[MPlayer-translations] r21467 - trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml

torinthiel subversion at mplayerhq.hu
Sun Dec 3 14:12:30 CET 2006


Author: torinthiel
Date: Sun Dec 3 14:12:29 2006
New Revision: 21467

Modified:
  trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml

Log:
Synced with r21466

Modified: trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/pl/mencoder.xml	Sun Dec 3 14:12:29 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- synced with r21462 -->
+<!-- synced with r21466 -->
 <!-- Opiekun: Qba -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>Podstawy używania <application>MEncodera</application></title>
@@ -15,17 +15,21 @@
 przy pomocy <application>MEncodera</application>.
 </para>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="menc-feat-selecting-codec">
 <title>Wybieranie kodeka i formatu</title>
 
 <para>
- Kodeki audio i video stosowane przy kodowaniu są wybierane odpowiednio
- opcjami <option>-oac</option> i <option>-ovc</option>.
- Napisz na przykład:
- <screen>mencoder -ovc help</screen>
- by uzyskać listę wszystkich kodeków video obsługiwanych przez
- <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
- Dostępne są następujące:
+Kodeki audio i video stosowane przy kodowaniu są wybierane odpowiednio
+opcjami <option>-oac</option> i <option>-ovc</option>.
+Napisz na przykład:
+<screen>mencoder -ovc help</screen>
+by uzyskać listę wszystkich kodeków video obsługiwanych przez
+<application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
+Dostępne są następujące:
 </para>
 <para>
 Kodeki audio:
@@ -111,13 +115,15 @@
 </tgroup>
 </informaltable>
 </para>
+
 <para>
- Format wyjściowy wybiera się opcją <option>-of</option>.
- Napisz:
- <screen>mencoder -of help</screen>
- by otrzymać listę wszystkich formatów obsługiwanych przez
- <application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
+Format wyjściowy wybiera się opcją <option>-of</option>.
+Napisz:
+<screen>mencoder -of help</screen>
+by otrzymać listę wszystkich formatów obsługiwanych przez
+<application>MEncodera</application> na Twoim komputerze.
 </para>
+
 <para>
 Formaty przechowywania:
 <informaltable frame="all">
@@ -150,29 +156,31 @@
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
- Format AVI jest podstawowym formatem <application>MEncodera</application>,
- co oznacza że jest najlepiej obsługiwany i że
- <application>MEncoder</application> był projektowany z myślą o nim.
- Jak napisano wcześniej, można używać innych formatów, ale możesz napotkać
- przy tym problemy.
+Format AVI jest podstawowym formatem <application>MEncodera</application>,
+co oznacza że jest najlepiej obsługiwany i że
+<application>MEncoder</application> był projektowany z myślą o nim.
+Jak napisano wcześniej, można używać innych formatów, ale możesz napotkać
+przy tym problemy.
 </para>
 
 <para>
 Formaty z <systemitem class="library">libavformat</systemitem>:
 </para>
+
 <para>
- Jeśli chcesz żeby <systemitem class="library">libavformat</systemitem>
- dokonywał muksowania zbioru wyjściowego (przy użyciu opcji
- <option>-of lavf</option>), stosowny format zostanie ustalony na podstawie
- rozszerzenia pliku wyjściowego.
- Możesz wymusić konkretny format opcją <option>format</option> biblioteki
- <systemitem class="library">libavformat</systemitem>.
+Jeśli chcesz żeby <systemitem class="library">libavformat</systemitem>
+dokonywał muksowania zbioru wyjściowego (przy użyciu opcji
+<option>-of lavf</option>), stosowny format zostanie ustalony na podstawie
+rozszerzenia pliku wyjściowego.
+Możesz wymusić konkretny format opcją <option>format</option> biblioteki
+<systemitem class="library">libavformat</systemitem>.
 
