[MPlayer-translations] r21683 - in trunk/DOCS/xml/pl: bugreports.xml cd-dvd.xml containers.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Tue Dec 19 12:07:10 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Tue Dec 19 12:07:10 2006
New Revision: 21683

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
  trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml

Log:
Synced with 21612

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/bugreports.xml	Tue Dec 19 12:07:10 2006
@@ -1,8 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21612 -->
 <!-- Opiekun: Boski -->
+
 <appendix id="bugreports">
 <title>Jak zgłaszać błędy</title>
+
 <para>
 Dobre raporty błędów stanowią bardzo istotny wkład w rozwój każdego
 projektu. Jednak tak jak pisanie dobrych programów wymaga sporo pracy, tak
@@ -13,8 +15,14 @@
 trzeba dostarczyć <emphasis role="bold">wszystkie</emphasis> informacje o które
 poprosimy i postępować dokładnie według instrukcji zawartej w tym dokumencie.
 </para>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_security">
 <title>Zgłaszanie błędów związanych z bezpieczeństwem</title>
+
 <para>
 Jeśli znalazłeś lukę, którą można wykorzystać, i chcesz zrobić dobry uczynek
 i pozwolić nam ją naprawić zanim ją ujawnisz, chętnie przyjmiemy zgłoszenie
@@ -27,100 +35,121 @@
 możesz go wysłać w następnym liście.
 </para>
 </sect1>
+
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_fix">
 <title>Jak poprawiać błędy</title>
+
 <para>
 Jeżeli uważasz, że posiadasz wystarczające umiejętności, namawiamy Cię do
 samodzielnego poprawiania błędów. A może już to zrobiłeś? Przeczytaj
 <ulink url="../../tech/patches.txt">ten krótki dokument</ulink>, żeby dowiedzieć
 się w jaki sposób dodać swoją łatę do źródeł
-<application>MPlayera</application>. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, pomogą
-Ci ludzie z listy
+<application>MPlayera</application>. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania,
+pomogą Ci ludzie z listy
 <ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng">MPlayer-dev-eng</ulink>
 (tylko w języku angielskim -przyp. tłumacza).
 </para>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_regression_test">
-	<title>Jak wykonać test regresji za pomocą Subversion</title>
-	<para>
-		Czasami zdarza się problem typu "wcześniej działało, a teraz przestało...".
-		Tutaj znajduje się, opisana krok po kroku, procedura, której celem jest próba
-		znalezienia źródła problemu.
-		<emphasis role="bold">Nie jest</emphasis> ona przeznaczona
-		dla przeciętnego użytkownika.
-	</para>
-	<para>
-		Najpierw należy pobrać źródła MPlayera z SVN.
-		Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na 
-		<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej stronie</ulink>.
-	</para>
-	<para>
-		W rezultacie w katalogu mplayer/ znajdzie się obraz drzewa Subversion, po stronie klienta.
-		Teraz zaktualizuj ten obraz do daty, która Cię interesuje:
-		<screen>
-			cd mplayer/
-			svn update -r {"2004-08-23"}
-		</screen>
-		Format daty to RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
-		Używając takiego formatu daty masz pewność, że będziesz w stanie wyciągać łatki
-		zgodnie z datą, gdy zostały dodane, dokładnie tak jak w przypadku
-		<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">archiwum logów CVS MPlayera</ulink>.
-	</para>
-	<para>
-		Następnie postępuj tak jak w przypadku normalnej aktualizacji:
-		<screen>
-			./configure
-			make
-		</screen>
-	</para>
-	<para>
-		Jeżeli czytasz ten dokument, a nie jesteś programistą, najszybszym
-		sposobem na dotarcie do miejsca w którym pojawi się problem jest
-		użycie binarnego wyszukiwania &mdash; tzn. szukania daty
-		pojawienia się problemu poprzez dzielenie interwału czasowego na pół
-		przy każdym kolejnym wyszukiwaniu.
-		Przykładowo, jeżeli problem wystąpił w 2003, spróbuj najpierw szukać
-		problemu w wydaniu z połowy roku. Jeżeli będzie obecny, cofnij się
-		do pierwszego kwietnia; jeżeli nie, przejdź do pierwszego października itd.
-	</para>
-	<para>
-		Jeżeli masz dużo wolnego miejsca na twardym dysku (pełna kompilacja
-		zajmuje aktualnie 100 MB albo około 300-350 MB jeżeli uaktywnione
-		jest debuggowanie), skopiuj najstarszą działającą wersję zanim dokonasz
-		aktualizacji; oszczędzi to sporo czasu, jeżeli zajdzie potrzeba powrotu
-		do starszej wersji.
-		(Zazwyczaj konieczne jest uruchomienie 'make distclean' przed
-		rekompilacją wcześniejszej wersji, więc jeżeli nie zrobisz kopii zapasowej
-		oryginalnego drzewa, będziesz musiał wszystko rekompilować, jeśli
-		będziesz chciał wrócić do aktualnej wersji.)
-	</para>
-	<para>
-		Kiedy znajdziesz dzień w którym pojawił się problem, kontynuuj szukanie
-		używając archiwum mplayer-cvslog (uporządkowane wg daty) i bardziej
-		precyzyjnych aktualizacji svn obejmujących godziny, minuty i sekundy:
