, <trame de fin>, <qualité>[/...]]
 .RSs
 .IPs "qualité (2\-31)"
 quantum
-.IPs "qualité (-500\-0)"
+.IPs "qualité (\-500\-0)"
 correction de qualité en %
 .RE
 .PD 1
@@ -8500,7 +8500,7 @@ Utilise une bonne fonction différenciabl
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Définit le coefficient de seuil d'élimination pour la luminance.
 Des valeurs négatives prendront aussi en compte le coefficient DC (qui devrait
 être au moins \-4 ou plus bas pour l'encodage à quant=1):
@@ -8508,13 +8508,13 @@ Des valeurs négatives prendront aussi en
 .RSs
 .IPs 0
 désactivé (par défaut)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 recommandation JVT
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Définit le coefficient de seuil d'élimination pour la chrominance.
 Des valeurs négatives prendront aussi en compte le coefficient DC (qui devrait
 être au moins \-4 ou plus bas pour l'encodage à quant=1):
@@ -8528,7 +8528,7 @@ recommandation JVT
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 conformité stricte au standard
 .PD 0
 .RSs
@@ -8537,9 +8537,9 @@ désactivé
 .IPs 1
 Seulement recommandé si vous voulez fournir la sortie au décodeur MPEG-4 de
 référence.
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Autorise des extensions spécifiques à libavcodec (par défaut).
-.IPs -2
+.IPs \-2
 Active les codecs et les fonctionnalités expérimentales risquant de ne
 plus pouvoir être lues par les futures versions de MPlayer
 (snow).
@@ -8794,10 +8794,10 @@ Utilise l'estimation de mouvement entrel
 Utilise une autre table de scan.
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatique
 .IPs 0
 champ du dessous en premier
@@ -8970,11 +8970,11 @@ où de plus grandes valeurs laisseront pl
 À 0 NSSE est identique à SSE (par défaut\ 8).
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 type et taille de diamant pour la pré-passe d'estimation de mouvement
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Type et taille de diamant pour l'estimation de mouvement.
 La recherche de mouvement est un processus itératif.
 L'utilisation de diamants plus petits ne limitent pas la recherche à
@@ -8994,11 +8994,11 @@ Les diamants à dimensions adaptatives so
 Les tailles des diamants normales et celles de ceux à dimensions adaptatives
 n'ont pas la même signification
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 dimension adaptative de taille 3 (rapide)
-.IPs -2
+.IPs \-2
 dimension adaptative de taille 2 (rapide)
-.IPs -1
+.IPs \-1
 recherche multi-hexagonale irrégulière (lent)
 .IPs 1
 diamant normal de taille=1 (par défaut) = type de diamant EPZS
@@ -9139,7 +9139,7 @@ Vecteurs de Mouvement illimités (H.263+ 
 Autorise l'encodage de Vecteurs de Mouvements de longueur arbitraire.
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 polarisation intra quantum (256 équivaut à 1.0, les quantum
 de type MPEG par défaut\ : 96, les quantum de type H.263
 par défaut\ : 0)
@@ -9151,10 +9151,10 @@ Le quantum MPEG MMX ne peut pas gérer de
 (choisir vfdct=1 ou 2)
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 polarisation inter quantum (256 équivaut à 1.0, les quantum
 de type MPEG par défaut\ : 0, les quantum de type H.263
-par défaut\ : -64)
+par défaut\ : \-64)
 .br
 .I NOTE\ :
 Le quantum H.263 MMX ne peut pas gérer de polarisations positives
@@ -9163,7 +9163,7 @@ Le quantum MPEG MMX ne peut pas gérer de
 (choisir vfdct=1 ou 2)
 .br
 .I ASTUCE\ :
-Une polarisation plus positive (-32\- -16 au lieu de -64) semble améliorer
+Une polarisation plus positive (\-32\- \-16 au lieu de \-64) semble améliorer
 le PSNR
 .
 .TP
@@ -9584,12 +9584,12 @@ rapport de quantum entre les trames-B et
 (par défaut\ : 150)
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 offset de quantum entre les trames-B et non-B, 100=1.00
 (par défaut\ : 100)
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Cette option permet de changer la probabilité qu'une trame soit une trame-B.
 Plus la valeur est haute, plus la probabilité que la trame générée soit
 une trame-B est forte (par défaut\ : 0).
@@ -9880,7 +9880,7 @@ significativement moins bonne.
 .TP
 .B qp=<0\-51>
 Définit le quantum à utiliser pour les trames-B.
-Une valeur comprise dans l'intervalle 20-40 semble convenir.
+Une valeur comprise dans l'intervalle 20\-40 semble convenir.
 Une valeur plus faible code l'image plus fidèlement, mais prend plus de place.
 0 est le mode sans perte (lossless).
 Notez que la quantification dans H.264 fonctionne différemment de MPEG-1/2/4\ :
@@ -9962,7 +9962,7 @@ Le niveau 1 peut accélérer la première p
 PSNR global de la dernière passe si vous l'aviez lancée en qualité optimale.
 .br
 Le niveau 2 peut accélérer la première passe jusqu'à 4x avec un changement
-du PSNR global de +/- 0.05dB par rapport à celui obtenu avec une première
+du PSNR global de +/\- 0.05dB par rapport à celui obtenu avec une première
 passe à qualité optimale.
 .REss
 .
@@ -9989,7 +9989,7 @@ Les trames-IDR empêchent les trames-P qu
 de trames précédant les trames-IDR.
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 Contrôle avec quelle insistance on insère les trames-I en plus, par exemple
 lors des changements de scène.
 (par défaut\ 40).
@@ -9999,7 +9999,7 @@ Une bonne valeur de scenecut est celle q
 plus optimale.
 Avec une valeur trop grande, il sera choisi plus de trames-I, ce qui
 gâche des bits.
--1 désactive la détection des changements de scène, ainsi les trames-I ne
+\-1 désactive la détection des changements de scène, ainsi les trames-I ne
 seront insérées que toutes les keyint trames, même s'il vient d'y avoir
 un changement de scène.
 Cela n'est guère recommandé et gâche des bits puisque les changements de
@@ -10029,7 +10029,7 @@ maximum défini ci-dessus (par défaut\ : 
 Si cette option est désactivée, alors le maximum de trames-B est utilisé.
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 Contrôle la décision prise par b_adapt.
 Un biais plus important produit plus de trames-B (par défaut\ : 0).
 .
@@ -10060,7 +10060,7 @@ Utilise le filtre intégré (inloop) attén
 visuelle qu'il procure, il est déconseillé de le désactiver.
 .
 .TP
-.B deblock=<-6\-6>,<-6\-6>
+.B deblock=<\-6\-6>,<\-6\-6>
 Le premier paramètre est alphaC0 (par défaut\ : 0).
 Il détermine les seuils du filtre de deblocking de H.264.
 Tout d'abord, cette option détermine à quel point le filtre peut modifier
@@ -10087,7 +10087,7 @@ ou de bruit que vous voulez atténuer, vo
 Utilise CABAC (codage de l'information adaptée en fonction du contexte
 avec un code de longueur variable non entière\ : Context-Adaptive Binary
 Arithmetic Coding) (par défaut\ : activé).
-Ralentit un peu l'encodage mais permet d'économiser 10-15% du bitrate.
+Ralentit un peu l'encodage mais permet d'économiser 10\-15% du bitrate.
 À moins que vous n'ayez besoin de décoder à vitesse élevée, vous ne
 devriez jamais le désactiver.
 Si vous désactivez cette option, le codage CAVLC (codage de l'information
@@ -10412,9 +10412,9 @@ essayer cette option à la place des filt
 denoise3d ou hqdn3d.
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 Utilise un quanta différent pour la chroma et la luma.
-Les valeurs intéressantes se situent dans l'intervalle <-2\-2>
+Les valeurs intéressantes se situent dans l'intervalle <\-2\-2>
 (par défaut\ : 0).
 .
 .RS
@@ -10478,7 +10478,7 @@ de 64 valeurs dans l'intervalle 1\-255, 
 .TP
 .B level_idc=<10\-51>
 Définit le Niveau (Level) du flux comme définit dans l'annexe A du standard
-H.264 (par défaut\ : 40 - Niveau 4.0).
+H.264 (par défaut\ : 40 \- Niveau 4.0).
 Ceci est utilisé pour indiquer au décodeur quelles options du codec il
 doit gérer.
 N'utilisez ce paramètre que si vous saisissez bien ce qu'il signifie,
@@ -10505,10 +10505,10 @@ chaque trame IDR.
 Traite la vidéo en tant qu'entrelacée.
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Ajuste la quantité d'informations de log à afficher à l'écran.
 .PD 0
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 aucune
 .IPs " 0"
 Affiche uniquement les erreurs.
@@ -11140,7 +11140,7 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .
 .PP
 .B Ne lire que les chapitres 5, 6, 7\ :
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .
 .PP
 .B Lecture d'un DVD multi-angle\ :
@@ -11148,11 +11148,11 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .
 .PP
 .B Lecture depuis un autre périphérique DVD\ :
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .
 .PP
 .B Joue un DVD vidéo depuis un répertoire contenant des fichiers VOB\ :
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /chemin/\:vers/\:répertoire/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /chemin/\:vers/\:répertoire/
 .
 .PP
 .B Copie le titre 1 du DVD sur le disque dur, sous le nom "title1.vob":
@@ -11197,14 +11197,14 @@ multiplier par une valeur) pour augement
 .PP
 .B inverseur à damier avec le filtre geq\ :
 .nf
-mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
+mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)\-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
 .fi
 .
 .SH EXEMPLES D'UTILISATIONS DE MENCODER
 .
 .PP
 .B Encode le titre #2 d'un DVD, uniquement les chapitres sélectionnés\ :
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o titre2.avi \-oac copy \-ovc divx4
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o titre2.avi \-oac copy \-ovc divx4
 .
 .PP
 .B Encode le titre #2 d'un DVD, redimensionnement en 640x480\ :

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -97,7 +97,7 @@ mf://[fájlmaszk|@listafájl]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://sáv[-végsáv][:sebesség][/eszköznév]
+[cdda|cddb]://sáv[\-végsáv][:sebesség][/eszköznév]
 [opciók]
 .
 .br
@@ -167,7 +167,7 @@ harderes nagyítást, így a filmjeidet tel
 .PP
 Az MPlayernek van onscreen display (OSD) funkciója is a státuszinformációk
 és a szép, élsímított, árnyékolt feliratok megjelenítéséhez és a billentyûzetrõl
-érkezõ jelek visszajelzéséhez. Európai/\:ISO8859-1,2 (magyar, angol, cseh, stb.),
+érkezõ jelek visszajelzéséhez. Európai/\:ISO8859\-1,2 (magyar, angol, cseh, stb.),
 cirill és koreai betûtípusok mind támogatottak 12 felirat formátummal (MicroDVD,
 SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS és a mi
 sajátunk: MPsub) és DVD felirattal (SPU streams, VOBsub és Closed Captions)
@@ -233,7 +233,7 @@ Egyszer megnyomva megállítja a filmet, m
 képkockát lejátszik és újra megáll (bármelyik másik gombbal elindul újra).
 .IPs "q / ESC"
 Lejátszás megállítása és kilépés.
-.IPs "+ és -"
+.IPs "+ és \-"
 Audió késleltetés állítása ± 0.1 másodperccel.
 .IPs "/ and *"
 Hangerõ csökkentése/\:növelése.
@@ -584,7 +584,7 @@ profile-desc="MPEG4 kódolás"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="HQ MPEG4 kódolás"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -733,10 +733,10 @@ A/V korrekciós algoritmust.
 Olyan, páratlan számú framerátájú filmeknél, melyek a \-nosound opcióval
 helyesen játszódnak le, hasznos lehet ezen opció 1-nél nagyobb értékre
 állítása.
-Minél nagyobb az érték, az idõzítés annál közelebb lesz a \-nosound-hoz.
+Minél nagyobb az érték, az idõzítés annál közelebb lesz a \-nosound\-hoz.
 Az \-autosync 30 opciót érdemes kipróbálni, amennyiben a hangkártya
 meghajtója nem, vagy hibásan támogatja az audio késlekedés mérését.
-Ezen érték megadásával, ha nagy az A/V szinkron eltérés értéke, 1-2
+Ezen érték megadásával, ha nagy az A/V szinkron eltérés értéke, 1\-2
 másodperc alatt helyreáll a helyes szinkron.
 Ez a reagálásbeli késés a váratlan A/V eltéréseknél az egyetlen
 mellékhatása ennek az opciónak, minden hangkártya esetében.
@@ -778,7 +778,7 @@ Ez az opció nem mûködik jól néhány demux
 .TP
 .B \-crash\-debug (DEBUG KÓD)
 Automatikusan kapcsolódik a gdb-hez összeomlásnál vagy SIGTRAP-nál.
-A támogatását be kell fordítani a configure \-\-enable-crash-debug kapcsolójával.
+A támogatását be kell fordítani a configure \-\-enable\-crash\-debug kapcsolójával.
 .
 .TP
 .B \-doubleclick\-time
@@ -1077,8 +1077,8 @@ programot (ha van) fogja használni a kiv
 .B \-alang <nyelv kód[,nyelv kód,...]> (lásd még \-aid)
 A használni kívánt nyelvek priorítás listája.
 A különbözõ konténer formátumok különbözõ nyelv kódokat alkalmaznak.
-A DVD-k az ISO 639-1 két betûs nyelv kódokat, a Matroska, az MPEG-TS és
-a NUT az ISO 639-2 három betûs nyelv kódokat, míg az az OGM egy egyéni
+A DVD-k az ISO 639\-1 két betûs nyelv kódokat, a Matroska, az MPEG-TS és
+a NUT az ISO 639\-2 három betûs nyelv kódokat, míg az az OGM egy egyéni
 azonosítót használ. Az MPlayer kiírja a használható nyelveket ha
 bõbeszédû (\-v) módban fut.
 .sp 1
@@ -1095,7 +1095,7 @@ Japánul játszik le egy Matroska fájlt.
 .
 .TP
 .B \-audio\-demuxer <[+]név> (csak \-audiofile mellett)
-Audió demuxer-t ír elõ az \-audiofile -hoz.
+Audió demuxer-t ír elõ az \-audiofile \-hoz.
 A név elé írt '+' jellel kényszerítheted, így elmarad pár ellenõrzés!
 A demuxer nevét kell megadni a \-audio\-demuxer help listának megfelelõen.
 Kompatibilítási okokból elfogadja a demuxer ID-t is, ahogy
@@ -1665,9 +1665,9 @@ képkockák mérete bájtban
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 Lejátsza a népszerû "foreman" minta videót.
-.IPs "mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
+.IPs "mplayer sample-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 Nyers YUV minta lejátszása.
 .RE
 .PD 1
@@ -1683,7 +1683,7 @@ RTSP folyamot a szerverrõl egy megadott 
 rtsp:// URL-ekkel használandó a cél IP címek kötéséhez.
 Ez az opció pár olyan RTSP szerver esetén hasznos, melyek nem a megfelelõ
 interfésznek küldik az RTP csomagokat.
-Ha az RTSP szerverhez sikertelen a kapcsolódás, használd a -v kapcsolót, hogy
+Ha az RTSP szerverhez sikertelen a kapcsolódás, használd a \-v kapcsolót, hogy
 meglásd, melyik IP címhez próbál kapcsolódni az MPlayer és helyette próbálj
 ki inkább egy olyat, ami a számítógépedhez van rendelve.
 .
@@ -1779,7 +1779,7 @@ TV eszköz megadása (alapértelmezett: /de
 .I MEGJEGYZÉS:
 A bsdbt848 vezérlõnek megadhatod mind a bktr, mind a tuner eszköz nevét
 vesszõvel elválasztva, tuner a bktr után
-(pl.\& -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
+(pl.\& \-tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
 .IPs input=<érték>
 Input megadása (alapértelmezett: 0 (TV), lásd a konzol kimenetet az elérhetõ inputokért).
 .IPs freq=<érték>
@@ -1991,7 +1991,7 @@ Lásd még a \-vf expand opciót.
 Bekapcsolja az SSA/ASS felirat renderelést.
 Ezzel az opcióval a libass lesz használva az SSA/ASS
 külsõ feliratokhoz és matroska sávokhoz.
-Ajánlott még a -embeddedfonts engedélyezése is.
+Ajánlott még a \-embeddedfonts engedélyezése is.
 .
 .TP
 .B \-ass\-border\-color <érték>
@@ -2001,7 +2001,7 @@ A színformátum RRGGBBAA.
 .TP
 .B \-ass\-bottom\-margin <érték>
 Egy fekete sávot ad a kocka aljához.
-Az SSA/ASS renderelõ a feliratokat ide tudja tenni (a \-ass-use-margins kapcsolóval).
+Az SSA/ASS renderelõ a feliratokat ide tudja tenni (a \-ass\-use\-margins kapcsolóval).
 .
 .TP
 .B \-ass\-color <érték>
@@ -2013,7 +2013,7 @@ A színformátum RRGGBBAA.
 Beállítja a betûtípusokhoz használt arány együtthatót az SSA/ASS renderelõben.
 .
 .TP
-.B \-ass>\-force\-style <[Stílus.]Param=Érték[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Stílus.]Param=Érték[,...]>
 Felülír pár stílus paramétert.
 .sp
 .I PÉLDA:
@@ -2058,7 +2058,7 @@ A fájl szintaxisa ugyan olyan, mint az S
 .TP
 .B \-ass\-top\-margin <érték>
 Egy fekete sávot ad a kocka tetejéhez.
-Az SSA/ASS renderelõ a felsõ feliratokat ide tudja tenni (a \-ass-use-margins kapcsolóval).
+Az SSA/ASS renderelõ a felsõ feliratokat ide tudja tenni (a \-ass\-use\-margins kapcsolóval).
 .
 .TP
 .B \-ass\-use\-margins
@@ -2178,7 +2178,7 @@ egy \-slang kapcsolóval kiválasztva.
 .TP
 .B \-fribidi\-charset <karakterkészlet neve> (csak FriBiDi)
 Nem UTF8 felirat esetén itt adható meg a FriBiDi-nek adandó karakterkészlet
-neve. (alapértelmezett: "ISO8859-8").
+neve. (alapértelmezett: "ISO8859\-8").
 .
 .TP
 .B \-ifo <VOBsub ifo fájl>
@@ -2226,7 +2226,7 @@ Ha a feliratok valamelyikét nem tudod ki
 .B \-slang <nyelv kód[,nyelv kód,...]> (lásd még \-sid)
 Felirat nyelvek priorítási listájának megadására használható.
 A különbözõ konténer formátumok különbözõ nyelvi kódokat használnak.
-A DVD-k az ISO 639-1 két betûs nyelv kódokat, a Matroska az ISO 639-2
+A DVD-k az ISO 639\-1 két betûs nyelv kódokat, a Matroska az ISO 639\-2
 három betûs kódokat, míg az OGM egy egyedi azonosítót használ.
 Az MPlayer kiírja az elérhetõ nyelvek listáját, ha beszédes (\-v) módban fut.
 .sp 1
@@ -3160,7 +3160,7 @@ Csak a bemeneti kép kiválasztott részéne
 többszöri használatával kapcsolható be a cinerama mód is.
 Cinerama módban a film több mint egy TV-n lesz megjelenítve a nagyobb
 kép létrehozásához.
-Az n\-edik -zrcrop opció utáni opciók az n\-edig MJPEG kártyára vonatkoznak,
+Az n\-edik \-zrcrop opció utáni opciók az n\-edig MJPEG kártyára vonatkoznak,
 mindegyik kártyához meg kell adni legalább egy \-zrdev opciót a \-zrcrop
 mellé. Példákért lásd a \-zrhelp kimenetét és a Zr részt a dokumentációban.
 .
@@ -3484,7 +3484,7 @@ Csak natív rajzolási függvények használa
 Ez kikapcsolja a direkt renderelést, az OSD-t és a hardveres gyorsítást.
 .IPs retrace
 Képkocka váltás kényszerítése függõleges visszatérésnél.
-Csak a \-double-lel használható.
+Csak a \-double\-lel használható.
 Ugyan az a hatása, mint a \-vsync opciónak.
 .IPs "sq\ \ \ "
 Videó mód kiválasztása négyzet pixelekkel.
@@ -3690,7 +3690,7 @@ A vezérlõ nem kezeli jól a \-aspect opci
 .br
 .I TANÁCS:
 Valószínûleg meg kell adnod a \-monitorpixelaspect opciót.
-Próbáld ezt: 'mplayer -vo aa -monitorpixelaspect 0.5'.
+Próbáld ezt: 'mplayer \-vo aa \-monitorpixelaspect 0.5'.
 .
 .TP
 .B "caca\ \ \ "
@@ -4105,10 +4105,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "DEKÓDOLÓ/SZÛRÕ OPCIÓK"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Használandó audió codec-ek priorításos listája, a codecs.conf-ban lévõ neveik
 alapján.
-A név elé írt '-' jel kikapcsolja az adott codec használatát.
+A név elé írt '\-' jel kikapcsolja az adott codec használatát.
 A név elé írt '+' jel kényszeríti a használatát, ez valószínûleg összeomlást okoz!
 Ha a lista végén van egy ',', az MPlayer próbálkozik a listában nem
 szereplõ codec-okkal is.
@@ -4526,10 +4526,10 @@ Lásd a scale videó szûrõ leírását a tová
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 A használandó videó codec-ek priorítási listáját adja meg, a codecs.conf-ban
 szereplõ nevüknek megfelelõen.
-A név elé írt '-' jel kikapcsolja az adott codec használatát.
+A név elé írt '\-' jel kikapcsolja az adott codec használatát.
 A név elé írt '+' jel kényszeríti a használatát, ez valószínûleg összeomlást okoz!
 Ha a lista végén egy ',' van, az MPlayer visszalép a listában nem
 szereplõ codec-ekre sikertelenség esetén.
@@ -5010,7 +5010,7 @@ hangot. Legalább négy csatornát támogató
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <késleltetés>
-késleltetési idõ ms-ben a hátsó hangszórókhoz (0-1000) (alapértelmezett: 20)
+késleltetési idõ ms-ben a hátsó hangszórókhoz (0\-1000) (alapértelmezett: 20)
 Ez a késleltetés a következõképpen állítandó be: Ha d1 a távolság
 a hallgatási pozíciótól az elülsõ hangszórókig és d2 a hallgatási pozíció és
 a hátsó hangszórók távolsága, akkor a késleltetést 15ms-re kell állítani,
@@ -5431,7 +5431,7 @@ méretezni, alapértelmezett lesz a d_widt
 .br
 \-3:  Számított w/h a másik dimenzió és az eredeti képarány segítségével.
 .br
--(n+8): Mint a -n fent, csak a dimenziót 16 legközelebbi többszörösére kerekíti.
+\-(n+8): Mint a \-n fent, csak a dimenziót 16 legközelebbi többszörösére kerekíti.
 .REss
 .IPs <ilaced>
 Beállítja az átlapolt méretezést.
@@ -5627,7 +5627,7 @@ formátum név, mint pl. rgb15, bgr24, yv1
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=szûrõ1[:opció1[:opció2...]]/[-]szûrõ2...] (lásd még \-pphelp)
+.B pp[=szûrõ1[:opció1[:opció2...]]/[\-]szûrõ2...] (lásd még \-pphelp)
 Engedélyezi az utófeldolgozó alszûrõk megadott láncolatát.
 Az alszûrõket egy '/' jellel kell elválasztani, letiltani pedig egy
 megelõzõ '\-' jellel lehet.
@@ -5705,11 +5705,11 @@ deringing szûrõ
 .IPs tn/tmpnoise[:küszöb1[:küszöb2[:küszöb3]]]
 idõleges zajcsökkentõ
 .RSss
-<küszöb1>: nagyobb -> erõsebb szûrés
+<küszöb1>: nagyobb \-> erõsebb szûrés
 .br
-<küszöb2>: nagyobb -> erõsebb szûrés
+<küszöb2>: nagyobb \-> erõsebb szûrés
 .br
-<küszöb3>: nagyobb -> erõsebb szûrés
+<küszöb3>: nagyobb \-> erõsebb szûrés
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 automatikus fényerõ / kontraszt javítás
@@ -5757,7 +5757,7 @@ jó minõségû pp szûrõ kombináció (ha:a:12
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 vízszintes és függõleges deblocking, deringing és automatikus
 fényerõ/\:kontraszt
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 alapértelmezett szûrõk fényerõ/\:kontraszt korrekció nélkül
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 Alapértelmezett szûrõk bekapcsolása & idõleges zajcsökkentõ.
@@ -7176,7 +7176,7 @@ helyett két lépéses kódolásnál.
 .TP
 .B \-skiplimit <érték>
 Egy nem átugrott képkocka utáni átugorható képkockák száma
-(a -noskiplimit opcióval végtelen).
+(a \-noskiplimit opcióval végtelen).
 .
 .TP
 .B \-vobsubout <alapnév>
@@ -7984,7 +7984,7 @@ I/B-kockák kvantálója = P-kocka kvantáló
 különben
 .br
 normális ratecontrol (nem köti meg a következõ P-kocka kvantálót) és
-q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I TANÁCS:
 Konstans kvantálási kódoláshoz különbözõ kvantálókkal az I/P- és B-kockákhoz
@@ -9537,7 +9537,7 @@ minden partíció analizáló módot.
 Az 1. szint akár 2x-esére is gyorsíthatja az elsõ lépést úgy, hogy az utolsó
 lépés globális PSNR-je változatlan marad a teljes minõségû elsõ lépéshez képest.
 .br
-A 2. szint akár a 4x-esére is gyorsíthatja az elsõ lépést, kb. +/- 0.05dB
+A 2. szint akár a 4x-esére is gyorsíthatja az elsõ lépést, kb. +/\- 0.05dB
 változással a globális PSNR-ben az utolsó lépésben a teljes minõségû elsõ
 lépéshez képest.
 .REss

Modified: trunk/DOCS/man/it/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/it/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -100,7 +100,7 @@ mf://[mascherafile|@listafile]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://traccia[-traccia_finale][:velocità][/device]
+[cdda|cddb]://traccia[\-traccia_finale][:velocità][/device]
 [opzioni]
 .
 .br
@@ -172,7 +172,7 @@ gustarti i filmati a schermo intero.
 MPlayer ha un visualizzatore su schermo (On Screen Display, OSD) per fornire
 informazioni sullo stato, grandi e bei sottotitoli sfumati con antialias ed un
 riscontro visuale dei comandi da tastiera.
-Sono supportati font europei/\:ISO8859-1,2 (Ungherese, Inglese, Ceco, etc),
+Sono supportati font europei/\:ISO8859\-1,2 (Ungherese, Inglese, Ceco, etc),
 Cirillici e Coreani insieme a 12 formati di sottotitoli (MicroDVD, SubRip,
 OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS ed il nostro:
 MPsub) oltre ai sottotitoli dei DVD (flussi SPU, VOBsub e Closed Captions).
@@ -249,8 +249,8 @@ solo un fotogramma per poi tornare in mo
 continua).
 .IPs "q / ESC"
 Smette di riprodurre ed esce.
-.IPs "+ e -"
-Regola il ritardo audio di +/- 0.1 secondi.
+.IPs "+ e \-"
+Regola il ritardo audio di +/\- 0.1 secondi.
 .IPs "/ e *"
 Diminuisce/\:aumenta il volume.
 .IPs "9 e 0"
@@ -264,9 +264,9 @@ Passa attraverso tutte le tracce audio d
 .IPs "TAB (solo MPEG-TS)"
 Passa attraverso tutti i programmi disponibili.
 .IPs "f\ \ \ \ "
-Attiva/\:disattiva schermo intero (vedi anche opzione -fs).
+Attiva/\:disattiva schermo intero (vedi anche opzione \-fs).
 .IPs "T\ \ \ \ "
-Attiva/\:disattiva stay-on-top (rimani in primo piano) (vedi anche opzione -ontop).
+Attiva/\:disattiva stay-on-top (rimani in primo piano) (vedi anche opzione \-ontop).
 .IPs "w e e"
 Diminuisce/\:aumenta la gamma del pan-and-scan.
 .IPs "o\ \ \ \ "
@@ -286,7 +286,7 @@ Cambia la visualizzazione dei sottotitol
 .IPs "a\ \ \ \ "
 Cambia l'allineamento dei sottotitoli: in alto / al centro / in basso.
 .IPs "x e z"
-Regola il ritardo dei sottotitoli di +/- 0.1 secondi.
+Regola il ritardo dei sottotitoli di +/\- 0.1 secondi.
 .IPs "r e t"
 Regola la posizione dei sottotitoli più su/più giù.
 .IPs "i (solo modalità \-edlout)"
@@ -540,7 +540,7 @@ Se desideri avere un file di configurazi
 crea un file di nome 'movie.avi.conf' con le opzioni specifiche dentro di esso
 e salvalo in ~/.mplayer/.
 Puoi anche mettere tale file di configurazione nella stessa directory in cui si
-trova il file relativo, sempre che tu imposti poi l'opzione \-use-filedir-conf
+trova il file relativo, sempre che tu imposti poi l'opzione \-use\-filedir\-conf
 (dalla riga comando oppure nel tuo file di configurazione globale).
 .PP
 .I ESEMPIO DI UN FILE DI CONFIGURAZIONE PER MPLAYER:
@@ -554,7 +554,7 @@ flip=yes
 # da lanciare con mf://filemask
 mf=type=png:fps=25
 # Le immagini vacue in negativo sono forti.
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I ESEMPIO DI UN FILE DI CONFIGURAZIONE PER MENCODER:
@@ -607,7 +607,7 @@ profile-desc="Codifica MPEG4"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="Codifica MPEG4 HQ"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -620,7 +620,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "OPZIONI GENERALI"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <nomefile> (vedi anche \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
+.B \-codecs\-file <nomefile> (vedi anche \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
 Sovrascrive il percorso di ricerca standard ed utilizza il file specificato
 al posto di quello integrato nel programma.
 .
@@ -629,7 +629,7 @@ al posto di quello integrato nel program
 Specifica un file di configurazione da interpretare dopo quelli di default.
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Stampa tutte le opzioni disponibili.
 .
 .TP
@@ -663,7 +663,7 @@ dettagli leggi la sua descrizione sotto.
 Livelli disponibili:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 silenzio completo
 .IPs " 0"
 solo messaggi fatali
@@ -714,16 +714,16 @@ Utilizza il/i profilo/i selezionato/i, \
 profili definiti.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (vedi anche \-quiet)
+.B \-really\-quiet (vedi anche \-quiet)
 Emette ancora meno messaggi di output e di stato che con \-quiet.
 Disattiva anche le finestre di errore della GUI.
 .
 .TP
-.B \-show-profile <profilo>
+.B \-show\-profile <profilo>
 Mostra la descrizione ed il contenuto di un profilo.
 .
 .TP
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 Cerca una configurazione specifica per il file nella stessa directory da cui
 il file stesso viene riprodotto.
 .br
@@ -786,33 +786,33 @@ solo video (puoi pensare a questo come a
 Imposta colorkey ad un valore RGB di tua scelta.
 0x000000 è nero e 0xffffff è bianco.
 Supportato solo dai driver di uscita video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix,
-xmga, xvidix, xover, xv (vedi \-vo xv:ck), xvmc (vedi -vo xv:ck) e directx.
+xmga, xvidix, xover, xv (vedi \-vo xv:ck), xvmc (vedi \-vo xv:ck) e directx.
 .
 .TP
 .B \-nocolorkey
 Disabilita il colorkey.
 Supportato solo dai driver di uscita cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix,
-xmga, xvidix, xover, xv (vedi \-vo xv:ck), xvmc (vedi -vo xv:ck) e directx.
+xmga, xvidix, xover, xv (vedi \-vo xv:ck), xvmc (vedi \-vo xv:ck) e directx.
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (sperimentale)
+.B \-correct\-pts (sperimentale)
 Esegue MPlayer in una modalità sperimentale dove i timestamp per i fotogrammi
 video vengono calcolati diversamente e sono supportati i filtri video che
 aggiungono nuovi fotogrammi o modificano i timestamp di quelli presenti.
 Timestamp più precisi possono esser notati per esempio riproducendo sottotitoli
 temporizzati con cambi scena con l'opzione \-ass.
-Senza \-correct-pts la temporizzazione dei sottotitoli sarà tipicamente
+Senza \-correct\-pts la temporizzazione dei sottotitoli sarà tipicamente
 spostata di qualche fotogramma.
 Questa opzione non funziona correttamente con alcuni demuxer e codec.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (CODICE DI DEBUG)
+.B \-crash\-debug (CODICE DI DEBUG)
 Attiva automaticamente gdb dopo un crash oppure SIGTRAP.
 Il supporto deve essere compilato all'interno del programma, configurandolo
-con \-\-enable-crash-debug.
+con \-\-enable\-crash\-debug.
 .
 .TP
-.B \-doubleclick-time
+.B \-doubleclick\-time
 Tempo in millisecondi per considerare due click consecutivi come un doppio click
 (default: 300).
 Impostalo a 0 per far in modo che sia usata l'impostazione del gestore di
@@ -838,7 +838,7 @@ Accoda i file specificati sulla linea di
 riprodurli immediatamente.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 Forza un sistema video fisso per più file (una sola inizializzazione /
 deinizializzazione per tutti i file).
 Perciò solo una finestra verrà aperta per tutti i file.
@@ -926,7 +926,7 @@ così puoi dare molti 'echo "seek 10" > m
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Specifica la dimensione del FIFO che memorizza gli eventi della tastiera
 (default: 7).
 Un FIFO di dimensione n può bufferizzare (n-1) eventi.
@@ -942,7 +942,7 @@ di questa opzione devi impostarla a 2 pe
 Specifica un file di configurazione per LIRC (default: ~/.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 Stampa una lista delle proprietà disponibili.
 .
 .TP
@@ -955,37 +955,37 @@ Ripete la riproduzione del film <numero>
 Attiva il supporto per il menu su OSD.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <nomefile> (solo menu OSD)
+.B \-menu\-cfg <nomefile> (solo menu OSD)
 Usa un file alternativo per menu.conf.
 .
 .TP
-.B \-menu-chroot <percorso> (solo menu OSD)
+.B \-menu\-chroot <percorso> (solo menu OSD)
 Restringe (chroot) il menu di selezione file a uno specifico percorso.
 .sp 1
 .I ESEMPIO:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 Restringe il menu di selezione /\:home and downward (per es.\& non sarà
 possibile alcun accesso a /, ma a /home/nome_utente sì).
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-menu-keepdir (solo menu OSD)
+.B \-menu\-keepdir (solo menu OSD)
 Il gestore dei file parte dall'ultimo percorso conosciuto, invece che dalla
 directory corrente.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <valore> (solo menu OSD)
+.B \-menu\-root <valore> (solo menu OSD)
 Specifica il menu principale.
 .
 .TP
-.B \-menu-startup (solo menu OSD)
+.B \-menu\-startup (solo menu OSD)
 Visualizza il menu principale alla partenza di MPlayer.
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 Permette ad MPlayer di ricevere eventi del puntatore riportati dal driver di
 uscita video (attualmente sono supportati solo derivati di X11).
 Necessario per selezionare i bottoni nei menu dei DVD.
@@ -1024,7 +1024,7 @@ risvegliano già il processo con una prec
 di sistema.
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <stringa>
+.B \-playing\-msg <stringa>
 Stampa una stringa prima di inziare la riproduzione.
 Sono supportate le seguenti espansioni:
 .RSs
@@ -1047,7 +1047,7 @@ playlist.
 FIXME: Questo deve essere chiarito e documentato completamente.
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <dispositivo>
+.B \-rtc\-device <dispositivo>
 Utilizza il dispositivo specificato per le temporizzazioni con RTC.
 .
 .TP
@@ -1125,8 +1125,8 @@ programma (se presente) con il flusso au
 .B \-alang <codice linguaggio[,codice linguaggio,...]> (vedi anche \-aid)
 Specifica una lista di priorità dei linguaggi audio da utilizzare.
 Formati contenitore diversi utilizzano diversi codici.
-I DVD utilizzano i codici a due lettere ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS e NUT
-usano i codici a tre lettere ISO 639-2 mentre OGM usa un identificatore libero.
+I DVD utilizzano i codici a due lettere ISO 639\-1, Matroska, MPEG-TS e NUT
+usano i codici a tre lettere ISO 639\-2 mentre OGM usa un identificatore libero.
 MPlayer stampa i linguaggi disponibili se viene lanciato in
 modalità verbosa (\-v).
 .sp 1
@@ -1142,12 +1142,12 @@ Riproduce un file Matroska in giapponese
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <[+]nome> (solo \-audiofile)
-Forza il nome del demuxer audio, come indicato da \-audio-demuxer help.
+.B \-audio\-demuxer <[+]nome> (solo \-audiofile)
+Forza il nome del demuxer audio, come indicato da \-audio\-demuxer help.
 Usa un '+' prima del nome per forzarlo, il che eviterà alcuni controlli!
 Per retrocompatibilità accetta anche l'ID del demuxer come definito in
 libmpdemux/\:demuxer.h.
-\-audio-demuxer audio o \-audio-demuxer 17 forza il formato MP3.
+\-audio\-demuxer audio o \-audio\-demuxer 17 forza il formato MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <nomefile>
@@ -1155,12 +1155,12 @@ Suona un file audio da un file esterno (
 visualizza un filmato.
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <KBytes>
+.B \-audiofile\-cache <KBytes>
 Abilita il caching per il flusso usato da \-audiofile, utilizzando la quantità
 di memoria specificata.
 .
 .TP
-.B \-reuse-socket (solo udp://)
+.B \-reuse\-socket (solo udp://)
 Permette ad un socket di essere riutilizzato da altri processi appena viene
 chiuso.
 .
@@ -1185,12 +1185,12 @@ Utile specialmente con supporti/media mo
 Disabilita la cache.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <percentuale>
+.B \-cache\-min <percentuale>
 La riproduzione comincerà appena la cache verrà riempirà almeno a <percentuale>
 del totale.