 <informaltable frame="all">
 <tgroup cols="2">
-<thead>
-<row><entry><systemitem class="library">libavformat</systemitem> container name</entry><entry>Description</entry></row>
-</thead>
+<thead><row>
+ <entry>nazwa formatu <systemitem class="library">libavformat</systemitem></entry>
+ <entry>Opis</entry>
+</row></thead>
 <tbody>
  <row>
   <entry>mpg</entry>
@@ -225,21 +233,21 @@
 </tbody>
 </tgroup>
 </informaltable>
- Jak widzisz, <systemitem class="library">libavformat</systemitem> pozwala
- <application>MEncoderowi</application> tworzyć sporą ilość różnych formatów.
- Niestety, ponieważ <application>MEncoder</application> nie był tworzony
- z myślą o innych formatach niż AVI, powinieneś mieć paranoidalne podejście do
- wynikowych plików. 
- Dokładnie sprawdź czy jest prawidłowa synchronizacja audio/video i czy plik
- może zostać prawidłowo odtworzony przez odtwarzacze inne niż
- <application>MPlayer</application>.
+Jak widzisz, <systemitem class="library">libavformat</systemitem> pozwala
+<application>MEncoderowi</application> tworzyć sporą ilość różnych formatów.
+Niestety, ponieważ <application>MEncoder</application> nie był tworzony
+z myślą o innych formatach niż AVI, powinieneś mieć paranoidalne podejście do
+wynikowych plików. 
+Dokładnie sprawdź czy jest prawidłowa synchronizacja audio/video i czy plik
+może zostać prawidłowo odtworzony przez odtwarzacze inne niż
+<application>MPlayer</application>.
 </para>
 
 <informalexample>
 <para>Przykład:</para>
 <para>
- Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadającego się do odtwarzania
- w przeglądarce sieciowej z wtyczką Macromedia Flash:
+Tworzenie zbioru Macromedia Flash video, nadającego się do odtwarzania
+w przeglądarce sieciowej z wtyczką Macromedia Flash:
 <screen>
 mencoder <replaceable>wejście.avi</replaceable> -o <replaceable>wyjście.flv</replaceable> -of lavf \
   -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc \
@@ -247,52 +255,58 @@
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
-
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="menc-feat-selecting-input">
 <title>Wybieranie źródłowego zbioru lub urządzenia</title>
 
 <para>
- <application>MEncoder</application> może kodoważ ze zbiorów lub bezpośrednio
- z dysku DVD lub VCD.
- Po prostu podaj nazwę zbioru w wierszu poleceń żeby kodować ze zbioru, albo
- <option>dvd://</option><replaceable>numertytułu</replaceable> lub
- <option>vcd://</option><replaceable>numerścieżki</replaceable> by nagrywać
- z tytułu DVD albo ścieżki VCD.
- Jeśli już skopiowałeś DVD na twardy dysk (możesz na przykład użyć narzędzia
- takiego jak <application>dvdbackup</application>, dostępnego na większości
- systemów), wciąż powinieneś używać składni <option>dvd://</option>, razem
- z opcją <option>-dvd-device</option> po której następuje ścieżka do
- skopiowanego DVD.
-
- Opcji <option>-dvd-device</option> i <option>-cdrom-device</option> możesz
- też używać by podać własne ścieżki do węzłów urządzeń, jeśli domyślne
- <filename>/dev/dvd</filename> i <filename>/dev/cdrom</filename> nie są
- właściwe w Twoim systemie.
-</para>
-<para>
- Przy kodowaniu z DVD, często pożądanym jest wybranie do kodowania rozdziału
- lub zasięgu rozdziałów.
- Możesz w tym celu użyć opcji <option>-chapters</option>, na przykład
- <option>-chapters</option> <replaceable>1-4</replaceable> zakoduje z DVD
- tylko rozdziały od 1 do 4.
- Jest to zwłaszcza użyteczne gdy robisz kodowanie do wielkości 1400 MB,
- przeznaczone na 2 CD, ponieważ możesz się upewnić że przerwa nastąpi
- dokładnie na granicy rozdziałów a nie w środku sceny.
-</para>
-<para>
- Jeśli masz obsługiwaną kartę przechwytywania TV, możesz też kodować z jej
- urządzenia wejściowego.
- Użyj opcji <option>tv://</option><replaceable>numerkanału</replaceable> jako
- nazwy pliku, a opcją <option>-tv</option> skonfiguruj rozmaite ustawienia
- przechwytywania.
- Podobnie działa wejście z DVB.
+<application>MEncoder</application> może kodoważ ze zbiorów lub bezpośrednio
+z dysku DVD lub VCD.
+Po prostu podaj nazwę zbioru w wierszu poleceń żeby kodować ze zbioru, albo
+<option>dvd://</option><replaceable>numertytułu</replaceable> lub
+<option>vcd://</option><replaceable>numerścieżki</replaceable> by nagrywać
+z tytułu DVD albo ścieżki VCD.
+Jeśli już skopiowałeś DVD na twardy dysk (możesz na przykład użyć narzędzia
+takiego jak <application>dvdbackup</application>, dostępnego na większości
+systemów), wciąż powinieneś używać składni <option>dvd://</option>, razem
+z opcją <option>-dvd-device</option> po której następuje ścieżka do
+skopiowanego DVD.
+
+Opcji <option>-dvd-device</option> i <option>-cdrom-device</option> możesz
+też używać by podać własne ścieżki do węzłów urządzeń, jeśli domyślne
+<filename>/dev/dvd</filename> i <filename>/dev/cdrom</filename> nie są
+właściwe w Twoim systemie.
+</para>
+
+<para>
+Przy kodowaniu z DVD, często pożądanym jest wybranie do kodowania rozdziału
+lub zasięgu rozdziałów.
+Możesz w tym celu użyć opcji <option>-chapters</option>, na przykład
+<option>-chapters</option> <replaceable>1-4</replaceable> zakoduje z DVD
+tylko rozdziały od 1 do 4.
+Jest to zwłaszcza użyteczne gdy robisz kodowanie do wielkości 1400 MB,
+przeznaczone na 2 CD, ponieważ możesz się upewnić że przerwa nastąpi
+dokładnie na granicy rozdziałów a nie w środku sceny.
+</para>
+
+<para>
+Jeśli masz obsługiwaną kartę przechwytywania TV, możesz też kodować z jej
+urządzenia wejściowego.
+Użyj opcji <option>tv://</option><replaceable>numerkanału</replaceable> jako
+nazwy pliku, a opcją <option>-tv</option> skonfiguruj rozmaite ustawienia
+przechwytywania.
+Podobnie działa wejście z DVB.
 </para>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="menc-feat-mpeg4">
 <title>Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")</title>
@@ -340,15 +354,17 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="menc-feat-handheld-psp">
 <title>Kodowanie do formatu video Sony PSP</title>
 
