[MPlayer-translations] r19102 - in trunk/DOCS: man/hu/mplayer.1 xml/hu/codecs.xml xml/hu/install.xml xml/hu/skin.xml xml/hu/video.xml

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Sat Jul 15 13:14:37 CEST 2006


Author: Gabrov
Date: Sat Jul 15 13:14:34 2006
New Revision: 19102

Modified:
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml
  trunk/DOCS/xml/hu/video.xml

Log:
Hungarian docs & man page synced with r19101

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Sat Jul 15 13:14:34 2006
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r19052
+.\" Synced with r19101
 .\" MPlayer (C) 2000-2006 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -32,7 +32,7 @@
 .\" Név
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .
-.TH MPlayer 1 "2006. 07. 09." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
+.TH MPlayer 1 "2006. 07. 15." "MPlayer Project" "A film lejátszó"
 .
 .SH NÉV
 mplayer \- film lejátszó
@@ -1193,8 +1193,8 @@
 (a kártyád típusától függõen) vagy ~/.mplayer/\:channels.conf mint utolsó
 lehetõség.
 .IPs timeout=<1\-30>
-Transponder beállításának sikertelenné nyilvánítása elõtt a
-várakozással töltött másodpercek maximális száma. Alapértelmezett 3.
+Frekvencia beállításának sikertelenné nyilvánítása elõtt a
+várakozással töltött másodpercek maximális száma. Alapértelmezett 30.
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -3893,14 +3893,6 @@
 Sok esetben ez nem mûködik, használd a \-vc null \-vo null opciókat helyette.
 .
 .TP
-.B \-oldpp <minõség> (csak OpenDivX) (ELAVULT)
-Az OpenDivX utófeldolgozó kódját használja a beépített helyett.
-A \-pp az utódja, a beépített utófeldolgozó jobb minõséget és
-teljesítményt nyújt.
-Az \-oldpp értékek helyes tartománya codec-enként változik, legtöbbször
-0\-6, ahol 0=kikapcsolva, 6=leglassabb/\:legjobb.
-.
-.TP
 .B \-pp <minõség> (lásd még \-vf pp)
 A DLL utófeldolgozó szintjét állítja be.
 Ez az opció nem használható a \-vf pp kapcsolóval.
@@ -4010,8 +4002,6 @@
 .RSs
 .IPs "\-vc divx"
 Win32/\:VfW DivX codec kényszerítése, nincs visszalépés.
-.IPs "\-vc divx4,"
-Elõször divx4linux-ot próbál, majd visszalép másra.
 .IPs "\-vc -divxds,-divx,"
 Kihagyja a Win32 DivX codec-eket.
 .IPs "\-vc ffmpeg12,mpeg12,"
@@ -6283,6 +6273,19 @@
 Csak a \-ass kapcsolóval együtt hasznos.
 .RE
 .
+.TP
+.B blackframe[=mennyiség:küszöb]
+Megkeresi azok a képkockákat, melyek (majdnem) teljesen feketék.
+Fejezetváltások vagy reklámok megkeresésére használható.