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <percentuale>
+.B \-cache\-seek\-min <percentuale>
 Quando verrà effettuata una ricerca verso una posizione entro la <percentuale>
 della dimensione della cache dalla posizione attuale, MPlayer attenderà il
 riempimento della cache stessa fino a quella posizione, invece di effettuare la
@@ -1235,7 +1235,7 @@ Può essere negativo.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <percorso del dispositivo>
+.B \-cdrom\-device <percorso del dispositivo>
 Specifica il nome del dispositivo CD-ROM (default: /dev/\:cdrom).
 .
 .TP
@@ -1279,7 +1279,7 @@ fermarsi la riproduzione (default: 1).
 Manda cookie quando vengono fatte richieste HTTP.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <nomefile> (solo rete)
+.B \-cookies\-file <nomefile> (solo rete)
 Legge i cookie HTTP da <nomefile> (default: ~/.mozilla/ e ~./.netscape/)
 e salta la lettura dalle posizioni di default.
 Il file viene considerato in formato Netscape.
@@ -1289,19 +1289,19 @@ Il file viene considerato in formato Net
 Ritardo audio in secondi (valore decimale positivo o negativo)
 .br
 Valori negativi ritardano l'audio, quelli positivi ritardano il video.
-Nota che questo è l'esatto opposto dell'opzione \-audio-delay di MEncoder.
+Nota che questo è l'esatto opposto dell'opzione \-audio\-delay di MEncoder.
 .br
 .I NOTA:
 Quando viene usato con MEncoder, non è detto che funzioni correttamente
-con \-ovc copy; al suo posto usa \-audio-delay.
+con \-ovc copy; al suo posto usa \-audio\-delay.
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 Ignora il tempo di avvio dei flussi indicato nei file AVI.
 In MPlayer, questo annulla i ritardi di flusso nei file codificati con
-l'opzione \-audio-delay.
+l'opzione \-audio\-delay.
 Durante la codifica, questa opzione impedisce a MEncoder di trasferire i tempi
-di avvio originari al nuovo file; l'opzione \-audio-delay non viene
+di avvio originari al nuovo file; l'opzione \-audio\-delay non viene
 influenzata.
 Nota che MEncoder alcune volte rettifica automaticamente i tempi di avvio per
 compensare ritardi di decodifica anticipata, perciò non usare questa opzione
@@ -1360,7 +1360,7 @@ una frequenza, prima di abbandonare (def
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <percorso del dispositivo> (solo DVD)
+.B \-dvd\-device <percorso del dispositivo> (solo DVD)
 Specifica il nome del dispositivo DVD (default: /dev/\:dvd).
 Puoi anche specificare una directory che contiene una serie di file copiati
 direttamente da un DVD (p.es.\& con vobcopy).
@@ -1368,14 +1368,14 @@ Nota che usare \-dumpstream è generalmen
 titoli DVD (vedi gli esempi).
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <fattore di velocità in KB/s> (solo DVD)
+.B \-dvd\-speed <fattore di velocità in KB/s> (solo DVD)
 Prova a limitare la velocità del DVD (default: 0, nessuna modifica).
 La velocità base dei DVD è circa 1350KB/s, per cui un lettore 8x può leggere
 fino a 10800KB/s.
 Velocità più basse rendono più silenzioso il lettore, per guardare un DVD
 una velocità di 2700KB/s dovrebbe essere silenziosa e veloce a sufficienza.
 MPlayer reimposta in uscita la velocità originaria del lettore.
-Valori minori di 100 indicano multipli di 1350KB/s, per es.\& \-dvd-speed 8
+Valori minori di 100 indicano multipli di 1350KB/s, per es.\& \-dvd\-speed 8
 seleziona 10800KB/s.
 .br
 .I NOTA:
@@ -1443,7 +1443,7 @@ Utile se il valore è sbagliato o mancant
 Visualizza/\:converte solo i primi <numero> fotogrammi, poi esce.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (solo MP3)
+.B \-hr\-mp3\-seek (solo MP3)
 Posizionamento ad alta risoluzione per MP3.
 Abilitato quando si riproduce da un file MP3 esterno in quanto
 abbiamo bisogno di posizionarci perfettamente per mantenere il sincronismo A/V.
@@ -1467,7 +1467,7 @@ Evita la ricostruzione dell'indice del f
 MEncoder salta la scrittura dell'indice, usando questa opzione.
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (solo rete)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (solo rete)
 Ignora il proxy per gli indirizzi IPv6.
 Viene comunque usato per connessioni IPv4.
 .
@@ -1530,11 +1530,11 @@ Si passa poi sempre alla selezione basat
 Specifica la password per l'autenticazione HTTP.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (solo rete)
+.B \-prefer\-ipv4 (solo rete)
 Utilizza IPv4 per le connessioni di rete.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (solo rete IPv6)
+.B \-prefer\-ipv6 (solo rete IPv6)
 Utilizza IPv6 per le connessioni di rete.
 Passa automaticamente a IPv4 se necessario.
 .
@@ -1730,21 +1730,21 @@ dimensione di un fotogramma in Byte
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 Riproduce il famoso video di esempio "foreman".
-.IPs "mplayer esempio-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
+.IPs "mplayer esempio-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 Riproduce un esempio YUV grezzo.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 Utilizzato con URL del tipo 'rtsp://' per forzare il numero di porta del client.
 Questa opzione può essere utile se sei dietro a un router e vuoi inoltrare il
 flusso RTSP dal server verso un client specifico.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 Utilizzato con URL del tipo 'rtsp://' per forzare l'IP di destinazione da usare.
 Questa opzione può essere utile con alcuni server RTSP che non inviano
 pacchetti RTP all'interfaccia corretta.
@@ -1753,7 +1753,7 @@ indirizzo IP MPlayer cerca di usare e pr
 assegnato al tuo computer.
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (solo LIVE555 e NEMESI)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (solo LIVE555 e NEMESI)
 Utilizzato con URL del tipo 'rtsp://' per specificare che i pacchetti RTP o RTCP
 devono essere fatti passare su TCP (utilizzando la stessa connessione di RTSP).
 Questa opzione può essere utile se hai una connessione internet che non gestisce
@@ -1785,7 +1785,7 @@ schede audio hanno dei limiti sui valori
 Se la frequenza di campionamento selezionata è diversa da quella del media
 corrente il filtro audio lavcresample verrà inserito nella struttura dei
 filtri audio per compensare la differenza.
-Il tipo di ricampionamento può essere controllato dall'opzione \-af-adv.
+Il tipo di ricampionamento può essere controllato dall'opzione \-af\-adv.
 Il default è un ricampionamento veloce che può causare distorsioni.
 .
 .TP
@@ -1833,7 +1833,7 @@ Le opzioni disponibili sono:
 .RSs
 .IPs noaudio
 niente suono
-.IPs "automute=<0-255> (solo v4l e v4l2)"
+.IPs "automute=<0\-255> (solo v4l e v4l2)"
 Se la potenza del segnale riportata dal dispositivo è minore di questo valore,
 l'audio ed il video verranno disattivati.
 Nella maggior parte dei casi automute=100 sarà sufficente.
@@ -1846,7 +1846,7 @@ Specifica il dispositivo TV (default: /d
 .I NOTA:
 Per il driver bsdbt848 puoi definire sia il nome del dispositivo bktr che quello
 del sintonizzatore (tuner), separandoli con una virgola, il tuner dopo il bktr
-(per es.\& -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
+(per es.\& \-tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
 .IPs input=<valore>
 Specifica l'ingresso (default: 0 (TV), vedi l'output su console per gli
 ingressi disponibili).
@@ -1892,7 +1892,7 @@ a partire da 1.
 .br
 .I ESEMPIO:
 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 Regola l'equalizzazione dell'immagine sulla scheda
 (luminosità|contrasto|tonalità|saturazione).
 .IPs audiorate=<valore>
@@ -1981,7 +1981,7 @@ Specifica il formato di visualizzazione 
 .br
 3: trasparente a colori invertiti
 .REss
-.IPs tpage=<100-899>
+.IPs tpage=<100\-899>
 Specifica la pagina iniziale del televideo TV (default: 100).
 .IPs tlang=<\-1\-127>
 Specifica la lingua di default per il televideo (default: 0), che verrà usata
@@ -2022,12 +2022,12 @@ Le sotto opzioni disponibili sono:
 .RSs
 .IPs autostart
 Inizia la ricerca dei canali appena dopo l'avvio (default: disabilitata).
-.IPs period=<0.1-2.0>
+.IPs period=<0.1\-2.0>
 Specifica il ritardo in secondi prima di passare al canale successivo
 (default: 0.5).
 Valori più bassi accellerano la ricerca, ma possono rilevare canali TV
 inattivi come se fossero attivi.
-.IPs threshold=<1-100>
+.IPs threshold=<1\-100>
 Valore limiti per la potenza del segnale (in percentuale), come riportato dal
 dispositivo (default: 50).
 Un valore di potenza del segnale più alto di questo valore indicherà che il
@@ -2039,7 +2039,7 @@ canale attualmente rilevato è attivo.
 Specifica il nome utente per l'autenticazione HTTP.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <stringa>
+.B \-user\-agent <stringa>
 Utilizza <stringa> come user agent per lo streaming HTTP.
 .
 .TP
@@ -2070,38 +2070,38 @@ le tracce Matroska.
 Potresti voler utilizzare anche \-embeddedfonts.
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <valore>
+.B \-ass\-border\-color <valore>
 Imposta il colore del bordo (outline) per i sottotitoli testuali.
 Il colore è nel formato RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <valore>
+.B \-ass\-bottom\-margin <valore>
 Aggiunge un bordo nero nella parte bassa del fotogramma.
-Il renderizzatore SSA/ASS può metter lì i sottotitoli (con \-ass-use-margins).
+Il renderizzatore SSA/ASS può metter lì i sottotitoli (con \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-color <valore>
+.B \-ass\-color <valore>
 Imposta il colore per i sottotitoli testuali.
 Il colore è nel formato RRGGBBAA.
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <valore>
+.B \-ass\-font\-scale <valore>
 Imposta il coefficiente di ridimensionamento da usare per i font nel
 renderizzatore SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Style.]Param=Value[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Style.]Param=Value[,...]>
 Sovrascrive alcuni parametri dello stile.
 .sp
 .I ESEMPIO:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-hinting <tipo>
+.B \-ass\-hinting <tipo>
 Imposta il tipo di hinting.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2114,7 +2114,7 @@ Imposta il tipo di hinting.
 .br
 3: hinter nativo del font.
 .br
-0-3 + 4: Lo stesso, ma l'hinting verrà eseguito solo se l'OSD è renderizzato
+0\-3 + 4: Lo stesso, ma l'hinting verrà eseguito solo se l'OSD è renderizzato
 alla risoluzione video e, inoltre, non ridimensionato.
 .br
 Il valore di default è 7 (usa l'hinter nativo per OSD non ridimensionato e
@@ -2123,23 +2123,23 @@ nessun hinting negli altri casi).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <valore>
+.B \-ass\-line\-spacing <valore>
 Imposta la spaziatura di linea per il renderizzatore SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <nomefile>
+.B \-ass\-styles <nomefile>
 Carica tutti gli stili SSA/ASS trovati nel file indicato e li usa per
 renderizzare i sottotitoli testuali.
 La sintassi del file è esattamente come le sezioni [V4 Styles] / [V4+ Styles]
 di SSA/ASS.
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <valore>
+.B \-ass\-top\-margin <valore>
 Aggiunge un bordo nero nella parte alta del fotogramma.
-Il renderizzatore SSA/ASS può metter lì i sottotitoli (con \-ass-use-margins).
+Il renderizzatore SSA/ASS può metter lì i sottotitoli (con \-ass\-use\-margins).
 .
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 Abilita/disabilita il posizionamento dei sottotitoli nei bordi neri, quando
 questi sono disponibili.
 .
@@ -2214,11 +2214,11 @@ bordo nero del font spesso
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (solo FriBiDi)
+.B \-flip\-hebrew (solo FriBiDi)
 Attiva il flipping dei sottotitoli utilizzando FriBiDi.
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Cambia le assunzioni di FriBiDi sul posizionamento delle virgole nei sottotitoli.
 Utilizzalo se le virgole nei sottotitoli sono visualizzate all'inizio di una
 frase invece che alla fine.
@@ -2255,9 +2255,9 @@ Visualizza solo i sottotitoli forzati (f
 sottotitoli del DVD specificato ad esempio con \-slang.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <nome del set caratteri> (solo FriBiDi)
+.B \-fribidi\-charset <nome del set caratteri> (solo FriBiDi)
 Specifica il charset che sarà passato a FriBiDi quando si decodifica un
-sottotitolo non-UTF8 (default: ISO8859-8).
+sottotitolo non-UTF8 (default: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <file IFO VOBsub>
@@ -2269,7 +2269,7 @@ del fotogramma per i sottotitoli VOBsub.
 Disabilita il caricamento automatico dei file dei sottotitoli.
 .
 .TP
-.B \-osd-duration <tempo>
+.B \-osd\-duration <tempo>
 Imposta la durata dei messaggi OSD in millisecondi (default: 1000).
 .
 .TP
@@ -2306,8 +2306,8 @@ Se non riesci a selezionare un sottotito
 Specifica una lista di priorità dei linguaggi dei sottotitoli da usare.
 Formati contenitore diversi (avi, mov, ...) utilizzano diversi codici dei
 linguaggi.
-I DVD utilizzano i codici a due lettere ISO 639-1, Matroska utilizza invece
-il codice a tre lettere ISO 639-2 mentre il formato OGM utilizza un identificatore
+I DVD utilizzano i codici a due lettere ISO 639\-1, Matroska utilizza invece
+il codice a tre lettere ISO 639\-2 mentre il formato OGM utilizza un identificatore
 con formato libero.
 MPlayer stampa i linguaggi disponibili se eseguito in
 modalità verbosa (\-v).
@@ -2348,11 +2348,11 @@ utilizza la sfocatura gaussiana di swsca
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2>
+.B \-spualign <\-1\-2>
 Specifica come i sottotitoli SPU (DVD/\:VOBsub) devono essere allineati.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 posizione originale
 .IPs " 0"
 allineamento in alto (comportamento originale/\:default)
@@ -2374,28 +2374,28 @@ Utilizza/\:visualizza questi file dei so
 Può essere visualizzato solo un file per volta.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Specifica il valore del canale alpha per i sottotitoli e per lo
 sfondo dell'OSD.
 Valori più grandi indicano maggior trasparenza.
 0 indica trasparenza completa.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Specifica il valore del colore per i sottotitoli e per lo sfondo dell'OSD.
 Attualmente i sottotitoli sono a scala di grigi e perciò questo valore
 è equivalente all'intensità del colore.
 255 indica bianco e 0 nero.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]nome> (solo \-subfile) (CODICE BETA)
-Forza il nome del demuxer, come indicato da \-sub-demuxer help.
+.B \-sub\-demuxer <[+]nome> (solo \-subfile) (CODICE BETA)
+Forza il nome del demuxer, come indicato da \-sub\-demuxer help.
 Usa un '+' prima del nome per forzarlo, il che eviterà alcuni controlli!
 Per retrocompatibilità accetta anche l'ID del demuxer come definito in
 subreader.h.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <modalità>
+.B \-sub\-fuzziness <modalità>
 Controlla il riconoscimento adattivo quando si cercano i sottotitoli.
 .PD 0
 .RSs
@@ -2409,7 +2409,7 @@ Carica tutti i sottotitoli nella directo
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Disabilita ogni tipo di post elaborazione sui testi fatto dopo il caricamento
 dei sottotitoli.
 Usato a scopo di debug.
@@ -2491,7 +2491,7 @@ Seleziona il font per i sottotitoli.
 Se \-subfont non è specificato, viene usato \-font.
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (solo FreeType)
 Attiva la modalità di auto scalatura.
 .br
 .I NOTA:
@@ -2513,25 +2513,25 @@ proporzionale alla diagonale del filmato
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (solo FreeType)
 Attiva il raggio della sfocatura del font (default: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <valore> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <valore> (solo FreeType)
 Attiva la codifica del font.
 Quando settato a 'unicode' tutti i glifi dal file del font verranno disegnati
 e verrà usato l'unicode (default: unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (solo FreeType)
 Attiva il coefficiente di auto scalatura degli oggetti dell'OSD (default: 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (solo FreeType)
 Seleziona lo spessore del bordo del font (default: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (solo FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (solo FreeType)
 Seleziona il coefficiente di auto scalatura del testo dei sottotitoli
 come percentuale della dimensione dello schermo (default: 5).
 .
@@ -2556,12 +2556,12 @@ Utile per l'uscita TV.
 Il valore è l'ampiezza dei sottotitoli in % sulla larghezza dello schermo.
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 Disabilita la visualizzazione dei messaggi OSD sulla console, quando non è
 disponibile un'uscita video.
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc <sequenza di escape>
+.B \-term\-osd\-esc <sequenza di escape>
 Specifica la sequenza di escape da usare prima di scrivere un messaggio OSD
 sulla console.
 La sequenza di escape dovrebbe portare il puntatore all'inizio della linea
@@ -2609,7 +2609,7 @@ Utilizza un dispositivo del mixer divers
 Per ALSA questo è il nome del mixer.
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <linea mixer>[,indice mixer] (solo \-ao oss e -ao alsa)
+.B \-mixer\-channel <linea mixer>[,indice mixer] (solo \-ao oss e \-ao alsa)
 Questa opzione indica a MPlayer di usare un canale differente dal default
 PCM per controllare il volume.
 Per OSS le opzioni includono
@@ -2632,7 +2632,7 @@ Forza l'utilizzo del mixer software inve
 sonora.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Regola il valore massimo del livello di amplificazione in percentuale
 (default: 110).
 Un valore di 200 ti permette di regolare il volume fino ad un massimo
@@ -2809,7 +2809,7 @@ Driver di uscita audio DirectX DirectSou
 .RSs
 .IPs device=<devicenum>
 Seleziona il numero di dispositivo da utilizzare.
-Riproducendo un file con l'opzione -v viene visualizzata la lista dei
+Riproducendo un file con l'opzione \-v viene visualizzata la lista dei
 dispositivi disponibili.
 .RE
 .PD 1
@@ -2898,12 +2898,12 @@ standard della finestra.
 Supportato dal driver di uscita video directx.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Seleziona la luminosità del segnale video (default: 0).
 Non è supportato da tutti i driver video di uscita.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Seleziona il contrasto del segnale video (default: 0).
 Non è supportato da tutti i driver video di uscita.
 .
@@ -2997,7 +2997,7 @@ Aggiorna i valori dell'overlay caricati.
 Abilita l'overlay del display su schermo.
 .IPs nool-osd
 Disabilita l'overlay del display su schermo (default).
-.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
 Aggiusta la dimensione (h,w) e posizione (x,y) dell'overlay nel caso non
 corrispondesse perfettamente alla finestra (default: 0).
 .IPs overlay
@@ -3027,7 +3027,7 @@ barre nere attorno ad esso).
 Non è supportato da tutti i driver di uscita video.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (OBSOLETO, usa l'opzione \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (OBSOLETO, usa l'opzione \-fs)
 Prova questa opzione se hai ancora problemi con i filmati a
 schermo intero.
 .
@@ -3115,21 +3115,21 @@ alla parte inferiore del video, che è ut
 un browser (ad esempio con il plugin MPlayer).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Regola la tonalità del segnale video (default: 0).
 Puoi ottenere dei negativi colorati delle immagini con questa opzione.
 Non è supportata da tutti i driver di uscita video.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
+.B \-monitor\-dotclock <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
 Specifica la gamma del dotclock o pixelclock del monitor.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
+.B \-monitor\-hfreq <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
 Specifica la gamma di frequenze orizzontali del monitor.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
+.B \-monitor\-vfreq <gamma[,gamma,...]> (solo \-vo fbdev e vesa)
 Specifica la gamma di frequenze verticali del monitor.
 .
 .TP
@@ -3193,16 +3193,16 @@ Questa opzione funziona solo con i drive
 gl, gl2, quartz, macosx e xvidix.
 .br
 .I NOTA:
-Sono permessi anche valori compresi tra -1 e 0, ma sono altamente sperimentali
+Sono permessi anche valori compresi tra \-1 e 0, ma sono altamente sperimentali
 e possono portare a crash o peggio.
 Usali a tuo rischio!
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (sperimentale)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (sperimentale)
 Cambia la gamma della funzionalità pan-and-scan (default: 1).
 Valori positivi indicano multipli della gamma di default.
 Valori negativi indicano che puoi zoomare fino a un fattore di \-panscanrange+1.
-Es. \-panscanrange -3 permette un fattore di zoom fino a 4.
+Es. \-panscanrange \-3 permette un fattore di zoom fino a 4.
 Questa funzionalità è sperimentale.
 Non riportare errori a meno che tu non stia usando \-vo gl.
 .
@@ -3219,7 +3219,7 @@ L'immagine di sfondo del desktop può per
 Funziona solo con i driver di uscita video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx e directx.
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 Regola la saturazione del segnale (default: 0).
 Puoi ottenere un'uscita in bianco e nero con questa opzione.
 Non supportato da tutti i driver di uscita video.
@@ -3237,7 +3237,7 @@ video che non riescono a conoscere la ri
 x11 e TVout.
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (solo X11)
+.B \-stop\-xscreensaver (solo X11)
 Disattiva il salvaschermo di X alla partenza e lo riattiva all'uscita.
 .
 .TP
@@ -3718,7 +3718,7 @@ Fornisce controllo di luminosità, contra
 La gamma può venire impostata indipendentemente per rosso, verde e blu.
 .br
 5: Usa una funzione specifica ATI (per schede più vecchie).
-Questa modalità usa un'estensione specifica ATI (GL_ATI_fragment_shader - non
+Questa modalità usa un'estensione specifica ATI (GL_ATI_fragment_shader \- non
 GL_ARB_fragment_shader!).
 Servono almeno tre unità di texture.
 Fornisce controllo di saturazione e tonalità.
@@ -3883,7 +3883,7 @@ parte dei film MPEG.
 Devi abilitare questa opzione se hai effetti di tearing oppure movimenti non uniformi
 guardando materiale interlacciato.
 .IPs layer=N
-Forza l'utilizzo del layer con ID N per la riproduzione (default: -1 - auto).
+Forza l'utilizzo del layer con ID N per la riproduzione (default: \-1 \- auto).
 .IPs dfbopts=<list>
 Specifica una lista di parametri per DirectFB.
 .RE
@@ -4085,7 +4085,7 @@ Permette di specificare il nome del file
 .B zr (vedi anche \-zr* e \-zrhelp)
 Driver di uscita video per un certo numero di schede di cattura e
 riproduzione MJPEG.
-Vedi anche le opzioni -zr* e -zrhelp.
+Vedi anche le opzioni \-zr* e \-zrhelp.
 .
 .TP
 .B zr2 (vedi anche il filtro video zrmjpeg)
@@ -4121,7 +4121,7 @@ formato YUV 4:2:0 e le memorizza in un f
 Il formato è lo stesso utilizzato da mjpegtools, perciò questo è utile
 se vuoi elaborare il video con la suite mjpegtools.
 Supporta gli spazi colore YV12, RGB (24 bpp) e BGR (24 bpp).
-Può combinarlo con l'opzione \-fixed-vo per concatenare file con le stesse
+Può combinarlo con l'opzione \-fixed\-vo per concatenare file con le stesse
 dimensioni e la stessa frequenza (fps).
 .PD 0
 .RSs
@@ -4233,7 +4233,7 @@ Il nome del file viene creato dal numero
 Sono supportati i formati RGB e BGR a 24 bpp.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs z=<0-9>
+.IPs z=<0\-9>
 Specifica il livello di compressione.
 0 indica nessuna compressione, 9 invece è il massimo.
 .RE
@@ -4264,10 +4264,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "OPZIONI DI DECODIFICA/FILTRAGGIO"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Specifica una lista di priorità dei codec audio da usare, in accordo con il
 loro nome in codecs.conf.
-Usa un '-' prima del nome del codec per ometterlo.
+Usa un '\-' prima del nome del codec per ometterlo.
 Usa un '+' prima del nome per forzarlo, anche se questo probabilmente lo
 farà bloccare!
 Se la lista termina con una ',', MPlayer proverà ad usare anche i codec non
@@ -4289,13 +4289,13 @@ Prova prima il decodificatore hardware A
 codec software AC-3, poi gli altri.
 .IPs "\-ac hwdts,"
 Prova prima il decodificatore hardware DTS (DTS passthrough), poi gli altri.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Salta (ignora) il decoder MP3 di FFmpeg.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filtri)> (vedi anche \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filtri)> (vedi anche \-af)
 Specifica le opzioni avanzate dei filtri audio:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -4369,13 +4369,13 @@ sta visualizzando.
 Disabilita la compensazione automatica del rapporto di aspetto del film.
 .
 .TP
-.B "\-field-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 Imposta il primo campo per contenuti interlacciati.
 Utile per deinterlacciatori che raddoppiano la frequenza: \-vf tfields=1,
 \-vf yadif=1 e \-vo xvmc:bobdeint.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatico (default): Se il decodificatore non esporta l'informazione corretta,
 si reimposta automaticamente su 0 (prima il campo superiore).
 .IPs 0
@@ -4630,9 +4630,9 @@ Specifica i parametri della scalatura so
 filtro di sfocatura gaussiana (luminanza)
 .IPs cgb=<0\-100>
 filtro di sfocatura gaussiana (crominanza)
-.IPs ls=<-100\-100>
+.IPs ls=<\-100\-100>
 filtro di nitidezza (luminanza)
-.IPs cs=<-100\-100>
+.IPs cs=<\-100\-100>
 filtro di nitidezza (crominanza)
 .IPs chs=<h>
 spostamento orizzontale della crominanza
@@ -4699,10 +4699,10 @@ La descrizione del filtro video scale ha
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]codec1,[-|+]codec2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]codec1,[\-|+]codec2,...[,]>
 Specifica una lista di priorità dei codec video da usare, in accordo con il
 loro nome in codecs.conf.
-Utilizza un '-' prima del nome del codec per ometterlo.
+Utilizza un '\-' prima del nome del codec per ometterlo.
 Usa un '+' prima del nome per forzarlo, anche se questo probabilmente lo
 farà bloccare!
 Se la lista termina con una ',', MPlayer proverà ad usare anche i codec non
@@ -4719,7 +4719,7 @@ Vedi \-vc help per una lista completa de
 Forza il codec DivX Win32/\:VfW DivX, non usa comunque gli altri.
 .IPs "\-vc divx4,"
 Prova prima il codec divx4linux, poi passa agli altri.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Ignora i codec DivX di Win32.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Prova il codec MPEG-1/2 di libavcodec, poi libmpeg2, poi gli altri.
@@ -4902,7 +4902,7 @@ di polifase
 log2 del numero di valori di polifase (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096,
 ...) (default: 10->1024)
 .IPs <taglio>
-frequenza di taglio (0.0-1.0), il valore di default dipende dalla
+frequenza di taglio (0.0\-1.0), il valore di default dipende dalla
 lunghezza del filtro
 .RE
 .PD 1
@@ -4989,14 +4989,14 @@ utilizzando il filtro resample prima di 
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
 valore decimale che rappresenta il guadagno in dB per ogni banda di
-frequenza (-12\-12)
+frequenza (\-12\-12)
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I ESEMPIO:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 amplificherà il suono nelle zone delle frequenze alte e bassa mentre
 lo cancellerà quasi completamente attorno ad 1kHz.
 .RE
@@ -5089,7 +5089,7 @@ una volta per ogni flusso audio.
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
 Regola il guadagno desiderato in dB per tutti i canali del flusso audio
-da -200dB a +60dB, dove -200dB ammutolisce completamente il suono e
+da \-200dB a +60dB, dove \-200dB ammutolisce completamente il suono e
 +60dB corrisponde ad un guadagno di 1000 volte (default: 0).
 .IPs "<sc>\ "
 Attiva (1) o meno (0) il soft clipping.
@@ -5254,7 +5254,7 @@ Non c'è nessun motivo per compensare il 
 comunque).
 .IP 2. 3
 Sottrai le distanze da s1 a s5 dalla massima distanza, p.e.\&
-s[1] = max(s) - s[i]; i = 1...5.
+s[1] = max(s) \- s[i]; i = 1...5.
 .IP 3.
 Calcola i ritardi richiesti in ms come d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.
 .RE
@@ -5311,7 +5311,7 @@ aggiunge una specie di effetto "live" al
 .IPs "<mul>\ \ "
 Imposta il coefficiente di differenza (default: 2.5).
 0.0 indica suono mono (media dei due canali), con 1.0 il suono non cambierà,
-con -1.0 i canali destro e sinistro verranno scambiati.
+con \-1.0 i canali destro e sinistro verranno scambiati.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5399,7 +5399,7 @@ Attiva una catena di filtri video.
 .PP
 Molti parametri sono opzionali e verrano caricati a valori di default se
 omessi.
-Utilizza '-1' per utilizzare esplicitamente il valore di default di un
+Utilizza '\-1' per utilizzare esplicitamente il valore di default di un
 parametro.
 Parametri indicati come w:h significano larghezza per altezza in pixel,
 x:y indicano invece la posizione partendo dall'estremo alto a sinistra
@@ -5412,21 +5412,21 @@ I filtri video sono gestiti in liste.
 Ci sono alcuni comandi per gestire la lista dei filtri.
 .
 .TP
-.B \-vf-add <filtro1[,filtro2,...]>
+.B \-vf\-add <filtro1[,filtro2,...]>
 Aggiunge i filtri passati come argomenti alla fine della lista dei filtri.
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <filtro1[,filtro2,...]>
+.B \-vf\-pre <filtro1[,filtro2,...]>
 Inserisce i filtri passati come argomenti all'inizio della lista dei filtri.
 .
 .TP
-.B \-vf-del <indice1[,indice2,...]>
+.B \-vf\-del <indice1[,indice2,...]>
 Cancella i filtri all'indice indicato.
 I numeri di indice partono da 0, i numeri negativi indirizzano la
-fine della lista (-1 è l'ultimo).
+fine della lista (\-1 è l'ultimo).
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Pulisce (inizializza) completamente la lista dei filtri.
 .PP
 Con filtri che lo supportano, puoi accedere ai parametri attraverso il loro nome.
@@ -5482,10 +5482,10 @@ ha due parametri.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <w>,<h>
-larghezza ed altezza (default: -1, larghezza massima possibile dove i
+larghezza ed altezza (default: \-1, larghezza massima possibile dove i
 bordi sono ancora visibili).
 .IPs <x>,<y>
-posizione dell'angolo in alto a sinistra (default: -1, il più in alto ed il
+posizione dell'angolo in alto a sinistra (default: \-1, il più in alto ed il
 più a sinistra possibile)
 .RE
 .PD 1
@@ -5505,7 +5505,7 @@ dimensione originale.
 .I ESEMPIO:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 Aggiunge un bordo di 50 pixel in basso all'immagine.
 .RE
 .PD 1
@@ -5573,13 +5573,13 @@ d_width/\:d_height (d_larghezza / d_alte
 .RSss
 0:  d_width/\:d_height scalati
 .br
--1:  larghezza/\:altezza originali
+\-1:  larghezza/\:altezza originali
 .br
--2:  Calcola l/a utilizzando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto prescalato.
+\-2:  Calcola l/a utilizzando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto prescalato.
 .br
--3:  Calcola l/a utilizzando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto originale.
+\-3:  Calcola l/a utilizzando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto originale.
 .br
--(n+8): Come -n sopra ma arrotonda la dimensione al più vicino multiplo di 16.
+\-(n+8): Come \-n sopra ma arrotonda la dimensione al più vicino multiplo di 16.
 .REss
 .IPs <ilaced>
 Attiva la scalatura interlacciata.
@@ -5675,26 +5675,26 @@ Possono anche essere uno dei valori spec
 .RSss
 0:  larghezza ed altezza di visualizzazione originarie
 .br
--1:  larghezza ed altezza del filmato originarie (default)
+\-1:  larghezza ed altezza del filmato originarie (default)
 .br
--2:  Calcola l/a usando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto
+\-2:  Calcola l/a usando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto
 originario di visualizzazione.
 .br
--3:  Calcola l/a usando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto
+\-3:  Calcola l/a usando l'altra dimensione e il rapporto di aspetto
 originario del filmato.
 .REss
 .sp 1
 .I ESEMPIO:
 .PD 0
 .RSs
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 Specifica una risoluzione di 800x600 per un rapporto di aspetto 4/3,
 oppure di 800x450 se il rapporto di aspetto è 16/9.
 .RE
 .IPs <metodo-aspetto>
 Modifica altezza e larghezza in accordo con i rapporti di aspetto originari.
 .RSss
--1: Ignora il rapporto di aspetto originario (default).
+\-1: Ignora il rapporto di aspetto originario (default).
 .br
 0: Mantiene il rapporto di aspetto di visualizzazione usando <l> e <a> come
 massima risoluzione possibile.
@@ -5781,7 +5781,7 @@ nome del formato tipo rgb15, bgr24, yv12
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filtro1[:opzione1[:opzione2...]]/[-]filtro2...] (vedi anche \-pphelp)
+.B pp[=filtro1[:opzione1[:opzione2...]]/[\-]filtro2...] (vedi anche \-pphelp)
 Abilita l'elenco dei sotto filtri di post elaborazione specificati.
 I vari sotto filtri devono essere separati dal carattere '/' e possono essere
 disabilitati anteponendo al filtro '\-'.
@@ -5860,11 +5860,11 @@ filtro di correzione di effetti ad anell
 .IPs tn/tmpnoise[:soglia1[:soglia2[:soglia3]]]
 riduzione temporale del rumore
 .RSss
-<soglia1>: maggiore -> filtro più forte
+<soglia1>: maggiore \-> filtro più forte
 .br
-<soglia2>: maggiore -> filtro più forte
+<soglia2>: maggiore \-> filtro più forte
 .br
-<soglia3>: maggiore -> filtro più forte
+<soglia3>: maggiore \-> filtro più forte
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 correzione automatica della luminosità / contrasto
@@ -5885,10 +5885,10 @@ Filtro di deinterlacciamento mediano che
 applicando un filtro mediano ad ogni seconda linea.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 Filtro di deinterlacciamento di FFmpeg che deinterlaccia il blocco specificato
-filtrando ogni seconda linea con un filtro (-1 4 2 4 -1).
+filtrando ogni seconda linea con un filtro (\-1 4 2 4 \-1).
 .IPs l5/lowpass5
 Filtro passa basso applicato in verticale che deinterlaccia il blocco
-specificato filtrando tutte le linee con un filtro (-1 2 6 2 -1).
+specificato filtrando tutte le linee con un filtro (\-1 2 6 2 \-1).
 .IPs fq/forceQuant[:quantizer]
 Sostituisce il valore della tabella di quantizzazione dell'ingresso con il
 valore costante di quantizzazione che viene specificato.
@@ -5911,7 +5911,7 @@ combinazione ad alta qualità dei filtri 
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 de-block orizzontale e verticale, eliminazione artefatti circolari (deringing)
 e contrasto/\:luminosità automatica.
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 filtri di default senza correzione di luminosità/\:contrasto
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 Abilita i filtri di default e il denoise (eliminazione rumore) temporale.
@@ -5964,7 +5964,7 @@ versione più veloce del filtro di post e
 4\-5 (equivalente a spp; default: 4)
 .IPs "<qp>\ "
 Forza il parametro di quantizzazione (default: 0, usa QP del video).
-.IPs <-15\-32>
+.IPs <\-15\-32>
 Forza del filtro, valori bassi indicano maggior dettaglio ma anche maggiori
 artefatti, mentre valori più alti rendono l'immagine più morbida ma anche
 più sfocata (default: 0 \- ottimale per PSNR).
@@ -6064,7 +6064,7 @@ Controlla il rapporto di aspetto, calcol
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 FIXME: Spiega un attimo cosa fa ...
 .RE
 .PD 1
@@ -6140,9 +6140,9 @@ modo non proprio corretto o per ridurre 
 mascherare artefatti e provare ad ottenere bitrate minori.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 luminosità iniziale
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 contrasto iniziale
 .RE
 .PD 1
@@ -6159,10 +6159,10 @@ I parametri sono passati come valori dec
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 valore iniziale di gamma (default: 1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 contrasto iniziale, valori negativi risulteranno in una immagine
 negativa (default: 1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 luminosità iniziale (default: 0.0)
 .IPs <0\-3>
 saturazione iniziale (default: 1.0)
@@ -6188,9 +6188,9 @@ l'equalizzatore hardware, per quelle sch
 i controlli di tonalità e saturazione in hardware.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 valore iniziale di tonalità (default: 0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 valore iniziale di saturazione, dove valori negativi risulteranno in valori
 di crominanza negativi (default: 1.0)
 .RE
@@ -6353,7 +6353,7 @@ larghezza ed altezza della matrice, dime
 (min = 3x3, max = 13x11 o 11x13, normalmente qualcosa tra 3x3 e 7x7)
 .IPs quantità
 Quantità relativa di nitidezza/\:sfocatura da aggiungere all'immagine
-(una gamma valida dovrebbe essere -1.5\-1.5).
+(una gamma valida dovrebbe essere \-1.5\-1.5).
 .RSss
 <0: sfoca
 .br
@@ -6457,7 +6457,7 @@ Modo di analisi.
 Indica il numero iniziale di fotogramma nella sequenza.
 0\/2 sono i tre fotogrammi progressivi 'puliti', 3 e 4 sono i due
 fotogrammi interlacciati.
-Il default, -1, indica 'non nella sequenza di telecine'.
+Il default, \-1, indica 'non nella sequenza di telecine'.
 Il numero specificato qui è il tipo del fotogramma immaginario
 che abbiamo prima che inizi il film.
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
@@ -6507,7 +6507,7 @@ Impostare questa opzione ad 1 ridurrà la
 un'interpretazione errata del fotogramma, ma potrebbe anche causare
 l'eliminazione di un numero eccessivo di fotogrammi durante sequenze con
 molto movimento.
