[MPlayer-translations] [homepage]: r2608 - trunk/src/codecs.src.pl

rathann subversion at mplayerhq.hu
Thu Jul 27 22:24:31 CEST 2006


Author: rathann
Date: Thu Jul 27 22:24:29 2006
New Revision: 2608

Modified:
   trunk/src/codecs.src.pl

Log:
synced with r2596, patch by Marcin Biernat


Modified: trunk/src/codecs.src.pl
==============================================================================
--- trunk/src/codecs.src.pl	(original)
+++ trunk/src/codecs.src.pl	Thu Jul 27 22:24:29 2006
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with r2456 -->
+<!-- synced with r2596 -->
 
 
 <h1>Binarne kodeki dla MPlayera</h1>
@@ -22,6 +22,13 @@
 	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/ChangeLog">ChangeLog</a>.
 </p>
 
+<p>
+	Paczki z kodekami s± g³ównym ¼ród³em ruchu na naszych serwerach.
+	Prosimy, ¿eby¶ przeczyta³
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/ChangeLog">ChangeLog</a>
+	zanim ¶ci±gniesz now± paczkê. Czasami jedyn± zmian± jest usuniêcie
+	niepotrzebnych ju¿ kodeków.
+</p>
 
 <h2><a name="disclaimer">Zastrze¿enie</a></h2>
 <p>
@@ -70,19 +77,22 @@
 	Je¶li masz procesor <b>inny ni¿ x86</b>, spróbuj ¶ci±gn±æ wszystkie pakiety
 	kodeków dla Twojego procesora/systemu operacyjnego.
 	Powinno Ci siê udaæ uzyskaæ obs³ugê Real, Indeo (poprzez kodeki XAnim) i, na
-	niektórych systemach, QuickTime. Nie uda siê to z Windows Media
-	9 i wszystkimi dziwnymi formatami obs³ugiwanymi tylko przez DLLe Win32.
+	niektórych systemach, QuickTime. Nie uda siê to z Windows Media	9
+	i wszystkimi dziwnymi formatami obs³ugiwanymi tylko przez DLL-e Windows.
 </p>
 
 <p>
- Wiêcej pakietów z kodekami, ³±cznie z wersjami starszymi
- i nieobs³ugiwanymi/popsutymi oraz opis zawarto¶ci ka¿dego
- pakietu wraz sumami kontrolnymi MD5 kodeków znajdziesz w
+	Pakiety ze starszymi i z nieobs³ugiwanymi/popsutymi kodekami
+ 	oraz opis zawarto¶ci ka¿dego pakietu wraz sumami kontrolnymi MD5
+ 	kodeków znajdziesz w
 	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/">katalogu z kodekami</a>.
+	¯adna z tych paczek nie jest ci potrzebna do normalnego odtwarzania.
 </p>
 
 <p>
- Niektóre pakiety kodeków s± równie¿ dostêpne przez BitTorrent.
+ 	Niektóre pakiety kodeków s± równie¿ dostêpne przez BitTorrent.
+ 	Prosimy o u¿ywanie torrentów, ¿eby utrzymaæ niskie obci±¿enie
+ 	naszych serwerów.
 </p>
 
 <h2><a name="packages">Pakiety kodeków</a></h2>
@@ -91,64 +101,161 @@
 <tr>
 	<th align="left">nazwa</th>
 	<th align="left">opis</th>
-	<th align="left">wersja</th>
-	<th align="left">wielko¶æ</th>
+	<th align="left">http</th>
+	<th align="left">ftp</th>
 	<th align="left">bt</th>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20060501.tar.bz2">essential</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Linuksa x86</td>
-	<td>20060501</td>
-	<td>9.0M</td>
-	<td><a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-essential-20060501.tar.bz2.torrent">torrent</a></td>
-</tr>
-<tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-20060501.tar.bz2">all</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki dla Linuksa x86 (Win32 .dll i Linux .so)</td>
-	<td>20060501</td>
-	<td>12.3M</td>
-	<td><a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-all-20060501.tar.bz2.torrent">torrent</a></td>
+ 	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">essential-20060611</a></td>
+	<td>dla Linuksa x86</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">CH2</a>
+	|
+	<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">KR</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">DE</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-20060611.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-essential-20060611.tar.bz2.torrent">BT</a>
+	]
+	</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">essential-ppc</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Linuksa PPC</td>
-	<td>20051120</td>
-	<td>403k</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">essential-ppc-20051120</a></td>
+	<td>dla Linuksa PPC</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">CH2</a>
+	|
+	<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">KR</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">DE</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-ppc-20051120.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
 	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-ppc-20051120.tar.bz2">all-ppc</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki dla Linuksa PPC</td>
-	<td>20051120</td>
-	<td>619k</td>
-	<td>n/a</td>
-</tr>
-<tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060501.zip">Windows essential</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Windows</td>
-	<td>20060501</td>
-	<td>9.3M</td>
-	<td>n/a</td>
-</tr>
-<tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-all-20060501.zip">Windows all</a></td>
-	<td>wszystkie kodeki dla Windows (Win32 .dll)</td>
-	<td>20060501</td>
-	<td>11.9M</td>
-	<td>n/a</td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">windows-essential-20060611</a></td>
+	<td>dla Windowsa x86</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">CH</a>
+	|
+	<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">HU</a>
+	|
+	<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">CH2</a>
+	|
+	<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">CH</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">HU</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">KR</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">DE</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20060611.zip">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="../../MPlayer/torrents/MPlayer-codecs-windows-essential-20060611.zip.torrent">BT</a>
+	]
+	</td>
 </tr>
 <tr>
 	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">RealPlayer 9 Mac OS X</a></td>
 	<td>kodeki RealPlayer 9 dla Mac OS X</td>
-	<td>20041107</td>
-	<td>396k</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">CH</a>
+	|
+	<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">HU</a>
+	|
+	<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">CH2</a>
+	|
+	<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">CH</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">HU</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">KR</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">DE</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs-macosx-20041107.pkg.zip">SE</a>
+	]
+	</td>
 	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>
 	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">RealPlayer 8 Alpha</a></td>
 	<td>kodeki RealPlayer 8 dla Alpha</td>
-	<td>20050115</td>
-	<td>521k</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="http://www2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="http://www4.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">CH2</a>
+	|
+	<a href="http://www6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
+	<td class="mirror">
+	[
+	<a href="ftp://ftp1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">CH</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp2.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">HU</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp5.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">KR</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/X11/multimedia/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">DE</a>
+	|
+	<a href="ftp://ftp6.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp8codecs-alpha-20050115.tar.bz2">SE</a>
+	]
+	</td>
 	<td>n/a</td>
 </tr>
 <tr>More information about the MPlayer-translations mailing list