+A kimeneti sorok a megtalált képkocka számából, a sötétség százalékos
+értékébõl, a kocka típusából és az utolsó kulcskocka számából állnak.
+.RSs
+.IPs <mennyiség>
+a pixelek százalékos aránya, melyeknek a küszöb alatt kell lenniük (alapértelmezett: 98)
+.IPs <küszöb>
+határérték, mely alatt egy pixel feketének minõsül (alapértelmezett: 32)
+.RE
+.
 .
 .
 .SH "ÁLTALÁNOS KÓDOLÁSI OPCIÓK (CSAK MENCODER)"
@@ -6498,8 +6501,6 @@
 .RSs
 .IPs "\-ovc copy"
 nincs kódolás, csak a folyam másolás
-.IPs "\-ovc divx4"
-Kódolás DivX4/\:DivX5-be.
 .IPs "\-ovc raw"
 Kódolás sajátos, tömörítetlen formátumba ('\-vf format' segítségével választhatsz).
 .IPs "\-ovc lavc"
@@ -6541,88 +6542,10 @@
 .B \-<codec>opts <opció1[=érték],opció2,...>
 .
 .PP
-Ahol a <codec> lehet: lavc, xvidenc, divx4, lame, toolame, twolame,
+Ahol a <codec> lehet: lavc, xvidenc, lame, toolame, twolame,
 nuv, xvfw, faac, x264enc, mpeg, lavf.
 .
 .
-.SS divx4 (\-divx4opts)
-.
-A DivX4 idejétmúlt és csak a teljesség kedvéért támogatott.
-A DivX4 opcióinak részleteihez nézd meg a forrást, a legtöbb opció nincs itt leírva.
-.
-.TP
-.B help\ \ \ 
-segítség kiírása
-.
-.TP
-.B br=<érték>
-Bitráta megadása.
-.RSs
-.IPs 4\-16000
-(kbit-ben)
-.IPs 16001\-24000000
-(bit-ben)
-.RE
-.
-.TP
-.B key=<érték>
-maximális távolság a kulcs képkockák között (képkockában)
-.
-.TP
-.B deinterlace
-Deinterlace bekapcsolása (ne használd, a DivX4 bugos).
-.
-.TP
-.B q=<1\-5>
-minõség (1\-leggyorsabb, 5\-legjobb)
-.
-.TP
-.B min_quant=<1\-31>
-minimális kvantáló
-.
-.TP
-.B max_quant=<1\-31>
-maximális kvantáló
-.
-.TP
-.B rc_period=<érték>
-rate control periódus
-.
-.TP
-.B rc_reaction_period=<érték>
-rate control reakció periódus
-.
-.TP
-.B rc_reaction_ratio=<érték>
-rate control reakció arány
-.
-.TP
-.B crispness=<0\-100>
-Élesség/\:elmosás mértéke.
-.
-.TP
-.B pass=<1\-2>
-Ezzel tudsz két lépésben kódolni DivX4 fájlokat.
-Elõször kódolj a pass=1-gyel, majd végezz még egy kódolást ugyan azokkal
-a paraméterekkel és pass=2-vel.
-.
-.TP
-.B vbrpass=<0\-2>
-A pass opció felülbírálása és a DivX4 VBR-je helyett az XviD VBR használata.
-A rendelkezésre álló opciók:
-.PD 0
-.RSs
-.IPs 0
-egy menetes kódolás (egyenértékû az opció elhagyásával)
-.IPs 1
-Analizáló (elsõ) lépés két lépéses kódolásban.
-Az eredmény AVI fájl átirányítható a /dev/\:null-ra.
-.IPs 2
-Végsõ (második) lépés a két lépéses kódolásban.
-.RE
-.PD 1
-.
-.
 s.SS lame (\-lameopts)
 .
 .TP