-		<screen>
-			svn update -r {"2004-08-23 15:17:25"}
-		</screen>
-		To pomoże ci łatwo znaleźć łatkę, która jest winowajcą.
-	</para>
-	<para>
-		Jeżeli znajdziesz łatkę, która jest źródłem problemu, to znaczy, że już
-		prawie osiągnąłeś sukces; wyślij informację o niej na
-		<ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">MPlayer Bugzilla</ulink>
-		lub zapisz się na listę 
-		<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
-		i tam wyślij raport.
-		Istnieje szansa, że autor łatki zasugeruje w jaki sposób rozwiązać problem.
-		Możesz też wpatrywać się w łatkę tak długo, aż nie będzie mogła wytrzymać
-		i wyjawi ci lokalizację błędu:-).
-	</para>
+<title>Jak wykonać test regresji za pomocą Subversion</title>
+
+<para>
+Czasami zdarza się problem typu "wcześniej działało, a teraz przestało...".
+Tutaj znajduje się, opisana krok po kroku, procedura, której celem jest próba
+znalezienia źródła problemu.
+<emphasis role="bold">Nie jest</emphasis> ona przeznaczona
+dla przeciętnego użytkownika.
+</para>
+
+<para>
+Najpierw należy pobrać źródła MPlayera z SVN.
+Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na 
+<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">tej stronie</ulink>.
+</para>
+
+<para>
+W rezultacie w katalogu mplayer/ znajdzie się obraz drzewa Subversion, po stronie klienta.
+Teraz zaktualizuj ten obraz do daty, która Cię interesuje:
+<screen>
+cd mplayer/
+svn update -r {"2004-08-23"}
+</screen>
+Format daty to RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
+Używając takiego formatu daty masz pewność, że będziesz w stanie wyciągać łatki
+zgodnie z datą, gdy zostały dodane, dokładnie tak jak w przypadku
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-cvslog/">archiwum listy MPlayer-cvslog</ulink>.
+</para>
+
+<para>
+Następnie postępuj tak jak w przypadku normalnej aktualizacji:
+<screen>
+./configure
+make
+</screen>
+</para>
+
+<para>
+Jeżeli czytasz ten dokument, a nie jesteś programistą, najszybszym
+sposobem na dotarcie do miejsca w którym pojawi się problem jest
+użycie binarnego wyszukiwania &mdash; tzn. szukania daty
+pojawienia się problemu poprzez dzielenie interwału czasowego na pół
+przy każdym kolejnym wyszukiwaniu.
+Przykładowo, jeżeli problem wystąpił w 2003, spróbuj najpierw szukać
+problemu w wydaniu z połowy roku. Jeżeli będzie obecny, cofnij się
+do pierwszego kwietnia; jeżeli nie, przejdź do pierwszego października itd.
+</para>
+
+<para>
+Jeżeli masz dużo wolnego miejsca na twardym dysku (pełna kompilacja
+zajmuje aktualnie 100 MB albo około 300-350 MB jeżeli uaktywnione
+jest debuggowanie), skopiuj najstarszą działającą wersję zanim dokonasz
+aktualizacji; oszczędzi to sporo czasu, jeżeli zajdzie potrzeba powrotu
+do starszej wersji.
+(Zazwyczaj konieczne jest uruchomienie 'make distclean' przed
+rekompilacją wcześniejszej wersji, więc jeżeli nie zrobisz kopii zapasowej
+oryginalnego drzewa, będziesz musiał wszystko rekompilować, jeśli
+będziesz chciał wrócić do aktualnej wersji.)
+</para>
+
+<para>
+Kiedy znajdziesz dzień w którym pojawił się problem, kontynuuj szukanie
+używając archiwum mplayer-cvslog (uporządkowane wg daty) i bardziej
+precyzyjnych aktualizacji svn obejmujących godziny, minuty i sekundy:
+<screen>
+svn update -r {"2004-08-23 15:17:25"}
+</screen>
+To pomoże ci łatwo znaleźć łatkę, która jest winowajcą.
+</para>
+
+<para>
+Jeżeli znajdziesz łatkę, która jest źródłem problemu, to znaczy, że już
+prawie osiągnąłeś sukces; wyślij informację o niej na
+<ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">MPlayer Bugzilla</ulink>
+lub zapisz się na listę 
+<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users">MPlayer-users</ulink>
+i tam wyślij raport.
+Istnieje szansa, że autor łatki zasugeruje w jaki sposób rozwiązać problem.
+Możesz też wpatrywać się w łatkę tak długo, aż nie będzie mogła wytrzymać
+i wyjawi ci lokalizację błędu:-).
+</para>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_report">
 <title>Jak zgłaszać błędy</title>
+
 <para>
 Po pierwsze sprawdź najnowszą wersję SVN <application>MPlayera</application>,
 ponieważ dany błąd może być już w niej naprawiony. Rozwój
@@ -161,7 +190,7 @@
 mądrze zadawać pytania"</ulink> napisany przez
 <ulink url="http://www.catb.org/~esr/">Erica S. Raymonda</ulink>
 (Polskie tłumaczenie tego dokumentu można znaleźć
-+<ulink url="http://rtfm.killfile.pl/">tutaj</ulink> -przyp. tłum.). Istnieje
+<ulink url="http://rtfm.killfile.pl/">tutaj</ulink> -przyp. tłum.). Istnieje
 także inny dokumentem tego typu zatytułowany
 <ulink url="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html">Jak efektywnie zgłaszać błędy</ulink>
 stworzony przez <ulink url="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/">Simona Tathama</ulink>
@@ -176,18 +205,25 @@
 