-Al contrario, ponendo questa opzione a -1 si permetterà al filtro pullup di
+Al contrario, ponendo questa opzione a \-1 si permetterà al filtro pullup di
 riconoscere i fotogrammi più facilmente.
 Questo può aiutare l'elaborazione di video dove c'è un certo sfocamento
 tra i campi ma può anche causare la conversione in fotogrammi interlacciati
@@ -6683,7 +6683,7 @@ Anche il primo passo della modalità a du
 se salvi i dati dal primo passo ottieni dei risultati costanti di fase.
 .IPs deghost=<valore>
 Imposta la soglia per il deghosting (eliminazione effetto fantasma) (0\-255 per
-modalità ad un passo, -255\-255 per la modalità a due passi, default 0).
+modalità ad un passo, \-255\-255 per la modalità a due passi, default 0).
 Se diversa da zero si abilità la modalità deghost.
 Viene utilizzata per quei video che sono stati deinterlacciati miscelando i due
 campi (field) insieme invece di eliminarne solo uno dei due.
@@ -6810,7 +6810,7 @@ così buono).
 .br
 4: Trasla i campi di 1/4 di pixel con un filtro 4tap (qualità più alta). (default)
 .IPs <posizione_campo>\ (DEPRECATA)
--1: automatica (default)
+\-1: automatica (default)
 Funziona solo se il decodificatore esporta le informazioni appropriate e
 nessun altro filtro che scarti queste informazioni viene prima di tfields
 nella catena dei filtri, in caso contrario passa a 0 (top-first).
@@ -6821,7 +6821,7 @@ nella catena dei filtri, in caso contrar
 .br
 .I NOTA:
 Questa opzione possibilmente verrà rimossa in una delle prossime versioni.
-Utilizza al suo posto \-field-dominance.
+Utilizza al suo posto \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6843,7 +6843,7 @@ Funziona come in tfields.
 .br
 .I NOTA:
 Questa opzione possibilmente verrà rimossa in una delle prossime versioni.
-Utilizza al suo posto \-field-dominance.
+Utilizza al suo posto \-field\-dominance.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6905,10 +6905,10 @@ sfocatura intelligente
 .IPs <raggio>
 forza del filtro di sfocatura (~0.1\-5.0) (più lento se più grande)
 .IPs <forza>
-sfocatura (0.0\-1.0) oppure nitidezza (-1.0\-0.0)
+sfocatura (0.0\-1.0) oppure nitidezza (\-1.0\-0.0)
 .IPs <limite>
 filtra tutto (0), filtra aree uniformi (0\-30) oppure filtra gli spigoli
-(-30\-0)
+(\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -7004,14 +7004,14 @@ dimensione dell'immagine/\:area
 inizia dalla posizione x/\:y dell'immagine
 .IPs <alpha>
 Imposta il valore di differenza alpha.
-Se lo imposti al valore -255 puoi poi mandare una sequenza di comandi ALPHA
-per impostare l'area a -225, -200, -175 e cosi' via per un bell'effetto di fade-in! ;)
+Se lo imposti al valore \-255 puoi poi mandare una sequenza di comandi ALPHA
+per impostare l'area a \-225, \-200, \-175 e cosi' via per un bell'effetto di fade-in! ;)
 .RSss
 0:  come l'originale
 .br
 255: Rende tutto opaco.
 .br
--255: Rende tutto trasparente.
+\-255: Rende tutto trasparente.
 .REss
 .IPs <clear>
 Pulisce il framebuffer prima di copiarlo sul video.
@@ -7095,7 +7095,7 @@ angolo alto a sinistra del logo
 larghezza ed altezza del rettangolo da pulire
 .IPs <t>
 Spessore del bordo 'fuzzy' del rettangolo (aggiunto a w e h).
-Quando è -1 un rettangolo verde viene disegnato sullo schermo per
+Quando è \-1 un rettangolo verde viene disegnato sullo schermo per
 riuscire a trovare più facilmente i parametri x,y,w,h giusti.
 .RE
 .PD 1
@@ -7150,7 +7150,7 @@ possono venir collegati a comandi di inp
 Vedi la documentazione per la modalità slave e la sezione CONTROLLI INTERATTIVI
 per i dettagli.
 Verranno salvati dei file con nome 'shotNNNN.png' nella directory corrente,
-usando il primo numero disponibile - nessun file sarà sovrascritto.
+usando il primo numero disponibile \- nessun file sarà sovrascritto.
 Il filtro se non viene usato non appesantisce il programma e accetta uno spazio
 colore arbitrario, quindi può esser impostato senza problemi nel file di
 configurazione.
@@ -7194,7 +7194,7 @@ La soglia sotto la quale un valore di un
 .SH "OPZIONI GENERALI DI CODIFICA (SOLO MENCODER)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <valore a virgola mobile>
+.B \-audio\-delay <valore a virgola mobile>
 Ritarda l'audio oppure il video riempiendo il campo del ritardo
 nell'intestazione (default: 0.0).
 Questo non ritarda uno dei flussi durante la codifica ma il riproduttore vedrà
@@ -7202,13 +7202,13 @@ il valore del ritardo e compenserà in ra
 Valori positivi ritardano l'audio, mentre valori negativi ritardano il video.
 Nota che questo è l'esatto opposto dell'opzione \-delay.
 Per esempio, se un filmato viene riprodotto correttamente con \-delay 0.2, puoi
-correggere tale filmato con MEncoder usando \-audio-delay -0.2.
+correggere tale filmato con MEncoder usando \-audio\-delay \-0.2.
 .sp 1
 Attualmente questa opzione funziona solo con il muxer di default (\-of avi).
 Se usi un muxer diverso, allora devi usare \-delay.
 .
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Numero di blocchi audio per secondo (default è 2, cioè blocchi audio di
 0.5 secondi).
 .br
@@ -7218,7 +7218,7 @@ modalità VBR (Variable Bit Rate, Bit Rat
 quanto ogni pacchetto viene scritto in un nuovo blocco.
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Imposta l'intervallo di buffering audio (default: 0.5 sec).
 .
 .TP
@@ -7248,13 +7248,13 @@ Il file di uscita conterrà 'div3' come f
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Sovrascrive il valore del rapporto di aspetto memorizzato nei file AVI
 nell'intestazione vprp OpenDML.
 Può essere usato per cambiare il rapporto di aspetto con '\-ovc copy'.
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <nomefile> (DEPRECATA)
+.B \-frameno\-file <nomefile> (DEPRECATA)
 Specifica il nome del file audio con la mappatura dei fotogrammi creato durante
 il primo passo (solo audio) di una modalità di codifica a tre passi.
 .br
@@ -7265,7 +7265,7 @@ E' mantenuta solo per retrocompatibilità
 in una delle prossime versioni.
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek
+.B \-hr\-edl\-seek
 Utilizza un metodo più preciso ma molto più lento per saltare le aree.
 Le aree marcate come da saltare non vengono saltate, invece tutti i fotogrammi
 vengono comunque decodificati, ma solo quelli necessari vengono scritti sul
@@ -7537,14 +7537,14 @@ Il risultato sarà una qualità leggerment
 .B highpassfreq=<freq>
 Attiva un filtro passa alto alla frequenza specificata (Hz).
 Le frequenze sotto a quella specificata verranno eliminate.
-Il valore -1 disabilita il filtro, il valore 0
+Il valore \-1 disabilita il filtro, il valore 0
 lascia che sia LAME a scegliere il valore automaticamente.
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<freq>
 Attiva un filtro passa basso alla frequenza specificata (Hz).
 Le frequenze sopra a quella specificata verranno eliminate.
-Il valore -1 disabilita il filtro, il valore 0
+Il valore \-1 disabilita il filtro, il valore 0
 lascia che sia LAME a scegliere il valore automaticamente.
 .
 .TP
@@ -7592,7 +7592,7 @@ modalità VBR indica invece il valore min
 La modalità VBR non funziona con valori inferiori a 112.
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50> (solo VBR)
+.B vbr=<\-50\-50> (solo VBR)
 gamma di variabilità. Valori negativi indicano al codificatore di spostare
 il bitrate medio verso il valore inferiore, se positivi verso il maggiore.
 Se posto a 0 viene utilizzata la modalità CBR (default).
@@ -7607,7 +7607,7 @@ Seleziona la modalità (default: mono per
 altrimenti stereo).
 .
 .TP
-.B psy=<-1\-4>
+.B psy=<\-1\-4>
 modello psicoacustico (default: 2)
 .
 .TP
@@ -7691,7 +7691,7 @@ codec audio (default: mp2)
 .IPs "ac3\ \ "
 Dolby Digital (AC-3)
 .IPs adpcm_*
-Formati PCM adattivi - vedi la documentazione HTML per i dettagli.
+Formati PCM adattivi \- vedi la documentazione HTML per i dettagli.
 .IPs "flac\ "
 Free Lossless Audio Codec (FLAC)
 .IPs "g726\ "
@@ -7701,13 +7701,13 @@ G.726 ADPCM
 .IPs libamr_wb
 3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band
 .IPs libfaac
-Advanced Audio Coding (AAC) - usando FAAC
+Advanced Audio Coding (AAC) \- usando FAAC
 .IPs libmp3lame
-MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - usando LAME
+MPEG-1 audio layer 3 (MP3) \- usando LAME
 .IPs "mp2\ \ "
 MPEG-1 audio layer 2 (MP2)
 .IPs pcm_*
-Formati PCM - vedi la documentazione HTML per i dettagli.
+Formati PCM \- vedi la documentazione HTML per i dettagli.
 .IPs roq_dpcm
 Id Software RoQ DPCM
 .IPs sonic
@@ -7867,7 +7867,7 @@ controllo della frequenza (default: 31.0
 Quantizzazione costante /\: codifica a qualità costante (seleziona una modalità
 di quantizzazione fissa).
 Valori minori indicano migliore qualità ma file di dimensioni maggiori
-(default: -1).
+(default: \-1).
 Nel caso del codec snow, un valore 0 indica codifica senza perdita.
 Visto che gli altri codec non lo supportano, vqscale=0 avrà un effetto
 indefinito.
@@ -7983,7 +7983,7 @@ filtro a ripetizione (H.263+)
 nota, non funziona
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Non fa assolutamente nulla, al momento.
 .
 .TP
@@ -8006,12 +8006,12 @@ decodifica e dalla fortuna (o sfortuna).
 È comune (a volte obbligatorio!) usare valori <=30 per MPEG-1/2.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 Soglia per la rilevazione/gestione del cambio della scena.
 Viene inserito un keyframe da libavcodec quando trova un cambio di scena.
 Puoi inserire la sensibilità dell'attivazione del cambio scena con
 questa opzione.
--1000000000 indica che viene attivato un cambio scena ad ogni fotogramma,
+\-1000000000 indica che viene attivato un cambio scena ad ogni fotogramma,
 1000000000 indica invece che non viene trovato ed attivato nessun cambio
 scena (default: 0).
 .
@@ -8241,19 +8241,19 @@ uguale a 1.1).
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 fattore di quantizzazione tra fotogrammi B e non B (passo 1/2) (default: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 fattore di quantizzazione tra fotogrammi I e non I (passo 1/2) (default: 0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 scostamento di quantizzazione tra fotogrammi B e non B (passo 1/2) (default: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (passo 1/2) (default: 0.0)
 .br
 se v{b|i}_qfactor > 0
@@ -8264,7 +8264,7 @@ altrimenti
 .br
 esegui il normale controllo della dimensione (non bloccarti sulla
 quantizzazione del fotogramma P successivo) e imposta
-q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I CONSIGLIO:
 Per avere una codifica a quantizzazione costante con valori diversi per
@@ -8385,7 +8385,7 @@ Le opzioni sono <fotogramma iniziale>, <
 .RSs
 .IPs "qualità (2\-31)"
 quantizzatore
-.IPs "qualità (-500\-0)"
+.IPs "qualità (\-500\-0)"
 correzione della qualità in %
 .RE
 .PD 1
@@ -8412,24 +8412,24 @@ Utilizza una bella funzione differenzial
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Attiva la soglia di eliminazione del coefficiente singolo per la luminanza.
 Valori negativi considereranno anche il coefficiente DC (deve essere almeno
--4 o meno per codifiche con quantizzazione=1):
+\-4 o meno per codifiche con quantizzazione=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 disabilitato (default)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 raccomandazione della JVT
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Attiva la soglia di eliminazione del coefficiente singolo per la crominanza.
 Valori negativi considereranno anche il coefficiente DC (deve essere almeno
--4 o meno per codifiche con quantizzazione=1):
+\-4 o meno per codifiche con quantizzazione=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
@@ -8440,7 +8440,7 @@ raccomandazione della JVT
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 conformità esatta allo standard
 .PD 0
 .RSs
@@ -8449,9 +8449,9 @@ disabilitata
 .IPs 1
 Raccomandato solo se vuoi fornire il file di uscita nel decodificatore di
 riferimento MPEG-4.
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Permette alcune estensioni specifiche di libavcodec (default).
-.IPs -2
+.IPs \-2
 Abilita codec e funzioni sperimentali che potrebbero poi non essere
 riproducibili con versioni future di MPlayer (snow).
 .RE
@@ -8702,10 +8702,10 @@ utilizza la stima del movimento interlac
 Utilizza una scantable (tabella di scansione) alternativa.
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatica
 .IPs 0
 prima il campo inferiore (bottom field first)
@@ -8880,11 +8880,11 @@ Puoi trovarlo utile se preferisci manten
 codificato piuttosto che filtrarlo prima della codifica stessa (default: 8).
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 tipo e dimensione del diamante per il passo preliminare di stima del movimento
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Tipo e dimensione del diamante per la stima del movimento.
 La ricerca del movimento è un processo iterativo.
 Utilizzare un diamante piccolo non limita la ricerca a trovare solo
@@ -8902,11 +8902,11 @@ I diamanti con forma adattiva sono un bu
 La dimensione del diamante normale e quella della forma adattiva non
 hanno lo stesso significato.
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 diamante di dimensione 3 con forma adattiva (veloce)
-.IPs -2
+.IPs \-2
 diamante di dimensione 2 con forma adattiva (veloce)
-.IPs -1
+.IPs \-1
 ricerca multi-esagonale dispari (lenta)
 .IPs 1
 diamante normale con dimensione=1 (default) =diamante di tipo EPZS
@@ -9051,7 +9051,7 @@ MV illimitati (solo H.263+)
 Permette la codifica di MV (Motion Vector, vettori di movimento) arbitrariamente lunghi.
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 bias del quantizzatore intra (256 corrisponde a 1.0, default per il
 quantizzatore MPEG: 96, default per il quantizzatore H.263: 0).
 .br
@@ -9060,16 +9060,16 @@ Il quantizzatore MMX H.263 non gestisce 
 Il quantizzatore MMX MPEG non gestisce bias negativi (attiva vfdct=1 o 2).
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 bias del quantizzatore inter (256 corrisponde a 1.0, default per il
-quantizzatore MPEG: 0, default per il quantizzatore H.263: -64).
+quantizzatore MPEG: 0, default per il quantizzatore H.263: \-64).
 .br
 .I NOTA:
 Il quantizzatore MMX H.263 non gestisce bias positivi (attiva vfdct=1 o 2),
 Il quantizzatore MMX MPEG non gestisce bias negativi (attiva vfdct=1 o 2).
 .br
 .I CONSIGLIO:
-Un bias più positivo (-32 \- -16 invece di -64) sembra migliorare il PSNR.
+Un bias più positivo (\-32 \- \-16 invece di \-64) sembra migliorare il PSNR.
 .
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
@@ -9485,12 +9485,12 @@ rapporto di quantizzazione tra fotogramm
 150=1.50 (default: 150)
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 scostamento di quantizzazione tra fotogrammi di tipo B e fotogrammi non di tipo B,
 100=1.00 (default: 100)
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Questa opzione ti permette o meno di favorire l'utilizzo di fotogrammi B.
 Maggiore il valore, maggiore la probabilità che vengano usati fotogrammi B.
 (default: 0)
@@ -9870,7 +9870,7 @@ senza differenze nel PSNR complessivo de
 primo passo a piena qualità.
 .br
 Il livello 2 può aumentare di 4 volte la velocità del primo passaggio, con
-una differenza di circa +/- 0.05dB nel PSNR complessivo dell'ultimo passo,
+una differenza di circa +/\- 0.05dB nel PSNR complessivo dell'ultimo passo,
 rispetto a un primo passo a piena qualità.
 .REss
 .
@@ -9895,14 +9895,14 @@ I fotogrammi IDR evitano che i fotogramm
 a qualsiasi fotogramma precedente al fotogramma IDR.
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 Controlla l'aggressività nell'inserzione di fotogrammi I extra (default: 40).
 Con valori bassi di scenecut spesso il codec deve forzare un fotogramma I
 quando si eccederebbe il valore di keyint.
 Buoni valori di scenecut possono trovare una posizione migliore per i
 fotogrammi I.
 Valori alti utilizzano più fotogrammi I del necessario, sprecando perciò bit.
--1 disabilita la rilevazione di cambi scena (scene-cut), perciò i fotogrammi
+\-1 disabilita la rilevazione di cambi scena (scene-cut), perciò i fotogrammi
 I saranno inseriti solamente una volta ogni keyint fotogrammi, anche se abbiamo
 dei cambi di scena precedenti.
 Questo non è raccomandato e sciupa il bitrate visto che i cambi di scena
@@ -9931,7 +9931,7 @@ Se questa opzione non è attiva, allora i
 viene usato.
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 Controlla la decisione eseguita da b_adapt.
 Un valore maggiore di b_bias produce più fotogrammi di tipo B (default: 0).
 .
@@ -9961,7 +9961,7 @@ Visto che utilizza molto poco tempo risp
 ottiene, non è molto consigliato disabilitarlo.
 .
 .TP
-.B deblock=<-6\-6>,<-6\-6>
+.B deblock=<\-6\-6>,<\-6\-6>
 Il primo parametro è l'AlphaC0 (default: 0).
 Controlla la soglia per il filtro di de-block in-loop di H.264.
 Per prima cosa, questo parametro controlla la massima quantità di cambiamento
@@ -9986,7 +9986,7 @@ disturbo che vorresti eliminare può esse
 .B (no)cabac
 Utilizza CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) (default: attivo).
 Rallenta leggermente la codifica e la decodifica ma può permettere di
-risparmiare il 10-15% dei bit.
+risparmiare il 10\-15% dei bit.
 A meno che la velocità di decodifica non sia una prerogativa indispensabile 
 non dovresti disabilitarlo.
 .
@@ -10304,10 +10304,10 @@ Data la bassa influenza sulla velocità, 
 opzione invece di togliere il disturbo con filtri video come denoise3d o hqdh3d.
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 Utilizza un quantizzatore diverso per i piani di crominanza rispetto a quello
 per la luminanza.
-Valori utili sono nella gamma <-2\-2> (default: 0).
+Valori utili sono nella gamma <\-2\-2> (default: 0).
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<nomefile>>
@@ -10365,7 +10365,7 @@ valori separati da virgola, compresi tra
 .TP
 .B level_idc=<10\-51>
 Seleziona il Livello del flusso di bit come definito nell'Allegato A dello
-standard H.264 (default: 51 - livello 5.1).
+standard H.264 (default: 51 \- livello 5.1).
 Viene utilizzato per indicare al decodificatore quali capacità deve
 supportare.
 Utilizza questo parametro solo se sai cosa significa ed hai effettivamente
@@ -10391,11 +10391,11 @@ ogni fotogramma IDR.
 Tratta il contenuto video come se fosse interlacciato.
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Seleziona la quantità di informazioni di log stampate a video.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 nessuna
 .IPs " 0"
 Stampa solo gli errori.
@@ -11008,13 +11008,13 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .PP
 .B Riproduci solo i capitoli 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .fi
 .
 .PP
 .B Riproduce solo i titoli 5, 6, 7:
 .nf
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .fi
 .
 .PP
@@ -11026,13 +11026,13 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .PP
 .B Riproduci utilizzando un diverso dispositivo DVD:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .fi
 .
 .PP
 .B Riproduci un DVD da una directory con i file VOB:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /percorso/\:della/\:directory/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /percorso/\:della/\:directory/
 .fi
 .
 .PP
@@ -11095,7 +11095,7 @@ per incrementare il volume o per evitare
 .PP
 .B inversione a scacchiera col filtro geq:
 .nf
-mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
+mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)\-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
 .fi
 .
 .
@@ -11104,7 +11104,7 @@ mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5
 .PP
 .B Codifica il titolo DVD #2, solo i capitoli selezionati:
 .nf
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o titolo2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o titolo2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .fi
 .
 .PP

Modified: trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -210,7 +210,7 @@ móg³ ogl±daæ filmy na pe³nym ekranie.
 MPlayer obs³uguje OSD do pokazywania stanu, wizualne sprzê¿enie ze sterowaniem
 przy pomocy klawiatury i wy¶wietla ³adne, du¿e, antyaliasowane i cieniowane
 napisy.
-Obs³ugiwane s± czcionki europejskie/\:ISO 8859-1,2 (polskie, czeskie, angielskie
+Obs³ugiwane s± czcionki europejskie/\:ISO 8859\-1,2 (polskie, czeskie, angielskie
 itp.), koreañskie i cyrylica oraz 12 formatów napisów (MicroDVD, SubRip, OGM,
 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz w³asny: MPsub)
 i napisów DVD (strumienie SPU, VOBSub i Closed Captions).
@@ -405,7 +405,7 @@ Ma on nastêpuj±cy format:
 .br
 .I PRZYK£AD:
 .br
-mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
+mplayer \-ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
 .PP
 Mo¿esz umie¶ciæ wszystkie opcje w zbiorach konfiguracyjnych, z których
 MPlayer/MEncoder bêd± czyta³y przy ka¿dym uruchomieniu.
@@ -433,7 +433,7 @@ flip=yes
 # zaczynaj od mf://maskazbiorów
 mf=type=png:fps=25
 # Dziwne negatywy s± fajne
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 Mo¿esz te¿ napisaæ zbiór konfiguracyjny dla konkretnego pliku.
@@ -446,7 +446,7 @@ w ~/.mplayer/ lub w tym samym katalogu, 
 .SH "OPCJE OGÓLNE"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <plik> (zobacz tak¿e \-afm, \-ac, \-vfm i \-vc)
+.B \-codecs\-file <plik> (zobacz tak¿e \-afm, \-ac, \-vfm i \-vc)
 Pomija standardow± ¶cie¿kê poszukiwania i u¿ywa podanego pliku zamiast
 dostêpnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.
 .
@@ -546,9 +546,9 @@ winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobac
 xvmc (zobacz tak¿e \-vo xv:ck) i directx.
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (kod do debugowania)
+.B \-crash\-debug (kod do debugowania)
 Automatycznie pod³±cza gdb przy b³edzie lub SIGTRAP.
-Obs³uga musi zostaæ wkompilowana poprzez podanie --enable-crash-debug lub
+Obs³uga musi zostaæ wkompilowana poprzez podanie \-\-enable\-crash\-debug lub
 posiadanie zbioru .developer w katalogu przy konfiguracji.
 .
 .TP
@@ -566,7 +566,7 @@ Dodaje zbiory podane w wierszu poleceñ d
 je od razu.
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo (KOD BETA!)
+.B \-fixed\-vo (KOD BETA!)
 Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich zbiorów (jedna
 (de)inicjalizacja dla wszystkich zbiorów).
 Dlatego te¿ tylko jedno okno zostanie otwarte dla wszystkich zbiorów.
@@ -642,7 +642,7 @@ kilkukrotnie napisaæ "echo "seek 10" > m
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 Ustala wielko¶æ kolejki buforuj±cej naci¶niêcia klawiszy (domy¶lnie: 10).
 Kolejka wielko¶ci n mo¿e zbuforowaæ (n-1) zdarzeñ.
 Je¶li jest zbyt ma³e niektóre zdarzenia mog± zagin±æ
@@ -657,7 +657,7 @@ ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla Windows.
 Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domy¶lnie: ~/\:.lircrc).
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 Wy¶wietla wszystkie dostêpne opcje.
 .
 .TP
@@ -670,15 +670,15 @@ Powtarza film <ilo¶æ> razy.
 W³±cza menu OSD.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <plik> (tylko z menu OSD)
+.B \-menu\-cfg <plik> (tylko z menu OSD)
 Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.
 .
 .TP
-.B \-menu-root <warto¶æ> (tylko z menu OSD)
+.B \-menu\-root <warto¶æ> (tylko z menu OSD)
 Wybiera menu g³ówne.
 .
 .TP
-.B \-menu-startup (tylko z menu OSD)
+.B \-menu\-startup (tylko z menu OSD)
 Wy¶wietla g³ówne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.
 .
 .TP
@@ -721,11 +721,11 @@ odnosz± siê tylko do zbiorów na tej li¶c
 FIXME: Musi to byæ bardziej przejrzyste i dok³adnie udokumentowane.
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (zobacz tak¿e \-quiet)
+.B \-really\-quiet (zobacz tak¿e \-quiet)
 Wy¶wietla jeszcze mniej komunikatów wyj¶ciowych i stanu ni¿ z opcj± \-quiet.
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <urz±dzenie>
+.B \-rtc\-device <urz±dzenie>
 Korzysta z okre¶lonego urz±dzenia do synchronizacji przez RTC.
 .
 .TP
@@ -799,8 +799,8 @@ programu (je¿eli jest dostêpny) z wybran
 .B \-alang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-aid)
 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których audio ma byæ odtwarzane.
 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
-DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska i NUT operuj± na
-trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
+DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639\-1, Matroska i NUT operuj± na
+trzyliterowych ISO 639\-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
 MPlayer wy¶wietli dostêpne jêzyki,
 je¶li jest uruchomiony w trybie gatatliwym (\-v).
 .sp 1
@@ -816,13 +816,13 @@ Odtwarza film w formacie Matroska w jêzy
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcj± \-audiofile)
+.B \-audio\-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcj± \-audiofile)
 Wymusza typ demuxera audio dla \-audiofile.
 U¿ycie "+" przed nazw± wymusza j±, wy³±cza to niektóre testy.
-Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio-demuxer help.
+Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio\-demuxer help.
 Dla kompatybilno¶ci z poprzednimi wersjami akceptuje te¿ 
 ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/\:demuxer.h.
-\-audio-demuxer audio albo \-audio-demuxer 17 wymusza MP3.
+\-audio\-demuxer audio albo \-audio\-demuxer 17 wymusza MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <nazwa\ zbioru>
@@ -830,7 +830,7 @@ Otwórz audio z zewnêtrznego zbioru (WAV,
 odtwarzania filmu.
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <kBajty>
+.B \-audiofile\-cache <kBajty>
 W³±cza cache dla strumienia u¿ywanego przez \-audiofile, u¿ywaj±c okre¶lonej
 ilo¶ci pamiêci.
 .
@@ -848,11 +848,11 @@ buforowania zbioru lub URL.
 Szczególnie przydatne przy powolnych no¶nikach.
 .
 .TP
-.B \-cache-min <procent>
+.B \-cache\-min <procent>
 Odtwarzanie rozpocznie siê gdy bufor zostanie wype³niony w podanym stopniu.
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)
+.B \-cache\-seek\-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)
 Je¶li wykonano przewijanie do pozycji w promieniu <procent> wielko¶ci cache od
 aktualnej pozycji, MPlayer poczeka na wype³nienie cache zamiast wykonywaæ
 przewijanie (domy¶lnie: 50).
@@ -894,7 +894,7 @@ Warto¶æ mo¿e byæ ujemna.
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia>
+.B \-cdrom\-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia>
 Ustawia ¶cie¿kê do urz±dzenia CD-ROM (domy¶lnie: /dev/\:cdrom).
 .
 .TP
@@ -937,7 +937,7 @@ Mo¿e te¿ okre¶liæ numer rozdzia³u na któ
 Wysy³a cookies przy ¿±daniach HTTP.
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <nazwa\ zbioru> (tylko z sieci±)
+.B \-cookies\-file <nazwa\ zbioru> (tylko z sieci±)
 Czyta HTTP cookies z <nazwa zbioru> (domy¶lnie ~/.mozilla/ i ~/.netscape/)
 i nie czytaj z miejsc standardowych.
 Zak³ada ¿e zbiór jest w formacie Netscape.
@@ -1001,7 +1001,7 @@ Twojej karty) lub w ostateczno¶ci ~/.mpl
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-dvd-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia> (tylko DVD)
+.B \-dvd\-device <¶cie¿ka\ do\ urz±dzenia> (tylko DVD)
 Podaje ¶cie¿kê do urz±dzenia DVD (domy¶lnie: /dev/\:dvd).
 Mo¿esz równie¿ okre¶liæ katalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto z
 DVD (np. przez vobcopy).
@@ -1043,7 +1043,7 @@ Przydatne je¶li warto¶æ w nag³ówku jest 
 Odtwarza/\:konwertuje tylko pierwsze <ilo¶æ> klatek, potem wychodzi.
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (tylko z MP3)
+.B \-hr\-mp3\-seek (tylko z MP3)
 Dok³adne przeszukiwanie MP3.
 W³±czone gdy odtwarzamy z zewnêtrznego zbioru MP3, gdy¿ potrzebujemy
 znale¼æ bardzo dok³adn± pozycjê do utrzymania synchronizacji A/\:V.
@@ -1062,7 +1062,7 @@ Opcji tej mo¿na u¿ywaæ tylko je¶li dany 
 (czyli nie stdin, kolejka itp.).
 .
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (tylko z sieci±)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (tylko z sieci±)
 Ignoruje proxy dla adresów IPv6.
 Bêdzie on nadal u¿ywany dla adresów IPv4.
 .
@@ -1123,12 +1123,12 @@ Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparci
 Podaje has³o dla autoryzacji HTTP.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4
+.B \-prefer\-ipv4
 U¿ywa IPv4 do po³±czeñ sieciowych.
 Je¶li siê nie da, automatycznie przestawia na IPv6.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6
+.B \-prefer\-ipv6
 U¿ywa IPv6 do po³±czeñ sieciowych.
 Je¶li siê nie da, automatycznie przestawia na IPv4.
 .
@@ -1185,7 +1185,7 @@ rozmiar ramki w bajtach
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (tylko z LIVE.COM)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (tylko z LIVE.COM)
 U¿ywane z URLami "rtsp://" dla okre¶lenia, ¿e nadchodz±ce pakiety RTP i RTCP
 maj± byæ przesy³ane przez TCP (u¿ywaj±c tego samego po³±czenia co RTSP).
 Przydatne przy uszkodzonym po³±czeniu internetowym, które nie przepuszcza
@@ -1217,7 +1217,7 @@ Wybiera czêstotliwo¶æ próbkowania, która
 Je¿eli wybrana czêstotliwo¶æ jest inna ni¿ w obecnie przetwarzanym strumieniu,
 w wartwie d¼wiêkowej zostanie zastosowany filtr resample lub lavcresample,
 aby zniwelowaæ ró¿nicê.
-Opcja \-af-adv steruje typem przepróbkowywania.
+Opcja \-af\-adv steruje typem przepróbkowywania.
 Domy¶lne jest szybkie przepróbkowywanie, które mo¿e zniekszta³ciæ d¼wiêk.
 .
 .TP
@@ -1267,7 +1267,7 @@ dostêpne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, b
 .IPs device=<warto¶æ>
 Podaje urz±dzenie TV (domy¶lnie: /dev/\:video0).
 .IPs input=<warto¶æ>
-Wybiera wej¶cie (domy¶lnie: 0 - TV, lista jest wypisywana na konsoli).
+Wybiera wej¶cie (domy¶lnie: 0 \- TV, lista jest wypisywana na konsoli).
 .IPs freq=<warto¶æ>
 Podaje czêstotliwo¶æ na któr± nale¿y ustawiæ tuner (np.\& 511.250).
 Nie dzia³a z parametrem channels.
@@ -1308,7 +1308,7 @@ Numer kana³u bêdzie pozycj± na li¶cie ka
 .br
 .I PRZYK£AD:
 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 Ustawia korekcjê obrazu na karcie.
 .IPs audiorate=<warto¶æ>
 Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.
@@ -1381,7 +1381,7 @@ Wybiera jako¶æ kompresji JPEG
 Podaje nazwê u¿ytkownika do uwierzytelnienia HTTP.
 .
 .TP
-.B \-user-agent <ci±g>
+.B \-user\-agent <ci±g>
 Zg³asza <ci±g> jako program u¿ytkownika (user agent) w strumieniowaniu HTTP.
 .
 .TP
@@ -1414,7 +1414,7 @@ Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub
 .
 .TP
 .B \-dumpmpsub (tylko MPlayer)
-Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na format MPlayera - MPsub.
+Konwertuje podane (przy pomocy opcji \-sub) napisy na format MPlayera \- MPsub.
 Tworzy w bie¿±cym katalogu zbiór dumpsub.mpsub.
 .
 .TP
@@ -1452,11 +1452,11 @@ pogrubiony czarny zarys
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (tylko z FriBiDi)
+.B \-flip\-hebrew (tylko z FriBiDi)
 W³±cza obracanie napisów przy u¿yciu FriBiDi
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 Zmienia przypuszczenia FriBiDi na temat umiejscowiania przecinków w napisach.
 U¿ywaj, je¶li przecinki s± umieszczane na pocz±tku zdania zamiast na koñcu.
 .
@@ -1491,9 +1491,9 @@ Wy¶wietla tylko wymuszone napisy ze stru
 np.\& \-slang.
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <nazwa\ zestawu> (tylko z FriBiDi)
+.B \-fribidi\-charset <nazwa\ zestawu> (tylko z FriBiDi)
 Ustala zestaw znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy dekodowaniu
-napisów w innym formacie ni¿ UTF-8 (domy¶lnie: ISO8859-8).
+napisów w innym formacie ni¿ UTF-8 (domy¶lnie: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <zbior\ ifo\ VOBsub>
@@ -1535,8 +1535,8 @@ Je¶li nie mo¿esz wybraæ napisów na DVD, 
 .B \-slang <kod\ jêzyka[,kod\ jêzyka,...]> (zobacz tak¿e \-sid)
 Okre¶la priorytetow± listê jêzyków, w których napisy maj± byæ wy¶wietlane.
 Ró¿ne formaty u¿ywaj± ró¿nych kodów.
-DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska operuje na
-trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
+DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639\-1, Matroska operuje na
+trzyliterowych ISO 639\-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora.
 MPlayer wy¶wietli dostêpne jêzyki,
 je¶li jest uruchomiony w trybie gatatliwym (\-v).
 .sp 1
@@ -1573,11 +1573,11 @@ rozmycie Gaussa (bardzo ³adne)
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2> (tylko OSD)
+.B \-spualign <\-1\-2> (tylko OSD)
 Ustala jak powinny byæ wyrównane napisy SPU (DVD/\:VOBsub).
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 oryginalna pozycja
 .IPs " 0"
 Wyrównaj na górze (oryginalne/\:domy¶lne zachowanie).
@@ -1599,27 +1599,27 @@ U¿ywa/\:wy¶wietla te zbiory napisów.
 Tylko jeden zbiór mo¿e wyæ wy¶wietlany w danej chwili.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 Ustawia warto¶æ kana³u alfa dla napisów i t³a OSD.
 Wiêksze warto¶ci oznaczaj± wiêksz± przezroczysto¶æ.
 0 oznacza pe³n± przezroczysto¶æ.
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 Ustawia kolor t³a napisów i OSD.
 Obecnie napisy s± w skali szaro¶ci, wiêc jest to odpowiednik nasycenia koloru.
 Warto¶æ 255 oznacza biel a 0 czerñ.
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]nazwa> (tylko \-subfile) (KOD BETA)
+.B \-sub\-demuxer <[+]nazwa> (tylko \-subfile) (KOD BETA)
 Wymusza typ demuxera napisów dla \-subfile.
 U¿ycie "+" przed nazw± wymusza j±, wy³±cza to niektóre testy.
-Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio-demuxer help.
+Podaj nazwê demuksera wypisan± przez \-audio\-demuxer help.
 Dla kompatybilno¶ci z poprzednimi wersjami akceptuje te¿
 ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/\:demuxer.h.
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <tryb>
+.B \-sub\-fuzziness <tryb>
 Dostosowuje niedok³adno¶æ dopasowywania przy szukaniu napisów:
 .PD 0
 .RSs
@@ -1633,7 +1633,7 @@ Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego ka
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 Wy³±cza wszelkie przetwarzanie tekstu po wczytaniu napisów.
 Stosowane w celach wy³apywania b³êdów.
 .
@@ -1705,7 +1705,7 @@ Aktualnie bezu¿yteczne.
 To samo co \-audiofile, ale dla strumieni napisów (OggDS?).
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (tylko z obs³ug± FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (tylko z obs³ug± FreeType)
 Ustawia tryb autoskalowania.
 .br
 .I INFORMACJA:
@@ -1727,25 +1727,25 @@ proporcjonalny do przek±tnej filmu (domy
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (tylko FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (tylko FreeType)
 Ustawia promieñ rozmycia czcionki (domy¶lnie: 2).
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <warto¶æ> (tylko FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <warto¶æ> (tylko FreeType)
 Ustawia kodowanie czcionki.
 Warto¶æ "unicode" oznacza, ¿e bêd± wy¶wietlane wszystkie znaki ze zbioru i
 bêdzie u¿ywany unicode (domy¶lnie: unicode).
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (tylko FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (tylko FreeType)
 Ustawia wspó³czynnik automatycznego skalowania elementów OSD (domy¶lnie: 6).
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (tylko FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (tylko FreeType)
 Ustawia grubo¶æ linii zewnêtrznej czcionki (domy¶lnie: 2)
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (tylko FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (tylko FreeType)
 Ustawia wska¼nik automatycznego skalowania napisów jako procent rozmiaru ekranu
 (domy¶lnie: 5).
 .
@@ -1806,7 +1806,7 @@ Korzysta z miksera innego ni¿ domy¶lny /
 Przy ALSA jest to nazwa miksera.
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko \-ao oss i \-ao alsa)
+.B \-mixer\-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko \-ao oss i \-ao alsa)
 Ta opcja mówi MPlayerowi, ¿eby u¿y³ innego kana³u do sterowania g³o¶no¶ci± ni¿
 domy¶lne PCM.
