[MPlayer-translations] r23735 - trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sat Jul 7 12:10:31 CEST 2007


Author: torinthiel
Date: Sat Jul  7 12:10:30 2007
New Revision: 23735

Log:
And antoher one, missed by me previously

Modified:
   trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1

Modified: trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/pl/mplayer.1	Sat Jul  7 12:10:30 2007
@@ -5918,7 +5918,7 @@ i przypuszczalnie zostanie usuniêta w pr
 .TP
 .B \-hr-edl-seek (tylko EDL)
 U¿ywa dok³adniejszej, ale o wiele wolniejszej metody przeskakiwania.
-Obszary przeznaczone do pominiêcia nie s± przeskakiwane, zamiat tego
+Obszary przeznaczone do pominiêcia nie s± przeskakiwane, zamiast tego
 dekodowane s± wszystkie ramki ale tylko potrzebne s± kodowane.
 Pozwala to na zaczynanie nie na klatkach kluczowych.
 .brMore information about the MPlayer-translations mailing list