[MPlayer-translations] r21685 - in trunk/DOCS/xml/pl: audio.xml bugs.xml documentation.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Tue Dec 19 12:08:00 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Tue Dec 19 12:07:59 2006
New Revision: 21685

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml

Log:
Synced with 21537

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/audio.xml	Tue Dec 19 12:07:59 2006
@@ -1,8 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20572 -->
+<!-- synced with r21537 -->
 <!-- Opiekun: chwilowo nikt (poprzednio Paszczi)-->
+
 <chapter id="audio">
 <title>Urządzenia wyjściowe audio</title>
+
 <sect1 id="sync">
 <title>Synchronizacja Audio/Video</title>
 
@@ -37,24 +39,30 @@
 </para>
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="troubleshooting">
 <title>Rozwiązywanie problemów</title>
 
 <para>Kilka uwag:</para>
 <para>
- Jeżeli posiadasz sterowniki ALSA w wersji 0.5, prawie zawsze konieczne będzie
- użycie <option>-ao alsa5</option>, ponieważ ich kod emulacji OSS jest wadliwy i
- spowoduje <emphasis role="bold">błąd <application>MPlayera</application></emphasis>
- wyświetlając komunikat o treści podobnej do tej:
- <screen>
-  DEMUXER: Za dużo (945 w 8390980 bajtach) pakietów video w buforze!
-  (DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!)<!--
---></screen>
+Jeżeli posiadasz sterowniki ALSA w wersji 0.5, prawie zawsze konieczne będzie
+użycie <option>-ao alsa5</option>, ponieważ ich kod emulacji OSS jest wadliwy i
+spowoduje <emphasis role="bold">błąd <application>MPlayera</application></emphasis>
+wyświetlając komunikat o treści podobnej do tej:
+<screen>
+DEMUXER: Za dużo (945 w 8390980 bajtach) pakietów video w buforze!
+(DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!)
+</screen>
 </para>
+
 <para>
- Jeśli dźwięk przerywany jest krótkimi trzaskami podczas odtwarzania z CD-ROMu,
- włącz odmaskowywanie przerwań, tak jak opisano to w rozdziale dotyczącym
- <link linkend="drives">CD-ROMu</link>.
+Jeśli dźwięk przerywany jest krótkimi trzaskami podczas odtwarzania z CD-ROMu,
+włącz odmaskowywanie przerwań, tak jak opisano to w rozdziale dotyczącym
+<link linkend="drives">CD-ROMu</link>.
 </para>
 </sect1>
+
 </chapter>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugs.xml	Tue Dec 19 12:07:59 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21537 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 
 <appendix id="bugs">
@@ -8,150 +8,185 @@
 
 <sect1 id="bugs-special">
 <title>Specjalne systemowe/specyficzne dla procesora błędy/problemy</title>
+
 <itemizedlist>
 <listitem>
-<para>SIGILL (sygnał 4) na P3 przy jądrze 2.2.x:</para>
-<para>Problem: jądro 2.2.x nie ma prawidłowej (działającej) obsługi SSE</para>
-<para>Rozwiązanie: aktualizacja jądra do 2.4.x</para>
-<para>Obejście: <command>./configure --disable-sse</command></para>
+ <para>SIGILL (sygnał 4) na P3 przy jądrze 2.2.x:</para>
+ <para>Problem: jądro 2.2.x nie ma prawidłowej (działającej) obsługi SSE</para>
+ <para>Rozwiązanie: aktualizacja jądra do 2.4.x</para>
+ <para>Obejście: <command>./configure --disable-sse</command></para>
 </listitem>
 
 <listitem>
-<para>Ogólny SIGILL (sygnał 4):</para>
-<para>Problem: skompilowałeś i próbowałeś uruchomić
-<application>MPlayera</application> na dwóch różnych maszynach
-(np. skompilowałeś na P3, a próbowałeś uruchomić na Celeronie)</para>
-<para>Rozwiązanie: kompiluj <application>MPlayera</application> na tej samej
-maszynie, na której chcesz go używać!</para>
-<para>Obejście: Możesz o tym wszystkim zapomnieć, jeśli skonfigurujesz
-<application>MPlayera</application> z opcją
-<option>--enable-runtime-cpudetection</option> lub możesz wyłączyć
-pewnie zestawy instrukcji procesora za pomocą odpowiednich opcji (np.
-<option>--disable-mmx</option>, <option>--disable-3dnow</option>, itd.).
-</para>
+ <para>Ogólny SIGILL (sygnał 4):</para>
+ <para>
+ Problem: skompilowałeś i próbowałeś uruchomić
+ <application>MPlayera</application> na dwóch różnych maszynach
+ (np. skompilowałeś na P3, a próbowałeś uruchomić na Celeronie)
+ </para>
+ <para>
+ Rozwiązanie: kompiluj <application>MPlayera</application> na tej samej
+ maszynie, na której chcesz go używać!
+ </para>
+ <para>
+ Obejście: Możesz o tym wszystkim zapomnieć, jeśli skonfigurujesz
+ <application>MPlayera</application> z opcją
+ <option>--enable-runtime-cpudetection</option> lub możesz wyłączyć
+ pewnie zestawy instrukcji procesora za pomocą odpowiednich opcji
+ (np. <option>--disable-mmx</option>, <option>--disable-3dnow</option>, itd.).
+ </para>
 </listitem>
 
