[MPlayer-translations] r19294 - in trunk/DOCS: man/hu/mplayer.1 xml/hu/mencoder.xml

Gabrov subversion at mplayerhq.hu
Wed Aug 2 16:50:19 CEST 2006


Author: Gabrov
Date: Wed Aug 2 16:50:16 2006
New Revision: 19294

Modified:
  trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
  trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml

Log:
synced with r19293

Modified: trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1
==============================================================================
--- trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	(original)
+++ trunk/DOCS/man/hu/mplayer.1	Wed Aug 2 16:50:16 2006
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Synced with r19161
+.\" Synced with r19286
 .\" MPlayer (C) 2000-2006 MPlayer Team
 .\" Ezt a man oldalt Gabucino, Diego Biurrun és Jonas Jermann készíti/készítette
 .\" Karbantartó: Gabrov
@@ -89,6 +89,13 @@
 .in
 .B mplayer
 'in +\n[.k]u
+.I pvr://
+[opciók]
+.
+.br
+.in
+.B mplayer
+'in +\n[.k]u
 .I dvb://[kártya_szám@]csatorna
 [opciók]
 .
@@ -482,6 +489,11 @@
 a 'true' vagy '1' értékkel engedélyezhetõek, míg a 'false' illetve '0'
 értékkel letilthatóak. Még az al-opciók is paraméterezhetõek ily módon.
 .PP
+File-specifikus konfigurációs file-okat is írhatsz.
+Ha például a 'movie.avi' file-hoz szeretnél konfigurációs file-t,
+hozz létre egy 'movie.avi.conf' nevû file-t az opciókkal, és tedd
+a ~/.mplayer könyvtárba vagy a fájl mellé.
+.PP
 .I PÉLDA AZ MPLAYER KONFIGURÁCIÓS FÁJLJÁRA:
 .sp 1
 .nf
@@ -520,11 +532,6 @@
 subpos=96
 spuaa=20
 .fi
-.PP
-File-specifikus konfigurációs file-okat is írhatsz.
-Ha például a 'movie.avi' file-hoz szeretnél konfigurációs file-t,
-hozz létre egy 'movie.avi.conf' nevû file-t az opciókkal, és tedd
-a ~/.mplayer könyvtárba vagy a fájl mellé.
 .
 .\" --------------------------------------------------------------------------
 .\" Profilok
@@ -1329,6 +1336,70 @@
 Automatikusan visszavált IPv4-ra, amennyiben szükséges.
 .
 .TP
+.B \-pvr <opció1:opció2:...> (csak PVR)
+Ez az opció különbözõ kódolási tulajdonságokat állít be a PVR rögzítõ modulban.
+A Hauppauge WinTV PVR\-150/250/350/500 és minden IVTV alapú kártya
+ismertebb neve a PVR rögzítp kártya.
+MPEG folyam hardveres mentéséhez és MPlayerrel/Mencoderrel történõ
+lejátszásához használd a 'pvr://'-t a film URL-jeként.
+.sp 1
+A használható opciók:
+.RSs
+.IPs aspect=<1\-4>
+Megadja a bemenet képarányát (alapértelmezett: 4:3):
+.RSss
+1: 1:1
+.br
+2: 4:3
+.br
+3: 16:9
+.br
+4: 2.21:1
+.REss
+.IPs arate=<32000\-48000>
+Megadja az audió kódolási rátáját (alapértelmezett: 48000 Hz, használható: 32000, 44100
+és 48000 Hz).
+.IPs alayer=<1\-2>
+Megadja az MPEG audió réteg kódolását (alapértelmezett: layer 2).
+.IPs abitrate=<32\-448>
+Megadja az audió kódolási bitrátáját kbps-ben (alapértelmezett: 384 kbps).
+.IPs amode=<érték>
+Megadja az audió kódolási módot.
+Az elérhetõ elõre beállított értékek a 'stereo', 'joint_stereo', 'dual' és 'mono' (alapértelmezett: stereo).
+.IPs vbitrate=<érték>
+Megadja az átlagos videó kódolási bitrátát (alapértelmezett: 6 Mbps).
+.IPs vmode=<0\-1>
+Megadja a videó kódolás módját (alapértelmezett: VBR):
+.RSss
+0: VBR
+.br
+1: CBR
+.REss
+.IPs vpeak=<érték>
+Megadja a videó kódolási bitrátájának csúcsértékét (csak VBR kódolásnál hasznos, alapértelmezett: 9.6 Mbps). 
+.IPs fmt=<érték>