 Czê¶æ mo¿liwo¶ci dla OSS to
@@ -1826,7 +1826,7 @@ Nazwy kana³ów miksera ALSA z do³±czonym 
 Wymusza u¿ycie programowego miksera, zamiast tego w karcie d¼wiêkowej.
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w procentach (domy¶lnie: 110).
 Warto¶æ 200 pozwoli na podniesienie g³o¶no¶ci do maksimum dwukrotno¶ci
 aktualnego poziomu.
@@ -1902,7 +1902,7 @@ Ustawia urz±dzenie wyj¶ciowe d¼wiêku (do
 .
 .TP
 .B "sdl\ \ \ \ "
-sterownik dla biblioteki wysoce niezale¿nej od platformy - SDL (Simple
+sterownik dla biblioteki wysoce niezale¿nej od platformy \- SDL (Simple
 Directmedia Layer)
 .PD 0
 .RSs
@@ -2028,12 +2028,12 @@ Wymusza inn± g³êbiê kolorów ni¿ wykryta.
 Obs³ugiwane tylko przez sterowniki wyj¶cia video fbdev, dga, svga i vesa.
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 Modyfikuje jasno¶æ wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 Modyfikuje kontrast wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
@@ -2128,7 +2128,7 @@ Uaktualnia zapisane ustawienia nak³adki.
 W³±cza osd w nak³adce.
 .IPs nool-osd
 Wy³±cza osd w nak³adce (domy¶lne).
-.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
 Modyfikuje rozmiar (h,w) i pozycjê (x,y) nak³adki w przypadku gdy nie pasuje
 ona do okna (domy¶lnie: 0).
 .IPs overlay
@@ -2156,7 +2156,7 @@ Odtwarzanie pe³noekranowe (film w centru
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (PRZESTARZA£E, u¿ywaj opcji \-fs)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (PRZESTARZA£E, u¿ywaj opcji \-fs)
 Wypróbuj tê opcjê, je¿eli masz problemy z trybem pe³noekranowym.
 .
 .TP
@@ -2240,21 +2240,21 @@ ekranu video, co jest przydatne by osadz
 (u¿ywaj±cej na przyk³ad wtyczki MPlayer).
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 Modyfikuje barwê sygna³u video (domy¶lnie: 0).
 Dziêki tej opcji mo¿esz otrzymaæ kolorowy negatyw obrazu.
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
+.B \-monitor\-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
 Okre¶la zakres dotclock lub pixelclock monitora.
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
+.B \-monitor\-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
 Okre¶la zakres czêstotliwo¶ci poziomej monitora.
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
+.B \-monitor\-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko \-vo fbdev i vesa)
 Okre¶la zakres czêstotliwo¶ci pionowej monitora.
 .
 .TP
@@ -2314,7 +2314,7 @@ Jednak obrazki t³a na pulpicie mog± prze
 Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx i directx.
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 Modyfikuje nasycenie sygna³u wyj¶cia video (domy¶lnie: 0).
 Dziêki tej opcji mo¿na uzyskaæ obraz w skali szaro¶ci.
 Nie wszystkie sterowniki wyj¶cia video to obs³uguj±.
@@ -2330,7 +2330,7 @@ Podaje poziom± rozdzielczo¶æ ekranu dla 
 znaj± rozdzielczo¶ci ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (tylko X11)
+.B \-stop\-xscreensaver (tylko X11)
 Wy³±cza wygaszacz ekranu przy starcie i w³±cza go ponownie podczas wychodzenia.
 .
 .TP
@@ -2552,7 +2552,7 @@ Wykorzystuje sprzêtowo wspomagany skalat
 .
 .TP
 .B "vidix\ \ "
-VIDIX (VIDeo Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to interfejs do
+VIDIX (VIDeo Interface for *niX \- interfejs video dla *niX) to interfejs do
 mo¿liwo¶ci przyspieszaj±cych w ró¿nych kartach graficznych.
 Bardzo szybki sterownik wyj¶cia video na kartach, które go obs³uguj±.
 .PD 0
@@ -2876,7 +2876,7 @@ filmów MPEG).
 Musisz w³±czyæ tê opcjê, je¿eli masz problemy z rozrywaniem/\:brakiem p³ynno¶ci
 ruchów podczas ogl±dania materia³u z przeplotem.
 .IPs layer=N
-Wymusi wybranie warstwy o ID N do odtwarzania (domy¶lnie: -1 - auto).
+Wymusi wybranie warstwy o ID N do odtwarzania (domy¶lnie: \-1 \- auto).
 .IPs dfbopts=<lista>
 Podaje listê parametrów dla DirectFB.
 .RE
@@ -2896,7 +2896,7 @@ tak samo jak directfb (domy¶lnie: triple
 .IPs fieldparity=top|bottom
 tak samo jak directfb
 .IPs (no)bes
-W³±cza Matrox BES (backend scaler - koñcowy system skaluj±cy)
+W³±cza Matrox BES (backend scaler \- koñcowy system skaluj±cy)
 (domy¶lnie: wy³±czony).
 Daje bardzo dobre rezultaty bior±c pod uwagê zarówno szybko¶æ jak i wyj¶ciow±
 jako¶æ, jako ¿e interpolowana obróbka obrazu jest przeprowadzana sprzêtowo.
@@ -2983,7 +2983,7 @@ Wybiera podsterownik video u¿ywany jako 
 .
 .TP
 .B dxr3 (tylko DXR3)
-Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla chipu dekoduj±cego MPEG - Sigma
+Sterownik wyj¶cia video przeznaczony dla chipu dekoduj±cego MPEG \- Sigma
 Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus).
 Sprawd¼ równie¿ filtr video lavc.
 .PD 0
@@ -3073,7 +3073,7 @@ i przechowuje j± w pliku (domy¶lnie: ./s
 Format jest taki sam jak ten stosowany przez mjpegtools, wiêc jest to przydatne
 je¶li chcesz poddaæ film obróbce przy pomocy tego pakietu.
 Obs³uguje formaty YV12, RGB (24 bpp) i BGR (24bpp).
-Mo¿esz tego u¿yæ z opcj± \-fixed-vo ¿eby po³±czyæ zbiory o tych samych
+Mo¿esz tego u¿yæ z opcj± \-fixed\-vo ¿eby po³±czyæ zbiory o tych samych
 wymiarach i ilo¶ci klatek na sekundê.
 .PD 0
 .RSs
@@ -3183,7 +3183,7 @@ Ka¿dy plik dostaje jako nazwê numer klat
 Obs³uguje formaty RGB i BGR z 24 bpp.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs z=<0-9>
+.IPs z=<0\-9>
 Okre¶la poziom kompresji.
 0 oznacza jej brak, a 9 maksymaln±.
 .RE
@@ -3211,7 +3211,7 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "OPCJE DEKODOWANIA/\:FILTROWANIA"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
 Ustala priorytetow± listê u¿ywanych kodeków audio, wed³ug ich nazw
 w codecs.conf.
 U¿yj "-" przed nazw± kodeka aby go pomin±æ.
@@ -3231,13 +3231,13 @@ Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.
 Próbuje najpierw libmad, pó¼niej pozosta³e.
 .IPs "\-ac hwac3,a52,"
 W³±cza sprzêtowe AC3, programowy kodek AC3, potem pozosta³e.
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 Pomija kodek MP3 FFmpeg.
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filters)> (zobacz tak¿e \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filters)> (zobacz tak¿e \-af)
 Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -3622,7 +3622,7 @@ Wiêcej informacji jest w opisie filtra v
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]kodek1,[\-|+]kodek2,...[,]>
 Ustala priorytetow± listê u¿ywanych kodeków video, wed³ug ich nazw
 w codecs.conf.
 U¿yj "-" przed nazw± kodeka aby go pomin±æ.
@@ -3640,7 +3640,7 @@ Mo¿esz pobraæ listê dostêpnych kodeków p
 Wymusza kodek Win32/\:VfW DivX.
 .IPs "\-vc divx4,"
 Próbuj najpierw kodek divx4linux, pó¼niej pozosta³e.
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 Pomija kodeki Win32 DivX.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 Próbuj kodeki libavcodec MPEG-1/\:2, pó¼niej libmpeg2, potem inne.
@@ -3889,14 +3889,14 @@ filtru korektora.
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
 Liczby rzeczywiste okre¶laj±ce przyrost w dB dla ka¿dego pasma czêstotliwo¶ci
-(-12\-12).
+(\-12\-12).
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I PRZYK£AD:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 Wzmocni d¼wiêk w wy¿szych i ni¿szych zakresach czêstotliwo¶ci, wyciszaj±c
 go jednocze¶nie oko³o 1kHz.
 .RE
@@ -3982,7 +3982,7 @@ audio.
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
 Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kana³ów w strumieniu od
-warto¶ci -200dB do +60dB, gdzie -200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
+warto¶ci \-200dB do +60dB, gdzie \-200dB oznacza ca³kowite wyciszenie
 a +60dB 1000-krotne wzmocnienie (domy¶lnie: 0).
 .IPs "<sc>\ "
 W³±cza (1) lub wy³±cza (2) soft-clipping (miêkkie obcinanie).
@@ -4069,7 +4069,7 @@ Zauwa¿, ¿e liczb± kana³ów zwiêkszy siê d
 .I PRZYK£AD:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af sub=100:4 -channels 5 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af sub=100:4 \-channels 5 media.avi"
 Doda kana³ subwoofera z ustawion± czêstotliwo¶ci± graniczn± na 100Hz
 do 4 kana³u wyj¶ciowego.
 .RE
@@ -4139,7 +4139,7 @@ warto¶ci od s1 do s5 (dla systemu 5.1).
 Nie ma sensu braæ pod uwagê subwoofera (i tak nie us³yszysz ró¿nicy).
 .IP 2. 3
 Odejmij odleg³o¶æ od s1 do s5 od odleg³o¶ci maksymalnej
-tzn. s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.
+tzn. s[i] = max(s) \- s[i]; i = 1...5.
 .IP 3.
 Oblicz ¿±dane opó¼nienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.
 .RE
@@ -4198,7 +4198,7 @@ dodaj±c efekt "przekazu na ¿ywo" do odtw
 Okre¶la wspó³czynnik ró¿nicy wyra¿ony liczb± rzeczywist± (domy¶lnie: 2.5).
 Je¶li podasz mu warto¶æ 0.0, d¼wiêk bêdzie odtwarzany w trybie mono
 (¶rednia z dwóch kana³ów), przy 1.0, d¼wiêk pozostanie niezmieniony, a je¶li
-podasz -1.0, lewy kana³ zostanie zamieniony z prawym.
+podasz \-1.0, lewy kana³ zostanie zamieniony z prawym.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4278,7 +4278,7 @@ Odradzane na rzecz \-vf.
 .PP
 Wiele parametrów jest opcjonalnych i je¿eli zostan± pominiête, ich warto¶ci
 ustawiane s± na domy¶lne.
-U¿yj "-1", aby wyra¼nie nakazaæ ustawiania warto¶ci domy¶lnej.
+U¿yj "\-1", aby wyra¼nie nakazaæ ustawiania warto¶ci domy¶lnej.
 Parametry w:h oznaczaj± szeroko¶æ x wysoko¶æ w pikselach, x:y oznacza pozycjê
 od lewego górnego rogu wiêkszego obrazu.
 .br
@@ -4289,21 +4289,21 @@ Filtry obrazu s± zorganizowane w listy.
 Jest kilka poleceñ zarz±dzaj±cych list± filtrów.
 .
 .TP
-.B \-vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
+.B \-vf\-add <filtr1[,filtr2,...]>
 Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrów.
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
+.B \-vf\-pre <filtr1[,filtr2,...]>
 Poprzedza listê filtrów podanymi filtrami.
 .
 .TP
-.B \-vf-del <poz1[,poz2,...]>
+.B \-vf\-del <poz1[,poz2,...]>
 Usuwa filtry na podanych pozycjach.
 Pozycje rozpoczynaj± siê od 0, ujemne liczby odnosz± siê do koñca listy
-(-1 to ostani).
+(\-1 to ostani).
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 Usuwa wszystkie filtry.
 .PP
 Je¶li filtr to obs³uguje mo¿esz odnosiæ siê do parametrów podaj±c ich nazwy.
@@ -4357,10 +4357,10 @@ input.conf.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <w>,<h>
-szeroko¶æ i wysoko¶æ (domy¶lnie: -1, maksymalny mo¿liwy rozmiar przy którym
+szeroko¶æ i wysoko¶æ (domy¶lnie: \-1, maksymalny mo¿liwy rozmiar przy którym
 granice wci±¿ s± widoczne.)
 .IPs <x>,<y>
-pozycja lewego górnego rogu (domy¶lnie: -1, najwy¿ej i najbardziej w lewo jak
+pozycja lewego górnego rogu (domy¶lnie: \-1, najwy¿ej i najbardziej w lewo jak
 to tylko mo¿liwe)
 .RE
 .PD 1
@@ -4378,7 +4378,7 @@ Ujemne warto¶ci traktowane s± jak zmiany
 .I PRZYK£AD:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.
 .RE
 .PD 1
@@ -4445,13 +4445,13 @@ skalowaæ, domy¶lnie jest d_width/\:d_hei
 .RSss
 0:  skalowana d_width/\:d_height
 .br
--1:  oryginalna wysoko¶æ/\:szeroko¶æ
+\-1:  oryginalna wysoko¶æ/\:szeroko¶æ
 .br
--2:  Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i preskalowanych proporcji.
+\-2:  Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i preskalowanych proporcji.
 .br
--3:  Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i oryginalnych proporcji.
+\-3:  Oblicza w/\:h u¿ywaj±c tej drugiej warto¶ci i oryginalnych proporcji.
 .br
--(n+8): Jak -n powy¿ej, ale zaokr±gla wymiar do najbli¿szej wielokrotno¶ci 16.
+\-(n+8): Jak \-n powy¿ej, ale zaokr±gla wymiar do najbli¿szej wielokrotno¶ci 16.
 .REss
 .IPs <przeplot>
 Prze³±cza skalowanie z przeplotem.
@@ -4526,26 +4526,26 @@ Mo¿e byæ jedn± z tych specjalnych warto¶
 .RSss
 0:  oryginalna wysoko¶æ i szeroko¶æ wy¶wietlania
 .br
--1:  oryginalna wysoko¶æ\:/szeroko¶æ filmu (domy¶lne)
+\-1:  oryginalna wysoko¶æ\:/szeroko¶æ filmu (domy¶lne)
 .br
--2:  Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
+\-2:  Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
 wy¶wietlania.
 .br
--3:  Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
+\-3:  Oblicza w/\:h na podstawie drugiej wielko¶ci i oryginalnych proporcji
 filmu.
 .REss
 .sp 1
 .I PRZYK£AD:
 .PD 0
 .RSs
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 Daje rozdzielczo¶æ wyj¶ciow± 800x600 dla filmu w proporcji 4/3,
 lub 800x450 dla filmu w proporcji 16/9.
 .RE
 .IPs <metoda-proporcji>
 Zmienia wysoko¶æ i szeroko¶æ wed³ug oryginalnych proporcji.
 .RSss
--1: Ignoruje oryginalne proporcje (domy¶lne).
+\-1: Ignoruje oryginalne proporcje (domy¶lne).
 .br
 0: Utrzymaj proporcje wy¶wietlania u¿ywaj±c <w> i <h> jako maksymalnej
 rozdzielczo¶ci.
@@ -4637,7 +4637,7 @@ nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv1
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/\:[-]filtr2...] (zobacz tak¿e \-pphelp)
+.B pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/\:[\-]filtr2...] (zobacz tak¿e \-pphelp)
 Ta opcja uruchamia okre¶lony ³añcuch podfiltrów postprocessingu.
 Podfiltry musz± byæ oddzielone znakiem "/" i mog± byæ wy³±czone przez
 poprzedzenie ich znakiem "\-".
@@ -4714,11 +4714,11 @@ filtr usuwania efektu dzwonienia
 .IPs tn/tmpnoise[:próg1[:próg2[:próg3]]]
 redukcja szumów czasowych
 .RSss
-<próg1>: wiêkszy -> mocniejsze filtrowanie
+<próg1>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
 .br
-<próg2>: wiêkszy -> mocniejsze filtrowanie
+<próg2>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
 .br
-<próg3>: wiêkszy -> mocniejsze filtrowanie
+<próg3>: wiêkszy \-> mocniejsze filtrowanie
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 automatyczna korekta jasno¶ci / kontrastu
@@ -4739,10 +4739,10 @@ Medianowy filtr usuwania przeplotu, któr
 bloku stosuj±c do co drugiej linii filtr medianowy.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, który usuwa przeplot z danego
-bloku stosuj±c do co drugiej linii filtr (-1 4 2 4 -1).
+bloku stosuj±c do co drugiej linii filtr (\-1 4 2 4 \-1).
 .IPs l5/lowpass5
 Pionowo stosowany dolnoprzepustowy fir FIR usuwania przeplotu, który usuwa
-przeplot z danego bloku stosuj±c do wszystkich linii filtr (-1 2 6 2 -1).
+przeplot z danego bloku stosuj±c do wszystkich linii filtr (\-1 2 6 2 \-1).
 .IPs fq/forceQuant[:kwantyzator]
 Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast tego z wej¶cia.
 .RSss
@@ -4764,7 +4764,7 @@ kombinacja filtrów wysokiej jako¶ci (ha:
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 odblokowywanie poziome i pionowe, usuwanie efektu dzwonienia
 i automatyczna korekcja jasno¶ci/\:kontrastu
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 domy¶lne filtry bez korekty jasno¶ci/\:kontrastu
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 domy¶lne filtry i czasowy odszumiacz
@@ -4798,7 +4798,7 @@ szybsza wersja prostego filtru postproce
 4\-5 (to samo co w spp; domy¶lnie: 4)
 .IPs "<qp>\ "
 Wymusza parametr kwantyzacji (domy¶lnie: 0, parametr QP z video).
-.IPs <-15\-32>
+.IPs <\-15\-32>
 Si³a filtru, mniejsze warto¶ci daj± wiêcej szczegó³ów ale te¿ wiêcej
 artefaktów, podczas gdy wiêksze warto¶ci wyg³adzaj± obraz ali i rozmywaj±
 (domy¶lnie: 0 \- optymalnie pod wzglêdem PSNR).
@@ -4873,7 +4873,7 @@ Kontroluje proporcje, wyliczane przez wz
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 FIXME: Wyt³umaczyæ co to robi.
 .RE
 .PD 1
@@ -4930,9 +4930,9 @@ filmów, lub te¿ w celu lekkiego zmniejsz
 powsta³e z winy niskiego tempa bitowego.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 pocz±tkowa jasno¶æ
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 pocz±tkowy kontrast
 .RE
 .PD 1
@@ -4949,9 +4949,9 @@ Parametry s± podane jako liczby rzeczywi
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 pocz±tkowa warto¶æ gamma (domy¶lnie: 1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 pocz±tkowy kontrast, ujemne warto¶ci daj± negatyw obrazu (domy¶lnie: 1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 pocz±tkowa jasno¶æ (domy¶lnie: 1.0)
 .IPs <0\-3>
 pocz±tkowe nasycenie (domy¶lnie: 1.0)
@@ -4976,9 +4976,9 @@ Korektor programowy z interaktywnym ster
 dla kart/\:sterowników nie obs³uguj±cych sprzêtowo korekty barwy i nasycenia.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 pocz±tkowa barwa (domy¶lnie: 0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 domy¶lne nasycenie, liczby ujemne daj± przeciwne barwy (domy¶lnie: 1.0)
 .RE
 .PD 1
@@ -5133,7 +5133,7 @@ szeroko¶æ i wysoko¶æ macierzy, nieparzys
 (min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj co¶ pomiêdzy 3x3 i 7x7)
 .IPs ilo¶æ
 Wzglêdny wspó³czynnik wyostrzenia/\:rozmycia obrazu
-(rozs±dna warto¶æ powinna byæ w zakresie -1.5\-1.5).
+(rozs±dna warto¶æ powinna byæ w zakresie \-1.5\-1.5).
 .RSss
 <0: rozmycie
 .br
@@ -5152,7 +5152,7 @@ Celem tego filtra jest dodanie mo¿liwo¶c
 pojedynczymi obrazami bez usuwania przeplotu.
 Mo¿esz filtrowaæ swoje DVD z przeplotem i odtwarzaæ na telewizorze nie psuj±c
 przeplotu.
-Podczas gdy przeplot usuwany jest na sta³e (filtrami postprocesingu -
+Podczas gdy przeplot usuwany jest na sta³e (filtrami postprocesingu \-
 wyg³adzaj±c, u¶redniaj±c, itp.), rozdzielanie przeplotu dzieli klatkê na 2 pola
 (tak zwane pó³obrazy), mo¿na wiêc je przetwarzaæ (filtrowaæ) niezale¿nie,
 a nastêpnie po³±czyæ z powrotem w jeden obraz.
@@ -5232,7 +5232,7 @@ Tryb analizy.
 Ustawia numer pocz±tkowej klatki w sekwencji.
 0\-2 to trzy nastêpuj±ce po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to dwie klatki
 z przeplotem.
-Domy¶lne -1 oznacza "poza sekwencj± telecine".
+Domy¶lne \-1 oznacza "poza sekwencj± telecine".
 Liczba podana tutaj odnosi siê do hipotetycznej klatki przed pocz±tkiem filmu.
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
 Warto¶ci progowe u¿ywane w niektórych trybach.
@@ -5269,10 +5269,10 @@ po lewej, prawej, u góry i na dole obraz
 Lewo/\:prawo s± w jednostkach 8 pikseli, natomiast góra/\:dó³ s± w jednostkach
 2 linii.
 Domy¶lnie jest to 8 pikseli z ka¿dej strony.
-Ustawiaj±c opcjê sb (strict breaks - sta³e przerwy) na 1, zmniejsza siê
+Ustawiaj±c opcjê sb (strict breaks \- sta³e przerwy) na 1, zmniejsza siê
 szansa, ¿e pullup stworzy niepasuj±c± klatkê, ale mo¿e równie¿ prowadziæ do
 ominiêcia wielu ramek podczas scen z du¿± ilo¶ci± ruchu.
-Odwrotnie, je¶li ustawisz na -1, to pullup ³atwiej bêdzie dopasowywa³ pola.
+Odwrotnie, je¶li ustawisz na \-1, to pullup ³atwiej bêdzie dopasowywa³ pola.
 Mo¿e to pomóc przy przetwarzaniu filmu, w którym jest delikatne rozmazanie
 miêdzy polami, ale mo¿e równie¿ sprawiæ, ¿e w wyj¶ciu znajd± siê klatki
 z przeplotem.
@@ -5430,7 +5430,7 @@ pozbycie siê szumu na pocz±tku.
 Poza tym, pierwszy przebieg trybu dwuprzebiegowego te¿ korzysta z tej opcji,
 wiêc je¿eli zachowasz wyj¶cie to otrzymasz w efekcie sta³a fazê.
 .IPs deghost=<warto¶æ>
-Ustawia próg deghostingu (0\-255 dla trybu jednoprzebiegowego, -255\-255 dla
+Ustawia próg deghostingu (0\-255 dla trybu jednoprzebiegowego, \-255\-255 dla
 trybu dwuprzebiegowego, domy¶lnie: 0).
 Je¿eli warto¶æ jest ró¿na od 0, tryb deghostingu jest w³±czony.
 Opcja przeznaczona jest dla filmów, z których usuniêto przeplot poprzez
@@ -5530,10 +5530,10 @@ szybko¶æ klatek pozostaje niezmieniona.
 .
 .TP
 .B tfields[=tryb]
-Tymczasowy separator pola - dzieli pola na klatki, podwajaj±c szybko¶æ
+Tymczasowy separator pola \- dzieli pola na klatki, podwajaj±c szybko¶æ
 klatek.
 Podobnie jak filtr telecine, tfields bêdzie poprawnie dzia³a³ tylko z
-MEncoderem i tylko gdy oba -fps i -ofps bêd± ustawione na po¿±dan±
+MEncoderem i tylko gdy oba \-fps i \-ofps bêd± ustawione na po¿±dan±
 (podwójn±) szybko¶æ klatek!
 Dostêpne tryby:
 .PD 0
@@ -5586,10 +5586,10 @@ eleganckie rozmycie
 .IPs <promieñ>
 si³a filtru rozmycia (~0.1\-5.0) (wolniejsze je¿eli wiêksze)
 .IPs <si³a>
-rozmycie (0.0\-1.0) lub wyostrzenie (-1.0\-0.0)
+rozmycie (0.0\-1.0) lub wyostrzenie (\-1.0\-0.0)
 .IPs <zakres>
 filtruj wszystko (0), filtruj p³askie obszary (0\-30)
-lub filtruj krawêdzie (-30\-0)
+lub filtruj krawêdzie (\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -5681,15 +5681,15 @@ wymiary obrazu/obszaru
 Rozpoczyna blitting w punkcie o wspó³rzêdnych xpoz/ypoz.
 .IPs <alfa>
 Ustawia ró¿nicê alfa.
-Je¿eli ustawisz na -255, mo¿esz pó¼niej wysy³aæ sekwencjê komend ALPHA,
-aby zmieniæ warto¶æ na -225, -200, -175 itd.\& \- uzyskasz ciekawy efekt
+Je¿eli ustawisz na \-255, mo¿esz pó¼niej wysy³aæ sekwencjê komend ALPHA,
+aby zmieniæ warto¶æ na \-225, \-200, \-175 itd.\& \- uzyskasz ciekawy efekt
 przenikania ! ;)
 .RSss
 0:  tak jak orygina³
 .br
 255: Zmienia wszystko na nieprzezroczyste.
 .br
--255: Zmienia wszystko na przezroczyste.
+\-255: Zmienia wszystko na przezroczyste.
 .REss
 .IPs <clear>
 czy¶ci bufor przed blittingiem
@@ -5771,7 +5771,7 @@ pozycja lewego, górnego rogu logo
 szeroko¶æ i wysoko¶æ czyszczonego prostok±ta
 .IPs <t>
 Grubo¶æ niewyra¼nej krawêdzi (dodana do w i h).
-Kiedy ustawiona zostanie na -1, zielony prostok±t zostanie narysowany na
+Kiedy ustawiona zostanie na \-1, zielony prostok±t zostanie narysowany na
 ekranie, aby upro¶ciæ odnalezienie w³a¶ciwych parametrów x,y,w,h.
 .RE
 .PD 1
@@ -5820,7 +5820,7 @@ Parametr fd nakazuje filtrowi zawsze sto
 Pozwala na otrzymywanie zrzutów klatek z filmu u¿ywaj±c polecenia screenshot
 (domy¶lnie przypisanego do klawisza "s").
 Zapisuje zbiory o nazwach "shotNNNN.png" w bie¿±cym katalogu, u¿ywaj±c
-pierwszego dostêpnego numeru - nie zama¿e ¿adnych zbiorów.
+pierwszego dostêpnego numeru \- nie zama¿e ¿adnych zbiorów.
 Filtr nie ma ¿adnego narzutu je¶li nie jest u¿ywany i akceptuje dowolne
 przestrzenie kolorów, wiêc mo¿na go bezpiecznie dodaæ do pliku
 konfiguracyjnego.
@@ -5831,14 +5831,14 @@ konfiguracyjnego.
 .SH "OGÓLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <0.0\-...>
+.B \-audio\-delay <0.0\-...>
 Ustawia opó¼nienie audio w nag³ówku.
 Domy¶lnie jest 0.0, ujemne warto¶ci nie dzia³aj±.
 Opcja nie opó¼nia d¼wiêku podczas kodowania, ale odtwarzacz, gdy wykryje
-domy¶lne opó¼nienie audio, wyrêcza Ciê z u¿ycia opcji -delay.
+domy¶lne opó¼nienie audio, wyrêcza Ciê z u¿ycia opcji \-delay.
 .
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 Liczba kawa³ków audio na sekundê (domy¶lnie jest 2 przy kawa³kach audio
 o d³ugo¶ci 0.5s).
 .br
@@ -5846,7 +5846,7 @@ o d³ugo¶ci 0.5s).
 Tylko dla CBR, VBR ignoruje j± gdy¿ dok³ada kolejny pakiet w nowym kawa³ku.
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 Ustawia przerwê czasu buforowania audio (domy¶lnie: 0.5s).
 .
 .TP
@@ -5894,22 +5894,22 @@ Da plik wyj¶ciowy zawieraj±cy "div3" jak
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 Nadpisuje aspekt zawarty w nag³ówku vprp AVI OpenDML.
 Opcja ta mo¿e byæ u¿yta do zmiany proporcji przy "\-ovc copy".
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)
+.B \-frameno\-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)
 Okre¶la nazwê pliku audio z mapowaniem numerów klatek utworzonego w pierwszym
 (tylko audio) przebiegu specjalnego kodowania trzyprzebiegowego.
 .br
 .I INFORMACJA:
 Je¶li korzystasz z tego trybu prawdopodobnie uzyskasz desynchronizacjê A-V.
-Nie u¿ywaj tej opcji - jest ona trzymana tylko dla wstecznej kompatybilno¶ci
+Nie u¿ywaj tej opcji \- jest ona trzymana tylko dla wstecznej kompatybilno¶ci
 i przypuszczalnie zostanie usuniêta w przysz³ych wydaniach.
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek (tylko EDL)
+.B \-hr\-edl\-seek (tylko EDL)
 U¿ywa dok³adniejszej, ale o wiele wolniejszej metody przeskakiwania.
 Obszary przeznaczone do pominiêcia nie s± przeskakiwane, zamiast tego
 dekodowane s± wszystkie ramki ale tylko potrzebne s± kodowane.
@@ -5973,7 +5973,7 @@ Zapisuje wyj¶cie do podanego pliku, zami
 Koduje podanym kodekiem audio (brak warto¶ci domy¶lnej).
 .br
 .I INFORMACJA:
-U¿yj -oac help, aby otrzymaæ listê dostêpnych kodeków.
+U¿yj \-oac help, aby otrzymaæ listê dostêpnych kodeków.
 .sp 1
 .I PRZYK£AD:
 .PD 0
@@ -6247,14 +6247,14 @@ Skutkuje to nieznacznie ni¿sz± jako¶ci± 
 .B highpassfreq=<czêstotliwo¶æ>
 Ustawia czêstotliwo¶æ w Hz wysokoprzej¶ciowego filtrowania (highpass filtering).
 Czêstotliwo¶ci poni¿ej podanej bêd± obcinane.
-Warto¶æ -1 wy³±czy filtrowanie, warto¶æ 0
+Warto¶æ \-1 wy³±czy filtrowanie, warto¶æ 0
 pozwoli LAME wykryæ warto¶ci automatycznie.
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<czêstotliwo¶æ>
 Ustawia czêstotliwo¶æ w Hz niskoprzej¶ciowego filtrowania (lowpass filtering).
 Czêstotliwo¶ci powy¿ej podanej bêd± obcinane.
-Warto¶æ -1 wy³±czy filtrowanie, warto¶æ 0
+Warto¶æ \-1 wy³±czy filtrowanie, warto¶æ 0
 pozwoli LAME wykryæ warto¶ci automatycznie.
 .
 .TP
@@ -6301,7 +6301,7 @@ natomiast w trybie VBR jest to minimalny
 Tryb VBR nie zadzia³a z warto¶ci± mniejsz± ni¿ 112.
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50> (tylko VBR)
+.B vbr=<\-50\-50> (tylko VBR)
 Przedzia³ zmienno¶ci; je¶li ujemny koder przesuwa ¶redni bitrate w stronê
 dolnej granicy, je¶li dodatni w stronê górnej.
 Je¶li ustawione na 0 jest u¿ywany tryb CBR (domy¶lne).
@@ -6315,7 +6315,7 @@ maksymalny bitrate dozwolony na ramkê, w
 (domy¶lnie: mono dla d¼wiêku jednokana³owego, w przeciwnym wypadku stereo)
 .
 .TP
-.B psy=<-1\-4>
+.B psy=<\-1\-4>
 model psychoakustyczny (domy¶lnie: 2)
 .
 .TP
@@ -6619,7 +6619,7 @@ filtr pêtli (H.263+)
 nie dzia³a
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 Na razie nie robi kompletnie nic.
 .
 .TP
@@ -6636,11 +6636,11 @@ dekodera, kodera i szczê¶cia.
 Dla utrzymania pe³nej zgodno¶ci z MPEG-1/\:2/\:4 warto¶ci powinny byæ <=132.
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 Próg do wykrywania zmiany sceny.
 Libavcodec wstawia klatkê kluczow± je¿eli wykryje zmianê sceny.
 T± opcj± mo¿esz okre¶liæ czu³o¶æ tej detekcji.
--1000000000 oznacza, ¿e zmiana sceny wykrywana jest w ka¿dej klatce,
+\-1000000000 oznacza, ¿e zmiana sceny wykrywana jest w ka¿dej klatce,
 1000000000 oznacza, ¿e ¿adne zmiany nie bêd± wykryte (domy¶lnie: 0).
 .
 .TP
@@ -6791,22 +6791,22 @@ obecnie bezu¿yteczne
 Zarezerwowane na przysz³o¶æ.
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 wspó³czynnik kwantyzatora pomiêdzy ramkami B a innymi ni¿ B (przebieg\ 1/\:2)
 (domy¶lnie: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 wspó³czynnik kwantyzatora pomiêdzy ramkami I a innymi ni¿ I (przebieg\ 1/\:2)
 (domy¶lnie: 0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 offset kwantyzatora pomiêdzy ramkami B a innymi ni¿ B (przebieg\ 1/\:2)
 (domy¶lnie: 1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (przebieg\ 1/\:2) (domy¶lnie: 0.0)
 .br
 je¿eli v{b|i}_qfactor > 0
@@ -6817,7 +6817,7 @@ v{b|i}_qoffset
 w przeciwnym wypadku
 .br
 normalnie kontroluj tempo (nie blokuj kwantyzatora wed³ug nastêpnej ramki P)
-i ustaw q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+i ustaw q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I WSKAZÓWKA:
 Aby kodowaæ ze sta³ym kwantyzatorem, ale ró¿nym
@@ -6907,7 +6907,7 @@ z³o¿ono¶æ czasowa
 .IPs qComp
 qcomp z wiersza poleceñ
 .IPs "isI, isP, isB"
-Wynosi 1 je¿eli typ obrazu to I/\:P/\:B w przeciwnym wypadku - 0.
+Wynosi 1 je¿eli typ obrazu to I/\:P/\:B w przeciwnym wypadku \- 0.
 .IPs "Pi,E\ "
 Przejrzyj swoj± ulubion± ksi±¿kê do matematyki.
 .RE
@@ -6937,7 +6937,7 @@ Opcje to <klatka-pocz±tkowa>, <klatka-ko
 .RSs
 .IPs "quality (2\-31)"
 kwantyzator
-.IPs "quality (-500\-0)"
+.IPs "quality (\-500\-0)"
 korekcja jako¶ci w %
 .RE
 .PD 1
@@ -6963,24 +6963,24 @@ U¿ywa ³adnej, ró¿niczkowalnej funkcji (d
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 Ustawia próg eliminowania pojedynczych wspó³czynników jasno¶ci.
 Warto¶ci ujemne bêd± bra³y pod uwagê tak¿e wspó³czynnik DC
-(powinny byæ równe co najmniej -4 lub ni¿ej dla kodowania z quant=1):
+(powinny byæ równe co najmniej \-4 lub ni¿ej dla kodowania z quant=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 wy³±czony (domy¶lne)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 zalecane przez JVT
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 Ustawia próg eliminowania pojedynczych wspó³czynników barwy.
 Warto¶ci ujemne bêd± bra³y pod uwagê tak¿e wspó³czynnik DC
-(powinny byæ równe co najmniej -4 lub ni¿ej dla kodowania z quant=1):
+(powinny byæ równe co najmniej \-4 lub ni¿ej dla kodowania z quant=1):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
@@ -6991,7 +6991,7 @@ zalecane przez JVT
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 ¶cis³a zgodno¶æ ze standardami
 .PD 0
 .RSs
@@ -7000,9 +7000,9 @@ wy³±czona
 .IPs 1
 Zalecane tylko w przypadku, je¿eli chcesz przekazaæ wyj¶cie do referencyjnego
 dekodera MPEG-4.
-.IPs -1
+.IPs \-1
 Pozwala na rozszerzenia libavcodec (domy¶lne).
-.IPs -2
+.IPs \-2
 W³±cza eksperymentalne kodeki i mo¿liwo¶ci które mog± nie byæ obs³ugiwane
 przez przysz³e wersje MPlayera (snow, ffvhuff, ffv1).
 .RE
@@ -7040,7 +7040,7 @@ Rozmiar pakietu video, poprawia odporno¶
 .RSs
 .IPs "0\ \ \ \ "
 wy³±czone (domy¶lne)
-.IPs 100-1000
+.IPs 100\-1000
 dobry wybór
 .RE
 .PD 1
@@ -7171,7 +7171,7 @@ starannie dobrana.
 .B scplx_mask=<0.0\-1.0>
 Maskowanie z³o¿ono¶ci przestrzennej.
 Wiêksze warto¶ci pomagaj± przy blokowaniu, je¿eli ¿aden filtr odblokowania nie
-jest stosowany przy dekodowaniu - nie jest to najlepszy pomys³.
+jest stosowany przy dekodowaniu \- nie jest to najlepszy pomys³.
 .br
 Wyobra¼ sobie scenê z traw± (która ma zazwyczaj du¿± kompleksowo¶æ
 przestrzenn±), niebieskim niebem i domem;
@@ -7235,10 +7235,10 @@ siê z qpel).
 Korzysta z alternatywnej scantable.
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 automatycznie
 .IPs 0
 najpierw dolne pole
@@ -7404,11 +7404,11 @@ Mo¿e Ci siê on przydaæ, je¶li wolisz zac
 ni¿ przefiltrowaæ je przed kodowaniem (domy¶lnie: 8).