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_where">
 <title>Gdzie zgłaszać błędy</title>
+
 <para>
 Zapisz się na listę MPlayer-users:
 <ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-users"/>
 i wyślij swoje zgłoszenie błędu na
 <ulink url="mailto:mplayer-users at mplayerhq.hu"/>, gdzie będzie można je omówić.
 </para>
+
 <para>
 Jeżeli wolisz, możesz zamiast tego skorzystać z naszej nowej
 <ulink url="http://bugzilla.mplayerhq.hu/">Bugzilli</ulink> (systemu zgłaszania błędów - przyp. tłum.)
 </para>
+
 <para>
 Językiem obowiązującym na tej liście jest
 <emphasis role="bold">angielski</emphasis>. Prosimy trzymać się zasad standardowej
@@ -205,8 +241,13 @@
 </para>
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_what">
 <title>Co zgłaszać</title>
+
 <para>
 Może zajść potrzeba dołączenia logu, konfiguracji lub przykładowego
 pliku w Twoim
@@ -218,8 +259,11 @@
 musisz to skompresować albo załadować na serwer.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_system">
 <title>Informacja o systemie operacyjnym</title>
+
 <para>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
@@ -230,42 +274,41 @@
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-wersja jądra (kernela):
-<screen>uname -a</screen>
+ wersja jądra (kernela):
+ <screen>uname -a</screen>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-wersja biblioteki libc:
-<screen>ls -l /lib/libc[.-]*</screen>
+ wersja biblioteki libc:
+ <screen>ls -l /lib/libc[.-]*</screen>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-wersja gcc i ld:
-<screen>
+ wersja gcc i ld:
+ <screen>
 gcc -v
-ld -v
-</screen>
+ld -v<!--
+ --></screen>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-wersja binutils:
-<screen>
-as --version
-</screen>
+ wersja binutils:
+ <screen>as --version</screen>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Jeżeli masz problem z trybem pełnoekranowym:
+ Jeżeli masz problem z trybem pełnoekranowym:
  <itemizedlist>
   <listitem><para>Menadżer okien i wersja</para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Jeżeli masz problem z XVIDIXem:
+ Jeżeli masz problem z XVIDIXem:
  <itemizedlist>
-  <listitem><para>głębia barw Xów (colour depth):
-<screen>xdpyinfo | grep &quot;depth of root&quot;</screen>
-  </para></listitem>
+ <listitem><para>
+  głębia barw Xów (colour depth):
+  <screen>xdpyinfo | grep "depth of root"</screen>
+ </para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Jeżeli tylko GUI zawiera błędy:
+ Jeżeli tylko GUI zawiera błędy:
  <itemizedlist>
   <listitem><para>wersja GTK</para></listitem>
   <listitem><para>wersja GLIB</para></listitem>
@@ -277,23 +320,26 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_hardware">
 <title>Sprzęt i sterowniki</title>
+
 <para>
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-informacje o procesorze (CPU) (to działa tylko pod Linuksem):
-<screen>cat /proc/cpuinfo</screen>
+ informacje o procesorze (CPU) (to działa tylko pod Linuksem):
+ <screen>cat /proc/cpuinfo</screen>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Producent karty graficznej i model. Np.:
+ Producent karty graficznej i model. Np.:
  <itemizedlist>
   <listitem><para>ASUS V3800U chip: nVidia TNT2 Ultra pro 32MB SDRAM</para></listitem>
   <listitem><para>Matrox G400 DH 32MB SGRAM</para></listitem>
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Typ sterownika wideo i wersja, np:
+ Typ sterownika wideo i wersja, np:
  <itemizedlist>
   <listitem><para>wbudowane sterowniki X</para></listitem>
   <listitem><para>nVidia 0.9.623</para></listitem>
@@ -302,7 +348,7 @@
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Typ karty dźwiękowej i sterownik, np:
+ Typ karty dźwiękowej i sterownik, np:
  <itemizedlist>
   <listitem><para>Creative SBLive! Gold ze sterownikiem OSS z oss.creative.com</para></listitem>
   <listitem><para>Creative SB16 ze sterownikiem OSS z kernela</para></listitem>
@@ -310,15 +356,18 @@
  </itemizedlist>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
-Jeżeli masz wątpliwości, załącz wyjście linuksowego polecenia
-<command>lspci -vv</command>.
+ Jeżeli masz wątpliwości, załącz wyjście linuksowego polecenia
+ <command>lspci -vv</command>.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_configure">
 <title>Problemy z konfiguracją</title>
+
 <para>
 Jeżeli <command>./configure</command> zwraca błąd albo
 automatyczne wykrywanie czegoś zawiedzie, przeczytaj
@@ -330,19 +379,25 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_compilation">
 <title>Problemy z kompilacją</title>
+
 <para>
 Prosimy załączyć następujące pliki:
 <itemizedlist>
-<listitem><para>config.h</para></listitem>
-<listitem><para>config.mak</para></listitem>
+ <listitem><para>config.h</para></listitem>
+ <listitem><para>config.mak</para></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_playback">
 <title>Problemy z odtwarzaniem</title>
+
 <para>
 Prosimy załączyć wyjście <application>MPlayera</application> w trybie gadatliwym
 na poziomie pierwszym (opcja -v - przyp. tłum.), ale pamiętając o
@@ -365,7 +420,9 @@
 swój adres email oraz wyjście <application>MPlayera</application> w trybie
 gadatliwym na poziomie pierwszym. Zazwyczaj pierwsze 1-5 MB pliku jest
 wystarczające do odtworzenia problemu, ale żeby być pewnym prosimy wykonać:
-<screen>dd if=<replaceable>twój_plik</replaceable> of=<replaceable>mały_plik</replaceable> bs=1024k count=5</screen>
+<screen>
+dd if=<replaceable>twój_plik</replaceable> of=<replaceable>mały_plik</replaceable> bs=1024k count=5
+</screen>
 To polecenie weźmie pierwsze pięć megabajtów
 '<emphasis role="bold">twojego_pliku</emphasis>' i zapisze je do
 '<emphasis role="bold">małego_pliku</emphasis>'. Następnie spróbuj odtworzyć
@@ -377,8 +434,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="bugreports_crash">
 <title>Awarie programu (ang. Crashes)</title>
+
 <para>
 Musisz uruchomić <application>MPlayera</application> wewnątrz
 <command>gdb</command> i wysłać nam kompletne wyjście, albo jeżeli posiadasz
@@ -386,8 +446,10 @@
 wyciągnąć z niego użyteczne informacje. Oto jak to zrobić:
 </para>
 