+Kiválasztja a kódoláshoz használt MPEG formátumot (alapértelmezett: MPEG PS):
+.RSss
+ps:  MPEG PS.
+.br
+ts:  MPEG TS (kísérleti, hibás lehet)
+.br
+mpeg1: MPEG 1
+.br
+vcd:  Video CD
+.br
+svcd: Super Video CD
+.br
+dvd:  DVD
+.br
+dvds1: DVD 1-es régió (NTSC)
+.br
+dvds2: DVD 2-es régió (PAL)
+.REss
+.RE
+.PD 1
+.
+.TP
 .B \-rawaudio <opció1:opció2:...>
 Ezzel az opcióval le lehet játszani nyers audió fájlokat.
 Használnod kell a \-demuxer rawaudio kapcsolót is.
@@ -1472,7 +1543,7 @@
 A \-vid és \-aid kapcsolókkal együtt használható.
 .
 .TP
-.B \-tv <opció1:opció2:...> (csak TV)
+.B \-tv <opció1:opció2:...> (csak TV/PVR)
 Ez az opció bekapcsolja a TV grabbelõ modul különbözõ tulajdonságait.
 Az MPlayerrel történõ TV nézéshez a 'tv://' vagy a 'tv://<csatorna_szám>'
 vagy akár a 'tv://<csatorna_név>' (lásd a csatorna opciókat a csatorna_név-hez
@@ -2274,8 +2345,22 @@
 Speciális Creative DXR2 kimeneti vezérlõ
 .
 .TP
+.B ivtv (csak IVTV)
+Speciális IVTV MPEG kimeneti audió vezérlõ.
+Csak a \-ac hwmpa kapcsolóval mûködik.
+.
+.TP
 .B mpegpes (csak DVB)
-Speciális DVB kimeneti vezérlõ
+DVB kártyákhoz tartozó kimeneti audió vezérlõ, ami a kimenetet egy MPEG-PES
+fájlba írja ha nincs telepített DVB kártya.
+.PD 0
+.RSs
+.IPs card=<1\-4>
+Használandó DVB kártya, ha több, mint egy kártya van.
+.IPs file=<fájlnév>
+kimeneti fájl neve
+.RE
+.PD 1
 .
 .TP
 .B null\ \ \ 
@@ -3419,7 +3504,7 @@
 Megadja a használandó eszköz számát, ha több, mint egy kimeneti DVB kártya van
 (csak V3 API, mint pl. az 1.x.y sorozatú vezérlõk).
 .IPs <fájlnév>
-Engedi a kimeneti fájl nevének megadását (alapértelmezett: ./grab.mpg).
+kimeneti fájl neve (alapértelmezett: ./grab.mpg).
 .RE
 .PD 1
 .
@@ -4389,7 +4474,7 @@
 .PD 1
 .
 .TP
-.B pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
+.B pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]
 Önhatalmúlag összekeveri a csatornákat.
 Alapvetõen a volume és a channels szûrõ kombinációja, ami a csatornák számának
 kevésre történõ lecsökkentésére használható, pl.\& sztereó mono-ra vagy a középsõ
@@ -4403,7 +4488,7 @@
 .RSs
 .IPs <n>\ \ 
 a kimeneti csatornák száma (1\-6)
-.IPs <lij>
+.IPs <Lij>
 A i. bemeneti csatorna mekkora része lesz átmixelve az j. kimeneti csatornára (0\-1).
 Az alapötlet, hogy van n számod, ami megadja, hogy mit kell csinálni az elsõ bemeneti
 csatornával, majd n számod, ami a második bemeneti csatornára vonatkozik, stb.
@@ -4817,7 +4902,7 @@
 .RE
 .
 .TP
-.B scale[=w:h[:interlaced[:chr_drop[:param[:param2[:presize[:noup]]]]]]]
+.B scale[=w:h[:interlaced[:chr_drop[:param[:param2[:presize[:noup[:arnd]]]]]]]]
 Átméretezi a képet szoftveres méretezõvel (lassú) és végrehajt egy YUV<\->RGB
 színtér konverziót (lásd még \-sws).
 .RSs
@@ -4900,6 +4985,14 @@
 .br
 2: Letiltja a méretezést, ha mindkét dimenzió átlépi az eredeti értékét.
 .REss
+.IPs <arnd>
+Pontos kerekítés használata a függõleges méretezõhöz, ami gyorsabb vagy
+lassabb is lehet az alapértelmezett kerekítésnél.
+.RSss
+0: Letiltja a pontos kerekítést (alapértelmezett).
+.br
+1: Engedélyezi a pontos kerekítést.
+.REss
 .RE
 .
 .TP
@@ -9451,7 +9544,8 @@
 .
 .TP
 .B vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>
-Beállítja a képarányt az MPEG-1/2 videóhoz.
+Beállítja a képernyõ képarányát az MPEG-1/2 videóhoz.
+Ne használd MPEG-1 videón, mert a keletkezõ képarány teljesen rossz lesz.
 .
 .TP
 .B vbitrate=<int>