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 typ i rozmiar diamentu dla wstêpnego przebiegu przewidywania ruchu
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 Typ i rozmiar diamentu dla przewidywania ruchu
 Proces wyszukiwania ruchu jest iteracyjny.
 Korzystanie z ma³ego diamentu nie ogranicza przeszukiwania tylko do ma³ych
@@ -7426,12 +7426,12 @@ a jako¶ci±.
 Rozmiary normalnych diamentów i tych przystosowuj±cych kszta³ty nie maj±
 takiego samego efektu.
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 diament przystosowuj±cy kszta³t (szybkie) o rozmiarze 3
-.IPs -2
+.IPs \-2
 diament przystosowuj±cy kszta³t (szybkie) o rozmiarze 2
-.IPs -1
-trochê wyj±tkowy: Mo¿e byæ wolniejszy i/lub lepszy ni¿ dia=-2.
+.IPs \-1
+trochê wyj±tkowy: Mo¿e byæ wolniejszy i/lub lepszy ni¿ dia=\-2.
 .IPs 1
 normalny diament o rozmiarze=1 (domy¶lny) =diament typu EPZS
 .nf
@@ -7550,7 +7550,7 @@ nieograniczona liczba MV (tylko H.263+)
 Zezwala na kodowanie z dowolnie d³ugimi MV.
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 bias kwantyzatora intra (256 odpowiada 1.0,
 domy¶lny kwantyzator w stylu MPEG: 96, domy¶lny kwantyzator w stylu H.263: 0)
 .br
@@ -7561,9 +7561,9 @@ kwantyzator MMX MPEG nie umie obs³u¿yæ u
 vfdct=1 lub 2).
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 bias kwantyzatora inter (256 odpowiada 1.0,
-domy¶lny kwantyzator w stylu MPEG: 0, domy¶lny kwantyzator w stylu H.263: -64)
+domy¶lny kwantyzator w stylu MPEG: 0, domy¶lny kwantyzator w stylu H.263: \-64)
 .br
 .I INFORMACJA:
 Kwantyzator MMX H.263 nie umie obs³u¿yæ dodatnich warto¶ci bias (ustaw
@@ -7572,7 +7572,7 @@ kwantyzator MMX MPEG nie umie obs³u¿yæ u
 vfdct=1 lub 2).
 .br
 .I WSKAZÓWKA:
-Wiêksza warto¶æ bias (-32 \- -16 zamiast -64) wydaje siê polepszaæ PSNR.
+Wiêksza warto¶æ bias (\-32 \- \-16 zamiast \-64) wydaje siê polepszaæ PSNR.
 .
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
@@ -7750,7 +7750,7 @@ Je¿eli korzystasz z materia³u filmowego 
 .I INFORMACJA:
 Je¶li chcia³by¶ przeskalowaæ film, potrzebowa³by¶ filtru skaluj±cego,
 który wiedzia³by, ¿e ma do czyniena z materia³em zawieraj±cym przeplot,
-mo¿esz go uruchomiæ przez -vf scale=<szeroko¶æ>:<wysoko¶æ>:1.
+mo¿esz go uruchomiæ przez \-vf scale=<szeroko¶æ>:<wysoko¶æ>:1.
 .
 .TP
 .B "4mv\ \ \ \ "
@@ -7901,12 +7901,12 @@ proporcja kwantyzatora miêdzy ramkmi typ
 (domy¶lnie: 150)
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 wspó³czynnik offsetu kwantyzatora pomiêdzy ramkami B a pozosta³ymi,
 100=1.00 (domy¶lnie: 100)
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 Ten parametr umo¿liwia Ci okre¶lenie, jaki ma byæ priorytet u¿ycia klatek B.
 Im wy¿sza warto¶æ, tym wiêksze prawdopodobieñstwo u¿ycia klatek B
 (domy¶lnie: 0).
@@ -8130,7 +8130,7 @@ Xvid pozwala u¿ytkownikom na ustawienie 
 przypadaj±cej na ramkê, któr± generuje klatka video (podaj tylko
 u¶rednion± warto¶æ na ramkê).
 0 ma specjalne znaczenie, pozwala Xvid'owi na u¿ycie jego w³asnych
-warto¶ci domy¶lnych (domy¶lnie: 24 - ¶rednia nadwy¿ka AVI).
+warto¶ci domy¶lnych (domy¶lnie: 24 \- ¶rednia nadwy¿ka AVI).
 .
 .TP
 .B profile=<opjca>
@@ -8185,8 +8185,8 @@ wiêkszo¶æ rozpoznaje DivX.
 .
 .TP
 .B par=<tryb>
-Okre¶la tryb Wspó³czynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio - PAR)
-(nie myliæ z Wspó³czynnikiem Proporcji Obrazu (Display Aspect Ratio - DAR)).
+Okre¶la tryb Wspó³czynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio \- PAR)
+(nie myliæ z Wspó³czynnikiem Proporcji Obrazu (Display Aspect Ratio \- DAR)).
 PAR to stosunek szeroko¶ci do wysoko¶ci pojedynczego piksela.
 Wiêc oba s± zwi±zane: DAR = PAR * (szeroko¶æ/wysoko¶æ).
 .br
@@ -8199,7 +8199,7 @@ Mo¿e byæ podany jeden z 5 standardowych 
 zwyczajny PAR dla PC
 Piksele s± jednostk± kwadratow±.
 .IPs pal43
-standard dla PAL - 4:3 PAR
+standard dla PAL \- 4:3 PAR
 Piksele s± prostok±tami.
 .IPs pal169
 jak wy¿ej
@@ -8349,7 +8349,7 @@ globalnego PSNR ostatniego przej¶cia w p
 pe³nej jako¶ci.
 .br
 Poziom 2 mo¿e czterokrotnie przyspieszyæ pierwszy przebieg zmieniaj±c 
-globalne PSNR ostatniego przej¶cia o +/- 0.05dB w porównaniu z pierwszym
+globalne PSNR ostatniego przej¶cia o +/\- 0.05dB w porównaniu z pierwszym
 przebiegiem pe³nej jako¶ci.
 .REss
 .
@@ -8374,13 +8374,13 @@ Ramki IDR ograniczaj± odnoszenie siê ram
 poprzedzaj±cej ramkê IDR.
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 Kontroluje agresywno¶æ wstawiania klatek I (domy¶lnie: 40).
 Ma³e warto¶ci powoduj±, ¿e kodek czêsto musi wymuszaæ ramkê I, je¶li
 przekroczy warto¶æ keyint.
 Poprawne warto¶ci mog± odszukaæ lepsze miejsca dla ramki I,
 wy¿sze powoduj± marnowanie bitów.
--1 wy³±cza wykrywanie obciêæ scen (scenecut), wiêc ramki I s± wstawiane tylko
+\-1 wy³±cza wykrywanie obciêæ scen (scenecut), wiêc ramki I s± wstawiane tylko
 raz po ka¿dych innych klatkach keyint, nawet je¶li takie obciêcie zdarzy siê
 wcze¶niej.
 Nie jest to zalecane i marnuje bitrate, jako ¿e obciêcia scen (scenecut) s±
@@ -8409,7 +8409,7 @@ ograniczonej dopuszczalnym maksimum okre
 Je¿eli opcja ta jest wy³±czona, u¿yta jest maksymalna liczba klatek B.
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 Kontroluje decycyzje podejmowane przez b_adapt.
 Wy¿szy wspó³czynnik b_bias generuje wiêksz± liczbê klatek B (domy¶lnie: 0).
 .
@@ -8436,7 +8436,7 @@ Jako, ¿e zabiera ma³o czasu procesora w 
 jaki daje, nie jest zalecane wy³±czanie go.
 .
 .TP
-.B deblockalpha=<-6\-6>
+.B deblockalpha=<\-6\-6>
 Parametr AlphaC0 dla filtru odblokowywuj±cego (deblock) (domy¶lnie: 0).
 Opcja ta dostosowuje zakresy dla filtru in-loop deblocking H.264.
 Po pierwsze parametr ten okre¶la maksymaln± ilo¶æ zmian jak± filtr mo¿e
@@ -8452,7 +8452,7 @@ efektu bloków, które chcia³by¶ usun±æ, d
 zwiêkszenie warto¶ci parametru.
 .
 .TP
-.B deblockbeta=<-6\-6>
+.B deblockbeta=<\-6\-6>
 Parametr Beta filtru odblokowywuj±cego (deblock) (domy¶lnie: 0).
 Ma wp³yw na próg detali.
 Bloki zawieraj±ce du¿± liczbê detali nie bêd± filtrowane,
@@ -8463,7 +8463,7 @@ oryginalny efekt blokowy.
 .B (no)cabac
 Wykorzystuje CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)
 (domy¶lnie: w³±czony).
-Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie, ale oszczêdza oko³o 10-15% bitów.
+Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie, ale oszczêdza oko³o 10\-15% bitów.
 Nie powiniene¶ go wy³±czaæ, chyba ¿e zale¿y Ci na szybko¶ci dekodowania.
 .
 .TP
@@ -8694,9 +8694,9 @@ Bierze pod uwagê informacje o barwie pod
 Wymaga subq>=5.
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 U¿ywa innego kwantyzatora do barw w porównaniu do jasno¶ci.
-Sensowne warto¶ci s± w zakresie <-2\-2> (domy¶lnie: 0).
+Sensowne warto¶ci s± w zakresie <\-2\-2> (domy¶lnie: 0).
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<nazwapliku>>
@@ -8757,7 +8757,7 @@ oddzielone przecinkami warto¶ci w zakres
 .TP
 .B level_idc=<10\-51>
 Ustawia parametr level strumienia bitów, wed³ug definicji w aneksie A standardu
-H.264 (domy¶lnie: 40 - Level 4.0).
+H.264 (domy¶lnie: 40 \- Level 4.0).
 U¿ywane ¿eby przekazaæ dekoderowi jakie mo¿liwo¶ci musi obs³ugiwaæ.
 U¿ywaj tylko je¶li wiesz co to znaczy i musisz tego u¿yæ.
 .
@@ -8770,11 +8770,11 @@ Wymaga ¿eby libx264 by³a skompilowana z 
 opcja ta wy¶wietli ostrze¿enie i w³±czy paski ale nie wielow±tkowo¶æ.
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 Okre¶la ilo¶æ informacji drukowanych na ekranie.
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 ¿adne
 .IPs " 0"
 Wy¶wietla tylko b³êdy.
@@ -9013,11 +9013,11 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .
 .TP
 .B Odtwarza tylko rozdzia³y 5, 6, 7:
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .
 .TP
 .B Odtwarza tylko tytu³y 5, 6, 7:
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .
 .TP
 .B Odtwarza DVD z ró¿nych ujêæ:
@@ -9025,11 +9025,11 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .
 .TP
 .B Odtwarza z innego urz±dzenia DVD:
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .
 .TP
 .B Odtwarza DVD z katalogu zawieraj±cego pliki VOB:
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /¶cie¿ka/\:do/\:katalogu/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /¶cie¿ka/\:do/\:katalogu/
 .
 .TP
 .B Kopiuje tytu³ DVD na twardy dysk, zapisuj±c go to "title1.vob":
@@ -9076,7 +9076,7 @@ przez jaka¶ liczbê), aby zwiêkszyæ g³o¶n
 .
 .TP
 .B Kodowanie tytu³u #2 DVD, tylko wybrane rozdzia³y:
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o tytul2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o tytul2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .
 .TP
 .B Kodowanie tytu³u #2 DVD, zmiana rozmiaru do 640x480:

Modified: trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/ru/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -93,11 +93,11 @@ dvb://[ÎÏÍÅÒ_ËÁÒÔÙ@]ËÁÎÁÌ
 .br
 .B mplayer
 mf://[ÆÁÊÌÏ×ÁÑ_ÍÁÓËÁ|@ÆÁÊÌ_ÓÏ_ÓÐÉÓËÏÍ]
-[-mf ÏÐÃÉÉ] [ÏÐÃÉÉ]
+[\-mf ÏÐÃÉÉ] [ÏÐÃÉÉ]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://ÄÏÒÏÖËÁ[-ÐÏÓÌ._ÄÏÒÏÖËÁ][:ÓËÏÒÏÓÔØ][/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï]
+[cdda|cddb]://ÄÏÒÏÖËÁ[\-ÐÏÓÌ._ÄÏÒÏÖËÁ][:ÓËÏÒÏÓÔØ][/ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï]
 [ÏÐÃÉÉ]
 .
 .br
@@ -167,7 +167,7 @@ VESA (ÎÁ ÌÀÂÏÊ VESA-ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÊ ËÁÒÔÅ, Ä
 .\" FIXME onscreen display
 MPlayer ÉÍÅÅÔ onscreen display (OSD) ÄÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ,
 ÂÏÌØÛÉÈ ÓÇÌÁÖÅÎÎÙÈ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× Ó ÔÅÎØÀ É ×ÉÚÕÁÌØÎÏÇÏ ÏÔËÌÉËÁ ÎÁ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÎÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ.
-å×ÒÏÐÅÊÓËÉÅ/\:ISO8859-1,2 (÷ÅÎÇÅÒÓËÉÅ, áÎÇÌÉÊÓËÉÅ, þÅÛÓËÉÅ, É Ô.Ä.), ëÉÒÉÌÌÉÞÅÓËÉÅ É ëÏÒÅÊÓËÉÅ
+å×ÒÏÐÅÊÓËÉÅ/\:ISO8859\-1,2 (÷ÅÎÇÅÒÓËÉÅ, áÎÇÌÉÊÓËÉÅ, þÅÛÓËÉÅ, É Ô.Ä.), ëÉÒÉÌÌÉÞÅÓËÉÅ É ëÏÒÅÊÓËÉÅ
 ÛÒÉÆÔÙ ×ËÕÐÅ Ó 12 ÆÏÒÍÁÔÁÍÉ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (MicroDVD, SubRip, OGM,
 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS É ÎÁÛ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÊ: MPsub) É 
 DVD ÓÕÂÔÉÔÒÙ (SPU streams, VOBsub É Closed Captions).
@@ -233,8 +233,8 @@ MPlayer ÉÍÅÅÔ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ÎÁÓÔÒÁÉ×ÁÅÍÙÊ, Ï
 ÏÄÉÎ ËÁÄÒ É ÓÎÏ×Á ×ÏÚ×ÒÁÝÁÔØÓÑ × ÒÅÖÉÍ ÐÁÕÚÙ (ÌÀÂÁÑ ÄÒÕÇÁÑ ËÌÁ×ÉÛÁ ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÅ).
 .IPs "q / ESC"
 ïÓÔÁÎÏ×ËÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ É ×ÙÈÏÄ É ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ.
-.IPs "+ É -"
-éÚÍÅÎÉÔØ ÚÁÄÅÒÖËÕ ÁÕÄÉÏ ÎÁ +/- 0.1 ÓÅËÕÎÄÙ.
+.IPs "+ É \-"
+éÚÍÅÎÉÔØ ÚÁÄÅÒÖËÕ ÁÕÄÉÏ ÎÁ +/\- 0.1 ÓÅËÕÎÄÙ.
 .IPs "/ É *"
 õÍÅÎØÛÁÅÔ/\:Õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÅÔ ÇÒÏÍËÏÓÔØ.
 .IPs "9 É 0"
@@ -271,7 +271,7 @@ MPlayer ÉÍÅÅÔ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ÎÁÓÔÒÁÉ×ÁÅÍÙÊ, Ï
 .IPs "a\ \ \ \ "
 éÚÍÅÎÑÅÔ ÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×: ×ÅÒÈ / ÃÅÎÔÒ / ÎÉÚ.
 .IPs "x É z"
-éÚÍÅÎÑÅÔ ÚÁÄÅÒÖËÕ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÎÁ +/- 0.1 ÓÅËÕÎÄÙ.
+éÚÍÅÎÑÅÔ ÚÁÄÅÒÖËÕ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× ÎÁ +/\- 0.1 ÓÅËÕÎÄÙ.
 .IPs "r É t"
 ðÅÒÅÍÅÝÁÅÔ ÓÕÂÔÉÔÒÙ ××ÅÒÈ/×ÎÉÚ.
 .IPs "i (ÔÏÌØËÏ × ÒÅÖÉÍÅ \-edlout)"
@@ -460,10 +460,10 @@ mplayer \-ao pcm:file=%`expr length "$NA
 ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ×ÓÅ ÏÐÃÉÉ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ, ËÏÔÏÒÙÅ MPlayer/\:MEncoder
 ÂÕÄÅÔ ÓÞÉÔÙ×ÁÔØ ÐÒÉ ËÁÖÄÏÍ ÚÁÐÕÓËÅ.
 óÉÓÔÅÍÎÙÊ ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ 'mplayer.conf' ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ × ÓÉÓÔÅÍÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ 
-(ÎÁÐÒÉÍÅÒ /etc/\:mplayer ÉÌÉ /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÊ - ÜÔÏ
+(ÎÁÐÒÉÍÅÒ /etc/\:mplayer ÉÌÉ /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÊ \- ÜÔÏ
 '~/\:.mplayer/\:config'.
 ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÊ ÆÁÊÌ ÄÌÑ MEncoder ÎÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ 'mencoder.conf' É ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ × ÓÉÓÔÅÍÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ 
-(ÎÁÐÒÉÍÅÒ /etc/\:mplayer ÉÌÉ /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÊ - 
+(ÎÁÐÒÉÍÅÒ /etc/\:mplayer ÉÌÉ /usr/\:local/\:etc/\:mplayer), ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÊ \-
 '~/\:.mplayer/\:mencoder.conf.
 ïÐÃÉÉ × ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÏÍ ÆÁÊÌÅ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÀÔ ÓÉÓÔÅÍÎÙÅ, Á ÏÐÃÉÉ ËÏÍÁÎÄÎÏÊ ÓÔÒÏËÉ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÀÔ 
 ÚÁÄÁÎÎÙÅ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÙÈ ÆÁÊÌÁÈ.
@@ -541,7 +541,7 @@ profile-desc="MPEG4 encoding"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="HQ MPEG4 encoding"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -723,7 +723,7 @@ xover, xv (ÓÍÏÔÒÉ \-vo xv:ck), xvmc (ÓÍÏ
 âÏÌÅÅ ÔÏÞÎÙÊ ÔÁÊÍÉÎÇ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÍÅÔÅÎ, ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÒÉ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÉ Ó ÏÐÃÉÅÊ \-ass
 ÓÕÂÔÉÔÒÏ×, ÐÒÉ×ÑÚÁÎÎÙÈ Ë ÓÍÅÎÅ ÓÃÅÎÙ, 
 .\" FIXME is translation correct ?
-.\" Without \-correct-pts the subtitle timing will typically be off by some frames.
+.\" Without \-correct\-pts the subtitle timing will typically be off by some frames.
 âÅÚ \-correct\-pts ÔÁÊÍÉÎÇ ÓÕÂÔÉÔÒÏ×, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÂÕÄÅÔ ÏÔËÌÀÞÅÎ ÎÅËÏÔÏÒÙÍÉ ËÁÄÒÁÍÉ.
 ó ÎÅËÏÔÏÒÙÍÉ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÁÍÉ É ËÏÄÅËÁÍÉ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏ.
 
@@ -875,7 +875,7 @@ FIFO ÒÁÚÍÅÒÁ n ÍÏÖÅÔ ÂÕÆÅÒÉÚÏ×ÁÔØ (n\-1)
 .I ðòéíåò:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 ïÇÒÁÎÉÞÉÔ ÍÅÎÀ ×ÙÂÏÒÁ ÆÁÊÌÁ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ /home É ÅÇÏ ÐÏÄËÁÔÁÌÏÇÁÍÉ (Ô.Å.\& ÄÏÓÔÕÐ
 Ë / ÂÕÄÅÔ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÅÎ, ÎÏ /home/user ÂÕÄÅÔ ÄÏÓÔÕÐÅÎ).
 .RE
@@ -924,7 +924,7 @@ mozplayerxp ÐÏÌÁÇÁÅÔÓÑ ÎÁ ÜÔÕ ÏÐÃÉÀ).
 .
 .TP
 .B \-rtc (ÔÏÌØËÏ RTC)
-÷ËÌÀÞÁÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ Linux RTC (ÞÁÓÏ× ÒÅÁÌØÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ - /dev/\:rtc) ËÁË ÍÅÈÁÎÉÚÍÁ
+÷ËÌÀÞÁÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ Linux RTC (ÞÁÓÏ× ÒÅÁÌØÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ \- /dev/\:rtc) ËÁË ÍÅÈÁÎÉÚÍÁ
 ÓÉÎÈÒÏÎÉÚÁÃÉÉ.
 üÔÏ ÐÒÉ×ÏÄÉÔ Ë ÐÒÏÂÕÖÄÅÎÉÀ ÐÒÏÃÅÓÓ ËÁÖÄÕÀ 1/1024 ÓÅËÕÎÄÙ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÔÅËÕÝÅÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ.
 âÅÓÐÏÌÅÚÎÏ Ó ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÍÉ ÑÄÒÁÍÉ Linux, ÎÁÓÔÒÏÅÎÎÙÍÉ ÄÌÑ ÄÅÓËÔÏÐÁ, ÐÏÓËÏÌØËÕ
@@ -1009,7 +1009,7 @@ FIXME: üÔÏ ÔÒÅÂÕÅÔ ÔÝÁÔÅÌØÎÏÇÏ ÒÁÚßÑÓÎÅÎ
 .B \-a52drc <ÕÒÏ×ÅÎØ>
 .\" ÎÕÖÅÎ ÌÉ ÐÅÒÅ×ÏÄ DRC ?
 ÷ÙÂÉÒÁÅÔ ÕÒÏ×ÅÎØ Dynamic Range Compression[óÖÁÔÉÅ äÉÎÁÍÉÞÅÓËÏÇÏ äÉÁÐÁÚÏÎÁ] ÄÌÑ 
-ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÏ× AC-3. <ÕÒÏ×ÅÎØ> - ÜÔÏ ×ÅÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÞÉÓÌÏ ÏÔ 0 ÄÏ 1, ÇÄÅ 0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ 
+ÁÕÄÉÏ ÐÏÔÏËÏ× AC-3. <ÕÒÏ×ÅÎØ> \- ÜÔÏ ×ÅÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÞÉÓÌÏ ÏÔ 0 ÄÏ 1, ÇÄÅ 0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ
 ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅ ÓÖÁÔÉÑ, Á 1 (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ) ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÐÏÌÎÏÅ ÓÖÁÔÉÅ (ÄÅÌÁÅÔ ÇÒÏÍËÉÅ Ú×ÕËÉ 
 ÂÏÌÅÅ ÔÉÈÉÍÉ É ÎÁÏÂÏÒÏÔ).
 üÔÁ ÏÐÃÉÑ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ, ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ AC-3 ÐÏÔÏË ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ 
@@ -1028,7 +1028,7 @@ MPlayer ×Ù×ÏÄÉÔ ×ÓÅ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÕÄÉÏ ID, 
 .B \-alang <ËÏÄ ÑÚÙËÁ[,ËÏÄ ÑÚÙËÁ,...]> (ÓÍÏÔÒÉÔÅ ÔÁËÖÅ \-aid)
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÈ ÑÚÙËÏ× × ÐÏÒÑÄËÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÎÏÓÔÉ.
 òÁÚÌÉÞÎÙÅ ÆÏÒÍÁÔÙ ÆÁÊÌÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ËÏÄÙ ÑÚÙËÏ×.
-DVD ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639-1 Ä×ÕÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ ËÏÄÙ, Matroska, MPEG-TS É NUT ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639-2
+DVD ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639\-1 Ä×ÕÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ ËÏÄÙ, Matroska, MPEG-TS É NUT ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639\-2
 ÔÒÅÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ ËÏÄÙ ÑÚÙËÏ×, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË OGM ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ × Ó×ÏÂÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÅ.
 MPlayer ×Ù×ÏÄÉÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÑÚÙËÉ, ËÏÇÄÁ ÚÁÐÕÝÅÎ × ÒÅÖÉÍÅ ×Ù×ÏÄÁ ÐÏÄÒÏÂÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (\-v).
 .sp 1
@@ -1050,7 +1050,7 @@ MPlayer ×Ù×ÏÄÉÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÑÚÙËÉ, ËÏÇÄÁ Ú
 ðÅÒÅÄÁÊÔÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÁ ÔÁËÉÍ, ËÁËÉÍ ÏÎÏ ×Ù×ÏÄÉÔÓÑ ÏÐÃÉÅÊ \-audio\-demuxer help.
 äÌÑ ÏÂÒÁÔÎÏÊ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÉ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÔÁËÖÅ ÐÒÉÎÉÍÁÅÔ ID ÄÅÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÁ, ÕËÁÚÁÎÎÙÊ × 
 libmpdemux/\:demuxer.h.
-\-audio-demuxer audio ÉÌÉ \-audio\-demuxer 17 ÐÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ MP3.
+\-audio\-demuxer audio ÉÌÉ \-audio\-demuxer 17 ÐÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ MP3.
 .
 .TP
 .B \-audiofile <ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ>
@@ -1183,7 +1183,7 @@ full 5.1
 .B \-delay <ÓÅË>
 úÁÄÅÒÖËÁ ÁÕÄÉÏ × ÓÅËÕÎÄÁÈ (ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÏÅ ÉÌÉ ÏÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÏÅ ×ÅÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÞÉÓÌÏ)
 .br
-ïÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÚÁÄÅÒÖÉ×ÁÀÔ ÁÕÄÉÏ, ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÅ - ×ÉÄÅÏ.
+ïÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÚÁÄÅÒÖÉ×ÁÀÔ ÁÕÄÉÏ, ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÅ \- ×ÉÄÅÏ.
 úÁÍÅÔØÔÅ, ÜÔÏ ÐÏÌÎÁÑ ÐÒÏÔÉ×ÏÐÏÌÏÖÎÏÓÔØ \-audio\-delay ÏÐÃÉÉ MEncoder.
 .br
 .I úáíåþáîéå:
@@ -1608,7 +1608,7 @@ radio://1, radio://104.4, radio_set_chan
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 ðÒÏÉÇÒÙ×ÁÅÔ ÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÆÉÌØÍ "foreman".
 .IPs "mplayer sample-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 ðÒÏÉÇÒÙ×ÁÅÔ ÓÙÒÏÊ YUV ÆÉÌØÍ.
@@ -1722,7 +1722,7 @@ RTP ÐÁËÅÔÙ ÎÁ ÎÕÖÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. åÓÌÉ ÎÅ×
 .I úáíåþáîéå:
 äÌÑ bsdbt848 ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕËÁÚÁÔØ ËÁË bktr, ÔÁË É tuner ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï,
 ÒÁÚÄÅÌÉ× ÉÈ ÚÁÐÑÔÏÊ, tuner ÐÏÓÌÅ 
-bktr (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
+bktr (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, \-tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
 .IPs input=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÉÓÔÏÞÎÉË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0 (TV), ÓÍÏÔÒÉÔÅ ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ ×Ù×ÏÄ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ 
 ÉÓÔÏÞÎÉËÏ×).
@@ -2123,7 +2123,7 @@ SubViewer (SRT).
 .TP
 .B \-fribidi\-charset <ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ> (ÔÏÌØËÏ FriBiDi)
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ, ËÏÔÏÒÁÑ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅÄÁÎÁ FriBiDi ÐÒÉ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÉ 
-ÎÅ-UTF-8 ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ISO8859-8).
+ÎÅ-UTF-8 ÓÕÂÔÉÔÒÏ× (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ISO8859\-8).
 .
 .TP
 .B \-ifo <VOBsub IFO ÆÁÊÌ>
@@ -2168,8 +2168,8 @@ MPlayer ÐÏËÁÚÙ×ÁÅÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ID ÓÕÂÔÉÔÒÏ
 .B \-slang <ËÏÄ ÑÚÙËÁ[,ËÏÄ ÑÚÙËÁ,...]> (ÓÍÏÔÒÉÔÅ ÔÁËÖÅ \-sid)
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÑÚÙËÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÈ × ÓÕÂÔÉÔÒÁÈ × ÐÏÒÑÄËÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÎÏÓÔÉ.
 òÁÚÎÙÅ ÆÏÒÍÁÔÙ ÆÁÊÌÏ× ÒÁÂÏÔÁÀÔ Ó ÒÁÚÎÙÍÉ ËÏÄÁÍÉ ÑÚÙËÏ×.
-DVD ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639-1 Ä×ÕÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ ËÏÄÙ, Matroska ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ
-ISO 639-2 ÔÒÅÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË OGM ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ 
+DVD ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ ISO 639\-1 Ä×ÕÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ ËÏÄÙ, Matroska ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ
+ISO 639\-2 ÔÒÅÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË OGM ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ
 × Ó×ÏÂÏÄÎÏÊ ÆÏÒÍÅ. MPlayer ×Ù×ÏÄÉÔ ÄÏÓÔÕÐÎÙÅ ÑÚÙËÉ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ × ÐÏÄÒÏÂÎÏÍ (\-v) ÒÅÖÉÍÅ.
 .sp 1
 .I ðòéíåò:
@@ -2242,7 +2242,7 @@ ISO 639-2 ÔÒÅÈÂÕË×ÅÎÎÙÅ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË 
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ Ã×ÅÔ ÄÌÑ ÓÕÂÔÉÔÒÏ× Õ ÆÏÎÁ OSD.
 ÷ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÓÕÂÔÉÔÒÙ ×Ù×ÏÄÑÔÓÑ × ÏÔÔÅÎËÁÈ ÓÅÒÏÇÏ, ÔÁË ÞÔÏ ÜÔÏ
 ÜË×É×ÁÌÅÎÔÎÏ ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÏÓÔÉ Ã×ÅÔÁ.
-255 ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÂÅÌÙÊ É 0 - ÞÅÒÎÙÊ.
+255 ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÂÅÌÙÊ É 0 \- ÞÅÒÎÙÊ.
 .
 .TP
 .B \-sub\-demuxer <[+]ÎÁÚ×ÁÎÉÅ> (ÔÏÌØËÏ \-subfile) (âåôá ëïä)
@@ -2352,7 +2352,7 @@ cp1250, ÅÓÌÉ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.
 õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÒÅÖÉÍ Á×ÔÏÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÑ.
 .br
 .I úáíåþáîéå:
-0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ, ÞÔÏ ÍÁÓÛÔÁÂ ÔÅËÓÔÁ É ÍÁÓÛÔÁÂ OSD - ÜÔÏ ×ÙÓÏÔÁ ÛÒÉÆÔÁ × ÔÏÞËÁÈ.
+0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ, ÞÔÏ ÍÁÓÛÔÁÂ ÔÅËÓÔÁ É ÍÁÓÛÔÁÂ OSD \- ÜÔÏ ×ÙÓÏÔÁ ÛÒÉÆÔÁ × ÔÏÞËÁÈ.
 .sp 1
 òÅÖÉÍ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ:
 .sp 1
@@ -3159,7 +3159,7 @@ quartz, ggi É gl2.
 .
 .
 .SH "äòáê÷åòù ÷ù÷ïäá ÷éäåï (ôïìøëï MPLAYER)"
-äÒÁÊ×ÅÒÙ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ - ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÙ Ë ÒÁÚÌÉÞÎÙÍ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ.
+äÒÁÊ×ÅÒÙ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ \- ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÙ Ë ÒÁÚÌÉÞÎÙÍ ÓÒÅÄÓÔ×ÁÍ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ.
 óÉÎÔÁËÓÉÓ:
 .
 .TP
@@ -3298,7 +3298,7 @@ XFree86 4.x ÄÌÑ ÕÓËÏÒÅÎÉÑ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ 
 .
 .TP
 .B "vidix\ \ "
-VIDIX (VIDeo Interface for *niX, ×ÉÄÅÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÄÌÑ *nix) - ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ 
+VIDIX (VIDeo Interface for *niX, ×ÉÄÅÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÄÌÑ *nix) \- ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ
 Ë ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÑÍ ÕÓËÏÒÅÎÉÑ ×ÉÄÅÏ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ËÁÒÔ.
 ïÞÅÎØ ÂÙÓÔÒÙÊ ÄÒÁÊ×ÅÒ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ ÄÌÑ ËÁÒÔ, ÅÇÏ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÝÉÈ.
 .PD 0
@@ -3497,7 +3497,7 @@ OpenGL ÄÒÁÊ×ÅÒ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ, ÐÒÏÓÔÁÑ ×ÅÒ
 .IPs swapinterval=<n>
 íÉÎÉÍÁÌØÎÙÊ ÉÎÔÅÒ×ÁÌ ÍÅÖÄÕ ÓÍÅÎÁÍÉ ÂÕÆÅÒÏ×, ÐÏÓÞÉÔÁÎÎÙÊ × ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ
 ËÁÄÒÁÈ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1).
-1 ÜË×É×ÁÌÅÎÔÎÏ ×ËÌÀÞÅÎÉÀ VSYNC, 0 - ÏÔËÌÀÞÅÎÉÀ VSYNC.
+1 ÜË×É×ÁÌÅÎÔÎÏ ×ËÌÀÞÅÎÉÀ VSYNC, 0 \- ÏÔËÌÀÞÅÎÉÀ VSYNC.
 úÎÁÞÅÎÉÑ ÍÅÎØÛÅ 0 ÏÓÔÁ×ÑÔ ÅÇÏ ÒÁ×ÎÙÍ ÓÉÓÔÅÍÎÏÍÕ ÚÎÁÞÅÎÉÀ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ.
 üÔÏ ÏÇÒÁÎÉÞÉ×ÁÅÔ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ× ÚÎÁÞÅÎÉÅÍ (ÞÁÓÔÏÔÁ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÏÊ ÒÁÚ×ÅÒÔËÉ / n).
 äÌÑ ÒÁÂÏÔÙ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÁ GLX_SGI_swap_control.
@@ -3581,7 +3581,7 @@ OpenGL ÄÒÁÊ×ÅÒ ×Ù×ÏÄÁ ×ÉÄÅÏ, ÐÒÏÓÔÁÑ ×ÅÒ
 íÏÖÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÎÏ Ó yuv=4 ÉÌÉ Ó ÏÐÃÉÅÊ customprog.
 .IPs (no)customtlin
 åÓÌÉ ×ËÌÀÞÅÎÏ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ), ÄÌÑ customtex ÔÅËÓÔÕÒÙ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ GL_LINEAR 
-ÉÎÔÅÒÐÏÌÑÃÉÑ, ÉÎÁÞÅ - GL_NEAREST.
+ÉÎÔÅÒÐÏÌÑÃÉÑ, ÉÎÁÞÅ \- GL_NEAREST.
 .IPs (no)customtrect
 åÓÌÉ ×ËÌÀÞÅÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ texture_rectangle ÄÌÑ customtex ÔÅËÓÔÕÒÙ.
 ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ.
@@ -3657,7 +3657,7 @@ OpenGL ÄÒÁÊ×ÅÒ ×Ù×ÏÄÁ, ×ÔÏÒÏÅ ÐÏËÏÌÅÎÉÅ.
 .br
 .I ðïäóëáúëá:
 ÷ÁÍ, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÐÒÉÄÅÔÓÑ ÕËÁÚÁÔØ \-monitorpixelaspect.
-ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ 'mplayer -vo aa -monitorpixelaspect 0.5'.
+ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ 'mplayer \-vo aa \-monitorpixelaspect 0.5'.
 .
 .TP
 .B "caca\ \ \ "
@@ -3745,7 +3745,7 @@ OSD (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ÏÔËÌÀÞÅÎÏ).
 õÓÔÁÎÏ×ÉÔ TV ÓÔÁÎÄÁÒÔ Matrox ËÁÒÔÙ ÂÅÚ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ 
 ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ /etc/\:directfbrc (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ÏÔËÌÀÞÅÎÏ).
 äÏÐÕÓÔÉÍÙÅ ÓÔÁÎÄÁÒÔÙ: pal = PAL, ntsc = NTSC.
-auto - ÏÓÏÂÙÊ ÓÔÁÎÄÁÒÔ (Á×ÔÏÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ PAL/\:NTSC), ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ 
+auto \- ÏÓÏÂÙÊ ÓÔÁÎÄÁÒÔ (Á×ÔÏÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ PAL/\:NTSC), ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ
 ÏÎ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÓÔÁÎÄÁÒÔ ÐÏ ÞÁÓÔÏÔÅ ËÁÄÒÏ× ÆÉÌØÍÁ.
 .RE
 .PD 1
@@ -4061,7 +4061,7 @@ PGMYUV ÐÏÈÏÖ ÎÁ PGM, ÎÏ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ ÓÏ
 .B "tga\ \ \ \ "
 ÷Ù×ÏÄÉÔ ËÁÖÄÙÊ ËÁÄÒ × ÆÁÊÌ Targa × ÔÅËÕÝÅÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ.
 ÷ ËÁÞÅÓÔ×Å ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ×ÙÓÔÕÐÁÅÔ ÎÏÍÅÒ ËÁÄÒÁ Ó ÌÉÄÉÒÕÀÝÉÍÉ ÎÕÌÑÍÉ.
-îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÜÔÏÇÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ - ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁÄÒÙ ÂÅÚ ÐÏÔÅÒÉ ËÁÞÅÓÔ×Á, 
+îÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÜÔÏÇÏ ÄÒÁÊ×ÅÒÁ \- ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁÄÒÙ ÂÅÚ ÐÏÔÅÒÉ ËÁÞÅÓÔ×Á,
 ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÔÏÒÏÎÎÉÈ ÂÉÂÌÉÏÔÅË. 
 ïÎ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ BGR[A] ÆÏÒÍÁÔ Ó ÇÌÕÂÉÎÏÊ Ã×ÅÔÁ 15, 24 ÉÌÉ 32.
 ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÓÐÅÃÉÆÉÞÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ×ÉÄÅÏ ÆÉÌØÔÒÁ format.
@@ -4079,10 +4079,10 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "ïðãéé äåëïäéòï÷áîéñ/æéìøôòáãéé"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]ËÏÄÅË1,[-|+]ËÏÄÅË2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]ËÏÄÅË1,[\-|+]ËÏÄÅË2,...[,]>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÈ ÁÕÄÉÏ ËÏÄÅËÏ× × ÐÏÒÑÄËÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÁ, ËÏÄÅË
 ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÐÏ ÅÇÏ ÎÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÀ ÉÚ codecs.conf.