+
 <sect3 id="bugreports_debug">
 <title>Jak otrzymać informację o awarii</title>
+
 <para>
 Przekompiluj <application>MPlayera</application> z opcją debugowania kodu:
 <screen>
@@ -397,10 +459,11 @@
 i uruchom <application>MPlayera</application> używając gdb:
 <screen>gdb ./mplayer</screen>
 Jesteś teraz wewnątrz gdb. Wpisz:
-<screen>run -v <replaceable>opcje-mplayera</replaceable>
-<replaceable>nazwa_pliku</replaceable></screen> i odtwórz swoją awarię. Gdy
-tylko to zrobisz, gdb przeniesie cię z powrotem do linii poleceń, gdzie należy
-wpisać
+<screen>
+run -v <replaceable>opcje-mplayera</replaceable> <replaceable>nazwa_pliku</replaceable>
+</screen>
+i odtwórz swoją awarię. Gdy tylko to zrobisz, gdb przeniesie cię z powrotem do
+wiersza poleceń, gdzie należy wpisać
 <screen>
 bt
 disass $pc-32 $pc+32
@@ -409,8 +472,10 @@
 </para>
 </sect3>
 
+
 <sect3 id="bugreports_core">
 <title>Jak wyciągnąć sensowne informacje ze zrzutu core (ang. core dump)</title>
+
 <para>
 Utwórz plik z nastepującymi poleceniami:
 <screen>
@@ -419,14 +484,21 @@
 info all-registers
 </screen>
 A następnie uruchomić następujące polecenie:
-<screen>gdb mplayer --core=core -batch 	--command=<replaceable>plik_z_poleceniami</replaceable> &gt; mplayer.bug</screen>
+<screen>
+gdb mplayer --core=core -batch 	--command=<replaceable>plik_z_poleceniami</replaceable> &gt; mplayer.bug
+</screen>
 </para>
 </sect3>
 </sect2>
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="bugreports_advusers">
 <title>Wiem co robię...</title>
+
 <para>
 Jeżeli utworzyłeś właściwy raport błędu kierując się powyższymi wskazówkami i
 jesteś pewien że to błąd <application>MPlayera</application>, nie kompilatora
@@ -443,10 +515,9 @@
 Dlatego też nie obrażaj nas i zapisz się na listę -advusers tylko jeżeli
 naprawdę wiesz co robisz i czujesz się zaawansowanym użytkownikiem lub
 deweloperem. Jeżeli spełniasz te kryteria, nie powinno Ci sprawić problemu
-znalezienie sposobu zapisania się na listę (pamiętaj, że musisz biegle znać j.
-angielski - przyp. tłum.)
+znalezienie sposobu zapisania się na listę
+(pamiętaj, że musisz biegle znać j. angielski - przyp. tłum.)
 </para>
-
 </sect1>
 
 </appendix>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/cd-dvd.xml	Tue Dec 19 12:07:10 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20637 -->
+<!-- synced with r21612 -->
 <!-- Opiekun: Emdej -->
 <chapter id="cd-dvd">
 <title>Używanie CD/DVD</title>
@@ -16,18 +16,20 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-Istnieją doniesienia o błędach odczytu przy dużych prędkościach, szczególnie
-podczas używania uszkodzonych bądź wadliwie wytłoczonych/nagranych płyt CD.
-Redukcja prędkości odczytu może uchronić nas przed utratą danych w takich
-przypadkach.
+ Istnieją doniesienia o błędach odczytu przy dużych prędkościach, szczególnie
+ podczas używania uszkodzonych bądź wadliwie wytłoczonych/nagranych płyt CD.
+ Redukcja prędkości odczytu może uchronić nas przed utratą danych w takich
+ przypadkach.
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
-Wiele napędów CD jest dokuczliwie głośnych. Redukcja prędkości może zmniejszyć
-natężenie hałasu.
+ Wiele napędów CD jest dokuczliwie głośnych. Redukcja prędkości może zmniejszyć
+ natężenie hałasu.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="drives_linux">
 <title>Linux</title>
 
@@ -68,8 +70,9 @@
 </para>
 
 <para>
-Proszę sprawdzić &quot;<filename>/proc/ide/<replaceable>[urządzenie cdrom]</replaceable>/settings&quot;</filename>
-dla dostrojenia swojego napędu CD-ROM.
+Proszę sprawdzić
+"<filename>/proc/ide/<replaceable>[urządzenie cdrom]</replaceable>/settings</filename>"
+by dostroić swój napędu CD-ROM.
 </para>
 
 <para>
@@ -79,6 +82,8 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="drives_freebsd">
 <title>FreeBSD</title>
 
@@ -98,13 +103,18 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="dvd">
 <title>Odtwarzanie DVD</title>
+
 <para>
 Aby poznać pełną listę dostępnych opcji, proszę przeczytać odpowiednie strony
 man. Składnia do odtwarzania standardowego DVD jest następująca:
-<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;ścieżka&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;urządzenie&gt;</replaceable>]</screen>
+<screen>
+mplayer dvd://<replaceable>&lt;ścieżka&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;urządzenie&gt;</replaceable>]
+</screen>
 </para>
 