 <listitem>
-<para>Zwisy podczas zapisywania strumieni:</para>
-<para>Problem: zrzut pamięci</para>
-<para>Rozwiązanie: Nie panikuj. Upewnij się, że wiesz, gdzie jest ręcznik.</para>
+ <para>Zwisy podczas zapisywania strumieni:</para>
+ <para>Problem: zrzut pamięci</para>
+ <para>Rozwiązanie: Nie panikuj. Upewnij się, że wiesz, gdzie jest ręcznik.</para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugs-audio">
 <title>Różne problemy z synchronizacją A-V i dźwiękiem</title>
 
 <sect2 id="bugs-delay-all">
-<title>Ogólne opóźnienie audio lub "dławiący się" dźwięk (występuje przy wszystkich lub wielu plikach)</title>
+<title>Ogólne opóźnienie audio lub "dławiący się" dźwięk (występuje przy
+ wszystkich lub wielu plikach)</title>
+
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-najczęściej: zepsuty sterownik dźwięku! - spróbuj użyć innych sterowników, np.
-emulacji OSS ALSA za pomocą opcji <option>-ao oss</option>. Spróbuj także
-<option>-ao sdl</option>. Opcje te czasem pomagają. Jeśli Twój plik odtwarza się
-bez problemów z opcją <option>-nosound</option>, to możesz być pewien, że to
-wina karty dźwiękowej lub jej sterownika.
+ najczęściej: zepsuty sterownik dźwięku! - spróbuj użyć innych sterowników, np.
+ emulacji OSS ALSA za pomocą opcji <option>-ao oss</option>. Spróbuj także
+ <option>-ao sdl</option>. Opcje te czasem pomagają. Jeśli Twój plik odtwarza
+ się bez problemów z opcją <option>-nosound</option>, to możesz być pewien, że
+ to wina karty dźwiękowej lub jej sterownika.
 </para></listitem>
 
 <listitem>
-<para>problemy z buforem audio (źle wykryty rozmiar bufora)</para>
-<para>Obejście: opcja <application>MPlayera</application> <option>-abs</option></para>
+ <para>problemy z buforem audio (źle wykryty rozmiar bufora)</para>
+ <para>
+ Obejście: opcja <application>MPlayera</application> <option>-abs</option>
+ </para>
 </listitem>
 
 <listitem><para>
-problemy z częstotliwością próbkowania - być może Twoja karta nie obsługuje
-częstotliwości próbkowania użytych w Twoich plikach - spróbuj filtru resample
-(<option>-af resample=...</option>)
+ problemy z częstotliwością próbkowania - być może Twoja karta nie obsługuje
+ częstotliwości próbkowania użytych w Twoich plikach - spróbuj filtru resample
+ (<option>-af resample=...</option>)
 </para></listitem>
 