-äÌÑ ÐÒÏÐÕÓËÁ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '-' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ.
+äÌÑ ÐÒÏÐÕÓËÁ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '\-' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ.
 äÌÑ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '+' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ, 
 ÎÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ ÜÔÏ ÐÒÉ×ÅÄÅÔ Ë ËÒÁÈÕ!
 åÓÌÉ ÓÐÉÓÏË ÓÏÄÅÒÖÉÔ ',' × ËÏÎÃÅ, ÔÏ MPlayer × ÓÌÕÞÁÅ ÐÒÏÂÌÅÍ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
@@ -4097,11 +4097,11 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .IPs "\-ac mp3acm"
 æÏÒÓÉÒÕÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ MP3 ËÏÄÅËÁ l3codeca.acm.
 .IPs "\-ac mad,"
-óÎÁÞÁÌÁ ÐÒÏÂÕÅÔÓÑ libmad, ÅÓÌÉ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ - ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
+óÎÁÞÁÌÁ ÐÒÏÂÕÅÔÓÑ libmad, ÅÓÌÉ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ \- ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
 .IPs "\-ac hwac3,a52,"
-ðÒÏÂÕÅÔÓÑ AC-3 ÔÒÁÎÚÉÔ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÊ AC4, ÚÁÔÅÍ - ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
+ðÒÏÂÕÅÔÓÑ AC-3 ÔÒÁÎÚÉÔ, ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÊ AC4, ÚÁÔÅÍ \- ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
 .IPs "\-ac hwdts,"
-ðÒÏÂÕÅÔÓÑ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÊ DTS ÔÒÁÎÚÉÔ, ÅÓÌÉ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ - ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
+ðÒÏÂÕÅÔÓÑ ÁÐÐÁÒÁÔÎÙÊ DTS ÔÒÁÎÚÉÔ, ÅÓÌÉ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ \- ÏÓÔÁÌØÎÙÅ.
 .IPs "\-ac \-ffmp3,"
 ðÒÏÐÕÓËÁÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ FFmpeg MP3 ÄÅËÏÄÅÒÁ.
 .RE
@@ -4182,7 +4182,7 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 ïÔËÌÀÞÁÅÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÕÀ ËÏÍÐÅÎÓÁÃÉÀ ËÏÜÆÆÉÃÉÅÎÔÁ ÐÒÏÐÏÒÃÉÊ ÆÉÌØÍÁ.
 .
 .TP
-.B "\-field\-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÐÅÒ×ÏÅ ÐÏÌÅ ÄÌÑ ÞÅÒÅÓÓÔÒÏÞÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ.
 ðÏÌÅÚÎÁ ÄÌÑ ÍÏÄÕÌÅÊ ÄÅÉÎÔÅÒÌÅÊÓÉÎÇÁ, ÕÄ×ÁÉ×ÁÀÝÉÈ ÞÁÓÔÏÔÕ ËÁÄÒÏ×: \-vf tfields=1,
 \-vf yadif=1 É \-vo xvmc:bobdeint.
@@ -4284,7 +4284,7 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .br
 0x1000: ÏÛÉÂËÉ
 .br
-0x2000: ÷ÉÚÕÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÑ (QP), ÍÅÎØÛÉÊ QP - ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÔÌÙÊ ÚÅÌÅÎÙÊ.
+0x2000: ÷ÉÚÕÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÑ (QP), ÍÅÎØÛÉÊ QP \- ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÔÌÙÊ ÚÅÌÅÎÙÊ.
 .br
 0x4000: ×ÉÚÕÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÔØ ÔÉÐÙ ÂÌÏËÏ×.
 .REss
@@ -4510,10 +4510,10 @@ lanczos
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]ËÏÄÅË1,[-|+]ËÏÄÅË2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]ËÏÄÅË1,[\-|+]ËÏÄÅË2,...[,]>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÓÐÉÓÏË ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÈ ËÏÄÅËÏ× × ÐÏÒÑÄËÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÁ, ËÏÄÅË ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ ÐÏ ÅÇÏ
 ÎÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÀ ÉÚ codecs.conf.
-äÌÑ ÐÒÏÐÕÓËÁ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '-' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ.
+äÌÑ ÐÒÏÐÕÓËÁ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '\-' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ.
 äÌÑ ÆÏÒÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ËÏÄÅËÁ ÕËÁÚÙ×ÁÊÔÅ '+' ÐÅÒÅÄ ÅÇÏ ÉÍÅÎÅÍ, 
 ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ ÜÔÏ ÐÒÉ×ÅÄÅÔ Ë ËÒÁÈÕ!
 åÓÌÉ ÓÐÉÓÏË ÓÏÄÅÒÖÉÔ ',' × ËÏÎÃÅ, ÔÏ MPlayer × ÓÌÕÞÁÅ ÐÒÏÂÌÅÍ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
@@ -4693,7 +4693,7 @@ deringing ÆÉÌØÔÒ ÈÒÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÊ[chroma] Ó
 ïÎ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÔÏÌØËÏ ÆÏÒÍÁÔ 16-ÂÉÔ Ó "ÒÏÄÎÙÍ" [native-endian] ÐÏÒÑÄËÏÍ ÂÁÊÔ.
 .br
 .I úáíåþáîéå:
-ó MEncoder, ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÔÁËÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ -srate <srate>.
+ó MEncoder, ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÔÁËÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ \-srate <srate>.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <srate>
@@ -4851,7 +4851,7 @@ log2 ÏÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÍÎÏÇÏÆÁÚÎÙÈ ÜÌÅÍÅÎÔÏ×
 õÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÆÏÒÍÁÔ.
 õËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ × ÆÏÒÍÅ 'sbe', ÇÄÅ 's' ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÚÎÁË ('s' ÄÌÑ ÚÎÁËÏ×ÏÇÏ, 'u' \- ÄÌÑ
 ÂÅÚÚÎÁËÏ×ÏÇÏ), 'b' ÏÚÎÁÞÁÅÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÉÔ ÎÁ ÓÜÍÐÌ (16,24 ÉÌÉ 32) É 'e'
-ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÐÏÒÑÄÏË ÂÁÊÔ ('le' little-endian, 'be' big-endian, 'ne' - ÐÏÒÑÄÏË ÂÁÊÔ 
+ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÐÏÒÑÄÏË ÂÁÊÔ ('le' little-endian, 'be' big-endian, 'ne' \- ÐÏÒÑÄÏË ÂÁÊÔ
 ËÏÍÐØÀÔÅÒÁ, ÎÁ ËÏÔÏÒÏÍ ÚÁÐÕÝÅÎ MPlayer).
 ðÒÁ×ÉÌØÎÙÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ (ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ×ÏÚÍÏÖÎÙÈ): 's16le', 'u32be' É 'u24ne'.
 éÓËÌÀÞÅÎÉÑ ÉÚ ÐÒÁ×ÉÌÁ, ÔÁËÖÅ Ñ×ÌÑÀÝÉÅÓÑ ×ÅÒÎÙÍÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁÍÉ ÆÏÒÍÁÔÁ:
@@ -5365,7 +5365,7 @@ unsigned long long counter  /*éÓÐÏÌØÚÕÅ
 .br
 \-3:  ÷ÙÞÉÓÌÉÔØ w/h, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÄÒÕÇÕÀ ÒÁÚÍÅÒÎÏÓÔØ É ÏÒÉÇÉÎÁÌØÎÙÊ ËÏÜÆÆÉÃÉÅÎÔ ÐÒÏÐÏÒÃÉÊ.
 .br
--(n+8): ëÁË É -n ×ÙÛÅ, ÎÏ ÏËÒÕÇÌÑÑ ÒÁÚÍÅÒÙ ÄÏ ÂÌÉÖÁÊÛÅÇÏ ËÒÁÔÎÏÇÏ 16 ÚÎÁÞÅÎÉÑ.
+\-(n+8): ëÁË É \-n ×ÙÛÅ, ÎÏ ÏËÒÕÇÌÑÑ ÒÁÚÍÅÒÙ ÄÏ ÂÌÉÖÁÊÛÅÇÏ ËÒÁÔÎÏÇÏ 16 ÚÎÁÞÅÎÉÑ.
 .REss
 .IPs <ilaced>
 ðÅÒÅËÌÀÞÁÅÔ ÞÅÒÅÓÓÔÒÏÞÎÏÅ ÍÁÓÛÔÁÂÉÒÏ×ÁÎÉÅ.
@@ -5567,7 +5567,7 @@ spal:  768x576 (PAL Ó Ë×ÁÄÒÁÔÎÙÍ ÐÉËÓÅ
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filter1[:option1[:option2...]]/[-]filter2...] (also see \-pphelp)
+.B pp[=filter1[:option1[:option2...]]/[\-]filter2...] (also see \-pphelp)
 úÁÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÕËÁÚÁÎÎÕÀ ÃÅÐÏÞËÕ ÐÏÄÆÉÌØÔÒÏ× ÐÏÓÔÏÂÒÁÂÏÔËÉ.
 ðÏÄÆÉÌØÔÒÙ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÏÔÄÅÌÅÎÙ '/', É ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÏÔËÌÀÞÅÎÙ ÕËÁÚÁÎÉÅÍ
 ÐÅÒÅÄ ÎÉÍÉ '\-'.
@@ -5648,11 +5648,11 @@ spal:  768x576 (PAL Ó Ë×ÁÄÒÁÔÎÙÍ ÐÉËÓÅ
 .IPs tn/tmpnoise[:ÐÏÒÏÇ[:ÐÏÒÏÇ2[:ÐÏÒÏÇ3]]]
 ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÆÉÌØÔÒ ÛÕÍÏÐÏÄÁ×ÌÅÎÉÑ
 .RSss
-<ÐÏÒÏÇ1>: ÂÏÌØÛÅ -> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
+<ÐÏÒÏÇ1>: ÂÏÌØÛÅ \-> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
 .br
-<ÐÏÒÏÇ2>: ÂÏÌØÛÅ -> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
+<ÐÏÒÏÇ2>: ÂÏÌØÛÅ \-> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
 .br
-<ÐÏÒÏÇ3>: ÂÏÌØÛÅ -> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
+<ÐÏÒÏÇ3>: ÂÏÌØÛÅ \-> ÓÉÌØÎÅÅ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ
 .REss
 .IPs al/autolevels[:f/fullyrange]
 Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÁÑ ËÏÒÒÅËÃÉÑ ÑÒËÏÓÔÉ / ËÏÎÔÒÁÓÔÎÏÓÔÉ
@@ -5673,11 +5673,11 @@ f/fullyrange: òÁÓÔÑÇÉ×ÁÅÔ ÑÒËÏÓÔÎÕÀ ËÏÍÐ
 ÂÌÏËÁ, ÐÒÉÍÅÎÑÑ ÆÉÌØÔÒ median Ë ËÁÖÄÏÊ ×ÔÏÒÏÊ ÌÉÎÉÉ.
 .IPs fd/ffmpegdeint
 æÉÌØÔÒ ÄÅÉÎÔÅÒÌÅÊÓÉÎÇÁ FFmpeg, ÕÓÔÒÁÎÑÀÝÉÊ ÞÅÒÅÓÓÔÒÏÞÎÏÓÔØ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ 
-ÂÌÏËÁ ÆÉÌØÔÒÕÑ ËÁÖÄÕÀ ×ÔÏÒÕÀ ÌÉÎÉÉ ÆÉÌØÔÒÏÍ (\-1 4 2 4 -1).
+ÂÌÏËÁ ÆÉÌØÔÒÕÑ ËÁÖÄÕÀ ×ÔÏÒÕÀ ÌÉÎÉÉ ÆÉÌØÔÒÏÍ (\-1 4 2 4 \-1).
 .IPs l5/lowpass5
 ÷ÅÒÔÉËÁÌØÎÏ ÐÒÉÍÅÎÑÅÍÙÊ ÎÉÚËÏÞÁÓÔÏÔÎÙÊ ÆÉÌØÔÒ ÄÅÉÎÔÅÒÌÅÊÓÉÎÇÁ FIR,
 ÕÓÔÒÁÎÑÀÝÉÊ ÞÅÒÅÓÓÔÒÏÞÎÏÓÔØ ÚÁÄÁÎÎÏÇÏ, ÆÉÌØÔÒÕÑ ×ÓÅ ÌÉÎÉÉ 
-ÆÉÌØÔÒÏÍ (\-1 2 6 2 -1).
+ÆÉÌØÔÒÏÍ (\-1 2 6 2 \-1).
 .IPs fq/forceQuant[:quantizer]
 ðÅÒÅÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ÔÁÂÌÉÃÕ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÑ ÉÓÔÏÞÎÉËÁ ÕËÁÚÁÎÎÙÍ ×ÁÍÉ ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÍ
 Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌÅÍ.
@@ -5701,7 +5701,7 @@ high quality pp filter combination (ha:a
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÙÊ É ×ÅÒÔÉËÁÌØÎÙÊ deblocking, ÕÓÔÒÁÎÅÎÉÅ ÏÒÅÏÌÁ É
 Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÁÑ ËÏÒÒÅËÃÉÑ ÑÒËÏÓÔÉ/\:ËÏÎÔÒÁÓÔÁ
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 ÆÉÌØÔÒÙ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ ÂÅÚ ËÏÒÒÅËÃÉÉ ÑÒËÏÓÔÉ/\:ËÏÎÔÒÁÓÔÁ
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 .\" FIXME termporal denoiser = ×ÒÅÍÅÎÎÏÅ ÕÓÔÒÁÎÅÎÉÅ ÛÕÍÁ
@@ -5769,7 +5769,7 @@ libavcodec, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË spp ÉÓÐÏÌØÚÕÅ
 .IPs "<qp>\ "
 ðÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÐÁÒÁÍÅÔÒ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÑ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0, 
 ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ QP ÉÚ ×ÉÄÅÏ).
-.IPs <-15\-32>
+.IPs <\-15\-32>
 óÉÌÁ ÆÉÌØÔÒÁ, ÍÅÎØÛÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÚÎÁÞÁÀÔ ÂÏÌØÛÕÀ ÄÅÔÁÌÉÚÁÃÉÀ, ÎÏ ÔÁËÖÅ
 ÂÏÌØÛÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÉÓËÁÖÅÎÉÊ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË ÂÏÌØÛÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÅÌÁÀÔ
 ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÂÏÌÅÅ ÇÌÁÄËÉÍ, ÎÏ ÒÁÚÍÙÔÙÍ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:
@@ -6336,7 +6336,7 @@ detc, É ÄÏÌÖÅÎ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ Ó MEncoder
 ×ÓÅÇÏ, ÕÍÅÎØÛÉÔ ÅÅ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ, ÅÓÌÉ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ Ã×ÅÔÏ×ÏÊ ÛÕÍ (ÜÆÆÅËÔ ÒÁÄÕÇÉ) 
 ÉÌÉ ÌÀÂÏÅ ÞÅÒÎÏ-ÂÅÌÏÅ ×ÉÄÅÏ.
 .\" FIXME chroma plane = Ã×ÅÔÎÏÓÔÎÁÑ ËÏÍÐÏÎÅÎÔÁ
-çÌÁ×ÎÏÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ×ÙÂÏÒÁ Ã×ÅÔÎÏÓÔÎÏÊ ËÏÍÐÏÎÅÎÔÙ - ÕÍÅÎØÛÉÔØ ÚÁÇÒÕÚËÕ CPU
+çÌÁ×ÎÏÅ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ×ÙÂÏÒÁ Ã×ÅÔÎÏÓÔÎÏÊ ËÏÍÐÏÎÅÎÔÙ \- ÕÍÅÎØÛÉÔØ ÚÁÇÒÕÚËÕ CPU
 É ÓÄÅÌÁÔØ pullup ÄÏÓÔÕÐÎÙÍ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÒÅÁÌØÎÏÍ ×ÒÅÍÅÎÉ ÎÁ 
 ÍÅÄÌÅÎÎÙÈ ÍÁÛÉÎÁÈ.
 .REss
@@ -6530,11 +6530,11 @@ Deghosting ÕÓÉÌÉ×ÁÅÔ ÌÀÂÙÅ ÁÒÔÅÆÁËÔÙ ÓÖÁ
 óÐÉÓÏË ÏÐÃÉÊ:
 .RSs
 .IPs t
-ðÏÒÑÄÏË ÐÏÌÅÊ ÐÒÉ ÚÁÈ×ÁÔÅ "×ÅÒÈÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ", ÐÒÉ ËÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÉ - 
+ðÏÒÑÄÏË ÐÏÌÅÊ ÐÒÉ ÚÁÈ×ÁÔÅ "×ÅÒÈÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ", ÐÒÉ ËÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÉ \-
 "ÎÉÖÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ".
 æÉÌØÔÒ ÚÁÄÅÒÖÉÔ ÎÉÖÎÅÅ ÐÏÌÅ.
 .IPs b
-ðÏÒÑÄÏË ÐÏÌÅÊ ÐÒÉ ÚÁÈ×ÁÔÅ "ÎÉÖÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ", ÐÒÉ ËÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÉ - 
+ðÏÒÑÄÏË ÐÏÌÅÊ ÐÒÉ ÚÁÈ×ÁÔÅ "ÎÉÖÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ", ÐÒÉ ËÏÎ×ÅÒÔÉÒÏ×ÁÎÉÉ \-
 "×ÅÒÈÎÅÅ ÐÅÒ×ÙÍ".
 æÉÌØÔÒ ÚÁÄÅÒÖÉÔ ×ÅÒÈÎÅÅ ÐÏÌÅ.
 .IPs p
@@ -7023,7 +7023,7 @@ ALPHA-ËÏÍÁÎÄ, ÞÔÏÂÙ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÂÌÁÓÔØ ×
 ×ÉÄÅÏ. úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ × ÔÏÞÎÏÓÔÉ ÐÒÏÔÉ×ÏÐÏÌÏÖÎÁ
 ÏÐÃÉÉ \-delay.
 îÁÐÒÉÍÅÒ, ÅÓÌÉ ×ÉÄÅÏ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÓÑ ÐÒÁ×ÉÌØÎÏ Ó \-delay 0.2, 
-×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÅÇÏ × MEncoder, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ \-audio\-delay -0.2.
+×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÅÇÏ × MEncoder, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ \-audio\-delay \-0.2.
 .sp 1
 îÁ ÔÅËÕÝÉÊ ÍÏÍÅÎÔ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÔÏÌØËÏ ÓÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÙÍ 
 ÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÏÍ (\-of avi). ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÄÒÕÇÏÇÏ ÍÕÌØÔÉÐÌÅËÓÏÒÁ 
@@ -7400,13 +7400,13 @@ ABR ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó ÕËÁÚÁÎÎÙÍ × ËÂÉÔ/Ó ÓÒÅ
 .TP
 .B br=<32\-384>
 ÷ ÒÅÖÉÍÅ CBR ÜÔÏÔ ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÂÉÔÐÏÔÏË × ËÂÉÔ/Ó,
-× VBR ÒÅÖÉÍÅ - ÜÔÏ ÍÉÎÉÍÁÌØÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ËÁÄÒÁ.
+× VBR ÒÅÖÉÍÅ \- ÜÔÏ ÍÉÎÉÍÁÌØÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ËÁÄÒÁ.
 VBR ÒÅÖÉÍ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÒÁÂÏÔÁÔØ ÓÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑÍÉ ÍÅÎØÛÅ 112.
 .
 .TP
 .B vbr=<\-50\-50> (ÔÏÌØËÏ VBR)
 ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÉÚÍÅÎÑÅÍÏÓÔÉ; ÅÓÌÉ ÏÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÏ, ËÏÄÉÒÏ×ÝÉË ÓÄ×ÉÇÁÅÔ ÓÒÅÄÎÉÊ ÂÉÔÐÏÔÏË ×
-ÎÉÖÎÀÀ ÓÔÏÒÏÎÕ, ÅÓÌÉ ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÊ - × ×ÅÒÈÎÀÀ.
+ÎÉÖÎÀÀ ÓÔÏÒÏÎÕ, ÅÓÌÉ ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÊ \- × ×ÅÒÈÎÀÀ.
 åÓÌÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ × 0, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ CBR (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ).
 .
 .TP
@@ -7992,7 +7992,7 @@ huffyuv:
 .TP
 .B vratetol=<ÚÎÁÞÅÎÉÅ>
 ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÏÔËÌÏÎÅÎÉÅ ÏÔ ÐÒÉÍÅÒÎÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ÆÁÊÌÁ × ËÂÉÔ.
-1000\-100000 - ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ.
+1000\-100000 \- ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ.
 (×ÎÉÍÁÎÉÅ: 1ËÂÉÔ = 1000 ÂÉÔ)
 (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 8000)
 .br
@@ -8059,7 +8059,7 @@ vratetol ÎÅ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÓÌÉÛËÏÍ ÂÏÌØÛÉÍ 
 ÉÎÁÞÅ
 .br
 ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÓÑ ÏÂÙÞÎÏÅ ÕÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ×ÅÌÉÞÉÎÏÊ ÐÏÔÏËÁ (ÎÅ ÄÅÌÁÅÔÓÑ ÐÒÉ×ÑÚËÁ Ë Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌÀ 
-ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ P-ËÁÄÒÁ) É ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ P-ËÁÄÒÁ) É ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I ðïäóëáúëá:
 þÔÏÂÙ ÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó ÐÏÓÔÏÑÎÎÙÍ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌÅÍ, ÏÔÌÉÞÁÀÝÉÈÓÑ ÄÌÑ
@@ -8095,7 +8095,7 @@ lmin= <ip_Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ>:lmax= <ip_Ë×ÁÎÔÏ
 åÓÌÉ vqcomp=0.0, ËÏÎÔÒÏÌØ ÂÉÔÐÏÔÏËÁ ×ÙÄÅÌÑÅÔ ÏÄÉÎÁËÏ×ÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÂÉÔ ÄÌÑ
 ËÁÖÄÏÇÏ ËÁÄÒÁ, Ô.Å. × ÔÏÞÎÏÓÔÉ CBR.
 .I úáíåþáîéå
-üÔÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ - Ä×Å ËÒÁÊÎÏÓÔÉ, ÉÈ ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ.
+üÔÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \- Ä×Å ËÒÁÊÎÏÓÔÉ, ÉÈ ÎÉËÏÇÄÁ ÎÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ.
 ëÁÞÅÓÔ×Ï ×ÏÓÐÒÉÑÔÉÑ ÂÕÄÅÔ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÙÍ ÇÄÅ-ÔÏ ÍÅÖÄÕ ÜÔÉÍÉ Ä×ÕÍÑ ÚÎÁÞÅÎÉÑÍÉ.
 .
 .TP
@@ -8372,7 +8372,7 @@ simplearmv6
 .
 .TP
 .B lumi_mask=<0.0\-1.0>
-íÁÓËÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó×ÅÔÌÙÈ ÕÞÁÓÔËÏ× - ÜÔÏ 'ÐÓÉÈÏÓÅÎÓÏÒÎÁÑ' ÎÁÓÔÒÏÊËÁ, ÐÒÉÚ×ÁÎÎÁÑ 
+íÁÓËÉÒÏ×ÁÎÉÅ Ó×ÅÔÌÙÈ ÕÞÁÓÔËÏ× \- ÜÔÏ 'ÐÓÉÈÏÓÅÎÓÏÒÎÁÑ' ÎÁÓÔÒÏÊËÁ, ÐÒÉÚ×ÁÎÎÁÑ
 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÔ ÆÁËÔ, ÞÔÏ ÞÅÌÏ×ÅÞÅÓËÉÊ ÇÌÁÚ ÉÍÅÅÔ ÓËÌÏÎÎÏÓÔØ 
 ÚÁÍÅÞÁÔØ ÍÅÎØÛÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÄÅÔÁÌÅÊ ÎÁ ÏÞÅÎØ Ó×ÅÔÌÙÈ ÞÁÓÔÑÈ ËÁÒÔÉÎËÉ.
 ó×ÅÔÌÙÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÓÖÉÍÁÀÔÓÑ ÓÉÌØÎÅÅ, ÞÅÍ ÓÒÅÄÎÅÏÓ×ÅÝÅÎÎÙÅ,
@@ -8386,7 +8386,7 @@ simplearmv6
 .br
 .I ÷îéíáîéå:
 âÏÌØÛÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÍÏÇÕÔ ÎÁ ÏÄÎÉÈ ÍÏÎÉÔÏÒÁÈ ×ÙÇÌÑÄÅÔØ ÈÏÒÏÛÏ, Á
-ÎÁ ÄÒÕÇÉÈ - ÕÖÁÓÎÏ.
+ÎÁ ÄÒÕÇÉÈ \- ÕÖÁÓÎÏ.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs "0.0\ \ "
@@ -8398,7 +8398,7 @@ simplearmv6
 .
 .TP
 .B dark_mask=<0.0\-1.0>
-íÁÓËÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÔÅÍÎÙÈ ÕÞÁÓÔËÏ× - ÜÔÏ 'ÐÓÉÈÏÓÅÎÓÏÒÎÁÑ' ÎÁÓÔÒÏÊËÁ, ÐÒÉÚ×ÁÎÎÁÑ
+íÁÓËÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÔÅÍÎÙÈ ÕÞÁÓÔËÏ× \- ÜÔÏ 'ÐÓÉÈÏÓÅÎÓÏÒÎÁÑ' ÎÁÓÔÒÏÊËÁ, ÐÒÉÚ×ÁÎÎÁÑ
 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÔÏÔ ÆÁËÔ, ÞÔÏ ÞÅÌÏ×ÅÞÅÓËÉÊ ÇÌÁÚ ÉÍÅÅÔ ÓËÌÏÎÎÏÓÔØ 
 ÚÁÍÅÞÁÔØ ÍÅÎØÛÅ ÄÅÔÁÌÅÊ ÎÁ ÏÞÅÎØ ÔÅÍÎÙÈ ÞÁÓÔÑÈ ËÁÒÔÉÎËÉ.
 üÔÏ ÍÁÓËÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÖÉÍÁÅÔ ÔÅÍÎÙÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÓÉÌØÎÅÅ, ÞÅÍ ÓÒÅÄÎÅÏÓ×ÅÝÅÎÎÙÅ,
@@ -8412,7 +8412,7 @@ simplearmv6
 .br
 .I ÷îéíáîéå:
 âÏÌØÛÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÍÏÇÕÔ ÎÁ ÏÄÎÉÈ ÍÏÎÉÔÏÒÁÈ ×ÙÇÌÑÄÅÔØ ÈÏÒÏÛÏ, Á
-ÎÁ ÄÒÕÇÉÈ ÍÏÎÉÔÏÒÁÈ / TV / TFT - ÕÖÁÓÎÏ.
+ÎÁ ÄÒÕÇÉÈ ÍÏÎÉÔÏÒÁÈ / TV / TFT \- ÕÖÁÓÎÏ.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs "0.0\ \ "
@@ -8690,7 +8690,7 @@ FIXME: ïÐÉÓÁÔØ ÜÔÏ.
 .TP
 .B dia=<\-99\-6>
 ôÉÐ É ÒÁÚÍÅÒ ÒÏÍÂÁ ÄÌÑ ÏÃÅÎËÉ Ä×ÉÖÅÎÉÑ.
-ðÏÉÓË Ä×ÉÖÅÎÉÑ - ÜÔÏ ÉÔÅÒÁÔÉ×ÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ.
+ðÏÉÓË Ä×ÉÖÅÎÉÑ \- ÜÔÏ ÉÔÅÒÁÔÉ×ÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ.
 éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÒÏÍÂÁ ÍÁÌÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ÎÅ ÏÇÒÁÎÉÞÉÔ ÐÏÉÓË ÍÁÌÅÎØËÉÍÉ ×ÅËÔÏÒÁÍÉ Ä×ÉÖÅÎÉÑ.
 ðÒÏÓÔÏ ÂÕÄÅÔ ×ÙÛÅ ×ÅÒÏÑÔÎÏÓÔØ ÏÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÒÏÃÅÓÓÁ ÐÏÉÓËÁ ÅÝÅ ÄÏ ÔÏÇÏ, ËÁË ÂÕÄÅÔ 
 ÎÁÊÄÅÎ ÌÕÞÛÉÊ ×ÅËÔÏÒ Ä×ÉÖÅÎÉÑ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÛÕÍÁ.
@@ -8700,7 +8700,7 @@ FIXME: ïÐÉÓÁÔØ ÜÔÏ.
 .\"FIXME shape-adaptive = ÁÄÁÐÔÉ×ÎÙÅ
 ïÂÙÞÎÙÅ ÒÏÍÂÙ ÂÏÌØÛÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ÌÕÞÛÅ, ÞÅÍ ÁÄÁÐÔÉ×ÎÙÅ.
 .br
-áÄÁÐÔÉ×ÎÙÅ ÒÏÍÂÙ - ÜÔÏ ÈÏÒÏÛÉÊ ËÏÍÐÒÏÍÉÓÓ ÍÅÖÄÕ ÓËÏÒÏÓÔØÀ É ËÁÞÅÓÔ×ÏÍ.
+áÄÁÐÔÉ×ÎÙÅ ÒÏÍÂÙ \- ÜÔÏ ÈÏÒÏÛÉÊ ËÏÍÐÒÏÍÉÓÓ ÍÅÖÄÕ ÓËÏÒÏÓÔØÀ É ËÁÞÅÓÔ×ÏÍ.
 .br
 .I úáíåþáîéå:
 òÁÚÍÅÒÙ ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÙÈ ÒÏÍÂÏ× É ÁÄÁÐÔÉ×ÎÙÈ ÉÍÅÀÔ ÏÄÉÎÁËÏ×ÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.
@@ -8877,7 +8877,7 @@ MPEG MMX Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
 ðÏÄÁ×ÌÅÎÉÅ ÛÕÍÁ, 0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ.
-0\-600 - ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÄÌÑ ÔÉÐÉÞÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ, ÎÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÈÏÔÅÔØ 
+0\-600 \- ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÄÌÑ ÔÉÐÉÞÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ, ÎÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÈÏÔÅÔØ
 ÎÅÓËÏÌØËÏ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÜÔÏ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ ÏÞÅÎØ ÛÕÍÎÏÇÏ ËÏÎÔÅÎÔÁ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0).
 ÷ Ó×ÑÚÉ Ó ÍÁÌÙÍ ×ÌÉÑÎÉÅÍ ÎÁ ÓËÏÒÏÓÔØ, ×Ù, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÐÒÅÄÐÏÞÔÅÔÅ ÅÇÏ
 ÔÁËÉÍ ÆÉÌØÔÒÁÍ, ËÁË denoise3d ÉÌÉ hqdn3d.
@@ -9287,7 +9287,7 @@ RTJPEG, ÉÌÉ RTJPEG ÓÖÁÔÙÊ c LZO.
 ËÌÀÞÅ×ÙÈ ËÁÄÒÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ, ËÁË ×Ù ÓÞÉÔÁÅÔÅ, ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÂÌÉÚËÏ Ë 
 ÐÅÒ×ÏÍÕ (× ÓÔÒÏËÅ).
 kfthreshold ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔ ÄÉÁÐÁÚÏÎ, × ÐÒÅÄÅÌÁÈ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÕÒÅÚÁÀÔÓÑ ËÁÄÒÙ, Á
-kfreduction - ÎÁ ÓËÏÌØËÏ ÕÍÅÎØÛÁÅÔÓÑ ÉÈ ÂÉÔÐÏÔÏË.
+kfreduction \- ÎÁ ÓËÏÌØËÏ ÕÍÅÎØÛÁÅÔÓÑ ÉÈ ÂÉÔÐÏÔÏË.
 ðÏÓÌÅÄÎÉÊ I-ËÁÄÒ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÔÓÑ ËÁË ÏÂÙÞÎÏ. (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 30).
 .
 .TP
@@ -9320,7 +9320,7 @@ kfreduction - ÎÁ ÓËÏÌØËÏ ÕÍÅÎØÛÁÅÔÓÑ ÉÈ 
 ÄÒÕÇ ÏÔ ÄÒÕÇÁ.
 üÔÏ ×ÓÅÇÏ ÌÉÛØ ÐÏÄÒÁÚÕÍÅ×ÁÅÔ, ÞÔÏ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ËÁÄÒ × GOP Ñ×ÌÑÅÔÓÑ 
 ÉÌÉ P-ËÁÄÒÏÍ, ÉÌÉ I-ËÁÄÒÏÍ, ÎÏ ÎÅ B-ËÁÄÒÏÍ.
-ëÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ×ËÌÀÞÅÎÉÅ ÜÔÏÊ ÏÐÃÉÉ - ÈÏÒÏÛÁÑ ÉÄÅÑ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ×ËÌÀÞÅÎÏ).
+ëÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ×ËÌÀÞÅÎÉÅ ÜÔÏÊ ÏÐÃÉÉ \- ÈÏÒÏÛÁÑ ÉÄÅÑ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: ×ËÌÀÞÅÎÏ).
 .
 .TP
 .B (no)packed
@@ -9494,7 +9494,7 @@ HDTV ÐÒÏÆÉÌØ DXN
 .B par=<mode>
 õËÁÚÙ×ÁÅÔ ÐÒÏÐÏÒÃÉÉ ÐÉËÓÅÌÁ (Pixel Aspect Ratio, PAR).
 îÅ ÐÕÔÁÊÔÅ ÅÅ Ó DAR (Display Aspect Ratio), ÐÒÏÐÏÒÃÉÑÍÉ ÄÉÓÐÌÅÑ.
-PAR - ÜÔÏ ÏÔÎÏÛÅÎÉÅ ÛÉÒÉÎÙ É ×ÙÓÏÔÙ ÏÔÄÅÌØÎÏÇÏ ÐÉËÓÅÌÁ.
+PAR \- ÜÔÏ ÏÔÎÏÛÅÎÉÅ ÛÉÒÉÎÙ É ×ÙÓÏÔÙ ÏÔÄÅÌØÎÏÇÏ ÐÉËÓÅÌÁ.
 üÔÉ Ä×Å ×ÅÌÉÞÉÎÙ Ó×ÑÚÁÎÙ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ
 ÏÂÒÁÚÏÍ: DAR = PAR * (ÛÉÒÉÎÁ/×ÙÓÏÔÁ).
 .br
@@ -9601,9 +9601,9 @@ par_height.
 ÷ÙÂÉÒÁÅÔ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÄÌÑ P-ËÁÄÒÏ×.
 úÎÁÞÅÎÉÑ ÄÌÑ I- É B-ËÁÄÒÏ× ÐÏÌÕÞÁÀÔÓÑ ÉÚ ÜÔÏÇÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÎÁ ip_factor É pb_factor, 
 ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏ.
-20\-40 - ÐÏÌÅÚÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ.
+20\-40 \- ÐÏÌÅÚÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ.
 íÅÎØÛÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÁÄÕÔ ÌÕÞÛÕÀ ÔÏÞÎÏÓÔØ, ÎÏ ÂÏÌØÛÉÊ ÂÉÔÐÏÔÏË.
-0 - ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ.
+0 \- ÂÅÚ ÐÏÔÅÒØ.
 úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÅ × H.264 ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÉÎÁÞÅ, ÞÅÍ × MPEG-1/2/4:
 ÐÁÒÁÍÅÔÒ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÎÉÑ H.264 (QP) ÚÁÄÁÅÔÓÑ × ÌÏÇÁÒÉÆÍÉÞÅÓËÏÊ ÛËÁÌÅ.
 úÁ×ÉÓÉÍÏÓÔØ ÐÒÉÍÅÒÎÏ ÔÁËÁÑ: H264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP).
@@ -9677,7 +9677,7 @@ N\-Ê ÐÒÏÈÏÄ (×ÔÏÒÏÊ É ÔÒÅÔÉÊ ÐÒÏÈÏÄÙ ÔÒÅ
 ÐÏÓÌÅÄÎÅÇÏ ÐÒÏÈÏÄÁ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÐÅÒ×ÙÍ ÐÒÏÈÏÄÏÍ × ÐÏÌÎÏÍ ËÁÞÅÓÔ×Å.
 .br
 õÒÏ×ÅÎØ 2 ÍÏÖÅÔ ÕÓËÏÒÉÔØ ÐÅÒ×ÙÊ ÐÒÏÈÏÄ × ÞÅÔÙÒÅ ÒÁÚÁ Ó ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ PSNR
-× +/- 0.05Äâ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÐÅÒ×ÙÍ ÐÒÏÈÏÄÏÍ × ÐÏÌÎÏÍ ËÁÞÅÓÔ×Å.
+× +/\- 0.05Äâ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ÐÅÒ×ÙÍ ÐÒÏÈÏÄÏÍ × ÐÏÌÎÏÍ ËÁÞÅÓÔ×Å.
 .REss
 .
 .TP
@@ -10097,7 +10097,7 @@ subq=5 ÍÏÖÅÔ ÓÖÉÍÁÔØ ÄÏ 10% ÌÕÞÛÅ, ÞÅÍ s
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
 ðÏÄÁ×ÌÅÎÉÅ ÛÕÍÁ, 0 ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÏÔËÌÀÞÅÎÏ.
-100\-1000 - ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ, ÎÏ ×Ù, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÚÁÈÏÔÉÔÅ
+100\-1000 \- ÒÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ ÄÌÑ ÏÂÙÞÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ, ÎÏ ×Ù, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÚÁÈÏÔÉÔÅ
 ÎÅÓËÏÌØËÏ Õ×ÅÌÉÞÉÔØ ÜÔÏ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÌÑ ÏÞÅÎØ ÛÕÍÎÏÇÏ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0).
 ÷ Ó×ÑÚÉ Ó ÍÁÌÙÍ ×ÌÉÑÎÉÅÍ ÎÁ ÓËÏÒÏÓÔØ, ×Ù, ×ÏÚÍÏÖÎÏ, ÐÒÅÄÐÏÞÔÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ 
 ÜÔÕ ÏÐÃÉÀ ×ÍÅÓÔÏ denoise3d ÉÌÉ hqdn3d.