Modified: trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml
==============================================================================
--- trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	(original)
+++ trunk/DOCS/xml/hu/mencoder.xml	Wed Aug 2 16:50:16 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with r18255 -->
+<!-- synced with r18265 -->
 <chapter id="mencoder">
 <title>A <application>MEncoder</application> használatának alapjai</title>
 
@@ -338,6 +338,50 @@
 </example>
 </sect1>
 
+
+<sect1 id="menc-feat-handheld-psp">
+<title>Kódolás Sony PSP videó formátumba</title>
+
+<para>
+ A <application>MEncoder</application> támogatja a Sony PSP videó formátumába
+ történõ kódolást, de a PSP szoftverének változatától függõen különbözõ 
+ korlátok vannak.
+ Nyugodt lehetsz, ha a következõ korlátokat figyelembe veszed:
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Bitráta</emphasis>: nem lépheti át az 1500kbps-t,
+ bár az utóbbi verziók elég jól támogatnak bármilyen bitrátát, feltéve, hogy
+ a fejlécben nem túl nagy érték van megadva.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Méretek</emphasis>: a PSP videó szélességének és
+ magasságának 16-tal oszthatónak kell lennie és az eredmény szélesség * magasság
+ értékének &lt;= 64000 kell lennie.
+ Bizonyos körülmények között lehetséges a nagyobb felbontás PSP-vel történõ
+ lejátszása is.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <emphasis role="bold">Audió</emphasis>: a mintavételezési frekvenciának 24khz-nek
+ kell lennie az MPEG-4 videóknál és 48khz-nek a H.264-nél.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+</para>
+
+<example>
+<title>Example</title>
+<para>
+<screen>
+mencoder -oac lavc -ovc lavc -of lavf -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
+-af lavcresample=24000 -vf harddup -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
+-ofps 30000/1001 input.video -o output.psp
+</screen>
+ Note that you can set the title of the video with
+ <option>-info name=<replaceable>MovieTitle</replaceable></option>.
+</para>
+</example>
+</sect1>
+
+
 <sect1 id="menc-feat-mpeg">
 <title>Kódolás MPEG formátumba</title>
 <para>More information about the MPlayer-translations mailing list