 <listitem>
-<para>powolna maszyna (procesor lub karta graficzna)</para>
-<para>spróbuj opcji <option>-vo null</option>, jeśli odtwarza dobrze, oznacza
-to, że masz zbyt wolną kartę graficzną lub jej sterownik</para>
-<para>Obejście: kup szybszą kartę lub poczytaj tę dokumentację by dowiedzieć się
-jak przyspieszyć odtwarzanie</para>
-<para>Spróbuj również opcji<option>-framedrop</option></para>
+ <para>powolna maszyna (procesor lub karta graficzna)</para>
+ <para>
+ spróbuj opcji <option>-vo null</option>, jeśli odtwarza dobrze, oznacza to,
+ że masz zbyt wolną kartę graficzną lub jej sterownik
+ </para>
+ <para>
+ Obejście: kup szybszą kartę lub poczytaj tę dokumentację by dowiedzieć się
+ jak przyspieszyć odtwarzanie
+ </para>
+ <para>Spróbuj również opcji<option>-framedrop</option></para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="bugs-delay-specific">
 <title>Opóźnienia/desynchronizacja dźwięku specyficzne dla jednego lub kilku plików</title>
+
 <itemizedlist>
 <listitem>
-<para>zły plik</para>
-<para>
-Obejścia:
+ <para>zły plik</para>
+ <para>
+ Obejścia:
  <itemizedlist>
  <listitem>
-  <para>opcje <option>-ni</option> lub <option>-nobps</option> (dla plików
-  bez przeplotu lub uszkodzonych)</para>
+  <para>
+  opcje <option>-ni</option> lub <option>-nobps</option>
+  (dla plików bez przeplotu lub uszkodzonych)
+  </para>
   <para>i/lub</para>
  </listitem>
  <listitem>
-  <para>opcja <option>-mc 0</option> (wymagana dla plików ze
-  złym przeplotem dźwięku VBR)</para>
+  <para>
+  opcja <option>-mc 0</option>
+  (wymagana dla plików ze złym przeplotem dźwięku VBR)
+  </para>
   <para>i/lub</para>
  </listitem>
  <listitem>
-  <para>opcja <option>-delay</option> lub klawisze <keycap>+</keycap>/<keycap>-</keycap>
-  w trakcie odtwarzania do regulacji opóźnienia</para>
+  <para>
+  opcja <option>-delay</option> lub klawisze <keycap>+</keycap>/<keycap>-</keycap>
+  w trakcie odtwarzania do regulacji opóźnienia
+  </para>
  </listitem>
  </itemizedlist>
-Jeśli żadne z wymienionych rozwiązań nie przynoszą efektu, przyślij nam plik, a
-my to sprawdzimy (i naprawimy).
-</para>
+ Jeśli żadne z wymienionych rozwiązań nie przynoszą efektu, przyślij nam plik, a
+ my to sprawdzimy (i naprawimy).
+ </para>
 </listitem>
 
 <listitem>
-<para>Twoja karta dźwiękowa nie obsługuje próbkowania 48kHz</para>
-<para>Obejście: kup lepszą kartę... lub spróbuj zmniejszyć liczbę klatek na
-sekundę o 10% (używając opcji <option>-fps 27</option> dla filmu o 30 klatkach
-na sekundę) lub użyj filtru resample</para>
+ <para>Twoja karta dźwiękowa nie obsługuje próbkowania 48kHz</para>
+ <para>
+ Obejście: kup lepszą kartę... lub spróbuj zmniejszyć liczbę klatek na sekundę
+ o 10% (używając opcji <option>-fps 27</option> dla filmu o 30 klatkach
+ na sekundę) lub użyj filtru resample
+ </para>
 </listitem>
 
 <listitem>
-<para>powolna maszyna (jeśli A-V nie jest w okolicach 0 i ostatnia liczba w
-statusie zwiększa się)</para>
-<para>Obejście: opcja <option>-framedrop</option></para>
+ <para>
+ powolna maszyna (jeśli A-V nie jest w okolicach 0 i ostatnia liczba w
+ statusie zwiększa się)
+ </para>
+ <para>Obejście: opcja <option>-framedrop</option></para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="bugs-nosound">
 <title>Zupełny brak dźwięku</title>
+
 <itemizedlist>
 <listitem>
-<para>Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka audio</para>
-<para>Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę</para>
+ <para>Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka audio</para>
+ <para>Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę</para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="bugs-nopicture">
 <title>Zupełny brak obrazu (jedynie puste, szare lub zielone okno)</title>
+
 <itemizedlist>
 <listitem>
-<para>Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka video</para>
-<para>Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę</para>
+ <para>Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka video</para>
+ <para>Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę</para>
 </listitem>
 