@@ -10106,7 +10106,7 @@ subq=5 ÍÏÖÅÔ ÓÖÉÍÁÔØ ÄÏ 10% ÌÕÞÛÅ, ÞÅÍ s
 .B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÌÑ Ã×ÅÔÎÏÓÔÉ Ë×ÁÎÔÏ×ÁÔÅÌØ, ÏÔÌÉÞÎÙÊ ÏÔ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÇÏ ÄÌÑ ÑÒËÏÓÔÉ 
 ÎÁ ÕËÁÚÁÎÎÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.
-òÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ - ÜÔÏ <\-2\-2> (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0).
+òÁÚÕÍÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏÎ \- ÜÔÏ <\-2\-2> (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 0).
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<ÉÍÑ_ÆÁÊÌÁ>>
@@ -10621,7 +10621,7 @@ FIXME: ïÐÉÓÁÔØ ÜÔÏ.
 ôÒÁÎÓÐÏÒÔ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ tcp ÉÌÉ unix.
 óÉÎÔÁËÓÉÓ: tcp/<ÎÅËÉÊ_ÈÏÓÔ>:<ÎÅËÉÊ_ÐÏÒÔ>, <ÎÅËÉÊ_ÈÏÓÔ>:<ÎÏÍÅÒ_ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁ>
 ÉÌÉ [unix]:<ÎÏÍÅÒ_ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁ>.
-ïÓÎÏ×ÎÏÊ ÐÏÒÔ NAS - 8000 É <ÎÏÍÅÒ_ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁ> ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔÓÑ Ë ÎÅÍÕ.
+ïÓÎÏ×ÎÏÊ ÐÏÒÔ NAS \- 8000 É <ÎÏÍÅÒ_ÜËÚÅÍÐÌÑÒÁ> ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔÓÑ Ë ÎÅÍÕ.
 .sp 1
 .RS
 .I ðòéíåòù:
@@ -10961,7 +10961,7 @@ rar p test-SVCD.rar | mencoder \-ovc lav
 îÅ ÐÁÎÉËÕÊÔÅ.
 åÓÌÉ ×Ù ÎÁÛÌÉ ÉÈ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÜÔÏÍ ÎÁÍ, ÎÏ ÐÒÅÄ×ÁÒÉÔÅÌØÎÏ ÕÂÅÄÉÔÅÓØ, ÞÔÏ ÐÒÏÞÌÉ ×ÓÀ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÀ.
 ôÁËÖÅ ÏÂÒÁÝÁÊÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÎÁ ÓÍÁÊÌÉËÉ. :)
-íÎÏÇÉÅ ÏÛÉÂËÉ - ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏÊ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×.
+íÎÏÇÉÅ ÏÛÉÂËÉ \- ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÏÊ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ×.
 òÁÚÄÅÌ ÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÉ, ÐÏÓ×ÑÝÅÎÎÙÊ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ Ï ÏÛÉÂËÁÈ 
 (http://www.mplayerhq.hu/\:DOCS/\:HTML/\:ru/\:bugreports.html)
 ÏÐÉÓÙ×ÁÅÔ ËÁË ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÌÅÚÎÙÊ ÏÔÞÅÔ.

Modified: trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/zh/mplayer.1	Sat Nov 3 15:50:33 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 .\" sync with en/mplayer.1 r24137
-.\" Encoding: utf-8
+.\" Encoding: UTF-8
 .\" Reminder of hard terms which need better/final solution later: 
 .\"  /capture; playtree in parent list; colorkey; retrace; desync; downmix;
 .\"  wrapper script ... shellescapes; keyframe; deblock; dering;
@@ -107,7 +107,7 @@ mf://[文件掩码|@列表文件]
 .
 .br
 .B mplayer
-[cdda|cddb]://轨迹[-末轨迹][:速度][/设备]
+[cdda|cddb]://轨迹[\-末轨迹][:速度][/设备]
 [选项]
 .
 .br
@@ -174,7 +174,7 @@ DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, ä¹
 .PP
 MPlayer 具有 OSD(屏上显示) 功能显示状态信息, 有
 抗锯齿带阴影的漂亮大字幕和键盘控制的可视反馈。
-支持的字体包括欧洲语种/\:ISO8859-1,2 (匈牙利语, 英语, 捷克语等等), 
+支持的字体包括欧洲语种/\:ISO8859\-1,2 (匈牙利语, 英语, 捷克语等等),
 西里尔语和韩语, 可以播放 12 种格式的字幕文件 (MicroDVD, SubRip, OGM,
 SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS 
 及我们自己的: MPsub) 和 DVD 字幕 (SPU 流, VOBsub 及隐藏式 CC 字幕)。
@@ -235,7 +235,7 @@ MPlayer 有个完全可配置的, 命令
 按一下暂停回放, 每按一下就播放一帧(直到按其它键取消步进)。
 .IPs "q / ESC"
 停止播放和退出。
-.IPs "+ 和 -"
+.IPs "+ 和 \-"
 调整音频延迟增加/减少 0.1 秒。
 .IPs "/ 和 *"
 降低/\:提高音量。
@@ -511,7 +511,7 @@ MEncoder 的配置文件是 "mencoder.co
 如果你希望一个特定文件 "movie.avi" 有个配置文件, 就新建文件, 
 名为 "movie.avi.conf", 写上该特定文件的选项并放在目录 ~/.mplayer/ 下。
 你也可以把配置文件放在与播放该特定文件时该特定文件相同的目录之下, 
-只要你(要么在命令行或者在全局配置文件中)给定 \-use-filedir-conf 选项。
+只要你(要么在命令行或者在全局配置文件中)给定 \-use\-filedir\-conf 选项。
 .PP
 .I MPLAYER 配置文件示例:
 .sp 1
@@ -524,7 +524,7 @@ flip=yes
 # 开始于 mf://文件掩码
 mf=type=png:fps=25
 # 怪异的负片图像好酷。
-vf=eq2=1.0:-0.8
+vf=eq2=1.0:\-0.8
 .fi
 .PP
 .I "MENCODER 配置文件示例:"
@@ -574,7 +574,7 @@ profile-desc="MPEG4 encoding"
 ovc=lacv=yes
 lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
 
-[mpeg4-hq]
+[mpeg4\-hq]
 profile-desc="HQ MPEG4 encoding"
 profile=mpeg4
 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
@@ -587,7 +587,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 .SH "通用选项"
 .
 .TP
-.B \-codecs-file <文件名> (也请参见 \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
+.B \-codecs\-file <文件名> (也请参见 \-afm, \-ac, \-vfm, \-vc)
 重载标准的搜索路径并使用指定的文件代替内置的 codecs.conf。
 .
 .TP
@@ -595,7 +595,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 指定配置文件在默认的配置文件后面解析。
 .
 .TP
-.B \-list-options
+.B \-list\-options
 打印所有可用的选项。
 .
 .TP
@@ -621,7 +621,7 @@ lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes
 可用级别:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 完全沉默
 .IPs " 0"
 仅致命消息
@@ -670,16 +670,16 @@ idle|belownormal|normal|abovenormal|high
 使用给定的配置轮廓, \-profile help 显示定义的配置轮廓列表。
 .
 .TP
-.B \-really-quiet (也请参见 \-quiet)
+.B \-really\-quiet (也请参见 \-quiet)
 显示比 \-quiet 更少的输出和状态信息。
 同时禁止图形界面错误消息对话框。
 .
 .TP
-.B \-show-profile <配置轮廓>
+.B \-show\-profile <配置轮廓>
 显示配置轮廓的描述和内容。
 .
 .TP
-.B \-use-filedir-conf
+.B \-use\-filedir\-conf
 在文件播放时的相同目录之下寻找该特定文件的配置文件。
 .br
 .I 警告:
@@ -735,20 +735,20 @@ xover, xv (参见 \-vo xv:ck), xvmc (参
 xover, xv (参见 \-vo xv:ck), xvmc (参见 \-vo xv:ck) 和 directx 支持。
 .
 .TP
-.B \-correct-pts (试验)
+.B \-correct\-pts (试验)
 切换 MPlayer 到试验模式, 
 其中视频帧的时戳计算不同, 且支持视频过滤器添加新的帧或修改已有的时戳。
 可以看到更精确的时戳, 例如通过 \-ass 选项修改播放字幕与镜头同步。
-没有 \-correct-pts, 字幕同步典型地会被某些帧关闭。
+没有 \-correct\-pts, 字幕同步典型地会被某些帧关闭。
 此选项不能与某些分路器和编解码器一起正常工作。
 .
 .TP
-.B \-crash-debug (调试代码)
+.B \-crash\-debug (调试代码)
 一旦崩溃或 SIGTRAP 自动联上 gdb 调试程序。
-此支持必须已编译进配置 \-\-enable-crash-debug。
+此支持必须已编译进配置 \-\-enable\-crash\-debug。
 .
 .TP 
-.B \-doubleclick-time 
+.B \-doubleclick\-time
 以毫秒为单位的时间值,用以判定两次连续的按键动作是否为一次双击动作(默认值:
 300)。
 设为0则让你的窗体系统判断什么样动作的是双击(仅当 \-vo directx 时)。
@@ -769,7 +769,7 @@ MOUSE_BTN0\-MOUSE_BTN0_DBL。
 将命令行中给定的文件排入播放列表但不立刻播放。
 .
 .TP
-.B \-fixed-vo
+.B \-fixed\-vo
 为多个文件锁定一个固定的视频系统 (对所有的文件(反)初始化仅一次)。
 这样, 对所有文件只打开一个窗口。
 目前 fixed-vo 兼容的驱动有: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, 
@@ -842,7 +842,7 @@ wrapper(封套) 脚本 TOOLS/\:midentify
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-key-fifo-size <2\-65000>
+.B \-key\-fifo\-size <2\-65000>
 指定 FIFO 大小供缓冲按键事件(默认值:7)。
 n 大小的 FIFO 能容纳 (n-1) 缓冲事件。
 如果太小会丢失一些事件
@@ -856,7 +856,7 @@ n 大小的 FIFO 能容纳 (n-1) 缓冲ä
 为 LIRC 指定配置文件(默认是: ~/.lircrc)。
 .
 .TP
-.B \-list-properties
+.B \-list\-properties
 打印可用的属性列表。
 .
 .TP
@@ -869,36 +869,36 @@ n 大小的 FIFO 能容纳 (n-1) 缓冲ä
 打开 OSD 菜单支持。.
 .
 .TP
-.B \-menu-cfg <文件名> (仅用于OSD菜单)
+.B \-menu\-cfg <文件名> (仅用于OSD菜单)
 使用另一种的 menu.conf。
 .
 .TP
-.B \-menu-chroot <路径>(仅用于OSD菜单)
+.B \-menu\-chroot <路径>(仅用于OSD菜单)
 将文件选择菜单的根目录更改为一个特定位置。
 .sp 1
 .I 示例:
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-menu-chroot=/home"
+.IPs "\-menu\-chroot=/home"
 将限制文件选择菜单查找/\:home以及其下的目录(即不可能访问 /,但可以访问
 /home/user_name)。
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-menu-keepdir(仅用于OSD菜单)
+.B \-menu\-keepdir(仅用于OSD菜单)
 文件浏览器从最近浏览位置开始浏览,而不是当前目录。
 .
 .TP
-.B \-menu-root <参数值> (仅适用于 OSD 菜单)
+.B \-menu\-root <参数值> (仅适用于 OSD 菜单)
 指定主菜单。
 .
 .TP
-.B \-menu-startup (仅适用于 OSD 菜单)
+.B \-menu\-startup (仅适用于 OSD 菜单)
 在 MPlayer 启动时显示主菜单。
 .
 .TP
-.B \-mouse-movements
+.B \-mouse\-movements
 允许 MPlayer 接受指针事件来自视频输出驱动(目前仅支持 X11 衍生型)。
 必须选择 DVD 菜单中的按钮。
 .
@@ -930,7 +930,7 @@ n 大小的 FIFO 能容纳 (n-1) 缓冲ä
 已唤醒相似精度的过程。
 .
 .TP
-.B \-playing-msg <字符串>
+.B \-playing\-msg <字符串>
 开始回放前打印出字符串。
 支持以下的扩展:
 .RSs
@@ -951,7 +951,7 @@ one-file-per-line(每行一个文件) æ 
 FIXME: 需要彻底理清并建立文档。
 .
 .TP
-.B \-rtc-device <设备>
+.B \-rtc\-device <设备>
 为 RTC 计时使用指定的设备。
 .
 .TP
@@ -1016,8 +1016,8 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 .TP
 .B \-alang <语言代号[,语言代号,...]> (也请参见 \-aid)
 指定使用音频语言的优先级列表。
-不同的容器格式使用不同的语言代号。DVDs 使用 ISO 639-1 的
-两字符语言代号, Matroska、MPEG-TS 和 NUT 使用 ISO 639-2 的
+不同的容器格式使用不同的语言代号。DVDs 使用 ISO 639\-1 的
+两字符语言代号, Matroska、MPEG-TS 和 NUT 使用 ISO 639\-2 的
 三字符语言代号, 而 OGM 使用任意格式标识符。
 MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会打印可用的语言。
 .sp 1
@@ -1032,23 +1032,23 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-audio-demuxer <[+]名称> (仅用于 \-audiofile)
+.B \-audio\-demuxer <[+]名称> (仅用于 \-audiofile)
 锁定用于 \-audiofile 的音频分路器类型。
 在名称前使用 "+" 锁定类型, 跳过某些核查!
-按照 \-audio-demuxer help 打印出来的指定分路器类型。
+按照 \-audio\-demuxer help 打印出来的指定分路器类型。
 为了向后兼容, 也接受定义在 libmpdemux/\:demuxer.h 的分路器标识。
-\-audio-demuxer audio 或 \-audio-demuxer 17 锁定 MP3。
+\-audio\-demuxer audio 或 \-audio\-demuxer 17 锁定 MP3。
 .
 .TP
 .B \-audiofile <文件名>
 在看电影时播放外部音频文件(WAV, MP3 或 Ogg Vorbis)。
 .
 .TP
-.B \-audiofile-cache <千字节>
+.B \-audiofile\-cache <千字节>
 对 \-audiofile 的文件流启用缓存, 使用指定大小的内存。
 .
 .TP
-.B \-reuse-socket (仅适用于udp://)
+.B \-reuse\-socket (仅适用于udp://)
 允许SOCKET在关闭后立即被其它进程重新利用。
 .
 .TP
@@ -1068,11 +1068,11 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 关闭缓冲。
 .
 .TP
-.B \-cache-min <百分数>
+.B \-cache\-min <百分数>
 当缓冲填充到总数的 <百分数> 时开始回放。
 .
 .TP
-.B \-cache-seek-min <百分数>
+.B \-cache\-seek\-min <百分数>
 如果查寻到的位置处于从当前位置算起的缓存大小的 <百分数> 之内, 
 MPlayer 等待填充缓存到此位置而不是执行流查寻(默认是: 50)。
 .
@@ -1110,7 +1110,7 @@ MPlayer 等待填充缓存到此位置è€
 .RE
 .
 .TP
-.B \-cdrom-device <设备路径>
+.B \-cdrom\-device <设备路径>
 指定 CD-ROM 设备 (默认是: /dev/\:cdrom)。
 .
 .TP
@@ -1148,7 +1148,7 @@ MPlayer 要求解码器把音频解码åˆ
 HTTP 请求时发送 cookies。
 .
 .TP
-.B \-cookies-file <文件名> (仅适用于网络)
+.B \-cookies\-file <文件名> (仅适用于网络)
 从 <文件名> 中读取 HTTP cookies (默认是: ~/.mozilla/ 和 ~/.netscape/)
 而跳过从默认位置读取。
 假定文件是 Netscape 格式。
@@ -1158,18 +1158,18 @@ HTTP 请求时发送 cookies。
 音频延迟数秒 (正或负的浮点数)
 .br
 负值延迟音频,而正值延迟视频。
-注意这与MEncoder的\-audio-delay选项正好相反。
+注意这与MEncoder的\-audio\-delay选项正好相反。
 .br
 .I 注意:
 当和 MEncoder 一起用时, 并不保证能与 \-ovc copy 一起工作正常; 
-请使用 \-audio-delay。
+请使用 \-audio\-delay。
 .
 .TP
-.B \-ignore-start
+.B \-ignore\-start
 忽略 AVI 文件中指定的流开始时间。
-对于 MPlayer, 用 \-audio-delay 选项编码的文件废除了流延迟。
+对于 MPlayer, 用 \-audio\-delay 选项编码的文件废除了流延迟。
 在编码时期, 此选项防止 MEncoder 转送原流的开始时间到新的文件; 
-但是 \-audio-delay 选项并不受影响。
+但是 \-audio\-delay 选项并不受影响。
 注意 MEncoder 有时会自动调整流开始时间以补偿预期的解码延迟, 
 所以没有测试之前不要使用此选项进行编码。
 .
@@ -1229,14 +1229,14 @@ HTTP 请求时发送 cookies。
 首先注意使用 \-dumpstream 通常是更好的拷贝 DVD 的方法(请参见示例)。
 .
 .TP
-.B \-dvd-speed <以KB/s为单位的因数或速度值> (仅适用于DVD) 
+.B \-dvd\-speed <以KB/s为单位的因数或速度值> (仅适用于DVD)
 尝试限制DVD的传输速度(默认值:0,代表不作更改)。
 DVD的基础速率约为1350KB/s,所以一台8倍速的驱动器能以最高10800KB/s的速度读取
 数据。
 较低的速度使驱动器工作得更安静,对于观看DVD片来说,2700KB/s应该是足够安静且快速
 了。 
 MPlayer在关闭时将驱动器的速度重置至默认值。
-数值如果小于100则表示1350KB/s的倍数,例如\-dvd-speed 8表示选择10800KB/s。
+数值如果小于100则表示1350KB/s的倍数,例如\-dvd\-speed 8表示选择10800KB/s。
 .br
 .I 注意:
 你需要用DVD设备的写权限以更改传输速度。
@@ -1294,7 +1294,7 @@ MPlayer在关闭时将驱动器的速度
 只播放/\:转换前<参数值>帧, 然后退出。
 .
 .TP
-.B \-hr-mp3-seek (仅用于 MP3)
+.B \-hr\-mp3\-seek (仅用于 MP3)
 高精度 MP3 搜索。
 播放外部 MP3 文件时启用, 
 因为我们需要搜索到非常精确的位置来保持 A/V 同步。
@@ -1313,7 +1313,7 @@ MPlayer在关闭时将驱动器的速度
 跳过重建索引文件的步骤。
 MEncoder在此选项下跳过写入索引的步骤。
 .TP
-.B \-ipv4-only-proxy (仅适用于网络)
+.B \-ipv4\-only\-proxy (仅适用于网络)
 对于 IPv6 地址跳过代理服务器。
 仍然用于 IPv4 连接。
 .
@@ -1371,12 +1371,12 @@ MPlayer 不阻止你装载产生于不å
 设置 http 认证密码.
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv4 (仅适用于网络)
+.B \-prefer\-ipv4 (仅适用于网络)
 使用 IPv4 网络连接。
 IPv6 自动地作为备用。
 .
 .TP
-.B \-prefer-ipv6 (仅适用于 IPv6 网络)
+.B \-prefer\-ipv6 (仅适用于 IPv6 网络)
 使用 IPv6 网络连接。
 IPv4 自动地作为备用。
 .
@@ -1552,27 +1552,27 @@ radio://1, radio://104.4, radio_set_chan
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif"
+.IPs "mplayer foreman.qcif \-demuxer rawvideo \-rawvideo qcif"
 播放著名的 "foreman" 视频样本。
-.IPs "mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576"
+.IPs "mplayer sample-720x576.yuv \-demuxer rawvideo \-rawvideo w=720:h=576"
 播放原始 YUV 样本。
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-rtsp-port
+.B \-rtsp\-port
 与 "rtsp://" 的 URL 地址一起用来锁定客户端的端口号。
 如果你在路由器后面, 想把 RTSP 流从服务器转到指定客户端, 此选项可能有用。
 .
 .TP
-.B \-rtsp-destination
+.B \-rtsp\-destination
 与 "rtsp://" 的 URL 地址一起用来强制目标绑定 IP 地址。
 对某些 RTSP 服务器不能把 RTP 包送到正确的接口, 此选项可能有用。
 如果连接 RTSP 服务器失败, 使用 \-v 看看 MPlayer 试图绑定到
 哪个 IP 地址, 然后试试用它强制分配到你的计算机。
 .
 .TP
-.B \-rtsp-stream-over-tcp (仅适用于 LIVE555)
+.B \-rtsp\-stream\-over\-tcp (仅适用于 LIVE555)
 与 "rtsp://" 的 URL 地址一起用来指定让 RTP 和 RTCP 进入包流过 TCP 
 (使用与 RTSP 相同的 TCP 连接)。
 如果你的破 internet 连接不传递 UDP 进入包, 此选项可能有用 
@@ -1601,7 +1601,7 @@ radio://1, radio://104.4, radio_set_chan
 选择输出的取样率(当然声卡对此有限制)。
 如果选择的样本频率与当前的媒体有差异, 会在音频过滤层中插入
 音频过滤器 resample(重采样) 或 lavcresample 来补偿此差异。
-重采样的类型由 \-af-adv 选项控制。
+重采样的类型由 \-af\-adv 选项控制。
 默认的是快速重采样, 可能会引起失真。
 .
 .TP
@@ -1643,7 +1643,7 @@ radio://1, radio://104.4, radio_set_chan
 .RSs
 .IPs noaudio
 没有声音
-.IPs "automute=<0-255>(仅适用于v4l和v4l2)"
+.IPs "automute=<0\-255>(仅适用于v4l和v4l2)"
 如果设备报告的信号强度小于这个值,那么音频和视频将静音。
 大多数情况下automute=100就足够用了。
 默认值为0(禁用automute)。
@@ -1698,7 +1698,7 @@ tv_last_channel 会有用于遥控(参è§
 .br
 .I 示例:
 tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1
-.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100\-100>
+.IPs [brightness|contrast|hue|saturation]=<\-100\-100>
 设置显卡的色彩均衡器。
 .IPs audiorate=<参数值>
 设置音频捕捉比特率。
@@ -1770,7 +1770,7 @@ tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_s
 .br
 3:透明且反色
 .REss
-.IPs tpage=<100-899>
+.IPs tpage=<100\-899>
 指定初始电视字幕的页面号(默认值:100)。
 .RE
 .
@@ -1783,10 +1783,10 @@ MPlayer将同时打印“-tv channels=â€
 .RSs
 .IPs autostart
 在启动后立即开始频道的扫描(默认值:禁用)。
-.IPs period=<0.1-2.0>
+.IPs period=<0.1\-2.0>
 指定切换至下一个频道前延迟的时间,单位为秒(默认值:0.5)。
 较低的值将使扫描更快,但可能将无效的电视频道侦测为有效。
-.IPs threshold=<1-100>
+.IPs threshold=<1\-100>
 用于设备报告的信号强度的阈值(单位为百分比)(默认值:50)。
 高于该值的信号强度将代表当前扫描的频道是有效的。
 .RE
@@ -1796,7 +1796,7 @@ MPlayer将同时打印“-tv channels=â€
 指定 HTTP 认证的用户名。
 .
 .TP
-.B \-user-agent <字符串>
+.B \-user\-agent <字符串>
 使用 <字符串> 作为 HTTP 流的用户代理。
 .
 .TP
@@ -1822,37 +1822,37 @@ MPlayer将同时打印“-tv channels=â€
 你可能也想使用 \-embeddedfonts。
 .
 .TP
-.B \-ass-border-color <参数值>
+.B \-ass\-border\-color <参数值>
 为文字字幕设置边框 (轮廓) 颜色。
 颜色格式是 RRGGBBAA。
 .
 .TP
-.B \-ass-bottom-margin <参数值>
+.B \-ass\-bottom\-margin <参数值>
 在帧底部添加黑条。
-SSA/ASS 提供器能在那里放置字幕 (与 \-ass-use-margins 组合用)。
+SSA/ASS 提供器能在那里放置字幕 (与 \-ass\-use\-margins 组合用)。
 .
 .TP
-.B \-ass-color <参数值>
+.B \-ass\-color <参数值>
 为文字字幕设置颜色。
 颜色格式是 RRGGBBAA。
 .
 .TP
-.B \-ass-font-scale <参数值>
+.B \-ass\-font\-scale <参数值>
 为 SSA/ASS 提供器中的字体设置比例系数。
 .
 .TP
-.B \-ass-force-style <[Style.]Param=参数值[,...]>
+.B \-ass\-force\-style <[Style.]Param=参数值[,...]>
 重载一些风格参数。
 .sp
 .I 示例:
 .PD 0
 .RSs
-\-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
+\-ass\-force\-style FontName=Arial,Default.Bold=1
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-hinting <类型>
+.B \-ass\-hinting <类型>
 设置微调类型。
 .PD 0
 .RSs
@@ -1865,28 +1865,28 @@ SSA/ASS 提供器能在那里放置字å¹
 .br
 3: 字体内置微调。
 .br
-0-3 + 4:相同,但微调只有当OSD以全屏方式显示而因此不会伸缩时才会使用。
+0\-3 + 4:相同,但微调只有当OSD以全屏方式显示而因此不会伸缩时才会使用。
 .br
 默认值为7(当OSD不伸缩时使用内置微调器,否则无微调)。
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-ass-line-spacing <参数值>
+.B \-ass\-line\-spacing <参数值>
 为 SSA/ASS 提供器设置行间隔。
 .
 .TP
-.B \-ass-styles <文件名>
+.B \-ass\-styles <文件名>
 装载指定文件中找到的所有 SSA/ASS 风格并在提供文字字幕时使用。
 文件的语法完全像是 SSA/ASS 中的一节 [V4 Styles] / [V4+ Styles]。
 .
 .TP
-.B \-ass-top-margin <参数值>
+.B \-ass\-top\-margin <参数值>
 在帧顶部添加黑条。
-SSA/ASS 提供器能在那里放置字幕 (与 \-ass-use-margins 组合用)。
+SSA/ASS 提供器能在那里放置字幕 (与 \-ass\-use\-margins 组合用)。
 .
 .TP
-.B \-ass-use-margins
+.B \-ass\-use\-margins
 启用放置字幕(如果有的话)在黑框中。
 .
 .TP
@@ -1951,11 +1951,11 @@ SSA/ASS 提供器能在那里放置字å¹
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-flip-hebrew (仅用于 FriBiDi)
+.B \-flip\-hebrew (仅用于 FriBiDi)
 打开使用 FriBiDi 的翻转字幕。
 .
 .TP
-.B \-noflip-hebrew-commas
+.B \-noflip\-hebrew\-commas
 改变 FriBiDi 中假定的字幕中的逗号位置。
 如果字幕中的逗号显示在句首而不是在句尾, 就使用它。
 .
@@ -1989,8 +1989,8 @@ SSA/ASS 提供器能在那里放置字å¹
 仅显示锁定的字幕, 例如由 \-slang 选择的 DVD 字幕流。
 .
 .TP
-.B \-fribidi-charset <字符集名称> (仅用于 FriBiDi)
-当编码非 UTF-8 字幕(默认是: ISO8859-8)时, 指定传递到 FriBiDi 的字符集。
+.B \-fribidi\-charset <字符集名称> (仅用于 FriBiDi)
+当编码非 UTF-8 字幕(默认是: ISO8859\-8)时, 指定传递到 FriBiDi 的字符集。
 .
 .TP
 .B \-ifo <VOBsub 的 IFO 文件>
@@ -2001,7 +2001,7 @@ SSA/ASS 提供器能在那里放置字å¹
 关闭自动载入字幕文件。
 .
 .TP
-.B \-osd-duration <时间>
+.B \-osd\-duration <时间>
 设置 OSD 信息的停留时间(以毫秒 ms 为单位) (默认是: 1000)。
 .
 .TP
@@ -2033,8 +2033,8 @@ MPlayer 运行在 verbose (\-v) 模式æ—
 .TP
 .B \-slang <语言代号[,语言代号,...]> (也请参见 \-sid)
 指定使用字幕语言的优先级列表。
-不同的容器格式使用不同的语言代号。DVDs 使用 ISO 639-1 的
-两字符语言代号, Matroska 使用 ISO 639-2 的
+不同的容器格式使用不同的语言代号。DVDs 使用 ISO 639\-1 的
+两字符语言代号, Matroska 使用 ISO 639\-2 的
 三字符语言代号, 而 OGM 使用自由格式标识符。
 MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会打印可用的语言。
 .sp 1
@@ -2070,11 +2070,11 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-spualign <-1\-2>
+.B \-spualign <\-1\-2>
 指定 SPU (DVD/\:VOBsub) 字幕该如何对齐。
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 原始位置。
 .IPs " 0"
 顶部对齐 (原始行为, 默认)。
@@ -2096,25 +2096,25 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 同时只能显示一个文件。
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-alpha <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-alpha <0\-255>
 指定字幕和 OSD 背景的 alpha 通道值。
 值越大代表越透明。但 0 表示完全透明。
 .
 .TP
-.B \-sub-bg-color <0\-255>
+.B \-sub\-bg\-color <0\-255>
 指定字幕和 OSD 背景的颜色值。
 目前字幕是灰度图像所以这个值相当于颜色的亮度。
 255 代表白色 0 代表黑色。
 .
 .TP
-.B \-sub-demuxer <[+]名称> (仅用于 \-subfile) (BETA 代码)
+.B \-sub\-demuxer <[+]名称> (仅用于 \-subfile) (BETA 代码)
 锁定 \-subfile 的字幕分路器类型。
 在名称前使用 "+" 锁定类型, 跳过某些核查!
 按照 \-demuxer help 打印出来的指定分路器类型。
 为了向后兼容, 也接受定义在 subreader.h 的分路器标识。
 .
 .TP
-.B \-sub-fuzziness <模式>
+.B \-sub\-fuzziness <模式>
 搜寻字幕时调整匹配模糊度:
 .PD 0
 .RSs
@@ -2128,7 +2128,7 @@ MPlayer 在 verbose (\-v) 模式下会æ‰
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-sub-no-text-pp
+.B \-sub\-no\-text\-pp
 停用载入字幕后的任何形式的文字后期处理。
 用于调试目的。
 .
@@ -2199,7 +2199,7 @@ CC 字幕到目前为止还没有在其å
 如果没有给出\-subfont,则使用\-font。
 .
 .TP
-.B \-subfont-autoscale <0\-3> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-autoscale <0\-3> (仅用于 FreeType)
 设置自动缩放模式。
 .br
 .I 注意:
@@ -2221,25 +2221,25 @@ CC 字幕到目前为止还没有在其å
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-subfont-blur <0\-8> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-blur <0\-8> (仅用于 FreeType)
 设置字体柔化半径(默认是: 2)。
 .
 .TP
-.B \-subfont-encoding <参数值> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-encoding <参数值> (仅用于 FreeType)
 设置字幕编码。
 当设为 "unicode" 时, 字体文件中的所有字模都会被渲染
 并使用 unicode 编码(默认是: unicode)。
 .
 .TP
-.B \-subfont-osd-scale <0\-100> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-osd\-scale <0\-100> (仅用于 FreeType)
 设置 OSD 元素的自动缩放系数(默认是: 6)。
 .
 .TP
-.B \-subfont-outline <0\-8> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-outline <0\-8> (仅用于 FreeType)
 设置字体边框的宽度(默认是: 2)。
 .
 .TP
-.B \-subfont-text-scale <0\-100> (仅用于 FreeType)
+.B \-subfont\-text\-scale <0\-100> (仅用于 FreeType)
 设置字幕文本的自动缩放系数(屏幕尺寸的百分比) (默认是: 5)。
 .
 .TP
@@ -2261,11 +2261,11 @@ CC 字幕到目前为止还没有在其å
 参数值是以屏幕宽度的百分比为单位的字幕宽度。
 .
 .TP
-.B \-noterm-osd
+.B \-noterm\-osd
 当没有可用的视频输出时, 停止在控制台上显示 OSD 信息。
 .
 .TP
-.B \-term-osd-esc <转义序列>
+.B \-term\-osd\-esc <转义序列>
 指定, 在控制台上显示 OSD 信息之前, 使用的转义序列。
 转义序列应该把指针移到 OSD 的行首然后清理(默认是: ^[[A\\r^[[K)。
 .
@@ -2305,7 +2305,7 @@ CC 字幕到目前为止还没有在其å
 对于 ALSA 来说是混音名称。
 .
 .TP
-.B \-mixer-channel <混音线>[,混音索引] (仅用于 \-ao oss 和 \-ao alsa)
+.B \-mixer\-channel <混音线>[,混音索引] (仅用于 \-ao oss 和 \-ao alsa)
 此选项告诉 MPlayer 使用不同的通道控制音量而不是默认的 PCM。
 用于 OSS 的选项包括
 .B vol, pcm, line。
@@ -2324,7 +2324,7 @@ ALSA 混音通道名称后面跟的数å­
 锁定使用软件混音, 而不用声卡混音。
 .
 .TP
-.B \-softvol-max <10.0\-10000.0>
+.B \-softvol\-max <10.0\-10000.0>
 设置最大扩音级别(以百分比为单位) (默认是: 110)。
 值 200 允许你调整的音量最高达到目前级别的两倍。
 对于值低于 100 的, 初始音量(为 100%) 会高于最大值, OSD 不能正确显示。
@@ -2555,12 +2555,12 @@ DVB 卡音频输出驱动输出到 MPEG-
 被 directx 视频输出驱动支持。
 .
 .TP
-.B \-brightness <-100\-100>
+.B \-brightness <\-100\-100>
 调整视频信号的亮度 (默认是: 0)。
 不被所有的视频输出驱动支持。
 .
 .TP
-.B \-contrast <-100\-100>
+.B \-contrast <\-100\-100>
 调整视频信号的对比度 (默认是: 0)。
 不被所有的视频输出驱动支持。
 .
@@ -2653,7 +2653,7 @@ TV 制式 (ntsc (默认), pal, pal60, pa
 启用叠加屏上显示(OSD)。
 .IPs nool-osd
 停用屏上显示(OSD) (默认)。
-.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<-20\-20>
+.IPs ol[h|w|x|y]-cor=<\-20\-20>
 调整叠加尺寸(h,w) 和位置(x,y), 万一跟窗口匹配不够完美 (默认是: 0)。
 .IPs overlay
 激活叠加 (默认)。
@@ -2681,7 +2681,7 @@ VESA 帧缓冲不支持改变模式。
 还不被所有的视频输出驱动支持。
 .
 .TP
-.B \-fsmode-dontuse <0\-31> (废弃, 使用 \-fs 选项)
+.B \-fsmode\-dontuse <0\-31> (废弃, 使用 \-fs 选项)
 如果你仍然有全屏问题试试此选项。
 .
 .TP
@@ -2760,21 +2760,21 @@ gl, gl2, directx 和 tdfxfb 视频输出
 这对于将一个 mini-GUI 嵌入到浏览器时(比如 MPlayer 插件)有用。
 .
 .TP
-.B \-hue <-100\-100>
+.B \-hue <\-100\-100>
 调视频信号的色调 (默认是: 0)。
 你可以通过此选项得到负片效果的图像。
 还不被所有视频输出驱动支持。
 .
 .TP
-.B \-monitor-dotclock <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
+.B \-monitor\-dotclock <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
 指定监视器的 dotclock 或 pixelclock 范围。
 .
 .TP
-.B \-monitor-hfreq <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
+.B \-monitor\-hfreq <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
 指定监视器的水平频率范围。
 .
 .TP
-.B \-monitor-vfreq <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
+.B \-monitor\-vfreq <范围[,范围,...]> (仅用于 \-vo fbdev 和 vesa)
 指定监视器的垂直频率范围。
 .
 .TP
@@ -2828,15 +2828,15 @@ ggi 和 gl2 的都支持此功能。
 视频输出驱动一起工作。
 .br
 .I 注意:
-也允许-1和0间的值,但这些值处于高度试验阶段,从而可能导致崩溃或更糟。
+也允许\-1和0间的值,但这些值处于高度试验阶段,从而可能导致崩溃或更糟。
 使用后果自负!
 .
 .TP
-.B \-panscanrange <-19.0\-99.0> (试验)
+.B \-panscanrange <\-19.0\-99.0> (试验)
 改变 pan-and-scan 功能的范围参数值 (默认是: 1)。
 正值表示倍扩默认范围。
 负值表示你可以放大到因子 \-panscanrange+1 所允许的范围。
-例如 \-panscanrange -3 允许缩放因子达到 4。
+例如 \-panscanrange \-3 允许缩放因子达到 4。
 此特性属实验性, 不要报告相关错误除非你在用 using \-vo gl。
 .
 .TP
@@ -2852,7 +2852,7 @@ ggi 和 gl2 的都支持此功能。
 视频输出驱动一起工作。
 .
 .TP
-.B \-saturation <-100\-100>
+.B \-saturation <\-100\-100>
 调整视频信号的饱和度(默认值: 0)。
 你可以通过此选项获得灰度输出。
 还不被所有的视频输出驱动支持。
@@ -2866,7 +2866,7 @@ ggi 和 gl2 的都支持此功能。
 指定水平分辨率, 如果视频输出驱动不知道屏幕分辨率, 如 fbdev, x11 和 TVout。
 .
 .TP
-.B \-stop-xscreensaver (仅用于 X11)
+.B \-stop\-xscreensaver (仅用于 X11)
 启动时关闭 xscreensaver, 退出时再打开它。
 .