 <para>
@@ -219,9 +229,12 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="vcd">
 <title>Odtwarzanie VCD</title>
+
 <para>
 Pełna lista dostępnych opcji znajduje się na stronie man. Składnia dla
 standardowego Video CD (VCD) jest następująca:
@@ -253,47 +266,47 @@
 <title>Struktura VCD</title>
 <para>
 Video CD (VCD) składa się z sektorów CD-ROM XA, tzn. ścieżek CD-ROM 
-mode 2 form 1 i form 2:</para>
-</formalpara>
-
+mode 2 form 1 i form 2:
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
-Pierwsza ścieżka jest w formacie mode 2 form 2, który oznacza użycie korekcji 
-błędów L2. Ścieżka ta zawiera system plików ISO-9660 o gęstości 2048 bajtów/sektor.
-Ten system plików z kolei zawiera metainformacje VCD, a także nieruchome klatki, często 
-używane w menu. Segmenty MPEG dla menu mogą także być składowane w tejże pierwszej 
-ścieżce, ale MPEGi muszą być podzielone na kawałki po 150 sektorów. System plików ISO-9660 
-może zawierać inne pliki bądź programy, niekonieczne dla eksploatacji VCD.
+ Pierwsza ścieżka jest w formacie mode 2 form 2, który oznacza użycie korekcji
+ błędów L2. Ścieżka ta zawiera system plików ISO-9660 o gęstości 2048
+ bajtów/sektor. Ten system plików z kolei zawiera metainformacje VCD, a także
+ nieruchome klatki, często używane w menu. Segmenty MPEG dla menu mogą także
+ być składowane w tejże pierwszej ścieżce, ale MPEGi muszą być podzielone na
+ kawałki po 150 sektorów. System plików ISO-9660 może zawierać inne pliki bądź
+ programy, niekonieczne dla eksploatacji VCD.
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
-Druga i pozostałe ścieżki są zwykle ścieżkami video MPEG typu raw o gęstości 
-2324 bajtów/sektor, zawierającymi jeden pakiet danych MGEG PS na sektor.
-Ścieżki te są w formacje mode 2 form 1, więc przechowują one więcej danych 
-na sektor, w zamian za słabszą korekcję błędów. Możliwe są też ścieżki 
-CD-DA na VCD poza pierwszą ścieżką.
-Niektóre systemy operacyjne używają pewnych trików aby ścieżki nie zawierające 
-systemu plików ISO-9660 były widoczne w systemie plików. W pozostałych systemach, 
-jak na przykład w systemie GNU/Linux, nie ma takiej możliwości (jeszcze). W takim 
-przypadku dane MPEG <emphasis role="bold">nie mogą być montowane</emphasis>. 
-Jako że większość filmów znajduje się na tego typu ścieżce,
-powinieneś spróbować na początek opcji <option>vcd://2</option>.
+ Druga i pozostałe ścieżki są zwykle ścieżkami video MPEG typu raw o gęstości 
+ 2324 bajtów/sektor, zawierającymi jeden pakiet danych MGEG PS na sektor.
+ Ścieżki te są w formacje mode 2 form 1, więc przechowują one więcej danych na
+ sektor, w zamian za słabszą korekcję błędów. Możliwe są też ścieżki CD-DA na
+ VCD poza pierwszą ścieżką. Niektóre systemy operacyjne używają pewnych
+ trików aby ścieżki nie zawierające systemu plików ISO-9660 były widoczne
+ w systemie plików. W pozostałych systemach, jak na przykład w systemie
+ GNU/Linux, nie ma takiej możliwości (jeszcze). W takim przypadku dane MPEG
+ <emphasis role="bold">nie mogą być montowane</emphasis>. 
+ Jako że większość filmów znajduje się na tego typu ścieżce,
+ powinieneś spróbować na początek opcji <option>vcd://2</option>.
 </para></listitem>
 
 <listitem><para>
-Istnieją również płyty VCD bez pierwszej ścieżki (pojedyncza ścieżka i
-brak systemu plików w ogóle). Je również da się odtwarzać, ale nie da
-się ich montować.
+ Istnieją również płyty VCD bez pierwszej ścieżki (pojedyncza ścieżka i
+ brak systemu plików w ogóle). Je również da się odtwarzać, ale nie da
+ się ich montować.
 </para></listitem>
 
-<listitem><para> Definicja standardu Video CD, nazywana "Białą Księgą"
-Phillipsa, generalnie nie jest dostępna online, musi być zakupiona u Phillipsa. 
-Bardziej szczegółowe informacje na temat Video CD można znaleźć na 
-<ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">stronie 
-dokumentacji vcdimagera</ulink>.
+<listitem><para>
+ Definicja standardu Video CD, nazywana "Białą Księgą" Phillipsa,
+ generalnie nie jest dostępna online, musi być zakupiona u Phillipsa. 
+ Bardziej szczegółowe informacje na temat Video CD można znaleźć na 
+ <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">stronie dokumentacji vcdimagera</ulink>.
 </para></listitem>
-
 </itemizedlist>
+</para>
+</formalpara>
 
 <formalpara>
 <title>O plikach .DAT</title>

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/containers.xml	Tue Dec 19 12:07:10 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r20551 -->
+<!-- synced with r21612 -->
 <!-- Opiekun: Cobra -->
 <chapter id="formats">
 <title>Kontenery</title>
@@ -33,6 +33,9 @@
 </para>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="video-formats">
 <title>Formaty video</title>
 
