[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/cs faq.xml,1.9,1.10

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Nov 4 07:43:00 CET 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv28628/DOCS/xml/cs

Modified Files:
	faq.xml 
Log Message:
Synced with 1.98

Index: faq.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/cs/faq.xml,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.9 -r1.10
--- faq.xml	7 Oct 2005 07:59:11 -0000	1.9
+++ faq.xml	4 Nov 2005 06:42:58 -0000	1.10
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- Synced with: 1.96  -->
+<!-- Synced with: 1.98  -->
 <chapter id="faq" xreflabel="FAQ">
 <title>Èasto Kladené Dotazy (FAQ)</title>
 
@@ -358,6 +358,19 @@
 
 <qandaentry>
 <question><para>
+Jak dostanu titulky do èerných okrajù kolem filmu?
+</para></question>
+<answer><para>
+Pou¾ijte video filtr <systemitem>expand</systemitem> pro roz¹íøení vertikálního
+rozmìru oblasti do které je film renderován a umístìte film do její horní èásti,
+napøíklad:
+<screen>
+mplayer -vf expand=0:-100:0:0 -slang de dvd://1
+</screen>
+</para></answer>
+</qandaentry>
+<qandaentry>
+<question><para>
 Jak mohu vybrat audio/titulkové stopy z DVD, OGM, Matroska nebo NUT souboru?
 </para></question>
 <answer><para>
@@ -365,8 +378,8 @@
 (jazyk zvuku), <option>-sid</option>(ID titulkù) nebo <option>-slang</option>
 (jazyk titulkù), napøíklad:
 <screen>
-mplayer example.mkv -alang eng -slang eng
-mplayer example.mkv -aid 1 -sid 1
+mplayer -alang eng -slang eng <replaceable>example.mkv</replaceable>
+mplayer -aid 1 -sid 1 <replaceable>example.mkv</replaceable>
 </screen>
 Chcete-li vìdìt jaké jsou k dispozici:
 <screen>
@@ -682,7 +695,7 @@
 <answer><para>
 Máte vadnou zvukovou kartu nebo její ovladaè. Nejspí¹ je pevnì nastavena na
 44100Hz a vy se pokou¹íte pøehrát soubor s 22050Hz zvukem. Zkuste zvukový filtr
-resample.
+<systemitem>resample</systemitem>.
 </para></answer>
 </qandaentry>
 
More information about the MPlayer-translations mailing list