 .TP
@@ -3279,7 +3279,7 @@ OSD 颜色 (默认是: 0xffffff, 对应ç
 对红, 绿和蓝色, Gamma 也能被独立设置。
 .br
 5: 使用 ATI-specific method (供较旧的卡)。
-这里使用 ATI 专用的扩展 (GL_ATI_fragment_shader - 不是 
+这里使用 ATI 专用的扩展 (GL_ATI_fragment_shader \- 不是
 GL_ARB_fragment_shader!)。至少需要三个纹理单位。提供饱和度和色调的控制。
 此方法快速但不精确。
 .br
@@ -3422,7 +3422,7 @@ GGI 图形系统视频输出驱动
 此选项对逐行(像大多数 MPEG)影片不影响。
 如果观看交错影片时遇到撕裂问题或动作不顺畅, 需启用此选项。
 .IPs layer=N
-锁定回放的层标识 N (默认是: -1 - 自动)。
+锁定回放的层标识 N (默认是: \-1 \- 自动)。
 .IPs dfbopts=<list>
 指定 DirectFB 参数列表。
 .RE
@@ -3634,7 +3634,7 @@ iTVC16) MPEG 解码器芯片 (Hauppauge 
 格式与 mjpegtools 所用的一样, 
 所以如果想要用 mjpegtools 套装软件处理视频, 这就有用。
 它支持 YV12, RGB (24 bpp) 和 BGR (24 bpp) 格式。
-能与 \-fixed-vo 选项组合来连接具有相同维数和 fps 值的文件。
+能与 \-fixed\-vo 选项组合来连接具有相同维数和 fps 值的文件。
 .PD 0
 .RSs
 .IPs interlaced
@@ -3738,7 +3738,7 @@ PGMYUV 像 PGM, 但也包含 U 和 V 平
 支持 24 bpp 的 RGB 和 BGR 格式。
 .PD 0
 .RSs
-.IPs z=<0-9>
+.IPs z=<0\-9>
 指定压缩级别。
 0 没压缩, 9 最强压缩。
 .RE
@@ -3765,7 +3765,7 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 .SH "解码/过滤器选项"
 .
 .TP
-.B \-ac <[-|+]编解码器1,[-|+]编解码器2,...[,]>
+.B \-ac <[\-|+]编解码器1,[\-|+]编解码器2,...[,]>
 按照在 codecs.conf 中音频编解码器的名称, 指定使用它们的优先级列表。
 编解码器名称前使用 "-" 表示忽略它。
 编解码器名称前使用 "+" 表示锁定它, 这有可能会崩溃!
@@ -3785,13 +3785,13 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 先尝试通过硬件解码AC-3, 然后是软件AC-3, 最后是其它。
 .IPs "\-ac hwdts,"
 先尝试通过硬件解码DTS, 然后是其它。
-.IPs "\-ac -ffmp3,"
+.IPs "\-ac \-ffmp3,"
 跳过 FFmpeg 的 MP3 编解码器。
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-af-adv <force=(0\-7):list=(filters)> (也请参见 \-af)
+.B \-af\-adv <force=(0\-7):list=(filters)> (也请参见 \-af)
 指定高级音频过滤器选项:
 .RSs
 .IPs force=<0\-7>
@@ -3862,13 +3862,13 @@ mplayer video.nut \-vf format=bgr15 \-vo
 停用影片高宽比的自动补偿。
 .
 .TP
-.B "\-field-dominance <-1\-1>"
+.B "\-field\-dominance <\-1\-1>"
 设置隔行扫描内容的第一个域。
 对于那些使帧速加倍的去隔行扫描器来说那很有用:\-vf tfields=1, \-vf yadif=1 
 和 \-vo xvmc:bobdeint。
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 自动(默认值):如果解码器不导出适当的信息的话,其将设回为0(上半域)。
 .IPs 0
 上半域为第一个域
@@ -4106,9 +4106,9 @@ all: 跳过所有的帧。
 高斯柔化过滤器 (亮度)
 .IPs cgb=<0\-100>
 高斯柔化过滤器 (色度)
-.IPs ls=<-100\-100>
+.IPs ls=<\-100\-100>
 锐化过滤器 (亮度)
-.IPs cs=<-100\-100>
+.IPs cs=<\-100\-100>
 锐化过滤器 (色度)
 .IPs chs=<h>
 水平色度偏移
@@ -4172,7 +4172,7 @@ lanczos
 .RE
 .
 .TP
-.B \-vc <[-|+]编解码器1,[-|+]编解码器2,...[,]>
+.B \-vc <[\-|+]编解码器1,[\-|+]编解码器2,...[,]>
 按照在 codecs.conf 中视频编解码器的名称, 指定使用它们的优先级列表。
 编解码器名称前使用 "-" 表示忽略它。
 编解码器名称前使用 "+" 表示锁定它, 这有可能会崩溃!
@@ -4186,7 +4186,7 @@ lanczos
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 锁定 Win32/\:VfW DivX 编解码器, 无后备。
-.IPs "\-vc -divxds,-divx,"
+.IPs "\-vc \-divxds,\-divx,"
 跳过 Win32 DivX 编解码器。
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
 先尝试 libavcodec 的 MPEG-1/2 编解码器, 其次是 libmpeg2, 然后是其它的。
@@ -4353,7 +4353,7 @@ Xvid 的内部后期处理过滤器有:
 (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...)
 (默认是: 10->1024)
 .IPs <cutoff>
-截频 (0.0-1.0), 默认设置取决于过滤器长度
+截频 (0.0\-1.0), 默认设置取决于过滤器长度
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4425,14 +4425,14 @@ delta 的正弦, 使用非常低的值å
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
-浮点数代表各频率波段的增益分贝(dB) (-12\-12)
+浮点数代表各频率波段的增益分贝(dB) (\-12\-12)
 .RE
 .sp 1
 .RS
 .I 示例:
 .RE
 .RSs
-.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi"
+.IPs "mplayer \-af equalizer=11:11:10:5:0:\-12:0:5:12:12 media.avi"
 放大声音的高端和底端的频率区段, 但几乎完全取消 1kHz 附近的声音。
 .RE
 .PD 1
@@ -4504,8 +4504,8 @@ s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, al
 .PD 0
 .RSs
 .IPs "<v>\ \ "
-设置所有声道中流所需的增益分贝(dB) : 范围从 -200dB 至 +60dB, 
-其中 -200dB 完全靜音而 +60dB 等于增益 1000 (默认是: 0)。
+设置所有声道中流所需的增益分贝(dB) : 范围从 \-200dB 至 +60dB,
+其中 \-200dB 完全靜音而 +60dB 等于增益 1000 (默认是: 0)。
 .IPs "<sc>\ "
 打开 (1) 或关闭 (0) 软剪切。
 软-剪切 能使得声音更平滑流畅, 如果使用了非常高的音量水平。
@@ -4638,7 +4638,7 @@ d2 是聆听点到后方扬声器的距ç
 测量不同的扬声器到聆听点的距离(以 meters(米) 为单位), (对于 5.1 的系统) 
 得到距离 s1 至 s5。没有补偿超低音的点 (因为你听不出差异)。
 .IP 2. 3
-取其中最大距离与各个 s1 至 s5 的差, 即 s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5。
+取其中最大距离与各个 s1 至 s5 的差, 即 s[i] = max(s) \- s[i]; i = 1...5。
 .IP 3.
 计算所需的各个延迟时间(以 ms 为单位)为 d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5。
 .RE
@@ -4692,7 +4692,7 @@ unsigned long long counter  /*用于保
 .IPs <mul>
 设置差异系数 (默认是: 2.5)。
 0.0 表示单声道 (两个声道的平均值), 1.0 表示声音未改变, 
-而 -1.0 表示交换了左右声道。
+而 \-1.0 表示交换了左右声道。
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4764,7 +4764,7 @@ unsigned long long counter  /*用于保
 设置一连串的视频滤镜。
 .PP
 许多参数是可选的并且如果省略的话则设为默认值。
-要明确表示使用默认值,则将参数设为‘-1’。
+要明确表示使用默认值,则将参数设为‘\-1’。
 参数 w:h 表示以像素为单位宽 x 高 h,x:y 表示 从较大的图像的左上角开始数 x:y 的位
 置。
 .br
@@ -4775,20 +4775,20 @@ unsigned long long counter  /*用于保
 有一些命令用于维护滤镜列表。
 .
 .TP
-.B \-vf-add <滤镜1[,滤镜2,...]>
+.B \-vf\-add <滤镜1[,滤镜2,...]>
 在滤镜列表尾部加上参数中所给的滤镜。
 .
 .TP
-.B \-vf-pre <滤镜1[,滤镜2,...]>
+.B \-vf\-pre <滤镜1[,滤镜2,...]>
 在滤镜列表头部加上参数中所给的滤镜。
 .
 .TP
-.B \-vf-del <索引号1[,索引号2,...]>
+.B \-vf\-del <索引号1[,索引号2,...]>
 删除位于指定索引号上的滤镜。
-索引号起始为0,负数表示从列表尾部开始寻址(-1表示最后一个)。
+索引号起始为0,负数表示从列表尾部开始寻址(\-1表示最后一个)。
 .
 .TP
-.B \-vf-clr
+.B \-vf\-clr
 完全清空滤镜列表。
 Completely empties the filter list.
 .PP
@@ -4840,9 +4840,9 @@ Completely empties the filter list.
 .PD 0
 .RSs
 .IPs <w>,<h>
-宽度和高度(默认值:-1,在边缘可见的条件下宽度最大的可能值)。
+宽度和高度(默认值:\-1,在边缘可见的条件下宽度最大的可能值)。
 .IPs <x>,<y>
-左上角的位置(默认值:-1,屏幕最左上角)
+左上角的位置(默认值:\-1,屏幕最左上角)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4858,7 +4858,7 @@ wå’Œh的负数值将被视作为相对äº
 .I 示例:
 .PD 0
 .RSs
-.IP expand=0:-50:0:0
+.IP expand=0:\-50:0:0
 在图片的底部添加50像素的边。
 .RE
 .PD 1
@@ -4923,11 +4923,11 @@ d_宽/\:d_高!
 .RSss
 0: 缩放后的d_宽/\:d_高
 .br
--1: 原始的宽/\:高
+\-1: 原始的宽/\:高
 .br
--2: 使用另一个尺寸的值和缩放前的宽高比计算w/h。
+\-2: 使用另一个尺寸的值和缩放前的宽高比计算w/h。
 .br
--3: 使用另一个尺寸的值和原始的宽高比计算w/h。
+\-3: 使用另一个尺寸的值和原始的宽高比计算w/h。
 .br
 -(n+8):与以上的-n相似,但舍入尺寸值至最接近的16的倍数。
 .REss
@@ -5018,24 +5018,24 @@ spal:  768x576 (正方形像素PALï
 .RSss
 0: 原来显示模式的宽度和高度
 .br
--1: 原始视频的宽度和高度(默认)
+\-1: 原始视频的宽度和高度(默认)
 .br
--2: 使用另一个尺寸的值和原来显示模式的宽高比计算w/h。
+\-2: 使用另一个尺寸的值和原来显示模式的宽高比计算w/h。
 .br
--3: 使用另一个尺寸的值和原始视频宽高比计算w/h。
+\-3: 使用另一个尺寸的值和原始视频宽高比计算w/h。
 .REss
 .sp 1
 .I 示例:
 .PD 0
 .RSs
-.IP dsize=800:-2
+.IP dsize=800:\-2
 当视频宽高比为4/3时指定显示分辨率为800x600,或当视频宽高比为16/9时指
 定为800x450。
 .RE
 .IPs <aspect-method>
 根据原来的宽高比修改宽度和高度。
 .RSss
--1:忽略原有的宽高比。(默认)
+\-1:忽略原有的宽高比。(默认)
 .br
 0:在<w>和<h>作为最大的分辨率的情况下保持显示模式的宽高比。
 .br
@@ -5116,7 +5116,7 @@ RGB 24/32 <\-> BGR 24/32色彩空间转æ
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pp[=filter1[:option1[:option2...]]/[-]filter2...](另参见\-pphelp)
+.B pp[=filter1[:option1[:option2...]]/[\-]filter2...](另参见\-pphelp)
 启用指定序列的后期处理子滤镜。
 子滤镜必须用‘/’分隔并且可以通过在其名字前加以‘\-’禁用。
 每个子滤镜和一些选项有一个短名和一个长名,两者可以互换使用。例如\& dr/dering
@@ -5216,11 +5216,11 @@ f/fullyrange:增大亮度范围至(0
 中位数反隔行扫描滤镜,通过每隔两个扫描行应用中位数过滤器以解除所给区
 块的隔行扫描。
 .IPs fd/ffmpegdeint
-FFmpeg反隔行扫描滤镜,通过每隔两个扫描行使用(-1 4 2 4 -1)过滤以解除
+FFmpeg反隔行扫描滤镜,通过每隔两个扫描行使用(\-1 4 2 4 \-1)过滤以解除
 所给区块的隔行扫描。
 .IPs l5/lowpass5
-垂直方向上应用的FIR低用反隔行扫描滤镜,通过对所有输入扫描行使用(-1 2 6
- 2 -1)过滤器以解除所给区块的隔行扫描。
+垂直方向上应用的FIR低用反隔行扫描滤镜,通过对所有输入扫描行使用(\-1 2 6
+ 2 \-1)过滤器以解除所给区块的隔行扫描。
 .IPs fq/forceQuant[:quantizer]
 将输入进来的量化表替换为你指定的常数量化表。
 .RSss
@@ -5241,7 +5241,7 @@ FFmpeg反隔行扫描滤镜,通过每é
 .RSs
 .IPs "\-vf pp=hb/vb/dr/al"
 水平和垂直方向上反块效应、去色斑以及自动亮度/\:对比度调整
-.IPs "\-vf pp=de/-al"
+.IPs "\-vf pp=de/\-al"
 使用默认的过滤器组合而不使用亮度/\:对比度调整
 .IPs "\-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3"
 启用默认的过滤器组合以及瞬时噪声去除器。
@@ -5291,7 +5291,7 @@ FFmpeg反隔行扫描滤镜,通过每é
 4\-5 (与spp中的等价;默认值:4)
 .IPs "<qp>\ "
 强制使用的量化参数(默认值:0,使用来自视频的量化参数)。
-.IPs <-15\-32>
+.IPs <\-15\-32>
 过滤强度,值越低意味着加入更多细节但同时也带来更多损伤,而值越高越使图像
 平滑但同时也越模糊(默认值:0 \- PSNR优化)。
 .IPs <bframes>
@@ -5383,7 +5383,7 @@ p(x,y):返回当前平面x/y位置上å
 .RE
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "\-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc"
+.IPs "\-vf dvbscale,scale=\-1:0,expand=\-1:576:\-1:\-1:1,lavc"
 FIXME:解释一下这个是干什么的。
 .RE
 .PD 1
@@ -5440,9 +5440,9 @@ denoise3d滤镜的高精确/\:质量版æ
 比度以隐藏画质损伤以及在低比特率下保持质量
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 初始亮度
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 初始对比度
 .RE
 .PD 1
@@ -5457,10 +5457,10 @@ denoise3d滤镜的高精确/\:质量版æ
 .RSs
 .IPs <0.1\-10>
 初始伽玛值(默认值:1.0)
-.IPs <-2\-2>
+.IPs <\-2\-2>
 初始对比度,其中负数值将导致图像呈现负片效果(默认
 值:1.0)
-.IPs <-1\-1>
+.IPs <\-1\-1>
 初始亮度(默认值:0.0)
 .IPs <0\-3>
 初始饱和度(默认值:1.0)
@@ -5484,9 +5484,9 @@ denoise3d滤镜的高精确/\:质量版æ
 色调和饱和度控制的显卡/\:驱动。
 .PD 0
 .RSs
-.IPs <-180\-180>
+.IPs <\-180\-180>
 初始色调(默认值:0.0)
-.IPs <-100\-100>
+.IPs <\-100\-100>
 初始饱和度,其中负数值将导致负色度(默认值:1.0)
 .RE
 .PD 1
@@ -5633,7 +5633,7 @@ Donald Graft的自适应内核级反隔è
 矩阵的宽度和高度,两者都是奇数尺寸
 (最小值 = 3x3,最大值 = 13x11或11x13,通常在3x3至7x7之间)
 .IPs amount
-图像锐力度/\:模糊度的相对增量(合理的值应为-1.5\-1.5)。
+图像锐力度/\:模糊度的相对增量(合理的值应为\-1.5\-1.5)。
 .RSss
 <0:模糊
 .br
@@ -5722,7 +5722,7 @@ Donald Graft的自适应内核级反隔è
 .IPs "<fr>\ "
 设定帧序列中初始帧的代号。
 0\-2是三个纯逐行扫描的帧;3和4是两个隔行扫描的帧。
-默认值-1表示‘初始帧不在电视图像模式的序列中’。
+默认值\-1表示‘初始帧不在电视图像模式的序列中’。
 这里指定的代号是影片开始前假想的那个前一帧的类型。
 .IPs "<t0>, <t1>, <t2>, <t3>"
 用于某些模式下的阈值。
@@ -5759,7 +5759,7 @@ ivtc更稳定。
 .IPs "sb (strict breaks)"
 将该选项设置为1将减小pullup产生偶发性不匹配帧的机率,
 但它也可能导致高动态的帧序列中有太多的帧被丢弃。
-相反地,将它设置为-1将使pullup能更容易地匹配扫描场。
+相反地,将它设置为\-1将使pullup能更容易地匹配扫描场。
 这能帮助处理那些在扫描场间存在一些模糊特性的视频,但也可能导致输出中
 存在隔行扫描的帧。
 .br
@@ -5904,7 +5904,7 @@ CPU的运算能力。
 二阶段模式的第一阶段也使用该选项,所以如果你保存第一阶段的输出内容,你就会得
 到持续的相位值跟踪结果。
 .IPs deghost=<value>
-设置去鬼影处理的阈值(0\-255用于一阶段模式,-255\-255用于二阶段模式,默认0)。
+设置去鬼影处理的阈值(0\-255用于一阶段模式,\-255\-255用于二阶段模式,默认0)。
 如果为非零值,则使用去鬼影模式。
 该选项用于那些通过将扫描场混合在一起而不是丢弃其中一个场的方式解除
 隔行扫描的视频。
@@ -6007,7 +6007,7 @@ CPU的运算能力。
 .br
 4:使用4tap滤镜以1/4像素精度转换扫描场(较高质量)(默认方式)。
 .IPs <field_dominance>\ (不推荐使用)
--1:自动(默认值)
+\-1:自动(默认值)
 只有当解码器输出适当的信息并且在滤镜链中tfields之前没有其它的滤镜丢
 弃这些信息时才能工作,否则该值设回为0(上半扫描场先输入)。
 .br
@@ -6017,7 +6017,7 @@ CPU的运算能力。
 .br
 .I 注意:
 该选项相当可能在以后的版里中去除。
-使用\-field-dominance代替它。
+使用\-field\-dominance代替它。
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6039,7 +6039,7 @@ CPU的运算能力。
 .br
 .I 注意:
 该选项相当可能在以后的版本中去除。
-使用\-field-dominance替代它。
+使用\-field\-dominance替代它。
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6100,9 +6100,9 @@ CPU的运算能力。
 .IPs <radius>
 模糊过滤的强度(~0.1\-5.0)(值越大越慢)
 .IPs <strength>
-模糊化(0.0\-1.0)或锐利化(-1.0\-0.0)
+模糊化(0.0\-1.0)或锐利化(\-1.0\-0.0)
 .IPs <threshold>
-过滤全部区域(0),过滤平坦区域(0\-30)或过滤边缘(-30\-0)
+过滤全部区域(0),过滤平坦区域(0\-30)或过滤边缘(\-30\-0)
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -6192,14 +6192,14 @@ FIFO管道中使用的命令有:
 从x/y位置开始位图混合
 .IPs <alpha>
 设置阿尔法差值。
-如果你将该值设为-255,你就可以发送一系列的阿尔法命令将该区域设置为-225、-200、
--175等等以得到一个不错的渐渐出现的效果!;)
+如果你将该值设为\-255,你就可以发送一系列的阿尔法命令将该区域设置为\-225、\-200、
+\-175等等以得到一个不错的渐渐出现的效果!;)
 .RSss
 0:  保持原来的值
 .br
 255: 使所有的位图不透明。
 .br
--255:使所有的位图透明。
+\-255:使所有的位图透明。
 .REss
 .IPs <clear>
 在位图混合前清空帧缓冲。
@@ -6275,7 +6275,7 @@ xtile * ytile的数。
 被清理的长方形区域的宽度和高度
 .IPs <t>
 长方形区域的模糊边缘的宽度(增加w和h的大小)。
-当设为-1时,屏幕上将绘出一个绿色的长方形以方便寻找合适的x、y、w、
+当设为\-1时,屏幕上将绘出一个绿色的长方形以方便寻找合适的x、y、w、
 h参数值。
 .RE
 .PD 1
@@ -6360,27 +6360,27 @@ h参数值。
 .SH "通用编码选项(仅用于MENCODER)"
 .
 .TP
-.B \-audio-delay <any floating-point number>
+.B \-audio\-delay <any floating-point number>
 通过在文件头部中设置延迟信息域来延迟音频或视频。(默认值:0.0)。
 该选项不在编码过程中延迟音频或视频流,但播放器会读出延迟信息域并做相
 应的补偿处理。
 正数值延迟音频,而负数值延迟视频。
 注意该选项正好与\-delay选项相反。
 例如,如果一段视频在\-delay 0.2下正确播放,那么你可以在MEncoder中使用
-\-audio-delay -0.2修复视频的不同步问题。
+\-audio\-delay \-0.2修复视频的不同步问题。
 .sp 1
 当前,该选项只能用于默认的流合并器(\-of avi)。
 如果你使用了另外的流合并器,那么你必须使用\-delay来代替该选项。
 .
 .TP
-.B \-audio-density <1\-50>
+.B \-audio\-density <1\-50>
 每秒钟处理的音频数据块数量(默认值为2,用于0.5s长的音频数据块)。
 .br
 .I 注意:
 只用于CBR,VBR方式忽略该选项,因为它将每个数据包分别放入一个数据块中。
 .
 .TP
-.B \-audio-preload <0.0\-2.0>
+.B \-audio\-preload <0.0\-2.0>
 设置音频缓冲的时音间隔(默认值:0.5s)。
 .
 .TP
@@ -6408,12 +6408,12 @@ h参数值。
 .PD 1
 .
 .TP
-.B \-force-avi-aspect <0.2\-3.0>
+.B \-force\-avi\-aspect <0.2\-3.0>
 代替存储在AVI OpenDML vprp头部中的宽高比值。
 该选项可用于在使用‘\-ovc copy’时更改宽高比值。
 .
 .TP
-.B \-frameno-file <filename>(不推荐使用)
+.B \-frameno\-file <filename>(不推荐使用)
 指定包含有帧序号对应关系表的音频文件的文件名,该对应关系表是在特殊的三阶
 段编码模式的第一阶段(只处理音频)中生成的。
 .br
@@ -6423,7 +6423,7 @@ h参数值。
 它只是为了向后兼容而保留的,并且相当可能在以后的版本中去除。
 .
 .TP
-.B \-hr-edl-seek
+.B \-hr\-edl\-seek
 在跳过处理区域时使用一种更精确但相对很慢的方式。
 不是定位标记为需跳过的处理区域,而是解码所有的帧并且只有编码需
 要的帧。
@@ -6679,13 +6679,13 @@ mtrh
 .B highpassfreq=<freq>
 设置高通过滤的频率值,单位为Hz。
 低于所指定值的频率将被滤除。
-值-1将禁用过滤,值0将让LAME自动选择一个值。
+值\-1将禁用过滤,值0将让LAME自动选择一个值。
 .
 .TP
 .B lowpassfreq=<freq>
 设置低通过滤的频率值,单位为Hz。
 高于所指定值的频率将被滤除。
-值-1将禁用过滤,值0将让LAME自动选择一个值。
+值\-1将禁用过滤,值0将让LAME自动选择一个值。
 .
 .TP
 .B preset=<value>
@@ -6730,7 +6730,7 @@ ABR编码,平均比特率为所给的k
 小比特率。VBR模式不能在该值低于112时工作。
 .
 .TP
-.B vbr=<-50\-50>(仅用于VBR)
+.B vbr=<\-50\-50>(仅用于VBR)
 比特率可变范围;如果为负值,则编码器使平均比特率向所限制最低值靠拢,如果为正值,
 则向最高值靠拢。
 设为0时使用CBR模式(默认值)。
@@ -6744,7 +6744,7 @@ ABR编码,平均比特率为所给的k
 (默认值:单声道音频使用mono,否则为stereo)
 .
 .TP
-.B psy=<-1\-4>
+.B psy=<\-1\-4>
 心理声学模型(默认值:2)
 .
 .TP
@@ -6984,7 +6984,7 @@ Lavc很少会使用低于vqmin值的量å
 .TP
 .B vqscale=<0\-31>
 恒定量化参数/\:恒定质量编码(选用固定量化参数模式)。
-值越小意味着质量越好,但文件越大(默认值:-1)。
+值越小意味着质量越好,但文件越大(默认值:\-1)。
 在使用snow编解码器的情况下,值0表示无损编码。
 由于其它编解码器不支持这个值,vqscale=0会有未经定义的效果。
 不推荐用1(参见vqmin获取详情)。
@@ -7088,7 +7088,7 @@ iter(递归重叠的区块,仅用于
 注意,该选项有问题
 .
 .TP
-.B inter_threshold <-1000\-1000>
+.B inter_threshold <\-1000\-1000>
 当前没有任何作用。
 .
 .TP
@@ -7103,11 +7103,11 @@ iter(递归重叠的区块,仅用于
 通常MPEG-1/2使用小于等于30的值。
 .
 .TP
-.B sc_threshold=<-1000000000\-1000000000>
+.B sc_threshold=<\-1000000000\-1000000000>
 用于场景切换侦测的阈值。
 当libavcodec侦测到场景切换时,它将插入一个关键帧。你可以通过这个选项指定侦测模式
 的敏感度。
--1000000000表示每个帧下都会侦测出一个场景切换,1000000000表示侦测不出任何场景切
+\-1000000000表示每个帧下都会侦测出一个场景切换,1000000000表示侦测不出任何场景切
 换(默认值:0)。
 .
 .TP
@@ -7304,19 +7304,19 @@ DVD使用1835。
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vb_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 B帧和非B帧间的量化参数因数(第1/2阶段编码)(默认值1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qfactor=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qfactor=<\-31.0\-31.0>
 I帧和非I帧间的量化参数因数(第1/2阶段编码)(默认值0.8)
 .
 .TP
-.B vb_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vb_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 B帧和非B帧间的量化参数偏移量(第1/2阶段编码)(默认值1.25)
 .
 .TP
-.B vi_qoffset=<-31.0\-31.0>
+.B vi_qoffset=<\-31.0\-31.0>
 (第1/2阶段编码)(默认值0.0)
 .br
 如果v{b|i}_qfactor > 0
@@ -7326,7 +7326,7 @@ I/B帧量化参数 = P帧量化参数 * 
 否则
 .br
 使用常规的码率控制方式(不限定于下一个P帧的量化参数)而设置
-q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
+q= \-q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 .br
 .I 提示:
 要执行恒定量化参数的编码而对I/P和B帧应用不同的量化参数,你可以使用:
@@ -7442,7 +7442,7 @@ B帧中的平均非内部纹理复杂度
 .RSs
 .IPs "quality (2\-31)"
 量化参数
-.IPs "quality (-500\-0)"
+.IPs "quality (\-500\-0)"
 质量修正的百分比程度
 .RE
 .PD 1
@@ -7468,22 +7468,22 @@ B帧中的平均非内部纹理复杂度
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vlelim=<-1000\-1000>
+.B vlelim=<\-1000\-1000>
 设置亮度的单一系数消减阈值。
-设为负数值则将同时考量直流系数(在以quant=1编码时应当至少设为-4或更低):
+设为负数值则将同时考量直流系数(在以quant=1编码时应当至少设为\-4或更低):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
 禁用(默认值)
-.IPs -4
+.IPs \-4
 JVT推荐值
 .RE
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vcelim=<-1000\-1000>
+.B vcelim=<\-1000\-1000>
 设置色度的单一系数消减阈值。
-设为负数值则将同时考量直流系数(在以quant=1编码时应当至少设为-4或更低):
+设为负数值则将同时考量直流系数(在以quant=1编码时应当至少设为\-4或更低):
 .PD 0
 .RSs
 .IPs 0
@@ -7494,7 +7494,7 @@ JVT推荐值
 .PD 1
 .
 .TP
-.B vstrict=<-2|-1|0|1>
+.B vstrict=<\-2|\-1|0|1>
 严格符合编码标准
 .PD 0
 .RSs
@@ -7502,9 +7502,9 @@ JVT推荐值
 禁用
 .IPs 1
 只有当你想让MPEG-4标准解码器读取编码输出结果时才推荐使用
-.IPs -1
+.IPs \-1
 允许使用libavcodec专用的扩展功能(默认值)。
-.IPs -2
+.IPs \-2
 启用实验性的编解码器和功能,这些可能在将来版本的MPlayer中无法播放(用于snow)。
 .RE
 .PD 1
@@ -7737,10 +7737,10 @@ Naq将尝试调整每个宏块的量化å
 使用另一种扫描表。
 .
 .TP
-.B "top=<-1\-1>\ \ \ "
+.B "top=<\-1\-1>\ \ \ "
 .PD 0
 .RSs
-.IPs -1
+.IPs \-1
 自动判断
 .IPs 0
 下半扫描场先进入
@@ -7910,11 +7910,11 @@ FIXME:为这个选项写说明文档ã€
 这个设置很有用(默认值:8)。
 .
 .TP
-.B predia=<-99\-6>
+.B predia=<\-99\-6>
 运动估计预处理阶段中使用菱形的类型和大小
 .
 .TP
-.B dia=<-99\-6>
+.B dia=<\-99\-6>
 运动估计中使用的菱形的类型和大小。
 运动搜索是一个迭代式的过程。
 使用一个较小的菱形并不会限制搜索中只找较小的运动矢量。
@@ -7929,11 +7929,11 @@ FIXME:为这个选项写说明文档ã€
 .I 注意:
 常规菱形和自适应形状菱形在大小概念上的含义是不同的。
 .RSs
-.IPs -3
+.IPs \-3
 大小为3的自适形形状(快速)菱形
-.IPs -2
+.IPs \-2
 大小为2的自适形形状(快速)菱形
-.IPs -1
+.IPs \-1
 非均匀的多重六边形搜索(运行慢)
 .IPs 1
 size=1的常规菱形(默认值)=EPZS类型的菱形
@@ -8066,7 +8066,7 @@ vqmin应当设为8或更大以使用H.26
 允许编码任意长的MV。
 .
 .TP
-.B ibias=<-256\-256>
+.B ibias=<\-256\-256>
 帧内量化器偏向系数(256等价于1.0,MPEG类型的量化器的默认值:96,H.263类型的量化
 器的默认值:0)
 .br
@@ -8075,16 +8075,16 @@ H.263 MMX量化器无法处理正值的å
 MPEG MMX量化器无法处理负值的偏向系数(应设置vfdct=1或2)。
 .
 .TP
-.B pbias=<-256\-256>
+.B pbias=<\-256\-256>
 帧间量化器偏向系数(256等价于1.0,MPEG类型的量化器的默认值:0,H.263类型的量化器
-的默认值:-64)
+的默认值:\-64)
 .br
 .I 注意:
 H.263 MMX量化器无法处理正值的偏向系数(应设置vfdct=1或2),
 MPEG MMX量化器无法处理负值的偏向系数(应设置vfdct=1或2)。
 .br
 .I 提示:
-偏向系数的值越大(-32 \- -16而不是-64)看上去越能提升PSNR。
+偏向系数的值越大(\-32 \- \-16而不是\-64)看上去越能提升PSNR。
 .
 .TP
 .B nr=<0\-100000>
@@ -8453,11 +8453,11 @@ kfthreshold设置了在哪个范围内çš
 B帧与非B帧间的量化参数比,150=1.50(默认值:150)
 .
 .TP
-.B bquant_offset=<-1000\-1000>
+.B bquant_offset=<\-1000\-1000>
 B帧与非B帧间的量化参数差值,100=1.00(默认值:100)
 .
 .TP
-.B bf_threshold=<-255\-255>
+.B bf_threshold=<\-255\-255>
 该选项让你指定使用B帧的优先级。
 这个值越高,B帧就越可能被使用(默认值:0)。
 不要忘了B帧通常量化参数比较高,从而过分产生B帧可能导致视觉质量变差。
@@ -8774,7 +8774,7 @@ H.264的量化参数是基于对数尺åº
 终阶段的全局PSNR没有任何改变。
 .br
 第2级可以最多使第一阶段的速度加快至4倍,而与完全质量的第一阶段模式相比,对于最
-终阶段的全局PSNR有大约+/- 0.05dB的改变。
+终阶段的全局PSNR有大约+/\- 0.05dB的改变。
 .REss
 .
 .TP
@@ -8793,12 +8793,12 @@ H.264的量化参数是基于对数尺åº
 IDR帧限制其后续P帧,不让它们参照该IDR帧之前的帧。
 .
 .TP
-.B scenecut=<-1\-100>
+.B scenecut=<\-1\-100>
 控制插入额外I帧行为的激进程度(默认值:40)。
 当scenecut值小时,编解码器在即将超过keyint所规定值时总是强制使用I帧。
 scenectu值设置得好可能为I帧找到一个更好的位置。
 较大的数值导致使用多于所需要的I帧,从而浪费了比特。
--1表示禁用场景切换侦测,这样I帧只有每过keyint个帧时才会插入一个,即使场景切换之
+\-1表示禁用场景切换侦测,这样I帧只有每过keyint个帧时才会插入一个,即使场景切换之
 前就已发生。
 这种方式不推荐使用,并且其浪费比特率,因为场景切换编码为P帧与编码为I帧几乎差不多
 大,但其并不重置‘keyint计数器’。
@@ -8821,7 +8821,7 @@ I帧和P帧之间连续出现的B帧的æ
 如果禁用了这个该项,那么将使用的B帧数为最大值。
 .
 .TP
-.B b_bias=<-100\-100>
+.B b_bias=<\-100\-100>
 控制b_adapt所做的决策。
 b_bias值最高产生的B帧越多(默认值:0)。
 .
@@ -8844,7 +8844,7 @@ B2与前面所述的一样,但B1是从
 由于相对于其提高的质量而言,该选项占用极少时间,所以不推荐禁用这个选项。
 .
 .TP
-.B deblock=<-6\-6>,<-6\-6>
+.B deblock=<\-6\-6>,<\-6\-6>
 第一个参数是AlphaC0(默认值:0)。
 该参数调整的是H.264内循环反块效应滤镜所用的阈值。
 第一,该参数调整的是滤镜对于任何一个像素所允许产生的变动的最大数量。
@@ -8864,7 +8864,7 @@ B2与前面所述的一样,但B1是从
 .B (no)cabac
 使用CABAC模式(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding,上下文自适应的二进制算
 术编码)(默认值:开启)。
-稍稍减慢编码和解码的速度,但应该可以节省10-15%的比特率。
+稍稍减慢编码和解码的速度,但应该可以节省10\-15%的比特率。
 除非你要解码速度,否则你不该禁用这个选项。
 .
 .TP
@@ -9134,9 +9134,9 @@ subq=5能比subq=1多压缩掉10%。
 denoise3d或hqdn3d之类的视频滤镜来滤除噪声。
 .
 .TP
-.B chroma_qp_offset=<-12\-12>
+.B chroma_qp_offset=<\-12\-12>
 相对于亮度来说为色度使用一个不同的量化参数。
-有用值的范围是<-2\-2>(默认值:0)。
+有用值的范围是<\-2\-2>(默认值:0)。
 .
 .TP
 .B cqm=<flat|jvt|<filename>>
@@ -9184,7 +9184,7 @@ Windows CMD.EXE的用户如果尝试使ç
 .
 .TP
 .B level_idc=<10\-51>
-将比特率的等级设置为H.264标准附件A中定义的值(默认值:51 - 5.1级)。
+将比特率的等级设置为H.264标准附件A中定义的值(默认值:51 \- 5.1级)。
 该选项用于告诉解码器其需要支持怎么样的性能。
 只有当你知道这个参数是什么意思,并且需要设置它时,才使用这个参数。
 .
@@ -9205,11 +9205,11 @@ Windows CMD.EXE的用户如果尝试使ç
 将视频内容作为隔行扫描内容对待。
 .
 .TP
-.B log=<-1\-3>
+.B log=<\-1\-3>
 调整打印在屏幕上的日志信息的量。
 .PD 0
 .RSs
-.IPs "-1"
+.IPs "\-1"
 æ— 
 .IPs " 0"
 只打印错误信息。
@@ -9773,13 +9773,13 @@ mplayer dvd://1 \-alang ja \-slang en
 .PP
 .B 只播放第 5, 6, 7 场景:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-chapter 5-7
+mplayer dvd://1 \-chapter 5\-7
 .fi
 .
 .PP
 .B 只播放第 5, 6, 7 标题:
 .nf
-mplayer dvd://5-7
+mplayer dvd://5\-7
 .fi
 .
 .PP
@@ -9791,13 +9791,13 @@ mplayer dvd://1 \-dvdangle 2
 .PP
 .B 从不同的 DVD 设备播放:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /dev/\:dvd2
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /dev/\:dvd2
 .fi
 .
 .PP
 .B 从目录中的 VOB 文件播放 DVD 视频:
 .nf
-mplayer dvd://1 \-dvd-device /path/\:to/\:directory/
+mplayer dvd://1 \-dvd\-device /path/\:to/\:directory/
 .fi
 .
 .PP
@@ -9859,7 +9859,7 @@ mplayer \-rawaudio format=0xff \-demuxer
 .PP
 .B 使用geq滤镜产生的颠倒的棋盘:
 .nf
-mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
+mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)\-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'
 .fi
 .
 .
@@ -9868,7 +9868,7 @@ mplayer \-vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5
 .PP
 .B 编码 DVD 标题 #2 中选择的场景:
 .nf
-mencoder dvd://2 \-chapter 10-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
+mencoder dvd://2 \-chapter 10\-15 \-o title2.avi \-oac copy \-ovc lavc \-lavcopts vcodec=mpeg4
 .fi
 .
 .PPMore information about the MPlayer-translations mailing list