@@ -48,21 +51,21 @@
  MPG: To jest najbardziej <emphasis role="bold">podstawowa</emphasis> forma
  plików MPEG. Zawiera video MPEG-1 i audio MP2 (MPEG-1 warstwa 2) lub rzadziej
  MP1.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  DAT: To dokładnie ten sam format, co MPG, tylko z innym rozszerzeniem. Jest
  on używany na płytach <emphasis role="bold">Video CD</emphasis>. W związku
  ze sposobem tworzenia płyt VCD i struktury Linuksa, pliki DAT nie mogą być
  odtwarzane ani kopiowane z VCD jak zwykłe pliki. Musisz użyć opcji
  <option>vcd://</option> by odtworzyć Video CD.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  VOB: To format pliku MPEG na płytach <emphasis role="bold">DVD</emphasis>.
  Jest to to samo, co MPG, plus możliwość umieszczenia w nim napisów lub
  dźwięku nie-MPEG (AC3). Zawiera zakodowany strumień obrazu MPEG-2 i przeważnie
  dźwięk AC3, lecz dozwolone są także DTS, MP2 i nieskompresowane LPCM.
  <emphasis role="bold">Przejrzyj sekcję <link linkend="dvd">DVD</link></emphasis>!
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  TY: To jest strumień TiVo MPEG. Zawiera on dane MPEG PES strumieni audio
  i video, oraz dodatkowe informacje jak napisy Closed Caption. Ten format nie
@@ -70,7 +73,7 @@
  TiVo. Więcej informacji o formacie strumienia TiVo można uzyskać na
  <ulink url="http://dvd-create.sourceforge.net/tystudio/tystream.shtml">
  stronie TyStudio</ulink>.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
@@ -89,6 +92,7 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="avi">
 <title>Pliki AVI</title>
@@ -115,15 +119,13 @@
 <application>NanDub</application> - ma z tym problem.
 </para>
 
-<note>
-<para>
+<note><para>
 Kamery DV tworzą surowe strumienie DV, które są konwertowane przez narzędzia
 do zgrywania DV do dwóch różnych typów plików AVI. Pliki te zawierają wtedy
 albo osobne strumienie audio i video, które <application>MPlayer</application>
 potrafi odtwarzać lub surowy strumień DV, którego obsługa jest w trakcie
 rozwoju.
-</para>
-</note>
+</para></note>
 
 <para>
 Istnieją dwa typy plików AVI:
@@ -135,13 +137,13 @@
  <application>MPlayer</application> wykrywa je jako przeplatane, ale powoduje
  to utratę synchronizacji A/V (najczęściej przy skokach). Pliki te powinny
  być odtwarzane jako bez przeplotu (opcja <option>-ni</option>).
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Bez przeplotu:</emphasis> Najpierw umieszczony jest
  cały strumień video, a potem cały strumień audio. Wymaga to więc dużo
  "chodzenia" po pliku, co powoduje, że trudno jest je odtwarzać z sieci lub z
  CD-ROMów.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -158,13 +160,13 @@
  nagłówkami i pliki z dźwiękiem VBR (Variable Bitrate - zmienne
  tempo bitowe) utworzone za pomocą niekompatybilnego z VBR programu kodującego
  spowodują desynchronizację A/V przy tej metodzie (głównie przy skokach).
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 <listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">oparte na przeplocie:</emphasis> Nie korzysta z
  informacji o tempie bitowym z nagłówka, lecz zamiast tego używa względnej
  pozycji przeplecionych fragmentów audio i video, dzięki czemu źle zakodowane
  pliki z dźwiękiem VBR można normalnie odtwarzać.
- </simpara></listitem>
+</simpara></listitem>
 </itemizedlist>
 </para>
 
@@ -182,9 +184,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="asf-wmv">
 <title>Pliki ASF/WMV</title>
+
 <para>
 ASF (Active Streaming Format - Aktywny Format Strumieniowania) pochodzi z