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/codecs.xml	Sat Jul 15 13:14:34 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18824 -->
+<!-- synced with r19087 -->
 <chapter id="codecs">
 <title>Codec-ek</title>
 
@@ -76,78 +76,6 @@
 </para>
 
 
-<sect2 id="divx4-5">
-<title>DivX4/DivX5</title>
-
-<para>
-Ez a rész a <ulink url="http://www.projectmayo.com">Project Mayo</ulink>
-DivX4 és DivX5 codec-jeirõl tartalmaz információkat. AZ elsõ elérhetõ
-alpha verziójuk az OpenDivX 4.0 alpha 47 és 48 volt. Ezek támogatása
-be volt építve az <application>MPlayer</application>be régen, és
-alapértelmezésként be is lett forgatva. Használtuk az utófeldolgozó kódjukat
-is az MPEG-1/2 filmek képminõségének opcionális javításához. Most már a
-sajátunkat használjuk, minden típushoz.
-</para>
-
-<para>
-Ennek a codec-nek az új generációját DivX4-nek hívják és még a hírhedt
-DivX codec-kel készített filmek dekódolására is képes! Ráadásként sokkal
-gyorsabb, mint a natív Win32 DivX DLL, de lassabb, mint a
-<systemitem class="library">libavcodec</systemitem>.
-Ezért <emphasis role="bold">ellenezzük</emphasis> a dekóderként
-történõ használatát. Kódoláshoz viszont hasznos. Az egyetlen hátránya
-ennek a codec-nek, hogy nem elérhetõ Nyílt Forráskódú licensszel.
-</para>
-
-<para>
-A DivX4 két módban mûködik:
-<variablelist>
-<varlistentry><term><option>-vc odivx</option></term>
-<listitem><simpara>
- A codec-et OpenDivX formában használja. Ebben az esetben YV12 képeket készít
- a saját bufferében, és az <application>MPlayer</application> színtér konverziót
- végez a libvo-n keresztül. (<emphasis role="bold">Gyors, javasolt!</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-<varlistentry><term><option>-vc divx4</option></term>
-<listitem><simpara>
- A codec színtér konverzióját használja. Ebben a módban használhatod a
- YUY2/UYVY-t is. (<emphasis role="bold">LASSÚ</emphasis>)
- </simpara></listitem>
-</varlistentry>
-</variablelist>
-</para>
-
-<para>
-A <option>-vc odivx</option> módszer általában gyorsabb, amiatt, hogy a
-kép adatait YU12 (planar YUV 4:2:0) formátumban viszi át, így sokkal
-kisebb sávszélesség kell neki az adatbuszon. A csomagolt YUV módok (YUY2, UYVY)
-a <option>-vc divx4</option> módszert használják. Az RGB módoknál a sebesség
-ugyan akkora, csak az aktuális színmélységedhez történõ alkalmazkodásukban
-különböznek.
-Ha a <option>-vo</option> vezérlõd támogatja a direkt renderelést, akkor a
-<option>-vc divx4</option> gyorsabb lehet vagy akár a leggyorsabb is.
-</para>
-
-<para>
-A DivX4/5 bináris codec könyvtár letölthetõ az
-<ulink url="http://avifile.sf.net">avifile</ulink>-ról vagy
-a <ulink url="http://www.divx.com">divx.com</ulink> címrõl.
-Csomagold ki, futtasd az <filename>./install.sh</filename> fájlt root-ként és ne
-felejtsd el beírni a <filename class="directory">/usr/local/lib</filename>
-könyvtárat az <filename>/etc/ld.so.conf</filename> fájlba, majd futtatni az
-<command>ldconfig</command> parancsot.
-</para>
-
-<para>
-Az <application>MPlayer</application> automatikusan megtalálja a DivX4/DivX5-öt ha az
-megfelelõen van telepítve, csak fordítsd le úgy, mint máskor. Ha nem találja meg,
-nem telepítetted vagy nem állítottad be megfelelõen.
-</para>
-
-</sect2>
-
-
 <sect2 id="ffmpeg" xreflabel="FFmpeg/libavcodec">
 <title>FFmpeg/libavcodec</title>
 

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/install.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/install.xml	Sat Jul 15 13:14:34 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r17975 -->
+<!-- synced with r19087 -->
 <chapter id="install">
 <title>Telepítés</title>
 
@@ -191,28 +191,6 @@
  részben találhatóak.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
- <emphasis role="bold">DivX4/DivX5</emphasis>: errõl a codecrõl a információkat a
- <link linkend="divx4-5">DivX4/DivX5</link> részben találhatsz. Valószínûleg nincs
- szükséged erre a codecre, mert a <emphasis role="bold">
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis> (lásd fent) sokkal
- gyorsabb és jobb minõséget biztosít, mint ez, mind kódolásban, mind visszakódolásban.
- Jellemzõk:
- <itemizedlist>
- <listitem><simpara>
-  egy vagy két menetes kódolás
-  <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link>-rel
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  le tudja játszani a régi <emphasis role="bold">DivX3</emphasis> filmeket, sokkal
-  gyorsabban, mint a Win32-es DLL-ekkel, de lassabban, mint a
-  <emphasis role="bold"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></emphasis>-kel!
-  </simpara></listitem>
- <listitem><simpara>
-  zárt forrású, és csak x86 változata elérhetõ.
-  </simpara></listitem>
- </itemizedlist>
- </para></listitem>
-<listitem><para>
  <emphasis role="bold">XviD</emphasis>: Nyílt forráskódú, alternatív kódoló a
  DivX4Linux mellett. Jellemzõk:
  <itemizedlist>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/skin.xml	Sat Jul 15 13:14:34 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18600 -->
+<!-- synced with r19081 -->
 <appendix id="skin">
 <title><application>MPlayer</application> skin formátum</title>
 