 <para>
- <application>MEncoder</application> obsługuje kodowanie do formatu video Sony
- PSP, ale, w zależności od wersji oprogramowania PSP, wymaga różnych
- ograniczeń.
- Powinieneś byś bezpieczny, jeśli respektujesz poniższe ograniczenia:
+<application>MEncoder</application> obsługuje kodowanie do formatu video Sony
+PSP, ale, w zależności od wersji oprogramowania PSP, wymaga różnych
+ograniczeń.
+Powinieneś byś bezpieczny, jeśli respektujesz poniższe ograniczenia:
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Bitrate</emphasis>: nie powinno przekraczać 1500kbps,
@@ -374,17 +390,19 @@
 <para>
 <screen>
 mencoder -ofps 30000/1001 -af lavcresample=24000 -vf harddup -of lavf \
--oac lavc -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
--lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
-<replaceable>wejściowe.video</replaceable> -o <replaceable>wyjście.psp</replaceable>
+  -oac lavc -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
+  -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
+  <replaceable>wejściowe.video</replaceable> -o <replaceable>wyjście.psp</replaceable>
 </screen>
- Możesz też ustawić tytuł filmu dzięki
- <option>-info name=<replaceable>TytułFilmu</replaceable></option>.
+Możesz też ustawić tytuł filmu dzięki
+<option>-info name=<replaceable>TytułFilmu</replaceable></option>.
 </para>
 </example>
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
 <title>Kodowanie do formatu MPEG</title>
@@ -423,22 +441,26 @@
 </screen>
 </para>
 </informalexample>
+
 <note><title>Wskazówka:</title>
-	<para>
-		Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość wideo
-		z drugiego przebiegu, możesz ponownie uruchomić kodowanie
-		swojego video z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
-		zakładając, że zapisałeś statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
-		Jest to możliwe, ponieważ głównym celem pliku ze statystykami jest
-		zapamiętanie złożoności każdej z ramek, co nie zależy zbyt mocno
-		od szybkości transmisji. Weź jednak pod uwagę, że uzyskasz najlepsze
-		wyniki, jeżeli wszystkie przebiegi będą uruchomione z nieróżniącymi
-		się za bardzo docelowymi szybkościami transmisji.
-	</para>
+<para>
+Jeżeli z jakiegoś powodu nie satysfakcjonuje Cię jakość wideo
+z drugiego przebiegu, możesz ponownie uruchomić kodowanie
+swojego video z inną docelową szybkością transmisji (bitrate),
+zakładając, że zapisałeś statystyki pliku z poprzedniego przebiegu.
+Jest to możliwe, ponieważ głównym celem pliku ze statystykami jest
+zapamiętanie złożoności każdej z ramek, co nie zależy zbyt mocno
+od szybkości transmisji. Weź jednak pod uwagę, że uzyskasz najlepsze
+wyniki, jeżeli wszystkie przebiegi będą uruchomione z nieróżniącymi
+się za bardzo docelowymi szybkościami transmisji.
+</para>
 </note>
-
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="menc-feat-rescale">
 <title>Przeskalowywanie filmów</title>
 