 Microsoftu. Stworzyli oni dwa warianty ASF: v1.0 i v2.0. v1.0 jest używana
@@ -198,6 +202,7 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="mov">
 <title>Pliki QuickTime/MOV</title>
@@ -214,6 +219,7 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="vivo">
 <title>Pliki VIVO</title>
@@ -234,9 +240,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="fli">
 <title>Pliki FLI</title>
+
 <para>
 <emphasis role="bold">FLI</emphasis> jest bardzo starym formatem używanym przez
 Autodesk Animator,
@@ -248,6 +256,7 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="realmedia">
 <title>Pliki RealMedia (RM)</title>
@@ -258,9 +267,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="nuppelvideo">
 <title>Pliki NuppelVideo</title>
+
 <para>
 <ulink url="http://frost.htu.tuwien.ac.at/~roman/nuppelvideo/">NuppelVideo</ulink>
 jest narzędziem do zgrywania TV (AFAIK :). <application>MPlayer</application>
@@ -274,9 +285,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="yuv4mpeg">
 <title>Pliki yuv4mpeg</title>
+
 <para>
 <ulink url="http://mjpeg.sf.net">yuv4mpeg / yuv4mpeg2</ulink>
 to format plików stosowany przez
@@ -287,26 +300,32 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="film">
 <title>Pliki FILM</title>
+
 <para>
 Format ten jest używany przez stare gry CD-ROM na Sega Saturn.
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="roq">
 <title>Pliki RoQ</title>
+
 <para>
 Pliki RoQ to pliki multimedialne używane w niektórych grach ID, np.
 Quake III czy Return to Castle Wolfenstein.
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="ogg">
 <title>Pliki OGG/OGM</title>
+
 <para>
 Jest to nowy format plików z <ulink url="http://www.xiph.org">Xiphophorus</ulink>.
 Może zawierać dowolne kodeki audio i video, CBR lub VBR. Będziesz potrzebował
@@ -316,19 +335,23 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="sdp">
 <title>Pliki SDP</title>
+
 <para>
 <ulink url="ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2327.txt">SDP</ulink>
 to format opisu strumieni RTP audio lub video będący standardem IETF.
-(Wymagane jest &quot;<ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE555 Streaming Media</ulink>&quot;.)
+(Wymagane jest "<ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE555 Streaming Media</ulink>".)
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="pva">
 <title>Pliki PVA</title>
+
 <para>
 PVA to format MPEGo-podobny używany przez oprogramowanie kart DVB (np.:
 <application>MultiDec</application> lub <application>WinTV</application> pod
@@ -336,9 +359,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="nsv">
 <title>Pliki NSV</title>
+
 <para>
 NSV (NullSoft Video) jest formatem plików używanym przez odtwarzacz
 <application>Winamp</application> do strumieniowania audio i video.
@@ -354,9 +379,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="matroska">
 <title>Pliki matroska</title>
+
 <para>
 Matroska jest otwartym formatem przechowywania.
 Więcej informacji na
@@ -364,27 +391,31 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="nut">
 <title>Pliki NUT</title>
+
 <para>
 NUT jest formatem przechowywania opracowanym przez ludzi
-z <application>MPlayera</application> i <application>FFmpeg</application>. Oba
-projekty go obsługują.
+z <application>MPlayera</application> i <application>FFmpeg</application>.
+Oba projekty go obsługują.
 Więcej informacji na
 <ulink url="http://www.nut.hu/">oficjalnej stronie</ulink>.
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
 
