[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs bugreports.xml, 1.5, 1.6

Guillaume Poirier CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon May 15 21:36:15 CEST 2006


CVS change done by Guillaume Poirier CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv4273/cs

Modified Files:
	bugreports.xml 
Log Message:
URL fix


Index: bugreports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/bugreports.xml,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.5 -r1.6
--- bugreports.xml	25 Apr 2006 13:23:25 -0000	1.5
+++ bugreports.xml	15 May 2006 19:35:42 -0000	1.6
@@ -191,7 +191,7 @@
 <para>
 Bude potøeba pøipojit log, konfiguraci nebo vzorky souborù ke svému hlá¹ení chyb.
 Pokud jsou nìkteré z nich opravdu velké, pak je radìji nahrajte na ná¹
-<ulink url="ftp://mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/">FTP server</ulink>
+<ulink url="ftp://ftp.mplayerhq.hu/MPlayer/incoming/">FTP server</ulink>
 v komprimovaném formátu (preferujeme gzip a bzip2) a do zprávy zahròte pouze
 cestu a název souboru. Na¹e konference mají limit velikosti zprávy 80k, pokud
 máte nìco vìt¹ího, musíte to zkomprimovat a nahrát na FTP.
More information about the MPlayer-translations mailing list