@@ -466,6 +488,9 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="menc-feat-streamcopy">
 <title>Kopiowanie strumieni</title>
 
@@ -484,23 +509,23 @@
  I prawdopodobnie nie ma dla tego żadnego sensownego zastosowania.
  Poważniej: kopiowanie strumieni video może być przydatne wtedy, gdy np. tylko
  strumień audio ma być zakodowany (np. nieskompresowane PCM do MP3).
- </para></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  <emphasis role="bold">Strumień audio</emphasis> (opcja <option>-oac copy</option>):
  prosto i przystępnie. Możliwe jest wmiksowanie zewnętrznego źródła (MP3, WAV)
  do strumienia wyjściowego. Użyj w tym celu opcji
  <option>-audiofile <replaceable>nazwa_pliku</replaceable></option>.
- </para></listitem>
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
 <para>
- Używanie <option>-oac copy</option> do kopiowania z jednego formatu
- przechowywania do innego może wymagać użycia <option>-fafmttag</option> żeby
- utrzymać znacznik formatu audio z oryginalnego zbioru.
- Na przykład jeśli konwertujesz zbiór NSV z audio zakodowanym AAC do formatu
- AVI, to znacznik formatu audio będzie nieprawidłowy i musi zostać zmieniony.
- Listę znaczników formatów audio znajdziesz w pliku
- <filename>codecs.conf</filename>.
+Używanie <option>-oac copy</option> do kopiowania z jednego formatu
+przechowywania do innego może wymagać użycia <option>-fafmttag</option> żeby
+utrzymać znacznik formatu audio z oryginalnego zbioru.
+Na przykład jeśli konwertujesz zbiór NSV z audio zakodowanym AAC do formatu
+AVI, to znacznik formatu audio będzie nieprawidłowy i musi zostać zmieniony.
+Listę znaczników formatów audio znajdziesz w pliku
+<filename>codecs.conf</filename>.
 </para>
 
 <para>
@@ -510,10 +535,11 @@
   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable>
 </screen>
 </para>
-
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
 
 <sect1 id="menc-feat-enc-images">
 <title>Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG, PNG, TGA itp.)</title>
@@ -531,11 +557,11 @@
  <application>MEncoder</application> <emphasis>dekoduje</emphasis> wejściowy obrazek/obrazki z pomocą biblioteki
  <systemitem class="library">libjpeg</systemitem> (w przypadku dekodowania PNG, skorzysta z
  <systemitem class="library">libpng</systemitem>).
- </para></listitem>
+</para></listitem>
 <listitem><para>
  Potem <application>MEncoder</application> kompresuje zdekodowane pliki podanym kompresorem
  (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, itd.).
- </para></listitem>
+</para></listitem>
 </orderedlist>
 
 <formalpara>
@@ -601,7 +627,7 @@
 <para>
 Tworzenie pliku Motion PNG (MPNG) ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:
 <screen>mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
- --></screen>
+--></screen>
 </para>
 </informalexample>
 
@@ -610,7 +636,7 @@
 Tworzenie pliku Motion TGA (MTGA) ze wszystkich plików TGA w aktualnym katalogu:
 <screen>
 mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o <replaceable>wyjście.avi</replaceable><!--
- --></screen>
+--></screen>
 </para>
 </informalexample>
 
@@ -619,6 +645,9 @@
 </sect1>
 
 
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="menc-feat-extractsub">
 <title>Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub</title>
 
@@ -662,7 +691,7 @@
   -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 0 -sid 2
 mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
   -vobsubout <replaceable>napisy</replaceable> -vobsuboutindex 1 -sid 5<!--
- --></screen>
+--></screen>
 </example>
 
 <example>
@@ -673,9 +702,12 @@
   -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy<!--
 --></screen>
 </example>
-
 </sect1>
 
+
+<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
+
+
 <sect1 id="aspect">
 <title>Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)</title>
 <para>More information about the MPlayer-translations mailing list