 <sect2 id="gif">
 <title>Pliki GIF</title>
+
 <para>
 Format <emphasis role="bold">GIF</emphasis> jest powszechnym formatem zapisu
 grafiki sieciowej. Istnieją dwie wersje specyfikacji GIF: GIF87a oraz GIF89a.
 Główną różnicą jest to, że GIF89a pozwala na animację.
-<application>MPlayer</application> obsługuje oba
-formaty plików za pomocą biblioteki <systemitem class="library">libungif</systemitem>
+<application>MPlayer</application> obsługuje oba formaty plików za pomocą
+biblioteki <systemitem class="library">libungif</systemitem>
 lub innej, kompatybilnej z libgif biblioteki. Nieanimowane GIFy są wyświetlane
 jako filmy o pojedynczej klatce. (Użyj opcji <option>-loop</option> oraz
 <option>-fixed-vo</option> by wyświetlić je dłużej.)
@@ -407,8 +438,8 @@
 </para>
 
 <para>
-Jeśli Twoja dystrybucja nie zawiera biblioteki <systemitem class="library">libungif</systemitem>,
-pobierz ją ze
+Jeśli Twoja dystrybucja nie zawiera biblioteki
+<systemitem class="library">libungif</systemitem>, pobierz ją ze
 <ulink url="http://sourceforge.net/projects/libungif">strony domowej libungif</ulink>.
 By uzyskać szczegółowe informacje techniczne, zajrzyj do
 <ulink url="http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt">specyfikacji GIF89a</ulink>.
@@ -416,7 +447,9 @@
 </sect2>
 </sect1>
 
-<!-- ********** -->
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="audio-formats">
 <title>Formaty audio</title>
@@ -430,8 +463,11 @@
 Powinieneś raczej użyć <ulink url="http://www.xmms.org">XMMSa</ulink>.
 </para>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="mp3">
 <title>Pliki MP3</title>
+
 <para>
 Możesz mieć pewne problemy przy odtwarzaniu niektórych plików
 MP3, które <application>MPlayer</application> błędnie rozpozna jako
@@ -443,8 +479,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="ogg-vorbis">
 <title>Pliki OGG/OGM (Vorbis)</title>
+
 <para>
 Wymaga poprawnie zainstalowanych bibliotek
 <systemitem class="library">libogg</systemitem> i
@@ -452,8 +491,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="cdda">
 <title>CD audio</title>
+
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi korzystać z programu
 <application>cdparanoia</application> do odtwarzania CDDA (Audio CD). Sekcja
@@ -467,8 +509,11 @@
 </para>
 </sect2>
 
+<!-- ********** -->
+
 <sect2 id="xmms">
 <title>XMMS</title>
+
 <para>
 <application>MPlayer</application> potrafi korzystać z wtyczek wejścia z
 programu <application>XMMS</application> do odtwarzania wielu formatów. Istnieją
@@ -488,4 +533,5 @@
 </para>
 </sect2>
 </sect1>
+
 </chapter>More information about the MPlayer-translations mailing list