@@ -775,10 +775,6 @@
 <para>
 Az alábbi üzeneteket generálják a gombok, potméterek és menüpontok.
 </para>
-<note><para>
-Néhány üzenet nem úgy mûködik, mint az elvárható lenne (vagy egyáltalán
-sehogy sem mûködik). Mint tudod, a GUI még fejlesztés alatt áll.
-</para></note>
 
 <variablelist>
 <title>Lejátszás vezérlése:</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/video.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/video.xml	Sat Jul 15 13:14:34 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18650 -->
+<!-- synced with r19081 -->
 <chapter id="video">
 <title>Videó kimeneti eszközök</title>
 
@@ -878,8 +878,8 @@
 
 <para>
 Ez a rész a Matrox G200/G400/G450/G550 BES (Back-End Scaler) támogatásról
-szól, az mga_vid kernel vezérlõrõl. Jelenleg A'rpi fejleszti, van
-benne hardveres VSYNC támogatás tripla buffereléssel. Mûködik mind
+szól, az <systemitem>mga_vid</systemitem> kernel vezérlõrõl.
+Van benne hardveres VSYNC támogatás tripla buffereléssel. Mûködik mind
 framebufferes konzolon, mind X alatt.
 </para>
 
@@ -1507,13 +1507,6 @@
 </para>
 
 <para>
-A VIDIX egy új technológia és eléggé elképzelhetõ, hogy a te rendszereden
-nem fog mûködni. Ebben az esetben az egyetlen megoldás, ha portolod
-(leginkább a libdha-t). De van remény, hogy mûködni fog azokon a rendszereken,
-amiken az X11 megy.
-</para>
-
-<para>
 Mivel a VIDIX-nek direkt hardver elérés kell, futtathatod root-ként vagy
 beállíthatod a SUID bit-et az <application>MPlayer</application> binárisán
 (<emphasis role="bold">Figyelem: Ez biztonsági kockázatot jelent!</emphasis>).
@@ -1603,42 +1596,15 @@
 
 <sect3 id="vidix-nvidia">
 <title>nVidia kártya</title>
-<para>
-Van egy eléggé új nVidia vezérlõ, tudvalevõleg mûködik a Riva
-128, TNT és GeForce2 chipset-ekkel, de a többi esetében is jelezték, hogy megy.
-</para>
-
-<itemizedlist spacing="compact">
-<title>KORLÁTOZÁSOK</title>
-<listitem><para>
- Ajánlatos a bináris nVidia vezérlõk használata az X-szel, mielõtt ezen VIDIX
- vezérlõt használnád, mert néhány regiszter, melyek inicializálása szükséges,
- még nem lettek teljesen felderítve, így valószínûleg sikertelen lesz a Nyílt
- Forráskódú XFree86 <filename>nv.o</filename> vezérlõjével.
- </para></listitem>
-<listitem><para>
- Jelenleg csak az UYVY színterû kimenetre képes codec-ek mûködnek együtt ezzel
- ezzel a vezérlõvel. Sajnos ez kizár minden egyes dekódolót a
- <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> családból. Emiatt a
- következõ használható, népszerû codec-ek maradnak:
- <systemitem>cvid, divxds, xvid, divx4, wmv7, wmv8</systemitem> és pár
- egyéb. Kérjük vedd figyelembe, hogy ez csak ideiglenes kényelmetlenség.
- A használati szintaxis a következõ:
- <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds <replaceable>divx3file.avi</replaceable></screen>
- </para></listitem>
-</itemizedlist>
 
 <para>
  Egy egyedülálló tulajdonsága az nvidia_vid vezérlõnek a
  <emphasis role="bold">sima, egyszerû, csak szöveges konzolon</emphasis> történõ
  videó megjelenítés - framebuffer vagy X varázslag és egyebek nélkül. Ehhez a
  <option>cvidix</option> videó kimenetet kell használni, amint az itt látható:
- <screen>mplayer -vf format=uyvy -vc divxds -vo cvidix <replaceable>example.avi</replaceable></screen>
+ <screen>mplayer -vo cvidix <replaceable>pelda.avi</replaceable></screen>
 </para>
 
-<para>
-Várjuk a visszajelzéseket!
-</para>
 </sect3>
 
 <sect3 id="vidix-sis">More information about the MPlayer-translations mailing list