[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.127,1.128

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Wed May 4 09:00:06 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv12998

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
sync 1.952

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.127
retrieving revision 1.128
diff -u -r1.127 -r1.128
--- mplayer.1	2 May 2005 08:59:34 -0000	1.127
+++ mplayer.1	4 May 2005 07:00:02 -0000	1.128
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.951
+.\" synced with 1.952
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -2257,7 +2257,7 @@
 W³±cza tryb panoramiczny (obcina boki filmu np.\& 16:9 tak, by pasowa³ na
 ekran 4:3 bez czarnych pasków).
 Zasiêg kontroluje jak du¿a czê¶æ obrazu bêdzie przyciêta.
-Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video xv, xmga, mga, gl, quartz i xvidix.
+Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video xv, xmga, mga, gl, quartz, macosx i xvidix.
 .
 .TP
 .B \-refreshrate <Hz>
@@ -2268,7 +2268,7 @@
 .B \-rootwin
 Odtwarza film w g³ównym oknie (t³o pulpitu).
 Jednak obrazki t³a na pulpicie mog± przes³aniaæ okno filmu.
-Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz i directx.
+Dzia³a tylko ze sterownikami wyj¶cia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx i directx.
 .
 .TP
 .B \-saturation <-100\-100>
More information about the MPlayer-translations mailing list