 <listitem>
-<para>
-automatycznie wybrany kodek nie potrafi dekodować pliku, spróbuj użyć innego
-za pomocą opcji <option>-vc</option> lub <option>-vfm</option>
-</para>
+ <para>
+ automatycznie wybrany kodek nie potrafi dekodować pliku, spróbuj użyć innego
+ za pomocą opcji <option>-vc</option> lub <option>-vfm</option>
+ </para>
 </listitem>
 </itemizedlist>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="bugs-video">
 <title>Problemy z wyjściem video</title>
+
 <para>
 Pierwsza uwaga: opcje <option>-fs -vm</option> i <option>-zoom</option> nie są
 obsługiwane przez wszystkie sterowniki. Dodatkowo, nie wszystkie sterowniki
@@ -162,18 +197,24 @@
 <title>Migotanie OSD/napisów</title>
 <para>
 <itemizedlist>
-<listitem><para>sterownik x11: przykro nam, ale nie da się tego teraz naprawić</para></listitem>
-<listitem><para>sterownik xv: użyj opcji <option>-double</option></para></listitem>
+<listitem><para>
+ sterownik x11: przykro nam, ale nie da się tego teraz naprawić
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ sterownik xv: użyj opcji <option>-double</option>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </formalpara>
 
 <formalpara>
-<title>Zielony obraz przy użyciu mga_vid (<option>-vo mga</option> / <option>-vo xmga</option>)</title>
+<title>Zielony obraz przy użyciu mga_vid
+ (<option>-vo mga</option> / <option>-vo xmga</option>)</title>
 <para>
 <itemizedlist>
-<listitem><para>mga_vid źle wykrył ilość pamięci RAM na Twojej karcie, przeładuj
-go używając opcji <option>mga_ram_size</option>.
+<listitem><para>
+ mga_vid źle wykrył ilość pamięci RAM na Twojej karcie, przeładuj
+ go używając opcji <option>mga_ram_size</option>.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/documentation.xml	Tue Dec 19 12:07:59 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21374 -->
+<!-- synced with r21537 -->
 <!-- Opiekun: Torinthiel -->
 
 <bookinfo id="toc">
@@ -47,7 +47,8 @@
 treści</link> i w nim poszukaj odpowiedniego tematu, przeczytaj
 <xref linkend="faq"/> albo spróbuj przegrepować zbiory. Odpowiedź na większość
 pytań powinna być zawarta w niniejszej dokumentacji, a pozostałe prawdopodobnie zostały
-już zadane na naszych <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/mailing_lists.html">listach dyskusyjnych</ulink>.
+już zadane na naszych
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/design7/mailing_lists.html">listach dyskusyjnych</ulink>.
 <!-- TODO: Jak będzie przetłumaczona strona to zmienić link -->
 <!-- FIXME: Nieistniejące łącza
 Sprawdź <ulink url="http://www.mplayerhq.hu/cgi-bin/s-arch.cgi">archiwa</ulink>,
@@ -116,64 +117,64 @@
 <listitem><simpara>
  Kodowanie z szerokiego zakresu formatów i dekoderów
  <application>MPlayer</application>
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Kodowanie na wszystkie kodeki
  <link linkend="ffmpeg"><systemitem class="library">libavcodec</systemitem></link>
  z ffmpeg.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Kodowanie obrazu z <emphasis role="bold">tunerów kompatybilnych z V4L</emphasis>
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Kodowanie/multipleksowanie przeplatanych zbiorów AVI z prawidłowymi
  indeksami
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Tworzenie zbiorów z zewnętrznego strumienia audio
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Kodowanie 1, 2 lub 3-przebiegowe
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><para>
  Dźwięk MP3 <emphasis role="bold">VBR</emphasis>
  <important><simpara>
  Dźwięk MP3 VBR w odtwarzaczach pod Windows nie zawsze brzmi przyjemnie!
  </simpara></important>
- </para></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><simpara>
  Dźwięk PCM
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Kopiowanie strumieniowe
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Synchronizacja wejścia A/V (oparta na PTS, może być wyłączona opcją
  <option>-mc 0</option>)
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Korekta fps opcją <option>-ofps</option> (przydatne gdy kodujesz
  30000/1001 fps VOB na 24000/1001 fps AVI)
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Możliwość zastosowania naszego potężnego systemu filtrów (kadrowanie,
  powiększanie, obracanie, postproces, skalowanie, konwersja rgb/yuv)
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Możliwość wkodowania DVD/VOBsub <emphasis role="bold">ORAZ</emphasis> napisów
  w zbiór wyjściowy
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  Możliwość zapisu napisów DVD do formatu VOBsub
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <itemizedlist>
- <title>Planowane możliwości</title>
- <listitem><simpara>
+<title>Planowane możliwości</title>
+<listitem><simpara>
  Zwiększenie zakresu dostępnych formatów/kodeków do (de)kodowania
  (tworzenie zbiorów VOB ze strumieniami DivX4/Indeo5/VIVO :).
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <!-- FIXME: the license should be in bookinfo -->More information about the MPlayer-translations mailing list